Truyện Long Phượng Tình Trường - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Long Phượng Tình Trường
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 11/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Long Phượng Tình Trường
Truyện Long Phượng Tình Trường là một truyện mới trong loạt truyện huyền huyễn trên trang đọc truyện online. Câu chuyện kể về mối tình long phương động lòng người giữa hai người gánh vác trên vai nặng trĩu trách nhiệm. Nàng là công chúa Phượng tộc, hắn là vương tử Long tộc,.

Lúc nàng nhộn nhạo xuân tâm với hắn, lại phát hiện ra hắn chẳng những phong lưu, mà lại còn dễ quên, vì bảo vệ mạng nhỏ, nàng đành phải tránh xa hắn.

Hắn vô cùng gian khổ, biến thành hình người, nói hết tâm sự với nàng, kết quả … Chân thân của hắn là Thiên đế! Nàng, là kẻ tử thù của Thiên đình, công chúa Tu La.

Lại thêm thái tử thiên giới như hổ rình mồi, vương tử Giao tộc đưa tình đắm đuối, oán hận của công chúa Phượng tộc khó mà bình được… Truyện huyền huyễn này dưới ngòi bút của tác giả Lam Ngã Thảo trở nên thật đông lòng, đẹp, thấm tình và làm người đọc bị thu hút với mối tình long phượng trắc trở này.

Đến cuối cùng liệu có hay không có thể hóa giải.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Long Phượng Tình Trường - Lúc mới gặp 11/12/2013
2 Chương 2 Long Phượng Tình Trường - Chương 2 11/12/2013
3 Chương 3 Long Phượng Tình Trường - Chương 3 11/12/2013
4 Chương 4 Long Phượng Tình Trường - Chương 4 11/12/2013
5 Chương 5 Long Phượng Tình Trường - Chương 5 11/12/2013
6 Chương 6 Long Phượng Tình Trường - Chương 6 11/12/2013
7 Chương 7 Long Phượng Tình Trường - Chương 7 11/12/2013
8 Chương 8 Long Phượng Tình Trường - Chương 8 11/12/2013
9 Chương 9 Long Phượng Tình Trường - Chương 9 11/12/2013
10 Chương 10 Long Phượng Tình Trường - Chương 10 11/12/2013
11 Chương 11 Long Phượng Tình Trường - Chương 11 11/12/2013
12 Chương 12 Long Phượng Tình Trường - Chương 12 11/12/2013
13 Chương 13 Long Phượng Tình Trường - Chương 13 11/12/2013
14 Chương 14 Long Phượng Tình Trường - Chương 14 11/12/2013
15 Chương 15 Long Phượng Tình Trường - Chương 15 11/12/2013
16 Chương 16 Long Phượng Tình Trường - Chương 16 11/12/2013
17 Chương 17 Long Phượng Tình Trường - Chương 17 11/12/2013
18 Chương 18 Long Phượng Tình Trường - Chương 18 11/12/2013
19 Chương 19 Long Phượng Tình Trường - Chương 19 11/12/2013
20 Chương 20 Long Phượng Tình Trường - Chương 20 11/12/2013
21 Chương 21 Long Phượng Tình Trường - Phiên Ngoại 1 11/12/2013
22 Chương 22 Long Phượng Tình Trường - Chương 22 11/12/2013
23 Chương 23 Long Phượng Tình Trường - Chương 23 11/12/2013
24 Chương 24 Long Phượng Tình Trường - Chương 24 11/12/2013
25 Chương 25 Long Phượng Tình Trường - Chương 25 11/12/2013
26 Chương 26 Long Phượng Tình Trường - Chương 26 11/12/2013
27 Chương 27 Long Phượng Tình Trường - Chương 27 11/12/2013
28 Chương 28 Long Phượng Tình Trường - Chương 28 11/12/2013
29 Chương 29 Long Phượng Tình Trường - Chương 29 11/12/2013
30 Chương 30 Long Phượng Tình Trường - Chương 30 11/12/2013
31 Chương 31 Long Phượng Tình Trường - Chương 31 11/12/2013
32 Chương 32 Long Phượng Tình Trường - Chương 32 11/12/2013
33 Chương 33 Long Phượng Tình Trường - Chương 33 11/12/2013
34 Chương 34 Long Phượng Tình Trường - Chương 34 11/12/2013
35 Chương 35 Long Phượng Tình Trường - Chương 35 11/12/2013
36 Chương 36 Long Phượng Tình Trường - Chương 36 11/12/2013
37 Chương 37 Long Phượng Tình Trường - Chương 37 11/12/2013
38 Chương 38 Long Phượng Tình Trường - Chương 38 11/12/2013
39 Chương 39 Long Phượng Tình Trường - Chương 39 11/12/2013
40 Chương 40 Long Phượng Tình Trường - Chương 40 11/12/2013
41 Chương 41 Long Phượng Tình Trường - Chương 41 11/12/2013
42 Chương 42 Long Phượng Tình Trường - Chương 42 11/12/2013
43 Chương 43 Long Phượng Tình Trường - Chương 43 11/12/2013
44 Chương 44 Long Phượng Tình Trường - Chương 44 11/12/2013
45 Chương 45 Long Phượng Tình Trường - Chương 45 11/12/2013
46 Chương 46 Long Phượng Tình Trường - Chương 46 11/12/2013
47 Chương 47 Long Phượng Tình Trường - Chương 47 11/12/2013
48 Chương 48 Long Phượng Tình Trường - Chương 48 11/12/2013
49 Chương 49 Long Phượng Tình Trường - Chương 49 11/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-long-phuong-tinh-truong-684.html