Truyện Ma Long - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Ma Long
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Ma Long
Bạn đang đọc truyện Ma Long của tác giả Hủ Thi Ngạc trên website đọc truyện online. Ai không có mộng làm bá chủ? Ai không muốn ngồi vương tọa chí tôn, lòng ôm giai nhân tuyệt sắc? Lão tử là ngoan nhân! Lão tử là thiên tài! Lão tử là chí tôn! Chư thiên thần phật chúng sinh đều phải cúi đầu, cầu mong một tia nhân từ trong lòng ta!

Đẳng cấp Long Vũ giả:

Nguyên Khí cảnh, Chân Khí cảnh, Cương Khí cảnh, Thần Thông cảnh, Hóa Đan cảnh, Long Biến cảnh.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Ma Long - Thiên tài cùng đường (thượng) 21/12/2013
2 Chương 2 Ma Long - Thiên tài cùng đường(hạ) 21/12/2013
3 Chương 3 Ma Long - Sống lại 10 năm trước (thượng) 21/12/2013
4 Chương 4 Ma Long - Sống lại 10 năm trước (hạ) 21/12/2013
5 Chương 5 Ma Long - Ma Long Hắc ám chi thân 21/12/2013
6 Chương 6 Ma Long - Dực Long giương cánh 21/12/2013
7 Chương 7 Ma Long - Kiếp hồng nhan 21/12/2013
8 Chương 8 Ma Long - U Nguyệt tiên tử 21/12/2013
9 Chương 9 Ma Long - Cướp đồ của thái tử 21/12/2013
10 Chương 10 Ma Long - Lão tử nhịn (thượng) 21/12/2013
11 Chương 11 Ma Long - Lão tử nhịn (hạ) 21/12/2013
12 Chương 12 Ma Long - Dâm nam lãng nữ 21/12/2013
13 Chương 13 Ma Long - Dâm nam lãng nữ(hạ) 21/12/2013
14 Chương 14 Ma Long - Uy lực của ám trảo 21/12/2013
15 Chương 15 Ma Long - Ma Long tham trảo tam thức 21/12/2013
16 Chương 16 Ma Long - Xuân ý vô cùng tuyệt vời 21/12/2013
17 Chương 17 Ma Long - Giai nhân đại biến thân 21/12/2013
18 Chương 18 Ma Long - Giai nhân đại biến thân(hạ) 21/12/2013
19 Chương 19 Ma Long - Con chim nhỏ quái dị 21/12/2013
20 Chương 20 Ma Long - Danh hiệu 'Kim Câu' 21/12/2013
21 Chương 21 Ma Long - Liệt Vân long điêu 21/12/2013
22 Chương 22 Ma Long - Liệt Vân long điêu (hạ) 21/12/2013
23 Chương 23 Ma Long - Ta không quen tiểu tử này 21/12/2013
24 Chương 24 Ma Long - Khuyên bảo 21/12/2013
25 Chương 25 Ma Long - Kiểm tra (thượng) 21/12/2013
26 Chương 26 Ma Long - Kiểm tra (hạ) 21/12/2013
27 Chương 27 Ma Long - Trò hề trong điện 21/12/2013
28 Chương 28 Ma Long - Ám võ phong 21/12/2013
29 Chương 29 Ma Long - Đại sư huynh Tần Trọng 21/12/2013
30 Chương 30 Ma Long - Trở mặt 21/12/2013
31 Chương 31 Ma Long - Hai vị viện chủ 21/12/2013
32 Chương 32 Ma Long - Đệ tử trung tâm 21/12/2013
33 Chương 33 Ma Long - Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng 21/12/2013
34 Chương 34 Ma Long - Đùa chút thôi mà, có cần xem là thật không 21/12/2013
35 Chương 35 Ma Long - Nàng có mùi thật thơm 21/12/2013
36 Chương 36 Ma Long - Đồ dâm tặc vô sỉ, ngươi đi chết đi! 21/12/2013
37 Chương 37 Ma Long - Khổ tu 21/12/2013
38 Chương 38 Ma Long - Ngươi chính là Phong Liệt 21/12/2013
39 Chương 39 Ma Long - Cao thủ! Người này tuyệt đối là cao thủ! 21/12/2013
40 Chương 40 Ma Long - Trung niên mỹ phụ 21/12/2013
41 Chương 41 Ma Long - Ta đứng im để nàng chém vài kiếm trút giận 21/12/2013
42 Chương 42 Ma Long - Tới Tàng Võ điện 21/12/2013
43 Chương 43 Ma Long - Bên trong Tàng Võ Điện 21/12/2013
44 Chương 44 Ma Long - Lão nhân thần bí 21/12/2013
45 Chương 45 Ma Long - Cuồng long táng thiên quyết 21/12/2013
46 Chương 46 Ma Long - Tu luyện Cuồng long táng thiên quyết 21/12/2013
47 Chương 47 Ma Long - Không biết nàng có mặc đồ lót không 21/12/2013
48 Chương 48 Ma Long - Tề sư thúc 21/12/2013
49 Chương 49 Ma Long - Bối thiên suất 21/12/2013
50 Chương 50 Ma Long - Hắc! 21/12/2013
51 Chương 51 Ma Long - Làm thịt con cọp này 21/12/2013
52 Chương 52 Ma Long - Hóa ra là đến xem mỹ nữ 21/12/2013
53 Chương 53 Ma Long - Sở Điệp 21/12/2013
54 Chương 54 Ma Long - Giao tranh 21/12/2013
55 Chương 55 Ma Long - Khiêu chiến Tần Trọng (1) 21/12/2013
56 Chương 56 Ma Long - Khiêu chiến Tần Trọng (2) 21/12/2013
57 Chương 57 Ma Long - Khiêu chiến Tần Trọng (3) 21/12/2013
58 Chương 58 Ma Long - Bại! (1) 21/12/2013
59 Chương 59 Ma Long - Bại! (2) 21/12/2013
60 Chương 60 Ma Long - Táng thiên khiếu 21/12/2013
61 Chương 61 Ma Long - Thiên Tử biểu tỷ 21/12/2013
62 Chương 62 Ma Long - Xuất phát 21/12/2013
63 Chương 63 Ma Long - Pháo hoa 21/12/2013
64 Chương 64 Ma Long - Pháo hoa (hạ) 21/12/2013
65 Chương 65 Ma Long - Dạ Mạc thú biến dị 21/12/2013
66 Chương 66 Ma Long - Tàn khốc 22/12/2013
67 Chương 67 Ma Long - Tàn khốc (hạ) 22/12/2013
68 Chương 68 Ma Long - Một thương kinh diễm 22/12/2013
69 Chương 69 Ma Long - Một thương kinh diễm (hạ) 22/12/2013
70 Chương 70 Ma Long - Liều mình vì hồng nhan 22/12/2013
71 Chương 71 Ma Long - Giết chết 22/12/2013
72 Chương 72 Ma Long - Thu phục 22/12/2013
73 Chương 73 Ma Long - Chiến Dạ Mạc thú 22/12/2013
74 Chương 74 Ma Long - Sở Huyền! 22/12/2013
75 Chương 75 Ma Long - Liều mạng (1) 22/12/2013
76 Chương 76 Ma Long - Liều mạng (2) 22/12/2013
77 Chương 77 Ma Long - Tìm đường sống trong cõi chết 22/12/2013
78 Chương 78 Ma Long - Di tích dưới đất! 22/12/2013
79 Chương 79 Ma Long - Long hài (1) 22/12/2013
80 Chương 80 Ma Long - Long hài (2) 22/12/2013
81 Chương 81 Ma Long - Ma Long nghịch lân! 22/12/2013
82 Chương 82 Ma Long - Táng Thiên nhất khiếu! 22/12/2013
83 Chương 83 Ma Long - Long biến (1) 22/12/2013
84 Chương 84 Ma Long - Long biến (2) 22/12/2013
85 Chương 85 Ma Long - Thời khắc sinh tử 22/12/2013
86 Chương 86 Ma Long - Mối hận kinh thiên! 22/12/2013
87 Chương 87 Ma Long - Hành trình kì diệu 22/12/2013
88 Chương 88 Ma Long - Cưỡi voi trở về! (1) 22/12/2013
89 Chương 89 Ma Long - Cưỡi voi trở về (2) 22/12/2013
90 Chương 90 Ma Long - Thôn Phệ (1) 22/12/2013
91 Chương 91 Ma Long - Thôn Phệ (2) 22/12/2013
92 Chương 92 Ma Long - Vô tình gặp lại giai nhân! 22/12/2013
93 Chương 93 Ma Long - Giương cung bạt kiếm 22/12/2013
94 Chương 94 Ma Long - Giai nhân nổi giận! (1) 22/12/2013
95 Chương 95 Ma Long - Giai nhân nổi giận! (2) 22/12/2013
96 Chương 96 Ma Long - Sát Khí! 22/12/2013
97 Chương 97 Ma Long - Bóng đen tái hiện 22/12/2013
98 Chương 98 Ma Long - Cao thủ Chân Khí Cảnh (1) 22/12/2013
99 Chương 99 Ma Long - Cao thủ Chân Khí Cảnh (2) 22/12/2013
100 Chương 100 Ma Long - Chiến đấu kịch liệt! 22/12/2013
101 Chương 101 Ma Long - Cường thế đánh giết (1) 22/12/2013
102 Chương 102 Ma Long - Cường thế đánh giết (2) 22/12/2013
103 Chương 103 Ma Long - Thạch Thanh sơn! 22/12/2013
104 Chương 104 Ma Long - Độc sát (1) 22/12/2013
105 Chương 105 Ma Long - Độc sát (2) 22/12/2013
106 Chương 106 Ma Long - Tụ Nguyên trì! 22/12/2013
107 Chương 107 Ma Long - Nguyên Khí Cảnh ngũ tầng! 22/12/2013
108 Chương 108 Ma Long - Đi tới Thiên Thủy giản! 22/12/2013
109 Chương 109 Ma Long - Triệu Đống! 22/12/2013
110 Chương 110 Ma Long - Tề tụ! 22/12/2013
111 Chương 111 Ma Long - Nhìn xuống 22/12/2013
112 Chương 112 Ma Long - Bài học cả đời khó quên! 22/12/2013
113 Chương 113 Ma Long - Ma Nguyên cương khí (1) 22/12/2013
114 Chương 114 Ma Long - Ma Nguyên cương khí (2) 22/12/2013
115 Chương 115 Ma Long - Long Khuynh Vân 22/12/2013
116 Chương 116 Ma Long - Đánh cược 22/12/2013
117 Chương 117 Ma Long - Phá cấm 22/12/2013
118 Chương 118 Ma Long - Hối lộ (1) 22/12/2013
119 Chương 119 Ma Long - Hối lộ (2) 22/12/2013
120 Chương 120 Ma Long - Chướng mắt với Sở Huyền 22/12/2013
121 Chương 121 Ma Long - Không phục (1) 22/12/2013
122 Chương 122 Ma Long - Không phục (2) 22/12/2013
123 Chương 123 Ma Long - Thiên tài quyết đấu 22/12/2013
124 Chương 124 Ma Long - Thiên cổ thần thông 22/12/2013
125 Chương 125 Ma Long - Chấn động bất ngờ! 22/12/2013
126 Chương 126 Ma Long - Lấy độc phục chúng (1) 22/12/2013
127 Chương 127 Ma Long - Lấy độc phục chúng (2) 22/12/2013
128 Chương 128 Ma Long - Điên cuồng đột ph!á Cửu tầng 22/12/2013
129 Chương 129 Ma Long - Đánh nhau rồi! 22/12/2013
130 Chương 130 Ma Long - Phong sư huynh, cứu mạng! 22/12/2013
131 Chương 131 Ma Long - Dưới trướng (1) 22/12/2013
132 Chương 132 Ma Long - Dưới trướng (2) 22/12/2013
133 Chương 133 Ma Long - Dâm Long thiếu trang chủ 22/12/2013
134 Chương 134 Ma Long - Nổi giận (1) 22/12/2013
135 Chương 135 Ma Long - Nổi giận (2) 22/12/2013
136 Chương 136 Ma Long - Ngươi có thể đi chết được rồi đấy (1) 22/12/2013
137 Chương 137 Ma Long - Ngươi có thể đi chết được rồi đấy (2) 22/12/2013
138 Chương 138 Ma Long - Rời đi! 22/12/2013
139 Chương 139 Ma Long - Rơi xuống núi 22/12/2013
140 Chương 140 Ma Long - Giết (1) 22/12/2013
142 Chương 142 Ma Long - Giết (2) 22/12/2013
143 Chương 143 Ma Long - Vấn tâm (1) 22/12/2013
144 Chương 144 Ma Long - Vấn tâm (2) 22/12/2013
145 Chương 145 Ma Long - Lên phải thuyền giặc! 22/12/2013
146 Chương 146 Ma Long - Diễm hỏa rực rỡ! 22/12/2013
147 Chương 147 Ma Long - Hắn rất quen thuộc sao? (1) 22/12/2013
148 Chương 148 Ma Long - Hắn rất quen thuộc sao? (2) 22/12/2013
149 Chương 149 Ma Long - Chém giết (1) 22/12/2013
150 Chương 150 Ma Long - Chém giết (2) 22/12/2013
151 Chương 151 Ma Long - Ngươi quá yếu! 22/12/2013
152 Chương 152 Ma Long - Huyết Long Vẫn (1) 22/12/2013
153 Chương 153 Ma Long - Huyết Long Vẫn (2) 22/12/2013
154 Chương 154 Ma Long - Long Cốt Linh Đằng! 22/12/2013
155 Chương 155 Ma Long - Tình thế (1) 22/12/2013
156 Chương 156 Ma Long - Tình thế (2) 22/12/2013
157 Chương 157 Ma Long - Kinh ngạc khi gặp linh quả 22/12/2013
158 Chương 158 Ma Long - Ngoài dự đoán của mọi người (1) 22/12/2013
159 Chương 159 Ma Long - Ngoài dự đoán của mọi người (2) 22/12/2013
160 Chương 160 Ma Long - Loạn chiến 22/12/2013
161 Chương 161 Ma Long - Chấn động 22/12/2013
162 Chương 162 Ma Long - Chiếm đoạt (1) 22/12/2013
163 Chương 163 Ma Long - Chiếm đoạt (2) 22/12/2013
164 Chương 164 Ma Long - Mừng như điên (1) 22/12/2013
165 Chương 165 Ma Long - Mừng như điên (2) 22/12/2013
166 Chương 166 Ma Long - Lựa chọn! 22/12/2013
167 Chương 167 Ma Long - Vơ vét (1) 22/12/2013
168 Chương 168 Ma Long - Vơ vét (2) 22/12/2013
169 Chương 169 Ma Long - Vô sỉ 22/12/2013
170 Chương 170 Ma Long - Đại thành? (1) 22/12/2013
171 Chương 171 Ma Long - Đại thành? (2) 22/12/2013
172 Chương 172 Ma Long - Diệp Trì! 22/12/2013
173 Chương 173 Ma Long - Bôi nhọ 22/12/2013
174 Chương 174 Ma Long - Ta đáp ứng (1) 22/12/2013
175 Chương 175 Ma Long - Ta đáp ứng (2) 22/12/2013
176 Chương 176 Ma Long - Thập diện mai phục 22/12/2013
177 Chương 177 Ma Long - Ngươi nói nhảm quá nhiều rồi (1) 22/12/2013
178 Chương 178 Ma Long - Ngươi nói nhảm quá nhiều rồi (2) 22/12/2013
179 Chương 179 Ma Long - Diệt sát! 22/12/2013
180 Chương 180 Ma Long - Đứng ngồi không yên (1) 22/12/2013
181 Chương 181 Ma Long - Đứng ngồi không yên (2) 22/12/2013
182 Chương 182 Ma Long - Trốn! 22/12/2013
183 Chương 183 Ma Long - Xua hổ nuốt lang (1) 22/12/2013
184 Chương 184 Ma Long - Xua hổ nuốt lang (2) 22/12/2013
185 Chương 185 Ma Long - Độc Long Viên xuất trướng 22/12/2013
186 Chương 186 Ma Long - Cái chết của cao thủ Cương Khí Cảnh (1) 22/12/2013
187 Chương 187 Ma Long - Cái chết của cao thủ Cương Khí Cảnh (2) 22/12/2013
188 Chương 188 Ma Long - Pho tượng không nên hiện thế (1) 22/12/2013
189 Chương 189 Ma Long - Pho tượng không nên hiện thế (2) 22/12/2013
190 Chương 190 Ma Long - Chậm chân! 22/12/2013
191 Chương 191 Ma Long - Bên ngoài hạp cốc 22/12/2013
192 Chương 192 Ma Long - Nữ thị tẩm (1) 22/12/2013
193 Chương 193 Ma Long - Nữ thị tẩm (2) 22/12/2013
194 Chương 194 Ma Long - Trở về! 22/12/2013
195 Chương 195 Ma Long - Bên ngoài Ám Vũ điện! 22/12/2013
196 Chương 196 Ma Long - Bất đắc dĩ bế quan (1) 22/12/2013
197 Chương 197 Ma Long - Bất đắc dĩ bế quan (2) 22/12/2013
198 Chương 198 Ma Long - Bên trong đại điện 22/12/2013
199 Chương 199 Ma Long - Tổ sư gia (1) 22/12/2013
200 Chương 200 Ma Long - Tổ sư gia (2) 22/12/2013
201 Chương 201 Ma Long - Biến hóa của pho tượng và cao thủ xuất quan (1) 22/12/2013
202 Chương 202 Ma Long - Biến hóa của pho tượng và cao thủ xuất quan (2) 22/12/2013
203 Chương 203 Ma Long - Vĩnh Trấn Long Ngục (1) 22/12/2013
204 Chương 204 Ma Long - Vĩnh Trấn Long Ngục (2) 22/12/2013
205 Chương 205 Ma Long - Lâm nguy! 22/12/2013
206 Chương 206 Ma Long - Bản Hoàng nhất định sẽ quay lại! 22/12/2013
207 Chương 207 Ma Long - Xuất quan (1) 22/12/2013
208 Chương 208 Ma Long - Xuất quan (2) 22/12/2013
209 Chương 209 Ma Long - Không ai nợ ai (1) 22/12/2013
210 Chương 210 Ma Long - Không ai nợ ai (2) 22/12/2013
211 Chương 211 Ma Long - Phong thưởng 22/12/2013
212 Chương 212 Ma Long - Chưởng ngự đại sư huynh (1) 22/12/2013
213 Chương 213 Ma Long - Chưởng ngự đại sư huynh (2) 22/12/2013
214 Chương 214 Ma Long - Phiên dịch Long Văn (1) 22/12/2013
215 Chương 215 Ma Long - Phiên dịch Long Văn (2) 22/12/2013
216 Chương 216 Ma Long - Thế giới xa lạ 22/12/2013
217 Chương 217 Ma Long - Thương Long hộ thể (1) 22/12/2013
218 Chương 218 Ma Long - Thương Long hộ thể (2) 22/12/2013
219 Chương 219 Ma Long - Chương 219 22/12/2013
220 Chương 220 Ma Long - Liên tiếp gặt hái 22/12/2013
221 Chương 221 Ma Long - Phong Liệt xuất hiện! 22/12/2013
222 Chương 222 Ma Long - Kiếm một khoản lớn (1) 22/12/2013
223 Chương 223 Ma Long - Kiếm một khoản lớn (2) 22/12/2013
224 Chương 224 Ma Long - Niềm vui ngoài ý muôn 22/12/2013
225 Chương 225 Ma Long - Phán quyết! 22/12/2013
226 Chương 226 Ma Long - Thương Long hộ thể (1) 22/12/2013
227 Chương 227 Ma Long - Thương Long hộ thể (2) 22/12/2013
228 Chương 228 Ma Long - Thanh thế ngút trời 22/12/2013
229 Chương 229 Ma Long - Tiếp tục sờ! 22/12/2013
230 Chương 230 Ma Long - Núi Tử Dương (1) 22/12/2013
231 Chương 231 Ma Long - Núi Tử Dương (2) 22/12/2013
232 Chương 232 Ma Long - Âm mưu! 22/12/2013
233 Chương 233 Ma Long - Cao thủ Hóa Đan cảnh bất hạnh (1) 22/12/2013
234 Chương 234 Ma Long - Cao thủ Hóa Đan cảnh bất hạnh (2) 22/12/2013
235 Chương 235 Ma Long - Công phu sư tử ngoạm 22/12/2013
236 Chương 236 Ma Long - Giá trên trời (1) 22/12/2013
237 Chương 237 Ma Long - Giá trên trời (2) 22/12/2013
238 Chương 238 Ma Long - Thần Thương kinh hồn 22/12/2013
239 Chương 239 Ma Long - Hóa Ma Lô có quỷ (1) 22/12/2013
240 Chương 240 Ma Long - Hóa Ma Lô có quỷ (2) 22/12/2013
241 Chương 241 Ma Long - Giao dịch 22/12/2013
242 Chương 242 Ma Long - Ép chỗ tốt 22/12/2013
243 Chương 243 Ma Long - Lợi nhuận đại phát (1) 22/12/2013
244 Chương 244 Ma Long - Lợi nhuận đại phát (2) 22/12/2013
245 Chương 245 Ma Long - Thần thương Phong Ma (1) 22/12/2013
246 Chương 246 Ma Long - Thần thương Phong Ma (2) 22/12/2013
247 Chương 247 Ma Long - Đông Phương công tử 22/12/2013
248 Chương 248 Ma Long - Bại lộ (1) 22/12/2013
249 Chương 249 Ma Long - Bại lộ (2) 22/12/2013
250 Chương 250 Ma Long - Bại lộ (3) 22/12/2013
251 Chương 251 Ma Long - Điên cuồng chém giết (1) 22/12/2013
252 Chương 252 Ma Long - Điên cuồng chém giết (2) 22/12/2013
253 Chương 253 Ma Long - Điên cuồng chém giết (3) 22/12/2013
254 Chương 254 Ma Long - Theo gió mà đi 22/12/2013
255 Chương 255 Ma Long - Cùng nhau tắm rửa không? 22/12/2013
256 Chương 256 Ma Long - Gây rối (1) 22/12/2013
257 Chương 257 Ma Long - Gây rối (2) 22/12/2013
258 Chương 258 Ma Long - Cháy! 22/12/2013
259 Chương 259 Ma Long - Thiên ý khó cãi! (1) 22/12/2013
260 Chương 260 Ma Long - Thiên ý khó cãi! (2) 22/12/2013
261 Chương 261 Ma Long - Kinh văn 22/12/2013
262 Chương 262 Ma Long - Hóa linh giao 22/12/2013
263 Chương 263 Ma Long - Điên cuồng tước đoạt (1) 22/12/2013
264 Chương 264 Ma Long - Điên cuồng tước đoạt (2) 22/12/2013
265 Chương 265 Ma Long - Tiềm tâm 22/12/2013
266 Chương 266 Ma Long - Nghi hoặc (1) 22/12/2013
267 Chương 267 Ma Long - Nghi hoặc (2) 22/12/2013
268 Chương 268 Ma Long - Trùng quan 22/12/2013
269 Chương 269 Ma Long - Nữ nhân từ trên trời rơi xuống 22/12/2013
270 Chương 270 Ma Long - Trợn mắt há mồm 22/12/2013
271 Chương 271 Ma Long - Uyên Ương đồng tâm chú 22/12/2013
272 Chương 272 Ma Long - Uyên Ương đồng tâm chú (2) 22/12/2013
273 Chương 273 Ma Long - Chém giết Cương Khí Cảnh (1) 22/12/2013
274 Chương 274 Ma Long - Chém giết Cương Khí Cảnh (2) 22/12/2013
275 Chương 275 Ma Long - Thiên Bi chi uy (1) 22/12/2013
276 Chương 276 Ma Long - Thiên Bi chi uy (2) 22/12/2013
277 Chương 277 Ma Long - Lệnh bài trống không (1) 22/12/2013
278 Chương 278 Ma Long - Lệnh bài trống không (2) 22/12/2013
279 Chương 279 Ma Long - Khó giải (1) 22/12/2013
280 Chương 280 Ma Long - Khó giải (2) 22/12/2013
281 Chương 281 Ma Long - Ta không chê ngươi 22/12/2013
282 Chương 282 Ma Long - Lí gia nghị sự 22/12/2013
283 Chương 283 Ma Long - Ma Băng lão tổ xui xẻo (1) 22/12/2013
284 Chương 284 Ma Long - Ma Băng lão tổ xui xẻo (2) 22/12/2013
285 Chương 285 Ma Long - Tương kiến tương ly 22/12/2013
286 Chương 286 Ma Long - Bí cảnh tầng hai (1) 22/12/2013
287 Chương 287 Ma Long - Bí cảnh tầng hai (2) 22/12/2013
288 Chương 288 Ma Long - Ép hỏi (1) 22/12/2013
289 Chương 289 Ma Long - Ép hỏi (2) 22/12/2013
290 Chương 290 Ma Long - Cơ hội tốt 22/12/2013
291 Chương 291 Ma Long - Truy sát (1) 22/12/2013
292 Chương 292 Ma Long - Truy sát (2) 22/12/2013
293 Chương 293 Ma Long - Tức giận 22/12/2013
294 Chương 294 Ma Long - Một chiêu (1) 22/12/2013
295 Chương 295 Ma Long - Một chiêu (2) 22/12/2013
296 Chương 296 Ma Long - Tù nhân (1) 22/12/2013
297 Chương 297 Ma Long - Tù nhân (2) 22/12/2013
298 Chương 298 Ma Long - Thần cấp? 22/12/2013
299 Chương 299 Ma Long - Hy vọng tăng cao tu vi 22/12/2013
300 Chương 300 Ma Long - Giết sạch (1) 22/12/2013
301 Chương 301 Ma Long - Giết sạch (2) 22/12/2013
302 Chương 302 Ma Long - Đại tái trong giáo 22/12/2013
303 Chương 303 Ma Long - Lại đến núi Tử Dương. 22/12/2013
304 Chương 304 Ma Long - Huyết ảnh! 22/12/2013
305 Chương 305 Ma Long - Thành giao 22/12/2013
306 Chương 306 Ma Long - Phát điên (1) 22/12/2013
307 Chương 307 Ma Long - Phát điên (2) 22/12/2013
308 Chương 308 Ma Long - Phát điên (3) 22/12/2013
309 Chương 309 Ma Long - Khinh người quá đáng! 22/12/2013
310 Chương 310 Ma Long - Thật là không có tính khiêu chiến. 22/12/2013
311 Chương 311 Ma Long - Người quen? 22/12/2013
312 Chương 312 Ma Long - Tỷ tỷ? (1) 22/12/2013
313 Chương 313 Ma Long - Tỷ tỷ? (2) 22/12/2013
314 Chương 314 Ma Long - Thích! (1) 22/12/2013
315 Chương 315 Ma Long - Thích! (2) 22/12/2013
316 Chương 316 Ma Long - Khiển trách 22/12/2013
317 Chương 317 Ma Long - Chiến 22/12/2013
318 Chương 318 Ma Long - Không cần giả bộ 22/12/2013
319 Chương 319 Ma Long - Thuận theo tự nhiên 22/12/2013
320 Chương 320 Ma Long - Khách đến (1) 22/12/2013
321 Chương 321 Ma Long - Khách đến (2) 22/12/2013
322 Chương 322 Ma Long - Ám hệ 22/12/2013
323 Chương 323 Ma Long - Thủ hộ giả. 22/12/2013
324 Chương 324 Ma Long - Nhất phẩm huyền bảo (1) 22/12/2013
325 Chương 325 Ma Long - Nhất phẩm huyền bảo (2) 22/12/2013
326 Chương 326 Ma Long - Giáo lý kỳ lạ 22/12/2013
327 Chương 327 Ma Long - Lược ảnh 22/12/2013
328 Chương 328 Ma Long - Hồng Thủy hiệp cốc 22/12/2013
329 Chương 329 Ma Long - Đùa không vui chút nào (1) 22/12/2013
330 Chương 330 Ma Long - Đùa không vui chút nào (2) 22/12/2013
331 Chương 331 Ma Long - Muốn chết quá! 22/12/2013
332 Chương 332 Ma Long - Thực lực của Lan Tiếu Y 22/12/2013
333 Chương 333 Ma Long - Quần long trụy nhật! 22/12/2013
334 Chương 334 Ma Long - Công thành 22/12/2013
335 Chương 335 Ma Long - Nhân sinh hà xử bất tương phùng. 22/12/2013
336 Chương 336 Ma Long - Phiêu hồng (1) 22/12/2013
337 Chương 337 Ma Long - Phiêu hồng (2) 22/12/2013
338 Chương 338 Ma Long - Cửu phẩm huyền bảo 22/12/2013
339 Chương 339 Ma Long - Vô Khuyết! 22/12/2013
340 Chương 340 Ma Long - Thiên tài võ đài 22/12/2013
341 Chương 341 Ma Long - Khai chiến (1) 22/12/2013
342 Chương 342 Ma Long - Khai chiến (2) 22/12/2013
343 Chương 343 Ma Long - Bị loại 22/12/2013
344 Chương 344 Ma Long - Đại hiển thần thông. 22/12/2013
345 Chương 345 Ma Long - Chấn kinh (1) 22/12/2013
346 Chương 346 Ma Long - Chấn kinh (2) 22/12/2013
347 Chương 347 Ma Long - Thiên cấp chiến kỹ 22/12/2013
348 Chương 348 Ma Long - Cuộc chiến giữa các thiên tài (1) 22/12/2013
349 Chương 349 Ma Long - Cuộc chiến giữa các thiên tài (2) 22/12/2013
350 Chương 350 Ma Long - Thấy các ngươi thì khó chịu, có được không? 22/12/2013
351 Chương 351 Ma Long - Linh cấp chiến kỹ... Vô địch Kim Chung Tráo! 22/12/2013
352 Chương 352 Ma Long - Vạn người chú ý. 22/12/2013
353 Chương 353 Ma Long - Uy lực của vô địch Kim Chung Tráo (1) 22/12/2013
354 Chương 354 Ma Long - Uy lực của vô địch Kim Chung Tráo (2) 22/12/2013
355 Chương 355 Ma Long - Lại gây họa (1) 22/12/2013
356 Chương 356 Ma Long - Lại gây họa (2) 22/12/2013
357 Chương 357 Ma Long - Tự tìm đường chết. 22/12/2013
358 Chương 358 Ma Long - Biến cố (1) 22/12/2013
359 Chương 359 Ma Long - Biến cố (2) 22/12/2013
360 Chương 360 Ma Long - Đi nhầm chỗ. 22/12/2013
361 Chương 361 Ma Long - Bế quan (1) 22/12/2013
362 Chương 362 Ma Long - Bế quan (2) 22/12/2013
363 Chương 363 Ma Long - Kinh biến. 22/12/2013
364 Chương 364 Ma Long - Viễn cổ Long hồn 22/12/2013
365 Chương 365 Ma Long - Chủ nhân? 22/12/2013
366 Chương 366 Ma Long - Tỏa long đài! 22/12/2013
367 Chương 367 Ma Long - Xuống núi. 22/12/2013
368 Chương 368 Ma Long - Sát thủ (1) 22/12/2013
369 Chương 369 Ma Long - Sát thủ (2) 22/12/2013
370 Chương 370 Ma Long - Giết người. 22/12/2013
371 Chương 371 Ma Long - Ám vệ 22/12/2013
372 Chương 372 Ma Long - Yêu Mang 22/12/2013
373 Chương 373 Ma Long - Dư Thanh xui xẻo (1) 22/12/2013
374 Chương 374 Ma Long - Dư Thanh xui xẻo (2) 22/12/2013
375 Chương 375 Ma Long - Kết liễu một thể 22/12/2013
376 Chương 376 Ma Long - Giết chóc (1) 22/12/2013
377 Chương 377 Ma Long - Giết chóc (2) 22/12/2013
378 Chương 378 Ma Long - Trang phục của thích khách 22/12/2013
379 Chương 379 Ma Long - Đêm đẫm máu 22/12/2013
380 Chương 380 Ma Long - không ngờ nổi 22/12/2013
381 Chương 381 Ma Long - Lan Tiếu Y bất đắc dĩ 22/12/2013
382 Chương 382 Ma Long - giải trừ chú thuật 22/12/2013
383 Chương 383 Ma Long - giải trừ chú thuật (2) 22/12/2013
384 Chương 384 Ma Long - Mỹ nhân tắm rửa. 22/12/2013
385 Chương 385 Ma Long - Thiên ngục luyện thần phong. 22/12/2013
386 Chương 386 Ma Long - đừng chết quá sớm (1) 22/12/2013
387 Chương 387 Ma Long - Đừng chết quá sớm (2) 22/12/2013
388 Chương 388 Ma Long - phiên miễu thiên cung 22/12/2013
389 Chương 389 Ma Long - Hỏa long võ giả (1) 22/12/2013
390 Chương 390 Ma Long - Hỏa long võ giả (2) 22/12/2013
391 Chương 391 Ma Long - Thiên Triền Thần Trảo. 22/12/2013
392 Chương 392 Ma Long - hóa kim thảo 22/12/2013
393 Chương 393 Ma Long - hóa kim trảo (2) 22/12/2013
394 Chương 394 Ma Long - Diệt Thế Thần Trảo (1) 22/12/2013
395 Chương 395 Ma Long - Diệt Thế Thần Trảo (2) 22/12/2013
396 Chương 396 Ma Long - Tâm động (1) 22/12/2013
397 Chương 397 Ma Long - Tâm động (2) 22/12/2013
398 Chương 398 Ma Long - thiên giác chiến y 22/12/2013
399 Chương 399 Ma Long - Phá Cương Sa. 22/12/2013
400 Chương 400 Ma Long - giết người đoạt bảo 22/12/2013
401 Chương 401 Ma Long - Giết người đoạt bảo (2) 22/12/2013
402 Chương 402 Ma Long - Oanh động 22/12/2013
403 Chương 403 Ma Long - một trong ba bảng (1) 22/12/2013
404 Chương 404 Ma Long - Một trong ba bảng (2) 22/12/2013
405 Chương 405 Ma Long - Thiên Cung hiện thế! (1) 22/12/2013
406 Chương 406 Ma Long - Thiên Cung hiện thế! (2) 22/12/2013
407 Chương 407 Ma Long - Xuất thủ (1) 22/12/2013
408 Chương 408 Ma Long - Xuất thủ (2) 22/12/2013
409 Chương 409 Ma Long - Âm mưu kinh thiên. 22/12/2013
410 Chương 410 Ma Long - Điên cuồng (1) 22/12/2013
411 Chương 411 Ma Long - Điên cuồng (2) 22/12/2013
412 Chương 412 Ma Long - Buồn bực 22/12/2013
413 Chương 413 Ma Long - Phong Liệt điên cuồng 22/12/2013
414 Chương 414 Ma Long - Kiện vật cuối cùng (1) 22/12/2013
415 Chương 415 Ma Long - Kiện vật cuối cùng (2) 22/12/2013
416 Chương 416 Ma Long - Long uy cái thế (2) 22/12/2013
417 Chương 417 Ma Long - Long uy cái thế (2) 22/12/2013
418 Chương 418 Ma Long - Dương danh thiên hạ 22/12/2013
419 Chương 419 Ma Long - Quỷ dị (1) 22/12/2013
420 Chương 420 Ma Long - Quỷ dị (2) 22/12/2013
421 Chương 421 Ma Long - Nhìn quen mắt 22/12/2013
422 Chương 422 Ma Long - Mười năm (1) 22/12/2013
423 Chương 423 Ma Long - Mười năm (2) 22/12/2013
424 Chương 424 Ma Long - Ép hỏi 22/12/2013
425 Chương 425 Ma Long - Thu phục Hỏa Mãng Vương (1) 22/12/2013
426 Chương 426 Ma Long - Thu phục Hỏa Mãng Vương (2) 22/12/2013
427 Chương 427 Ma Long - Lựa chọn chiến kỹ 22/12/2013
428 Chương 428 Ma Long - Hoang Long Tế Thiên 22/12/2013
429 Chương 429 Ma Long - Ám Minh (1) 22/12/2013
430 Chương 430 Ma Long - Ám Minh (2) 22/12/2013
431 Chương 431 Ma Long - Oai lực của Ám Minh 22/12/2013
432 Chương 432 Ma Long - Siêu cấp thủ hạ 22/12/2013
433 Chương 433 Ma Long - chiêm thiêm các 22/12/2013
434 Chương 434 Ma Long - Các chủ 22/12/2013
435 Chương 435 Ma Long - một chưởng 22/12/2013
436 Chương 436 Ma Long - Quỉ dị 22/12/2013
437 Chương 437 Ma Long - Quỉ dị (2) 22/12/2013
438 Chương 438 Ma Long - tham lang thành 22/12/2013
439 Chương 439 Ma Long - Thiên la địa võng 22/12/2013
440 Chương 440 Ma Long - Trúng độc 22/12/2013
441 Chương 441 Ma Long - Trúng độc (2) 22/12/2013
442 Chương 442 Ma Long - Đặt bẫy 22/12/2013
443 Chương 443 Ma Long - Mắc câu 22/12/2013
444 Chương 444 Ma Long - Tình thế tốt đẹp 22/12/2013
445 Chương 445 Ma Long - Ma ngâm 22/12/2013
446 Chương 446 Ma Long - Kinh sợ (1) 22/12/2013
447 Chương 447 Ma Long - Kinh sợ 22/12/2013
448 Chương 448 Ma Long - Thu phục. 22/12/2013
449 Chương 449 Ma Long - Bán Giang Hồng (1) 22/12/2013
450 Chương 450 Ma Long - bán giang hồng (2) 22/12/2013
451 Chương 451 Ma Long - Vướng tay vướng chân 22/12/2013
452 Chương 452 Ma Long - Giao dịch (1) 22/12/2013
453 Chương 453 Ma Long - Giao dịch (2) 22/12/2013
454 Chương 454 Ma Long - Quái thú 22/12/2013
455 Chương 455 Ma Long - Mượn đao giết người 22/12/2013
456 Chương 456 Ma Long - Danh tiếng không hợp với thực tế. 22/12/2013
457 Chương 457 Ma Long - Kì quái (1) 22/12/2013
458 Chương 458 Ma Long - Kì quái (2) 22/12/2013
459 Chương 459 Ma Long - Lão giả sống trên núi. 22/12/2013
460 Chương 460 Ma Long - Thiên Đao Vạn Quả (1) 22/12/2013
461 Chương 461 Ma Long - Thiên Đao Vạn Quả (2) 22/12/2013
462 Chương 462 Ma Long - Điên cuồng đột phá. 22/12/2013
463 Chương 463 Ma Long - Tin tức (1) 22/12/2013
464 Chương 464 Ma Long - Tin tức (2) 22/12/2013
465 Chương 465 Ma Long - Thiếu nữ 22/12/2013
466 Chương 466 Ma Long - Nghe tin bất ngờ 22/12/2013
467 Chương 467 Ma Long - Bí mật (1) 22/12/2013
468 Chương 468 Ma Long - Bí mật (2) 22/12/2013
469 Chương 469 Ma Long - Lỗ lớn 22/12/2013
470 Chương 470 Ma Long - Thiên Tru lệnh bài và Âm lão thú (1) 22/12/2013
471 Chương 471 Ma Long - Thiên Tru lệnh bài và Âm lão thú (2) 22/12/2013
472 Chương 472 Ma Long - Địa vị của Âm lão thú (1) 22/12/2013
473 Chương 473 Ma Long - Địa vị của Âm lão thú (2) 22/12/2013
474 Chương 474 Ma Long - Bình Nguyên dị biến (1) 22/12/2013
475 Chương 475 Ma Long - Bình Nguyên dị biến (2) 22/12/2013
476 Chương 476 Ma Long - Huyết mạch Thần tộc (1) 22/12/2013
477 Chương 477 Ma Long - Huyết mạch Thần tộc (2) 22/12/2013
478 Chương 478 Ma Long - Thu đồ đệ 22/12/2013
479 Chương 479 Ma Long - Một quyền (1) 22/12/2013
480 Chương 480 Ma Long - Một quyền (2) 22/12/2013
481 Chương 481 Ma Long - Băng ly tiểu ma nữ(1) 22/12/2013
483 Chương 483 Ma Long - Băng ly tiểu ma nữ(2) 22/12/2013
484 Chương 484 Ma Long - Ám Minh thần chưởng(2) 22/12/2013
485 Chương 485 Ma Long - Thần phục(1) 22/12/2013
486 Chương 486 Ma Long - Thần phục(2) 22/12/2013
487 Chương 487 Ma Long - Mộc Thiên Tinh(1) 22/12/2013
488 Chương 488 Ma Long - Mộc Thiên Tinh(2) 22/12/2013
489 Chương 489 Ma Long - Lý Thu Thủy(1) 22/12/2013
490 Chương 490 Ma Long - Lý Thu Thủy(2) 22/12/2013
491 Chương 491 Ma Long - Cùng nhau đuổi theo(1) 22/12/2013
492 Chương 492 Ma Long - Cùng nhau đuổi theo(2) 22/12/2013
493 Chương 493 Ma Long - Hỏa Mãng Thông Thiên(1) 22/12/2013
494 Chương 494 Ma Long - Hỏa Mãng Thông Thiên(2) 22/12/2013
495 Chương 495 Ma Long - Âm lão thú(1) 22/12/2013
496 Chương 496 Ma Long - Âm lão thú(2) 22/12/2013
497 Chương 497 Ma Long - Tám đạo thân ảnh(1) 22/12/2013
498 Chương 498 Ma Long - Tám đạo thân ảnh(2) 22/12/2013
499 Chương 499 Ma Long - Độc thủ(1) 22/12/2013
500 Chương 500 Ma Long - Độc thủ(2) 22/12/2013
501 Chương 501 Ma Long - Phong Liệt vs Lâm Tử Thông(1) 22/12/2013
502 Chương 502 Ma Long - Phong Liệt vs Lâm Tử Thông(2) 22/12/2013
503 Chương 503 Ma Long - Long uy mạnh mẽ(1) 22/12/2013
504 Chương 504 Ma Long - Long uy mạnh mẽ(2) 22/12/2013
505 Chương 505 Ma Long - Thiên Tru lệnh bài(1) 22/12/2013
506 Chương 506 Ma Long - Thiên Tru lệnh bài(2) 22/12/2013
507 Chương 507 Ma Long - Sở Hóa Long(1) 22/12/2013
508 Chương 508 Ma Long - Sở Hóa Long(2) 22/12/2013
509 Chương 509 Ma Long - Nguy hiểm trùng trùng (1) 22/12/2013
510 Chương 510 Ma Long - Nguy hiểm trùng trùng (2) 22/12/2013
511 Chương 511 Ma Long - Khô Kiếm lão tổ (1) 22/12/2013
512 Chương 512 Ma Long - Khô Kiếm lão tổ (2) 22/12/2013
513 Chương 513 Ma Long - Băng long giáo (1) 22/12/2013
514 Chương 514 Ma Long - Băng long giáo (2) 22/12/2013
515 Chương 515 Ma Long - Uy áp (1) 22/12/2013
516 Chương 516 Ma Long - Uy áp (2) 22/12/2013
517 Chương 517 Ma Long - Luyện hồn ma khải (1) 22/12/2013
518 Chương 518 Ma Long - Luyện hồn ma khải (2) 22/12/2013
519 Chương 519 Ma Long - Tiểu ma nữ(1) 22/12/2013
520 Chương 520 Ma Long - Tiểu ma nữ(2) 22/12/2013
521 Chương 521 Ma Long - Tiểu ma nữ(3) 22/12/2013
522 Chương 522 Ma Long - Tiểu ma nữ(4) 22/12/2013
523 Chương 523 Ma Long - Không gian thôn phệ (1) 22/12/2013
524 Chương 524 Ma Long - Không gian thôn phệ (2) 22/12/2013
525 Chương 525 Ma Long - Trận văn(1) 22/12/2013
526 Chương 526 Ma Long - Trận văn(2) 22/12/2013
527 Chương 527 Ma Long - Tìm đường ra (1) 22/12/2013
528 Chương 528 Ma Long - Tìm đường ra (2) 22/12/2013
529 Chương 529 Ma Long - Đóng băng (1) 22/12/2013
530 Chương 530 Ma Long - Đóng băng (2) 22/12/2013
531 Chương 531 Ma Long - Lạc vào không gian(1) 22/12/2013
532 Chương 532 Ma Long - Lạc vào không gian(2) 22/12/2013
533 Chương 533 Ma Long - Tìm lối ra (1) 22/12/2013
534 Chương 534 Ma Long - Tìm lối ra (2) 22/12/2013
535 Chương 535 Ma Long - Lâm Tử Thông và Hoàng Tử Nguyệt (1) 22/12/2013
536 Chương 536 Ma Long - Lâm Tử Thông và Hoàng Tử Nguyệt (2) 22/12/2013
537 Chương 537 Ma Long - Thiên Độc lão quái (1) 22/12/2013
538 Chương 538 Ma Long - Thiên Độc lão quái (2) 22/12/2013
539 Chương 539 Ma Long - Thuyền rồng (1) 22/12/2013
540 Chương 540 Ma Long - Thuyền rồng (2) 22/12/2013
541 Chương 541 Ma Long - Phá không (1) 22/12/2013
542 Chương 542 Ma Long - Phá không (2) 22/12/2013
543 Chương 543 Ma Long - Mộng cảnh(1) 22/12/2013
544 Chương 544 Ma Long - Mộng cảnh(2) 22/12/2013
545 Chương 545 Ma Long - Trốn chạy(1) 22/12/2013
546 Chương 546 Ma Long - Trốn chạy(2) 22/12/2013
547 Chương 547 Ma Long - Dục hỏa(1) 22/12/2013
548 Chương 548 Ma Long - Dục hỏa(2) 22/12/2013
549 Chương 549 Ma Long - Cẩu nam nữ (1) 22/12/2013
550 Chương 550 Ma Long - Cẩu nam nữ (2) 22/12/2013
551 Chương 551 Ma Long - Giết Lâm Tử Thông (1) 22/12/2013
552 Chương 552 Ma Long - Giết Lâm Tử Thông (2) 22/12/2013
553 Chương 553 Ma Long - Ngủ cùng(1) 22/12/2013
554 Chương 554 Ma Long - Ngủ cùng(2) 22/12/2013
555 Chương 555 Ma Long - Có biện pháp(1) 22/12/2013
556 Chương 556 Ma Long - Có biện pháp(2) 22/12/2013
557 Chương 557 Ma Long - Lăng Cô Thành(1) 22/12/2013
558 Chương 558 Ma Long - Lăng Cô Thành(2) 22/12/2013
559 Chương 559 Ma Long - Không gian huyết hải (1) 22/12/2013
560 Chương 560 Ma Long - Không gian huyết hải (2) 22/12/2013
561 Chương 561 Ma Long - Hoàng Tử Nguyệt tức giận (1) 22/12/2013
562 Chương 562 Ma Long - Hoàng Tử Nguyệt tức giận (2) 22/12/2013
563 Chương 563 Ma Long - Giao dịch(1) 22/12/2013
564 Chương 564 Ma Long - Giao dịch (2) 22/12/2013
565 Chương 565 Ma Long - Thần khí (1) 22/12/2013
566 Chương 566 Ma Long - Thần khí (2) 22/12/2013
567 Chương 567 Ma Long - Thiên Hoang Tán Nhân (1) 22/12/2013
568 Chương 568 Ma Long - Thiên Hoang Tán Nhân (2) 22/12/2013
569 Chương 569 Ma Long - Ba năm(1) 22/12/2013
570 Chương 570 Ma Long - Ba năm(2) 22/12/2013
571 Chương 571 Ma Long - Nhiếp hồn chi mâu 22/12/2013
572 Chương 572 Ma Long - Nhiếp hồn chi mâu (2) 22/12/2013
573 Chương 573 Ma Long - Nghịch long hoàng 22/12/2013
574 Chương 574 Ma Long - Nghịch long hoàng (2) 22/12/2013
575 Chương 575 Ma Long - Độn long thiên thuật (1) 22/12/2013
576 Chương 576 Ma Long - Độn long thiên thuật (2) 22/12/2013
577 Chương 577 Ma Long - Long Hoàng tiêu tán (1) 22/12/2013
578 Chương 578 Ma Long - Long Hoàng tiêu tán (2) 22/12/2013
579 Chương 579 Ma Long - Cứu hay không ? (1) 22/12/2013
580 Chương 580 Ma Long - Cứu hay không ? (2) 22/12/2013
581 Chương 581 Ma Long - Mất trí nhớ (1) 22/12/2013
582 Chương 582 Ma Long - Mất trí nhớ (2) 22/12/2013
583 Chương 583 Ma Long - Ngân long giáo (1) 22/12/2013
584 Chương 584 Ma Long - Ngân long giáo (2) 22/12/2013
585 Chương 585 Ma Long - Trinh Thông tới (1) 22/12/2013
586 Chương 586 Ma Long - Trinh Thông tới (2) 22/12/2013
587 Chương 587 Ma Long - Gặp lại Lý Thiên Ký (1) 22/12/2013
588 Chương 588 Ma Long - Gặp lại Lý Thiên Ký (2) 22/12/2013
589 Chương 589 Ma Long - Ra ngoài chơi (1) 22/12/2013
590 Chương 590 Ma Long - Ra ngoài chơi (2) 22/12/2013
591 Chương 591 Ma Long - Kim Long giáo (1) 22/12/2013
592 Chương 592 Ma Long - Kim Long giáo (2) 22/12/2013
593 Chương 593 Ma Long - Kim Long thứ (1) 22/12/2013
595 Chương 595 Ma Long - Sứ giả Ma Vũ viện tới (1) 22/12/2013
596 Chương 596 Ma Long - Sứ giả Ma Vũ viện tới (2) 22/12/2013
597 Chương 597 Ma Long - Quần Long Truy Nhật (1) 22/12/2013
598 Chương 598 Ma Long - Quần Long Truy Nhật (2) 22/12/2013
599 Chương 599 Ma Long - Cương thi vương (1) 22/12/2013
600 Chương 600 Ma Long - Cương thi vương (2) 22/12/2013
601 Chương 601 Ma Long - Thiên Ngục Luyện Thần Phong (1) 22/12/2013
602 Chương 602 Ma Long - Thiên Ngục Luyện Thần Phong (2) 22/12/2013
603 Chương 603 Ma Long - Tuyệt Vọng Chi Ý (1) 22/12/2013
604 Chương 604 Ma Long - Tuyệt Vọng Chi Ý (2) 22/12/2013
605 Chương 605 Ma Long - Tuyệt Vọng Kiếm Đạo Tử Lưỡng Cực Độn Pháp (1) 22/12/2013
606 Chương 606 Ma Long - Tuyệt Vọng Kiếm Đạo Tử Lưỡng Cực Độn Pháp (2) 22/12/2013
607 Chương 607 Ma Long - Tám ngày (1) 22/12/2013
608 Chương 608 Ma Long - Tám ngày (2) 22/12/2013
609 Chương 609 Ma Long - Vô cực kiếm ma (1) 22/12/2013
610 Chương 610 Ma Long - Vô cực kiếm ma (2) 22/12/2013
611 Chương 611 Ma Long - Tứ Phương thành (1) 22/12/2013
612 Chương 612 Ma Long - Tứ Phương thành (2) 22/12/2013
613 Chương 613 Ma Long - Diệp Thiên Tử (1) 22/12/2013
614 Chương 614 Ma Long - Diệp Thiên Tử (2) 22/12/2013
615 Chương 615 Ma Long - Ma Vũ Viện (1) 22/12/2013
616 Chương 616 Ma Long - Ma Vũ Viện (2) 22/12/2013
617 Chương 617 Ma Long - Lôi Ngọc trai (1) 22/12/2013
618 Chương 618 Ma Long - Lôi Ngọc trai (2) 22/12/2013
619 Chương 619 Ma Long - Nam tử tuấn mỹ (1) 22/12/2013
620 Chương 620 Ma Long - Nam tử tuấn mỹ (2) 22/12/2013
621 Chương 621 Ma Long - Thành chủ đại nhân (1) 22/12/2013
622 Chương 622 Ma Long - Thành chủ đại nhân (2) 22/12/2013
623 Chương 623 Ma Long - Thần khí huyết ngục (1) 22/12/2013
624 Chương 624 Ma Long - Thần khí huyết ngục (2) 22/12/2013
625 Chương 625 Ma Long - Áp chế tu vi (1) 22/12/2013
626 Chương 626 Ma Long - Áp chế tu vi (2) 22/12/2013
627 Chương 627 Ma Long - Tất tử chi kiếp 22/12/2013
628 Chương 628 Ma Long - Chương 628 22/12/2013
629 Chương 629 Ma Long - Thủy Thiên Vân 22/12/2013
630 Chương 630 Ma Long - Chương 630 22/12/2013
631 Chương 631 Ma Long - Khí tức tuyệt vọng 22/12/2013
632 Chương 632 Ma Long - Khí tức tuyệt vọng 22/12/2013
633 Chương 633 Ma Long - Bán Giang Hồng (1) 22/12/2013
634 Chương 634 Ma Long - Bán Giang Hồng (2) 22/12/2013
635 Chương 635 Ma Long - Hỏa Mãng vương (1) 22/12/2013
636 Chương 636 Ma Long - Hỏa Mãng vương (2) 22/12/2013
637 Chương 637 Ma Long - Con riêng của Băng Long giáo chủ (1) 22/12/2013
638 Chương 638 Ma Long - Con riêng của Băng Long giáo chủ (2) 22/12/2013
639 Chương 639 Ma Long - Lam Hóa Thuần 1 22/12/2013
640 Chương 640 Ma Long - Lam Hóa Thuần 2 22/12/2013
641 Chương 641 Ma Long - Thiên Tử có chuyện 22/12/2013
642 Chương 642 Ma Long - Thiên Tử có chuyện 2 22/12/2013
643 Chương 643 Ma Long - Loạn(1) 22/12/2013
644 Chương 644 Ma Long - Loạn(2) 22/12/2013
645 Chương 645 Ma Long - Hồn Độc(1) 22/12/2013
646 Chương 646 Ma Long - Hồn Độc(2) 22/12/2013
647 Chương 647 Ma Long - Trầm Viên Chiến Giáp(1) 22/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-ma-long-1029.html