Truyện Yêu Cung - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Yêu Cung
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Yêu Cung
Bạn đang đọc truyện Yêu Cung của tác giả Minh Nguyệt trên website đọc truyện online. Đây là một câu chuyện xưa của Yêu Cung thủ, một chức nghiệp khác biệt, một truyền kỳ khác biệt! Hắn không có thiên phú tài trí hơn người, hắn không có phong phạm bá vương kinh sợ lòng người, hắn có được chỉ là một viên yêu đan không giống người thường! Thiên tài? Ta không phải là thiên tài, bởi vì ta là chung kết giả của thiên tài! Các vị thiên tài, cố gắng tu luyện đi, bởi vì chỉ khi các ngươi cố gắng tu luyện, ta mới trưởng thành nhanh hơn…
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Yêu Cung - Giác ngộ của cung thủ (thượng). 21/12/2013
2 Chương 2 Yêu Cung - Giác ngộ của cung thủ (hạ) 21/12/2013
3 Chương 3 Yêu Cung - Thám báo của Tây Kỳ 21/12/2013
4 Chương 4 Yêu Cung - Một mũi tên phong hầu 21/12/2013
5 Chương 5 Yêu Cung - Một mũi tên trúng hai con nhạn 21/12/2013
6 Chương 6 Yêu Cung - Mũi tên tiên đoán 21/12/2013
7 Chương 7 Yêu Cung - Lăng Túc 21/12/2013
8 Chương 8 Yêu Cung - Xem vết thương không hiểu 21/12/2013
9 Chương 9 Yêu Cung - Xem vết thương không hiểu (hạ) 21/12/2013
10 Chương 10 Yêu Cung - Vai trái và vai phải 21/12/2013
11 Chương 11 Yêu Cung - Một phát bắn hai mũi tên 21/12/2013
12 Chương 12 Yêu Cung - Lời mời trịnh trọng 21/12/2013
13 Chương 13 Yêu Cung - Lời mời trịnh trọng (hạ) 21/12/2013
14 Chương 14 Yêu Cung - Chim ưng đưa tin 21/12/2013
15 Chương 15 Yêu Cung - Người ngã ngựa đổ 21/12/2013
16 Chương 16 Yêu Cung - Bắt giặc bắt vua trước 21/12/2013
17 Chương 17 Yêu Cung - Giết chết toàn bộ 21/12/2013
18 Chương 18 Yêu Cung - Chiến tích khó có thể tin được (thượng) 21/12/2013
19 Chương 19 Yêu Cung - Chiến tích khó có thể tin được (hạ) 21/12/2013
20 Chương 20 Yêu Cung - Lại thấy chim ưng đưa tin 21/12/2013
21 Chương 21 Yêu Cung - Cương quyết từ bỏ 21/12/2013
22 Chương 22 Yêu Cung - Lăng Trung Thiên chấn động 21/12/2013
23 Chương 23 Yêu Cung - Tam Lăng Tiễn 21/12/2013
24 Chương 24 Yêu Cung - Phản kích 21/12/2013
25 Chương 25 Yêu Cung - Tàn quân 21/12/2013
26 Chương 26 Yêu Cung - Thứ Kiêu Cung (thượng) 21/12/2013
27 Chương 27 Yêu Cung - Thứ Kiêu Cung (hạ) 21/12/2013
28 Chương 28 Yêu Cung - Trên đường xâm nhập 21/12/2013
29 Chương 29 Yêu Cung - Lính tuần tra 21/12/2013
30 Chương 30 Yêu Cung - Một người biểu diễn 21/12/2013
31 Chương 31 Yêu Cung - Chim ưng bay đầy trời 21/12/2013
32 Chương 32 Yêu Cung - Quân địch không thể giải thích được 21/12/2013
33 Chương 33 Yêu Cung - Không mò ra 21/12/2013
34 Chương 34 Yêu Cung - Hạ chiến thư 21/12/2013
35 Chương 35 Yêu Cung - Bắn trước trận 21/12/2013
36 Chương 36 Yêu Cung - Hoàn toàn đè chết 21/12/2013
37 Chương 37 Yêu Cung - Doạ ra thời cơ chiến đấu 21/12/2013
38 Chương 38 Yêu Cung - Kỵ binh từ phía sau lưng xông ra (thượng) 21/12/2013
39 Chương 39 Yêu Cung - Kỵ binh từ phía sau lưng xông ra (hạ) 21/12/2013
40 Chương 40 Yêu Cung - Một cung bắn bốn mũi tên 21/12/2013
41 Chương 41 Yêu Cung - Siêu Xayda. 21/12/2013
42 Chương 42 Yêu Cung - Lục địa thần tiên 21/12/2013
43 Chương 43 Yêu Cung - Hồ đồ 21/12/2013
44 Chương 44 Yêu Cung - Tu luyện giả là gì. 21/12/2013
45 Chương 45 Yêu Cung - Hóa Yêu Quyết 21/12/2013
46 Chương 46 Yêu Cung - Hóa Yêu Quyết (hạ) 21/12/2013
47 Chương 47 Yêu Cung - Tạm thời nghỉ ngơi. 21/12/2013
48 Chương 48 Yêu Cung - Khởi hành 21/12/2013
49 Chương 49 Yêu Cung - Chiến trận đao nhọn 21/12/2013
50 Chương 50 Yêu Cung - Tam sát 21/12/2013
51 Chương 51 Yêu Cung - Quyết đoán 21/12/2013
52 Chương 52 Yêu Cung - Bách phát bách trúng 21/12/2013
53 Chương 53 Yêu Cung - Fan hâm mộ (1) 21/12/2013
54 Chương 54 Yêu Cung - fan hâm mộ (2) 21/12/2013
55 Chương 55 Yêu Cung - Thiên hạ vô song 21/12/2013
56 Chương 56 Yêu Cung - Ra oai phủ đầu 21/12/2013
57 Chương 57 Yêu Cung - Ngàn bước 21/12/2013
58 Chương 58 Yêu Cung - Ngàn bước (2) 21/12/2013
59 Chương 59 Yêu Cung - Bắn một thành hai 21/12/2013
60 Chương 60 Yêu Cung - Còn cần phải so tài nữa sao? 21/12/2013
61 Chương 61 Yêu Cung - Ngón tay vàng (1) 21/12/2013
62 Chương 62 Yêu Cung - Ngón tay vàng(2) 21/12/2013
63 Chương 63 Yêu Cung - Huyết Sắc Yêu Cung 21/12/2013
64 Chương 64 Yêu Cung - Bán Yêu Giả 21/12/2013
65 Chương 65 Yêu Cung - Ma chú bán yêu giả 21/12/2013
66 Chương 66 Yêu Cung - Hành động một mình (1) 21/12/2013
67 Chương 67 Yêu Cung - Hành động một mình 21/12/2013
68 Chương 68 Yêu Cung - Khiêu khích trước trận. 21/12/2013
69 Chương 69 Yêu Cung - Ngươi có gan thì lên đây 21/12/2013
70 Chương 70 Yêu Cung - Khắc tinh của Huyễn Thuật Sư 21/12/2013
71 Chương 71 Yêu Cung - Bắn thành tiễn nhân 21/12/2013
72 Chương 72 Yêu Cung - Ta muốn ở lại 21/12/2013
73 Chương 73 Yêu Cung - Trì Bách Cường(1) 21/12/2013
74 Chương 74 Yêu Cung - Trì Bách Cường (2). 21/12/2013
75 Chương 75 Yêu Cung - Thất vọng 21/12/2013
76 Chương 76 Yêu Cung - Rời đi 21/12/2013
77 Chương 77 Yêu Cung - Săn bắn 21/12/2013
78 Chương 78 Yêu Cung - Thăng cấp nhị giai. 21/12/2013
79 Chương 79 Yêu Cung - Lục Tiên Lăng Túc 21/12/2013
80 Chương 80 Yêu Cung - Quốc sư Sở Tương Hợp 21/12/2013
81 Chương 81 Yêu Cung - Danh vọng của Sở Tương Hợp (1) 21/12/2013
82 Chương 82 Yêu Cung - Danh vọng của Sở Tương Hợp (2) 21/12/2013
83 Chương 83 Yêu Cung - Trận Đồ Sư Lý Vĩ (1) 21/12/2013
84 Chương 84 Yêu Cung - Trận Đồ Sư Lý Vĩ (2) 21/12/2013
85 Chương 85 Yêu Cung - Yêu đan quỷ dị 21/12/2013
86 Chương 86 Yêu Cung - Dùng phản lực để bay lượn 21/12/2013
87 Chương 87 Yêu Cung - Tám yêu đanị 21/12/2013
88 Chương 88 Yêu Cung - Đánh lén! Tam sát! 21/12/2013
89 Chương 89 Yêu Cung - Sở Tương Hợp uy hiếp (1) 21/12/2013
90 Chương 90 Yêu Cung - Sở Tương Hợp uy hiếp (2) 21/12/2013
91 Chương 91 Yêu Cung - Hội võ tứ quốc (1) 21/12/2013
92 Chương 92 Yêu Cung - Hội võ tứ quốc (2) 21/12/2013
93 Chương 93 Yêu Cung - Lăng Hoa biệt viện (1) 21/12/2013
94 Chương 94 Yêu Cung - Lăng Hoa biệt viện (2) 21/12/2013
95 Chương 95 Yêu Cung - Ca ca đây chính là kẻ chuyên môn ngược đãi thiên tài 21/12/2013
96 Chương 96 Yêu Cung - Cẩn thận chân trái của ngươi 21/12/2013
97 Chương 97 Yêu Cung - Còn ai nữa? 21/12/2013
98 Chương 98 Yêu Cung - Danh sách một ngày chết mấy người? 21/12/2013
99 Chương 99 Yêu Cung - Tiêu Vân Cận đáng thương 21/12/2013
100 Chương 100 Yêu Cung - Người nối nghiệp 21/12/2013
101 Chương 101 Yêu Cung - Khiêu chiến phó viện trưởng 21/12/2013
102 Chương 102 Yêu Cung - Âu Dương giảo hoạt 21/12/2013
103 Chương 103 Yêu Cung - Song kiêu tề phi 21/12/2013
104 Chương 104 Yêu Cung - Mũi tên linh hồn (1) 21/12/2013
105 Chương 105 Yêu Cung - Mũi tên linh hồn (2) 21/12/2013
106 Chương 106 Yêu Cung - Bản sao Thứ Kiêu Cung 21/12/2013
107 Chương 107 Yêu Cung - Sinh tử tự biết 21/12/2013
108 Chương 108 Yêu Cung - Cửu tử nhất sinh 21/12/2013
109 Chương 109 Yêu Cung - Bước vào Tây Kỳ 21/12/2013
110 Chương 110 Yêu Cung - Trấn Yêu Thành 21/12/2013
111 Chương 111 Yêu Cung - Co được thì duỗi được (1) 21/12/2013
112 Chương 112 Yêu Cung - Co được thì duỗi được (2) 21/12/2013
113 Chương 113 Yêu Cung - Tín nhiệm cơ bản 21/12/2013
114 Chương 114 Yêu Cung - Tỏa Yêu Tháp (1) 21/12/2013
115 Chương 115 Yêu Cung - Tỏa Yêu Tháp (2) 21/12/2013
116 Chương 116 Yêu Cung - Không nóng vội, trước tiên cứ chờ 10 giờ 21/12/2013
117 Chương 117 Yêu Cung - Âu Dương lải nhải 21/12/2013
118 Chương 118 Yêu Cung - Thế giới băng tuyết 21/12/2013
119 Chương 119 Yêu Cung - Ẩn nấp 21/12/2013
120 Chương 120 Yêu Cung - Tiêu diệt toàn đoàn 21/12/2013
121 Chương 121 Yêu Cung - Tiêu diệt toàn đoàṇ̣ (2) 21/12/2013
122 Chương 122 Yêu Cung - Ai kéo dài, ai chiếm được? 21/12/2013
123 Chương 123 Yêu Cung - Kẻ địch không thể nào xuất hiện 21/12/2013
124 Chương 124 Yêu Cung - Sơ suất bỏ qua 21/12/2013
125 Chương 125 Yêu Cung - Đại vận bị tiêu diệt toàn đoàn (1) 21/12/2013
126 Chương 126 Yêu Cung - Đại vận bị tiêu diệt toàn đoàn (2) 21/12/2013
127 Chương 127 Yêu Cung - Sinh Tử Cảnh quỷ dị 21/12/2013
128 Chương 128 Yêu Cung - Đột phá, yêu cung thủ lục giai 21/12/2013
129 Chương 129 Yêu Cung - Thiên yêu Trịnh Khôn 21/12/2013
130 Chương 130 Yêu Cung - Tu Phục Thuật 21/12/2013
131 Chương 131 Yêu Cung - Chân Thực Chi Nhãn và Tu Phục Thuật 21/12/2013
132 Chương 132 Yêu Cung - Đại La Chu Thiên 21/12/2013
133 Chương 133 Yêu Cung - Trời làm cửa, trăng làm khóa (1) 21/12/2013
134 Chương 134 Yêu Cung - Trời làm cửa, trăng làm khóa (2) 21/12/2013
135 Chương 135 Yêu Cung - Bước ra khỏi Sinh Tử Cảnh 21/12/2013
136 Chương 136 Yêu Cung - Trở lại Tây Kỳ 21/12/2013
137 Chương 137 Yêu Cung - Yêu binh không thể phục hồi? 21/12/2013
138 Chương 138 Yêu Cung - Coi ngựa chết như ngựa sống 21/12/2013
139 Chương 139 Yêu Cung - Coi ngựa chết là ngựa sống (2) 21/12/2013
140 Chương 140 Yêu Cung - Bàn Xà Thương sống lại 21/12/2013
141 Chương 141 Yêu Cung - Tu Phục đại sư 21/12/2013
142 Chương 142 Yêu Cung - Chọc thủng trời 21/12/2013
143 Chương 143 Yêu Cung - Phất tay phá thành 21/12/2013
144 Chương 144 Yêu Cung - Ngạo kiếm Lam Thông 21/12/2013
145 Chương 145 Yêu Cung - Có thể phục hồi sao? (1) 21/12/2013
146 Chương 146 Yêu Cung - Có thể phục hồi sao? (2) 21/12/2013
147 Chương 147 Yêu Cung - Thiên hạ ai dám đánh một trận? 21/12/2013
148 Chương 148 Yêu Cung - Hợp lại thành một đoàn 21/12/2013
149 Chương 149 Yêu Cung - Tâm tính của cường giả 21/12/2013
150 Chương 150 Yêu Cung - Đại Vận hiện nay (1) 21/12/2013
151 Chương 151 Yêu Cung - Đại Vận hiện nay (2) 21/12/2013
152 Chương 152 Yêu Cung - Tin tức tốt 21/12/2013
153 Chương 153 Yêu Cung - Trọng địa của quân bộ 21/12/2013
154 Chương 154 Yêu Cung - Biến hóa tại Đại Vận 21/12/2013
155 Chương 155 Yêu Cung - Đánh hoàng thành 21/12/2013
156 Chương 156 Yêu Cung - Đánh hoàng thành (2) 21/12/2013
157 Chương 157 Yêu Cung - Trận Đồ Sư sao? 21/12/2013
158 Chương 158 Yêu Cung - Cũng có thể có ngày hôm nay 21/12/2013
159 Chương 159 Yêu Cung - Mũi tên toái linh 21/12/2013
160 Chương 160 Yêu Cung - Mũi tên quỷ dị 21/12/2013
161 Chương 161 Yêu Cung - Yêu cung thủ thất giai 21/12/2013
162 Chương 162 Yêu Cung - Tình nghĩa 21/12/2013
163 Chương 163 Yêu Cung - Linh Sử xuất hiện 21/12/2013
164 Chương 164 Yêu Cung - Linh Sử Trịnh gia 21/12/2013
165 Chương 165 Yêu Cung - Gặp lại Sở Tương Hợp (1) 21/12/2013
166 Chương 166 Yêu Cung - Gặp lại Sở Tương Hợp (2) 21/12/2013
167 Chương 167 Yêu Cung - Vạn Tiên Sơn 21/12/2013
168 Chương 168 Yêu Cung - Theo đuổi 21/12/2013
169 Chương 169 Yêu Cung - Bất chiến,bất bại 21/12/2013
170 Chương 170 Yêu Cung - Thiệp mời của Linh Sử 21/12/2013
171 Chương 171 Yêu Cung - Chân trần không sợ mang giày 21/12/2013
172 Chương 172 Yêu Cung - Tông sư 21/12/2013
173 Chương 173 Yêu Cung - Tông sư (2) 21/12/2013
174 Chương 174 Yêu Cung - Trảm Linh Sử 21/12/2013
175 Chương 175 Yêu Cung - Trảm Linh Sử (2) 21/12/2013
176 Chương 176 Yêu Cung - Cú linh hồn 21/12/2013
177 Chương 177 Yêu Cung - Đột biến 21/12/2013
178 Chương 178 Yêu Cung - Yêu đan viên mãn 21/12/2013
179 Chương 179 Yêu Cung - Âu Dương cửu giai 21/12/2013
180 Chương 180 Yêu Cung - Rút tên phá thành 21/12/2013
181 Chương 181 Yêu Cung - Ánh sáng tiếp đón 21/12/2013
182 Chương 182 Yêu Cung - Thành tiếp đón (1) 21/12/2013
183 Chương 183 Yêu Cung - Thành tiếp đón (2) 21/12/2013
184 Chương 184 Yêu Cung - Lý Vỹ,bát giai.... 21/12/2013
185 Chương 185 Yêu Cung - Lý Vỹ,bát giai.... (2) 21/12/2013
186 Chương 186 Yêu Cung - Chẳng biết xấu hổ 21/12/2013
187 Chương 187 Yêu Cung - Lý Xu của Vạn Tiên Sơn (1) 21/12/2013
188 Chương 188 Yêu Cung - Lý Xu của Vạn Tiên Sơn (2) 21/12/2013
189 Chương 189 Yêu Cung - Phân Phong Nhai (1) 21/12/2013
190 Chương 190 Yêu Cung - Phân Phong Nhai (2) 21/12/2013
191 Chương 191 Yêu Cung - Địa phương quỷ quái 21/12/2013
192 Chương 192 Yêu Cung - ịa phương quỷ quái (2) 21/12/2013
193 Chương 193 Yêu Cung - Âm Phong Nhai khô kiệt 21/12/2013
194 Chương 194 Yêu Cung - Phòng ngự tiên đoán 21/12/2013
195 Chương 195 Yêu Cung - Nhiệm vụ không thể nào hoàn thành 21/12/2013
196 Chương 196 Yêu Cung - Phía đông,nơi chôn xương! 21/12/2013
197 Chương 197 Yêu Cung - Thợ săn 21/12/2013
198 Chương 198 Yêu Cung - Kẻ hủy diệt của Huyễn Thuật Sư 21/12/2013
199 Chương 199 Yêu Cung - Bạo sát linh hồn (1) 21/12/2013
200 Chương 200 Yêu Cung - Bạo sát linh hồn (2) 21/12/2013
201 Chương 201 Yêu Cung - Đồng đội,chỉnh thể! 21/12/2013
202 Chương 202 Yêu Cung - Bà Sa thánh địa 21/12/2013
203 Chương 203 Yêu Cung - Đoàn đội điên cuồng 21/12/2013
204 Chương 204 Yêu Cung - Đoàn đội điên cuồng (2) 21/12/2013
205 Chương 205 Yêu Cung - Ai cũng không đi được 21/12/2013
206 Chương 206 Yêu Cung - Ngươi đã quên vương bài của bọn ta 21/12/2013
207 Chương 207 Yêu Cung - Thiên Cung 21/12/2013
208 Chương 208 Yêu Cung - Đoàn toàn Yêu chiến sĩ 21/12/2013
209 Chương 209 Yêu Cung - Mưa tên 21/12/2013
210 Chương 210 Yêu Cung - Chạy cái gì? 21/12/2013
211 Chương 211 Yêu Cung - Tinh thần đoàn đội 21/12/2013
212 Chương 212 Yêu Cung - Mục tiêu quét ngang 21/12/2013
213 Chương 213 Yêu Cung - Vạn Tiên Sơn thần bí 21/12/2013
214 Chương 214 Yêu Cung - Xem cuộc vui 21/12/2013
215 Chương 215 Yêu Cung - Sa Hồn Phiên 21/12/2013
216 Chương 216 Yêu Cung - Sa Hồn Phiên (2) 21/12/2013
217 Chương 217 Yêu Cung - Giết!Giết!Giết! 21/12/2013
218 Chương 218 Yêu Cung - Còn có thể chạy thoát sao? 21/12/2013
219 Chương 219 Yêu Cung - Khí thế khiên người ta không thể đương đầu 21/12/2013
220 Chương 220 Yêu Cung - Không hiểu được 21/12/2013
221 Chương 221 Yêu Cung - Vô địch 21/12/2013
222 Chương 222 Yêu Cung - Địa hình biến hóa 21/12/2013
223 Chương 223 Yêu Cung - Địa hình biến hóa (2) 21/12/2013
224 Chương 224 Yêu Cung - Trăm người hỗn chiến 21/12/2013
225 Chương 225 Yêu Cung - Kỹ thuật như thần 21/12/2013
226 Chương 226 Yêu Cung - Sóng thần linh hồn 21/12/2013
227 Chương 227 Yêu Cung - Sóng thần linh hồn (2) 21/12/2013
228 Chương 228 Yêu Cung - Mộng tưởng ban đầu 21/12/2013
229 Chương 229 Yêu Cung - Ai mới là người bị diệt 21/12/2013
230 Chương 230 Yêu Cung - Cướp kính 21/12/2013
231 Chương 231 Yêu Cung - Mù trong khu vực mười mét 21/12/2013
232 Chương 232 Yêu Cung - Tuyến hai không chính hiệu 21/12/2013
233 Chương 233 Yêu Cung - Tuyến hai không chính hiệu (2) 21/12/2013
234 Chương 234 Yêu Cung - Không phải chỉ có một mình ca ca chiến đấu! 21/12/2013
235 Chương 235 Yêu Cung - Không phải chỉ có một mình ca ca chiến đấu! (2) 21/12/2013
236 Chương 236 Yêu Cung - Đánh đâu thắng đó 21/12/2013
237 Chương 237 Yêu Cung - Đánh đâu thắng đó (2) 21/12/2013
238 Chương 238 Yêu Cung - Dẫn động tám phương 21/12/2013
239 Chương 239 Yêu Cung - Yêu binh tổn thương 21/12/2013
240 Chương 240 Yêu Cung - Hắn là Tu Phục Sư? 21/12/2013
241 Chương 241 Yêu Cung - Hắn là Tu Phục Sư? (2) 21/12/2013
242 Chương 242 Yêu Cung - Tông chủ Truyền lệnh 21/12/2013
243 Chương 243 Yêu Cung - Không có cuộc vui nào không tàn 21/12/2013
244 Chương 244 Yêu Cung - Tin tức của Lỗ Tu 21/12/2013
245 Chương 245 Yêu Cung - Đơn thương độc mã 21/12/2013
246 Chương 246 Yêu Cung - Liều mạng 21/12/2013
247 Chương 247 Yêu Cung - Còn chưa chết (1) 21/12/2013
248 Chương 248 Yêu Cung - Còn chưa chết (2) 21/12/2013
249 Chương 249 Yêu Cung - Bạo Liệt Tiễn (1) 21/12/2013
250 Chương 250 Yêu Cung - Bạo Liệt Tiễn (2) 21/12/2013
251 Chương 251 Yêu Cung - Đợt sóng chưa yên bình 21/12/2013
252 Chương 252 Yêu Cung - Quan chiến 21/12/2013
253 Chương 253 Yêu Cung - Chữa trị Thứ Kiêu Cung (1) 21/12/2013
254 Chương 254 Yêu Cung - Chữa trị Thứ Kiêu Cung (2) 21/12/2013
255 Chương 255 Yêu Cung - Đào khoét nền tảng (1) 21/12/2013
256 Chương 256 Yêu Cung - Đào khoét nền tảng (2) 21/12/2013
257 Chương 257 Yêu Cung - Chiến kỳ 21/12/2013
258 Chương 258 Yêu Cung - Hôm nay là ngày đồ long (1) 21/12/2013
259 Chương 259 Yêu Cung - Hôm nay là ngày đồ long (2) 21/12/2013
260 Chương 260 Yêu Cung - Người kết thúc quy tắc (1) 21/12/2013
261 Chương 261 Yêu Cung - Người kết thúc quy tắc (2) 21/12/2013
262 Chương 262 Yêu Cung - Phi Tiên 21/12/2013
263 Chương 263 Yêu Cung - Thánh Thể (1) 21/12/2013
264 Chương 264 Yêu Cung - Thánh Thể (2) 21/12/2013
265 Chương 265 Yêu Cung - Còn có hi vọng sao? 21/12/2013
266 Chương 266 Yêu Cung - Lộ phí về nhà (1) 21/12/2013
267 Chương 267 Yêu Cung - Lộ phí về nhà (2) 21/12/2013
268 Chương 268 Yêu Cung - Ngọc Bích Lâu 21/12/2013
269 Chương 269 Yêu Cung - Có dám cược hay không (1) 21/12/2013
270 Chương 270 Yêu Cung - Có dám cược hay không (2) 21/12/2013
271 Chương 271 Yêu Cung - Hoàn mỹ Tông Sư 21/12/2013
272 Chương 272 Yêu Cung - Chuyển tăng (1) 21/12/2013
273 Chương 273 Yêu Cung - Chuyển tăng (2) 21/12/2013
274 Chương 274 Yêu Cung - Phế vật Yêu Cung Thủ 21/12/2013
275 Chương 275 Yêu Cung - Giấc mộng mười năm (1) 21/12/2013
276 Chương 276 Yêu Cung - Giấc mộng mười năm (2) 21/12/2013
277 Chương 277 Yêu Cung - Tin tức của bằng hữu (1) 21/12/2013
278 Chương 278 Yêu Cung - Tin tức của bằng hữu (2) 21/12/2013
279 Chương 279 Yêu Cung - Lửa giận ngút trời 21/12/2013
280 Chương 280 Yêu Cung - Phải giết (1) 21/12/2013
281 Chương 281 Yêu Cung - Phải giết (2) 21/12/2013
282 Chương 282 Yêu Cung - Chỉ Thủ Che Thiên 21/12/2013
283 Chương 283 Yêu Cung - Sát âm tam hiện 21/12/2013
284 Chương 284 Yêu Cung - Hi vọng,mười năm chờ đợi (1) 21/12/2013
285 Chương 285 Yêu Cung - Hi vọng,mười năm chờ đợi (2) 21/12/2013
286 Chương 286 Yêu Cung - Nhất tiễn truy hồn (1) 21/12/2013
287 Chương 287 Yêu Cung - Nhất tiễn truy hồn (2) 21/12/2013
288 Chương 288 Yêu Cung - Ta là Linh San 21/12/2013
289 Chương 289 Yêu Cung - Lăng Túc chờ ta (1) 21/12/2013
290 Chương 290 Yêu Cung - Lăng Túc chờ ta (2) 21/12/2013
291 Chương 291 Yêu Cung - Sau mười năm, cuối cùng hắn cũng tới (1) 21/12/2013
292 Chương 292 Yêu Cung - Sau mười năm, cuối cùng hắn cũng tới (2) 21/12/2013
293 Chương 293 Yêu Cung - Sát đến Thông Thiên Phong 21/12/2013
294 Chương 294 Yêu Cung - Hành hạ đến chết (1) 21/12/2013
295 Chương 295 Yêu Cung - Hành hạ đến chết (2) 21/12/2013
296 Chương 296 Yêu Cung - Yêu đan nghịch thiên 21/12/2013
297 Chương 297 Yêu Cung - Bạch Hủ Minh,ngươi thật là kiêu ngạo (1) 21/12/2013
298 Chương 298 Yêu Cung - Bạch Hủ Minh,ngươi thật là kiêu ngạo (2) 21/12/2013
299 Chương 299 Yêu Cung - Tiểu Nhạc 21/12/2013
300 Chương 300 Yêu Cung - Lại lên Thông Thiên Phong (1) 21/12/2013
301 Chương 301 Yêu Cung - Lại lên Thông Thiên Phong (2) 21/12/2013
302 Chương 302 Yêu Cung - Sỉ nhục người khác không có kết quả tốt đẹp (1) 21/12/2013
303 Chương 303 Yêu Cung - Sỉ nhục người khác không có kết quả tốt đẹp (2) 21/12/2013
304 Chương 304 Yêu Cung - Niêm hợp kiếm linh (1) 21/12/2013
305 Chương 305 Yêu Cung - Niêm hợp kiếm linh (2) 21/12/2013
306 Chương 306 Yêu Cung - Gia tộc Đạm Thai 21/12/2013
307 Chương 307 Yêu Cung - Đại sư huynh xấu xa (1) 21/12/2013
308 Chương 308 Yêu Cung - Đại sư huynh xấu xa (2) 21/12/2013
309 Chương 309 Yêu Cung - Bạch cốt chiến thuyền 21/12/2013
310 Chương 310 Yêu Cung - Thiên Nhai Hải Các (1) 21/12/2013
311 Chương 311 Yêu Cung - Thiên Nhai Hải Các (2) 21/12/2013
312 Chương 312 Yêu Cung - Xuyên Vân Thuyền xuất hiện 21/12/2013
313 Chương 313 Yêu Cung - Lại gặp Phấn Tú (1) 21/12/2013
314 Chương 314 Yêu Cung - Lại gặp Phấn Tú (2) 21/12/2013
315 Chương 315 Yêu Cung - Khí phách của Vạn Tiên Sơn (1) 21/12/2013
316 Chương 316 Yêu Cung - Khí phách của Vạn Tiên Sơn (2) 21/12/2013
317 Chương 317 Yêu Cung - Đánh cược 21/12/2013
318 Chương 318 Yêu Cung - Sáng tạo linh hồn (1) 21/12/2013
319 Chương 319 Yêu Cung - Sáng tạo linh hồn (2) 21/12/2013
320 Chương 320 Yêu Cung - Một khắc phá một đời 21/12/2013
321 Chương 321 Yêu Cung - Thần Cốt chiến thuyền, sợ hãi phủ xuống (1) 21/12/2013
322 Chương 322 Yêu Cung - Thần Cốt chiến thuyền, sợ hãi phủ xuống (2) 21/12/2013
323 Chương 323 Yêu Cung - Chân thân Đại Đế của Âu Dương 21/12/2013
324 Chương 324 Yêu Cung - Tam tiễn kinh thiên 21/12/2013
325 Chương 325 Yêu Cung - Trục xuất Đại Đế (1) 21/12/2013
326 Chương 326 Yêu Cung - Trục xuất Đại Đế (2) 21/12/2013
327 Chương 327 Yêu Cung - Đạm Thai Minh (1) 21/12/2013
328 Chương 328 Yêu Cung - Đạm Thai Minh (2) 21/12/2013
329 Chương 329 Yêu Cung - Ngạo khí của thiên tài (1) 21/12/2013
330 Chương 330 Yêu Cung - Ngạo khí của thiên tài (2) 21/12/2013
331 Chương 331 Yêu Cung - Va chạm trước phong hội 21/12/2013
332 Chương 332 Yêu Cung - Truyền thuyết đối kháng viễn cổ (1) 21/12/2013
333 Chương 333 Yêu Cung - Truyền thuyết đối kháng viễn cổ (2) 21/12/2013
334 Chương 334 Yêu Cung - Nộ chỉ Đạm Thai gia (1) 21/12/2013
335 Chương 335 Yêu Cung - Nộ chỉ Đạm Thai gia (2) 21/12/2013
336 Chương 336 Yêu Cung - Giương cung phá trời cao 21/12/2013
337 Chương 337 Yêu Cung - Truy kích trên biển (1) 21/12/2013
338 Chương 338 Yêu Cung - Truy kích trên biển (2) 21/12/2013
339 Chương 339 Yêu Cung - Đại Đế thứ hai (1) 21/12/2013
340 Chương 340 Yêu Cung - Đại Đế thứ hai (2) 21/12/2013
341 Chương 341 Yêu Cung - Đại Đế ngã xuống 21/12/2013
342 Chương 342 Yêu Cung - Oai nghiêm của Chiến đế (1) 21/12/2013
343 Chương 343 Yêu Cung - Oai nghiêm của Chiến đế (2) 21/12/2013
344 Chương 344 Yêu Cung - Mười năm đổi tương lai (1) 21/12/2013
345 Chương 345 Yêu Cung - Mười năm đổi tương lai (2) 21/12/2013
346 Chương 346 Yêu Cung - Phong Bạo Thành viễn cổ 21/12/2013
347 Chương 347 Yêu Cung - Tin Âu Dương tử trận (1) 21/12/2013
348 Chương 348 Yêu Cung - Tin Âu Dương tử trận (2) 21/12/2013
349 Chương 349 Yêu Cung - Lâm Hải Cảnh điên cuồng 21/12/2013
350 Chương 350 Yêu Cung - Đạm Thai Khước Tà truy sát 21/12/2013
351 Chương 351 Yêu Cung - Triệt để hủy hoại Thứ Kiêu Cung 21/12/2013
352 Chương 352 Yêu Cung - Ngươi lại thiếu ta một mạng (1) 21/12/2013
353 Chương 353 Yêu Cung - Ngươi lại thiếu ta một mạng (2) 21/12/2013
354 Chương 354 Yêu Cung - Điên cuồng tiến giai 21/12/2013
355 Chương 355 Yêu Cung - Pháp Thân chi cảnh 21/12/2013
356 Chương 356 Yêu Cung - Giấc mộng của Bão Sơn 21/12/2013
357 Chương 357 Yêu Cung - Diệp Thần 21/12/2013
358 Chương 358 Yêu Cung - Vạn Tiên Sơn (1) 21/12/2013
359 Chương 359 Yêu Cung - Vạn Tiên Sơn (2) 21/12/2013
360 Chương 360 Yêu Cung - Quý nhân 21/12/2013
361 Chương 361 Yêu Cung - Tiểu thế giới Thiên Hà (1) 21/12/2013
362 Chương 362 Yêu Cung - Tiểu thế giới Thiên Hà (2) 21/12/2013
363 Chương 363 Yêu Cung - Tiến vào tiểu thế giới 21/12/2013
364 Chương 364 Yêu Cung - Quốc sư (1) 21/12/2013
365 Chương 365 Yêu Cung - Quốc sư (2) 21/12/2013
366 Chương 366 Yêu Cung - Vô địch thiên hạ 21/12/2013
367 Chương 367 Yêu Cung - Tán tài đồng tử 21/12/2013
368 Chương 368 Yêu Cung - Dùng tiền đập chết người (1) 21/12/2013
369 Chương 369 Yêu Cung - Dùng tiền đập chết người (2) 21/12/2013
370 Chương 370 Yêu Cung - Quốc quân cũng tới (1) 21/12/2013
371 Chương 371 Yêu Cung - Quốc quân cũng tới (2) 21/12/2013
372 Chương 372 Yêu Cung - Bay đi thật 21/12/2013
373 Chương 373 Yêu Cung - Một cung bắn năm mũi tên (1) 21/12/2013
374 Chương 374 Yêu Cung - Một cung bắn năm mũi tên (2) 21/12/2013
375 Chương 375 Yêu Cung - Luyện mắt của ngươi cho tốt (1) 21/12/2013
376 Chương 376 Yêu Cung - Luyện mắt của ngươi cho tốt (2) 21/12/2013
377 Chương 377 Yêu Cung - Tán tận thiên lương (1) 21/12/2013
378 Chương 378 Yêu Cung - Tán tận thiên lương (2) 21/12/2013
379 Chương 379 Yêu Cung - Đào mộ tổ của các ngươi 21/12/2013
380 Chương 380 Yêu Cung - Lão nhân vô danh (1) 21/12/2013
381 Chương 381 Yêu Cung - Lão nhân vô danh (2) 21/12/2013
382 Chương 382 Yêu Cung - Pháp Thân nhất thuấn (1) 21/12/2013
383 Chương 383 Yêu Cung - Pháp Thân nhất thuấn (2) 21/12/2013
384 Chương 384 Yêu Cung - Làm chuyện gì cũng phải lưu lại một con đường 21/12/2013
385 Chương 385 Yêu Cung - Làm chuyện gì cũng phải lưu lại một con đường (2) 21/12/2013
386 Chương 386 Yêu Cung - Đa La bất diệt 21/12/2013
387 Chương 387 Yêu Cung - Phục quốc! (1) 21/12/2013
388 Chương 388 Yêu Cung - Phục quốc! (2) 21/12/2013
389 Chương 389 Yêu Cung - Tụ tập 21/12/2013
390 Chương 390 Yêu Cung - Sóng vai chiến đấu,đồng sinh cộng tử 21/12/2013
391 Chương 391 Yêu Cung - Kiều Vi 21/12/2013
392 Chương 392 Yêu Cung - Ngôi sao Đa La 21/12/2013
393 Chương 393 Yêu Cung - Ngôi sao Đa La (2) 21/12/2013
394 Chương 394 Yêu Cung - Một đêm cửu giai (1) 21/12/2013
395 Chương 395 Yêu Cung - Một đêm cửu giai (2) 21/12/2013
396 Chương 396 Yêu Cung - Phát hiện 21/12/2013
397 Chương 397 Yêu Cung - Lại gặp họa quyển viễn cổ 21/12/2013
398 Chương 398 Yêu Cung - Đỉnh phong đã trở lại (1) 21/12/2013
399 Chương 399 Yêu Cung - Đỉnh phong đã trở lại (2) 21/12/2013
400 Chương 400 Yêu Cung - Thuật bắn cung của ta rất lợi hại (1) 21/12/2013
401 Chương 401 Yêu Cung - Thuật bắn cung của ta rất lợi hại (2) 21/12/2013
402 Chương 402 Yêu Cung - Ta là thần xạ thủ 21/12/2013
403 Chương 403 Yêu Cung - Ngươi đoán thử xem 21/12/2013
404 Chương 404 Yêu Cung - Sư phụ 21/12/2013
405 Chương 405 Yêu Cung - Ác ma chi vẫn 21/12/2013
406 Chương 406 Yêu Cung - Thủ hộ 21/12/2013
407 Chương 407 Yêu Cung - Lửa báo thù 21/12/2013
408 Chương 408 Yêu Cung - Kế hoạch 21/12/2013
409 Chương 409 Yêu Cung - Hết sức căng thẳng 21/12/2013
410 Chương 410 Yêu Cung - Hết sức căng thẳng (2) 21/12/2013
411 Chương 411 Yêu Cung - Trận chiến mở màn 21/12/2013
412 Chương 412 Yêu Cung - Trùng kích 21/12/2013
413 Chương 413 Yêu Cung - Kế hoạch điên cuồng 21/12/2013
414 Chương 414 Yêu Cung - Phá thành Hạo Thiên (1) 21/12/2013
415 Chương 415 Yêu Cung - Phá thành Hạo Thiên (2) 21/12/2013
416 Chương 416 Yêu Cung - Chiến thuật 21/12/2013
417 Chương 417 Yêu Cung - Hỗn loạn 21/12/2013
418 Chương 418 Yêu Cung - Đầu hàng 21/12/2013
419 Chương 419 Yêu Cung - Kế hoạch 21/12/2013
420 Chương 420 Yêu Cung - Nhất tướng công thành vạn cốt khô 21/12/2013
421 Chương 421 Yêu Cung - Hồn Thần Sư trong biển lửa (1) 21/12/2013
422 Chương 422 Yêu Cung - Hồn Thần Sư trong biển lửa (2) 21/12/2013
423 Chương 423 Yêu Cung - Vạn Tiên Sơn gặp nguy hiểm 21/12/2013
424 Chương 424 Yêu Cung - Nguy hiểm sớm tối 21/12/2013
425 Chương 425 Yêu Cung - Chỉ mành treo chuông (1) 21/12/2013
426 Chương 426 Yêu Cung - Chỉ mành treo chuông (2) 21/12/2013
427 Chương 427 Yêu Cung - Nghịch thiên cải mệnh,xoay chuyển càn khôn 21/12/2013
428 Chương 428 Yêu Cung - Lại trở về sơn môn 21/12/2013
429 Chương 429 Yêu Cung - Lại trở về sơn môn (2) 21/12/2013
430 Chương 430 Yêu Cung - Tam hỉ lâm môn 21/12/2013
431 Chương 431 Yêu Cung - Ý chí viễn cổ 21/12/2013
432 Chương 432 Yêu Cung - Thiên Mệnh Thánh Dược 21/12/2013
433 Chương 433 Yêu Cung - Phản ứng 21/12/2013
434 Chương 434 Yêu Cung - Oan gia ngõ hẹp 21/12/2013
435 Chương 435 Yêu Cung - Dị bảo chung kết giả 21/12/2013
436 Chương 436 Yêu Cung - Kết thúc 21/12/2013
437 Chương 437 Yêu Cung - Sáng tạo ý chí viễn cổ 21/12/2013
438 Chương 438 Yêu Cung - Ý chí bất khuất 21/12/2013
439 Chương 439 Yêu Cung - Kinh người 21/12/2013
440 Chương 440 Yêu Cung - Tiên âm giáng thế 21/12/2013
441 Chương 441 Yêu Cung - Phong tỏa Thông Thiên Phong 21/12/2013
442 Chương 442 Yêu Cung - Thiên Mệnh Thánh Dược sống (1) 21/12/2013
443 Chương 443 Yêu Cung - Thiên Mệnh Thánh Dược sống (2) 21/12/2013
444 Chương 444 Yêu Cung - Hiểu lầm cũng phải đánh (1) 21/12/2013
445 Chương 445 Yêu Cung - Hiểu lầm cũng phải đánh (2) 21/12/2013
446 Chương 446 Yêu Cung - Tạo ra thân thể viễn cổ 21/12/2013
447 Chương 447 Yêu Cung - Thức tỉnh,Tứ Phương chiến kỳ 21/12/2013
448 Chương 448 Yêu Cung - Mười giây kinh thiên 21/12/2013
449 Chương 449 Yêu Cung - Chiến 21/12/2013
450 Chương 450 Yêu Cung - Thiên ngoại thiên 21/12/2013
451 Chương 451 Yêu Cung - Thiên ngoại thiên (2) 21/12/2013
452 Chương 452 Yêu Cung - Vạn kiêu cùng bay 21/12/2013
453 Chương 453 Yêu Cung - Hồn viễn cổ 21/12/2013
454 Chương 454 Yêu Cung - Biến cố 21/12/2013
455 Chương 455 Yêu Cung - Vui quá hóa buồn 21/12/2013
456 Chương 456 Yêu Cung - Lực lượng chấn động thế giới 21/12/2013
457 Chương 457 Yêu Cung - Một chớp mắt phi tiên 21/12/2013
458 Chương 458 Yêu Cung - Nguy hiểm khắp nơi 21/12/2013
459 Chương 459 Yêu Cung - Chuộc tội? 21/12/2013
460 Chương 460 Yêu Cung - Hồn giả 21/12/2013
461 Chương 461 Yêu Cung - Hồn giới 21/12/2013
462 Chương 462 Yêu Cung - Hồn giới (2) 21/12/2013
463 Chương 463 Yêu Cung - Chuông tang ngân lên (1) 21/12/2013
464 Chương 464 Yêu Cung - Chuông tang ngân lên (2) 21/12/2013
465 Chương 465 Yêu Cung - Ý chí hủy diệt tạo phản 21/12/2013
466 Chương 466 Yêu Cung - Lần đầu giao đấu 21/12/2013
467 Chương 467 Yêu Cung - Hy vọng 21/12/2013
468 Chương 468 Yêu Cung - Ta rất thưởng thức người không sợ chết 21/12/2013
469 Chương 469 Yêu Cung - Lòng tất sát 21/12/2013
470 Chương 470 Yêu Cung - Không được khóc 21/12/2013
471 Chương 471 Yêu Cung - Thiên hạ đệ nhất tông 21/12/2013
472 Chương 472 Yêu Cung - Huyết diễm phần thiên 21/12/2013
473 Chương 473 Yêu Cung - Hai loại 21/12/2013
474 Chương 474 Yêu Cung - Độc chiến nhất thành 21/12/2013
475 Chương 475 Yêu Cung - Cạm bẫy! 21/12/2013
476 Chương 476 Yêu Cung - Bộc lộ 21/12/2013
477 Chương 477 Yêu Cung - Thiêu đốt, ý chí tam phương! 21/12/2013
478 Chương 478 Yêu Cung - Linh đan hình người 21/12/2013
479 Chương 479 Yêu Cung - Thiếu tên 21/12/2013
480 Chương 480 Yêu Cung - Nước ngầm phun trào 21/12/2013
481 Chương 481 Yêu Cung - Thứ kiêu cung, hủy diệt tiễn 21/12/2013
482 Chương 482 Yêu Cung - Giết trở về Chân Linh Giới 21/12/2013
483 Chương 483 Yêu Cung - Giết trở về Chân Linh Giới (2) 21/12/2013
484 Chương 484 Yêu Cung - Giết chết Khúc Hướng Tiền 21/12/2013
485 Chương 485 Yêu Cung - Nội tình của Âu Dương 21/12/2013
486 Chương 486 Yêu Cung - Xuất hiện? 21/12/2013
487 Chương 487 Yêu Cung - Thần tiễn 21/12/2013
488 Chương 488 Yêu Cung - Ban đêm chong đèn 21/12/2013
489 Chương 489 Yêu Cung - Dạ chi Đại Đế Dạ Thiên 21/12/2013
490 Chương 490 Yêu Cung - Quỳ đi Vạn Tiên Sơn 21/12/2013
491 Chương 491 Yêu Cung - Âu Dương xuất quan 21/12/2013
492 Chương 492 Yêu Cung - Phá vỡ quy tắc 21/12/2013
493 Chương 493 Yêu Cung - Vũ hóa phi tiên? 21/12/2013
494 Chương 494 Yêu Cung - Đông Phương Nguyệt 21/12/2013
495 Chương 495 Yêu Cung - Xuyên Vân thuyền 21/12/2013
496 Chương 496 Yêu Cung - Hắc Thần Thôn Phệ Thuật 21/12/2013
497 Chương 497 Yêu Cung - Hắc Thần Vu giả 21/12/2013
498 Chương 498 Yêu Cung - Phân thắng bại 21/12/2013
499 Chương 499 Yêu Cung - Mạng sống của tất cả người Đạm Thai Gia 21/12/2013
500 Chương 500 Yêu Cung - Thắng hay bại đều phải chết. 21/12/2013
501 Chương 501 Yêu Cung - Kiêu ngạo (1) 21/12/2013
502 Chương 502 Yêu Cung - Kiêu ngạo (2) 21/12/2013
503 Chương 503 Yêu Cung - Tai nạn. 21/12/2013
504 Chương 504 Yêu Cung - Phong thần tán 21/12/2013
505 Chương 505 Yêu Cung - Hồn Giả hoành hành 21/12/2013
506 Chương 506 Yêu Cung - Không ai có thể ngăn cản. 21/12/2013
507 Chương 507 Yêu Cung - Hoắc Khải Phong điên cuồng. 21/12/2013
508 Chương 508 Yêu Cung - Âu Dương thức tỉnh 21/12/2013
511 Chương 511 Yêu Cung - Lý Bảo Sơn bốn mươi năm sau (1) 21/12/2013
512 Chương 512 Yêu Cung - Lý Bảo Sơn bốn mươi năm sau (2) 21/12/2013
513 Chương 513 Yêu Cung - Hồn tập Trung Châu 21/12/2013
514 Chương 514 Yêu Cung - Thần Tiễn bất diệt, Trung Châu không phá. 21/12/2013
515 Chương 515 Yêu Cung - Chống cự 21/12/2013
516 Chương 516 Yêu Cung - Pho tượng Âu Dương. 21/12/2013
517 Chương 517 Yêu Cung - Thủ vệ Vạn Tiên sơn. 21/12/2013
518 Chương 518 Yêu Cung - Tin tức của Âu Dương 21/12/2013
519 Chương 519 Yêu Cung - Biển lửa sắp tắt (1) 21/12/2013
520 Chương 520 Yêu Cung - Biển lửa sắp tắt (2) 21/12/2013
521 Chương 521 Yêu Cung - Kiên trì. 21/12/2013
522 Chương 522 Yêu Cung - Hồn tổ sư Vạn Tiên sơn 21/12/2013
523 Chương 523 Yêu Cung - Trốn cũng không có cơ hội 21/12/2013
524 Chương 524 Yêu Cung - Thần Tiễn trở về. 21/12/2013
525 Chương 525 Yêu Cung - Thua? 21/12/2013
526 Chương 526 Yêu Cung - Con đường Yêu Cung Thủ 21/12/2013
527 Chương 527 Yêu Cung - Ác ma. 21/12/2013
528 Chương 528 Yêu Cung - Hài kịch! Bi kịch! (1) 21/12/2013
529 Chương 529 Yêu Cung - Hài kịch! Bi kịch! (2) 21/12/2013
530 Chương 530 Yêu Cung - Xuyên Vân thuyền khởi hành 21/12/2013
531 Chương 531 Yêu Cung - Con đường của Lý Uyển Như (1) 21/12/2013
532 Chương 532 Yêu Cung - Con đường của Lý Uyển Như (2) 21/12/2013
533 Chương 533 Yêu Cung - Truyền kỳ sáu mươi năm 21/12/2013
534 Chương 534 Yêu Cung - Người sống ở Tu La Huyết Hải. 21/12/2013
535 Chương 535 Yêu Cung - Đệ nhất nhân (1) 21/12/2013
536 Chương 536 Yêu Cung - Đệ nhất nhân (2) 21/12/2013
537 Chương 537 Yêu Cung - Công kích cùng phòng ngự cực mạnh! 21/12/2013
538 Chương 538 Yêu Cung - Hai truyền kỳ gặp mặt 21/12/2013
539 Chương 539 Yêu Cung - Tất thắng chi tâm! 21/12/2013
540 Chương 540 Yêu Cung - Đại Vận 21/12/2013
541 Chương 541 Yêu Cung - Gặp lại Kỵ sĩ đoàn Đao Nhọn! 21/12/2013
542 Chương 542 Yêu Cung - Bạn già sáu mươi năm trước! 21/12/2013
543 Chương 543 Yêu Cung - Gặp lại Bì Ba! 21/12/2013
544 Chương 544 Yêu Cung - Thần Tiễn trở về 21/12/2013
545 Chương 545 Yêu Cung - Hắn chính là Hoàng Thiên Đại Đế (1) 21/12/2013
546 Chương 546 Yêu Cung - Hắn chính là Hoàng Thiên Đại Đế (2) 21/12/2013
547 Chương 547 Yêu Cung - Huy hiệu thủy tinh! (1) 21/12/2013
548 Chương 548 Yêu Cung - Huy hiệu thủy tinh! (2) 21/12/2013
549 Chương 549 Yêu Cung - Trước Tỏa Yêu Tháp 21/12/2013
550 Chương 550 Yêu Cung - Bước vào Tỏa Yêu Tháp! 21/12/2013
551 Chương 551 Yêu Cung - Chuẩn bị. 21/12/2013
552 Chương 552 Yêu Cung - Trịnh Khôn! 21/12/2013
553 Chương 553 Yêu Cung - Hắn rất ưu tú! 21/12/2013
554 Chương 554 Yêu Cung - Nguyệt môn kinh biến 21/12/2013
555 Chương 555 Yêu Cung - Tỏa Yêu Tháp! Hoắc Khải Phong! 21/12/2013
556 Chương 556 Yêu Cung - Ký ức. 21/12/2013
557 Chương 557 Yêu Cung - Ba trận tỷ thí. 21/12/2013
558 Chương 558 Yêu Cung - Ta muốn dạy ngươi (1) 21/12/2013
559 Chương 559 Yêu Cung - Ta muốn dạy ngươi (2) 21/12/2013
560 Chương 560 Yêu Cung - Đưa cho ngươi tín niệm chí cường (1) 21/12/2013
561 Chương 561 Yêu Cung - Đưa cho ngươi tín niệm chí cường (2) 21/12/2013
562 Chương 562 Yêu Cung - Càng cường đại càng cô đơn (1) 21/12/2013
563 Chương 563 Yêu Cung - Càng cường đại càng cô đơn (2) 21/12/2013
564 Chương 564 Yêu Cung - Tỏa Yêu Tháp sụp đổ. 21/12/2013
565 Chương 565 Yêu Cung - Vĩnh sinh bi 21/12/2013
566 Chương 566 Yêu Cung - Phải đi? 21/12/2013
567 Chương 567 Yêu Cung - Thời gian cuối cùng. 21/12/2013
568 Chương 568 Yêu Cung - Sống lại đi! Phong Bạo Thành (1) 21/12/2013
569 Chương 569 Yêu Cung - Sống lại đi! Phong Bạo Thành (2) 21/12/2013
570 Chương 570 Yêu Cung - Phong Bạo Thành kinh thế. 21/12/2013
571 Chương 571 Yêu Cung - Muốn đi rồi sao? 21/12/2013
572 Chương 572 Yêu Cung - Vũ Hóa Phi Tiên. 21/12/2013
573 Chương 573 Yêu Cung - Cảnh tỉnh 21/12/2013
574 Chương 574 Yêu Cung - Bị đuổi. 21/12/2013
575 Chương 575 Yêu Cung - Âu Dương huy hoàng 21/12/2013
576 Chương 576 Yêu Cung - Đây mới là yêu nghiệt 21/12/2013
577 Chương 577 Yêu Cung - Hướng nào? 21/12/2013
578 Chương 578 Yêu Cung - Muốn chết 21/12/2013
579 Chương 579 Yêu Cung - Hoàn Nhan Liệt điên cuồng (1) 21/12/2013
580 Chương 580 Yêu Cung - Hoàn Nhan Liệt điên cuồng (2) 21/12/2013
581 Chương 581 Yêu Cung - Thiên mệnh. 21/12/2013
582 Chương 582 Yêu Cung - Điều tra 21/12/2013
583 Chương 583 Yêu Cung - Phách Kiếm 21/12/2013
584 Chương 584 Yêu Cung - Mười chiêu. 21/12/2013
585 Chương 585 Yêu Cung - Ngủ say 21/12/2013
586 Chương 586 Yêu Cung - Phần thiên 21/12/2013
587 Chương 587 Yêu Cung - Âu Dương trọng sinh. 21/12/2013
588 Chương 588 Yêu Cung - Khiêu chiến truyền thuyết thiên nhân trảm 21/12/2013
589 Chương 589 Yêu Cung - Kỳ lân 21/12/2013
590 Chương 590 Yêu Cung - Chạy trốn 21/12/2013
591 Chương 591 Yêu Cung - Giao dịch 21/12/2013
592 Chương 592 Yêu Cung - Thứ ta cần là Chí Cao Vô Thượng 21/12/2013
593 Chương 593 Yêu Cung - Ức người 21/12/2013
594 Chương 594 Yêu Cung - Trong có Càn Khôn 21/12/2013
595 Chương 595 Yêu Cung - Lôi đài tử vong 21/12/2013
596 Chương 596 Yêu Cung - Danh hiệu Tử Thần. 21/12/2013
597 Chương 597 Yêu Cung - An Nhiên 21/12/2013
598 Chương 598 Yêu Cung - Đối thủ của Âu Dương 21/12/2013
599 Chương 599 Yêu Cung - Lưỡng tiễn phong sát 21/12/2013
600 Chương 600 Yêu Cung - Diêm La 21/12/2013
601 Chương 601 Yêu Cung - Tiễn thuật vô song 21/12/2013
602 Chương 602 Yêu Cung - Đoạt Mệnh Giả 21/12/2013
603 Chương 603 Yêu Cung - Vương giả cũng không ngẫu nhiên 21/12/2013
604 Chương 604 Yêu Cung - Thắng hai trăm trận liên tiếp 21/12/2013
605 Chương 605 Yêu Cung - Sáng tạo kỳ tích. 21/12/2013
606 Chương 606 Yêu Cung - Khiêu chiến thập liên trảm 21/12/2013
607 Chương 607 Yêu Cung - Thập liên trảm thất vọng. 21/12/2013
608 Chương 608 Yêu Cung - Linh hồn. 21/12/2013
609 Chương 609 Yêu Cung - Linh hồn hỏa diễm xuất hiện 21/12/2013
610 Chương 610 Yêu Cung - Diêm La. 21/12/2013
611 Chương 611 Yêu Cung - Mộc Phần Tâm 21/12/2013
612 Chương 612 Yêu Cung - Nghi hoặc 21/12/2013
613 Chương 613 Yêu Cung - Lôi đài tử vong 21/12/2013
614 Chương 614 Yêu Cung - TIễn thuật chân chính 21/12/2013
615 Chương 615 Yêu Cung - Sợ hãi 21/12/2013
616 Chương 616 Yêu Cung - Thần hồ kỳ kỹ 21/12/2013
617 Chương 617 Yêu Cung - Lão Hồ Ly 21/12/2013
618 Chương 618 Yêu Cung - Lão Hồ Ly (2) 21/12/2013
619 Chương 619 Yêu Cung - Thân phận của Diệp lão 21/12/2013
620 Chương 620 Yêu Cung - Dị tôc? 21/12/2013
621 Chương 621 Yêu Cung - Lôi diện 21/12/2013
622 Chương 622 Yêu Cung - Linh tiên đối chiến 21/12/2013
623 Chương 623 Yêu Cung - Vạn yêu Chi Tổ 21/12/2013
624 Chương 624 Yêu Cung - Thống nhất dị tộc 21/12/2013
625 Chương 625 Yêu Cung - Thế giới dị tộc 21/12/2013
626 Chương 626 Yêu Cung - Đây chính là tiên ? 21/12/2013
627 Chương 627 Yêu Cung - Yêu khí 21/12/2013
628 Chương 628 Yêu Cung - Tiên tri 21/12/2013
629 Chương 629 Yêu Cung - Mộng gia 21/12/2013
630 Chương 630 Yêu Cung - Che dấu 21/12/2013
631 Chương 631 Yêu Cung - Tâm sự của Mộng Hi 21/12/2013
632 Chương 632 Yêu Cung - Luyện chế yêu đan 21/12/2013
633 Chương 633 Yêu Cung - Bí mật 21/12/2013
634 Chương 634 Yêu Cung - Ngươi chính là một con chó 21/12/2013
635 Chương 635 Yêu Cung - Không có tư cách 21/12/2013
636 Chương 636 Yêu Cung - Niềm vui bất ngờ 21/12/2013
637 Chương 637 Yêu Cung - Yêu đan tái hiện 21/12/2013
638 Chương 638 Yêu Cung - Ta là Luyện Đan Sư 21/12/2013
639 Chương 639 Yêu Cung - Tập kích tiên tri 21/12/2013
640 Chương 640 Yêu Cung - Thiên mệnh 21/12/2013
641 Chương 641 Yêu Cung - Tìm nàng làm giao dịch 21/12/2013
642 Chương 642 Yêu Cung - Tư tâm 21/12/2013
643 Chương 643 Yêu Cung - Thấp kém 21/12/2013
644 Chương 644 Yêu Cung - Tiểu Nhạc phi tiên 21/12/2013
645 Chương 645 Yêu Cung - Chương 645 21/12/2013
646 Chương 646 Yêu Cung - Tự tìm chết 21/12/2013
647 Chương 647 Yêu Cung - Dung nham màu máu 21/12/2013
648 Chương 648 Yêu Cung - Huynh đệ Hùng gia 21/12/2013
649 Chương 649 Yêu Cung - Liên tục giết bốn người 21/12/2013
650 Chương 650 Yêu Cung - Có đường cần dùng máu phô thành 21/12/2013
651 Chương 651 Yêu Cung - Rất mạnh 21/12/2013
652 Chương 652 Yêu Cung - Lại có tập sát 21/12/2013
653 Chương 653 Yêu Cung - Đối đầu với tiên tôn 21/12/2013
654 Chương 654 Yêu Cung - Khinh thường 21/12/2013
655 Chương 655 Yêu Cung - Tiên đế chiến với tiên tôn 21/12/2013
656 Chương 656 Yêu Cung - Uy lực của tiên tôn 21/12/2013
657 Chương 657 Yêu Cung - Là Âu Dương 21/12/2013
658 Chương 658 Yêu Cung - Hắn là Âu Dương 21/12/2013
659 Chương 659 Yêu Cung - Số mệnh của Hồn Giả 21/12/2013
660 Chương 660 Yêu Cung - Dây dưa 21/12/2013
661 Chương 661 Yêu Cung - Cuộc chiến hai giới 21/12/2013
662 Chương 662 Yêu Cung - Di Tiểu Thiên ghen 21/12/2013
663 Chương 663 Yêu Cung - Ác ma chi địa 21/12/2013
664 Chương 664 Yêu Cung - Biển lửa linh hồn 21/12/2013
665 Chương 665 Yêu Cung - Nhớ 21/12/2013
666 Chương 666 Yêu Cung - Núi xác biển máu 21/12/2013
667 Chương 667 Yêu Cung - Chiến tộc 21/12/2013
668 Chương 668 Yêu Cung - Uy hiếp 21/12/2013
669 Chương 669 Yêu Cung - Ta đợi bảy ngàn năm 21/12/2013
670 Chương 670 Yêu Cung - Hoa địa vi giới, ta là Yêu Tổ! 21/12/2013
671 Chương 671 Yêu Cung - Thời gian 21/12/2013
672 Chương 672 Yêu Cung - Tụ tập tại Yêu Giới 21/12/2013
673 Chương 673 Yêu Cung - Trận chiến đầu tiên đầu voi đuôi chuột 21/12/2013
674 Chương 674 Yêu Cung - Lồng giam 21/12/2013
675 Chương 675 Yêu Cung - Rời đi 21/12/2013
676 Chương 676 Yêu Cung - Tên điên 21/12/2013
677 Chương 677 Yêu Cung - Đốt cháy sinh mệnh 21/12/2013
678 Chương 678 Yêu Cung - Truyền thuyết đã chết 21/12/2013
679 Chương 679 Yêu Cung - Thiên đường cùng địa ngục 21/12/2013
680 Chương 680 Yêu Cung - Chết? 21/12/2013
681 Chương 681 Yêu Cung - Thánh binh Thứ Kiêu 21/12/2013
682 Chương 682 Yêu Cung - Bỏ ta mà đi 21/12/2013
683 Chương 683 Yêu Cung - Sỉ nhục bên đường 21/12/2013
684 Chương 684 Yêu Cung - Tiêu Dao Tán Nhân 21/12/2013
685 Chương 685 Yêu Cung - Xin lỗi, nàng nhận sai người! 21/12/2013
686 Chương 686 Yêu Cung - Sai một lần, tiếc nuối cả đời 21/12/2013
687 Chương 687 Yêu Cung - Chém hết duyên đời này 21/12/2013
688 Chương 688 Yêu Cung - Cùng ngươi đi khắp nơi xem muôn vàn phồn hoa (1) 21/12/2013
689 Chương 689 Yêu Cung - Cùng ngươi đi xem muôn vàn phồn hoa (2) 21/12/2013
690 Chương 690 Yêu Cung - Long mã 21/12/2013
691 Chương 691 Yêu Cung - Bất lão thảo 21/12/2013
692 Chương 692 Yêu Cung - Vì ngươi, sống sót 21/12/2013
693 Chương 693 Yêu Cung - Gặp lại Hùng Phong 21/12/2013
694 Chương 694 Yêu Cung - Bất Lão thảo trong suối (1) 21/12/2013
695 Chương 695 Yêu Cung - Bất Lão Thảo trong suối (2) 21/12/2013
696 Chương 696 Yêu Cung - Lạc Mai Trấn 21/12/2013
697 Chương 697 Yêu Cung - Phút cuối đời của Thần Tiễn (1) 21/12/2013
698 Chương 698 Yêu Cung - Phút cuối đời của Tiễn Thần (2) 21/12/2013
699 Chương 699 Yêu Cung - Thần Tiễn ra đi, lôi điện bi ca 21/12/2013
700 Chương 700 Yêu Cung - Chuyện cũ như mộng (1) 21/12/2013
701 Chương 701 Yêu Cung - Chuyện cũ như mộng (2) 21/12/2013
702 Chương 702 Yêu Cung - Yêu nghiệt Lưu gia 21/12/2013
703 Chương 703 Yêu Cung - Chặt đứt đời này 21/12/2013
704 Chương 704 Yêu Cung - Ta chỉ thắng ngươi một vòng (1) 21/12/2013
705 Chương 705 Yêu Cung - Ta chỉ thắng ngươi một vòng (2) 21/12/2013
706 Chương 706 Yêu Cung - Ngươi điên rồi? 21/12/2013
707 Chương 707 Yêu Cung - Độc Cô Cầu Bại (1) 21/12/2013
708 Chương 708 Yêu Cung - Độc cô cầu bại (2) 21/12/2013
709 Chương 709 Yêu Cung - Lý Uyển Như mất trí nhớ 21/12/2013
710 Chương 710 Yêu Cung - Nên đi rồi 21/12/2013
711 Chương 711 Yêu Cung - Nên đi rồi 21/12/2013
712 Chương 712 Yêu Cung - Tâm ma quấy phá 21/12/2013
713 Chương 713 Yêu Cung - Trở về Chúng Thần Điện 21/12/2013
714 Chương 714 Yêu Cung - Tiểu tiễn huyết sắc (1) 21/12/2013
715 Chương 715 Yêu Cung - Tiểu tiễn huyết sắc (2) 21/12/2013
716 Chương 716 Yêu Cung - Trở về, rời đi (1) 21/12/2013
717 Chương 717 Yêu Cung - Trở về rời đi (2) 21/12/2013
718 Chương 718 Yêu Cung - Việc vui của Hàn Băng cung (1) 21/12/2013
719 Chương 719 Yêu Cung - Việc vui của Hàn Băng cung (2) 21/12/2013
720 Chương 720 Yêu Cung - Dung hợp, diệt Tiên Tôn (1) 21/12/2013
721 Chương 721 Yêu Cung - Dung hợp, diệt Tiên Tôn (2) 21/12/2013
722 Chương 722 Yêu Cung - Đại hội đấu bảo 21/12/2013
723 Chương 723 Yêu Cung - Uy lực thật sự của Tu La Tiễn (1) 21/12/2013
724 Chương 724 Yêu Cung - Uy lực thật sự của Tu La Tiễn (2) 21/12/2013
725 Chương 725 Yêu Cung - Ý nghĩa của Tu La Tiễn (1) 21/12/2013
726 Chương 726 Yêu Cung - Ý nghĩa của Tu La Tiễn (2) 21/12/2013
727 Chương 727 Yêu Cung - Thời đại lớn 21/12/2013
728 Chương 728 Yêu Cung - Kéo màn che (1) 21/12/2013
729 Chương 729 Yêu Cung - Kéo màn che (2) 21/12/2013
730 Chương 730 Yêu Cung - Đào Hoa Tiên trong rừng hoa 21/12/2013
731 Chương 731 Yêu Cung - Đào Hoa Tiên trong rừng hoa 21/12/2013
732 Chương 732 Yêu Cung - Cạm bẫy, mộ (1) 21/12/2013
733 Chương 733 Yêu Cung - Cạm bẫy, mộ (2) 21/12/2013
734 Chương 734 Yêu Cung - Cửa đá ngọc Thương Hải 21/12/2013
735 Chương 735 Yêu Cung - Ba chỗ rẽ (1) 21/12/2013
736 Chương 736 Yêu Cung - Ba chỗ rẽ (2) 21/12/2013
737 Chương 737 Yêu Cung - Nhân từ biến hình 21/12/2013
738 Chương 738 Yêu Cung - Đại nhân đại nghĩa (1) 21/12/2013
739 Chương 739 Yêu Cung - Đại nhân đại nghĩa (2) 21/12/2013
740 Chương 740 Yêu Cung - Một tay đổi một mạng (1) 21/12/2013
741 Chương 741 Yêu Cung - Một tay đổi một mạng (2) 21/12/2013
742 Chương 742 Yêu Cung - Đại Dũng Điện 21/12/2013
743 Chương 743 Yêu Cung - Tự tàn (1) 21/12/2013
744 Chương 744 Yêu Cung - Tự tàn (2) 21/12/2013
745 Chương 745 Yêu Cung - Sương mù dày đặc 21/12/2013
746 Chương 746 Yêu Cung - Số phận (1) 21/12/2013
747 Chương 747 Yêu Cung - Số phận (2) 21/12/2013
748 Chương 748 Yêu Cung - Yêu nghiệt? Thiên mệnh? Đều là phù vân! (1) 21/12/2013
749 Chương 749 Yêu Cung - Yêu nghiệt? Thiên mệnh? Đều là phù vân! (2) 21/12/2013
750 Chương 750 Yêu Cung - Tình cổ 21/12/2013
751 Chương 751 Yêu Cung - Số mệnh quyết đấu cùng Chiến tộc (1) 21/12/2013
752 Chương 752 Yêu Cung - Số mệnh quyết đấu cùng Chiến tộc (2 21/12/2013
753 Chương 753 Yêu Cung - Đạo thuật dương oai (1) 21/12/2013
754 Chương 754 Yêu Cung - Đạo thuật dương oai (2 21/12/2013
755 Chương 755 Yêu Cung - Xiềng xích tiên cốt (1) 21/12/2013
756 Chương 756 Yêu Cung - Xiềng xích tiên cốt (2) 21/12/2013
757 Chương 757 Yêu Cung - Bốn pho tượng, bốn tôn thần 21/12/2013
758 Chương 758 Yêu Cung - Pho tượng thứ nhất, Ma vương (1) 21/12/2013
759 Chương 759 Yêu Cung - Pho tượng thứ nhất, Ma vương (2) 21/12/2013
760 Chương 760 Yêu Cung - Tượng đá Vu tổ (1) 21/12/2013
761 Chương 761 Yêu Cung - Tượng đá Vu tổ (2) 21/12/2013
762 Chương 762 Yêu Cung - Chiến Vương tỉnh (1) 21/12/2013
763 Chương 763 Yêu Cung - Chiến Vương tỉnh (2) 21/12/2013
764 Chương 764 Yêu Cung - Huyết mạch Yêu tổ là ai? (1) 21/12/2013
765 Chương 765 Yêu Cung - Huyết mạch Yêu tổ là ai? (2) 21/12/2013
766 Chương 766 Yêu Cung - Nói điều kiện với Yêu tổ 21/12/2013
767 Chương 767 Yêu Cung - Sóng trước chưa lặng, sóng sau lại tới 21/12/2013
768 Chương 768 Yêu Cung - Quỷ tộc giở trò (1) 21/12/2013
769 Chương 769 Yêu Cung - Quỷ tộc giở trò (2) 21/12/2013
770 Chương 770 Yêu Cung - Phu quân, để thiếp thân hầu hạ người (1) 21/12/2013
771 Chương 771 Yêu Cung - Phu quân, để thiếp thân hầu hạ người (2) 21/12/2013
772 Chương 772 Yêu Cung - Quỷ tộc, trung dung chi đạo (1) 21/12/2013
773 Chương 773 Yêu Cung - Quỷ tộc, trung dung chi đạo (2) 21/12/2013
774 Chương 774 Yêu Cung - Phật cản giết phật, thần ngăn giết thần 21/12/2013
775 Chương 775 Yêu Cung - Chí cao vô thượng, một con đường chết (1) 21/12/2013
776 Chương 776 Yêu Cung - Chí cao vô thượng, một con đường chết (2) 21/12/2013
777 Chương 777 Yêu Cung - Thành lập một chủng tộc? (1) 21/12/2013
778 Chương 778 Yêu Cung - Thành lập một chủng tộc? (2) 21/12/2013
779 Chương 779 Yêu Cung - Ta thích ngươi... (1) 21/12/2013
780 Chương 780 Yêu Cung - Ta thích ngươi... (2) 21/12/2013
781 Chương 781 Yêu Cung - Cánh cửa địa ngục (1) 21/12/2013
782 Chương 782 Yêu Cung - Cánh cửa địa ngục (2) 21/12/2013
783 Chương 783 Yêu Cung - Yêu ma hoành hành 21/12/2013
784 Chương 784 Yêu Cung - Sở Yên Nhiên, ngươi rốt cuộc là thật hay là giả? (1) 21/12/2013
785 Chương 785 Yêu Cung - Sở Yên Nhiên, ngươi rốt cuộc là thật hay là giả? (2) 21/12/2013
786 Chương 786 Yêu Cung - Ba lão già 21/12/2013
787 Chương 787 Yêu Cung - Ta không tin thiên mệnh (1) 21/12/2013
788 Chương 788 Yêu Cung - Ta không tin vào thiên mệnh (2) 21/12/2013
789 Chương 789 Yêu Cung - Người dám nghịch thiên, Tiễn Thần cũng dám! (1) 21/12/2013
790 Chương 790 Yêu Cung - Người dám nghịch thiên, Tiễn Thần cũng dám! (2) 21/12/2013
791 Chương 791 Yêu Cung - Hiểu lầm chính là như vậy (1) 21/12/2013
792 Chương 792 Yêu Cung - Hiểu lầm chính là như vậy (2) 21/12/2013
793 Chương 793 Yêu Cung - Trở lại Lạc Mai Trấn 21/12/2013
794 Chương 794 Yêu Cung - Thương Long đao khách (1) 21/12/2013
795 Chương 795 Yêu Cung - Thương Long đao khách (2) 21/12/2013
796 Chương 796 Yêu Cung - Còn có một vài tin tức xấu (1) 21/12/2013
797 Chương 797 Yêu Cung - Còn có một vài tin tức xấu (2) 21/12/2013
798 Chương 798 Yêu Cung - Cả thế gian đều là kẻ địch 21/12/2013
799 Chương 799 Yêu Cung - Tự tin của Lý Uyển Như 21/12/2013
800 Chương 800 Yêu Cung - Định lực của Âu Dương 21/12/2013
801 Chương 801 Yêu Cung - Vu tổ Trịnh Tú Nhi (1) 21/12/2013
802 Chương 802 Yêu Cung - Vu tổ Trịnh Tú Nhi (2) 21/12/2013
803 Chương 803 Yêu Cung - Thương Long bàn không, Chiến Vương liệt địa (1) 21/12/2013
804 Chương 804 Yêu Cung - Thương Long bàn không, Chiến Vương liệt địa (2) 21/12/2013
805 Chương 805 Yêu Cung - Nơi mộng kết thúc 21/12/2013
806 Chương 806 Yêu Cung - Không oán không hối hận (1) 21/12/2013
807 Chương 807 Yêu Cung - Không oán không hối hận (2) 21/12/2013
808 Chương 808 Yêu Cung - Vu thuật tuyệt mạng 21/12/2013
809 Chương 809 Yêu Cung - Lạc đường 21/12/2013
810 Chương 810 Yêu Cung - Quý nhân giúp đỡ 21/12/2013
811 Chương 811 Yêu Cung - Sơn phỉ 21/12/2013
812 Chương 812 Yêu Cung - Vấn Tâm Thạch 21/12/2013
813 Chương 813 Yêu Cung - Dùng không khí làm lưỡi dao sắc chém người 21/12/2013
814 Chương 814 Yêu Cung - Chuyện quỷ quái tại Loạn Thạch Cốc (1) 21/12/2013
815 Chương 815 Yêu Cung - Chuyện quỷ quái tại Loạn Thạch Cốc (2) 21/12/2013
816 Chương 816 Yêu Cung - Huyết Ma luyện hồn thuật (1) 21/12/2013
817 Chương 817 Yêu Cung - Huyết Ma luyện hồn thuật (2) 21/12/2013
818 Chương 818 Yêu Cung - Thích chính là tốt nhất 21/12/2013
819 Chương 819 Yêu Cung - Ba ý nghĩa thâm sâu của kỹ thuật bắn cung 21/12/2013
820 Chương 820 Yêu Cung - Đã tới sao có thể đi được 21/12/2013
821 Chương 821 Yêu Cung - Oan gia ngõ hẹp 21/12/2013
822 Chương 822 Yêu Cung - Tặc tử ngông cuồng 21/12/2013
823 Chương 823 Yêu Cung - Đại trận sinh sát 21/12/2013
824 Chương 824 Yêu Cung - Thế Giới Chi Thụ 21/12/2013
825 Chương 825 Yêu Cung - Âu Dương tiên sinh 21/12/2013
826 Chương 826 Yêu Cung - Viên Chính quá vô lý (1) 21/12/2013
827 Chương 827 Yêu Cung - Viên Chính quá vô lý (2) 21/12/2013
828 Chương 828 Yêu Cung - Năm tháng như bài ca 21/12/2013
829 Chương 829 Yêu Cung - Chẳng lẽ Loạn Thạch Cốc này rất nhỏ sao 21/12/2013
830 Chương 830 Yêu Cung - Thi thể thần bí tại Loạn Thạch Cốc 21/12/2013
831 Chương 831 Yêu Cung - Lại nhìn thấy Thiên Cung 21/12/2013
832 Chương 832 Yêu Cung - Tử Kim Hồ Lô 21/12/2013
833 Chương 833 Yêu Cung - Thứ đã mất 21/12/2013
834 Chương 834 Yêu Cung - Lẽ nào đây là một thần linh thật sự 21/12/2013
835 Chương 835 Yêu Cung - Ta sẽ sớm trở về! 21/12/2013
836 Chương 836 Yêu Cung - Tìm kiếm chân thân 21/12/2013
837 Chương 837 Yêu Cung - Chữ tế cổ quái 21/12/2013
838 Chương 838 Yêu Cung - Hóa ra không phải là người 21/12/2013
839 Chương 839 Yêu Cung - Có ma sao? 21/12/2013
840 Chương 840 Yêu Cung - Tẩy tận duyên, dục hỏa trùng sinh 21/12/2013
841 Chương 841 Yêu Cung - Chẳng lẽ có thể một mình địch nổi bốn người sao 21/12/2013
842 Chương 842 Yêu Cung - Quyết đấu đỉnh phong tại hải ngoại (1) 21/12/2013
843 Chương 843 Yêu Cung - Quyết đấu đỉnh phong tại hải ngoại (2) 21/12/2013
844 Chương 844 Yêu Cung - Thể hiện các loại thần thông 21/12/2013
845 Chương 845 Yêu Cung - Chiến Vương ngã xuống 21/12/2013
846 Chương 846 Yêu Cung - Ta đang ở đâu? 21/12/2013
847 Chương 847 Yêu Cung - Lẽ nào nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết 21/12/2013
848 Chương 848 Yêu Cung - Âm mưu được triển khai 21/12/2013
849 Chương 849 Yêu Cung - Linh thể hài đồng 21/12/2013
850 Chương 850 Yêu Cung - Thu nhận một đệ đệ 21/12/2013
851 Chương 851 Yêu Cung - Khởi hành tiến về phía hải ngoại 21/12/2013
852 Chương 852 Yêu Cung - Ai cản ta thì phải chết 21/12/2013
853 Chương 853 Yêu Cung - Hải Hoàng VS Âu Dương 21/12/2013
854 Chương 854 Yêu Cung - Hai hỏa diễm đại chí cường đối kháng 21/12/2013
855 Chương 855 Yêu Cung - Thế giới thụ VS cự cú huyết sắc 21/12/2013
856 Chương 856 Yêu Cung - Thế giới thụ VS cự cú huyết sắc (2) 21/12/2013
857 Chương 857 Yêu Cung - Ta thua 21/12/2013
858 Chương 858 Yêu Cung - Người của thế giới này thích buôn chuyện hơn 21/12/2013
859 Chương 859 Yêu Cung - Trái tim của Trịnh Tú Nhi 21/12/2013
860 Chương 860 Yêu Cung - Ngươi còn tỏ ra oan ức sao? 21/12/2013
861 Chương 861 Yêu Cung - Không xứng nhất chính là ngươi 21/12/2013
862 Chương 862 Yêu Cung - Hai người này bị bệnh sao? 21/12/2013
863 Chương 863 Yêu Cung - Người không biết không sợ 21/12/2013
864 Chương 864 Yêu Cung - Gặp lại Lý Uyển Như 21/12/2013
865 Chương 865 Yêu Cung - Giết nàng... 21/12/2013
866 Chương 866 Yêu Cung - Ngươi có tiềm chất của Ảnh Đế 21/12/2013
867 Chương 867 Yêu Cung - Gặp lại người thân bằng hữu 21/12/2013
868 Chương 868 Yêu Cung - Lựa chọn khó khăn 21/12/2013
869 Chương 869 Yêu Cung - Lựa chọn khó khăn (2) 21/12/2013
870 Chương 870 Yêu Cung - Ta không muốn trở thành một vật cản 21/12/2013
871 Chương 871 Yêu Cung - Cùng xuống hoàng tuyền 21/12/2013
872 Chương 872 Yêu Cung - Thê tử của Tiễn Thần 21/12/2013
873 Chương 873 Yêu Cung - Đến Chúng Thần Sơn 21/12/2013
874 Chương 874 Yêu Cung - Vệ Thi 21/12/2013
875 Chương 875 Yêu Cung - Bắt đầu phản kích 21/12/2013
876 Chương 876 Yêu Cung - Sát cục không giải được 21/12/2013
877 Chương 877 Yêu Cung - Sát cục không giải được (2) 21/12/2013
878 Chương 878 Yêu Cung - Thân thể bất tử 21/12/2013
879 Chương 879 Yêu Cung - Chết đi cho ta! 21/12/2013
880 Chương 880 Yêu Cung - Người sắp chết lời nói cũng thiện 21/12/2013
881 Chương 881 Yêu Cung - Tiểu thế giới Thiên Hà 21/12/2013
882 Chương 882 Yêu Cung - Chuyện gì xảy ra? 21/12/2013
883 Chương 883 Yêu Cung - Bị người tố giác 21/12/2013
884 Chương 884 Yêu Cung - Chẳng qua chỉ ếch ngồi đáy giếng 21/12/2013
885 Chương 885 Yêu Cung - Đường tắt để tu luyện 21/12/2013
886 Chương 886 Yêu Cung - Được làm vua thua làm giặc 21/12/2013
887 Chương 887 Yêu Cung - Chúng ta bị binh lính bao vây 21/12/2013
888 Chương 888 Yêu Cung - Đi quốc sư phủ uống trà 21/12/2013
889 Chương 889 Yêu Cung - Âu Dương bày kế trung cuộc 21/12/2013
890 Chương 890 Yêu Cung - Chúng ta cùng xuống địa ngục 21/12/2013
891 Chương 891 Yêu Cung - Đi địa ngục tầng thứ mấy? 21/12/2013
892 Chương 892 Yêu Cung - Một cước đạp chết 21/12/2013
893 Chương 893 Yêu Cung - Không phải ngươi đang nói đùa chứ? 21/12/2013
894 Chương 894 Yêu Cung - Chúng ta đều không thể thua 21/12/2013
895 Chương 895 Yêu Cung - Xem ra chúng ta đều sai 21/12/2013
896 Chương 896 Yêu Cung - Bát canh của Mạnh Bà 21/12/2013
897 Chương 897 Yêu Cung - Âu Dương VS Chiến Quỷ 21/12/2013
898 Chương 898 Yêu Cung - Âu Dương VS Cửu Vĩ Yêu Hồ 21/12/2013
899 Chương 899 Yêu Cung - Cửu U Nộ Diễm 21/12/2013
900 Chương 900 Yêu Cung - Âu Dương VS Đại Ngục Minh Phượng 21/12/2013
901 Chương 901 Yêu Cung - Thua không đáng sợ, chỉ sợ ngươi không chấp nhận thua 21/12/2013
902 Chương 902 Yêu Cung - Uy lực của phượng trào 21/12/2013
903 Chương 903 Yêu Cung - Chương 903 21/12/2013
904 Chương 904 Yêu Cung - Chủ nhân của địa ngục 21/12/2013
905 Chương 905 Yêu Cung - Câu chuyện của Minh Hậu 21/12/2013
906 Chương 906 Yêu Cung - Đánh mất niềm tin 21/12/2013
907 Chương 907 Yêu Cung - Đánh mất niềm tin (2) 21/12/2013
908 Chương 908 Yêu Cung - Chuyển thế luân hồi 21/12/2013
909 Chương 909 Yêu Cung - Âu Dương thời học sinh 21/12/2013
910 Chương 910 Yêu Cung - Đây là cuộc sống ta muốn có sao? 21/12/2013
911 Chương 911 Yêu Cung - Kích động càn khôn 21/12/2013
912 Chương 912 Yêu Cung - Đã trở thành siêu nhân 21/12/2013
913 Chương 913 Yêu Cung - Ai tới ta giết người đó 21/12/2013
914 Chương 914 Yêu Cung - Tu luyện giả của thế giới này 21/12/2013
915 Chương 915 Yêu Cung - Hựu cấp? 21/12/2013
916 Chương 916 Yêu Cung - Tử thần 21/12/2013
917 Chương 917 Yêu Cung - Tử thần đánh vỡ hư không 21/12/2013
918 Chương 918 Yêu Cung - Ngươi tính làm sao bây giờ 21/12/2013
919 Chương 919 Yêu Cung - Chỉ có Tiễn Thần mới có thể cầm cung 21/12/2013
920 Chương 920 Yêu Cung - Nỗi bi thương của cây cung 21/12/2013
921 Chương 921 Yêu Cung - Ta cho các ngươi một cơ hội 21/12/2013
922 Chương 922 Yêu Cung - Ngươi là Thượng Đế sao? 21/12/2013
923 Chương 923 Yêu Cung - Tử thần bái sư 21/12/2013
924 Chương 924 Yêu Cung - Chẳng lẽ là một thần linh chuyển thế? 21/12/2013
925 Chương 925 Yêu Cung - Tâm nghĩ thì sự thành 21/12/2013
926 Chương 926 Yêu Cung - Một khi tỉnh ngộ, vũ hóa phi tiên? 21/12/2013
927 Chương 927 Yêu Cung - Tướng và Soái 21/12/2013
928 Chương 928 Yêu Cung - Mọi người đều hiếu kỳ. Ta cũng có! 21/12/2013
929 Chương 929 Yêu Cung - Theo đuổi sự huy hoàng trong nháy mắt 21/12/2013
930 Chương 930 Yêu Cung - Cút 21/12/2013
931 Chương 931 Yêu Cung - Ta đi cướp ngân hàng Thụy Sĩ... 21/12/2013
932 Chương 932 Yêu Cung - Xuất hiện chút vấn đề 21/12/2013
933 Chương 933 Yêu Cung - Binh tới tướng đỡ,nước đến đất ngăn 21/12/2013
934 Chương 934 Yêu Cung - Quá khứ của Thiệu Phong 21/12/2013
935 Chương 935 Yêu Cung - Chúng ta là bằng hữu sao? 21/12/2013
936 Chương 936 Yêu Cung - Hắn biết ta, ta không nhận ra hắn ! 21/12/2013
937 Chương 937 Yêu Cung - Có giỏi theo ta ra phố tán gái 21/12/2013
938 Chương 938 Yêu Cung - Câu lạc bộ Hồng Thiên 21/12/2013
939 Chương 939 Yêu Cung - Đêm nay phiền toái rồi! 21/12/2013
940 Chương 940 Yêu Cung - Đặng Dương 21/12/2013
941 Chương 941 Yêu Cung - Đặng Thiến 21/12/2013
942 Chương 942 Yêu Cung - Nửa đường xông a hai Trình Giảo Kim 21/12/2013
943 Chương 943 Yêu Cung - Cô có nhận lời làm quen của ta không? 21/12/2013
944 Chương 944 Yêu Cung - Như vậy thật không công bằng! 21/12/2013
945 Chương 945 Yêu Cung - Tiểu bạch kiểm, ngươi sắp nổi danh rồi! 21/12/2013
946 Chương 946 Yêu Cung - Ta không phải người quỵt nợ 21/12/2013
947 Chương 947 Yêu Cung - Bệnh của ta được cứu rồi! 21/12/2013
948 Chương 948 Yêu Cung - Ta muốn tăng tiền thuê nhà! 21/12/2013
949 Chương 949 Yêu Cung - Ngươi có đầu óc không vậy? 21/12/2013
950 Chương 950 Yêu Cung - Lôi Minh luận đạo 21/12/2013
951 Chương 951 Yêu Cung - Ta chưa bao giờ từ bỏ 21/12/2013
952 Chương 952 Yêu Cung - Một đêm trong gió tuyết 21/12/2013
953 Chương 953 Yêu Cung - Bằng hữu của ta có chút não tàn 21/12/2013
954 Chương 954 Yêu Cung - Ta tên là Yên Hồng 21/12/2013
955 Chương 955 Yêu Cung - Ta tên là Yên Hồng (2) 21/12/2013
956 Chương 956 Yêu Cung - Chân tướng của biển máu 21/12/2013
957 Chương 957 Yêu Cung - Ai là tên khốn đó người đó tự biết! 21/12/2013
958 Chương 958 Yêu Cung - Ta hẹn người ngắm trăng... 21/12/2013
959 Chương 959 Yêu Cung - Chuyên gia này thật sự quá chuyên nghiệp 21/12/2013
960 Chương 960 Yêu Cung - Câu nói này quá kinh điển 21/12/2013
961 Chương 961 Yêu Cung - Thời gian chảy ngược 21/12/2013
962 Chương 962 Yêu Cung - Ngươi không nhìn nhầm chứ? 21/12/2013
963 Chương 963 Yêu Cung - Anh hùng siêu cấp? Đó chỉ là trên phim ảnh 21/12/2013
964 Chương 964 Yêu Cung - Rất có tiềm chất làm ăn trộm! 21/12/2013
965 Chương 965 Yêu Cung - Tình nghĩa không bỏ xuống được 21/12/2013
966 Chương 966 Yêu Cung - Lão nương muốn Thiêu Đao Tử 21/12/2013
967 Chương 967 Yêu Cung - Lôi Minh bị nguyền rủa? 21/12/2013
968 Chương 968 Yêu Cung - Lại là họ Đặng! 21/12/2013
969 Chương 969 Yêu Cung - Hổ gia 21/12/2013
970 Chương 970 Yêu Cung - Gọi ta một tiếng Hổ ca 21/12/2013
971 Chương 971 Yêu Cung - Muội bảo vệ ca ca! 21/12/2013
972 Chương 972 Yêu Cung - Ta không giúp được 21/12/2013
973 Chương 973 Yêu Cung - Ta cho ngươi sống, ai dám bắt ngươi chết! 21/12/2013
974 Chương 974 Yêu Cung - Địch không động ta không động! 21/12/2013
975 Chương 975 Yêu Cung - Không có vĩnh sinh bất tử 21/12/2013
976 Chương 976 Yêu Cung - Có quỷ 21/12/2013
977 Chương 977 Yêu Cung - Hoa nở ven sông... 21/12/2013
978 Chương 978 Yêu Cung - Hứa hẹn một hôn lễ khiến thế gian phải kinh ngạc 21/12/2013
979 Chương 979 Yêu Cung - Khai thiên tích địa? 21/12/2013
980 Chương 980 Yêu Cung - Càn khôn 21/12/2013
981 Chương 981 Yêu Cung - Sấm sét cửu thiên 21/12/2013
982 Chương 982 Yêu Cung - Nỗi lòng của Âu Dương 21/12/2013
983 Chương 983 Yêu Cung - Đồng bọn của Thiên Vương 21/12/2013
984 Chương 984 Yêu Cung - Đang nắm tương lai của Tiên giới trong tay 21/12/2013
985 Chương 985 Yêu Cung - Đến đây đi! Cửu đạo thiên kiếp 21/12/2013
986 Chương 986 Yêu Cung - Phản kích tuyệt địa lúc đếm ngược 21/12/2013
987 Chương 987 Yêu Cung - Phản kích tuyệt địa lúc đếm ngược (2) 21/12/2013
988 Chương 988 Yêu Cung - Đều vì chủ của mình 21/12/2013
989 Chương 989 Yêu Cung - Sự điên cuồng của Yêu tổ 21/12/2013
990 Chương 990 Yêu Cung - Nguyệt Quang Đao, Yêu Thần Ấn! 21/12/2013
991 Chương 991 Yêu Cung - Kỳ lân và thương long trên Thần Ấn! 21/12/2013
992 Chương 992 Yêu Cung - Tuyệt thế ngã xuống, bi ca lại nổi lên 21/12/2013
993 Chương 993 Yêu Cung - Một mũi tên phong sát 21/12/2013
994 Chương 994 Yêu Cung - Uy hiếp từ xa 21/12/2013
995 Chương 995 Yêu Cung - Giữ lời, ngươi chết đi! 21/12/2013
996 Chương 996 Yêu Cung - Truy sát đại kinh thế 21/12/2013
997 Chương 997 Yêu Cung - Truy sát đại kinh thế (2) 21/12/2013
998 Chương 998 Yêu Cung - Ngươi không xứng đáng nói điều kiện với ta 21/12/2013
999 Chương 999 Yêu Cung - Thật có lỗi, ta nói dối! 21/12/2013
1000 Chương 1000 Yêu Cung - Toàn tiên giới chấn động! 21/12/2013
1001 Chương 1001 Yêu Cung - Lợi hại tới mức nào? 21/12/2013
1002 Chương 1002 Yêu Cung - Âu Dương, ngươi là một tên lưu manh! 21/12/2013
1003 Chương 1003 Yêu Cung - Tiên giới cũng có bà xã quản nghiêm 21/12/2013
1004 Chương 1004 Yêu Cung - Minh Hậu nói dối? 21/12/2013
1005 Chương 1005 Yêu Cung - Chiến đấu một trận ở ngoại vực, không chết không đừng! 21/12/2013
1006 Chương 1006 Yêu Cung - Chưa đánh đã chạy 21/12/2013
1007 Chương 1007 Yêu Cung - Gia hạn mười ngày 21/12/2013
1008 Chương 1008 Yêu Cung - Bỏ qua một cơ hội 21/12/2013
1009 Chương 1009 Yêu Cung - Địa Ngục Minh Phượng giảo hoạt 21/12/2013
1010 Chương 1010 Yêu Cung - Ma vương ra tay 21/12/2013
1011 Chương 1011 Yêu Cung - Bóp nát cái đầu trứng gà của ngươi 21/12/2013
1012 Chương 1012 Yêu Cung - Ma Vương đồ thành 21/12/2013
1013 Chương 1013 Yêu Cung - Làm thịt lão bà kia! 21/12/2013
1014 Chương 1014 Yêu Cung - Chiến đấu với Minh Hậu tại ngoại vực 21/12/2013
1015 Chương 1015 Yêu Cung - Mua dây buộc mình 21/12/2013
1016 Chương 1016 Yêu Cung - Nguyền rủa linh hồn 21/12/2013
1017 Chương 1017 Yêu Cung - Nỗi bi ai của Minh Hậu 21/12/2013
1018 Chương 1018 Yêu Cung - Ta đang cười nhạo Thiên Vương ! 21/12/2013
1019 Chương 1019 Yêu Cung - Hợp tác vui vẻ 21/12/2013
1020 Chương 1020 Yêu Cung - Ý chí chiến đấu 21/12/2013
1021 Chương 1021 Yêu Cung - Ý chí tử chiến 21/12/2013
1022 Chương 1022 Yêu Cung - Đây là trâu bò, không phải là giả! 21/12/2013
1023 Chương 1023 Yêu Cung - Đây là trâu bò, không phải là giả! (2) 21/12/2013
1024 Chương 1024 Yêu Cung - Không khoác lác ta vẫn là bằng hữu! 21/12/2013
1025 Chương 1025 Yêu Cung - Hậu bối của Ma Vương 21/12/2013
1026 Chương 1026 Yêu Cung - Một lời không hợp, lập tức giết người! 21/12/2013
1027 Chương 1027 Yêu Cung - Từ sùng bái đến bị sùng bái 21/12/2013
1028 Chương 1028 Yêu Cung - Từ sùng bái đến bị sùng bái (2) 21/12/2013
1029 Chương 1029 Yêu Cung - Ngươi có thế nhanh hơn mũi tên của ta sao? 21/12/2013
1030 Chương 1030 Yêu Cung - Giết người tại chỗ 21/12/2013
1031 Chương 1031 Yêu Cung - Xin lỗi, ta trượt tay 21/12/2013
1032 Chương 1032 Yêu Cung - Tiễn thuật vốn nàm ở tự tin 21/12/2013
1033 Chương 1033 Yêu Cung - Sùng bái không bằng thích hợp 21/12/2013
1034 Chương 1034 Yêu Cung - Đến cầu hôn? 21/12/2013
1035 Chương 1035 Yêu Cung - Bằng hữu Chiến tộc? 21/12/2013
1036 Chương 1036 Yêu Cung - Chiến tộc? Tới là bóp chết! 21/12/2013
1037 Chương 1037 Yêu Cung - Giáp Nhân chuẩn bị tự mình xuất thủ? 21/12/2013
1038 Chương 1038 Yêu Cung - Chuẩn bị phản sát 21/12/2013
1039 Chương 1039 Yêu Cung - Họ thừa kế 21/12/2013
1040 Chương 1040 Yêu Cung - Càng cường đại lại càng cô đơn! 21/12/2013
1041 Chương 1041 Yêu Cung - Nếu ta giết ngươi thì làm thế nào? 21/12/2013
1042 Chương 1042 Yêu Cung - Ngươi cho ngươi là Thần Tiễn sao? 21/12/2013
1043 Chương 1043 Yêu Cung - Dùng Thứ Kiêu Cung làm tiền đặt cược 21/12/2013
1044 Chương 1044 Yêu Cung - Tự đạo diễn (1) 21/12/2013
1045 Chương 1045 Yêu Cung - Tự đạo diễn (2) 21/12/2013
1046 Chương 1046 Yêu Cung - Hai bên đều là diễn viên (1) 21/12/2013
1047 Chương 1047 Yêu Cung - Hai bên đều là diễn viên (2) 21/12/2013
1048 Chương 1048 Yêu Cung - Đồ đệ Thanh Nhi 21/12/2013
1049 Chương 1049 Yêu Cung - Sư phụ (1) 21/12/2013
1050 Chương 1050 Yêu Cung - Sư phụ (2) 21/12/2013
1051 Chương 1051 Yêu Cung - Liên Thiên Giang 21/12/2013
1052 Chương 1052 Yêu Cung - Một đời kiêu hùng (1) 21/12/2013
1053 Chương 1053 Yêu Cung - Một đời kiêu hùng (2) 21/12/2013
1054 Chương 1054 Yêu Cung - Dương đông kích tây 21/12/2013
1055 Chương 1055 Yêu Cung - Trịnh Tú Nhi, hôm nay ngươi nhất định phải chết (1) 21/12/2013
1056 Chương 1056 Yêu Cung - Trịnh Tú Nhi, hôm nay ngươi nhất định phải chết (2) 21/12/2013
1057 Chương 1057 Yêu Cung - Cây cung đại diện tương lai (1) 21/12/2013
1058 Chương 1058 Yêu Cung - Cây cung đại diện tương lai (2) 21/12/2013
1059 Chương 1059 Yêu Cung - Nếu có kiếp sau 21/12/2013
1060 Chương 1060 Yêu Cung - Tú Nhi, để ta nhìn ngươi cười rồi đi 21/12/2013
1061 Chương 1061 Yêu Cung - Một khúc nhạc nhớ nhà (1) 21/12/2013
1062 Chương 1062 Yêu Cung - Một khúc nhạc nhớ nhà (2) 21/12/2013
1063 Chương 1063 Yêu Cung - Nghịch thiên hoàn mua người (1) 21/12/2013
1064 Chương 1064 Yêu Cung - Nghịch thiên hoàn mua người (2) 21/12/2013
1065 Chương 1065 Yêu Cung - Qua nhà mà không vào 21/12/2013
1066 Chương 1066 Yêu Cung - Nữ đồ đệ của Âu Dương (1) 21/12/2013
1067 Chương 1067 Yêu Cung - Nữ đồ đệ của Âu Dương (2) 21/12/2013
1068 Chương 1068 Yêu Cung - Bản mạng chi hỏa 21/12/2013
1069 Chương 1069 Yêu Cung - Hai đường thẳng song song tương giao (1) 21/12/2013
1070 Chương 1070 Yêu Cung - Hai đường thẳng song song tương giao (2) 21/12/2013
1071 Chương 1071 Yêu Cung - Tin tưởng ta (1) 21/12/2013
1072 Chương 1072 Yêu Cung - Tin tưởng ta (2) 21/12/2013
1073 Chương 1073 Yêu Cung - Thần tiễn biến thành nữ 21/12/2013
1074 Chương 1074 Yêu Cung - Đại quân tiếp cận (1) 21/12/2013
1075 Chương 1075 Yêu Cung - Đại quân tiếp cận (2) 21/12/2013
1076 Chương 1076 Yêu Cung - Lấy thân ngăn kiếm 21/12/2013
1077 Chương 1077 Yêu Cung - Tàn sát hàng loạt dân trong thành (1) 21/12/2013
1078 Chương 1078 Yêu Cung - Tàn sát hàng loạt dân trong thành (2) 21/12/2013
1079 Chương 1079 Yêu Cung - Bị lừa rôi (1) 21/12/2013
1080 Chương 1080 Yêu Cung - Bị lừa rôi (2) 21/12/2013
1081 Chương 1081 Yêu Cung - 7 ngày trọng tố kim thân 21/12/2013
1082 Chương 1082 Yêu Cung - Cái này gọi là ăn chơi trác táng 21/12/2013
1083 Chương 1083 Yêu Cung - Ngươi họ Bì sao? (1) 21/12/2013
1084 Chương 1084 Yêu Cung - Ngươi họ Bì sao? (2) 21/12/2013
1085 Chương 1085 Yêu Cung - Vân Sinh công chúa 21/12/2013
1086 Chương 1086 Yêu Cung - Lần đầu tiên ám sát (1) 21/12/2013
1087 Chương 1087 Yêu Cung - Lần đầu tiên ám sát (2) 21/12/2013
1088 Chương 1088 Yêu Cung - Yêu Nhiên, ta rất nhớ nàng 21/12/2013
1089 Chương 1089 Yêu Cung - Bì Vân Liệt (1) 21/12/2013
1090 Chương 1090 Yêu Cung - Bì Vân Liệt (2) 21/12/2013
1091 Chương 1091 Yêu Cung - Tặng ngươi một kênh đào (1) 21/12/2013
1092 Chương 1092 Yêu Cung - Tặng ngươi một kênh đào (2) 21/12/2013
1093 Chương 1093 Yêu Cung - Tác dụng của công chúa 21/12/2013
1094 Chương 1094 Yêu Cung - Ca ca chính là một truyền thuyết 21/12/2013
1095 Chương 1095 Yêu Cung - Thiên hạ vô địch (1) 21/12/2013
1096 Chương 1096 Yêu Cung - Thiên hạ vô địch (2) 21/12/2013
1097 Chương 1097 Yêu Cung - Đến đây đi, vứt bỏ ta đi 21/12/2013
1098 Chương 1098 Yêu Cung - Thiếu niên không biết u sầu (1) 21/12/2013
1099 Chương 1099 Yêu Cung - Thiếu niên không biết u sầu (2) 21/12/2013
1100 Chương 1100 Yêu Cung - Âu Dương bội tình bạc nghĩa 21/12/2013
1101 Chương 1101 Yêu Cung - Giơ tay xé trời (1) 21/12/2013
1102 Chương 1102 Yêu Cung - Giơ tay xé trời (2) 21/12/2013
1103 Chương 1103 Yêu Cung - Các cường giả Chân Linh Giới 21/12/2013
1104 Chương 1104 Yêu Cung - Đây mới là truyền kỳ (1) 21/12/2013
1105 Chương 1105 Yêu Cung - Đây mới là truyền kỳ (2) 21/12/2013
1106 Chương 1106 Yêu Cung - Âu A Ngưu 21/12/2013
1107 Chương 1107 Yêu Cung - Trọng Tố chân chân (1) 21/12/2013
1108 Chương 1108 Yêu Cung - Trọng Tố chân chân (2) 21/12/2013
1109 Chương 1109 Yêu Cung - Bánh răng thời đại 21/12/2013
1110 Chương 1110 Yêu Cung - Phụ tử bất bại 21/12/2013
1111 Chương 1111 Yêu Cung - Ngựa đực mới là vương đạo (1) 21/12/2013
1112 Chương 1112 Yêu Cung - Ngựa đực mới là vương đạo (2) 21/12/2013
1113 Chương 1113 Yêu Cung - Khúc nhạc dạo giết chóc (1) 21/12/2013
1114 Chương 1114 Yêu Cung - Khúc nhạc dạo giết chóc (2) 21/12/2013
1115 Chương 1115 Yêu Cung - Gà bay chó sủa ngoài ý muốn 21/12/2013
1116 Chương 1116 Yêu Cung - Nhân loại đã không thể ngăn cản hắn 21/12/2013
1117 Chương 1117 Yêu Cung - Trung đội thứ bảy, truyền thuyết bất bại (1) 21/12/2013
1118 Chương 1118 Yêu Cung - Trung đội thứ bảy, truyền thuyết bất bại (2) 21/12/2013
1119 Chương 1119 Yêu Cung - Đường tinh không (1) 21/12/2013
1120 Chương 1120 Yêu Cung - Đường tinh không (2) 21/12/2013
1121 Chương 1121 Yêu Cung - Nhạc dạ tuyết sắc 21/12/2013
1122 Chương 1122 Yêu Cung - Hành động trảm thủ (1) 21/12/2013
1123 Chương 1123 Yêu Cung - Hành động trảm thủ (2) 21/12/2013
1124 Chương 1124 Yêu Cung - Ngươi chính là chuyên gây rắc rối 21/12/2013
1125 Chương 1125 Yêu Cung - Ai cũng có lần đầu tiên 21/12/2013
1126 Chương 1126 Yêu Cung - Thần Tiễn, bảo đảm ngươi có đến mà không có về (1) 21/12/2013
1127 Chương 1127 Yêu Cung - Thần Tiễn, bảo đảm ngươi có đến mà không có về (2) 21/12/2013
1128 Chương 1128 Yêu Cung - Tử chiến đến cùng (1) 21/12/2013
1129 Chương 1129 Yêu Cung - Tử chiến đến cùng (2) 21/12/2013
1130 Chương 1130 Yêu Cung - Cố ý lừa bịp 21/12/2013
1131 Chương 1131 Yêu Cung - Có được tất có mất 21/12/2013
1132 Chương 1132 Yêu Cung - Đại chiêu ném vào mặt (1) 21/12/2013
1133 Chương 1133 Yêu Cung - Đại chiêu ném vào mặt (2) 21/12/2013
1134 Chương 1134 Yêu Cung - Một phần ba (1) 21/12/2013
1135 Chương 1135 Yêu Cung - Một phần ba (2) 21/12/2013
1136 Chương 1136 Yêu Cung - Ngươi tới thu hút hỏa lực 21/12/2013
1137 Chương 1137 Yêu Cung - Đẩy vào ngoại vực (1) 21/12/2013
1138 Chương 1138 Yêu Cung - Đẩy vào ngoại vực (2) 21/12/2013
1139 Chương 1139 Yêu Cung - Giết chóc hàng vạn 21/12/2013
1140 Chương 1140 Yêu Cung - Linh hồn hỏa diễm lột xác cuối cùng 21/12/2013
1141 Chương 1141 Yêu Cung - Âu Dương đột nhiên biến mất (1) 21/12/2013
1142 Chương 1142 Yêu Cung - Âu Dương đột nhiên biến mất (2) 21/12/2013
1143 Chương 1143 Yêu Cung - Linh hồn hỏa diễm lột biến hóa (1) 21/12/2013
1144 Chương 1144 Yêu Cung - Linh hồn hỏa diễm lột biến hóa (2) 21/12/2013
1145 Chương 1145 Yêu Cung - Tru sát cuối cùng 21/12/2013
1146 Chương 1146 Yêu Cung - Vạn kiêu tề phi chân chính 21/12/2013
1147 Chương 1147 Yêu Cung - Tự sát (1) 21/12/2013
1148 Chương 1148 Yêu Cung - Tự sát (2) 21/12/2013
1149 Chương 1149 Yêu Cung - Kết thúc đại thời đại (1) 21/12/2013
1150 Chương 1150 Yêu Cung - Kết thúc đại thời đại (2) 21/12/2013
1151 Chương 1151 Yêu Cung - Đừng để mình tiếc nuối 21/12/2013
1152 Chương 1152 Yêu Cung - Thứ kiêu trấn thánh sơn 21/12/2013
1153 Chương 1153 Yêu Cung - Thần Tiễn, người kết thúc đại thời đại (1) 21/12/2013
1154 Chương 1154 Yêu Cung - Thần Tiễn, người kết thúc đại thời đại (2) 21/12/2013
1155 Chương 1155 Yêu Cung - Trọng lâm thiên đảo 21/12/2013
1156 Chương 1156 Yêu Cung - Lôi điện bi ca xưa nay chưa từng có (1) 21/12/2013
1157 Chương 1157 Yêu Cung - Lôi điện bi ca xưa nay chưa từng có (2) 21/12/2013
1158 Chương 1158 Yêu Cung - Đứa trẻ tàn phế (1) 21/12/2013
1159 Chương 1159 Yêu Cung - Đứa trẻ tàn phế (2) 21/12/2013
1160 Chương 1160 Yêu Cung - Thủ tiết 21/12/2013
1161 Chương 1161 Yêu Cung - Năng lực đặc thù 21/12/2013
1162 Chương 1162 Yêu Cung - Tình nghĩa của đại ca (1) 21/12/2013
1163 Chương 1163 Yêu Cung - Tình nghĩa của đại ca (2) 21/12/2013
1164 Chương 1164 Yêu Cung - Kéo dài tuổi thọ (1) 21/12/2013
1165 Chương 1165 Yêu Cung - Kéo dài tuổi thọ (2) 21/12/2013
1166 Chương 1166 Yêu Cung - Linh hồn vô địch thiên hạ 21/12/2013
1167 Chương 1167 Yêu Cung - Cầm Linh Linh xuất giá (1) 21/12/2013
1168 Chương 1168 Yêu Cung - Cầm Linh Linh xuất giá (2) 21/12/2013
1169 Chương 1169 Yêu Cung - Thiên Vương, ngôn xuất pháp tùy 21/12/2013
1170 Chương 1170 Yêu Cung - Dự cảm (1) 21/12/2013
1171 Chương 1171 Yêu Cung - Dự cảm (2) 21/12/2013
1172 Chương 1172 Yêu Cung - Ta cướp đoạt sinh mệnh của các ngươi 21/12/2013
1173 Chương 1173 Yêu Cung - Vương đối vương 21/12/2013
1174 Chương 1174 Yêu Cung - Vương đối vương (2) 21/12/2013
1175 Chương 1175 Yêu Cung - Lần đầu tiên đối kháng pháp tắc 21/12/2013
1176 Chương 1176 Yêu Cung - Thiên cơ động (1) 21/12/2013
1177 Chương 1177 Yêu Cung - Thiên cơ động (2) 21/12/2013
1178 Chương 1178 Yêu Cung - Nghịch thiên sửa mệnh (1) 21/12/2013
1179 Chương 1179 Yêu Cung - Nghịch thiên sửa mệnh (2) 21/12/2013
1180 Chương 1180 Yêu Cung - Thiên ngoại thiên 21/12/2013
1181 Chương 1181 Yêu Cung - Lại nghe về Hoắc Khải Phong 21/12/2013
1182 Chương 1182 Yêu Cung - Nói đùa sao? 21/12/2013
1183 Chương 1183 Yêu Cung - Ngươi đang phỉ báng Tiễn Thần sao? 21/12/2013
1184 Chương 1184 Yêu Cung - Hoắc Khải Phong! 21/12/2013
1185 Chương 1185 Yêu Cung - Mở mắt luân hồi 21/12/2013
1186 Chương 1186 Yêu Cung - Pháp tắc và lực lượng (1) 21/12/2013
1187 Chương 1187 Yêu Cung - Pháp tắc và lực lượng (2) 21/12/2013
1188 Chương 1188 Yêu Cung - Lần đầu tiên và lần thứ hai 21/12/2013
1189 Chương 1189 Yêu Cung - Tên hèn mọn này chính là Thần Tiễn (1) 21/12/2013
1190 Chương 1190 Yêu Cung - Tên hèn mọn này chính là Thần Tiễn (2) 21/12/2013
1191 Chương 1191 Yêu Cung - Ta là nàng sao? 21/12/2013
1192 Chương 1192 Yêu Cung - Tiểu cung năm màu (1) 21/12/2013
1193 Chương 1193 Yêu Cung - Tiểu cung năm màu (2) 21/12/2013
1194 Chương 1194 Yêu Cung - Thiên Vương, ngươi thật sự rất ti tiện 21/12/2013
1195 Chương 1195 Yêu Cung - Đại đạo chí giản (1) 21/12/2013
1196 Chương 1196 Yêu Cung - Đại đạo chí giản (2) 21/12/2013
1197 Chương 1197 Yêu Cung - Thứ Kiêu, cây cung tương lai 21/12/2013
1198 Chương 1198 Yêu Cung - Lấy thế giới làm tiền đặt cược 21/12/2013
1199 Chương 1199 Yêu Cung - Xé rách mặt nạ dối trá (1) 21/12/2013
1200 Chương 1200 Yêu Cung - Xé rách mặt nạ dối trá (2) 21/12/2013
1201 Chương 1201 Yêu Cung - Hạnh phúc của mỗi người (1) 21/12/2013
1202 Chương 1202 Yêu Cung - Hạnh phúc của mỗi người (2) 21/12/2013
1203 Chương 1203 Yêu Cung - Cái gương tội ác (1) 21/12/2013
1204 Chương 1204 Yêu Cung - Cái gương tội ác (2) 21/12/2013
1205 Chương 1205 Yêu Cung - Đấu pháp đỉnh phong nhất (1) 21/12/2013
1206 Chương 1206 Yêu Cung - Đấu pháp đỉnh phong nhất (2) 21/12/2013
1207 Chương 1207 Yêu Cung - Giết chết ngươi từ trong nội tâm 21/12/2013
1208 Chương 1208 Yêu Cung - Pháp tắc thời gian 21/12/2013
1209 Chương 1209 Yêu Cung - Thiên Vương muốn tự sát (1) 21/12/2013
1210 Chương 1210 Yêu Cung - Thiên Vương muốn tự sát (2) 21/12/2013
1211 Chương 1211 Yêu Cung - Lấy sinh linh làm vũ khí 21/12/2013
1212 Chương 1212 Yêu Cung - Thiên Vương hóa đạo 21/12/2013
1213 Chương 1213 Yêu Cung - Màu của ánh mắt (1) 21/12/2013
1214 Chương 1214 Yêu Cung - Màu của ánh mắt (2) 21/12/2013
1215 Chương 1215 Yêu Cung - Cuộc sống khác (1) 21/12/2013
1216 Chương 1216 Yêu Cung - Cuộc sống khác (2) 21/12/2013
1217 Chương 1217 Yêu Cung - Kết cục của sinh mệnh 21/12/2013
1218 Chương 1218 Yêu Cung - Thiên Vương vô lực 21/12/2013
1219 Chương 1219 Yêu Cung - Đại kết cục 21/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-yeu-cung-999.html