Truyện Nghịch Thiên Tu Tiên - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Nghịch Thiên Tu Tiên
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Nghịch Thiên Tu Tiên
Truyện nghịch thiên tu tiên của tác giả Xuân Trường (nhóm dịch Xuân Trường) đây là một bộ truyện hay thuộc thể loại tiên hiệp. Nghịch thiên tu tiên với nội dung xoay quanh nhân vật chính Diệp Khôn đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hắn ở cùng với cậu.

Năm lên bảy tổi hắn bị bệnh nặng và được Hà đại phu tận tình cứu chữa, từ đó hắn đã đi theo Hà đại phu và vô tình bị cuốn vào ân oán trong giang hồ.

cuộc đời của hắn thay đổi từ đây.

Chính các yếu tố này sẽ làm nên sự hấp dẫn cho bộ truyện này.

Đây là một bộ truyện hay do nhóm dịch Xuân Trường (nhóm dịch người Việt Nam) tiến hành dịch biên tập đáp ứng nhu cầu đọc truyện cho mọi người.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Nghịch Thiên Tu Tiên - Hái Thuốc 21/12/2013
2 Chương 2 Nghịch Thiên Tu Tiên - Vạn Ngọc Như 21/12/2013
3 Chương 3 Nghịch Thiên Tu Tiên - Phó Thác 21/12/2013
4 Chương 4 Nghịch Thiên Tu Tiên - Dược Phương Bí Thư 21/12/2013
5 Chương 5 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tu Tiên Và Vô Danh Khẩu Quyết 21/12/2013
6 Chương 6 Nghịch Thiên Tu Tiên - Ẩn Tình 21/12/2013
7 Chương 7 Nghịch Thiên Tu Tiên - Nan Đề 21/12/2013
8 Chương 8 Nghịch Thiên Tu Tiên - Lựa Chọn 21/12/2013
9 Chương 9 Nghịch Thiên Tu Tiên - Hắc Phong Trại 21/12/2013
10 Chương 10 Nghịch Thiên Tu Tiên - Xông Vào 21/12/2013
11 Chương 11 Nghịch Thiên Tu Tiên - Ác Chiến 21/12/2013
12 Chương 12 Nghịch Thiên Tu Tiên - Khiếp Sợ 21/12/2013
13 Chương 13 Nghịch Thiên Tu Tiên - Vĩnh Lạc Thành 21/12/2013
14 Chương 14 Nghịch Thiên Tu Tiên - Lam Ngọc Kiều 21/12/2013
15 Chương 15 Nghịch Thiên Tu Tiên - Vạ Lây 21/12/2013
16 Chương 16 Nghịch Thiên Tu Tiên - Manh Mối 21/12/2013
17 Chương 17 Nghịch Thiên Tu Tiên - Rượt Đuổi 21/12/2013
18 Chương 18 Nghịch Thiên Tu Tiên - Mãnh Thú Giao Tranh 21/12/2013
19 Chương 19 Nghịch Thiên Tu Tiên - Thảm Chiến 21/12/2013
20 Chương 20 Nghịch Thiên Tu Tiên - Lục Huynh Muội 21/12/2013
21 Chương 21 Nghịch Thiên Tu Tiên - Đồng Hành 21/12/2013
22 Chương 22 Nghịch Thiên Tu Tiên - Mai Phục 21/12/2013
23 Chương 23 Nghịch Thiên Tu Tiên - Kinh Sợ Bỏ Chạy 21/12/2013
24 Chương 24 Nghịch Thiên Tu Tiên - Bị Lừa 21/12/2013
25 Chương 25 Nghịch Thiên Tu Tiên - Lục Phiến Môn 21/12/2013
26 Chương 26 Nghịch Thiên Tu Tiên - Gặp Lại 21/12/2013
27 Chương 27 Nghịch Thiên Tu Tiên - Bí Mật 21/12/2013
28 Chương 28 Nghịch Thiên Tu Tiên - Hồi Hương 21/12/2013
29 Chương 29 Nghịch Thiên Tu Tiên - Chuyện Cũ 21/12/2013
30 Chương 30 Nghịch Thiên Tu Tiên - Lam Ngọc 21/12/2013
31 Chương 31 Nghịch Thiên Tu Tiên - Địa Phương Xa Lạ 21/12/2013
32 Chương 32 Nghịch Thiên Tu Tiên - Động Phủ 21/12/2013
33 Chương 33 Nghịch Thiên Tu Tiên - Bình Nhỏ Hai Màu 21/12/2013
34 Chương 34 Nghịch Thiên Tu Tiên - Dịch Kinh Tẩy Tủy 21/12/2013
35 Chương 35 Nghịch Thiên Tu Tiên - Biến Cố 21/12/2013
36 Chương 36 Nghịch Thiên Tu Tiên - Bình Nhỏ Có Biến 21/12/2013
37 Chương 37 Nghịch Thiên Tu Tiên - Hắc Bạch Lưỡng Dịch và Công Dụng 21/12/2013
38 Chương 38 Nghịch Thiên Tu Tiên - Cướp Tiêu 21/12/2013
39 Chương 39 Nghịch Thiên Tu Tiên - Hỏi Thăm 21/12/2013
40 Chương 40 Nghịch Thiên Tu Tiên - Đại Hội Thăng Thiên 21/12/2013
41 Chương 41 Nghịch Thiên Tu Tiên - Nhất Cử Lưỡng Tiện 21/12/2013
42 Chương 42 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tạ Thường Minh 21/12/2013
43 Chương 43 Nghịch Thiên Tu Tiên - Mỵ Thuật 21/12/2013
44 Chương 44 Nghịch Thiên Tu Tiên - Bạch Tuyết Nhạ 21/12/2013
45 Chương 45 Nghịch Thiên Tu Tiên - Ám Minh 21/12/2013
46 Chương 46 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tuyết Linh Thanh Long Kiếm 21/12/2013
47 Chương 47 Nghịch Thiên Tu Tiên - Thanh Long Kiếm Quyết đối Tam Phân Quy Nguyên Khí 21/12/2013
48 Chương 48 Nghịch Thiên Tu Tiên - Ma Hồn Thể 21/12/2013
49 Chương 49 Nghịch Thiên Tu Tiên - Túy Hương Hiệp Cốt Tán 21/12/2013
50 Chương 50 Nghịch Thiên Tu Tiên - Mưu Tại Nhân-Thành Tại Thiên 21/12/2013
51 Chương 51 Nghịch Thiên Tu Tiên - Thế Sự Khó Lường 21/12/2013
52 Chương 52 Nghịch Thiên Tu Tiên - Gặp Lại Lam Ngọc Kiều 21/12/2013
53 Chương 53 Nghịch Thiên Tu Tiên - Mượn Đồ 21/12/2013
54 Chương 54 Nghịch Thiên Tu Tiên - Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên và Phệ Linh Thiên Quỷ 21/12/2013
55 Chương 55 Nghịch Thiên Tu Tiên - U Minh Quỷ Sát Công 21/12/2013
56 Chương 56 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tra Hỏi 21/12/2013
57 Chương 57 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tương Trợ 21/12/2013
58 Chương 58 Nghịch Thiên Tu Tiên - Mộc Chính Đoàn 21/12/2013
59 Chương 59 Nghịch Thiên Tu Tiên - Trở Về 21/12/2013
60 Chương 60 Nghịch Thiên Tu Tiên - Rời Đi 21/12/2013
61 Chương 61 Nghịch Thiên Tu Tiên - Phong Tứ Bình 21/12/2013
62 Chương 62 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tương Phú Thành 21/12/2013
63 Chương 63 Nghịch Thiên Tu Tiên - Phường Thị 21/12/2013
64 Chương 64 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tụ Huyền Trai 21/12/2013
65 Chương 65 Nghịch Thiên Tu Tiên - Giao Dịch 21/12/2013
66 Chương 66 Nghịch Thiên Tu Tiên - Điều Tra và Hiểu Lầm 21/12/2013
67 Chương 67 Nghịch Thiên Tu Tiên - Kiếm Linh Phệ Quỷ 21/12/2013
68 Chương 68 Nghịch Thiên Tu Tiên - Công Dụng Khác Của Hắc Dịch 21/12/2013
69 Chương 69 Nghịch Thiên Tu Tiên - Vạn Kiếm Quyết 21/12/2013
70 Chương 70 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tiến Nhập Linh Sơn 21/12/2013
71 Chương 71 Nghịch Thiên Tu Tiên - Linh Sơn Thánh Địa 21/12/2013
72 Chương 72 Nghịch Thiên Tu Tiên - Trắc Thí (Thượng) 21/12/2013
73 Chương 73 Nghịch Thiên Tu Tiên - Trắc Thí (Hạ) 21/12/2013
74 Chương 74 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tái Ngộ Mạc Tuyết Linh 21/12/2013
75 Chương 75 Nghịch Thiên Tu Tiên - Mộc Nhã Hương 21/12/2013
76 Chương 76 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tỷ Thí (1) 21/12/2013
77 Chương 77 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tỷ Thí (2) 21/12/2013
78 Chương 78 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tỷ Thí (3) 21/12/2013
79 Chương 79 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tỷ Thí (4) 21/12/2013
80 Chương 80 Nghịch Thiên Tu Tiên - Mười Người Đứng Đầu 21/12/2013
81 Chương 81 Nghịch Thiên Tu Tiên - Kiếm Khí Đầy Trời 21/12/2013
82 Chương 82 Nghịch Thiên Tu Tiên - Lam Ngọc Biến dẫn Kiếm Linh Hiện 21/12/2013
83 Chương 83 Nghịch Thiên Tu Tiên - Kết Thúc Đại Hội 21/12/2013
84 Chương 84 Nghịch Thiên Tu Tiên - Ngõa Di Cương 21/12/2013
85 Chương 85 Nghịch Thiên Tu Tiên - Âm Mưu 21/12/2013
86 Chương 86 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tam Thủ Ngô Công và Độc Giác Ưng 21/12/2013
87 Chương 87 Nghịch Thiên Tu Tiên - Phệ Linh Thiên Quỷ Chi Uy 21/12/2013
88 Chương 88 Nghịch Thiên Tu Tiên - Không Thể Tin Nổi 21/12/2013
89 Chương 89 Nghịch Thiên Tu Tiên - Thượng Cổ Truyền Tống Trận 21/12/2013
90 Chương 90 Nghịch Thiên Tu Tiên - Thần Lôi Chi Tuyến 21/12/2013
91 Chương 91 Nghịch Thiên Tu Tiên - Chém Giết Quỷ Vật 21/12/2013
92 Chương 92 Nghịch Thiên Tu Tiên - Trở Mặt 21/12/2013
93 Chương 93 Nghịch Thiên Tu Tiên - Kim Giáp Phù 21/12/2013
94 Chương 94 Nghịch Thiên Tu Tiên - Bị Ép Đến Đường Cùng 21/12/2013
95 Chương 95 Nghịch Thiên Tu Tiên - Chế Ngự Nam Chiêu Thành 21/12/2013
96 Chương 96 Nghịch Thiên Tu Tiên - Âm Mưu và Bí Mật 21/12/2013
97 Chương 97 Nghịch Thiên Tu Tiên - Hiệp Định 21/12/2013
98 Chương 98 Nghịch Thiên Tu Tiên - Rời Khỏi Ngõa Di Cương 21/12/2013
99 Chương 99 Nghịch Thiên Tu Tiên - Phù Tinh Trấn 21/12/2013
100 Chương 100 Nghịch Thiên Tu Tiên - Gian Tế 21/12/2013
101 Chương 101 Nghịch Thiên Tu Tiên - Mỗi Người Một Tâm Tư 21/12/2013
102 Chương 102 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tiến Nhập Ngũ Hành Phái 21/12/2013
103 Chương 103 Nghịch Thiên Tu Tiên - Thính Nguyệt Lâu 21/12/2013
104 Chương 104 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tĩnh Nguyệt Tiên Tử 21/12/2013
105 Chương 105 Nghịch Thiên Tu Tiên - Bái Kiến Ngạo Vân Tử 21/12/2013
106 Chương 106 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tra Hỏi Và Nghị Luận 21/12/2013
107 Chương 107 Nghịch Thiên Tu Tiên - Dược Linh Cốc 21/12/2013
108 Chương 108 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tụ Linh Thiên Tinh Trận 21/12/2013
109 Chương 109 Nghịch Thiên Tu Tiên - Thăm Hỏi 21/12/2013
110 Chương 110 Nghịch Thiên Tu Tiên - Bí Thuật Luyện Căn 21/12/2013
111 Chương 111 Nghịch Thiên Tu Tiên - Luyện Đan 21/12/2013
112 Chương 112 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tiểu Bạch Tiến Giai 21/12/2013
113 Chương 113 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tác Dụng Của Hồ Nước 21/12/2013
114 Chương 114 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tu Sĩ Kết Đan Kỳ 21/12/2013
115 Chương 115 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tùng Bách và Nghiêm Hà 21/12/2013
116 Chương 116 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tàng Kinh Các 21/12/2013
117 Chương 117 Nghịch Thiên Tu Tiên - Hai Lão Nhân Thần Bí 21/12/2013
118 Chương 118 Nghịch Thiên Tu Tiên - Không Thu Hoạch Được Gì 21/12/2013
119 Chương 119 Nghịch Thiên Tu Tiên - Ngọc La Phù Lệnh 21/12/2013
120 Chương 120 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tàng Kinh Các Tầng Thứ Tư 21/12/2013
121 Chương 121 Nghịch Thiên Tu Tiên - Thu Hoạch Được Nhiều Tin Tức 21/12/2013
122 Chương 122 Nghịch Thiên Tu Tiên - Phá Nguyên Đan 21/12/2013
123 Chương 123 Nghịch Thiên Tu Tiên - Luyện Đan Chi Đạo 21/12/2013
124 Chương 124 Nghịch Thiên Tu Tiên - Lời Mời 21/12/2013
125 Chương 125 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tin Tức Về Chủ Nguyên Liệu Trúc Cơ Đan 21/12/2013
126 Chương 126 Nghịch Thiên Tu Tiên - Bảo Vân Ngọc Tháp 21/12/2013
127 Chương 127 Nghịch Thiên Tu Tiên - Thất Đại Thiên Tài 21/12/2013
128 Chương 128 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tiếp Nhận Nhiệm Vụ 21/12/2013
129 Chương 129 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tiến Nhập Bảo Vân Ngọc Tháp 21/12/2013
130 Chương 130 Nghịch Thiên Tu Tiên - Thiên Chu Cốt Độc 21/12/2013
131 Chương 131 Nghịch Thiên Tu Tiên - Một Kiếm Giết Địch 21/12/2013
132 Chương 132 Nghịch Thiên Tu Tiên - Thất La Thảo 21/12/2013
133 Chương 133 Nghịch Thiên Tu Tiên - Giúp Đỡ Giải Nguy 21/12/2013
134 Chương 134 Nghịch Thiên Tu Tiên - Hạ Độc 21/12/2013
135 Chương 135 Nghịch Thiên Tu Tiên - Thụ Thương 21/12/2013
136 Chương 136 Nghịch Thiên Tu Tiên - Hắc Tàm Cổ Độc 21/12/2013
137 Chương 137 Nghịch Thiên Tu Tiên - Thăm Dò 21/12/2013
138 Chương 138 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tính Kế Ngư Ông 21/12/2013
139 Chương 139 Nghịch Thiên Tu Tiên - Sâm La Lệnh Bài 21/12/2013
140 Chương 140 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tam Phân Đoạt Hồn Mệnh 21/12/2013
141 Chương 141 Nghịch Thiên Tu Tiên - Phệ Linh Ra Uy 21/12/2013
142 Chương 142 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tiểu Bạch Và Tích Dương Chỉ 21/12/2013
143 Chương 143 Nghịch Thiên Tu Tiên - Bách Hồn Phiên Và Sâm La Tứ Lệnh 21/12/2013
144 Chương 144 Nghịch Thiên Tu Tiên - Tam Sí Điểu và Tử Linh San 21/12/2013
145 Chương 145 Nghịch Thiên Tu Tiên - Ẩn Thân Phù 21/12/2013
146 Chương 146 Nghịch Thiên Tu Tiên - Kim Ô Kiếm Và Liệt Diễm Côn 21/12/2013
147 Chương 147 Nghịch Thiên Tu Tiên - Chiến Tam Sí Điểu (Thượng) 21/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-nghich-thien-tu-tien-1021.html