Truyện Phong Ngự - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Phong Ngự
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Phong Ngự
Bạn đang đọc truyện Phong Ngự của tác giả Lại Điểu trên trang đọc truyện online. Ta vốn xuất thân là một tên lính quèn xông pha trên chiến trường, rồi ngẫu nhiên tiến nhập vào thế giới của người tu tiên với một chân tạp dịch. Thế nhưng, ta không cam lòng với cuộc sống bình thường, cũng không muốn buông xuôi phó thác cho sinh mệnh vô phương khống chế, mặc cho chông gai đầy rẫy ta vẫn muốn lướt cùng gió, thu phục rồng, một kiếm chấn nhiếp thiên hạ ...
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Phong Ngự - Vân Sơn Quy Xử. 20/12/2013
2 Chương 2 Phong Ngự - Ngũ Hành Thạch. 20/12/2013
3 Chương 3 Phong Ngự - Biện Thức Lục Sơ Cấp Linh Thảo. 20/12/2013
4 Chương 4 Phong Ngự - Đông Phong. 20/12/2013
5 Chương 5 Phong Ngự - Trận Đầu Tiên. 20/12/2013
6 Chương 6 Phong Ngự - Thịt Nướng. 20/12/2013
7 Chương 7 Phong Ngự - Luyện Đan Sư Huynh. 20/12/2013
8 Chương 8 Phong Ngự - Chỉ Huyết Tán. 20/12/2013
9 Chương 9 Phong Ngự - Sơn Cốc. 20/12/2013
10 Chương 10 Phong Ngự - Mộc Linh Thạch. 20/12/2013
11 Chương 11 Phong Ngự - Luyện Khí Sơ Kỳ.. 20/12/2013
12 Chương 12 Phong Ngự - Lão Bà Bà. 20/12/2013
13 Chương 13 Phong Ngự - Hai Viện Tranh Đấu. 20/12/2013
14 Chương 14 Phong Ngự - Khúc Vân. 20/12/2013
15 Chương 15 Phong Ngự - Tiểu Cốc 20/12/2013
16 Chương 16 Phong Ngự - Tuyết Linh Điệp 20/12/2013
17 Chương 17 Phong Ngự - Phi Hành Tọa Kỵ 20/12/2013
18 Chương 18 Phong Ngự - Kinh Hãi 20/12/2013
19 Chương 19 Phong Ngự - Ai Mới Là Ác Nhân. 20/12/2013
20 Chương 20 Phong Ngự - Thu Hoạch. 20/12/2013
21 Chương 21 Phong Ngự - Chỉ Huyết Đan. 20/12/2013
22 Chương 22 Phong Ngự - Băng Sương Kiếm. 20/12/2013
23 Chương 23 Phong Ngự - Linh Trà. 20/12/2013
24 Chương 24 Phong Ngự - Phi Phượng Thủ Trạc. (Phần 1) 20/12/2013
25 Chương 25 Phong Ngự - Phi Phượng Thủ Trạc. (Phần 2) 20/12/2013
26 Chương 26 Phong Ngự - Lộ Trình. 20/12/2013
27 Chương 27 Phong Ngự - Quỷ Thôn 20/12/2013
28 Chương 28 Phong Ngự - Nhất Cấp Thi Quỷ. 20/12/2013
29 Chương 29 Phong Ngự - Cự Quái Hình Người. 20/12/2013
30 Chương 30 Phong Ngự - Tam Giới. 20/12/2013
31 Chương 31 Phong Ngự - Phiên Chợ Thiên Đãng Sơn. 20/12/2013
32 Chương 32 Phong Ngự - Ngự Thú Môn 20/12/2013
33 Chương 33 Phong Ngự - Ngân Giáp Tri Thù 20/12/2013
34 Chương 34 Phong Ngự - Gian Thương 20/12/2013
35 Chương 35 Phong Ngự - Thi quỷ trong nước 20/12/2013
36 Chương 36 Phong Ngự - Đầu Thủy Thảo (*) 20/12/2013
37 Chương 37 Phong Ngự - Phong vũ 20/12/2013
38 Chương 38 Phong Ngự - Thiên Cơ đại điện 20/12/2013
39 Chương 39 Phong Ngự - Ngươi thua rồi 20/12/2013
40 Chương 40 Phong Ngự - Truyền Công hộ pháp 20/12/2013
41 Chương 41 Phong Ngự - Phong Hành trận pháp 20/12/2013
42 Chương 42 Phong Ngự - Phong Hành tọa kỵ 20/12/2013
43 Chương 43 Phong Ngự - Khảo hạch (*) 20/12/2013
44 Chương 44 Phong Ngự - Phụ trợ tu tiên thuật 20/12/2013
45 Chương 45 Phong Ngự - Thử nghiệm 20/12/2013
46 Chương 46 Phong Ngự - Minh Khê 20/12/2013
47 Chương 47 Phong Ngự - Thanh Loan 20/12/2013
48 Chương 48 Phong Ngự - Kích hoạt 20/12/2013
49 Chương 49 Phong Ngự - Tiểu ngốc tử 20/12/2013
50 Chương 50 Phong Ngự - Tử Mạch Phi Thương 20/12/2013
51 Chương 51 Phong Ngự - Cây ngã bầy khỉ tan 20/12/2013
52 Chương 52 Phong Ngự - Lối thoát. 20/12/2013
53 Chương 53 Phong Ngự - Tuyệt cốc tiểu trấn 20/12/2013
54 Chương 54 Phong Ngự - Khô mộc 20/12/2013
55 Chương 55 Phong Ngự - Dạ bán lãnh quang (*) 20/12/2013
56 Chương 56 Phong Ngự - Mục tiêu 20/12/2013
57 Chương 57 Phong Ngự - Trận pháp 20/12/2013
58 Chương 58 Phong Ngự - Hàn Băng Thú cấp bốn 20/12/2013
59 Chương 59 Phong Ngự - Liệp sát 20/12/2013
60 Chương 60 Phong Ngự - Thu hoạch 20/12/2013
61 Chương 61 Phong Ngự - Lam Tinh 20/12/2013
62 Chương 62 Phong Ngự - Khô mộc trùng sinh 20/12/2013
63 Chương 63 Phong Ngự - Tiên Thiên Mộc Sát 20/12/2013
64 Chương 64 Phong Ngự - Pháp thuật 20/12/2013
65 Chương 65 Phong Ngự - Lại gặp gian thương 20/12/2013
66 Chương 66 Phong Ngự - Uy hiếp 20/12/2013
67 Chương 67 Phong Ngự - Đương gia chủ sự 20/12/2013
68 Chương 68 Phong Ngự - Không làm việc nhà, không biết củi gạo quý đến dường nào 20/12/2013
69 Chương 69 Phong Ngự - Thanh Phong Kiếm vỡ nát 20/12/2013
70 Chương 70 Phong Ngự - Gặp lại cừu nhân 20/12/2013
71 Chương 71 Phong Ngự - Huyết sắc 20/12/2013
72 Chương 72 Phong Ngự - Thanh Ti Triền 20/12/2013
73 Chương 73 Phong Ngự - Luyện Khí trung kỳ 20/12/2013
74 Chương 74 Phong Ngự - Thanh Mộc linh quyết 20/12/2013
75 Chương 75 Phong Ngự - Hậu chiêu 20/12/2013
76 Chương 76 Phong Ngự - Trấn Thiên Tông 20/12/2013
77 Chương 77 Phong Ngự - Xuôi về phương Nam 20/12/2013
78 Chương 78 Phong Ngự - Ruộng Hương Linh- Đã lâu không thấy... 20/12/2013
79 Chương 79 Phong Ngự - Tu luyện công pháp 20/12/2013
80 Chương 80 Phong Ngự - Bộc lộ năng lực 20/12/2013
81 Chương 81 Phong Ngự - Mũi nhọn 20/12/2013
82 Chương 82 Phong Ngự - Hạ Tam Viện 20/12/2013
83 Chương 83 Phong Ngự - Quyết Định. 20/12/2013
84 Chương 84 Phong Ngự - Chương đầu bự 20/12/2013
85 Chương 85 Phong Ngự - Diệp Lạc 20/12/2013
86 Chương 86 Phong Ngự - Còn đánh được nữa không 20/12/2013
87 Chương 87 Phong Ngự - Bước ngoặc 20/12/2013
88 Chương 88 Phong Ngự - Thủy Mộc tương sinh 20/12/2013
89 Chương 89 Phong Ngự - Mặc Ngọc giới chỉ 20/12/2013
90 Chương 90 Phong Ngự - Ngọc giản nhiệm vụ 20/12/2013
91 Chương 91 Phong Ngự - Ngũ hành Pháp khí 20/12/2013
92 Chương 92 Phong Ngự - Ô xà 20/12/2013
93 Chương 93 Phong Ngự - Quả mật Ô xà 20/12/2013
94 Chương 94 Phong Ngự - Khí cơ cảm ứng 20/12/2013
95 Chương 95 Phong Ngự - Ngự Kiếm Thuật khiếm khuyết 20/12/2013
96 Chương 96 Phong Ngự - Trao đổi 20/12/2013
97 Chương 97 Phong Ngự - Địa thế 20/12/2013
98 Chương 98 Phong Ngự - Xuyên Vân 20/12/2013
99 Chương 99 Phong Ngự - Quy tắc giết người 20/12/2013
100 Chương 100 Phong Ngự - Quy luật sinh tồn 20/12/2013
101 Chương 101 Phong Ngự - Sinh Tử Điện 20/12/2013
102 Chương 102 Phong Ngự - Khô Mộc Hải 20/12/2013
103 Chương 103 Phong Ngự - Pháo đài cổ 20/12/2013
104 Chương 104 Phong Ngự - Linh tinh 20/12/2013
105 Chương 105 Phong Ngự - Linh sa 20/12/2013
106 Chương 106 Phong Ngự - Thiên Sơn, Lạc Vũ 20/12/2013
107 Chương 107 Phong Ngự - Khách đến bất ngờ 20/12/2013
108 Chương 108 Phong Ngự - Đám mây 20/12/2013
109 Chương 109 Phong Ngự - Độc Hạt Vĩ Châm (*) 20/12/2013
110 Chương 110 Phong Ngự - Thập Trượng Thanh Ti 20/12/2013
111 Chương 111 Phong Ngự - Nhìn thấu 20/12/2013
112 Chương 112 Phong Ngự - Cái chết của Mạc Ngôn 20/12/2013
113 Chương 113 Phong Ngự - Xuất hết vốn liếng. 20/12/2013
114 Chương 114 Phong Ngự - Xuất kiếm 20/12/2013
115 Chương 115 Phong Ngự - Tráng đinh 20/12/2013
116 Chương 116 Phong Ngự - Bọ Cạp Vương 20/12/2013
117 Chương 117 Phong Ngự - Thế giới rễ cây 20/12/2013
118 Chương 118 Phong Ngự - Ngân Giáp Thiên Thù 20/12/2013
119 Chương 119 Phong Ngự - Thì ra là thế 20/12/2013
120 Chương 120 Phong Ngự - Xâm lấn 20/12/2013
121 Chương 121 Phong Ngự - Mặt đất 20/12/2013
122 Chương 122 Phong Ngự - Hài cốt 20/12/2013
123 Chương 123 Phong Ngự - Thu phục 20/12/2013
124 Chương 124 Phong Ngự - Ngọc giản 20/12/2013
125 Chương 125 Phong Ngự - Đại Bồi Nguyên Đan 20/12/2013
126 Chương 126 Phong Ngự - Khô Mộc chi độc (1) 20/12/2013
127 Chương 127 Phong Ngự - Khô Mộc chi độc (2) 20/12/2013
128 Chương 128 Phong Ngự - Chỉ mong được yên tâm 20/12/2013
129 Chương 129 Phong Ngự - Thượng Tam Viện 20/12/2013
130 Chương 130 Phong Ngự - Kiếm Lư 20/12/2013
131 Chương 131 Phong Ngự - Yêu Long 20/12/2013
132 Chương 132 Phong Ngự - Tiên Thiên Thủy Sát 20/12/2013
133 Chương 133 Phong Ngự - Ngự Kiếm Phi Hành 20/12/2013
134 Chương 134 Phong Ngự - Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt Trận 20/12/2013
135 Chương 135 Phong Ngự - Trang viện 20/12/2013
136 Chương 136 Phong Ngự - Bộ xương linh thú 20/12/2013
137 Chương 137 Phong Ngự - Phương vị các vì sao 20/12/2013
138 Chương 138 Phong Ngự - Cửu Tuyệt Lão Nhân 20/12/2013
139 Chương 139 Phong Ngự - Trúc Cơ 20/12/2013
140 Chương 140 Phong Ngự - Vạn Tiên Thành 20/12/2013
141 Chương 141 Phong Ngự - Địa Hỏa Đường 20/12/2013
142 Chương 142 Phong Ngự - Mộc Yêu 20/12/2013
143 Chương 143 Phong Ngự - Mị Ảnh 20/12/2013
144 Chương 144 Phong Ngự - Khắc thành trận pháp 20/12/2013
145 Chương 145 Phong Ngự - Mạc Vô Ngân 20/12/2013
146 Chương 146 Phong Ngự - Nguyên nhân 20/12/2013
147 Chương 147 Phong Ngự - Lên chức 20/12/2013
148 Chương 148 Phong Ngự - Lịch lãm rèn luyện (Thượng,ha) 20/12/2013
149 Chương 149 Phong Ngự - Cơ duyên 20/12/2013
150 Chương 150 Phong Ngự - Trấn Thiên Các 20/12/2013
151 Chương 151 Phong Ngự - U Minh Lâm 20/12/2013
152 Chương 152 Phong Ngự - Thắng thua 20/12/2013
153 Chương 153 Phong Ngự - Chuyện mới bắt đầu 20/12/2013
154 Chương 154 Phong Ngự - Địa hành thi quỷ 20/12/2013
155 Chương 155 Phong Ngự - Đột Kiếm Quyết 20/12/2013
156 Chương 156 Phong Ngự - Hắc Giáp 20/12/2013
157 Chương 157 Phong Ngự - Đạp Vân Chiến Ngoa 20/12/2013
158 Chương 158 Phong Ngự - Đuổi theo 20/12/2013
159 Chương 159 Phong Ngự - Động ngầm 20/12/2013
160 Chương 160 Phong Ngự - Vận may bất ngờ 20/12/2013
161 Chương 161 Phong Ngự - Chờ lâu 20/12/2013
162 Chương 162 Phong Ngự - Phi kiếm 20/12/2013
163 Chương 163 Phong Ngự - Linh hồ 20/12/2013
164 Chương 164 Phong Ngự - Lại thấy bộ xương linh thú 20/12/2013
165 Chương 165 Phong Ngự - Kẻ yếu 20/12/2013
166 Chương 166 Phong Ngự - Cường hóa 20/12/2013
167 Chương 167 Phong Ngự - Linh đan 20/12/2013
168 Chương 168 Phong Ngự - Rêu Hàn Ngọc 20/12/2013
169 Chương 169 Phong Ngự - Mộc Sát Yêu 20/12/2013
170 Chương 170 Phong Ngự - Phản bội 20/12/2013
171 Chương 171 Phong Ngự - Nghìn năm 20/12/2013
172 Chương 172 Phong Ngự - Ý niệm 20/12/2013
173 Chương 173 Phong Ngự - Ngự kiếm thuật 20/12/2013
174 Chương 174 Phong Ngự - Ám sát 20/12/2013
175 Chương 175 Phong Ngự - Khác thường 20/12/2013
176 Chương 176 Phong Ngự - Trở lại lòng đất 20/12/2013
177 Chương 177 Phong Ngự - Tru Ma Kiếm 20/12/2013
178 Chương 178 Phong Ngự - Thanh Mộc Thần Tinh 20/12/2013
179 Chương 179 Phong Ngự - Nước Mộc Linh Tuyền 20/12/2013
180 Chương 180 Phong Ngự - Thanh Điểu 20/12/2013
181 Chương 181 Phong Ngự - Lông vũ bổn mạng 20/12/2013
182 Chương 182 Phong Ngự - Đường Thanh và Bành Việt 20/12/2013
183 Chương 183 Phong Ngự - Luyện khí 20/12/2013
184 Chương 184 Phong Ngự - Hộ tống 20/12/2013
185 Chương 185 Phong Ngự - Đường đi 20/12/2013
186 Chương 186 Phong Ngự - Điệp Vụ Sơn Mạch 20/12/2013
187 Chương 187 Phong Ngự - Lâu đài đá 20/12/2013
188 Chương 188 Phong Ngự - Ma vật 20/12/2013
189 Chương 189 Phong Ngự - Dị biến 20/12/2013
190 Chương 190 Phong Ngự - Kiếm ý 20/12/2013
191 Chương 191 Phong Ngự - Mắt lửa 20/12/2013
192 Chương 192 Phong Ngự - Hỏa Độc thiêu đốt 20/12/2013
193 Chương 193 Phong Ngự - Khó thể tin được ai 20/12/2013
194 Chương 194 Phong Ngự - Ma Hỏa 20/12/2013
195 Chương 195 Phong Ngự - Quê nhà 20/12/2013
196 Chương 196 Phong Ngự - Người quen cũ 20/12/2013
197 Chương 197 Phong Ngự - Truy binh 20/12/2013
198 Chương 198 Phong Ngự - Thân phận 20/12/2013
199 Chương 199 Phong Ngự - Khổ chiến 20/12/2013
200 Chương 200 Phong Ngự - tự sự 20/12/2013
201 Chương 201 Phong Ngự - Sư phụ đỡ đầu 20/12/2013
202 Chương 202 Phong Ngự - Ngưng Thủy Linh Quả 20/12/2013
203 Chương 203 Phong Ngự - Sư tỷ 20/12/2013
204 Chương 204 Phong Ngự - Phi Thiên Xích Ô 20/12/2013
205 Chương 205 Phong Ngự - Thu phục 20/12/2013
206 Chương 206 Phong Ngự - Hàn Sơn 20/12/2013
207 Chương 207 Phong Ngự - Vứt bỏ 20/12/2013
208 Chương 208 Phong Ngự - Ngọc Bài Bế Quan 20/12/2013
209 Chương 209 Phong Ngự - Bế quan 20/12/2013
210 Chương 210 Phong Ngự - Nhận Vô Song 20/12/2013
211 Chương 211 Phong Ngự - Linh thú 20/12/2013
212 Chương 212 Phong Ngự - Di hồn xuất khiếu 20/12/2013
213 Chương 213 Phong Ngự - Đoạt xá 20/12/2013
214 Chương 214 Phong Ngự - Cửu Tuyệt lão nhân 20/12/2013
215 Chương 215 Phong Ngự - Tiên Chi Phù Văn 20/12/2013
216 Chương 216 Phong Ngự - Tung tích ma đầu 20/12/2013
217 Chương 217 Phong Ngự - Tiếu Nguyệt 20/12/2013
218 Chương 218 Phong Ngự - Trở lại Thạch bảo 20/12/2013
219 Chương 219 Phong Ngự - Chó má 20/12/2013
220 Chương 220 Phong Ngự - Kẻ nào thích nghi được thì kẻ đó sống sót 20/12/2013
221 Chương 221 Phong Ngự - Trận quyết 20/12/2013
222 Chương 222 Phong Ngự - Phi hành 20/12/2013
223 Chương 223 Phong Ngự - Thí Luyện Tràng 20/12/2013
224 Chương 224 Phong Ngự - Khoản cược 20/12/2013
225 Chương 225 Phong Ngự - Thanh Mộc Lưu Vân Trảm 20/12/2013
226 Chương 226 Phong Ngự - Khúc mắc 20/12/2013
227 Chương 227 Phong Ngự - Long Tức Mộc Tâm 20/12/2013
228 Chương 228 Phong Ngự - Lưu Vân Kiếm 20/12/2013
229 Chương 229 Phong Ngự - Thú Ma Doanh 20/12/2013
230 Chương 230 Phong Ngự - Luận bàn 20/12/2013
231 Chương 231 Phong Ngự - Lạc Tuyết Cung 20/12/2013
232 Chương 232 Phong Ngự - Dự cảm 20/12/2013
233 Chương 233 Phong Ngự - không tên 20/12/2013
234 Chương 234 Phong Ngự - Liệt Không 20/12/2013
235 Chương 235 Phong Ngự - Quỷ Hỏa Hồ Lô 20/12/2013
236 Chương 236 Phong Ngự - May mắn 20/12/2013
237 Chương 237 Phong Ngự - Kế hoạch 20/12/2013
238 Chương 238 Phong Ngự - Pháp khí phòng ngự 20/12/2013
239 Chương 239 Phong Ngự - Lên đường 20/12/2013
240 Chương 240 Phong Ngự - Ngũ Hành Giới 20/12/2013
241 Chương 241 Phong Ngự - Những kẻ phiền phức 20/12/2013
242 Chương 242 Phong Ngự - Thiết Dực Ma Điểu 20/12/2013
243 Chương 243 Phong Ngự - Khu Ma Ngọc Trụy 20/12/2013
244 Chương 244 Phong Ngự - Thạc Thử 20/12/2013
245 Chương 245 Phong Ngự - Quỷ mị 20/12/2013
246 Chương 246 Phong Ngự - Huyết hống 20/12/2013
247 Chương 247 Phong Ngự - Tro bụi 20/12/2013
248 Chương 248 Phong Ngự - Thu hoạch (1) 20/12/2013
249 Chương 249 Phong Ngự - Thu hoạch (2) 20/12/2013
250 Chương 250 Phong Ngự - Ám Thanh Huyền Thiết 20/12/2013
251 Chương 251 Phong Ngự - Cự thuẫn 20/12/2013
252 Chương 252 Phong Ngự - Dung hợp 20/12/2013
253 Chương 253 Phong Ngự - Biến hóa của Ngân Giáp 20/12/2013
254 Chương 254 Phong Ngự - Thi Vương 20/12/2013
255 Chương 255 Phong Ngự - Ngũ Hành Mộc 20/12/2013
256 Chương 256 Phong Ngự - Cứ điểm tạm thời 20/12/2013
257 Chương 257 Phong Ngự - Thân phận 20/12/2013
258 Chương 258 Phong Ngự - Di Khiếu linh đan 20/12/2013
259 Chương 259 Phong Ngự - Kiếm khí trùng trùng 20/12/2013
260 Chương 260 Phong Ngự - Hống phá 20/12/2013
261 Chương 261 Phong Ngự - Tất sát 20/12/2013
262 Chương 262 Phong Ngự - Ngăn sóng 20/12/2013
263 Chương 263 Phong Ngự - Đường sống 20/12/2013
264 Chương 264 Phong Ngự - Gấu lớn (cự hùng) 20/12/2013
265 Chương 265 Phong Ngự - Yêu Thạch 20/12/2013
266 Chương 266 Phong Ngự - Huyết ảnh Cô Thành (1) 20/12/2013
267 Chương 267 Phong Ngự - Huyết ảnh Cô Thành (2) 20/12/2013
268 Chương 268 Phong Ngự - Huyết ảnh Cô Thành (3) 20/12/2013
269 Chương 269 Phong Ngự - Huyết ảnh Cô Thành (4) 20/12/2013
270 Chương 270 Phong Ngự - Huyết ảnh Cô Thành (5) 20/12/2013
271 Chương 271 Phong Ngự - Bóng hình 20/12/2013
272 Chương 272 Phong Ngự - Ba ngàn sáu trăm kiếp 20/12/2013
273 Chương 273 Phong Ngự - Trở về sư môn 20/12/2013
274 Chương 274 Phong Ngự - Tiền căn 20/12/2013
275 Chương 275 Phong Ngự - Lam Nguyên Thông Mạch linh đan 20/12/2013
276 Chương 276 Phong Ngự - Còn có tư cách hơn! 20/12/2013
277 Chương 277 Phong Ngự - Chân tướng 20/12/2013
278 Chương 278 Phong Ngự - Máu 20/12/2013
279 Chương 279 Phong Ngự - Sợ quá chạy mất dép 20/12/2013
280 Chương 280 Phong Ngự - Cự mãng 20/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-phong-ngu-1011.html