Truyện Vô Địch Hoán Linh - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Vô Địch Hoán Linh
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Vô Địch Hoán Linh
Bạn đang đọc truyện Vô Địch Hoán Linh của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc thuộc thể loại Tiên Hiệp trên trang đọc truyện online.

Câu chuyện xoay quanh nhân vật Nhung Khải Toàn

- đệ tử thuộc chi thứ của Nhung gia, căn nguyên chi linh, có được năng lực triệu hồi vô hạn.

Linh thể được triệu hồi sẽ không vì linh lực hết đi mà biến mất, linh thể có được trí tuệ, có thể tự hành tu luyện và tấn chức.

Bằng vào kĩ năng triệu hồi linh thể cường hãn mà Nhung Khải Toàn đã tạo nên một con đường tu hành trong vô tận đại thế giới.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Vô Địch Hoán Linh - Người bị thương 21/12/2013
2 Chương 2 Vô Địch Hoán Linh - Người bị thương 21/12/2013
3 Chương 3 Vô Địch Hoán Linh - Dị biến 21/12/2013
4 Chương 4 Vô Địch Hoán Linh - Thân thể quỷ dị 21/12/2013
5 Chương 5 Vô Địch Hoán Linh - Ngưng tụ chân khí 21/12/2013
6 Chương 6 Vô Địch Hoán Linh - Nhung thị bổn gia ( Người trong gia tộc Nhung thị ) 21/12/2013
7 Chương 7 Vô Địch Hoán Linh - Thí Kim đường 21/12/2013
8 Chương 8 Vô Địch Hoán Linh - Linh đường 21/12/2013
9 Chương 9 Vô Địch Hoán Linh - Yêu nghiệt 21/12/2013
10 Chương 10 Vô Địch Hoán Linh - Lỡ tay 21/12/2013
11 Chương 11 Vô Địch Hoán Linh - Tụ Linh thuật 21/12/2013
12 Chương 12 Vô Địch Hoán Linh - Linh giả 21/12/2013
13 Chương 13 Vô Địch Hoán Linh - Phiên chợ 21/12/2013
14 Chương 14 Vô Địch Hoán Linh - Không thèm nói đạo lý 21/12/2013
15 Chương 15 Vô Địch Hoán Linh - Huyết khí chi dũng 21/12/2013
16 Chương 16 Vô Địch Hoán Linh - Cái oai của Linh giả 21/12/2013
17 Chương 17 Vô Địch Hoán Linh - Ta không phục! 21/12/2013
18 Chương 18 Vô Địch Hoán Linh - Hiên lão ra mặt. 21/12/2013
19 Chương 19 Vô Địch Hoán Linh - Không giống người thường! 21/12/2013
20 Chương 20 Vô Địch Hoán Linh - Phong Ấn Thuật 21/12/2013
21 Chương 21 Vô Địch Hoán Linh - Người trong gia tộc tới 21/12/2013
22 Chương 22 Vô Địch Hoán Linh - Người một nhà 21/12/2013
23 Chương 23 Vô Địch Hoán Linh - Vũ giả đỉnh phong 21/12/2013
24 Chương 24 Vô Địch Hoán Linh - Linh thể đặc thù 21/12/2013
25 Chương 25 Vô Địch Hoán Linh - Xem như tử địch! 21/12/2013
26 Chương 26 Vô Địch Hoán Linh - Tụ Linh cốc 21/12/2013
27 Chương 27 Vô Địch Hoán Linh - Khảo thí thuộc tính 21/12/2013
28 Chương 28 Vô Địch Hoán Linh - Không thuộc tính 21/12/2013
29 Chương 29 Vô Địch Hoán Linh - Mưu đồ 21/12/2013
30 Chương 30 Vô Địch Hoán Linh - Linh Thể tiến giai 21/12/2013
31 Chương 31 Vô Địch Hoán Linh - Tâm của Vũ giả 21/12/2013
32 Chương 32 Vô Địch Hoán Linh - Khiêu chiến 21/12/2013
33 Chương 33 Vô Địch Hoán Linh - Lôi đài 21/12/2013
34 Chương 34 Vô Địch Hoán Linh - Giết đi 21/12/2013
35 Chương 35 Vô Địch Hoán Linh - Ban thưởng 21/12/2013
36 Chương 36 Vô Địch Hoán Linh - Tự kiêu tự đại 21/12/2013
37 Chương 37 Vô Địch Hoán Linh - Linh Thể Chú Linh sĩ 21/12/2013
38 Chương 38 Vô Địch Hoán Linh - Hạn chế lớn nhất 21/12/2013
39 Chương 39 Vô Địch Hoán Linh - Quỳ thủy Ba Văn 21/12/2013
40 Chương 40 Vô Địch Hoán Linh - Học tập chú thuật 21/12/2013
41 Chương 41 Vô Địch Hoán Linh - Đông Hoa phẩm bảo đường 21/12/2013
42 Chương 42 Vô Địch Hoán Linh - Giao dịch 21/12/2013
43 Chương 43 Vô Địch Hoán Linh - Bị nhốt 21/12/2013
44 Chương 44 Vô Địch Hoán Linh - Thi triển hết sức 21/12/2013
45 Chương 45 Vô Địch Hoán Linh - Tan nát cõi lòng 21/12/2013
46 Chương 46 Vô Địch Hoán Linh - Cầu xin ngươi 21/12/2013
47 Chương 47 Vô Địch Hoán Linh - Tỉnh lại 21/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-vo-dich-hoan-linh-1019.html