Truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện
Mọi người hẵn đã đọc qua bộ truyện Đấu Phá Thương Khung vậy thì không thể bỏ Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện của tác giả Lão Đàn Toan Thái nhé. Phần sau này rất hay không kém phần thú vị so với truyện đấu phá thương khung.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Giới Thiệu 21/12/2013
2 Chương 2 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Tiến vào thông đạo 21/12/2013
3 Chương 3 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Không Gian Sơ Khai! 21/12/2013
4 Chương 4 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Nghiền nát! 21/12/2013
5 Chương 5 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Chết? 21/12/2013
6 Chương 6 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Lại Hỏa Thiêu Đấu Đế Chi Thể 21/12/2013
7 Chương 7 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Tái Tạo 21/12/2013
8 Chương 8 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Tiến Về Hướng Bắc! 21/12/2013
9 Chương 9 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Tiếu Nguyệt Lôi Hỏa Lang! 21/12/2013
10 Chương 10 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Gặp lại Thiên Hạt Độc Long Thú! 21/12/2013
11 Chương 11 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Ra Tay 21/12/2013
12 Chương 12 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Một số vấn đề quan trọng 21/12/2013
13 Chương 13 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Duyên Đãng Cổ Trấn 21/12/2013
14 Chương 14 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Huyết sát dong binh đoàn 21/12/2013
15 Chương 15 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Gia Nhập 21/12/2013
16 Chương 16 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Mục tiêu U Minh Cốc 21/12/2013
17 Chương 17 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Dị biến phát sinh 21/12/2013
18 Chương 18 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Vạn Thú Bái Triều 21/12/2013
19 Chương 19 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Viễn Cổ Thiên Giao 21/12/2013
20 Chương 20 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Dị Động Từ Linh Hồn Của Tiêu Huyền 21/12/2013
21 Chương 21 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Giao Thủ 21/12/2013
22 Chương 22 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Đối oanh 21/12/2013
23 Chương 23 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Tứ tinh Đấu Đế đến 21/12/2013
24 Chương 24 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Một đường sinh tử, huyết mạch thức tỉnh (Thượng) 21/12/2013
25 Chương 25 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Một đường sinh tử, huyết mạch thức tỉnh (Hạ) 21/12/2013
26 Chương 26 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Cường giả thần bí 21/12/2013
27 Chương 27 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - Tấn cấp Nhị tinh Đấu Đế 21/12/2013
28 Chương 28 Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện - LÂM VÂN 21/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-dau-pha-thuong-khung-hau-truyen-997.html