Truyện Chiến Thần Biến - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Chiến Thần Biến
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Chiến Thần Biến
Bạn đang đọc truyện Chiến Thần Biến của tác giả Tiểu Đao Phong Lợi trên trang đọc truyện online. Đây là một thế giới tươi đẹp rực rỡ, vừa có đấu khí thần bí lại ẩn nấp vô số cường giả!Con đường võ đạo, chiến đấu cùng trời cùng đất chiến đấu cùng người.

Vĩnh viễn không khuất phục, vĩnh viễn không lùi bước.

Nếu con đường trước mắt không thông thì sẽ dùng hai nắm đấm đánh ra một con đường mới, một vùng trời mới.

Chỉ cần có được cái tâm của cường giả thì sợ gì cái trước mắt, trực tiếp đánh nát tất cả bằng một quyền.

Chiến Thần Biến, nhiệt huyết sôi trào.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Chiến Thần Biến - Đằng Phi 10/12/2013
2 Chương 2 Chiến Thần Biến - Ta không phải phế vật! 10/12/2013
3 Chương 3 Chiến Thần Biến - Người con gái áo trắng 10/12/2013
4 Chương 4 Chiến Thần Biến - Đằng thị Sinh Cơ Tán 10/12/2013
5 Chương 5 Chiến Thần Biến - Khiêu khích 10/12/2013
6 Chương 6 Chiến Thần Biến - Ta muốn trở thành cường giả! 10/12/2013
7 Chương 7 Chiến Thần Biến - Lục Tử Lăng 10/12/2013
8 Chương 8 Chiến Thần Biến - Diện mạo khó coi 10/12/2013
9 Chương 9 Chiến Thần Biến - Thiên Đạo 50 Đấu Mạch Đại Pháp 10/12/2013
10 Chương 10 Chiến Thần Biến - Chết, cũng phải chịu đựng! 10/12/2013
11 Chương 11 Chiến Thần Biến - Bát đại gia tộc xui xẻo. 10/12/2013
12 Chương 12 Chiến Thần Biến - Chân khí Đại Võ Sư 10/12/2013
13 Chương 13 Chiến Thần Biến - Lần đầu tiên ra tay 10/12/2013
14 Chương 14 Chiến Thần Biến - Không hề trầm mặc 10/12/2013
15 Chương 15 Chiến Thần Biến - Tấn thăng Đấu Sư. 10/12/2013
16 Chương 16 Chiến Thần Biến - Khiếp sợ. 10/12/2013
17 Chương 17 Chiến Thần Biến - Đằng Văn Hiên nghi ngờ. 10/12/2013
18 Chương 18 Chiến Thần Biến - Kim Sí Đại Bằng. 10/12/2013
19 Chương 19 Chiến Thần Biến - Đảm Đương! 10/12/2013
20 Chương 20 Chiến Thần Biến - Phân liệt 10/12/2013
21 Chương 21 Chiến Thần Biến - Tài trí của Đằng Phi 10/12/2013
22 Chương 22 Chiến Thần Biến - Lòng dũng cảm. 10/12/2013
23 Chương 23 Chiến Thần Biến - Trùng kích đấu mạch 10/12/2013
24 Chương 24 Chiến Thần Biến - Ngũ cấp Đấu Sư! 10/12/2013
25 Chương 25 Chiến Thần Biến - Bát đại gia tộc Thanh Bình phủ 10/12/2013
26 Chương 26 Chiến Thần Biến - Phong vân tế hội. 10/12/2013
27 Chương 27 Chiến Thần Biến - Ý nghĩa thật sự của trận chiến đầu tiên 10/12/2013
28 Chương 28 Chiến Thần Biến - Toàn thắng. 10/12/2013
29 Chương 29 Chiến Thần Biến - Mặc kệ các ngươi tin hay không. 10/12/2013
30 Chương 30 Chiến Thần Biến - Sức nặng của một trang giấy. 10/12/2013
31 Chương 31 Chiến Thần Biến - Vơ vét tài sản bát đại gia tộc 10/12/2013
32 Chương 32 Chiến Thần Biến - Muốn đi? Không có cửa đâu! 10/12/2013
33 Chương 33 Chiến Thần Biến - Ám sát trong đêm 10/12/2013
34 Chương 34 Chiến Thần Biến - Xả thân vì nghĩa. 10/12/2013
35 Chương 35 Chiến Thần Biến - Ai ức hiếp hắn nhất định phải chết. 10/12/2013
36 Chương 36 Chiến Thần Biến - Thanh Long lão tổ. 10/12/2013
37 Chương 37 Chiến Thần Biến - Bát Bộ Thiên Long quyết 10/12/2013
38 Chương 38 Chiến Thần Biến - Già Lâu La! 10/12/2013
39 Chương 39 Chiến Thần Biến - Lục Tử Lăng vô địch 10/12/2013
40 Chương 40 Chiến Thần Biến - Thương tâm! 10/12/2013
41 Chương 41 Chiến Thần Biến - Tất cả đều giết! 10/12/2013
42 Chương 42 Chiến Thần Biến - Quyết không tha. 10/12/2013
43 Chương 43 Chiến Thần Biến - Giết tới cửa! 10/12/2013
44 Chương 44 Chiến Thần Biến - Nhất vãng vô tiền. 10/12/2013
45 Chương 45 Chiến Thần Biến - Chương 45 10/12/2013
46 Chương 46 Chiến Thần Biến - Chương 46 10/12/2013
47 Chương 47 Chiến Thần Biến - Chương 47 10/12/2013
48 Chương 48 Chiến Thần Biến - Chương 48 10/12/2013
49 Chương 49 Chiến Thần Biến - Chương 49 10/12/2013
50 Chương 50 Chiến Thần Biến - Chương 50 10/12/2013
51 Chương 51 Chiến Thần Biến - Chương 51 10/12/2013
52 Chương 52 Chiến Thần Biến - Chương 52 10/12/2013
53 Chương 53 Chiến Thần Biến - Chương 53 10/12/2013
54 Chương 54 Chiến Thần Biến - Chương 54 10/12/2013
55 Chương 55 Chiến Thần Biến - Chương 55 10/12/2013
56 Chương 56 Chiến Thần Biến - Chương 56 10/12/2013
57 Chương 57 Chiến Thần Biến - Chương 57 10/12/2013
58 Chương 58 Chiến Thần Biến - Chương 58 10/12/2013
59 Chương 59 Chiến Thần Biến - Chương 59 10/12/2013
60 Chương 60 Chiến Thần Biến - Chương 60 10/12/2013
61 Chương 61 Chiến Thần Biến - Chương 61 10/12/2013
62 Chương 62 Chiến Thần Biến - Chương 62 10/12/2013
63 Chương 63 Chiến Thần Biến - Chương 63 10/12/2013
64 Chương 64 Chiến Thần Biến - Chương 64 10/12/2013
65 Chương 65 Chiến Thần Biến - Chương 65 10/12/2013
66 Chương 66 Chiến Thần Biến - Chương 66 10/12/2013
67 Chương 67 Chiến Thần Biến - Chương 67 10/12/2013
68 Chương 68 Chiến Thần Biến - Chương 68 10/12/2013
69 Chương 69 Chiến Thần Biến - Chương 69 10/12/2013
70 Chương 70 Chiến Thần Biến - Chương 70 10/12/2013
71 Chương 71 Chiến Thần Biến - Chương 71 10/12/2013
72 Chương 72 Chiến Thần Biến - Chương 72 10/12/2013
73 Chương 73 Chiến Thần Biến - Chương 73 10/12/2013
74 Chương 74 Chiến Thần Biến - Chương 74 10/12/2013
75 Chương 75 Chiến Thần Biến - Chương 75 10/12/2013
76 Chương 76 Chiến Thần Biến - Chương 76 10/12/2013
77 Chương 77 Chiến Thần Biến - Chương 77 10/12/2013
78 Chương 78 Chiến Thần Biến - Chương 78 10/12/2013
79 Chương 79 Chiến Thần Biến - Chương 79 10/12/2013
80 Chương 80 Chiến Thần Biến - Chương 80 10/12/2013
81 Chương 81 Chiến Thần Biến - Chương 81 10/12/2013
82 Chương 82 Chiến Thần Biến - Chương 82 10/12/2013
83 Chương 83 Chiến Thần Biến - Chương 83 10/12/2013
84 Chương 84 Chiến Thần Biến - Chương 84 10/12/2013
85 Chương 85 Chiến Thần Biến - Chương 85 10/12/2013
86 Chương 86 Chiến Thần Biến - Chương 86 10/12/2013
87 Chương 87 Chiến Thần Biến - Chương 87 10/12/2013
88 Chương 88 Chiến Thần Biến - Chương 88 10/12/2013
89 Chương 89 Chiến Thần Biến - Chương 89 10/12/2013
90 Chương 90 Chiến Thần Biến - Chương 90 10/12/2013
91 Chương 91 Chiến Thần Biến - Chương 91 10/12/2013
92 Chương 92 Chiến Thần Biến - Chương 92 10/12/2013
93 Chương 93 Chiến Thần Biến - Chương 93 10/12/2013
94 Chương 94 Chiến Thần Biến - Chương 94 10/12/2013
95 Chương 95 Chiến Thần Biến - Chương 95 10/12/2013
96 Chương 96 Chiến Thần Biến - Chương 96 10/12/2013
97 Chương 97 Chiến Thần Biến - Chương 97 10/12/2013
98 Chương 98 Chiến Thần Biến - Chương 98 10/12/2013
99 Chương 99 Chiến Thần Biến - Chương 99 10/12/2013
100 Chương 100 Chiến Thần Biến - Chương 100 10/12/2013
101 Chương 101 Chiến Thần Biến - Oan gia ngõ hẹp 10/12/2013
102 Chương 102 Chiến Thần Biến - cứng đối cứng, xem ai ác hơn 10/12/2013
103 Chương 103 Chiến Thần Biến - đặc sứ hoàng tử 10/12/2013
104 Chương 104 Chiến Thần Biến - cự tuyệt 10/12/2013
105 Chương 105 Chiến Thần Biến - tứ hoàng tử sâu không lường được 10/12/2013
106 Chương 106 Chiến Thần Biến - kẻ địch đến từ hoàng triều chân võ 10/12/2013
107 Chương 107 Chiến Thần Biến - Hồng phong cổ thành 10/12/2013
108 Chương 108 Chiến Thần Biến - bạo long 10/12/2013
109 Chương 109 Chiến Thần Biến - Danh dự 10/12/2013
110 Chương 110 Chiến Thần Biến - Tu luyện trong tuyết (1) 10/12/2013
111 Chương 111 Chiến Thần Biến - Cổ thần thánh sơn 10/12/2013
112 Chương 112 Chiến Thần Biến - uy cáp cấp vương 10/12/2013
113 Chương 113 Chiến Thần Biến - chân nguyên võ thánh cấp 4 10/12/2013
114 Chương 114 Chiến Thần Biến - gặp nơi vách đá 10/12/2013
115 Chương 115 Chiến Thần Biến - Chỉ mành treo chuông 10/12/2013
116 Chương 116 Chiến Thần Biến - Tuyết lở khủng khiếp 10/12/2013
117 Chương 117 Chiến Thần Biến - tu luyện trong cổ điện 10/12/2013
118 Chương 118 Chiến Thần Biến - lôi sát 10/12/2013
119 Chương 119 Chiến Thần Biến - ta về rồi 10/12/2013
120 Chương 120 Chiến Thần Biến - nguy cơ của đằng gia 10/12/2013
121 Chương 121 Chiến Thần Biến - Âu lôi lôi cùng Âu lạp lạp 10/12/2013
122 Chương 122 Chiến Thần Biến - hạ hầu đỉnh hối hận 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-chien-than-bien-679.html