Truyện Vũ Nghịch Càn Khôn - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Vũ Nghịch Càn Khôn
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 11/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Vũ Nghịch Càn Khôn
Bạn đang đọc truyện Vũ Nghịch Càn Khôn của tác giả Chúc Long Ngữ trên trang đọc truyện online.Ta muốn trời này không che hết mắt ta….Ta muốn đất này không chôn được lòng ta….Ta muốn vận mệnh này chỉ do mình ta nắm giữ….Sở Nam

Một thiếu niên bởi vì kinh mạch đứt đoạn mà không thể luyện võ, bị người khác cho rằng lúc 8 tuổi sẽ chết, thế nhưng hắn vẫn sống, mang trên mình cái danh phế vật bất tài suốt 16 năm.

Một thiếu niên kiên cường đầy nghị lực, không cam lòng bị người khác xem thường, không cam lòng bị lão Thiên định đoạt, vượt qua mọi đau đớn, gian khổ, bằng ý chí kinh người bước trên con đường nghịch thiên.

Thiên Vũ Đại Lục, 1 kỳ nhân xuất hiện, 1 tên phế vật trở thành tuyệt thế cường giả trong truyền thuyết, từng bước từng bước đột phá Võ Sĩ, Võ Sư, Đại Võ Sư, Võ Tướng, Võ Quân, Võ Vương, Võ Hoàng, Võ Đế, Võ Tôn, Võ Thánh, Võ Thần.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Vũ Nghịch Càn Khôn - Nam phế vật 11/12/2013
2 Chương 2 Vũ Nghịch Càn Khôn - Không đứng thẳng thì hãy hủy hoại 11/12/2013
3 Chương 3 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ngươi sợ rồi 11/12/2013
4 Chương 4 Vũ Nghịch Càn Khôn - Do con ta kết liễu 11/12/2013
5 Chương 5 Vũ Nghịch Càn Khôn - Hướng lên trời thề 11/12/2013
6 Chương 6 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đau đớn ngất xỉu 11/12/2013
7 Chương 7 Vũ Nghịch Càn Khôn - Long Giác sơn 11/12/2013
8 Chương 8 Vũ Nghịch Càn Khôn - Huyết Sắc Cự Mãng 11/12/2013
9 Chương 9 Vũ Nghịch Càn Khôn - Bị nuốt vào bụng rắn 11/12/2013
10 Chương 10 Vũ Nghịch Càn Khôn - Nuốt nội đan 11/12/2013
11 Chương 11 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tồn tại kỳ dị 11/12/2013
12 Chương 12 Vũ Nghịch Càn Khôn - Kinh hỉ 11/12/2013
13 Chương 13 Vũ Nghịch Càn Khôn - Truyền nhân Càn Khôn Tông 11/12/2013
14 Chương 14 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thân ở phương nào? 11/12/2013
15 Chương 15 Vũ Nghịch Càn Khôn - Hung thú tề tụ 11/12/2013
16 Chương 16 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thổ nguyên lực 11/12/2013
17 Chương 17 Vũ Nghịch Càn Khôn - Nam Cung Linh Vân 11/12/2013
18 Chương 18 Vũ Nghịch Càn Khôn - Có ta ở đây 11/12/2013
19 Chương 19 Vũ Nghịch Càn Khôn - Độc hỏa luyện thể 11/12/2013
20 Chương 20 Vũ Nghịch Càn Khôn - Hợp hoan chi độc 11/12/2013
21 Chương 21 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thương Hoa Lệ 11/12/2013
22 Chương 22 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tự do trấn 11/12/2013
23 Chương 23 Vũ Nghịch Càn Khôn - Hắc Tâm Diêm Vương 11/12/2013
24 Chương 24 Vũ Nghịch Càn Khôn - Trọng kiếm 800 cân 11/12/2013
25 Chương 25 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tịch Diệt chi hỏa 11/12/2013
26 Chương 26 Vũ Nghịch Càn Khôn - Năm đại Võ Quân 11/12/2013
27 Chương 27 Vũ Nghịch Càn Khôn - Một chút hứng thú 11/12/2013
28 Chương 28 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thác nước, thỏ rừng 11/12/2013
29 Chương 29 Vũ Nghịch Càn Khôn - Rèn sắt, vùi đất 11/12/2013
30 Chương 30 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đá vụn 11/12/2013
31 Chương 31 Vũ Nghịch Càn Khôn - Dùng lửa đốt ta 11/12/2013
32 Chương 32 Vũ Nghịch Càn Khôn - Võ quyết tìm chết 11/12/2013
33 Chương 33 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thu thập tiên huyết 11/12/2013
34 Chương 34 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ngũ Hành nguyên lực 11/12/2013
35 Chương 35 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thảm biến 11/12/2013
36 Chương 36 Vũ Nghịch Càn Khôn - Khai Thiên thức thứ nhất 11/12/2013
37 Chương 37 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thành Hùng La 11/12/2013
38 Chương 38 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tư Đồ Dật Tiêu 11/12/2013
39 Chương 39 Vũ Nghịch Càn Khôn - Vân La Môn 11/12/2013
40 Chương 40 Vũ Nghịch Càn Khôn - Cửa khảo thí đầu tiên 11/12/2013
41 Chương 41 Vũ Nghịch Càn Khôn - Cái tát không tiếng vang 11/12/2013
42 Chương 42 Vũ Nghịch Càn Khôn - Nguyên Thạch không đủ 11/12/2013
43 Chương 43 Vũ Nghịch Càn Khôn - Không có thuộc tính 11/12/2013
44 Chương 44 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ngươi có tư cách sao? 11/12/2013
45 Chương 45 Vũ Nghịch Càn Khôn - Kỳ tích đến 11/12/2013
46 Chương 46 Vũ Nghịch Càn Khôn - Làm gì cũng được? 11/12/2013
47 Chương 47 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ngươi cầm không nổi 11/12/2013
48 Chương 48 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ta chỉ muốn huynh đệ 11/12/2013
49 Chương 49 Vũ Nghịch Càn Khôn - Nghịch Thiên Bang 11/12/2013
50 Chương 50 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thần phục 11/12/2013
51 Chương 51 Vũ Nghịch Càn Khôn - Liên tiếp đoạt năm bang 11/12/2013
52 Chương 52 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đột biến 11/12/2013
53 Chương 53 Vũ Nghịch Càn Khôn - Hai bang hợp giết 11/12/2013
54 Chương 54 Vũ Nghịch Càn Khôn - Cùng ta đánh một trận 11/12/2013
55 Chương 55 Vũ Nghịch Càn Khôn - Không có khả năng 11/12/2013
56 Chương 56 Vũ Nghịch Càn Khôn - Vân chuyển tứ phương 11/12/2013
57 Chương 57 Vũ Nghịch Càn Khôn - Truyền võ quyết Càn Khôn 11/12/2013
58 Chương 58 Vũ Nghịch Càn Khôn - Chiến 11/12/2013
59 Chương 59 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tiểu tử quái vật 11/12/2013
60 Chương 60 Vũ Nghịch Càn Khôn - Gặp mạnh càng mạnh hơn 11/12/2013
61 Chương 61 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ngu xuẩn 11/12/2013
62 Chương 62 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ta sẽ trở lại 11/12/2013
63 Chương 63 Vũ Nghịch Càn Khôn - Cấp tốc chạy trốn 11/12/2013
64 Chương 64 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tuyệt cảnh 11/12/2013
65 Chương 65 Vũ Nghịch Càn Khôn - Lữ Dương Minh 11/12/2013
66 Chương 66 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tử Mộng Nhân 11/12/2013
67 Chương 67 Vũ Nghịch Càn Khôn - Giác ngộ 11/12/2013
68 Chương 68 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đồ ngốc 11/12/2013
69 Chương 69 Vũ Nghịch Càn Khôn - Cười cho ta 11/12/2013
70 Chương 70 Vũ Nghịch Càn Khôn - Hô cố lên 11/12/2013
71 Chương 71 Vũ Nghịch Càn Khôn - Kịch chiến 11/12/2013
72 Chương 72 Vũ Nghịch Càn Khôn - Lão đến rồi 11/12/2013
73 Chương 73 Vũ Nghịch Càn Khôn - Hắn chính là sư thúc của ngươi 11/12/2013
74 Chương 74 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thanh Minh kiếm và lời nói mê 11/12/2013
75 Chương 75 Vũ Nghịch Càn Khôn - Phải dỗ dành ta vui vẻ 11/12/2013
76 Chương 76 Vũ Nghịch Càn Khôn - Dưới thác nước 11/12/2013
77 Chương 77 Vũ Nghịch Càn Khôn - Còn muốn xem không 11/12/2013
78 Chương 78 Vũ Nghịch Càn Khôn - Chưởng môn lệnh bài 11/12/2013
79 Chương 79 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tụ hỏa trận, Ly Nguyên Lô 11/12/2013
80 Chương 80 Vũ Nghịch Càn Khôn - Luyện khí dị biến 11/12/2013
81 Chương 81 Vũ Nghịch Càn Khôn - Vỡ nát rồi trọng sanh 11/12/2013
82 Chương 82 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tạc lô, hỏa diễm bạch sắc 11/12/2013
83 Chương 83 Vũ Nghịch Càn Khôn - Kiếm tùy tâm động 11/12/2013
84 Chương 84 Vũ Nghịch Càn Khôn - Lại tạo ra một kì tích 11/12/2013
85 Chương 85 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đại hội giao lưu 11/12/2013
86 Chương 86 Vũ Nghịch Càn Khôn - Hỏi đáp ở đại điện 11/12/2013
87 Chương 87 Vũ Nghịch Càn Khôn - Động cương phong 11/12/2013
88 Chương 88 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tu luyện trong động Cương Phong 11/12/2013
89 Chương 89 Vũ Nghịch Càn Khôn - Loạn phong cương trảm 11/12/2013
90 Chương 90 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tự tạo ra kinh mạch 11/12/2013
91 Chương 91 Vũ Nghịch Càn Khôn - Bắt đầu tỉ thí 11/12/2013
92 Chương 92 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ta đến rồi 11/12/2013
93 Chương 93 Vũ Nghịch Càn Khôn - Một quyền 11/12/2013
94 Chương 94 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thời gian thì vội, lửa quá yếu 11/12/2013
95 Chương 95 Vũ Nghịch Càn Khôn - Hỗn nguyên luyện khí lô 11/12/2013
96 Chương 96 Vũ Nghịch Càn Khôn - Phá! Phá! Phá! 11/12/2013
97 Chương 97 Vũ Nghịch Càn Khôn - Uy hiếp 11/12/2013
98 Chương 98 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tinh quang giáp, Phá! 11/12/2013
99 Chương 99 Vũ Nghịch Càn Khôn - Lực bạo 11/12/2013
100 Chương 100 Vũ Nghịch Càn Khôn - Nghe lệnh của ta, xuất 11/12/2013
101 Chương 101 Vũ Nghịch Càn Khôn - Võ Hoàng ra tay 11/12/2013
102 Chương 102 Vũ Nghịch Càn Khôn - Sự tình yêu nghiệt 11/12/2013
103 Chương 103 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đại thống khổ, đại thành công 11/12/2013
104 Chương 104 Vũ Nghịch Càn Khôn - Kinh mạch đầu tiên 11/12/2013
105 Chương 105 Vũ Nghịch Càn Khôn - Cuộc chiến của đệ nhất nhân 11/12/2013
106 Chương 106 Vũ Nghịch Càn Khôn - Càng điên? Càng loạn? 11/12/2013
107 Chương 107 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tùy ý xuất nhập 11/12/2013
108 Chương 108 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tàng Thư Các 11/12/2013
109 Chương 109 Vũ Nghịch Càn Khôn - Lại gặp Mãng Sơn Quyết 11/12/2013
110 Chương 110 Vũ Nghịch Càn Khôn - Cọng cỏ biến thành bảo vật 11/12/2013
111 Chương 111 Vũ Nghịch Càn Khôn - Bi kịch của Lăng Tiêu 11/12/2013
112 Chương 112 Vũ Nghịch Càn Khôn - Mộng Nhân muốn bỏ trốn 11/12/2013
113 Chương 113 Vũ Nghịch Càn Khôn - Hiểu lầm nho nhỏ 11/12/2013
114 Chương 114 Vũ Nghịch Càn Khôn - Dụ địch đến động Cương Phong 11/12/2013
115 Chương 115 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thảm chiến 11/12/2013
116 Chương 116 Vũ Nghịch Càn Khôn - Như Ý Kim Tiên, Đoạn 11/12/2013
117 Chương 117 Vũ Nghịch Càn Khôn - Toàn lực bạo, 5000 cân 11/12/2013
118 Chương 118 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đuổi đánh Võ Quân 11/12/2013
119 Chương 119 Vũ Nghịch Càn Khôn - Hấp! Điên cuồng hấp! 11/12/2013
120 Chương 120 Vũ Nghịch Càn Khôn - Vòng xoáy cương phong 11/12/2013
121 Chương 121 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đường kinh mạch thứ hai 11/12/2013
122 Chương 122 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thế lực thần bí 11/12/2013
123 Chương 123 Vũ Nghịch Càn Khôn - Nhất định phải đi 11/12/2013
124 Chương 124 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đi về phía Tây 11/12/2013
125 Chương 125 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thiết Thương Hùng 11/12/2013
126 Chương 126 Vũ Nghịch Càn Khôn - Gặp lại Hỏa Giác Lang 11/12/2013
127 Chương 127 Vũ Nghịch Càn Khôn - Sát Phá Lang 11/12/2013
128 Chương 128 Vũ Nghịch Càn Khôn - Giết sói dọa gấu 11/12/2013
129 Chương 129 Vũ Nghịch Càn Khôn - Lực chiến Thiết Thương Hùng 11/12/2013
130 Chương 130 Vũ Nghịch Càn Khôn - “Hấp lực” thăng cấp 11/12/2013
131 Chương 131 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tầng thứ chín 11/12/2013
132 Chương 132 Vũ Nghịch Càn Khôn - Câu đố thứ ba 11/12/2013
133 Chương 133 Vũ Nghịch Càn Khôn - Mặc Liên Thuật Tử 11/12/2013
134 Chương 134 Vũ Nghịch Càn Khôn - Trồng cây chuối, dùng đũa gắp 11/12/2013
135 Chương 135 Vũ Nghịch Càn Khôn - Độc Vĩ Phi Nghĩ 11/12/2013
136 Chương 136 Vũ Nghịch Càn Khôn - Có người điều khiển? 11/12/2013
137 Chương 137 Vũ Nghịch Càn Khôn - Dạ tập 11/12/2013
138 Chương 138 Vũ Nghịch Càn Khôn - Bão nổi 11/12/2013
139 Chương 139 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ép hỏi 11/12/2013
140 Chương 140 Vũ Nghịch Càn Khôn - Bắc Thần Cung 11/12/2013
141 Chương 141 Vũ Nghịch Càn Khôn - Vả miệng, dị bảo 11/12/2013
142 Chương 142 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đầm lầy tử vong 11/12/2013
143 Chương 143 Vũ Nghịch Càn Khôn - Hắc y nhân 11/12/2013
144 Chương 144 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tiếp tục tiến vào trong 11/12/2013
145 Chương 145 Vũ Nghịch Càn Khôn - Hung thú huyết chiến 11/12/2013
146 Chương 146 Vũ Nghịch Càn Khôn - Chiến đấu với Cự Ngạc 11/12/2013
147 Chương 147 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ngũ phẩm 11/12/2013
148 Chương 148 Vũ Nghịch Càn Khôn - Chạy trốn, lục chiến 11/12/2013
149 Chương 149 Vũ Nghịch Càn Khôn - Huyết chiến Song đầu quái sư 11/12/2013
150 Chương 150 Vũ Nghịch Càn Khôn - Rời khỏi đầm lầy độc vụ 11/12/2013
151 Chương 151 Vũ Nghịch Càn Khôn - Giỏi tính toán 11/12/2013
152 Chương 152 Vũ Nghịch Càn Khôn - Có người trong tối 11/12/2013
153 Chương 153 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thợ săn 11/12/2013
154 Chương 154 Vũ Nghịch Càn Khôn - Lệnh bài, Hắc Đản 11/12/2013
155 Chương 155 Vũ Nghịch Càn Khôn - Hắc Đản quái dị 11/12/2013
156 Chương 156 Vũ Nghịch Càn Khôn - Nhất Bạo Mãn Thiên Quang Hoa 11/12/2013
157 Chương 157 Vũ Nghịch Càn Khôn - Lưu Tinh Tử Mẫu Tiễn 11/12/2013
158 Chương 158 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đêm mưa bạo sát 11/12/2013
159 Chương 159 Vũ Nghịch Càn Khôn - Vòng xoáy nước 11/12/2013
160 Chương 160 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đuổi giết, tình thế nguy hiểm 11/12/2013
161 Chương 161 Vũ Nghịch Càn Khôn - Cứu tràng 11/12/2013
162 Chương 162 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đạo bất đồng bất tương vi mưu 11/12/2013
163 Chương 163 Vũ Nghịch Càn Khôn - Sư tử vồ thỏ 11/12/2013
164 Chương 164 Vũ Nghịch Càn Khôn - Giết về đến tộc 11/12/2013
165 Chương 165 Vũ Nghịch Càn Khôn - Bị ta giết rồi 11/12/2013
166 Chương 166 Vũ Nghịch Càn Khôn - Diệt khẩu 11/12/2013
167 Chương 167 Vũ Nghịch Càn Khôn - Truất Ức vụ 11/12/2013
168 Chương 168 Vũ Nghịch Càn Khôn - Liệt Nguyên Quyền 11/12/2013
169 Chương 169 Vũ Nghịch Càn Khôn - Quả trứng đen cũng uống máu 11/12/2013
170 Chương 170 Vũ Nghịch Càn Khôn - Vẫn luôn dõi theo ngươi 11/12/2013
171 Chương 171 Vũ Nghịch Càn Khôn - Dùng vai đối quyền 11/12/2013
172 Chương 172 Vũ Nghịch Càn Khôn - Muốn bái sư 11/12/2013
173 Chương 173 Vũ Nghịch Càn Khôn - Lặng lẽ rời đi 11/12/2013
174 Chương 174 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tứ Hải thương đội 11/12/2013
175 Chương 175 Vũ Nghịch Càn Khôn - Cường đạo tập kích 11/12/2013
176 Chương 176 Vũ Nghịch Càn Khôn - Một tiếng “răng rắc” 11/12/2013
177 Chương 177 Vũ Nghịch Càn Khôn - Không phải ngươi muốn chiến sao? 11/12/2013
178 Chương 178 Vũ Nghịch Càn Khôn - Người của ngươi rất nhiều sao? 11/12/2013
179 Chương 179 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đây là người ta muốn 11/12/2013
180 Chương 180 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đa tạ, tặng lễ 11/12/2013
181 Chương 181 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tu luyện cũng là niềm vui 11/12/2013
182 Chương 182 Vũ Nghịch Càn Khôn - Mộng Nhân lo lắng 11/12/2013
183 Chương 183 Vũ Nghịch Càn Khôn - Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? 11/12/2013
184 Chương 184 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ma luyện, thù lao 11/12/2013
185 Chương 185 Vũ Nghịch Càn Khôn - Dĩ kim ngự lực 11/12/2013
186 Chương 186 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đột phá 11/12/2013
187 Chương 187 Vũ Nghịch Càn Khôn - Linh Khí gây chú ý 11/12/2013
188 Chương 188 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đột phá thành công 11/12/2013
189 Chương 189 Vũ Nghịch Càn Khôn - Mở mắt ra 11/12/2013
190 Chương 190 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tự bạo không được 11/12/2013
191 Chương 191 Vũ Nghịch Càn Khôn - Sự đột phá khác thường 11/12/2013
192 Chương 192 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tịnh dung nhuận nhan đan 11/12/2013
193 Chương 193 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ta nghe lời nàng 11/12/2013
194 Chương 194 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ngũ hành chi thể 11/12/2013
195 Chương 195 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đường hồ lô 11/12/2013
196 Chương 196 Vũ Nghịch Càn Khôn - Mỹ nữ ở đâu? 11/12/2013
197 Chương 197 Vũ Nghịch Càn Khôn - Gia gia ta là Thương Thành Hùng 11/12/2013
198 Chương 198 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ra tay 11/12/2013
199 Chương 199 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tha mạng cho ngươi 11/12/2013
200 Chương 200 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đánh ta một quyền 11/12/2013
201 Chương 201 Vũ Nghịch Càn Khôn - Bảo ngươi cút, ngươi liền cút 11/12/2013
202 Chương 202 Vũ Nghịch Càn Khôn - Không đủ tư cách 11/12/2013
203 Chương 203 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ước hẹn ba năm 11/12/2013
204 Chương 204 Vũ Nghịch Càn Khôn - Kim khắc Mộc 11/12/2013
205 Chương 205 Vũ Nghịch Càn Khôn - Khắc ngươi đến cuối cùng 11/12/2013
206 Chương 206 Vũ Nghịch Càn Khôn - Chưa đủ phân lượng 11/12/2013
207 Chương 207 Vũ Nghịch Càn Khôn - Cực Dương Chân Hỏa, vô dụng 11/12/2013
208 Chương 208 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đá mài 11/12/2013
209 Chương 209 Vũ Nghịch Càn Khôn - Bảo hắn tự mình đến 11/12/2013
210 Chương 210 Vũ Nghịch Càn Khôn - Một quyền oanh sát 11/12/2013
211 Chương 211 Vũ Nghịch Càn Khôn - Chết, bị thương, chạy trốn 11/12/2013
212 Chương 212 Vũ Nghịch Càn Khôn - Mời 11/12/2013
213 Chương 213 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thì ra là như vậy 11/12/2013
214 Chương 214 Vũ Nghịch Càn Khôn - Gánh roi chịu tội 11/12/2013
215 Chương 215 Vũ Nghịch Càn Khôn - Mười lăm lần thù lao 11/12/2013
216 Chương 216 Vũ Nghịch Càn Khôn - Một canh giờ 11/12/2013
217 Chương 217 Vũ Nghịch Càn Khôn - Bão tố đang hình thành 11/12/2013
218 Chương 218 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tiềm Hoàng Bảng, Tâm Luyện Quyết 11/12/2013
219 Chương 219 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thiết Thương Hùng khiêu chiến 11/12/2013
220 Chương 220 Vũ Nghịch Càn Khôn - Dung hợp vào nhau 11/12/2013
221 Chương 221 Vũ Nghịch Càn Khôn - Mới là căn bản 11/12/2013
222 Chương 222 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thương Sơn Quyết 11/12/2013
223 Chương 223 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tiềm Hoàng bảng thứ chín 11/12/2013
224 Chương 224 Vũ Nghịch Càn Khôn - Suy nghĩ đáng sợ 11/12/2013
225 Chương 225 Vũ Nghịch Càn Khôn - Binh tới tướng ngăn 11/12/2013
226 Chương 226 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ta sẽ chống đỡ 11/12/2013
227 Chương 227 Vũ Nghịch Càn Khôn - Lại là thứ gì 11/12/2013
228 Chương 228 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đồng bệnh tương liên 11/12/2013
229 Chương 229 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tội sống khó tha 11/12/2013
230 Chương 230 Vũ Nghịch Càn Khôn - Nắm đấm của ai lớn? 11/12/2013
231 Chương 231 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đáng tiếc 11/12/2013
232 Chương 232 Vũ Nghịch Càn Khôn - Hung hăng càn quấy đến cùng 11/12/2013
233 Chương 233 Vũ Nghịch Càn Khôn - Cùng lên đi 11/12/2013
234 Chương 234 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tam Hỏa vân chưởng 11/12/2013
235 Chương 235 Vũ Nghịch Càn Khôn - Một nửa thanh kiếm 11/12/2013
236 Chương 236 Vũ Nghịch Càn Khôn - Một chiêu này, tinh diệu 11/12/2013
237 Chương 237 Vũ Nghịch Càn Khôn - Việc ngoài ý muốn 11/12/2013
238 Chương 238 Vũ Nghịch Càn Khôn - Mượn thương dùng một lát 11/12/2013
239 Chương 239 Vũ Nghịch Càn Khôn - Bằng không thì như thế nào? 11/12/2013
240 Chương 240 Vũ Nghịch Càn Khôn - Trọng kiếm hiện 11/12/2013
241 Chương 241 Vũ Nghịch Càn Khôn - Khai Thiên thức thứ năm 11/12/2013
242 Chương 242 Vũ Nghịch Càn Khôn - Người đê tiện nhất 11/12/2013
243 Chương 243 Vũ Nghịch Càn Khôn - Nam Bá Thiên 11/12/2013
244 Chương 244 Vũ Nghịch Càn Khôn - Người của Thần Khí Phái đến 11/12/2013
245 Chương 245 Vũ Nghịch Càn Khôn - Điên đảo trắng đen 11/12/2013
246 Chương 246 Vũ Nghịch Càn Khôn - Sáu thành là đủ rồi 11/12/2013
247 Chương 247 Vũ Nghịch Càn Khôn - Vô ngã chi cảnh 11/12/2013
248 Chương 248 Vũ Nghịch Càn Khôn - Lấy chiến nuôi chiến 11/12/2013
249 Chương 249 Vũ Nghịch Càn Khôn - Khai Thiên đấu Trảm Vân 11/12/2013
250 Chương 250 Vũ Nghịch Càn Khôn - Càn Khôn Cửu Chuyển 11/12/2013
251 Chương 251 Vũ Nghịch Càn Khôn - Nói được thì làm được 11/12/2013
252 Chương 252 Vũ Nghịch Càn Khôn - Nguyên lực 11/12/2013
253 Chương 253 Vũ Nghịch Càn Khôn - Quỷ dị 11/12/2013
254 Chương 254 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thân thể biến đổi 11/12/2013
255 Chương 255 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ăn 11/12/2013
256 Chương 256 Vũ Nghịch Càn Khôn - Vang danh thiên hạ 11/12/2013
257 Chương 257 Vũ Nghịch Càn Khôn - Kế hoạch vơ vét của cải 11/12/2013
258 Chương 258 Vũ Nghịch Càn Khôn - Cướp đoạt 11/12/2013
259 Chương 259 Vũ Nghịch Càn Khôn - Khoản thu hoạch đầu tiên 11/12/2013
260 Chương 260 Vũ Nghịch Càn Khôn - Gió thu cuốn hết lá vàng! 11/12/2013
261 Chương 261 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ô Long cốc 11/12/2013
262 Chương 262 Vũ Nghịch Càn Khôn - Vào trận 11/12/2013
263 Chương 263 Vũ Nghịch Càn Khôn - Dùng lực phá hủy 11/12/2013
264 Chương 264 Vũ Nghịch Càn Khôn - Sát trận chi căn 11/12/2013
265 Chương 265 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thiên La Địa Võng trận 11/12/2013
266 Chương 266 Vũ Nghịch Càn Khôn - Trận bị phá 11/12/2013
267 Chương 267 Vũ Nghịch Càn Khôn - Chơi ngươi 11/12/2013
268 Chương 268 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đấu trí 11/12/2013
269 Chương 269 Vũ Nghịch Càn Khôn - Khối lệnh bài thứ hai 11/12/2013
270 Chương 270 Vũ Nghịch Càn Khôn - Nội chiến 11/12/2013
271 Chương 271 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đồng sinh cộng tử 11/12/2013
272 Chương 272 Vũ Nghịch Càn Khôn - An bài 11/12/2013
273 Chương 273 Vũ Nghịch Càn Khôn - Yến Sơn Thập Nhị Đạo 11/12/2013
274 Chương 274 Vũ Nghịch Càn Khôn - Liệt Nguyên Tam Trọng Hỏa 11/12/2013
275 Chương 275 Vũ Nghịch Càn Khôn - Phiêu Vân sơn 11/12/2013
276 Chương 276 Vũ Nghịch Càn Khôn - Một kiếm tiện tay 11/12/2013
277 Chương 277 Vũ Nghịch Càn Khôn - Võ Vương xuất hiện 11/12/2013
278 Chương 278 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tiếp ta một quyền 11/12/2013
279 Chương 279 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đệ tứ trọng 11/12/2013
280 Chương 280 Vũ Nghịch Càn Khôn - Phiên Sơn Trụy 11/12/2013
281 Chương 281 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tử mẫu xà kiếm 11/12/2013
282 Chương 282 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tiểu kế 11/12/2013
283 Chương 283 Vũ Nghịch Càn Khôn - Sao lại là hắn? 11/12/2013
284 Chương 284 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thiên tài vẫn lạc 11/12/2013
285 Chương 285 Vũ Nghịch Càn Khôn - Trọng kiếm quỷ dị 11/12/2013
286 Chương 286 Vũ Nghịch Càn Khôn - Bắt lấy 11/12/2013
287 Chương 287 Vũ Nghịch Càn Khôn - Liều mạng 11/12/2013
288 Chương 288 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ta không cho phép 11/12/2013
289 Chương 289 Vũ Nghịch Càn Khôn - Lực lượng dời non lấp bể 11/12/2013
290 Chương 290 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tuyền qua vỡ nát 11/12/2013
291 Chương 291 Vũ Nghịch Càn Khôn - Phá rồi lại lập 11/12/2013
292 Chương 292 Vũ Nghịch Càn Khôn - Lão đầu nhi xuất hiện 11/12/2013
293 Chương 293 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ngang nhiên động thủ 11/12/2013
294 Chương 294 Vũ Nghịch Càn Khôn - Gạch 11/12/2013
295 Chương 295 Vũ Nghịch Càn Khôn - Bổ Nguyên Đan 11/12/2013
296 Chương 296 Vũ Nghịch Càn Khôn - Trừng mắt 11/12/2013
297 Chương 297 Vũ Nghịch Càn Khôn - Điên cuồng 11/12/2013
298 Chương 298 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đường kinh mạch thứ tư 11/12/2013
299 Chương 299 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tự bạo nguyên hạch 11/12/2013
300 Chương 300 Vũ Nghịch Càn Khôn - Giết chết Tần Võ Vương 11/12/2013
301 Chương 301 Vũ Nghịch Càn Khôn - Lại chém một người 11/12/2013
302 Chương 302 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đại thu hoạch, lo lắng 11/12/2013
303 Chương 303 Vũ Nghịch Càn Khôn - Liễm tức, Phường thị 11/12/2013
304 Chương 304 Vũ Nghịch Càn Khôn - Mê vụ 11/12/2013
305 Chương 305 Vũ Nghịch Càn Khôn - Bí thị phách mại 11/12/2013
306 Chương 306 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tin tức về Nam Cung Linh Vân 11/12/2013
307 Chương 307 Vũ Nghịch Càn Khôn - Cẩm Tú Sơn Hà 11/12/2013
308 Chương 308 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ăn sạch 11/12/2013
309 Chương 309 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thủy nguyên bổn tinh 11/12/2013
310 Chương 310 Vũ Nghịch Càn Khôn - Nguyên mạch 11/12/2013
311 Chương 311 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ngươi đủ tư cách sao? 11/12/2013
312 Chương 312 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tin tức 11/12/2013
313 Chương 313 Vũ Nghịch Càn Khôn - Vòng vèo 11/12/2013
314 Chương 314 Vũ Nghịch Càn Khôn - Diễn kịch 11/12/2013
315 Chương 315 Vũ Nghịch Càn Khôn - Giết trở về 11/12/2013
316 Chương 316 Vũ Nghịch Càn Khôn - Dũng mãnh 11/12/2013
317 Chương 317 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ngươi lại nhầm rồi 11/12/2013
318 Chương 318 Vũ Nghịch Càn Khôn - Học được rồi sao? 11/12/2013
319 Chương 319 Vũ Nghịch Càn Khôn - Lão vương bát 11/12/2013
320 Chương 320 Vũ Nghịch Càn Khôn - Lại tặng thêm một kiếm 11/12/2013
321 Chương 321 Vũ Nghịch Càn Khôn - Cho ngươi chết chín lần 11/12/2013
322 Chương 322 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tôi luyện Tịch Diệt chi hỏa 11/12/2013
323 Chương 323 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ta muốn! Chỉ muốn! 11/12/2013
324 Chương 324 Vũ Nghịch Càn Khôn - “Thiên” tự mãnh hỏa 11/12/2013
325 Chương 325 Vũ Nghịch Càn Khôn - “Thiên” hỏa yên diệt 11/12/2013
326 Chương 326 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thiên hỏa lao 11/12/2013
327 Chương 327 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thiêu hỏa côn 11/12/2013
328 Chương 328 Vũ Nghịch Càn Khôn - Xé nát Tam Túc Bạo Ưng 11/12/2013
329 Chương 329 Vũ Nghịch Càn Khôn - Hao tận nguyên lực 11/12/2013
330 Chương 330 Vũ Nghịch Càn Khôn - Long lân lập công 11/12/2013
331 Chương 331 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thu hoạch lớn 11/12/2013
332 Chương 332 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thảo Mộc Quyết tầng thứ ba 11/12/2013
333 Chương 333 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thế lực các phương 11/12/2013
334 Chương 334 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tử Châu Bối Thảo 11/12/2013
335 Chương 335 Vũ Nghịch Càn Khôn - Vô Tự thiên thư 11/12/2013
336 Chương 336 Vũ Nghịch Càn Khôn - Một quyền giết 11/12/2013
337 Chương 337 Vũ Nghịch Càn Khôn - Vô tình trồng liễu 11/12/2013
338 Chương 338 Vũ Nghịch Càn Khôn - Nuốt 11/12/2013
339 Chương 339 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thần Hành Bách Biến 11/12/2013
340 Chương 340 Vũ Nghịch Càn Khôn - Con sâu cái kiến cướp đoạt 11/12/2013
341 Chương 341 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thiết Thương Hùng cầu cứu 11/12/2013
342 Chương 342 Vũ Nghịch Càn Khôn - Cút cho lão tử 11/12/2013
343 Chương 343 Vũ Nghịch Càn Khôn - Phẫn nộ 11/12/2013
344 Chương 344 Vũ Nghịch Càn Khôn - Kiếm Trảm Phái 11/12/2013
345 Chương 345 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ta khiến ngươi càng sầu hơn 11/12/2013
346 Chương 346 Vũ Nghịch Càn Khôn - Kẻ nào ngăn ta, kẻ đó chết 11/12/2013
347 Chương 347 Vũ Nghịch Càn Khôn - Chỉ cần mạng của các ngươi 11/12/2013
348 Chương 348 Vũ Nghịch Càn Khôn - Hồng phấn khô lâu 11/12/2013
349 Chương 349 Vũ Nghịch Càn Khôn - Bây giờ thì sao? 11/12/2013
350 Chương 350 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thiên ti vạn lũ 11/12/2013
351 Chương 351 Vũ Nghịch Càn Khôn - Hành động lớn 11/12/2013
352 Chương 352 Vũ Nghịch Càn Khôn - Phá cho ta 11/12/2013
353 Chương 353 Vũ Nghịch Càn Khôn - Quỳ xuống 11/12/2013
354 Chương 354 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tôn chủ 11/12/2013
355 Chương 355 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tính toán 11/12/2013
356 Chương 356 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tuế Hàn sơn trang (Thượng,hạ) 11/12/2013
357 Chương 357 Vũ Nghịch Càn Khôn - Đủ tư cách không? (Thượng,hạ) 11/12/2013
358 Chương 358 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ra giá 11/12/2013
359 Chương 359 Vũ Nghịch Càn Khôn - Là người tốt, cũng là người xấu (Thượng,hạ) 11/12/2013
360 Chương 360 Vũ Nghịch Càn Khôn - Cho ta mượn nguyên lực của ngươi dùng một lát 11/12/2013
361 Chương 361 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thật sao? 11/12/2013
362 Chương 362 Vũ Nghịch Càn Khôn - Sinh Tử Quyết, thành 11/12/2013
363 Chương 363 Vũ Nghịch Càn Khôn - Khống chế (Thượng.hạ) 11/12/2013
364 Chương 364 Vũ Nghịch Càn Khôn - Húc 11/12/2013
365 Chương 365 Vũ Nghịch Càn Khôn - Một chút lợi tức (Thượng.hạ) 11/12/2013
366 Chương 366 Vũ Nghịch Càn Khôn - Người tốt? 11/12/2013
367 Chương 367 Vũ Nghịch Càn Khôn - Nồi đen (Thượng,hạ) 11/12/2013
368 Chương 368 Vũ Nghịch Càn Khôn - Miểu sát 11/12/2013
369 Chương 369 Vũ Nghịch Càn Khôn - Nhật xuất chi cảm (Thượng,hạ) 11/12/2013
370 Chương 370 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tụ Linh trận trong thể nội 11/12/2013
371 Chương 371 Vũ Nghịch Càn Khôn - Hải Lang đoàn (Thượng,hạ) 11/12/2013
372 Chương 372 Vũ Nghịch Càn Khôn - Nhị đương gia ủy khuất 11/12/2013
373 Chương 373 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tam đương gia (Thượng,hạ) 11/12/2013
374 Chương 374 Vũ Nghịch Càn Khôn - Nhất cước đoạt mạng (Thượng,hạ) 11/12/2013
375 Chương 375 Vũ Nghịch Càn Khôn - Làm thủ hạ của ta 11/12/2013
376 Chương 376 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ngũ hành phù 11/12/2013
377 Chương 377 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thu phục (Thượng,hạ) 11/12/2013
378 Chương 378 Vũ Nghịch Càn Khôn - Thủ lĩnh, Tử Mộng Nhân (Thượng,hạ) 11/12/2013
379 Chương 379 Vũ Nghịch Càn Khôn - Ly biệt, đồng hành 11/12/2013
380 Chương 380 Vũ Nghịch Càn Khôn - Tiếp một lần nữa (Thượng,hạ) 11/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-vu-nghich-can-khon-703.html