Truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Vạn Giới Vĩnh Tiên
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Vạn Giới Vĩnh Tiên
Bạn đang đọc truyện Vạn Giới Vĩnh Thiên của tác giả Thạch Tam trên website đọc truyện online. Thiên địa xảy ra tai kiếp, sao băng rơi khắp chốn, ba tượng đá khổng lồ rơi xuống ngọn núi ở sau Liên Hoa Đài thôn…

Tôn Lập, một thiếu niên tầm thường ở trong thôn, vô tình lấy được ba pho tượng, từ đó trong óc gã luôn vang lên giọng nói, kể về những thứ không sao hiểu nổi.

Mang theo tượng đá cùng giọng nói đó, Tôn Lập trở thành đệ tử của một trong bảy đại phái ở Đại Tùy:

Tố Bão Sơn.

Từ đây bao nhiêu ân oán tình cừu, bao nhiêu khoái ý hận thù đổ tới.

Thời đại này thiên tài xuất hiện lớp lớp, dưới ánh sáng của những đệ tử đó, Tôn Lập vốn chỉ tư chất bình thường, không có chút nào nổi bật, nhưng nhờ ba tượng đá lai lịch thần bí mà gã chạm tới được pháp môn tu hành cao thâm, những cách luyện đan tuyệt diệu cùng phương pháp chế khí siêu phàm, cách chế phù lục vô địch.

Ngay cả "linh văn trận trang" bí ẩn nhất tu chân giới thì ba giọng nói đều cực kỳ tinh thông! Đại đạo dằng dặc, Tôn Lập giờ mới bắt đầu, từ đây mở ra truyền kỳ!.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Trời sinh thạch nhân (1) 21/12/2013
2 Chương 2 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Tiên sư tới từ phía tây (1) 21/12/2013
3 Chương 3 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Tố Bão sơn (1) 21/12/2013
4 Chương 4 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Linh cấu sư 21/12/2013
5 Chương 5 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Ám Vực ma chủ (thượng) 21/12/2013
6 Chương 6 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phàm gian nhất thế thiên (thượng) 21/12/2013
7 Chương 7 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phàm gian nhất thế thiên (hạ) 21/12/2013
8 Chương 8 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Trồng linh dược (thượng) 21/12/2013
9 Chương 9 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Trồng linh dược (hạ) 21/12/2013
10 Chương 10 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thái bình sát đạo (thượng) 21/12/2013
11 Chương 11 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thái bình sát đạo (hạ) 21/12/2013
12 Chương 12 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thất tử thủ ô (thượng) 21/12/2013
13 Chương 13 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thất tử thủ ô (hạ) 21/12/2013
14 Chương 14 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phàm nhân cảnh đệ nhất trọng 21/12/2013
15 Chương 15 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Đấu võ 21/12/2013
16 Chương 16 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Tố Bão thủ sơn nhân 21/12/2013
17 Chương 17 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Kiểm tra tu hành 21/12/2013
18 Chương 18 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Người thứ 10 21/12/2013
19 Chương 19 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phiền toái liên tục 21/12/2013
20 Chương 20 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Ma ảnh tấn công 21/12/2013
21 Chương 21 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Linh lộ phù 21/12/2013
22 Chương 22 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Tranh làm nhóm trưởng 21/12/2013
23 Chương 23 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Kích phát linh phù 21/12/2013
24 Chương 24 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Trời ban linh lộ 21/12/2013
25 Chương 25 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Mai trắng 21/12/2013
26 Chương 26 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Mưa gió Đại Lương thành 21/12/2013
27 Chương 27 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Quỷ sơn huyết nguyệt 21/12/2013
28 Chương 28 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Vạn cổ sát cơ 21/12/2013
29 Chương 29 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Bát quỷ vây khốn 21/12/2013
30 Chương 30 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Hỏa khôi 21/12/2013
31 Chương 31 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Hồn tinh 21/12/2013
32 Chương 32 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Quỷ sát 21/12/2013
33 Chương 33 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Liên thiên kiếp 21/12/2013
34 Chương 34 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phong linh hạp 21/12/2013
35 Chương 35 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Dạ La di bảo 21/12/2013
36 Chương 36 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Cổ Băng nhai 21/12/2013
37 Chương 37 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Môn phái phán xét 21/12/2013
38 Chương 38 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thu hoạch cực lớn 21/12/2013
39 Chương 39 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Đại hỗn nguyên hợp thiên mệnh kiếp thần công 21/12/2013
40 Chương 40 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phong linh trận pháp 21/12/2013
41 Chương 41 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Bán linh dược ở phường thị 21/12/2013
42 Chương 42 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Giúp đỡ 21/12/2013
43 Chương 43 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Kim Phong Tế Vũ lâu 21/12/2013
44 Chương 44 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Mặc long thảo 21/12/2013
45 Chương 45 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Kỳ thi thứ hai 21/12/2013
46 Chương 46 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phàm nhân cảnh đệ nhị trọng 21/12/2013
47 Chương 47 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Gặp mặt giai nhân 21/12/2013
48 Chương 48 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Lại đến Đại Lương thành 21/12/2013
49 Chương 49 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thông thiên chi môn 21/12/2013
50 Chương 50 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Nhất cấp anh linh vương 21/12/2013
51 Chương 51 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Ám Vực ma chủ 21/12/2013
52 Chương 52 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thiên Hạ 21/12/2013
53 Chương 53 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Giàu lên 21/12/2013
54 Chương 54 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Tử cực thiên hỏa 21/12/2013
55 Chương 55 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Lạc Sơn tiểu cảnh 21/12/2013
56 Chương 56 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Huyết nguyệt ác linh 21/12/2013
57 Chương 57 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Tam tuyến kim liên 21/12/2013
58 Chương 58 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Tử kim chi thảo 21/12/2013
59 Chương 59 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Khổ chiến với thụ yêu 21/12/2013
60 Chương 60 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Ngưng trầm hương mộc 21/12/2013
61 Chương 61 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phàm nhân cảnh đệ tam trọng 21/12/2013
62 Chương 62 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phó thác 21/12/2013
63 Chương 63 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Trêu cợt 21/12/2013
64 Chương 64 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Bản mệnh chân hỏa 21/12/2013
65 Chương 65 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Kích phát thần hỏa 21/12/2013
66 Chương 66 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Tử cực thiên hỏa 21/12/2013
67 Chương 67 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Đại Vũ thần vật 21/12/2013
68 Chương 68 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Luyện hóa đại đỉnh 21/12/2013
69 Chương 69 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thiên đoán thần thiết 21/12/2013
70 Chương 70 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Bạch lộ vân sơn thảo 21/12/2013
71 Chương 71 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Đoán khí 21/12/2013
72 Chương 72 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Hỏa lôi việt (thượng) 21/12/2013
73 Chương 73 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Hỏa lôi việt (hạ) 21/12/2013
74 Chương 74 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Lần nữa nổi danh 21/12/2013
75 Chương 75 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phục giết 21/12/2013
76 Chương 76 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Diệt khí sát nhân 21/12/2013
77 Chương 77 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Bình an vô sự 21/12/2013
78 Chương 78 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Cổ Lô sơn 21/12/2013
79 Chương 79 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Bí mật trong túi 21/12/2013
80 Chương 80 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Long Bối bảo tàng 21/12/2013
81 Chương 81 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Ba mươi ba tầng thần tháp 21/12/2013
82 Chương 82 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Cao nhân cổ quái 21/12/2013
83 Chương 83 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Dị bảo liên tục 21/12/2013
84 Chương 84 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Loạn chiến 21/12/2013
85 Chương 85 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Cá nướng 21/12/2013
86 Chương 86 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Ba chiêu bại địch 21/12/2013
87 Chương 87 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Tần Thiên Trảm thổ huyết 21/12/2013
88 Chương 88 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Kiểm kê thu hoạch 21/12/2013
89 Chương 89 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phân biệt đối xử 21/12/2013
90 Chương 90 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Âm mưu sơ hở 21/12/2013
91 Chương 91 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phục kích ở bờ sông 21/12/2013
92 Chương 92 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Bát phẩm Thiên tinh thích 21/12/2013
93 Chương 93 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Quỷ thị 21/12/2013
94 Chương 94 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Bị chặt chém 21/12/2013
95 Chương 95 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thái hư thạch tủy 21/12/2013
96 Chương 96 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Không thể tin nổi 21/12/2013
97 Chương 97 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Chọn lựa đệ tử 21/12/2013
98 Chương 98 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Lão lừa gạt, tiểu lừa gạt 21/12/2013
99 Chương 99 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thạch thủy trừ độc 21/12/2013
100 Chương 100 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Gây chuyện thị phi 21/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-van-gioi-vinh-tien-1027.html