Truyện Cầu Ma - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Cầu Ma
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 11/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Cầu Ma
Bạn đang đọc truyện Cầu Ma Full PRC của tác giả Nhĩ Căn trên trang đọc truyện online.Nếu như các bạn đã từng là fan đọc của Tiên Nghịch, hay từng đọc qua bộ Tiên Nghịch, chắc các bạn không thể nào quên được tác giả Nhĩ Căn, một tác giả tuy mới nhưng bút lực có thể nói là vô cùng vững chắc.

Qua nhiều ngày mong đợi, cuối cùng Nhĩ Căn đã cho ra tác phẩm mới:

Cầu Ma.

Như thế nào là ma?

Là người táng tận lương tâm, vì thành công mà không từ thủ đoạn, thậm chí tu hành ma công để thành ma đầu sao?

Nhĩ Căn không nghĩ thế, Nhĩ Căn muốn viết về một MA thật sự, chứ không phải là một ma đầu thô tục âm u.

Với tác phẩm này, Nhĩ Căn mong muốn truyền đạt đến cho người đọc cuộc sống đầy nhân sinh, một nội dung động lòng người.

Với tác phẩm này, Nhĩ Căn muốn xây dựng một Tô Minh đứng trên đỉnh núi nhìn xuống trời đất, mang theo ý vị tang thương và bi thương.

"Nếu như thế nhân đã gọi ta là ma, vậy thì dứt khoát, Tô Minh ta từ nay về sau.

chính là Ma!"

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Cầu Ma - Tô Minh 11/12/2013
2 Chương 2 Cầu Ma - Man Khải 11/12/2013
3 Chương 3 Cầu Ma - U thứ 11/12/2013
4 Chương 4 Cầu Ma - Dị biến 11/12/2013
5 Chương 5 Cầu Ma - Mộng ư. 11/12/2013
6 Chương 6 Cầu Ma - Ân trạch 11/12/2013
7 Chương 7 Cầu Ma - Hoang! 11/12/2013
8 Chương 8 Cầu Ma - Hồng nê 11/12/2013
9 Chương 9 Cầu Ma - Thối tán 11/12/2013
10 Chương 10 Cầu Ma - Huyết nhiên 11/12/2013
11 Chương 11 Cầu Ma - Tô Minh nổi giận 11/12/2013
12 Chương 12 Cầu Ma - Tu chân giới 11/12/2013
13 Chương 13 Cầu Ma - Tà man 11/12/2013
14 Chương 14 Cầu Ma - Lột xác 11/12/2013
15 Chương 15 Cầu Ma - A Công 11/12/2013
16 Chương 16 Cầu Ma - Man Văn 11/12/2013
17 Chương 17 Cầu Ma - Thuật của tiên man 11/12/2013
18 Chương 18 Cầu Ma - Cánh cửa thứ hai 11/12/2013
19 Chương 19 Cầu Ma - Bắc Lăng 11/12/2013
20 Chương 20 Cầu Ma - Keo kiệt 11/12/2013
21 Chương 21 Cầu Ma - Chúng ta sẽ thay đổi sao 11/12/2013
22 Chương 22 Cầu Ma - Như mới gặp 11/12/2013
23 Chương 23 Cầu Ma - Hiện tại, nó đã chết. 11/12/2013
24 Chương 24 Cầu Ma - Cô ấy gọi là Bạch Linh 11/12/2013
25 Chương 25 Cầu Ma - Huyết nguyệt sơ hiện 11/12/2013
26 Chương 26 Cầu Ma - Truyền thuyết Hỏa Man! 11/12/2013
27 Chương 27 Cầu Ma - Lệ không 11/12/2013
28 Chương 28 Cầu Ma - Bộ lạc vạn năm trước 11/12/2013
29 Chương 29 Cầu Ma - Bi ngâm 11/12/2013
30 Chương 30 Cầu Ma - Bỉ thương giả thiên, cớ gì ngươi khóc 11/12/2013
31 Chương 31 Cầu Ma - Đoạn thời gian tốt đẹp ấy... 11/12/2013
32 Chương 32 Cầu Ma - Tháng năm tuổi trẻ là ai đang thở dài. 11/12/2013
33 Chương 33 Cầu Ma - Thuật Hỏa Man 11/12/2013
34 Chương 34 Cầu Ma - Hỏa nguyệt ló mây. 11/12/2013
35 Chương 35 Cầu Ma - Trào phúng vạn năm trước. 11/12/2013
36 Chương 36 Cầu Ma - Tiểu Hồng say mê 11/12/2013
37 Chương 37 Cầu Ma - Huyết hỏa trùng trùng! 11/12/2013
38 Chương 38 Cầu Ma - Tôi muốn biến mạnh! 11/12/2013
39 Chương 39 Cầu Ma - Địch ý! 11/12/2013
40 Chương 40 Cầu Ma - Tư Không. 11/12/2013
41 Chương 41 Cầu Ma - Thiếu nợ thì trả tiền. 11/12/2013
42 Chương 42 Cầu Ma - Dạy dỗ. 11/12/2013
43 Chương 43 Cầu Ma - Mặc Tang 11/12/2013
44 Chương 44 Cầu Ma - Ngươi chính là Tô Minh? 11/12/2013
45 Chương 45 Cầu Ma - Một năm kia mười sáu tuổi. 11/12/2013
47 Chương 47 Cầu Ma - Sáu hàng số! 11/12/2013
48 Chương 48 Cầu Ma - Một kích sấm sét! 11/12/2013
49 Chương 49 Cầu Ma - Ba cách! 11/12/2013
50 Chương 50 Cầu Ma - Chú em, ta và cậu có duyên! 11/12/2013
51 Chương 51 Cầu Ma - Lằn ranh 11/12/2013
52 Chương 52 Cầu Ma - Phong Quyến Sơn. 11/12/2013
53 Chương 53 Cầu Ma - Bí mật sáu hàng số. 11/12/2013
54 Chương 54 Cầu Ma - Phát hiện tỉ mỉ 11/12/2013
55 Chương 55 Cầu Ma - Nguyệt dạ, thuộc về hắn! 11/12/2013
56 Chương 56 Cầu Ma - Ngưng Huyết cảnh tầng thứ năm! 11/12/2013
57 Chương 57 Cầu Ma - Ngươi tin hay không? 11/12/2013
58 Chương 58 Cầu Ma - Chẻ tre! 11/12/2013
59 Chương 59 Cầu Ma - Hành động kinh người! 11/12/2013
60 Chương 60 Cầu Ma - Bọn họ, sợ! 11/12/2013
61 Chương 61 Cầu Ma - Mở ra dây cột. 11/12/2013
62 Chương 62 Cầu Ma - Uy hiếp mạnh mẽ! 11/12/2013
63 Chương 63 Cầu Ma - Bậc thang tâm luyện 11/12/2013
64 Chương 64 Cầu Ma - Diệp Vọng biến sắc! 11/12/2013
65 Chương 65 Cầu Ma - Đây là quyết chiến! 11/12/2013
66 Chương 66 Cầu Ma - Huyết hỏa lại cháy! 11/12/2013
67 Chương 67 Cầu Ma - Ngưng Huyết tầng thứ sáu! 11/12/2013
68 Chương 68 Cầu Ma - Cố gắng, cố gắng !!! 11/12/2013
69 Chương 69 Cầu Ma - Có thể cùng tôi đi vòng vòng không ? 11/12/2013
70 Chương 70 Cầu Ma - A Công chuẩn bị. 11/12/2013
71 Chương 71 Cầu Ma - Khu vực Tây Minh 11/12/2013
72 Chương 72 Cầu Ma - Giới Man Sơn! 11/12/2013
73 Chương 73 Cầu Ma - Là hắn ư. 11/12/2013
74 Chương 74 Cầu Ma - Cướp tiền! 11/12/2013
75 Chương 75 Cầu Ma - Cái túi rách 11/12/2013
76 Chương 76 Cầu Ma - Cùng nhau đi vòng vòng 11/12/2013
77 Chương 77 Cầu Ma - Cập Nhật 11/12/2013
78 Chương 78 Cầu Ma - Ước hẹn đó, là ai đang thở dài. 11/12/2013
79 Chương 79 Cầu Ma - Tôi phải trở lại!!! 11/12/2013
80 Chương 80 Cầu Ma - Điên cuồng không hối hận! 11/12/2013
81 Chương 81 Cầu Ma - Không thể! 11/12/2013
82 Chương 82 Cầu Ma - Tô Minh, Diệp Vọng! 11/12/2013
83 Chương 83 Cầu Ma - Phong Quyến Sơn kinh biến! 11/12/2013
84 Chương 84 Cầu Ma - Nhìn thấy bộ lạc. 11/12/2013
85 Chương 85 Cầu Ma - Lưu luyến quê hương. 11/12/2013
86 Chương 86 Cầu Ma - Hắc Sơn bộ lạc truy sát! 11/12/2013
87 Chương 87 Cầu Ma - Kẻ phản bội là ai!? 11/12/2013
88 Chương 88 Cầu Ma - Táng ca 11/12/2013
89 Chương 89 Cầu Ma - Trôi qua rồi, hãy để nó qua đi 11/12/2013
90 Chương 90 Cầu Ma - Trôi qua rồi, hãy để nó qua đi 11/12/2013
91 Chương 91 Cầu Ma - Tất Túc Hắc Sơn bộ lạc 11/12/2013
92 Chương 92 Cầu Ma - Huyết nguyệt!!! 11/12/2013
93 Chương 93 Cầu Ma - Mũi tên thứ tư! 11/12/2013
94 Chương 94 Cầu Ma - Là ai giết Túc nhi của ta!? 11/12/2013
95 Chương 95 Cầu Ma - Thức tỉnh! 11/12/2013
96 Chương 96 Cầu Ma - Thảo nguyên Phong Quyến! 11/12/2013
97 Chương 97 Cầu Ma - Kẻ phản bội là gã! 11/12/2013
98 Chương 98 Cầu Ma - Lựa chọn của Lôi Thần! 11/12/2013
99 Chương 99 Cầu Ma - Truy sát!!! 11/12/2013
100 Chương 100 Cầu Ma - Ngay mặt cắt đầu! 11/12/2013
101 Chương 101 Cầu Ma - Vì sao 11/12/2013
102 Chương 102 Cầu Ma - Sơn Ngân 11/12/2013
103 Chương 103 Cầu Ma - Nơi gần với trời nhất 11/12/2013
104 Chương 104 Cầu Ma - Đạp nguyệt chiến đấu! 11/12/2013
105 Chương 105 Cầu Ma - Đạp nguyệt chiến đấu! (tt) 11/12/2013
106 Chương 106 Cầu Ma - Tà Man giáng thế! 11/12/2013
107 Chương 107 Cầu Ma - Bí mật của A Công! 11/12/2013
108 Chương 108 Cầu Ma - Hình! 11/12/2013
109 Chương 109 Cầu Ma - Một lá cờ!!! 11/12/2013
110 Chương 110 Cầu Ma - Gió cuốn mây bay 11/12/2013
111 Chương 111 Cầu Ma - Tô Minh tỉnh lại ở nơi xa lạ 11/12/2013
112 Chương 112 Cầu Ma - Sét đánh mộc sinh hỏa 11/12/2013
113 Chương 113 Cầu Ma - Ngộ sinh 11/12/2013
114 Chương 114 Cầu Ma - Vùng đất của Nam Thần! 11/12/2013
115 Chương 115 Cầu Ma - Bất phạm vãng quá! 11/12/2013
116 Chương 116 Cầu Ma - Đoạt Linh Dược 11/12/2013
117 Chương 117 Cầu Ma - Đi ra 11/12/2013
118 Chương 118 Cầu Ma - Hàm Sơn Thành 11/12/2013
119 Chương 119 Cầu Ma - Là hắn! 11/12/2013
120 Chương 120 Cầu Ma - Hòa Phong. 11/12/2013
121 Chương 121 Cầu Ma - Hàn Phỉ Tử 11/12/2013
122 Chương 122 Cầu Ma - Tô Minh thăm dò 11/12/2013
123 Chương 123 Cầu Ma - Lễ vật từ tộc trưởng An Đông bộ lạc 11/12/2013
124 Chương 124 Cầu Ma - Hứa huynh, chạy mau! 11/12/2013
125 Chương 125 Cầu Ma - Hòa Phong, Hứa ta đến đây! 11/12/2013
126 Chương 126 Cầu Ma - Một vấn đề cuối cùng. 11/12/2013
127 Chương 127 Cầu Ma - Bí mật Hàm Sơn Thành! 11/12/2013
128 Chương 128 Cầu Ma - Thu hoạch lớn. 11/12/2013
129 Chương 129 Cầu Ma - Một tấm da thú 11/12/2013
130 Chương 130 Cầu Ma - Bãi cỏ đỏ 11/12/2013
131 Chương 131 Cầu Ma - Kinh biến trong lúc bình yên. 11/12/2013
132 Chương 132 Cầu Ma - Hàn Phỉ Tử! 11/12/2013
133 Chương 133 Cầu Ma - Học gian dối 11/12/2013
134 Chương 134 Cầu Ma - Nó gọi là túi trữ vật! 11/12/2013
135 Chương 135 Cầu Ma - Ngưng Huyết tầng thứ tám! 11/12/2013
136 Chương 136 Cầu Ma - Báu vật Hàm Sơn 11/12/2013
137 Chương 137 Cầu Ma - Phân biệt đãi ngộ 11/12/2013
138 Chương 138 Cầu Ma - Hậu kỳ Ngưng Huyết 11/12/2013
139 Chương 139 Cầu Ma - Xuất quan 11/12/2013
140 Chương 140 Cầu Ma - Thăm viếng An Đông 11/12/2013
141 Chương 141 Cầu Ma - Khách quý 11/12/2013
142 Chương 142 Cầu Ma - Biến mất nhiều năm qua 11/12/2013
143 Chương 143 Cầu Ma - Ta quên cái gì 11/12/2013
144 Chương 144 Cầu Ma - Để Phương ta xem thử 11/12/2013
145 Chương 145 Cầu Ma - Hắn 11/12/2013
146 Chương 146 Cầu Ma - Gặp lại Huyền Luân 11/12/2013
147 Chương 147 Cầu Ma - Bầu trời sao đó 11/12/2013
148 Chương 148 Cầu Ma - Đi hướng mục đích 11/12/2013
149 Chương 149 Cầu Ma - Tổ tiên Hàm Sơn không chết! 11/12/2013
150 Chương 150 Cầu Ma - Truy đuổi. 11/12/2013
151 Chương 151 Cầu Ma - Phản kích 11/12/2013
152 Chương 152 Cầu Ma - Nhìn không thấu cô gái này 11/12/2013
153 Chương 153 Cầu Ma - Mặc Tô đại nhân. 11/12/2013
154 Chương 154 Cầu Ma - Man Thần!!! 11/12/2013
155 Chương 155 Cầu Ma - Có một số lời không thể nghe 11/12/2013
156 Chương 156 Cầu Ma - Có một số lời không thể nói 11/12/2013
157 Chương 157 Cầu Ma - Ánh mắt lạnh lùng 11/12/2013
158 Chương 158 Cầu Ma - Số mệnh! 11/12/2013
159 Chương 159 Cầu Ma - Truyền tống phá cấm chế! 11/12/2013
160 Chương 160 Cầu Ma - Hàm Không! 11/12/2013
161 Chương 161 Cầu Ma - Mất trí nhớ! 11/12/2013
162 Chương 162 Cầu Ma - Dẫn ta đi 11/12/2013
163 Chương 163 Cầu Ma - Nếu không chết thì là tạo hóa 11/12/2013
164 Chương 164 Cầu Ma - Ta là ai 11/12/2013
165 Chương 165 Cầu Ma - Tự xem 11/12/2013
166 Chương 166 Cầu Ma - Hoàn thành Ngưng Huyết cảnh! 11/12/2013
167 Chương 167 Cầu Ma - Tham một lần lớn! 11/12/2013
168 Chương 168 Cầu Ma - Đại thần tượng! 11/12/2013
169 Chương 169 Cầu Ma - Chú, ở đây… 11/12/2013
170 Chương 170 Cầu Ma - Tư Mã Tín! 11/12/2013
171 Chương 171 Cầu Ma - Lại một ước hẹn 11/12/2013
172 Chương 172 Cầu Ma - Hàm Sơn Xích trong mưa 11/12/2013
173 Chương 173 Cầu Ma - Chuông ngân kinh người! 11/12/2013
174 Chương 174 Cầu Ma - Bối Sơn Quy Huyền 11/12/2013
175 Chương 175 Cầu Ma - Bảo vật vô giá! 11/12/2013
176 Chương 176 Cầu Ma - Cửu Anh 11/12/2013
177 Chương 177 Cầu Ma - Chưa chắc ư 11/12/2013
178 Chương 178 Cầu Ma - Hàm Sơn Xích. 11/12/2013
179 Chương 179 Cầu Ma - Thay đổi tính cách. 11/12/2013
180 Chương 180 Cầu Ma - Bí mật Hàm Sơn Xích. 11/12/2013
181 Chương 181 Cầu Ma - Lôi Thần!!! 11/12/2013
182 Chương 182 Cầu Ma - Thất bại. 11/12/2013
183 Chương 183 Cầu Ma - Thức tỉnh! 11/12/2013
184 Chương 184 Cầu Ma - A Công, xuất hiện đi. 11/12/2013
185 Chương 185 Cầu Ma - Không đồng ý! 11/12/2013
186 Chương 186 Cầu Ma - Bùng phát trong im lặng 11/12/2013
187 Chương 187 Cầu Ma - Là hắn!!! 11/12/2013
188 Chương 188 Cầu Ma - Hoàn mỹ! 11/12/2013
189 Chương 189 Cầu Ma - Sứ giả Thiên Hàn đến. 11/12/2013
190 Chương 190 Cầu Ma - Chắc là sư muội! 11/12/2013
191 Chương 191 Cầu Ma - Luyện Hòa Phong! 11/12/2013
192 Chương 192 Cầu Ma - Đối kháng thần tượng! 11/12/2013
193 Chương 193 Cầu Ma - Khai Trần!!! 11/12/2013
194 Chương 194 Cầu Ma - Phong thần tượng! 11/12/2013
195 Chương 195 Cầu Ma - Bảo bối Khai Trần! 11/12/2013
196 Chương 196 Cầu Ma - Lực lượng sét 11/12/2013
197 Chương 197 Cầu Ma - Đã lâu không gặp, Phương sư muội 11/12/2013
198 Chương 198 Cầu Ma - Tư Mã Tín! 11/12/2013
199 Chương 199 Cầu Ma - Rời đi 11/12/2013
200 Chương 200 Cầu Ma - Thiên Tà Tử! 11/12/2013
201 Chương 201 Cầu Ma - Man Văn 11/12/2013
202 Chương 202 Cầu Ma - Thì ra, là ta đang thở dài 11/12/2013
203 Chương 203 Cầu Ma - Văn của Tô Minh! 11/12/2013
204 Chương 204 Cầu Ma - Man Văn của ta, hồn của ta 11/12/2013
205 Chương 205 Cầu Ma - Ngươi đến chọn đi 11/12/2013
206 Chương 206 Cầu Ma - Ta biết 11/12/2013
207 Chương 207 Cầu Ma - Hai ngày! 11/12/2013
208 Chương 208 Cầu Ma - Người, như núi! 11/12/2013
209 Chương 209 Cầu Ma - Quy tắc của ngươi 11/12/2013
210 Chương 210 Cầu Ma - Núi này, tên là Ô! 11/12/2013
211 Chương 211 Cầu Ma - Hay cho một khuôn mặt tuyệt mỹ 11/12/2013
212 Chương 212 Cầu Ma - Thần Tướng đại nhân 11/12/2013
213 Chương 213 Cầu Ma - Lên đường bình an 11/12/2013
214 Chương 214 Cầu Ma - Cao nhân tiền bối 11/12/2013
215 Chương 215 Cầu Ma - Nước, rượu 11/12/2013
216 Chương 216 Cầu Ma - Thiên Lam bình chướng! 11/12/2013
217 Chương 217 Cầu Ma - Thần Tướng Tế Cốt! 11/12/2013
218 Chương 218 Cầu Ma - Hổ gia gia nhà ngươi! 11/12/2013
219 Chương 219 Cầu Ma - Cửu Phong 11/12/2013
220 Chương 220 Cầu Ma - Tiểu sư đệ 11/12/2013
221 Chương 221 Cầu Ma - Nhà… 11/12/2013
222 Chương 222 Cầu Ma - Cái gì là tạo hóa 11/12/2013
223 Chương 223 Cầu Ma - Thói quen kỳ quái của Tam sư huynh 11/12/2013
224 Chương 224 Cầu Ma - Triệt ngộ 11/12/2013
225 Chương 225 Cầu Ma - Người đến trong gió tuyết 11/12/2013
226 Chương 226 Cầu Ma - Tạo Hóa Thủ 11/12/2013
227 Chương 227 Cầu Ma - Triệt ngộ 11/12/2013
228 Chương 228 Cầu Ma - Thằng nhóc thật to gan! 11/12/2013
229 Chương 229 Cầu Ma - Huyết Nguyệt Ô Sơn đồ! 11/12/2013
230 Chương 230 Cầu Ma - Không thể lãng phí 11/12/2013
231 Chương 231 Cầu Ma - Thiên Hàn động 11/12/2013
232 Chương 232 Cầu Ma - Nhìn thấy 11/12/2013
233 Chương 233 Cầu Ma - Cô, tên gọi là gì 11/12/2013
234 Chương 234 Cầu Ma - Không phải Bạch Linh! 11/12/2013
235 Chương 235 Cầu Ma - Trận chiến đầu tiên tại Thiên Hàn! 11/12/2013
236 Chương 236 Cầu Ma - Trận chiến Man Văn! 11/12/2013
237 Chương 237 Cầu Ma - Chính là giống nhau! 11/12/2013
238 Chương 238 Cầu Ma - Bắt chước 11/12/2013
239 Chương 239 Cầu Ma - Tạo họa sơ hiển 11/12/2013
240 Chương 240 Cầu Ma - Ta tên là Bạch Tố 11/12/2013
241 Chương 241 Cầu Ma - Trần Tương 11/12/2013
242 Chương 242 Cầu Ma - Thỉnh cầu của Trần Tương 11/12/2013
243 Chương 243 Cầu Ma - Côn trùng quái lạ 11/12/2013
244 Chương 244 Cầu Ma - Lấy tình làm chủng! 11/12/2013
245 Chương 245 Cầu Ma - Hắn không cần thì có ta muốn ngươi! 11/12/2013
246 Chương 246 Cầu Ma - Ngươi hiểu không? 11/12/2013
247 Chương 247 Cầu Ma - Kẻ dũng mãnh! 11/12/2013
248 Chương 248 Cầu Ma - Ta vẽ tranh cho cô 11/12/2013
249 Chương 249 Cầu Ma - Tử y? 11/12/2013
250 Chương 250 Cầu Ma - Hòa Phong biến đổi 11/12/2013
251 Chương 251 Cầu Ma - Thiên Lam Mộng mời 11/12/2013
252 Chương 252 Cầu Ma - Thần là gì 11/12/2013
253 Chương 253 Cầu Ma - Cái ngưỡng cửa đó! 11/12/2013
254 Chương 254 Cầu Ma - Dấu hiệu 11/12/2013
255 Chương 255 Cầu Ma - Ngươi biết đấu pháp không 11/12/2013
256 Chương 256 Cầu Ma - Răng rắc 11/12/2013
257 Chương 257 Cầu Ma - Khúc nhạc kết thúc, người đi 11/12/2013
258 Chương 258 Cầu Ma - Đất Vu tộc 11/12/2013
259 Chương 259 Cầu Ma - Đó một con…Kim Bằng! 11/12/2013
260 Chương 260 Cầu Ma - Ba ngày! 11/12/2013
261 Chương 261 Cầu Ma - Trận chiến săn Vu 11/12/2013
262 Chương 262 Cầu Ma - Thiếu niên 11/12/2013
263 Chương 263 Cầu Ma - Một chiêu mạnh nhất! 11/12/2013
264 Chương 264 Cầu Ma - Ba cách 11/12/2013
265 Chương 265 Cầu Ma - Đuổi giết sống chết! 11/12/2013
266 Chương 266 Cầu Ma - Chiến đấu với Vu lão! 11/12/2013
267 Chương 267 Cầu Ma - Bạch Thường Tại! 11/12/2013
268 Chương 268 Cầu Ma - Tích Vu bộ lạc! 11/12/2013
269 Chương 269 Cầu Ma - Man Thần ca! 11/12/2013
270 Chương 270 Cầu Ma - Sư tôn 11/12/2013
271 Chương 271 Cầu Ma - Đây là tạo của ta 11/12/2013
272 Chương 272 Cầu Ma - Một cuộc chơi 11/12/2013
273 Chương 273 Cầu Ma - Một yêu cầu 11/12/2013
274 Chương 274 Cầu Ma - Hoảng hốt 11/12/2013
275 Chương 275 Cầu Ma - Bọn họ không có đạo đức 11/12/2013
276 Chương 276 Cầu Ma - Ngày thứ nhất, ta thắng 11/12/2013
277 Chương 277 Cầu Ma - Người 11/12/2013
278 Chương 278 Cầu Ma - Mộng 11/12/2013
279 Chương 279 Cầu Ma - Vũ tiền phong 11/12/2013
280 Chương 280 Cầu Ma - Mơ 11/12/2013
281 Chương 281 Cầu Ma - Đại bàng 11/12/2013
282 Chương 282 Cầu Ma - Giết 11/12/2013
283 Chương 283 Cầu Ma - Quỷ 11/12/2013
284 Chương 284 Cầu Ma - Cửu Phong tập kết 11/12/2013
285 Chương 285 Cầu Ma - Tin đồn quỷ phương 11/12/2013
286 Chương 286 Cầu Ma - Bắc Cương bộ lạc! 11/12/2013
287 Chương 287 Cầu Ma - Người Cửu Phong xông Bắc Cương! 11/12/2013
288 Chương 288 Cầu Ma - Nhập mộng! 11/12/2013
289 Chương 289 Cầu Ma - Thiên Hàn nổi gió 11/12/2013
290 Chương 290 Cầu Ma - Trời tối rồi 11/12/2013
291 Chương 291 Cầu Ma - Bí mật của Nhị sư huynh! 11/12/2013
292 Chương 292 Cầu Ma - Ta không phải là Thiên Tà Tử 11/12/2013
293 Chương 293 Cầu Ma - Thỏa hiệp 11/12/2013
294 Chương 294 Cầu Ma - Quỷ Phương 11/12/2013
295 Chương 295 Cầu Ma - Lôi Thần! 11/12/2013
296 Chương 296 Cầu Ma - Thiệp mời 11/12/2013
297 Chương 297 Cầu Ma - Quỷ xoa rối 11/12/2013
298 Chương 298 Cầu Ma - Cửu Phong, Tô Minh! 11/12/2013
299 Chương 299 Cầu Ma - Ngại quá 11/12/2013
300 Chương 300 Cầu Ma - Tố [1] 11/12/2013
301 Chương 301 Cầu Ma - Tố [2] 11/12/2013
302 Chương 302 Cầu Ma - Nhị công tử! 11/12/2013
303 Chương 303 Cầu Ma - Đấu giá 11/12/2013
304 Chương 304 Cầu Ma - Hải Đông chi tự 11/12/2013
305 Chương 305 Cầu Ma - Hải Đông chi tự 11/12/2013
306 Chương 306 Cầu Ma - Hạc! 11/12/2013
307 Chương 307 Cầu Ma - Tô Minh phản kích! 11/12/2013
308 Chương 308 Cầu Ma - Đỉnh đó, đó là, tuế nguyệt…đồ 11/12/2013
309 Chương 309 Cầu Ma - Thu đỉnh 11/12/2013
310 Chương 310 Cầu Ma - Thạch Trung Hồn! 11/12/2013
311 Chương 311 Cầu Ma - Tử Xa, lấy tới đây 11/12/2013
312 Chương 312 Cầu Ma - Bão tố trong tâm 11/12/2013
313 Chương 313 Cầu Ma - Hỏa Vượn 11/12/2013
314 Chương 314 Cầu Ma - Lại một vật! 11/12/2013
315 Chương 315 Cầu Ma - Trở về đồ 11/12/2013
316 Chương 316 Cầu Ma - Tiểu Hồng 11/12/2013
317 Chương 317 Cầu Ma - Quen thuộc… 11/12/2013
318 Chương 318 Cầu Ma - Ảnh dưới trăng! 11/12/2013
319 Chương 319 Cầu Ma - Sấm bình minh! 11/12/2013
320 Chương 320 Cầu Ma - Tai biến Đông Hoang 11/12/2013
321 Chương 321 Cầu Ma - Lưu luyến Cửu Phong 11/12/2013
322 Chương 322 Cầu Ma - Xuất chiến! 11/12/2013
323 Chương 323 Cầu Ma - Cánh Tang Tương! 11/12/2013
324 Chương 324 Cầu Ma - Không phục? 11/12/2013
325 Chương 325 Cầu Ma - Tân tôi thể 11/12/2013
326 Chương 326 Cầu Ma - Ông lão 11/12/2013
327 Chương 327 Cầu Ma - Đào binh 11/12/2013
328 Chương 328 Cầu Ma - Sau lưng có cái gì! 11/12/2013
329 Chương 329 Cầu Ma - Niệm của Hòa Phong! 11/12/2013
330 Chương 330 Cầu Ma - Trừng phạt! 11/12/2013
331 Chương 331 Cầu Ma - Ô Đa 11/12/2013
332 Chương 332 Cầu Ma - Nhiếp hồn 11/12/2013
333 Chương 333 Cầu Ma - Đồng Tử! 11/12/2013
334 Chương 334 Cầu Ma - Thanh âm kia… 11/12/2013
335 Chương 335 Cầu Ma - Thập nhị tổ Vu Âm 11/12/2013
336 Chương 336 Cầu Ma - Tới gần Thiên Lam! 11/12/2013
337 Chương 337 Cầu Ma - Chiến tranh! 11/12/2013
338 Chương 338 Cầu Ma - Tham gia chiến đấu! 11/12/2013
339 Chương 339 Cầu Ma - Hoan nghênh đi tới Thiên Hàn Tông! 11/12/2013
340 Chương 340 Cầu Ma - Cuộc chiến phòng thủ! 11/12/2013
341 Chương 341 Cầu Ma - Đi theo! 11/12/2013
342 Chương 342 Cầu Ma - Trá! 11/12/2013
343 Chương 343 Cầu Ma - Dạ Lệnh! 11/12/2013
344 Chương 344 Cầu Ma - Tử Xa! 11/12/2013
345 Chương 345 Cầu Ma - Săn Vu! 11/12/2013
346 Chương 346 Cầu Ma - Chiến Vu! 11/12/2013
347 Chương 347 Cầu Ma - Kẻ dũng mãnh! 11/12/2013
348 Chương 348 Cầu Ma - Mặt nạ Săn! 11/12/2013
349 Chương 349 Cầu Ma - Săn Giả Tô Minh! 11/12/2013
350 Chương 350 Cầu Ma - Một đợt biểu diễn Thiên Lam chú ý 11/12/2013
351 Chương 351 Cầu Ma - Chú ý! [1] 11/12/2013
352 Chương 352 Cầu Ma - Chú ý! [2] 11/12/2013
353 Chương 353 Cầu Ma - Ta là Tô Minh! 11/12/2013
354 Chương 354 Cầu Ma - Dấu hiệu Tế Cốt! 11/12/2013
355 Chương 355 Cầu Ma - Mảnh vỡ lóe sáng! 11/12/2013
356 Chương 356 Cầu Ma - Trời nổi dị biến! 11/12/2013
357 Chương 357 Cầu Ma - Ngươi là Phong Man! 11/12/2013
358 Chương 358 Cầu Ma - Tế Cốt! 11/12/2013
359 Chương 359 Cầu Ma - Một ngàn sợi máu! 11/12/2013
360 Chương 360 Cầu Ma - Hóa khí dịch! 11/12/2013
361 Chương 361 Cầu Ma - Lực lượng Man Thần! 11/12/2013
362 Chương 362 Cầu Ma - Rời khỏi chiến trường! 11/12/2013
363 Chương 363 Cầu Ma - Truy sát! 11/12/2013
364 Chương 364 Cầu Ma - Sát khí Man Hồn! 11/12/2013
365 Chương 365 Cầu Ma - Lực lượng Man Thần 11/12/2013
366 Chương 366 Cầu Ma - Rối rắm! 11/12/2013
367 Chương 367 Cầu Ma - Đi không được! 11/12/2013
368 Chương 368 Cầu Ma - Thu Hải 11/12/2013
369 Chương 369 Cầu Ma - Máu Vu tộc 11/12/2013
370 Chương 370 Cầu Ma - Cửu Lê Vu tộc 11/12/2013
371 Chương 371 Cầu Ma - Người con gái trên thu ngư 11/12/2013
372 Chương 372 Cầu Ma - Ép buộc! 11/12/2013
373 Chương 373 Cầu Ma - Một con hạc giấy! 11/12/2013
374 Chương 374 Cầu Ma - Núi lạ 11/12/2013
375 Chương 375 Cầu Ma - Mở núi lập phủ! 11/12/2013
376 Chương 376 Cầu Ma - Trước cửa nhà 11/12/2013
377 Chương 377 Cầu Ma - Thanh âm gì vậy? 11/12/2013
378 Chương 378 Cầu Ma - Ngọn núi này 11/12/2013
379 Chương 379 Cầu Ma - Cửu Anh Nam Hoàng Thông Hình Sát! 11/12/2013
380 Chương 380 Cầu Ma - Cái đầu thứ sáu 11/12/2013
381 Chương 381 Cầu Ma - Cơ phu nhân 11/12/2013
382 Chương 382 Cầu Ma - Hắc Hạc bộ lạc 11/12/2013
383 Chương 383 Cầu Ma - Thanh âm Nhiếp Hồn! 11/12/2013
384 Chương 384 Cầu Ma - Xử nữ ca ca 11/12/2013
385 Chương 385 Cầu Ma - Phu quân của Cơ Phu Nhân 11/12/2013
386 Chương 386 Cầu Ma - Cơ Vân Hải 11/12/2013
387 Chương 387 Cầu Ma - Thuật nguyền rủa! 11/12/2013
388 Chương 388 Cầu Ma - Suy đoán về nguyền rủa 11/12/2013
389 Chương 389 Cầu Ma - Ngươi nói ta ác độc? 11/12/2013
390 Chương 390 Cầu Ma - Cơ Phu Nhân chết 11/12/2013
391 Chương 391 Cầu Ma - Bùng nổ! 11/12/2013
392 Chương 392 Cầu Ma - Ta thích màu đỏ 11/12/2013
393 Chương 393 Cầu Ma - Hồng La lão tổ 11/12/2013
394 Chương 394 Cầu Ma - Cường đại 11/12/2013
395 Chương 395 Cầu Ma - Ta đến vì nàng! 11/12/2013
396 Chương 396 Cầu Ma - Hắn là Túc Mệnh 11/12/2013
397 Chương 397 Cầu Ma - Tàng Long Tông 11/12/2013
398 Chương 398 Cầu Ma - Trường kích trên trời! 11/12/2013
399 Chương 399 Cầu Ma - Thánh khí Man tộc! 11/12/2013
400 Chương 400 Cầu Ma - Đế Thiên! 11/12/2013
401 Chương 401 Cầu Ma - Đấu với Đế Thiên! 11/12/2013
402 Chương 402 Cầu Ma - Cung Hành Thiên Phạt 11/12/2013
403 Chương 403 Cầu Ma - Địa long mạch! 11/12/2013
404 Chương 404 Cầu Ma - Không làm tiên! 11/12/2013
405 Chương 405 Cầu Ma - Ca ca 11/12/2013
406 Chương 406 Cầu Ma - Hư Vô Môn 11/12/2013
407 Chương 407 Cầu Ma - Bạch Nhật Phi Thăng 11/12/2013
408 Chương 408 Cầu Ma - Tử Hải băng xuyên 11/12/2013
409 Chương 409 Cầu Ma - Cửa truyền tống 11/12/2013
410 Chương 410 Cầu Ma - Luyện con rối 11/12/2013
411 Chương 411 Cầu Ma - Độc thi và phân thân 11/12/2013
412 Chương 412 Cầu Ma - Hắc Hạc bộ lạc 11/12/2013
413 Chương 413 Cầu Ma - Đà điểu 11/12/2013
414 Chương 414 Cầu Ma - Dung tinh! 11/12/2013
415 Chương 415 Cầu Ma - Ly Phong Tam Thức 11/12/2013
416 Chương 416 Cầu Ma - Huyền quy ba đầu! 11/12/2013
417 Chương 417 Cầu Ma - Cướp bảo! 11/12/2013
418 Chương 418 Cầu Ma - Cửu âm giới! 11/12/2013
419 Chương 419 Cầu Ma - Là nó!!! 11/12/2013
420 Chương 420 Cầu Ma - Thiếu nam thiếu nữ 11/12/2013
421 Chương 421 Cầu Ma - Chúc Cửu Giới! 11/12/2013
422 Chương 422 Cầu Ma - Rừng cây 11/12/2013
423 Chương 423 Cầu Ma - Cố nhân 11/12/2013
424 Chương 424 Cầu Ma - Đại hội đổ bảo 11/12/2013
425 Chương 425 Cầu Ma - Vu thành 11/12/2013
426 Chương 426 Cầu Ma - Ta hiểu hắn 11/12/2013
427 Chương 427 Cầu Ma - Nổi gió 11/12/2013
428 Chương 428 Cầu Ma - Một câu hiểu lầm, không đủ! 11/12/2013
429 Chương 429 Cầu Ma - Trăm Triệu Phệ Hồn Thiên 11/12/2013
430 Chương 430 Cầu Ma - Uy lực một gậy! 11/12/2013
431 Chương 431 Cầu Ma - Trận chiến mở màn Hậu Vu 11/12/2013
432 Chương 432 Cầu Ma - Bảy thuật thần thông 11/12/2013
433 Chương 433 Cầu Ma - Lùi cũng là tiến! 11/12/2013
434 Chương 434 Cầu Ma - Bộ xương tà linh 11/12/2013
435 Chương 435 Cầu Ma - Âm linh 11/12/2013
436 Chương 436 Cầu Ma - Ám Âm Chiến Tướng 11/12/2013
437 Chương 437 Cầu Ma - Lão già! 11/12/2013
438 Chương 438 Cầu Ma - Có ánh mắt! 11/12/2013
439 Chương 439 Cầu Ma - Xích Thạch 11/12/2013
440 Chương 440 Cầu Ma - Bán đồ! 11/12/2013
441 Chương 441 Cầu Ma - Chương 441 11/12/2013
442 Chương 442 Cầu Ma - Long Diệp Thảo 11/12/2013
443 Chương 443 Cầu Ma - Giống y như đúc 11/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-cau-ma-704.html