Truyện Hoa Sơn Tiên Môn - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Hoa Sơn Tiên Môn
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Hoa Sơn Tiên Môn
Bạn đang đọc truyện Hoa Sơn Tiên Môn của tác giả Mạt Lăng Mạc Tuyết trên website đọc truyện online. Tay cầm ba thước Thanh Phong, học trăm môn kiếm pháp, ngộ chân lý trong kiếm. Lục Nguyên, một đệ tử bình thường của Bắc Phong Hoa Sơn Tiên Môn, vốn cho rằng mình có thể du đãng nhàn rỗi bình yên cả đời nhưng vì sư phó thọ nguyên không nhiều, đủ loại khiêu chiến ập đến hắn không thể không liều một phen.

Trong lúc vô tình, hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý trong kiếm, về sau luyện thành Chung Cực Kiếm ý, hóa thành Vân Long thập hình.

Dùng Chung Cực kiếm thuật, khiêu chiến các lộ tiên ma trên tiên giới.

Ngươi có muôn vàn pháp thuật, tất cả các đại pháp ma đạo ta chỉ dùng kiếm mà phá.

Vô tình, Lục Nguyên trở thành truyền kỳ lớn nhất của tu tiên giới trở thành thần thoại trong kiếm, kiếm đạo truyền thuyết.

Đẳng cấp tu vi phân ra:

Luyện Thế kỳ, Luyện Thể kỳ, Trường Sinh kỳ… Luyện Khí kỳ và Luyện Thể kỳ có tất cả mười tầng.

Luyện Khí kỳ mười tầng theo thứ tự là tầng thứ nhất Khí Cảm Hiện, tầng thứ hai Chân Khí Sinh, tầng thứ ba Thập Nhị Chính Kinh, tầng thứ tư Bát Đại Kỳ Kinh, tầng thứ năm Tiểu Chu Thiên, tầng thứ sau Luyện Khí Thành Cương, tầng thứ bảy Ngự Khí Ly Thể, tầng thứ tám Tế Kinh Vi Mạch, tầng thứ chín Đại Chu Thiên, tầng thứ mười Đại Viên Mãn.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Hoa Sơn Tiên Môn - Trượt chân đưa tới tiên duyên 21/12/2013
2 Chương 2 Hoa Sơn Tiên Môn - Mới quay đầu đã nhập tiên môn 21/12/2013
3 Chương 3 Hoa Sơn Tiên Môn - Năm tháng vô ưu vô lự 21/12/2013
4 Chương 4 Hoa Sơn Tiên Môn - Một chút lo lắng 21/12/2013
5 Chương 5 Hoa Sơn Tiên Môn - Luyện kiếm 21/12/2013
6 Chương 6 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm thuật(thượng) 21/12/2013
7 Chương 7 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm thuật(trung) 21/12/2013
8 Chương 8 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm thuật(hạ) 21/12/2013
9 Chương 9 Hoa Sơn Tiên Môn - Vân Long tâm pháp cùng Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm.(thượng) 21/12/2013
10 Chương 10 Hoa Sơn Tiên Môn - Vân Long tâm pháp cùng Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm.(hạ) 21/12/2013
11 Chương 11 Hoa Sơn Tiên Môn - Bắc Phong tỉ thí(thượng) 21/12/2013
12 Chương 12 Hoa Sơn Tiên Môn - Bắc Phong tỉ thí(trung) 21/12/2013
13 Chương 13 Hoa Sơn Tiên Môn - Bắc Phong tỉ thí(hạ) 21/12/2013
14 Chương 14 Hoa Sơn Tiên Môn - So kiếm(thượng) 21/12/2013
15 Chương 15 Hoa Sơn Tiên Môn - So kiếm(trung) 21/12/2013
16 Chương 16 Hoa Sơn Tiên Môn - So kiếm(hạ) 21/12/2013
17 Chương 17 Hoa Sơn Tiên Môn - Kinh động toàn trường(thượng) 21/12/2013
18 Chương 18 Hoa Sơn Tiên Môn - Kinh động toàn trường(hạ) 21/12/2013
19 Chương 19 Hoa Sơn Tiên Môn - Dư âm tỷ kiếm(thượng) 21/12/2013
20 Chương 20 Hoa Sơn Tiên Môn - Vân Long thập biến. 21/12/2013
21 Chương 21 Hoa Sơn Tiên Môn - Trở về (thượng) 21/12/2013
22 Chương 22 Hoa Sơn Tiên Môn - Trở về (trung) 21/12/2013
23 Chương 23 Hoa Sơn Tiên Môn - Trở về (hạ) 21/12/2013
24 Chương 24 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoàng huyện lệnh(thượng) 21/12/2013
25 Chương 25 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoàng huyện lệnh(hạ) 21/12/2013
26 Chương 26 Hoa Sơn Tiên Môn - Tà Nghi kiếm pháp(thượng) 21/12/2013
27 Chương 27 Hoa Sơn Tiên Môn - Tà Nghi kiếm pháp(hạ) 21/12/2013
28 Chương 28 Hoa Sơn Tiên Môn - Tu La(thượng) 21/12/2013
29 Chương 29 Hoa Sơn Tiên Môn - Tu La(hạ) 21/12/2013
30 Chương 30 Hoa Sơn Tiên Môn - Linh thạch 21/12/2013
31 Chương 31 Hoa Sơn Tiên Môn - Tốc độ kinh người(thượng) 21/12/2013
32 Chương 32 Hoa Sơn Tiên Môn - Tốc độ kinh người(hạ) 21/12/2013
33 Chương 33 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm pháp thần kỳ 21/12/2013
34 Chương 34 Hoa Sơn Tiên Môn - Hạ Thanh 21/12/2013
35 Chương 35 Hoa Sơn Tiên Môn - Trở về Trường Xuân Cư(thượng) 21/12/2013
36 Chương 36 Hoa Sơn Tiên Môn - Trở về Trường Xuân Cư(hạ) 21/12/2013
37 Chương 37 Hoa Sơn Tiên Môn - Tư Mã Bác(thượng) 21/12/2013
38 Chương 38 Hoa Sơn Tiên Môn - Tư Mã Bác(hạ) 21/12/2013
39 Chương 39 Hoa Sơn Tiên Môn - Lăng Ngọc Châu(thượng) 21/12/2013
40 Chương 40 Hoa Sơn Tiên Môn - Lăng Ngọc Châu(hạ) 21/12/2013
41 Chương 41 Hoa Sơn Tiên Môn - Vân Long Điện(thượng) 21/12/2013
42 Chương 42 Hoa Sơn Tiên Môn - Vân Long Điện(hạ) 21/12/2013
43 Chương 43 Hoa Sơn Tiên Môn - Linh thú vân hệ(thượng) 21/12/2013
44 Chương 44 Hoa Sơn Tiên Môn - Linh thú vân hệ(hạ) 21/12/2013
45 Chương 45 Hoa Sơn Tiên Môn - Vân tụ kiếm pháp(thượng) 21/12/2013
46 Chương 46 Hoa Sơn Tiên Môn - Vân tụ kiếm pháp(hạ) 21/12/2013
47 Chương 47 Hoa Sơn Tiên Môn - Triều đình đại Tấn (thượng) 21/12/2013
48 Chương 48 Hoa Sơn Tiên Môn - Triều đình đại Tấn(hạ) 21/12/2013
49 Chương 49 Hoa Sơn Tiên Môn - Đông Lục huyện thành 21/12/2013
50 Chương 50 Hoa Sơn Tiên Môn - Ngoại lệ(1-3) 21/12/2013
51 Chương 51 Hoa Sơn Tiên Môn - Nguyệt Nga môn(thượng) 21/12/2013
52 Chương 52 Hoa Sơn Tiên Môn - Nguyệt Nga môn (hạ) 21/12/2013
53 Chương 53 Hoa Sơn Tiên Môn - Ám hiệu(thượng) 21/12/2013
54 Chương 54 Hoa Sơn Tiên Môn - Ám hiệu(hạ) 21/12/2013
55 Chương 55 Hoa Sơn Tiên Môn - Tà ma ngoại đạo(thượng) 21/12/2013
56 Chương 56 Hoa Sơn Tiên Môn - Tà ma ngoại đạo(hạ) 21/12/2013
57 Chương 57 Hoa Sơn Tiên Môn - Phản kích(thượng) 21/12/2013
58 Chương 58 Hoa Sơn Tiên Môn - Phản kích(hạ) 21/12/2013
59 Chương 59 Hoa Sơn Tiên Môn - Cửu đại kiếm tiên(thượng) 21/12/2013
60 Chương 60 Hoa Sơn Tiên Môn - Cửu đại kiếm tiên (hạ) 21/12/2013
61 Chương 61 Hoa Sơn Tiên Môn - Toàn trường kinh sợ (thượng) 21/12/2013
62 Chương 62 Hoa Sơn Tiên Môn - Toàn trường kinh sợ(hạ) 21/12/2013
63 Chương 63 Hoa Sơn Tiên Môn - Thương Hoàng Kính(thượng) 21/12/2013
64 Chương 64 Hoa Sơn Tiên Môn - Thương Hoàng Kính(hạ) 21/12/2013
65 Chương 65 Hoa Sơn Tiên Môn - Bách Biến Vân Kiếm(thượng) 21/12/2013
66 Chương 66 Hoa Sơn Tiên Môn - Bách Biến Vân Kiếm(hạ) 21/12/2013
67 Chương 67 Hoa Sơn Tiên Môn - Nguyên Nguyên thượng nhân(thượng) 21/12/2013
68 Chương 68 Hoa Sơn Tiên Môn - Nguyên Nguyên thượng nhân(hạ) 21/12/2013
69 Chương 69 Hoa Sơn Tiên Môn - Giang thị huynh đệ (thượng) 21/12/2013
70 Chương 70 Hoa Sơn Tiên Môn - Giang thị huynh đệ(hạ) 21/12/2013
71 Chương 71 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoàn toàn lĩnh ngộ?(thượng) 21/12/2013
72 Chương 72 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoàn toàn lĩnh ngộ? (hạ) 21/12/2013
73 Chương 73 Hoa Sơn Tiên Môn - Thịt chó(thượng) 21/12/2013
74 Chương 74 Hoa Sơn Tiên Môn - Thịt chó(hạ) 21/12/2013
75 Chương 75 Hoa Sơn Tiên Môn - Tư Mã kiếm quán(thượng) 21/12/2013
76 Chương 76 Hoa Sơn Tiên Môn - Tư Mã kiếm quán(hạ) 21/12/2013
77 Chương 77 Hoa Sơn Tiên Môn - Kỳ diệu(thượng) 21/12/2013
78 Chương 78 Hoa Sơn Tiên Môn - Kỳ diệu(hạ) 21/12/2013
79 Chương 79 Hoa Sơn Tiên Môn - Phóng hỏa(thượng) 21/12/2013
80 Chương 80 Hoa Sơn Tiên Môn - Phóng hỏa(hạ) 21/12/2013
81 Chương 81 Hoa Sơn Tiên Môn - Tĩnh lặng (thượng) 21/12/2013
82 Chương 82 Hoa Sơn Tiên Môn - Tĩnh lặng(hạ) 21/12/2013
83 Chương 83 Hoa Sơn Tiên Môn - Khổ luyện (thượng) 21/12/2013
84 Chương 84 Hoa Sơn Tiên Môn - Khổ luyện (hạ) 21/12/2013
85 Chương 85 Hoa Sơn Tiên Môn - Lạc quan sống (thượng) 21/12/2013
86 Chương 86 Hoa Sơn Tiên Môn - Lạc quan sống(hạ) 21/12/2013
87 Chương 87 Hoa Sơn Tiên Môn - Tốc độ kinh hồn(thượng) 21/12/2013
88 Chương 88 Hoa Sơn Tiên Môn - Tốc độ kinh hồn (hạ) 21/12/2013
89 Chương 89 Hoa Sơn Tiên Môn - Trung niên họ Đào(thượng) 21/12/2013
90 Chương 90 Hoa Sơn Tiên Môn - Trung niên họ Đào(hạ) 21/12/2013
91 Chương 91 Hoa Sơn Tiên Môn - Bạch Ngự Băng(thượng) 21/12/2013
92 Chương 92 Hoa Sơn Tiên Môn - Bạch Ngự Băng(hạ) 21/12/2013
93 Chương 93 Hoa Sơn Tiên Môn - Chủ Bắc phong(thượng) 21/12/2013
94 Chương 94 Hoa Sơn Tiên Môn - Chủ Bắc phong(hạ) 21/12/2013
95 Chương 95 Hoa Sơn Tiên Môn - Tử Vân tiên nhưỡng(thượng) 21/12/2013
96 Chương 96 Hoa Sơn Tiên Môn - Tử Vân tiên nhưỡng(hạ) 21/12/2013
97 Chương 97 Hoa Sơn Tiên Môn - Lý gia sơn trang(thượng) 21/12/2013
98 Chương 98 Hoa Sơn Tiên Môn - Lý gia sơn trang(hạ) 21/12/2013
99 Chương 99 Hoa Sơn Tiên Môn - Lý gia(thượng) 21/12/2013
100 Chương 100 Hoa Sơn Tiên Môn - Lý gia(hạ) 21/12/2013
101 Chương 101 Hoa Sơn Tiên Môn - Tôn Thiên Cương (thượng) 21/12/2013
102 Chương 102 Hoa Sơn Tiên Môn - Tôn Thiên Cương(hạ) 21/12/2013
103 Chương 103 Hoa Sơn Tiên Môn - Thác chính là kiếm(thượng) 21/12/2013
104 Chương 104 Hoa Sơn Tiên Môn - Thác chính là kiếm(hạ) 21/12/2013
105 Chương 105 Hoa Sơn Tiên Môn - Vọng pháp thuật(thượng) 21/12/2013
106 Chương 106 Hoa Sơn Tiên Môn - Vọng pháp thuật(hạ) 21/12/2013
107 Chương 107 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm phá vạn pháp(thượng) 21/12/2013
108 Chương 108 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm phá vạn pháp(hạ) 21/12/2013
109 Chương 109 Hoa Sơn Tiên Môn - Thanh Thành tiên môn(thượng) 21/12/2013
110 Chương 110 Hoa Sơn Tiên Môn - Thanh Thành tiên môn(hạ) 21/12/2013
111 Chương 111 Hoa Sơn Tiên Môn - Siêu thoát kiếm ý(thượng) 21/12/2013
112 Chương 112 Hoa Sơn Tiên Môn - Siêu thoát kiếm ý(hạ) 21/12/2013
113 Chương 113 Hoa Sơn Tiên Môn - Nội bộ Đại Tấn(thượng) 21/12/2013
114 Chương 114 Hoa Sơn Tiên Môn - Nội bộ Đại Tấn (hạ) 21/12/2013
115 Chương 115 Hoa Sơn Tiên Môn - Nửa năm trôi qua(thượng) 21/12/2013
116 Chương 116 Hoa Sơn Tiên Môn - Nửa năm trôi qua(hạ) 21/12/2013
117 Chương 117 Hoa Sơn Tiên Môn - Tuyết ngừng rơi(thượng) 21/12/2013
118 Chương 118 Hoa Sơn Tiên Môn - Tuyết ngừng rơi(hạ) 21/12/2013
119 Chương 119 Hoa Sơn Tiên Môn - Hung hãn(thượng) 21/12/2013
120 Chương 120 Hoa Sơn Tiên Môn - Hung hãn(hạ) 21/12/2013
121 Chương 121 Hoa Sơn Tiên Môn - Cấp kiếm ý (thượng) 21/12/2013
122 Chương 122 Hoa Sơn Tiên Môn - Cấp kiếm ý(hạ) 21/12/2013
123 Chương 123 Hoa Sơn Tiên Môn - Ác mộng bắt đầu(thượng) 21/12/2013
124 Chương 124 Hoa Sơn Tiên Môn - Ác mộng bắt đầu(hạ) 21/12/2013
125 Chương 125 Hoa Sơn Tiên Môn - Đứng đầu Bắc Phong (thượng) 21/12/2013
126 Chương 126 Hoa Sơn Tiên Môn - Đứng đầu Bắc Phong(hạ) 21/12/2013
127 Chương 127 Hoa Sơn Tiên Môn - Vạn Lý Độc Hành(thượng) 21/12/2013
128 Chương 128 Hoa Sơn Tiên Môn - Vạn Lý Độc Hành(hạ) 21/12/2013
129 Chương 129 Hoa Sơn Tiên Môn - Náo nhiệt(thượng) 21/12/2013
130 Chương 130 Hoa Sơn Tiên Môn - Náo nhiệt(hạ) 21/12/2013
131 Chương 131 Hoa Sơn Tiên Môn - Ám sát tới cửa(thượng) 21/12/2013
132 Chương 132 Hoa Sơn Tiên Môn - Ám sát tới cửa(hạ) 21/12/2013
133 Chương 133 Hoa Sơn Tiên Môn - Phản kích(thượng) 21/12/2013
134 Chương 134 Hoa Sơn Tiên Môn - Phản kích(hạ) 21/12/2013
135 Chương 135 Hoa Sơn Tiên Môn - Bay (thượng) 21/12/2013
136 Chương 136 Hoa Sơn Tiên Môn - Bay(hạ) 21/12/2013
137 Chương 137 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiên cảnh (thượng) 21/12/2013
138 Chương 138 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiên cảnh(hạ) 21/12/2013
139 Chương 139 Hoa Sơn Tiên Môn - Lão nhân tóc trắng(thượng) 21/12/2013
140 Chương 140 Hoa Sơn Tiên Môn - Lão nhân tóc trắng(hạ) 21/12/2013
141 Chương 141 Hoa Sơn Tiên Môn - Cấp báo(thượng) 21/12/2013
142 Chương 142 Hoa Sơn Tiên Môn - Cấp báo(hạ) 21/12/2013
143 Chương 143 Hoa Sơn Tiên Môn - Kết thúc tu hành(thượng) 21/12/2013
144 Chương 144 Hoa Sơn Tiên Môn - Kết thúc tu hành(hạ) 21/12/2013
145 Chương 145 Hoa Sơn Tiên Môn - Tử Hà thượng nhân(thượng) 21/12/2013
146 Chương 146 Hoa Sơn Tiên Môn - Tử Hà thượng nhân(hạ) 21/12/2013
147 Chương 147 Hoa Sơn Tiên Môn - L ục Nguyên vs Triệu Nam(thượng) 21/12/2013
148 Chương 148 Hoa Sơn Tiên Môn - L ục Nguyên vs Triệu Nam(hạ) 21/12/2013
149 Chương 149 Hoa Sơn Tiên Môn - Quyết chiến kịch liệt(thượng) 21/12/2013
150 Chương 150 Hoa Sơn Tiên Môn - Quyết chiến kịch liệt(hạ) 21/12/2013
151 Chương 151 Hoa Sơn Tiên Môn - Đấu trên không trung(thượng) 21/12/2013
152 Chương 152 Hoa Sơn Tiên Môn - Đấu trên không trung(hạ) 21/12/2013
153 Chương 153 Hoa Sơn Tiên Môn - Mưa lớn(thượng) 21/12/2013
154 Chương 154 Hoa Sơn Tiên Môn - Mưa lớn(hạ) 21/12/2013
155 Chương 155 Hoa Sơn Tiên Môn - Vũ kiếm ý(thượng) 21/12/2013
156 Chương 156 Hoa Sơn Tiên Môn - Vũ kiếm ý(hạ) 21/12/2013
157 Chương 157 Hoa Sơn Tiên Môn - Nắm bắt Vũ kiếm ý(thượng) 21/12/2013
158 Chương 158 Hoa Sơn Tiên Môn - Nắm bắt Vũ kiếm ý(hạ) 21/12/2013
159 Chương 159 Hoa Sơn Tiên Môn - Kết thúc cuộc chiến(thượng) 21/12/2013
160 Chương 160 Hoa Sơn Tiên Môn - Kết thúc cuộc chiến(hạ) 21/12/2013
161 Chương 161 Hoa Sơn Tiên Môn - Hạng nhất 21/12/2013
162 Chương 162 Hoa Sơn Tiên Môn - Đột phá(thượng) 21/12/2013
163 Chương 163 Hoa Sơn Tiên Môn - Đột phá (hạ) 21/12/2013
164 Chương 164 Hoa Sơn Tiên Môn - Bách Khoáng tỉnh(thượng) 21/12/2013
165 Chương 165 Hoa Sơn Tiên Môn - Bách Khoáng tỉnh(hạ) 21/12/2013
166 Chương 166 Hoa Sơn Tiên Môn - Tống Kiếm Cửu(thượng) 21/12/2013
167 Chương 167 Hoa Sơn Tiên Môn - Tống Kiếm Cửu(hạ) 21/12/2013
168 Chương 168 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhiệm vụ khó khăn(thượng) 21/12/2013
169 Chương 169 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhiệm vụ khó khăn(hạ) 21/12/2013
170 Chương 170 Hoa Sơn Tiên Môn - Chu gia tiểu thư(thượng) 21/12/2013
171 Chương 171 Hoa Sơn Tiên Môn - Chu gia tiểu thư(hạ) 21/12/2013
172 Chương 172 Hoa Sơn Tiên Môn - Phong Linh bài(thượng) 21/12/2013
173 Chương 173 Hoa Sơn Tiên Môn - Phong Linh bài(hạ) 21/12/2013
174 Chương 174 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoàn thành nhiệm vụ(thượng) 21/12/2013
175 Chương 175 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoàn thành nhiệm vụ(hạ) 21/12/2013
176 Chương 176 Hoa Sơn Tiên Môn - Kim Đồng ưng(thượng) 21/12/2013
177 Chương 177 Hoa Sơn Tiên Môn - Kim Đồng ưng(hạ) 21/12/2013
178 Chương 178 Hoa Sơn Tiên Môn - Xếp hạng 180(thượng) 21/12/2013
179 Chương 179 Hoa Sơn Tiên Môn - Xếp hạng 180(hạ) 21/12/2013
180 Chương 180 Hoa Sơn Tiên Môn - Thu thập chiến lợi phẩm(thượng) 21/12/2013
181 Chương 181 Hoa Sơn Tiên Môn - Thu thập chiến lợi phẩm(hạ) 21/12/2013
182 Chương 182 Hoa Sơn Tiên Môn - Địa Hành Tri Muội Nhân(thượng) 21/12/2013
183 Chương 183 Hoa Sơn Tiên Môn - Địa Hành Tri Muội Nhân(hạ) 21/12/2013
184 Chương 184 Hoa Sơn Tiên Môn - Tào Thu(thượng) 21/12/2013
185 Chương 185 Hoa Sơn Tiên Môn - Tào Thu(hạ) 21/12/2013
186 Chương 186 Hoa Sơn Tiên Môn - Đỗ Hối(thượng) 21/12/2013
187 Chương 187 Hoa Sơn Tiên Môn - Đỗ Hối(hạ) 21/12/2013
188 Chương 188 Hoa Sơn Tiên Môn - Phản đồ bắc phong(thượng) 21/12/2013
189 Chương 189 Hoa Sơn Tiên Môn - Phản đồ bắc phong(hạ) 21/12/2013
190 Chương 190 Hoa Sơn Tiên Môn - Võ Đang tiên môn(thượng) 21/12/2013
191 Chương 191 Hoa Sơn Tiên Môn - Võ Đang tiên môn(hạ) 21/12/2013
192 Chương 192 Hoa Sơn Tiên Môn - Tuyệt thế Yến Thương Thiên(thượng) 21/12/2013
193 Chương 193 Hoa Sơn Tiên Môn - Tuyệt thế Yến Thương Thiên(hạ) 21/12/2013
194 Chương 194 Hoa Sơn Tiên Môn - Giao ra ngũ tiên lệnh(thượng) 21/12/2013
195 Chương 195 Hoa Sơn Tiên Môn - Giao ra ngũ tiên lệnh(hạ) 21/12/2013
196 Chương 196 Hoa Sơn Tiên Môn - Công Dương Tam Quang(thượng) 21/12/2013
197 Chương 197 Hoa Sơn Tiên Môn - Công Dương Tam Quang (hạ) 21/12/2013
198 Chương 198 Hoa Sơn Tiên Môn - Tỷ thí kết thúc(thượng) 21/12/2013
199 Chương 199 Hoa Sơn Tiên Môn - Tỷ thí kết thúc(hạ) 21/12/2013
200 Chương 200 Hoa Sơn Tiên Môn - Mưa rơi(thượng) 21/12/2013
201 Chương 201 Hoa Sơn Tiên Môn - Mưa rơi(hạ) 21/12/2013
202 Chương 202 Hoa Sơn Tiên Môn - Thật ghê gớm (thượng) 21/12/2013
203 Chương 203 Hoa Sơn Tiên Môn - Thật ghê gớm(hạ) 21/12/2013
204 Chương 204 Hoa Sơn Tiên Môn - Siêu thoát kiếm ý. 21/12/2013
205 Chương 205 Hoa Sơn Tiên Môn - Từ biệt Kim Đồng Ưng(thượng) 21/12/2013
206 Chương 206 Hoa Sơn Tiên Môn - Từ biệt Kim Đồng Ưng(hạ) 21/12/2013
207 Chương 207 Hoa Sơn Tiên Môn - Đại Nguyên khiêu chiến(thượng) 21/12/2013
208 Chương 208 Hoa Sơn Tiên Môn - Đại Nguyên khiêu chiến(hạ) 21/12/2013
209 Chương 209 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên vsThiết Mộc Nhĩ(thượng) 21/12/2013
210 Chương 210 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên vsThiết Mộc Nhĩ(hạ) 21/12/2013
211 Chương 211 Hoa Sơn Tiên Môn - Chiến thắng(thượng) 21/12/2013
212 Chương 212 Hoa Sơn Tiên Môn - Chiến thắng(hạ) 21/12/2013
213 Chương 213 Hoa Sơn Tiên Môn - Trịch Trục Hoa(thượng) 21/12/2013
214 Chương 214 Hoa Sơn Tiên Môn - Trịch Trục Hoa(hạ) 21/12/2013
215 Chương 215 Hoa Sơn Tiên Môn - Chém giết bốn yêu ma(thượng) 21/12/2013
216 Chương 216 Hoa Sơn Tiên Môn - Chém giết bốn yêu ma(hạ) 21/12/2013
217 Chương 217 Hoa Sơn Tiên Môn - Thất bại(thượng) 21/12/2013
218 Chương 218 Hoa Sơn Tiên Môn - Thất bại(hạ) 21/12/2013
219 Chương 219 Hoa Sơn Tiên Môn - Toàn trường kinh ngạc(thượng) 21/12/2013
220 Chương 220 Hoa Sơn Tiên Môn - Toàn trường kinh ngạc(hạ) 21/12/2013
221 Chương 221 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm ở nơi tay rượu ở nơi tay(thượng) 21/12/2013
222 Chương 222 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm ở nơi tay rượu ở nơi tay(hạ) 21/12/2013
223 Chương 223 Hoa Sơn Tiên Môn - Thế giới yêu ma(thượng) 21/12/2013
224 Chương 224 Hoa Sơn Tiên Môn - Thế giới yêu ma(hạ) 21/12/2013
225 Chương 225 Hoa Sơn Tiên Môn - Hồ trưởng lão vs Lý Nguyên Bạch(thượng) 21/12/2013
226 Chương 226 Hoa Sơn Tiên Môn - Hồ trưởng lão vs Lý Nguyên Bạch(hạ) 21/12/2013
227 Chương 227 Hoa Sơn Tiên Môn - Ngắm Trịch Trục Hoa(thượng) 21/12/2013
228 Chương 228 Hoa Sơn Tiên Môn - Ngắm Trịch Trục Hoa(hạ) 21/12/2013
229 Chương 229 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiễn đưa sư phụ(thượng) 21/12/2013
230 Chương 230 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiễn đưa sư phụ(hạ) 21/12/2013
231 Chương 231 Hoa Sơn Tiên Môn - Khiêu chiến đạo quán(thượng) 21/12/2013
232 Chương 232 Hoa Sơn Tiên Môn - Khiêu chiến đạo quán(hạ) 21/12/2013
233 Chương 233 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh bại Tống Sí(thượng) 21/12/2013
234 Chương 234 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh bại Tống Sí(hạ) 21/12/2013
235 Chương 235 Hoa Sơn Tiên Môn - Võ Lăng tiên môn(thượng) 21/12/2013
236 Chương 236 Hoa Sơn Tiên Môn - Võ Lăng tiên môn(hạ) 21/12/2013
237 Chương 237 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh cược với Triệu Càn Khôn (thượng) 21/12/2013
238 Chương 238 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh cược với Triệu Càn Khôn(hạ) 21/12/2013
239 Chương 239 Hoa Sơn Tiên Môn - Chung đại tiểu thư 21/12/2013
240 Chương 240 Hoa Sơn Tiên Môn - Một kiếm ngăn địch một kiếm dùng bữa(thượng) 21/12/2013
241 Chương 241 Hoa Sơn Tiên Môn - Một kiếm ngăn địch một kiếm dùng bữa(hạ) 21/12/2013
242 Chương 242 Hoa Sơn Tiên Môn - Đại điển truyền chưởng môn(thượng) 21/12/2013
243 Chương 243 Hoa Sơn Tiên Môn - Đại điển truyền chưởng môn(hạ) 21/12/2013
244 Chương 244 Hoa Sơn Tiên Môn - Vô Sinh di cung(thượng) 21/12/2013
245 Chương 245 Hoa Sơn Tiên Môn - Vô Sinh di cung(hạ) 21/12/2013
246 Chương 246 Hoa Sơn Tiên Môn - Trầm mê kiếm thuật (thượng) 21/12/2013
247 Chương 247 Hoa Sơn Tiên Môn - Trầm mê kiếm thuật(hạ) 21/12/2013
248 Chương 248 Hoa Sơn Tiên Môn - Chiến linh thú(thượng) 21/12/2013
249 Chương 249 Hoa Sơn Tiên Môn - Chiến linh thú(hạ) 21/12/2013
250 Chương 250 Hoa Sơn Tiên Môn - Song Khô đạo nhân(thượng) 21/12/2013
251 Chương 251 Hoa Sơn Tiên Môn - Song Khô đạo nhân(hạ) 21/12/2013
252 Chương 252 Hoa Sơn Tiên Môn - Tới tầng thứ sáu(thượng) 21/12/2013
253 Chương 253 Hoa Sơn Tiên Môn - Tới tầng thứ sáu(hạ) 21/12/2013
254 Chương 254 Hoa Sơn Tiên Môn - Tầng cuối cùng(thượng) 21/12/2013
255 Chương 255 Hoa Sơn Tiên Môn - Tầng cuối cùng(hạ) 21/12/2013
256 Chương 256 Hoa Sơn Tiên Môn - Trở về Hoa Sơn(thượng) 21/12/2013
257 Chương 257 Hoa Sơn Tiên Môn - Trở về Hoa Sơn(hạ) 21/12/2013
258 Chương 258 Hoa Sơn Tiên Môn - Nam Cung Lạp và Thượng Quan Thanh(thượng) 21/12/2013
259 Chương 259 Hoa Sơn Tiên Môn - Nam Cung Lạp và Thượng Quan Thanh(hạ) 21/12/2013
260 Chương 260 Hoa Sơn Tiên Môn - Cổ Đào phủ 21/12/2013
261 Chương 261 Hoa Sơn Tiên Môn - Âu Vân Cơ(thượng) 21/12/2013
262 Chương 262 Hoa Sơn Tiên Môn - Âu Vân Cơ(hạ) 21/12/2013
263 Chương 263 Hoa Sơn Tiên Môn - Nguyên Nguyên thượng nhân kinh động(thượng) . 21/12/2013
264 Chương 264 Hoa Sơn Tiên Môn - Nguyên Nguyên thượng nhân kinh động(hạ) 21/12/2013
265 Chương 265 Hoa Sơn Tiên Môn - Phong chi kiếm ý(thượng) 21/12/2013
266 Chương 266 Hoa Sơn Tiên Môn - Phong chi kiếm ý(hạ) 21/12/2013
267 Chương 267 Hoa Sơn Tiên Môn - Gặp Yến Thương Thiên(thượng) 21/12/2013
268 Chương 268 Hoa Sơn Tiên Môn - Gặp Yến Thương Thiên(hạ) 21/12/2013
269 Chương 269 Hoa Sơn Tiên Môn - Mạc Thiên Biến(thượng) 21/12/2013
270 Chương 270 Hoa Sơn Tiên Môn - Mạc Thiên Biến(hạ) 21/12/2013
271 Chương 271 Hoa Sơn Tiên Môn - Thủy Kiếm Hỏa Lâu(thượng) 21/12/2013
272 Chương 272 Hoa Sơn Tiên Môn - Thủy Kiếm Hỏa Lâu(hạ) 21/12/2013
273 Chương 273 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiến vào trong lâu(thượng) 21/12/2013
274 Chương 274 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiến vào trong lâu(hạ) 21/12/2013
275 Chương 275 Hoa Sơn Tiên Môn - Xích Long tiên môn(thượng) 21/12/2013
276 Chương 276 Hoa Sơn Tiên Môn - Xích Long tiên môn(hạ) 21/12/2013
277 Chương 277 Hoa Sơn Tiên Môn - Diệp Hương Chi (thượng) 21/12/2013
278 Chương 278 Hoa Sơn Tiên Môn - Diệp Hương Chi(hạ) 21/12/2013
279 Chương 279 Hoa Sơn Tiên Môn - Cánh cửa cuối cùng(thượng) 21/12/2013
280 Chương 280 Hoa Sơn Tiên Môn - Cánh cửa cuối cùng(hạ) 21/12/2013
281 Chương 281 Hoa Sơn Tiên Môn - Thủy Kiếm lâu sụp đổ(thượng) 21/12/2013
282 Chương 282 Hoa Sơn Tiên Môn - Thủy Kiếm lâu sụp đổ(hạ) 21/12/2013
283 Chương 283 Hoa Sơn Tiên Môn - Ngũ Hành Luân Hồi kiếm đạo(thượng) 21/12/2013
284 Chương 284 Hoa Sơn Tiên Môn - Ngũ Hành Luân Hồi kiếm đạo(hạ) 21/12/2013
285 Chương 285 Hoa Sơn Tiên Môn - Tuyển tân chưởng môn(thượng) 21/12/2013
286 Chương 286 Hoa Sơn Tiên Môn - Tuyển tân chưởng môn(hạ) 21/12/2013
287 Chương 287 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoa Sơn náo nhiệt(thượng) 21/12/2013
288 Chương 288 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoa Sơn náo nhiệt(hạ) 21/12/2013
289 Chương 289 Hoa Sơn Tiên Môn - Trường Sinh Đạo quả(thượng) 21/12/2013
290 Chương 290 Hoa Sơn Tiên Môn - Trường Sinh Đạo quả(hạ) 21/12/2013
291 Chương 291 Hoa Sơn Tiên Môn - Hi Di kiếm pháp(thượng) 21/12/2013
292 Chương 292 Hoa Sơn Tiên Môn - Hi Di kiếm pháp(hạ) 21/12/2013
293 Chương 293 Hoa Sơn Tiên Môn - Hợp tác(thượng) 21/12/2013
294 Chương 294 Hoa Sơn Tiên Môn - Hợp tác(hạ) 21/12/2013
295 Chương 295 Hoa Sơn Tiên Môn - Nam Thu(thượng) 21/12/2013
296 Chương 296 Hoa Sơn Tiên Môn - Nam Thu(hạ) 21/12/2013
297 Chương 297 Hoa Sơn Tiên Môn - Phi kiếm(thượng) 21/12/2013
298 Chương 298 Hoa Sơn Tiên Môn - Phi kiếm(hạ) 21/12/2013
299 Chương 299 Hoa Sơn Tiên Môn - Luyện thông(thượng) 21/12/2013
300 Chương 300 Hoa Sơn Tiên Môn - Luyện thông(hạ) 21/12/2013
301 Chương 301 Hoa Sơn Tiên Môn - Thành công (thượng) 21/12/2013
302 Chương 302 Hoa Sơn Tiên Môn - Thành công(hạ) 21/12/2013
303 Chương 303 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm khí sắc bén(thượng) 21/12/2013
304 Chương 304 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm khí sắc bén(hạ) 21/12/2013
305 Chương 305 Hoa Sơn Tiên Môn - Thánh cô 21/12/2013
306 Chương 306 Hoa Sơn Tiên Môn - Ngày thứ bảy(thượng) 21/12/2013
307 Chương 307 Hoa Sơn Tiên Môn - Ngày thứ bảy(hạ) 21/12/2013
308 Chương 308 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên Địa chi môn(thượng) 21/12/2013
309 Chương 309 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên Địa chi môn(hạ) 21/12/2013
310 Chương 310 Hoa Sơn Tiên Môn - Dương Vân Cốc(thượng) 21/12/2013
311 Chương 311 Hoa Sơn Tiên Môn - Dương Vân Cốc(hạ) 21/12/2013
312 Chương 312 Hoa Sơn Tiên Môn - Thạch sư huynh(thượng) 21/12/2013
313 Chương 313 Hoa Sơn Tiên Môn - Thạch sư huynh(hạ) 21/12/2013
314 Chương 314 Hoa Sơn Tiên Môn - Thời đại thay đổi(thượng) 21/12/2013
315 Chương 315 Hoa Sơn Tiên Môn - Thời đại thay đổi(hạ) 21/12/2013
316 Chương 316 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiến vào Tứ Quá Nhai(thượng) 21/12/2013
317 Chương 317 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiến vào Tứ Quá Nhai(hạ) 21/12/2013
318 Chương 318 Hoa Sơn Tiên Môn - Cuộc chiến thường đan(thượng) 21/12/2013
319 Chương 319 Hoa Sơn Tiên Môn - Cuộc chiến thường đan(hạ) 21/12/2013
320 Chương 320 Hoa Sơn Tiên Môn - Liên Niên(thượng) 21/12/2013
321 Chương 321 Hoa Sơn Tiên Môn - Liên Niên(hạ) 21/12/2013
322 Chương 322 Hoa Sơn Tiên Môn - Tây Môn Loạn(thượng) 21/12/2013
323 Chương 323 Hoa Sơn Tiên Môn - Tây Môn Loạn(hạ) 21/12/2013
324 Chương 324 Hoa Sơn Tiên Môn - Ngũ sắc vân kiếm đan(thượng) 21/12/2013
325 Chương 325 Hoa Sơn Tiên Môn - Ngũ sắc vân kiếm đan(hạ) 21/12/2013
326 Chương 326 Hoa Sơn Tiên Môn - Chu Thanh Huyền(thượng) 21/12/2013
327 Chương 327 Hoa Sơn Tiên Môn - Chu Thanh Huyền(hạ) 21/12/2013
328 Chương 328 Hoa Sơn Tiên Môn - Cạn chén(thượng) 21/12/2013
329 Chương 329 Hoa Sơn Tiên Môn - Cạn chén(hạ) 21/12/2013
330 Chương 330 Hoa Sơn Tiên Môn - Ân Chính(thượng) 21/12/2013
331 Chương 331 Hoa Sơn Tiên Môn - Ân Chính(hạ) 21/12/2013
332 Chương 332 Hoa Sơn Tiên Môn - Chân Võ Động thiên(thượng) 21/12/2013
333 Chương 333 Hoa Sơn Tiên Môn - Chân Võ Động thiên(hạ) 21/12/2013
334 Chương 334 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhạc Hàn Chi(thượng) 21/12/2013
335 Chương 335 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhạc Hàn Chi(hạ) 21/12/2013
336 Chương 336 Hoa Sơn Tiên Môn - Dâm tặc(thượng) 21/12/2013
337 Chương 337 Hoa Sơn Tiên Môn - Dâm tặc(hạ) 21/12/2013
338 Chương 338 Hoa Sơn Tiên Môn - Triệu Nguyên vs Tịch Pháp(thượng) 21/12/2013
339 Chương 339 Hoa Sơn Tiên Môn - Triệu Nguyên vs Tịch Pháp(hạ) 21/12/2013
340 Chương 340 Hoa Sơn Tiên Môn - Thái tuế(thượng) 21/12/2013
341 Chương 341 Hoa Sơn Tiên Môn - Thái tuế(hạ) 21/12/2013
342 Chương 342 Hoa Sơn Tiên Môn - Vị trí thứ hai(thượng) 21/12/2013
343 Chương 343 Hoa Sơn Tiên Môn - Vị trí thứ hai(hạ) 21/12/2013
344 Chương 344 Hoa Sơn Tiên Môn - Tới Côn Luân sơn(thượng) 21/12/2013
345 Chương 345 Hoa Sơn Tiên Môn - Tới Côn Luân sơn(hạ) 21/12/2013
346 Chương 346 Hoa Sơn Tiên Môn - Đại Nguyên tấn công(thượng) 21/12/2013
347 Chương 347 Hoa Sơn Tiên Môn - Đại Nguyên tấn công(hạ) 21/12/2013
348 Chương 348 Hoa Sơn Tiên Môn - Bị bắt giam(thượng) 21/12/2013
349 Chương 349 Hoa Sơn Tiên Môn - Bị bắt giam(hạ) 21/12/2013
350 Chương 350 Hoa Sơn Tiên Môn - Lại gặp Kiến Mộc(thượng) 21/12/2013
351 Chương 351 Hoa Sơn Tiên Môn - Lại gặp Kiến Mộc(hạ) 21/12/2013
352 Chương 352 Hoa Sơn Tiên Môn - Tuyết Sơn lão tổ(thượng) 21/12/2013
353 Chương 353 Hoa Sơn Tiên Môn - Tuyết Sơn lão tổ(hạ) 21/12/2013
354 Chương 354 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh bại Ti Nam(thượng) 21/12/2013
355 Chương 355 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh bại Ti Nam(hạ) 21/12/2013
356 Chương 356 Hoa Sơn Tiên Môn - Chiến lợi phẩm lớn(thượng) 21/12/2013
357 Chương 357 Hoa Sơn Tiên Môn - Chiến lợi phẩm lớn(hạ) 21/12/2013
358 Chương 358 Hoa Sơn Tiên Môn - Huyết Khố động(thượng) 21/12/2013
359 Chương 359 Hoa Sơn Tiên Môn - Huyết Khố động(hạ) 21/12/2013
360 Chương 360 Hoa Sơn Tiên Môn - Huyết Ma kiếm tiên(thượng) 21/12/2013
361 Chương 361 Hoa Sơn Tiên Môn - Huyết Ma kiếm tiên(hạ) 21/12/2013
362 Chương 362 Hoa Sơn Tiên Môn - Tuyết là gì?(thượng) 21/12/2013
363 Chương 363 Hoa Sơn Tiên Môn - Tuyết là gì?(hạ) 21/12/2013
364 Chương 364 Hoa Sơn Tiên Môn - Thanh Thành sơn(thượng) 21/12/2013
365 Chương 365 Hoa Sơn Tiên Môn - Thanh Thành sơn(hạ) 21/12/2013
366 Chương 366 Hoa Sơn Tiên Môn - Thần hồn giang(thượng) 21/12/2013
367 Chương 367 Hoa Sơn Tiên Môn - Thần hồn giang(hạ) 21/12/2013
368 Chương 368 Hoa Sơn Tiên Môn - Vô Định kiều(thượng) 21/12/2013
369 Chương 369 Hoa Sơn Tiên Môn - Vô Định kiều(hạ) 21/12/2013
370 Chương 370 Hoa Sơn Tiên Môn - Ninh Tử Chấn(thượng) 21/12/2013
371 Chương 371 Hoa Sơn Tiên Môn - Ninh Tử Chấn(hạ) 21/12/2013
372 Chương 372 Hoa Sơn Tiên Môn - Đại Thần hồn thạch(thượng) 21/12/2013
373 Chương 373 Hoa Sơn Tiên Môn - Đại Thần hồn thạch(hạ) 21/12/2013
374 Chương 374 Hoa Sơn Tiên Môn - Chém giết(thượng) 21/12/2013
375 Chương 375 Hoa Sơn Tiên Môn - Chém giết(hạ) 21/12/2013
376 Chương 376 Hoa Sơn Tiên Môn - Tần Giang Yển(thượng) 21/12/2013
377 Chương 377 Hoa Sơn Tiên Môn - Tần Giang Yển(hạ) 21/12/2013
378 Chương 378 Hoa Sơn Tiên Môn - Thủy vực(thượng) 21/12/2013
379 Chương 379 Hoa Sơn Tiên Môn - Thủy vực(hạ) 21/12/2013
380 Chương 380 Hoa Sơn Tiên Môn - Băng tổ(thượng) 21/12/2013
381 Chương 381 Hoa Sơn Tiên Môn - Băng tổ(hạ) 21/12/2013
382 Chương 382 Hoa Sơn Tiên Môn - Băng và nước(thượng) 21/12/2013
383 Chương 383 Hoa Sơn Tiên Môn - Băng và nước(hạ) 21/12/2013
384 Chương 384 Hoa Sơn Tiên Môn - Thủy Viên vương(thượng) 21/12/2013
385 Chương 385 Hoa Sơn Tiên Môn - Thủy Viên vương(hạ) 21/12/2013
386 Chương 386 Hoa Sơn Tiên Môn - Thời tiết biến đổi(thượng) 21/12/2013
387 Chương 387 Hoa Sơn Tiên Môn - Thời tiết biến đổi(hạ) 21/12/2013
388 Chương 388 Hoa Sơn Tiên Môn - Thứ nhất(thượng) 21/12/2013
389 Chương 389 Hoa Sơn Tiên Môn - Thứ nhất(hạ) 21/12/2013
390 Chương 390 Hoa Sơn Tiên Môn - Biển cả rộng lớn. 21/12/2013
391 Chương 391 Hoa Sơn Tiên Môn - Trở về Trường Xuân Cư(thượng) 21/12/2013
392 Chương 392 Hoa Sơn Tiên Môn - Trở về Trường Xuân Cư(hạ) 21/12/2013
393 Chương 393 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm đạo đại thành (thượng) 21/12/2013
394 Chương 394 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm đạo đại thành(hạ) 21/12/2013
395 Chương 395 Hoa Sơn Tiên Môn - Thức kiếm(thượng) 21/12/2013
396 Chương 396 Hoa Sơn Tiên Môn - Thức kiếm(hạ) 21/12/2013
397 Chương 397 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên sứ áo tím(thượng) 21/12/2013
398 Chương 398 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên sứ áo tím (hạ) 21/12/2013
399 Chương 399 Hoa Sơn Tiên Môn - Diệp Tiếu(Thượng) 21/12/2013
400 Chương 400 Hoa Sơn Tiên Môn - Diệp Tiếu(hạ) 21/12/2013
401 Chương 401 Hoa Sơn Tiên Môn - Biển vô tận 21/12/2013
402 Chương 402 Hoa Sơn Tiên Môn - Tôn Thanh Trì(thượng) 21/12/2013
403 Chương 403 Hoa Sơn Tiên Môn - Tôn Thanh Trì(hạ) 21/12/2013
404 Chương 404 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên Khôi Tinh(thượng) 21/12/2013
405 Chương 405 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên Khôi Tinh(hạ) 21/12/2013
406 Chương 406 Hoa Sơn Tiên Môn - Độc cốc(thượng) 21/12/2013
407 Chương 407 Hoa Sơn Tiên Môn - Độc cốc(hạ) 21/12/2013
408 Chương 408 Hoa Sơn Tiên Môn - Kết thành Hư Đan(thượng) 21/12/2013
409 Chương 409 Hoa Sơn Tiên Môn - Kết thành Hư Đan(hạ) 21/12/2013
410 Chương 410 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhân vật tiên cấp(thượng) 21/12/2013
411 Chương 411 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhân vật tiên cấp(hạ) 21/12/2013
412 Chương 412 Hoa Sơn Tiên Môn - Thực lực thật mạnh(thượng) 21/12/2013
413 Chương 413 Hoa Sơn Tiên Môn - Thực lực thật mạnh(hạ) 21/12/2013
414 Chương 414 Hoa Sơn Tiên Môn - Thái Hồ(thượng) 21/12/2013
415 Chương 415 Hoa Sơn Tiên Môn - Thái Hồ(hạ) 21/12/2013
416 Chương 416 Hoa Sơn Tiên Môn - Thái Hồ nam tử(thượng) 21/12/2013
417 Chương 417 Hoa Sơn Tiên Môn - Thái Hồ nam tử(hạ) 21/12/2013
418 Chương 418 Hoa Sơn Tiên Môn - Phong chủ Bắc Phong(thượng) 21/12/2013
419 Chương 419 Hoa Sơn Tiên Môn - Phong chủ Bắc Phong(hạ) 21/12/2013
420 Chương 420 Hoa Sơn Tiên Môn - Hèn hạ vô sỉ(thượng) 21/12/2013
421 Chương 421 Hoa Sơn Tiên Môn - Hèn hạ vô sỉ(hạ) 21/12/2013
422 Chương 422 Hoa Sơn Tiên Môn - Hai đạo hàn khí(thượng) 21/12/2013
423 Chương 423 Hoa Sơn Tiên Môn - Hai đạo hàn khí(hạ) 21/12/2013
424 Chương 424 Hoa Sơn Tiên Môn - Băng cực cửu trọng thiên(thượng) 21/12/2013
425 Chương 425 Hoa Sơn Tiên Môn - Băng cực cửu trọng thiên(hạ) 21/12/2013
426 Chương 426 Hoa Sơn Tiên Môn - Trảm yêu trừ ma(thượng) 21/12/2013
427 Chương 427 Hoa Sơn Tiên Môn - Trảm yêu trừ ma(hạ) 21/12/2013
428 Chương 428 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên trở về(thượng) 21/12/2013
429 Chương 429 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên trở về(hạ) 21/12/2013
430 Chương 430 Hoa Sơn Tiên Môn - Tìm kiếm Nguyên Nguyên thượng nhân(thượng) 21/12/2013
431 Chương 431 Hoa Sơn Tiên Môn - Tìm kiếm Nguyên Nguyên thượng nhân(hạ) 21/12/2013
432 Chương 432 Hoa Sơn Tiên Môn - Dã tâm(thượng) 21/12/2013
433 Chương 433 Hoa Sơn Tiên Môn - Dã tâm(hạ) 21/12/2013
434 Chương 434 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên vs Tư Mã Trường Bạch(thượng) 21/12/2013
435 Chương 435 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên vs Tư Mã Trường Bạch(hạ) 21/12/2013
436 Chương 436 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm vương cảnh giới(thượng) 21/12/2013
437 Chương 437 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm vương cảnh giới(hạ) 21/12/2013
438 Chương 438 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh bại Tư Mã Trường Bạch (thượng) 21/12/2013
439 Chương 439 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh bại Tư Mã Trường Bạch(hạ) 21/12/2013
440 Chương 440 Hoa Sơn Tiên Môn - Rời khỏi Hoa Sơn(thượng) 21/12/2013
441 Chương 441 Hoa Sơn Tiên Môn - Rời khỏi Hoa Sơn(hạ) 21/12/2013
442 Chương 442 Hoa Sơn Tiên Môn - Bách Vô Kỵ(thượng) 21/12/2013
443 Chương 443 Hoa Sơn Tiên Môn - Bách Vô Kỵ(hạ) 21/12/2013
444 Chương 444 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhân Yêu Hỗn Hợp Thất(thượng) 21/12/2013
445 Chương 445 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhân Yêu Hỗn Hợp Thất(hạ) 21/12/2013
446 Chương 446 Hoa Sơn Tiên Môn - Nghiên cứu(thượng) 21/12/2013
447 Chương 447 Hoa Sơn Tiên Môn - Nghiên cứu(hạ) 21/12/2013
448 Chương 448 Hoa Sơn Tiên Môn - Vạn Huyết Tà Thân(thượng) 21/12/2013
449 Chương 449 Hoa Sơn Tiên Môn - Vạn Huyết Tà Thân(hạ) 21/12/2013
450 Chương 450 Hoa Sơn Tiên Môn - Tang lễ(thượng) 21/12/2013
451 Chương 451 Hoa Sơn Tiên Môn - Tang lễ(hạ) 21/12/2013
452 Chương 452 Hoa Sơn Tiên Môn - Trường Sinh Bát Trọng(thượng) 21/12/2013
453 Chương 453 Hoa Sơn Tiên Môn - Trường Sinh Bát Trọng(hạ) 21/12/2013
454 Chương 454 Hoa Sơn Tiên Môn - Phát động đại trận(thượng) 21/12/2013
455 Chương 455 Hoa Sơn Tiên Môn - Phát động đại trận(hạ) 21/12/2013
456 Chương 456 Hoa Sơn Tiên Môn - Nan đề(thượng) 21/12/2013
457 Chương 457 Hoa Sơn Tiên Môn - Nan đề(hạ) 21/12/2013
458 Chương 458 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên gặp nguy(thượng) 21/12/2013
459 Chương 459 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên gặp nguy(hạ) 21/12/2013
460 Chương 460 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoa Sơn đại trận(thượng) 21/12/2013
461 Chương 461 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoa Sơn đại trận(hạ) 21/12/2013
462 Chương 462 Hoa Sơn Tiên Môn - Điện trưởng lão(thượng) 21/12/2013
463 Chương 463 Hoa Sơn Tiên Môn - Điện trưởng lão(hạ) 21/12/2013
464 Chương 464 Hoa Sơn Tiên Môn - Vạn Kiếm Luân Hồi(thượng) 21/12/2013
465 Chương 465 Hoa Sơn Tiên Môn - Vạn Kiếm Luân Hồi(hạ) 21/12/2013
466 Chương 466 Hoa Sơn Tiên Môn - Vạn đạo kiếm ý(thượng) 21/12/2013
467 Chương 467 Hoa Sơn Tiên Môn - Vạn đạo kiếm ý(hạ) 21/12/2013
468 Chương 468 Hoa Sơn Tiên Môn - Vạn Thế Kiếm Sư(thượng) 21/12/2013
469 Chương 469 Hoa Sơn Tiên Môn - Vạn Thế Kiếm Sư(hạ) 21/12/2013
470 Chương 470 Hoa Sơn Tiên Môn - Hạ Chung Chi(thượng) 21/12/2013
471 Chương 471 Hoa Sơn Tiên Môn - Hạ Chung Chi(thượng) 21/12/2013
472 Chương 472 Hoa Sơn Tiên Môn - Bức vương nhất tiếu(thượng) 21/12/2013
473 Chương 473 Hoa Sơn Tiên Môn - Bức vương nhất tiếu(hạ) 21/12/2013
474 Chương 474 Hoa Sơn Tiên Môn - Lăng Lạc Thạch(thượng) 21/12/2013
475 Chương 475 Hoa Sơn Tiên Môn - Lăng Lạc Thạch(hạ) 21/12/2013
476 Chương 476 Hoa Sơn Tiên Môn - Thế Thiên Minh(thượng) 21/12/2013
477 Chương 477 Hoa Sơn Tiên Môn - Thế Thiên Minh(hạ) 21/12/2013
478 Chương 478 Hoa Sơn Tiên Môn - Kết quả(thượng) 21/12/2013
479 Chương 479 Hoa Sơn Tiên Môn - Kết quả(hạ) 21/12/2013
480 Chương 480 Hoa Sơn Tiên Môn - Trao thưởng 21/12/2013
481 Chương 481 Hoa Sơn Tiên Môn - Bánh trung thu(thượng) 21/12/2013
482 Chương 482 Hoa Sơn Tiên Môn - Bánh trung thu(hạ) 21/12/2013
483 Chương 483 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh một trận (thượng) 21/12/2013
484 Chương 484 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh một trận(hạ) 21/12/2013
485 Chương 485 Hoa Sơn Tiên Môn - Huyền Họa Tử(thượng) 21/12/2013
486 Chương 486 Hoa Sơn Tiên Môn - Huyền Họa Tử(hạ) 21/12/2013
487 Chương 487 Hoa Sơn Tiên Môn - Rơi xuống nước(thượng) 21/12/2013
488 Chương 488 Hoa Sơn Tiên Môn - Rơi xuống nước(hạ) 21/12/2013
489 Chương 489 Hoa Sơn Tiên Môn - Hắc Thủy Vương Xà(thượng) 21/12/2013
490 Chương 490 Hoa Sơn Tiên Môn - Hắc Thủy Vương Xà(hạ) 21/12/2013
491 Chương 491 Hoa Sơn Tiên Môn - Biển đêm yên tĩnh(thượng) 21/12/2013
492 Chương 492 Hoa Sơn Tiên Môn - Biển đêm yên tĩnh(hạ) 21/12/2013
493 Chương 493 Hoa Sơn Tiên Môn - Khôi lỗi lệnh(thượng) 21/12/2013
494 Chương 494 Hoa Sơn Tiên Môn - Bạch cốt(thượng) 21/12/2013
495 Chương 495 Hoa Sơn Tiên Môn - Bạch cốt(hạ) 21/12/2013
496 Chương 496 Hoa Sơn Tiên Môn - Thần khí kết tinh(thượng) 21/12/2013
497 Chương 497 Hoa Sơn Tiên Môn - Thần khí kết tinh(hạ) 21/12/2013
498 Chương 498 Hoa Sơn Tiên Môn - Pháp bảo kỳ dị(thượng) 21/12/2013
499 Chương 499 Hoa Sơn Tiên Môn - Pháp bảo kỳ dị(hạ) 21/12/2013
500 Chương 500 Hoa Sơn Tiên Môn - Cứu người(thượng) 21/12/2013
501 Chương 501 Hoa Sơn Tiên Môn - Cứu người(hạ) 21/12/2013
502 Chương 502 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm thuật một đầu long(thượng) 21/12/2013
503 Chương 503 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm thuật một đầu long(hạ) 21/12/2013
504 Chương 504 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoàng giả trong kiếm. 21/12/2013
505 Chương 505 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhâm Độc(thượng) 21/12/2013
506 Chương 506 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhâm Độc(hạ) 21/12/2013
507 Chương 507 Hoa Sơn Tiên Môn - Bất tử thụ(thượng) 21/12/2013
508 Chương 508 Hoa Sơn Tiên Môn - Bất tử thụ(hạ) 21/12/2013
509 Chương 509 Hoa Sơn Tiên Môn - Tầng thứ hai(thượng) 21/12/2013
510 Chương 510 Hoa Sơn Tiên Môn - Tầng thứ hai(hạ) 21/12/2013
511 Chương 511 Hoa Sơn Tiên Môn - Đoạt quái (thượng) 21/12/2013
512 Chương 512 Hoa Sơn Tiên Môn - Đoạt quái(hạ) 21/12/2013
513 Chương 513 Hoa Sơn Tiên Môn - Huyền Âm Tụ Độc Phiên(thượng) 21/12/2013
514 Chương 514 Hoa Sơn Tiên Môn - Huyền Âm Tụ Độc Phiên(hạ) 21/12/2013
515 Chương 515 Hoa Sơn Tiên Môn - Huyền Minh Hóa Long quyết(thượng) 21/12/2013
516 Chương 516 Hoa Sơn Tiên Môn - Huyền Minh Hóa Long quyết(hạ) 21/12/2013
517 Chương 517 Hoa Sơn Tiên Môn - Vinh quang Hoa Sơn(thượng) 21/12/2013
518 Chương 518 Hoa Sơn Tiên Môn - Vinh quang Hoa Sơn (hạ) 21/12/2013
519 Chương 519 Hoa Sơn Tiên Môn - Túy Kiếm tiên(thượng) 21/12/2013
520 Chương 520 Hoa Sơn Tiên Môn - Túy Kiếm tiên(hạ) 21/12/2013
521 Chương 521 Hoa Sơn Tiên Môn - Thương Thổ Yêu Hầu(thượng) 21/12/2013
522 Chương 522 Hoa Sơn Tiên Môn - Thương Thổ Yêu Hầu(hạ) 21/12/2013
523 Chương 523 Hoa Sơn Tiên Môn - Đại Mộng tiên môn(thượng) 21/12/2013
524 Chương 524 Hoa Sơn Tiên Môn - Đại Mộng tiên môn(hạ) 21/12/2013
525 Chương 525 Hoa Sơn Tiên Môn - Chưởng môn Côn Luân(thượng) 21/12/2013
526 Chương 526 Hoa Sơn Tiên Môn - Chưởng môn Côn Luân(hạ) 21/12/2013
527 Chương 527 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên kiếp(thượng) 21/12/2013
528 Chương 528 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên kiếp(hạ) 21/12/2013
529 Chương 529 Hoa Sơn Tiên Môn - Đại Đạo Cảnh(thượng) 21/12/2013
530 Chương 530 Hoa Sơn Tiên Môn - Đại Đạo Cảnh(hạ) 21/12/2013
531 Chương 531 Hoa Sơn Tiên Môn - Cấm pháp Hắc Thủy(thượng) 21/12/2013
532 Chương 532 Hoa Sơn Tiên Môn - Cấm pháp Hắc Thủy(hạ) 21/12/2013
533 Chương 533 Hoa Sơn Tiên Môn - Độc Hành Thiên Hạ Cung(thượng) 21/12/2013
534 Chương 534 Hoa Sơn Tiên Môn - Độc Hành Thiên Hạ Cung(hạ) 21/12/2013
535 Chương 535 Hoa Sơn Tiên Môn - Đế Kinh(thượng) 21/12/2013
536 Chương 536 Hoa Sơn Tiên Môn - Đế Kinh(hạ) 21/12/2013
537 Chương 537 Hoa Sơn Tiên Môn - Khảo hạch(thượng) 21/12/2013
538 Chương 538 Hoa Sơn Tiên Môn - Khảo hạch(hạ) 21/12/2013
539 Chương 539 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiềm lực thạch(thượng) 21/12/2013
540 Chương 540 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiềm lực thạch(hạ) 21/12/2013
541 Chương 541 Hoa Sơn Tiên Môn - Tử bào phó thiên sứ(thượng) 21/12/2013
542 Chương 542 Hoa Sơn Tiên Môn - Tử bào phó thiên sứ(hạ) 21/12/2013
543 Chương 543 Hoa Sơn Tiên Môn - Lai lịch Hoa Sơn(thượng) 21/12/2013
544 Chương 544 Hoa Sơn Tiên Môn - Lai lịch Hoa Sơn(hạ) 21/12/2013
545 Chương 545 Hoa Sơn Tiên Môn - Khảo Hạch thứ năm(thượng) 21/12/2013
546 Chương 546 Hoa Sơn Tiên Môn - Khảo Hạch thứ năm(hạ) 21/12/2013
547 Chương 547 Hoa Sơn Tiên Môn - Khảo hạch cuối cùng(thượng) 21/12/2013
548 Chương 548 Hoa Sơn Tiên Môn - Khảo hạch cuối cùng(hạ) 21/12/2013
549 Chương 549 Hoa Sơn Tiên Môn - Kỳ tích có xuất hiện?(thượng) 21/12/2013
550 Chương 550 Hoa Sơn Tiên Môn - Kỳ tích có xuất hiện?(hạ) 21/12/2013
551 Chương 551 Hoa Sơn Tiên Môn - Xuất hiện kỳ tích(thượng) 21/12/2013
552 Chương 552 Hoa Sơn Tiên Môn - Xuất hiện kỳ tích(hạ) 21/12/2013
553 Chương 553 Hoa Sơn Tiên Môn - Việt Lộc Sơn(thượng) 21/12/2013
554 Chương 554 Hoa Sơn Tiên Môn - Việt Lộc Sơn(hạ) 21/12/2013
555 Chương 555 Hoa Sơn Tiên Môn - Viên Bất Phàm (thượng) 21/12/2013
556 Chương 556 Hoa Sơn Tiên Môn - Viên Bất Phàm(hạ) 21/12/2013
557 Chương 557 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm đạo thất(thượng) 21/12/2013
558 Chương 558 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm đạo thất(hạ) 21/12/2013
559 Chương 559 Hoa Sơn Tiên Môn - Lĩnh ngộ kiếm ý(thượng) 21/12/2013
560 Chương 560 Hoa Sơn Tiên Môn - Lĩnh ngộ kiếm ý(hạ) 21/12/2013
561 Chương 561 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiên Thi kiếm pháp(thượng) 21/12/2013
562 Chương 562 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiên Thi kiếm pháp(hạ) 21/12/2013
563 Chương 563 Hoa Sơn Tiên Môn - Trùng kích Kiếm đạo thất(thượng) 21/12/2013
564 Chương 564 Hoa Sơn Tiên Môn - Trùng kích Kiếm đạo thất(hạ) 21/12/2013
565 Chương 565 Hoa Sơn Tiên Môn - Thứ 72(thượng) 21/12/2013
566 Chương 566 Hoa Sơn Tiên Môn - Thứ 72(hạ) 21/12/2013
567 Chương 567 Hoa Sơn Tiên Môn - Quốc chiến(thượng) 21/12/2013
568 Chương 568 Hoa Sơn Tiên Môn - Quốc chiến(hạ) 21/12/2013
569 Chương 569 Hoa Sơn Tiên Môn - Một lúc đột phá hai tầng(thượng) 21/12/2013
570 Chương 570 Hoa Sơn Tiên Môn - Một lúc đột phá hai tầng(hạ) 21/12/2013
571 Chương 571 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiếp tục tăng thứ hạng(thượng) 21/12/2013
572 Chương 572 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiếp tục tăng thứ hạng(hạ) 21/12/2013
573 Chương 573 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiểu Thanh(thượng) 21/12/2013
574 Chương 574 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiểu Thanh(hạ) 21/12/2013
575 Chương 575 Hoa Sơn Tiên Môn - Trở lại Hoa Sơn(thượng) 21/12/2013
576 Chương 576 Hoa Sơn Tiên Môn - Trở lại Hoa Sơn(hạ) 21/12/2013
577 Chương 577 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoa Sơn nội đấu(thượng) 21/12/2013
578 Chương 578 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoa Sơn nội đấu(hạ) 21/12/2013
579 Chương 579 Hoa Sơn Tiên Môn - Ta là chưởng môn(thượng) 21/12/2013
580 Chương 580 Hoa Sơn Tiên Môn - Ta là chưởng môn(hạ) 21/12/2013
581 Chương 581 Hoa Sơn Tiên Môn - Khí Thiên Đế(thượng) 21/12/2013
582 Chương 582 Hoa Sơn Tiên Môn - Khí Thiên Đế(hạ) 21/12/2013
583 Chương 583 Hoa Sơn Tiên Môn - Con gái chủ Văn Minh(thượng) 21/12/2013
584 Chương 584 Hoa Sơn Tiên Môn - Con gái chủ Văn Minh(hạ) 21/12/2013
585 Chương 585 Hoa Sơn Tiên Môn - Thương hải tang điền(thượng) 21/12/2013
586 Chương 586 Hoa Sơn Tiên Môn - Thương hải tang điền(hạ) 21/12/2013
587 Chương 587 Hoa Sơn Tiên Môn - Chân Võ đại điện(thượng) 21/12/2013
588 Chương 588 Hoa Sơn Tiên Môn - Chân Võ đại điện(hạ) 21/12/2013
589 Chương 589 Hoa Sơn Tiên Môn - Đường Thi Xuyên(thượng) 21/12/2013
590 Chương 590 Hoa Sơn Tiên Môn - Đường Thi Xuyên(hạ) 21/12/2013
591 Chương 591 Hoa Sơn Tiên Môn - Đối phó Nhâm Độc(thượng) 21/12/2013
592 Chương 592 Hoa Sơn Tiên Môn - Đối phó Nhâm Độc(hạ) 21/12/2013
593 Chương 593 Hoa Sơn Tiên Môn - Vân Long đệ cửu biến(thượng) 21/12/2013
594 Chương 594 Hoa Sơn Tiên Môn - Vân Long đệ cửu biến(hạ) 21/12/2013
595 Chương 595 Hoa Sơn Tiên Môn - Bá đạo(thượng) 21/12/2013
596 Chương 596 Hoa Sơn Tiên Môn - Bá đạo(hạ) 21/12/2013
597 Chương 597 Hoa Sơn Tiên Môn - Đại chiến nổ ra(thượng) 21/12/2013
598 Chương 598 Hoa Sơn Tiên Môn - Đại chiến nổ ra(hạ) 21/12/2013
599 Chương 599 Hoa Sơn Tiên Môn - Nguyên Lăng xuất hiện(thượng) 21/12/2013
600 Chương 600 Hoa Sơn Tiên Môn - Nguyên Lăng xuất hiện(hạ) 21/12/2013
601 Chương 601 Hoa Sơn Tiên Môn - Phương Tà (thượng) 21/12/2013
602 Chương 602 Hoa Sơn Tiên Môn - Phương Tà(hạ) 21/12/2013
603 Chương 603 Hoa Sơn Tiên Môn - Giết sạch(thượng) 21/12/2013
604 Chương 604 Hoa Sơn Tiên Môn - Giết sạch(hạ) 21/12/2013
605 Chương 605 Hoa Sơn Tiên Môn - Yêu ma tấn công(thượng) 21/12/2013
606 Chương 606 Hoa Sơn Tiên Môn - Yêu ma tấn công(hạ) 21/12/2013
607 Chương 607 Hoa Sơn Tiên Môn - Quyết chiến yêu ma(thượng) 21/12/2013
608 Chương 608 Hoa Sơn Tiên Môn - Quyết chiến yêu ma(hạ) 21/12/2013
609 Chương 609 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên ra tay(thượng) 21/12/2013
610 Chương 610 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên ra tay(hạ) 21/12/2013
611 Chương 611 Hoa Sơn Tiên Môn - Côn Luân sơn(thượng) 21/12/2013
612 Chương 612 Hoa Sơn Tiên Môn - Côn Luân sơn(hạ) 21/12/2013
613 Chương 613 Hoa Sơn Tiên Môn - Thủy Kính châu(thượng) 21/12/2013
614 Chương 614 Hoa Sơn Tiên Môn - Thủy Kính châu(hạ) 21/12/2013
615 Chương 615 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiến vào Đại Dung quốc(thượng) 21/12/2013
616 Chương 616 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiến vào Đại Dung quốc(hạ) 21/12/2013
617 Chương 617 Hoa Sơn Tiên Môn - Chiếu Giám Kính(thượng) 21/12/2013
618 Chương 618 Hoa Sơn Tiên Môn - Chiếu Giám Kính(hạ) 21/12/2013
619 Chương 619 Hoa Sơn Tiên Môn - Thông Thiên Tháp(thượng) 21/12/2013
620 Chương 620 Hoa Sơn Tiên Môn - Thông Thiên Tháp(hạ) 21/12/2013
621 Chương 621 Hoa Sơn Tiên Môn - Mộc hoàng kiếm đạo(thượng) 21/12/2013
622 Chương 622 Hoa Sơn Tiên Môn - Mộc hoàng kiếm đạo(hạ) 21/12/2013
623 Chương 623 Hoa Sơn Tiên Môn - Khó khăn tăng lên(thượng) 21/12/2013
624 Chương 624 Hoa Sơn Tiên Môn - Khó khăn tăng lên(hạ) 21/12/2013
625 Chương 625 Hoa Sơn Tiên Môn - Mạc Tử Hạc(thượng) 21/12/2013
626 Chương 626 Hoa Sơn Tiên Môn - Mạc Tử Hạc(hạ) 21/12/2013
627 Chương 627 Hoa Sơn Tiên Môn - Toàn trường xôn xao(thượng) 21/12/2013
628 Chương 628 Hoa Sơn Tiên Môn - Toàn trường xôn xao(hạ) 21/12/2013
629 Chương 629 Hoa Sơn Tiên Môn - Kế hoạch bồi dưỡng(thượng) 21/12/2013
630 Chương 630 Hoa Sơn Tiên Môn - Kế hoạch bồi dưỡng(hạ) 21/12/2013
631 Chương 631 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên Sửu lão nhân(thượng) 21/12/2013
632 Chương 632 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên Sửu lão nhân(hạ) 21/12/2013
633 Chương 633 Hoa Sơn Tiên Môn - Đặc huấn lần thứ hai(thượng) 21/12/2013
634 Chương 634 Hoa Sơn Tiên Môn - Đặc huấn lần thứ hai(hạ) 21/12/2013
635 Chương 635 Hoa Sơn Tiên Môn - Chương 635 21/12/2013
636 Chương 636 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên tâm khó dò(hạ) 21/12/2013
637 Chương 637 Hoa Sơn Tiên Môn - Uống rượu(thượng) 21/12/2013
638 Chương 638 Hoa Sơn Tiên Môn - Uống rượu(hạ) 21/12/2013
639 Chương 639 Hoa Sơn Tiên Môn - Di Thất chi địa(thượng) 21/12/2013
640 Chương 640 Hoa Sơn Tiên Môn - Di Thất chi địa(hạ) 21/12/2013
641 Chương 641 Hoa Sơn Tiên Môn - Nguyên Thủy Hồng Hoang(thượng) 21/12/2013
642 Chương 642 Hoa Sơn Tiên Môn - Nguyên Thủy Hồng Hoang(hạ) 21/12/2013
643 Chương 643 Hoa Sơn Tiên Môn - Phượng Hoàng(thượng) 21/12/2013
644 Chương 644 Hoa Sơn Tiên Môn - Phượng Hoàng(hạ) 21/12/2013
645 Chương 645 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm tiên(thượng) 21/12/2013
646 Chương 646 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm tiên(hạ) 21/12/2013
647 Chương 647 Hoa Sơn Tiên Môn - Bắt đầu cuộc đấu (thượng) 21/12/2013
648 Chương 648 Hoa Sơn Tiên Môn - Bắt đầu cuộc đấu(hạ) 21/12/2013
649 Chương 649 Hoa Sơn Tiên Môn - Sinh Tử chi kiếm ý(thượng) 21/12/2013
650 Chương 650 Hoa Sơn Tiên Môn - Sinh Tử chi kiếm ý(hạ) 21/12/2013
651 Chương 651 Hoa Sơn Tiên Môn - Giết Mạc Tử Hạc(thượng) 21/12/2013
652 Chương 652 Hoa Sơn Tiên Môn - Giết Mạc Tử Hạc(hạ) 21/12/2013
653 Chương 653 Hoa Sơn Tiên Môn - Phó Trùng(thượng) 21/12/2013
654 Chương 654 Hoa Sơn Tiên Môn - Phó Trùng(hạ) 21/12/2013
655 Chương 655 Hoa Sơn Tiên Môn - Nạp Lan Đức tức giận(thượng) 21/12/2013
656 Chương 656 Hoa Sơn Tiên Môn - Nạp Lan Đức tức giận(hạ) 21/12/2013
657 Chương 657 Hoa Sơn Tiên Môn - Thứ mười chín(thượng) 21/12/2013
658 Chương 658 Hoa Sơn Tiên Môn - Thứ mười chín(hạ) 21/12/2013
659 Chương 659 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Môn(thượng) 21/12/2013
660 Chương 660 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Môn(hạ) 21/12/2013
661 Chương 661 Hoa Sơn Tiên Môn - Ngộ đạo(thượng) 21/12/2013
662 Chương 662 Hoa Sơn Tiên Môn - Ngộ đạo(hạ) 21/12/2013
663 Chương 663 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Văn Hào(thượng) 21/12/2013
664 Chương 664 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Văn Hào(hạ) 21/12/2013
665 Chương 665 Hoa Sơn Tiên Môn - Xung Tiêu Kiếm lâu(thượng) 21/12/2013
666 Chương 666 Hoa Sơn Tiên Môn - Xung Tiêu Kiếm lâu(hạ) 21/12/2013
667 Chương 667 Hoa Sơn Tiên Môn - Dê béo( thượng) 21/12/2013
668 Chương 668 Hoa Sơn Tiên Môn - Dê béo( hạ) 21/12/2013
669 Chương 669 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm đạo của ta(thượng) 21/12/2013
670 Chương 670 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm đạo của ta(hạ) 21/12/2013
671 Chương 671 Hoa Sơn Tiên Môn - Thái Sử Chí Tôn(thượng) 21/12/2013
672 Chương 672 Hoa Sơn Tiên Môn - Thái Sử Chí Tôn(hạ) 21/12/2013
673 Chương 673 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm là thiên địa thiên địa là kiếm(thượng) 21/12/2013
674 Chương 674 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm là thiên địa thiên địa là kiếm(hạ) 21/12/2013
675 Chương 675 Hoa Sơn Tiên Môn - Âm dương(thượng) 21/12/2013
676 Chương 676 Hoa Sơn Tiên Môn - Âm dương(hạ) 21/12/2013
677 Chương 677 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiểu Thiên Thế Giới Tàn Phá Đại Hoang Kiếm Quyển(thượng) 21/12/2013
678 Chương 678 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiểu Thiên Thế Giới Tàn Phá Đại Hoang Kiếm Quyển(hạ) 21/12/2013
679 Chương 679 Hoa Sơn Tiên Môn - Công Dương Chí Tôn(thượng) 21/12/2013
680 Chương 680 Hoa Sơn Tiên Môn - Công Dương Chí Tôn(hạ) 21/12/2013
681 Chương 681 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm ý quái vật(thượng) 21/12/2013
682 Chương 682 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm ý quái vật(hạ) 21/12/2013
683 Chương 683 Hoa Sơn Tiên Môn - Hút lấy kiếm ý(thượng) 21/12/2013
684 Chương 684 Hoa Sơn Tiên Môn - Hút lấy kiếm ý(hạ) 21/12/2013
685 Chương 685 Hoa Sơn Tiên Môn - Mười ba(thượng) 21/12/2013
686 Chương 686 Hoa Sơn Tiên Môn - Mười ba(hạ) 21/12/2013
687 Chương 687 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiếu linh thạch(thượng) 21/12/2013
688 Chương 688 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiếu linh thạch(hạ) 21/12/2013
689 Chương 689 Hoa Sơn Tiên Môn - Hiên Viên dụ dỗ(thượng) 21/12/2013
690 Chương 690 Hoa Sơn Tiên Môn - Hiên Viên dụ dỗ(hạ) 21/12/2013
691 Chương 691 Hoa Sơn Tiên Môn - Đạo linh thạch(thượng) 21/12/2013
692 Chương 692 Hoa Sơn Tiên Môn - Đạo linh thạch(hạ) 21/12/2013
693 Chương 693 Hoa Sơn Tiên Môn - Trùng kích(thượng) 21/12/2013
694 Chương 694 Hoa Sơn Tiên Môn - Trùng kích(hạ) 21/12/2013
695 Chương 695 Hoa Sơn Tiên Môn - Đầu đính khánh vân 21/12/2013
696 Chương 696 Hoa Sơn Tiên Môn - Thập tam tu(thượng) 21/12/2013
697 Chương 697 Hoa Sơn Tiên Môn - Thập tam tu(hạ) 21/12/2013
698 Chương 698 Hoa Sơn Tiên Môn - Vân Long thập biến đã thành(thượng) 21/12/2013
699 Chương 699 Hoa Sơn Tiên Môn - Vân Long thập biến đã thành(hạ) 21/12/2013
700 Chương 700 Hoa Sơn Tiên Môn - Vô Tướng Thôn Phệ bí quyết(thượng) 21/12/2013
701 Chương 701 Hoa Sơn Tiên Môn - Vô Tướng Thôn Phệ bí quyết(hạ) 21/12/2013
702 Chương 702 Hoa Sơn Tiên Môn - Tìm kiếm Kim Long. 21/12/2013
703 Chương 703 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhật nguyệt kiếm ý(thượng) 21/12/2013
704 Chương 704 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhật nguyệt kiếm ý(hạ) 21/12/2013
705 Chương 705 Hoa Sơn Tiên Môn - Gặp lại Phó Trùng(thượng) 21/12/2013
706 Chương 706 Hoa Sơn Tiên Môn - Gặp lại Phó Trùng(hạ) 21/12/2013
707 Chương 707 Hoa Sơn Tiên Môn - Pháp thuật cấp tinh thần(thượng) 21/12/2013
708 Chương 708 Hoa Sơn Tiên Môn - Pháp thuật cấp tinh thần(hạ) 21/12/2013
709 Chương 709 Hoa Sơn Tiên Môn - Pháp Tướng Trì(thượng) 21/12/2013
710 Chương 710 Hoa Sơn Tiên Môn - Pháp Tướng Trì(hạ) 21/12/2013
711 Chương 711 Hoa Sơn Tiên Môn - Kim Linh Đế Cơ(thượng) 21/12/2013
712 Chương 712 Hoa Sơn Tiên Môn - Kim Linh Đế Cơ(hạ) 21/12/2013
713 Chương 713 Hoa Sơn Tiên Môn - Chín sơ hở 21/12/2013
714 Chương 714 Hoa Sơn Tiên Môn - Điện hệ kiếm ý(thượng) 21/12/2013
715 Chương 715 Hoa Sơn Tiên Môn - Điện hệ kiếm ý(hạ) 21/12/2013
716 Chương 716 Hoa Sơn Tiên Môn - Phân tích kiếm pháp(thượng) 21/12/2013
717 Chương 717 Hoa Sơn Tiên Môn - Phân tích kiếm pháp(hạ) 21/12/2013
718 Chương 718 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm pháp cấp diệt tinh(thượng) 21/12/2013
719 Chương 719 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm pháp cấp diệt tinh(hạ) 21/12/2013
720 Chương 720 Hoa Sơn Tiên Môn - Trùng kích Đại Đạo Cảnh tầng thứ tám(thượng) 21/12/2013
721 Chương 721 Hoa Sơn Tiên Môn - Trùng kích Đại Đạo Cảnh tầng thứ tám(hạ) 21/12/2013
722 Chương 722 Hoa Sơn Tiên Môn - Động kim long(thượng) 21/12/2013
723 Chương 723 Hoa Sơn Tiên Môn - Động kim long(hạ) 21/12/2013
724 Chương 724 Hoa Sơn Tiên Môn - Lá gan thật lớn(thượng) 21/12/2013
725 Chương 725 Hoa Sơn Tiên Môn - Lá gan thật lớn(hạ) 21/12/2013
726 Chương 726 Hoa Sơn Tiên Môn - Giao đấu phân nhiệm vụ(thượng) 21/12/2013
727 Chương 727 Hoa Sơn Tiên Môn - Giao đấu phân nhiệm vụ(hạ) 21/12/2013
728 Chương 728 Hoa Sơn Tiên Môn - Thái Hoàng Thiên(thượng) 21/12/2013
729 Chương 729 Hoa Sơn Tiên Môn - Thái Hoàng Thiên(hạ) 21/12/2013
730 Chương 730 Hoa Sơn Tiên Môn - Tứ phương tụ hội(thượng) 21/12/2013
731 Chương 731 Hoa Sơn Tiên Môn - Tứ phương tụ hội(hạ) 21/12/2013
732 Chương 732 Hoa Sơn Tiên Môn - Thứ hai(thượng) 21/12/2013
733 Chương 733 Hoa Sơn Tiên Môn - Thứ hai(hạ) 21/12/2013
734 Chương 734 Hoa Sơn Tiên Môn - Hồ nước Thái Hoàng Thiên 21/12/2013
735 Chương 735 Hoa Sơn Tiên Môn - Thương Thiên Đại Đạo Thạch(thượng) 21/12/2013
736 Chương 736 Hoa Sơn Tiên Môn - Thương Thiên Đại Đạo Thạch(hạ) 21/12/2013
737 Chương 737 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoàng Diện lão giả(thượng) 21/12/2013
738 Chương 738 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoàng Diện lão giả(hạ) 21/12/2013
739 Chương 739 Hoa Sơn Tiên Môn - Diệp Vô Thiên(thượng) 21/12/2013
740 Chương 740 Hoa Sơn Tiên Môn - Diệp Vô Thiên(hạ) 21/12/2013
741 Chương 741 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiểu Hỗn Động thạch(thượng) 21/12/2013
742 Chương 742 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiểu Hỗn Động thạch(hạ) 21/12/2013
743 Chương 743 Hoa Sơn Tiên Môn - Thái Thượng Thương Hàn Kinh(thượng) 21/12/2013
744 Chương 744 Hoa Sơn Tiên Môn - Thái Thượng Thương Hàn Kinh(hạ) 21/12/2013
745 Chương 745 Hoa Sơn Tiên Môn - Giải trừ văn minh tự (thượng) 21/12/2013
746 Chương 746 Hoa Sơn Tiên Môn - Giải trừ văn minh tự (hạ) 21/12/2013
747 Chương 747 Hoa Sơn Tiên Môn - Xé nát văn tự(thượng) 21/12/2013
748 Chương 748 Hoa Sơn Tiên Môn - Xé nát văn tự(hạ) 21/12/2013
749 Chương 749 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoa Hạc(thượng) 21/12/2013
750 Chương 750 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoa Hạc(hạ) 21/12/2013
751 Chương 751 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh cuộc(thượng) 21/12/2013
752 Chương 752 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh cuộc(hạ) 21/12/2013
753 Chương 753 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm môn bảo khố(thượng) 21/12/2013
754 Chương 754 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm môn bảo khố(hạ) 21/12/2013
755 Chương 755 Hoa Sơn Tiên Môn - Đông Dã Thương(thượng) 21/12/2013
756 Chương 756 Hoa Sơn Tiên Môn - Đông Dã Thương(hạ) 21/12/2013
757 Chương 757 Hoa Sơn Tiên Môn - Nam Ma(thượng) 21/12/2013
758 Chương 758 Hoa Sơn Tiên Môn - Nam Ma(hạ) 21/12/2013
759 Chương 759 Hoa Sơn Tiên Môn - Trung Pháp(thượng) 21/12/2013
760 Chương 760 Hoa Sơn Tiên Môn - Trung Pháp(hạ) 21/12/2013
761 Chương 761 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh bại Vương Pháp Đạo(thượng) 21/12/2013
762 Chương 762 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh bại Vương Pháp Đạo(hạ) 21/12/2013
763 Chương 763 Hoa Sơn Tiên Môn - Phần thưởng(thượng) 21/12/2013
764 Chương 764 Hoa Sơn Tiên Môn - Phần thưởng(hạ) 21/12/2013
765 Chương 765 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Linh Đế Tử(thượng) 21/12/2013
766 Chương 766 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Linh Đế Tử(hạ) 21/12/2013
767 Chương 767 Hoa Sơn Tiên Môn - Liên tục khiêu chiến(thượng) 21/12/2013
768 Chương 768 Hoa Sơn Tiên Môn - Liên tục khiêu chiến(hạ) 21/12/2013
769 Chương 769 Hoa Sơn Tiên Môn - Trùng kích Đại Đạo Cảnh tầng thứ mười(thượng) 21/12/2013
770 Chương 770 Hoa Sơn Tiên Môn - Trùng kích Đại Đạo Cảnh tầng thứ mười(hạ) 21/12/2013
771 Chương 771 Hoa Sơn Tiên Môn - Thịnh Dịch cốc(thượng) 21/12/2013
772 Chương 772 Hoa Sơn Tiên Môn - Thịnh Dịch cốc(hạ) 21/12/2013
773 Chương 773 Hoa Sơn Tiên Môn - Lại vào Kiếm quyển(thượng) 21/12/2013
774 Chương 774 Hoa Sơn Tiên Môn - Lại vào Kiếm quyển(hạ) 21/12/2013
775 Chương 775 Hoa Sơn Tiên Môn - Gặp lại Kiếm ý quái vật(thượng) 21/12/2013
776 Chương 776 Hoa Sơn Tiên Môn - Gặp lại Kiếm ý quái vật(hạ) 21/12/2013
777 Chương 777 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên kiếm ý(thượng) 21/12/2013
778 Chương 778 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên kiếm ý(hạ) 21/12/2013
779 Chương 779 Hoa Sơn Tiên Môn - Bát phẩm đài sen(thượng) 21/12/2013
780 Chương 780 Hoa Sơn Tiên Môn - Bát phẩm đài sen(hạ) 21/12/2013
781 Chương 781 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiện Kiếm Ý(thượng) 21/12/2013
782 Chương 782 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiện Kiếm Ý(hạ) 21/12/2013
783 Chương 783 Hoa Sơn Tiên Môn - Giết Nhâm Độc(thượng) 21/12/2013
784 Chương 784 Hoa Sơn Tiên Môn - Giết Nhâm Độc(hạ) 21/12/2013
785 Chương 785 Hoa Sơn Tiên Môn - Sứ giả Hoa Sơn(thượng) 21/12/2013
786 Chương 786 Hoa Sơn Tiên Môn - Sứ giả Hoa Sơn(hạ) 21/12/2013
787 Chương 787 Hoa Sơn Tiên Môn - Cửu Hoa Sơn ra tay(thượng) 21/12/2013
788 Chương 788 Hoa Sơn Tiên Môn - Cửu Hoa Sơn ra tay(hạ) 21/12/2013
789 Chương 789 Hoa Sơn Tiên Môn - Thử thách(thượng) 21/12/2013
790 Chương 790 Hoa Sơn Tiên Môn - Thử thách(hạ) 21/12/2013
791 Chương 791 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhất kiếm tứ mạng(thượng) 21/12/2013
792 Chương 792 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhất kiếm tứ mạng(hạ) 21/12/2013
793 Chương 793 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm thánh(thượng) 21/12/2013
794 Chương 794 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm thánh(hạ) 21/12/2013
795 Chương 795 Hoa Sơn Tiên Môn - Diệt Cửu Hoa Sơn(thượng) 21/12/2013
796 Chương 796 Hoa Sơn Tiên Môn - Diệt Cửu Hoa Sơn(hạ) 21/12/2013
797 Chương 797 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh bại Hỗn Động Cảnh(thượng) 21/12/2013
798 Chương 798 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh bại Hỗn Động Cảnh(hạ) 21/12/2013
799 Chương 799 Hoa Sơn Tiên Môn - Trùng kích Hỗn Động Cảnh(thượng) 21/12/2013
800 Chương 800 Hoa Sơn Tiên Môn - Trùng kích Hỗn Động Cảnh(hạ) 21/12/2013
801 Chương 801 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên Kiếp(thượng) 21/12/2013
802 Chương 802 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên Kiếp(hạ) 21/12/2013
803 Chương 803 Hoa Sơn Tiên Môn - Không gian chi tuyến(thượng) 21/12/2013
804 Chương 804 Hoa Sơn Tiên Môn - Không gian chi tuyến(hạ) 21/12/2013
805 Chương 805 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Tú(thượng) 21/12/2013
806 Chương 806 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Tú(hạ) 21/12/2013
807 Chương 807 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm thụ(thượng) 21/12/2013
808 Chương 808 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm thụ(hạ) 21/12/2013
809 Chương 809 Hoa Sơn Tiên Môn - Khí vận ngang bằng( thượng) 21/12/2013
810 Chương 810 Hoa Sơn Tiên Môn - Khí vận ngang bằng( hạ) 21/12/2013
811 Chương 811 Hoa Sơn Tiên Môn - Yến Thu Nguyệt(thượng) 21/12/2013
812 Chương 812 Hoa Sơn Tiên Môn - Yến Thu Nguyệt(hạ) 21/12/2013
813 Chương 813 Hoa Sơn Tiên Môn - Tống Địa ghen tức(thượng) 21/12/2013
814 Chương 814 Hoa Sơn Tiên Môn - Tống Địa ghen tức(hạ) 21/12/2013
815 Chương 815 Hoa Sơn Tiên Môn - Sáng tạo kiếm pháp(thượng) 21/12/2013
816 Chương 816 Hoa Sơn Tiên Môn - Sáng tạo kiếm pháp(hạ) 21/12/2013
817 Chương 817 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm pháp cấp tinh thần(thượng) 21/12/2013
818 Chương 818 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm pháp cấp tinh thần(hạ) 21/12/2013
819 Chương 819 Hoa Sơn Tiên Môn - Cửu mệnh miêu yêu(thượng) 21/12/2013
820 Chương 820 Hoa Sơn Tiên Môn - Cửu mệnh miêu yêu(hạ) 21/12/2013
821 Chương 821 Hoa Sơn Tiên Môn - Luyện yêu châu(thượng) 21/12/2013
822 Chương 822 Hoa Sơn Tiên Môn - Luyện yêu châu(hạ) 21/12/2013
823 Chương 823 Hoa Sơn Tiên Môn - Một vạn năm ngàn tám trăm điểm(thượng) 21/12/2013
824 Chương 824 Hoa Sơn Tiên Môn - Một vạn năm ngàn tám trăm điểm(hạ) 21/12/2013
825 Chương 825 Hoa Sơn Tiên Môn - Ba phái chèn ép(thượng) 21/12/2013
826 Chương 826 Hoa Sơn Tiên Môn - Ba phái chèn ép(hạ) 21/12/2013
827 Chương 827 Hoa Sơn Tiên Môn - Luyện kiếm tiên trì(thượng) 21/12/2013
828 Chương 828 Hoa Sơn Tiên Môn - Luyện kiếm tiên trì(hạ) 21/12/2013
829 Chương 829 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Ngục(thượng) 21/12/2013
830 Chương 830 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Ngục(hạ) 21/12/2013
831 Chương 831 Hoa Sơn Tiên Môn - Pháp Thánh Đế Tử(thượng) 21/12/2013
832 Chương 832 Hoa Sơn Tiên Môn - Pháp Thánh Đế Tử(hạ) 21/12/2013
833 Chương 833 Hoa Sơn Tiên Môn - Thế giới cảnh là gì?(thượng) 21/12/2013
834 Chương 834 Hoa Sơn Tiên Môn - Thế giới cảnh là gì?(hạ) 21/12/2013
835 Chương 835 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm văn tự(thượng) 21/12/2013
836 Chương 836 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm văn tự(hạ) 21/12/2013
837 Chương 837 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm tham khiêu chiến(thượng) 21/12/2013
838 Chương 838 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm tham khiêu chiến(hạ) 21/12/2013
839 Chương 839 Hoa Sơn Tiên Môn - Tông chủ Ẩn Kiếm Tông(thượng) 21/12/2013
840 Chương 840 Hoa Sơn Tiên Môn - Tông chủ Ẩn Kiếm Tông(hạ) 21/12/2013
841 Chương 841 Hoa Sơn Tiên Môn - Đông Tây Nam Bắc Kiếm Khí(thượng) 21/12/2013
842 Chương 842 Hoa Sơn Tiên Môn - Đông Tây Nam Bắc Kiếm Khí(hạ) 21/12/2013
843 Chương 843 Hoa Sơn Tiên Môn - Linh Kiếm Thất(Thượng) 21/12/2013
844 Chương 844 Hoa Sơn Tiên Môn - Linh Kiếm Thất(Trung) 21/12/2013
845 Chương 845 Hoa Sơn Tiên Môn - Linh Kiếm Thất(Hạ) 21/12/2013
846 Chương 846 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhân Quả Thiết Tắc(thượng) 21/12/2013
847 Chương 847 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhân Quả Thiết Tắc(hạ) 21/12/2013
848 Chương 848 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Giới(thượng) 21/12/2013
849 Chương 849 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Giới(trung) 21/12/2013
850 Chương 850 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Giới(hạ) 21/12/2013
851 Chương 851 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh bại Kiếm Tham(thượng) 21/12/2013
852 Chương 852 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh bại Kiếm Tham(hạ) 21/12/2013
853 Chương 853 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Thụ quả(thượng) 21/12/2013
854 Chương 854 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Thụ quả(hạ) 21/12/2013
855 Chương 855 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhắm mắt chiến đấu(thượng) 21/12/2013
856 Chương 856 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhắm mắt chiến đấu(hạ) 21/12/2013
857 Chương 857 Hoa Sơn Tiên Môn - Chu Thanh Huyền hiển lộ thực lực(thượng) 21/12/2013
858 Chương 858 Hoa Sơn Tiên Môn - Chu Thanh Huyền hiển lộ thực lực(hạ) 21/12/2013
859 Chương 859 Hoa Sơn Tiên Môn - Chữ Tuệ(Thượng) 21/12/2013
860 Chương 860 Hoa Sơn Tiên Môn - Chữ Tuệ(Hạ) 21/12/2013
861 Chương 861 Hoa Sơn Tiên Môn - Đào Hoa Kiếm Nguyệt Phương Hoa(thượng) 21/12/2013
862 Chương 862 Hoa Sơn Tiên Môn - Đào Hoa Kiếm Nguyệt Phương Hoa(hạ) 21/12/2013
863 Chương 863 Hoa Sơn Tiên Môn - Độn thổ(thượng) 21/12/2013
864 Chương 864 Hoa Sơn Tiên Môn - Độn thổ(hạ) 21/12/2013
865 Chương 865 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhanh(thượng) 21/12/2013
866 Chương 866 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhanh(hạ) 21/12/2013
867 Chương 867 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên thắng(thượng) 21/12/2013
868 Chương 868 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên thắng(hạ) 21/12/2013
869 Chương 869 Hoa Sơn Tiên Môn - Luyện thanh sắc quang mang(thượng) 21/12/2013
870 Chương 870 Hoa Sơn Tiên Môn - Luyện thanh sắc quang mang(hạ) 21/12/2013
871 Chương 871 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhị Kiếm ra tay(thượng) 21/12/2013
872 Chương 872 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhị Kiếm ra tay(hạ) 21/12/2013
873 Chương 873 Hoa Sơn Tiên Môn - Chém giết nhị kiếm(thượng) 21/12/2013
874 Chương 874 Hoa Sơn Tiên Môn - Chém giết nhị kiếm(hạ) 21/12/2013
875 Chương 875 Hoa Sơn Tiên Môn - Phá vỡ hồng hoang tinh thạch(thượng) 21/12/2013
876 Chương 876 Hoa Sơn Tiên Môn - Phá vỡ hồng hoang tinh thạch(hạ) 21/12/2013
877 Chương 877 Hoa Sơn Tiên Môn - Tất cả kinh động(thượng) 21/12/2013
878 Chương 878 Hoa Sơn Tiên Môn - Tất cả kinh động(hạ) 21/12/2013
879 Chương 879 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Chi Tử khiêu chiến(thượng) 21/12/2013
880 Chương 880 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Chi Tử khiêu chiến(hạ) 21/12/2013
881 Chương 881 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Khắc Hồng Hoang(thượng) 21/12/2013
882 Chương 882 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Khắc Hồng Hoang(hạ) 21/12/2013
883 Chương 883 Hoa Sơn Tiên Môn - Giết sạch(thượng) 21/12/2013
884 Chương 884 Hoa Sơn Tiên Môn - Giết sạch(hạ) 21/12/2013
885 Chương 885 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm ý tạo phản(thượng) 21/12/2013
886 Chương 886 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm ý tạo phản(hạ) 21/12/2013
887 Chương 887 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoang Thánh đế tử(thượng) 21/12/2013
888 Chương 888 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoang Thánh đế tử(hạ) 21/12/2013
889 Chương 889 Hoa Sơn Tiên Môn - Kế hoạch bồi dưỡng(thượng) 21/12/2013
890 Chương 890 Hoa Sơn Tiên Môn - Kế hoạch bồi dưỡng(hạ) 21/12/2013
891 Chương 891 Hoa Sơn Tiên Môn - Sở đại Kiếm Chủ(thượng) 21/12/2013
892 Chương 892 Hoa Sơn Tiên Môn - Sở đại Kiếm Chủ(hạ) 21/12/2013
893 Chương 893 Hoa Sơn Tiên Môn - Cổ Cổ Đa Túc Loan(trung) 21/12/2013
894 Chương 894 Hoa Sơn Tiên Môn - Cổ Cổ Đa Túc Loan(trung) 21/12/2013
895 Chương 895 Hoa Sơn Tiên Môn - Cổ Cổ Đa Túc Loan(hạ) 21/12/2013
896 Chương 896 Hoa Sơn Tiên Môn - Cừu Quỷ Đao Phó Cừu(thượng) 21/12/2013
897 Chương 897 Hoa Sơn Tiên Môn - Cừu Quỷ Đao Phó Cừu (trung) 21/12/2013
898 Chương 898 Hoa Sơn Tiên Môn - Cừu Quỷ Đao Phó Cừu(hạ) 21/12/2013
899 Chương 899 Hoa Sơn Tiên Môn - Nghiệp hỏa(thượng) 21/12/2013
900 Chương 900 Hoa Sơn Tiên Môn - Nghiệp hỏa(hạ) 21/12/2013
901 Chương 901 Hoa Sơn Tiên Môn - Pháp Cường Đế Tử(Thượng) 21/12/2013
902 Chương 902 Hoa Sơn Tiên Môn - Pháp Cường Đế Tử(Trung) 21/12/2013
903 Chương 903 Hoa Sơn Tiên Môn - Pháp Cường Đế Tử(Hạ) 21/12/2013
904 Chương 904 Hoa Sơn Tiên Môn - Vạn Pháp Độc Bố(Thượng) 21/12/2013
905 Chương 905 Hoa Sơn Tiên Môn - Vạn Pháp Độc Bố(Hạ) 21/12/2013
906 Chương 906 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên Tinh Ngư Mẫu(Thượng) 21/12/2013
907 Chương 907 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên Tinh Ngư Mẫu(Hạ) 21/12/2013
908 Chương 908 Hoa Sơn Tiên Môn - Vân Tụ Tuyết(Thượng) 21/12/2013
909 Chương 909 Hoa Sơn Tiên Môn - Vân Tụ Tuyết(Trung) 21/12/2013
910 Chương 910 Hoa Sơn Tiên Môn - Vân Tụ Tuyết(Hạ) 21/12/2013
911 Chương 911 Hoa Sơn Tiên Môn - Phong Tam Thập (Thượng) 21/12/2013
912 Chương 912 Hoa Sơn Tiên Môn - Phong Tam Thập (Hạ) 21/12/2013
913 Chương 913 Hoa Sơn Tiên Môn - Giản Phệ Kiếm Lưu tức(Thượng) 21/12/2013
914 Chương 914 Hoa Sơn Tiên Môn - Giản Phệ Kiếm Lưu tức(Hạ) 21/12/2013
915 Chương 915 Hoa Sơn Tiên Môn - Hải Thanh Cảnh(Thượng) 21/12/2013
916 Chương 916 Hoa Sơn Tiên Môn - Hải Thanh Cảnh(Hạ) 21/12/2013
917 Chương 917 Hoa Sơn Tiên Môn - Đối phó Văn Minh Tự(Thượng) 21/12/2013
918 Chương 918 Hoa Sơn Tiên Môn - Đối phó Văn Minh Tự(Hạ) 21/12/2013
919 Chương 919 Hoa Sơn Tiên Môn - Hành Vân Lưu Thủy(Thượng) 21/12/2013
920 Chương 920 Hoa Sơn Tiên Môn - Hành Vân Lưu Thủy(Hạ) 21/12/2013
921 Chương 921 Hoa Sơn Tiên Môn - Hỗn Động Cảnh tầng thứ sáu(Thượng) 21/12/2013
922 Chương 922 Hoa Sơn Tiên Môn - Hỗn Động Cảnh tầng thứ sáu(Hạ) 21/12/2013
923 Chương 923 Hoa Sơn Tiên Môn - Tống Xung Minh(Thượng) 21/12/2013
924 Chương 924 Hoa Sơn Tiên Môn - Tống Xung Minh(Hạ) 21/12/2013
925 Chương 925 Hoa Sơn Tiên Môn - Vị trí thứ bảy(Thượng) 21/12/2013
926 Chương 926 Hoa Sơn Tiên Môn - Vị trí thứ bảy(Hạ) 21/12/2013
927 Chương 927 Hoa Sơn Tiên Môn - Không phục đánh cho phục(Thượng) 21/12/2013
928 Chương 928 Hoa Sơn Tiên Môn - Không phục đánh cho phục(Hạ) 21/12/2013
929 Chương 929 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh bại tất cả(Thượng) 21/12/2013
930 Chương 930 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh bại tất cả(Hạ) 21/12/2013
931 Chương 931 Hoa Sơn Tiên Môn - Tứ phe lôi kéo(Thượng) 21/12/2013
932 Chương 932 Hoa Sơn Tiên Môn - Tứ phe lôi kéo(Hạ) 21/12/2013
933 Chương 933 Hoa Sơn Tiên Môn - Pháp cổ chi hà(Thượng) 21/12/2013
934 Chương 934 Hoa Sơn Tiên Môn - Pháp cổ chi hà(Hạ) 21/12/2013
935 Chương 935 Hoa Sơn Tiên Môn - Nghiêm gia(Thượng) 21/12/2013
936 Chương 936 Hoa Sơn Tiên Môn - Nghiêm gia(Hạ) 21/12/2013
937 Chương 937 Hoa Sơn Tiên Môn - Lĩnh ngộ pháp thuật(Thượng) 21/12/2013
938 Chương 938 Hoa Sơn Tiên Môn - Lĩnh ngộ pháp thuật(Hạ) 21/12/2013
939 Chương 939 Hoa Sơn Tiên Môn - Thủy thánh kiếm đạo(Thượng) 21/12/2013
940 Chương 940 Hoa Sơn Tiên Môn - Thủy thánh kiếm đạo(Hạ) 21/12/2013
941 Chương 941 Hoa Sơn Tiên Môn - Tình địch chiến(Thượng) 21/12/2013
942 Chương 942 Hoa Sơn Tiên Môn - Tình địch chiến(Hạ) 21/12/2013
943 Chương 943 Hoa Sơn Tiên Môn - Võ Sinh Đế Tử(Thượng) 21/12/2013
944 Chương 944 Hoa Sơn Tiên Môn - Võ Sinh Đế Tử(Hạ) 21/12/2013
945 Chương 945 Hoa Sơn Tiên Môn - Giết Võ Sinh đế tử(Thượng) 21/12/2013
946 Chương 946 Hoa Sơn Tiên Môn - Giết Võ Sinh đế tử(Hạ) 21/12/2013
947 Chương 947 Hoa Sơn Tiên Môn - Gặp mặt Pháp Nhất Đế Tử(Thượng) 21/12/2013
948 Chương 948 Hoa Sơn Tiên Môn - Gặp mặt Pháp Nhất Đế Tử(Hạ) 21/12/2013
949 Chương 949 Hoa Sơn Tiên Môn - Bị vây hãm(Thượng) 21/12/2013
950 Chương 950 Hoa Sơn Tiên Môn - Bị vây hãm(Hạ) 21/12/2013
951 Chương 951 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên tới(Thượng) 21/12/2013
952 Chương 952 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên tới(Hạ) 21/12/2013
953 Chương 953 Hoa Sơn Tiên Môn - Cuộc chiến không công bình(Thượng) 21/12/2013
954 Chương 954 Hoa Sơn Tiên Môn - Cuộc chiến không công bình(Hạ) 21/12/2013
955 Chương 955 Hoa Sơn Tiên Môn - Ngươi thua(Thượng) 21/12/2013
956 Chương 956 Hoa Sơn Tiên Môn - Ngươi thua(Hạ) 21/12/2013
957 Chương 957 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm thuật vô song(Thượng) 21/12/2013
958 Chương 958 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm thuật vô song(Hạ) 21/12/2013
959 Chương 959 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên Hoang Đế Tử(Thượng) 21/12/2013
960 Chương 960 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên Hoang Đế Tử(Hạ) 21/12/2013
961 Chương 961 Hoa Sơn Tiên Môn - Túy chí tôn(Thượng) 21/12/2013
962 Chương 962 Hoa Sơn Tiên Môn - Túy chí tôn(Hạ) 21/12/2013
963 Chương 963 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Môn có biến(Thượng) 21/12/2013
964 Chương 964 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Môn có biến(Hạ) 21/12/2013
965 Chương 965 Hoa Sơn Tiên Môn - Thượng Quan Chí Tôn(Thượng) 21/12/2013
966 Chương 966 Hoa Sơn Tiên Môn - Thượng Quan Chí Tôn(Hạ) 21/12/2013
967 Chương 967 Hoa Sơn Tiên Môn - Hỗn Động Cảnh tầng thứ chín(Thượng) 21/12/2013
968 Chương 968 Hoa Sơn Tiên Môn - Hỗn Động Cảnh tầng thứ chín(Hạ) 21/12/2013
969 Chương 969 Hoa Sơn Tiên Môn - Hồ lô(Thượng) 21/12/2013
970 Chương 970 Hoa Sơn Tiên Môn - ồ lô(Hạ) 21/12/2013
971 Chương 971 Hoa Sơn Tiên Môn - Giết Kiếm Tham(Thượng) 21/12/2013
972 Chương 972 Hoa Sơn Tiên Môn - Giết Kiếm Tham(Hạ) 21/12/2013
973 Chương 973 Hoa Sơn Tiên Môn - Đấu với Thượng Quan Hạc(Thượng) 21/12/2013
974 Chương 974 Hoa Sơn Tiên Môn - Đấu với Thượng Quan Hạc(Hạ) 21/12/2013
975 Chương 975 Hoa Sơn Tiên Môn - Âm tiên xích(Thượng) 21/12/2013
976 Chương 976 Hoa Sơn Tiên Môn - Âm tiên xích(Hạ) 21/12/2013
977 Chương 977 Hoa Sơn Tiên Môn - Phá vỡ tiên xích(Thượng) 21/12/2013
978 Chương 978 Hoa Sơn Tiên Môn - Phá vỡ tiên xích(Hạ) 21/12/2013
979 Chương 979 Hoa Sơn Tiên Môn - Thượng Minh Bạch(Thượng) 21/12/2013
980 Chương 980 Hoa Sơn Tiên Môn - Thượng Minh Bạch(Hạ) 21/12/2013
981 Chương 981 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh bại Hiên Viên Vọng(Thượng) 21/12/2013
982 Chương 982 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh bại Hiên Viên Vọng(Hạ) 21/12/2013
983 Chương 983 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Chủ từ chức(Thượng) 21/12/2013
984 Chương 984 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Chủ từ chức(Hạ) 21/12/2013
985 Chương 985 Hoa Sơn Tiên Môn - Thế Giới Hỏa Sơn(Thượng) 21/12/2013
986 Chương 986 Hoa Sơn Tiên Môn - Thế Giới Hỏa Sơn(Hạ) 21/12/2013
987 Chương 987 Hoa Sơn Tiên Môn - Liên tục khiêu chiến(Thượng) 21/12/2013
988 Chương 988 Hoa Sơn Tiên Môn - Liên tục khiêu chiến(Hạ) 21/12/2013
989 Chương 989 Hoa Sơn Tiên Môn - Tám nghìn phong thư khiêu chiến(Thượng) 21/12/2013
990 Chương 990 Hoa Sơn Tiên Môn - Tám nghìn phong thư khiêu chiến(Hạ) 21/12/2013
991 Chương 991 Hoa Sơn Tiên Môn - Thường Nga(Thượng) 21/12/2013
992 Chương 992 Hoa Sơn Tiên Môn - Thường Nga(Hạ) 21/12/2013
993 Chương 993 Hoa Sơn Tiên Môn - Bàn Động Thất(Thượng) 21/12/2013
994 Chương 994 Hoa Sơn Tiên Môn - Bàn Động Thất(Hạ) 21/12/2013
995 Chương 995 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên Mẫu văn minh(Thượng) 21/12/2013
996 Chương 996 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên Mẫu văn minh(Hạ) 21/12/2013
997 Chương 997 Hoa Sơn Tiên Môn - Mộc Bệnh Dĩ(Thượng) 21/12/2013
998 Chương 998 Hoa Sơn Tiên Môn - Mộc Bệnh Dĩ(Hạ) 21/12/2013
999 Chương 999 Hoa Sơn Tiên Môn - Đạo là gì?(Thượng) 21/12/2013
1000 Chương 1000 Hoa Sơn Tiên Môn - Đạo là gì?(Hạ) 21/12/2013
1001 Chương 1001 Hoa Sơn Tiên Môn - Liên tục thắng tám nghìn trận(Thượng) 21/12/2013
1002 Chương 1002 Hoa Sơn Tiên Môn - Liên tục thắng tám nghìn trận(Ha) 21/12/2013
1003 Chương 1003 Hoa Sơn Tiên Môn - Phản kích(Thượng) 21/12/2013
1004 Chương 1004 Hoa Sơn Tiên Môn - Phản kích(Hạ) 21/12/2013
1005 Chương 1005 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiểu thần thoại kiếm đạo(Thượng) 21/12/2013
1006 Chương 1006 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiểu thần thoại kiếm đạo(Hạ) 21/12/2013
1007 Chương 1007 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm khắc giản đạo(Thượng) 21/12/2013
1008 Chương 1008 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm khắc giản đạo(Hạ) 21/12/2013
1009 Chương 1009 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh không trúng được(Thượng) 21/12/2013
1010 Chương 1010 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh không trúng được(Hạ) 21/12/2013
1011 Chương 1011 Hoa Sơn Tiên Môn - Hằng Nga(Thượng) 21/12/2013
1012 Chương 1012 Hoa Sơn Tiên Môn - Hằng Nga(Hạ) 21/12/2013
1013 Chương 1013 Hoa Sơn Tiên Môn - Lệnh bài(Thượng) 21/12/2013
1014 Chương 1014 Hoa Sơn Tiên Môn - Lệnh bài(Hạ) 21/12/2013
1015 Chương 1015 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoa Sơn có nguy(Thượng) 21/12/2013
1016 Chương 1016 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoa Sơn có nguy(Hạ) 21/12/2013
1017 Chương 1017 Hoa Sơn Tiên Môn - Âu Dương Vọng(Thượng) 21/12/2013
1018 Chương 1018 Hoa Sơn Tiên Môn - Âu Dương Vọng(Hạ) 21/12/2013
1019 Chương 1019 Hoa Sơn Tiên Môn - Thỏ ngọc Chung Linh(Thượng) 21/12/2013
1020 Chương 1020 Hoa Sơn Tiên Môn - Thỏ ngọc Chung Linh(Hạ) 21/12/2013
1021 Chương 1021 Hoa Sơn Tiên Môn - Hiên Viên Vọng xuất hiện(thượng) 21/12/2013
1022 Chương 1022 Hoa Sơn Tiên Môn - Hiên Viên Vọng xuất hiện(hạ) 21/12/2013
1023 Chương 1023 Hoa Sơn Tiên Môn - Yến Thương Thiên tái xuất(thượng) 21/12/2013
1024 Chương 1024 Hoa Sơn Tiên Môn - Yến Thương Thiên tái xuất(hạ) 21/12/2013
1025 Chương 1025 Hoa Sơn Tiên Môn - Di thất chi địa(thượng) 21/12/2013
1026 Chương 1026 Hoa Sơn Tiên Môn - Di thất chi địa(hạ) 21/12/2013
1027 Chương 1027 Hoa Sơn Tiên Môn - Đột phá Thế Giới cảnh(thượng) 21/12/2013
1028 Chương 1028 Hoa Sơn Tiên Môn - Đột phá Thế Giới cảnh(hạ) 21/12/2013
1029 Chương 1029 Hoa Sơn Tiên Môn - Quang nô(thượng) 21/12/2013
1030 Chương 1030 Hoa Sơn Tiên Môn - Quang nô(hạ) 21/12/2013
1031 Chương 1031 Hoa Sơn Tiên Môn - Tam Muội chân hỏa(thượng) 21/12/2013
1032 Chương 1032 Hoa Sơn Tiên Môn - Tam Muội chân hỏa(hạ) 21/12/2013
1033 Chương 1033 Hoa Sơn Tiên Môn - Giao đấu với Yến Thương Thiên(thượng) 21/12/2013
1034 Chương 1034 Hoa Sơn Tiên Môn - Giao đấu với Yến Thương Thiên(hạ) 21/12/2013
1035 Chương 1035 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên vs Hiên Viên Vọng(thượng) 21/12/2013
1036 Chương 1036 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên vs Hiên Viên Vọng(hạ) 21/12/2013
1037 Chương 1037 Hoa Sơn Tiên Môn - Trở lại Kiếm Môn(thượng) 21/12/2013
1038 Chương 1038 Hoa Sơn Tiên Môn - Trở lại Kiếm Môn(hạ) 21/12/2013
1039 Chương 1039 Hoa Sơn Tiên Môn - Lần đầu gặp Kiếm Chi Tử(thượng) 21/12/2013
1040 Chương 1040 Hoa Sơn Tiên Môn - Lần đầu gặp Kiếm Chi Tử(hạ) 21/12/2013
1041 Chương 1041 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh bại Khổng Thượng Nghĩa(thượng) 21/12/2013
1042 Chương 1042 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh bại Khổng Thượng Nghĩa(hạ) 21/12/2013
1043 Chương 1043 Hoa Sơn Tiên Môn - Tỷ kiếm đại hội(hạ) 21/12/2013
1044 Chương 1044 Hoa Sơn Tiên Môn - Tỷ kiếm đại hội(hạ) 21/12/2013
1045 Chương 1045 Hoa Sơn Tiên Môn - Kim Đồng Lăng Vân ưng(thượng) 21/12/2013
1046 Chương 1046 Hoa Sơn Tiên Môn - Kim Đồng Lăng Vân ưng(hạ) 21/12/2013
1047 Chương 1047 Hoa Sơn Tiên Môn - Bắt đầu tỷ kiếm(thượng) 21/12/2013
1048 Chương 1048 Hoa Sơn Tiên Môn - Bắt đầu tỷ kiếm(hạ) 21/12/2013
1049 Chương 1049 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm pháp cấp diệt thế(thượng) 21/12/2013
1050 Chương 1050 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm pháp cấp diệt thế(hạ) 21/12/2013
1051 Chương 1051 Hoa Sơn Tiên Môn - Tam Cực Quy Nhất Thức(Thượng) 21/12/2013
1052 Chương 1052 Hoa Sơn Tiên Môn - Tam Cực Quy Nhất Thức(Hạ) 21/12/2013
1053 Chương 1053 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh ngang tay(Thượng) 21/12/2013
1054 Chương 1054 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh ngang tay(Hạ) 21/12/2013
1055 Chương 1055 Hoa Sơn Tiên Môn - Vây giết Lục Nguyên(thượng) 21/12/2013
1056 Chương 1056 Hoa Sơn Tiên Môn - Vây giết Lục Nguyên(hạ) 21/12/2013
1057 Chương 1057 Hoa Sơn Tiên Môn - Thế giới cảnh tầng thứ hai(thượng) 21/12/2013
1058 Chương 1058 Hoa Sơn Tiên Môn - Thế giới cảnh tầng thứ hai(hạ) 21/12/2013
1059 Chương 1059 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Phong trung tổ ra tay(thượng) 21/12/2013
1060 Chương 1060 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Phong trung tổ ra tay(hạ) 21/12/2013
1061 Chương 1061 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm vong bia(1) 21/12/2013
1062 Chương 1062 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm vong bia(2) 21/12/2013
1063 Chương 1063 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm vong bia(3) 21/12/2013
1064 Chương 1064 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm vong bia(4) 21/12/2013
1065 Chương 1065 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm vong bia(5) 21/12/2013
1066 Chương 1066 Hoa Sơn Tiên Môn - Đòi lại ký ức(1) 21/12/2013
1067 Chương 1067 Hoa Sơn Tiên Môn - Đòi lại ký ức(2) 21/12/2013
1068 Chương 1068 Hoa Sơn Tiên Môn - Đòi lại ký ức(3) 21/12/2013
1069 Chương 1069 Hoa Sơn Tiên Môn - Đòi lại ký ức(4) 21/12/2013
1070 Chương 1070 Hoa Sơn Tiên Môn - Đòi lại ký ức(5) 21/12/2013
1071 Chương 1071 Hoa Sơn Tiên Môn - Tại Địa Long Tinh(1) 21/12/2013
1072 Chương 1072 Hoa Sơn Tiên Môn - Tại Địa Long Tinh(2) 21/12/2013
1073 Chương 1073 Hoa Sơn Tiên Môn - Tại Địa Long Tinh(3) 21/12/2013
1075 Chương 1075 Hoa Sơn Tiên Môn - Tại Địa Long Tinh(4) 21/12/2013
1076 Chương 1076 Hoa Sơn Tiên Môn - Tại Địa Long Tinh(6) 21/12/2013
1077 Chương 1077 Hoa Sơn Tiên Môn - Tại Địa Long Tinh(7) 21/12/2013
1078 Chương 1078 Hoa Sơn Tiên Môn - Tại Địa Long Tinh(8) 21/12/2013
1079 Chương 1079 Hoa Sơn Tiên Môn - Tăng Tốc Thời gian (1) 21/12/2013
1080 Chương 1080 Hoa Sơn Tiên Môn - Tăng Tốc Thời gian (2) 21/12/2013
1081 Chương 1081 Hoa Sơn Tiên Môn - Tăng Tốc Thời gian (3) 21/12/2013
1082 Chương 1082 Hoa Sơn Tiên Môn - Tăng Tốc Thời gian (4) 21/12/2013
1083 Chương 1083 Hoa Sơn Tiên Môn - Chiến thú lão tổ(1) 21/12/2013
1084 Chương 1084 Hoa Sơn Tiên Môn - Chiến thú lão tổ(2) 21/12/2013
1085 Chương 1085 Hoa Sơn Tiên Môn - Chiến thú lão tổ(3) 21/12/2013
1086 Chương 1086 Hoa Sơn Tiên Môn - Tháp nguyên tố (1) 21/12/2013
1087 Chương 1087 Hoa Sơn Tiên Môn - Tháp nguyên tố (2) 21/12/2013
1088 Chương 1088 Hoa Sơn Tiên Môn - Tháp nguyên tố (3) 21/12/2013
1089 Chương 1089 Hoa Sơn Tiên Môn - Tháp nguyên tố (4) 21/12/2013
1090 Chương 1090 Hoa Sơn Tiên Môn - Tháp nguyên tố (5) 21/12/2013
1091 Chương 1091 Hoa Sơn Tiên Môn - Phá vỡ kỉ lục (1) 21/12/2013
1092 Chương 1092 Hoa Sơn Tiên Môn - Phá vỡ kỉ lục (2) 21/12/2013
1093 Chương 1093 Hoa Sơn Tiên Môn - Phá vỡ kỉ lục (3) 21/12/2013
1094 Chương 1094 Hoa Sơn Tiên Môn - Phá vỡ kỉ lục (4) 21/12/2013
1095 Chương 1095 Hoa Sơn Tiên Môn - Phá vỡ kỉ lục (5) 21/12/2013
1096 Chương 1096 Hoa Sơn Tiên Môn - Phá vỡ kỷ lục (6) 21/12/2013
1097 Chương 1097 Hoa Sơn Tiên Môn - Phá vỡ kỷ lục (7) 21/12/2013
1098 Chương 1098 Hoa Sơn Tiên Môn - Phá vỡ kỷ lục (8) 21/12/2013
1099 Chương 1099 Hoa Sơn Tiên Môn - Phá vỡ kỷ lục (9) 21/12/2013
1100 Chương 1100 Hoa Sơn Tiên Môn - Phá vỡ kỷ lục (10) 21/12/2013
1101 Chương 1101 Hoa Sơn Tiên Môn - Tầng thứ tam chin mươi ba (thượng) 21/12/2013
1102 Chương 1102 Hoa Sơn Tiên Môn - Tầng thứ tam chin mươi ba (hạ) 21/12/2013
1103 Chương 1103 Hoa Sơn Tiên Môn - Phụ tử Lăng Vân Thanh (thượng) 21/12/2013
1104 Chương 1104 Hoa Sơn Tiên Môn - Phụ tử Lăng Vân Thanh (hạ) 21/12/2013
1105 Chương 1105 Hoa Sơn Tiên Môn - Cổ Cổ thần thú (thượng) 21/12/2013
1106 Chương 1106 Hoa Sơn Tiên Môn - Cổ Cổ thần thú (hạ) 21/12/2013
1107 Chương 1107 Hoa Sơn Tiên Môn - Lĩnh hội 120 nguyên tố 21/12/2013
1108 Chương 1108 Hoa Sơn Tiên Môn - Lĩnh hội 120 nguyên tố (Hạ) 21/12/2013
1109 Chương 1109 Hoa Sơn Tiên Môn - Giết phụ tử họ Lăng (Thượng) 21/12/2013
1110 Chương 1110 Hoa Sơn Tiên Môn - Giết phụ tử họ Lăng (Hạ) 21/12/2013
1111 Chương 1111 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên vs Kiếm Chi Tử (1) 21/12/2013
1112 Chương 1112 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên vs Kiếm Chi Tử (2) 21/12/2013
1113 Chương 1113 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên vs Kiếm Chi Tử (3) 21/12/2013
1114 Chương 1114 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên vs Kiếm Chi Tử(4) 21/12/2013
1115 Chương 1115 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên vs Kiếm Chi Tử(5) 21/12/2013
1116 Chương 1116 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên vs Kiếm Chi Tử(6) 21/12/2013
1117 Chương 1117 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên vs Kiếm Chi Tử(7) 21/12/2013
1118 Chương 1118 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên vs Kiếm Chi Tử(8) 21/12/2013
1119 Chương 1119 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên vs Kiếm Chi Tử(9) 21/12/2013
1120 Chương 1120 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên vs Kiếm Chi Tử(10) 21/12/2013
1121 Chương 1121 Hoa Sơn Tiên Môn - Chiến thắng (1) 21/12/2013
1122 Chương 1122 Hoa Sơn Tiên Môn - Chiến thắng (2) 21/12/2013
1123 Chương 1123 Hoa Sơn Tiên Môn - Phong sát Lục Nguyên (1) 21/12/2013
1124 Chương 1124 Hoa Sơn Tiên Môn - Phong sát Lục Nguyên (2) 21/12/2013
1125 Chương 1125 Hoa Sơn Tiên Môn - Phong sát Lục Nguyên (3) 21/12/2013
1126 Chương 1126 Hoa Sơn Tiên Môn - Phong sát Lục Nguyên (4) 21/12/2013
1127 Chương 1127 Hoa Sơn Tiên Môn - Thất tình thiếu bảy (1) 21/12/2013
1128 Chương 1128 Hoa Sơn Tiên Môn - Thất tình thiếu bảy(2) 21/12/2013
1129 Chương 1129 Hoa Sơn Tiên Môn - Chiến Cuồng Thiết (1) 21/12/2013
1130 Chương 1130 Hoa Sơn Tiên Môn - Chiến Cuồng Thiết (2) 21/12/2013
1131 Chương 1131 Hoa Sơn Tiên Môn - Khảo nghiệm thất tình (1) 21/12/2013
1132 Chương 1132 Hoa Sơn Tiên Môn - Khảo nghiệm thất tình (2) 21/12/2013
1133 Chương 1133 Hoa Sơn Tiên Môn - Thất tình của kiếm (1) 21/12/2013
1134 Chương 1134 Hoa Sơn Tiên Môn - Thất tình của kiếm (2) 21/12/2013
1135 Chương 1135 Hoa Sơn Tiên Môn - Thất tình thập phẩm (1) 21/12/2013
1136 Chương 1136 Hoa Sơn Tiên Môn - Thất tình thập phẩm (2) 21/12/2013
1137 Chương 1137 Hoa Sơn Tiên Môn - Thế Giới Cảnh tầng thứ năm(thượng) 21/12/2013
1138 Chương 1138 Hoa Sơn Tiên Môn - Thế Giới Cảnh tầng thứ năm(hạ) 21/12/2013
1139 Chương 1139 Hoa Sơn Tiên Môn - Giải cứu Kiếm Môn(thượng) 21/12/2013
1140 Chương 1140 Hoa Sơn Tiên Môn - Giải cứu Kiếm Môn(hạ) 21/12/2013
1141 Chương 1141 Hoa Sơn Tiên Môn - Mục tiêu của Kiếm Môn(thượng) 21/12/2013
1142 Chương 1142 Hoa Sơn Tiên Môn - Mục tiêu của Kiếm Môn(hạ) 21/12/2013
1143 Chương 1143 Hoa Sơn Tiên Môn - Nuốt tiễn(thượng) 21/12/2013
1144 Chương 1144 Hoa Sơn Tiên Môn - Nuốt tiễn(hạ) 21/12/2013
1145 Chương 1145 Hoa Sơn Tiên Môn - Lá cờ của Quỷ Vương(thượng) 21/12/2013
1146 Chương 1146 Hoa Sơn Tiên Môn - Lá cờ của Quỷ Vương(hạ) 21/12/2013
1147 Chương 1147 Hoa Sơn Tiên Môn - Kỳ tích (1) 21/12/2013
1148 Chương 1148 Hoa Sơn Tiên Môn - Kỳ tích (2) 21/12/2013
1149 Chương 1149 Hoa Sơn Tiên Môn - Huyết môn (1) 21/12/2013
1150 Chương 1150 Hoa Sơn Tiên Môn - Huyết môn (2) 21/12/2013
1151 Chương 1151 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên ra tay (1) 21/12/2013
1152 Chương 1152 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên ra tay (2) 21/12/2013
1153 Chương 1153 Hoa Sơn Tiên Môn - Huyết Thần chi cổ(1) 21/12/2013
1154 Chương 1154 Hoa Sơn Tiên Môn - Huyết Thần chi cổ(2) 21/12/2013
1155 Chương 1155 Hoa Sơn Tiên Môn - Giết Huyết Thần vương (1) 21/12/2013
1156 Chương 1156 Hoa Sơn Tiên Môn - Giết Huyết Thần vương (2) 21/12/2013
1157 Chương 1157 Hoa Sơn Tiên Môn - Thắng Huyết Môn (1) 21/12/2013
1158 Chương 1158 Hoa Sơn Tiên Môn - Thắng Huyết Môn (2) 21/12/2013
1159 Chương 1159 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiên Chi Tử tìm (1) 21/12/2013
1160 Chương 1160 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiên Chi Tử tìm (2) 21/12/2013
1161 Chương 1161 Hoa Sơn Tiên Môn - Chu Thanh Huyền tới tìm (1) 21/12/2013
1162 Chương 1162 Hoa Sơn Tiên Môn - Chu Thanh Huyền tới tìm (2) 21/12/2013
1163 Chương 1163 Hoa Sơn Tiên Môn - Trở lại Hoa Sơn (1) 21/12/2013
1164 Chương 1164 Hoa Sơn Tiên Môn - Trở lại Hoa Sơn (2) 21/12/2013
1165 Chương 1165 Hoa Sơn Tiên Môn - Tà Phiên Thiên (1) 21/12/2013
1166 Chương 1166 Hoa Sơn Tiên Môn - Tà Phiên Thiên (2) 21/12/2013
1167 Chương 1167 Hoa Sơn Tiên Môn - Tới Tà Kiếm Văn Minh (1) 21/12/2013
1168 Chương 1168 Hoa Sơn Tiên Môn - Tới Tà Kiếm Văn Minh (2) 21/12/2013
1169 Chương 1169 Hoa Sơn Tiên Môn - Ma Kiếm Phó Chủ Văn Minh (1) 21/12/2013
1170 Chương 1170 Hoa Sơn Tiên Môn - Ma Kiếm Phó Chủ Văn Minh (2) 21/12/2013
1171 Chương 1171 Hoa Sơn Tiên Môn - Mi Mao Kiếm Đường (1) 21/12/2013
1172 Chương 1172 Hoa Sơn Tiên Môn - Mi Mao Kiếm Đường (2) 21/12/2013
1173 Chương 1173 Hoa Sơn Tiên Môn - Yến Mi Nhất (1) 21/12/2013
1174 Chương 1174 Hoa Sơn Tiên Môn - Yến Mi Nhất (2) 21/12/2013
1175 Chương 1175 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhắm Mắt kiếm đường (1) 21/12/2013
1176 Chương 1176 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhắm Mắt kiếm đường (2) 21/12/2013
1177 Chương 1177 Hoa Sơn Tiên Môn - Không thể bại (1) 21/12/2013
1178 Chương 1178 Hoa Sơn Tiên Môn - Không thể bại (2) 21/12/2013
1179 Chương 1179 Hoa Sơn Tiên Môn - Phổ Độ hải (1) 21/12/2013
1180 Chương 1180 Hoa Sơn Tiên Môn - Phổ Độ hải (2) 21/12/2013
1181 Chương 1181 Hoa Sơn Tiên Môn - Thích ứng thiết tắc (1) 21/12/2013
1182 Chương 1182 Hoa Sơn Tiên Môn - Thích ứng thiết tắc (2) 21/12/2013
1183 Chương 1183 Hoa Sơn Tiên Môn - Ma kiếm phó chủ văn minh (1) 21/12/2013
1184 Chương 1184 Hoa Sơn Tiên Môn - Ma Kiếm Phó Chủ Văn Minh (2) 21/12/2013
1185 Chương 1185 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên trọng thương (1) 21/12/2013
1186 Chương 1186 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên trọng thương (2) 21/12/2013
1187 Chương 1187 Hoa Sơn Tiên Môn - Nho chi phó chủ văn minh (1) 21/12/2013
1188 Chương 1188 Hoa Sơn Tiên Môn - Nho chi phó chủ văn minh (2) 21/12/2013
1189 Chương 1189 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh bạc (1) 21/12/2013
1190 Chương 1190 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh bạc (2) 21/12/2013
1191 Chương 1191 Hoa Sơn Tiên Môn - Tân thiên tôn Lý Thái Sử (1) 21/12/2013
1192 Chương 1192 Hoa Sơn Tiên Môn - Tân thiên tôn Lý Thái Sử (2) 21/12/2013
1193 Chương 1193 Hoa Sơn Tiên Môn - Chơi bài cửu (1) 21/12/2013
1194 Chương 1194 Hoa Sơn Tiên Môn - Chơi bài cửu (2) 21/12/2013
1195 Chương 1195 Hoa Sơn Tiên Môn - Lá bài chí tôn (1) 21/12/2013
1196 Chương 1196 Hoa Sơn Tiên Môn - Lá bài chí tôn (2) 21/12/2013
1197 Chương 1197 Hoa Sơn Tiên Môn - Mười chín vạn thiên cấp linh thạch (1) 21/12/2013
1198 Chương 1198 Hoa Sơn Tiên Môn - Mười chín vạn thiên cấp linh thạch (2) 21/12/2013
1199 Chương 1199 Hoa Sơn Tiên Môn - Đến Nho chi văn minh (1) 21/12/2013
1200 Chương 1200 Hoa Sơn Tiên Môn - Đến Nho chi văn minh (2) 21/12/2013
1201 Chương 1201 Hoa Sơn Tiên Môn - Luyện hóa Kiếm quyển (1) 21/12/2013
1202 Chương 1202 Hoa Sơn Tiên Môn - Luyện hóa Kiếm quyển (2) 21/12/2013
1203 Chương 1203 Hoa Sơn Tiên Môn - Tăng cường chính khí (1) 21/12/2013
1204 Chương 1204 Hoa Sơn Tiên Môn - Tăng cường chính khí (2) 21/12/2013
1205 Chương 1205 Hoa Sơn Tiên Môn - Chính khí cửu tầng (1) 21/12/2013
1206 Chương 1206 Hoa Sơn Tiên Môn - Chính khí cửu tầng (2) 21/12/2013
1207 Chương 1207 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên Lý phó chủ văn minh (1) 21/12/2013
1208 Chương 1208 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên Lý phó chủ văn minh (2) 21/12/2013
1209 Chương 1209 Hoa Sơn Tiên Môn - Khí Tiết phó chủ văn minh (1) 21/12/2013
1210 Chương 1210 Hoa Sơn Tiên Môn - Khí Tiết phó chủ văn minh (2) 21/12/2013
1211 Chương 1211 Hoa Sơn Tiên Môn - Văn minh chi thư (1) 21/12/2013
1212 Chương 1212 Hoa Sơn Tiên Môn - Văn minh chi thư (2) 21/12/2013
1213 Chương 1213 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh bại Mạnh Vi (1) 21/12/2013
1214 Chương 1214 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh bại Mạnh Vi (2) 21/12/2013
1215 Chương 1215 Hoa Sơn Tiên Môn - Văn Minh thánh địa (1) 21/12/2013
1216 Chương 1216 Hoa Sơn Tiên Môn - Văn minh thánh địa (2) 21/12/2013
1217 Chương 1217 Hoa Sơn Tiên Môn - Duy Nhất Đế (1) 21/12/2013
1218 Chương 1218 Hoa Sơn Tiên Môn - Duy Nhất Đế (2) 21/12/2013
1219 Chương 1219 Hoa Sơn Tiên Môn - Con đường dài nhất (1) 21/12/2013
1220 Chương 1220 Hoa Sơn Tiên Môn - Con đường dài nhất (2) 21/12/2013
1221 Chương 1221 Hoa Sơn Tiên Môn - Quyết chiến thần hồn (1) 21/12/2013
1222 Chương 1222 Hoa Sơn Tiên Môn - Quyết chiến thần hồn (2) 21/12/2013
1223 Chương 1223 Hoa Sơn Tiên Môn - Bên trong hỗn độn văn minh thú (1) 21/12/2013
1224 Chương 1224 Hoa Sơn Tiên Môn - Bên trong hỗn độn văn minh thú (2) 21/12/2013
1225 Chương 1225 Hoa Sơn Tiên Môn - Ngũ Thiệt Địa Ngục (1) 21/12/2013
1226 Chương 1226 Hoa Sơn Tiên Môn - Ngũ Thiệt Địa Ngục (2) 21/12/2013
1227 Chương 1227 Hoa Sơn Tiên Môn - Toan chi phong luân (1) 21/12/2013
1228 Chương 1228 Hoa Sơn Tiên Môn - Toan chi phong luân (2) 21/12/2013
1229 Chương 1229 Hoa Sơn Tiên Môn - Cổ Quái kiếm pháp (1) 21/12/2013
1230 Chương 1230 Hoa Sơn Tiên Môn - Cổ Quái kiếm pháp (2) 21/12/2013
1231 Chương 1231 Hoa Sơn Tiên Môn - Đối chiến (1) 21/12/2013
1232 Chương 1232 Hoa Sơn Tiên Môn - Đối chiến (2) 21/12/2013
1233 Chương 1233 Hoa Sơn Tiên Môn - Cùng nhau truy đuổi Hỗn Độn Não Phong Bạo Chủ 21/12/2013
1234 Chương 1234 Hoa Sơn Tiên Môn - Một quả trứng màu trắng 21/12/2013
1235 Chương 1235 Hoa Sơn Tiên Môn - Thu lấy Hỗn Độn Não Phong Bạo Chủ 21/12/2013
1236 Chương 1236 Hoa Sơn Tiên Môn - Lại là ai giết chết Hỗn Độn Não Phong Bạo Chủ? 21/12/2013
1237 Chương 1237 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên một chọi bốn 21/12/2013
1238 Chương 1238 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên bị đánh bại? 21/12/2013
1239 Chương 1239 Hoa Sơn Tiên Môn - Vỏ kiếm vị (1) 21/12/2013
1240 Chương 1240 Hoa Sơn Tiên Môn - Vỏ kiếm vị (2) 21/12/2013
1241 Chương 1241 Hoa Sơn Tiên Môn - Hấp thu văn tự (1) 21/12/2013
1242 Chương 1242 Hoa Sơn Tiên Môn - Hấp thu văn tự (2) 21/12/2013
1243 Chương 1243 Hoa Sơn Tiên Môn - Rời khỏi (1) 21/12/2013
1244 Chương 1244 Hoa Sơn Tiên Môn - Rời khỏi (2) 21/12/2013
1245 Chương 1245 Hoa Sơn Tiên Môn - Gặp lại Kiếm Linh Đế Cơ (1) 21/12/2013
1246 Chương 1246 Hoa Sơn Tiên Môn - Gặp lại Kiếm Linh Đế Cơ (2) 21/12/2013
1247 Chương 1247 Hoa Sơn Tiên Môn - Chủ Pháp Cổ văn minh (1) 21/12/2013
1248 Chương 1248 Hoa Sơn Tiên Môn - Chủ Pháp Cổ văn minh (2) 21/12/2013
1249 Chương 1249 Hoa Sơn Tiên Môn - Chủ Thái Cổ Văn Minh muốn lấy mạng (1) 21/12/2013
1250 Chương 1250 Hoa Sơn Tiên Môn - Chủ Thái Cổ Văn Minh muốn lấy mạng (2) 21/12/2013
1251 Chương 1251 Hoa Sơn Tiên Môn - Phượng cổ văn minh (1) 21/12/2013
1252 Chương 1252 Hoa Sơn Tiên Môn - Phượng cổ văn minh (2) 21/12/2013
1253 Chương 1253 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhân duyên tốt (1) 21/12/2013
1254 Chương 1254 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhân duyên tốt (2) 21/12/2013
1255 Chương 1255 Hoa Sơn Tiên Môn - Một chỉ bại (1) 21/12/2013
1256 Chương 1256 Hoa Sơn Tiên Môn - Một chỉ bại (2) 21/12/2013
1257 Chương 1257 Hoa Sơn Tiên Môn - Vạn Kiếm quy tông (1) 21/12/2013
1258 Chương 1258 Hoa Sơn Tiên Môn - Vạn Kiếm quy tông (2) 21/12/2013
1259 Chương 1259 Hoa Sơn Tiên Môn - Pháp Cương phó chủ văn minh (1) 21/12/2013
1260 Chương 1260 Hoa Sơn Tiên Môn - Pháp Cương phó chủ văn minh (2) 21/12/2013
1261 Chương 1261 Hoa Sơn Tiên Môn - Lực lượng văn minh cảnh (1) 21/12/2013
1262 Chương 1262 Hoa Sơn Tiên Môn - Lực lượng văn minh cảnh (2) 21/12/2013
1263 Chương 1263 Hoa Sơn Tiên Môn - Ám chi tử là ai ? (1) 21/12/2013
1264 Chương 1264 Hoa Sơn Tiên Môn - Ám chi tử là ai ? (2) 21/12/2013
1265 Chương 1265 Hoa Sơn Tiên Môn - Uông Huyết Trạch (1) 21/12/2013
1266 Chương 1266 Hoa Sơn Tiên Môn - Uông Huyết Trạch (2) 21/12/2013
1267 Chương 1267 Hoa Sơn Tiên Môn - Tuân Thông (1) 21/12/2013
1268 Chương 1268 Hoa Sơn Tiên Môn - Tuân Thông (2) 21/12/2013
1269 Chương 1269 Hoa Sơn Tiên Môn - Nửa bước văn minh cảnh (1) 21/12/2013
1270 Chương 1270 Hoa Sơn Tiên Môn - Nửa bước văn minh cảnh (2) 21/12/2013
1271 Chương 1271 Hoa Sơn Tiên Môn - Chu Thiên Nhân (1) 21/12/2013
1272 Chương 1272 Hoa Sơn Tiên Môn - Chu Thiên Nhân (2) 21/12/2013
1273 Chương 1273 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên bảng thay đổi (1) 21/12/2013
1274 Chương 1274 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên bảng thay đổi (2) 21/12/2013
1275 Chương 1275 Hoa Sơn Tiên Môn - Chủ chi lao (1) 21/12/2013
1276 Chương 1276 Hoa Sơn Tiên Môn - Chủ chi lao (2) 21/12/2013
1277 Chương 1277 Hoa Sơn Tiên Môn - Tới phong chi văn minh (1) 21/12/2013
1278 Chương 1278 Hoa Sơn Tiên Môn - Tới phong chi văn minh (2) 21/12/2013
1279 Chương 1279 Hoa Sơn Tiên Môn - Gặp lại Sư Phi Tiên (1) 21/12/2013
1280 Chương 1280 Hoa Sơn Tiên Môn - Gặp lại Sư Phi Tiên (2) 21/12/2013
1281 Chương 1281 Hoa Sơn Tiên Môn - Đồ tể Cao Tiến (1) 21/12/2013
1282 Chương 1282 Hoa Sơn Tiên Môn - Đồ tể Cao Tiến (2) 21/12/2013
1283 Chương 1283 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên vào bảng (1) 21/12/2013
1284 Chương 1284 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên vào bảng (2) 21/12/2013
1285 Chương 1285 Hoa Sơn Tiên Môn - Cô Cô (1) 21/12/2013
1286 Chương 1286 Hoa Sơn Tiên Môn - Cô Cô (2) 21/12/2013
1287 Chương 1287 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên Hồn pháp sư (1) 21/12/2013
1288 Chương 1288 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên Hồn pháp sư (2) 21/12/2013
1289 Chương 1289 Hoa Sơn Tiên Môn - Phương Chu (1) 21/12/2013
1290 Chương 1290 Hoa Sơn Tiên Môn - Phương Chu (2) 21/12/2013
1291 Chương 1291 Hoa Sơn Tiên Môn - Thế giới Côn Bằng (1) 21/12/2013
1292 Chương 1292 Hoa Sơn Tiên Môn - Thế giới Côn Bằng (2) 21/12/2013
1294 Chương 1294 Hoa Sơn Tiên Môn - Tửu Tiên Nhân (1) 21/12/2013
1295 Chương 1295 Hoa Sơn Tiên Môn - Ngư quốc (1) 21/12/2013
1296 Chương 1296 Hoa Sơn Tiên Môn - Ngư quốc (2) 21/12/2013
1297 Chương 1297 Hoa Sơn Tiên Môn - Loan Loan (1) 21/12/2013
1298 Chương 1298 Hoa Sơn Tiên Môn - Loan Loan (2) 21/12/2013
1299 Chương 1299 Hoa Sơn Tiên Môn - Âu Dương Lạc (1) 21/12/2013
1300 Chương 1300 Hoa Sơn Tiên Môn - Âu Dương Lạc (2) 21/12/2013
1301 Chương 1301 Hoa Sơn Tiên Môn - Đấu với Hoang Chi Tử (2) 21/12/2013
1303 Chương 1303 Hoa Sơn Tiên Môn - Thế giới Côn Bằng sụp đổ (1) 21/12/2013
1304 Chương 1304 Hoa Sơn Tiên Môn - Thế giới Côn Bằng sụp đổ (2) 21/12/2013
1305 Chương 1305 Hoa Sơn Tiên Môn - Hấp thu văn tự (1) 21/12/2013
1306 Chương 1306 Hoa Sơn Tiên Môn - Hấp thu văn tự (2) 21/12/2013
1307 Chương 1307 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh bại Hoang chi tử (1) 21/12/2013
1308 Chương 1308 Hoa Sơn Tiên Môn - Đánh bại Hoang chi tử (2) 21/12/2013
1309 Chương 1309 Hoa Sơn Tiên Môn - Hạng thứ hai (1) 21/12/2013
1310 Chương 1310 Hoa Sơn Tiên Môn - Hạng thứ hai (2) 21/12/2013
1311 Chương 1311 Hoa Sơn Tiên Môn - Thất cực quy nhất thức (thượng) 21/12/2013
1312 Chương 1312 Hoa Sơn Tiên Môn - Thất cực quy nhất thức (hạ) 21/12/2013
1313 Chương 1313 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoang Ưng phó chủ văn minh (thượng) 21/12/2013
1314 Chương 1314 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoang Ưng phó chủ văn minh (trung) 21/12/2013
1315 Chương 1315 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoang Ưng phó chủ văn minh (hạ) 21/12/2013
1316 Chương 1316 Hoa Sơn Tiên Môn - Vũ Yến phó chủ văn minh (thượng) 21/12/2013
1317 Chương 1317 Hoa Sơn Tiên Môn - Vũ Yến phó chủ văn minh (trung) 21/12/2013
1318 Chương 1318 Hoa Sơn Tiên Môn - Vũ Yến phó chủ văn minh (hạ) 21/12/2013
1319 Chương 1319 Hoa Sơn Tiên Môn - Văn minh chi thể (thượng) 21/12/2013
1320 Chương 1320 Hoa Sơn Tiên Môn - Văn minh chi thể (hạ) 21/12/2013
1321 Chương 1321 Hoa Sơn Tiên Môn - Văn minh cảnh vây công (thượng) 21/12/2013
1322 Chương 1322 Hoa Sơn Tiên Môn - Văn minh cảnh vây công (hạ) 21/12/2013
1323 Chương 1323 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Viên phó chủ văn minh (Thượng) 21/12/2013
1324 Chương 1324 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Viên phó chủ văn minh (hạ) 21/12/2013
1325 Chương 1325 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Khổ ra tay (thượng) 21/12/2013
1326 Chương 1326 Hoa Sơn Tiên Môn - Kiếm Khổ ra tay (hạ) 21/12/2013
1327 Chương 1327 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhân Quả đại kiếp (thượng) 21/12/2013
1328 Chương 1328 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhân Quả đại kiếp (hạ) 21/12/2013
1329 Chương 1329 Hoa Sơn Tiên Môn - Đạt tới văn minh cảnh (thượng) 21/12/2013
1330 Chương 1330 Hoa Sơn Tiên Môn - Đạt tới văn minh cảnh (hạ) 21/12/2013
1331 Chương 1331 Hoa Sơn Tiên Môn - Lực lượng mạnh mẽ (thượng) 21/12/2013
1332 Chương 1332 Hoa Sơn Tiên Môn - Lực lượng mạnh mẽ (hạ) 21/12/2013
1333 Chương 1333 Hoa Sơn Tiên Môn - Uy lực Văn Minh cảnh (thượng) 21/12/2013
1334 Chương 1334 Hoa Sơn Tiên Môn - Uy lực Văn Minh cảnh (hạ) 21/12/2013
1335 Chương 1335 Hoa Sơn Tiên Môn - Giết Văn Minh cảnh (1) 21/12/2013
1336 Chương 1336 Hoa Sơn Tiên Môn - Giết Văn Minh cảnh (2) 21/12/2013
1337 Chương 1337 Hoa Sơn Tiên Môn - Giết Văn Minh cảnh (3) 21/12/2013
1338 Chương 1338 Hoa Sơn Tiên Môn - Giết Văn Minh cảnh (4) 21/12/2013
1339 Chương 1339 Hoa Sơn Tiên Môn - Lực chi thiết tắc (thượng) 21/12/2013
1340 Chương 1340 Hoa Sơn Tiên Môn - Lực chi thiết tắc (hạ) 21/12/2013
1341 Chương 1341 Hoa Sơn Tiên Môn - Gặp lại Kiếm môn (thượng) 21/12/2013
1342 Chương 1342 Hoa Sơn Tiên Môn - Gặp lại Kiếm môn (hạ) 21/12/2013
1343 Chương 1343 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiểu Mệnh vận thuật (thượng) 21/12/2013
1344 Chương 1344 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiểu Mệnh vận thuật (hạ) 21/12/2013
1345 Chương 1345 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoa chi văn minh (thượng) 21/12/2013
1346 Chương 1346 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoa chi văn minh (hạ) 21/12/2013
1347 Chương 1347 Hoa Sơn Tiên Môn - Thanh nữ chi tranh (thượng) 21/12/2013
1348 Chương 1348 Hoa Sơn Tiên Môn - Thanh nữ chi tranh (hạ) 21/12/2013
1349 Chương 1349 Hoa Sơn Tiên Môn - Miêu Trường Sinh (thượng) 21/12/2013
1350 Chương 1350 Hoa Sơn Tiên Môn - Miêu Trường Sinh (hạ) 21/12/2013
1351 Chương 1351 Hoa Sơn Tiên Môn - Cổ thuật (thượng) 21/12/2013
1352 Chương 1352 Hoa Sơn Tiên Môn - Cổ thuật (hạ) 21/12/2013
1353 Chương 1353 Hoa Sơn Tiên Môn - Huấn luyện tiểu Thanh (thượng) 21/12/2013
1354 Chương 1354 Hoa Sơn Tiên Môn - Huấn luyện tiểu Thanh (hạ) 21/12/2013
1355 Chương 1355 Hoa Sơn Tiên Môn - Nửa bước văn minh (thượng) 21/12/2013
1356 Chương 1356 Hoa Sơn Tiên Môn - Nửa bước văn minh (hạ) 21/12/2013
1357 Chương 1357 Hoa Sơn Tiên Môn - Miêu Đao phó chủ văn minh (thượng) 21/12/2013
1358 Chương 1358 Hoa Sơn Tiên Môn - Miêu Đao phó chủ văn minh (hạ) 21/12/2013
1359 Chương 1359 Hoa Sơn Tiên Môn - Phản kích (thượng) 21/12/2013
1360 Chương 1360 Hoa Sơn Tiên Môn - Phản kích (hạ) 21/12/2013
1361 Chương 1361 Hoa Sơn Tiên Môn - Thời điểm phản kích (thượng) 21/12/2013
1362 Chương 1362 Hoa Sơn Tiên Môn - Thời điểm phản kích (hạ) 21/12/2013
1363 Chương 1363 Hoa Sơn Tiên Môn - Một kiếm tiêu diệt (thượng) 21/12/2013
1364 Chương 1364 Hoa Sơn Tiên Môn - Một kiếm tiêu diệt (hạ) 21/12/2013
1365 Chương 1365 Hoa Sơn Tiên Môn - Nông chi miêu đao (thượng) 21/12/2013
1366 Chương 1366 Hoa Sơn Tiên Môn - Nông chi miêu đao (hạ) 21/12/2013
1367 Chương 1367 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiểu Thanh ra tay (thượng) 21/12/2013
1368 Chương 1368 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiểu Thanh ra tay (hạ) 21/12/2013
1369 Chương 1369 Hoa Sơn Tiên Môn - Thanh nữ chi tranh kết thúc (thượng) 21/12/2013
1370 Chương 1370 Hoa Sơn Tiên Môn - Thanh nữ chi tranh kết thúc (hạ) 21/12/2013
1371 Chương 1371 Hoa Sơn Tiên Môn - Yến Thương Thiên bị truy đuổi ( thượng) 21/12/2013
1372 Chương 1372 Hoa Sơn Tiên Môn - Yền Thương Thiên bị truy đuổi ( hạ) 21/12/2013
1373 Chương 1373 Hoa Sơn Tiên Môn - Gặp lại Tiên Chi Tử ( thượng) 21/12/2013
1374 Chương 1374 Hoa Sơn Tiên Môn - Gặp lại Tiên Chi Tử ( hạ) 21/12/2013
1375 Chương 1375 Hoa Sơn Tiên Môn - Giết Tiên Chi Tử ( thượng) 21/12/2013
1376 Chương 1376 Hoa Sơn Tiên Môn - Giết Tiên Chi Tử ( hạ ) 21/12/2013
1377 Chương 1377 Hoa Sơn Tiên Môn - Pháp cổ văn minh gặp nạn (thượng) 21/12/2013
1378 Chương 1378 Hoa Sơn Tiên Môn - Pháp cổ văn minh gặp nạn (hạ) 21/12/2013
1379 Chương 1379 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên vs Hoang Ôn phó chủ văn minh (thượng) 21/12/2013
1380 Chương 1380 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên vs Hoang Ôn phó chủ văn minh (hạ) 21/12/2013
1381 Chương 1381 Hoa Sơn Tiên Môn - Ma chi văn minh tham gia (thượng) 21/12/2013
1382 Chương 1382 Hoa Sơn Tiên Môn - Ma chi văn minh tham gia (hạ) 21/12/2013
1383 Chương 1383 Hoa Sơn Tiên Môn - Đối chiến (thượng) 21/12/2013
1384 Chương 1384 Hoa Sơn Tiên Môn - Đối chiến (hạ) 21/12/2013
1385 Chương 1385 Hoa Sơn Tiên Môn - Đối phó sơ thủy văn tự (thượng) 21/12/2013
1386 Chương 1386 Hoa Sơn Tiên Môn - Đối phó sơ thủy văn tự (hạ) 21/12/2013
1387 Chương 1387 Hoa Sơn Tiên Môn - Dưỡng Ngô thần kiếm (thượng) 21/12/2013
1388 Chương 1388 Hoa Sơn Tiên Môn - Dưỡng Ngô thần kiếm (hạ) 21/12/2013
1389 Chương 1389 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiểu đội ám sát mạnh nhất (thượng) 21/12/2013
1390 Chương 1390 Hoa Sơn Tiên Môn - Tiểu đội ám sát mạnh nhất (hạ) 21/12/2013
1391 Chương 1391 Hoa Sơn Tiên Môn - Kỷ nguyên đại chiến bắt đầu (thượng) 21/12/2013
1392 Chương 1392 Hoa Sơn Tiên Môn - Kỷ nguyên đại chiến bắt đầu (hạ) 21/12/2013
1393 Chương 1393 Hoa Sơn Tiên Môn - Phá trận (thượng) 21/12/2013
1394 Chương 1394 Hoa Sơn Tiên Môn - Phá trận (hạ) 21/12/2013
1395 Chương 1395 Hoa Sơn Tiên Môn - Chư thiên thần vật(thượng) 21/12/2013
1396 Chương 1396 Hoa Sơn Tiên Môn - Chư thiên thần vật(hạ) 21/12/2013
1397 Chương 1397 Hoa Sơn Tiên Môn - Kế hoạch thất bại(thượng) 21/12/2013
1398 Chương 1398 Hoa Sơn Tiên Môn - Kế hoạch thất bại(hạ) 21/12/2013
1399 Chương 1399 Hoa Sơn Tiên Môn - Ngân Hà phó chủ văn minh(thượng) 21/12/2013
1400 Chương 1400 Hoa Sơn Tiên Môn - Ngân Hà phó chủ văn minh(hạ) 21/12/2013
1401 Chương 1401 Hoa Sơn Tiên Môn - Bốn mươi tầng chính khí (thượng) 21/12/2013
1402 Chương 1402 Hoa Sơn Tiên Môn - Bốn mươi tầng chính khí (hạ) 21/12/2013
1403 Chương 1403 Hoa Sơn Tiên Môn - Phó chủ Dược chi văn minh (thượng) 21/12/2013
1404 Chương 1404 Hoa Sơn Tiên Môn - Phó chủ Dược chi văn minh (hạ) 21/12/2013
1405 Chương 1405 Hoa Sơn Tiên Môn - Thành thân (thượng) 21/12/2013
1406 Chương 1406 Hoa Sơn Tiên Môn - Thành thân (hạ) 21/12/2013
1407 Chương 1407 Hoa Sơn Tiên Môn - Chín cái sính lễ (1) 21/12/2013
1408 Chương 1408 Hoa Sơn Tiên Môn - Chín cái sính lễ (2) 21/12/2013
1409 Chương 1409 Hoa Sơn Tiên Môn - Chín cái sính lễ (3) 21/12/2013
1410 Chương 1410 Hoa Sơn Tiên Môn - Chín cái sính lễ (4) 21/12/2013
1411 Chương 1411 Hoa Sơn Tiên Môn - Chín cái sính lễ (5) 21/12/2013
1412 Chương 1412 Hoa Sơn Tiên Môn - Chín cái sính lễ (6) 21/12/2013
1413 Chương 1413 Hoa Sơn Tiên Môn - Động phòng hoa chúc (thượng) 21/12/2013
1414 Chương 1414 Hoa Sơn Tiên Môn - Động phòng hoa chúc (hạ) 21/12/2013
1415 Chương 1415 Hoa Sơn Tiên Môn - Rời khỏi pháp cổ văn minh (thượng) 21/12/2013
1416 Chương 1416 Hoa Sơn Tiên Môn - Rời khỏi pháp cổ văn minh (hạ) 21/12/2013
1417 Chương 1417 Hoa Sơn Tiên Môn - Lý Thái Sử xuất hiện(thượng) 21/12/2013
1418 Chương 1418 Hoa Sơn Tiên Môn - Lý Thái Sử xuất hiện(hạ) 21/12/2013
1419 Chương 1419 Hoa Sơn Tiên Môn - Thực lực của Lý Thái Sử(thượng) 21/12/2013
1420 Chương 1420 Hoa Sơn Tiên Môn - Thực lực của Lý Thái Sử(hạ) 21/12/2013
1421 Chương 1421 Hoa Sơn Tiên Môn - Tấn công Thiên Lý văn minh(thượng) 21/12/2013
1422 Chương 1422 Hoa Sơn Tiên Môn - Tấn công Thiên Lý văn minh(hạ) 21/12/2013
1423 Chương 1423 Hoa Sơn Tiên Môn - Bàn Cổ Kim Thân(thượng) 21/12/2013
1424 Chương 1424 Hoa Sơn Tiên Môn - Bàn Cổ Kim Thân(hạ) 21/12/2013
1425 Chương 1425 Hoa Sơn Tiên Môn - Định lý và chân lý (thượng) 21/12/2013
1426 Chương 1426 Hoa Sơn Tiên Môn - Định lý và chân lý (hạ) 21/12/2013
1427 Chương 1427 Hoa Sơn Tiên Môn - Cẩm chi phó chủ văn minh (thượng) 21/12/2013
1428 Chương 1428 Hoa Sơn Tiên Môn - Cẩm chi phó chủ văn minh (hạ) 21/12/2013
1429 Chương 1429 Hoa Sơn Tiên Môn - Pháp lực bảy kỷ nguyên(thượng) 21/12/2013
1430 Chương 1430 Hoa Sơn Tiên Môn - Pháp lực bảy kỷ nguyên(hạ) 21/12/2013
1431 Chương 1431 Hoa Sơn Tiên Môn - Phá định lý chi sách(thượng) 21/12/2013
1432 Chương 1432 Hoa Sơn Tiên Môn - Phá định lý chi sách(hạ) 21/12/2013
1433 Chương 1433 Hoa Sơn Tiên Môn - Phần thư khanh nho(thượng) 21/12/2013
1434 Chương 1434 Hoa Sơn Tiên Môn - Phần thư khanh nho(hạ) 21/12/2013
1435 Chương 1435 Hoa Sơn Tiên Môn - Kết thúc ân oán(thượng) 21/12/2013
1436 Chương 1436 Hoa Sơn Tiên Môn - Kết thúc ân oán(hạ) 21/12/2013
1437 Chương 1437 Hoa Sơn Tiên Môn - Kế hoạch mười bảy tầng(thượng) 21/12/2013
1438 Chương 1438 Hoa Sơn Tiên Môn - Kế hoạch mười bảy tầng(hạ) 21/12/2013
1439 Chương 1439 Hoa Sơn Tiên Môn - Kỷ nguyên chi tử chết(thượng) 21/12/2013
1440 Chương 1440 Hoa Sơn Tiên Môn - Kỷ nguyên chi tử chết(hạ) 21/12/2013
1441 Chương 1441 Hoa Sơn Tiên Môn - Pháp Biến chủ văn minh(thượng) 21/12/2013
1442 Chương 1442 Hoa Sơn Tiên Môn - Pháp Biến chủ văn minh(hạ) 21/12/2013
1443 Chương 1443 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên Hạ Vô Địch(thượng) 21/12/2013
1444 Chương 1444 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên Hạ Vô Địch(hạ) 21/12/2013
1445 Chương 1445 Hoa Sơn Tiên Môn - Băng chi phó chủ văn minh(thượng) 21/12/2013
1446 Chương 1446 Hoa Sơn Tiên Môn - Băng chi phó chủ văn minh(hạ) 21/12/2013
1447 Chương 1447 Hoa Sơn Tiên Môn - Long chi phó chủ văn minh(thượng) 21/12/2013
1448 Chương 1448 Hoa Sơn Tiên Môn - Long chi phó chủ văn minh(hạ) 21/12/2013
1449 Chương 1449 Hoa Sơn Tiên Môn - Vua chiêu thức(thượng) 21/12/2013
1450 Chương 1450 Hoa Sơn Tiên Môn - Vua chiêu thức(hạ) 21/12/2013
1451 Chương 1451 Hoa Sơn Tiên Môn - Chín thành(thượng) 21/12/2013
1452 Chương 1452 Hoa Sơn Tiên Môn - Chín thành(hạ) 21/12/2013
1453 Chương 1453 Hoa Sơn Tiên Môn - Phủ chi văn minh(thượng) 21/12/2013
1454 Chương 1454 Hoa Sơn Tiên Môn - Phủ chi văn minh(hạ) 21/12/2013
1455 Chương 1455 Hoa Sơn Tiên Môn - Đấu khí(thượng) 21/12/2013
1456 Chương 1456 Hoa Sơn Tiên Môn - Đấu khí(hạ) 21/12/2013
1457 Chương 1457 Hoa Sơn Tiên Môn - Vũ Thần văn minh chi chủ (thượng) 21/12/2013
1458 Chương 1458 Hoa Sơn Tiên Môn - Vũ Thần văn minh chi chủ (hạ) 21/12/2013
1459 Chương 1459 Hoa Sơn Tiên Môn - Gặp lại Chung Linh(thượng) 21/12/2013
1460 Chương 1460 Hoa Sơn Tiên Môn - Gặp lại Chung Linh(hạ) 21/12/2013
1461 Chương 1461 Hoa Sơn Tiên Môn - Kháng cự Hoang chi tử(thượng) 21/12/2013
1462 Chương 1462 Hoa Sơn Tiên Môn - Kháng cự Hoang chi tử(hạ) 21/12/2013
1463 Chương 1463 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoang Chi Tử vs Chu Thanh Huyền (thượng) 21/12/2013
1464 Chương 1464 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoang Chi Tử vs Chu Thanh Huyền (hạ) 21/12/2013
1465 Chương 1465 Hoa Sơn Tiên Môn - Cực hạn(thượng) 21/12/2013
1466 Chương 1466 Hoa Sơn Tiên Môn - Cực hạn(hạ) 21/12/2013
1467 Chương 1467 Hoa Sơn Tiên Môn - Hồng hoang linh bảo(thượng) 21/12/2013
1468 Chương 1468 Hoa Sơn Tiên Môn - Hồng hoang linh bảo(hạ) 21/12/2013
1469 Chương 1469 Hoa Sơn Tiên Môn - Liều mạng(thượng) 21/12/2013
1470 Chương 1470 Hoa Sơn Tiên Môn - Liều mạng(hạ) 21/12/2013
1471 Chương 1471 Hoa Sơn Tiên Môn - Phó chủ hỏa chi văn minh(thượng) 21/12/2013
1472 Chương 1472 Hoa Sơn Tiên Môn - Phó chủ hỏa chi văn minh(hạ) 21/12/2013
1473 Chương 1473 Hoa Sơn Tiên Môn - Giản chi phó chủ văn minh chết(thượng) 21/12/2013
1474 Chương 1474 Hoa Sơn Tiên Môn - Giản chi phó chủ văn minh chết(hạ) 21/12/2013
1475 Chương 1475 Hoa Sơn Tiên Môn - Yến Thương Thiên ra tay(thượng) 21/12/2013
1476 Chương 1476 Hoa Sơn Tiên Môn - Yến Thương Thiên ra tay(hạ) 21/12/2013
1477 Chương 1477 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoàn trận(thượng) 21/12/2013
1478 Chương 1478 Hoa Sơn Tiên Môn - Hoàn trận(hạ) 21/12/2013
1479 Chương 1479 Hoa Sơn Tiên Môn - Không phải chủ quan(thượng) 21/12/2013
1480 Chương 1480 Hoa Sơn Tiên Môn - Không phải chủ quan(hạ) 21/12/2013
1481 Chương 1481 Hoa Sơn Tiên Môn - Hấp thu sơ thủy văn tự(thượng) 21/12/2013
1482 Chương 1482 Hoa Sơn Tiên Môn - Hấp thu sơ thủy văn tự(hạ) 21/12/2013
1483 Chương 1483 Hoa Sơn Tiên Môn - Chiến cuộc khắp nơi(thượng) 21/12/2013
1484 Chương 1484 Hoa Sơn Tiên Môn - Chiến cuộc khắp nơi(hạ) 21/12/2013
1485 Chương 1485 Hoa Sơn Tiên Môn - Thành lập Kiếm Chi Văn Minh(thượng) 21/12/2013
1486 Chương 1486 Hoa Sơn Tiên Môn - Thành lập Kiếm Chi Văn Minh(hạ) 21/12/2013
1487 Chương 1487 Hoa Sơn Tiên Môn - Thái bình(thượng) 21/12/2013
1488 Chương 1488 Hoa Sơn Tiên Môn - Thái bình(hạ) 21/12/2013
1489 Chương 1489 Hoa Sơn Tiên Môn - Tinh vực chi môn(thượng) 21/12/2013
1490 Chương 1490 Hoa Sơn Tiên Môn - Tinh vực chi môn(hạ) 21/12/2013
1491 Chương 1491 Hoa Sơn Tiên Môn - Súc thế(thượng) 21/12/2013
1492 Chương 1492 Hoa Sơn Tiên Môn - Súc thế(hạ) 21/12/2013
1493 Chương 1493 Hoa Sơn Tiên Môn - Mười hai đại chiêu thức(thượng) 21/12/2013
1494 Chương 1494 Hoa Sơn Tiên Môn - Mười hai đại chiêu thức(hạ) 21/12/2013
1495 Chương 1495 Hoa Sơn Tiên Môn - Vượt qua tinh vực chi môn(thượng) 21/12/2013
1496 Chương 1496 Hoa Sơn Tiên Môn - Vượt qua tinh vực chi môn(hạ) 21/12/2013
1497 Chương 1497 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên kiếp khủng bố(thượng) 21/12/2013
1498 Chương 1498 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên kiếp khủng bố(hạ) 21/12/2013
1499 Chương 1499 Hoa Sơn Tiên Môn - Giao thủ với Hằng Nga (thượng) 21/12/2013
1500 Chương 1500 Hoa Sơn Tiên Môn - Giao thủ với Hằng Nga(hạ) 21/12/2013
1501 Chương 1501 Hoa Sơn Tiên Môn - Chiêu thức cực hạn(thượng) 21/12/2013
1502 Chương 1502 Hoa Sơn Tiên Môn - Chiêu thức cực hạn(hạ) 21/12/2013
1503 Chương 1503 Hoa Sơn Tiên Môn - Hai trăm hai mươi hai chiêu(thượng) 21/12/2013
1504 Chương 1504 Hoa Sơn Tiên Môn - Hai trăm hai mươi hai chiêu(hạ) 21/12/2013
1505 Chương 1505 Hoa Sơn Tiên Môn - Võng chi văn minh chi chủ(thượng) 21/12/2013
1506 Chương 1506 Hoa Sơn Tiên Môn - Võng chi văn minh chi chủ(trung) 21/12/2013
1507 Chương 1507 Hoa Sơn Tiên Môn - Võng chi văn minh chi chủ(hạ) 21/12/2013
1508 Chương 1508 Hoa Sơn Tiên Môn - Lại thấy Xung Tiêu Kiếm Lâu 21/12/2013
1509 Chương 1509 Hoa Sơn Tiên Môn - Xông các tầng tháp 21/12/2013
1510 Chương 1510 Hoa Sơn Tiên Môn - Một chủ văn minh tan biến 21/12/2013
1511 Chương 1511 Hoa Sơn Tiên Môn - Pháp lực mười một kỷ nguyên 21/12/2013
1512 Chương 1512 Hoa Sơn Tiên Môn - Phá tàn khuyết 21/12/2013
1513 Chương 1513 Hoa Sơn Tiên Môn - Đã lên mười hai kỷ nguyên 21/12/2013
1514 Chương 1514 Hoa Sơn Tiên Môn - Sức mạnh vĩnh hằng 21/12/2013
1515 Chương 1515 Hoa Sơn Tiên Môn - Một phần chín sức mạnh vĩnh hằng 21/12/2013
1516 Chương 1516 Hoa Sơn Tiên Môn - Chiến đấu giữa kiếm và phất trần 21/12/2013
1517 Chương 1517 Hoa Sơn Tiên Môn - Hồng Mông chi thư hiện thế 21/12/2013
1518 Chương 1518 Hoa Sơn Tiên Môn - Hồng Mông Văn Minh chi chủ đến chết 21/12/2013
1519 Chương 1519 Hoa Sơn Tiên Môn - Thiên tài vĩnh hằng 21/12/2013
1520 Chương 1520 Hoa Sơn Tiên Môn - Thấy mặt chủ sát na văn minh 21/12/2013
1521 Chương 1521 Hoa Sơn Tiên Môn - Tranh đoạt thần vật 21/12/2013
1522 Chương 1522 Hoa Sơn Tiên Môn - Thần vật bắn ra 21/12/2013
1523 Chương 1523 Hoa Sơn Tiên Môn - Tranh đoạt thần vật cao địa giai 21/12/2013
1524 Chương 1524 Hoa Sơn Tiên Môn - Chủ tốc chi văn minh lộng hành 21/12/2013
1525 Chương 1525 Hoa Sơn Tiên Môn - Sự thật về Vạn Vật Sâm La Kiếm Đạo 21/12/2013
1526 Chương 1526 Hoa Sơn Tiên Môn - Nghĩ cách đối phó tốc độ 21/12/2013
1527 Chương 1527 Hoa Sơn Tiên Môn - Mọi người cùng rớt tròng mắt 21/12/2013
1528 Chương 1528 Hoa Sơn Tiên Môn - So bì tốc độ tuyệt đỉnh 21/12/2013
1529 Chương 1529 Hoa Sơn Tiên Môn - Nhường ngươi ba chiêu 21/12/2013
1530 Chương 1530 Hoa Sơn Tiên Môn - Làm thịt chủ tốc chi văn minh 21/12/2013
1531 Chương 1531 Hoa Sơn Tiên Môn - Phong thần hồn 21/12/2013
1532 Chương 1532 Hoa Sơn Tiên Môn - Phá tái xuất giang hồ 21/12/2013
1533 Chương 1533 Hoa Sơn Tiên Môn - Lục Nguyên thật kỳ diệu 21/12/2013
1534 Chương 1534 Hoa Sơn Tiên Môn - Năm bước kinh tâm động phách 21/12/2013
1535 Chương 1535 Hoa Sơn Tiên Môn - Vĩnh hằng mạnh lại tăng mạnh 21/12/2013
1536 Chương 1536 Hoa Sơn Tiên Môn - Lời trăn trối vạn cổ 21/12/2013
1537 Chương 1537 Hoa Sơn Tiên Môn - Năm trăm năm 21/12/2013
1538 Chương 1538 Hoa Sơn Tiên Môn - Khoảnh khắc quay đầu đã trăm năm 21/12/2013
1539 Chương 1539 Hoa Sơn Tiên Môn - Mỹ nhân gặp nạn 21/12/2013
1540 Chương 1540 Hoa Sơn Tiên Môn - Anh hùng cứu mỹ nhân 21/12/2013
1541 Chương 1541 Hoa Sơn Tiên Môn - Thái cổ vương triều 21/12/2013
1542 Chương 1542 Hoa Sơn Tiên Môn - Thương hải tang điền 21/12/2013
1543 Chương 1543 Hoa Sơn Tiên Môn - Người áo xanh bí ẩn 21/12/2013
1544 Chương 1544 Hoa Sơn Tiên Môn - Kẻ thù gặp lại, đỏ mắt 21/12/2013
1545 Chương 1545 Hoa Sơn Tiên Môn - Hình! 21/12/2013
1546 Chương 1546 Hoa Sơn Tiên Môn - Xuất kiếm 21/12/2013
1547 Chương 1547 Hoa Sơn Tiên Môn - Sát chiêu phá 21/12/2013
1548 Chương 1548 Hoa Sơn Tiên Môn - Truy nã Lục Nguyên 21/12/2013
1549 Chương 1549 Hoa Sơn Tiên Môn - Đạo tự chân thân 21/12/2013
1550 Chương 1550 Hoa Sơn Tiên Môn - Trời long đất lở 21/12/2013
1551 Chương 1551 Hoa Sơn Tiên Môn - Vĩnh Hằng Thiên Cung 21/12/2013
1552 Chương 1552 Hoa Sơn Tiên Môn - Tự đưa vào miệng cọp? 21/12/2013
1553 Chương 1553 Hoa Sơn Tiên Môn - Sát nhân cuồng hay chính nghĩa? 21/12/2013
1554 Chương 1554 Hoa Sơn Tiên Môn - Quyết đấu đỉnh cao 21/12/2013
1555 Chương 1555 Hoa Sơn Tiên Môn - Các anh hùng hội tụ 21/12/2013
1556 Chương 1556 Hoa Sơn Tiên Môn - Kề vai sát cánh 21/12/2013
1557 Chương 1557 Hoa Sơn Tiên Môn - Tử vong và tân sinh 21/12/2013
1558 Chương 1558 Hoa Sơn Tiên Môn - Chính đạo nguy trong sớm tối 21/12/2013
1559 Chương 1559 Hoa Sơn Tiên Môn - Cuộc chiến cuối cùng 21/12/2013
1560 Chương 1560 Hoa Sơn Tiên Môn - Dù nhỏ bé nhưng thật vĩ đại 21/12/2013
1561 Chương 1561 Hoa Sơn Tiên Môn - Đại kết cục 21/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-hoa-son-tien-mon-1001.html