Truyện Tần Nhi Ở Hồng Lâu - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Tần Nhi Ở Hồng Lâu
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tần Nhi Ở Hồng Lâu
Truyện Tần Nhi Ở Hồng Lâu là một trong số những truyện nổi tiếng thuộc thể loại Huyền Huyễn của tác giả Ái Phỉ Nhĩ. Mời bạn đọc cùng xem qua đoạn văn án nhỏ sau:

"Mở cõi hồng hoang.

Ai người tình si ?

Đều chỉ vì phong nguyệt tình nùng.

Thừa dịp ngày chẳng biết làm sao.

Mà cô đơn, đau buồn.

Tất cả chỉ là dối lòng" Với lối văn phong trau chuốt uyển chuyển, tác giả như mang hình ảnh những cuộc tình đầy thơ mộng nhưng cũng lắm gian truân trắc trở vào lòng đọc giả.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tần Nhi Ở Hồng Lâu - Bách hoa nghênh Tần 10/12/2013
2 Chương 2 Tần Nhi Ở Hồng Lâu - Đại lễ chọ đồ vật đoán tương lai 10/12/2013
3 Chương 3 Tần Nhi Ở Hồng Lâu - Q.1 - Chương 3 10/12/2013
4 Chương 4 Tần Nhi Ở Hồng Lâu - Thiên chi kiêu tử 10/12/2013
5 Chương 5 Tần Nhi Ở Hồng Lâu - Đi chơi ngày hội hoa 10/12/2013
6 Chương 6 Tần Nhi Ở Hồng Lâu - Người Giả phủ đến 10/12/2013
7 Chương 7 Tần Nhi Ở Hồng Lâu - Liễn thấy Đại Ngọc 10/12/2013
8 Chương 8 Tần Nhi Ở Hồng Lâu - Trong Giả phủ 10/12/2013
9 Chương 9 Tần Nhi Ở Hồng Lâu - Có con trai Hạo Ngọc 10/12/2013
10 Chương 10 Tần Nhi Ở Hồng Lâu - Chuyện xưa như khói 10/12/2013
11 Chương 11 Tần Nhi Ở Hồng Lâu - Thời gian thấm thoát 10/12/2013
12 Chương 12 Tần Nhi Ở Hồng Lâu - Tạ thế ở Dương Châu 10/12/2013
13 Chương 13 Tần Nhi Ở Hồng Lâu - Biệt phụ vào kinh 10/12/2013
14 Chương 14 Tần Nhi Ở Hồng Lâu - Sơ nhập Giả phủ 10/12/2013
15 Chương 15 Tần Nhi Ở Hồng Lâu - Bảo Đại lần đầu gặp mặt 10/12/2013
16 Chương 16 Tần Nhi Ở Hồng Lâu - Tiết gia vào kinh 10/12/2013
17 Chương 17 Tần Nhi Ở Hồng Lâu - Đại Thoa giao phong 10/12/2013
18 Chương 18 Tần Nhi Ở Hồng Lâu - Việc nhỏ hàng ngày 10/12/2013
19 Chương 19 Tần Nhi Ở Hồng Lâu - Sử gia Tương Vân 10/12/2013
20 Chương 20 Tần Nhi Ở Hồng Lâu - Hoa thị Tử Yên 10/12/2013
21 Chương 21 Tần Nhi Ở Hồng Lâu - Đại tộc sắp sụp 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tan-nhi-o-hong-lau-672.html