Truyện Mãng Hoang Kỷ - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Mãng Hoang Kỷ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 22/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Mãng Hoang Kỷ
Bạn đang đọc truyện Mãng Hoang Kỷ của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị trên trang đọc truyện online. Vai chính của truyện không mang họ Hùng, mà là họ Kỷ. Cuốn tiểu thuyết này cũng chính là một thế giới.

Trong thế giới của Mãng Hoang kỷ này .

Sẽ phác họa nên bức tranh sinh tồn của các bộ lạc, đấu với trời, đấu với đất, đấu với yêu ma .

Đầy hứa hẹn về những tu tiên giả tiêu dao trường sinh, lịch duyệt tam tai cửu kiếp, dù chết cũng không hối hận .

Còn có Khoa Phụ đuổi mặt trời .

Rồi Hậu Nghệ bắn Kim Ô .

Mà vào một ngày đẹp trời, tại bộ tộc 'Kỷ thị' cường đại, Kỷ Ninh đã được sinh ra đời .

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Mãng Hoang Kỷ - Địa phủ 22/12/2013
2 Chương 2 Mãng Hoang Kỷ - Đầu thai 22/12/2013
3 Chương 3 Mãng Hoang Kỷ - Phủ Chủ 22/12/2013
4 Chương 4 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ tộc 22/12/2013
5 Chương 5 Mãng Hoang Kỷ - Tu tiên lộ 22/12/2013
6 Chương 6 Mãng Hoang Kỷ - Xích Minh Cửu Thiên Đồ 22/12/2013
7 Chương 7 Mãng Hoang Kỷ - Một tay Thái Âm, một tay Thái Dương. 22/12/2013
8 Chương 8 Mãng Hoang Kỷ - Cung tên 22/12/2013
9 Chương 9 Mãng Hoang Kỷ - Bộ pháp 22/12/2013
10 Chương 10 Mãng Hoang Kỷ - Luyện Kiếm 22/12/2013
11 Chương 11 Mãng Hoang Kỷ - Sáu năm. 22/12/2013
12 Chương 12 Mãng Hoang Kỷ - Ngũ Đại Kiếm Pháp 22/12/2013
13 Chương 13 Mãng Hoang Kỷ - Vây khốn 22/12/2013
14 Chương 14 Mãng Hoang Kỷ - Cuộc chiến trong lồng giam 22/12/2013
15 Chương 15 Mãng Hoang Kỷ - Gây họa 22/12/2013
16 Chương 16 Mãng Hoang Kỷ - Mua kiếm 22/12/2013
17 Chương 17 Mãng Hoang Kỷ - Cánh 22/12/2013
18 Chương 18 Mãng Hoang Kỷ - Vào thành 22/12/2013
19 Chương 19 Mãng Hoang Kỷ - Mất mạng 22/12/2013
20 Chương 20 Mãng Hoang Kỷ - Sống chết 22/12/2013
21 Chương 21 Mãng Hoang Kỷ - Lửa giận của Kỷ Nhất Xuyên 22/12/2013
22 Chương 22 Mãng Hoang Kỷ - Phụ thân của Xuân Thảo 22/12/2013
23 Chương 23 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ Ninh và Dực Xà 22/12/2013
24 Chương 24 Mãng Hoang Kỷ - Một đánh bảy? 22/12/2013
25 Chương 25 Mãng Hoang Kỷ - Kiếm của Kỷ Ninh 22/12/2013
26 Chương 26 Mãng Hoang Kỷ - Vạn Lí Vô Tung Phù. 22/12/2013
27 Chương 27 Mãng Hoang Kỷ - Đông Sơn trạch 22/12/2013
28 Chương 28 Mãng Hoang Kỷ - Vào đầm lầy 22/12/2013
29 Chương 29 Mãng Hoang Kỷ - Đại khai sát giới 22/12/2013
30 Chương 30 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ Ninh chiến đấu với Đại yêu 22/12/2013
31 Chương 31 Mãng Hoang Kỷ - Thần thú “Không Thanh Xà Yêu” 22/12/2013
32 Chương 32 Mãng Hoang Kỷ - Thiên Nhân Hợp Nhất. 22/12/2013
33 Chương 33 Mãng Hoang Kỷ - Thu hàng da 22/12/2013
34 Chương 34 Mãng Hoang Kỷ - Kiếm khí tung hoành 22/12/2013
35 Chương 35 Mãng Hoang Kỷ - Âm dương nhị khí trận. 22/12/2013
36 Chương 36 Mãng Hoang Kỷ - Tràn đầy sát ý 22/12/2013
37 Chương 37 Mãng Hoang Kỷ - Ngộ Đạo Bên Hồ 22/12/2013
38 Chương 38 Mãng Hoang Kỷ - Chào đời 22/12/2013
39 Chương 39 Mãng Hoang Kỷ - Thủy Hỏa Liên Hoa 22/12/2013
40 Chương 40 Mãng Hoang Kỷ - Hoa mai tỏa hương thơm 22/12/2013
41 Chương 41 Mãng Hoang Kỷ - Đường về 22/12/2013
42 Chương 42 Mãng Hoang Kỷ - Bộ lạc Hắc Nha 22/12/2013
43 Chương 43 Mãng Hoang Kỷ - Xuân Thảo 22/12/2013
44 Chương 44 Mãng Hoang Kỷ - bộ lạc Giang Biên 22/12/2013
45 Chương 45 Mãng Hoang Kỷ - Sập tường thành 22/12/2013
46 Chương 46 Mãng Hoang Kỷ - Vì bộ lạc 22/12/2013
47 Chương 47 Mãng Hoang Kỷ - Hồ Dực Xà 22/12/2013
48 Chương 48 Mãng Hoang Kỷ - Sào huyệt Dực Xà 22/12/2013
49 Chương 49 Mãng Hoang Kỷ - Thủy Phủ 22/12/2013
50 Chương 50 Mãng Hoang Kỷ - Ngọn nguồn 22/12/2013
51 Chương 51 Mãng Hoang Kỷ - Niềm mong mỏi của cha mẹ 22/12/2013
52 Chương 52 Mãng Hoang Kỷ - Đạo Binh Giáp Khải 22/12/2013
53 Chương 53 Mãng Hoang Kỷ - Quyết định sống chết 22/12/2013
54 Chương 54 Mãng Hoang Kỷ - Niềm mong chờ của hắn 22/12/2013
55 Chương 55 Mãng Hoang Kỷ - Vị chủ nhân thứ năm 22/12/2013
56 Chương 56 Mãng Hoang Kỷ - Sao chép 22/12/2013
57 Chương 57 Mãng Hoang Kỷ - Tiểu Thiên kiếm trận 22/12/2013
58 Chương 58 Mãng Hoang Kỷ - Nghi thức cổ xưa 22/12/2013
59 Chương 59 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ Ninh xuống nước chiến đấu với Dực Xà 22/12/2013
60 Chương 60 Mãng Hoang Kỷ - Máu nhuộm hồ Dực Xà 22/12/2013
61 Chương 61 Mãng Hoang Kỷ - Thu hoạch của Kỷ Ninh 22/12/2013
62 Chương 62 Mãng Hoang Kỷ - An Thiền Hầu 22/12/2013
63 Chương 63 Mãng Hoang Kỷ - Trận pháp Cửu Quyển. 22/12/2013
64 Chương 64 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ Ninh Ở Đây 22/12/2013
65 Chương 65 Mãng Hoang Kỷ - Lần theo dấu vết 22/12/2013
66 Chương 66 Mãng Hoang Kỷ - Tử Phủ tu sĩ 22/12/2013
67 Chương 67 Mãng Hoang Kỷ - Sư tôn (1) 22/12/2013
68 Chương 68 Mãng Hoang Kỷ - Ác quỷ 22/12/2013
69 Chương 69 Mãng Hoang Kỷ - Tộc nhân 22/12/2013
70 Chương 70 Mãng Hoang Kỷ - Điên cuồng đấu tranh 22/12/2013
71 Chương 71 Mãng Hoang Kỷ - Gào thét điên cuồng 22/12/2013
72 Chương 72 Mãng Hoang Kỷ - Thực tâm 22/12/2013
73 Chương 73 Mãng Hoang Kỷ - Chờ con 22/12/2013
74 Chương 74 Mãng Hoang Kỷ - Giết! Giết! Giết! 22/12/2013
75 Chương 75 Mãng Hoang Kỷ - Tiểu Thiên kiếm trận, giết! 22/12/2013
76 Chương 76 Mãng Hoang Kỷ - Chiến đấu liều mạng 22/12/2013
77 Chương 77 Mãng Hoang Kỷ - ột Tử Thiện, chết! 22/12/2013
78 Chương 78 Mãng Hoang Kỷ - Vạn Tượng chân nhân 22/12/2013
79 Chương 79 Mãng Hoang Kỷ - Trở về 22/12/2013
80 Chương 80 Mãng Hoang Kỷ - Gặp mẫu thân 22/12/2013
81 Chương 81 Mãng Hoang Kỷ - Học cách thừa nhận 22/12/2013
82 Chương 82 Mãng Hoang Kỷ - Ấm cúng 22/12/2013
83 Chương 83 Mãng Hoang Kỷ - Sâu không thấy đáy 22/12/2013
84 Chương 84 Mãng Hoang Kỷ - Kiếm của Kỷ Ninh 22/12/2013
85 Chương 85 Mãng Hoang Kỷ - Trời đất quay cuồng 22/12/2013
86 Chương 86 Mãng Hoang Kỷ - Tiên nhân 22/12/2013
87 Chương 87 Mãng Hoang Kỷ - Mỏ quặng khổng lồ 22/12/2013
88 Chương 88 Mãng Hoang Kỷ - Tuyết Long Sơn 22/12/2013
89 Chương 89 Mãng Hoang Kỷ - Giao phong 22/12/2013
90 Chương 90 Mãng Hoang Kỷ - Tưởng niệm! Ti Vũ Thành Tuyến! 22/12/2013
91 Chương 91 Mãng Hoang Kỷ - Sự nhượng bộ của Kỷ tộc 22/12/2013
92 Chương 92 Mãng Hoang Kỷ - Phân cách 22/12/2013
93 Chương 93 Mãng Hoang Kỷ - Thi triển thủ đoạn 22/12/2013
94 Chương 94 Mãng Hoang Kỷ - Hồ nước Tử Phủ 22/12/2013
95 Chương 95 Mãng Hoang Kỷ - Hai kẻ còn lại cuối cùng 22/12/2013
96 Chương 96 Mãng Hoang Kỷ - Con đường sống cùng con đường chết. 22/12/2013
97 Chương 97 Mãng Hoang Kỷ - Gian nhà đá trong mỏ quặng 22/12/2013
98 Chương 98 Mãng Hoang Kỷ - Mở Tử Phủ 22/12/2013
99 Chương 99 Mãng Hoang Kỷ - Mưa gió nổi lên 22/12/2013
100 Chương 100 Mãng Hoang Kỷ - Bốn phân điện trong Thủy Phủ 22/12/2013
101 Chương 101 Mãng Hoang Kỷ - Trân bảo 22/12/2013
102 Chương 102 Mãng Hoang Kỷ - Một trận mưa ngoài gian nhà tranh 22/12/2013
103 Chương 103 Mãng Hoang Kỷ - Vũ Thủy Kiếm Vực 22/12/2013
104 Chương 104 Mãng Hoang Kỷ - Một Cái Cọc Gỗ 22/12/2013
105 Chương 105 Mãng Hoang Kỷ - Pháp bảo, kỳ vật động lòng người 22/12/2013
106 Chương 106 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ tộc tập hợp 22/12/2013
107 Chương 107 Mãng Hoang Kỷ - Bảo bối tốt 22/12/2013
108 Chương 108 Mãng Hoang Kỷ - Đồng môn Tuyết Long sơn tề tụ 22/12/2013
109 Chương 109 Mãng Hoang Kỷ - Q.6 - Chương 10 22/12/2013
110 Chương 110 Mãng Hoang Kỷ - Minh Long trong màn sương đen 22/12/2013
111 Chương 111 Mãng Hoang Kỷ - Đòn sát thủ mang tên Kỷ Ninh 22/12/2013
112 Chương 112 Mãng Hoang Kỷ - Bị doạ chết khiếp 22/12/2013
113 Chương 113 Mãng Hoang Kỷ - Nghiền áp 22/12/2013
114 Chương 114 Mãng Hoang Kỷ - Một tên cũng không để lại 22/12/2013
115 Chương 115 Mãng Hoang Kỷ - Vạn tượng chân nhân 22/12/2013
116 Chương 116 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ Ninh chiến đấu với đồng ngọc 22/12/2013
117 Chương 117 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ Ninh Chiến đấy với Đồng Ngọc (trung) 22/12/2013
118 Chương 118 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ Ninh Chiến Đấu với Đồng Ngọc (Hạ) 22/12/2013
119 Chương 119 Mãng Hoang Kỷ - Tiểu Na Di Đạo Phù Nông Tử Đạo biến mất sao? Kỷ Ninh nhíu mày 22/12/2013
120 Chương 120 Mãng Hoang Kỷ - Tầng thứ 7 Xích Minh Cửu Thiên 22/12/2013
121 Chương 121 Mãng Hoang Kỷ - Pháp bảo địa giai 22/12/2013
122 Chương 122 Mãng Hoang Kỷ - Phong cấm 22/12/2013
123 Chương 123 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ Ninh chiến đấu với Vạn Tượng. 22/12/2013
124 Chương 124 Mãng Hoang Kỷ - Bảy mươi hai thanh phi kiếm. 22/12/2013
125 Chương 125 Mãng Hoang Kỷ - Thảm bại 22/12/2013
126 Chương 126 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ Ninh rời đi 22/12/2013
127 Chương 127 Mãng Hoang Kỷ - Bảy đại thần thông ở Thần Thông Điện 22/12/2013
128 Chương 128 Mãng Hoang Kỷ - Lực sĩ 22/12/2013
129 Chương 129 Mãng Hoang Kỷ - Bạch Thủy Trạch hóa hình 22/12/2013
130 Chương 130 Mãng Hoang Kỷ - Mở ra Thiên Nhãn, Thần thức mở ra 22/12/2013
131 Chương 131 Mãng Hoang Kỷ - Truyền thụ thân thông 22/12/2013
132 Chương 132 Mãng Hoang Kỷ - Tịch Diệt Lục ma Kiếm 22/12/2013
133 Chương 133 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ Ninh trở về, trận chiến cuối cùng 22/12/2013
134 Chương 134 Mãng Hoang Kỷ - Danh dự của Tuyết Long Sơn 22/12/2013
135 Chương 135 Mãng Hoang Kỷ - Thượng sứ phủ An Thiền Hầu 22/12/2013
136 Chương 136 Mãng Hoang Kỷ - Việc gì 22/12/2013
137 Chương 137 Mãng Hoang Kỷ - Rời khỏi Yên Sơn 22/12/2013
138 Chương 138 Mãng Hoang Kỷ - Trên đường đi 22/12/2013
139 Chương 139 Mãng Hoang Kỷ - Tới nơi 22/12/2013
140 Chương 140 Mãng Hoang Kỷ - Gặp lại Bắc Sơn Bách Vi 22/12/2013
141 Chương 141 Mãng Hoang Kỷ - Cửu Tinh Tiên Liên 22/12/2013
142 Chương 142 Mãng Hoang Kỷ - Gia nhập môn phái 22/12/2013
143 Chương 143 Mãng Hoang Kỷ - Bắc Sơn Hồ 22/12/2013
144 Chương 144 Mãng Hoang Kỷ - Hội Tranh Bảo 22/12/2013
145 Chương 145 Mãng Hoang Kỷ - Hỏa Càn đồng tử 22/12/2013
146 Chương 146 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ Ninh biển hiện tài năng 22/12/2013
147 Chương 147 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ Ninh đúng là yêu nghiệt. 22/12/2013
148 Chương 148 Mãng Hoang Kỷ - Trận chiến thành danh 22/12/2013
149 Chương 149 Mãng Hoang Kỷ - Một viên đá làm dấy lên cả ngàn cơn sóng. 22/12/2013
150 Chương 150 Mãng Hoang Kỷ - Bắc Sơn Hắc Hổ 22/12/2013
151 Chương 151 Mãng Hoang Kỷ - Hắc Bạch Học cung 22/12/2013
152 Chương 152 Mãng Hoang Kỷ - Bắt được Thần Ma 22/12/2013
153 Chương 153 Mãng Hoang Kỷ - Tháng chạp gia nhập môn phái. 22/12/2013
154 Chương 154 Mãng Hoang Kỷ - Vạn lôi tề phát 22/12/2013
155 Chương 155 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc 22/12/2013
156 Chương 156 Mãng Hoang Kỷ - Người canh cửa cuối cùng 22/12/2013
157 Chương 157 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ Ninh - đệ tử Hắc Bạch Học cung 22/12/2013
158 Chương 158 Mãng Hoang Kỷ - Nửa đêm xem tấm bia 22/12/2013
159 Chương 159 Mãng Hoang Kỷ - Lưu bút của tiên nhân 22/12/2013
160 Chương 160 Mãng Hoang Kỷ - Điện Tài tiên nhân 22/12/2013
161 Chương 161 Mãng Hoang Kỷ - Lễ mừng nhập môn 22/12/2013
162 Chương 162 Mãng Hoang Kỷ - Đạo hiệu Bắc Minh 22/12/2013
163 Chương 163 Mãng Hoang Kỷ - Trong Đạo Tàng Điện. 22/12/2013
164 Chương 164 Mãng Hoang Kỷ - Tu luyện trong tĩnh phòng 22/12/2013
165 Chương 165 Mãng Hoang Kỷ - Truyền thống 22/12/2013
166 Chương 166 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ Ninh bắt đầu ngộ kiếm 22/12/2013
167 Chương 167 Mãng Hoang Kỷ - Trận chiến ở Luận Đạo Điện 22/12/2013
168 Chương 168 Mãng Hoang Kỷ - Không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng là phải làm người khác kinh hãi(thượng) 22/12/2013
169 Chương 169 Mãng Hoang Kỷ - Không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng là phải làm người khác kinh hãi (hạ) 22/12/2013
170 Chương 170 Mãng Hoang Kỷ - Hai phe cánh lớn 22/12/2013
171 Chương 171 Mãng Hoang Kỷ - Duyên phận chủ tớ. 22/12/2013
172 Chương 172 Mãng Hoang Kỷ - Điện Tài tiên nhân chỉ điểm 22/12/2013
173 Chương 173 Mãng Hoang Kỷ - Sư đệ Kỷ Ninh nghênh chiến 22/12/2013
174 Chương 174 Mãng Hoang Kỷ - Nhị Trảo Ứng Long Vệ 22/12/2013
175 Chương 175 Mãng Hoang Kỷ - Lòng ta chỉ có kiếm, con đường của ta là kiếm tiên. 22/12/2013
176 Chương 176 Mãng Hoang Kỷ - Chiêu thứ nhất 'Tam Xích Kiếm' 22/12/2013
177 Chương 177 Mãng Hoang Kỷ - Một chém kia 22/12/2013
178 Chương 178 Mãng Hoang Kỷ - Dư Vi cùng Kỷ Ninh 22/12/2013
179 Chương 179 Mãng Hoang Kỷ - Bích Hải 22/12/2013
180 Chương 180 Mãng Hoang Kỷ - Quà tặng của Bắc Sơn Hắc Hổ 22/12/2013
181 Chương 181 Mãng Hoang Kỷ - Chủ nhân Kỷ Ninh nhà ta 22/12/2013
182 Chương 182 Mãng Hoang Kỷ - Căn cơ vững chắc 22/12/2013
183 Chương 183 Mãng Hoang Kỷ - Hám Thần Thuật 22/12/2013
184 Chương 184 Mãng Hoang Kỷ - Ba năm sau 22/12/2013
185 Chương 185 Mãng Hoang Kỷ - Sư đồ ly biệt 22/12/2013
186 Chương 186 Mãng Hoang Kỷ - Vào Ứng Long Vệ 22/12/2013
187 Chương 187 Mãng Hoang Kỷ - Chi nhánh Ứng Long Vệ ở An Thiền 22/12/2013
188 Chương 188 Mãng Hoang Kỷ - Tiên nhân Ứng Long Vệ 22/12/2013
189 Chương 189 Mãng Hoang Kỷ - Ngục Sơn Đại Hoang Trạch 22/12/2013
190 Chương 190 Mãng Hoang Kỷ - Mới vào 22/12/2013
191 Chương 191 Mãng Hoang Kỷ - Hai người đánh ba yêu 22/12/2013
192 Chương 192 Mãng Hoang Kỷ - Bắt đầu thể hiện Tiểu Thiên Kiếm Trận 22/12/2013
193 Chương 193 Mãng Hoang Kỷ - Không Thanh Xà 22/12/2013
194 Chương 194 Mãng Hoang Kỷ - Không Thanh Xà cùng Kỷ Ninh. 22/12/2013
195 Chương 195 Mãng Hoang Kỷ - Giết, cướp đệ tử Hắc Bạch Học cung 22/12/2013
196 Chương 196 Mãng Hoang Kỷ - Gió thổi cỏ rạp 22/12/2013
197 Chương 197 Mãng Hoang Kỷ - Đột phá Vạn Tượng chân nhân 22/12/2013
198 Chương 198 Mãng Hoang Kỷ - Hiện tượng kỳ lạ 22/12/2013
199 Chương 199 Mãng Hoang Kỷ - Lần gặp nhau sau nhiều năm 22/12/2013
200 Chương 200 Mãng Hoang Kỷ - Con rắn nho nhỏ, ngươi có nhận ra ta không? 22/12/2013
201 Chương 201 Mãng Hoang Kỷ - Kiếm chém bầy yêu. 22/12/2013
202 Chương 202 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ Ninh bùng nổ toàn bộ sức lực 22/12/2013
203 Chương 203 Mãng Hoang Kỷ - Đề nghị 22/12/2013
204 Chương 204 Mãng Hoang Kỷ - Hàn Sát cùng Địa Hỏa 22/12/2013
205 Chương 205 Mãng Hoang Kỷ - Lấy giống Hàn Sát. 22/12/2013
206 Chương 206 Mãng Hoang Kỷ - Nguyên Thần đại yêu 22/12/2013
207 Chương 207 Mãng Hoang Kỷ - Tụ họp 22/12/2013
208 Chương 208 Mãng Hoang Kỷ - Con mồi 22/12/2013
209 Chương 209 Mãng Hoang Kỷ - Kiếp sau sẽ quay lại 22/12/2013
210 Chương 210 Mãng Hoang Kỷ - Thức tỉnh 22/12/2013
211 Chương 211 Mãng Hoang Kỷ - Thần Ma và loài người. 22/12/2013
212 Chương 212 Mãng Hoang Kỷ - Gia nhập Ứng Long Vệ. 22/12/2013
213 Chương 213 Mãng Hoang Kỷ - Vừa vào Ứng Long Vệ 22/12/2013
214 Chương 214 Mãng Hoang Kỷ - Thần thông 'Chúc Long Chi Nhãn' 22/12/2013
215 Chương 215 Mãng Hoang Kỷ - Bế quan trong Hắc Bạch Học cung 22/12/2013
216 Chương 216 Mãng Hoang Kỷ - Buồn man mác 22/12/2013
217 Chương 217 Mãng Hoang Kỷ - Chưa bao giờ quên 22/12/2013
218 Chương 218 Mãng Hoang Kỷ - Sát ý sôi trào 22/12/2013
219 Chương 219 Mãng Hoang Kỷ - Bộ mặt thật của Ngu Động 22/12/2013
220 Chương 220 Mãng Hoang Kỷ - Tàn Nguyệt chân nhân thần bí 22/12/2013
221 Chương 221 Mãng Hoang Kỷ - Vì cái gì? Vì cái gì? 22/12/2013
222 Chương 222 Mãng Hoang Kỷ - Đã gây họa rồi 22/12/2013
223 Chương 223 Mãng Hoang Kỷ - Hung thủ Kỷ Ninh. 22/12/2013
224 Chương 224 Mãng Hoang Kỷ - Cha cùng con 22/12/2013
225 Chương 225 Mãng Hoang Kỷ - Con đường cuối cùng của Thủy Dị 22/12/2013
226 Chương 226 Mãng Hoang Kỷ - Trở về hồ Dực Xà 22/12/2013
227 Chương 227 Mãng Hoang Kỷ - Sự hưng thịnh của Kỷ tộc 22/12/2013
228 Chương 228 Mãng Hoang Kỷ - Ngộ Đạo trong Tinh Thần Điện 22/12/2013
229 Chương 229 Mãng Hoang Kỷ - Chiêu thứ ba Tam Xích Kiếm 22/12/2013
230 Chương 230 Mãng Hoang Kỷ - Phân thân Thần Ma 22/12/2013
231 Chương 231 Mãng Hoang Kỷ - Tên là ‘Hàn Minh’ 22/12/2013
232 Chương 232 Mãng Hoang Kỷ - Cửu Liên sư tỷ 22/12/2013
233 Chương 233 Mãng Hoang Kỷ - Một ngày với Cửu Liên 22/12/2013
234 Chương 234 Mãng Hoang Kỷ - Tầng mười Xích Minh Cửu Thiên Đồ 22/12/2013
235 Chương 235 Mãng Hoang Kỷ - Hỏa Thánh sư huynh 22/12/2013
236 Chương 236 Mãng Hoang Kỷ - Ghen ghét dữ dội 22/12/2013
237 Chương 237 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ Ninh chiến Trần Tiến 22/12/2013
238 Chương 238 Mãng Hoang Kỷ - Trần Tiến uy hiếp 22/12/2013
239 Chương 239 Mãng Hoang Kỷ - Cùng đi trên con đường tu tiên 22/12/2013
240 Chương 240 Mãng Hoang Kỷ - Mang đi 22/12/2013
241 Chương 241 Mãng Hoang Kỷ - Đông Duyên lão tổ 22/12/2013
242 Chương 242 Mãng Hoang Kỷ - Đảo mắt chín năm trôi qua 22/12/2013
243 Chương 243 Mãng Hoang Kỷ - Thư tay của Kỷ Ninh 22/12/2013
244 Chương 244 Mãng Hoang Kỷ - Tuyết Vũ đạo nhân. 22/12/2013
245 Chương 245 Mãng Hoang Kỷ - Nguyên Thần đạo nhân và Kỷ Ninh 22/12/2013
246 Chương 246 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ Ninh chiến Nguyên Thần 22/12/2013
247 Chương 247 Mãng Hoang Kỷ - Di dời khỏi Yên Sơn 22/12/2013
248 Chương 248 Mãng Hoang Kỷ - Danh tiếng truyền khắp quận An Thiền 22/12/2013
249 Chương 249 Mãng Hoang Kỷ - Ra khỏi động Vạn Liên 22/12/2013
250 Chương 250 Mãng Hoang Kỷ - Ba trăm năm một lần đại hội Tiên Duyên 22/12/2013
251 Chương 251 Mãng Hoang Kỷ - Gặp nhau 22/12/2013
252 Chương 252 Mãng Hoang Kỷ - Thiếu Viêm tộc 22/12/2013
253 Chương 253 Mãng Hoang Kỷ - Có thực lực mới là người bản lĩnh lớn 22/12/2013
254 Chương 254 Mãng Hoang Kỷ - Vu Giang tiên phủ. (1,2) 22/12/2013
255 Chương 255 Mãng Hoang Kỷ - Cướp lấy 22/12/2013
256 Chương 256 Mãng Hoang Kỷ - Không cản nổi 22/12/2013
257 Chương 257 Mãng Hoang Kỷ - Thần Ma Tương Liễu 22/12/2013
258 Chương 258 Mãng Hoang Kỷ - Bảo Tàng Điện 22/12/2013
259 Chương 259 Mãng Hoang Kỷ - Thương vong 22/12/2013
260 Chương 260 Mãng Hoang Kỷ - Chết thảm trọng, bước ngoặt 22/12/2013
261 Chương 261 Mãng Hoang Kỷ - Đây là Tàng Bảo Điện 22/12/2013
262 Chương 262 Mãng Hoang Kỷ - Nơi cất giấu bảo vật của Thiên Tiên. 22/12/2013
263 Chương 263 Mãng Hoang Kỷ - Pháp bảo tiên giai xuất thế 22/12/2013
264 Chương 264 Mãng Hoang Kỷ - Tuyết Hồng Y nhún nhường 22/12/2013
265 Chương 265 Mãng Hoang Kỷ - Tiên Thảo Điện 22/12/2013
266 Chương 266 Mãng Hoang Kỷ - Khát vọng của đám yêu quái bản xứ. 22/12/2013
267 Chương 267 Mãng Hoang Kỷ - Hoang Chi Tâm 22/12/2013
268 Chương 268 Mãng Hoang Kỷ - Nháy mắt vạn năm 22/12/2013
269 Chương 269 Mãng Hoang Kỷ - Kho tàng truyền thừa cho Kỷ tộc. 22/12/2013
270 Chương 270 Mãng Hoang Kỷ - Ngũ Lôi Kim Cương, Nhất Niệm Thành Binh 22/12/2013
271 Chương 271 Mãng Hoang Kỷ - Phân điện cuối cùng 22/12/2013
272 Chương 272 Mãng Hoang Kỷ - Mở tiệc mừng 22/12/2013
273 Chương 273 Mãng Hoang Kỷ - Bộ mặt thật của Thiếu Viêm Nông 22/12/2013
274 Chương 274 Mãng Hoang Kỷ - Phong Dực độn pháp 22/12/2013
275 Chương 275 Mãng Hoang Kỷ - Thù diệt tộc 22/12/2013
276 Chương 276 Mãng Hoang Kỷ - Đại Đạo Vực Cảnh 22/12/2013
277 Chương 277 Mãng Hoang Kỷ - Giết chết Thiếu Viêm Nông 22/12/2013
278 Chương 278 Mãng Hoang Kỷ - Một mình độc hành 22/12/2013
279 Chương 279 Mãng Hoang Kỷ - Ước định ngàn năm 22/12/2013
280 Chương 280 Mãng Hoang Kỷ - Huyền Cơ lão tổ 22/12/2013
281 Chương 281 Mãng Hoang Kỷ - Hung thủ là Kỷ Ninh. 22/12/2013
282 Chương 282 Mãng Hoang Kỷ - Tám Tán tiên của Hắc Bạch Học cung 22/12/2013
283 Chương 283 Mãng Hoang Kỷ - Nắm Đạo hoàn chỉnh đầu tiên 22/12/2013
284 Chương 284 Mãng Hoang Kỷ - Nguyên Thần thứ hai 22/12/2013
285 Chương 285 Mãng Hoang Kỷ - Điện Tài tiên nhân và Kỷ Ninh. 22/12/2013
286 Chương 286 Mãng Hoang Kỷ - Đột phá Nguyên Thần 22/12/2013
287 Chương 287 Mãng Hoang Kỷ - Luyện hóa Thủy Phủ 22/12/2013
288 Chương 288 Mãng Hoang Kỷ - Mang Tiên phủ đi tung hoành thiên hạ 22/12/2013
289 Chương 289 Mãng Hoang Kỷ - Nền móng đã có 22/12/2013
290 Chương 290 Mãng Hoang Kỷ - Vương đô Đại Hạ 22/12/2013
291 Chương 291 Mãng Hoang Kỷ - Buôn bán lớn. 22/12/2013
292 Chương 292 Mãng Hoang Kỷ - Nước mắt 22/12/2013
293 Chương 293 Mãng Hoang Kỷ - Pháp chỉ. 22/12/2013
294 Chương 294 Mãng Hoang Kỷ - Lần đầu nhìn thấy Mộc Truyền chân nhân 22/12/2013
295 Chương 295 Mãng Hoang Kỷ - Muốn nổi danh ở hội Tranh Bảo 22/12/2013
296 Chương 296 Mãng Hoang Kỷ - Lông Khổng Tước 22/12/2013
297 Chương 297 Mãng Hoang Kỷ - Tình thế bắt buộc 22/12/2013
298 Chương 298 Mãng Hoang Kỷ - Quận chúa muốn gặp ta? 22/12/2013
299 Chương 299 Mãng Hoang Kỷ - Nguyên Thần viên mãn 22/12/2013
300 Chương 300 Mãng Hoang Kỷ - Tỷ đệ gặp nhau 22/12/2013
301 Chương 301 Mãng Hoang Kỷ - Kẻ thù của hai tỷ đệ 22/12/2013
302 Chương 302 Mãng Hoang Kỷ - Diên Vương 'Diêm Vương' 22/12/2013
303 Chương 303 Mãng Hoang Kỷ - Ngũ Phong tới. 22/12/2013
304 Chương 304 Mãng Hoang Kỷ - Mời. 22/12/2013
305 Chương 305 Mãng Hoang Kỷ - Thủy Vân lâu 22/12/2013
306 Chương 306 Mãng Hoang Kỷ - Khiêu khích 22/12/2013
307 Chương 307 Mãng Hoang Kỷ - Ám sát 22/12/2013
308 Chương 308 Mãng Hoang Kỷ - Huyến Bàn Phong Thiên đại trận 22/12/2013
309 Chương 309 Mãng Hoang Kỷ - Nguyên Thần thứ hai chiến Tán tiên 22/12/2013
310 Chương 310 Mãng Hoang Kỷ - Cái chết của Tán tiên 22/12/2013
311 Chương 311 Mãng Hoang Kỷ - Trận chiến thành danh. 22/12/2013
312 Chương 312 Mãng Hoang Kỷ - Lặng yên chúc phúc 22/12/2013
313 Chương 313 Mãng Hoang Kỷ - Đi từ nơi nào về tới nơi đó 22/12/2013
314 Chương 314 Mãng Hoang Kỷ - Quần hùng tụ hội 22/12/2013
315 Chương 315 Mãng Hoang Kỷ - Ngày tàn của Tuyết Long Sơn 22/12/2013
316 Chương 316 Mãng Hoang Kỷ - Hoàng đế Đại Hạ 22/12/2013
317 Chương 317 Mãng Hoang Kỷ - Mệnh lệnh của hoàng đế 22/12/2013
318 Chương 318 Mãng Hoang Kỷ - Đại trận trấn giới 22/12/2013
319 Chương 319 Mãng Hoang Kỷ - Minh Nguyệt Sơn Thủy đồ 22/12/2013
320 Chương 320 Mãng Hoang Kỷ - Chân tiên, Bồ tát. 22/12/2013
321 Chương 321 Mãng Hoang Kỷ - Ngày tháng trong Minh Nguyệt Sơn Thủy đồ 22/12/2013
322 Chương 322 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ Ninh sư đệ 22/12/2013
323 Chương 323 Mãng Hoang Kỷ - Đúng là động tình rồi. 22/12/2013
324 Chương 324 Mãng Hoang Kỷ - Đại thần thông Huyền Vũ 22/12/2013
325 Chương 325 Mãng Hoang Kỷ - Liên tiếp đột phá 22/12/2013
326 Chương 326 Mãng Hoang Kỷ - Nhóm hai người mạnh nhất 22/12/2013
327 Chương 327 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ Ninh chiến Hạ Mang Tử Sơn 22/12/2013
328 Chương 328 Mãng Hoang Kỷ - Tiếng sáo trong hang 22/12/2013
329 Chương 329 Mãng Hoang Kỷ - Tiên và Thần 22/12/2013
330 Chương 330 Mãng Hoang Kỷ - Một tháng cuối cùng 22/12/2013
331 Chương 331 Mãng Hoang Kỷ - Đường cùng 22/12/2013
332 Chương 332 Mãng Hoang Kỷ - Chiêu thứ bảy Tam Xích Kiếm. 22/12/2013
333 Chương 333 Mãng Hoang Kỷ - Không bao giờ làm tổn thương ngươi. 22/12/2013
334 Chương 334 Mãng Hoang Kỷ - Hết hạn một năm 22/12/2013
335 Chương 335 Mãng Hoang Kỷ - Phần thưởng của đại hội Tiên Duyên. 22/12/2013
336 Chương 336 Mãng Hoang Kỷ - Tam Thọ đạo nhân và Xích Minh đạo tổ. 22/12/2013
337 Chương 337 Mãng Hoang Kỷ - Hai bốn người đứng đầu 22/12/2013
338 Chương 338 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ Ninh cùng Đao Nô. 22/12/2013
339 Chương 339 Mãng Hoang Kỷ - Thần thông của Kỷ Ninh. 22/12/2013
340 Chương 340 Mãng Hoang Kỷ - Lạp Tháp chân nhân đánh với Cửu Tử chân nhân 22/12/2013
341 Chương 341 Mãng Hoang Kỷ - Bí thuật 'Điệp Lãng' 22/12/2013
342 Chương 342 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ Ninh đánh với Thiếu Viêm Hiên. 22/12/2013
343 Chương 343 Mãng Hoang Kỷ - Sáu người hàng đầu. 22/12/2013
344 Chương 344 Mãng Hoang Kỷ - Lạp Tháp chân nhân đấu với Mộc Truyền chân nhân. 22/12/2013
345 Chương 345 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ Ninh lên sân đấu. 22/12/2013
346 Chương 346 Mãng Hoang Kỷ - Muốn thu đồ đệ 22/12/2013
347 Chương 347 Mãng Hoang Kỷ - Bế quan 22/12/2013
348 Chương 348 Mãng Hoang Kỷ - Đứng đầu 22/12/2013
349 Chương 349 Mãng Hoang Kỷ - Huyền Vũ Đại Đế 22/12/2013
350 Chương 350 Mãng Hoang Kỷ - Đại Thần thông 22/12/2013
351 Chương 351 Mãng Hoang Kỷ - Đệ tử Đạo tổ. 22/12/2013
352 Chương 352 Mãng Hoang Kỷ - Lã Động Tân thu đồ đệ. 22/12/2013
353 Chương 353 Mãng Hoang Kỷ - Kiếm Tiên Trường Thanh 22/12/2013
354 Chương 354 Mãng Hoang Kỷ - Có bạn từ xa tới. 22/12/2013
355 Chương 355 Mãng Hoang Kỷ - Đạo tổ thần bí nhất. 22/12/2013
356 Chương 356 Mãng Hoang Kỷ - Nhẹ nhàng mà tới. 22/12/2013
357 Chương 357 Mãng Hoang Kỷ - Đại sư huynh – môn hạ lão tổ 22/12/2013
358 Chương 358 Mãng Hoang Kỷ - Tam thọ đạo nhân sống hay chết 22/12/2013
359 Chương 359 Mãng Hoang Kỷ - Tam Thọ đạo nhân vẫn còn 22/12/2013
360 Chương 360 Mãng Hoang Kỷ - Thần Tiên cung, Tam Giới cung 22/12/2013
361 Chương 361 Mãng Hoang Kỷ - Thử thách 22/12/2013
362 Chương 362 Mãng Hoang Kỷ - Yếu kém 22/12/2013
363 Chương 363 Mãng Hoang Kỷ - Ba mươi năm trên núi Phương Thốn 22/12/2013
364 Chương 364 Mãng Hoang Kỷ - Thức thứ chín của Tam Xích Kiếm 22/12/2013
365 Chương 365 Mãng Hoang Kỷ - Hai kiện bảo vật tiên giai 22/12/2013
366 Chương 366 Mãng Hoang Kỷ - Sư huynh sư tỷ 22/12/2013
367 Chương 367 Mãng Hoang Kỷ - Hậu Nghệ tiễn thuật 22/12/2013
368 Chương 368 Mãng Hoang Kỷ - Lựa chọn trong Tam Giới Cung 22/12/2013
369 Chương 369 Mãng Hoang Kỷ - Phản Hư 22/12/2013
370 Chương 370 Mãng Hoang Kỷ - Hạ giới 22/12/2013
371 Chương 371 Mãng Hoang Kỷ - Dư nghiệt của Kỳ quốc 22/12/2013
372 Chương 372 Mãng Hoang Kỷ - Hỏa Dực Vệ 22/12/2013
373 Chương 373 Mãng Hoang Kỷ - Bức bách 22/12/2013
374 Chương 374 Mãng Hoang Kỷ - Bảo tàng 22/12/2013
375 Chương 375 Mãng Hoang Kỷ - Kẻ mang tội nghiệt lớn 22/12/2013
376 Chương 376 Mãng Hoang Kỷ - Giết chóc trên Ác Long giang 22/12/2013
377 Chương 377 Mãng Hoang Kỷ - Thanh Nhai Tiểu Vũ 22/12/2013
378 Chương 378 Mãng Hoang Kỷ - Mười hai Yêu Vương Đông lưu 22/12/2013
379 Chương 379 Mãng Hoang Kỷ - Tội nghiệt ngập Trời 22/12/2013
380 Chương 380 Mãng Hoang Kỷ - Kiếm là cày, Trời là ruộng 22/12/2013
381 Chương 381 Mãng Hoang Kỷ - Yêu Vương chạy trốn khỏi chết 22/12/2013
382 Chương 382 Mãng Hoang Kỷ - Thành công 22/12/2013
383 Chương 383 Mãng Hoang Kỷ - Cừ Nha sơn mạch 22/12/2013
384 Chương 384 Mãng Hoang Kỷ - Trở lại núi Phương Thốn 22/12/2013
385 Chương 385 Mãng Hoang Kỷ - Tu luyện Huyền Công 22/12/2013
386 Chương 386 Mãng Hoang Kỷ - Điểm tựa để tung hoành thiên hạ 22/12/2013
387 Chương 387 Mãng Hoang Kỷ - Trở lại dò xét Cừ Nha sơn mạch 22/12/2013
388 Chương 388 Mãng Hoang Kỷ - Thi thể Thần Ma 22/12/2013
389 Chương 389 Mãng Hoang Kỷ - La Hầu Cung 22/12/2013
390 Chương 390 Mãng Hoang Kỷ - Mũi tên đang bay 22/12/2013
391 Chương 391 Mãng Hoang Kỷ - Tâm bay 22/12/2013
392 Chương 392 Mãng Hoang Kỷ - Xuất sư 22/12/2013
393 Chương 393 Mãng Hoang Kỷ - Trở về nhà 22/12/2013
394 Chương 394 Mãng Hoang Kỷ - Kỷ Ninh đã trở về 22/12/2013
395 Chương 395 Mãng Hoang Kỷ - Huyết thần giáo 22/12/2013
396 Chương 396 Mãng Hoang Kỷ - Những người hầu năm xưa 22/12/2013
397 Chương 397 Mãng Hoang Kỷ - Tổ chức sát thủ đệ nhất Đại Hạ 22/12/2013
398 Chương 398 Mãng Hoang Kỷ - Người tới từ Thiên Giới 22/12/2013
399 Chương 399 Mãng Hoang Kỷ - Một mũi tên 22/12/2013
400 Chương 400 Mãng Hoang Kỷ - Thượng cổ thần tiễn thủ Khải 22/12/2013
401 Chương 401 Mãng Hoang Kỷ - Bày trận 22/12/2013
402 Chương 402 Mãng Hoang Kỷ - Độ thiên kiếp 22/12/2013
403 Chương 403 Mãng Hoang Kỷ - Tứ Đại Kiếp 22/12/2013
404 Chương 404 Mãng Hoang Kỷ - Thân Thể Thiên Tiên 22/12/2013
405 Chương 405 Mãng Hoang Kỷ - Sư phụ của ta 22/12/2013
406 Chương 406 Mãng Hoang Kỷ - Diệt tuyệt 22/12/2013
407 Chương 407 Mãng Hoang Kỷ - Địch nhân 22/12/2013
408 Chương 408 Mãng Hoang Kỷ - ra tay không dung tình 22/12/2013
409 Chương 409 Mãng Hoang Kỷ - địa cửu tiểu tổ ra tay 22/12/2013
410 Chương 410 Mãng Hoang Kỷ - tam xà và kỷ ninh 22/12/2013
411 Chương 411 Mãng Hoang Kỷ - xé rách hư không 22/12/2013
412 Chương 412 Mãng Hoang Kỷ - vây hãm 22/12/2013
413 Chương 413 Mãng Hoang Kỷ - Cửu Thiên Thần Diễn Độc Hỏa Lô 22/12/2013
414 Chương 414 Mãng Hoang Kỷ - kết thúc 22/12/2013
415 Chương 415 Mãng Hoang Kỷ - Thiên Tiên 22/12/2013
416 Chương 416 Mãng Hoang Kỷ - tiên bảo ở nơi nào 22/12/2013
417 Chương 417 Mãng Hoang Kỷ - Lão tổ An Thiền Bắc Sơn thị 22/12/2013
418 Chương 418 Mãng Hoang Kỷ - thế cục 22/12/2013
419 Chương 419 Mãng Hoang Kỷ - Xích Minh Cửu Thiên Đồ tầng mười sáu 22/12/2013
420 Chương 420 Mãng Hoang Kỷ - chỉ có 1 thành 22/12/2013
421 Chương 421 Mãng Hoang Kỷ - chuẩn bị trước khi xuất phát 22/12/2013
422 Chương 422 Mãng Hoang Kỷ - bên trong đông lâm tông 22/12/2013
423 Chương 423 Mãng Hoang Kỷ - ngọn nguồn 22/12/2013
424 Chương 424 Mãng Hoang Kỷ - kế hoạch giải cứu 22/12/2013
425 Chương 425 Mãng Hoang Kỷ - dực tiên hào 22/12/2013
426 Chương 426 Mãng Hoang Kỷ - kẻ nào cản ta, chết 22/12/2013
427 Chương 427 Mãng Hoang Kỷ - ai cho ta tự do ? 22/12/2013
428 Chương 428 Mãng Hoang Kỷ - long hồn ngọc 22/12/2013
429 Chương 429 Mãng Hoang Kỷ - động chủ 22/12/2013
430 Chương 430 Mãng Hoang Kỷ - cảm giác nguy cơ 22/12/2013
431 Chương 431 Mãng Hoang Kỷ - dạ đàm 22/12/2013
432 Chương 432 Mãng Hoang Kỷ - ẩn núp 22/12/2013
433 Chương 433 Mãng Hoang Kỷ - Thiếu Viêm tộc ra tay 22/12/2013
434 Chương 434 Mãng Hoang Kỷ - Tứ đại Thiên Tiên 22/12/2013
435 Chương 435 Mãng Hoang Kỷ - Trấn áp Bát Cửu Huyền Công 22/12/2013
436 Chương 436 Mãng Hoang Kỷ - huyết hải thâm cừu 22/12/2013
437 Chương 437 Mãng Hoang Kỷ - ô tiêu thiên tiên 22/12/2013
438 Chương 438 Mãng Hoang Kỷ - trích tinh thủ tầng thứ 4 22/12/2013
439 Chương 439 Mãng Hoang Kỷ - Viên mãn La Hầu Cung 22/12/2013
440 Chương 440 Mãng Hoang Kỷ - Rời khỏi Thiên Bảo Sơn 22/12/2013
441 Chương 441 Mãng Hoang Kỷ - Kiếm chỉ quận Đông Phụ 22/12/2013
442 Chương 442 Mãng Hoang Kỷ - Phù Phong lão ma 22/12/2013
443 Chương 443 Mãng Hoang Kỷ - giết 22/12/2013
444 Chương 444 Mãng Hoang Kỷ - Công đức tội nghiệt 22/12/2013
445 Chương 445 Mãng Hoang Kỷ - Đồng trụ trong lòng đất 22/12/2013
446 Chương 446 Mãng Hoang Kỷ - Thiểu Âm Phục Ma đại trận 22/12/2013
447 Chương 447 Mãng Hoang Kỷ - lực nhổ núi sông 22/12/2013
448 Chương 448 Mãng Hoang Kỷ - vực sâu không đáy 22/12/2013
449 Chương 449 Mãng Hoang Kỷ - Thủy tổ Thiếu Viêm tộc 22/12/2013
450 Chương 450 Mãng Hoang Kỷ - Thoát khỏi lao tù 22/12/2013
451 Chương 451 Mãng Hoang Kỷ - tam xích kiếm thức thứ 10 22/12/2013
452 Chương 452 Mãng Hoang Kỷ - kiếm diệt thiên tiên 22/12/2013
453 Chương 453 Mãng Hoang Kỷ - Thiếu Viêm tộc di chuyển tộc nhân 22/12/2013
454 Chương 454 Mãng Hoang Kỷ - Tiễn ngươi một đoạn đường 22/12/2013
455 Chương 455 Mãng Hoang Kỷ - Ngươi không có tội 22/12/2013
456 Chương 456 Mãng Hoang Kỷ - Kiếp Hồng Trần 22/12/2013
457 Chương 457 Mãng Hoang Kỷ - Băng Tâm 22/12/2013
458 Chương 458 Mãng Hoang Kỷ - nghiệp hỏa kiếp thứ 3 22/12/2013
459 Chương 459 Mãng Hoang Kỷ - chúa tể 22/12/2013
460 Chương 460 Mãng Hoang Kỷ - lang thang 22/12/2013
461 Chương 461 Mãng Hoang Kỷ - nửa năm sau 22/12/2013
462 Chương 462 Mãng Hoang Kỷ - Tiếp xúc sơ bộ 22/12/2013
463 Chương 463 Mãng Hoang Kỷ - Nhân tộc 22/12/2013
464 Chương 464 Mãng Hoang Kỷ - Đại trận hư không 22/12/2013
465 Chương 465 Mãng Hoang Kỷ - Nguy cơ thần lực 22/12/2013
466 Chương 466 Mãng Hoang Kỷ - Đã không còn đường 22/12/2013
467 Chương 467 Mãng Hoang Kỷ - Thế giới của chúng ta 22/12/2013
468 Chương 468 Mãng Hoang Kỷ - Tâm lực sơ hiện 22/12/2013
469 Chương 469 Mãng Hoang Kỷ - Dư Vi độ kiếp 22/12/2013
470 Chương 470 Mãng Hoang Kỷ - Trở về Đại Hạ 22/12/2013
471 Chương 471 Mãng Hoang Kỷ - Xích Minh Cửu Thiên Đồ tầng mười bảy 22/12/2013
472 Chương 472 Mãng Hoang Kỷ - Mười tám năm mưa gió 22/12/2013
473 Chương 473 Mãng Hoang Kỷ - Chân tướng phơi bày 22/12/2013
474 Chương 474 Mãng Hoang Kỷ - Bảy Thiên Thần xuất hiện 22/12/2013
475 Chương 475 Mãng Hoang Kỷ - Hai đại thế giới đụng độ 22/12/2013
476 Chương 476 Mãng Hoang Kỷ - Bồ Đề 22/12/2013
477 Chương 477 Mãng Hoang Kỷ - Trở lại 22/12/2013
478 Chương 478 Mãng Hoang Kỷ - Gặp mặt bảy Thiên Thần 22/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-mang-hoang-ky-1035.html