Truyện Tiên Hà Phong Bạo - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Tiên Hà Phong Bạo
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tiên Hà Phong Bạo
Truyện Tiên Hà Phong Bạo của tác giả Khoái Xan Điếm. Nội dung chính của truyện tiên hà phong bạo xoay quanh nhân vật Từ Huyền - một thiếu niên thuộc vào tầng chót của tu giới, tu vi chỉ là Luyện Thể phàm sĩ, chỉ biết lao động kiếm kế sinh nhai, nhận hết mọi khuất nhục. Trong lòng hắn luôn có một mộng tưởng thoát khỏi vận mệnh đau khổ thế nhưng hắn xuất thân nghèo khó hơn nữa tư chất lại cực kỳ bình thường vì vậy nguyện vọng nho nhỏ đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Cho đến một lần ngoài ý muốn hắn dung hợp trí nhớ kiếp trước của một vị cường giả nghịch thiên mở ra đại môn "Thể tu", từ đó về sau hắn bắt đầu một con đường tu hành mới khác hẳn mọi người.

Muôn vàn pháp thuật cũng không bằng ta dùng lực phá thiên địa.

"Tiên ma cao cao tại thượng, sẽ có một ngày ta dùng một đôi thiết quyền đánh cho các ngươi từ trên đỉnh cao rớt xuống"

- Từ Huyền ngưng mắt nhìn về những thân ảnh đang phi độn nơi chân trời trong lòng thầm hạ quyết tâm.


Với nhiều tình tiết hấp dẫn sẽ làm hài lòng mọi người đến chương cuối cùng của truyện tiên hà phong bạo

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tiên Hà Phong Bạo - Thiếu niên Từ Huyền (1) 21/12/2013
2 Chương 2 Tiên Hà Phong Bạo - Thiếu niên Từ Huyền (2) 21/12/2013
3 Chương 3 Tiên Hà Phong Bạo - Ký ức tinh hải (1) 21/12/2013
4 Chương 4 Tiên Hà Phong Bạo - Ký ức tinh hải (2) 21/12/2013
5 Chương 5 Tiên Hà Phong Bạo - Long Xà Cửu Biến 21/12/2013
6 Chương 6 Tiên Hà Phong Bạo - Hồi phục (1) 21/12/2013
7 Chương 7 Tiên Hà Phong Bạo - Hồi phục (2) 21/12/2013
8 Chương 8 Tiên Hà Phong Bạo - Khí thần chấn nhiếp 21/12/2013
9 Chương 9 Tiên Hà Phong Bạo - Linh xà chi vũ 21/12/2013
10 Chương 10 Tiên Hà Phong Bạo - Đột phá nhị trọng (1) 21/12/2013
11 Chương 11 Tiên Hà Phong Bạo - Đột phá nhị trọng (2) 21/12/2013
12 Chương 12 Tiên Hà Phong Bạo - Kinh cung huyền tiến 21/12/2013
13 Chương 13 Tiên Hà Phong Bạo - Tử sắc dị thảo (1) 21/12/2013
14 Chương 14 Tiên Hà Phong Bạo - Tử sắc dị thảo (2) 21/12/2013
15 Chương 15 Tiên Hà Phong Bạo - Tiểu thư Đại Dương gia 21/12/2013
16 Chương 16 Tiên Hà Phong Bạo - Linh mạch tiểu trấn 21/12/2013
17 Chương 17 Tiên Hà Phong Bạo - Tiên sĩ tu tiên (1) 21/12/2013
18 Chương 18 Tiên Hà Phong Bạo - Tiên sĩ tu tiên (2) 21/12/2013
19 Chương 19 Tiên Hà Phong Bạo - Tấm cốt thối thể 21/12/2013
20 Chương 20 Tiên Hà Phong Bạo - Tấm cốt thối thể (2) 21/12/2013
21 Chương 21 Tiên Hà Phong Bạo - Kinh hồn nhất dược 21/12/2013
22 Chương 22 Tiên Hà Phong Bạo - Nhất cước hoành tảo 21/12/2013
23 Chương 23 Tiên Hà Phong Bạo - Nhị phẩm linh tài (1) 21/12/2013
24 Chương 24 Tiên Hà Phong Bạo - Nhị phẩm linh tài (2) 21/12/2013
25 Chương 25 Tiên Hà Phong Bạo - Trả hết nợ nần 21/12/2013
26 Chương 26 Tiên Hà Phong Bạo - Nhân sinh 21/12/2013
27 Chương 27 Tiên Hà Phong Bạo - Báo danh học phủ 21/12/2013
28 Chương 28 Tiên Hà Phong Bạo - Sinh tử một đường (1) 21/12/2013
29 Chương 29 Tiên Hà Phong Bạo - Sinh tử một đường (2) 21/12/2013
30 Chương 30 Tiên Hà Phong Bạo - Hàn đàm quái ngư 21/12/2013
31 Chương 31 Tiên Hà Phong Bạo - Học phủ chiêu sinh (1) 21/12/2013
32 Chương 32 Tiên Hà Phong Bạo - Học phủ chiêu sinh (2) 21/12/2013
33 Chương 33 Tiên Hà Phong Bạo - Từ trên giáng xuống 21/12/2013
34 Chương 34 Tiên Hà Phong Bạo - Chiến tiền nhiệt thân (1) 21/12/2013
35 Chương 35 Tiên Hà Phong Bạo - Chiến tiền nhiệt thân (2) 21/12/2013
36 Chương 36 Tiên Hà Phong Bạo - Đặc sắc vô cùng 21/12/2013
37 Chương 37 Tiên Hà Phong Bạo - Khảo nhập học phủ (1) 21/12/2013
38 Chương 38 Tiên Hà Phong Bạo - Khảo nhập học phủ (2) 21/12/2013
39 Chương 39 Tiên Hà Phong Bạo - Lựa chọn của kiếp trước 21/12/2013
40 Chương 40 Tiên Hà Phong Bạo - Học phủ tiểu trấn (1) 21/12/2013
41 Chương 41 Tiên Hà Phong Bạo - Học phủ tiểu trấn (2) 21/12/2013
42 Chương 42 Tiên Hà Phong Bạo - Kỳ ngộ mới 21/12/2013
43 Chương 43 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàng Long Đông Phương 21/12/2013
44 Chương 44 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh vũ quần tụ (1) 21/12/2013
45 Chương 45 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh vũ quần tụ (2) 21/12/2013
46 Chương 46 Tiên Hà Phong Bạo - Vọng tiê thạch thai 21/12/2013
47 Chương 47 Tiên Hà Phong Bạo - Thoát phàm tam giai (1) 21/12/2013
48 Chương 48 Tiên Hà Phong Bạo - Thoát phàm tam giai (2) 21/12/2013
49 Chương 49 Tiên Hà Phong Bạo - Đệ tử ngoại môn (1) 21/12/2013
50 Chương 50 Tiên Hà Phong Bạo - Đệ tử ngoại môn (2) 21/12/2013
51 Chương 51 Tiên Hà Phong Bạo - Vạn phó chấp sự 21/12/2013
52 Chương 52 Tiên Hà Phong Bạo - Lôi đình song sát (1) 21/12/2013
53 Chương 53 Tiên Hà Phong Bạo - Lôi đình song sát (2) 21/12/2013
54 Chương 54 Tiên Hà Phong Bạo - Nang trung tu sáp 21/12/2013
55 Chương 55 Tiên Hà Phong Bạo - Phân phối nhiệm vụ (1) 21/12/2013
56 Chương 56 Tiên Hà Phong Bạo - Phân phối nhiệm vụ (2) 21/12/2013
57 Chương 57 Tiên Hà Phong Bạo - Đột phá ngũ trọng 21/12/2013
58 Chương 58 Tiên Hà Phong Bạo - Hồng nhan họa thủy (1) 21/12/2013
59 Chương 59 Tiên Hà Phong Bạo - Hồng nhan họa thủy (2) 21/12/2013
60 Chương 60 Tiên Hà Phong Bạo - Truyền thuyết Tiên Hà (1) 21/12/2013
61 Chương 61 Tiên Hà Phong Bạo - Truyền thuyết Tiên Hà (2) 21/12/2013
62 Chương 62 Tiên Hà Phong Bạo - Tiên sĩ giằng co (1) 21/12/2013
63 Chương 63 Tiên Hà Phong Bạo - Tiên sĩ giằng co (2) 21/12/2013
64 Chương 64 Tiên Hà Phong Bạo - Lại đột phá (1) 21/12/2013
65 Chương 65 Tiên Hà Phong Bạo - Lại đột phá (2) 21/12/2013
66 Chương 66 Tiên Hà Phong Bạo - Tam biến cuối cùng 21/12/2013
67 Chương 67 Tiên Hà Phong Bạo - Nhạc Phong sư đệ (1) 21/12/2013
68 Chương 68 Tiên Hà Phong Bạo - Nhạc Phong sư đệ (2) 21/12/2013
69 Chương 69 Tiên Hà Phong Bạo - Ban thưởng mê người (1) 21/12/2013
70 Chương 70 Tiên Hà Phong Bạo - Ban thưởng mê người (2) 21/12/2013
71 Chương 71 Tiên Hà Phong Bạo - Tao ngộ Huyết Linh Đạo (1) 21/12/2013
72 Chương 72 Tiên Hà Phong Bạo - Tao ngộ Huyết Linh Đạo (2) 21/12/2013
73 Chương 73 Tiên Hà Phong Bạo - Lật thuyền trong mương 21/12/2013
74 Chương 74 Tiên Hà Phong Bạo - Tuyệt cảnh chém giết (1) 21/12/2013
75 Chương 75 Tiên Hà Phong Bạo - Tuyệt cảnh chém giết (2) 21/12/2013
76 Chương 76 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh Vẫn Kiếm Tông (1) 21/12/2013
77 Chương 77 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh vũ quần tụ (2) 21/12/2013
78 Chương 78 Tiên Hà Phong Bạo - Võ đạo cấm thuật (1) 21/12/2013
79 Chương 79 Tiên Hà Phong Bạo - Võ đạo cấm thuật (2) 21/12/2013
80 Chương 80 Tiên Hà Phong Bạo - Luyện Thể thất trọng 21/12/2013
81 Chương 81 Tiên Hà Phong Bạo - Một chưởng băng sát. (1) 21/12/2013
82 Chương 82 Tiên Hà Phong Bạo - Một chưởng băng sát. (2) 21/12/2013
83 Chương 83 Tiên Hà Phong Bạo - Hai tông sâu xa. 21/12/2013
84 Chương 84 Tiên Hà Phong Bạo - Lựa chọn của kiếp này. (1) 21/12/2013
85 Chương 85 Tiên Hà Phong Bạo - Lựa chọn của kiếp này. (2) 21/12/2013
86 Chương 86 Tiên Hà Phong Bạo - Bắc Nhai Tiểu Các. (1) 21/12/2013
87 Chương 87 Tiên Hà Phong Bạo - Bắc Nhai Tiểu Các. (2) 21/12/2013
88 Chương 88 Tiên Hà Phong Bạo - Kỳ ngộ không thể cầu 21/12/2013
89 Chương 89 Tiên Hà Phong Bạo - Ngươi lừa ta gạt. (1) 21/12/2013
90 Chương 90 Tiên Hà Phong Bạo - Ngươi lừa ta gạt. (2) 21/12/2013
91 Chương 91 Tiên Hà Phong Bạo - Nhất khiếu chấn tiên môn. 21/12/2013
92 Chương 92 Tiên Hà Phong Bạo - Vực sâu huyền mê. (1) 21/12/2013
93 Chương 93 Tiên Hà Phong Bạo - Vực sâu huyền mê. (2) 21/12/2013
94 Chương 94 Tiên Hà Phong Bạo - Hiềm nghi trai bao. 21/12/2013
95 Chương 95 Tiên Hà Phong Bạo - Áo gấm về nhà. 21/12/2013
96 Chương 96 Tiên Hà Phong Bạo - Đại môn võ tu. (1) 21/12/2013
97 Chương 97 Tiên Hà Phong Bạo - Đại môn võ tu. (2) 21/12/2013
98 Chương 98 Tiên Hà Phong Bạo - Mười năm giao dịch. 21/12/2013
99 Chương 99 Tiên Hà Phong Bạo - Tam Linh Lộc Huyết. (1) 21/12/2013
100 Chương 100 Tiên Hà Phong Bạo - Tam Linh Lộc Huyết. (2) 21/12/2013
101 Chương 101 Tiên Hà Phong Bạo - Biến cuối cùng. 21/12/2013
102 Chương 102 Tiên Hà Phong Bạo - Không gian Bí Cảnh. 21/12/2013
103 Chương 103 Tiên Hà Phong Bạo - Danh ngạch ngoài ý. (1) 21/12/2013
104 Chương 104 Tiên Hà Phong Bạo - Danh ngạch ngoài ý. (2) 21/12/2013
105 Chương 105 Tiên Hà Phong Bạo - Luyện Thần tiên sư. (1) 21/12/2013
106 Chương 106 Tiên Hà Phong Bạo - Luyện Thần tiên sư. (2) 21/12/2013
107 Chương 107 Tiên Hà Phong Bạo - Trước giờ ám đào. 21/12/2013
108 Chương 108 Tiên Hà Phong Bạo - Cửa vào Bí Cảnh. (1) 21/12/2013
109 Chương 109 Tiên Hà Phong Bạo - Cửa vào Bí Cảnh. (2) 21/12/2013
110 Chương 110 Tiên Hà Phong Bạo - Mở ra Bí Cảnh. 21/12/2013
111 Chương 111 Tiên Hà Phong Bạo - Sơ lộ thân thủ. (1) 21/12/2013
112 Chương 112 Tiên Hà Phong Bạo - Sơ lộ thân thủ. (2) 21/12/2013
113 Chương 113 Tiên Hà Phong Bạo - Yêu hóa biên bức. 21/12/2013
114 Chương 114 Tiên Hà Phong Bạo - Động quật thần bí. (1) 21/12/2013
115 Chương 115 Tiên Hà Phong Bạo - Động quật thần bí. (2) 21/12/2013
116 Chương 116 Tiên Hà Phong Bạo - Tử Tinh nham quáng. 21/12/2013
117 Chương 117 Tiên Hà Phong Bạo - Sào huyệt con dơi. (1) 21/12/2013
118 Chương 118 Tiên Hà Phong Bạo - Sào huyệt con dơi. (2) 21/12/2013
119 Chương 119 Tiên Hà Phong Bạo - Đại chiến Biên Bức Vương. (1) 21/12/2013
120 Chương 120 Tiên Hà Phong Bạo - Đại chiến Biên Bức Vương. (2) 21/12/2013
121 Chương 121 Tiên Hà Phong Bạo - Đại chiến Biên Bức Vương. (3) 21/12/2013
122 Chương 122 Tiên Hà Phong Bạo - Phân phối chiến lợi phẩm. 21/12/2013
123 Chương 123 Tiên Hà Phong Bạo - Bí Cảnh tu luyện. (1) 21/12/2013
124 Chương 124 Tiên Hà Phong Bạo - Bí Cảnh tu luyện. (2) 21/12/2013
125 Chương 125 Tiên Hà Phong Bạo - Đột phá cửu trọng. 21/12/2013
126 Chương 126 Tiên Hà Phong Bạo - Tu hành đại môn. (1) 21/12/2013
127 Chương 127 Tiên Hà Phong Bạo - Tu hành đại môn. (2) 21/12/2013
128 Chương 128 Tiên Hà Phong Bạo - Tu hành đại môn. (3) 21/12/2013
129 Chương 129 Tiên Hà Phong Bạo - Sơn lâm xà huyệt. (1) 21/12/2013
130 Chương 130 Tiên Hà Phong Bạo - Sơn lâm xà huyệt. (2) 21/12/2013
131 Chương 131 Tiên Hà Phong Bạo - Sơn lâm xà huyệt. (3) 21/12/2013
132 Chương 132 Tiên Hà Phong Bạo - Long xà cộng vũ. 21/12/2013
133 Chương 133 Tiên Hà Phong Bạo - Xích Xà Quả. (1) 21/12/2013
134 Chương 134 Tiên Hà Phong Bạo - Xích Xà Quả. (2) 21/12/2013
135 Chương 135 Tiên Hà Phong Bạo - Bí Cảnh kinh biến. 21/12/2013
136 Chương 136 Tiên Hà Phong Bạo - Mật điện giữa hồ. (1) 21/12/2013
137 Chương 137 Tiên Hà Phong Bạo - Mật điện giữa hồ. (2) 21/12/2013
138 Chương 138 Tiên Hà Phong Bạo - Tất cả đều là bảo vật. 21/12/2013
139 Chương 139 Tiên Hà Phong Bạo - Bí cảnh tuyền nhãn. (1) 21/12/2013
140 Chương 140 Tiên Hà Phong Bạo - Bí cảnh tuyền nhãn. (2) 21/12/2013
141 Chương 141 Tiên Hà Phong Bạo - Bí cảnh tuyền nhãn. (3) 21/12/2013
142 Chương 142 Tiên Hà Phong Bạo - Viện trợ ngoài ý muốn. (1) 21/12/2013
143 Chương 143 Tiên Hà Phong Bạo - Viện trợ ngoài ý muốn. (2) 21/12/2013
144 Chương 144 Tiên Hà Phong Bạo - Nửa bước thập trọng. (1) 21/12/2013
145 Chương 145 Tiên Hà Phong Bạo - Nửa bước thập trọng. (2) 21/12/2013
146 Chương 146 Tiên Hà Phong Bạo - Tàn hồn hiển uy. 21/12/2013
147 Chương 147 Tiên Hà Phong Bạo - Đại hoạch toàn thắng. 21/12/2013
148 Chương 148 Tiên Hà Phong Bạo - Linh khí phong bạo. (1) 21/12/2013
149 Chương 149 Tiên Hà Phong Bạo - Linh khí phong bạo. (2) 21/12/2013
150 Chương 150 Tiên Hà Phong Bạo - Tự nghĩ ra thập biến. (1) 21/12/2013
151 Chương 151 Tiên Hà Phong Bạo - Tự nghĩ ra thập biến. (2) 21/12/2013
152 Chương 152 Tiên Hà Phong Bạo - Túi trữ vật cường đại. (1) 21/12/2013
153 Chương 153 Tiên Hà Phong Bạo - Túi trữ vật cường đại. (2) 21/12/2013
154 Chương 154 Tiên Hà Phong Bạo - Thắng lợi trở về. 21/12/2013
155 Chương 155 Tiên Hà Phong Bạo - Phản đồ tông môn. (1) 21/12/2013
156 Chương 156 Tiên Hà Phong Bạo - Phản đồ tông môn. (2) 21/12/2013
157 Chương 157 Tiên Hà Phong Bạo - Thập trọn nộ tức. 21/12/2013
158 Chương 158 Tiên Hà Phong Bạo - Pháp khí đối chiến. (1) 21/12/2013
159 Chương 159 Tiên Hà Phong Bạo - Pháp khí đối chiến. (2) 21/12/2013
160 Chương 160 Tiên Hà Phong Bạo - Pháp khí đối chiến. (2) 21/12/2013
161 Chương 161 Tiên Hà Phong Bạo - Pháp môn thể tu. 21/12/2013
162 Chương 162 Tiên Hà Phong Bạo - Chân hỏa lô. (1) 21/12/2013
163 Chương 163 Tiên Hà Phong Bạo - Chân hỏa lô. (2) 21/12/2013
164 Chương 164 Tiên Hà Phong Bạo - Chân hỏa tôi thể. 21/12/2013
165 Chương 165 Tiên Hà Phong Bạo - Đồng đúc chi thể. (1) 21/12/2013
166 Chương 166 Tiên Hà Phong Bạo - Đồng đúc chi thể. (2) 21/12/2013
167 Chương 167 Tiên Hà Phong Bạo - Lãnh tinh kiếm quyết. (1) 21/12/2013
168 Chương 168 Tiên Hà Phong Bạo - Lãnh tinh kiếm quyết. (2) 21/12/2013
169 Chương 169 Tiên Hà Phong Bạo - Hung hãn áp chế nhuệ khí. (1) 21/12/2013
170 Chương 170 Tiên Hà Phong Bạo - Hung hãn áp chế nhuệ khí. (2) 21/12/2013
171 Chương 171 Tiên Hà Phong Bạo - Linh phù hiển uy. 21/12/2013
172 Chương 172 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàng Long linh thành. (1) 21/12/2013
173 Chương 173 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàng Long linh thành. (2) 21/12/2013
174 Chương 174 Tiên Hà Phong Bạo - Rực rỡ muôn màu. (1) 21/12/2013
175 Chương 175 Tiên Hà Phong Bạo - Rực rỡ muôn màu. (2) 21/12/2013
176 Chương 176 Tiên Hà Phong Bạo - Trương Thiên linh lâu. (1) 21/12/2013
177 Chương 177 Tiên Hà Phong Bạo - Trương Thiên linh lâu. (2) 21/12/2013
178 Chương 178 Tiên Hà Phong Bạo - Đệ nhất mỹ nữ Hoàng Long. 21/12/2013
179 Chương 179 Tiên Hà Phong Bạo - Đông Phong Bá. (1) 21/12/2013
180 Chương 180 Tiên Hà Phong Bạo - Đông Phong Bá. (2) 21/12/2013
181 Chương 181 Tiên Hà Phong Bạo - Tất thắng chi tâm. (1) 21/12/2013
182 Chương 182 Tiên Hà Phong Bạo - Tất thắng chi tâm. (2) 21/12/2013
183 Chương 183 Tiên Hà Phong Bạo - Tất thắng chi tâm. (3) 21/12/2013
184 Chương 184 Tiên Hà Phong Bạo - Phá vây xuất thành. (1) 21/12/2013
185 Chương 185 Tiên Hà Phong Bạo - Phá vây xuất thành. (2) 21/12/2013
186 Chương 186 Tiên Hà Phong Bạo - Nhất cử diệt địch. (1) 21/12/2013
187 Chương 187 Tiên Hà Phong Bạo - Nhất cử diệt địch. (2) 21/12/2013
188 Chương 188 Tiên Hà Phong Bạo - Tai ương diệt môn. 21/12/2013
189 Chương 189 Tiên Hà Phong Bạo - Cường giả ngưng đan. (1) 21/12/2013
190 Chương 190 Tiên Hà Phong Bạo - Cường giả ngưng đan. (2) 21/12/2013
191 Chương 191 Tiên Hà Phong Bạo - Ngọc thạch câu phần. (1) 21/12/2013
192 Chương 192 Tiên Hà Phong Bạo - Ngọc thạch câu phần. (2) 21/12/2013
193 Chương 193 Tiên Hà Phong Bạo - Tuyệt mạng nghịch tập. 21/12/2013
194 Chương 194 Tiên Hà Phong Bạo - Sống sót sau tai nạn. (1) 21/12/2013
195 Chương 195 Tiên Hà Phong Bạo - Sống sót sau tai nạn. (2) 21/12/2013
196 Chương 196 Tiên Hà Phong Bạo - Quỳnh Ngọc Phi Các. (1) 21/12/2013
197 Chương 197 Tiên Hà Phong Bạo - Quỳnh Ngọc Phi Các. (2) 21/12/2013
198 Chương 198 Tiên Hà Phong Bạo - Huyết mạch Đông Phương. 21/12/2013
199 Chương 199 Tiên Hà Phong Bạo - Thanh sơn lục cứ. (1) 21/12/2013
200 Chương 200 Tiên Hà Phong Bạo - Thanh sơn lục cứ. (2) 21/12/2013
201 Chương 201 Tiên Hà Phong Bạo - Đồng đúc tiểu thành. (1) 21/12/2013
202 Chương 202 Tiên Hà Phong Bạo - Đồng đúc tiểu thành. (2) 21/12/2013
203 Chương 203 Tiên Hà Phong Bạo - Thể tu chi chiến. (1) 21/12/2013
204 Chương 204 Tiên Hà Phong Bạo - Thể tu chi chiến. (2) 21/12/2013
205 Chương 205 Tiên Hà Phong Bạo - Thể tu chi chiến. (3) 21/12/2013
206 Chương 206 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh hải chi mê. 21/12/2013
207 Chương 207 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh hải chi mê. 21/12/2013
208 Chương 208 Tiên Hà Phong Bạo - Đào bảo trong chợ 21/12/2013
209 Chương 209 Tiên Hà Phong Bạo - Tiên Hòa lão điếm 21/12/2013
210 Chương 210 Tiên Hà Phong Bạo - Tiên Hòa lão điếm 21/12/2013
211 Chương 211 Tiên Hà Phong Bạo - Nguyệt quang bí châu. 21/12/2013
212 Chương 212 Tiên Hà Phong Bạo - Đại trưởng lão trong tộc 21/12/2013
213 Chương 213 Tiên Hà Phong Bạo - Đại trưởng lão trong tộc. 21/12/2013
214 Chương 214 Tiên Hà Phong Bạo - Thịnh yến Trương gia 21/12/2013
215 Chương 215 Tiên Hà Phong Bạo - Thịnh yến Trương gia 21/12/2013
216 Chương 216 Tiên Hà Phong Bạo - Tiên Diễn Sư. 21/12/2013
217 Chương 217 Tiên Hà Phong Bạo - Gia chủ Trương thị. 21/12/2013
218 Chương 218 Tiên Hà Phong Bạo - Gia chủ Trương thị. 21/12/2013
219 Chương 219 Tiên Hà Phong Bạo - Sở Đông quyết định. 21/12/2013
220 Chương 220 Tiên Hà Phong Bạo - Sở Đông quyết định. 21/12/2013
221 Chương 221 Tiên Hà Phong Bạo - Thông Thần cổ tích. 21/12/2013
222 Chương 222 Tiên Hà Phong Bạo - Thông Thần cổ tích. 21/12/2013
223 Chương 223 Tiên Hà Phong Bạo - Quỷ ảnh ám tập 21/12/2013
224 Chương 224 Tiên Hà Phong Bạo - Vân Thủy Phi Bộc 21/12/2013
225 Chương 225 Tiên Hà Phong Bạo - Vân Thủy Phi Bộc 21/12/2013
226 Chương 226 Tiên Hà Phong Bạo - Bắt đầu tranh phong 21/12/2013
227 Chương 227 Tiên Hà Phong Bạo - Bắt đầu tranh phong 21/12/2013
228 Chương 228 Tiên Hà Phong Bạo - Cường giả ma tu 21/12/2013
229 Chương 229 Tiên Hà Phong Bạo - Cường giả ma tu 21/12/2013
230 Chương 230 Tiên Hà Phong Bạo - Tập kích Tiên Sư. 21/12/2013
231 Chương 231 Tiên Hà Phong Bạo - Tồi khô nhất phách. 21/12/2013
232 Chương 232 Tiên Hà Phong Bạo - Tồi khô nhất phách. 21/12/2013
233 Chương 233 Tiên Hà Phong Bạo - Lại nghịch sát lần nữa 21/12/2013
234 Chương 234 Tiên Hà Phong Bạo - Lại nghịch sát lần nữa 2 21/12/2013
235 Chương 235 Tiên Hà Phong Bạo - Một kích kinh hồn 1 21/12/2013
236 Chương 236 Tiên Hà Phong Bạo - Một kích kinh hồn 2 21/12/2013
237 Chương 237 Tiên Hà Phong Bạo - Tìm hiểu đột phá. 21/12/2013
238 Chương 238 Tiên Hà Phong Bạo - Quỷ ảnh tái hiện 21/12/2013
240 Chương 240 Tiên Hà Phong Bạo - Thể tu truyền giáo 21/12/2013
243 Chương 243 Tiên Hà Phong Bạo - Địa Linh Hỏa Huyệt. 21/12/2013
244 Chương 244 Tiên Hà Phong Bạo - Đồng chú đại thành. 21/12/2013
245 Chương 245 Tiên Hà Phong Bạo - Nhất phu đương quan 1 21/12/2013
246 Chương 246 Tiên Hà Phong Bạo - Nhất phu đương quan 2 21/12/2013
247 Chương 247 Tiên Hà Phong Bạo - Một lưới bắt hết 1 21/12/2013
248 Chương 248 Tiên Hà Phong Bạo - Một lưới bắt hết. 21/12/2013
249 Chương 249 Tiên Hà Phong Bạo - Truyền thuyết Thần Hoang. 21/12/2013
250 Chương 250 Tiên Hà Phong Bạo - Truyền thuyết Thần Hoang 21/12/2013
251 Chương 251 Tiên Hà Phong Bạo - Đột phá Luyện Thần. 21/12/2013
252 Chương 252 Tiên Hà Phong Bạo - Rốt cục xuất quan. 21/12/2013
253 Chương 253 Tiên Hà Phong Bạo - Rốt cục xuất quan. 21/12/2013
254 Chương 254 Tiên Hà Phong Bạo - Một quyền kinh nhân. 21/12/2013
255 Chương 255 Tiên Hà Phong Bạo - Một quyền kinh nhân. 21/12/2013
256 Chương 256 Tiên Hà Phong Bạo - Tiếp viện thủ chiến. 21/12/2013
257 Chương 257 Tiên Hà Phong Bạo - Lôi Đình liên sát. (1) 21/12/2013
258 Chương 258 Tiên Hà Phong Bạo - Lôi Đình liên sát. (2) 21/12/2013
259 Chương 259 Tiên Hà Phong Bạo - Chiến tích kinh người. 21/12/2013
260 Chương 260 Tiên Hà Phong Bạo - Chiến tích kinh người. 21/12/2013
261 Chương 261 Tiên Hà Phong Bạo - Thất Linh Đồng Tước. (1) 21/12/2013
262 Chương 262 Tiên Hà Phong Bạo - Thất Linh Đồng Tước. (2) 21/12/2013
263 Chương 263 Tiên Hà Phong Bạo - Lần thứ hai tham chiến. 21/12/2013
264 Chương 264 Tiên Hà Phong Bạo - Lần thứ hai tham chiến. 21/12/2013
265 Chương 265 Tiên Hà Phong Bạo - Viêm hỏa kinh khủng 21/12/2013
266 Chương 266 Tiên Hà Phong Bạo - Thế cục xoay chuyển. 21/12/2013
267 Chương 267 Tiên Hà Phong Bạo - Thế cục xoay chuyển. 21/12/2013
268 Chương 268 Tiên Hà Phong Bạo - Nhiệm vụ mới. 21/12/2013
269 Chương 269 Tiên Hà Phong Bạo - Nhiệm vụ mới. 21/12/2013
270 Chương 270 Tiên Hà Phong Bạo - Liên diệt ba người. 21/12/2013
271 Chương 271 Tiên Hà Phong Bạo - Liên diệt ba người. 21/12/2013
272 Chương 272 Tiên Hà Phong Bạo - Từng bước mưu tính 21/12/2013
273 Chương 273 Tiên Hà Phong Bạo - Đổng Băng Vân 21/12/2013
274 Chương 274 Tiên Hà Phong Bạo - Đổng Băng Vân 21/12/2013
275 Chương 275 Tiên Hà Phong Bạo - Nhân mệnh thiên cơ. 21/12/2013
276 Chương 276 Tiên Hà Phong Bạo - Nhân mệnh thiên cơ. 21/12/2013
277 Chương 277 Tiên Hà Phong Bạo - Viêm hỏa luyện khí. 21/12/2013
278 Chương 278 Tiên Hà Phong Bạo - Hai mặt giáp công 21/12/2013
279 Chương 279 Tiên Hà Phong Bạo - Hai mặt giáp công 21/12/2013
280 Chương 280 Tiên Hà Phong Bạo - Đại cục đã định 21/12/2013
281 Chương 281 Tiên Hà Phong Bạo - Đại cục đã định 21/12/2013
282 Chương 282 Tiên Hà Phong Bạo - Ngân Cương Chi Thể 21/12/2013
283 Chương 283 Tiên Hà Phong Bạo - Giết trở về Tinh Vũ Sơn 21/12/2013
284 Chương 284 Tiên Hà Phong Bạo - Giết trở về Tinh Vũ Sơn 21/12/2013
285 Chương 285 Tiên Hà Phong Bạo - Luyện Thần thất trọng 21/12/2013
286 Chương 286 Tiên Hà Phong Bạo - Luyện Thần thất trọng 21/12/2013
287 Chương 287 Tiên Hà Phong Bạo - Ba người đồng lòng 21/12/2013
288 Chương 288 Tiên Hà Phong Bạo - Ba người đồng lòng 21/12/2013
289 Chương 289 Tiên Hà Phong Bạo - Thần thông huyết mạch 21/12/2013
290 Chương 290 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàng Long rung động 21/12/2013
291 Chương 291 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàng Long rung động 21/12/2013
292 Chương 292 Tiên Hà Phong Bạo - Phương Thiên Trọng Thành 21/12/2013
293 Chương 293 Tiên Hà Phong Bạo - Phương Thiên Trọng Thành 21/12/2013
294 Chương 294 Tiên Hà Phong Bạo - Tử Thiên Lệnh (1) 21/12/2013
295 Chương 295 Tiên Hà Phong Bạo - Tử Thiên Lệnh. (2) 21/12/2013
296 Chương 296 Tiên Hà Phong Bạo - Ngưng Đan ngã xuống 21/12/2013
297 Chương 297 Tiên Hà Phong Bạo - Đan Đạo Tam Cảnh 21/12/2013
298 Chương 298 Tiên Hà Phong Bạo - Đan Đạo Tam Cảnh 21/12/2013
299 Chương 299 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàng Long mạt khúc 21/12/2013
300 Chương 300 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàng Long mạt khúc 21/12/2013
301 Chương 301 Tiên Hà Phong Bạo - Bát Hoang Sa Mạc 21/12/2013
302 Chương 302 Tiên Hà Phong Bạo - Di lạc cửu thành 21/12/2013
303 Chương 303 Tiên Hà Phong Bạo - Di lạc cửu thành 21/12/2013
304 Chương 304 Tiên Hà Phong Bạo - Ma Lang Tam Sát 21/12/2013
305 Chương 305 Tiên Hà Phong Bạo - Ma Lang Tam Sát 21/12/2013
306 Chương 306 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Cơ cổ thành. 21/12/2013
307 Chương 307 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Cơ cổ thành. 21/12/2013
308 Chương 308 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Cơ lâu thần bí 21/12/2013
309 Chương 309 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Cơ lâu thần bí 21/12/2013
310 Chương 310 Tiên Hà Phong Bạo - Di lạc côi bảo 21/12/2013
311 Chương 311 Tiên Hà Phong Bạo - Có chút thu hoạch 21/12/2013
312 Chương 312 Tiên Hà Phong Bạo - Có chút thu hoạch 21/12/2013
313 Chương 313 Tiên Hà Phong Bạo - Lam Nghê Tiên Thủy Y 21/12/2013
314 Chương 314 Tiên Hà Phong Bạo - Lam Nghê Tiên Thủy Y 21/12/2013
315 Chương 315 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Hỏa linh dịch. 21/12/2013
316 Chương 316 Tiên Hà Phong Bạo - Yêu ngư hóa hình. 21/12/2013
317 Chương 317 Tiên Hà Phong Bạo - Yêu ngư hóa hình. 21/12/2013
318 Chương 318 Tiên Hà Phong Bạo - Quần khởi công chi. 21/12/2013
319 Chương 319 Tiên Hà Phong Bạo - Quần khởi công chi. 21/12/2013
320 Chương 320 Tiên Hà Phong Bạo - Đại triển thần uy 21/12/2013
321 Chương 321 Tiên Hà Phong Bạo - Đại triển thần uy 21/12/2013
322 Chương 322 Tiên Hà Phong Bạo - Bảo quang trùng thiên 21/12/2013
323 Chương 323 Tiên Hà Phong Bạo - Bảo quang trùng thiên 21/12/2013
324 Chương 324 Tiên Hà Phong Bạo - Di lạc côi bảo. 21/12/2013
325 Chương 325 Tiên Hà Phong Bạo - Cát bụi chôn vùi. 21/12/2013
326 Chương 326 Tiên Hà Phong Bạo - Cát bụi chôn vùi. 21/12/2013
327 Chương 327 Tiên Hà Phong Bạo - Ngân Cương tiểu thành 21/12/2013
328 Chương 328 Tiên Hà Phong Bạo - Ngân Cương tiểu thành 21/12/2013
329 Chương 329 Tiên Hà Phong Bạo - Thiết sách diệu dụng 21/12/2013
330 Chương 330 Tiên Hà Phong Bạo - Thông mạch đại môn 21/12/2013
331 Chương 331 Tiên Hà Phong Bạo - Thông mạch đại môn 21/12/2013
332 Chương 332 Tiên Hà Phong Bạo - Ngũ tạng ngũ hành 21/12/2013
333 Chương 333 Tiên Hà Phong Bạo - Ngũ tạng ngũ hành 21/12/2013
334 Chương 334 Tiên Hà Phong Bạo - Nguy cấp bế quan 21/12/2013
335 Chương 335 Tiên Hà Phong Bạo - Nguy cấp bế quan 21/12/2013
336 Chương 336 Tiên Hà Phong Bạo - Viêm Long chi tâm. 21/12/2013
337 Chương 337 Tiên Hà Phong Bạo - Chém giết Trùng Vương 21/12/2013
338 Chương 338 Tiên Hà Phong Bạo - Chém giết Trùng Vương 21/12/2013
339 Chương 339 Tiên Hà Phong Bạo - Cát thiên hà 21/12/2013
340 Chương 340 Tiên Hà Phong Bạo - Hỗn loạn cương phong 21/12/2013
341 Chương 341 Tiên Hà Phong Bạo - Bước vào thần hoang 21/12/2013
342 Chương 342 Tiên Hà Phong Bạo - Bước vào thần hoang 21/12/2013
343 Chương 343 Tiên Hà Phong Bạo - Đại cổ vực u ám. (1) 21/12/2013
344 Chương 344 Tiên Hà Phong Bạo - Đại cổ vực u ám. (2) 21/12/2013
345 Chương 345 Tiên Hà Phong Bạo - Tước điểu sào. 21/12/2013
346 Chương 346 Tiên Hà Phong Bạo - Đột phá tại chỗ. (1) 21/12/2013
347 Chương 347 Tiên Hà Phong Bạo - Đột phá tại chỗ. (2) 21/12/2013
348 Chương 348 Tiên Hà Phong Bạo - Kiều diễm phong tình. (1) 21/12/2013
349 Chương 349 Tiên Hà Phong Bạo - Kiều diễm phong tình. (2) 21/12/2013
350 Chương 350 Tiên Hà Phong Bạo - Yêu ngư thức tỉnh. (1) 21/12/2013
351 Chương 351 Tiên Hà Phong Bạo - Yêu ngư thức tỉnh. (2) 21/12/2013
352 Chương 352 Tiên Hà Phong Bạo - Thiết Dực Long xuất thế. 21/12/2013
353 Chương 353 Tiên Hà Phong Bạo - Áp chế Ngưng Đan. (1) 21/12/2013
354 Chương 354 Tiên Hà Phong Bạo - Áp chế Ngưng Đan. (2) 21/12/2013
355 Chương 355 Tiên Hà Phong Bạo - Chết truy không thả. (1) 21/12/2013
356 Chương 356 Tiên Hà Phong Bạo - Chết truy không thả. (2) 21/12/2013
357 Chương 357 Tiên Hà Phong Bạo - Tiềm tu củng cố 21/12/2013
358 Chương 358 Tiên Hà Phong Bạo - Cường đạo dị tộc. (1) 21/12/2013
359 Chương 359 Tiên Hà Phong Bạo - Cường đạo dị tộc. (2) 21/12/2013
360 Chương 360 Tiên Hà Phong Bạo - Kim Lang điện. 21/12/2013
361 Chương 361 Tiên Hà Phong Bạo - Đào Lâm tam kiệt. (1) 21/12/2013
362 Chương 362 Tiên Hà Phong Bạo - Đào Lâm tam kiệt. (2) 21/12/2013
363 Chương 363 Tiên Hà Phong Bạo - Thủy yêu biến dị. (1) 21/12/2013
364 Chương 364 Tiên Hà Phong Bạo - Thủy yêu biến dị. (1) 21/12/2013
365 Chương 365 Tiên Hà Phong Bạo - Pháp bảo hạng nặng. (1) 21/12/2013
366 Chương 366 Tiên Hà Phong Bạo - Pháp bảo hạng nặng. (2) 21/12/2013
367 Chương 367 Tiên Hà Phong Bạo - Họa kích xuất thế. 21/12/2013
368 Chương 368 Tiên Hà Phong Bạo - Mài đao phát uy. (1) 21/12/2013
369 Chương 369 Tiên Hà Phong Bạo - Mài đao phát uy. (2) 21/12/2013
370 Chương 370 Tiên Hà Phong Bạo - Bất Hủ Kim Đan. (1) 21/12/2013
371 Chương 371 Tiên Hà Phong Bạo - Bất Hủ Kim Đan. (2) 21/12/2013
372 Chương 372 Tiên Hà Phong Bạo - Giang vực dị biến. 21/12/2013
373 Chương 373 Tiên Hà Phong Bạo - Một kích chi uy. (1) 21/12/2013
374 Chương 374 Tiên Hà Phong Bạo - Một kích chi uy. (2) 21/12/2013
375 Chương 375 Tiên Hà Phong Bạo - ị thạch trong thủy động 21/12/2013
376 Chương 376 Tiên Hà Phong Bạo - Phong phạm cao thủ. (1) 21/12/2013
377 Chương 377 Tiên Hà Phong Bạo - Phong phạm cao thủ. (2) 21/12/2013
378 Chương 378 Tiên Hà Phong Bạo - Nghênh chiến Ngưng Đan. (1) 21/12/2013
379 Chương 379 Tiên Hà Phong Bạo - Nghênh chiến Ngưng Đan. (2) 21/12/2013
380 Chương 380 Tiên Hà Phong Bạo - Đuổi giết. 21/12/2013
381 Chương 381 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Xà trại. (1) 21/12/2013
382 Chương 382 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Xà trại. (2) 21/12/2013
383 Chương 383 Tiên Hà Phong Bạo - Hạ đại sư. (1) 21/12/2013
384 Chương 384 Tiên Hà Phong Bạo - Hạ đại sư. (2) 21/12/2013
385 Chương 385 Tiên Hà Phong Bạo - Kỳ tài có một không hai. 21/12/2013
386 Chương 386 Tiên Hà Phong Bạo - Nổi tiếng mười chín. (1) 21/12/2013
387 Chương 387 Tiên Hà Phong Bạo - Nổi tiếng mười chín. (2) 21/12/2013
388 Chương 388 Tiên Hà Phong Bạo - Thạch phá kinh thiên. 21/12/2013
389 Chương 389 Tiên Hà Phong Bạo - Xả thân hiến tế. (1) 21/12/2013
390 Chương 390 Tiên Hà Phong Bạo - Xả thân hiến tế. (2) 21/12/2013
391 Chương 391 Tiên Hà Phong Bạo - Chém diệt sáu tên. (1) 21/12/2013
392 Chương 392 Tiên Hà Phong Bạo - Chém diệt sáu tên. (2) 21/12/2013
393 Chương 393 Tiên Hà Phong Bạo - Thanh Minh ma diễm 21/12/2013
394 Chương 394 Tiên Hà Phong Bạo - Phượng Tước đản biến dị. (1) 21/12/2013
395 Chương 395 Tiên Hà Phong Bạo - Phượng Tước đản biến dị. (2) 21/12/2013
396 Chương 396 Tiên Hà Phong Bạo - Diệt tâm thiếu niên. (1) 21/12/2013
397 Chương 397 Tiên Hà Phong Bạo - Diệt tâm thiếu niên. (2) 21/12/2013
398 Chương 398 Tiên Hà Phong Bạo - Tội mưu hại 21/12/2013
399 Chương 399 Tiên Hà Phong Bạo - Từ đại sư. (1) 21/12/2013
400 Chương 400 Tiên Hà Phong Bạo - Từ đại sư. (2) 21/12/2013
401 Chương 401 Tiên Hà Phong Bạo - Bình cảnh đan đạo. (1) 21/12/2013
402 Chương 402 Tiên Hà Phong Bạo - Bình cảnh đan đạo. (2) 21/12/2013
403 Chương 403 Tiên Hà Phong Bạo - Luyện chế Bảo khí. 21/12/2013
404 Chương 404 Tiên Hà Phong Bạo - Tỳ chủ Thổ. (1) 21/12/2013
405 Chương 405 Tiên Hà Phong Bạo - Tỳ chủ Thổ. (2) 21/12/2013
406 Chương 406 Tiên Hà Phong Bạo - Hắc Bạch song quỷ. (1) 21/12/2013
407 Chương 407 Tiên Hà Phong Bạo - Hắc Bạch song quỷ. (2) 21/12/2013
408 Chương 408 Tiên Hà Phong Bạo - Hỏa sinh Thổ 21/12/2013
409 Chương 409 Tiên Hà Phong Bạo - Giết lùi cường địch. (1) 21/12/2013
410 Chương 410 Tiên Hà Phong Bạo - Giết lùi cường địch. (2) 21/12/2013
411 Chương 411 Tiên Hà Phong Bạo - Điên cuồng tăng lên. (1) 21/12/2013
412 Chương 412 Tiên Hà Phong Bạo - Điên cuồng tăng lên. (2) 21/12/2013
413 Chương 413 Tiên Hà Phong Bạo - Công kích quá yếu 21/12/2013
414 Chương 414 Tiên Hà Phong Bạo - Liên tục chém Ngưng Đan. (1) 21/12/2013
415 Chương 415 Tiên Hà Phong Bạo - Liên tục chém Ngưng Đan. (2) 21/12/2013
416 Chương 416 Tiên Hà Phong Bạo - Đồng tước chi nghi. (1) 21/12/2013
417 Chương 417 Tiên Hà Phong Bạo - Đồng tước chi nghi. (2) 21/12/2013
418 Chương 418 Tiên Hà Phong Bạo - Phượng Tước biến dị xuất thế. 21/12/2013
419 Chương 419 Tiên Hà Phong Bạo - Lăn. (1) 21/12/2013
420 Chương 420 Tiên Hà Phong Bạo - Lăn. (2) 21/12/2013
421 Chương 421 Tiên Hà Phong Bạo - Giết nói sau. 21/12/2013
422 Chương 422 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Lam Vân Lôi. (1) 21/12/2013
423 Chương 423 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Lam Vân Lôi. (2) 21/12/2013
424 Chương 424 Tiên Hà Phong Bạo - Chuyển hóa Nguyên lực. (1) 21/12/2013
425 Chương 425 Tiên Hà Phong Bạo - Chuyển hóa Nguyên lực. (2) 21/12/2013
426 Chương 426 Tiên Hà Phong Bạo - Đánh chó mù đường. 21/12/2013
427 Chương 427 Tiên Hà Phong Bạo - Diệt tộc. (1) 21/12/2013
428 Chương 428 Tiên Hà Phong Bạo - Diệt tộc. (2) 21/12/2013
429 Chương 429 Tiên Hà Phong Bạo - Trung tâm Ám Đại cổ vực. (1) 21/12/2013
430 Chương 430 Tiên Hà Phong Bạo - Trung tâm Ám Đại cổ vực. (2) 21/12/2013
431 Chương 431 Tiên Hà Phong Bạo - Chuẩn bị sung túc 21/12/2013
432 Chương 432 Tiên Hà Phong Bạo - Thánh Cô áo đen. (1) 21/12/2013
433 Chương 433 Tiên Hà Phong Bạo - Thánh Cô áo đen. (2) 21/12/2013
434 Chương 434 Tiên Hà Phong Bạo - Tử Hải Chi Địa. (1) 21/12/2013
435 Chương 435 Tiên Hà Phong Bạo - Tử Hải Chi Địa. (2) 21/12/2013
436 Chương 436 Tiên Hà Phong Bạo - Minh Tước hiển uy. (1) 21/12/2013
437 Chương 437 Tiên Hà Phong Bạo - Minh Tước hiển uy. (2) 21/12/2013
438 Chương 438 Tiên Hà Phong Bạo - Truyền thuyết Vương Tọa. (1) 21/12/2013
439 Chương 439 Tiên Hà Phong Bạo - Truyền thuyết Vương Tọa. (2) 21/12/2013
440 Chương 440 Tiên Hà Phong Bạo - Thành cổ chi quang. 21/12/2013
441 Chương 441 Tiên Hà Phong Bạo - Phong khởi vân dũng. (1) 21/12/2013
442 Chương 442 Tiên Hà Phong Bạo - Phong khởi vân dũng. (2) 21/12/2013
443 Chương 443 Tiên Hà Phong Bạo - Tứ phẩm linh quả. (1) 21/12/2013
444 Chương 444 Tiên Hà Phong Bạo - Tứ phẩm linh quả. (2) 21/12/2013
445 Chương 445 Tiên Hà Phong Bạo - Viêm Hàn giao phong. (1) 21/12/2013
446 Chương 446 Tiên Hà Phong Bạo - Viêm Hàn giao phong. (2) 21/12/2013
447 Chương 447 Tiên Hà Phong Bạo - Đẩy lui. (1) 21/12/2013
448 Chương 448 Tiên Hà Phong Bạo - Đẩy lui. (2) 21/12/2013
449 Chương 449 Tiên Hà Phong Bạo - Gặp lại tử ma. 21/12/2013
450 Chương 450 Tiên Hà Phong Bạo - Dung Linh Hợp Thể thuật. (1) 21/12/2013
451 Chương 451 Tiên Hà Phong Bạo - Dung Linh Hợp Thể thuật. (2) 21/12/2013
452 Chương 452 Tiên Hà Phong Bạo - Tử Ma nhập thể. (1) 21/12/2013
453 Chương 453 Tiên Hà Phong Bạo - Tử Ma nhập thể. (2) 21/12/2013
454 Chương 454 Tiên Hà Phong Bạo - Đại cổ bối thần bí. (1) 21/12/2013
455 Chương 455 Tiên Hà Phong Bạo - Đại cổ bối thần bí. (2) 21/12/2013
456 Chương 456 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh không bí linh thuật. (1) 21/12/2013
457 Chương 457 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh không bí linh thuật. (2) 21/12/2013
458 Chương 458 Tiên Hà Phong Bạo - Âm thanh của tự nhiên 21/12/2013
459 Chương 459 Tiên Hà Phong Bạo - Nhân Ngư Chi Lệ. (1) 21/12/2013
460 Chương 460 Tiên Hà Phong Bạo - Nhân Ngư Chi Lệ. (2) 21/12/2013
461 Chương 461 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Hạt Ma Kiếm. (1) 21/12/2013
462 Chương 462 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Hạt Ma Kiếm. (2) 21/12/2013
463 Chương 463 Tiên Hà Phong Bạo - Di Thiên Hải Khiếu. (1) 21/12/2013
464 Chương 464 Tiên Hà Phong Bạo - Di Thiên Hải Khiếu. (2) 21/12/2013
465 Chương 465 Tiên Hà Phong Bạo - Khổ tu vài năm. 21/12/2013
466 Chương 466 Tiên Hà Phong Bạo - Kim Phách Vương Thể. (1) 21/12/2013
467 Chương 467 Tiên Hà Phong Bạo - Kim Phách Vương Thể. (2) 21/12/2013
468 Chương 468 Tiên Hà Phong Bạo - Một quyền đuổi giết. (1) 21/12/2013
469 Chương 469 Tiên Hà Phong Bạo - Một quyền đuổi giết. (2) 21/12/2013
470 Chương 470 Tiên Hà Phong Bạo - Tái nhập Thiên Xà trại. (1) 21/12/2013
471 Chương 471 Tiên Hà Phong Bạo - Tái nhập Thiên Xà trại. (2) 21/12/2013
472 Chương 472 Tiên Hà Phong Bạo - Cường địch nhìn chung quanh. 21/12/2013
473 Chương 473 Tiên Hà Phong Bạo - Cường hoành bễ nghễ. (1) 21/12/2013
474 Chương 474 Tiên Hà Phong Bạo - Cường hoành bễ nghễ. (2) 21/12/2013
475 Chương 475 Tiên Hà Phong Bạo - Nhất cử toàn diệt. (1) 21/12/2013
476 Chương 476 Tiên Hà Phong Bạo - Nhất cử toàn diệt. (2) 21/12/2013
477 Chương 477 Tiên Hà Phong Bạo - Tứ phẩm bảo khí. 21/12/2013
478 Chương 478 Tiên Hà Phong Bạo - Âm Diện đạo tặc. (1) 21/12/2013
479 Chương 479 Tiên Hà Phong Bạo - Âm Diện đạo tặc. (2) 21/12/2013
480 Chương 480 Tiên Hà Phong Bạo - Sư huynh đệ gặp lại. (1) 21/12/2013
481 Chương 481 Tiên Hà Phong Bạo - Sư huynh đệ gặp lại. (2) 21/12/2013
482 Chương 482 Tiên Hà Phong Bạo - Liễu Sâm Linh Thành. (1) 21/12/2013
483 Chương 483 Tiên Hà Phong Bạo - Liễu Sâm Linh Thành. (2) 21/12/2013
484 Chương 484 Tiên Hà Phong Bạo - Gặp lại Cam thúc. 21/12/2013
485 Chương 485 Tiên Hà Phong Bạo - Bễ nghễ quần hùng. (1) 21/12/2013
486 Chương 486 Tiên Hà Phong Bạo - Bễ nghễ quần hùng. (2) 21/12/2013
487 Chương 487 Tiên Hà Phong Bạo - Biên giới Thần Hoang. (1) 21/12/2013
488 Chương 488 Tiên Hà Phong Bạo - Biên giới Thần Hoang. (2) 21/12/2013
489 Chương 489 Tiên Hà Phong Bạo - Đột phá thuận lợi. (1) 21/12/2013
490 Chương 490 Tiên Hà Phong Bạo - Đột phá thuận lợi. (2) 21/12/2013
491 Chương 491 Tiên Hà Phong Bạo - Dấu vết để lại. 21/12/2013
492 Chương 492 Tiên Hà Phong Bạo - U Lam Thủy Châu. (1). 21/12/2013
493 Chương 493 Tiên Hà Phong Bạo - U Lam Thủy Châu. (2) 21/12/2013
494 Chương 494 Tiên Hà Phong Bạo - Trở về Phương Thiên. (1) 21/12/2013
495 Chương 495 Tiên Hà Phong Bạo - Trở về Phương Thiên. (2) 21/12/2013
496 Chương 496 Tiên Hà Phong Bạo - Đổng tiên tử. (1) 21/12/2013
497 Chương 497 Tiên Hà Phong Bạo - Đổng tiên tử. (2) 21/12/2013
498 Chương 498 Tiên Hà Phong Bạo - Sơ hiển thực lực. 21/12/2013
499 Chương 499 Tiên Hà Phong Bạo - Thế cục Côn Vân. (1) 21/12/2013
500 Chương 500 Tiên Hà Phong Bạo - Thế cục Côn Vân. (2) 21/12/2013
501 Chương 501 Tiên Hà Phong Bạo - Trọng thành nguy cơ. (1) 21/12/2013
502 Chương 502 Tiên Hà Phong Bạo - Trọng thành nguy cơ. (2) 21/12/2013
503 Chương 503 Tiên Hà Phong Bạo - Dự ngôn chi nhân. (1) 21/12/2013
504 Chương 504 Tiên Hà Phong Bạo - Dự ngôn chi nhân. (2) 21/12/2013
505 Chương 505 Tiên Hà Phong Bạo - Kim Điện Vương. 21/12/2013
506 Chương 506 Tiên Hà Phong Bạo - Cường thế trở về. (1) 21/12/2013
507 Chương 507 Tiên Hà Phong Bạo - Cường thế trở về. (2) 21/12/2013
508 Chương 508 Tiên Hà Phong Bạo - Lại vào Hoàng Long. (1) 21/12/2013
509 Chương 509 Tiên Hà Phong Bạo - Lại vào Hoàng Long. (2) 21/12/2013
510 Chương 510 Tiên Hà Phong Bạo - Quét ngang linh thành 21/12/2013
511 Chương 511 Tiên Hà Phong Bạo - Đông Phương Quý. (1) 21/12/2013
512 Chương 512 Tiên Hà Phong Bạo - Đông Phương Quý. (2) 21/12/2013
513 Chương 513 Tiên Hà Phong Bạo - Đâm chết ngươi. (1) 21/12/2013
514 Chương 514 Tiên Hà Phong Bạo - Đâm chết ngươi. (2) 21/12/2013
515 Chương 515 Tiên Hà Phong Bạo - Trọng thương Nguyên đan. (1) 21/12/2013
516 Chương 516 Tiên Hà Phong Bạo - Trọng thương Nguyên đan. (2) 21/12/2013
517 Chương 517 Tiên Hà Phong Bạo - Danh chấn Côn Vân. (1) 21/12/2013
518 Chương 518 Tiên Hà Phong Bạo - Danh chấn Côn Vân. (2) 21/12/2013
519 Chương 519 Tiên Hà Phong Bạo - Hội hợp. 21/12/2013
520 Chương 520 Tiên Hà Phong Bạo - Thiết thư trang thứ tư. (1) 21/12/2013
521 Chương 521 Tiên Hà Phong Bạo - Thiết thư trang thứ tư. (2) 21/12/2013
522 Chương 522 Tiên Hà Phong Bạo - Bắc Phong nguy cơ. (1) 21/12/2013
523 Chương 523 Tiên Hà Phong Bạo - Bắc Phong nguy cơ. (2) 21/12/2013
524 Chương 524 Tiên Hà Phong Bạo - Ma kiếm hàng thế. (1) 21/12/2013
525 Chương 525 Tiên Hà Phong Bạo - Ma kiếm hàng thế. (2) 21/12/2013
526 Chương 526 Tiên Hà Phong Bạo - Lục Bào lão ma. (1) 21/12/2013
527 Chương 527 Tiên Hà Phong Bạo - Lục Bào lão ma. (2) 21/12/2013
528 Chương 528 Tiên Hà Phong Bạo - Con rối (khôi lỗi) hiển uy. (1) 21/12/2013
529 Chương 529 Tiên Hà Phong Bạo - Con rối (khôi lỗi) hiển uy. (2) 21/12/2013
530 Chương 530 Tiên Hà Phong Bạo - Côn Vân đệ nhất nhân. 21/12/2013
531 Chương 531 Tiên Hà Phong Bạo - Cố nhân đi về cõi tiên. (1) 21/12/2013
532 Chương 532 Tiên Hà Phong Bạo - Cố nhân đi về cõi tiên. (2) 21/12/2013
533 Chương 533 Tiên Hà Phong Bạo - Tử Tiêu Lai Sử. (1) 21/12/2013
534 Chương 534 Tiên Hà Phong Bạo - Tử Tiêu Lai Sử. (2) 21/12/2013
535 Chương 535 Tiên Hà Phong Bạo - Côn Vân quốc đô. (1) 21/12/2013
536 Chương 536 Tiên Hà Phong Bạo - Côn Vân quốc đô. (2) 21/12/2013
537 Chương 537 Tiên Hà Phong Bạo - Rất có hứng thú. (1) 21/12/2013
538 Chương 538 Tiên Hà Phong Bạo - Rất có hứng thú. (2) 21/12/2013
539 Chương 539 Tiên Hà Phong Bạo - Gặp mặt quốc chủ. 21/12/2013
540 Chương 540 Tiên Hà Phong Bạo - Cầu kiến. (1) 21/12/2013
541 Chương 541 Tiên Hà Phong Bạo - Cầu kiến. (2) 21/12/2013
542 Chương 542 Tiên Hà Phong Bạo - Đàm phán không thành. (1) 21/12/2013
543 Chương 543 Tiên Hà Phong Bạo - Đàm phán không thành. (2) 21/12/2013
544 Chương 544 Tiên Hà Phong Bạo - Thân phận công chúa. (1) 21/12/2013
545 Chương 545 Tiên Hà Phong Bạo - Thân phận công chúa. (2) 21/12/2013
546 Chương 546 Tiên Hà Phong Bạo - Tìm hiểu kỳ thư. 21/12/2013
547 Chương 547 Tiên Hà Phong Bạo - Tứ kiệt tranh hùng. (1) 21/12/2013
548 Chương 548 Tiên Hà Phong Bạo - Tứ kiệt tranh hùng. (2) 21/12/2013
549 Chương 549 Tiên Hà Phong Bạo - Đông Phương Bá khiêu chiến. (1) 21/12/2013
550 Chương 550 Tiên Hà Phong Bạo - Đông Phương Bá khiêu chiến. (2) 21/12/2013
551 Chương 551 Tiên Hà Phong Bạo - Nghiên cứu lực lượng huyết mạch 21/12/2013
552 Chương 552 Tiên Hà Phong Bạo - Âm thầm tụ lực. (1) 21/12/2013
553 Chương 553 Tiên Hà Phong Bạo - Âm thầm tụ lực. (2) 21/12/2013
554 Chương 554 Tiên Hà Phong Bạo - Mười chiêu định thắng bại. (1) 21/12/2013
555 Chương 555 Tiên Hà Phong Bạo - Mười chiêu định thắng bại. (2) 21/12/2013
556 Chương 556 Tiên Hà Phong Bạo - Cuộc chiến huyết mạch! 21/12/2013
557 Chương 557 Tiên Hà Phong Bạo - Thần Hỏa Kim Cương. (1) 21/12/2013
558 Chương 558 Tiên Hà Phong Bạo - Thần Hỏa Kim Cương. (2) 21/12/2013
559 Chương 559 Tiên Hà Phong Bạo - Cự đầu gặp mặt. (1) 21/12/2013
560 Chương 560 Tiên Hà Phong Bạo - Cự đầu gặp mặt. (2) 21/12/2013
561 Chương 561 Tiên Hà Phong Bạo - Kế sách bài ngoại. (1) 21/12/2013
562 Chương 562 Tiên Hà Phong Bạo - Kế sách bài ngoại. (2) 21/12/2013
563 Chương 563 Tiên Hà Phong Bạo - Đàm phán chấm dứt. 21/12/2013
564 Chương 564 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàng cung sát cơ. (1) 21/12/2013
565 Chương 565 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàng cung sát cơ. (2) 21/12/2013
566 Chương 566 Tiên Hà Phong Bạo - Thất đại Khôi Lỗi Vương. (1) 21/12/2013
567 Chương 567 Tiên Hà Phong Bạo - hất đại Khôi Lỗi Vương. (2) 21/12/2013
568 Chương 568 Tiên Hà Phong Bạo - Từng bước đẩy mạnh 21/12/2013
569 Chương 569 Tiên Hà Phong Bạo - Kỳ tích chi vũ. (1) 21/12/2013
570 Chương 570 Tiên Hà Phong Bạo - Kỳ tích chi vũ. (2) 21/12/2013
571 Chương 571 Tiên Hà Phong Bạo - Tứ Tượng chi chiến. (1) 21/12/2013
572 Chương 572 Tiên Hà Phong Bạo - Tứ Tượng chi chiến. (2) 21/12/2013
573 Chương 573 Tiên Hà Phong Bạo - Đứt gãy. (1) 21/12/2013
574 Chương 574 Tiên Hà Phong Bạo - Đứt gãy. (2) 21/12/2013
575 Chương 575 Tiên Hà Phong Bạo - Đứt gãy. (3) 21/12/2013
576 Chương 576 Tiên Hà Phong Bạo - Nghịch chuyển Âm Dương. (1) 21/12/2013
577 Chương 577 Tiên Hà Phong Bạo - Nghịch chuyển Âm Dương. (2) 21/12/2013
578 Chương 578 Tiên Hà Phong Bạo - An trí thỏa đáng. (1) 21/12/2013
579 Chương 579 Tiên Hà Phong Bạo - An trí thỏa đáng. (2) 21/12/2013
580 Chương 580 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên địa đen tối. 21/12/2013
581 Chương 581 Tiên Hà Phong Bạo - Tấm bia cổ Bí Cảnh. (1) 21/12/2013
582 Chương 582 Tiên Hà Phong Bạo - Tấm bia cổ Bí Cảnh. (2) 21/12/2013
583 Chương 583 Tiên Hà Phong Bạo - Tiên hà văn. 21/12/2013
584 Chương 584 Tiên Hà Phong Bạo - Lôi đình chi tốc. (1) 21/12/2013
585 Chương 585 Tiên Hà Phong Bạo - Lôi đình chi tốc. (2) 21/12/2013
586 Chương 586 Tiên Hà Phong Bạo - Ngạo thị Côn Vân. (1) 21/12/2013
587 Chương 587 Tiên Hà Phong Bạo - Ngạo thị Côn Vân. (2) 21/12/2013
588 Chương 588 Tiên Hà Phong Bạo - Người sáng lập kim điện. (1) 21/12/2013
589 Chương 589 Tiên Hà Phong Bạo - Người sáng lập kim điện. (2) 21/12/2013
590 Chương 590 Tiên Hà Phong Bạo - Hoạt tử nhân. 21/12/2013
591 Chương 591 Tiên Hà Phong Bạo - Yêu Ngư hiển uy. (1) 21/12/2013
592 Chương 592 Tiên Hà Phong Bạo - Yêu Ngư hiển uy. (2) 21/12/2013
593 Chương 593 Tiên Hà Phong Bạo - Ám Không Minh ma công. (1) 21/12/2013
595 Chương 595 Tiên Hà Phong Bạo - Hồi Thiên Nhất Kiếm. 21/12/2013
596 Chương 596 Tiên Hà Phong Bạo - Phục sinh tại chỗ. (1) 21/12/2013
597 Chương 597 Tiên Hà Phong Bạo - Phục sinh tại chỗ. (2) 21/12/2013
598 Chương 598 Tiên Hà Phong Bạo - Thời cơ cuối cùng. (1) 21/12/2013
599 Chương 599 Tiên Hà Phong Bạo - Thời cơ cuối cùng. (2) 21/12/2013
600 Chương 600 Tiên Hà Phong Bạo - Không chê vào đâu được. 21/12/2013
601 Chương 601 Tiên Hà Phong Bạo - Huyết mạch chiến thắng. (1) 21/12/2013
602 Chương 602 Tiên Hà Phong Bạo - Huyết mạch chiến thắng. (2) 21/12/2013
603 Chương 603 Tiên Hà Phong Bạo - Tính toán liên hoàn. 21/12/2013
604 Chương 604 Tiên Hà Phong Bạo - Đối kháng bí thuật ngoại giới (1). 21/12/2013
605 Chương 605 Tiên Hà Phong Bạo - Đối kháng bí thuật ngoại giới (2). 21/12/2013
606 Chương 606 Tiên Hà Phong Bạo - Đối kháng bí thuật ngoại giới (3). 21/12/2013
607 Chương 607 Tiên Hà Phong Bạo - Đối kháng bí thuật ngoại giới (4). 21/12/2013
608 Chương 608 Tiên Hà Phong Bạo - Giới diện xa xôi. (1) 21/12/2013
609 Chương 609 Tiên Hà Phong Bạo - Giới diện xa xôi. (2) 21/12/2013
610 Chương 610 Tiên Hà Phong Bạo - Hóa điệp. 21/12/2013
611 Chương 611 Tiên Hà Phong Bạo - Vương triều mới. (1) 21/12/2013
612 Chương 612 Tiên Hà Phong Bạo - Vương triều mới. (2) 21/12/2013
613 Chương 613 Tiên Hà Phong Bạo - Thị thiếp nữ bộc. (1) 21/12/2013
614 Chương 614 Tiên Hà Phong Bạo - Thị thiếp nữ bộc. (2) 21/12/2013
615 Chương 615 Tiên Hà Phong Bạo - Linh hồ trọng địa. 21/12/2013
616 Chương 616 Tiên Hà Phong Bạo - Có đến mà không có về. (1) 21/12/2013
617 Chương 617 Tiên Hà Phong Bạo - Có đến mà không có về. (2) 21/12/2013
618 Chương 618 Tiên Hà Phong Bạo - Có đến mà không có về. (3) 21/12/2013
619 Chương 619 Tiên Hà Phong Bạo - Có đến mà không có về. (4) 21/12/2013
620 Chương 620 Tiên Hà Phong Bạo - Toàn quân bị diệt. (1) 21/12/2013
621 Chương 621 Tiên Hà Phong Bạo - Toàn quân bị diệt. (2) 21/12/2013
622 Chương 622 Tiên Hà Phong Bạo - Sơ hở duy nhất. 21/12/2013
623 Chương 623 Tiên Hà Phong Bạo - Tàn cuộc. (1) 21/12/2013
624 Chương 624 Tiên Hà Phong Bạo - Tàn cuộc. (2) 21/12/2013
625 Chương 625 Tiên Hà Phong Bạo - Mộng Hồi Nghịch Mệnh đại pháp. (1) 21/12/2013
626 Chương 626 Tiên Hà Phong Bạo - Mộng Hồi Nghịch Mệnh đại pháp. (2) 21/12/2013
627 Chương 627 Tiên Hà Phong Bạo - Tiền căn hậu quả. 21/12/2013
628 Chương 628 Tiên Hà Phong Bạo - Không cáo mà từ. (1) 21/12/2013
629 Chương 629 Tiên Hà Phong Bạo - Không cáo mà từ. (2) 21/12/2013
630 Chương 630 Tiên Hà Phong Bạo - Mộ Dung Thường. (1) 21/12/2013
631 Chương 631 Tiên Hà Phong Bạo - Mộ Dung Thường. (2) 21/12/2013
632 Chương 632 Tiên Hà Phong Bạo - Tổ hợp ba người. 21/12/2013
633 Chương 633 Tiên Hà Phong Bạo - Gặp lại cừu địch. (1) 21/12/2013
634 Chương 634 Tiên Hà Phong Bạo - Gặp lại cừu địch. (2) 21/12/2013
635 Chương 635 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Cơ Phiến. (1) 21/12/2013
636 Chương 636 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Cơ Phiến. (2) 21/12/2013
637 Chương 637 Tiên Hà Phong Bạo - Thần Hoang đệ nhất Thể Tu. (1) 21/12/2013
638 Chương 638 Tiên Hà Phong Bạo - Thần Hoang đệ nhất Thể Tu. (2) 21/12/2013
639 Chương 639 Tiên Hà Phong Bạo - Đoạt được tất cả. 21/12/2013
640 Chương 640 Tiên Hà Phong Bạo - Phá cấm. (1) 21/12/2013
641 Chương 641 Tiên Hà Phong Bạo - Phá cấm. (2) 21/12/2013
642 Chương 642 Tiên Hà Phong Bạo - Cấm khu cuối cùng. (1) 21/12/2013
643 Chương 643 Tiên Hà Phong Bạo - Cấm khu cuối cùng. (2) 21/12/2013
644 Chương 644 Tiên Hà Phong Bạo - Chúa tể chính thức. (1) 21/12/2013
645 Chương 645 Tiên Hà Phong Bạo - Chúa tể chính thức. (2) 21/12/2013
646 Chương 646 Tiên Hà Phong Bạo - Kim Đan hiển uy 21/12/2013
647 Chương 647 Tiên Hà Phong Bạo - Cự Thần Binh (1) 21/12/2013
648 Chương 648 Tiên Hà Phong Bạo - Cự Thần Binh (2) 21/12/2013
649 Chương 649 Tiên Hà Phong Bạo - Khống chế cổ thành (1) 21/12/2013
650 Chương 650 Tiên Hà Phong Bạo - Khống chế cổ thành (2) 21/12/2013
651 Chương 651 Tiên Hà Phong Bạo - Ba bí mật 21/12/2013
652 Chương 652 Tiên Hà Phong Bạo - Lưu lại (1) 21/12/2013
653 Chương 653 Tiên Hà Phong Bạo - Lưu lại (2) 21/12/2013
654 Chương 654 Tiên Hà Phong Bạo - Phong áp nhất kích (1) 21/12/2013
655 Chương 655 Tiên Hà Phong Bạo - Phong áp nhất kích (2) 21/12/2013
656 Chương 656 Tiên Hà Phong Bạo - Chương 656 21/12/2013
657 Chương 657 Tiên Hà Phong Bạo - Chương 657 21/12/2013
658 Chương 658 Tiên Hà Phong Bạo - Đại kiểm kê chiến lợi phẩm 21/12/2013
659 Chương 659 Tiên Hà Phong Bạo - Đại kiểm kê chiến lợi phẩm 21/12/2013
660 Chương 660 Tiên Hà Phong Bạo - Uy năng Nguyên Châu 21/12/2013
661 Chương 661 Tiên Hà Phong Bạo - Trùng kích Nguyên Đan (1) 21/12/2013
662 Chương 662 Tiên Hà Phong Bạo - Trùng kích Nguyên Đan (2) 21/12/2013
663 Chương 663 Tiên Hà Phong Bạo - Thể tu luận bàn 21/12/2013
664 Chương 664 Tiên Hà Phong Bạo - Gia trì vận mệnh quốc gia (1) 21/12/2013
665 Chương 665 Tiên Hà Phong Bạo - Gia trì vận mệnh quốc gia (2) 21/12/2013
666 Chương 666 Tiên Hà Phong Bạo - Bí cảnh di động (1) 21/12/2013
667 Chương 667 Tiên Hà Phong Bạo - Bí cảnh di động (2) 21/12/2013
668 Chương 668 Tiên Hà Phong Bạo - Hôn lễ vương đô (1) 21/12/2013
669 Chương 669 Tiên Hà Phong Bạo - Hôn lễ vương đô (2) 21/12/2013
670 Chương 670 Tiên Hà Phong Bạo - Hỏa Vân chiến thần 21/12/2013
671 Chương 671 Tiên Hà Phong Bạo - Hỏa Vân chiến thần (1) 21/12/2013
672 Chương 672 Tiên Hà Phong Bạo - Hỏa Vân chiến thần (2) 21/12/2013
673 Chương 673 Tiên Hà Phong Bạo - Tam Dương Thập Tông (1) 21/12/2013
674 Chương 674 Tiên Hà Phong Bạo - Tam Dương Thập Tông (2) 21/12/2013
675 Chương 675 Tiên Hà Phong Bạo - Thân phận chân chính 21/12/2013
676 Chương 676 Tiên Hà Phong Bạo - Đoạn cốt trọng tục 21/12/2013
677 Chương 677 Tiên Hà Phong Bạo - Đoạn cốt trọng tục (2) 21/12/2013
678 Chương 678 Tiên Hà Phong Bạo - Nghiêng về một phía. (1) 21/12/2013
679 Chương 679 Tiên Hà Phong Bạo - Nghiêng về một phía (2) 21/12/2013
680 Chương 680 Tiên Hà Phong Bạo - Trùng điệp vây quanh (1) 21/12/2013
681 Chương 681 Tiên Hà Phong Bạo - Trùng điệp vây quanh (2) 21/12/2013
682 Chương 682 Tiên Hà Phong Bạo - Lôi đình phấn toái 21/12/2013
683 Chương 683 Tiên Hà Phong Bạo - Thêm vào yêu cầu (1) 21/12/2013
684 Chương 684 Tiên Hà Phong Bạo - Thêm vào yêu cầu (2) 21/12/2013
685 Chương 685 Tiên Hà Phong Bạo - Hóa âm nghịch dương (1) 21/12/2013
686 Chương 686 Tiên Hà Phong Bạo - Hóa âm nghịch dương (2) 21/12/2013
687 Chương 687 Tiên Hà Phong Bạo - Uy hiếp các nước (1) 21/12/2013
688 Chương 688 Tiên Hà Phong Bạo - Uy hiếp các nước (2) 21/12/2013
689 Chương 689 Tiên Hà Phong Bạo - Giới ngoại cường giả 21/12/2013
690 Chương 690 Tiên Hà Phong Bạo - Khách không mời mà đến (1) 21/12/2013
691 Chương 691 Tiên Hà Phong Bạo - Khách không mời mà đến (2) 21/12/2013
692 Chương 692 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Đô Thánh Cảnh. (1) 21/12/2013
693 Chương 693 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Đô Thánh Cảnh (2) 21/12/2013
694 Chương 694 Tiên Hà Phong Bạo - Cường thế xuất kích (1) 21/12/2013
695 Chương 695 Tiên Hà Phong Bạo - Cường thế xuất kích. (2) 21/12/2013
696 Chương 696 Tiên Hà Phong Bạo - Ngũ vũ diễm lực 21/12/2013
697 Chương 697 Tiên Hà Phong Bạo - Khô lâu bạch cốt. (1) 21/12/2013
698 Chương 698 Tiên Hà Phong Bạo - Khô lâu bạch cốt. (2) 21/12/2013
699 Chương 699 Tiên Hà Phong Bạo - Cường trung tự hữu cường trung thủ 21/12/2013
700 Chương 700 Tiên Hà Phong Bạo - Ngô danh thủy vụ. (1) 21/12/2013
701 Chương 701 Tiên Hà Phong Bạo - Ngô danh thủy vụ. (2) 21/12/2013
702 Chương 702 Tiên Hà Phong Bạo - Hướng đi của Niếp Hàn. (1) 21/12/2013
703 Chương 703 Tiên Hà Phong Bạo - Hướng đi của Niếp Hàn. (2) 21/12/2013
704 Chương 704 Tiên Hà Phong Bạo - Hắn đã xuất hiện (1) 21/12/2013
705 Chương 705 Tiên Hà Phong Bạo - Hắn đã xuất hiện. (2) 21/12/2013
706 Chương 706 Tiên Hà Phong Bạo - Chuẩn bị cuối cùng 21/12/2013
707 Chương 707 Tiên Hà Phong Bạo - Mang theo Cự Thần Binh (1) 21/12/2013
708 Chương 708 Tiên Hà Phong Bạo - Mang theo Cự Thần Binh (2) 21/12/2013
709 Chương 709 Tiên Hà Phong Bạo - Trung Bộ vương triều (1) 21/12/2013
710 Chương 710 Tiên Hà Phong Bạo - Trung Bộ vương triều (2) 21/12/2013
711 Chương 711 Tiên Hà Phong Bạo - Thất Hiền Sơn (1) 21/12/2013
712 Chương 712 Tiên Hà Phong Bạo - Thất Hiền Sơn. (2) 21/12/2013
713 Chương 713 Tiên Hà Phong Bạo - Tam đại bán bộ Kim Đan 21/12/2013
714 Chương 714 Tiên Hà Phong Bạo - Từ Huyền khiêu chiến. (1) 21/12/2013
715 Chương 715 Tiên Hà Phong Bạo - Từ Huyền khiêu chiến. (2) 21/12/2013
716 Chương 716 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên vị. (1) 21/12/2013
717 Chương 717 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên vị. (2) 21/12/2013
718 Chương 718 Tiên Hà Phong Bạo - Sát khí của bán bộ Kim Đan 21/12/2013
719 Chương 719 Tiên Hà Phong Bạo - Đãi ngộ trưởng lão. (1) 21/12/2013
720 Chương 720 Tiên Hà Phong Bạo - Đãi ngộ trưởng lão. (2) 21/12/2013
721 Chương 721 Tiên Hà Phong Bạo - Khiêu chiến Mông Thủy. (1) 21/12/2013
722 Chương 722 Tiên Hà Phong Bạo - Khiêu chiến Mông Thủy. (2) 21/12/2013
723 Chương 723 Tiên Hà Phong Bạo - Thực lực của Mông Thủy. (1) 21/12/2013
724 Chương 724 Tiên Hà Phong Bạo - Thực lực của Mông Thủy. (2) 21/12/2013
725 Chương 725 Tiên Hà Phong Bạo - Tân huyết mạch thần thông 21/12/2013
726 Chương 726 Tiên Hà Phong Bạo - Thánh cảnh. (1) 21/12/2013
727 Chương 727 Tiên Hà Phong Bạo - Thánh cảnh. (2) 21/12/2013
728 Chương 728 Tiên Hà Phong Bạo - Nhập điện. (1) 21/12/2013
729 Chương 729 Tiên Hà Phong Bạo - Nhập điện. (2) 21/12/2013
730 Chương 730 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên cảnh kiều 21/12/2013
731 Chương 731 Tiên Hà Phong Bạo - Từng bước tranh phong (1) 21/12/2013
732 Chương 732 Tiên Hà Phong Bạo - Từng bước tranh phong. (2) 21/12/2013
733 Chương 733 Tiên Hà Phong Bạo - Bài danh (1) 21/12/2013
734 Chương 734 Tiên Hà Phong Bạo - Bài danh. (2) 21/12/2013
735 Chương 735 Tiên Hà Phong Bạo - Từ Huyền lo lắng (1) 21/12/2013
736 Chương 736 Tiên Hà Phong Bạo - Từ Huyền lo lắng (2) 21/12/2013
737 Chương 737 Tiên Hà Phong Bạo - Thành tích kinh người 21/12/2013
738 Chương 738 Tiên Hà Phong Bạo - Một cửa cuối cùng. (1) 21/12/2013
739 Chương 739 Tiên Hà Phong Bạo - Một cửa cuối cùng (2) 21/12/2013
740 Chương 740 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Lục Nguyên (1) 21/12/2013
741 Chương 741 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Lục Nguyên. (2) 21/12/2013
742 Chương 742 Tiên Hà Phong Bạo - Phân liệt 21/12/2013
743 Chương 743 Tiên Hà Phong Bạo - Cùng công sát. (1) 21/12/2013
744 Chương 744 Tiên Hà Phong Bạo - Cùng công sát. (2) 21/12/2013
745 Chương 745 Tiên Hà Phong Bạo - Thạch hóa. (1) 21/12/2013
746 Chương 746 Tiên Hà Phong Bạo - Thạch hóa. (2) 21/12/2013
747 Chương 747 Tiên Hà Phong Bạo - Loạn Ma Thành. (1) 21/12/2013
748 Chương 748 Tiên Hà Phong Bạo - Loạn Ma Thành. (2) 21/12/2013
749 Chương 749 Tiên Hà Phong Bạo - Một kiếm diệt tuyệt. (1) 21/12/2013
750 Chương 750 Tiên Hà Phong Bạo - Một kiếm diệt tuyệt. (2) 21/12/2013
751 Chương 751 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên vân vũ kiếm 21/12/2013
752 Chương 752 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàng tước tại hậu (chim sẻ núp đằng sau). (1) 21/12/2013
753 Chương 753 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàng tước tại hậu (chim sẻ núp đằng sau). (2) 21/12/2013
754 Chương 754 Tiên Hà Phong Bạo - Một nhà độc đại. (1) 21/12/2013
755 Chương 755 Tiên Hà Phong Bạo - Một nhà độc đại. (2) 21/12/2013
756 Chương 756 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên la võng. (1) 21/12/2013
757 Chương 757 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên la võng. (2) 21/12/2013
758 Chương 758 Tiên Hà Phong Bạo - Nguyên Đan hậu kỳ (1) 21/12/2013
759 Chương 759 Tiên Hà Phong Bạo - Nguyên Đan hậu kỳ (2) 21/12/2013
760 Chương 760 Tiên Hà Phong Bạo - Nguyên Đan hậu kỳ (3) 21/12/2013
761 Chương 761 Tiên Hà Phong Bạo - Từ Huyền biến mất. (1) 21/12/2013
762 Chương 762 Tiên Hà Phong Bạo - Từ Huyền biến mất. (2) 21/12/2013
763 Chương 763 Tiên Hà Phong Bạo - Một ngày cuối cùng (1) 21/12/2013
764 Chương 764 Tiên Hà Phong Bạo - Một ngày cuối cùng (2) 21/12/2013
765 Chương 765 Tiên Hà Phong Bạo - Đấu võ cuối cùng (1) 21/12/2013
766 Chương 766 Tiên Hà Phong Bạo - Đấu võ cuối cùng (2) 21/12/2013
767 Chương 767 Tiên Hà Phong Bạo - Đấu võ cuối cùng (3) 21/12/2013
768 Chương 768 Tiên Hà Phong Bạo - Đấu võ cuối cùng (4) 21/12/2013
769 Chương 769 Tiên Hà Phong Bạo - Đấu võ cuối cùng (5) 21/12/2013
770 Chương 770 Tiên Hà Phong Bạo - Khảo hạch chấm dứt (1) 21/12/2013
771 Chương 771 Tiên Hà Phong Bạo - Khảo hạch chấm dứt (2) 21/12/2013
772 Chương 772 Tiên Hà Phong Bạo - Tam đại Động Thiên (1) 21/12/2013
773 Chương 773 Tiên Hà Phong Bạo - Tam đại Động Thiên (2) 21/12/2013
774 Chương 774 Tiên Hà Phong Bạo - Ban thưởng kinh người 21/12/2013
775 Chương 775 Tiên Hà Phong Bạo - Phiêu Miểu Viên (1) 21/12/2013
776 Chương 776 Tiên Hà Phong Bạo - Phiêu Miểu Viên. (2) 21/12/2013
777 Chương 777 Tiên Hà Phong Bạo - Thánh chủ hàng lâm. (1) 21/12/2013
778 Chương 778 Tiên Hà Phong Bạo - Thánh chủ hàng lâm. (2) 21/12/2013
779 Chương 779 Tiên Hà Phong Bạo - Thánh chủ trừng phạt. (1) 21/12/2013
780 Chương 780 Tiên Hà Phong Bạo - Thánh chủ trừng phạt. (2) 21/12/2013
781 Chương 781 Tiên Hà Phong Bạo - Phượng Ma Dực. 21/12/2013
782 Chương 782 Tiên Hà Phong Bạo - Bí mật tiết lộ. (1) 21/12/2013
783 Chương 783 Tiên Hà Phong Bạo - Bí mật tiết lộ. (2) 21/12/2013
784 Chương 784 Tiên Hà Phong Bạo - Dung Linh thành công. (1) 21/12/2013
785 Chương 785 Tiên Hà Phong Bạo - Dung Linh thành công. (2) 21/12/2013
787 Chương 787 Tiên Hà Phong Bạo - Lâm Ngư Nhi. (2) 21/12/2013
788 Chương 788 Tiên Hà Phong Bạo - Toàn diện tăng lên. (1) 21/12/2013
789 Chương 789 Tiên Hà Phong Bạo - Toàn diện tăng lên. (2) 21/12/2013
790 Chương 790 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Cảnh Các 21/12/2013
791 Chương 791 Tiên Hà Phong Bạo - Ngươi thua. (1) 21/12/2013
792 Chương 792 Tiên Hà Phong Bạo - Ngươi thua. (2) 21/12/2013
793 Chương 793 Tiên Hà Phong Bạo - Khách quý. (1) 21/12/2013
794 Chương 794 Tiên Hà Phong Bạo - Khách quý. (2) 21/12/2013
795 Chương 795 Tiên Hà Phong Bạo - Liễu Vũ Yên. (1) 21/12/2013
796 Chương 796 Tiên Hà Phong Bạo - Liễu Vũ Yên. (2) 21/12/2013
797 Chương 797 Tiên Hà Phong Bạo - Địch nhân kiếp này. (1) 21/12/2013
798 Chương 798 Tiên Hà Phong Bạo - Địch nhân kiếp này. (2) 21/12/2013
799 Chương 799 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh Vẫn Cổ Tích. (1) 21/12/2013
800 Chương 800 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh Vẫn Cổ Tích. (2) 21/12/2013
801 Chương 801 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh Vẫn Cổ Tích. (3) 21/12/2013
802 Chương 802 Tiên Hà Phong Bạo - Ngũ Sắc Tinh Vẫn Sơn 21/12/2013
803 Chương 803 Tiên Hà Phong Bạo - Khiêu chiến Bán Bộ Kim Đan. (1) 21/12/2013
804 Chương 804 Tiên Hà Phong Bạo - Khiêu chiến Bán Bộ Kim Đan. (2) 21/12/2013
805 Chương 805 Tiên Hà Phong Bạo - Hoa Huyền. (1) 21/12/2013
806 Chương 806 Tiên Hà Phong Bạo - Hoa Huyền. (2) 21/12/2013
807 Chương 807 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Hư Điện 21/12/2013
808 Chương 808 Tiên Hà Phong Bạo - Ba chiêu. (1) 21/12/2013
809 Chương 809 Tiên Hà Phong Bạo - Ba chiêu. (2) 21/12/2013
810 Chương 810 Tiên Hà Phong Bạo - Tiên Tử ưu ái. (1) 21/12/2013
811 Chương 811 Tiên Hà Phong Bạo - Tiên Tử ưu ái. (2) 21/12/2013
812 Chương 812 Tiên Hà Phong Bạo - Mời. (1) 21/12/2013
813 Chương 813 Tiên Hà Phong Bạo - Mời. (2) 21/12/2013
814 Chương 814 Tiên Hà Phong Bạo - Hi vọng nhỏ bé 21/12/2013
815 Chương 815 Tiên Hà Phong Bạo - Từ Huyền mời. (1) 21/12/2013
816 Chương 816 Tiên Hà Phong Bạo - Từ Huyền mời. (2) 21/12/2013
817 Chương 817 Tiên Hà Phong Bạo - Hoa Huyền khiêu chiến. (1) 21/12/2013
818 Chương 818 Tiên Hà Phong Bạo - Hoa Huyền khiêu chiến. (2) 21/12/2013
819 Chương 819 Tiên Hà Phong Bạo - Một quyền đánh giết. (1) 21/12/2013
820 Chương 820 Tiên Hà Phong Bạo - Một quyền đánh giết. (2) 21/12/2013
821 Chương 821 Tiên Hà Phong Bạo - Tà ma bá chủ 21/12/2013
822 Chương 822 Tiên Hà Phong Bạo - Tam động thiên. (1) 21/12/2013
823 Chương 823 Tiên Hà Phong Bạo - Tam động thiên. (2) 21/12/2013
824 Chương 824 Tiên Hà Phong Bạo - Thánh chủ ủy thác. (1) 21/12/2013
825 Chương 825 Tiên Hà Phong Bạo - Thánh chủ ủy thác. (2) 21/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tien-ha-phong-bao-1024.html