Truyện Hành Trình Bất Tử - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Hành Trình Bất Tử
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Hành Trình Bất Tử
Thanh tra cao cấp Thành Gia An, sếp Andy của tổ trọng án SSC bị gọi dậy lúc nữa đêm vì có một vụ án vừa xảy ra. Vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng này diễn ra trong công viên của thành phố Ngọc Trai. Có nhiều nhân chứng mục kích nhưng không ai có thể khẳng định hung thủ là người nào, hay là thứ gì cả.

Bởi vì thứ đó vốn không thuộc về thế giới này.

Nó là một con quái vật của bóng đêm.

Andy đành phải gọi cho đội HUNTERS đến hỗ trợ cho vụ án.

Bởi vì đội HUNTERS là những thợ săn chuyên nghiệp, đội cảnh sát chuyên bắt ma quỷ và quái vật.Nhưng sự việc không chỉ ngừng ở đó.

Họ phát hiện còn có một tội ác đang sợ hơn sắp sửa xảy ra.

Cơn ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 1 20/12/2013
2 Chương 2 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 2 20/12/2013
3 Chương 3 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 3 20/12/2013
4 Chương 4 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 4 20/12/2013
5 Chương 5 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 5 20/12/2013
6 Chương 6 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 6 20/12/2013
7 Chương 7 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 7 20/12/2013
8 Chương 8 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 8 20/12/2013
9 Chương 9 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 9 20/12/2013
10 Chương 10 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 10 20/12/2013
11 Chương 11 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 11 20/12/2013
12 Chương 12 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 12 20/12/2013
13 Chương 13 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 13 20/12/2013
14 Chương 14 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 14 20/12/2013
15 Chương 15 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 15 20/12/2013
16 Chương 16 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 16 20/12/2013
17 Chương 17 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 17 20/12/2013
18 Chương 18 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 18 20/12/2013
19 Chương 19 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 19 20/12/2013
20 Chương 20 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 20 20/12/2013
21 Chương 21 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 21 20/12/2013
22 Chương 22 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 22 20/12/2013
23 Chương 23 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 23 20/12/2013
24 Chương 24 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 24 20/12/2013
25 Chương 25 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 25 20/12/2013
26 Chương 26 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 26 20/12/2013
27 Chương 27 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 27 20/12/2013
28 Chương 28 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 28 20/12/2013
29 Chương 29 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 29 20/12/2013
30 Chương 30 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 30 20/12/2013
31 Chương 31 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 31 20/12/2013
32 Chương 32 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 32 20/12/2013
33 Chương 33 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 33 20/12/2013
34 Chương 34 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 34 20/12/2013
35 Chương 35 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 35 20/12/2013
36 Chương 36 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 36 20/12/2013
37 Chương 37 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 37 20/12/2013
38 Chương 38 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 38 20/12/2013
39 Chương 39 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 39 20/12/2013
40 Chương 40 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 40 20/12/2013
41 Chương 41 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 41 20/12/2013
42 Chương 42 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 42 20/12/2013
43 Chương 43 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 43 20/12/2013
44 Chương 44 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 44 20/12/2013
45 Chương 45 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 45 20/12/2013
46 Chương 46 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 46 20/12/2013
47 Chương 47 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 47 20/12/2013
48 Chương 48 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 48 20/12/2013
49 Chương 49 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 49 20/12/2013
50 Chương 50 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 50 20/12/2013
51 Chương 51 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 51 20/12/2013
52 Chương 52 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 52 20/12/2013
53 Chương 53 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 53 20/12/2013
54 Chương 54 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 54 20/12/2013
55 Chương 55 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 55 20/12/2013
56 Chương 56 Hành Trình Bất Tử - Q.1 - Chương 56 20/12/2013
57 Chương 57 Hành Trình Bất Tử - Q.2 - Chương 1 20/12/2013
58 Chương 58 Hành Trình Bất Tử - Q.2 - Chương 2 20/12/2013
59 Chương 59 Hành Trình Bất Tử - Q.2 - Chương 3 20/12/2013
60 Chương 60 Hành Trình Bất Tử - Q.2 - Chương 4 20/12/2013
61 Chương 61 Hành Trình Bất Tử - Q.2 - Chương 5 20/12/2013
62 Chương 62 Hành Trình Bất Tử - Q.2 - Chương 6 20/12/2013
63 Chương 63 Hành Trình Bất Tử - Q.2 - Chương 7 20/12/2013
64 Chương 64 Hành Trình Bất Tử - Q.2 - Chương 8 20/12/2013
65 Chương 65 Hành Trình Bất Tử - Q.2 - Chương 9 20/12/2013
66 Chương 66 Hành Trình Bất Tử - Q.2 - Chương 10 20/12/2013
67 Chương 67 Hành Trình Bất Tử - Q.2 - Chương 11 20/12/2013
68 Chương 68 Hành Trình Bất Tử - Q.2 - Chương 12 20/12/2013
69 Chương 69 Hành Trình Bất Tử - Q.2 - Chương 13 20/12/2013
70 Chương 70 Hành Trình Bất Tử - Q.2 - Chương 14 20/12/2013
71 Chương 71 Hành Trình Bất Tử - Q.2 - Chương 15 20/12/2013
72 Chương 72 Hành Trình Bất Tử - Q.2 - Chương 16 20/12/2013
73 Chương 73 Hành Trình Bất Tử - Q.2 - Chương 17 20/12/2013
74 Chương 74 Hành Trình Bất Tử - Q.2 - Chương 18 20/12/2013
75 Chương 75 Hành Trình Bất Tử - Q.2 - Chương 19 20/12/2013
76 Chương 76 Hành Trình Bất Tử - Q.2 - Chương 20 20/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-hanh-trinh-bat-tu-996.html