Truyện Kiếm Đạo Độc Tôn - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Kiếm Đạo Độc Tôn
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Kiếm Đạo Độc Tôn
Bạn đang đọc truyện Kiếm Đạo Độc Tôn thuộc thể loại truyện tiên hiệp và kiếm hiệp của tác giả Kiếm Du Thái Hư trên trang đọc truyện online.

Chân Linh Đại Lục, hàng ngàn hàng vạn tông môn, cường giả như mây.

Một đệ tử đại gia tộc bởi vì một biến cố kỳ dị mà từ người bình thường trở thành thiên tài, không chỉ cảm nhận trở nên nhạy cảm mà khả năng lĩnh ngộ cũng tăng vọt chỉ cần gặp qua là không thể quên, trở thành một tồn tại biến thái.

Quyết đấu kịch liệt, nhiệt huyết phun trào, thiên tài đỉnh cấp va chạm, võ học trên thế gian không hề có cực hạn, có thể khiến con người phiên giang đảo hải, thông thiên độn địa.

Tất cả đếu có ở Kiếm Đạo Độc Tôn.

Phân chia cảnh giới:

Luyện Khí Cảnh, Ngưng Chân Cảnh, Bão Nguyên Cảnh, Tinh Cực Cảnh, Linh Hải Cảnh, Sinh Tử Cảnh … updating …Luyện Khí Cảnh chia làm mười tầng , từ tầng một đến tầng mười.

Ngưng Chân Cảnh, Bão Nguyên Cảnh, Tinh Cực Cảnh, Linh Hải Cảnh, Sinh Tử Cảnh chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, ở mỗi một tầng thứ đếu có thêm giai đoạn nối tiếp gọi là đỉnh phong.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Kiếm Đạo Độc Tôn - Diệp Trần 22/12/2013
2 Chương 2 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vũ Kỹ Các! 22/12/2013
3 Chương 3 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cô Phong Thập Tam Kiếm 22/12/2013
4 Chương 4 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiến giải 22/12/2013
5 Chương 5 Kiếm Đạo Độc Tôn - Luyện công dưới nước 22/12/2013
6 Chương 6 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tôi luyện thực chiến 22/12/2013
7 Chương 7 Kiếm Đạo Độc Tôn - Răng Cưa Độc Thú! 22/12/2013
8 Chương 8 Kiếm Đạo Độc Tôn - Liên thủ 22/12/2013
9 Chương 9 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nhện Vương Thảo 22/12/2013
10 Chương 10 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kịch chiến 22/12/2013
11 Chương 11 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chương 0011 22/12/2013
12 Chương 12 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thí luyện Mộc Nhân Cảnh 22/12/2013
13 Chương 13 Kiếm Đạo Độc Tôn - Quá mạnh 22/12/2013
14 Chương 14 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên tài và thiên tài 22/12/2013
15 Chương 15 Kiếm Đạo Độc Tôn - Khảo thí bắt đầu 22/12/2013
16 Chương 16 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tranh đoạt ngôi thứ 22/12/2013
17 Chương 17 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ta muốn phế ngươi 22/12/2013
18 Chương 18 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lấy hai đánh một 22/12/2013
19 Chương 19 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vị trí thứ ba 22/12/2013
20 Chương 20 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lựa chọn võ kỹ 22/12/2013
21 Chương 21 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nội môn va chạm ngoại môn 22/12/2013
22 Chương 22 Kiếm Đạo Độc Tôn - Người Phỉ Thúy Cốc đến 22/12/2013
23 Chương 23 Kiếm Đạo Độc Tôn - Long không thể ở cùng xà 22/12/2013
24 Chương 24 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tu luyện! 22/12/2013
25 Chương 25 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thực chiến 22/12/2013
26 Chương 26 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hạt Vĩ Ma Lang! 22/12/2013
27 Chương 27 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyền Hậu 22/12/2013
28 Chương 28 Kiếm Đạo Độc Tôn - Quái ngư! 22/12/2013
29 Chương 29 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thần lực đại thành! 22/12/2013
30 Chương 30 Kiếm Đạo Độc Tôn - Oan gia ngõ hẹp! 22/12/2013
31 Chương 31 Kiếm Đạo Độc Tôn - Dung nhập 22/12/2013
32 Chương 32 Kiếm Đạo Độc Tôn - Quảng trường võ đạo! 22/12/2013
33 Chương 33 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đối chiến! 22/12/2013
34 Chương 34 Kiếm Đạo Độc Tôn - Quật khởi! 22/12/2013
35 Chương 35 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ai mới là thiên tài ? 22/12/2013
36 Chương 36 Kiếm Đạo Độc Tôn - Diệp Đường! 22/12/2013
37 Chương 37 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lạc Thành Diệp gia! 22/12/2013
38 Chương 38 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lạc Thành Diệp gia! 22/12/2013
39 Chương 39 Kiếm Đạo Độc Tôn - Va chạm trước tộc hội 22/12/2013
40 Chương 40 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tộc hội bắt đầu! 22/12/2013
41 Chương 41 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tam cường đỉnh lập! 22/12/2013
42 Chương 42 Kiếm Đạo Độc Tôn - Quỷ Hỏa Thập Bát Thích! 22/12/2013
43 Chương 43 Kiếm Đạo Độc Tôn - Diệp Trần chiến Diệp Đường! 22/12/2013
44 Chương 44 Kiếm Đạo Độc Tôn - Toàn tràng kinh ngạc! 22/12/2013
45 Chương 45 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tiến đến trận chung kết! 22/12/2013
46 Chương 46 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tộc hội kết thúc 22/12/2013
47 Chương 47 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đột phá Ngưng Chân Cảnh! 22/12/2013
48 Chương 48 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thực lực sau khi tiến giai 22/12/2013
49 Chương 49 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cửi Đỉnh Hiên 22/12/2013
50 Chương 50 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thôi Thế Minh! 22/12/2013
51 Chương 51 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bí kĩ Phân Ảnh Trảm! 22/12/2013
52 Chương 52 Kiếm Đạo Độc Tôn - Trước giờ hồi tông! 22/12/2013
53 Chương 53 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đệ tử tham gia khảo hạch nội môn (1) 22/12/2013
54 Chương 54 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đệ tử tham gia khảo hạch nội môn! (2) 22/12/2013
55 Chương 55 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đệ tử tham gia khảo hạch nội môn! (3) 22/12/2013
56 Chương 56 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngọc bích xếp hạng 22/12/2013
57 Chương 57 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lại tiến vào Vũ Kỹ Các 22/12/2013
58 Chương 58 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thuần quân chân khí 22/12/2013
59 Chương 59 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hạc ảnh bộ 22/12/2013
60 Chương 60 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nhiệm vụ chém giết 22/12/2013
61 Chương 61 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyết Thủ đồ tể! 22/12/2013
62 Chương 62 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kẻ sẽ lấy đầu ngươi 22/12/2013
63 Chương 63 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đầu rơi 22/12/2013
64 Chương 64 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiểm tra chiến lợi phẩm 22/12/2013
65 Chương 65 Kiếm Đạo Độc Tôn - Quỷ hồn? 22/12/2013
66 Chương 66 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngũ quỷ đài quan! 22/12/2013
67 Chương 67 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hoàn thành nhiệm vụ 22/12/2013
68 Chương 68 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thảm án diệt môn 22/12/2013
69 Chương 69 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngũ đại môn chủ 22/12/2013
70 Chương 70 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nhiệm vụ hôi cấp hai sao 22/12/2013
71 Chương 71 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hỗn chiến bắt đầu 22/12/2013
72 Chương 72 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ba quyền! 22/12/2013
73 Chương 73 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phi long tại thiên 22/12/2013
74 Chương 74 Kiếm Đạo Độc Tôn - Điệp Huyết Sâm Lâm nguy hiểm 22/12/2013
75 Chương 75 Kiếm Đạo Độc Tôn - Yêu thú lần lượt “viếng thăm” 22/12/2013
76 Chương 76 Kiếm Đạo Độc Tôn - Linh mạch xuất thế 22/12/2013
77 Chương 77 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hạ cấp quỷ vệ 22/12/2013
78 Chương 78 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thi quỷ chân khí 22/12/2013
79 Chương 79 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chân không diệt sát đao 22/12/2013
80 Chương 80 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phỉ Thúy công tử 22/12/2013
81 Chương 81 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đột phá! 22/12/2013
82 Chương 82 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vong Ưu Thành! 22/12/2013
83 Chương 83 Kiếm Đạo Độc Tôn - So gia thế! 22/12/2013
84 Chương 84 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một quyền đánh lui 22/12/2013
85 Chương 85 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hội đấu giá bắt đầu 22/12/2013
86 Chương 86 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tiểu thần thoái và Bắc Tuyết khoái đao 22/12/2013
87 Chương 87 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đấu giá 22/12/2013
88 Chương 88 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một nửa thanh kiếm gãy 22/12/2013
89 Chương 89 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đấu phú! 22/12/2013
90 Chương 90 Kiếm Đạo Độc Tôn - Từ Tĩnh! 22/12/2013
91 Chương 91 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một bước đánh bay 22/12/2013
92 Chương 92 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chặn giết trên đường 22/12/2013
93 Chương 93 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Khí Ngưng Sơn 22/12/2013
94 Chương 94 Kiếm Đạo Độc Tôn - Toái ngọc trùng sinh 22/12/2013
95 Chương 95 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cổ Thủy Hồ! 22/12/2013
96 Chương 96 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phân thủy mãng! 22/12/2013
97 Chương 97 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lời nguyền Khúc gia 22/12/2013
98 Chương 98 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chương 0098 22/12/2013
99 Chương 99 Kiếm Đạo Độc Tôn - Truy tìm Hinh Dĩnh 22/12/2013
100 Chương 100 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thận thú! 22/12/2013
101 Chương 101 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tháng sáu sắp đến 22/12/2013
102 Chương 102 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyết ảnh đao 22/12/2013
103 Chương 103 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nửa bước kiếm ý 22/12/2013
104 Chương 104 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cuộc thi xếp hạng bắt đầu 22/12/2013
105 Chương 105 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chiến thắng liên tiếp 22/12/2013
106 Chương 106 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chiến đấu quỷ dị 22/12/2013
107 Chương 107 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chung kết! 22/12/2013
108 Chương 108 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiết Phong chiến Bùi Thiếu Khanh 22/12/2013
109 Chương 109 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một thoái động phong vân 22/12/2013
110 Chương 110 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đối chiến với Quỷ Kiếm Lý Cuồng 22/12/2013
111 Chương 111 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thanh danh lên cao 22/12/2013
112 Chương 112 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cổ yêu bí pháp 22/12/2013
113 Chương 113 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nửa bước kiếm ý đối đại thế 22/12/2013
114 Chương 114 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tranh đoạt hạng nhất! 22/12/2013
115 Chương 115 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tranh đoạt hạng nhất 22/12/2013
116 Chương 116 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chiến thắng cuối cùng! 22/12/2013
117 Chương 117 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phần thưởng 22/12/2013
118 Chương 118 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ô quang tầm bắn kinh nhân 22/12/2013
119 Chương 119 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Phong thứu 22/12/2013
120 Chương 120 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lên đường 22/12/2013
121 Chương 121 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên sơn vạn thủy, Phỉ Thúy lưu hương 22/12/2013
122 Chương 122 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thạch Phá Thiên 22/12/2013
123 Chương 123 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm kinh 22/12/2013
124 Chương 124 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phỉ Thúy công tử 22/12/2013
125 Chương 125 Kiếm Đạo Độc Tôn - Biểu diễn luận bàn 22/12/2013
126 Chương 126 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tử Dương kiếm cương 22/12/2013
127 Chương 127 Kiếm Đạo Độc Tôn - Trận chiến của hai đệ nhất đệ tử nội môn 22/12/2013
128 Chương 128 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cường cường quyết đấu 22/12/2013
129 Chương 129 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tử khí Đông lai 22/12/2013
130 Chương 130 Kiếm Đạo Độc Tôn - Trảm long thoái, Đại bi thiên vương quyền 22/12/2013
131 Chương 131 Kiếm Đạo Độc Tôn - Khoái đao, Thạch nhân 22/12/2013
132 Chương 132 Kiếm Đạo Độc Tôn - Luyện tâm nhất kiếm 22/12/2013
133 Chương 133 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hắc ma trùng bốn cánh 22/12/2013
134 Chương 134 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đạn sét ngân quang 22/12/2013
135 Chương 135 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nổ thành trọng thương 22/12/2013
136 Chương 136 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyết ma giải thể đại pháp 22/12/2013
137 Chương 137 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bỏ xa Mông Trùng 22/12/2013
138 Chương 138 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm ý thành 22/12/2013
139 Chương 139 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên lôi tán nhân, Xích Cổ sa mạc 22/12/2013
140 Chương 140 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tập hợp thiên tài chín nước 22/12/2013
141 Chương 141 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Mộng cổ địa mở ra 22/12/2013
142 Chương 142 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đầm lầy chết chóc 22/12/2013
143 Chương 143 Kiếm Đạo Độc Tôn - Mộ huyệt! (thượng) 22/12/2013
144 Chương 144 Kiếm Đạo Độc Tôn - Mộ huyệt! (Hạ) 22/12/2013
145 Chương 145 Kiếm Đạo Độc Tôn - Võ cương! 22/12/2013
146 Chương 146 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tiềm Long Bảng nhiều biến số 22/12/2013
147 Chương 147 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một kiếm giết ba người 22/12/2013
148 Chương 148 Kiếm Đạo Độc Tôn - Diệt tuyệt thần quang 22/12/2013
149 Chương 149 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thượng cổ thực nhân ngư 22/12/2013
150 Chương 150 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kịch chiến trong nước 22/12/2013
151 Chương 151 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đối chiến Hồng Thiên Quân! ( thượng) 22/12/2013
152 Chương 152 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đối chiến Hồng Thiên Quân! (Hạ) 22/12/2013
153 Chương 153 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyền kim mãng và Khiết bạch quang mang 22/12/2013
154 Chương 154 Kiếm Đạo Độc Tôn - Khảo nghiệm và cơ hội 22/12/2013
155 Chương 155 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tấn thăng Bão Nguyên Cảnh 22/12/2013
156 Chương 156 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tiếp tục tấn thăng Bão Nguyên Cảnh! 22/12/2013
157 Chương 157 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ba món bảo vật 22/12/2013
158 Chương 158 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bảy vạn miếng hạ phẩm linh thạch 22/12/2013
159 Chương 159 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một quyển bí tịch 22/12/2013
160 Chương 160 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lấy thương thay kiếm 22/12/2013
161 Chương 161 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ra ngoài! 22/12/2013
162 Chương 162 Kiếm Đạo Độc Tôn - Khai chiến! 22/12/2013
163 Chương 163 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nhất chiến thành danh 22/12/2013
164 Chương 164 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tiểu thanh long lệnh 22/12/2013
165 Chương 165 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hồi tông! 22/12/2013
166 Chương 166 Kiếm Đạo Độc Tôn - Quyết định rèn luyện! 22/12/2013
167 Chương 167 Kiếm Đạo Độc Tôn - Xuất phát! 22/12/2013
168 Chương 168 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hành tung! 22/12/2013
169 Chương 169 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bại lộ! 22/12/2013
170 Chương 170 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên lôi đại pháp 22/12/2013
171 Chương 171 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chân nguyên cường đại 22/12/2013
172 Chương 172 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngũ độc sơn mạch! 22/12/2013
173 Chương 173 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lộc lão! 22/12/2013
174 Chương 174 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một mảnh địa đồ 22/12/2013
175 Chương 175 Kiếm Đạo Độc Tôn - Năng lực Cường giả Tinh Cực Cảnh 22/12/2013
176 Chương 176 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hắc Nha đạo nhân 22/12/2013
177 Chương 177 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm khí năm trăm năm chưa tiêu tán 22/12/2013
178 Chương 178 Kiếm Đạo Độc Tôn - Khiêu khích 22/12/2013
179 Chương 179 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đối chiến 22/12/2013
180 Chương 180 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm ý tiểu thành, Thiên ma lực tràng! 22/12/2013
181 Chương 181 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đến Thương Huyền Quốc 22/12/2013
182 Chương 182 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hủ Cốt Chướng Khí 22/12/2013
183 Chương 183 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thực Nhân Đằng khủng bố 22/12/2013
184 Chương 184 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngọn núi đầu dê 22/12/2013
185 Chương 185 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phá Hư Chỉ 22/12/2013
186 Chương 186 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thực Nhân Đằng Mẫu Thể 22/12/2013
187 Chương 187 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thoát hiểm 22/12/2013
188 Chương 188 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đế Chi Mộ, Bạch Dương Tọa 22/12/2013
189 Chương 189 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vũ Thành! 22/12/2013
190 Chương 190 Kiếm Đạo Độc Tôn - Giao Dịch Đại Điện 22/12/2013
191 Chương 191 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tinh Ngân Kiếm 22/12/2013
192 Chương 192 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phòng tu luyện trung giai 22/12/2013
193 Chương 193 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nguyên Tông Bác và Diệp Trần 22/12/2013
194 Chương 194 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kịch chiến Nguyên Tông Bác 22/12/2013
195 Chương 195 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tác dụng của Phá Hư Chỉ. (Thượng,hạ) 22/12/2013
196 Chương 196 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kim tiên sinh dối trá. (Thượng,hạ) 22/12/2013
197 Chương 197 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tu luyện trong sơn động. 22/12/2013
198 Chương 198 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thú triều! (1,3) 22/12/2013
199 Chương 199 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thú triều! (4,6) 22/12/2013
200 Chương 200 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thất cấp yêu thú Giác Long Mãng. (Thượng,hạ) 22/12/2013
201 Chương 201 Kiếm Đạo Độc Tôn - Trốn. (Thượng,hạ) 22/12/2013
202 Chương 202 Kiếm Đạo Độc Tôn - Dung hợp kiếm chiêu. (Thượng,hạ) 22/12/2013
203 Chương 203 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đột phá đến Bão Nguyên Cảnh trung kỳ. (Thượng,hạ) 22/12/2013
204 Chương 204 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một đời thiên tài đã đến. (Thượng,hạ) 22/12/2013
205 Chương 205 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tranh Phong. (1,2) 22/12/2013
206 Chương 206 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tranh Phong. (3) 22/12/2013
207 Chương 207 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tranh Phong. (4-6) 22/12/2013
208 Chương 208 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cô Phong Tuyệt Sát sơ hiển uy lực. (Thượng,hạ) 22/12/2013
209 Chương 209 Kiếm Đạo Độc Tôn - Liên thủ. 22/12/2013
210 Chương 210 Kiếm Đạo Độc Tôn - Giết chết Âm Phong Lang. (Thượng,hạ) 22/12/2013
211 Chương 211 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyết Ma. (Thượng,hạ) 22/12/2013
212 Chương 212 Kiếm Đạo Độc Tôn - Năm thành Kiếm Ý. (Thượng,hạ) 22/12/2013
213 Chương 213 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Dị Thảo. (Thượng,hạ) 22/12/2013
214 Chương 214 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một trăm triệu năm ngàn vạn lượng hoàng kim. (Thượng,ha) 22/12/2013
215 Chương 215 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hỏa Long quả 22/12/2013
216 Chương 216 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kết thúc hội đấu giá. (Thượng,hạ) 22/12/2013
217 Chương 217 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bão Nguyên Cảnh trung kỳ đỉnh phong. (Thượng,ha) 22/12/2013
218 Chương 218 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tử Cương Ma Công. (Thượng,hạ) 22/12/2013
219 Chương 219 Kiếm Đạo Độc Tôn - Gian nan kích sát. (Thượng) 22/12/2013
220 Chương 220 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phản hồi Vũ Thành. (Thượng,hạ) 22/12/2013
221 Chương 221 Kiếm Đạo Độc Tôn - Quyền pháp Long Tượng. 22/12/2013
222 Chương 222 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nhất kích tất sát. (Thượng,hạ) 22/12/2013
223 Chương 223 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyết Chi Ngàn Năm. (Thượng,hạ) 22/12/2013
224 Chương 224 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Toái Vân. (Thượng,hạ) 22/12/2013
225 Chương 225 Kiếm Đạo Độc Tôn - Luyện Ngũ Ngạc Thần Quyền. (Thượng,hạ) 22/12/2013
227 Chương 227 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyết Dương Hoa 22/12/2013
228 Chương 228 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tam Đầu Xà. (Thượng,hạ) 22/12/2013
229 Chương 229 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bàn Xà đảo, Sát cơ trong đêm tối. (Thượng,hạ) 22/12/2013
230 Chương 230 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hư ảnh Tam Đầu Xà khủng bố. (Thượng) 22/12/2013
231 Chương 231 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đệ Thập Nhị Thức, dung hợp! 22/12/2013
232 Chương 232 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tổ chức vây bắt. 22/12/2013
233 Chương 233 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bảy thành kiếm ý doạ khiếp Vương gia. 22/12/2013
234 Chương 234 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyết Dương Hoa ba ngàn năm hỏa hầu. 22/12/2013
235 Chương 235 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đột phá! Lại đột phá! 22/12/2013
236 Chương 236 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ý Cảnh viên mãn 22/12/2013
237 Chương 237 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lôi điện dẫn dắt. 22/12/2013
238 Chương 238 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Ma hoa. 22/12/2013
239 Chương 239 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phong Khởi Vân Tranh 22/12/2013
240 Chương 240 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tiềm Long Thành 22/12/2013
241 Chương 241 Kiếm Đạo Độc Tôn - Long môn tam quan. (Thượng,hạ) 22/12/2013
242 Chương 242 Kiếm Đạo Độc Tôn - Dược Long môn! 22/12/2013
243 Chương 243 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phong ba! 22/12/2013
244 Chương 244 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cột đo lực công kích! 22/12/2013
245 Chương 245 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiểm tra lực công kích! 22/12/2013
246 Chương 246 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sáu mươi mốt khỏa. 22/12/2013
247 Chương 247 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tỷ thí bắt đầu! 22/12/2013
248 Chương 248 Kiếm Đạo Độc Tôn - Trận đầu 22/12/2013
249 Chương 249 Kiếm Đạo Độc Tôn - Miểu sát Nguyên Hoành Ưng! (Thượng,hạ) 22/12/2013
250 Chương 250 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thập đại tân tinh! (Thượng) 22/12/2013
251 Chương 251 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tinh anh quyết đấu! 22/12/2013
252 Chương 252 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm ý, ta cũng biết! 22/12/2013
253 Chương 253 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nhất đại tân nhân đổi cựu nhân! 22/12/2013
254 Chương 254 Kiếm Đạo Độc Tôn - Băng Linh và Thạch Thanh 22/12/2013
255 Chương 255 Kiếm Đạo Độc Tôn - Không thắng được liên tiếp! 22/12/2013
256 Chương 256 Kiếm Đạo Độc Tôn - Không thắng được liên tiếp! 22/12/2013
257 Chương 257 Kiếm Đạo Độc Tôn - Không thắng được liên tiếp! 22/12/2013
258 Chương 258 Kiếm Đạo Độc Tôn - Băng Liệt quyền gặp Thiên Toái Vân. 22/12/2013
259 Chương 259 Kiếm Đạo Độc Tôn - Băng Liệt quyền gặp Thiên Toái Vân. 22/12/2013
260 Chương 260 Kiếm Đạo Độc Tôn - Không phải vì nhược điểm của Băng Tinh quyền. 22/12/2013
261 Chương 261 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phòng ngự cực mạnh 22/12/2013
262 Chương 262 Kiếm Đạo Độc Tôn - Khí Long Mạch! 22/12/2013
263 Chương 263 Kiếm Đạo Độc Tôn - Khí Long Mạch! 22/12/2013
264 Chương 264 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tuyển thủ hạt giống. 22/12/2013
265 Chương 265 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cướp đoạt khí long mạch. 22/12/2013
266 Chương 266 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bảy trượng 22/12/2013
267 Chương 267 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vòng tranh tài cuối cùng 22/12/2013
268 Chương 268 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tuyệt đại song kiêu 22/12/2013
269 Chương 269 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm và đao! 22/12/2013
270 Chương 270 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ai khắc ai? 22/12/2013
271 Chương 271 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thương Thiên Phách Quyền 22/12/2013
272 Chương 272 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lục thành kiếm ý công kích. 22/12/2013
273 Chương 273 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lục thành kiếm ý công kích. (tiếp) 22/12/2013
274 Chương 274 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lực Trường Thiết Cát 22/12/2013
275 Chương 275 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đệ nhất kiếm khách 22/12/2013
276 Chương 276 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đệ nhất kiếm khách. (Hết) 22/12/2013
277 Chương 277 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đệ nhất kiếm khách. (Hết) 22/12/2013
278 Chương 278 Kiếm Đạo Độc Tôn - Khó chơi 22/12/2013
279 Chương 279 Kiếm Đạo Độc Tôn - Khó chơi gặp phải khó chơi. (Thượng,ha) 22/12/2013
280 Chương 280 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thuấn Sát Kim Diễm Trảm 22/12/2013
281 Chương 281 Kiếm Đạo Độc Tôn - Không thể ngăn trở 22/12/2013
282 Chương 282 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lôi Vân ý cảnh. (Thượng,ha) 22/12/2013
283 Chương 283 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nửa bước chân nguyên, Thất Thành Kiếm Ý. (Thượng,ha) 22/12/2013
284 Chương 284 Kiếm Đạo Độc Tôn - Quyết đấu đỉnh cao 22/12/2013
285 Chương 285 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bất hủ Thiên Toái Vân. (Thượng, trung) 22/12/2013
286 Chương 286 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bất hủ Thiên Toái Vân. (Hạ) 22/12/2013
287 Chương 287 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tiềm Long Bí Cảnh! (Thượng,hạ) 22/12/2013
288 Chương 288 Kiếm Đạo Độc Tôn - Võ học truyền thừa Thánh Địa 22/12/2013
289 Chương 289 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thanh Liên trong hồ, kiếm khí. (Thượng,hạ) 22/12/2013
290 Chương 290 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thanh Liên Kiếm Quyết 22/12/2013
291 Chương 291 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thanh Liên kiếm khí, so đấu kết thúc. (Thượng,ha) 22/12/2013
292 Chương 292 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chặn giết hung hiểm. (Thượng,ha) 22/12/2013
293 Chương 293 Kiếm Đạo Độc Tôn - Quyết chiến cường giả Tinh Cực Cảnh. 22/12/2013
294 Chương 294 Kiếm Đạo Độc Tôn - Liên thủ, thiên lôi nhất kích. (1-2) 22/12/2013
295 Chương 295 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lưu Vân Tông rung động. (1-2) 22/12/2013
296 Chương 296 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thái Thượng trưởng lão. (1-2) 22/12/2013
297 Chương 297 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lấy ngươi làm kiêu ngạo 22/12/2013
298 Chương 298 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bế quan. (Thượng,hạ) 22/12/2013
299 Chương 299 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tư Không Thánh đã tới 22/12/2013
300 Chương 300 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chỉ phát kiếm khí. (Thượng,hạ) 22/12/2013
301 Chương 301 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nguyên Từ Chiến Thể. (Thượng,hạ) 22/12/2013
302 Chương 302 Kiếm Đạo Độc Tôn - Điên cuồng 22/12/2013
303 Chương 303 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đẫm máu mà chiến, bát thành kiếm ý. 22/12/2013
304 Chương 304 Kiếm Đạo Độc Tôn - Mạng của hắn do ngươi tới lấy. (Thượng,hạ) 22/12/2013
305 Chương 305 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sáu tháng sau. (1) 22/12/2013
306 Chương 306 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sáu tháng sau. (2) 22/12/2013
307 Chương 307 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sáu tháng sau! (4-6) 22/12/2013
308 Chương 308 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thực lực của Diệp Trần. 22/12/2013
309 Chương 309 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chiến đấu lâu dài. (Thượng,hạ) 22/12/2013
310 Chương 310 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đóa hoa hắc sắc 22/12/2013
311 Chương 311 Kiếm Đạo Độc Tôn - Người quen cũ. (1-3) 22/12/2013
312 Chương 312 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hiệu quả đáng sợ của Thiên Ma Hoa. 22/12/2013
313 Chương 313 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngũ Tán Nhân. (Thượng,hạ) 22/12/2013
314 Chương 314 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ai cho các ngươi đi 22/12/2013
315 Chương 315 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ba chiêu giết ngươi 22/12/2013
316 Chương 316 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ta tùy thời có thể bước vào Tinh Cực Cảnh. (Thượng,ha) 22/12/2013
317 Chương 317 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cao thủ tề tụ 22/12/2013
318 Chương 318 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tuyền qua thủy kính. (1-3) 22/12/2013
319 Chương 319 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngân Giáp Thi 22/12/2013
320 Chương 320 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đừng đùa chứ. (Thượng,ha) 22/12/2013
321 Chương 321 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tấn thăng Tinh Cực Cảnh 22/12/2013
322 Chương 322 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cái gì là cường hoành. (Hạ) 22/12/2013
323 Chương 323 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đánh lui. (Thượng,hạ) 22/12/2013
324 Chương 324 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Kiếm Hạp, tham ngộ kiếm ý. (Thượng,hạ) 22/12/2013
325 Chương 325 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tranh đoạt Kiếm Hình Thảo. (Thượng,hạ) 22/12/2013
326 Chương 326 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chín thành Kiếm Ý. (Thượng,hạ) 22/12/2013
327 Chương 327 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phong tỏa! Đuổi người! (Thượng,hạ) 22/12/2013
328 Chương 328 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thập Đại Kiếm Khách Tinh Cực Cảnh. (Thượng,hạ) 22/12/2013
329 Chương 329 Kiếm Đạo Độc Tôn - Địa Tinh Đan. (Thượng,hạ) 22/12/2013
330 Chương 330 Kiếm Đạo Độc Tôn - Truy Hồn Điểu. 22/12/2013
331 Chương 331 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyết Ma Chiến Trường. (Thượng,hạ) 22/12/2013
332 Chương 332 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hai kiện Trung phẩm bảo khí. (Thượng,hạ) 22/12/2013
333 Chương 333 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kháng Ma Bảo Lũy. (Thượng,hạ) 22/12/2013
334 Chương 334 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ta có tư cách không? (Thượng,hạ) 22/12/2013
335 Chương 335 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kim Hoàng Đạo Nhân đến. (Thượng,hạ) 22/12/2013
336 Chương 336 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tâm huyết, Hàn Băng Đao. (Thượng,hạ) 22/12/2013
337 Chương 337 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tinh Cực Cảnh đỉnh tiêm 22/12/2013
338 Chương 338 Kiếm Đạo Độc Tôn - Mục tiêu xưng bá Tinh Cực Cảnh. (Thượng,hạ) 22/12/2013
339 Chương 339 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đột phá, Tinh Cực Cảnh trung kỳ. (1-3) 22/12/2013
340 Chương 340 Kiếm Đạo Độc Tôn - Giết người đoạt bảo 22/12/2013
341 Chương 341 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bùn khối Bảo Khí 22/12/2013
342 Chương 342 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một vỏ ba kiếm. (1,2) 22/12/2013
343 Chương 343 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một vỏ ba kiếm. (3.4) 22/12/2013
344 Chương 344 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một vỏ ba kiếm. (5,6) 22/12/2013
345 Chương 345 Kiếm Đạo Độc Tôn - Khủng hoảng liệp sát! (Thượng,hạ) 22/12/2013
346 Chương 346 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hậu quả không tốt! (Thượng,hạ) 22/12/2013
347 Chương 347 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyết Sát Thú 22/12/2013
348 Chương 348 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyết Sát Thạch - Ý cảnh. (Thượng,hạ) 22/12/2013
349 Chương 349 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Ý đại thành, Vũ Hồn hình thức ban đầu. (Thượng,hạ) 22/12/2013
350 Chương 350 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một thành nắm chắc cũng không có. (Thượng,hạ) 22/12/2013
351 Chương 351 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sự cường thế của Kiếm Hồn hình thức ban đầu. 22/12/2013
352 Chương 352 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thực lực biến thái. (Thượng,hạ) 22/12/2013
353 Chương 353 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cướp đoạt! (Thượng,ha) 22/12/2013
354 Chương 354 Kiếm Đạo Độc Tôn - Long Tượng Đại Lực Quyết 22/12/2013
355 Chương 355 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đoạt thức ăn trước miệng cọp! (Thượng,hạ) 22/12/2013
356 Chương 356 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ba vạn dặm Mê Vụ Cấm Khu. (Thượng,hạ) 22/12/2013
357 Chương 357 Kiếm Đạo Độc Tôn - Rèn luyện ý chí. (1-2) 22/12/2013
358 Chương 358 Kiếm Đạo Độc Tôn - Rèn luyện ý chí. (3,4) 22/12/2013
359 Chương 359 Kiếm Đạo Độc Tôn - Mê Vụ Đảo 22/12/2013
360 Chương 360 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bóc lột! (Thượng,hạ) 22/12/2013
361 Chương 361 Kiếm Đạo Độc Tôn - Khỏi hẳn, tiến giai. (Thượng,ha) 22/12/2013
362 Chương 362 Kiếm Đạo Độc Tôn - Trở thành nguyên lão. (1 - 4) 22/12/2013
363 Chương 363 Kiếm Đạo Độc Tôn - Trở thành nguyên lão. (1 - 4) 22/12/2013
364 Chương 364 Kiếm Đạo Độc Tôn - Trở thành nguyên lão. (5,6) 22/12/2013
365 Chương 365 Kiếm Đạo Độc Tôn - Toạ trấn Mê Vụ thuyền 22/12/2013
366 Chương 366 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bí mật của Vô Địch, vòng xoáy khổng lồ. (Thượng,hạ) 22/12/2013
367 Chương 367 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một khắc sinh tử! (Thượng,hạ) 22/12/2013
368 Chương 368 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đột phá dưới lòng đất. (Thượng,hạ) 22/12/2013
369 Chương 369 Kiếm Đạo Độc Tôn - Luyện Cân Hoa! 22/12/2013
370 Chương 370 Kiếm Đạo Độc Tôn - Mười một bức tượng Ý chí Vương giả. (Thượng,hạ) 22/12/2013
371 Chương 371 Kiếm Đạo Độc Tôn - Giết chóc! Huỷ diệt! Bất hủ! (Thượng,hạ) 22/12/2013
372 Chương 372 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vô Địch! (Thượng,hạ) 22/12/2013
373 Chương 373 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thoát khốn, đảo chủ uy hiếp! (Thượng,hạ) 22/12/2013
374 Chương 374 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thực lực vô địch. (1,2) 22/12/2013
375 Chương 375 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thực lực vô địch. (3-4) 22/12/2013
376 Chương 376 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đến lúc rời khỏi Mê Vụ Cấm Khu 22/12/2013
377 Chương 377 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ma luyện tâm cảnh, ra ngoài! 22/12/2013
378 Chương 378 Kiếm Đạo Độc Tôn - Băng Tuyết Kiếm Vực, hận thấu xương! (Thượng,ha) 22/12/2013
379 Chương 379 Kiếm Đạo Độc Tôn - Khiếp sợ Phượng Yên Nhu. (1-2) 22/12/2013
380 Chương 380 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tiếp cận quang huy Bất diệt ý chí. (Thượng,hạ) 22/12/2013
381 Chương 381 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đại hoàng tử giá lâm. (Thượng,hạ) 22/12/2013
382 Chương 382 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hắc Long Bá Quyền. (Thượng,hạ) 22/12/2013
383 Chương 383 Kiếm Đạo Độc Tôn - Động tác của Huyền Không Sơn. (Thượng.hạ) 22/12/2013
384 Chương 384 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chỉ để trưng cho vui 22/12/2013
385 Chương 385 Kiếm Đạo Độc Tôn - Già thiên đại thủ tái hiện. (Thượng,hạ) 22/12/2013
386 Chương 386 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cường giả Linh Hải Cảnh giao thủ. (Thượng,hạ) 22/12/2013
387 Chương 387 Kiếm Đạo Độc Tôn - Long Vương thu đồ. (Thượng,hạ) 22/12/2013
388 Chương 388 Kiếm Đạo Độc Tôn - Người Long Thần Thiên Cung tới. (Thượng,hạ) 22/12/2013
389 Chương 389 Kiếm Đạo Độc Tôn - Long Vương ban bùa hộ mệnh. (Thượng,hạ) 22/12/2013
390 Chương 390 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lam Sơn Đảo, Khôi Lỗi Kê. (Thượng,hạ) 22/12/2013
391 Chương 391 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lôi đài thi đấu cấp độ Tinh Cực Cảnh. (Thượng,hạ) 22/12/2013
392 Chương 392 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thắng liên tiếp chín trận. (Thượng,hạ) 22/12/2013
393 Chương 393 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phá Băng Tuyết Kiếm Vực 22/12/2013
394 Chương 394 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thằng liên tiếp mười bảy trận. (Thượng) 22/12/2013
395 Chương 395 Kiếm Đạo Độc Tôn - Xa luân chiến 22/12/2013
396 Chương 396 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một kiếm phách khai lôi đài. 22/12/2013
397 Chương 397 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đơn đả độc đấu nàng không phải là đối thủ của ngươi. 22/12/2013
398 Chương 398 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đội hình xa luân chiến cường đại. 22/12/2013
399 Chương 399 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tam đại kiếm đạo, chiến đấu kỹ thuật 22/12/2013
400 Chương 400 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Bộ, hoa trong gương, trăng trong nước. (Thượng,hạ) 22/12/2013
401 Chương 401 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một người chống tất cả 22/12/2013
402 Chương 402 Kiếm Đạo Độc Tôn - Yên cốt cương khí. (Thượng,hạ) 22/12/2013
403 Chương 403 Kiếm Đạo Độc Tôn - Khôi Lỗi giáp sĩ. (Thượng,hạ) 22/12/2013
404 Chương 404 Kiếm Đạo Độc Tôn - Khôi Lỗi thương khố. (Thượng,hạ) 22/12/2013
405 Chương 405 Kiếm Đạo Độc Tôn - Từng bước thông qua khảo nghiệm. 22/12/2013
406 Chương 406 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ly khai, hoang đảo tham ngộ. (Thượng,hạ) 22/12/2013
407 Chương 407 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Lôi Thiết. (Thượng,hạ) 22/12/2013
408 Chương 408 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lục Chỉ chân nhân 22/12/2013
409 Chương 409 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cực Âm Chi Địa , Địa Long. (Thượng,hạ) 22/12/2013
410 Chương 410 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tiến về Cực Âm Chi Địa. (Thượng,hạ) 22/12/2013
411 Chương 411 Kiếm Đạo Độc Tôn - Toàn bộ cút 22/12/2013
412 Chương 412 Kiếm Đạo Độc Tôn - Gặp lại Khuynh Thành. (Thượng,hạ) 22/12/2013
413 Chương 413 Kiếm Đạo Độc Tôn - Liệt Hồn Thần Nhãn. (Thượng,hạ) 22/12/2013
414 Chương 414 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bất Tử Chi Thân, địa đồ. (Thượng,hạ) 22/12/2013
415 Chương 415 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đấu giá hội bắt đầu 22/12/2013
416 Chương 416 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bồ Đề châu, khối Ma Sát Thạch lớn. (Thượng,hạ) 22/12/2013
417 Chương 417 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một trăm vạn. (Thượng,hạ) 22/12/2013
418 Chương 418 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ba trăm phần địa đồ. (Thượng,hạ) 22/12/2013
419 Chương 419 Kiếm Đạo Độc Tôn - Điểm tới hạn của hình thức ban đầu Kiếm Hồn. (Thượng,hạ) 22/12/2013
420 Chương 420 Kiếm Đạo Độc Tôn - Quỷ Nguyệt Linh Giả. (Thượng,hạ) 22/12/2013
421 Chương 421 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bảo khí công kích thượng phẩm 22/12/2013
422 Chương 422 Kiếm Đạo Độc Tôn - Âm Chi Áo Nghĩa. (Thượng,hạ) 22/12/2013
423 Chương 423 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sa Trùng hiện, Thần Điện xuất. (Thượng,hạ) 22/12/2013
424 Chương 424 Kiếm Đạo Độc Tôn - Quái vật bất tử. (Thượng,hạ) 22/12/2013
425 Chương 425 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thuộc tính Kiếm Ý cường đại 22/12/2013
426 Chương 426 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bất tử tế đàn. (1,2) 22/12/2013
427 Chương 427 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bất tử tế đàn. (3,4) 22/12/2013
428 Chương 428 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tiến vào lòng đất. 22/12/2013
429 Chương 429 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thế giới dưới lòng đất. (Thượng,hạ) 22/12/2013
430 Chương 430 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ý niệm. (Thượng,hạ) 22/12/2013
431 Chương 431 Kiếm Đạo Độc Tôn - Không ngờ cũng có ngày bị chó cắn. 22/12/2013
432 Chương 432 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kim Phong Thánh Tử. (Thượng,hạ) 22/12/2013
433 Chương 433 Kiếm Đạo Độc Tôn - Võ Hồn cấp ý niệm. 22/12/2013
434 Chương 434 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thánh Địa truyền tống thạch môn 22/12/2013
435 Chương 435 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thánh Địa khảo nghiệm. (1,2) 22/12/2013
436 Chương 436 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thánh Địa khảo nghiệm. (3) 22/12/2013
437 Chương 437 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thánh Địa khảo nghiệm. (4.5) 22/12/2013
438 Chương 438 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bất Tử Nham Bích. (Thượng,hạ) 22/12/2013
439 Chương 439 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bất Tử Chi Thân. 22/12/2013
440 Chương 440 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thời Gian Vi Tôn, Không Gian Vi Vương. (Thượng,hạ) 22/12/2013
441 Chương 441 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tài tuấn nam phương, Vũ Đạo Trà Hội. (Thượng,hạ) 22/12/2013
442 Chương 442 Kiếm Đạo Độc Tôn - Võ đạo ý chí. (Thượng,hạ) 22/12/2013
443 Chương 443 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nam Trác Vực song tinh. (Thượng,hạ) 22/12/2013
444 Chương 444 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sơ luyện Bất Tử Chi Thân. (Thượng,hạ) 22/12/2013
445 Chương 445 Kiếm Đạo Độc Tôn - Độc tập. (Thượng,hạ) 22/12/2013
446 Chương 446 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngự Thú công tử Mạc Tường. (Thượng,hạ) 22/12/2013
447 Chương 447 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ăn cái bàn. (Thượng,hạ) 22/12/2013
448 Chương 448 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vũ Đạo Trà Hội bắt đầu.(Thượng,hạ) 22/12/2013
449 Chương 449 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tà Vương Lâu Đệ Tứ Dạ, Tư Không Thánh 22/12/2013
450 Chương 450 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lâm tràng chỉ điểm. (Thượng,hạ) 22/12/2013
451 Chương 451 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tựa hồ không dễ gặm. (Thượng,hạ) 22/12/2013
452 Chương 452 Kiếm Đạo Độc Tôn - Diệp Trần ra tay. (1,2) 22/12/2013
453 Chương 453 Kiếm Đạo Độc Tôn - Diệp Trần ra tay. (3,4) 22/12/2013
454 Chương 454 Kiếm Đạo Độc Tôn - Diệp Trần ra tay. (5) 22/12/2013
455 Chương 455 Kiếm Đạo Độc Tôn - Diệp Trần ra tay. (7) 22/12/2013
456 Chương 456 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm khách đối chiến. 22/12/2013
457 Chương 457 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nam Phương Vực Quần đệ nhất kiếm khách. (Thượng,hạ) 22/12/2013
458 Chương 458 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phi Thiên Ám Sát Trảm. (Thượng,hạ) 22/12/2013
459 Chương 459 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cự Tích hư ảnh. (Thượng,hạ) 22/12/2013
460 Chương 460 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Hoàng chi lộ. 22/12/2013
461 Chương 461 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thứ tự rõ ràng. (Thượng,hạ) 22/12/2013
462 Chương 462 Kiếm Đạo Độc Tôn - Mộ Dung Khuynh Thành chiến La Sát Nữ. 22/12/2013
463 Chương 463 Kiếm Đạo Độc Tôn - Song kiếm lưu, đáng sợ! (Thượng,hạ) 22/12/2013
464 Chương 464 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Thư công tử, nhất phiến ngạo Cửu Thiên. (Thượng,hạ) 22/12/2013
465 Chương 465 Kiếm Đạo Độc Tôn - Diệp Trần đấu với Cương Linh Tử. 22/12/2013
466 Chương 466 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kịch chiến trên trời. (Thượng,hạ) 22/12/2013
467 Chương 467 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cương Linh Thể và Kiếm Ý quang huy. (Thượng,hạ) 22/12/2013
468 Chương 468 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sinh Sinh Bất Tức! (Thượng,hạ) 22/12/2013
469 Chương 469 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đánh bại. (Thượng) 22/12/2013
470 Chương 470 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm khách không có sơ hở. (Thượng,hạ) 22/12/2013
471 Chương 471 Kiếm Đạo Độc Tôn - Người chủ trì Vũ Đạo Trà Hội lần tiếp theo. (Thượng,hạ) 22/12/2013
472 Chương 472 Kiếm Đạo Độc Tôn - Dị biến. (Thượng) 22/12/2013
473 Chương 473 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vương giả chi binh. (Thượng,hạ) 22/12/2013
474 Chương 474 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chiến trường thi cốt chất đống 22/12/2013
475 Chương 475 Kiếm Đạo Độc Tôn - Linh Năng Tinh Thạch 22/12/2013
476 Chương 476 Kiếm Đạo Độc Tôn - Công pháp đột phá, đệ thập tứ trọng. 22/12/2013
477 Chương 477 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ta muốn ngươi chết 22/12/2013
478 Chương 478 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vương giả đại chiến 22/12/2013
479 Chương 479 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vương giả đại chiến. 22/12/2013
480 Chương 480 Kiếm Đạo Độc Tôn - Yêu Ma Vương 22/12/2013
481 Chương 481 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ma lực tinh hoa 22/12/2013
482 Chương 482 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một trong những nhân vật chính của thời đại này. 22/12/2013
483 Chương 483 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm chiêu Kim chi áo nghĩa 22/12/2013
484 Chương 484 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tu luyện Kim Diệu Chấn Sát Kiếm. 22/12/2013
485 Chương 485 Kiếm Đạo Độc Tôn - Gia tộc thần bí. 22/12/2013
486 Chương 486 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngũ Độc đại trận 22/12/2013
487 Chương 487 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lần đầu thi triển Bất Tử Chi Thân 22/12/2013
488 Chương 488 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Quang Phi Hành Thuật 22/12/2013
489 Chương 489 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vương gia cấm địa. 22/12/2013
490 Chương 490 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thanh Nhãn truy tung giả 22/12/2013
491 Chương 491 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tiểu tử này tà môn 22/12/2013
492 Chương 492 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tuyết Chi Kiếm Tông 22/12/2013
493 Chương 493 Kiếm Đạo Độc Tôn - Viên Hầu hình người. 22/12/2013
494 Chương 494 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tôn Tiểu Kim 22/12/2013
495 Chương 495 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nửa bước Yêu Vương 22/12/2013
496 Chương 496 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tiến bộ toàn diện các mặt 22/12/2013
497 Chương 497 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hải để loa toàn thông đạo 22/12/2013
498 Chương 498 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ưu thế chân chính của linh hồn 22/12/2013
499 Chương 499 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đáy biển cao nguyên chiến tranh. (1,2) 22/12/2013
500 Chương 500 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đáy biển cao nguyên chiến tranh. (3,4) 22/12/2013
501 Chương 501 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sát lục Kiếm Hồn hình thức ban đầu 22/12/2013
502 Chương 502 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thái thượng trưởng lão Diệp Trần trở lại. (Thượng,hạ) 22/12/2013
503 Chương 503 Kiếm Đạo Độc Tôn - Quá khứ như mộng, Long khí hiển lộ. (Thượng,hạ) 22/12/2013
504 Chương 504 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lựa chọn năm mươi người. (1,2) 22/12/2013
505 Chương 505 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lựa chọn năm mươi người. (3,4) 22/12/2013
506 Chương 506 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thái Cực Thiên 22/12/2013
507 Chương 507 Kiếm Đạo Độc Tôn - Áp lực từ Diệp Trần mang đến. (Thượng,hạ) 22/12/2013
508 Chương 508 Kiếm Đạo Độc Tôn - Quá mạnh mẽ! 22/12/2013
509 Chương 509 Kiếm Đạo Độc Tôn - La Sát Nữ chiến Thác Bạt Khổ 22/12/2013
510 Chương 510 Kiếm Đạo Độc Tôn - Khiêu chiến. (1,2) 22/12/2013
511 Chương 511 Kiếm Đạo Độc Tôn - Khiêu chiến. (3) 22/12/2013
512 Chương 512 Kiếm Đạo Độc Tôn - Không chịu nổi một kích! 22/12/2013
513 Chương 513 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ma Khí Thập Cường Quyết! (Thượng,hạ) 22/12/2013
514 Chương 514 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thần uy của Phá Hư Chỉ! 22/12/2013
515 Chương 515 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hoá kén thành bướm, tu thành Linh Hải Cảnh. (1) 22/12/2013
516 Chương 516 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hoá kén thành bướm, tu thành Linh Hải Cảnh. (3-4) 22/12/2013
517 Chương 517 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hoá kén thành bướm, tu thành Linh Hải Cảnh. (5) 22/12/2013
518 Chương 518 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tốc độ lĩnh ngộ kinh người! 22/12/2013
519 Chương 519 Kiếm Đạo Độc Tôn - Quỷ Lệ, Mặc Lang 22/12/2013
520 Chương 520 Kiếm Đạo Độc Tôn - Trảm sát mộng cảnh! 22/12/2013
521 Chương 521 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thuần phục thực mộng lang 22/12/2013
522 Chương 522 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bảo Hà Đảo 22/12/2013
523 Chương 523 Kiếm Đạo Độc Tôn - Long huyết thảo, long giao xà 22/12/2013
524 Chương 524 Kiếm Đạo Độc Tôn - Địch thủ ngang cấp đồng giai. 22/12/2013
525 Chương 525 Kiếm Đạo Độc Tôn - Dược viên, ong kim châm 22/12/2013
526 Chương 526 Kiếm Đạo Độc Tôn - Không có bảo khí 22/12/2013
527 Chương 527 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sinh tử một đường. (Thượng) 22/12/2013
528 Chương 528 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bán cực phẩm bảo kiếm. 22/12/2013
529 Chương 529 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lôi kiếp kiếm, luyện hoá long huyết thảo. 22/12/2013
530 Chương 530 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thành công ? 22/12/2013
531 Chương 531 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thoát khốn 22/12/2013
532 Chương 532 Kiếm Đạo Độc Tôn - Mộ Dung Chỉ Thuỷ 22/12/2013
533 Chương 533 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đi đến Mộ Dung gia tộc. (Thượng) 22/12/2013
534 Chương 534 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bị chất vấn. (Thượng) 22/12/2013
535 Chương 535 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ma hoá cánh tay. 22/12/2013
536 Chương 536 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vương giả bẩm sinh, năng lực ma hoá. 22/12/2013
537 Chương 537 Kiếm Đạo Độc Tôn - Xuất phát, Vũ Văn gia tộc. (Thượng,hạ) 22/12/2013
538 Chương 538 Kiếm Đạo Độc Tôn - Suy nghĩ về kiếm hồn 22/12/2013
539 Chương 539 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vũ Văn Dã. (Thượng,hạ) 22/12/2013
540 Chương 540 Kiếm Đạo Độc Tôn - Theo dõi, sát ý. (Thượng,hạ) 22/12/2013
541 Chương 541 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ma hóa 22/12/2013
542 Chương 542 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hai vị sư huynh. (Thượng,hạ) 22/12/2013
543 Chương 543 Kiếm Đạo Độc Tôn - Diêu Nhất Phong 22/12/2013
544 Chương 544 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phá Hư Chỉ đột phá 22/12/2013
545 Chương 545 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đến rồi thì đừng mong rời khỏi 22/12/2013
546 Chương 546 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chiêu số hạ lưu 22/12/2013
547 Chương 547 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ma Kim Thiểm 22/12/2013
548 Chương 548 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đồ chó. (Thượng) 22/12/2013
549 Chương 549 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phòng ngự cường hóa. 22/12/2013
550 Chương 550 Kiếm Đạo Độc Tôn - Linh Hải Cảnh trung kỳ tiến nhập Tông Sư. 22/12/2013
551 Chương 551 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bất đắc dĩ, Phá Hư Chỉ xuất. (Thượng,hạ) 22/12/2013
552 Chương 552 Kiếm Đạo Độc Tôn - Không nể tình. (Thượng,hạ) 22/12/2013
553 Chương 553 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vũ Văn Kim và Mộ Dung Chỉ Thủy 22/12/2013
554 Chương 554 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nhan Tâm Nhi. (Thượng) 22/12/2013
555 Chương 555 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đánh ra đi. (Thượng,hạ) 22/12/2013
556 Chương 556 Kiếm Đạo Độc Tôn - Điện Chủ Hoàng Long Điện. (Thượng,hạ) 22/12/2013
557 Chương 557 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hoàng Long Phong Cấm đại pháp 22/12/2013
558 Chương 558 Kiếm Đạo Độc Tôn - Long Vương bế tử quan. (Thượng,hạ) 22/12/2013
559 Chương 559 Kiếm Đạo Độc Tôn - Long Châu. (thượng,hạ) 22/12/2013
560 Chương 560 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyền Hậu Yến Khinh Huyên. (Thượng,hạ) 22/12/2013
561 Chương 561 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hậu duệ Phượng Hoàng, Thanh Phượng. (Thượng,hạ) 22/12/2013
562 Chương 562 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Vũ các 22/12/2013
563 Chương 563 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lưu danh chiếu bích 22/12/2013
564 Chương 564 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đệ thất quan 22/12/2013
565 Chương 565 Kiếm Đạo Độc Tôn - Yêu nghiệt ? (Thượng) 22/12/2013
566 Chương 566 Kiếm Đạo Độc Tôn - Qua cửa 22/12/2013
567 Chương 567 Kiếm Đạo Độc Tôn - Khí thế kết hợp áo nghĩa. (Thượng) 22/12/2013
568 Chương 568 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đánh bại Vũ Văn Kiệt. (Thượng) 22/12/2013
569 Chương 569 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thanh niên ngũ cự đầu. (Thượng) 22/12/2013
570 Chương 570 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cường địch thoát khốn. 22/12/2013
571 Chương 571 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tri Mạc Vấn. (Thượng) 22/12/2013
572 Chương 572 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đoạt xá. (Thượng,ha) 22/12/2013
573 Chương 573 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ma niệm? 22/12/2013
574 Chương 574 Kiếm Đạo Độc Tôn - Không thể xông vào. (Thượng) 22/12/2013
575 Chương 575 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ý chí thất giai. (Thượng) 22/12/2013
576 Chương 576 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm hồn huỷ diệt, thành. 22/12/2013
577 Chương 577 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phá hoại vương 22/12/2013
578 Chương 578 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên lôi kiếp, viên mãn 22/12/2013
579 Chương 579 Kiếm Đạo Độc Tôn - Mộng cảnh và hiện thực 22/12/2013
580 Chương 580 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tập hợp, Man Hoang Cổ Địa. (Thượng) 22/12/2013
581 Chương 581 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thanh niên tam đại kiếm tông. 22/12/2013
582 Chương 582 Kiếm Đạo Độc Tôn - Châu chấu hoang dã 22/12/2013
583 Chương 583 Kiếm Đạo Độc Tôn - Linh mạch chi sơn. (Thượng - Hạ) 22/12/2013
584 Chương 584 Kiếm Đạo Độc Tôn - Giao long hiện 22/12/2013
585 Chương 585 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyết chiến giao long 22/12/2013
586 Chương 586 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cây trường sinh 22/12/2013
587 Chương 587 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đến kịp 22/12/2013
588 Chương 588 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tranh đoạt trường sinh quả 22/12/2013
589 Chương 589 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phong Lôi nhị tông 22/12/2013
590 Chương 590 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phá Hư Chỉ,hắn cũng có 22/12/2013
591 Chương 591 Kiếm Đạo Độc Tôn - Niết bàn chi hỏa 22/12/2013
592 Chương 592 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bế quan đột phá 22/12/2013
593 Chương 593 Kiếm Đạo Độc Tôn - Di tích long huyệt 22/12/2013
594 Chương 594 Kiếm Đạo Độc Tôn - Long chi viêm 22/12/2013
595 Chương 595 Kiếm Đạo Độc Tôn - Long chi cốt,đánh chết người 22/12/2013
596 Chương 596 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đánh bại Ngao Vô Bại. 22/12/2013
597 Chương 597 Kiếm Đạo Độc Tôn - Độc Cô Tuyệt đấu với Thái Sử Trùng 22/12/2013
598 Chương 598 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đao ý tuyệt vọng, một đao tuyệt vọng. 22/12/2013
599 Chương 599 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ta ngươi kiểu gì cũng đấu với nhau một trận. (Thượng,hạ) 22/12/2013
600 Chương 600 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tam giai linh khu,tử y nữ tử 22/12/2013
601 Chương 601 Kiếm Đạo Độc Tôn - Quét ngang 22/12/2013
602 Chương 602 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cao thủ luyện thể (thượng) 22/12/2013
603 Chương 603 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hổ Ma Tiền Huyết quyết 22/12/2013
604 Chương 604 Kiếm Đạo Độc Tôn - Danh chấn thiên hạ 22/12/2013
605 Chương 605 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sát thủ quỷ ảnh (thượng,hạ) 22/12/2013
606 Chương 606 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kim chi liên y,tin tức kinh người (thượng,hạ) 22/12/2013
607 Chương 607 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kết giới 22/12/2013
608 Chương 608 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hắc sắc dực bức (thượng,hạ) 22/12/2013
609 Chương 609 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cửu Long Sơn nhộn nhịp 22/12/2013
610 Chương 610 Kiếm Đạo Độc Tôn - Khiêu chiến Diệp Trần (thượng) 22/12/2013
611 Chương 611 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vô đề (thượng,hạ) 22/12/2013
612 Chương 612 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tạ Bách Đình coi trọng. 22/12/2013
613 Chương 613 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cảm ngộ không gian lực 22/12/2013
614 Chương 614 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ai thắng? Không gian áo nghĩa! 22/12/2013
615 Chương 615 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tông sư bảng. 22/12/2013
616 Chương 616 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ước hẹn một năm 22/12/2013
617 Chương 617 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thẩm Thiên Lãng chiến Tiêu Sở Hà. 22/12/2013
618 Chương 618 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thực lực của Tiêu Sở Hà 22/12/2013
619 Chương 619 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phượng Vĩ quả! 22/12/2013
620 Chương 620 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ô Phong Báo. 22/12/2013
621 Chương 621 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đá trúng thiết bản 22/12/2013
622 Chương 622 Kiếm Đạo Độc Tôn - Gặp lại Âm Ma Tông 22/12/2013
623 Chương 623 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chiến. (Thượng) 22/12/2013
624 Chương 624 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chiến. (Trung) 22/12/2013
625 Chương 625 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chiến. (Hạ) 22/12/2013
626 Chương 626 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ưng yêu tử. 22/12/2013
627 Chương 627 Kiếm Đạo Độc Tôn - Giết chết Thiên Cầm Tông. 22/12/2013
628 Chương 628 Kiếm Đạo Độc Tôn - Khô Lâu Hoa. 22/12/2013
629 Chương 629 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bị phát hiện 22/12/2013
630 Chương 630 Kiếm Đạo Độc Tôn - Trở về Nam Trác Vực 22/12/2013
631 Chương 631 Kiếm Đạo Độc Tôn - Luyện chế giải dược Vô Ảnh Độc 22/12/2013
632 Chương 632 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kim Chi Liên Y đại thành 22/12/2013
634 Chương 634 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đánh giá cao thủ Tông Sư bảng 22/12/2013
635 Chương 635 Kiếm Đạo Độc Tôn - Còn nửa năm 22/12/2013
636 Chương 636 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bắc Minh Huy khiêu chiến Diệp Trần. (Thượng) 22/12/2013
637 Chương 637 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bắc Minh Huy khiêu chiến Diệp Trần. (Trung) 22/12/2013
638 Chương 638 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bắc Minh Huy khiêu chiến Diệp Trần. (Hạ) 22/12/2013
639 Chương 639 Kiếm Đạo Độc Tôn - Có lẽ không tệ 22/12/2013
640 Chương 640 Kiếm Đạo Độc Tôn - Không có lực phản kích 22/12/2013
641 Chương 641 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sát chiêu 22/12/2013
642 Chương 642 Kiếm Đạo Độc Tôn - Muốn khiêu chiến ta phải xem ngươi có tư cách không 22/12/2013
643 Chương 643 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên tài tụ tập 22/12/2013
644 Chương 644 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đa Bảo thánh tháp 22/12/2013
645 Chương 645 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thực lực Diệp Trần 22/12/2013
646 Chương 646 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tầng thứ tư 22/12/2013
647 Chương 647 Kiếm Đạo Độc Tôn - Không mấy may mắn 22/12/2013
648 Chương 648 Kiếm Đạo Độc Tôn - Liên thủ 22/12/2013
649 Chương 649 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một ngày tiến ngàn dặm 22/12/2013
650 Chương 650 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bán cực phẩm khải giáp 22/12/2013
651 Chương 651 Kiếm Đạo Độc Tôn - Khả năng nhìn xuyên tường 22/12/2013
652 Chương 652 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tinh hoa ma lực 22/12/2013
653 Chương 653 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tránh mặt 22/12/2013
654 Chương 654 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hạ Hầu Tôn chiến Diệp Trần. 22/12/2013
655 Chương 655 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tử đấu cận thân 22/12/2013
656 Chương 656 Kiếm Đạo Độc Tôn - Xem ai chịu được đến cùng 22/12/2013
657 Chương 657 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyết hoàng đấu linh đơn 22/12/2013
658 Chương 658 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tác dụng của Bất Tử Chi Thân 22/12/2013
659 Chương 659 Kiếm Đạo Độc Tôn - Địa vị là do mình. 22/12/2013
660 Chương 660 Kiếm Đạo Độc Tôn - Quay về. 22/12/2013
661 Chương 661 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ăn miếng trả miếng 22/12/2013
662 Chương 662 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đoạn Băng Hà 22/12/2013
663 Chương 663 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hạ Hầu Tôn bế quan 22/12/2013
664 Chương 664 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thế giới của thiên tài là cô đơn và máu 22/12/2013
665 Chương 665 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên tài luôn là chủ đề được bàn luận 22/12/2013
666 Chương 666 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bắc Minh Huy khiêu chiến Lâm Triều Nam. 22/12/2013
667 Chương 667 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kim Chi Cuồng Tiêu 22/12/2013
668 Chương 668 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tông sư bảng biến đổi. 22/12/2013
669 Chương 669 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thượng Quan Phi khiêu chiến Diệp Trần. 22/12/2013
670 Chương 670 Kiếm Đạo Độc Tôn - Không đỡ nổi một chiêu 22/12/2013
671 Chương 671 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cảnh giới tâm động kiếm động. 22/12/2013
672 Chương 672 Kiếm Đạo Độc Tôn - Khoái. (Nhanh) 22/12/2013
673 Chương 673 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngự Kiếm Thuật đến tay 22/12/2013
674 Chương 674 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bắc Minh Huy chiến Tiêu Sở Hà 22/12/2013
675 Chương 675 Kiếm Đạo Độc Tôn - Trên đời không có thuốc hối hận. 22/12/2013
676 Chương 676 Kiếm Đạo Độc Tôn - Diệp Trần bị xem nhẹ. 22/12/2013
677 Chương 677 Kiếm Đạo Độc Tôn - Diệp Trần thất bại ? 22/12/2013
678 Chương 678 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thân phận đệ nhất đao khách 22/12/2013
679 Chương 679 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tuyệt Vọng Nhất Đao 22/12/2013
680 Chương 680 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ta bốn, hắn sáu 22/12/2013
681 Chương 681 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thực lực chân thật của Diệp Trần 22/12/2013
682 Chương 682 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cuộc chiến của yêu nghiệt 22/12/2013
683 Chương 683 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thế không thể đỡ. 22/12/2013
684 Chương 684 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Tông! (Thượng) 22/12/2013
685 Chương 685 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Tông! (Hạ) 22/12/2013
686 Chương 686 Kiếm Đạo Độc Tôn - Danh xưng Kiếm Tông. 22/12/2013
687 Chương 687 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đường về kịch chiến, Kiếm Tông đại thế. (Thượng) 22/12/2013
688 Chương 688 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đường về kịch chiến, Kiếm Tông đại thế. (Hạ) 22/12/2013
689 Chương 689 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tu luyện Ngự Kiếm Thuật. (1) 22/12/2013
690 Chương 690 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tu luyện Ngự Kiếm Thuật. (2) 22/12/2013
691 Chương 691 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tu luyện Ngự Kiếm Thuật. (3) 22/12/2013
692 Chương 692 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tu luyện Ngự Kiếm Thuật. (4) 22/12/2013
693 Chương 693 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tu luyện Ngự Kiếm Thuật. (5) 22/12/2013
694 Chương 694 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tông Sư bảng đệ nhất, Kiếm Tông Diệp Trần. 22/12/2013
695 Chương 695 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phản mai phục. (Thượng) 22/12/2013
696 Chương 696 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phản mai phục. (Hạ) 22/12/2013
697 Chương 697 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Kiếm Tông. (Thượng) 22/12/2013
698 Chương 698 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Kiếm Tông. (Hạ) 22/12/2013
699 Chương 699 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngự kiếm đả thương địch thủ. (Thượng) 22/12/2013
700 Chương 700 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngự kiếm đả thương địch thủ. (Hạ) 22/12/2013
701 Chương 701 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Kiếm Tông bại. 22/12/2013
702 Chương 702 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyết Kiếm Tông sợ quá chạy mất 22/12/2013
703 Chương 703 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tìm kiếm phương pháp 22/12/2013
704 Chương 704 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hủy diệt kiếm hồn ngũ giai 22/12/2013
705 Chương 705 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sơ kiến Long Thần Thiên Cung 22/12/2013
706 Chương 706 Kiếm Đạo Độc Tôn - Trần Vũ Hân 22/12/2013
707 Chương 707 Kiếm Đạo Độc Tôn - Trưởng lão điện 22/12/2013
708 Chương 708 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm ý thăm dò 22/12/2013
709 Chương 709 Kiếm Đạo Độc Tôn - Khuyên can 22/12/2013
710 Chương 710 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thần Long lệnh bài và Thần Long Sử 22/12/2013
711 Chương 711 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bạo tạc quả viên 22/12/2013
712 Chương 712 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lý Phong 22/12/2013
713 Chương 713 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lý Phong bất mãn 22/12/2013
714 Chương 714 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngươi ăn gian 22/12/2013
715 Chương 715 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một chỉ, Lý Phong bại 22/12/2013
716 Chương 716 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kim Long Chiến Xa 22/12/2013
717 Chương 717 Kiếm Đạo Độc Tôn - Xuất phát, Thanh Long Điện 22/12/2013
718 Chương 718 Kiếm Đạo Độc Tôn - Gom đủ đội ngũ 22/12/2013
719 Chương 719 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tân nhiệm phó điện chủ 22/12/2013
720 Chương 720 Kiếm Đạo Độc Tôn - Trấn trụ tình cảnh 22/12/2013
721 Chương 721 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thu phục 22/12/2013
722 Chương 722 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tài nguyên Huyết Chiến Hải 22/12/2013
723 Chương 723 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vận khí không tệ 22/12/2013
724 Chương 724 Kiếm Đạo Độc Tôn - Miểu sát 22/12/2013
725 Chương 725 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lôi Điện cải biến tính chất 22/12/2013
726 Chương 726 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nhiệm vụ vận chuyển tài nguyên 22/12/2013
727 Chương 727 Kiếm Đạo Độc Tôn - Uy nghiêm phó điện chủ 22/12/2013
728 Chương 728 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tập kích mãnh liệt 22/12/2013
729 Chương 729 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bội phục 22/12/2013
730 Chương 730 Kiếm Đạo Độc Tôn - Giao phong chính diện 22/12/2013
731 Chương 731 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chờ đợi tiếp viện 22/12/2013
732 Chương 732 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hi vọng của Hứa Đại Niên 22/12/2013
733 Chương 733 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đột phá mai phục 22/12/2013
734 Chương 734 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ánh rạng đông 22/12/2013
735 Chương 735 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tâm tình sau khi thoát khốn. 22/12/2013
736 Chương 736 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bị giết đến sợ! 22/12/2013
737 Chương 737 Kiếm Đạo Độc Tôn - Điểm cống hiến kinh người. 22/12/2013
738 Chương 738 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngự Kiếm phi hành 22/12/2013
739 Chương 739 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bí các 22/12/2013
740 Chương 740 Kiếm Đạo Độc Tôn - Áo nghĩa võ học đẳng cấp cao 22/12/2013
741 Chương 741 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên cấp trung giai bí pháp - Tiệt Huyết Quỷ Chỉ. 22/12/2013
742 Chương 742 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một tin xấu một tin tốt 22/12/2013
743 Chương 743 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tu luyện Tiệt Huyết Quỷ Chỉ 22/12/2013
744 Chương 744 Kiếm Đạo Độc Tôn - Gian tế xuất hiện. 22/12/2013
745 Chương 745 Kiếm Đạo Độc Tôn - Xung đột 22/12/2013
746 Chương 746 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngụy Long Đào có vấn đề 22/12/2013
747 Chương 747 Kiếm Đạo Độc Tôn - Siêu cấp kịch chiến. (Thượng) 22/12/2013
748 Chương 748 Kiếm Đạo Độc Tôn - Siêu cấp kịch chiến. (Hạ) 22/12/2013
749 Chương 749 Kiếm Đạo Độc Tôn - Không kịp chuẩn bị, bạo lộ Ngự Kiếm Thuật. (Thượng) 22/12/2013
750 Chương 750 Kiếm Đạo Độc Tôn - Không kịp chuẩn bị, bạo lộ Ngự Kiếm Thuật. (Hạ) 22/12/2013
751 Chương 751 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bắt giữ Ngụy Long Đào 22/12/2013
752 Chương 752 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tương kế tựu kế. (Thượng) 22/12/2013
753 Chương 753 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tương kế tựu kế. (Hạ) 22/12/2013
754 Chương 754 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chiến tích kinh người. (Thượng) 22/12/2013
755 Chương 755 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chiến tích kinh người. (Trung) 22/12/2013
756 Chương 756 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chiến tích kinh người. (Hạ) 22/12/2013
757 Chương 757 Kiếm Đạo Độc Tôn - Biến hóa của Tông Sư Bảng. (Thượng) 22/12/2013
758 Chương 758 Kiếm Đạo Độc Tôn - Biến hóa của Tông Sư Bảng. (Trung) 22/12/2013
759 Chương 759 Kiếm Đạo Độc Tôn - Biến hóa của Tông Sư Bảng. (Hạ) 22/12/2013
760 Chương 760 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lần tẩy lễ thứ nhất trong đời. (Thượng) 22/12/2013
761 Chương 761 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lần tẩy lễ thứ nhất trong đời. (Hạ) 22/12/2013
762 Chương 762 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tây Hải kiếm khách 22/12/2013
763 Chương 763 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Tông và Kiếm Tông. (Thượng) 22/12/2013
764 Chương 764 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Tông và Kiếm Tông. (Hạ) 22/12/2013
765 Chương 765 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đế Ngân Bi. (Thượng) 22/12/2013
766 Chương 766 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đế Ngân Bi. (Hạ) 22/12/2013
767 Chương 767 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đế chi mộ, Tứ Cực Đại Đế. (Thượng) 22/12/2013
768 Chương 768 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đế chi mộ, Tứ Cực Đại Đế. (Hạ) 22/12/2013
769 Chương 769 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nhất Tuyến Thiên Lý. (Thượng) 22/12/2013
770 Chương 770 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nhất Tuyến Thiên Lý. (Hạ) 22/12/2013
771 Chương 771 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thực lực của tùy tùng 22/12/2013
772 Chương 772 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bá Đao. (Thượng) 22/12/2013
773 Chương 773 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bá Đao. (Hạ) 22/12/2013
774 Chương 774 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sự cường thế của Độc Cô Tuyệt. (Thượng) 22/12/2013
775 Chương 775 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sự cường thế của Độc Cô Tuyệt. (Hạ) 22/12/2013
776 Chương 776 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lục Thiếu Du bại, Diệp Trần xuất hiện. (Thượng) 22/12/2013
777 Chương 777 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lục Thiếu Du bại, Diệp Trần xuất hiện. (Hạ) 22/12/2013
778 Chương 778 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Tông chi chiến 22/12/2013
779 Chương 779 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ai có thể cười cuối cùng. (Thượng) 22/12/2013
780 Chương 780 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ai có thể cười cuối cùng. (Hạ) 22/12/2013
781 Chương 781 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chết lặng. (Thượng) 22/12/2013
782 Chương 782 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chết lặng. (Hạ) 22/12/2013
783 Chương 783 Kiếm Đạo Độc Tôn - Con át chủ bài 22/12/2013
784 Chương 784 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngự Kiếm Thuật siêu cường. 22/12/2013
785 Chương 785 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kết thúc. (Thượng) 22/12/2013
786 Chương 786 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kết thúc. (Hạ) 22/12/2013
787 Chương 787 Kiếm Đạo Độc Tôn - Biến cố, cấm địa xuất thế. 22/12/2013
788 Chương 788 Kiếm Đạo Độc Tôn - Các phương danh tập. (Thượng) 22/12/2013
789 Chương 789 Kiếm Đạo Độc Tôn - Các phương danh tập. (Hạ) 22/12/2013
790 Chương 790 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tiến nhập cấm địa. (Thượng) 22/12/2013
791 Chương 791 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tiến nhập cấm địa. (Hạ) 22/12/2013
792 Chương 792 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thương lang bình nguyên. (Thượng) 22/12/2013
793 Chương 793 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thương lang bình nguyên. (Hạ) 22/12/2013
794 Chương 794 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ác đấu Bán Bộ hạt vương. (Thượng) 22/12/2013
795 Chương 795 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ác đấu Bán Bộ hạt vương. (Hạ) 22/12/2013
796 Chương 796 Kiếm Đạo Độc Tôn - Biến địa linh thực. (Thượng) 22/12/2013
797 Chương 797 Kiếm Đạo Độc Tôn - Biến địa linh thực. (Hạ) 22/12/2013
798 Chương 798 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thu hoạch hỏa lê thụ, quyết đấu! (Thượng) 22/12/2013
799 Chương 799 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thu hoạch hỏa lê thụ, quyết đấu! (Hạ) 22/12/2013
800 Chương 800 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bất hủ trấn 22/12/2013
801 Chương 801 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngự sử song kiếm, nguy ky lai lâm (Thượng) 22/12/2013
802 Chương 802 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngự sử song kiếm, nguy ky lai lâm. (Hạ) 22/12/2013
803 Chương 803 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hình phạt vũ học. (Thượng) 22/12/2013
804 Chương 804 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hình phạt vũ học. (Hạ) 22/12/2013
805 Chương 805 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tuyệt đỉnh Bán Bộ. (Thượng) 22/12/2013
806 Chương 806 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tuyệt đỉnh Bán Bộ. (Hạ) 22/12/2013
807 Chương 807 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chiểu trạch quái và lối vào mộ địa. 22/12/2013
808 Chương 808 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cuồng bạo quang hoàn. (Thượng) 22/12/2013
809 Chương 809 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cuồng bạo quang hoàn. (Hạ) 22/12/2013
810 Chương 810 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chiểu Trạch Vương đánh không chết. (Thượng) 22/12/2013
811 Chương 811 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chiểu Trạch Vương đánh không chết. 22/12/2013
812 Chương 812 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngụy cực phẩm Bảo Khí. (Thượng) 22/12/2013
813 Chương 813 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngụy cực phẩm Bảo Khí. (Hạ) 22/12/2013
814 Chương 814 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cảm nhận sâu sắc chưa đủ lực lượng. (thượng) 22/12/2013
815 Chương 815 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cảm nhận sâu sắc chưa đủ lực lượng. (Hạ) 22/12/2013
816 Chương 816 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bộ Sát Giả, Chu Ti Ẩn Hình 22/12/2013
817 Chương 817 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lực uy hiếp! (Thượng) 22/12/2013
818 Chương 818 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lực uy hiếp! (Hạ) 22/12/2013
819 Chương 819 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thông qua. (Thượng) 22/12/2013
820 Chương 820 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thông qua. (Hạ) 22/12/2013
821 Chương 821 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên sinh đạo thể. (Thượng) 22/12/2013
822 Chương 822 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên sinh đạo thể. (Hạ) 22/12/2013
823 Chương 823 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lưỡng cường tương ngộ. (Thượng) 22/12/2013
824 Chương 824 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lưỡng cường tương ngộ. (Hạ) 22/12/2013
825 Chương 825 Kiếm Đạo Độc Tôn - Núi cao còn có núi cao hơn. (Thượng) 22/12/2013
826 Chương 826 Kiếm Đạo Độc Tôn - Núi cao còn có núi cao hơn. (Hạ) 22/12/2013
827 Chương 827 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tiểu tử này thật tà môn. (Thượng) 22/12/2013
828 Chương 828 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tiểu tử này thật tà môn. (Hạ) 22/12/2013
829 Chương 829 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tiềm tu trong mộ địa. 22/12/2013
830 Chương 830 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đột phá hậu kì, áo nghĩa đại tiến. (Thượng) 22/12/2013
831 Chương 831 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đột phá hậu kì, áo nghĩa đại tiến. (Hạ) 22/12/2013
832 Chương 832 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hai kiếm kích sát Địa Thử Vương.(Thượng) 22/12/2013
833 Chương 833 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hai kiếm kích sát Địa Thử Vương. (Hạ) 22/12/2013
834 Chương 834 Kiếm Đạo Độc Tôn - Các ngươi có thể lưu lại di ngôn. 22/12/2013
835 Chương 835 Kiếm Đạo Độc Tôn - Các ngươi có thể lưu lại di ngôn. (Hạ) 22/12/2013
836 Chương 836 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đánh giá nhầm thực lực. 22/12/2013
837 Chương 837 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ý chí Không Đế. (Thượng) 22/12/2013
838 Chương 838 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ý chí Không Đế. (Hạ) 22/12/2013
839 Chương 839 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phân chia. (Thượng) 22/12/2013
840 Chương 840 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phân chia. (Hạ) 22/12/2013
841 Chương 841 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Yêu Hỏa Linh Quả. (Thượng) 22/12/2013
842 Chương 842 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Yêu Hỏa Linh Quả. (Hạ) 22/12/2013
843 Chương 843 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lại đắc tội một thế lực. (Thượng) 22/12/2013
844 Chương 844 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lại đắc tội một thế lực. (Hạ) 22/12/2013
845 Chương 845 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thực lực ngoài dự đoán của mọi người. 22/12/2013
846 Chương 846 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thực lực ngoài dự đoán của mọi người. (Hạ) 22/12/2013
847 Chương 847 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Hạt Kiếm. (1) 22/12/2013
848 Chương 848 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Hạt Kiếm. (2) 22/12/2013
849 Chương 849 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Hạt Kiếm. (3) 22/12/2013
850 Chương 850 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Hạt Kiếm. (4) 22/12/2013
851 Chương 851 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Hạt Kiếm. (5) 22/12/2013
852 Chương 852 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vương giả đều xuất hiện. (Thượng) 22/12/2013
853 Chương 853 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vương giả đều xuất hiện. (Hạ) 22/12/2013
854 Chương 854 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyền Hậu giá lâm. (Thượng) 22/12/2013
855 Chương 855 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyền Hậu giá lâm. (Hạ) 22/12/2013
856 Chương 856 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hai đạo khí tức. 22/12/2013
857 Chương 857 Kiếm Đạo Độc Tôn - Long Vương đã đến. (Thượng) 22/12/2013
858 Chương 858 Kiếm Đạo Độc Tôn - Long Vương đã đến. (Hạ) 22/12/2013
859 Chương 859 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ly khai Chân Linh Đại Lục. (Thượng) 22/12/2013
860 Chương 860 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ly khai Chân Linh Đại Lục. (Hạ) 22/12/2013
861 Chương 861 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiểm tra thực lực Vương Xà. (Thượng) 22/12/2013
862 Chương 862 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiểm tra thực lực Vương Xà. (Hạ) 22/12/2013
863 Chương 863 Kiếm Đạo Độc Tôn - Truyền thuyết Thôn Phệ Đảo. (Thượng) 22/12/2013
864 Chương 864 Kiếm Đạo Độc Tôn - Truyền thuyết Thôn Phệ Đảo. (Hạ) 22/12/2013
865 Chương 865 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phương Đông Hạo, Mạnh Hiểu Linh. 22/12/2013
866 Chương 866 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thực lực không tệ. (Thượng) 22/12/2013
867 Chương 867 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thực lực không tệ. (Hạ) 22/12/2013
868 Chương 868 Kiếm Đạo Độc Tôn - Không nên hỏi đừng hỏi! (Thượng) 22/12/2013
869 Chương 869 Kiếm Đạo Độc Tôn - Không nên hỏi đừng hỏi! (Hạ) 22/12/2013
870 Chương 870 Kiếm Đạo Độc Tôn - Xem ra là người muốn chết! (Thượng) 22/12/2013
871 Chương 871 Kiếm Đạo Độc Tôn - Xem ra là người muốn chết! (Hạ) 22/12/2013
872 Chương 872 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thôn Phệ Đảo – Thánh Linh! 22/12/2013
873 Chương 873 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hắc Sơn khu. (Thượng) 22/12/2013
874 Chương 874 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hắc Sơn khu. (Trung) 22/12/2013
875 Chương 875 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hắc Sơn khu. (Hạ) 22/12/2013
876 Chương 876 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đánh bại Lang Vương. (Thượng) 22/12/2013
877 Chương 877 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đánh bại Lang Vương. (Hạ) 22/12/2013
878 Chương 878 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vơ vét Thuỷ tinh chân nguyên. 22/12/2013
879 Chương 879 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bạo Viêm áo nghĩa. (Thượng) 22/12/2013
880 Chương 880 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bạo Viêm áo nghĩa. (Hạ) 22/12/2013
881 Chương 881 Kiếm Đạo Độc Tôn - Mười bảy vạn năm ngàn khối. (Thượng) 22/12/2013
882 Chương 882 Kiếm Đạo Độc Tôn - Mười bảy vạn năm ngàn khối. (Hạ) 22/12/2013
883 Chương 883 Kiếm Đạo Độc Tôn - Quét ngang! (Thượng) 22/12/2013
884 Chương 884 Kiếm Đạo Độc Tôn - Quét ngang! (Hạ) 22/12/2013
885 Chương 885 Kiếm Đạo Độc Tôn - Càng nợ càng nhiều. 22/12/2013
886 Chương 886 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đại thái tử Vương Thái Nhất. (Thượng) 22/12/2013
887 Chương 887 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đại thái tử Vương Thái Nhất. (Hạ) 22/12/2013
888 Chương 888 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngươi cũng là … (Thượng) 22/12/2013
889 Chương 889 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngươi cũng là … (Hạ) 22/12/2013
890 Chương 890 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hoàn toàn ma hoá. (Thượng) 22/12/2013
891 Chương 891 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hoàn toàn ma hoá. (Hạ) 22/12/2013
892 Chương 892 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hỗn Loạn Ma Hải. (Thượng) 22/12/2013
893 Chương 893 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hỗn Loạn Ma Hải. (Hạ) 22/12/2013
894 Chương 894 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nghiên cứu kiếm pháp không gian áo nghĩa. 22/12/2013
895 Chương 895 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vụ Ẩn kết giới. (Thượng) 22/12/2013
896 Chương 896 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vụ Ẩn kết giới. (Trung) 22/12/2013
897 Chương 897 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vụ Ẩn kết giới. (Hạ) 22/12/2013
898 Chương 898 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đánh bại Bạch Yểm. 22/12/2013
899 Chương 899 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lục đại Bán bộ Nhân Ma Vương. 22/12/2013
900 Chương 900 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lục đại Bán bộ Nhân Ma Vương. (Hạ) 22/12/2013
901 Chương 901 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ma vân lục hợp! (Thượng) 22/12/2013
902 Chương 902 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ma vân lục hợp! (Hạ) 22/12/2013
903 Chương 903 Kiếm Đạo Độc Tôn - Mộ Dung Khuynh Thành tấn cấp. 22/12/2013
904 Chương 904 Kiếm Đạo Độc Tôn - Mộ Dung Khuynh Thành tấn cấp. (Hạ) 22/12/2013
905 Chương 905 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phá kết giới ra ngoài. 22/12/2013
906 Chương 906 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lão tổ. (Thượng) 22/12/2013
907 Chương 907 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lão tổ. (Hạ) 22/12/2013
908 Chương 908 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sư Thiếu Bảo. (Thượng) 22/12/2013
909 Chương 909 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sư Thiếu Bảo. (Hạ) 22/12/2013
910 Chương 910 Kiếm Đạo Độc Tôn - Dưỡng Tâm Thảo. (Thượng) 22/12/2013
911 Chương 911 Kiếm Đạo Độc Tôn - Dưỡng Tâm Thảo. (Hạ) 22/12/2013
912 Chương 912 Kiếm Đạo Độc Tôn - Di tích Chân Thuỷ Cung. (Thượng) 22/12/2013
913 Chương 913 Kiếm Đạo Độc Tôn - Di tích Chân Thuỷ Cung. (Hạ) 22/12/2013
914 Chương 914 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thanh đồng giáp sĩ. 22/12/2013
915 Chương 915 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tự bạo Ly Hoả Trùng. (Thượng) 22/12/2013
916 Chương 916 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tự bạo Ly Hoả Trùng. (Hạ) 22/12/2013
917 Chương 917 Kiếm Đạo Độc Tôn - Năm trăm triệu Thượng phẩm linh thạch. (Thượng) 22/12/2013
918 Chương 918 Kiếm Đạo Độc Tôn - Năm trăm triệu Thượng phẩm linh thạch. (Hạ) 22/12/2013
919 Chương 919 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vì tài phú mà chiến! (Thượng) 22/12/2013
920 Chương 920 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vì tài phú mà chiến! (Hạ) 22/12/2013
921 Chương 921 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kinh thiên huyết chiến! (Thượng) 22/12/2013
922 Chương 922 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kinh thiên huyết chiến! (Hạ) 22/12/2013
923 Chương 923 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phân thân cùng Ảnh áo nghĩa. (Thượng) 22/12/2013
924 Chương 924 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phân thân cùng Ảnh áo nghĩa. (Hạ) 22/12/2013
925 Chương 925 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thắng thảm. (Thượng) 22/12/2013
926 Chương 926 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thắng thảm. (Hạ) 22/12/2013
927 Chương 927 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyền Âm Tháp. 22/12/2013
928 Chương 928 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bốn kiện bảo khí. (Thượng) 22/12/2013
929 Chương 929 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bốn kiện bảo khí. (Hạ) 22/12/2013
930 Chương 930 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kính Hoa Phá Diệt lần đầu tiên hiển lộ. (1) 22/12/2013
931 Chương 931 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kính Hoa Phá Diệt lần đầu tiên hiển lộ. (2) 22/12/2013
932 Chương 932 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kính Hoa Phá Diệt lần đầu tiên hiển lộ. (3) 22/12/2013
933 Chương 933 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kính Hoa Phá Diệt lần đầu tiên hiển lộ. (4) 22/12/2013
934 Chương 934 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kính Hoa Phá Diệt lần đầu tiên hiển lộ. (5) 22/12/2013
935 Chương 935 Kiếm Đạo Độc Tôn - Âm khí bất diệt, thân thể bất diệt. (1) 22/12/2013
936 Chương 936 Kiếm Đạo Độc Tôn - Âm khí bất diệt, thân thể bất diệt. (2) 22/12/2013
937 Chương 937 Kiếm Đạo Độc Tôn - Linh hồn sóng âm. 22/12/2013
938 Chương 938 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tà Ma chi chiến. (Thượng) 22/12/2013
939 Chương 939 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tà Ma chi chiến. (Hạ) 22/12/2013
940 Chương 940 Kiếm Đạo Độc Tôn - Trái tim càng mạnh hơn nữa. (Thượng) 22/12/2013
941 Chương 941 Kiếm Đạo Độc Tôn - Trái tim càng mạnh hơn nữa. (Hạ) 22/12/2013
942 Chương 942 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tiến vào Bán Bộ Vương Giả. (Thượng) 22/12/2013
943 Chương 943 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tiến vào Bán Bộ Vương Giả. (Hạ) 22/12/2013
944 Chương 944 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên cấp công pháp Thanh Liên Kiếm Quyết. (Thượng) 22/12/2013
945 Chương 945 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên cấp công pháp Thanh Liên Kiếm Quyết. (Hạ) 22/12/2013
946 Chương 946 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nơi giao dịch Huy Hoàng. (Thượng) 22/12/2013
947 Chương 947 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nơi giao dịch Huy Hoàng. (Hạ) 22/12/2013
948 Chương 948 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phong ba. (Thượng) 22/12/2013
949 Chương 949 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phong ba. (Hạ) 22/12/2013
950 Chương 950 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lực trường cường đại. (Thượng) 22/12/2013
951 Chương 951 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lực trường cường đại. (Hạ) 22/12/2013
952 Chương 952 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hội đấu giá hoàng kim đảo 22/12/2013
953 Chương 953 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tử Diễm ma quang chú kiếm thuật (thượng) 22/12/2013
954 Chương 954 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tử Diễm ma quang chú kiếm thuật (hạ) 22/12/2013
955 Chương 955 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đắc thủ chú kiếm thuật li khai (thượng) 22/12/2013
956 Chương 956 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đắc thủ chú kiếm thuật li khai (hạ) 22/12/2013
957 Chương 957 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sinh tử huyền quan (thượng) 22/12/2013
958 Chương 958 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sinh tử huyền quan (hạ) 22/12/2013
959 Chương 959 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thực lực chân chính của Hắc Diệu Vương (thượng) 22/12/2013
960 Chương 960 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thực lực chân chính của Hắc Diệu Vương (hạ) 22/12/2013
961 Chương 961 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một kiếm đánh bay Hắc Diệu Vương (thượng) 22/12/2013
962 Chương 962 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một kiếm đánh bay Hắc Diệu Vương (hạ) 22/12/2013
963 Chương 963 Kiếm Đạo Độc Tôn - Áp chế tuyệt đối 22/12/2013
964 Chương 964 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hắn phản chết không thể nghi ngờ (thượng) 22/12/2013
965 Chương 965 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. (Hạ) 22/12/2013
966 Chương 966 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nhất kiếm phong hầu. (Thượng) 22/12/2013
967 Chương 967 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nhất kiếm phong hầu. (Hạ) 22/12/2013
968 Chương 968 Kiếm Đạo Độc Tôn - Dự khuyết bảng Sinh Tử Cảnh. (thượng) 22/12/2013
969 Chương 969 Kiếm Đạo Độc Tôn - Dự khuyết bảng Sinh Tử Cảnh. (Hạ) 22/12/2013
970 Chương 970 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đúc kiếm. (Thượng) 22/12/2013
971 Chương 971 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đúc kiếm. (Hạ) 22/12/2013
972 Chương 972 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ma Vương hàng lâm 22/12/2013
973 Chương 973 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Hạt Kiếm trong tay. (Thượng) 22/12/2013
974 Chương 974 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Hạt Kiếm trong tay. (Hạ) 22/12/2013
975 Chương 975 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nó có thể thắng ngươi! (Thượng) 22/12/2013
976 Chương 976 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nó có thể thắng ngươi! (Hạ) 22/12/2013
977 Chương 977 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nguyên Hoàng ra, Nhân Ma Hoàng hiện. (Thượng) 22/12/2013
978 Chương 978 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nguyên Hoàng ra, Nhân Ma Hoàng hiện. (Hạ) 22/12/2013
979 Chương 979 Kiếm Đạo Độc Tôn - Giải quyết hoà bình. (Thượng) 22/12/2013
980 Chương 980 Kiếm Đạo Độc Tôn - Giải quyết hoà bình. (Hạ) 22/12/2013
981 Chương 981 Kiếm Đạo Độc Tôn - Năm mươi đạo tặc. (Thượng) 22/12/2013
982 Chương 982 Kiếm Đạo Độc Tôn - Năm mươi đạo tặc. (Hạ) 22/12/2013
983 Chương 983 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lam y nữ tử, Lôi Linh Vương.(thượng) 22/12/2013
984 Chương 984 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lam y nữ tử, Lôi Linh Vương.(hạ) 22/12/2013
985 Chương 985 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngũ Thập Đạo gặp Tam đại sát tinh. (thượng) 22/12/2013
986 Chương 986 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngũ Thập Đạo gặp Tam đại sát tinh. (trung) 22/12/2013
987 Chương 987 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngũ Thập Đạo gặp Tam đại sát tinh. (hạ) 22/12/2013
988 Chương 988 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyết Thiên Đại Lục Tri Mạc Vấn.(Thượng) 22/12/2013
989 Chương 989 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyết Thiên Đại Lục Tri Mạc Vấn. (Hạ) 22/12/2013
990 Chương 990 Kiếm Đạo Độc Tôn - Các ngươi kiên trì! Tất có giá trị. (Thượng) 22/12/2013
991 Chương 991 Kiếm Đạo Độc Tôn - Các ngươi kiên trì!Tất có giá trị. (hạ) 22/12/2013
992 Chương 992 Kiếm Đạo Độc Tôn - Trường Thiên Phái rung động (thượng) 22/12/2013
993 Chương 993 Kiếm Đạo Độc Tôn - Trường Thiên Phái rung động (hạ) 22/12/2013
994 Chương 994 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nguy cơ của Trường Thiên Phái (thượng) 22/12/2013
995 Chương 995 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nguy cơ của Trường Thiên Phái (hạ) 22/12/2013
996 Chương 996 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cảnh giới Bán Bộ Vương Giả cao giai.(Thượng) 22/12/2013
997 Chương 997 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cảnh giới Bán Bộ Vương Giả cao giai.(Hạ) 22/12/2013
998 Chương 998 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lệnh Hồ Dực.(Thượng) 22/12/2013
999 Chương 999 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lệnh Hồ Dực.(Hạ) 22/12/2013
1000 Chương 1000 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nỗi khổi tâm của Mạc Tiểu Đường 22/12/2013
1001 Chương 1001 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cút xuống cho ta (thượng) 22/12/2013
1002 Chương 1002 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cút xuống cho ta (trung) 22/12/2013
1003 Chương 1003 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cút xuống cho ta (hạ) 22/12/2013
1004 Chương 1004 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lệnh Hồ Dực bị thương nặng (thượng) 22/12/2013
1005 Chương 1005 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lệnh Hồ Dực bị thương nặng (trung) 22/12/2013
1006 Chương 1006 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lệnh Hồ Dực bị thương nặng (hạ) 22/12/2013
1007 Chương 1007 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bát đại yêu thiếu (thượng) 22/12/2013
1008 Chương 1008 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bát đại yêu thiếu (hạ) 22/12/2013
1009 Chương 1009 Kiếm Đạo Độc Tôn - Trường Sinh Phái không người cứu (thượng) 22/12/2013
1010 Chương 1010 Kiếm Đạo Độc Tôn - Trường Sinh Phái không người cứu (hạ) 22/12/2013
1011 Chương 1011 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nhất lao vĩnh dật 22/12/2013
1012 Chương 1012 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên tài cấp Thiên Vương 22/12/2013
1013 Chương 1013 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên tài cấp Thiên Vương. 22/12/2013
1014 Chương 1014 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sinh Tử môn xuất hiện. Thiên tài tập hợp 22/12/2013
1015 Chương 1015 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sinh Tử bí cảnh mở. (Thượng) 22/12/2013
1016 Chương 1016 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sinh Tử bí cảnh mở.(Hạ) 22/12/2013
1017 Chương 1017 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tử khí thiết! Lang Thiếu! 22/12/2013
1018 Chương 1018 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tử khí thiết! Lang Thiếu! 22/12/2013
1019 Chương 1019 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tử khí thiết! Lang Thiếu! 22/12/2013
1020 Chương 1020 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sinh Tử kiều! (1) 22/12/2013
1021 Chương 1021 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sinh Tử kiều! (2) 22/12/2013
1022 Chương 1022 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sinh Tử huyền quan đệ nhất trọng (1) 22/12/2013
1023 Chương 1023 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sinh Tử huyền quan đệ nhất trọng (2) 22/12/2013
1024 Chương 1024 Kiếm Đạo Độc Tôn - Diệp Trần là ai? (1) 22/12/2013
1025 Chương 1025 Kiếm Đạo Độc Tôn - Diệp Trần là ai? (2) 22/12/2013
1026 Chương 1026 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một kiếm ám sát. 22/12/2013
1027 Chương 1027 Kiếm Đạo Độc Tôn - Từ Tĩnh tái hiện.(1) 22/12/2013
1028 Chương 1028 Kiếm Đạo Độc Tôn - Từ Tĩnh tái hiện. (2) 22/12/2013
1029 Chương 1029 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hung linh đỉnh giai. (1) 22/12/2013
1030 Chương 1030 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hung linh đỉnh giai.(2) 22/12/2013
1031 Chương 1031 Kiếm Đạo Độc Tôn - Xé rách không gian. (1) 22/12/2013
1032 Chương 1032 Kiếm Đạo Độc Tôn - Xé rách không gian. (2) 22/12/2013
1033 Chương 1033 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phong chi kiếm trận. (1) 22/12/2013
1034 Chương 1034 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phong chi kiếm trận. (2) 22/12/2013
1035 Chương 1035 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Trận đối Ngự kiếm thuật. (1) 22/12/2013
1036 Chương 1036 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Trận đối Ngự kiếm thuật(2) 22/12/2013
1037 Chương 1037 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sinh tử điện (1) 22/12/2013
1038 Chương 1038 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sinh tử điện (2) 22/12/2013
1039 Chương 1039 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngươi có Sinh Tử lệnh bài? (1) 22/12/2013
1040 Chương 1040 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngươi có Sinh Tử lệnh bài? (2) 22/12/2013
1041 Chương 1041 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bài danh Sinh Mệnh khí tức. (1) 22/12/2013
1042 Chương 1042 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bài danh Sinh Mệnh khí tức. (2) 22/12/2013
1043 Chương 1043 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đối chiến tích phân. (1) 22/12/2013
1044 Chương 1044 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đối chiến tích phân. (2) 22/12/2013
1045 Chương 1045 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chấn Kinh. 22/12/2013
1046 Chương 1046 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sự khủng bố của Diệp Trần. (1) 22/12/2013
1047 Chương 1047 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sự khủng bố của Diệp Trần. (2) 22/12/2013
1048 Chương 1048 Kiếm Đạo Độc Tôn - Không gian thuấn di. (1) 22/12/2013
1049 Chương 1049 Kiếm Đạo Độc Tôn - Không gian thuấn di. (2) 22/12/2013
1050 Chương 1050 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm pháp hoa lệ. (1) 22/12/2013
1051 Chương 1051 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm pháp hoa lệ. (2) 22/12/2013
1052 Chương 1052 Kiếm Đạo Độc Tôn - Quyết đấu đỉnh phong (1) 22/12/2013
1053 Chương 1053 Kiếm Đạo Độc Tôn - Quyết đấu đỉnh phong. (2) 22/12/2013
1054 Chương 1054 Kiếm Đạo Độc Tôn - Quyết đấu đỉnh phong. (3) 22/12/2013
1055 Chương 1055 Kiếm Đạo Độc Tôn - Quyết đấu đỉnh phong. (4) 22/12/2013
1056 Chương 1056 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Chi Quy Tắc. (1) 22/12/2013
1057 Chương 1057 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Chi Quy Tắc. (2) 22/12/2013
1058 Chương 1058 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nhị giai Thánh Long Quyền. (1) 22/12/2013
1059 Chương 1059 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nhị giai Thánh Long Quyền. (2) 22/12/2013
1060 Chương 1060 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lại thấy Kiếm Vực. (1) 22/12/2013
1061 Chương 1061 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lại thấy Kiếm Vực. (2) 22/12/2013
1062 Chương 1062 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm khách mạnh nhất quyết chiến, bắt đầu. (1) 22/12/2013
1063 Chương 1063 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm khách mạnh nhất quyết chiến, bắt đầu. (2) 22/12/2013
1064 Chương 1064 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Vực quyết đấu Kiếm Vực. (1) 22/12/2013
1065 Chương 1065 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Vực quyết đấu Kiếm Vực. (2) 22/12/2013
1066 Chương 1066 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Vực quyết đấu Kiếm Vực. (3) 22/12/2013
1067 Chương 1067 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bài danh Sinh Tử dự khuyết bảng. (1) 22/12/2013
1068 Chương 1068 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bài danh Sinh Tử dự khuyết bảng. (2) 22/12/2013
1069 Chương 1069 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tìm hiểu Thủy Chi Áo Nghĩa. (1) 22/12/2013
1070 Chương 1070 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tìm hiểu Thủy Chi Áo Nghĩa. (2) 22/12/2013
1071 Chương 1071 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thu Thủy Kiếm Quyết. (1) 22/12/2013
1072 Chương 1072 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thu Thủy Kiếm Quyết. (2) 22/12/2013
1073 Chương 1073 Kiếm Đạo Độc Tôn - Uy lực Ngưng Thủy.(1) 22/12/2013
1074 Chương 1074 Kiếm Đạo Độc Tôn - Uy lực Ngưng Thủy.(2) 22/12/2013
1075 Chương 1075 Kiếm Đạo Độc Tôn - Yêu Vương Cự Lang Vương.(1) 22/12/2013
1076 Chương 1076 Kiếm Đạo Độc Tôn - Yêu Vương Cự Lang Vương.(2) 22/12/2013
1077 Chương 1077 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ba năm sau, ta không ngăn cản ngươi.(1) 22/12/2013
1078 Chương 1078 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ba năm sau, ta không ngăn cản ngươi. (2) 22/12/2013
1079 Chương 1079 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngũ giai Bất Hủ Kiếm Hồn. 22/12/2013
1080 Chương 1080 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đoạn Chi Trọng Sinh, Tử Vong Chi Đạo. (1) 22/12/2013
1081 Chương 1081 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đoạn Chi Trọng Sinh, Tử Vong Chi Đạo. (2) 22/12/2013
1082 Chương 1082 Kiếm Đạo Độc Tôn - Suy đoán của Diệp Trần.(1) 22/12/2013
1083 Chương 1083 Kiếm Đạo Độc Tôn - Suy đoán của Diệp Trần.(2) 22/12/2013
1084 Chương 1084 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyết chiến thảm thiết. 22/12/2013
1085 Chương 1085 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hỏa độc.(1) 22/12/2013
1086 Chương 1086 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hỏa độc.(2) 22/12/2013
1087 Chương 1087 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tinh Thần Độc Hỏa Toản. (1) 22/12/2013
1088 Chương 1088 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tinh Thần Độc Hỏa Toản. (2) 22/12/2013
1089 Chương 1089 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tinh Thần Độc Hỏa Toản. (3) 22/12/2013
1090 Chương 1090 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hóa Độc Đại Pháp. 22/12/2013
1091 Chương 1091 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cấm địa Vương cấp. (1) 22/12/2013
1092 Chương 1092 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cấm địa Vương cấp. (2) 22/12/2013
1093 Chương 1093 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyết Ma Tinh. (1) 22/12/2013
1094 Chương 1094 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyết Ma Tinh. (2) 22/12/2013
1095 Chương 1095 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tinh thần tưởng niệm thể của vương giả cao giai. (1) 22/12/2013
1096 Chương 1096 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tinh thần tưởng niệm thể của vương giả cao giai. (2) 22/12/2013
1097 Chương 1097 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lục giai hủy diệt kiếm ý.(1) 22/12/2013
1098 Chương 1098 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lục giai hủy diệt kiếm ý.(2) 22/12/2013
1099 Chương 1099 Kiếm Đạo Độc Tôn - Toàn lực thôi động Thiên Hạ Kiếm.(1) 22/12/2013
1100 Chương 1100 Kiếm Đạo Độc Tôn - Toàn lực thôi động Thiên Hạ Kiếm.(2) 22/12/2013
1101 Chương 1101 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phong ba.(1) 22/12/2013
1102 Chương 1102 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phong ba.(2) 22/12/2013
1103 Chương 1103 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phong ba.(3) 22/12/2013
1104 Chương 1104 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyết Ma Tinh trung giai.(1) 22/12/2013
1105 Chương 1105 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyết Ma Tinh trung giai.(2) 22/12/2013
1106 Chương 1106 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyết Ma Tinh trung giai.(3) 22/12/2013
1107 Chương 1107 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sinh mệnh từ trường ngoại hiển (1) 22/12/2013
1108 Chương 1108 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sinh mệnh từ trường ngoại hiển (2) 22/12/2013
1109 Chương 1109 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Vực đệ nhất đỉnh phong (1) 22/12/2013
1110 Chương 1110 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Vực đệ nhất đỉnh phong (2) 22/12/2013
1111 Chương 1111 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Vực đệ nhất đỉnh phong (3) 22/12/2013
1112 Chương 1112 Kiếm Đạo Độc Tôn - Long Vương, Hỏa Hoàng! (1) 22/12/2013
1113 Chương 1113 Kiếm Đạo Độc Tôn - Long Vương, Hỏa Hoàng! (2) 22/12/2013
1114 Chương 1114 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lục tinh chiến lực.(1) 22/12/2013
1115 Chương 1115 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lục tinh chiến lực.(2) 22/12/2013
1116 Chương 1116 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tìm hiểu sinh mệnh chi đạo.(1) 22/12/2013
1117 Chương 1117 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tìm hiểu sinh mệnh chi đạo (2) 22/12/2013
1118 Chương 1118 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngộ ra sinh mệnh chi đạo. 22/12/2013
1119 Chương 1119 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tiến bộ cực lớn (1) 22/12/2013
1120 Chương 1120 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tiến bộ cực lớn (2) 22/12/2013
1121 Chương 1121 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hai đại Vương giả đổ máu.(1) 22/12/2013
1122 Chương 1122 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hai đại Vương giả đổ máu.(2) 22/12/2013
1123 Chương 1123 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sinh tử kiếp. (1) 22/12/2013
1124 Chương 1124 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sinh tử kiếp. (2) 22/12/2013
1125 Chương 1125 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tận thế Long Cung kiếp. 22/12/2013
1126 Chương 1126 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tận thế chi long.(1) 22/12/2013
1127 Chương 1127 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tận thế chi long.(2) 22/12/2013
1128 Chương 1128 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thật thật giả giả. 22/12/2013
1129 Chương 1129 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tâm ma đáng sợ! 22/12/2013
1130 Chương 1130 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nguyên thần kiếp. 22/12/2013
1131 Chương 1131 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nguyên thần sát vương.(1) 22/12/2013
1132 Chương 1132 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nguyên thần sát vương.(2) 22/12/2013
1133 Chương 1133 Kiếm Đạo Độc Tôn - Trăm năm tu vi.(1) 22/12/2013
1134 Chương 1134 Kiếm Đạo Độc Tôn - Trăm năm tu vi.(2) 22/12/2013
1135 Chương 1135 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm vực đệ nhị trọng.(1) 22/12/2013
1136 Chương 1136 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm vực đệ nhị trọng.(2) 22/12/2013
1137 Chương 1137 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thế giới khiếp sợ. Thiên hoa loạn trụy. 22/12/2013
1138 Chương 1138 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tu vi bạo tăng lần nữa.(1) 22/12/2013
1139 Chương 1139 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tu vi bạo tăng lần nữa.(2) 22/12/2013
1140 Chương 1140 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tứ tinh cao đẳng chiến lực. (1) 22/12/2013
1141 Chương 1141 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tứ tinh cao đẳng chiến lực. (2) 22/12/2013
1142 Chương 1142 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thức thứ hai của Phá Thiên Kiếm Quyết. (1) 22/12/2013
1143 Chương 1143 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thức thứ hai của Phá Thiên Kiếm Quyết. (2) 22/12/2013
1144 Chương 1144 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ma tộc buông tha đuổi giết Diệp Trần, Cửu U Sưu Hồn. 22/12/2013
1145 Chương 1145 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm thuật, Hầu Nhi Tửu. (1) 22/12/2013
1146 Chương 1146 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm thuật, Hầu Nhi Tửu. (2) 22/12/2013
1147 Chương 1147 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phong Vương Điện. 22/12/2013
1148 Chương 1148 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Thương Kiếm. (1) 22/12/2013
1149 Chương 1149 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Thương Kiếm. (2) 22/12/2013
1150 Chương 1150 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Thương Kiếm. (3) 22/12/2013
1151 Chương 1151 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Thương Kiếm. (4) 22/12/2013
1152 Chương 1152 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một kiếm diêt tinh thần. 22/12/2013
1153 Chương 1153 Kiếm Đạo Độc Tôn - Trước khi đi hỗn loạn ma hải. 22/12/2013
1154 Chương 1154 Kiếm Đạo Độc Tôn - Lai lịch Thiên Kiếm. 22/12/2013
1155 Chương 1155 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chân chính uy hiếp. 22/12/2013
1156 Chương 1156 Kiếm Đạo Độc Tôn - Chiến lược cấp bảo vật. 22/12/2013
1157 Chương 1157 Kiếm Đạo Độc Tôn - Long Thần thiên cung! Người khác không được phép động tới. 22/12/2013
1158 Chương 1158 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ánh mắt đáng sợ 22/12/2013
1159 Chương 1159 Kiếm Đạo Độc Tôn - Trọng tình trọng nghĩa 22/12/2013
1160 Chương 1160 Kiếm Đạo Độc Tôn - Diệp Trần danh dương thiên hạ 22/12/2013
1161 Chương 1161 Kiếm Đạo Độc Tôn - Sự cảnh cáo của Hắc Long Lão Tổ 22/12/2013
1162 Chương 1162 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngũ Thải Thiên Hoa 22/12/2013
1163 Chương 1163 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kim Sắc Tiểu Long 22/12/2013
1164 Chương 1164 Kiếm Đạo Độc Tôn - Diệp gia, ngũ phẩm gia tộc 22/12/2013
1165 Chương 1165 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đông đảo Vương giả đến chúc mừng 22/12/2013
1166 Chương 1166 Kiếm Đạo Độc Tôn - Dời núi bày trận (thượng) 22/12/2013
1167 Chương 1167 Kiếm Đạo Độc Tôn - Dời núi bày trận (hạ) 22/12/2013
1168 Chương 1168 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hoang Dã Thạch 22/12/2013
1169 Chương 1169 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thiên Ma Hóa Cực Thủ 22/12/2013
1170 Chương 1170 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bản thể thật xuất hiện 22/12/2013
1171 Chương 1171 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nguyên Hoàng giao chiến Tịch Diệt Ma Đế (thượng) 22/12/2013
1172 Chương 1172 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nguyên Hoàng giao chiến Tịch Diệt Ma Đế (trung) 22/12/2013
1173 Chương 1173 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nguyên Hoàng giao chiến Tịch Diệt Ma Đế ( hạ ) 22/12/2013
1174 Chương 1174 Kiếm Đạo Độc Tôn - Huyền Hậu cùng Ma Hoa Hoàng tấn công Tịch Diệt Ma Tông 22/12/2013
1175 Chương 1175 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ác Ma Hấp Thu 22/12/2013
1176 Chương 1176 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thong Thả Rời Đi 22/12/2013
1177 Chương 1177 Kiếm Đạo Độc Tôn - Quỹ Sát Hoàn Thành, tiến vào Thiên Kiếm Đại Lục 22/12/2013
1178 Chương 1178 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kiếm Giới Tầng Thứ Mười Một 22/12/2013
1179 Chương 1179 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tầng Thứ Mười Lăm 22/12/2013
1180 Chương 1180 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tay Không Có Kiếm Nhưng Trong Lòng Có Kiếm 22/12/2013
1181 Chương 1181 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vô Tiền Khoáng Hậu 22/12/2013
1182 Chương 1182 Kiếm Đạo Độc Tôn - Kế Hoạch Ác Độc 22/12/2013
1183 Chương 1183 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hắc Thủy Lão Tổ và Hoàng Bào Lão Quái 22/12/2013
1184 Chương 1184 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ngươi Cao Hứng Quá Sớm 22/12/2013
1185 Chương 1185 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đánh Bại Từng Tên 22/12/2013
1186 Chương 1186 Kiếm Đạo Độc Tôn - 3000 Vạn Chân Nguyên Thủy Tinh 22/12/2013
1187 Chương 1187 Kiếm Đạo Độc Tôn - 1000 Năm Tu Vi 22/12/2013
1188 Chương 1188 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tông Môn Danh Tự, Kiếm Tông 22/12/2013
1189 Chương 1189 Kiếm Đạo Độc Tôn - Diệp Trần Phẩn Nộ 22/12/2013
1190 Chương 1190 Kiếm Đạo Độc Tôn - Bát Quái Diệt Tuyệt Kiếm Thuật 22/12/2013
1191 Chương 1191 Kiếm Đạo Độc Tôn - Liên Tiếp Diệt Sát 22/12/2013
1192 Chương 1192 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đánh Lui Kim Ngao Lão Tổ 22/12/2013
1193 Chương 1193 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thu Thủy Kiếm Quyết Đệ Tam Thức, Phá Cốt 22/12/2013
1194 Chương 1194 Kiếm Đạo Độc Tôn - Phế Đan Trì của Đan Vương Đảo 22/12/2013
1195 Chương 1195 Kiếm Đạo Độc Tôn - Tà Khí Vây Quanh Tịch Diệt Ma Đế 22/12/2013
1196 Chương 1196 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đan Vương Đại Hội Bắt Đầu 22/12/2013
1197 Chương 1197 Kiếm Đạo Độc Tôn - Cực Phẩm Linh Thụ Bồi Dưỡng Dịch 22/12/2013
1198 Chương 1198 Kiếm Đạo Độc Tôn - Người Đại Thắng Tại Đan Vương Đại Hội 22/12/2013
1199 Chương 1199 Kiếm Đạo Độc Tôn - Đại Đệ Tử 22/12/2013
1200 Chương 1200 Kiếm Đạo Độc Tôn - Hồng Hoang Lĩnh 22/12/2013
1201 Chương 1201 Kiếm Đạo Độc Tôn - Xem Các Ngươi Ngăn Cản Ta Thế Nào 22/12/2013
1202 Chương 1202 Kiếm Đạo Độc Tôn - Một Kiếm Tan Tác Ngục Vương 22/12/2013
1203 Chương 1203 Kiếm Đạo Độc Tôn - Vây Giết Trong Tinh Không 22/12/2013
1204 Chương 1204 Kiếm Đạo Độc Tôn - Là Nguy Cơ Hay Vẫn Là Đá Mài Dao? 22/12/2013
1205 Chương 1205 Kiếm Đạo Độc Tôn - Thủy Hỏa Vô Tình Đại Thành 22/12/2013
1206 Chương 1206 Kiếm Đạo Độc Tôn - Nhân Ma Hương 22/12/2013
1207 Chương 1207 Kiếm Đạo Độc Tôn - Ác Ma Không Gian 22/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-kiem-dao-doc-ton-1030.html