Truyện Phệ Linh Yêu Hồn - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Phệ Linh Yêu Hồn
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Phệ Linh Yêu Hồn
Bạn đang đọc truyện Phệ Linh Yêu Hồn của tác giả Ngự Trạch Truyền Thuyết trên trang đọc truyện online. Vạn vật có linh, ngã dục phệ linh!Truyện kể về một thiếu niên tên Diệp Khôn.Một thiếu niên khôn lanh và rất thông minh...sống hết mình vì gia đình, yêu quý động vật, sinh linh và bắt đầu vào con đường tu luyện thành tiên.Vượt qua biết bao nhiêu thử thách chông gai nhưng vẫn tiến về phía trước để tu tiên thành công....
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Phệ Linh Yêu Hồn - Đói...! 21/12/2013
2 Chương 2 Phệ Linh Yêu Hồn - Phỏng đoán 21/12/2013
3 Chương 3 Phệ Linh Yêu Hồn - Xung đột! Lời thề! 21/12/2013
4 Chương 4 Phệ Linh Yêu Hồn - Cắn nuốt Chích Dương Thảo. 21/12/2013
5 Chương 5 Phệ Linh Yêu Hồn - Phong Tuyệt sơn mạch. 21/12/2013
6 Chương 6 Phệ Linh Yêu Hồn - Tiên Thiên đệ lục tầng (1) 21/12/2013
7 Chương 7 Phệ Linh Yêu Hồn - Hỏa Hồ chiến kỹ 21/12/2013
8 Chương 8 Phệ Linh Yêu Hồn - Hỏa Đề Hổ 21/12/2013
9 Chương 9 Phệ Linh Yêu Hồn - Yêu Hồn xuất hiện! 21/12/2013
10 Chương 10 Phệ Linh Yêu Hồn - Trở về 21/12/2013
11 Chương 11 Phệ Linh Yêu Hồn - Ngươi muốn chiến? Vậy thì chiến! 21/12/2013
12 Chương 12 Phệ Linh Yêu Hồn - Tất cả đều khiếp sợ. 21/12/2013
13 Chương 13 Phệ Linh Yêu Hồn - Thiên tài chân chính 21/12/2013
14 Chương 14 Phệ Linh Yêu Hồn - Người hầu độc ác 21/12/2013
15 Chương 15 Phệ Linh Yêu Hồn - Nổi giận giết người 21/12/2013
16 Chương 16 Phệ Linh Yêu Hồn - Tộc trưởng triệu kiến. 21/12/2013
17 Chương 17 Phệ Linh Yêu Hồn - Túi linh thạch 21/12/2013
18 Chương 18 Phệ Linh Yêu Hồn - Trong sách ẩn chứa càn khôn. 21/12/2013
19 Chương 19 Phệ Linh Yêu Hồn - Bản đồ và Ngự Thú Tâm Kinh 21/12/2013
20 Chương 20 Phệ Linh Yêu Hồn - Tiên Thiên đệ thất tầng. 21/12/2013
21 Chương 21 Phệ Linh Yêu Hồn - Ngoại địch xâm nhập. 21/12/2013
22 Chương 22 Phệ Linh Yêu Hồn - Chém giết trong rừng trúc. 21/12/2013
23 Chương 23 Phệ Linh Yêu Hồn - Chiến đấu kịch liệt. 21/12/2013
24 Chương 24 Phệ Linh Yêu Hồn - Giấc mơ 21/12/2013
25 Chương 25 Phệ Linh Yêu Hồn - Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết 21/12/2013
26 Chương 26 Phệ Linh Yêu Hồn - Tộc trưởng triệu kiến lần thứ hai. 21/12/2013
27 Chương 27 Phệ Linh Yêu Hồn - Sắp tới lúc tranh đấu. 21/12/2013
28 Chương 28 Phệ Linh Yêu Hồn - Tiên Thiên đệ bát tầng 21/12/2013
29 Chương 29 Phệ Linh Yêu Hồn - Ngươi chính là con hổ chết tiệt kia! 21/12/2013
30 Chương 30 Phệ Linh Yêu Hồn - Giao dịch 21/12/2013
31 Chương 31 Phệ Linh Yêu Hồn - Giải thích nghi vấn. 21/12/2013
32 Chương 32 Phệ Linh Yêu Hồn - Ngân Lang khiếu nguyệt. 21/12/2013
33 Chương 33 Phệ Linh Yêu Hồn - Thủy Vân Thú 21/12/2013
34 Chương 34 Phệ Linh Yêu Hồn - Hóa Huyết Trận Pháp 21/12/2013
35 Chương 35 Phệ Linh Yêu Hồn - Ngự Thú Tâm Kinh đột phá. 21/12/2013
36 Chương 36 Phệ Linh Yêu Hồn - Chiến ý 21/12/2013
37 Chương 37 Phệ Linh Yêu Hồn - Ứng chiến 21/12/2013
38 Chương 38 Phệ Linh Yêu Hồn - Toàn thắng! Khiếp sợ! 21/12/2013
39 Chương 39 Phệ Linh Yêu Hồn - Không ngừng bước! 21/12/2013
40 Chương 40 Phệ Linh Yêu Hồn - Nội gián 21/12/2013
41 Chương 41 Phệ Linh Yêu Hồn - Trong vòng vây 21/12/2013
42 Chương 42 Phệ Linh Yêu Hồn - Phá vây! Giết! 21/12/2013
43 Chương 43 Phệ Linh Yêu Hồn - Tiên Thiên đệ bát tầng đỉnh 21/12/2013
44 Chương 44 Phệ Linh Yêu Hồn - Sứ giả nước Ngũ Kiếm 21/12/2013
45 Chương 45 Phệ Linh Yêu Hồn - Sinh tử đấu 21/12/2013
46 Chương 46 Phệ Linh Yêu Hồn - Giao đấu dữ dội 21/12/2013
47 Chương 47 Phệ Linh Yêu Hồn - Tiên Thiên đệ cửu tầng 21/12/2013
48 Chương 48 Phệ Linh Yêu Hồn - Phế! 21/12/2013
49 Chương 49 Phệ Linh Yêu Hồn - Bí mật của Diệp gia 21/12/2013
50 Chương 50 Phệ Linh Yêu Hồn - Lần thứ ba tiễn vào dãy Phong Tuyệt 21/12/2013
51 Chương 51 Phệ Linh Yêu Hồn - Điên cuồng săn yêu thú 21/12/2013
52 Chương 52 Phệ Linh Yêu Hồn - Mảnh vỡ Tinh Thần Thiết 21/12/2013
53 Chương 53 Phệ Linh Yêu Hồn - Tu sĩ nước Thiên Kình 21/12/2013
54 Chương 54 Phệ Linh Yêu Hồn - Ra tay 21/12/2013
55 Chương 55 Phệ Linh Yêu Hồn - Thao Thiết Chế Thuốc 21/12/2013
56 Chương 56 Phệ Linh Yêu Hồn - Thú Thế 21/12/2013
57 Chương 57 Phệ Linh Yêu Hồn - Hắc thủ phái sau màn 21/12/2013
58 Chương 58 Phệ Linh Yêu Hồn - Thái Thượng Trưởng Lão 21/12/2013
59 Chương 59 Phệ Linh Yêu Hồn - Cửu Châu, Cửu Uyên! 21/12/2013
60 Chương 60 Phệ Linh Yêu Hồn - Trúc Cơ! 21/12/2013
61 Chương 61 Phệ Linh Yêu Hồn - Nước Thiên Phong, lão tử tới đây 21/12/2013
62 Chương 62 Phệ Linh Yêu Hồn - Ngự Yêu Phường 21/12/2013
63 Chương 63 Phệ Linh Yêu Hồn - Băng Tàm Giáp, Phong Hành Lý 21/12/2013
64 Chương 64 Phệ Linh Yêu Hồn - Khiêu Khích 21/12/2013
65 Chương 65 Phệ Linh Yêu Hồn - Đặc sứ của Thất hoàng tử 21/12/2013
66 Chương 66 Phệ Linh Yêu Hồn - Đánh cược 21/12/2013
67 Chương 67 Phệ Linh Yêu Hồn - Ép bức 21/12/2013
68 Chương 68 Phệ Linh Yêu Hồn - Linh Khí Ngũ Phẩm 21/12/2013
69 Chương 69 Phệ Linh Yêu Hồn - Diệp gia điên cuồng 21/12/2013
70 Chương 70 Phệ Linh Yêu Hồn - Đối Thủ Vòng Thứ Nhất 21/12/2013
71 Chương 71 Phệ Linh Yêu Hồn - Dư âm 21/12/2013
72 Chương 72 Phệ Linh Yêu Hồn - Không cần 21/12/2013
73 Chương 73 Phệ Linh Yêu Hồn - Lấy một địch hai 21/12/2013
74 Chương 74 Phệ Linh Yêu Hồn - Thực lực áp đảo 21/12/2013
75 Chương 75 Phệ Linh Yêu Hồn - Xích Viêm Quận 21/12/2013
76 Chương 76 Phệ Linh Yêu Hồn - Lựa Chọn 21/12/2013
77 Chương 77 Phệ Linh Yêu Hồn - Tông Môn Thưởng Tứ 21/12/2013
78 Chương 78 Phệ Linh Yêu Hồn - Kim Ngọc Hộ Tâm Kính 21/12/2013
79 Chương 79 Phệ Linh Yêu Hồn - Liên Thủ 21/12/2013
80 Chương 80 Phệ Linh Yêu Hồn - Cửu Hương Dưỡng Hồn Mộc Bài 21/12/2013
81 Chương 81 Phệ Linh Yêu Hồn - Tuyển Chủ Tu Công Pháp 21/12/2013
82 Chương 82 Phệ Linh Yêu Hồn - Tiền Hằng 21/12/2013
83 Chương 83 Phệ Linh Yêu Hồn - Điên Đảo Thị Phi 21/12/2013
84 Chương 84 Phệ Linh Yêu Hồn - Nguyên Khí Hoàn 21/12/2013
85 Chương 85 Phệ Linh Yêu Hồn - Khí Phách Kỳ 21/12/2013
86 Chương 86 Phệ Linh Yêu Hồn - Nguyên Anh Tàn Hồn 21/12/2013
87 Chương 87 Phệ Linh Yêu Hồn - Thú Triều 21/12/2013
88 Chương 88 Phệ Linh Yêu Hồn - Sư Thứu 21/12/2013
89 Chương 89 Phệ Linh Yêu Hồn - Lực Phá Vạn Pháp 21/12/2013
90 Chương 90 Phệ Linh Yêu Hồn - Hàng Phục Sư Thứu 21/12/2013
91 Chương 91 Phệ Linh Yêu Hồn - Ô Sơn Trấn 21/12/2013
92 Chương 92 Phệ Linh Yêu Hồn - Tao ngộ Khô Mộc Tông 21/12/2013
93 Chương 93 Phệ Linh Yêu Hồn - Cống Hiến Điểm Tăng Nhanh 21/12/2013
94 Chương 94 Phệ Linh Yêu Hồn - Đệ Nhị Khí Phách Kỳ 21/12/2013
95 Chương 95 Phệ Linh Yêu Hồn - Trường Viên Thành 21/12/2013
96 Chương 96 Phệ Linh Yêu Hồn - Thiên Địa Nhân Bảng 21/12/2013
97 Chương 97 Phệ Linh Yêu Hồn - Ngũ Phẩm Yêu Thú Tử Quang Thử 21/12/2013
98 Chương 98 Phệ Linh Yêu Hồn - Tử Quang Thú Thứ 2 21/12/2013
99 Chương 99 Phệ Linh Yêu Hồn - Tử Quang Thú Chạy Trốn 21/12/2013
100 Chương 100 Phệ Linh Yêu Hồn - Ta Chờ! 21/12/2013
101 Chương 101 Phệ Linh Yêu Hồn - Tháng Mười Ước Hẹn 21/12/2013
102 Chương 102 Phệ Linh Yêu Hồn - Ngưng Tụ Tam Trọng Khí Xoáy Tụ 21/12/2013
103 Chương 103 Phệ Linh Yêu Hồn - Ta Trước Sống Quả Ngươi 21/12/2013
104 Chương 104 Phệ Linh Yêu Hồn - Danh Vi - Yêu Thế 21/12/2013
105 Chương 105 Phệ Linh Yêu Hồn - Diệp Gia Chi Phúc 21/12/2013
106 Chương 106 Phệ Linh Yêu Hồn - Uy Chấn Thiên Phong Quốc 21/12/2013
107 Chương 107 Phệ Linh Yêu Hồn - Hẹn Chiến Sinh Tử 21/12/2013
108 Chương 108 Phệ Linh Yêu Hồn - Vạn Chúng Chú Mục 21/12/2013
109 Chương 109 Phệ Linh Yêu Hồn - Ngân Lang Vọng Nguyệt 21/12/2013
110 Chương 110 Phệ Linh Yêu Hồn - Tiền Hằng, Chết! 21/12/2013
111 Chương 111 Phệ Linh Yêu Hồn - Mạc Tử Sư Tỷ 21/12/2013
112 Chương 112 Phệ Linh Yêu Hồn - Dung Hợp Lần 2 21/12/2013
113 Chương 113 Phệ Linh Yêu Hồn - Thao Thiết Thôn Phệ 21/12/2013
114 Chương 114 Phệ Linh Yêu Hồn - Ta Tiếp Tục! 21/12/2013
115 Chương 115 Phệ Linh Yêu Hồn - Phong Vũ Dục Lai 21/12/2013
116 Chương 116 Phệ Linh Yêu Hồn - Làm Khó Dễ! 21/12/2013
117 Chương 117 Phệ Linh Yêu Hồn - Diệp Khôn Vs Dương Văn Tuyền! 21/12/2013
118 Chương 118 Phệ Linh Yêu Hồn - Ai Không Xứng! 21/12/2013
119 Chương 119 Phệ Linh Yêu Hồn - Duẫn Nhân Quân 21/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-phe-linh-yeu-hon-1005.html