Truyện Miểu Sát - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Miểu Sát
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Miểu Sát
Tóm tắt nội dung truyện Miễu sát của tác giả Tiêu Tiềm Truyện miễu sát xoay quanh nội dunh như sau : Vào khoảnh khắc linh hồn thức tỉnh, một thế giới mới liền hiện ra ở trước mắt...

Đây là một thế giới xa lạ

- một thế giới của phù chú! Vô số Bí cảnh, vô số phù thú.

Thậm chí còn có thế giới phù chú càng cao cấp hơn.

Quách Thập Nhị giống như là lính quèn qua sông, miểu sát bất kỳ kẻ địch nào ngăn cản mình sinh tồn! Hắn cần phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, cần phải tìm kiếm phù chú mạnh mẽ hơn.

Khi hắn đứng trên đỉnh của thế giới phù chú, hắn còn có thể tiếp tục đi tới không?

Về cấp bậc Có các hệ:

có Phù; có Chú; có Võ; có Trùng; có Thú.

Phù và Chú có Phù Chú tổng hợp; Đầu tiên là Học đồ

- Phù sĩ

- Phù sư

- Đại Phù sư là cấp bậc ở đại lục phù chú cấp thấp.

Lên tiếp Cuồng sư

- Thánh sư

- Đại Thánh sư.

là cấp bậc ở đại lục phù chú cao cấp.

(Võ, Thú, Trùng cấp bậc tương ứng.

) Truyện miễu sát với nhiều tình tiết hấp dẫn đang chờ mọi người theo dõi đến chương cuối cùng của truyện miễu sát của tác giả Tiêu Tiềm

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Miểu Sát - Q.1 - Chương 1 10/12/2013
2 Chương 2 Miểu Sát - Q.1 - Chương 2 10/12/2013
3 Chương 3 Miểu Sát - Q.1 - Chương 3 10/12/2013
4 Chương 4 Miểu Sát - Q.1 - Chương 4 10/12/2013
5 Chương 5 Miểu Sát - Q.1 - Chương 5 10/12/2013
6 Chương 6 Miểu Sát - Q.1 - Chương 6 10/12/2013
7 Chương 7 Miểu Sát - Q.1 - Chương 7 10/12/2013
8 Chương 8 Miểu Sát - Q.1 - Chương 8 10/12/2013
9 Chương 9 Miểu Sát - Q.1 - Chương 9 10/12/2013
10 Chương 10 Miểu Sát - Q.1 - Chương 10 10/12/2013
11 Chương 11 Miểu Sát - Quyển 2 10/12/2013
12 Chương 12 Miểu Sát - Q.2 - Chương 1 10/12/2013
13 Chương 13 Miểu Sát - Q.2 - Chương 2 10/12/2013
14 Chương 14 Miểu Sát - Q.2 - Chương 3 10/12/2013
15 Chương 15 Miểu Sát - Q.2 - Chương 4 10/12/2013
16 Chương 16 Miểu Sát - Q.2 - Chương 5 10/12/2013
17 Chương 17 Miểu Sát - Q.2 - Chương 6 10/12/2013
18 Chương 18 Miểu Sát - Q.2 - Chương 7 10/12/2013
19 Chương 19 Miểu Sát - Q.2 - Chương 8 10/12/2013
20 Chương 20 Miểu Sát - Q.2 - Chương 9 10/12/2013
21 Chương 21 Miểu Sát - Q.2 - Chương 10 10/12/2013
22 Chương 22 Miểu Sát - Quyển 3 10/12/2013
23 Chương 23 Miểu Sát - Q.3 - Chương 1 10/12/2013
24 Chương 24 Miểu Sát - Q.3 - Chương 2 10/12/2013
25 Chương 25 Miểu Sát - Q.3 - Chương 3 10/12/2013
26 Chương 26 Miểu Sát - Q.3 - Chương 4 10/12/2013
27 Chương 27 Miểu Sát - Q.3 - Chương 5 10/12/2013
28 Chương 28 Miểu Sát - Q.3 - Chương 6 10/12/2013
29 Chương 29 Miểu Sát - Q.3 - Chương 7 10/12/2013
30 Chương 30 Miểu Sát - Q.3 - Chương 8 10/12/2013
31 Chương 31 Miểu Sát - Q.3 - Chương 9 10/12/2013
32 Chương 32 Miểu Sát - Q.3 - Chương 10 10/12/2013
33 Chương 33 Miểu Sát - Quyển 4 10/12/2013
34 Chương 34 Miểu Sát - Q.4 - Chương 1 10/12/2013
35 Chương 35 Miểu Sát - Q.4 - Chương 2 10/12/2013
36 Chương 36 Miểu Sát - Q.4 - Chương 3 10/12/2013
37 Chương 37 Miểu Sát - Q.4 - Chương 4 10/12/2013
38 Chương 38 Miểu Sát - Đào thoát (thượng) 10/12/2013
39 Chương 39 Miểu Sát - xung đột(1) 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-mieu-sat-673.html