Truyện Thâu Thiên - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Thâu Thiên
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Thâu Thiên
Bạn đang đọc truyện Thâu Thiên của tác giả Huyết Hồng trên trang đọc truyện online.Kẻ trộm gà trộm chó, tội đáng chém. Kẻ trộm quốc gia là vương, là hầu. Kẻ trộm cả đất trời, trộm cả lòng người, có lẽ đã là thần thánh tiên phật mất rồi.Đạo của đất trời vô biên vô hạn, hồng trần cuồn cuộn, lòng người mênh mang.Thôi thì hãy xem ta một thân một mình, lấy một tay trộm cả đất trời.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thâu Thiên - Hình đường 21/12/2013
2 Chương 2 Thâu Thiên - Cổ tích 21/12/2013
3 Chương 3 Thâu Thiên - Đạo quân 21/12/2013
4 Chương 4 Thâu Thiên - Cổ trận 21/12/2013
5 Chương 5 Thâu Thiên - Kế thừa 21/12/2013
6 Chương 6 Thâu Thiên - Sơn dân 21/12/2013
7 Chương 7 Thâu Thiên - Cừu man 21/12/2013
8 Chương 8 Thâu Thiên - Liên quân 21/12/2013
9 Chương 9 Thâu Thiên - Liệt man 21/12/2013
10 Chương 10 Thâu Thiên - Đạo huyết 21/12/2013
11 Chương 11 Thâu Thiên - Dạ kỵ 21/12/2013
12 Chương 12 Thâu Thiên - Lữ nhân 21/12/2013
13 Chương 13 Thâu Thiên - Xuất thủ 21/12/2013
14 Chương 14 Thâu Thiên - Chiêu lãm 21/12/2013
15 Chương 15 Thâu Thiên - Thành chủ 21/12/2013
16 Chương 16 Thâu Thiên - Gây hấn 21/12/2013
17 Chương 17 Thâu Thiên - Pháp khí 21/12/2013
18 Chương 18 Thâu Thiên - Trộm đêm 21/12/2013
19 Chương 19 Thâu Thiên - Lập uy 21/12/2013
20 Chương 20 Thâu Thiên - Trọng nhiệm 21/12/2013
21 Chương 21 Thâu Thiên - Dạ hành 21/12/2013
22 Chương 22 Thâu Thiên - Trục xuất 21/12/2013
23 Chương 23 Thâu Thiên - Khốn cảnh 21/12/2013
24 Chương 24 Thâu Thiên - Hợp đạo 21/12/2013
25 Chương 25 Thâu Thiên - Cường sấm 21/12/2013
26 Chương 26 Thâu Thiên - Lại cướp 21/12/2013
27 Chương 27 Thâu Thiên - Cáo buộc 21/12/2013
28 Chương 28 Thâu Thiên - Dạ thích 21/12/2013
29 Chương 29 Thâu Thiên - Sát trận 21/12/2013
30 Chương 30 Thâu Thiên - Tàn sát hết 21/12/2013
31 Chương 31 Thâu Thiên - Trảm thích 21/12/2013
32 Chương 32 Thâu Thiên - Quân hầu 21/12/2013
33 Chương 33 Thâu Thiên - Bạo ngược! 21/12/2013
34 Chương 34 Thâu Thiên - Huynh đệ 21/12/2013
35 Chương 35 Thâu Thiên - Ác ý! 21/12/2013
36 Chương 36 Thâu Thiên - Tu sĩ 21/12/2013
37 Chương 37 Thâu Thiên - Nghe tin bất ngờ! 21/12/2013
38 Chương 38 Thâu Thiên - Đồng hành 21/12/2013
39 Chương 39 Thâu Thiên - Núi rừng 21/12/2013
40 Chương 40 Thâu Thiên - Thú võ 21/12/2013
41 Chương 41 Thâu Thiên - Đoạt linh 21/12/2013
42 Chương 42 Thâu Thiên - Nghi thức 21/12/2013
43 Chương 43 Thâu Thiên - Dung linh 21/12/2013
44 Chương 44 Thâu Thiên - Xà đan 21/12/2013
45 Chương 45 Thâu Thiên - Đắc thủ 21/12/2013
46 Chương 46 Thâu Thiên - Chạy trốn 21/12/2013
47 Chương 47 Thâu Thiên - Sát hầu 21/12/2013
48 Chương 48 Thâu Thiên - Chấn nộ 21/12/2013
49 Chương 49 Thâu Thiên - Cường sát 21/12/2013
50 Chương 50 Thâu Thiên - Dư ba 21/12/2013
51 Chương 51 Thâu Thiên - Văn võ 21/12/2013
52 Chương 52 Thâu Thiên - Đối chất 21/12/2013
53 Chương 53 Thâu Thiên - Tuyệt thứ 21/12/2013
54 Chương 54 Thâu Thiên - Kinh tấn 21/12/2013
55 Chương 55 Thâu Thiên - Vây thành 21/12/2013
56 Chương 56 Thâu Thiên - Phá thành 21/12/2013
57 Chương 57 Thâu Thiên - Man triều 21/12/2013
58 Chương 58 Thâu Thiên - Tiễn sát 21/12/2013
59 Chương 59 Thâu Thiên - Viện binh 21/12/2013
60 Chương 60 Thâu Thiên - Quyết định 21/12/2013
61 Chương 61 Thâu Thiên - Trên đường 21/12/2013
62 Chương 62 Thâu Thiên - Bức hàng 21/12/2013
63 Chương 63 Thâu Thiên - Dụ ra để giết 21/12/2013
64 Chương 64 Thâu Thiên - Quốc Tông 21/12/2013
65 Chương 65 Thâu Thiên - Phản kích 21/12/2013
66 Chương 66 Thâu Thiên - Yêu quỷ 21/12/2013
67 Chương 67 Thâu Thiên - Dựa thế 21/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thau-thien-1004.html