Truyện Cửu Vực Tà Hoàng - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Cửu Vực Tà Hoàng
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 11/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Cửu Vực Tà Hoàng
Nội dung chính của truyện cửu vực tà hoàng. Truyện nói về hắn, là một người chắc chắn phải chết - một viên Bất Tử Chi Tâm, song phương gặp nhau, sáng lập nên một đoạn truyền thuyết.

Tần Thiên – bởi vì chiếm được khối Bất Tử Chi Tâm mà thoát khỏi bệnh, cùng lúc bị tất cả mọi người đuổi bắt.

Trên con đường chạy trốn hắn đã mở ra một hành trình tu hành.

Thái Cổ vũ trụ bao gồm chín đại tinh vực, vô số truyền thuyết được lưu truyền rằng:

Ai có thể đạt tới cảnh giới bất diệt

- vĩnh cửu và bất hủ?

Ai có thể tiến vào cảnh giới trường sinh

- sống ngang bằng trời đất?

Trên con đường tu hành Yêu – Hận đan xen, cô đơn tịch mịch.

Từng từng câu chuyện, là đoạn đoạn truyền thuyết, vô số gương mặt – ân oán giao thoa.

Vượt qua tinh cầu, vượt sông vũ trụ, độc chiến thiên hạ, vĩnh viễn không cúi đầu! Nhìn Tần Thiên vượt qua thời không, đi khắp vũ trụ, không vì cái truyền thuyết vĩnh hằng kia, mà là chính bản thân mình.

Cửu vực tà hoàng là một bộ truyện hay không thể bỏ qua nhé mọi người.

Truyện đang chờ mọi người đọc truyện này đến chương cuối của truyện cửu vực tà hoàng.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Cửu Vực Tà Hoàng - Ý nghĩa sinh mệnh 11/12/2013
2 Chương 2 Cửu Vực Tà Hoàng - Tiên tuyền thạch nhũ 11/12/2013
3 Chương 3 Cửu Vực Tà Hoàng - Bất Tử Chi Tâm 11/12/2013
4 Chương 4 Cửu Vực Tà Hoàng - Cuộc đời mới 11/12/2013
5 Chương 5 Cửu Vực Tà Hoàng - Đầu mối sơ hiện 11/12/2013
6 Chương 6 Cửu Vực Tà Hoàng - Thanh xà và Hồng ngưu 11/12/2013
7 Chương 7 Cửu Vực Tà Hoàng - Người - Thú tranh đoạt 11/12/2013
8 Chương 8 Cửu Vực Tà Hoàng - Biến thành giành giật 11/12/2013
9 Chương 9 Cửu Vực Tà Hoàng - Đa Mục Thiên Vương 11/12/2013
10 Chương 10 Cửu Vực Tà Hoàng - Hỏa Vân Mân Côi 11/12/2013
11 Chương 11 Cửu Vực Tà Hoàng - Hắc Thủy Huyền Xà 11/12/2013
12 Chương 12 Cửu Vực Tà Hoàng - Chiến Thần môn hạ 11/12/2013
13 Chương 13 Cửu Vực Tà Hoàng - Chiến Kỳ Phi Dương 11/12/2013
14 Chương 14 Cửu Vực Tà Hoàng - Thiên Kiếm Đồ Long 11/12/2013
15 Chương 15 Cửu Vực Tà Hoàng - Thái cổ Thần thụ 11/12/2013
16 Chương 16 Cửu Vực Tà Hoàng - Tam Thủ Kim Viên 11/12/2013
17 Chương 17 Cửu Vực Tà Hoàng - Hạt vương cản lộ 11/12/2013
18 Chương 18 Cửu Vực Tà Hoàng - Lục Dực Hổ Vương 11/12/2013
19 Chương 19 Cửu Vực Tà Hoàng - Quang Dực Trảm 11/12/2013
20 Chương 20 Cửu Vực Tà Hoàng - Biên Bức cùng Thánh nữ 11/12/2013
21 Chương 21 Cửu Vực Tà Hoàng - Thiên Cơ cảnh giới 11/12/2013
22 Chương 22 Cửu Vực Tà Hoàng - Tinh Thần chi lộ 11/12/2013
23 Chương 23 Cửu Vực Tà Hoàng - Huyết Sát lệnh 11/12/2013
24 Chương 24 Cửu Vực Tà Hoàng - Ngọc Kiếm Đồ Long 11/12/2013
25 Chương 25 Cửu Vực Tà Hoàng - Huyết Sát Phi Hồng 11/12/2013
26 Chương 26 Cửu Vực Tà Hoàng - Huyết Sát động phủ 11/12/2013
27 Chương 27 Cửu Vực Tà Hoàng - Thái cổ bất diệt thể 11/12/2013
28 Chương 28 Cửu Vực Tà Hoàng - Huyết khố 11/12/2013
29 Chương 29 Cửu Vực Tà Hoàng - Thất thải huyết dịch 11/12/2013
30 Chương 30 Cửu Vực Tà Hoàng - Thánh huyết có linh trí 11/12/2013
31 Chương 31 Cửu Vực Tà Hoàng - Dung hợp 11/12/2013
32 Chương 32 Cửu Vực Tà Hoàng - Tái tụ Huyết Sát động phủ 11/12/2013
33 Chương 33 Cửu Vực Tà Hoàng - Tinh huyết cùng Huyết Kinh 11/12/2013
34 Chương 34 Cửu Vực Tà Hoàng - Thân hãm khốn cảnh 11/12/2013
35 Chương 35 Cửu Vực Tà Hoàng - Thời không triệu hoán 11/12/2013
36 Chương 36 Cửu Vực Tà Hoàng - Lôi Đình 11/12/2013
37 Chương 37 Cửu Vực Tà Hoàng - Khởi Nguyên truyền thuyết 11/12/2013
38 Chương 38 Cửu Vực Tà Hoàng - Băng Phong tuế nguyệt 11/12/2013
39 Chương 39 Cửu Vực Tà Hoàng - Cửu trưởng lão Cao Hoa 11/12/2013
40 Chương 40 Cửu Vực Tà Hoàng - Âm tỉnh(giếng) nơi miếu hoang 11/12/2013
41 Chương 41 Cửu Vực Tà Hoàng - Quỷ anh khóc nỉ non 11/12/2013
42 Chương 42 Cửu Vực Tà Hoàng - Ngọc quan cùng Cổ ngọc 11/12/2013
43 Chương 43 Cửu Vực Tà Hoàng - Ma thú đột hiện 11/12/2013
44 Chương 44 Cửu Vực Tà Hoàng - Vong Hồn Huyết Ô và Ma lang 11/12/2013
45 Chương 45 Cửu Vực Tà Hoàng - Thiên Đao Cửu Chuyển 11/12/2013
46 Chương 46 Cửu Vực Tà Hoàng - Huyết vũ trường khôn uy danh vang 11/12/2013
47 Chương 47 Cửu Vực Tà Hoàng - Cửu Huyền tâm pháp 11/12/2013
48 Chương 48 Cửu Vực Tà Hoàng - Ma thú phân thân 11/12/2013
49 Chương 49 Cửu Vực Tà Hoàng - Trúc Cơ tam đoạn 11/12/2013
50 Chương 50 Cửu Vực Tà Hoàng - Chân Ngã Như Kiếm 11/12/2013
51 Chương 51 Cửu Vực Tà Hoàng - Thượng phẩm bảo khí Nguyệt Kim Luân 11/12/2013
52 Chương 52 Cửu Vực Tà Hoàng - Đại giới thật nhiều 11/12/2013
53 Chương 53 Cửu Vực Tà Hoàng - Huyết Nguyệt Tế 11/12/2013
54 Chương 54 Cửu Vực Tà Hoàng - Sinh mệnh chi quang 11/12/2013
55 Chương 55 Cửu Vực Tà Hoàng - Lôi Đình xuất kích 11/12/2013
56 Chương 56 Cửu Vực Tà Hoàng - Khí thạch 11/12/2013
57 Chương 57 Cửu Vực Tà Hoàng - Kính Tượng Thấu Thị đại pháp 11/12/2013
58 Chương 58 Cửu Vực Tà Hoàng - Bất Diệt cao thủ 11/12/2013
59 Chương 59 Cửu Vực Tà Hoàng - Kiếm Thần Phong 11/12/2013
60 Chương 60 Cửu Vực Tà Hoàng - Huyết hải sinh ba (sóng) 11/12/2013
61 Chương 61 Cửu Vực Tà Hoàng - Huyết Vực Phi Tiên 11/12/2013
62 Chương 62 Cửu Vực Tà Hoàng - Bị vây 11/12/2013
63 Chương 63 Cửu Vực Tà Hoàng - Hung uy sơ hiện 11/12/2013
64 Chương 64 Cửu Vực Tà Hoàng - Khôi lỗ dò đường 11/12/2013
65 Chương 65 Cửu Vực Tà Hoàng - 65 bước bước sát cơ 11/12/2013
66 Chương 66 Cửu Vực Tà Hoàng - Sơ lộ manh mối 11/12/2013
67 Chương 67 Cửu Vực Tà Hoàng - Dùng người sống dò đường 11/12/2013
68 Chương 68 Cửu Vực Tà Hoàng - Ta nguyện ý 11/12/2013
69 Chương 69 Cửu Vực Tà Hoàng - Xảo diệu thoát thân 11/12/2013
70 Chương 70 Cửu Vực Tà Hoàng - Tìm kiếm truyền tống trận 11/12/2013
71 Chương 71 Cửu Vực Tà Hoàng - Bắt ba ba trong hũ 11/12/2013
72 Chương 72 Cửu Vực Tà Hoàng - Thời gian gia tốc 11/12/2013
73 Chương 73 Cửu Vực Tà Hoàng - Phật môn trận pháp 11/12/2013
74 Chương 74 Cửu Vực Tà Hoàng - Ngũ thải khí mang 11/12/2013
75 Chương 75 Cửu Vực Tà Hoàng - Gậy ông đập lưng ông 11/12/2013
76 Chương 76 Cửu Vực Tà Hoàng - Dung hợp các loại chân khí 11/12/2013
77 Chương 77 Cửu Vực Tà Hoàng - Khí hải nạp Kim Đan 11/12/2013
78 Chương 78 Cửu Vực Tà Hoàng - Phong Ma chi địa 11/12/2013
79 Chương 79 Cửu Vực Tà Hoàng - Cửu U Ẩm Huyết Ma Tôn 11/12/2013
80 Chương 80 Cửu Vực Tà Hoàng - Một hòn đá bắn hai con chim 11/12/2013
81 Chương 81 Cửu Vực Tà Hoàng - Nghịch chuyển chiến cuộc 11/12/2013
82 Chương 82 Cửu Vực Tà Hoàng - Thời Không tu hành giả 11/12/2013
83 Chương 83 Cửu Vực Tà Hoàng - Thạch quáng 11/12/2013
84 Chương 84 Cửu Vực Tà Hoàng - Linh quang bích 11/12/2013
85 Chương 85 Cửu Vực Tà Hoàng - Địa cung thần bí 11/12/2013
86 Chương 86 Cửu Vực Tà Hoàng - Trí Tuệ chi âm 11/12/2013
87 Chương 87 Cửu Vực Tà Hoàng - Thiên địa cửu ngũ 11/12/2013
88 Chương 88 Cửu Vực Tà Hoàng - Định Phong Châu cùng Tử Ngọc Lan 11/12/2013
89 Chương 89 Cửu Vực Tà Hoàng - Ánh mắt u lam sắc 11/12/2013
90 Chương 90 Cửu Vực Tà Hoàng - Bất Diệt chi địa 11/12/2013
91 Chương 91 Cửu Vực Tà Hoàng - Xông vào hiểm địa 11/12/2013
92 Chương 92 Cửu Vực Tà Hoàng - Hỗn độn thời không dục tiên cơ 11/12/2013
93 Chương 93 Cửu Vực Tà Hoàng - Cửu Long Ngũ Hổ 11/12/2013
94 Chương 94 Cửu Vực Tà Hoàng - Nhất Nghịch, nhị Chuyển, tam Trùng 11/12/2013
95 Chương 95 Cửu Vực Tà Hoàng - Bát Trận 11/12/2013
96 Chương 96 Cửu Vực Tà Hoàng - Sống sót 11/12/2013
97 Chương 97 Cửu Vực Tà Hoàng - Không gì hơn cái này 11/12/2013
98 Chương 98 Cửu Vực Tà Hoàng - Gậy ông đập lưng ông 11/12/2013
99 Chương 99 Cửu Vực Tà Hoàng - Chín con Long quyển phong 11/12/2013
100 Chương 100 Cửu Vực Tà Hoàng - Thiểm điện ấn ký 11/12/2013
101 Chương 101 Cửu Vực Tà Hoàng - Luyện công 11/12/2013
102 Chương 102 Cửu Vực Tà Hoàng - Mưu đồ bất chính 11/12/2013
103 Chương 103 Cửu Vực Tà Hoàng - Truyền thế chi bảo 11/12/2013
104 Chương 104 Cửu Vực Tà Hoàng - Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà 11/12/2013
105 Chương 105 Cửu Vực Tà Hoàng - Chưởng ấn cùng tiếng tiêu 11/12/2013
106 Chương 106 Cửu Vực Tà Hoàng - Quỷ tướng 11/12/2013
107 Chương 107 Cửu Vực Tà Hoàng - Đường vân chi thân 11/12/2013
108 Chương 108 Cửu Vực Tà Hoàng - Một thủ ấn khác 11/12/2013
109 Chương 109 Cửu Vực Tà Hoàng - Tiên nhân bất độ 11/12/2013
110 Chương 110 Cửu Vực Tà Hoàng - Tuy hai mà một 11/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-cuu-vuc-ta-hoang-696.html