Truyện Kiếm Nghịch Thương Khung - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Kiếm Nghịch Thương Khung
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 11/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Kiếm Nghịch Thương Khung
Tác giả EK đã từng rất thành công khi tạo nên tác phẩm huyền huyễn Chân Tiên, một câu truyện hay với cốt truyện đầy hấp dẫn, lần này tác giả lại tiếp tục đem đến cho bạn đọc một truyện mới với chất lượng không kém tác phẩm trước. Đó là truyện Kiếm Nghịch Thương Khung.

Trên ngọn núi phía sau Thiên Kiếm Tông có hai thiếu niên chừng mười ba mười bốn tuổi đang luyện kiếm.

Đứa lớn hơn hai mắt có thần ánh, kiếm thế có vẻ linh động nhanh nhẹn còn đứa nhỏ hơn thì khí tức đã phần nào mệt mỏi, kiếm thế chậm chạp.

Đứa lớn tên là Huyền Thiên còn đứa nhỏ là Hoàng Thạch đều là ngoại môn đệ tử Thiên Kiếm Tông.

Hai đứa đang luyện cùng một loại kiếm pháp, Hoàng Giai trung phẩm kiếm kỹ Truy Phong Kiếm Pháp.

Câu truyện mở đầu với hình ảnh đẹp khi luyện tập kiếm pháp, nội dung xuyên suốt tác phẩm cũng là quá trình tu luyện kiếm pháp của nhân vật chính.

Bên cạnh đó là mối tình đẹp đẽ giữa trai anh hùng với gái thuyền quyên.

Đọc tác phẩm bạn đọc dễ bị hấp dẫn vì nội dung truyện, cốt truyện logic, hợp lý; cách xây dưng nhân vật đầy nghệ thuật, những trận đấu gay cấn cùng những nút thắt mở tuyệt vời.

Cùng đọc và trải nghiệm nhé!!!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Kiếm Nghịch Thương Khung - Kiếm ảnh hàn đàm. (1) 10/12/2013
2 Chương 2 Kiếm Nghịch Thương Khung - Kiếm ảnh hàn đàm. (2) 10/12/2013
3 Chương 3 Kiếm Nghịch Thương Khung - Kiếm ảnh hàn đàm. (3) 10/12/2013
4 Chương 4 Kiếm Nghịch Thương Khung - Kiếm ảnh hàn đàm. (4) 10/12/2013
5 Chương 5 Kiếm Nghịch Thương Khung - Đánh bại Trương Hổ. (1) 10/12/2013
6 Chương 6 Kiếm Nghịch Thương Khung - Đánh bại Trương Hổ. (2) 10/12/2013
7 Chương 7 Kiếm Nghịch Thương Khung - Đánh bại Trương Hổ. (3) 10/12/2013
8 Chương 8 Kiếm Nghịch Thương Khung - Vũ Kỹ Các. (1) 10/12/2013
9 Chương 9 Kiếm Nghịch Thương Khung - Vũ Kỹ Các. (2) 10/12/2013
10 Chương 10 Kiếm Nghịch Thương Khung - Vũ Kỹ Các. (3) 10/12/2013
11 Chương 11 Kiếm Nghịch Thương Khung - Danh chấn ngoại môn. (1) 10/12/2013
12 Chương 12 Kiếm Nghịch Thương Khung - Danh chấn ngoại môn. (2) 10/12/2013
13 Chương 13 Kiếm Nghịch Thương Khung - Danh chấn ngoại môn. (3) 10/12/2013
14 Chương 14 Kiếm Nghịch Thương Khung - Ước hẹn ba tháng. (1) 10/12/2013
15 Chương 15 Kiếm Nghịch Thương Khung - Ước hẹn ba tháng. (2) 10/12/2013
16 Chương 16 Kiếm Nghịch Thương Khung - Ước hẹn ba tháng. (3) 10/12/2013
17 Chương 17 Kiếm Nghịch Thương Khung - Ra ngoài lịch lãm rèn luyện. (1) 10/12/2013
18 Chương 18 Kiếm Nghịch Thương Khung - Ra ngoài lịch lãm rèn luyện. (2) 10/12/2013
19 Chương 19 Kiếm Nghịch Thương Khung - Ra ngoài lịch lãm rèn luyện. (3) 10/12/2013
20 Chương 20 Kiếm Nghịch Thương Khung - Ra ngoài lịch lãm rèn luyện. (4) 10/12/2013
21 Chương 21 Kiếm Nghịch Thương Khung - Sơn mạch Âm Phong. (1) 10/12/2013
22 Chương 22 Kiếm Nghịch Thương Khung - Sơn mạch Âm Phong. (2) 10/12/2013
23 Chương 23 Kiếm Nghịch Thương Khung - Sơn mạch Âm Phong. (3) 10/12/2013
24 Chương 24 Kiếm Nghịch Thương Khung - Linh thảo Kỳ Hoàng. (1) 10/12/2013
25 Chương 25 Kiếm Nghịch Thương Khung - Linh thảo Kỳ Hoàng. (2) 10/12/2013
26 Chương 26 Kiếm Nghịch Thương Khung - Linh thảo Kỳ Hoàng. (3) 10/12/2013
27 Chương 27 Kiếm Nghịch Thương Khung - Linh thảo Kỳ Hoàng. (4) 10/12/2013
28 Chương 28 Kiếm Nghịch Thương Khung - Võ Đạo Bát Trọng. (1) 10/12/2013
29 Chương 29 Kiếm Nghịch Thương Khung - Võ Đạo Bát Trọng. (2) 10/12/2013
30 Chương 30 Kiếm Nghịch Thương Khung - Võ Đạo Bát Trọng. (3) 10/12/2013
31 Chương 31 Kiếm Nghịch Thương Khung - Lĩnh hội Tuyệt Ảnh. (1) 10/12/2013
32 Chương 32 Kiếm Nghịch Thương Khung - Lĩnh hội Tuyệt Ảnh. (2) 10/12/2013
33 Chương 33 Kiếm Nghịch Thương Khung - Lĩnh hội Tuyệt Ảnh. (3) 10/12/2013
34 Chương 34 Kiếm Nghịch Thương Khung - Thiên Kiếm Tông. (1) 10/12/2013
35 Chương 35 Kiếm Nghịch Thương Khung - Thiên Kiếm Tông. (2) 10/12/2013
36 Chương 36 Kiếm Nghịch Thương Khung - Trở lại Thiên Kiếm Tông. (3) 10/12/2013
37 Chương 37 Kiếm Nghịch Thương Khung - Khiếp sợ ngoại môn. (1) 10/12/2013
38 Chương 38 Kiếm Nghịch Thương Khung - Khiếp sợ ngoại môn. (2) 10/12/2013
39 Chương 39 Kiếm Nghịch Thương Khung - Khiếp sợ ngoại môn. (3) 10/12/2013
40 Chương 40 Kiếm Nghịch Thương Khung - Khiếp sợ ngoại môn. (4) 10/12/2013
41 Chương 41 Kiếm Nghịch Thương Khung - Giải đấu bài danh. (1) 10/12/2013
42 Chương 42 Kiếm Nghịch Thương Khung - Giải đấu bài danh. (2) 10/12/2013
43 Chương 43 Kiếm Nghịch Thương Khung - Giải đấu bài danh. (3) 10/12/2013
44 Chương 44 Kiếm Nghịch Thương Khung - Truy Phong Cửu Kiếm. (1) 10/12/2013
45 Chương 45 Kiếm Nghịch Thương Khung - Truy Phong Cửu Kiếm. (2) 10/12/2013
46 Chương 46 Kiếm Nghịch Thương Khung - Truy Phong Cửu Kiếm. (3) 10/12/2013
47 Chương 47 Kiếm Nghịch Thương Khung - Liên tục tấn cấp. (1) 10/12/2013
48 Chương 48 Kiếm Nghịch Thương Khung - Liên tục tấn cấp. (2) 10/12/2013
49 Chương 49 Kiếm Nghịch Thương Khung - Liên tục tấn cấp. (3) 10/12/2013
50 Chương 50 Kiếm Nghịch Thương Khung - Thế như chẻ tre. (1) 10/12/2013
51 Chương 51 Kiếm Nghịch Thương Khung - Thế như chẻ tre. (2) 10/12/2013
52 Chương 52 Kiếm Nghịch Thương Khung - Thế như chẻ tre. (3) 10/12/2013
53 Chương 53 Kiếm Nghịch Thương Khung - Thế như chẻ tre. (4) 10/12/2013
54 Chương 54 Kiếm Nghịch Thương Khung - Tiến vào tiền bát. (1) 10/12/2013
55 Chương 55 Kiếm Nghịch Thương Khung - Tiến vào tiền bát. (2) 10/12/2013
56 Chương 56 Kiếm Nghịch Thương Khung - Tiến vào tiền bát. (3) 10/12/2013
57 Chương 57 Kiếm Nghịch Thương Khung - Tiến vào tiền bát. (4) 10/12/2013
58 Chương 58 Kiếm Nghịch Thương Khung - Dĩ trọng phá khoái. (1) 10/12/2013
59 Chương 59 Kiếm Nghịch Thương Khung - Dĩ trọng phá khoái. (2) 10/12/2013
60 Chương 60 Kiếm Nghịch Thương Khung - Dĩ trọng phá khoái. (3) 10/12/2013
61 Chương 61 Kiếm Nghịch Thương Khung - Bạo đánh Trương Long. (1) 10/12/2013
62 Chương 62 Kiếm Nghịch Thương Khung - Bạo đánh Trương Long. (2) 10/12/2013
63 Chương 63 Kiếm Nghịch Thương Khung - Bạo đánh Trương Long. (3) 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-kiem-nghich-thuong-khung-689.html