Truyện Linh Vực - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Linh Vực
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Linh Vực
Bạn đang đọc truyện Linh Vực của tác giả Nghịch Thương Thiên trên website đọc truyện online. Trong linh vực mênh mông vô bờ có hải dương vô ngần vô tận cùng rất nhiều đại lục, có đủ loại sinh linh chủng tộc sống trong đó. Bọn họ đang không ngừng đột phá bản thân, vĩnh viễn truy tìm huyền diệu cuối cùng trong trời đất. Ở trong đó, đẳng cấp cùng các thế lực võ giả như bao trùm mọi hang cùng ngõ hẻm! Ở trong đó, thế lực cấp Thanh Thạch chỉ biết dựa vào thế lực khác mà tồn tại, bị trà đạp lên danh dự đủ kiểu.

Ở trong đó thế lực đứng đầu là cấp Hoàng Kim, chẳng những có được võ giả mạnh nhất trong trời đất, linh khí thần kỳ nhất, mỏ quặng giàu có và nhiều nhất, cấm địa bí cảnh huyền diệu nhất mà còn thống lĩnh cả các thế lực cấp Bạch Ngân, Xích Đồng, Hắc Thiết, Thanh Thạch.

Chỉ cần có một lệnh ban xuống là đã có thể làm trời đất biến đổi, máu chảy thành sông làm hàng tỉ sinh linh hóa thành hư vô.

Mà nhân vật chính Tần Liệt lại bị phong ấn mất ký ức mười năm, bị ông nội gửi nuôi ở một gia tộc thế lực cấp Thanh Thạch không thể bình thường hơn.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Linh Vực - Thiếu niên ở trấn nhỏ 21/12/2013
2 Chương 2 Linh Vực - Dược Sơn 21/12/2013
3 Chương 3 Linh Vực - Thăm dò 21/12/2013
4 Chương 4 Linh Vực - Vô pháp vô niệm 21/12/2013
5 Chương 5 Linh Vực - Trấn Hồn Châu 21/12/2013
6 Chương 6 Linh Vực - Dẫn sấm vào cơ thể. 21/12/2013
7 Chương 7 Linh Vực - Đường núi vắng vẻ 21/12/2013
8 Chương 8 Linh Vực - Giết gà dùng dao mổ trâu 21/12/2013
9 Chương 9 Linh Vực - Hấp thu 21/12/2013
10 Chương 10 Linh Vực - Luyện Thể cấp sáu 21/12/2013
11 Chương 11 Linh Vực - Phủ Toái Băng 21/12/2013
12 Chương 12 Linh Vực - Cơn tức giận của sấm chớp 21/12/2013
13 Chương 13 Linh Vực - Của rơi vào đầu 21/12/2013
14 Chương 14 Linh Vực - Sinh hoạt thường ngày 21/12/2013
15 Chương 15 Linh Vực - Nghi thức đính hôn 21/12/2013
16 Chương 16 Linh Vực - Bức cung 21/12/2013
17 Chương 17 Linh Vực - Hóa giải 21/12/2013
18 Chương 18 Linh Vực - Mặt mũi của Lăng Liệt 21/12/2013
19 Chương 19 Linh Vực - Bế quan 21/12/2013
20 Chương 20 Linh Vực - Kỳ nhân kia là ai? 21/12/2013
21 Chương 21 Linh Vực - Bốn hình linh trận đồ 21/12/2013
22 Chương 22 Linh Vực - Khổ tu ba tháng 21/12/2013
23 Chương 23 Linh Vực - Nắm tay 21/12/2013
24 Chương 24 Linh Vực - Thiên Lang Sơn 21/12/2013
25 Chương 25 Linh Vực - Cao giai linh tài 21/12/2013
26 Chương 26 Linh Vực - Gợn sóng 21/12/2013
27 Chương 27 Linh Vực - Vô cùng cấp bách 21/12/2013
28 Chương 28 Linh Vực - Đuổi giết 21/12/2013
29 Chương 29 Linh Vực - Gặp mặt 21/12/2013
30 Chương 30 Linh Vực - Huyết chiến 21/12/2013
31 Chương 31 Linh Vực - Mũi nhọn 21/12/2013
32 Chương 32 Linh Vực - hai tầng lực lượng 21/12/2013
33 Chương 33 Linh Vực - Tinh thần xâm nhập 21/12/2013
34 Chương 34 Linh Vực - Điên cả rồi sao? 21/12/2013
35 Chương 35 Linh Vực - sửa chữa linh khí 21/12/2013
36 Chương 36 Linh Vực - Ngân Dực ma lang 21/12/2013
37 Chương 37 Linh Vực - pho tượng 21/12/2013
38 Chương 38 Linh Vực - lớp lớp vòng vây 21/12/2013
39 Chương 39 Linh Vực - ma lang vương 21/12/2013
40 Chương 40 Linh Vực - Gom hết chiến lợi phẩm 21/12/2013
41 Chương 41 Linh Vực - Gặp gỡ bên bờ đàm 21/12/2013
42 Chương 42 Linh Vực - Tri kỷ 21/12/2013
43 Chương 43 Linh Vực - Trở về núi 21/12/2013
44 Chương 44 Linh Vực - Áp lực nặng nề 21/12/2013
45 Chương 45 Linh Vực - Hình đường trưởng lão 21/12/2013
46 Chương 46 Linh Vực - Đủ loại bất lợi 21/12/2013
47 Chương 47 Linh Vực - Đứng ra 21/12/2013
48 Chương 48 Linh Vực - Tinh Vân lệnh 21/12/2013
49 Chương 49 Linh Vực - Bát trọng thiên 21/12/2013
50 Chương 50 Linh Vực - Bóng lưng 21/12/2013
51 Chương 51 Linh Vực - Luyện tập 21/12/2013
52 Chương 52 Linh Vực - Chỉ để đuổi kịp bước chân ngươi 21/12/2013
53 Chương 53 Linh Vực - Lần đầu thành công 21/12/2013
54 Chương 54 Linh Vực - Ly biệt 21/12/2013
55 Chương 55 Linh Vực - Băng Nham thành 21/12/2013
56 Chương 56 Linh Vực - Khí cụ các 21/12/2013
57 Chương 57 Linh Vực - Cửa hàng Lý Ký 21/12/2013
58 Chương 58 Linh Vực - Tụ linh bài 21/12/2013
59 Chương 59 Linh Vực - Món làm ăn lớn 21/12/2013
60 Chương 60 Linh Vực - Linh trận Tăng phúc 21/12/2013
61 Chương 61 Linh Vực - Rượu mạnh 21/12/2013
62 Chương 62 Linh Vực - Tinh Vân các 21/12/2013
63 Chương 63 Linh Vực - Diêu đại sư 21/12/2013
64 Chương 64 Linh Vực - Tập trung tinh thần 21/12/2013
65 Chương 65 Linh Vực - Mượn sách 21/12/2013
66 Chương 66 Linh Vực - Làm quen luyện khí.Tần Liệt ở luôn trong Tinh Vân Các 21/12/2013
67 Chương 67 Linh Vực - Trong linh hải 21/12/2013
68 Chương 68 Linh Vực - Quan sát 21/12/2013
69 Chương 69 Linh Vực - Làm việc liên tục 21/12/2013
70 Chương 70 Linh Vực - Tổ hợp linh trận 21/12/2013
71 Chương 71 Linh Vực - Cùng lôi cộng minh 21/12/2013
72 Chương 72 Linh Vực - Động lực phấn đấu 21/12/2013
73 Chương 73 Linh Vực - Tích lũy 21/12/2013
74 Chương 74 Linh Vực - Quy tắc luyện khí 21/12/2013
75 Chương 75 Linh Vực - Tàn thứ phẩm 21/12/2013
76 Chương 76 Linh Vực - Sửa đồ 21/12/2013
77 Chương 77 Linh Vực - Giao dịch 21/12/2013
78 Chương 78 Linh Vực - Tuần sát sứ 21/12/2013
79 Chương 79 Linh Vực - U linh điểu và Huyền minh thú 21/12/2013
80 Chương 80 Linh Vực - Nhân tài kiệt xuất từ khắp nơi 21/12/2013
81 Chương 81 Linh Vực - Quay lại 21/12/2013
82 Chương 82 Linh Vực - Khổ chiến 21/12/2013
83 Chương 83 Linh Vực - Tiếp đao! 21/12/2013
84 Chương 84 Linh Vực - Trời không phụ ta! 21/12/2013
85 Chương 85 Linh Vực - Nghịch chuyển 21/12/2013
86 Chương 86 Linh Vực - Bắt chặt lấy 21/12/2013
87 Chương 87 Linh Vực - Phệ hồn thú 21/12/2013
88 Chương 88 Linh Vực - Chia nhau hành động 21/12/2013
89 Chương 89 Linh Vực - Dẫn tới 21/12/2013
90 Chương 90 Linh Vực - Linh thú biến dị 21/12/2013
91 Chương 91 Linh Vực - Tán loạn 21/12/2013
92 Chương 92 Linh Vực - Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi 21/12/2013
93 Chương 93 Linh Vực - Linh khí mới lạ 21/12/2013
94 Chương 94 Linh Vực - Bát cực ly hoả trận 21/12/2013
95 Chương 95 Linh Vực - Hung hồn 21/12/2013
96 Chương 96 Linh Vực - Tràn đầy nguy cơ 21/12/2013
97 Chương 97 Linh Vực - Hư ảnh Cự ma 21/12/2013
98 Chương 98 Linh Vực - Mở ra 21/12/2013
99 Chương 99 Linh Vực - Khi trời tối 21/12/2013
100 Chương 100 Linh Vực - Sấm sét rung trời 21/12/2013
101 Chương 101 Linh Vực - Kết nối linh hồn 21/12/2013
102 Chương 102 Linh Vực - Nguyên phủ đầu tiên 21/12/2013
103 Chương 103 Linh Vực - Một vạn điểm cống hiến 21/12/2013
104 Chương 104 Linh Vực - Chiến giáp 21/12/2013
105 Chương 105 Linh Vực - Khổ tâm 21/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-linh-vuc-1028.html