Truyện Hứa Tiên Chí - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Hứa Tiên Chí
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Hứa Tiên Chí
Truyện Hứa Tiên Chí của tác giả Thuyết Mộng Thần Chắc mọi người đã đc xem bộ phim Thanh Xà Bạch Xà, cũng biết đc tình yêu giữa chàng Hứa Tiên cùng nàng Bạch Xà, một tình yêu đẹp nhưng buồn. Nay nhóm Sói Già xin phép đc mang tới cho mọi người bộ truyện Hứa Tiên Chí, cũng Thanh Xà đó, cũng Bạch Xà đó, còn có thêm cả các nhân vật quen thuộc mà mọi người ko ngờ đc tới nhưng Hứa Tiên ko còn là một anh chàng thư sinh hái thuốc yếu đuối Hứa Tiên này là người mang theo công đức vô lượng, vì cứu người từ thời hiện đại mà chết đi, trùng sinh trở thành Hứa Tiên trong câu chuyện với mục tiêu: “Không thể tiếp tục làm liên lụy nương tử - không để người đời gọi là tiểu bạch kiểm (mặt trắng nhỏ) , muốn mang hạnh phúc cho người thân - nếu là tiểu bạch kiểm thì cũng phải là tiểu bạch kiểm chi vương”.

Tác giả đã rất thành công khi sử dụng kết hợp đan xen nhuần nhuyễn khá nhiều thể loại:

mở đầu quen thuộc xuyên việt, Lịch sử quan trường, đồng nhân dựa trên trụ cột tiên hiệp cổ điển không cày level.


Hứa Tiên Chí đặc biệt thích hợp cho ae hội FA vì những đoạn miêu tả cưa gái đong giai nhân rất hay và các đối tượng mỹ nhân ở đây đều đặc sắc có cá tính riêng biệt, rất độc lập không phải chỉ là những bình hoa.

Đồng thời những chi tiết hài hước nhẹ nhàng sẽ là đan dược xả stress tốt nhất.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Hứa Tiên Chí - Trồng lê (1) 21/12/2013
2 Chương 2 Hứa Tiên Chí - Trồng lê (2) 21/12/2013
3 Chương 3 Hứa Tiên Chí - Tầm đạo 21/12/2013
4 Chương 4 Hứa Tiên Chí - Truyền đạo 21/12/2013
5 Chương 5 Hứa Tiên Chí - Điểm tinh (1) 21/12/2013
6 Chương 6 Hứa Tiên Chí - Điểm tinh (2) 21/12/2013
7 Chương 7 Hứa Tiên Chí - Tiên lộ (1) 21/12/2013
8 Chương 8 Hứa Tiên Chí - Tiên lộ (2) 21/12/2013
9 Chương 9 Hứa Tiên Chí - Nhân đạo 21/12/2013
10 Chương 10 Hứa Tiên Chí - Bất bình (1) 21/12/2013
11 Chương 11 Hứa Tiên Chí - Bất bình (2) 21/12/2013
12 Chương 12 Hứa Tiên Chí - Lão sư (1) 21/12/2013
13 Chương 13 Hứa Tiên Chí - Lão sư (2) 21/12/2013
14 Chương 14 Hứa Tiên Chí - Học phủ 21/12/2013
15 Chương 15 Hứa Tiên Chí - Tiệc rượu (1) 21/12/2013
16 Chương 16 Hứa Tiên Chí - Tiệc rượu (2) 21/12/2013
17 Chương 17 Hứa Tiên Chí - Như Ngọc (1) 21/12/2013
18 Chương 18 Hứa Tiên Chí - Như Ngọc (2) 21/12/2013
19 Chương 19 Hứa Tiên Chí - Trầm dạ (1) 21/12/2013
20 Chương 20 Hứa Tiên Chí - Trầm dạ (2) 21/12/2013
21 Chương 21 Hứa Tiên Chí - Ấm áp (1) 21/12/2013
22 Chương 22 Hứa Tiên Chí - Ấm áp (2) 21/12/2013
23 Chương 23 Hứa Tiên Chí - Đạo pháp 21/12/2013
24 Chương 24 Hứa Tiên Chí - Người nói mơ 21/12/2013
25 Chương 25 Hứa Tiên Chí - Giang Nam đệ nhất tài tử 21/12/2013
26 Chương 26 Hứa Tiên Chí - Giải mệnh (1) 21/12/2013
27 Chương 27 Hứa Tiên Chí - Giải mệnh (2) 21/12/2013
28 Chương 28 Hứa Tiên Chí - Huyền cơ (1) 21/12/2013
29 Chương 29 Hứa Tiên Chí - Huyền cơ (2) 21/12/2013
30 Chương 30 Hứa Tiên Chí - Thiên cơ 21/12/2013
31 Chương 31 Hứa Tiên Chí - Chuyện xưa 21/12/2013
32 Chương 32 Hứa Tiên Chí - Tiên mộng (1) 21/12/2013
33 Chương 33 Hứa Tiên Chí - Tiên mộng (2) 21/12/2013
34 Chương 34 Hứa Tiên Chí - Lan Nhược 21/12/2013
35 Chương 35 Hứa Tiên Chí - Tiểu Thiến (1) 21/12/2013
36 Chương 36 Hứa Tiên Chí - Tiểu Thiến (2) 21/12/2013
37 Chương 37 Hứa Tiên Chí - Lạc Thần phú (1) 21/12/2013
38 Chương 38 Hứa Tiên Chí - Lạc Thần phú (2) 21/12/2013
39 Chương 39 Hứa Tiên Chí - Học kiếm (1) 21/12/2013
40 Chương 40 Hứa Tiên Chí - Học kiếm (2) 21/12/2013
41 Chương 41 Hứa Tiên Chí - Hiệp khách hành (1) 21/12/2013
42 Chương 42 Hứa Tiên Chí - Hiệp khách hành (2) 21/12/2013
43 Chương 43 Hứa Tiên Chí - Quỷ sào 21/12/2013
44 Chương 44 Hứa Tiên Chí - Mộc yêu (1) 21/12/2013
45 Chương 45 Hứa Tiên Chí - Mộc yêu (2) 21/12/2013
46 Chương 46 Hứa Tiên Chí - Thích ách (1) 21/12/2013
47 Chương 47 Hứa Tiên Chí - Thích ách (2) 21/12/2013
48 Chương 48 Hứa Tiên Chí - Thích ách (3) 21/12/2013
49 Chương 49 Hứa Tiên Chí - Thích ách (4) 21/12/2013
50 Chương 50 Hứa Tiên Chí - Tố Trinh 21/12/2013
51 Chương 51 Hứa Tiên Chí - Bạch lộ 21/12/2013
52 Chương 52 Hứa Tiên Chí - Ngăn cản rượu (1) 21/12/2013
53 Chương 53 Hứa Tiên Chí - Ngăn cản rượu (2) 21/12/2013
54 Chương 54 Hứa Tiên Chí - Hàng đầu 21/12/2013
55 Chương 55 Hứa Tiên Chí - Bệnh tình nguy kịch 21/12/2013
56 Chương 56 Hứa Tiên Chí - Xuất khiếu (1) 21/12/2013
57 Chương 57 Hứa Tiên Chí - Xuất khiếu (2) 21/12/2013
58 Chương 58 Hứa Tiên Chí - Tỉnh dậy 21/12/2013
59 Chương 59 Hứa Tiên Chí - Hồng tụ (1) 21/12/2013
60 Chương 60 Hứa Tiên Chí - Hồng tụ (2) 21/12/2013
61 Chương 61 Hứa Tiên Chí - Thầm âm 21/12/2013
62 Chương 62 Hứa Tiên Chí - Thực quỷ (1) 21/12/2013
63 Chương 63 Hứa Tiên Chí - Thực quỷ (2) 21/12/2013
64 Chương 64 Hứa Tiên Chí - Vấn Tâm 21/12/2013
65 Chương 65 Hứa Tiên Chí - Công đức (1) 21/12/2013
66 Chương 66 Hứa Tiên Chí - Công đức (2) 21/12/2013
67 Chương 67 Hứa Tiên Chí - Phù lục 21/12/2013
68 Chương 68 Hứa Tiên Chí - Sơ thí (1) 21/12/2013
69 Chương 69 Hứa Tiên Chí - Sơ thí (2) 21/12/2013
70 Chương 70 Hứa Tiên Chí - Làm loạn kỉ cương (1) 21/12/2013
71 Chương 71 Hứa Tiên Chí - Làm loạn kỉ cương (2) 21/12/2013
72 Chương 72 Hứa Tiên Chí - Sơ Tuyết 21/12/2013
73 Chương 73 Hứa Tiên Chí - Cầm tay (1) 21/12/2013
74 Chương 74 Hứa Tiên Chí - Cầm tay (2) 21/12/2013
75 Chương 75 Hứa Tiên Chí - Lôi phù 21/12/2013
76 Chương 76 Hứa Tiên Chí - Tiểu Thanh (1) 21/12/2013
77 Chương 77 Hứa Tiên Chí - Tiểu Thanh (2) 21/12/2013
78 Chương 78 Hứa Tiên Chí - Khắc nghiệt 21/12/2013
79 Chương 79 Hứa Tiên Chí - Dự tiệc 21/12/2013
80 Chương 80 Hứa Tiên Chí - Cừu vương (1) 21/12/2013
81 Chương 81 Hứa Tiên Chí - Cừu vương (2) 21/12/2013
82 Chương 82 Hứa Tiên Chí - Pháp Hải 21/12/2013
83 Chương 83 Hứa Tiên Chí - Chờ đợi (1) 21/12/2013
84 Chương 84 Hứa Tiên Chí - Chờ đợi (2) 21/12/2013
85 Chương 85 Hứa Tiên Chí - Năm mới (1) 21/12/2013
86 Chương 86 Hứa Tiên Chí - Hắc Toản (1) 21/12/2013
87 Chương 87 Hứa Tiên Chí - Hắc Toản (2) 21/12/2013
88 Chương 88 Hứa Tiên Chí - Hết thời 21/12/2013
89 Chương 89 Hứa Tiên Chí - Mệnh số (1) 21/12/2013
90 Chương 90 Hứa Tiên Chí - Mệnh số (2) 21/12/2013
91 Chương 91 Hứa Tiên Chí - Truy kích (1) 21/12/2013
92 Chương 92 Hứa Tiên Chí - Truy kích (2) 21/12/2013
93 Chương 93 Hứa Tiên Chí - Bế quan 21/12/2013
94 Chương 94 Hứa Tiên Chí - Tuyết rơi nhiều (1) 21/12/2013
95 Chương 95 Hứa Tiên Chí - Tuyết rơi nhiều (2) 21/12/2013
96 Chương 96 Hứa Tiên Chí - Tụ ẩm (1) 21/12/2013
97 Chương 97 Hứa Tiên Chí - Tụ ẩm (2) 21/12/2013
98 Chương 98 Hứa Tiên Chí - Gặp lại 21/12/2013
99 Chương 99 Hứa Tiên Chí - Họa Bích (1) 21/12/2013
100 Chương 100 Hứa Tiên Chí - Họa Bích (2) 21/12/2013
101 Chương 101 Hứa Tiên Chí - Phổ độ (1) 21/12/2013
102 Chương 102 Hứa Tiên Chí - Phổ độ (2) 21/12/2013
103 Chương 103 Hứa Tiên Chí - Nhân vật phản diện (1) 21/12/2013
104 Chương 104 Hứa Tiên Chí - Nhân vật phản diện (2) 21/12/2013
105 Chương 105 Hứa Tiên Chí - Phật đồ (1) 21/12/2013
106 Chương 106 Hứa Tiên Chí - Phật đồ (2) 21/12/2013
107 Chương 107 Hứa Tiên Chí - Tuệ Tâm (1) 21/12/2013
108 Chương 108 Hứa Tiên Chí - Tuệ Tâm (2) 21/12/2013
109 Chương 109 Hứa Tiên Chí - Lôi Âm (1) 21/12/2013
110 Chương 110 Hứa Tiên Chí - Lôi Âm (2) 21/12/2013
111 Chương 111 Hứa Tiên Chí - Xuất phát 21/12/2013
112 Chương 112 Hứa Tiên Chí - Đêm xuân (1) 21/12/2013
113 Chương 113 Hứa Tiên Chí - Đêm xuân (2) 21/12/2013
114 Chương 114 Hứa Tiên Chí - Thanh Loan (1) 21/12/2013
115 Chương 115 Hứa Tiên Chí - Thanh Loan (2) 21/12/2013
116 Chương 116 Hứa Tiên Chí - Con cá (1) 21/12/2013
117 Chương 117 Hứa Tiên Chí - Con cá (2) 21/12/2013
118 Chương 118 Hứa Tiên Chí - Tranh chấp 21/12/2013
119 Chương 119 Hứa Tiên Chí - Chuộc thân (1) 21/12/2013
120 Chương 120 Hứa Tiên Chí - Chuộc thân (2) 21/12/2013
121 Chương 121 Hứa Tiên Chí - Sinh ý (1) 21/12/2013
122 Chương 122 Hứa Tiên Chí - Sinh ý (2) 21/12/2013
123 Chương 123 Hứa Tiên Chí - Trên sông 21/12/2013
124 Chương 124 Hứa Tiên Chí - Long quân (1) 21/12/2013
125 Chương 125 Hứa Tiên Chí - Long quân (2) 21/12/2013
126 Chương 126 Hứa Tiên Chí - Long quân (3) 21/12/2013
127 Chương 127 Hứa Tiên Chí - Long quân (4) 21/12/2013
128 Chương 128 Hứa Tiên Chí - Long quân (5) 21/12/2013
129 Chương 129 Hứa Tiên Chí - Long quân (6) 21/12/2013
130 Chương 130 Hứa Tiên Chí - Trở về (1) 21/12/2013
131 Chương 131 Hứa Tiên Chí - Trở về (2) 21/12/2013
132 Chương 132 Hứa Tiên Chí - Nhược Thủy (1) 21/12/2013
133 Chương 133 Hứa Tiên Chí - Nhược Thủy (2) 21/12/2013
134 Chương 134 Hứa Tiên Chí - Nhược Thủy (3) 21/12/2013
135 Chương 135 Hứa Tiên Chí - Giang hồ (1) 21/12/2013
136 Chương 136 Hứa Tiên Chí - Giang hồ (2) 21/12/2013
137 Chương 137 Hứa Tiên Chí - Viên tịch (1) 21/12/2013
138 Chương 138 Hứa Tiên Chí - Viên tịch (2) 21/12/2013
139 Chương 139 Hứa Tiên Chí - Viên tịch (3) 21/12/2013
140 Chương 140 Hứa Tiên Chí - Mưa xuân (1) 21/12/2013
141 Chương 141 Hứa Tiên Chí - Mưa xuân (2) 21/12/2013
142 Chương 142 Hứa Tiên Chí - Mưa xuân (3) 21/12/2013
143 Chương 143 Hứa Tiên Chí - Mưa xuân (4) 21/12/2013
144 Chương 144 Hứa Tiên Chí - Chờ ai (1) 21/12/2013
145 Chương 145 Hứa Tiên Chí - Chờ ai (2) 21/12/2013
146 Chương 146 Hứa Tiên Chí - Thanh nhi 21/12/2013
147 Chương 147 Hứa Tiên Chí - Thanh nhi (2) 21/12/2013
148 Chương 148 Hứa Tiên Chí - Thanh nhi (3) 21/12/2013
149 Chương 149 Hứa Tiên Chí - Bắt được (1) 21/12/2013
150 Chương 150 Hứa Tiên Chí - Bắt được (2) 21/12/2013
151 Chương 151 Hứa Tiên Chí - Nạp thiếp (1) 21/12/2013
152 Chương 152 Hứa Tiên Chí - Nạp thiếp (2) 21/12/2013
153 Chương 153 Hứa Tiên Chí - Nạp thiếp (3) 21/12/2013
154 Chương 154 Hứa Tiên Chí - Buồn vui (1) 21/12/2013
155 Chương 155 Hứa Tiên Chí - Buồn vui (2) 21/12/2013
156 Chương 156 Hứa Tiên Chí - Buồn vui (3) 21/12/2013
157 Chương 157 Hứa Tiên Chí - Ngọc Linh (1) 21/12/2013
158 Chương 158 Hứa Tiên Chí - Ngọc Linh (2) 21/12/2013
159 Chương 159 Hứa Tiên Chí - Ngọc Linh (3) 21/12/2013
160 Chương 160 Hứa Tiên Chí - Tích Vũ (1) 21/12/2013
161 Chương 161 Hứa Tiên Chí - Tích Vũ (2) 21/12/2013
162 Chương 162 Hứa Tiên Chí - Tích Vũ (3) 21/12/2013
163 Chương 163 Hứa Tiên Chí - Xanh trắng (1) 21/12/2013
164 Chương 164 Hứa Tiên Chí - Xanh trắng (2) 21/12/2013
165 Chương 165 Hứa Tiên Chí - Gặp nhau (1) 21/12/2013
166 Chương 166 Hứa Tiên Chí - Gặp nhau (2) 21/12/2013
167 Chương 167 Hứa Tiên Chí - Gặp nhau (3) 21/12/2013
168 Chương 168 Hứa Tiên Chí - Tương tự (1) 21/12/2013
169 Chương 169 Hứa Tiên Chí - Tương tự (2) 21/12/2013
170 Chương 170 Hứa Tiên Chí - Tương tự (3) 21/12/2013
171 Chương 171 Hứa Tiên Chí - Ba người (1) 21/12/2013
172 Chương 172 Hứa Tiên Chí - Ba người (2) 21/12/2013
173 Chương 173 Hứa Tiên Chí - Bắt hay không (1) 21/12/2013
174 Chương 174 Hứa Tiên Chí - Bắt hay không (2) 21/12/2013
175 Chương 175 Hứa Tiên Chí - Tiền duyên (1) 21/12/2013
176 Chương 176 Hứa Tiên Chí - Tiền duyên (2) 21/12/2013
177 Chương 177 Hứa Tiên Chí - Tiền duyên (3) 21/12/2013
178 Chương 178 Hứa Tiên Chí - Gia Yến (1) 21/12/2013
179 Chương 179 Hứa Tiên Chí - Gia Yến (2) 21/12/2013
180 Chương 180 Hứa Tiên Chí - Luân chuyển 21/12/2013
181 Chương 181 Hứa Tiên Chí - Y thuật (1) 21/12/2013
182 Chương 182 Hứa Tiên Chí - Y thuật (2) 21/12/2013
183 Chương 183 Hứa Tiên Chí - Muốn (1) 21/12/2013
184 Chương 184 Hứa Tiên Chí - Muốn (2) 21/12/2013
185 Chương 185 Hứa Tiên Chí - Đằng vân 21/12/2013
186 Chương 186 Hứa Tiên Chí - Nguyện vọng (1) 21/12/2013
187 Chương 187 Hứa Tiên Chí - Nguyện vọng (2) 21/12/2013
188 Chương 188 Hứa Tiên Chí - Thuận nghịch 21/12/2013
189 Chương 189 Hứa Tiên Chí - Lung điểu (1) 21/12/2013
190 Chương 190 Hứa Tiên Chí - Lung điểu (2) 21/12/2013
191 Chương 191 Hứa Tiên Chí - Lung điểu (3) 21/12/2013
192 Chương 192 Hứa Tiên Chí - Truy tinh 21/12/2013
193 Chương 193 Hứa Tiên Chí - Thái sư (1) 21/12/2013
194 Chương 194 Hứa Tiên Chí - Thái sư (2) 21/12/2013
195 Chương 195 Hứa Tiên Chí - Thái sư (3) 21/12/2013
196 Chương 196 Hứa Tiên Chí - Họa hổ (1) 21/12/2013
197 Chương 197 Hứa Tiên Chí - Họa hổ (2) 21/12/2013
198 Chương 198 Hứa Tiên Chí - Họa hổ (3) 21/12/2013
199 Chương 199 Hứa Tiên Chí - Tướng công (1) 21/12/2013
200 Chương 200 Hứa Tiên Chí - Tướng công (2) 21/12/2013
201 Chương 201 Hứa Tiên Chí - Tướng công (3) 21/12/2013
202 Chương 202 Hứa Tiên Chí - Sơn quỷ (1) 21/12/2013
203 Chương 203 Hứa Tiên Chí - Sơn quỷ (2) 21/12/2013
204 Chương 204 Hứa Tiên Chí - Sơn quỷ (3) 21/12/2013
205 Chương 205 Hứa Tiên Chí - Thu đồ đệ (1) 21/12/2013
206 Chương 206 Hứa Tiên Chí - Thu đồ đệ (2) 21/12/2013
207 Chương 207 Hứa Tiên Chí - Thu đồ đệ (3) 21/12/2013
208 Chương 208 Hứa Tiên Chí - Chúc cửu âm 21/12/2013
209 Chương 209 Hứa Tiên Chí - Mời khách (1) 21/12/2013
210 Chương 210 Hứa Tiên Chí - Mời khách (2) 21/12/2013
211 Chương 211 Hứa Tiên Chí - Yêu cầu (1) 21/12/2013
212 Chương 212 Hứa Tiên Chí - Yêu cầu (2) 21/12/2013
213 Chương 213 Hứa Tiên Chí - Yêu cầu (3) 21/12/2013
214 Chương 214 Hứa Tiên Chí - Tương kiến (1) 21/12/2013
215 Chương 215 Hứa Tiên Chí - Tương kiến (2) 21/12/2013
216 Chương 216 Hứa Tiên Chí - Dưới ánh trăng (1) 21/12/2013
217 Chương 217 Hứa Tiên Chí - Dưới ánh trăng (2) 21/12/2013
218 Chương 218 Hứa Tiên Chí - Long đấu (1) 21/12/2013
219 Chương 219 Hứa Tiên Chí - Long đấu (2) 21/12/2013
220 Chương 220 Hứa Tiên Chí - Long đấu (3) 21/12/2013
221 Chương 221 Hứa Tiên Chí - Đồ Long (1) 21/12/2013
222 Chương 222 Hứa Tiên Chí - Đồ long (2) 21/12/2013
223 Chương 223 Hứa Tiên Chí - Ngư Nhi (1) 21/12/2013
224 Chương 224 Hứa Tiên Chí - Ngư Nhi (2) 21/12/2013
225 Chương 225 Hứa Tiên Chí - Trân chấu 21/12/2013
226 Chương 226 Hứa Tiên Chí - Miệng rắn (1) 21/12/2013
227 Chương 227 Hứa Tiên Chí - Miệng rắn (2) 21/12/2013
228 Chương 228 Hứa Tiên Chí - Thân thể 21/12/2013
229 Chương 229 Hứa Tiên Chí - Long vương (1) 21/12/2013
230 Chương 230 Hứa Tiên Chí - Long vương (2) 21/12/2013
231 Chương 231 Hứa Tiên Chí - Ngao kình 21/12/2013
232 Chương 232 Hứa Tiên Chí - Lượng tinh (1) 21/12/2013
233 Chương 233 Hứa Tiên Chí - Lượng tinh (2) 21/12/2013
234 Chương 234 Hứa Tiên Chí - Thuỷ hồn 21/12/2013
235 Chương 235 Hứa Tiên Chí - Linh chất 21/12/2013
236 Chương 236 Hứa Tiên Chí - Mớm thuốc (1) 21/12/2013
237 Chương 237 Hứa Tiên Chí - Mớm thuốc (2) 21/12/2013
238 Chương 238 Hứa Tiên Chí - Về nhà 21/12/2013
239 Chương 239 Hứa Tiên Chí - Đào yêu (1) 21/12/2013
240 Chương 240 Hứa Tiên Chí - Đào yêu (2) 21/12/2013
241 Chương 241 Hứa Tiên Chí - Đào yếu (3) 21/12/2013
242 Chương 242 Hứa Tiên Chí - Hoa đào 21/12/2013
243 Chương 243 Hứa Tiên Chí - Cầm tay (1) 21/12/2013
244 Chương 244 Hứa Tiên Chí - Cầm tay (2) 21/12/2013
245 Chương 245 Hứa Tiên Chí - Cầm tay (3) 21/12/2013
246 Chương 246 Hứa Tiên Chí - Huynh muội (1) 21/12/2013
247 Chương 247 Hứa Tiên Chí - Huynh muội (2) 21/12/2013
248 Chương 248 Hứa Tiên Chí - Loan Phượng (1) 21/12/2013
249 Chương 249 Hứa Tiên Chí - Loan Phượng (2) 21/12/2013
250 Chương 250 Hứa Tiên Chí - Loan Phượng (3) 21/12/2013
251 Chương 251 Hứa Tiên Chí - Lâm Hải (1) 21/12/2013
252 Chương 252 Hứa Tiên Chí - Lâm Hải (2) 21/12/2013
253 Chương 253 Hứa Tiên Chí - Y Triêm (1) 21/12/2013
254 Chương 254 Hứa Tiên Chí - Y Triêm (2) 21/12/2013
255 Chương 255 Hứa Tiên Chí - Y Triêm (3) 21/12/2013
256 Chương 256 Hứa Tiên Chí - Ra biển (1) 21/12/2013
257 Chương 257 Hứa Tiên Chí - Ra biển (2) 21/12/2013
258 Chương 258 Hứa Tiên Chí - Phong bạo (1) 21/12/2013
259 Chương 259 Hứa Tiên Chí - Phong bạo (2) 21/12/2013
260 Chương 260 Hứa Tiên Chí - Phong bạo (3) 21/12/2013
261 Chương 261 Hứa Tiên Chí - Liên hoả (1) 21/12/2013
262 Chương 262 Hứa Tiên Chí - LIên hoả (2) 21/12/2013
263 Chương 263 Hứa Tiên Chí - Ly biệt (1) 21/12/2013
264 Chương 264 Hứa Tiên Chí - Ly biệt (2) 21/12/2013
265 Chương 265 Hứa Tiên Chí - Tào bang (1) 21/12/2013
266 Chương 266 Hứa Tiên Chí - Tào bang (2) 21/12/2013
267 Chương 267 Hứa Tiên Chí - Tào bang (3) 21/12/2013
268 Chương 268 Hứa Tiên Chí - Tào bang (4) 21/12/2013
269 Chương 269 Hứa Tiên Chí - Gặp lại (1) 21/12/2013
270 Chương 270 Hứa Tiên Chí - Gặp lại (2) 21/12/2013
271 Chương 271 Hứa Tiên Chí - Hiểu lầm (1) 21/12/2013
272 Chương 272 Hứa Tiên Chí - Hiểu lầm (2) 21/12/2013
273 Chương 273 Hứa Tiên Chí - Hiểu lầm (3) 21/12/2013
274 Chương 274 Hứa Tiên Chí - Hàn sơn (1) 21/12/2013
275 Chương 275 Hứa Tiên Chí - Hàn Sơn (2) 21/12/2013
276 Chương 276 Hứa Tiên Chí - Lâm viên (1) 21/12/2013
277 Chương 277 Hứa Tiên Chí - Lâm viên (2) 21/12/2013
278 Chương 278 Hứa Tiên Chí - Đầu nhập vào (1) 21/12/2013
279 Chương 279 Hứa Tiên Chí - Đầu nhập vào (2) 21/12/2013
280 Chương 280 Hứa Tiên Chí - Bách thảo (1) 21/12/2013
281 Chương 281 Hứa Tiên Chí - Bách thảo (2) 21/12/2013
282 Chương 282 Hứa Tiên Chí - Cóc 21/12/2013
283 Chương 283 Hứa Tiên Chí - Tính toán (1) 21/12/2013
284 Chương 284 Hứa Tiên Chí - Tính toán (2) 21/12/2013
285 Chương 285 Hứa Tiên Chí - Lữ Động Tân (1) 21/12/2013
286 Chương 286 Hứa Tiên Chí - Lữ Động Tân (2) 21/12/2013
287 Chương 287 Hứa Tiên Chí - Lữ Động Tân (3) 21/12/2013
288 Chương 288 Hứa Tiên Chí - Phu nhân (1) 21/12/2013
289 Chương 289 Hứa Tiên Chí - Phu nhân (2) 21/12/2013
290 Chương 290 Hứa Tiên Chí - Phu nhân (3) 21/12/2013
291 Chương 291 Hứa Tiên Chí - Túc địch (1) 21/12/2013
292 Chương 292 Hứa Tiên Chí - Túc địch (2) 21/12/2013
293 Chương 293 Hứa Tiên Chí - Túc địch (3) 21/12/2013
294 Chương 294 Hứa Tiên Chí - Tam vẫn (1) 21/12/2013
295 Chương 295 Hứa Tiên Chí - Tam vẫn (2) 21/12/2013
296 Chương 296 Hứa Tiên Chí - Tam vẫn (3) 21/12/2013
297 Chương 297 Hứa Tiên Chí - Như mộng (1) 21/12/2013
298 Chương 298 Hứa Tiên Chí - Như mộng (2) 21/12/2013
299 Chương 299 Hứa Tiên Chí - Như mộng (3) 21/12/2013
300 Chương 300 Hứa Tiên Chí - Sau đó (1) 21/12/2013
301 Chương 301 Hứa Tiên Chí - Sau đó (2) 21/12/2013
302 Chương 302 Hứa Tiên Chí - Sau đó (3) 21/12/2013
303 Chương 303 Hứa Tiên Chí - Đáp án (1) 21/12/2013
304 Chương 304 Hứa Tiên Chí - Đáp án (2) 21/12/2013
305 Chương 305 Hứa Tiên Chí - Đoan Ngọ 21/12/2013
306 Chương 306 Hứa Tiên Chí - Mao Sơn đạo sĩ (1) 21/12/2013
307 Chương 307 Hứa Tiên Chí - Mao Sơn đạo sĩ (2) 21/12/2013
308 Chương 308 Hứa Tiên Chí - Mao Sơn đạo sĩ (3) 21/12/2013
309 Chương 309 Hứa Tiên Chí - Đối địch (1) 21/12/2013
310 Chương 310 Hứa Tiên Chí - Đối địch (2) 21/12/2013
311 Chương 311 Hứa Tiên Chí - Đấu pháp (1) 21/12/2013
312 Chương 312 Hứa Tiên Chí - Đấu pháp (2) 21/12/2013
313 Chương 313 Hứa Tiên Chí - Đấu pháp (3) 21/12/2013
314 Chương 314 Hứa Tiên Chí - Tam Mao 21/12/2013
315 Chương 315 Hứa Tiên Chí - Đấu giấy (1) 21/12/2013
316 Chương 316 Hứa Tiên Chí - Đấu giấy (2) 21/12/2013
317 Chương 317 Hứa Tiên Chí - Đấu giấy (3) 21/12/2013
318 Chương 318 Hứa Tiên Chí - Quân uy (1) 21/12/2013
319 Chương 319 Hứa Tiên Chí - Quân y (2) 21/12/2013
320 Chương 320 Hứa Tiên Chí - Địa phủ (1) 21/12/2013
321 Chương 321 Hứa Tiên Chí - Địa phủ (2) 21/12/2013
322 Chương 322 Hứa Tiên Chí - Phong vân lưu động (1) 21/12/2013
323 Chương 323 Hứa Tiên Chí - Phong vân lưu động (2) 21/12/2013
324 Chương 324 Hứa Tiên Chí - Đại đế (1) 21/12/2013
325 Chương 325 Hứa Tiên Chí - Đại đế (2) 21/12/2013
326 Chương 326 Hứa Tiên Chí - Bạo bệnh (1) 21/12/2013
327 Chương 327 Hứa Tiên Chí - Bạo bệnh (2) 21/12/2013
328 Chương 328 Hứa Tiên Chí - Sinh tử (1) 21/12/2013
329 Chương 329 Hứa Tiên Chí - Sinh tử (2) 21/12/2013
330 Chương 330 Hứa Tiên Chí - Đại nguyệt 21/12/2013
331 Chương 331 Hứa Tiên Chí - Thanh Lân (1) 21/12/2013
332 Chương 332 Hứa Tiên Chí - Thanh Lân (2) 21/12/2013
333 Chương 333 Hứa Tiên Chí - Dân ý (1) 21/12/2013
334 Chương 334 Hứa Tiên Chí - Dân ý (2) 21/12/2013
335 Chương 335 Hứa Tiên Chí - Chiếu Tâm Kính (1) 21/12/2013
336 Chương 336 Hứa Tiên Chí - Chiếu Tâm Kính (2) 21/12/2013
337 Chương 337 Hứa Tiên Chí - Chiếu Tâm Kính (3) 21/12/2013
338 Chương 338 Hứa Tiên Chí - Tiểu nhân (1) 21/12/2013
339 Chương 339 Hứa Tiên Chí - Tiểu nhân (2) 21/12/2013
340 Chương 340 Hứa Tiên Chí - Ngũ lôi (1) 21/12/2013
341 Chương 341 Hứa Tiên Chí - Ngũ lôi (2) 21/12/2013
342 Chương 342 Hứa Tiên Chí - Nhận thua (1) 21/12/2013
343 Chương 343 Hứa Tiên Chí - Nhận thua (2) 21/12/2013
344 Chương 344 Hứa Tiên Chí - Truyền thư (1) 21/12/2013
345 Chương 345 Hứa Tiên Chí - Truyền thư (2) 21/12/2013
346 Chương 346 Hứa Tiên Chí - Truyền thư (3) 21/12/2013
347 Chương 347 Hứa Tiên Chí - Hồi âm (1) 21/12/2013
348 Chương 348 Hứa Tiên Chí - Hồi âm (2) 21/12/2013
349 Chương 349 Hứa Tiên Chí - Yêu hoá 21/12/2013
350 Chương 350 Hứa Tiên Chí - Nguyệt hải (1) 21/12/2013
351 Chương 351 Hứa Tiên Chí - Nguyệt hải (2) 21/12/2013
352 Chương 352 Hứa Tiên Chí - Nguyệt hải (3) 21/12/2013
353 Chương 353 Hứa Tiên Chí - Thuỷ quân ? 21/12/2013
354 Chương 354 Hứa Tiên Chí - Ngư quái (1) 21/12/2013
355 Chương 355 Hứa Tiên Chí - Ngư quái (2) 21/12/2013
356 Chương 356 Hứa Tiên Chí - Hạc đỉnh hồng 21/12/2013
357 Chương 357 Hứa Tiên Chí - Người sáng lập hội (1) 21/12/2013
358 Chương 358 Hứa Tiên Chí - Người sáng lập hội (2) 21/12/2013
359 Chương 359 Hứa Tiên Chí - Người sáng lập hội (3) 21/12/2013
360 Chương 360 Hứa Tiên Chí - Thanh nhi (1) 21/12/2013
361 Chương 361 Hứa Tiên Chí - Thanh nhi (2) 21/12/2013
362 Chương 362 Hứa Tiên Chí - Thanh nhi (3) 21/12/2013
363 Chương 363 Hứa Tiên Chí - Đầy tháng 21/12/2013
364 Chương 364 Hứa Tiên Chí - Khúc thánh (1) 21/12/2013
365 Chương 365 Hứa Tiên Chí - Khúc thánh (2) 21/12/2013
366 Chương 366 Hứa Tiên Chí - Khúc thánh (3) 21/12/2013
367 Chương 367 Hứa Tiên Chí - Xem cuộc vui (1) 21/12/2013
368 Chương 368 Hứa Tiên Chí - Xem cuộc vui (2) 21/12/2013
369 Chương 369 Hứa Tiên Chí - Lương Liên (1) 21/12/2013
370 Chương 370 Hứa Tiên Chí - Lương Liên (2) 21/12/2013
371 Chương 371 Hứa Tiên Chí - Cuối mùa hè 2 21/12/2013
372 Chương 372 Hứa Tiên Chí - Cuối mùa hè (2) 21/12/2013
373 Chương 373 Hứa Tiên Chí - Cuối mùa hè (3) 21/12/2013
374 Chương 374 Hứa Tiên Chí - Ngân thân (1) 21/12/2013
375 Chương 375 Hứa Tiên Chí - Ngân Thân (2) 21/12/2013
376 Chương 376 Hứa Tiên Chí - Đổ đấu (1) 21/12/2013
377 Chương 377 Hứa Tiên Chí - Đổ đấu (2) 21/12/2013
378 Chương 378 Hứa Tiên Chí - Thắng bại (1) 21/12/2013
379 Chương 379 Hứa Tiên Chí - Thắng bại (2) 21/12/2013
380 Chương 380 Hứa Tiên Chí - Thắng bại (3) 21/12/2013
381 Chương 381 Hứa Tiên Chí - như rồng (1) 21/12/2013
382 Chương 382 Hứa Tiên Chí - như rồng (2) 21/12/2013
383 Chương 383 Hứa Tiên Chí - thiên lôi (1) 21/12/2013
384 Chương 384 Hứa Tiên Chí - Thiên lôi (2) 21/12/2013
385 Chương 385 Hứa Tiên Chí - trận chiến cuối cùng 21/12/2013
386 Chương 386 Hứa Tiên Chí - trận chiến cuối cùng (2) 21/12/2013
387 Chương 387 Hứa Tiên Chí - hai mặt 21/12/2013
388 Chương 388 Hứa Tiên Chí - tù binh (1) 21/12/2013
389 Chương 389 Hứa Tiên Chí - tù binh (2) 21/12/2013
390 Chương 390 Hứa Tiên Chí - Long ngoan. 21/12/2013
391 Chương 391 Hứa Tiên Chí - Giải kết. (1) 21/12/2013
392 Chương 392 Hứa Tiên Chí - Giải kết. (2) 21/12/2013
393 Chương 393 Hứa Tiên Chí - Phương xa. (1) 21/12/2013
394 Chương 394 Hứa Tiên Chí - Phương xa. (2) 21/12/2013
395 Chương 395 Hứa Tiên Chí - Hoắc ngoan đông độ 21/12/2013
396 Chương 396 Hứa Tiên Chí - Thương Long vấn nhật. (1) 21/12/2013
397 Chương 397 Hứa Tiên Chí - Thương Long vấn nhật. (2) 21/12/2013
398 Chương 398 Hứa Tiên Chí - Thuỷ thế 21/12/2013
399 Chương 399 Hứa Tiên Chí - Đối đãi 21/12/2013
400 Chương 400 Hứa Tiên Chí - Đối đãi (2) 21/12/2013
401 Chương 401 Hứa Tiên Chí - Thành sách (1) 21/12/2013
402 Chương 402 Hứa Tiên Chí - Thành sách (2) 21/12/2013
403 Chương 403 Hứa Tiên Chí - Tiến hoá chi quang 21/12/2013
404 Chương 404 Hứa Tiên Chí - Trở nên mạnh mẽ (1) 21/12/2013
405 Chương 405 Hứa Tiên Chí - Trở nên mạnh mẽ (2) 21/12/2013
406 Chương 406 Hứa Tiên Chí - Đừng quên 21/12/2013
407 Chương 407 Hứa Tiên Chí - Thi Hương (1) 21/12/2013
408 Chương 408 Hứa Tiên Chí - Thi Hương. (2) 21/12/2013
409 Chương 409 Hứa Tiên Chí - Trường thi 21/12/2013
410 Chương 410 Hứa Tiên Chí - Văn Xương. (1) 21/12/2013
411 Chương 411 Hứa Tiên Chí - Văn Xương. (2) 21/12/2013
412 Chương 412 Hứa Tiên Chí - Trăng sáng. (1) 21/12/2013
413 Chương 413 Hứa Tiên Chí - Trăng sáng. (2) 21/12/2013
414 Chương 414 Hứa Tiên Chí - Dục túc 21/12/2013
415 Chương 415 Hứa Tiên Chí - Trúng cử. (1) 21/12/2013
416 Chương 416 Hứa Tiên Chí - Trúng cử. (2) 21/12/2013
417 Chương 417 Hứa Tiên Chí - Tâm ý. (1) 21/12/2013
418 Chương 418 Hứa Tiên Chí - Tâm ý. (2) 21/12/2013
419 Chương 419 Hứa Tiên Chí - Yến 21/12/2013
420 Chương 420 Hứa Tiên Chí - Tắm. (1) 21/12/2013
421 Chương 421 Hứa Tiên Chí - Tắm. (2) 21/12/2013
422 Chương 422 Hứa Tiên Chí - Con rết. (1) 21/12/2013
423 Chương 423 Hứa Tiên Chí - Con rết. (2) 21/12/2013
424 Chương 424 Hứa Tiên Chí - Kiếm hiệp 21/12/2013
425 Chương 425 Hứa Tiên Chí - Kiếm vũ. (1) 21/12/2013
426 Chương 426 Hứa Tiên Chí - Kiếm vũ. (2) 21/12/2013
427 Chương 427 Hứa Tiên Chí - Đại hôn. (1) 21/12/2013
428 Chương 428 Hứa Tiên Chí - Đại hôn. (2) 21/12/2013
429 Chương 429 Hứa Tiên Chí - Đêm động phòng hoa chúc. (1) 21/12/2013
430 Chương 430 Hứa Tiên Chí - Đêm động phòng hoa chúc. (2) 21/12/2013
431 Chương 431 Hứa Tiên Chí - Đêm động phòng hoa chúc. (3) 21/12/2013
432 Chương 432 Hứa Tiên Chí - Đêm động phòng hoa chúc. (4) 21/12/2013
433 Chương 433 Hứa Tiên Chí - Đêm động phòng hoa chúc. (5) 21/12/2013
434 Chương 434 Hứa Tiên Chí - Dâng trà 21/12/2013
435 Chương 435 Hứa Tiên Chí - Tiểu biệt. (1) 21/12/2013
436 Chương 436 Hứa Tiên Chí - Tiểu biệt. (2) 21/12/2013
437 Chương 437 Hứa Tiên Chí - Tu hành 21/12/2013
438 Chương 438 Hứa Tiên Chí - Điểm tinh. (1) 21/12/2013
439 Chương 439 Hứa Tiên Chí - Điểm tinh. (2) 21/12/2013
440 Chương 440 Hứa Tiên Chí - Nhiếp hồn 21/12/2013
441 Chương 441 Hứa Tiên Chí - Phệ Kim Thuật. (1) 21/12/2013
442 Chương 442 Hứa Tiên Chí - Phệ Kim Thuật. (2) 21/12/2013
443 Chương 443 Hứa Tiên Chí - Nghịch chuyển 21/12/2013
444 Chương 444 Hứa Tiên Chí - Kim Ngô. (1) 21/12/2013
445 Chương 445 Hứa Tiên Chí - Kim Ngô. (2) 21/12/2013
446 Chương 446 Hứa Tiên Chí - Ly Loan 21/12/2013
447 Chương 447 Hứa Tiên Chí - Nghênh hoàn. (1) 21/12/2013
448 Chương 448 Hứa Tiên Chí - Nghênh hoàn. (2) 21/12/2013
449 Chương 449 Hứa Tiên Chí - Chơi lửa. (1) 21/12/2013
450 Chương 450 Hứa Tiên Chí - Chơi lửa. (2) 21/12/2013
451 Chương 451 Hứa Tiên Chí - Huyết hồng 21/12/2013
452 Chương 452 Hứa Tiên Chí - Tuyết trắng. (1) 21/12/2013
453 Chương 453 Hứa Tiên Chí - Tuyết trắng. (2) 21/12/2013
454 Chương 454 Hứa Tiên Chí - Thế tử 21/12/2013
455 Chương 455 Hứa Tiên Chí - Nhai tí. (1) 21/12/2013
456 Chương 456 Hứa Tiên Chí - Nhai tí. (2) 21/12/2013
457 Chương 457 Hứa Tiên Chí - Âm binh. (1) 21/12/2013
458 Chương 458 Hứa Tiên Chí - Âm binh. (2) 21/12/2013
459 Chương 459 Hứa Tiên Chí - Địa phủ. (1) 21/12/2013
460 Chương 460 Hứa Tiên Chí - Địa phủ. (2) 21/12/2013
461 Chương 461 Hứa Tiên Chí - Hỏi tội 21/12/2013
462 Chương 462 Hứa Tiên Chí - Nghiệt kinh. (1) 21/12/2013
463 Chương 463 Hứa Tiên Chí - Nghiệt kinh. (2) 21/12/2013
464 Chương 464 Hứa Tiên Chí - Tụ tán. (1) 21/12/2013
465 Chương 465 Hứa Tiên Chí - Tụ tán. (2) 21/12/2013
466 Chương 466 Hứa Tiên Chí - Sơn trung 21/12/2013
467 Chương 467 Hứa Tiên Chí - Sơn ngoại. (1) 21/12/2013
468 Chương 468 Hứa Tiên Chí - Sơn ngoại. (2) 21/12/2013
469 Chương 469 Hứa Tiên Chí - Thiên tầm 21/12/2013
470 Chương 470 Hứa Tiên Chí - Chiêu hồn. (1) 21/12/2013
471 Chương 471 Hứa Tiên Chí - Chiêu hồn. (2) 21/12/2013
472 Chương 472 Hứa Tiên Chí - Dấm cá chép (1) 21/12/2013
473 Chương 473 Hứa Tiên Chí - Dấm cá chép (2) 21/12/2013
474 Chương 474 Hứa Tiên Chí - Như mộng 21/12/2013
475 Chương 475 Hứa Tiên Chí - Nghe đàn. (1) 21/12/2013
476 Chương 476 Hứa Tiên Chí - Nghe đàn. (2) 21/12/2013
477 Chương 477 Hứa Tiên Chí - Cuối năm 21/12/2013
478 Chương 478 Hứa Tiên Chí - Lưu Ly 21/12/2013
479 Chương 479 Hứa Tiên Chí - Đưa tiễn. (1) 21/12/2013
480 Chương 480 Hứa Tiên Chí - Đưa tiễn. (2) 21/12/2013
481 Chương 481 Hứa Tiên Chí - Đưa tiễn. (3) 21/12/2013
482 Chương 482 Hứa Tiên Chí - Đưa tiễn. (4) 21/12/2013
483 Chương 483 Hứa Tiên Chí - Thượng kinh 21/12/2013
484 Chương 484 Hứa Tiên Chí - Bạch hồ. (1) 21/12/2013
485 Chương 485 Hứa Tiên Chí - Bạch hồ. (2) 21/12/2013
486 Chương 486 Hứa Tiên Chí - Mị hoặc. (1) 21/12/2013
487 Chương 487 Hứa Tiên Chí - Mị hoặc. (2) 21/12/2013
488 Chương 488 Hứa Tiên Chí - Gặp trên đường đi 21/12/2013
489 Chương 489 Hứa Tiên Chí - Lưu Ngạn Xương. (1) 21/12/2013
490 Chương 490 Hứa Tiên Chí - Lưu Ngạn Xương. (2) 21/12/2013
491 Chương 491 Hứa Tiên Chí - Luyện võ. (1) 21/12/2013
492 Chương 492 Hứa Tiên Chí - Luyện võ. (2) 21/12/2013
493 Chương 493 Hứa Tiên Chí - Nhâm Đốc 21/12/2013
494 Chương 494 Hứa Tiên Chí - Hoa Sơn. (1) 21/12/2013
495 Chương 495 Hứa Tiên Chí - Hoa Sơn. (2) 21/12/2013
496 Chương 496 Hứa Tiên Chí - Xem cuộc vui. (1) 21/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-hua-tien-chi-1025.html