Truyện Mịch Tiên Lộ - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Mịch Tiên Lộ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Mịch Tiên Lộ
Bạn đang đọc truyện mịch tiên lộ của tác giả Hà Bất Ngữ trên website đọc truyện online. Nghịch thiên tu tiên, không tiến thì đứt; vô tình vô sân, chỉ có đại đạo. Phàm nhân lưu tiểu thuyết, thanh niên trong lúc vô ý đi tới Dị giới đại lục, trở thành tu tiên giới một tên tu sĩ. Hắn là như thế nào kỳ ngộ bí bảo, cuối cùng từng bước bước trên tiên lộ, tìm kiếm đến thuộc về chính mình con đường.

Triệu Địa xuyên qua trở thành một đứa trẻ có ngũ hành linh căn, vì tư chất kém nên bị đuổi ra khỏ tu chân gia tộc, cơ duyên lượm được Càn Khôn đỉnh (có khả năng làm thăng cấp những vật phẩm có thể chứa linh lực như:

linh thạch (hạ phẩm à cực phẩm.

) từ đó bước lên tiên lộ.Cảnh giới như Phàm Nhân Tu Tiên, có khác là linh cụ có cả ở nhân gian, pháp bảo :

pháp khí, phù bảo , pháp bảo, linh bảo, thông thiên linh bảo, huyền thiên linh bảo.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Mịch Tiên Lộ - Ngũ Căn 20/12/2013
2 Chương 2 Mịch Tiên Lộ - Triệu Địa (thượng) 20/12/2013
3 Chương 3 Mịch Tiên Lộ - Luyện Khí Kỳ 20/12/2013
4 Chương 4 Mịch Tiên Lộ - Tụ Khí Tán 20/12/2013
5 Chương 5 Mịch Tiên Lộ - Phù Lục 20/12/2013
6 Chương 6 Mịch Tiên Lộ - Lý sư thúc (thượng) 20/12/2013
7 Chương 7 Mịch Tiên Lộ - Lưu Vân phường thị 20/12/2013
8 Chương 8 Mịch Tiên Lộ - Trảm Tiên Phi Đao 20/12/2013
9 Chương 9 Mịch Tiên Lộ - Hiên Viên thành (thượng) 20/12/2013
10 Chương 10 Mịch Tiên Lộ - Tiêu đỉnh - Cổ mộ (thượng) 20/12/2013
11 Chương 11 Mịch Tiên Lộ - Tiêu đỉnh - Cổ mộ (hạ) 20/12/2013
12 Chương 12 Mịch Tiên Lộ - Đào Hoa Lâm (thượng) 20/12/2013
13 Chương 13 Mịch Tiên Lộ - Túi trữ vật 20/12/2013
14 Chương 14 Mịch Tiên Lộ - Tung phẩm linh thạch 20/12/2013
15 Chương 15 Mịch Tiên Lộ - Đời sống chế phù (thượng) 20/12/2013
16 Chương 16 Mịch Tiên Lộ - Cầu hôn 20/12/2013
17 Chương 17 Mịch Tiên Lộ - Thực nghiệm 20/12/2013
18 Chương 18 Mịch Tiên Lộ - Thượng phẩm linh thạch 20/12/2013
19 Chương 19 Mịch Tiên Lộ - Tiềm tu (thượng) 20/12/2013
20 Chương 20 Mịch Tiên Lộ - Chuẩn bị 20/12/2013
21 Chương 21 Mịch Tiên Lộ - Gặp phải tập kích 20/12/2013
22 Chương 22 Mịch Tiên Lộ - Thổ Lao Phù 20/12/2013
23 Chương 23 Mịch Tiên Lộ - Thái Hư môn 20/12/2013
24 Chương 24 Mịch Tiên Lộ - Ngự khí phi hành (thượng) 20/12/2013
25 Chương 25 Mịch Tiên Lộ - Cố Nhân 20/12/2013
26 Chương 26 Mịch Tiên Lộ - Trúc Cơ Đan 20/12/2013
27 Chương 27 Mịch Tiên Lộ - Nặc Linh Thuật 20/12/2013
28 Chương 28 Mịch Tiên Lộ - Chưởng môn (thượng) 20/12/2013
29 Chương 29 Mịch Tiên Lộ - Luyện khí đệ tử 20/12/2013
30 Chương 30 Mịch Tiên Lộ - Cực phẩm linh đan 20/12/2013
31 Chương 31 Mịch Tiên Lộ - Khảo hạch 20/12/2013
32 Chương 32 Mịch Tiên Lộ - Ích cốc hoàn (thượng) 20/12/2013
33 Chương 33 Mịch Tiên Lộ - Cách dùng mới 20/12/2013
34 Chương 34 Mịch Tiên Lộ - Cổ Lĩnh nhai 20/12/2013
35 Chương 35 Mịch Tiên Lộ - Linh Cụ 20/12/2013
36 Chương 36 Mịch Tiên Lộ - Dưỡng Thần đan 20/12/2013
37 Chương 37 Mịch Tiên Lộ - Trú Nhan đan 20/12/2013
38 Chương 38 Mịch Tiên Lộ - Luyện khí 20/12/2013
39 Chương 39 Mịch Tiên Lộ - Tặng đan 20/12/2013
40 Chương 40 Mịch Tiên Lộ - Đêm trước tỷ thý 20/12/2013
41 Chương 41 Mịch Tiên Lộ - Tỷ thí bắt đầu 20/12/2013
42 Chương 42 Mịch Tiên Lộ - Hỏa Nha hồ 20/12/2013
43 Chương 43 Mịch Tiên Lộ - Kiếm Mang 20/12/2013
44 Chương 44 Mịch Tiên Lộ - Rút thăm (thượng) 20/12/2013
45 Chương 45 Mịch Tiên Lộ - Bỏ cuộc 20/12/2013
46 Chương 46 Mịch Tiên Lộ - Ban bố nhiệm vụ 20/12/2013
47 Chương 47 Mịch Tiên Lộ - Huyết Ti Ngân (thượng) 20/12/2013
48 Chương 48 Mịch Tiên Lộ - Thái hư chu 20/12/2013
49 Chương 49 Mịch Tiên Lộ - Lãm Nguyệt tông 20/12/2013
50 Chương 50 Mịch Tiên Lộ - Vào cốc 20/12/2013
51 Chương 51 Mịch Tiên Lộ - Toàn quy (thượng) 20/12/2013
52 Chương 52 Mịch Tiên Lộ - Cưỡng chiếm 20/12/2013
53 Chương 53 Mịch Tiên Lộ - Cầu viện 20/12/2013
54 Chương 54 Mịch Tiên Lộ - Thương hương tiếc ngọc 20/12/2013
55 Chương 55 Mịch Tiên Lộ - Bách Xảo Phổ (thượng) 20/12/2013
56 Chương 56 Mịch Tiên Lộ - Chốt thí 20/12/2013
57 Chương 57 Mịch Tiên Lộ - Diệt giao long 20/12/2013
58 Chương 58 Mịch Tiên Lộ - Tặng bảo lẫn nhau 20/12/2013
59 Chương 59 Mịch Tiên Lộ - Trứng thú (thượng) 20/12/2013
60 Chương 60 Mịch Tiên Lộ - Oan gia ngõ hẹp 20/12/2013
61 Chương 61 Mịch Tiên Lộ - Nhiệm vụ Thiên Du Tông 20/12/2013
62 Chương 62 Mịch Tiên Lộ - Mai phục 20/12/2013
63 Chương 63 Mịch Tiên Lộ - Phù bảo (thượng) 20/12/2013
64 Chương 64 Mịch Tiên Lộ - Thanh Lôi Tử 20/12/2013
65 Chương 65 Mịch Tiên Lộ - Thần thức thần bí 20/12/2013
66 Chương 66 Mịch Tiên Lộ - Trở về 20/12/2013
67 Chương 67 Mịch Tiên Lộ - Lựa chọn (thượng) 20/12/2013
68 Chương 68 Mịch Tiên Lộ - Kim Đao Phục Hổ trận 20/12/2013
69 Chương 69 Mịch Tiên Lộ - Bế quan 20/12/2013
70 Chương 70 Mịch Tiên Lộ - Xung kích trúc cơ 20/12/2013
71 Chương 71 Mịch Tiên Lộ - Xuất quan (thượng) 20/12/2013
72 Chương 72 Mịch Tiên Lộ - Ngửa bài 20/12/2013
73 Chương 73 Mịch Tiên Lộ - Linh Cụ lập uy 20/12/2013
74 Chương 74 Mịch Tiên Lộ - Rời đi (thượng) 20/12/2013
75 Chương 75 Mịch Tiên Lộ - Hồng Lâm phường thị 20/12/2013
76 Chương 76 Mịch Tiên Lộ - Gặp lại 20/12/2013
77 Chương 77 Mịch Tiên Lộ - Mệnh đời ngang trái 20/12/2013
78 Chương 78 Mịch Tiên Lộ - Anh hùng cứu mỹ nhân 20/12/2013
79 Chương 79 Mịch Tiên Lộ - Lưu thư 20/12/2013
80 Chương 80 Mịch Tiên Lộ - Truyền tống 20/12/2013
81 Chương 81 Mịch Tiên Lộ - Tinh Thần Hải (thượng) 20/12/2013
82 Chương 82 Mịch Tiên Lộ - Chọn đảo 20/12/2013
83 Chương 83 Mịch Tiên Lộ - Tranh đoạt 20/12/2013
84 Chương 84 Mịch Tiên Lộ - Linh nhãn chi tuyền 20/12/2013
85 Chương 85 Mịch Tiên Lộ - Lục Luân Tuyệt Linh trân 20/12/2013
86 Chương 86 Mịch Tiên Lộ - Bố trí động phủ (thượng) 20/12/2013
87 Chương 87 Mịch Tiên Lộ - Nhận chủ 20/12/2013
88 Chương 88 Mịch Tiên Lộ - Hồng Trần Tiên Tử 20/12/2013
89 Chương 89 Mịch Tiên Lộ - Bồng Lai tiên đảo 20/12/2013
90 Chương 90 Mịch Tiên Lộ - Đảo số năm 20/12/2013
91 Chương 91 Mịch Tiên Lộ - Thú triều 20/12/2013
92 Chương 92 Mịch Tiên Lộ - Yêu hồn 20/12/2013
93 Chương 93 Mịch Tiên Lộ - Con rối 20/12/2013
94 Chương 94 Mịch Tiên Lộ - Chia đan (thượng) 20/12/2013
95 Chương 95 Mịch Tiên Lộ - Tu sĩ Ma môn 20/12/2013
96 Chương 96 Mịch Tiên Lộ - Diệt địch 20/12/2013
97 Chương 97 Mịch Tiên Lộ - Hà lão đầu 20/12/2013
98 Chương 98 Mịch Tiên Lộ - Phân Thần Thuật (thượng) 20/12/2013
99 Chương 99 Mịch Tiên Lộ - Vân Mộng Ly 20/12/2013
100 Chương 100 Mịch Tiên Lộ - Thiên Hương Huyễn Tình trận 20/12/2013
101 Chương 101 Mịch Tiên Lộ - Băng Phong Xà 20/12/2013
102 Chương 102 Mịch Tiên Lộ - Đội quân con rối 20/12/2013
103 Chương 103 Mịch Tiên Lộ - Thư Quyển Chi Tức 20/12/2013
104 Chương 104 Mịch Tiên Lộ - Săn giết yêu thú 20/12/2013
105 Chương 105 Mịch Tiên Lộ - Tái ngộ 20/12/2013
106 Chương 106 Mịch Tiên Lộ - Mật động 20/12/2013
107 Chương 107 Mịch Tiên Lộ - Giết chết trong nháy mắt 20/12/2013
108 Chương 108 Mịch Tiên Lộ - Ma khí 20/12/2013
109 Chương 109 Mịch Tiên Lộ - Huyết ảnh 20/12/2013
110 Chương 110 Mịch Tiên Lộ - Tâm ma xâm lấn 20/12/2013
111 Chương 111 Mịch Tiên Lộ - Hỗn Nguyên Quyết 20/12/2013
112 Chương 112 Mịch Tiên Lộ - Mười năm 20/12/2013
113 Chương 113 Mịch Tiên Lộ - Chờ đợi 20/12/2013
114 Chương 114 Mịch Tiên Lộ - An ủi 20/12/2013
115 Chương 115 Mịch Tiên Lộ - Ước hẹn 20/12/2013
116 Chương 116 Mịch Tiên Lộ - Tu luyện bí thuật 20/12/2013
117 Chương 117 Mịch Tiên Lộ - Cổ tu cấm chế 20/12/2013
118 Chương 118 Mịch Tiên Lộ - Lấy trận phá trận 20/12/2013
119 Chương 119 Mịch Tiên Lộ - Động phủ của nữ tu 20/12/2013
120 Chương 120 Mịch Tiên Lộ - Kim Sí Hỏa Nghĩ 20/12/2013
121 Chương 121 Mịch Tiên Lộ - Linh thú lên cấp 20/12/2013
122 Chương 122 Mịch Tiên Lộ - Quỷ Nô 20/12/2013
123 Chương 123 Mịch Tiên Lộ - Yêu cầu song tu 20/12/2013
124 Chương 124 Mịch Tiên Lộ - Minh Tâm Thanh Linh Khí 20/12/2013
125 Chương 125 Mịch Tiên Lộ - Cầu cứu 20/12/2013
126 Chương 126 Mịch Tiên Lộ - Thu đồ đệ 20/12/2013
127 Chương 127 Mịch Tiên Lộ - Rời đảo 20/12/2013
128 Chương 128 Mịch Tiên Lộ - Lô đỉnh 20/12/2013
129 Chương 129 Mịch Tiên Lộ - Thuê động phủ 20/12/2013
130 Chương 130 Mịch Tiên Lộ - Thượng cổ phong ấn không gian 20/12/2013
131 Chương 131 Mịch Tiên Lộ - Phù Lục Trúc Cơ kỳ 20/12/2013
132 Chương 132 Mịch Tiên Lộ - Mật đàm 20/12/2013
133 Chương 133 Mịch Tiên Lộ - Huyền Hàn Cảnh 20/12/2013
134 Chương 134 Mịch Tiên Lộ - Nước hàn đàm 20/12/2013
135 Chương 135 Mịch Tiên Lộ - Công tử gia 20/12/2013
136 Chương 136 Mịch Tiên Lộ - Hoá yêu 20/12/2013
137 Chương 137 Mịch Tiên Lộ - Âm mưu 20/12/2013
138 Chương 138 Mịch Tiên Lộ - Gặp lại cố nhân 20/12/2013
139 Chương 139 Mịch Tiên Lộ - Hai thông đạo 20/12/2013
140 Chương 140 Mịch Tiên Lộ - Hàn Hương Tuyền 20/12/2013
141 Chương 141 Mịch Tiên Lộ - Băng Phong Mãng xuất kích 20/12/2013
142 Chương 142 Mịch Tiên Lộ - Băng Ma Tiêu 20/12/2013
143 Chương 143 Mịch Tiên Lộ - Tinh hạch 20/12/2013
144 Chương 144 Mịch Tiên Lộ - Sát khí 20/12/2013
145 Chương 145 Mịch Tiên Lộ - Giải vây 20/12/2013
146 Chương 146 Mịch Tiên Lộ - Dạ Hành Giả 20/12/2013
147 Chương 147 Mịch Tiên Lộ - Xung kích Kết Đan (1) 20/12/2013
148 Chương 148 Mịch Tiên Lộ - Xung kích Kết Đan (3) 20/12/2013
149 Chương 149 Mịch Tiên Lộ - Xung kích Kết Đan (4) 20/12/2013
150 Chương 150 Mịch Tiên Lộ - Bảo khí 20/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-mich-tien-lo-998.html