Truyện Thiện Lương Tử Thần - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Thiện Lương Tử Thần
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Thiện Lương Tử Thần
Bạn đang đọc truyện Thiện Lương Tử Thần của tác giả Đường Gia Tam Thiểu trên trang đọc truyện online. Thiện Lương Tử Thầntiểu thâu xuất thân, chất phác thiện lương a ngai, ở một lần đi thiết là lúc bị cường đại luyện kim thuật sĩ ca lý tư bởi vì nào đó mục đích mang đi . a ngai vận mệnh từ nay về sau thay đổi, vận mệnh thôi động của hắn cứu đại lục đệ nhất sát thủ, sát thủ vua vì báo thù, mạnh mẽ đem a ngai đưa hẻo lánh trấn nhỏ, cũng đem mình một thân sở học dốc túi mà thụ, cùng sát thủ ở chung a ngai sẽ biến thành một cái ác ma sao?
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thiện Lương Tử Thần - Hàn Lãnh Tiểu Thành 10/12/2013
2 Chương 2 Thiện Lương Tử Thần - Luyện kim thuật sĩ (phần thượng) 10/12/2013
2 Chương 2 Thiện Lương Tử Thần - Luyện Kim Thuật Sĩ(phần Trung) 10/12/2013
2 Chương 2 Thiện Lương Tử Thần - Luyện Kim Thuật Sĩ(phần hạ) 10/12/2013
3 Chương 3 Thiện Lương Tử Thần - Sơ ngộ ma pháp(phần thượng) 10/12/2013
3 Chương 3 Thiện Lương Tử Thần - Sơ ngộ ma pháp(hạ) 10/12/2013
4 Chương 4 Thiện Lương Tử Thần - Hải tặc đột kích (thượng) 10/12/2013
4 Chương 4 Thiện Lương Tử Thần - Hải tặc đột kích (hạ) 10/12/2013
5 Chương 5 Thiện Lương Tử Thần - vãng sanh thần quả (phần thượng) 10/12/2013
5 Chương 5 Thiện Lương Tử Thần - Vãng sanh thần quả (phần hạ) 10/12/2013
6 Chương 6 Thiện Lương Tử Thần - Lại phân ly (Phần thượng) 10/12/2013
6 Chương 6 Thiện Lương Tử Thần - Lại phân ly (Phần hạ) 10/12/2013
7 Chương 7 Thiện Lương Tử Thần - Minh Vương nhất thiểm (Thượng) 10/12/2013
7 Chương 7 Thiện Lương Tử Thần - Minh Vương nhứt thiểm (Hạ) 10/12/2013
8 Chương 8 Thiện Lương Tử Thần - Bị Bức Đi (Phần Thượng) 10/12/2013
8 Chương 8 Thiện Lương Tử Thần - Bị Bức Đi (Phần Hạ) 10/12/2013
9 Chương 9 Thiện Lương Tử Thần - thạch đường tiểu trấn (Thượng) 10/12/2013
9 Chương 9 Thiện Lương Tử Thần - thạch đường tiểu trấn (hạ) 10/12/2013
10 Chương 10 Thiện Lương Tử Thần - huyết nhật hàng lâm (thượng)* 10/12/2013
10 Chương 10 Thiện Lương Tử Thần - huyết nhật hàng lâm (hạ) 10/12/2013
11 Chương 11 Thiện Lương Tử Thần - kim sắc quái ngư(thượng) 10/12/2013
11 Chương 11 Thiện Lương Tử Thần - quái vật biển màu vàng 10/12/2013
12 Chương 12 Thiện Lương Tử Thần - tử vong nguy ky(thượng) 10/12/2013
12 Chương 12 Thiện Lương Tử Thần - tử vong nguy ky(hạ) 10/12/2013
13 Chương 13 Thiện Lương Tử Thần - Minh tự cửu quyết (1) 10/12/2013
13 Chương 13 Thiện Lương Tử Thần - minh tự cửu quyết phần 2 10/12/2013
14 Chương 14 Thiện Lương Tử Thần - Cái chết của Minh Vương 10/12/2013
15 Chương 15 Thiện Lương Tử Thần - Ma Pháp trắc thí 10/12/2013
16 Chương 16 Thiện Lương Tử Thần - Điêu man thiếu nữ 10/12/2013
17 Chương 17 Thiện Lương Tử Thần - dĩ tử tương hiệp 10/12/2013
18 Chương 18 Thiện Lương Tử Thần - Hồng Y Giáo Chủ 10/12/2013
19 Chương 19 Thiện Lương Tử Thần - Dong Binh Công Hội 10/12/2013
20 Chương 20 Thiện Lương Tử Thần - Đặc cấp nhiệm vụ 10/12/2013
21 Chương 21 Thiện Lương Tử Thần - Minh Vương Tà Kiếm 10/12/2013
22 Chương 22 Thiện Lương Tử Thần - Phổ Nham Chiến Sĩ 10/12/2013
23 Chương 23 Thiện Lương Tử Thần - Kinh Biến 10/12/2013
24 Chương 24 Thiện Lương Tử Thần - Tĩnh Tâm Chú 10/12/2013
25 Chương 25 Thiện Lương Tử Thần - Phổ Nham Địch Ý 10/12/2013
26 Chương 26 Thiện Lương Tử Thần - Đề Lỗ Thần Miếu 10/12/2013
27 Chương 27 Thiện Lương Tử Thần - Phổ Lâm 10/12/2013
28 Chương 28 Thiện Lương Tử Thần - Thần Long Chi Huyết 10/12/2013
29 Chương 29 Thiện Lương Tử Thần - Hung thủ hiện hình 10/12/2013
30 Chương 30 Thiện Lương Tử Thần - Nội bộ lục đục 10/12/2013
31 Chương 31 Thiện Lương Tử Thần - Tinh Linh chi kiếp 10/12/2013
32 Chương 32 Thiện Lương Tử Thần - Tà quang sơ hiện 10/12/2013
33 Chương 33 Thiện Lương Tử Thần - Tinh Linh Thành 10/12/2013
34 Chương 34 Thiện Lương Tử Thần - Trứng Cự Long 10/12/2013
35 Chương 35 Thiện Lương Tử Thần - Giáo chủ đuổi theo 10/12/2013
36 Chương 36 Thiện Lương Tử Thần - Cuộc chiến Ma Đạo Sư 10/12/2013
37 Chương 37 Thiện Lương Tử Thần - Ba Đồ Lỗ Lễ 10/12/2013
38 Chương 38 Thiện Lương Tử Thần - Tuyển tân nương 10/12/2013
39 Chương 39 Thiện Lương Tử Thần - Tử Thần sơ hiện 10/12/2013
40 Chương 40 Thiện Lương Tử Thần - Thần Chi Thẩm Phán 10/12/2013
41 Chương 41 Thiện Lương Tử Thần - Xẩu hổ 10/12/2013
42 Chương 42 Thiện Lương Tử Thần - Đỉnh Thiên Cương sơn 10/12/2013
43 Chương 43 Thiện Lương Tử Thần - Thiên Cương kiếm thánh 10/12/2013
44 Chương 44 Thiện Lương Tử Thần - Huyền Dạ đến 10/12/2013
45 Chương 45 Thiện Lương Tử Thần - Năm giây chống đỡ 10/12/2013
46 Chương 46 Thiện Lương Tử Thần - Ấp long đản 10/12/2013
47 Chương 47 Thiện Lương Tử Thần - Hồi Giáo Đình 10/12/2013
48 Chương 48 Thiện Lương Tử Thần - Thần Chi Tẩy Lễ 10/12/2013
49 Chương 49 Thiện Lương Tử Thần - Công lực tăng tiến 10/12/2013
50 Chương 50 Thiện Lương Tử Thần - Thánh Tà tiến bổ 10/12/2013
51 Chương 51 Thiện Lương Tử Thần - Cự Linh Xà giáp 10/12/2013
52 Chương 52 Thiện Lương Tử Thần - Kiếm thánh truyền công 10/12/2013
53 Chương 53 Thiện Lương Tử Thần - Đệ nhị kim thân 10/12/2013
54 Chương 54 Thiện Lương Tử Thần - Triệu hồi ác ma 10/12/2013
55 Chương 55 Thiện Lương Tử Thần - Thu phục Cốt Long 10/12/2013
56 Chương 56 Thiện Lương Tử Thần - Quang Minh Thành Chủ 10/12/2013
57 Chương 57 Thiện Lương Tử Thần - Sự uy hiếp của Thánh Tà 10/12/2013
58 Chương 58 Thiện Lương Tử Thần - Thương nhân bần hàn 10/12/2013
59 Chương 59 Thiện Lương Tử Thần - Thắng chắc 10/12/2013
60 Chương 60 Thiện Lương Tử Thần - Câu lạc bộ đêm Ám Hào 10/12/2013
61 Chương 61 Thiện Lương Tử Thần - Quyến rũ, kích thích 10/12/2013
62 Chương 62 Thiện Lương Tử Thần - Tư sản 10/12/2013
63 Chương 63 Thiện Lương Tử Thần - Lời khuyên của A Băng 10/12/2013
64 Chương 64 Thiện Lương Tử Thần - Đấu giá hội 10/12/2013
65 Chương 65 Thiện Lương Tử Thần - Bí mật Miêu nữ 10/12/2013
66 Chương 66 Thiện Lương Tử Thần - Kim sắc thôn phệ 10/12/2013
67 Chương 67 Thiện Lương Tử Thần - Tử Thần sinh ra 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thien-luong-tu-than-676.html