Truyện Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 11/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa
Bạn đang đọc truyện Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả 32++ trên trang đọc truyện online.Tôn Vũ - Nhà khoa học trẻ tuổi mang theo người máy nano tiến vào thế giới tam quốc, nhưng hình như nơi này cũng không phải tam quốc! Lưu Bị là một tiểu thư khuê các ngoan ngoãn, Quan Vũ là một cô gái biến thái thích đeo râu giả, Trương Phi là cô gái xinh đẹp có tính cách mạnh mẽ và thích uống rượu, Lữ Bố là một tiểu loli uy phong lẫm liệt.

Triệu Vân là tiểu loli nhút nhát thích ăn bánh bao, Thái Sử Từ có chứng hoang tưởng.

vân vân và vân vân.

Đôi lời kinh điển trong truyện:

Tôn vũ:

“Vũ muội muội, ngươi có thể gỡ bỏ râu giả hay không?

Phụ nữ đeo râu thì còn ra thể thống gì nữa!”Quan Vũ:

“Nếu Tam muội không uống rượu, ta liền bỏ râu.

”Trương Phi:

“Nếu Đại tỷ tức giận và mắng chửi người khác, ta sẽ không uống rượu.

” Lưu Bị:

“Dù các ngươi làm việc gì, đại tỷ cũng không nổi nóng đối với các ngươi.

”Lữ Bố:

“Ồn ào làm gì?

Ta dùng võ tướng kĩ tiễn các ngươi lên trời!”

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Mang theo người máy xuyên việt 11/12/2013
2 Chương 2 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Loli ngoan ngoãn, Triệu Vân!Người 11/12/2013
3 Chương 3 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Công Tôn Toản là một cô nương tốt 11/12/2013
4 Chương 4 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Tiểu Triệu Vân Sợ chết đói 11/12/2013
5 Chương 5 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Cô gái tóc ngắn bán thịt heo, Trương Phi! 11/12/2013
6 Chương 6 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Tiểu thư khuê các, Lưu Huyền Đức 11/12/2013
7 Chương 7 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Bôn xạ của Trương Thuần 11/12/2013
8 Chương 8 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - “Tất Trung” của Tôn Vũ 11/12/2013
9 Chương 9 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Tử thủ Trác huyện 11/12/2013
10 Chương 10 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Phong thái của tướng quân Công Tôn Toản 11/12/2013
11 Chương 11 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Tất trung phá Bôn xạ 11/12/2013
12 Chương 12 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Tôn Vũ thăng quan phát tài 11/12/2013
13 Chương 13 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Nhuyễn muội tử, đừng như vậy 11/12/2013
14 Chương 14 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Biến cường đi, Triệu Vân! 11/12/2013
15 Chương 15 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Tam tướng đấu tam tướng 11/12/2013
16 Chương 16 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Nhuyễn muội tử thụ thương 11/12/2013
17 Chương 17 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Quân sư kỹ “Miễn chiến” 11/12/2013
18 Chương 18 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Diệu kế đánh vỡ khốn cục 11/12/2013
19 Chương 19 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Bạch mã tái hiện 11/12/2013
20 Chương 20 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Chạy về hướng tây, nụ hôn đầu tiên của nhuyễn muội tử 11/12/2013
21 Chương 21 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Đại nguy cơ, điện năng hao hết 11/12/2013
22 Chương 22 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Viện quân không tưởng được 11/12/2013
23 Chương 23 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Trương Phi! Đấu thần! 11/12/2013
24 Chương 24 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Chiến thần đeo râu Quan Vũ 11/12/2013
25 Chương 25 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Lưu Quan Trương không đáng tin cậy 11/12/2013
26 Chương 26 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Ở rể nhà ta đi 11/12/2013
27 Chương 27 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hy vọng chữa lành bệnh nan y 11/12/2013
28 Chương 28 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Đại nho Trịnh Huyền đến thăm 11/12/2013
29 Chương 29 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Danh sư giải hoặc 11/12/2013
30 Chương 30 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Giặc Hoàng Cân xâm chiếm Trác huyện 11/12/2013
31 Chương 31 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Trình Viễn Chí tới 11/12/2013
32 Chương 32 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Võ tướng kỹ tổ hợp 11/12/2013
33 Chương 33 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Trương Yến, phi yến! 11/12/2013
34 Chương 34 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hoàng Cân đối Bạch mã 11/12/2013
35 Chương 35 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Ngọn nến, dây thừng, roi da. 11/12/2013
36 Chương 36 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Địa Công tướng quân Trương Bảo 11/12/2013
37 Chương 37 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Ám kim sắc, màu sắc tử vong. 11/12/2013
38 Chương 38 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Thả “Phi Yến” 11/12/2013
39 Chương 39 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Rất không khoa học 11/12/2013
40 Chương 40 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Đóng kịch 11/12/2013
41 Chương 41 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn tới 11/12/2013
42 Chương 42 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Meo meo mắt Tào A Man 11/12/2013
43 Chương 43 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Song nhân kĩ “Tận diệt hoàng thiên” 11/12/2013
44 Chương 44 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Kiêu hùng Tào Tháo 11/12/2013
45 Chương 45 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Chí bảo “Thái bình yêu thuật” 11/12/2013
46 Chương 46 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - “Huyết lộ” của Liêu Hóa 11/12/2013
47 Chương 47 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Bí mật của Trương Giác 11/12/2013
48 Chương 48 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Ta thà phụ nam nhân trong thiên hạ 11/12/2013
49 Chương 49 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Luận công ban thưởng 11/12/2013
50 Chương 50 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Vấn đề phí tổn vân du thiên hạ 11/12/2013
51 Chương 51 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Sự thực thắng hùng biện 11/12/2013
52 Chương 52 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Làm một thí nghiệm nhỏ 11/12/2013
53 Chương 53 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Tiếp tục thí nghiệm 11/12/2013
54 Chương 54 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Chí bảo muội muội 11/12/2013
55 Chương 55 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Đổng Trác, Điêu Thuyền, Lữ Bố 11/12/2013
56 Chương 56 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hịch văn thảo Đổng 11/12/2013
57 Chương 57 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Thảm kịch của nhà Trương Bạch Kỵ 11/12/2013
58 Chương 58 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Liên minh quân phản Đổng Trác 11/12/2013
59 Chương 59 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Đào viên tam tỷ muội tới 11/12/2013
60 Chương 60 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Dĩ Thủy quan có yêu quái gọi là Hoa Hùng 11/12/2013
61 Chương 61 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Mãnh tướng đối Hổ tướng 11/12/2013
62 Chương 62 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Một mình ngươi có thể đánh năm nghìn quân của ta chăng? 11/12/2013
63 Chương 63 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Có muốn ở rể Tôn gia hay không 11/12/2013
64 Chương 64 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Trêu cợt meo meo mắt 11/12/2013
65 Chương 65 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Điều kiện ở rể hấp dẫn 11/12/2013
66 Chương 66 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Ngự tướng kỹ Phụ tá 11/12/2013
67 Chương 67 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Tôn Tầm Chân kỹ kinh tứ tòa 11/12/2013
68 Chương 68 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Ba võ tướng kỹ chồng chất hoa lệ 11/12/2013
69 Chương 69 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hạ Hầu Đôn, la lỵ mang gông xiềng 11/12/2013
70 Chương 70 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Manh mối truy tìm Hoa Đà 11/12/2013
71 Chương 71 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Vô cùng nổi bật 11/12/2013
72 Chương 72 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Trương Liêu, uy phong! 11/12/2013
73 Chương 73 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - “Ám tiễn” của Tào Tính 11/12/2013
74 Chương 74 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Mở khóa! Thị huyết la lỵ! 11/12/2013
75 Chương 75 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Tiểu cô nương một mình một ngựa 11/12/2013
76 Chương 76 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Nhân trung Lữ Bố (1) 11/12/2013
77 Chương 77 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Nhân trung Lữ Bố (2) 11/12/2013
78 Chương 78 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Nhân trung Lữ Bố (3) 11/12/2013
79 Chương 79 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Giải cấm! Chí bảo trượng bát xà mâu! 11/12/2013
80 Chương 80 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Ám kim sắc - Nhân trung Lữ Bố 11/12/2013
81 Chương 81 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Khuynh quốc khuynh thành Điêu Thuyền 11/12/2013
82 Chương 82 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Lưu Huyền Đức chuẩn bị xuất thủ 11/12/2013
83 Chương 83 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Lưu Huyền Đức thích khóc 11/12/2013
84 Chương 84 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Bách anh chiến Lữ Bố (1) 11/12/2013
85 Chương 85 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Bách anh chiến Lữ Bố (2) 11/12/2013
86 Chương 86 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Rút quân, liên quân phản Đổng Trác lần thứ nhất thất bại. 11/12/2013
87 Chương 87 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Truy binh tới 11/12/2013
88 Chương 88 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Đổng Trác Soán quốc 11/12/2013
89 Chương 89 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Đóng cửa! Thả Trương Giác! 11/12/2013
90 Chương 90 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Xông trận (1) 11/12/2013
91 Chương 91 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Xông trận (2) 11/12/2013
92 Chương 92 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Không thành kế phiên bản Hoàng Cân 11/12/2013
93 Chương 93 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Tầm y Bắc Hải quận 11/12/2013
94 Chương 94 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Hắc điếm 11/12/2013
95 Chương 95 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Mi Trinh bỏ nhà ra đi 11/12/2013
96 Chương 96 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Khoan dung là quyền lợi của cường giả 11/12/2013
97 Chương 97 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Thời đại võ tướng kỹ bắt đầu 11/12/2013
98 Chương 98 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Bí mật của Mi Trinh 11/12/2013
99 Chương 99 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Bắc Hải bị bao vây 11/12/2013
100 Chương 100 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Tôn Vũ chiến Quản Hợi 11/12/2013
101 Chương 101 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Em gái trâu bò vẻ mặt hầm hầm 11/12/2013
102 Chương 102 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Từ Công Minh vô cùng trâu bò 11/12/2013
103 Chương 103 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Đông Lai Thái Sử Từ 11/12/2013
104 Chương 104 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Nha hoàn thứ ba của Tôn Vũ 11/12/2013
105 Chương 105 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Võ tướng kỹ tệ nhất thiên hạ 11/12/2013
106 Chương 106 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Định lực cùng số Pi của nam nhân 11/12/2013
107 Chương 107 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Gạo nấu thành cơm 11/12/2013
108 Chương 108 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Uy lực của Vượng phu. 11/12/2013
109 Chương 109 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Thương vương mới được sinh ra. 11/12/2013
110 Chương 110 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Ám toán em gái trâu bò. 11/12/2013
111 Chương 111 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Dám làm đứt râu mép ta 11/12/2013
112 Chương 112 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Con mụ râu đẹp thông minh nhất 11/12/2013
113 Chương 113 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Cô nương ngất đi khá đáng yêu 11/12/2013
114 Chương 114 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Tính cách kỳ quặc của Từ Công Minh 11/12/2013
115 Chương 115 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Đoàn xe Tào gia hoa lệ. 11/12/2013
116 Chương 116 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Khiêu chiến Mi gia 11/12/2013
117 Chương 117 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Ba ngày sau, lầu Bá Vương 11/12/2013
118 Chương 118 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Đại chiến toán thuật 11/12/2013
119 Chương 119 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Mi Phương đại bại 11/12/2013
120 Chương 120 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Bán khẩu quyết bàn tính 11/12/2013
121 Chương 121 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Khiêu chiến Mi Trúc 11/12/2013
122 Chương 122 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Ai dám so toán thuật cùng ta 11/12/2013
123 Chương 123 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Kỹ kinh Từ Châu 11/12/2013
124 Chương 124 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Tào tiểu tử, có tiền đừng để lộ ra 11/12/2013
125 Chương 125 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Nhị tiểu thư bỏ nhà ra đi 11/12/2013
126 Chương 126 Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa - Đêm vây cổ tự 11/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-manh-nuong-tam-quoc-dien-nghia-701.html