Truyện Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí
Mạnh Dao là một cô gái cá tính, mạnh mẽ, nhưng tự dưng sao cô lại trở thành thân nữ nhi yếu đuối, quỵ lụy này. Thực là cô đã xuyên không, giờ đã trở thành Phượng Khinh Vũ, nữ nhi của Hộ bộ thượng thư Phượng Ngạn, trời sinh cô đã cà lăm, xấu xí si mê tuấn mỹ Tả tướng Tống Chính Vân Triệt. Phượng gia đồng ý của hồi môn trên trời để cho cô lấy hắn.

Nhưng thực sau kết hôn hắn chỉ ở tại thanh lâu lưu luyến, chịu không được sỉ nhục nàng tự sát, vậy lại thành cơ hội cho Mạnh Dao.


Từ nay mặc kệ trước đây ra sao, Mạnh Dao sẽ ra tay đổi khác.

Không còn là Phượng Khinh Vũ của ngày xưa.

Nàng cũng được thánh chỉ tứ hôn cho vương gia nhưng người người chỉ nghe đồn trong truyền thuyết về hắn.


Nàng đã trở thành Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí
Liệu nàng với hắn sẽ ra sao, nam tử mỗ nữ này liệu sẽ đi đến mức nào ?

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Xông vào thanh lâu, ngưng phu ( thượng) 10/12/2013
2 Chương 2 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Xông thanh lâu, ngưng phu ( Hạ) 10/12/2013
3 Chương 3 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Về nhà mẹ đẻ, thị uy 10/12/2013
4 Chương 4 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Thị uy, phạt quỳ di nương 10/12/2013
5 Chương 5 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Phượng Khinh Ca ướt sũng 10/12/2013
6 Chương 6 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Cười đến co quắp 10/12/2013
7 Chương 7 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - trúng tà, muốn uống nước tiểu ( thượng ) 10/12/2013
8 Chương 8 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - trúng tà, muốn uống nước tiểu ( hạ ) 10/12/2013
9 Chương 9 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Thiệp mời của thần bí vương gia 10/12/2013
10 Chương 10 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Huyết ngọc phượng hoàng 10/12/2013
11 Chương 11 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Ba lần thiệp mời 10/12/2013
12 Chương 12 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Lão ngoạn đồng kinh ngạc 10/12/2013
13 Chương 13 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Nâng cốc mời Minh Nguyệt 10/12/2013
14 Chương 14 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Ân Dạ Ly không giống như vậy 10/12/2013
15 Chương 15 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Cảm giác quen thuộc 10/12/2013
16 Chương 16 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Đập phá 10/12/2013
17 Chương 17 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Đánh cuộc một chầu tiệc rượu 10/12/2013
18 Chương 18 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Cởi đi, cởi hết đi 10/12/2013
19 Chương 19 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Táng gia bại sản 10/12/2013
20 Chương 20 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Mưu đồ của Doãn Thục phi 10/12/2013
21 Chương 21 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Hòa ly thư bị trộm ( thượng) 10/12/2013
22 Chương 22 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Ngươi là đồ ngốc ! 10/12/2013
23 Chương 23 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Trúng chiêu 10/12/2013
24 Chương 24 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Kết quả ngoài dự đoán 10/12/2013
25 Chương 25 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật 10/12/2013
26 Chương 26 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Ta không cho phép ngươi chết 10/12/2013
27 Chương 27 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Hắn cần tỉnh táo 10/12/2013
28 Chương 28 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Lời đồn đãi bay đầy trời 10/12/2013
29 Chương 29 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Tâm tư của Minh Đế 10/12/2013
30 Chương 30 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Minh Đế uy hiếp 10/12/2013
31 Chương 31 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Ân Dạ Ly say rượu 10/12/2013
32 Chương 32 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Tình này không liên quan đến Phong Nguyệt 10/12/2013
33 Chương 33 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Bản tiểu thư tới thu sổ sách 10/12/2013
34 Chương 34 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Ngồi tù 10/12/2013
35 Chương 35 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Hoài nghi của Ân Dạ Ly 10/12/2013
36 Chương 36 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Thần côn đáng chết ! 10/12/2013
37 Chương 37 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Nàng còn muốn gạt ta bao lâu? 10/12/2013
38 Chương 38 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Tông Chính Vô Song 10/12/2013
39 Chương 39 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Thưởng trà, phẩm người 10/12/2013
40 Chương 40 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Đưa tới cửa cho ta đánh 10/12/2013
41 Chương 41 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Người thần bí hào phóng 10/12/2013
42 Chương 42 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - ngươi và nàng không giống nhau 10/12/2013
43 Chương 43 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Vấn đề khó khăn của Ân Dạ Ly 10/12/2013
44 Chương 44 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Gần thêm nữa, chỉ có chết 10/12/2013
45 Chương 45 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Mưu đồ bí mật 10/12/2013
46 Chương 46 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Muốn tịch thu tư sản 10/12/2013
47 Chương 47 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Hai bà cháu trò chuyện 10/12/2013
48 Chương 48 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Ai lợi hại hơn ai? 10/12/2013
49 Chương 49 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Trời sanh một cặp 10/12/2013
50 Chương 50 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Bạc trắng không cánh mà bay 10/12/2013
51 Chương 51 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Dạy dỗ Liễu di nương 10/12/2013
52 Chương 52 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Ngươi không thể giết nó 10/12/2013
53 Chương 53 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Chuyện cũ của Thẩm Kính Chi 10/12/2013
54 Chương 54 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Kết cục của cha con Doãn thị 10/12/2013
55 Chương 55 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Phượng Khinh Ca lấy lòng 10/12/2013
56 Chương 56 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Tính toán của Phượng Khinh Vũ 10/12/2013
57 Chương 57 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Hoàn nhi hiến kế 10/12/2013
58 Chương 58 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Mộc Tuyết Tâm khiêu khích 10/12/2013
59 Chương 59 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Hại người hại mình (1) 10/12/2013
60 Chương 60 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Hại người hại mình ( 2) 10/12/2013
61 Chương 61 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Mạc Bắc Minh Nguyệt công chúa 10/12/2013
62 Chương 62 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - I LOVE YOU 10/12/2013
63 Chương 63 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Tổn thương nàng, giết không tha 10/12/2013
64 Chương 64 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Thực hư truyền thuyết Ân Dạ Ly hút máu 10/12/2013
65 Chương 65 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Phượng Khinh Vũ khôi phục dung mạo 10/12/2013
66 Chương 66 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Kế trong kế (thủ đả VIP) 10/12/2013
67 Chương 67 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Muốn Rời Khỏi 10/12/2013
68 Chương 68 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Cỗ quan tài rỗng dẫn tới huyết án ( một ) 10/12/2013
69 Chương 69 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Cỗ quan tài rỗng dẫn tới huyết án ( hai ) 10/12/2013
70 Chương 70 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Mật đạo dẫn tới huyết án 10/12/2013
71 Chương 71 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Kinh biến (1) 10/12/2013
72 Chương 72 Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí - Kinh biến (2) 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi-654.html