Truyện Bá Khí - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Bá Khí
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Bá Khí
Truyện Bá Khílà một trong những tác phẩm truyện huyền huyễn hay nhất của tác giả Xấu Tới Tâm Hồn

Nội dung câu chuyện nói về Thân thể đan điền cất giữ huyền khí, không bằng dùng thiên địalàm đan điền, hải nạp huyền khí.

Từng bước một, đi lên con đường cường giả! 

Phân chia cảnh giới:

Hậu Thiên, Tiên Thiên, Thánh Giai, Đế Giai, Thần Giai.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Bá Khí - Trảm thảo trừ căn (1,2)! 10/12/2013
2 Chương 2 Bá Khí - Ngạo Hàn Tông, Da Luật Hoành (1,2) 10/12/2013
3 Chương 3 Bá Khí - Độc Cô Cửu Kiếm (1) 10/12/2013
4 Chương 4 Bá Khí - Thiên Địa Bá Khí Quyết (1-2) 10/12/2013
5 Chương 5 Bá Khí - Đấu loại (1-3) 10/12/2013
6 Chương 6 Bá Khí - Hậu Thiên nhị phẩm (1.2) 10/12/2013
7 Chương 7 Bá Khí - Luyện hóa Phúc bá (1,2) 10/12/2013
8 Chương 8 Bá Khí - Bắt đầu thi đấu (1,2) 10/12/2013
9 Chương 9 Bá Khí - Phong Vân gia tộc, ưu thế rõ ràng (1,2)? 10/12/2013
10 Chương 10 Bá Khí - Bại! Bại! Bại! (1,2) 10/12/2013
11 Chương 11 Bá Khí - Tránh xa Tuyết tỷ của ta ra (1,3)! 10/12/2013
12 Chương 12 Bá Khí - Chiến đi (1,2) 10/12/2013
13 Chương 13 Bá Khí - Không phục (1,2)! 10/12/2013
14 Chương 14 Bá Khí - Khiến phun máu (1,2) 10/12/2013
15 Chương 15 Bá Khí - Thối Thể Đan, Dưỡng Tâm Đan (1,2) 10/12/2013
16 Chương 16 Bá Khí - Cút (1,2) 10/12/2013
17 Chương 17 Bá Khí - Thử thách đầu tiên (1,2) 10/12/2013
18 Chương 18 Bá Khí - Tiến vào Bạch Mang Sơn (1,2) 10/12/2013
19 Chương 19 Bá Khí - Mượn đao giết người (1,2) 10/12/2013
20 Chương 20 Bá Khí - Chém giết ba người (1,2) 10/12/2013
21 Chương 21 Bá Khí - Giết tiếp hai người (1) 10/12/2013
22 Chương 22 Bá Khí - Luyện hoá! Luyện hoá (1)! 10/12/2013
23 Chương 23 Bá Khí - Tu luyện Tật Phong Bộ (1) 10/12/2013
24 Chương 24 Bá Khí - Tật Phong Bộ,,, Trung kỳ (1) 10/12/2013
25 Chương 25 Bá Khí - Chém giết Hạ Hồ Tử (1) 10/12/2013
26 Chương 26 Bá Khí - Đánh bại từng tên 10/12/2013
27 Chương 27 Bá Khí - Đã làm thì làm cho xong (1) 10/12/2013
28 Chương 28 Bá Khí - Tiểu tử này thật hung tàn 10/12/2013
29 Chương 29 Bá Khí - Nham Thạch Thành, Tiên Thiên Thành (1) 10/12/2013
30 Chương 30 Bá Khí - Kẻ thù gặp mặt (1) 10/12/2013
31 Chương 31 Bá Khí - Vào thành (1) 10/12/2013
31 Chương 31 Bá Khí - Vào thành (1) 10/12/2013
32 Chương 32 Bá Khí - Lựa chọn công pháp (1) 10/12/2013
32 Chương 32 Bá Khí - Lựa chọn công pháp (1) 10/12/2013
33 Chương 33 Bá Khí - Thần Man Lực Vương Quyết (1) 10/12/2013
33 Chương 33 Bá Khí - Thần Man Lực Vương Quyết (1) 10/12/2013
34 Chương 34 Bá Khí - Ta thấy ngươi rất thuận mắt (2) 10/12/2013
34 Chương 34 Bá Khí - Ta thấy ngươi rất thuận mắt (2) 10/12/2013
35 Chương 35 Bá Khí - Thần Man Lực Vương Quyết... Nhập môn (1) 10/12/2013
35 Chương 35 Bá Khí - Thần Man Lực Vương Quyết... Nhập môn (1) 10/12/2013
36 Chương 36 Bá Khí - Khôi lỗi trường (1) 10/12/2013
36 Chương 36 Bá Khí - Khôi lỗi trường (1) 10/12/2013
37 Chương 37 Bá Khí - Liên quan gì tới ngươi 10/12/2013
38 Chương 38 Bá Khí - Chúng ta rất coi trọng ngươi (1) 10/12/2013
39 Chương 39 Bá Khí - Đắt! Đắt! Đắt! 10/12/2013
40 Chương 40 Bá Khí - Truy sát ngươi (1) 10/12/2013
41 Chương 41 Bá Khí - Tật Phong Bộ...Đại thành! (1) 10/12/2013
43 Chương 43 Bá Khí - Vân Hổ Thú (1) 10/12/2013
43 Chương 43 Bá Khí - Vân Hổ Thú (1) 10/12/2013
44 Chương 44 Bá Khí - Âm mưu 10/12/2013
45 Chương 45 Bá Khí - Ai là quân cờ 10/12/2013
46 Chương 46 Bá Khí - Từ Tuấ, Miêu Nhược Lan 10/12/2013
47 Chương 47 Bá Khí - Độc chết bọn chúng! 10/12/2013
48 Chương 48 Bá Khí - Đột phá...Hậu thiên ngũ phẩm! 10/12/2013
49 Chương 49 Bá Khí - Phát tài lớn! 10/12/2013
50 Chương 50 Bá Khí - Thần Man Lực Vương Quyết...Tiểu thành 10/12/2013
51 Chương 51 Bá Khí - Ngươi cho ngươi là ai! 10/12/2013
52 Chương 52 Bá Khí - Đột phá...Hậu Thiên lục phẩm 10/12/2013
53 Chương 53 Bá Khí - Phong Vân Vô Ngân trở về! 10/12/2013
54 Chương 54 Bá Khí - Đánh chết Chu Hàm 10/12/2013
55 Chương 55 Bá Khí - Đường Thanh khiêu chiếu 10/12/2013
56 Chương 56 Bá Khí - Tuyết tỷ, đệ bảo vệ tỷ! 10/12/2013
57 Chương 57 Bá Khí - Phòng đấu giá 10/12/2013
58 Chương 58 Bá Khí - Mua bí kíp 10/12/2013
59 Chương 59 Bá Khí - Thần Lực Chuy (1) 10/12/2013
60 Chương 60 Bá Khí - Đạt được thần binh 10/12/2013
61 Chương 61 Bá Khí - Tu luyện (1,2) 10/12/2013
62 Chương 62 Bá Khí - Đấu với Đường Thanh (1,2) 10/12/2013
63 Chương 63 Bá Khí - Thần lực đấu thương ý (1,2) 10/12/2013
64 Chương 64 Bá Khí - Cho dù là thiên tài thì đã làm sao (1.2) 10/12/2013
65 Chương 65 Bá Khí - Chiến ước ba năm (1,2) 10/12/2013
66 Chương 66 Bá Khí - Là Phong Vân Vô Ngân giết (1,2) 10/12/2013
67 Chương 67 Bá Khí - Thi Thực Ngốc Ưng 10/12/2013
68 Chương 68 Bá Khí - Thập đại cao thủ (1) 10/12/2013
69 Chương 69 Bá Khí - Kiếm đạo thiên tài 10/12/2013
70 Chương 70 Bá Khí - Hai phần kiếm ý 10/12/2013
71 Chương 71 Bá Khí - Theo sau (1,2) 10/12/2013
72 Chương 72 Bá Khí - Xông vào (1,2) 10/12/2013
73 Chương 73 Bá Khí - truy sát (1,2) 10/12/2013
74 Chương 74 Bá Khí - Thần Man Lực Vương Quyết trung kỳ (1,2) 10/12/2013
75 Chương 75 Bá Khí - Thần lực đấu đao ý (1-2) 10/12/2013
76 Chương 76 Bá Khí - Kiếm ý đấu đao ý (1,2) 10/12/2013
77 Chương 77 Bá Khí - Thiên Thị Địa Thính Đại Pháp (1,2) 10/12/2013
78 Chương 78 Bá Khí - Ba phần kiếm ý (1,2) 10/12/2013
79 Chương 79 Bá Khí - Lập đội truy sát (1) 10/12/2013
80 Chương 80 Bá Khí - Một viên thịt viên, 1000 cân lực (1-3) 10/12/2013
81 Chương 81 Bá Khí - Hái cao cấp Man Lực Qủa 10/12/2013
82 Chương 82 Bá Khí - Thư Hùng Song Mãng (1-3) 10/12/2013
83 Chương 83 Bá Khí - Thần Man Lực Vương Quyết ... đại thành! (1-4) 10/12/2013
84 Chương 84 Bá Khí - Giao nội đan ra (1,2) 10/12/2013
85 Chương 85 Bá Khí - Nhiệm vụ khó khăn nhất trong lịch sử (1,2) 10/12/2013
86 Chương 86 Bá Khí - Đại hội chọn rể (1,2) 10/12/2013
87 Chương 87 Bá Khí - Yêu thai bí thuật (1-3) 10/12/2013
88 Chương 88 Bá Khí - Xử ngươi trước (1-3) 10/12/2013
89 Chương 89 Bá Khí - Tất cả đều đập chết (1-3) 10/12/2013
90 Chương 90 Bá Khí - Kẻ nào không phục, đứng ra! 10/12/2013
91 Chương 91 Bá Khí - Hắn là thiên tài 10/12/2013
92 Chương 92 Bá Khí - 4 phẩm huyền khí, 4 phần kiếm ý 10/12/2013
93 Chương 93 Bá Khí - Cánh tay giao long 10/12/2013
94 Chương 94 Bá Khí - Đánh chết hết 10/12/2013
95 Chương 95 Bá Khí - Đánh chết tất cả 10/12/2013
96 Chương 96 Bá Khí - Lão tử đánh chết ngươi 10/12/2013
97 Chương 97 Bá Khí - Hoàng tiền bối 10/12/2013
98 Chương 98 Bá Khí - Một bước thành thánh 10/12/2013
99 Chương 99 Bá Khí - Cuộc đấu giá 10/12/2013
100 Chương 100 Bá Khí - Thi thể của tiên thiên võ giả 10/12/2013
101 Chương 101 Bá Khí - Luyện hoá thi thể cường giả Tiên Thiên 10/12/2013
102 Chương 102 Bá Khí - Huyền khí bát phẩm, giao long tí thứ hai! 10/12/2013
103 Chương 103 Bá Khí - Đánh tới cửa! 10/12/2013
104 Chương 104 Bá Khí - Các ngươi cùng lên đi ! 10/12/2013
105 Chương 105 Bá Khí - Tiểu tử, có dám đánh một trận không? 10/12/2013
106 Chương 106 Bá Khí - Vũ kỹ Địa giai trung cấp! 10/12/2013
107 Chương 107 Bá Khí - Nội thành mở ra 10/12/2013
108 Chương 108 Bá Khí - Đế Huyền! 10/12/2013
109 Chương 109 Bá Khí - Điên cuồng hấp thu! 10/12/2013
110 Chương 110 Bá Khí - Ngươi nói như đánh rắm! 10/12/2013
111 Chương 111 Bá Khí - Đại hội tuyển rể, bắt đầu! 10/12/2013
112 Chương 112 Bá Khí - Phong Vân Ngân ra sân 10/12/2013
113 Chương 113 Bá Khí - So hùng tàn cùng ta sao? 10/12/2013
114 Chương 114 Bá Khí - Phong Vân Vô Ngân vs Phong Lực Hành 10/12/2013
115 Chương 115 Bá Khí - Vạn Thú Chi Môn 10/12/2013
116 Chương 116 Bá Khí - Ăn như hổ đói 10/12/2013
117 Chương 117 Bá Khí - Tiên Thiên Cương Thể ! 10/12/2013
118 Chương 118 Bá Khí - Hai giao lực 10/12/2013
119 Chương 119 Bá Khí - thao thiết bà bà 10/12/2013
120 Chương 120 Bá Khí - đề mục khảo nghiệm 10/12/2013
121 Chương 121 Bá Khí - thần kiếm tông (1) 10/12/2013
122 Chương 122 Bá Khí - đánh chết tươi 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-ba-khi-671.html