Truyện La Bàn Vận Mệnh - Tiên hiệp

  • Tên truyện: La Bàn Vận Mệnh
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : La Bàn Vận Mệnh
Bạn nghĩ sao khi một ngày kia bạn có cơ hội biến những điều ước của mình thành hiện thực? Dương Thiên Vấn sau khi nhặt được một cái la bàn mà không ngờ đó là một cái la bàn vận mệnh, cái la bàn đã thay đổi vận mệnh cuộc đời của anh ta.

Cứ giải được một tầng mật mã thì sẽ được một ước nguyện, cứ như vậy Dương Thiên Vấn đã từng bước đi lên con đường tu tiên, con đường trở thành một huyền thoại.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 La Bàn Vận Mệnh - Người chơi đồ cổ 21/12/2013
2 Chương 2 La Bàn Vận Mệnh - Cửu tinh liên châu 21/12/2013
3 Chương 3 La Bàn Vận Mệnh - Vận mệnh chiết điểm 21/12/2013
4 Chương 4 La Bàn Vận Mệnh - La bàn chuyển động, vận mệnh mở ra ! (thượng) 21/12/2013
5 Chương 5 La Bàn Vận Mệnh - La bàn chuyển động, vận mệnh mở ra ! (hạ) 21/12/2013
6 Chương 6 La Bàn Vận Mệnh - Tử Tiêu Bảo Lục 21/12/2013
7 Chương 7 La Bàn Vận Mệnh - Sư tử nhỏ 21/12/2013
8 Chương 8 La Bàn Vận Mệnh - La bàn cấp thứ hai 21/12/2013
9 Chương 9 La Bàn Vận Mệnh - Có thể gởi ngân hàng sao? 21/12/2013
10 Chương 10 La Bàn Vận Mệnh - Hậu thiên lên tiên thiên 21/12/2013
11 Chương 11 La Bàn Vận Mệnh - Ra khỏi rừng rậm 21/12/2013
12 Chương 12 La Bàn Vận Mệnh - Đau đớn 21/12/2013
13 Chương 13 La Bàn Vận Mệnh - Rời khỏi 21/12/2013
14 Chương 14 La Bàn Vận Mệnh - Nghe ngóng giang hồ 21/12/2013
15 Chương 15 La Bàn Vận Mệnh - Kết bạn 21/12/2013
16 Chương 16 La Bàn Vận Mệnh - Uyển thành 21/12/2013
17 Chương 17 La Bàn Vận Mệnh - Thính Vũ lâu 21/12/2013
18 Chương 18 La Bàn Vận Mệnh - Manh mối 21/12/2013
19 Chương 19 La Bàn Vận Mệnh - Trường sinh hiện thế 21/12/2013
20 Chương 20 La Bàn Vận Mệnh - Làm ầm ĩ một chút 21/12/2013
21 Chương 21 La Bàn Vận Mệnh - Lần đầu tiên luyện khí 21/12/2013
22 Chương 22 La Bàn Vận Mệnh - Luyện chế phù khí công kích 21/12/2013
23 Chương 23 La Bàn Vận Mệnh - Gia chủ Ngọc gia 21/12/2013
24 Chương 24 La Bàn Vận Mệnh - Giật mình 21/12/2013
25 Chương 25 La Bàn Vận Mệnh - Thực lực 21/12/2013
26 Chương 26 La Bàn Vận Mệnh - Phương pháp 21/12/2013
27 Chương 27 La Bàn Vận Mệnh - Còn đến? 21/12/2013
28 Chương 28 La Bàn Vận Mệnh - Danh thiếp 21/12/2013
29 Chương 29 La Bàn Vận Mệnh - Quan sát cuộc chiến 21/12/2013
30 Chương 30 La Bàn Vận Mệnh - Xác nhận 21/12/2013
31 Chương 31 La Bàn Vận Mệnh - Thành công lui thân 21/12/2013
32 Chương 32 La Bàn Vận Mệnh - Dung mạo khuynh quốc khuynh thành (thượng) 21/12/2013
33 Chương 33 La Bàn Vận Mệnh - Dung mạo khuynh quốc khuynh thành (hạ) 21/12/2013
34 Chương 34 La Bàn Vận Mệnh - Huyết án ngập trời 21/12/2013
35 Chương 35 La Bàn Vận Mệnh - Ta làm chứng ! 21/12/2013
36 Chương 36 La Bàn Vận Mệnh - Phỉ văn 21/12/2013
37 Chương 37 La Bàn Vận Mệnh - Cuồng Đao 21/12/2013
38 Chương 38 La Bàn Vận Mệnh - Ngọc bích phi đao, lệ vô hư phát 21/12/2013
39 Chương 39 La Bàn Vận Mệnh - Trảm thảo trừ căn? 21/12/2013
40 Chương 40 La Bàn Vận Mệnh - Từ biệt 21/12/2013
41 Chương 41 La Bàn Vận Mệnh - Ai dám ngăn cản? 21/12/2013
42 Chương 42 La Bàn Vận Mệnh - Ngọc gia Nam Thục 21/12/2013
43 Chương 43 La Bàn Vận Mệnh - Bình tĩnh cùng phong vân 21/12/2013
44 Chương 44 La Bàn Vận Mệnh - Niên hội 21/12/2013
45 Chương 45 La Bàn Vận Mệnh - Ngọc gia lão đại 21/12/2013
46 Chương 46 La Bàn Vận Mệnh - Thiên kiếm 21/12/2013
47 Chương 47 La Bàn Vận Mệnh - Hắn đến đây ! 21/12/2013
48 Chương 48 La Bàn Vận Mệnh - Thiên Kiếm vs Lý Thừa Phong 21/12/2013
49 Chương 49 La Bàn Vận Mệnh - Ôn chuyện chút chút 21/12/2013
50 Chương 50 La Bàn Vận Mệnh - Huyết án liên tục 21/12/2013
51 Chương 51 La Bàn Vận Mệnh - Hẹn gặp 21/12/2013
52 Chương 52 La Bàn Vận Mệnh - Bí văn chân chính 21/12/2013
53 Chương 53 La Bàn Vận Mệnh - Truyền tống trận 21/12/2013
54 Chương 54 La Bàn Vận Mệnh - Đàm tiếu định giang sơn (thượng) 21/12/2013
55 Chương 55 La Bàn Vận Mệnh - Đàm tiếu định giang sơn (hạ) 21/12/2013
56 Chương 56 La Bàn Vận Mệnh - Chín còn hai 21/12/2013
57 Chương 57 La Bàn Vận Mệnh - Lý Thừa Phong cầu cứu 21/12/2013
58 Chương 58 La Bàn Vận Mệnh - Hai đấu sáu 21/12/2013
59 Chương 59 La Bàn Vận Mệnh - Nên rời khỏi 21/12/2013
60 Chương 60 La Bàn Vận Mệnh - Tặng đao ly biệt 21/12/2013
61 Chương 61 La Bàn Vận Mệnh - Bốn biển là nhà 21/12/2013
62 Chương 62 La Bàn Vận Mệnh - Tội quá tội quá ! 21/12/2013
63 Chương 63 La Bàn Vận Mệnh - Tiếc nuối tắm uyên ương 21/12/2013
64 Chương 64 La Bàn Vận Mệnh - Trở về chốn cũ 21/12/2013
65 Chương 65 La Bàn Vận Mệnh - Bái tế kết nghĩa 21/12/2013
66 Chương 66 La Bàn Vận Mệnh - Trước tới trấn Minh Đức 21/12/2013
67 Chương 67 La Bàn Vận Mệnh - Truyền tống trận hoàn hao 21/12/2013
68 Chương 68 La Bàn Vận Mệnh - Ở tạm nơi vách núi 21/12/2013
69 Chương 69 La Bàn Vận Mệnh - Ước nguyện lần thứ hai 21/12/2013
70 Chương 70 La Bàn Vận Mệnh - Không gian linh dược 21/12/2013
71 Chương 71 La Bàn Vận Mệnh - Đi trước một bước 21/12/2013
72 Chương 72 La Bàn Vận Mệnh - Thành công truyền thống 21/12/2013
73 Chương 73 La Bàn Vận Mệnh - Vơ vét sạch 21/12/2013
74 Chương 74 La Bàn Vận Mệnh - Người tu chân chân chính 21/12/2013
75 Chương 75 La Bàn Vận Mệnh - Tu chân giới hiện tại 21/12/2013
76 Chương 76 La Bàn Vận Mệnh - Nơi đặt chân 21/12/2013
77 Chương 77 La Bàn Vận Mệnh - Ở lại 21/12/2013
78 Chương 78 La Bàn Vận Mệnh - Ra ngoài tìm đan lô 21/12/2013
79 Chương 79 La Bàn Vận Mệnh - Cổ Diễm 21/12/2013
80 Chương 80 La Bàn Vận Mệnh - Sơ luyện linh đan 21/12/2013
81 Chương 81 La Bàn Vận Mệnh - Đại luyện đan dược 21/12/2013
82 Chương 82 La Bàn Vận Mệnh - Thu lại phí tổn 21/12/2013
83 Chương 83 La Bàn Vận Mệnh - Tới cũng nhanh đi cũng nhanh 21/12/2013
84 Chương 84 La Bàn Vận Mệnh - Bế quan khổ tu 21/12/2013
85 Chương 85 La Bàn Vận Mệnh - Đảo mắt hai mươi năm 21/12/2013
86 Chương 86 La Bàn Vận Mệnh - Tu đạo tập trận 21/12/2013
87 Chương 87 La Bàn Vận Mệnh - làm ăn náo nhiệt 21/12/2013
88 Chương 88 La Bàn Vận Mệnh - tảo hóa 21/12/2013
89 Chương 89 La Bàn Vận Mệnh - lơ đãng oanh động 21/12/2013
90 Chương 90 La Bàn Vận Mệnh - luyện khí sư mới ra lò 21/12/2013
91 Chương 91 La Bàn Vận Mệnh - cảm giác là lạ 21/12/2013
92 Chương 92 La Bàn Vận Mệnh - sơ thí linh khí 21/12/2013
93 Chương 93 La Bàn Vận Mệnh - gặp nhau 21/12/2013
94 Chương 94 La Bàn Vận Mệnh - vấn Thiên xuất phẩm 21/12/2013
95 Chương 95 La Bàn Vận Mệnh - Kiếm tiền 21/12/2013
96 Chương 96 La Bàn Vận Mệnh - Trước luyện trận bàn 21/12/2013
97 Chương 97 La Bàn Vận Mệnh - Kim kiếm truyện thư 21/12/2013
98 Chương 98 La Bàn Vận Mệnh - Tự tìm phiền toái 21/12/2013
99 Chương 99 La Bàn Vận Mệnh - Trận nghịch thiên?? Cửu Khúc Hoàng Hà 21/12/2013
100 Chương 100 La Bàn Vận Mệnh - Trước tới Vân Mộng Trạch 21/12/2013
101 Chương 101 La Bàn Vận Mệnh - Tổ đội thăm dò hạp cốc 21/12/2013
102 Chương 102 La Bàn Vận Mệnh - Chú ý nguy hiểm 21/12/2013
103 Chương 103 La Bàn Vận Mệnh - Thiên lôi oai 21/12/2013
104 Chương 104 La Bàn Vận Mệnh - Hạ cốc 21/12/2013
105 Chương 105 La Bàn Vận Mệnh - Thu thập Lân Hỏa Thảo 21/12/2013
106 Chương 106 La Bàn Vận Mệnh - Thương lượng 21/12/2013
107 Chương 107 La Bàn Vận Mệnh - Nhục Quế Thảo tới tay 21/12/2013
108 Chương 108 La Bàn Vận Mệnh - Thế giới băng tuyết 21/12/2013
109 Chương 109 La Bàn Vận Mệnh - Nhân phẩm tốt, không có biện pháp 21/12/2013
110 Chương 110 La Bàn Vận Mệnh - Sơn cốc tiềm tu 21/12/2013
111 Chương 111 La Bàn Vận Mệnh - Có người xông sơn cốc 21/12/2013
112 Chương 112 La Bàn Vận Mệnh - Dưỡng Thần đan tuyệt tích mấy ngàn năm 21/12/2013
113 Chương 113 La Bàn Vận Mệnh - Bắt đầu hợp tác 21/12/2013
114 Chương 114 La Bàn Vận Mệnh - Chấn động Tu Chân Giới 21/12/2013
115 Chương 115 La Bàn Vận Mệnh - Đại danh Vấn Thiên 21/12/2013
116 Chương 116 La Bàn Vận Mệnh - Nguyên thần sơ kết 21/12/2013
117 Chương 117 La Bàn Vận Mệnh - La bàn cấp thứ tư 21/12/2013
118 Chương 118 La Bàn Vận Mệnh - Huyết Ma xông trận 21/12/2013
119 Chương 119 La Bàn Vận Mệnh - Sơ thí khế ước thần phù 21/12/2013
120 Chương 120 La Bàn Vận Mệnh - Tế luyện lô đỉnh 21/12/2013
121 Chương 121 La Bàn Vận Mệnh - Thủy Tinh Thiên Địa mở 21/12/2013
122 Chương 122 La Bàn Vận Mệnh - Tranh danh ngạch (1) 21/12/2013
123 Chương 123 La Bàn Vận Mệnh - Tranh danh ngạch (2) 21/12/2013
124 Chương 124 La Bàn Vận Mệnh - Thủy tinh động thiên 21/12/2013
125 Chương 125 La Bàn Vận Mệnh - Khu vực thứ ba 21/12/2013
126 Chương 126 La Bàn Vận Mệnh - Tranh đấu 21/12/2013
127 Chương 127 La Bàn Vận Mệnh - Mở trận 21/12/2013
128 Chương 128 La Bàn Vận Mệnh - Tiến vào khu vực thứ tư 21/12/2013
129 Chương 129 La Bàn Vận Mệnh - Kết thù kết oán 21/12/2013
130 Chương 130 La Bàn Vận Mệnh - Một cái “trứng” thật lớn 21/12/2013
131 Chương 131 La Bàn Vận Mệnh - Trở về 21/12/2013
132 Chương 132 La Bàn Vận Mệnh - Lại gặp vấn đề khó 21/12/2013
133 Chương 133 La Bàn Vận Mệnh - Thăng cấp trận bàn 21/12/2013
134 Chương 134 La Bàn Vận Mệnh - Ma Thần Tông Thái tử gia 21/12/2013
135 Chương 135 La Bàn Vận Mệnh - Cửu cấp linh khí 21/12/2013
136 Chương 136 La Bàn Vận Mệnh - Cổ tu động phủ khai quang 21/12/2013
137 Chương 137 La Bàn Vận Mệnh - Tiên phủ thần bí 21/12/2013
138 Chương 138 La Bàn Vận Mệnh - Giáng cấp tập thể 21/12/2013
139 Chương 139 La Bàn Vận Mệnh - Đầm lầy hái thuốc 21/12/2013
140 Chương 140 La Bàn Vận Mệnh - Tin tức tốt 21/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-la-ban-van-menh-1026.html