Truyện Thần Ma Cửu Biến - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Thần Ma Cửu Biến
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Thần Ma Cửu Biến
Bạn đang đọc truyện Thần Ma Cửu Biến của tác giả Duy Nhất Thiên Tử trên website đọc truyện online. Từ một tác giả viết tiểu thuyết mỳ ăn liền trên internet kiếm ăn qua ngày, Trương Hiểu Vũ bất ngờ xuyên việt đến thế giới phá vỡ những sự tưởng tượng thông thường.

Nơi đây là sân khấu của cường giả, của máu tanh, của mạnh được yếu thua.

Trương Hiểu Vũ tìm được bộ công pháp tu luyện thân thể Thần Ma Cửu Biến, từng bước một bước lên đỉnh phong, lĩnh ngộ thể chi áo nghĩa, cuối cùng khống chế vũ trụ, thay đổi qui tắc!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thần Ma Cửu Biến - Xuyên việt Hoàng Thạch Trấn 20/12/2013
2 Chương 2 Thần Ma Cửu Biến - Cương Lôi Kính 20/12/2013
3 Chương 3 Thần Ma Cửu Biến - Đằng Vân Đại Lục 20/12/2013
4 Chương 4 Thần Ma Cửu Biến - A Nhật Na 20/12/2013
5 Chương 5 Thần Ma Cửu Biến - Kinh biến 20/12/2013
6 Chương 6 Thần Ma Cửu Biến - Chiến đấu cấp bậc Võ Hùng 20/12/2013
7 Chương 7 Thần Ma Cửu Biến - Lưỡng bại câu thương 20/12/2013
8 Chương 8 Thần Ma Cửu Biến - Lâu Lan Trấn 20/12/2013
9 Chương 9 Thần Ma Cửu Biến - Cô gái kiên cường 20/12/2013
10 Chương 10 Thần Ma Cửu Biến - Hách Liên nhị tiểu thư 20/12/2013
11 Chương 11 Thần Ma Cửu Biến - Nham Thạch Lĩnh 20/12/2013
12 Chương 12 Thần Ma Cửu Biến - Tổ đội 20/12/2013
13 Chương 13 Thần Ma Cửu Biến - Nội đan hóa thạch 20/12/2013
14 Chương 14 Thần Ma Cửu Biến - Tham lam và hung tính 20/12/2013
15 Chương 15 Thần Ma Cửu Biến - Bắt được hắn 20/12/2013
16 Chương 16 Thần Ma Cửu Biến - Sơn động, Địa cấp vũ kỹ 20/12/2013
17 Chương 17 Thần Ma Cửu Biến - Thất Thương Quyền chính thức 20/12/2013
18 Chương 18 Thần Ma Cửu Biến - Thực lực Võ Sư 20/12/2013
19 Chương 19 Thần Ma Cửu Biến - Cứu Người 20/12/2013
20 Chương 20 Thần Ma Cửu Biến - Tam đoàn trưởng Mục Nha 20/12/2013
21 Chương 21 Thần Ma Cửu Biến - Một tên cũng không để lại 20/12/2013
22 Chương 22 Thần Ma Cửu Biến - Lấy oán trả ơn 20/12/2013
23 Chương 23 Thần Ma Cửu Biến - Hoang thú cấp ba Phún Hỏa Tích Dịch 20/12/2013
24 Chương 24 Thần Ma Cửu Biến - Đốt một mảng lớn 20/12/2013
25 Chương 25 Thần Ma Cửu Biến - Khiếp sợ 20/12/2013
26 Chương 26 Thần Ma Cửu Biến - Thiên La Quốc thập đại cao thủ. 20/12/2013
27 Chương 27 Thần Ma Cửu Biến - Đại Võ Sư Công Dương Minh. 20/12/2013
28 Chương 28 Thần Ma Cửu Biến - Bốn đại cao thủ tuổi trẻ của sa mạc 20/12/2013
29 Chương 29 Thần Ma Cửu Biến - Cách không đả thương người 20/12/2013
30 Chương 30 Thần Ma Cửu Biến - Người chiến! Thú chiến! 20/12/2013
31 Chương 31 Thần Ma Cửu Biến - Phi hành vũ kỹ 20/12/2013
32 Chương 32 Thần Ma Cửu Biến - Sa mạc truy nã lệnh 20/12/2013
33 Chương 33 Thần Ma Cửu Biến - Trấn nhỏ quyết đấu 20/12/2013
34 Chương 34 Thần Ma Cửu Biến - Nâng cốc ngôn hoan 20/12/2013
35 Chương 35 Thần Ma Cửu Biến - Chém giết tàn khốc 20/12/2013
36 Chương 36 Thần Ma Cửu Biến - Thanh niên cường giả 20/12/2013
37 Chương 37 Thần Ma Cửu Biến - Võ vương đuổi giết 20/12/2013
38 Chương 38 Thần Ma Cửu Biến - Huyết Đao 20/12/2013
39 Chương 39 Thần Ma Cửu Biến - Thoát đi 20/12/2013
40 Chương 40 Thần Ma Cửu Biến - Sơn động trên vách đá 20/12/2013
41 Chương 41 Thần Ma Cửu Biến - Thành cổ bích họa 20/12/2013
42 Chương 42 Thần Ma Cửu Biến - Tiến giai Đại Võ Sư 20/12/2013
43 Chương 43 Thần Ma Cửu Biến - Biến hóa 20/12/2013
44 Chương 44 Thần Ma Cửu Biến - Quỷ Diện Hầu 20/12/2013
45 Chương 45 Thần Ma Cửu Biến - Đẫm máu kinh hồn (1) 20/12/2013
46 Chương 46 Thần Ma Cửu Biến - Đẫm máu kinh hồn (2) 20/12/2013
47 Chương 47 Thần Ma Cửu Biến - Đẫm máu kinh hồn (3) 20/12/2013
48 Chương 48 Thần Ma Cửu Biến - Khỉ lớn đột kích 20/12/2013
49 Chương 49 Thần Ma Cửu Biến - Lôi Minh Cổ Thành 20/12/2013
50 Chương 50 Thần Ma Cửu Biến - Lôi Thiểm Quyết 20/12/2013
51 Chương 51 Thần Ma Cửu Biến - Rời đi 20/12/2013
52 Chương 52 Thần Ma Cửu Biến - Làm hộ vệ 20/12/2013
53 Chương 53 Thần Ma Cửu Biến - Cường đạo 20/12/2013
54 Chương 54 Thần Ma Cửu Biến - Một quyền 20/12/2013
55 Chương 55 Thần Ma Cửu Biến - Tiểu Kim thân Lý Dục 20/12/2013
56 Chương 56 Thần Ma Cửu Biến - Ngựa tốt thượng đẳng 20/12/2013
57 Chương 57 Thần Ma Cửu Biến - Tiểu thư gặp rủi ro 20/12/2013
58 Chương 58 Thần Ma Cửu Biến - Kim Nha Thủy Tặc Đoàn 20/12/2013
59 Chương 59 Thần Ma Cửu Biến - Quy củ cũ, một người mười hai! 20/12/2013
60 Chương 60 Thần Ma Cửu Biến - Đại ca ca, hát một bài cho ta nghe! 20/12/2013
61 Chương 61 Thần Ma Cửu Biến - Huyền Âm Môn 20/12/2013
62 Chương 62 Thần Ma Cửu Biến - Thủy thượng hoa viên 20/12/2013
63 Chương 63 Thần Ma Cửu Biến - Mộc vũ kỹ cường hãn 20/12/2013
64 Chương 64 Thần Ma Cửu Biến - Hợp lực đánh chết Võ vương 20/12/2013
65 Chương 65 Thần Ma Cửu Biến - Phách không quyền 20/12/2013
66 Chương 66 Thần Ma Cửu Biến - Kim Quang quận thành 20/12/2013
67 Chương 67 Thần Ma Cửu Biến - Đấu thú tràng 20/12/2013
68 Chương 68 Thần Ma Cửu Biến - Thê quản nghiêm trong truyền thuyết 20/12/2013
69 Chương 69 Thần Ma Cửu Biến - Phát bút tiền 20/12/2013
70 Chương 70 Thần Ma Cửu Biến - Khai điếm 20/12/2013
71 Chương 71 Thần Ma Cửu Biến - Sát thủ dạ tập 20/12/2013
72 Chương 72 Thần Ma Cửu Biến - Bị thương 20/12/2013
73 Chương 73 Thần Ma Cửu Biến - Tổ chức sát thủ Tu La môn 20/12/2013
74 Chương 74 Thần Ma Cửu Biến - Ước chiến 20/12/2013
75 Chương 75 Thần Ma Cửu Biến - Xung đột 20/12/2013
76 Chương 76 Thần Ma Cửu Biến - Hỏa diễm tam trọng lãng 20/12/2013
77 Chương 77 Thần Ma Cửu Biến - Phong Lôi chưởng ra oai 20/12/2013
78 Chương 78 Thần Ma Cửu Biến - Cường hãn Thiết Nhân vương 20/12/2013
79 Chương 79 Thần Ma Cửu Biến - Quyết chiến bắt đầu 20/12/2013
80 Chương 80 Thần Ma Cửu Biến - Phòng ngự so đấu 20/12/2013
81 Chương 81 Thần Ma Cửu Biến - Hoàng Kim Quyền áo nghĩa 20/12/2013
82 Chương 82 Thần Ma Cửu Biến - Trắng như tuyết 20/12/2013
83 Chương 83 Thần Ma Cửu Biến - Đấu giá hội bắt đầu. 20/12/2013
84 Chương 84 Thần Ma Cửu Biến - Dược phẩm cấp năm 20/12/2013
85 Chương 85 Thần Ma Cửu Biến - Dực Nhân Tộc mỹ nữ 20/12/2013
86 Chương 86 Thần Ma Cửu Biến - Điên cuồng đấu giá 20/12/2013
87 Chương 87 Thần Ma Cửu Biến - Nguyên khí phỏng chế phẩm 20/12/2013
88 Chương 88 Thần Ma Cửu Biến - Tứ phương phong ấn 20/12/2013
89 Chương 89 Thần Ma Cửu Biến - Tu La Môn ám sát lần thứ hai 20/12/2013
90 Chương 90 Thần Ma Cửu Biến - Tốc độ của dực nhân 20/12/2013
91 Chương 91 Thần Ma Cửu Biến - Thân phận bại lộ, đuổi bắt đến từ Huyền Âm Môn 20/12/2013
92 Chương 92 Thần Ma Cửu Biến - Tử Hà kiếm phái 20/12/2013
93 Chương 93 Thần Ma Cửu Biến - Ta gọi là Trương Hiểu Vũ 20/12/2013
94 Chương 94 Thần Ma Cửu Biến - Ngọc Liên Công Chúa 20/12/2013
95 Chương 95 Thần Ma Cửu Biến - Thi đấu bắt đầu 20/12/2013
96 Chương 96 Thần Ma Cửu Biến - Miểu sát 20/12/2013
97 Chương 97 Thần Ma Cửu Biến - Lang Vương Tiễn Gia Nhạc 20/12/2013
98 Chương 98 Thần Ma Cửu Biến - Miểu sát còn đang tiếp tục 20/12/2013
99 Chương 99 Thần Ma Cửu Biến - Các hiển thần thông 20/12/2013
100 Chương 100 Thần Ma Cửu Biến - Tử Đồng vs Lôi Thiểm 20/12/2013
101 Chương 101 Thần Ma Cửu Biến - Dạ Trường Phong xuất hiện, vương giả trở về 20/12/2013
102 Chương 102 Thần Ma Cửu Biến - Hắc Dạ Chi Tử 20/12/2013
103 Chương 103 Thần Ma Cửu Biến - Tiên Vương Ấn khủng bố 20/12/2013
104 Chương 104 Thần Ma Cửu Biến - Trong chiến đấu tiến giai Võ Vương, bất thế thiên tài 20/12/2013
105 Chương 105 Thần Ma Cửu Biến - Phát minh mới của Thiên Công Tộc 20/12/2013
106 Chương 106 Thần Ma Cửu Biến - Kiểm tra chiến lực 20/12/2013
107 Chương 107 Thần Ma Cửu Biến - Tiêu Linh định ngày hẹn 20/12/2013
108 Chương 108 Thần Ma Cửu Biến - Tiêu diệt tiểu đội Âm Sát Đường 20/12/2013
109 Chương 109 Thần Ma Cửu Biến - Một trong tám đại sát thủ Tu La Môn 20/12/2013
110 Chương 110 Thần Ma Cửu Biến - Tập hợp, phong thái Thiên La Quốc đệ nhất cao thủ 20/12/2013
111 Chương 111 Thần Ma Cửu Biến - Truyền tống, Hỏa Diễm Sơn 20/12/2013
112 Chương 112 Thần Ma Cửu Biến - Bị Hỏa Diễm Quái quần ẩu 20/12/2013
113 Chương 113 Thần Ma Cửu Biến - Hỏa Mãng Thú 20/12/2013
114 Chương 114 Thần Ma Cửu Biến - Nguyên khí ra 20/12/2013
115 Chương 115 Thần Ma Cửu Biến - Phong thuộc tính nguyên khí 20/12/2013
116 Chương 116 Thần Ma Cửu Biến - Tranh đoạt 20/12/2013
117 Chương 117 Thần Ma Cửu Biến - Thiểm lôi chiến giáp 20/12/2013
118 Chương 118 Thần Ma Cửu Biến - Trung phẩm nguyên khí 20/12/2013
119 Chương 119 Thần Ma Cửu Biến - Thần Ma Cốc 20/12/2013
120 Chương 120 Thần Ma Cửu Biến - Nghịch thế công pháp 20/12/2013
121 Chương 121 Thần Ma Cửu Biến - Thoát khốn 20/12/2013
122 Chương 122 Thần Ma Cửu Biến - Thần Ma Cốc ba năm, bên ngoài một tháng 20/12/2013
123 Chương 123 Thần Ma Cửu Biến - Trở về 20/12/2013
124 Chương 124 Thần Ma Cửu Biến - Lạc Thi Thi gặp nạn 20/12/2013
125 Chương 125 Thần Ma Cửu Biến - Liên lạc Mộc Không 20/12/2013
126 Chương 126 Thần Ma Cửu Biến - Cứu viện 20/12/2013
127 Chương 127 Thần Ma Cửu Biến - Giết Quỷ Hổ 20/12/2013
128 Chương 128 Thần Ma Cửu Biến - Đại chiến bắt đầu 20/12/2013
129 Chương 129 Thần Ma Cửu Biến - Hợp lực chiến Ô Lương Vũ 20/12/2013
130 Chương 130 Thần Ma Cửu Biến - Vũ kỹ áo nghĩa, Thiên cấp vũ kỹ? 20/12/2013
131 Chương 131 Thần Ma Cửu Biến - Thần Ma Cửu Biến, thân thể tiến hóa 20/12/2013
132 Chương 132 Thần Ma Cửu Biến - Chỉnh đốn Huyền Âm Môn 20/12/2013
133 Chương 133 Thần Ma Cửu Biến - Bảy quyền quy nhất, dĩ sát vi đạo 20/12/2013
134 Chương 134 Thần Ma Cửu Biến - Tông Môn đại hội 20/12/2013
135 Chương 135 Thần Ma Cửu Biến - Vũ Si khiêu chiến 20/12/2013
136 Chương 136 Thần Ma Cửu Biến - Vũ Si nhận thua 20/12/2013
137 Chương 137 Thần Ma Cửu Biến - Hắc Liên Phái 20/12/2013
138 Chương 138 Thần Ma Cửu Biến - Bất phân thắng bại 20/12/2013
139 Chương 139 Thần Ma Cửu Biến - Đào bạc 20/12/2013
140 Chương 140 Thần Ma Cửu Biến - Yêu Dạ đối chiến Nhạc Phong, Võ Tông chiến đấu 20/12/2013
141 Chương 141 Thần Ma Cửu Biến - Tử vong hoa trận 20/12/2013
142 Chương 142 Thần Ma Cửu Biến - Lão tổ tam chưởng, Trương Hiểu Vũ gặp nguy 20/12/2013
143 Chương 143 Thần Ma Cửu Biến - Như mộng như ảo, tiến giai Võ hùng 20/12/2013
144 Chương 144 Thần Ma Cửu Biến - Hồn lực công kích 20/12/2013
145 Chương 145 Thần Ma Cửu Biến - Tu luyện phong thuộc tính công pháp 20/12/2013
146 Chương 146 Thần Ma Cửu Biến - Trước khi tới Đôn Hoàng sa mạc 20/12/2013
147 Chương 147 Thần Ma Cửu Biến - Cứu Huyết Đao 20/12/2013
148 Chương 148 Thần Ma Cửu Biến - Thần Sa phủ lão tổ tông 20/12/2013
149 Chương 149 Thần Ma Cửu Biến - Đánh bại Công Dương Cực 20/12/2013
150 Chương 150 Thần Ma Cửu Biến - Nhị cấp Võ hùng 20/12/2013
151 Chương 151 Thần Ma Cửu Biến - Kiến Nghiệp thành 20/12/2013
152 Chương 152 Thần Ma Cửu Biến - Vân Linh Nhi 20/12/2013
153 Chương 153 Thần Ma Cửu Biến - Rời bến 20/12/2013
154 Chương 154 Thần Ma Cửu Biến - Thể chất đặc thù 20/12/2013
155 Chương 155 Thần Ma Cửu Biến - Hỏa Thần đại pháo 20/12/2013
156 Chương 156 Thần Ma Cửu Biến - Hoàng Bối ngư 20/12/2013
157 Chương 157 Thần Ma Cửu Biến - Về thánh khí 20/12/2013
158 Chương 158 Thần Ma Cửu Biến - Khu vực động vật biển tụ tập 20/12/2013
159 Chương 159 Thần Ma Cửu Biến - Thủy quốc 20/12/2013
160 Chương 160 Thần Ma Cửu Biến - Tiệc rượu Hoàng cung 20/12/2013
161 Chương 161 Thần Ma Cửu Biến - Bạo Huyết Thuật 20/12/2013
162 Chương 162 Thần Ma Cửu Biến - Thủy Lôi Thuật, Huyết Ma Giải Thể Đại Pháp 20/12/2013
163 Chương 163 Thần Ma Cửu Biến - Ký danh đệ tử 20/12/2013
164 Chương 164 Thần Ma Cửu Biến - Ngư Nhân Tộc ngạo mạn cuồng vọng 20/12/2013
165 Chương 165 Thần Ma Cửu Biến - Người cá mập Thiết Chiến (1,2) 20/12/2013
166 Chương 166 Thần Ma Cửu Biến - Hoàng Kim Đảo 20/12/2013
167 Chương 167 Thần Ma Cửu Biến - Năm trăm ngàn lượng hoàng kim 20/12/2013
168 Chương 168 Thần Ma Cửu Biến - Thiên phú kỹ năng 20/12/2013
169 Chương 169 Thần Ma Cửu Biến - Thôn Kình Long Xà 20/12/2013
170 Chương 170 Thần Ma Cửu Biến - Ta tới chặn nó 20/12/2013
171 Chương 171 Thần Ma Cửu Biến - Thành công thoát đi (1) 20/12/2013
172 Chương 172 Thần Ma Cửu Biến - Đông Vực 20/12/2013
173 Chương 173 Thần Ma Cửu Biến - Lương Thành 20/12/2013
174 Chương 174 Thần Ma Cửu Biến - Lôi gia (1) 20/12/2013
175 Chương 175 Thần Ma Cửu Biến - Cảnh giới Khuy Đạo 20/12/2013
176 Chương 176 Thần Ma Cửu Biến - Hàn Băng Chỉ 20/12/2013
177 Chương 177 Thần Ma Cửu Biến - Nhất Tuyến Băng Phong 20/12/2013
178 Chương 178 Thần Ma Cửu Biến - Âm Sơn Tứ Sát 20/12/2013
179 Chương 179 Thần Ma Cửu Biến - Âm Sơn Tông bị diệt (1) 20/12/2013
180 Chương 180 Thần Ma Cửu Biến - Hợp Hoan Lão Tổ 20/12/2013
181 Chương 181 Thần Ma Cửu Biến - Man Tộc (1) 20/12/2013
182 Chương 182 Thần Ma Cửu Biến - Man Ngưu Đại Lực Quyết 20/12/2013
183 Chương 183 Thần Ma Cửu Biến - Anh hùng, nữ nhân bạo lực vs Bát Tí Ác Long 20/12/2013
184 Chương 184 Thần Ma Cửu Biến - Ma Văn Chiến Sĩ 20/12/2013
185 Chương 185 Thần Ma Cửu Biến - Đột biến 20/12/2013
186 Chương 186 Thần Ma Cửu Biến - Rời khỏi bộ lạc Man Tộc (1) 20/12/2013
187 Chương 187 Thần Ma Cửu Biến - Thu đồ đệ Lý Tú 20/12/2013
188 Chương 188 Thần Ma Cửu Biến - Danh khí của Trương Hiểu Vũ 20/12/2013
189 Chương 189 Thần Ma Cửu Biến - Trở về 20/12/2013
190 Chương 190 Thần Ma Cửu Biến - Mạch khoáng cỡ lớn và công chúa Dực Nhân Tộc (1) 20/12/2013
191 Chương 191 Thần Ma Cửu Biến - Đại kiếm màu đen kỳ quái (1) 20/12/2013
192 Chương 192 Thần Ma Cửu Biến - Sóng ngầm bắt đầu khởi động 20/12/2013
193 Chương 193 Thần Ma Cửu Biến - Đại chiến Đầu Đà Lão Tổ 20/12/2013
194 Chương 194 Thần Ma Cửu Biến - Hổ Sát Chân Thân (1,2) 20/12/2013
195 Chương 195 Thần Ma Cửu Biến - Thu phục ngũ đại môn phái 20/12/2013
196 Chương 196 Thần Ma Cửu Biến - Thế lực bành trướng 20/12/2013
197 Chương 197 Thần Ma Cửu Biến - Tham Lang Môn (1,2) 20/12/2013
198 Chương 198 Thần Ma Cửu Biến - Nhiếp Hồn Đại Pháp 20/12/2013
199 Chương 199 Thần Ma Cửu Biến - Tham Lang Môn môn chủ hiện hình (1.2) 20/12/2013
200 Chương 200 Thần Ma Cửu Biến - Tu La Tiên xuất hiện 20/12/2013
201 Chương 201 Thần Ma Cửu Biến - Dốc lòng tu luyện (1,2) 20/12/2013
202 Chương 202 Thần Ma Cửu Biến - Thương Hoàng Vũ Hạo 20/12/2013
203 Chương 203 Thần Ma Cửu Biến - Dực Nhân Tộc Huyết Mạch (1,2) 20/12/2013
204 Chương 204 Thần Ma Cửu Biến - Vô tình gặp Yêu Dạ 20/12/2013
205 Chương 205 Thần Ma Cửu Biến - Cò Quay Súng 20/12/2013
206 Chương 206 Thần Ma Cửu Biến - Tầng băng trên sông Xích Viêm 20/12/2013
207 Chương 207 Thần Ma Cửu Biến - Thánh Giả (1,2) 20/12/2013
208 Chương 208 Thần Ma Cửu Biến - Độn pháp cơ bản 20/12/2013
209 Chương 209 Thần Ma Cửu Biến - Khố Lôi tiên tri 20/12/2013
210 Chương 210 Thần Ma Cửu Biến - Khuy Đạo cảnh giới 20/12/2013
211 Chương 211 Thần Ma Cửu Biến - Cự Nhân Tộc đệ nhất chiến sĩ (1) 20/12/2013
212 Chương 212 Thần Ma Cửu Biến - Luyện công buổi sáng 20/12/2013
213 Chương 213 Thần Ma Cửu Biến - Cự Nhân Chi Hống 20/12/2013
214 Chương 214 Thần Ma Cửu Biến - Cuộc sống ở Cự Nhân Tộc 20/12/2013
215 Chương 215 Thần Ma Cửu Biến - Liên Ngư Đảo 20/12/2013
216 Chương 216 Thần Ma Cửu Biến - Thế lực Đấu Ngư Cung, Ba Nạp huynh đệ 20/12/2013
217 Chương 217 Thần Ma Cửu Biến - Bạch Cốt Chân Quân hai mặt 20/12/2013
218 Chương 218 Thần Ma Cửu Biến - San Hô Đảo đấu giá hội 20/12/2013
219 Chương 219 Thần Ma Cửu Biến - Phù Lục Trận Pháp 20/12/2013
220 Chương 220 Thần Ma Cửu Biến - Thần tiên chiến đấu, phàm nhân gặp nạn (1) 20/12/2013
221 Chương 221 Thần Ma Cửu Biến - Vạn năm bất hủ 20/12/2013
222 Chương 222 Thần Ma Cửu Biến - Phật giáo tam đại pháp ấn 20/12/2013
223 Chương 223 Thần Ma Cửu Biến - Nghiên cứu trận pháp 20/12/2013
224 Chương 224 Thần Ma Cửu Biến - Huyền Âm thần vệ 20/12/2013
225 Chương 225 Thần Ma Cửu Biến - Tam cấp phù lục 20/12/2013
226 Chương 226 Thần Ma Cửu Biến - Cao thủ tề tụ 20/12/2013
227 Chương 227 Thần Ma Cửu Biến - Tiến vào nhị cấp Cổ chiến trường 20/12/2013
228 Chương 228 Thần Ma Cửu Biến - Sóng xung kích tử vong 20/12/2013
229 Chương 229 Thần Ma Cửu Biến - Cổ điện sát khí 20/12/2013
230 Chương 230 Thần Ma Cửu Biến - Toàn diệt ngư nhân 20/12/2013
231 Chương 231 Thần Ma Cửu Biến - Ma huyệt bùng nổ 20/12/2013
232 Chương 232 Thần Ma Cửu Biến - Điên cuồng chiến đấu 20/12/2013
233 Chương 233 Thần Ma Cửu Biến - Phát hiện mật thất 20/12/2013
234 Chương 234 Thần Ma Cửu Biến - Niết bàn trọng sinh 20/12/2013
235 Chương 235 Thần Ma Cửu Biến - Không thể vượt qua 20/12/2013
236 Chương 236 Thần Ma Cửu Biến - Đệ nhất biến của Thần ma cửu biến 20/12/2013
237 Chương 237 Thần Ma Cửu Biến - Kỳ Lân Phủ Đái Mặc 20/12/2013
238 Chương 238 Thần Ma Cửu Biến - Truyền tống trận Tiêu hao Hồn tinh 20/12/2013
239 Chương 239 Thần Ma Cửu Biến - Bất phôi thân không tính toán cái gì 20/12/2013
240 Chương 240 Thần Ma Cửu Biến - Khẩu khí thật lớn 20/12/2013
241 Chương 241 Thần Ma Cửu Biến - Giết người và uy hiếp (1) 20/12/2013
242 Chương 242 Thần Ma Cửu Biến - Mộ Võ Đế 20/12/2013
243 Chương 243 Thần Ma Cửu Biến - Mộ Võ Đế ở tinh không 20/12/2013
244 Chương 244 Thần Ma Cửu Biến - Thượng cổ phòng hộ trận pháp 20/12/2013
245 Chương 245 Thần Ma Cửu Biến - Thôn Kình Long Xà lên bờ 20/12/2013
246 Chương 246 Thần Ma Cửu Biến - Không chịu nổi một kích 20/12/2013
247 Chương 247 Thần Ma Cửu Biến - Linh thú thủ sơn 20/12/2013
248 Chương 248 Thần Ma Cửu Biến - Diệu dụng của Phong Linh Thể 20/12/2013
249 Chương 249 Thần Ma Cửu Biến - Gặp lại Tiểu Hỏa 20/12/2013
250 Chương 250 Thần Ma Cửu Biến - Trận pháp công kích trong di tích dưới mặt đất 20/12/2013
251 Chương 251 Thần Ma Cửu Biến - Một trăm bộ nguyên giáp? 20/12/2013
252 Chương 252 Thần Ma Cửu Biến - Không tốt! Là công kích trận pháp cấp kinh diễm 20/12/2013
253 Chương 253 Thần Ma Cửu Biến - A Nhật Na hạnh phúc 20/12/2013
254 Chương 254 Thần Ma Cửu Biến - Thần ma nhãn 20/12/2013
255 Chương 255 Thần Ma Cửu Biến - Tam trưởng lão Kỳ Lân Phủ 20/12/2013
256 Chương 256 Thần Ma Cửu Biến - Thần Ma Thể vs Kỳ Lân Chân Thân 20/12/2013
257 Chương 257 Thần Ma Cửu Biến - Lực lượng tiểu vũ trụ 20/12/2013
258 Chương 258 Thần Ma Cửu Biến - Lĩnh ngộ lôi chi đạo 20/12/2013
259 Chương 259 Thần Ma Cửu Biến - Áp súc lôi nguyên lực 20/12/2013
260 Chương 260 Thần Ma Cửu Biến - Khống chế biến hóa 20/12/2013
261 Chương 261 Thần Ma Cửu Biến - Lôi độn 20/12/2013
262 Chương 262 Thần Ma Cửu Biến - Cấm chế mở ra 20/12/2013
263 Chương 263 Thần Ma Cửu Biến - Pháp Thông sống lại 20/12/2013
264 Chương 264 Thần Ma Cửu Biến - Võ tôn đại chiến, Phân thần đại pháp 20/12/2013
265 Chương 265 Thần Ma Cửu Biến - Tiểu Vũ trụ lực lượng 20/12/2013
266 Chương 266 Thần Ma Cửu Biến - Tám mươi mốt tầng Hồn lực 20/12/2013
267 Chương 267 Thần Ma Cửu Biến - Thuộc tính áo nghĩa 20/12/2013
268 Chương 268 Thần Ma Cửu Biến - Liên thủ đối địch 20/12/2013
269 Chương 269 Thần Ma Cửu Biến - Xích Hỏa Luân 20/12/2013
270 Chương 270 Thần Ma Cửu Biến - Kinh khủng kiếm cương 20/12/2013
271 Chương 271 Thần Ma Cửu Biến - Vựng Huyễn Thần Thông 20/12/2013
272 Chương 272 Thần Ma Cửu Biến - Nguyên thạch quáng mạch dưới lòng đất 20/12/2013
273 Chương 273 Thần Ma Cửu Biến - Địa cấp Đan lô 20/12/2013
274 Chương 274 Thần Ma Cửu Biến - Luyện chế Hồn Tông Đan 20/12/2013
275 Chương 275 Thần Ma Cửu Biến - Máu huyết của Lam Sí Hồng Giác thú 20/12/2013
276 Chương 276 Thần Ma Cửu Biến - Huyền Minh Thiên Độc Thú 20/12/2013
277 Chương 277 Thần Ma Cửu Biến - Đễ dàng đánh chết 20/12/2013
278 Chương 278 Thần Ma Cửu Biến - Thiên Độc Lão Nhân 20/12/2013
279 Chương 279 Thần Ma Cửu Biến - Bí pháp Địa Hồn thuật 20/12/2013
280 Chương 280 Thần Ma Cửu Biến - Tinh Thần đấu giá hội 20/12/2013
281 Chương 281 Thần Ma Cửu Biến - Hồng Bạch Nhị Ma 20/12/2013
282 Chương 282 Thần Ma Cửu Biến - Đấu giá bắt đầu, điên cuồng! 20/12/2013
283 Chương 283 Thần Ma Cửu Biến - Sinh Mệnh Nguyên Thảo, Tôn Vương Đan 20/12/2013
284 Chương 284 Thần Ma Cửu Biến - Hồng Giao tinh huyết 20/12/2013
285 Chương 285 Thần Ma Cửu Biến - Sát khí tứ phía 20/12/2013
286 Chương 286 Thần Ma Cửu Biến - Năm Ngũ Lôi Tôn Giả 20/12/2013
287 Chương 287 Thần Ma Cửu Biến - Tà ác bí pháp Tứ Cực Tà Đồng 20/12/2013
288 Chương 288 Thần Ma Cửu Biến - Ngũ Lôi Oanh Đỉnh 20/12/2013
289 Chương 289 Thần Ma Cửu Biến - Hồng Ma thổ huyết 20/12/2013
290 Chương 290 Thần Ma Cửu Biến - Có thể phát chín đạo Trảm Ma Kiếm Cương 20/12/2013
291 Chương 291 Thần Ma Cửu Biến - Thánh giả Vụ Phượng 20/12/2013
292 Chương 292 Thần Ma Cửu Biến - Cùng Vụ Phượng luận bàn 20/12/2013
293 Chương 293 Thần Ma Cửu Biến - Tá lực đả lực 20/12/2013
294 Chương 294 Thần Ma Cửu Biến - Kiếm công tử 20/12/2013
295 Chương 295 Thần Ma Cửu Biến - Hư danh nói chơi 20/12/2013
296 Chương 296 Thần Ma Cửu Biến - Tiểu Yên Diệt Pháo 20/12/2013
297 Chương 297 Thần Ma Cửu Biến - Trí tuệ Chiến Thần 20/12/2013
298 Chương 298 Thần Ma Cửu Biến - Thế giới này không có thần 20/12/2013
299 Chương 299 Thần Ma Cửu Biến - Thần khí phong ấn Trảm Ma Kiếm 20/12/2013
300 Chương 300 Thần Ma Cửu Biến - Thể Áo Nghĩa 20/12/2013
301 Chương 301 Thần Ma Cửu Biến - Ngươi không phải hối hận 20/12/2013
302 Chương 302 Thần Ma Cửu Biến - Tiến giai Võ tôn 20/12/2013
303 Chương 303 Thần Ma Cửu Biến - Khoảng khắc trước bão tố 20/12/2013
304 Chương 304 Thần Ma Cửu Biến - Mười sáu vị tôn giả 20/12/2013
305 Chương 305 Thần Ma Cửu Biến - Tinh Thần Phá hiển uy 20/12/2013
306 Chương 306 Thần Ma Cửu Biến - Giết hoa rơi nước chảy 20/12/2013
307 Chương 307 Thần Ma Cửu Biến - Thanh Cương Thuẫn 20/12/2013
308 Chương 308 Thần Ma Cửu Biến - Phát hiện Tu La 20/12/2013
309 Chương 309 Thần Ma Cửu Biến - Giải trừ tầng phong ấn thứ nhất 20/12/2013
310 Chương 310 Thần Ma Cửu Biến - Tu La tinh huyết 20/12/2013
311 Chương 311 Thần Ma Cửu Biến - Ngư nhân xâm phạm 20/12/2013
312 Chương 312 Thần Ma Cửu Biến - Thủy áo nghĩa Tiểu Thiên Thủy Giới 20/12/2013
313 Chương 313 Thần Ma Cửu Biến - Thủy áp mười lăm vạn mét (2) 20/12/2013
314 Chương 314 Thần Ma Cửu Biến - Áo nghĩa đối bính 20/12/2013
315 Chương 315 Thần Ma Cửu Biến - Đại phá hư 20/12/2013
316 Chương 316 Thần Ma Cửu Biến - Phản không gian thông đạo 20/12/2013
317 Chương 317 Thần Ma Cửu Biến - Ma tung 20/12/2013
318 Chương 318 Thần Ma Cửu Biến - Vạn vật hô hấp, một kiếm chặt đứt không gian 20/12/2013
319 Chương 319 Thần Ma Cửu Biến - Lộ ra nanh vuốt? 20/12/2013
320 Chương 320 Thần Ma Cửu Biến - Xích Huyết Yêu ma thú cấp tám 20/12/2013
321 Chương 321 Thần Ma Cửu Biến - Thất bại trong gang tấc 20/12/2013
322 Chương 322 Thần Ma Cửu Biến - Kinh biến 20/12/2013
323 Chương 323 Thần Ma Cửu Biến - Kinh sợ thối lui Xích Huyết Yêu 20/12/2013
324 Chương 324 Thần Ma Cửu Biến - Ngụy kỳ lân hóa thân 20/12/2013
325 Chương 325 Thần Ma Cửu Biến - Tru Ma liên minh 20/12/2013
326 Chương 326 Thần Ma Cửu Biến - Quyết đấu 20/12/2013
327 Chương 327 Thần Ma Cửu Biến - Uy lực chính thức của thần khí 20/12/2013
328 Chương 328 Thần Ma Cửu Biến - Võ Tôn cấm địa 20/12/2013
329 Chương 329 Thần Ma Cửu Biến - Tân Tứ Đại Thiên Tôn 20/12/2013
330 Chương 330 Thần Ma Cửu Biến - Bảo tháp trấn yêu 20/12/2013
331 Chương 331 Thần Ma Cửu Biến - Cổ chiến trường cấp ba? Ngưu Giác Tinh Hệ 20/12/2013
332 Chương 332 Thần Ma Cửu Biến - Hai Thiên Tôn mạnh nhất luận bàn 20/12/2013
333 Chương 333 Thần Ma Cửu Biến - Băng Ách Tinh Cầu 20/12/2013
334 Chương 334 Thần Ma Cửu Biến - Thánh khí, kiếm 20/12/2013
335 Chương 335 Thần Ma Cửu Biến - Người Khải Tát Tinh Hệ 20/12/2013
336 Chương 336 Thần Ma Cửu Biến - Lại được thánh khí 20/12/2013
337 Chương 337 Thần Ma Cửu Biến - Ngũ hành đại trận 20/12/2013
338 Chương 338 Thần Ma Cửu Biến - Viễn cổ thực vật 20/12/2013
339 Chương 339 Thần Ma Cửu Biến - Cùng chung mối thù 20/12/2013
340 Chương 340 Thần Ma Cửu Biến - Thể Áo Nghĩa hình thức ban đầu, Vô Thanh Ba Động Trảm 20/12/2013
341 Chương 341 Thần Ma Cửu Biến - Ba người liên thủ 20/12/2013
342 Chương 342 Thần Ma Cửu Biến - Ngũ Hành Chi Kiều 20/12/2013
343 Chương 343 Thần Ma Cửu Biến - Ngươi cái gì cũng không làm được 20/12/2013
344 Chương 344 Thần Ma Cửu Biến - Hai mươi danh ngạch 20/12/2013
345 Chương 345 Thần Ma Cửu Biến - Lại là Xích Huyết Yêu 20/12/2013
346 Chương 346 Thần Ma Cửu Biến - Tranh đoạt thánh khí 20/12/2013
347 Chương 347 Thần Ma Cửu Biến - Biến thân Thần Ma Thể 20/12/2013
348 Chương 348 Thần Ma Cửu Biến - Trung giai thần khí 20/12/2013
349 Chương 349 Thần Ma Cửu Biến - Đánh chết Xích Huyết Yêu, chuẩn Chiến Đế 20/12/2013
350 Chương 350 Thần Ma Cửu Biến - Ngươi cũng đừng chết 20/12/2013
351 Chương 351 Thần Ma Cửu Biến - Tiến giai Chiến Đế 20/12/2013
352 Chương 352 Thần Ma Cửu Biến - Võ Đế thủ hộ 20/12/2013
353 Chương 353 Thần Ma Cửu Biến - Dao Quang Thanh Toa Quyền 20/12/2013
354 Chương 354 Thần Ma Cửu Biến - Huyết Vương Tinh 20/12/2013
355 Chương 355 Thần Ma Cửu Biến - Đại chiến Tu La Vương 20/12/2013
356 Chương 356 Thần Ma Cửu Biến - Chiến thư đến từ thủ hộ Võ Đế 20/12/2013
357 Chương 357 Thần Ma Cửu Biến - Thần thánh nhiếp thống lệnh 20/12/2013
358 Chương 358 Thần Ma Cửu Biến - Đánh bại Ngô Kiều 20/12/2013
359 Chương 359 Thần Ma Cửu Biến - Vô Hình Kiếm Khí 20/12/2013
360 Chương 360 Thần Ma Cửu Biến - Huyết Ma Nữ thoát khốn 20/12/2013
361 Chương 361 Thần Ma Cửu Biến - Tộc trưởng Xích Huyết Yêu 20/12/2013
362 Chương 362 Thần Ma Cửu Biến - Ma thần gọi về 20/12/2013
363 Chương 363 Thần Ma Cửu Biến - Xuất phát 20/12/2013
364 Chương 364 Thần Ma Cửu Biến - Võ Đế chi mộ 20/12/2013
365 Chương 365 Thần Ma Cửu Biến - Trọn bộ phòng ngự thần khí 20/12/2013
366 Chương 366 Thần Ma Cửu Biến - Bảy mươi năm 20/12/2013
367 Chương 367 Thần Ma Cửu Biến - Mở đấu giá hội 20/12/2013
368 Chương 368 Thần Ma Cửu Biến - Không có mắt 20/12/2013
369 Chương 369 Thần Ma Cửu Biến - Bảo vật đều xuất hiện 20/12/2013
370 Chương 370 Thần Ma Cửu Biến - Thu hoạch kinh người 20/12/2013
371 Chương 371 Thần Ma Cửu Biến - Cổng truyền tống Thánh Vực 20/12/2013
372 Chương 372 Thần Ma Cửu Biến - Nguyệt Quang Trấn 20/12/2013
373 Chương 373 Thần Ma Cửu Biến - Huyết Nguyệt trấn đột kích 20/12/2013
374 Chương 374 Thần Ma Cửu Biến - Hai trăm vạn nguyên tinh cấp thấp 20/12/2013
375 Chương 375 Thần Ma Cửu Biến - Phó trưởng trấn 20/12/2013
376 Chương 376 Thần Ma Cửu Biến - Nguyên Thủy Tinh nguy hiểm 20/12/2013
377 Chương 377 Thần Ma Cửu Biến - Mỏ bảo thạch thần bí 20/12/2013
378 Chương 378 Thần Ma Cửu Biến - Thể chi đạo trọng thứ năm 20/12/2013
379 Chương 379 Thần Ma Cửu Biến - Phượng Hoàng Thành Nhị tiểu thư 20/12/2013
380 Chương 380 Thần Ma Cửu Biến - Phượng hoàng Nữ Đế 20/12/2013
381 Chương 381 Thần Ma Cửu Biến - Viện tử giá trên trời 20/12/2013
382 Chương 382 Thần Ma Cửu Biến - Giao dịch tràng 20/12/2013
383 Chương 383 Thần Ma Cửu Biến - Tu luyện Tinh Hạc Dẫn Lực 20/12/2013
384 Chương 384 Thần Ma Cửu Biến - Chiến tích bảng 20/12/2013
385 Chương 385 Thần Ma Cửu Biến - Trương Tam rời đi 20/12/2013
386 Chương 386 Thần Ma Cửu Biến - Vận khí thật tốt 20/12/2013
387 Chương 387 Thần Ma Cửu Biến - Tiến vào bảng 20/12/2013
388 Chương 388 Thần Ma Cửu Biến - Phú hào ức vạn 20/12/2013
389 Chương 389 Thần Ma Cửu Biến - Tu La Vương đan 20/12/2013
390 Chương 390 Thần Ma Cửu Biến - Bài danh tăng lên 20/12/2013
391 Chương 391 Thần Ma Cửu Biến - Dung hợp áo nghĩa 20/12/2013
392 Chương 392 Thần Ma Cửu Biến - Đại sự kiện 20/12/2013
393 Chương 393 Thần Ma Cửu Biến - Đại chiến bắt đầu 20/12/2013
394 Chương 394 Thần Ma Cửu Biến - Hắc Đế 20/12/2013
395 Chương 395 Thần Ma Cửu Biến - Đại A Tu La Đao Trận 20/12/2013
396 Chương 396 Thần Ma Cửu Biến - Mười không còn một 20/12/2013
397 Chương 397 Thần Ma Cửu Biến - Loại áo nghĩa thứ ba 20/12/2013
398 Chương 398 Thần Ma Cửu Biến - Bài danh thứ bảy 20/12/2013
399 Chương 399 Thần Ma Cửu Biến - Mua trang viên 20/12/2013
400 Chương 400 Thần Ma Cửu Biến - Thủy Nguyệt Thành tụ hội 20/12/2013
401 Chương 401 Thần Ma Cửu Biến - Năm ức phí giết người 20/12/2013
402 Chương 402 Thần Ma Cửu Biến - Dọa lùi Đoan Mộc Hành 20/12/2013
403 Chương 403 Thần Ma Cửu Biến - Tu luyện áo nghĩa 20/12/2013
404 Chương 404 Thần Ma Cửu Biến - Sinh tử đài 20/12/2013
405 Chương 405 Thần Ma Cửu Biến - Kịch chiến 20/12/2013
406 Chương 406 Thần Ma Cửu Biến - Đi xuống là ta 20/12/2013
407 Chương 407 Thần Ma Cửu Biến - Người Chiến Thần Cung 20/12/2013
408 Chương 408 Thần Ma Cửu Biến - Tinh Cấp 20/12/2013
409 Chương 409 Thần Ma Cửu Biến - Đệ tử phổ thông 20/12/2013
410 Chương 410 Thần Ma Cửu Biến - Chân lực biên độ sóng 20/12/2013
411 Chương 411 Thần Ma Cửu Biến - Huyễn thú phổ thông 20/12/2013
412 Chương 412 Thần Ma Cửu Biến - Huyền Hoàng Tháp 20/12/2013
413 Chương 413 Thần Ma Cửu Biến - Lập uy 20/12/2013
414 Chương 414 Thần Ma Cửu Biến - Hác trưởng lão 20/12/2013
415 Chương 415 Thần Ma Cửu Biến - Sáu lần vận tốc âm thanh 20/12/2013
416 Chương 416 Thần Ma Cửu Biến - Nhất Tinh đệ tử 20/12/2013
417 Chương 417 Thần Ma Cửu Biến - Nham 20/12/2013
418 Chương 418 Thần Ma Cửu Biến - Kiếm Cuồng 20/12/2013
419 Chương 419 Thần Ma Cửu Biến - Hung hăng giáo huấn 20/12/2013
420 Chương 420 Thần Ma Cửu Biến - Thực lực trọng thứ sáu 20/12/2013
421 Chương 421 Thần Ma Cửu Biến - Thiên Tinh Dẫn Lực khủng bố 20/12/2013
422 Chương 422 Thần Ma Cửu Biến - Kiếm Cuồng khiêu chiến 20/12/2013
423 Chương 423 Thần Ma Cửu Biến - Tịch trưởng lão 20/12/2013
424 Chương 424 Thần Ma Cửu Biến - Kiếm Tứ Áo Nghĩa 20/12/2013
425 Chương 425 Thần Ma Cửu Biến - Thiên Vũ Thần Lực 20/12/2013
426 Chương 426 Thần Ma Cửu Biến - Mượn ngươi trước 20/12/2013
427 Chương 427 Thần Ma Cửu Biến - Tiếp tục đột phá 20/12/2013
428 Chương 428 Thần Ma Cửu Biến - Thánh thành 20/12/2013
429 Chương 429 Thần Ma Cửu Biến - Tùng Lâm Chiến Trường 20/12/2013
430 Chương 430 Thần Ma Cửu Biến - Kém rất xa 20/12/2013
431 Chương 431 Thần Ma Cửu Biến - Bách Nhân Trảm 20/12/2013
432 Chương 432 Thần Ma Cửu Biến - Bỉ Tát Đại Vương 20/12/2013
433 Chương 433 Thần Ma Cửu Biến - Tu La Thần tinh huyết 20/12/2013
434 Chương 434 Thần Ma Cửu Biến - Chiến Thần hộ thể 20/12/2013
435 Chương 435 Thần Ma Cửu Biến - Vô tận thành thị 20/12/2013
436 Chương 436 Thần Ma Cửu Biến - Long Văn cùng Thải Linh 20/12/2013
437 Chương 437 Thần Ma Cửu Biến - Cấu kết 20/12/2013
438 Chương 438 Thần Ma Cửu Biến - Thu hết vào mắt 20/12/2013
439 Chương 439 Thần Ma Cửu Biến - Tinh Đế vs Đa Long Đại Vương 20/12/2013
440 Chương 440 Thần Ma Cửu Biến - Chỗ chôn thây ai 20/12/2013
441 Chương 441 Thần Ma Cửu Biến - Giao chiến Quỷ Đế 20/12/2013
442 Chương 442 Thần Ma Cửu Biến - Thánh Linh Ngọc Bài 20/12/2013
443 Chương 443 Thần Ma Cửu Biến - Đánh chết Quỷ Đế 20/12/2013
444 Chương 444 Thần Ma Cửu Biến - Nguy cơ 20/12/2013
445 Chương 445 Thần Ma Cửu Biến - Thiên Thượng Nhân Gian 20/12/2013
446 Chương 446 Thần Ma Cửu Biến - Võ Thánh Triệu Trinh 20/12/2013
447 Chương 447 Thần Ma Cửu Biến - Thiên Đô Thần Vương 20/12/2013
448 Chương 448 Thần Ma Cửu Biến - Thổ Giới 20/12/2013
449 Chương 449 Thần Ma Cửu Biến - Huyền Hoàng Tháp tầng thứ tám 20/12/2013
450 Chương 450 Thần Ma Cửu Biến - Thiên thần khí 20/12/2013
451 Chương 451 Thần Ma Cửu Biến - Huyệt khiếu bí mật 20/12/2013
452 Chương 452 Thần Ma Cửu Biến - Thông quan Thiên Không Chi Thành 20/12/2013
453 Chương 453 Thần Ma Cửu Biến - Ma đế 20/12/2013
454 Chương 454 Thần Ma Cửu Biến - Chiến Tích Bảng phong vân 20/12/2013
455 Chương 455 Thần Ma Cửu Biến - Mười năm 20/12/2013
456 Chương 456 Thần Ma Cửu Biến - Gặp lại cố nhân 20/12/2013
457 Chương 457 Thần Ma Cửu Biến - Đoàn tụ 20/12/2013
458 Chương 458 Thần Ma Cửu Biến - Cổ điển mỹ nữ 20/12/2013
459 Chương 459 Thần Ma Cửu Biến - Thủy Lê Nhi 20/12/2013
460 Chương 460 Thần Ma Cửu Biến - Hảo đại uy phong 20/12/2013
461 Chương 461 Thần Ma Cửu Biến - Quản cậu hắn là ai 20/12/2013
462 Chương 462 Thần Ma Cửu Biến - Vạn Niên Đường 20/12/2013
463 Chương 463 Thần Ma Cửu Biến - Tiểu Hỏa tiến giai 20/12/2013
464 Chương 464 Thần Ma Cửu Biến - Biến hóa 20/12/2013
465 Chương 465 Thần Ma Cửu Biến - Hủy diệt dị thú 20/12/2013
466 Chương 466 Thần Ma Cửu Biến - Phần thiên chỉ và Hoa khai dẫn lực 20/12/2013
467 Chương 467 Thần Ma Cửu Biến - Đại xà khủng bố 20/12/2013
468 Chương 468 Thần Ma Cửu Biến - Chủ trì thi đấu tuyển chọn 20/12/2013
469 Chương 469 Thần Ma Cửu Biến - Tuyển thủ hạt giống 20/12/2013
470 Chương 470 Thần Ma Cửu Biến - Thực lực của Lâm Nguyệt 20/12/2013
471 Chương 471 Thần Ma Cửu Biến - Tốc độ tu luyện của Tiểu Hỏa 20/12/2013
472 Chương 472 Thần Ma Cửu Biến - Hủy Diệt Thành 20/12/2013
473 Chương 473 Thần Ma Cửu Biến - Buông tay ngươi ra 20/12/2013
474 Chương 474 Thần Ma Cửu Biến - Lộn ngược đầu đi ra ngoài 20/12/2013
475 Chương 475 Thần Ma Cửu Biến - Bỉ tái bắt đầu 20/12/2013
476 Chương 476 Thần Ma Cửu Biến - Vòng đấu loại tàn khốc 20/12/2013
477 Chương 477 Thần Ma Cửu Biến - Phiên Thiên Ấn, Phúc Địa Ấn 20/12/2013
478 Chương 478 Thần Ma Cửu Biến - Thông thiên huyệt khiếu 20/12/2013
479 Chương 479 Thần Ma Cửu Biến - Oai lực một quyền 20/12/2013
480 Chương 480 Thần Ma Cửu Biến - Côn Bằng Thôn Thiên 20/12/2013
481 Chương 481 Thần Ma Cửu Biến - Thâu Thiên Hoán Nhật 20/12/2013
482 Chương 482 Thần Ma Cửu Biến - Ai dám tranh phong. 20/12/2013
483 Chương 483 Thần Ma Cửu Biến - Ngũ kim nguyên mang 20/12/2013
484 Chương 484 Thần Ma Cửu Biến - Phệ thần cổ đằng 20/12/2013
485 Chương 485 Thần Ma Cửu Biến - Đỉnh phong chiến đấu 20/12/2013
486 Chương 486 Thần Ma Cửu Biến - Tam âm thánh thể 20/12/2013
487 Chương 487 Thần Ma Cửu Biến - Cao giai nguyên tinh 20/12/2013
488 Chương 488 Thần Ma Cửu Biến - Tứ tinh Thần thánh liệp thủ 20/12/2013
489 Chương 489 Thần Ma Cửu Biến - Thánh Lang Bang 20/12/2013
490 Chương 490 Thần Ma Cửu Biến - Đánh chết Thánh kỵ sĩ 20/12/2013
491 Chương 491 Thần Ma Cửu Biến - Giáo chủ Tam Âm Thánh Giáo 20/12/2013
492 Chương 492 Thần Ma Cửu Biến - Cực Âm Đảo 20/12/2013
493 Chương 493 Thần Ma Cửu Biến - Thực lực tăng mạnh 20/12/2013
494 Chương 494 Thần Ma Cửu Biến - Thể pháp tắc 20/12/2013
495 Chương 495 Thần Ma Cửu Biến - Kiếm Cuồng kinh người 20/12/2013
496 Chương 496 Thần Ma Cửu Biến - Trước khi tới Mê Cổ Giới 20/12/2013
497 Chương 497 Thần Ma Cửu Biến - Nạn trùng bệnh cổ giới 20/12/2013
498 Chương 498 Thần Ma Cửu Biến - Viễn cổ dị thú 20/12/2013
499 Chương 499 Thần Ma Cửu Biến - Thủy tinh cốt phiến 20/12/2013
500 Chương 500 Thần Ma Cửu Biến - Viễn cổ thực vật Tư Mạc Phu 20/12/2013
501 Chương 501 Thần Ma Cửu Biến - Cổ giới Giám Sát Sứ 20/12/2013
502 Chương 502 Thần Ma Cửu Biến - Chữa trị thần khí 20/12/2013
503 Chương 503 Thần Ma Cửu Biến - Chân Vũ Thần Thuẫn 20/12/2013
504 Chương 504 Thần Ma Cửu Biến - Thành tựu Chiến Thần 20/12/2013
505 Chương 505 Thần Ma Cửu Biến - Võ Thánh Đào Thiên Tuyệt 20/12/2013
506 Chương 506 Thần Ma Cửu Biến - Lục Tí Tăng Trường Công 20/12/2013
507 Chương 507 Thần Ma Cửu Biến - Nguyên thần tự bạo 20/12/2013
508 Chương 508 Thần Ma Cửu Biến - Thiên Đô Giới 20/12/2013
509 Chương 509 Thần Ma Cửu Biến - Thái Cổ bí mật 20/12/2013
510 Chương 510 Thần Ma Cửu Biến - Thần Ma Phân Thân 20/12/2013
511 Chương 511 Thần Ma Cửu Biến - Trận đấu đê giai đệ tử 20/12/2013
512 Chương 512 Thần Ma Cửu Biến - Cường đại chiến lực 20/12/2013
513 Chương 513 Thần Ma Cửu Biến - Tinh Không Chiến Trường 20/12/2013
514 Chương 514 Thần Ma Cửu Biến - Trảm Ma Kiếm giải phong 20/12/2013
515 Chương 515 Thần Ma Cửu Biến - Hoang Thần Vương 20/12/2013
516 Chương 516 Thần Ma Cửu Biến - Một ngàn năm 20/12/2013
517 Chương 517 Thần Ma Cửu Biến - Có nhi tử 20/12/2013
518 Chương 518 Thần Ma Cửu Biến - Thủy Ấn Ký 20/12/2013
519 Chương 519 Thần Ma Cửu Biến - Hung hiểm Thủy Thánh Địa 20/12/2013
520 Chương 520 Thần Ma Cửu Biến - Huyết Thần hóa thân 20/12/2013
521 Chương 521 Thần Ma Cửu Biến - Hỗn chiến bắt đầu 20/12/2013
522 Chương 522 Thần Ma Cửu Biến - Nóng nảy vô hạn 20/12/2013
523 Chương 523 Thần Ma Cửu Biến - Tranh đoạt Thủy Ấn Ký 20/12/2013
524 Chương 524 Thần Ma Cửu Biến - Thành công dung hợp 20/12/2013
525 Chương 525 Thần Ma Cửu Biến - Bạch Cốt Lão Tổ 20/12/2013
526 Chương 526 Thần Ma Cửu Biến - Hỗn Độn Châu 20/12/2013
527 Chương 527 Thần Ma Cửu Biến - Thân phận Tiểu Hỏa bại lộ 20/12/2013
528 Chương 528 Thần Ma Cửu Biến - Tiểu Hỏa chết 20/12/2013
529 Chương 529 Thần Ma Cửu Biến - Thần Ma Giới phủ xuống 20/12/2013
530 Chương 530 Thần Ma Cửu Biến - Cự sơn cao chọc trời 20/12/2013
531 Chương 531 Thần Ma Cửu Biến - Chém giết Thiên Quan 20/12/2013
532 Chương 532 Thần Ma Cửu Biến - Hồng Mông kim y 20/12/2013
533 Chương 533 Thần Ma Cửu Biến - Bạo Liệt Pháp Tắc 20/12/2013
534 Chương 534 Thần Ma Cửu Biến - Thần Ma Vương 20/12/2013
535 Chương 535 Thần Ma Cửu Biến - Pháp tắc tề xuất 20/12/2013
536 Chương 536 Thần Ma Cửu Biến - Mở ra không gian 20/12/2013
537 Chương 537 Thần Ma Cửu Biến - Loại pháp tắc thứ tư 20/12/2013
538 Chương 538 Thần Ma Cửu Biến - Bát Tí Hắc Ma Thần 20/12/2013
539 Chương 539 Thần Ma Cửu Biến - Vây giết Huyết Thần Vương 20/12/2013
540 Chương 540 Thần Ma Cửu Biến - Hỗn Độn Kim Thân 20/12/2013
541 Chương 541 Thần Ma Cửu Biến - Tiểu Hỏa trở về 20/12/2013
542 Chương 542 Thần Ma Cửu Biến - Cửu Biến Quy Nhất, đại hỗn độn lực lượng - Đại Kết Cục (1,2) 20/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-than-ma-cuu-bien-1000.html