Truyện Mộng Tu Tiên - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Mộng Tu Tiên
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 22/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Mộng Tu Tiên
Bạn đang đọc truyện Mộng Tu Tiên của tác giả Minh Tiến trên trang đọc truyện online.Ngoại thành U Châu,nơi hoang sơn.Vốn nơi này là một khu rừng cổ thụ lâu đời,xưa nay hiếm có người vào ra.Khu vực núi đá bên trong còn hoang sơ vô cùng,đã ngàn năm có lẻ chưa có ai bước chân tới nơi đây...Va trong khu rừng hoang sơ đó đã bắt đầu xuất hiện những cuộc tranh chấp giữa các bậc tu hành trong tiên giới....
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Mộng Tu Tiên - Thông đạo 22/12/2013
2 Chương 2 Mộng Tu Tiên - Mộng mị thành thật 22/12/2013
3 Chương 3 Mộng Tu Tiên - Mơ hay thực? 22/12/2013
4 Chương 4 Mộng Tu Tiên - Thân phận 22/12/2013
5 Chương 5 Mộng Tu Tiên - Tao ngộ 22/12/2013
6 Chương 6 Mộng Tu Tiên - Cao Tăng 22/12/2013
7 Chương 7 Mộng Tu Tiên - Phật tu 22/12/2013
8 Chương 8 Mộng Tu Tiên - Quá muộn 22/12/2013
9 Chương 9 Mộng Tu Tiên - Sơ hiển phật uy 22/12/2013
10 Chương 10 Mộng Tu Tiên - Bái biệt 22/12/2013
11 Chương 11 Mộng Tu Tiên - Sơ nhập tu chân giới 22/12/2013
12 Chương 12 Mộng Tu Tiên - Quyết chiến 22/12/2013
13 Chương 13 Mộng Tu Tiên - Âm linh căn 22/12/2013
14 Chương 14 Mộng Tu Tiên - Biến cố 22/12/2013
15 Chương 15 Mộng Tu Tiên - Nghịch thiên 22/12/2013
16 Chương 16 Mộng Tu Tiên - Tứ linh kiếm trận 22/12/2013
17 Chương 17 Mộng Tu Tiên - Lẩn trốn 22/12/2013
18 Chương 18 Mộng Tu Tiên - Một năm 22/12/2013
19 Chương 19 Mộng Tu Tiên - Rời đi 22/12/2013
20 Chương 20 Mộng Tu Tiên - Khảo thí 22/12/2013
21 Chương 21 Mộng Tu Tiên - Tâm Ma 22/12/2013
22 Chương 22 Mộng Tu Tiên - Ma Khởi 22/12/2013
23 Chương 23 Mộng Tu Tiên - Phế Nhân 22/12/2013
24 Chương 24 Mộng Tu Tiên - Hồi Phục 22/12/2013
25 Chương 25 Mộng Tu Tiên - Tu ma giả 22/12/2013
26 Chương 26 Mộng Tu Tiên - Hỗn Độn linh căn 22/12/2013
27 Chương 27 Mộng Tu Tiên - Phụng Hoàng Cung 22/12/2013
28 Chương 28 Mộng Tu Tiên - Tiến nhập 22/12/2013
29 Chương 29 Mộng Tu Tiên - Sơ khảo 22/12/2013
30 Chương 30 Mộng Tu Tiên - Trận pháp trong trận pháp 22/12/2013
31 Chương 31 Mộng Tu Tiên - Vượt ải (1) 22/12/2013
32 Chương 32 Mộng Tu Tiên - Phá trận (2) 22/12/2013
33 Chương 33 Mộng Tu Tiên - Phá Trận (3) 22/12/2013
34 Chương 34 Mộng Tu Tiên - Qua ải 22/12/2013
35 Chương 35 Mộng Tu Tiên - Tu tập 22/12/2013
36 Chương 36 Mộng Tu Tiên - Sắp xếp 22/12/2013
37 Chương 37 Mộng Tu Tiên - Linh căn biến dị 22/12/2013
38 Chương 38 Mộng Tu Tiên - Khách không mời 22/12/2013
39 Chương 39 Mộng Tu Tiên - Sát Thần Vô Lệ 22/12/2013
40 Chương 40 Mộng Tu Tiên - Cuồng Nộ 22/12/2013
41 Chương 41 Mộng Tu Tiên - Giao Thủ 22/12/2013
42 Chương 42 Mộng Tu Tiên - Sinh Tử Quyết Chiến 22/12/2013
43 Chương 43 Mộng Tu Tiên - Kết cục 22/12/2013
44 Chương 44 Mộng Tu Tiên - Tâm Tình 22/12/2013
45 Chương 45 Mộng Tu Tiên - Yến Tiệc 22/12/2013
46 Chương 46 Mộng Tu Tiên - Hôn ước 22/12/2013
47 Chương 47 Mộng Tu Tiên - Thắng Bại 22/12/2013
48 Chương 48 Mộng Tu Tiên - Học Nghệ 22/12/2013
49 Chương 49 Mộng Tu Tiên - Di Chỉ 22/12/2013
50 Chương 50 Mộng Tu Tiên - Tầm Bảo 22/12/2013
51 Chương 51 Mộng Tu Tiên - Cửu Vỹ Hồ 22/12/2013
52 Chương 52 Mộng Tu Tiên - Đồng Cảnh Ngộ 22/12/2013
53 Chương 53 Mộng Tu Tiên - Luyện Đan Thuật 22/12/2013
54 Chương 54 Mộng Tu Tiên - Tụ Linh Đan 22/12/2013
55 Chương 55 Mộng Tu Tiên - Biến Cố 22/12/2013
56 Chương 56 Mộng Tu Tiên - Bạch Hổ 22/12/2013
57 Chương 57 Mộng Tu Tiên - Dàn Trận 22/12/2013
58 Chương 58 Mộng Tu Tiên - Hoan Lạc Đồ 22/12/2013
59 Chương 59 Mộng Tu Tiên - Loạn Sát 22/12/2013
60 Chương 60 Mộng Tu Tiên - Huyền Hồ Thương Pháp 22/12/2013
61 Chương 61 Mộng Tu Tiên - Giải Dược 22/12/2013
62 Chương 62 Mộng Tu Tiên - Âm Dương Bồi Anh Đan 22/12/2013
63 Chương 63 Mộng Tu Tiên - Nguyên Ủy Giao Nộ bang 22/12/2013
64 Chương 64 Mộng Tu Tiên - Hồ Tộc Báo Thù 22/12/2013
65 Chương 65 Mộng Tu Tiên - Hồ Tộc Báo Thù 22/12/2013
66 Chương 66 Mộng Tu Tiên - Phẫn Uất 22/12/2013
67 Chương 67 Mộng Tu Tiên - Minh Gia Trang 22/12/2013
68 Chương 68 Mộng Tu Tiên - Thanh Khoáng Tuyền 22/12/2013
69 Chương 69 Mộng Tu Tiên - Thăm Dò 22/12/2013
70 Chương 70 Mộng Tu Tiên - Tâm Khảm 22/12/2013
71 Chương 71 Mộng Tu Tiên - Âm Mưu 22/12/2013
72 Chương 72 Mộng Tu Tiên - Nỗi Lòng 22/12/2013
73 Chương 73 Mộng Tu Tiên - Cải Trang 22/12/2013
74 Chương 74 Mộng Tu Tiên - Hí Lộng 22/12/2013
75 Chương 75 Mộng Tu Tiên - Trùng kích kim đan 22/12/2013
76 Chương 76 Mộng Tu Tiên - Bạch Hổ hiện thân 22/12/2013
77 Chương 77 Mộng Tu Tiên - Hỏa Long Châu 22/12/2013
78 Chương 78 Mộng Tu Tiên - Ta gả cho ngươi 22/12/2013
79 Chương 79 Mộng Tu Tiên - Khách Tới 22/12/2013
80 Chương 80 Mộng Tu Tiên - Hộ Tống 22/12/2013
81 Chương 81 Mộng Tu Tiên - Làm Thơ 22/12/2013
82 Chương 82 Mộng Tu Tiên - Điềm Dữ 22/12/2013
83 Chương 83 Mộng Tu Tiên - Cái Bẫy 22/12/2013
84 Chương 84 Mộng Tu Tiên - Thất Tung 22/12/2013
85 Chương 85 Mộng Tu Tiên - Miêu nữ công chúa 22/12/2013
86 Chương 86 Mộng Tu Tiên - Kết Duyên 22/12/2013
87 Chương 87 Mộng Tu Tiên - Động Phòng 22/12/2013
88 Chương 88 Mộng Tu Tiên - Hùng Lệ 22/12/2013
89 Chương 89 Mộng Tu Tiên - Bùa May 22/12/2013
90 Chương 90 Mộng Tu Tiên - Sủng Thú 22/12/2013
91 Chương 91 Mộng Tu Tiên - Rời Tôn Gia 22/12/2013
92 Chương 92 Mộng Tu Tiên - Thiên Hoa Trấn 22/12/2013
93 Chương 93 Mộng Tu Tiên - Trà Đàm (1) 22/12/2013
94 Chương 94 Mộng Tu Tiên - Trà Đàm (2) 22/12/2013
95 Chương 95 Mộng Tu Tiên - Trà Đàm (3) 22/12/2013
96 Chương 96 Mộng Tu Tiên - Tỉ Thí Trù Phòng 22/12/2013
97 Chương 97 Mộng Tu Tiên - Đào Tẩu 22/12/2013
98 Chương 98 Mộng Tu Tiên - Truy sát 22/12/2013
99 Chương 99 Mộng Tu Tiên - Kiếm Hồn 22/12/2013
100 Chương 100 Mộng Tu Tiên - Cơ Sự 22/12/2013
101 Chương 101 Mộng Tu Tiên - Đoạt Xá 22/12/2013
102 Chương 102 Mộng Tu Tiên - Kẻ Theo Dõi 22/12/2013
103 Chương 103 Mộng Tu Tiên - Mắc Bẫy 22/12/2013
104 Chương 104 Mộng Tu Tiên - Trò Chơi 22/12/2013
105 Chương 105 Mộng Tu Tiên - Zombie 22/12/2013
106 Chương 106 Mộng Tu Tiên - Trò Chơi Bỏ Dở 22/12/2013
107 Chương 107 Mộng Tu Tiên - Bọ Ngựa Bắt Ve 22/12/2013
108 Chương 108 Mộng Tu Tiên - Động Thủ 22/12/2013
109 Chương 109 Mộng Tu Tiên - Thiếu Huyết 22/12/2013
110 Chương 110 Mộng Tu Tiên - Uyên Ương Đồng Mệnh? 22/12/2013
111 Chương 111 Mộng Tu Tiên - Sát Khí 22/12/2013
112 Chương 112 Mộng Tu Tiên - Chim Sẻ Xuất Hiện 22/12/2013
113 Chương 113 Mộng Tu Tiên - Lễ Phúc Hoa 22/12/2013
114 Chương 114 Mộng Tu Tiên - Mưu Đồ Của Lãm Thiên Hạ 22/12/2013
115 Chương 115 Mộng Tu Tiên - Mưu Đồ Nham Hiểm 22/12/2013
116 Chương 116 Mộng Tu Tiên - Dầm Hồ 22/12/2013
117 Chương 117 Mộng Tu Tiên - Hung Hiểm 22/12/2013
118 Chương 118 Mộng Tu Tiên - Kẻ Mạo Danh 22/12/2013
119 Chương 119 Mộng Tu Tiên - Chuyện Phiếm 22/12/2013
120 Chương 120 Mộng Tu Tiên - Báo Ân 22/12/2013
121 Chương 121 Mộng Tu Tiên - Suy Luận 22/12/2013
122 Chương 122 Mộng Tu Tiên - Hộ Trang 22/12/2013
123 Chương 123 Mộng Tu Tiên - Chia Tay 22/12/2013
124 Chương 124 Mộng Tu Tiên - Hiểu Vân Nội 22/12/2013
125 Chương 125 Mộng Tu Tiên - Ấn Đạo 22/12/2013
126 Chương 126 Mộng Tu Tiên - Vương Quy 22/12/2013
127 Chương 127 Mộng Tu Tiên - Tiến Nhập Linh Sơn 22/12/2013
128 Chương 128 Mộng Tu Tiên - Hỷ Sự 22/12/2013
129 Chương 129 Mộng Tu Tiên - Chuẩn Bị 22/12/2013
130 Chương 130 Mộng Tu Tiên - Huấn Luyện 22/12/2013
131 Chương 131 Mộng Tu Tiên - An Bài 22/12/2013
132 Chương 132 Mộng Tu Tiên - Viên Gia Lập Mưu 22/12/2013
133 Chương 133 Mộng Tu Tiên - Linh Thủy 22/12/2013
134 Chương 134 Mộng Tu Tiên - Tình Ý 22/12/2013
135 Chương 135 Mộng Tu Tiên - Ám Toán 22/12/2013
136 Chương 136 Mộng Tu Tiên - Mua Chuộc 22/12/2013
137 Chương 137 Mộng Tu Tiên - Ngoài Dự Tính 22/12/2013
138 Chương 138 Mộng Tu Tiên - Cái Kết 22/12/2013
139 Chương 139 Mộng Tu Tiên - Chương 139 22/12/2013
140 Chương 140 Mộng Tu Tiên - Tính Kế Lâu Dài 22/12/2013
141 Chương 141 Mộng Tu Tiên - Hồi Tỉnh 22/12/2013
142 Chương 142 Mộng Tu Tiên - Biến hóa 22/12/2013
143 Chương 143 Mộng Tu Tiên - Mị cốt 22/12/2013
144 Chương 144 Mộng Tu Tiên - Huyết Ký 22/12/2013
145 Chương 145 Mộng Tu Tiên - Xưởng Vệ 22/12/2013
146 Chương 146 Mộng Tu Tiên - Tranh Đoạt 22/12/2013
147 Chương 147 Mộng Tu Tiên - Biệt Tài 22/12/2013
148 Chương 148 Mộng Tu Tiên - Tứ Bán Tiên 22/12/2013
149 Chương 149 Mộng Tu Tiên - Thánh Chỉ 22/12/2013
150 Chương 150 Mộng Tu Tiên - Lục Soát 22/12/2013
151 Chương 151 Mộng Tu Tiên - Yêu Quái 22/12/2013
152 Chương 152 Mộng Tu Tiên - Lệ 22/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-mong-tu-tien-1031.html