Truyện Bách Luyện Thành Tiên - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Bách Luyện Thành Tiên
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 22/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Bách Luyện Thành Tiên
Bạn đang đọc truyện Bách Luyện Thành Tiên của tác giả Huyễn Vũ trên trang đọc truyện online.Nếu bạn nào đã từng yêu thích Phàm nhân tu tiên truyện thì truyện này là 1 phàm nhân tu tiên truyện thứ 2, nhân vật chính ko có linh căn, ko thể thuận lợi tu tiên, phải dùng đan dược để tu luyện.

Vậy như thế nào để có được đan dược để tu luyện trong 1 thế giới khắc nghiệt, nhân vật chính là 1 đệ tử đê cấp của 1 môn phái tu chân thuộc hàng tam lưu, ko có linh căn ko thể tu luyện, nếu như hàn lập trong Phàm nhân tu tiên truyện có được chiếc bình thần kỳ có thể ươm trồng thảo dược thì nhân vật chính ở đây cũng có 1 khả năng đặc biệt.

Nào chúng ta cùng theo chân của nhân vật chính để theo dõi bước đường trở thành 1 cự đầu như thế nào nhé.

Truyện bách luyện thành tiên kể về một chàng trai tên gọi là lâm hiên khác với Hàn Lập trong Phàm nhân tu tiên nhưng tính tình và sự quyết đoán cũng rất giống nhau, đây là một truyện tiên hiệp đáng để đọc.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Bách Luyện Thành Tiên - Luyện Tâm lộ 22/12/2013
2 Chương 2 Bách Luyện Thành Tiên - Trường thí sư nơi hạp cốc hoang sơ 22/12/2013
3 Chương 3 Bách Luyện Thành Tiên - Dụng mưu nơi hiểm cảnh 22/12/2013
4 Chương 4 Bách Luyện Thành Tiên - Lam sắc tinh hải 22/12/2013
5 Chương 5 Bách Luyện Thành Tiên - Phát hiện bất ngờ 22/12/2013
6 Chương 6 Bách Luyện Thành Tiên - Dùng đan dược trùng quan 22/12/2013
7 Chương 7 Bách Luyện Thành Tiên - Phế Đan Phòng 22/12/2013
8 Chương 8 Bách Luyện Thành Tiên - Trung phẩm Tẩy Tủy Đan 22/12/2013
9 Chương 9 Bách Luyện Thành Tiên - Luyện tập các kỳ nghệ cơ sở 22/12/2013
10 Chương 10 Bách Luyện Thành Tiên - Băng châm Quyết cùng Linh Khí Hộ Thuẫn 22/12/2013
11 Chương 11 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên điều cùng Lăng Vân Môn 22/12/2013
12 Chương 12 Bách Luyện Thành Tiên - Khởi hành tới Thiên Trụ Sơn 22/12/2013
13 Chương 13 Bách Luyện Thành Tiên - Lục phù cấp thấp 22/12/2013
14 Chương 14 Bách Luyện Thành Tiên - Tranh giành Công pháp trung cấp 22/12/2013
15 Chương 15 Bách Luyện Thành Tiên - Phụ tử Yến gia 22/12/2013
16 Chương 16 Bách Luyện Thành Tiên - Lần đầu đại chiến 22/12/2013
17 Chương 17 Bách Luyện Thành Tiên - Đấu tâm lẫn đấu lực 22/12/2013
18 Chương 18 Bách Luyện Thành Tiên - Tiến giai Linh Động hậu Kỳ 22/12/2013
19 Chương 19 Bách Luyện Thành Tiên - Hồng Lăng Thảo 22/12/2013
20 Chương 20 Bách Luyện Thành Tiên - Đồng môn tương tàn 22/12/2013
21 Chương 21 Bách Luyện Thành Tiên - Công pháp tu ma 22/12/2013
22 Chương 22 Bách Luyện Thành Tiên - Lần đầu gặp gỡ 22/12/2013
23 Chương 23 Bách Luyện Thành Tiên - Linh động kỳ đại viên mãn 22/12/2013
24 Chương 24 Bách Luyện Thành Tiên - Cực phẩm Tẩy Tủy Đan 22/12/2013
25 Chương 25 Bách Luyện Thành Tiên - Phù Đạo Sơn 22/12/2013
26 Chương 26 Bách Luyện Thành Tiên - Khê Dược Giản 22/12/2013
27 Chương 27 Bách Luyện Thành Tiên - Sưu hồn thuật 22/12/2013
28 Chương 28 Bách Luyện Thành Tiên - Linh thảo cùng oán khí 22/12/2013
29 Chương 29 Bách Luyện Thành Tiên - Uy lực của Bích Tuyết Hoàn 22/12/2013
30 Chương 30 Bách Luyện Thành Tiên - Gặp lại Thiên Kiều chi nữ 22/12/2013
31 Chương 31 Bách Luyện Thành Tiên - Sát diệt cường địch 22/12/2013
32 Chương 32 Bách Luyện Thành Tiên - Lời nguyện ước kỳ bí 22/12/2013
33 Chương 33 Bách Luyện Thành Tiên - Lần đầu tới phường thị 22/12/2013
34 Chương 34 Bách Luyện Thành Tiên - Khinh suất 22/12/2013
35 Chương 35 Bách Luyện Thành Tiên - Nguyệt nhi 22/12/2013
36 Chương 36 Bách Luyện Thành Tiên - Trộm gà không được còn mất nắm thóc 22/12/2013
37 Chương 37 Bách Luyện Thành Tiên - Linh Dược Sơn 22/12/2013
38 Chương 38 Bách Luyện Thành Tiên - Tin tức Duyện châu 22/12/2013
39 Chương 39 Bách Luyện Thành Tiên - Diệu kế thâu Phế Đan 22/12/2013
40 Chương 40 Bách Luyện Thành Tiên - Thiệp mời 22/12/2013
41 Chương 41 Bách Luyện Thành Tiên - Bích Vân Sơn 22/12/2013
42 Chương 42 Bách Luyện Thành Tiên - Khí Linh 22/12/2013
43 Chương 43 Bách Luyện Thành Tiên - Thay mận đổi đào 22/12/2013
44 Chương 44 Bách Luyện Thành Tiên - Diệu dụng của lệnh bài bí ẩn 22/12/2013
45 Chương 45 Bách Luyện Thành Tiên - Tu ma giả Cực Ma Động 22/12/2013
46 Chương 46 Bách Luyện Thành Tiên - Tới Thiên Ma Thành 22/12/2013
47 Chương 47 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Huyễn Biến 22/12/2013
48 Chương 48 Bách Luyện Thành Tiên - Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau 22/12/2013
49 Chương 49 Bách Luyện Thành Tiên - Huyền Hỏa Thần Châu 22/12/2013
50 Chương 50 Bách Luyện Thành Tiên - Quỉ sự 22/12/2013
51 Chương 51 Bách Luyện Thành Tiên - Tam Âm Ma Hỏa 22/12/2013
52 Chương 52 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Sát Ma Quân cùng Thiên Trần Đan 22/12/2013
53 Chương 53 Bách Luyện Thành Tiên - Vũng nước đục trong Khuê Âm Sơn Mạch 22/12/2013
54 Chương 54 Bách Luyện Thành Tiên - Loạn sát 22/12/2013
55 Chương 55 Bách Luyện Thành Tiên - Đồng sàng dị mộng 22/12/2013
56 Chương 56 Bách Luyện Thành Tiên - Đoạt xá 22/12/2013
57 Chương 57 Bách Luyện Thành Tiên - Đệ nhị nguyên thần 22/12/2013
58 Chương 58 Bách Luyện Thành Tiên - Huyết Ảnh phân thuật cùng Vạn Hồn Phiên 22/12/2013
59 Chương 59 Bách Luyện Thành Tiên - Ngọc nát còn hơn ngói lành 22/12/2013
60 Chương 60 Bách Luyện Thành Tiên - Huyền Ma chân kinh 22/12/2013
61 Chương 61 Bách Luyện Thành Tiên - Lời đồn về Linh Đan 22/12/2013
62 Chương 62 Bách Luyện Thành Tiên - Âm Dương Quyết 22/12/2013
63 Chương 63 Bách Luyện Thành Tiên - Âm Thi Cốc 22/12/2013
64 Chương 64 Bách Luyện Thành Tiên - Tá đao sát nhân 22/12/2013
65 Chương 65 Bách Luyện Thành Tiên - Cổ ngọc giản kỳ lạ 22/12/2013
66 Chương 66 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Ma Quỷ Thi Thuật 22/12/2013
67 Chương 67 Bách Luyện Thành Tiên - Lén nghe bí sự 22/12/2013
68 Chương 68 Bách Luyện Thành Tiên - Thi vương 22/12/2013
69 Chương 69 Bách Luyện Thành Tiên - Tọa sơn quan hổ đấu 22/12/2013
70 Chương 70 Bách Luyện Thành Tiên - Ngư ông đắc lợi 22/12/2013
71 Chương 71 Bách Luyện Thành Tiên - Lão hồ ly 22/12/2013
72 Chương 72 Bách Luyện Thành Tiên - Tinh Nguyên Tán 22/12/2013
73 Chương 73 Bách Luyện Thành Tiên - Tế luyện Huyền Hỏa Thần Châu 22/12/2013
74 Chương 74 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Mục Sơn 22/12/2013
75 Chương 75 Bách Luyện Thành Tiên - Khô Mộc chân nhân 22/12/2013
76 Chương 76 Bách Luyện Thành Tiên - Vân Hải Liệt Quang trận 22/12/2013
77 Chương 77 Bách Luyện Thành Tiên - Bách Thảo Đường 22/12/2013
78 Chương 78 Bách Luyện Thành Tiên - Đề mục đoạt mạng 22/12/2013
79 Chương 79 Bách Luyện Thành Tiên - Tử Mẫu Thất Kiếm 22/12/2013
80 Chương 80 Bách Luyện Thành Tiên - Uy lực Huyền Ma chân kinh 22/12/2013
81 Chương 81 Bách Luyện Thành Tiên - Đủ tư cách 22/12/2013
82 Chương 82 Bách Luyện Thành Tiên - Trong hội giao dịch 22/12/2013
83 Chương 83 Bách Luyện Thành Tiên - Hồng Phát lão tổ thu truyền nhân 22/12/2013
84 Chương 84 Bách Luyện Thành Tiên - Hợp tác 22/12/2013
85 Chương 85 Bách Luyện Thành Tiên - Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau 22/12/2013
86 Chương 86 Bách Luyện Thành Tiên - Phá hủy tuyền nhãn 22/12/2013
87 Chương 87 Bách Luyện Thành Tiên - Thay mận đổi đào 22/12/2013
88 Chương 88 Bách Luyện Thành Tiên - Đụng độ nhất đại đệ tử 22/12/2013
89 Chương 89 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Lan Điểu cùng Hồng Phấn Khô Lâu 22/12/2013
90 Chương 90 Bách Luyện Thành Tiên - Tam phái hợp nhất 22/12/2013
91 Chương 91 Bách Luyện Thành Tiên - Ngưng kết Kim đan 22/12/2013
92 Chương 92 Bách Luyện Thành Tiên - Sơ hiển thần thông 22/12/2013
93 Chương 93 Bách Luyện Thành Tiên - Kỳ ngộ chiến giáp thuật 22/12/2013
94 Chương 94 Bách Luyện Thành Tiên - Thánh Linh Căn và Khổ Linh Căn 22/12/2013
95 Chương 95 Bách Luyện Thành Tiên - U Minh Huyền Thiết 22/12/2013
96 Chương 96 Bách Luyện Thành Tiên - Tới Diệp gia 22/12/2013
97 Chương 97 Bách Luyện Thành Tiên - Tầm bảo 22/12/2013
98 Chương 98 Bách Luyện Thành Tiên - Thượng cổ cấm chế 22/12/2013
99 Chương 99 Bách Luyện Thành Tiên - Những pho tượng quỉ dị 22/12/2013
100 Chương 100 Bách Luyện Thành Tiên - Động phủ cổ tu 22/12/2013
101 Chương 101 Bách Luyện Thành Tiên - Trở mặt 22/12/2013
102 Chương 102 Bách Luyện Thành Tiên - Cổ bảo 22/12/2013
103 Chương 103 Bách Luyện Thành Tiên - Cổ bảo sơ triển thần thông 22/12/2013
104 Chương 104 Bách Luyện Thành Tiên - Luyện chế Vạn Hồn Phiên 22/12/2013
105 Chương 105 Bách Luyện Thành Tiên - Chính Ma khai chiến 22/12/2013
106 Chương 106 Bách Luyện Thành Tiên - Thương thế 22/12/2013
107 Chương 107 Bách Luyện Thành Tiên - Cổ thú phù 22/12/2013
108 Chương 108 Bách Luyện Thành Tiên - Quỷ La Thành 22/12/2013
109 Chương 109 Bách Luyện Thành Tiên - Thất Tuyệt Thiên 22/12/2013
110 Chương 110 Bách Luyện Thành Tiên - Tin tức về Quỷ Vương 22/12/2013
111 Chương 111 Bách Luyện Thành Tiên - Bí mật kinh thiên 22/12/2013
112 Chương 112 Bách Luyện Thành Tiên - Trưởng lão Hỏa Linh Môn 22/12/2013
113 Chương 113 Bách Luyện Thành Tiên - Nguyệt Nhi lần nữa ngưng đan 22/12/2013
114 Chương 114 Bách Luyện Thành Tiên - Khách ngoài ý muốn 22/12/2013
115 Chương 115 Bách Luyện Thành Tiên - Yêu ma xuất hiện 22/12/2013
116 Chương 116 Bách Luyện Thành Tiên - Đấu pháp hung hiểm 22/12/2013
117 Chương 117 Bách Luyện Thành Tiên - Thập Đại Vạn Sơn 22/12/2013
118 Chương 118 Bách Luyện Thành Tiên - Vu sư Mặc Nguyệt Tộc 22/12/2013
119 Chương 119 Bách Luyện Thành Tiên - Thám hiểm cổ động 22/12/2013
120 Chương 120 Bách Luyện Thành Tiên - Dự cảm không tốt 22/12/2013
121 Chương 121 Bách Luyện Thành Tiên - Tình thế nguy hiểm 22/12/2013
122 Chương 122 Bách Luyện Thành Tiên - Thương lượng 22/12/2013
123 Chương 123 Bách Luyện Thành Tiên - Nghênh địch nơi Yến Cừu Cốc 22/12/2013
124 Chương 124 Bách Luyện Thành Tiên - Quỷ vật công trận 22/12/2013
125 Chương 125 Bách Luyện Thành Tiên - Đại chiến Quỷ Vương 22/12/2013
126 Chương 126 Bách Luyện Thành Tiên - Chạy trốn 22/12/2013
127 Chương 127 Bách Luyện Thành Tiên - Tập kích nơi sơn cốc 22/12/2013
128 Chương 128 Bách Luyện Thành Tiên - Tới Thượng Thiên Bộ 22/12/2013
129 Chương 129 Bách Luyện Thành Tiên - Vu Pháp đại hội cùng Thánh Quả 22/12/2013
130 Chương 130 Bách Luyện Thành Tiên - Khuê Nguyệt Thành 22/12/2013
131 Chương 131 Bách Luyện Thành Tiên - Hạo Thiên Quỷ Đế lại xuất hiện 22/12/2013
132 Chương 132 Bách Luyện Thành Tiên - Vu sư tỷ thí 22/12/2013
133 Chương 133 Bách Luyện Thành Tiên - Thâm nhập Thiên Tinh Cung 22/12/2013
134 Chương 134 Bách Luyện Thành Tiên - Bách Độc Thần Quân 22/12/2013
135 Chương 135 Bách Luyện Thành Tiên - Giao dịch đáng sợ 22/12/2013
136 Chương 136 Bách Luyện Thành Tiên - Trêu chọc tiểu sát tinh 22/12/2013
137 Chương 137 Bách Luyện Thành Tiên - Nửa năm 22/12/2013
138 Chương 138 Bách Luyện Thành Tiên - Khổng Tước tiên tử 22/12/2013
139 Chương 139 Bách Luyện Thành Tiên - Đại cuộc U châu 22/12/2013
140 Chương 140 Bách Luyện Thành Tiên - Tầm bảo 22/12/2013
141 Chương 141 Bách Luyện Thành Tiên - Sát quỷ đoạt bảo 22/12/2013
142 Chương 142 Bách Luyện Thành Tiên - Nam Minh Ly Hỏa 22/12/2013
143 Chương 143 Bách Luyện Thành Tiên - Lưỡng cường đối đầu 22/12/2013
144 Chương 144 Bách Luyện Thành Tiên - Thoát khỏi miệng quỷ 22/12/2013
145 Chương 145 Bách Luyện Thành Tiên - Bí thị Thanh Tường Môn 22/12/2013
146 Chương 146 Bách Luyện Thành Tiên - Quyết chiến Thái Bạch Kiếm Tiên 22/12/2013
147 Chương 147 Bách Luyện Thành Tiên - Tứ Thánh Thú Kiếm Trận 22/12/2013
148 Chương 148 Bách Luyện Thành Tiên - Địa Thánh Linh Phù 22/12/2013
149 Chương 149 Bách Luyện Thành Tiên - Thái Hư Chân Nhân 22/12/2013
150 Chương 150 Bách Luyện Thành Tiên - Cửu Thiên Hồi Dương Đan cùng Thánh Nguyên Lệnh 22/12/2013
151 Chương 151 Bách Luyện Thành Tiên - Khách nhân kỳ lạ 22/12/2013
152 Chương 152 Bách Luyện Thành Tiên - Lạt thủ vô tình 22/12/2013
153 Chương 153 Bách Luyện Thành Tiên - Kế hoạch 22/12/2013
154 Chương 154 Bách Luyện Thành Tiên - Huyết Ma tôn giả 22/12/2013
155 Chương 155 Bách Luyện Thành Tiên - Bích Huyễn U Hỏa 22/12/2013
156 Chương 156 Bách Luyện Thành Tiên - Mai phục 22/12/2013
157 Chương 157 Bách Luyện Thành Tiên - Ma anh 22/12/2013
158 Chương 158 Bách Luyện Thành Tiên - Khổ chiến 22/12/2013
159 Chương 159 Bách Luyện Thành Tiên - Thanh Tường Môn tập kích 22/12/2013
160 Chương 160 Bách Luyện Thành Tiên - Di dời Phân Đà 22/12/2013
161 Chương 161 Bách Luyện Thành Tiên - Pháp bảo song thuộc tính 22/12/2013
162 Chương 162 Bách Luyện Thành Tiên - Hồng Phấn lão ma 22/12/2013
163 Chương 163 Bách Luyện Thành Tiên - Thượng phẩm tinh thạch 22/12/2013
164 Chương 164 Bách Luyện Thành Tiên - Gặp lại đồng môn 22/12/2013
165 Chương 165 Bách Luyện Thành Tiên - Nhi nữ tình trường cùng song tu đạo lữ 22/12/2013
166 Chương 166 Bách Luyện Thành Tiên - Trở lại Linh Dược Sơn 22/12/2013
167 Chương 167 Bách Luyện Thành Tiên - Linh lực chi kiếp 22/12/2013
168 Chương 168 Bách Luyện Thành Tiên - Độ kiếp thành Anh 22/12/2013
169 Chương 169 Bách Luyện Thành Tiên - Toan tính 22/12/2013
170 Chương 170 Bách Luyện Thành Tiên - Cửu Long Phái 22/12/2013
171 Chương 171 Bách Luyện Thành Tiên - Bách Thiện Đường 22/12/2013
172 Chương 172 Bách Luyện Thành Tiên - Ma bảo đỉnh cấp 22/12/2013
173 Chương 173 Bách Luyện Thành Tiên - Không phải oan gia không đối đầu 22/12/2013
174 Chương 174 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Kính Minh Quang 22/12/2013
175 Chương 175 Bách Luyện Thành Tiên - Xâm nhập Tàng Thư Các 22/12/2013
176 Chương 176 Bách Luyện Thành Tiên - Thượng cổ khôi lỗi cùng huynh đệ họ Hồ 22/12/2013
177 Chương 177 Bách Luyện Thành Tiên - Cấm đoạn đại trận 22/12/2013
178 Chương 178 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Môn pháp bảo 22/12/2013
179 Chương 179 Bách Luyện Thành Tiên - Linh Dược Sơn gặp họa 22/12/2013
180 Chương 180 Bách Luyện Thành Tiên - Sắc ẩn tàng đao, nhân họa đắc phúc 22/12/2013
181 Chương 181 Bách Luyện Thành Tiên - Âm Hồn xâm nhập 22/12/2013
182 Chương 182 Bách Luyện Thành Tiên - Vạn Niên Thụ Đào 22/12/2013
183 Chương 183 Bách Luyện Thành Tiên - Noãn ngọc Truyền Tống trận 22/12/2013
184 Chương 184 Bách Luyện Thành Tiên - Khai Tân Đồ 22/12/2013
185 Chương 185 Bách Luyện Thành Tiên - Khổ tu nơi Băng Hỏa Đảo 22/12/2013
186 Chương 186 Bách Luyện Thành Tiên - Hỏa mị 22/12/2013
187 Chương 187 Bách Luyện Thành Tiên - Khổ Đại Sư 22/12/2013
188 Chương 188 Bách Luyện Thành Tiên - Huyền Ngọc Tông 22/12/2013
189 Chương 189 Bách Luyện Thành Tiên - Thủy Lao 22/12/2013
190 Chương 190 Bách Luyện Thành Tiên - Trường sinh đan 22/12/2013
191 Chương 191 Bách Luyện Thành Tiên - Thi Anh 22/12/2013
192 Chương 192 Bách Luyện Thành Tiên - Nguyên anh bị phong ấn 22/12/2013
193 Chương 193 Bách Luyện Thành Tiên - Trọng tổ thân thể 22/12/2013
194 Chương 194 Bách Luyện Thành Tiên - Sát trận 22/12/2013
195 Chương 195 Bách Luyện Thành Tiên - Trường Sinh Các 22/12/2013
196 Chương 196 Bách Luyện Thành Tiên - Sơn trại bản (1) kỳ trận 22/12/2013
197 Chương 197 Bách Luyện Thành Tiên - Dược viên cùng Ma phong 22/12/2013
198 Chương 198 Bách Luyện Thành Tiên - Thu bảo 22/12/2013
199 Chương 199 Bách Luyện Thành Tiên - Nguyệt nhi ngăn địch 22/12/2013
200 Chương 200 Bách Luyện Thành Tiên - Đối mặt Hồng Lăng 22/12/2013
201 Chương 201 Bách Luyện Thành Tiên - Kiếm tiên chi thương 22/12/2013
202 Chương 202 Bách Luyện Thành Tiên - Hồn Viên lão tổ 22/12/2013
203 Chương 203 Bách Luyện Thành Tiên - Kỳ sự trong hội đấu giá 22/12/2013
204 Chương 204 Bách Luyện Thành Tiên - Mã gia 22/12/2013
205 Chương 205 Bách Luyện Thành Tiên - Luyện hóa Hỏa mị 22/12/2013
206 Chương 206 Bách Luyện Thành Tiên - Tu luyện Ma anh 22/12/2013
207 Chương 207 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên triệu nơi Hoàng Kỳ Sơn 22/12/2013
208 Chương 208 Bách Luyện Thành Tiên - Nhân quả tuần hoàn 22/12/2013
209 Chương 209 Bách Luyện Thành Tiên - Bình nguyên Âm Linh 22/12/2013
210 Chương 210 Bách Luyện Thành Tiên - Lấy oán trả ân 22/12/2013
211 Chương 211 Bách Luyện Thành Tiên - Thi thú 22/12/2013
212 Chương 212 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Thi môn 22/12/2013
213 Chương 213 Bách Luyện Thành Tiên - Đại chiến Thi Ma 22/12/2013
214 Chương 214 Bách Luyện Thành Tiên - Mua dây buộc mình 22/12/2013
215 Chương 215 Bách Luyện Thành Tiên - Hóa hồn đan 22/12/2013
216 Chương 216 Bách Luyện Thành Tiên - Luyện chế Thi Vương Nguyên Anh Kỳ 22/12/2013
217 Chương 217 Bách Luyện Thành Tiên - Lôi Âm Sơn 22/12/2013
218 Chương 218 Bách Luyện Thành Tiên - Tranh chấp nơi Từ Đường 22/12/2013
219 Chương 219 Bách Luyện Thành Tiên - Trương gia cùng Vân Quỷ tông 22/12/2013
220 Chương 220 Bách Luyện Thành Tiên - Lão tổ phát uy 22/12/2013
221 Chương 221 Bách Luyện Thành Tiên - Khách khanh trưởng lão 22/12/2013
222 Chương 222 Bách Luyện Thành Tiên - Liệt Dương môn 22/12/2013
223 Chương 223 Bách Luyện Thành Tiên - Lại gặp cố nhân 22/12/2013
224 Chương 224 Bách Luyện Thành Tiên - Sát diệt Khổ lão quái 22/12/2013
225 Chương 225 Bách Luyện Thành Tiên - Bảo vật bí ẩn 22/12/2013
226 Chương 226 Bách Luyện Thành Tiên - Phong tỏa 22/12/2013
227 Chương 227 Bách Luyện Thành Tiên - Hỏa Vân Phong 22/12/2013
228 Chương 228 Bách Luyện Thành Tiên - Tam Dương Bồi Phách Đan 22/12/2013
229 Chương 229 Bách Luyện Thành Tiên - Hồng y nữ tử 22/12/2013
230 Chương 230 Bách Luyện Thành Tiên - Đại đạo hữu tình 22/12/2013
231 Chương 231 Bách Luyện Thành Tiên - Trở mặt 22/12/2013
232 Chương 232 Bách Luyện Thành Tiên - Đại nạn không chết 22/12/2013
233 Chương 233 Bách Luyện Thành Tiên - Núi Bồng Lai, Đảo Yêu Linh và Sông Vô Định 22/12/2013
234 Chương 234 Bách Luyện Thành Tiên - Huyền Phượng Tiên Tử 22/12/2013
235 Chương 235 Bách Luyện Thành Tiên - Ngũ đại yêu tu 22/12/2013
236 Chương 236 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên sinh mị cốt 22/12/2013
237 Chương 237 Bách Luyện Thành Tiên - Mang Sơn đại hội 22/12/2013
238 Chương 238 Bách Luyện Thành Tiên - Đối đầu Chấp Pháp hội 22/12/2013
239 Chương 239 Bách Luyện Thành Tiên - Nhúng tay 22/12/2013
240 Chương 240 Bách Luyện Thành Tiên - Độc giao cùng Thi ma 22/12/2013
241 Chương 241 Bách Luyện Thành Tiên - Thuần kim thuộc tính 22/12/2013
242 Chương 242 Bách Luyện Thành Tiên - Tử mộc 22/12/2013
243 Chương 243 Bách Luyện Thành Tiên - Hoàng Mi lão tổ 22/12/2013
244 Chương 244 Bách Luyện Thành Tiên - Cực phẩm tinh thạch 22/12/2013
245 Chương 245 Bách Luyện Thành Tiên - Cục diện hỗn loạn 22/12/2013
246 Chương 246 Bách Luyện Thành Tiên - Suy đoán 22/12/2013
247 Chương 247 Bách Luyện Thành Tiên - Lệ Mãng Cốc 22/12/2013
248 Chương 248 Bách Luyện Thành Tiên - Băng mạc hoang nguyên 22/12/2013
249 Chương 249 Bách Luyện Thành Tiên - Vượt Băng Phách Phong 22/12/2013
250 Chương 250 Bách Luyện Thành Tiên - Bách Biến chi thể cùng Bí thuật tự tàn 22/12/2013
251 Chương 251 Bách Luyện Thành Tiên - Côn Nam lão tổ trở mặt 22/12/2013
252 Chương 252 Bách Luyện Thành Tiên - Tiểu công chúa mất tích 22/12/2013
253 Chương 253 Bách Luyện Thành Tiên - Thượng cổ cấm chế 22/12/2013
254 Chương 254 Bách Luyện Thành Tiên - Luyện chế Thiên Trần Đan 22/12/2013
255 Chương 255 Bách Luyện Thành Tiên - Nguyệt nhi cùng tiểu hồ ly 22/12/2013
256 Chương 256 Bách Luyện Thành Tiên - Truy tung 22/12/2013
257 Chương 257 Bách Luyện Thành Tiên - Tiến giai Nguyên Anh kỳ 22/12/2013
258 Chương 258 Bách Luyện Thành Tiên - Diệt Giao 22/12/2013
259 Chương 259 Bách Luyện Thành Tiên - Thanh Hỏa Kiếm 22/12/2013
260 Chương 260 Bách Luyện Thành Tiên - Thương lượng ngăn địch 22/12/2013
261 Chương 261 Bách Luyện Thành Tiên - Huyền Thiên Linh Phượng trận 22/12/2013
262 Chương 262 Bách Luyện Thành Tiên - Tảo môn tiền tuyết 22/12/2013
263 Chương 263 Bách Luyện Thành Tiên - Xâm nhập Hàn đàm 22/12/2013
264 Chương 264 Bách Luyện Thành Tiên - Cổ thú 22/12/2013
265 Chương 265 Bách Luyện Thành Tiên - Không gian thần bí 22/12/2013
266 Chương 266 Bách Luyện Thành Tiên - Chân Ma Điện 22/12/2013
267 Chương 267 Bách Luyện Thành Tiên - Vạn Lý Phù 22/12/2013
268 Chương 268 Bách Luyện Thành Tiên - Già La Cổ Ma 22/12/2013
269 Chương 269 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Tú chân nhân 22/12/2013
270 Chương 270 Bách Luyện Thành Tiên - Yêu Nhãn Xá Lợi 22/12/2013
271 Chương 271 Bách Luyện Thành Tiên - Liên thủ đấu ma 22/12/2013
272 Chương 272 Bách Luyện Thành Tiên - Tam hoá thân 22/12/2013
273 Chương 273 Bách Luyện Thành Tiên - Tái đấu 22/12/2013
274 Chương 274 Bách Luyện Thành Tiên - Bảo vật không gian 22/12/2013
275 Chương 275 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên cương phục ma trận 22/12/2013
276 Chương 276 Bách Luyện Thành Tiên - Thoát khỏi khốn cảnh 22/12/2013
277 Chương 277 Bách Luyện Thành Tiên - Ly Tuyến Hạp 22/12/2013
278 Chương 278 Bách Luyện Thành Tiên - Kim Lão Quái cùng Hồng phấn khô lâu phù 22/12/2013
279 Chương 279 Bách Luyện Thành Tiên - Lưỡng bại câu thương 22/12/2013
280 Chương 280 Bách Luyện Thành Tiên - Trở lại Nhân giới 22/12/2013
281 Chương 281 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên địa dị biến 22/12/2013
282 Chương 282 Bách Luyện Thành Tiên - Bái Hiên Các 22/12/2013
283 Chương 283 Bách Luyện Thành Tiên - Gặp lại thiếu chủ 22/12/2013
284 Chương 284 Bách Luyện Thành Tiên - Tâm kế của cổ tu 22/12/2013
285 Chương 285 Bách Luyện Thành Tiên - Ngọc Nữ Thất Tâm Quyết 22/12/2013
286 Chương 286 Bách Luyện Thành Tiên - Tin tức Điền Tiểu Kiếm 22/12/2013
287 Chương 287 Bách Luyện Thành Tiên - Thu thập phản đồ 22/12/2013
288 Chương 288 Bách Luyện Thành Tiên - Giết gà răn khỉ 22/12/2013
289 Chương 289 Bách Luyện Thành Tiên - Cửu Chuyển Diệu Tâm Đan 22/12/2013
290 Chương 290 Bách Luyện Thành Tiên - Hóa khí vi hình 22/12/2013
291 Chương 291 Bách Luyện Thành Tiên - Lệ Hồn Cốc 22/12/2013
292 Chương 292 Bách Luyện Thành Tiên - Thâm nhập Khuê Âm Sơn 22/12/2013
293 Chương 293 Bách Luyện Thành Tiên - Hắc Hổ yêu vương 22/12/2013
294 Chương 294 Bách Luyện Thành Tiên - Lần nữa vào Khuê Nguyệt thành 22/12/2013
295 Chương 295 Bách Luyện Thành Tiên - Phu thê tình thâm 22/12/2013
296 Chương 296 Bách Luyện Thành Tiên - Yêu khí chiến giáp 22/12/2013
297 Chương 297 Bách Luyện Thành Tiên - Phạm Thiên Vu hỏa 22/12/2013
298 Chương 298 Bách Luyện Thành Tiên - Khổng Tước phát uy 22/12/2013
299 Chương 299 Bách Luyện Thành Tiên - Sát diệt Hỗn Nguyên 22/12/2013
300 Chương 300 Bách Luyện Thành Tiên - Ngũ sắc linh vũ 22/12/2013
301 Chương 301 Bách Luyện Thành Tiên - Ác thú hàng lâm 22/12/2013
302 Chương 302 Bách Luyện Thành Tiên - Hung diễm vạn trượng 22/12/2013
303 Chương 303 Bách Luyện Thành Tiên - Huyền Thiên Cửu Linh Phù 22/12/2013
304 Chương 304 Bách Luyện Thành Tiên - Tơ tình khó gỡ 22/12/2013
305 Chương 305 Bách Luyện Thành Tiên - Nhân giới Linh Trùng Bảng 22/12/2013
306 Chương 306 Bách Luyện Thành Tiên - Trở lại Bích Vân Sơn 22/12/2013
307 Chương 307 Bách Luyện Thành Tiên - Ngũ Long Tỷ 22/12/2013
308 Chương 308 Bách Luyện Thành Tiên - Bảo vật thần bí 22/12/2013
309 Chương 309 Bách Luyện Thành Tiên - Chân Linh Nhất Kích 22/12/2013
310 Chương 310 Bách Luyện Thành Tiên - Truyền Thừa Dung Hợp Thuật 22/12/2013
311 Chương 311 Bách Luyện Thành Tiên - Nguyệt tiên tử 22/12/2013
312 Chương 312 Bách Luyện Thành Tiên - Gặp lại Thông Vũ 22/12/2013
313 Chương 313 Bách Luyện Thành Tiên - Vu oan giá họa 22/12/2013
314 Chương 314 Bách Luyện Thành Tiên - Thông Tuệ hòa thượng 22/12/2013
315 Chương 315 Bách Luyện Thành Tiên - Lại gặp Thông Vũ 22/12/2013
316 Chương 316 Bách Luyện Thành Tiên - Tứ trưởng lão 22/12/2013
317 Chương 317 Bách Luyện Thành Tiên - Bắc Minh Chân Quân 22/12/2013
318 Chương 318 Bách Luyện Thành Tiên - Nước cờ hiểm 22/12/2013
319 Chương 319 Bách Luyện Thành Tiên - Vân Sơn thất hữu 22/12/2013
320 Chương 320 Bách Luyện Thành Tiên - Sự tồn tại của Yêu Ma 22/12/2013
321 Chương 321 Bách Luyện Thành Tiên - Huyền Bảo Ma Khí 22/12/2013
322 Chương 322 Bách Luyện Thành Tiên - Sanh cầm Nguyên Anh 22/12/2013
323 Chương 323 Bách Luyện Thành Tiên - Thụ Ma 22/12/2013
324 Chương 324 Bách Luyện Thành Tiên - Vũ Vân Nhi 22/12/2013
325 Chương 325 Bách Luyện Thành Tiên - Kiếp Vân 22/12/2013
326 Chương 326 Bách Luyện Thành Tiên - Ngân Sắc Lý Ngư 22/12/2013
327 Chương 327 Bách Luyện Thành Tiên - Tam sắc Huyền Băng Hỏa 22/12/2013
328 Chương 328 Bách Luyện Thành Tiên - Mạo hiểm 22/12/2013
329 Chương 329 Bách Luyện Thành Tiên - Huyễn trận 22/12/2013
330 Chương 330 Bách Luyện Thành Tiên - Đoạn kiếm 22/12/2013
331 Chương 331 Bách Luyện Thành Tiên - Ngũ Sắc Huỳnh Quang Quả 22/12/2013
332 Chương 332 Bách Luyện Thành Tiên - Xuyên Sơn Giáp 22/12/2013
333 Chương 333 Bách Luyện Thành Tiên - Ngũ hành cực phẩm tinh thạch 22/12/2013
334 Chương 334 Bách Luyện Thành Tiên - Những thạch trụ quỷ dị 22/12/2013
335 Chương 335 Bách Luyện Thành Tiên - Lục Nguyên Phân Thân cùng Dung Linh 22/12/2013
336 Chương 336 Bách Luyện Thành Tiên - Xá Thân Ma Hỏa 22/12/2013
337 Chương 337 Bách Luyện Thành Tiên - Tam Hỏa đối cường 22/12/2013
338 Chương 338 Bách Luyện Thành Tiên - Thoát khỏi không gian độc lập 22/12/2013
339 Chương 339 Bách Luyện Thành Tiên - Việc lạ năm nào cũng có nhưng năm nay thì nhiều 22/12/2013
340 Chương 340 Bách Luyện Thành Tiên - Song hồn nhất thể 22/12/2013
341 Chương 341 Bách Luyện Thành Tiên - Đấu trí không đấu lực 22/12/2013
342 Chương 342 Bách Luyện Thành Tiên - Phá giải nan đề 22/12/2013
343 Chương 343 Bách Luyện Thành Tiên - Tu La ngọc bài 22/12/2013
344 Chương 344 Bách Luyện Thành Tiên - Nữ tu thần bí 22/12/2013
345 Chương 345 Bách Luyện Thành Tiên - Luyện hóa hỏa kiếp 22/12/2013
346 Chương 346 Bách Luyện Thành Tiên - Tồi Hoa Lão Ma 22/12/2013
347 Chương 347 Bách Luyện Thành Tiên - Ma hỏa chi uy 22/12/2013
348 Chương 348 Bách Luyện Thành Tiên - Truyền kỳ năm trăm năm trước 22/12/2013
349 Chương 349 Bách Luyện Thành Tiên - Địch nhân thần bí 22/12/2013
350 Chương 350 Bách Luyện Thành Tiên - Lần nữa cùng kháng cường địch 22/12/2013
351 Chương 351 Bách Luyện Thành Tiên - Kinh nghi không ngớt 22/12/2013
352 Chương 352 Bách Luyện Thành Tiên - Bí ẩn về Truyền Âm phù năm xưa 22/12/2013
353 Chương 353 Bách Luyện Thành Tiên - Huyền Thiên Minh Bảo 22/12/2013
354 Chương 354 Bách Luyện Thành Tiên - Địch nhân quỉ dị 22/12/2013
355 Chương 355 Bách Luyện Thành Tiên - Đối đầu cự quái 22/12/2013
356 Chương 356 Bách Luyện Thành Tiên - Phó thác 22/12/2013
357 Chương 357 Bách Luyện Thành Tiên - Cơn giận của Như Yên tiên tử 22/12/2013
358 Chương 358 Bách Luyện Thành Tiên - Đôi người tuyết! 22/12/2013
359 Chương 359 Bách Luyện Thành Tiên - Cực phẩm Thiên Nguyệt Thủy Tinh 22/12/2013
360 Chương 360 Bách Luyện Thành Tiên - Kết thù với Vạn Phật Tông 22/12/2013
361 Chương 361 Bách Luyện Thành Tiên - Kinh phật cùng tâm cảnh 22/12/2013
362 Chương 362 Bách Luyện Thành Tiên - Gặp lại Như Yên 22/12/2013
363 Chương 363 Bách Luyện Thành Tiên - Thư sinh kỳ quái 22/12/2013
364 Chương 364 Bách Luyện Thành Tiên - Thần thông bất phàm 22/12/2013
365 Chương 365 Bách Luyện Thành Tiên - La gia Thiên châu 22/12/2013
366 Chương 366 Bách Luyện Thành Tiên - Tiểu Kiếm giả trang 22/12/2013
367 Chương 367 Bách Luyện Thành Tiên - Bích Vân Sơn gặp đại họa 22/12/2013
368 Chương 368 Bách Luyện Thành Tiên - Diệu Tâm Đan 22/12/2013
369 Chương 369 Bách Luyện Thành Tiên - Khai mạc giao dịch hội 22/12/2013
370 Chương 370 Bách Luyện Thành Tiên - Long đàm hổ huyệt 22/12/2013
371 Chương 371 Bách Luyện Thành Tiên - Hạ Cô Thảo 22/12/2013
372 Chương 372 Bách Luyện Thành Tiên - Thẹn quá hóa giận 22/12/2013
373 Chương 373 Bách Luyện Thành Tiên - Chạy trốn 22/12/2013
374 Chương 374 Bách Luyện Thành Tiên - Tu sĩ Ly Hợp Kỳ động thủ 22/12/2013
375 Chương 375 Bách Luyện Thành Tiên - Tùy Cơ Truyền Tống Phù 22/12/2013
376 Chương 376 Bách Luyện Thành Tiên - Tu La Vương 22/12/2013
377 Chương 377 Bách Luyện Thành Tiên - Tiến giai hậu kỳ 22/12/2013
378 Chương 378 Bách Luyện Thành Tiên - Tuyết Lâu Thành tái ngộ tri âm 22/12/2013
379 Chương 379 Bách Luyện Thành Tiên - Tế luyện Ma anh 22/12/2013
380 Chương 380 Bách Luyện Thành Tiên - Chữa thương 22/12/2013
381 Chương 381 Bách Luyện Thành Tiên - Báo cừu 22/12/2013
382 Chương 382 Bách Luyện Thành Tiên - Cái giá của việc nói nhảm 22/12/2013
383 Chương 383 Bách Luyện Thành Tiên - Phàm nhân trong Hồng Vân Cốc 22/12/2013
384 Chương 384 Bách Luyện Thành Tiên - Âm phong quỉ dị 22/12/2013
385 Chương 385 Bách Luyện Thành Tiên - Lạc vào Vô Định Hà 22/12/2013
386 Chương 386 Bách Luyện Thành Tiên - Cửu Thiên Nhiếp Hồn Khúc 22/12/2013
387 Chương 387 Bách Luyện Thành Tiên - Nguyên khí chi kiếp 22/12/2013
388 Chương 388 Bách Luyện Thành Tiên - Tiểu La Yêu Pháp Tướng 22/12/2013
389 Chương 389 Bách Luyện Thành Tiên - Huyết tế 22/12/2013
390 Chương 390 Bách Luyện Thành Tiên - Song tu cùng trị thương 22/12/2013
391 Chương 391 Bách Luyện Thành Tiên - Già La quỷ thụ 22/12/2013
392 Chương 392 Bách Luyện Thành Tiên - U Hỏa thông linh 22/12/2013
393 Chương 393 Bách Luyện Thành Tiên - Bách Hổ Thú Vương Đồ 22/12/2013
394 Chương 394 Bách Luyện Thành Tiên - Đêm trăng tròn 22/12/2013
395 Chương 395 Bách Luyện Thành Tiên - Quái vật khôi giáp quỉ dị 22/12/2013
396 Chương 396 Bách Luyện Thành Tiên - Cửu thánh thú cùng Cửu Anh 22/12/2013
397 Chương 397 Bách Luyện Thành Tiên - Đại chiến Cửu Anh 22/12/2013
398 Chương 398 Bách Luyện Thành Tiên - Lâm Hiên ca ca! 22/12/2013
399 Chương 399 Bách Luyện Thành Tiên - Cửu Thiên Huyền Tôn 22/12/2013
400 Chương 400 Bách Luyện Thành Tiên - Ngăn cản tam lão quái vật 22/12/2013
401 Chương 401 Bách Luyện Thành Tiên - Thiếu gia, lần này để ta bảo vệ chàng 22/12/2013
402 Chương 402 Bách Luyện Thành Tiên - Truyền thừa sức mạnh 22/12/2013
403 Chương 403 Bách Luyện Thành Tiên - Rời khỏi Vô Định Hà 22/12/2013
404 Chương 404 Bách Luyện Thành Tiên - Cửu Lăng Sơn 22/12/2013
405 Chương 405 Bách Luyện Thành Tiên - Tử Bảng cùng Thiên Huyễn Giao Văn Thuẫn 22/12/2013
406 Chương 406 Bách Luyện Thành Tiên - Luyện chế chiến giáp 22/12/2013
407 Chương 407 Bách Luyện Thành Tiên - Phải chăng là tiền kiếp 22/12/2013
408 Chương 408 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Ảnh Tông cùng Cơ gia 22/12/2013
409 Chương 409 Bách Luyện Thành Tiên - Đại chiến Ly Hợp 22/12/2013
410 Chương 410 Bách Luyện Thành Tiên - Uy năng của Bích Diễm Kỳ Lân Giáp 22/12/2013
411 Chương 411 Bách Luyện Thành Tiên - Tuệ Thông gặp nạn 22/12/2013
412 Chương 412 Bách Luyện Thành Tiên - Điền Tiểu Kiếm tầm bảo 22/12/2013
413 Chương 413 Bách Luyện Thành Tiên - Đại giao dịch 22/12/2013
414 Chương 414 Bách Luyện Thành Tiên - Vãng sự tám trăm năm 22/12/2013
415 Chương 415 Bách Luyện Thành Tiên - Tới đòi công đạo 22/12/2013
416 Chương 416 Bách Luyện Thành Tiên - Trở mặt 22/12/2013
417 Chương 417 Bách Luyện Thành Tiên - Kết nghĩa kim lan 22/12/2013
418 Chương 418 Bách Luyện Thành Tiên - Đụng độ quỷ vật Ly Hợp trung kỳ 22/12/2013
419 Chương 419 Bách Luyện Thành Tiên - Nguyệt Nhi thành anh 22/12/2013
420 Chương 420 Bách Luyện Thành Tiên - Sanh cầm Hạo Thiên 22/12/2013
421 Chương 421 Bách Luyện Thành Tiên - Kết thành quyến thuộc 22/12/2013
422 Chương 422 Bách Luyện Thành Tiên - Thôn phệ Hạo Thiên 22/12/2013
423 Chương 423 Bách Luyện Thành Tiên - Nguyên Anh cùng Nguyên Thần 22/12/2013
424 Chương 424 Bách Luyện Thành Tiên - Tĩnh Nguyệt Đảo 22/12/2013
425 Chương 425 Bách Luyện Thành Tiên - Manh mối 22/12/2013
426 Chương 426 Bách Luyện Thành Tiên - Lượng kế khắc địch 22/12/2013
427 Chương 427 Bách Luyện Thành Tiên - Thất Xảo Long Xà Đảm 22/12/2013
428 Chương 428 Bách Luyện Thành Tiên - Sát diệt Huyền Quy 22/12/2013
429 Chương 429 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Sư thượng nhân 22/12/2013
430 Chương 430 Bách Luyện Thành Tiên - Ba món sính lễ 22/12/2013
431 Chương 431 Bách Luyện Thành Tiên - Động thủ 22/12/2013
432 Chương 432 Bách Luyện Thành Tiên - Tinh chế Mị Hoặc Thiên Huyền Đan 22/12/2013
433 Chương 433 Bách Luyện Thành Tiên - Trở mặt giữa hải dương 22/12/2013
434 Chương 434 Bách Luyện Thành Tiên - Tam đại sát chiêu 22/12/2013
435 Chương 435 Bách Luyện Thành Tiên - Diệt Sư 22/12/2013
436 Chương 436 Bách Luyện Thành Tiên - Thanh quan khó quản việc nhà 22/12/2013
437 Chương 437 Bách Luyện Thành Tiên - Dưỡng thương cùng luyện bảo 22/12/2013
438 Chương 438 Bách Luyện Thành Tiên - Kế phản gián 22/12/2013
439 Chương 439 Bách Luyện Thành Tiên - Thủ hộ tổng đà 22/12/2013
440 Chương 440 Bách Luyện Thành Tiên - Bách Long Nha 22/12/2013
441 Chương 441 Bách Luyện Thành Tiên - Đụng độ phu phụ Thi Vương 22/12/2013
442 Chương 442 Bách Luyện Thành Tiên - Kiếm uy 22/12/2013
443 Chương 443 Bách Luyện Thành Tiên - Tiểu nha đầu dụng kế 22/12/2013
444 Chương 444 Bách Luyện Thành Tiên - Tụ Linh không gian 22/12/2013
445 Chương 445 Bách Luyện Thành Tiên - Một trăm năm 22/12/2013
446 Chương 446 Bách Luyện Thành Tiên - Viễn cảnh khó khăn 22/12/2013
447 Chương 447 Bách Luyện Thành Tiên - Tiểu La Yêu Pháp Tướng 22/12/2013
448 Chương 448 Bách Luyện Thành Tiên - Lam Sắc Tinh Hải dị biến 22/12/2013
449 Chương 449 Bách Luyện Thành Tiên - Tiến giai Ly hợp 22/12/2013
450 Chương 450 Bách Luyện Thành Tiên - Giả thiên kiếp 22/12/2013
451 Chương 451 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên kiếp chi uy 22/12/2013
452 Chương 452 Bách Luyện Thành Tiên - Thôn phệ Kiếp Long 22/12/2013
453 Chương 453 Bách Luyện Thành Tiên - Gặp lại Mộng Như Yên 22/12/2013
454 Chương 454 Bách Luyện Thành Tiên - Liên minh 22/12/2013
455 Chương 455 Bách Luyện Thành Tiên - Hồ Điệp đáng sợ xuất hiện 22/12/2013
456 Chương 456 Bách Luyện Thành Tiên - Bảo tàng của Thiên Tang Huyết Quỷ 22/12/2013
457 Chương 457 Bách Luyện Thành Tiên - Khu trùng thuật của Ly Hợp Kỳ lão quái 22/12/2013
458 Chương 458 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Ma Tàm cùng Kết Giới Phù 22/12/2013
459 Chương 459 Bách Luyện Thành Tiên - Uy lực Thông Thiên Linh Bảo 22/12/2013
460 Chương 460 Bách Luyện Thành Tiên - Hàng phục Yêu Điệp 22/12/2013
461 Chương 461 Bách Luyện Thành Tiên - Mệnh Tuyền 22/12/2013
462 Chương 462 Bách Luyện Thành Tiên - Trở lại Ngũ Sắc Linh sơn 22/12/2013
463 Chương 463 Bách Luyện Thành Tiên - Huyết mạch Phượng Hoàng 22/12/2013
464 Chương 464 Bách Luyện Thành Tiên - Mông Sơn Tam hùng 22/12/2013
465 Chương 465 Bách Luyện Thành Tiên - Không gian phong bạo 22/12/2013
466 Chương 466 Bách Luyện Thành Tiên - Trở lại Cửu Lăng Sơn 22/12/2013
467 Chương 467 Bách Luyện Thành Tiên - Nước phù sa không chảy ruộng ngoài 22/12/2013
468 Chương 468 Bách Luyện Thành Tiên - Sinh ý nơi hải ngoại 22/12/2013
469 Chương 469 Bách Luyện Thành Tiên - Huyễn Linh Thiên Hỏa 22/12/2013
470 Chương 470 Bách Luyện Thành Tiên - Trở về U Châu 22/12/2013
471 Chương 471 Bách Luyện Thành Tiên - Vọng Nguyệt Sơn 22/12/2013
472 Chương 472 Bách Luyện Thành Tiên - Cứu hay không cứu? 22/12/2013
473 Chương 473 Bách Luyện Thành Tiên - Lai lịch của ngọc phù thần bí 22/12/2013
474 Chương 474 Bách Luyện Thành Tiên - Tiểu Kiếm tiến giai 22/12/2013
475 Chương 475 Bách Luyện Thành Tiên - Định Tinh Bàn 22/12/2013
476 Chương 476 Bách Luyện Thành Tiên - Chân ma khí 22/12/2013
477 Chương 477 Bách Luyện Thành Tiên - Lo liệu tục duyên 22/12/2013
478 Chương 478 Bách Luyện Thành Tiên - Quần long tụ tập nơi Ngân Sa Đảo 22/12/2013
479 Chương 479 Bách Luyện Thành Tiên - Bồng Lai sơn 22/12/2013
480 Chương 480 Bách Luyện Thành Tiên - Chân giả nan phân 22/12/2013
481 Chương 481 Bách Luyện Thành Tiên - Linh cốt 22/12/2013
482 Chương 482 Bách Luyện Thành Tiên - Giả trư ăn thịt hổ 22/12/2013
483 Chương 483 Bách Luyện Thành Tiên - Thông Linh Phật Bảo 22/12/2013
484 Chương 484 Bách Luyện Thành Tiên - Kim Độn Thuật 22/12/2013
485 Chương 485 Bách Luyện Thành Tiên - Thù hận ở Linh giới 22/12/2013
486 Chương 486 Bách Luyện Thành Tiên - Giải trừ duyên phận 22/12/2013
487 Chương 487 Bách Luyện Thành Tiên - Thời gian chi độc 22/12/2013
488 Chương 488 Bách Luyện Thành Tiên - Pháp thuật thần diệu của Linh giới 22/12/2013
489 Chương 489 Bách Luyện Thành Tiên - Diệt ác thú 22/12/2013
490 Chương 490 Bách Luyện Thành Tiên - Phá cấm 22/12/2013
491 Chương 491 Bách Luyện Thành Tiên - Lục Ngôn Hàng Ma chú 22/12/2013
492 Chương 492 Bách Luyện Thành Tiên - Ngẫu ngộ Tiểu Kiếm 22/12/2013
493 Chương 493 Bách Luyện Thành Tiên - Giằng co 22/12/2013
494 Chương 494 Bách Luyện Thành Tiên - Liên thủ 22/12/2013
495 Chương 495 Bách Luyện Thành Tiên - Tiên gia chi vật 22/12/2013
496 Chương 496 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Hạ Tuyệt Trận 22/12/2013
497 Chương 497 Bách Luyện Thành Tiên - Huyết tế 22/12/2013
498 Chương 498 Bách Luyện Thành Tiên - Hồn niệm không gian 22/12/2013
499 Chương 499 Bách Luyện Thành Tiên - Linh La Ngọc Phù cùng Vong Ưu Quả 22/12/2013
500 Chương 500 Bách Luyện Thành Tiên - Chân Ma chi thể 22/12/2013
501 Chương 501 Bách Luyện Thành Tiên - Hạo Nhiên Chính Khí 22/12/2013
502 Chương 502 Bách Luyện Thành Tiên - Thần thông không gian 22/12/2013
503 Chương 503 Bách Luyện Thành Tiên - Tập kích 22/12/2013
504 Chương 504 Bách Luyện Thành Tiên - Tế đàn cùng Ngọc phù 22/12/2013
505 Chương 505 Bách Luyện Thành Tiên - Bảo vật cùng tâm cơ 22/12/2013
506 Chương 506 Bách Luyện Thành Tiên - Địa cung sụp đổ 22/12/2013
507 Chương 507 Bách Luyện Thành Tiên - Yêu nga 22/12/2013
508 Chương 508 Bách Luyện Thành Tiên - Phi thăng Linh giới 22/12/2013
509 Chương 509 Bách Luyện Thành Tiên - Sơ nhập Linh Giới 22/12/2013
510 Chương 510 Bách Luyện Thành Tiên - Tiểu giới cùng Hải tộc 22/12/2013
511 Chương 511 Bách Luyện Thành Tiên - Huyền Quy khôi lỗi 22/12/2013
512 Chương 512 Bách Luyện Thành Tiên - Vào thành 22/12/2013
513 Chương 513 Bách Luyện Thành Tiên - Bách Quyển Lâu 22/12/2013
514 Chương 514 Bách Luyện Thành Tiên - Bảo vật kỳ lạ 22/12/2013
515 Chương 515 Bách Luyện Thành Tiên - Thiếu chủ Vạn Thú Đảo 22/12/2013
516 Chương 516 Bách Luyện Thành Tiên - Tu Du Đồ 22/12/2013
517 Chương 517 Bách Luyện Thành Tiên - Bại lộ thân phận 22/12/2013
518 Chương 518 Bách Luyện Thành Tiên - Ba tuần trăng 22/12/2013
519 Chương 519 Bách Luyện Thành Tiên - Bí hội giữa trời 22/12/2013
520 Chương 520 Bách Luyện Thành Tiên - Đấu giá 22/12/2013
521 Chương 521 Bách Luyện Thành Tiên - Khách nhân bí ẩn 22/12/2013
522 Chương 522 Bách Luyện Thành Tiên - Hồng Diệp tới thăm 22/12/2013
523 Chương 523 Bách Luyện Thành Tiên - Kết bái 22/12/2013
524 Chương 524 Bách Luyện Thành Tiên - Một điểm cũng không 22/12/2013
525 Chương 525 Bách Luyện Thành Tiên - Ngân Ngư Điểu 22/12/2013
526 Chương 526 Bách Luyện Thành Tiên - Ngân Sắc Sóng Triều cùng Thúy Lục Tương Quả 22/12/2013
527 Chương 527 Bách Luyện Thành Tiên - Chủ động đi dụ địch 22/12/2013
528 Chương 528 Bách Luyện Thành Tiên - Dẫn họa tới Vạn Thú đảo 22/12/2013
529 Chương 529 Bách Luyện Thành Tiên - Hải Tộc Lục Vương 22/12/2013
530 Chương 530 Bách Luyện Thành Tiên - Trở lại 22/12/2013
531 Chương 531 Bách Luyện Thành Tiên - Đối đầu Vạn Thú Tôn Giả 22/12/2013
532 Chương 532 Bách Luyện Thành Tiên - Bách Linh Chung hiện thần uy 22/12/2013
533 Chương 533 Bách Luyện Thành Tiên - Sát cục quỷ dị 22/12/2013
534 Chương 534 Bách Luyện Thành Tiên - Độc Long lão tổ 22/12/2013
535 Chương 535 Bách Luyện Thành Tiên - Lâm Hiên giảo hoạt 22/12/2013
536 Chương 536 Bách Luyện Thành Tiên - Chờ địch 22/12/2013
537 Chương 537 Bách Luyện Thành Tiên - Cách Không Truyền Công Đại Pháp 22/12/2013
538 Chương 538 Bách Luyện Thành Tiên - Chín ngày chín đêm 22/12/2013
539 Chương 539 Bách Luyện Thành Tiên - Vạn Niên Hỏa San Hô 22/12/2013
540 Chương 540 Bách Luyện Thành Tiên - Hải Vực Hỗn Loạn 22/12/2013
541 Chương 541 Bách Luyện Thành Tiên - Tróc bảo 22/12/2013
542 Chương 542 Bách Luyện Thành Tiên - Di tích Mặc Nguyệt Tộc tại Linh giới 22/12/2013
543 Chương 543 Bách Luyện Thành Tiên - Mặc Nguyệt Thiên Vu Quyết 22/12/2013
544 Chương 544 Bách Luyện Thành Tiên - Cửu Tiên Thành 22/12/2013
545 Chương 545 Bách Luyện Thành Tiên - Huyễn Ảnh độn và Kim Cương xá lợi tử 22/12/2013
546 Chương 546 Bách Luyện Thành Tiên - Đan Nguyệt Tông 22/12/2013
547 Chương 547 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Cương Ngũ Hành trận 22/12/2013
548 Chương 548 Bách Luyện Thành Tiên - Thế Kiếp Phù 22/12/2013
549 Chương 549 Bách Luyện Thành Tiên - Thiềm Công, Kịch Độc và Băng Phong! 22/12/2013
550 Chương 550 Bách Luyện Thành Tiên - Hậu duệ Tu La Tộc 22/12/2013
551 Chương 551 Bách Luyện Thành Tiên - Tiểu Tu Du Động Thiên Phù 22/12/2013
552 Chương 552 Bách Luyện Thành Tiên - Ngũ Hành hợp nhất 22/12/2013
553 Chương 553 Bách Luyện Thành Tiên - Ba chiếc rương bảo 22/12/2013
554 Chương 554 Bách Luyện Thành Tiên - Dị Không Môn 22/12/2013
555 Chương 555 Bách Luyện Thành Tiên - Dược Linh 22/12/2013
556 Chương 556 Bách Luyện Thành Tiên - Trở mặt 22/12/2013
557 Chương 557 Bách Luyện Thành Tiên - Gió đảo chiều 22/12/2013
558 Chương 558 Bách Luyện Thành Tiên - Gan to bằng trời 22/12/2013
559 Chương 559 Bách Luyện Thành Tiên - Cùng thi triển sát chiêu 22/12/2013
560 Chương 560 Bách Luyện Thành Tiên - Huyễn Ảnh Độn cùng Thiên Lôi Sa 22/12/2013
561 Chương 561 Bách Luyện Thành Tiên - Khổ tu trên Thúy Tâm đảo 22/12/2013
562 Chương 562 Bách Luyện Thành Tiên - Ngũ Hành Chân Giải 22/12/2013
563 Chương 563 Bách Luyện Thành Tiên - Trường đồ sát nơi Độc Long đảo 22/12/2013
564 Chương 564 Bách Luyện Thành Tiên - Khí thế bạt sơn 22/12/2013
565 Chương 565 Bách Luyện Thành Tiên - Bảo tàng bí mật 22/12/2013
566 Chương 566 Bách Luyện Thành Tiên - Cực phẩm khoáng mạch 22/12/2013
567 Chương 567 Bách Luyện Thành Tiên - Thân ngoại hóa thân 22/12/2013
568 Chương 568 Bách Luyện Thành Tiên - Lão ma bưu hãn 22/12/2013
569 Chương 569 Bách Luyện Thành Tiên - Biến hóa quỉ dị 22/12/2013
570 Chương 570 Bách Luyện Thành Tiên - Ngũ Long tái xuất, Tam giới xôn xao 22/12/2013
571 Chương 571 Bách Luyện Thành Tiên - Hải vực xa lạ 22/12/2013
572 Chương 572 Bách Luyện Thành Tiên - Tung tích Huyền Phượng 22/12/2013
573 Chương 573 Bách Luyện Thành Tiên - Tự tìm tử lộ 22/12/2013
574 Chương 574 Bách Luyện Thành Tiên - Bái sư 22/12/2013
575 Chương 575 Bách Luyện Thành Tiên - Cuồng Sa thái tử 22/12/2013
576 Chương 576 Bách Luyện Thành Tiên - Chiến Hải tộc 22/12/2013
577 Chương 577 Bách Luyện Thành Tiên - Cơn phẫn nộ của Cuồng Sa Vương 22/12/2013
578 Chương 578 Bách Luyện Thành Tiên - Càng cháy càng lớn 22/12/2013
579 Chương 579 Bách Luyện Thành Tiên - Nữ tử thần bí 22/12/2013
580 Chương 580 Bách Luyện Thành Tiên - Truyền kỳ về kiếm tu 22/12/2013
581 Chương 581 Bách Luyện Thành Tiên - Diệt sát Động Huyền 22/12/2013
582 Chương 582 Bách Luyện Thành Tiên - Tập kích nơi phường thị 22/12/2013
583 Chương 583 Bách Luyện Thành Tiên - Phấn Hồng Đào Hoa Chướng 22/12/2013
584 Chương 584 Bách Luyện Thành Tiên - Nhị nữ trúc cơ 22/12/2013
585 Chương 585 Bách Luyện Thành Tiên - Bệnh Ma xuất hiện 22/12/2013
586 Chương 586 Bách Luyện Thành Tiên - Tiên dùng lễ, hậu dùng binh 22/12/2013
587 Chương 587 Bách Luyện Thành Tiên - Dị biến đột khởi 22/12/2013
588 Chương 588 Bách Luyện Thành Tiên - Nhúng tay 22/12/2013
589 Chương 589 Bách Luyện Thành Tiên - Băng Phách cùng Lôi Hồn chi thể 22/12/2013
590 Chương 590 Bách Luyện Thành Tiên - Dù rắn rời hang 22/12/2013
591 Chương 591 Bách Luyện Thành Tiên - Thu thập Hắc Phong Đạo 22/12/2013
592 Chương 592 Bách Luyện Thành Tiên - Tổng đà mới của Bách Thảo Môn 22/12/2013
593 Chương 593 Bách Luyện Thành Tiên - Thuộc tính công kích thứ tư của Thiên Hỏa 22/12/2013
594 Chương 594 Bách Luyện Thành Tiên - Năm mươi năm chỉ là chớp mắt 22/12/2013
595 Chương 595 Bách Luyện Thành Tiên - Tiến giai Ly Hợp hậu kỳ 22/12/2013
596 Chương 596 Bách Luyện Thành Tiên - Trận pháp dưới đáy biển 22/12/2013
597 Chương 597 Bách Luyện Thành Tiên - Sát cánh cùng Yêu tộc 22/12/2013
598 Chương 598 Bách Luyện Thành Tiên - Lộ mặt 22/12/2013
599 Chương 599 Bách Luyện Thành Tiên - Cửu Dương Chân Thiết 22/12/2013
600 Chương 600 Bách Luyện Thành Tiên - hủy Mẫu(1) Vương 22/12/2013
601 Chương 601 Bách Luyện Thành Tiên - Anh hùng cứu mỹ nhân 22/12/2013
602 Chương 602 Bách Luyện Thành Tiên - Sát Dương lão ma 22/12/2013
603 Chương 603 Bách Luyện Thành Tiên - Dồn ép lão ma 22/12/2013
604 Chương 604 Bách Luyện Thành Tiên - Cắn nuốt thần thức 22/12/2013
605 Chương 605 Bách Luyện Thành Tiên - Lĩnh vực khiếm khuyết 22/12/2013
606 Chương 606 Bách Luyện Thành Tiên - Châu về Hợp Phố 22/12/2013
607 Chương 607 Bách Luyện Thành Tiên - Yến Sơn Tứ Hữu 22/12/2013
608 Chương 608 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Tâm Thạch 22/12/2013
609 Chương 609 Bách Luyện Thành Tiên - Hoang đảo thần bí 22/12/2013
610 Chương 610 Bách Luyện Thành Tiên - Quỉ vật lại xuất hiện 22/12/2013
611 Chương 611 Bách Luyện Thành Tiên - Đụng độ Bích U Tiên Tử 22/12/2013
612 Chương 612 Bách Luyện Thành Tiên - Khuấy cho nước thêm đục 22/12/2013
613 Chương 613 Bách Luyện Thành Tiên - Vây khốn 22/12/2013
614 Chương 614 Bách Luyện Thành Tiên - Sát diệt Thiềm Vương 22/12/2013
615 Chương 615 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Âm Cung 22/12/2013
616 Chương 616 Bách Luyện Thành Tiên - Phù bảo Tiên Thiên Linh Bảo 22/12/2013
617 Chương 617 Bách Luyện Thành Tiên - Cự nhân cùng cự quỷ 22/12/2013
618 Chương 618 Bách Luyện Thành Tiên - Cự Kình Vương hiện thân 22/12/2013
619 Chương 619 Bách Luyện Thành Tiên - Thi hài cổ tu trong băng 22/12/2013
620 Chương 620 Bách Luyện Thành Tiên - Càn Khôn Nhất Kích 22/12/2013
621 Chương 621 Bách Luyện Thành Tiên - Lưỡng kích đối cường 22/12/2013
622 Chương 622 Bách Luyện Thành Tiên - Băng Ma Tâm Thiềm 22/12/2013
623 Chương 623 Bách Luyện Thành Tiên - Trên đường về đảo 22/12/2013
624 Chương 624 Bách Luyện Thành Tiên - Ngũ Hành Uẩn Linh Trận 22/12/2013
625 Chương 625 Bách Luyện Thành Tiên - Chữa thương cho Thi Ma 22/12/2013
626 Chương 626 Bách Luyện Thành Tiên - Liệt Không chân nhân 22/12/2013
627 Chương 627 Bách Luyện Thành Tiên - Thiết Vũ Phi Hoàng Đao 22/12/2013
628 Chương 628 Bách Luyện Thành Tiên - Tiến giai Động Huyền 22/12/2013
629 Chương 629 Bách Luyện Thành Tiên - Ngẫu ngộ lão giả 22/12/2013
630 Chương 630 Bách Luyện Thành Tiên - Tuyết Dương Lôi Hỏa Tinh 22/12/2013
631 Chương 631 Bách Luyện Thành Tiên - Phản đồ của Cửu Tiên Cung 22/12/2013
632 Chương 632 Bách Luyện Thành Tiên - Tú tài si tình 22/12/2013
633 Chương 633 Bách Luyện Thành Tiên - Tiên Hoa lão tổ 22/12/2013
634 Chương 634 Bách Luyện Thành Tiên - Dùng hỏa khắc hỏa 22/12/2013
635 Chương 635 Bách Luyện Thành Tiên - Bí thuật chia ba Nguyên Anh 22/12/2013
636 Chương 636 Bách Luyện Thành Tiên - Kẻ thần bí trong Thiên Cơ Phủ 22/12/2013
637 Chương 637 Bách Luyện Thành Tiên - Cách Giới Truyền Tống Trận thứ năm 22/12/2013
638 Chương 638 Bách Luyện Thành Tiên - Ma kiếp 22/12/2013
639 Chương 639 Bách Luyện Thành Tiên - Ma khí trùng thiên nơi Linh Lung Cốc 22/12/2013
640 Chương 640 Bách Luyện Thành Tiên - Một đường đồng quy vu tận 22/12/2013
641 Chương 641 Bách Luyện Thành Tiên - Nằm mộng hay là thực! 22/12/2013
642 Chương 642 Bách Luyện Thành Tiên - Chia binh viện thủ 22/12/2013
643 Chương 643 Bách Luyện Thành Tiên - Tự chui vào rọ 22/12/2013
644 Chương 644 Bách Luyện Thành Tiên - Lai lịch của Cửu Cung Tu Du Kiếm Trận 22/12/2013
645 Chương 645 Bách Luyện Thành Tiên - Tiên Minh Lệnh 22/12/2013
646 Chương 646 Bách Luyện Thành Tiên - Phệ Linh xuất thế 22/12/2013
647 Chương 647 Bách Luyện Thành Tiên - Trước giờ khởi binh 22/12/2013
648 Chương 648 Bách Luyện Thành Tiên - Băng Phách hàng lâm 22/12/2013
649 Chương 649 Bách Luyện Thành Tiên - Sơ chiến Băng Phách 22/12/2013
650 Chương 650 Bách Luyện Thành Tiên - Kẻ tám lạng, người nửa cân 22/12/2013
651 Chương 651 Bách Luyện Thành Tiên - Ma kiếp tan, trời lại sáng 22/12/2013
652 Chương 652 Bách Luyện Thành Tiên - Kim Sí Đại Bằng Điểu 22/12/2013
653 Chương 653 Bách Luyện Thành Tiên - Mặc Ngọc Chân Linh Quyết 22/12/2013
654 Chương 654 Bách Luyện Thành Tiên - Bang Long giới 22/12/2013
655 Chương 655 Bách Luyện Thành Tiên - Yêu hóa giả 22/12/2013
656 Chương 656 Bách Luyện Thành Tiên - Viêm Lang tôn giả 22/12/2013
657 Chương 657 Bách Luyện Thành Tiên - Truyền thuyết về các Chân linh 22/12/2013
658 Chương 658 Bách Luyện Thành Tiên - Vân Ẩn Tông 22/12/2013
659 Chương 659 Bách Luyện Thành Tiên - Linh Thanh Vụ Hải 22/12/2013
660 Chương 660 Bách Luyện Thành Tiên - Nghi vấn trùng trùng 22/12/2013
661 Chương 661 Bách Luyện Thành Tiên - Phân Thần thí luyện 22/12/2013
662 Chương 662 Bách Luyện Thành Tiên - Tử Tâm Địa Hỏa 22/12/2013
663 Chương 663 Bách Luyện Thành Tiên - Vạn Bảo đại hội 22/12/2013
664 Chương 664 Bách Luyện Thành Tiên - Lão quái Phân Thần tới hội 22/12/2013
665 Chương 665 Bách Luyện Thành Tiên - Đỉnh lô giá với năm ngàn vạn trung phẩm tinh thạch 22/12/2013
666 Chương 666 Bách Luyện Thành Tiên - Lục Ngôn Ác Quỷ Chú 22/12/2013
667 Chương 667 Bách Luyện Thành Tiên - Mặc Linh Toản 22/12/2013
668 Chương 668 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Ma Hóa Anh đại pháp 22/12/2013
669 Chương 669 Bách Luyện Thành Tiên - Lão ma vào thành 22/12/2013
670 Chương 670 Bách Luyện Thành Tiên - Sát chiêu cuối cùng 22/12/2013
671 Chương 671 Bách Luyện Thành Tiên - Nộ khí trùng thiên 22/12/2013
672 Chương 672 Bách Luyện Thành Tiên - Áo trời vẫn lộ vết chỉ khâu 22/12/2013
673 Chương 673 Bách Luyện Thành Tiên - Tin tức về Phân Thần Đan 22/12/2013
674 Chương 674 Bách Luyện Thành Tiên - Theo dấu Hỏa Vân 22/12/2013
675 Chương 675 Bách Luyện Thành Tiên - Hoang vu băng nguyên 22/12/2013
676 Chương 676 Bách Luyện Thành Tiên - Gần trong gang tấc 22/12/2013
677 Chương 677 Bách Luyện Thành Tiên - Lâm Ngọc Kiều thực lực 22/12/2013
678 Chương 678 Bách Luyện Thành Tiên - Tiến vào ma giới 22/12/2013
679 Chương 679 Bách Luyện Thành Tiên - Kỳ quái thiếu nữ 22/12/2013
680 Chương 680 Bách Luyện Thành Tiên - Bán ma 22/12/2013
681 Chương 681 Bách Luyện Thành Tiên - Gặp lại Điền Tiểu Kiếm 22/12/2013
682 Chương 682 Bách Luyện Thành Tiên - Sát Ma Đan 22/12/2013
683 Chương 683 Bách Luyện Thành Tiên - Mê một loại Điền Tiểu Kiếm 22/12/2013
684 Chương 684 Bách Luyện Thành Tiên - Cửu sát chân ma công 22/12/2013
685 Chương 685 Bách Luyện Thành Tiên - Vào thành 22/12/2013
686 Chương 686 Bách Luyện Thành Tiên - Đi dạo phường thị 22/12/2013
687 Chương 687 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Quỷ Phủ 22/12/2013
688 Chương 688 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Quỷ Phủ 22/12/2013
689 Chương 689 Bách Luyện Thành Tiên - Ẩn tình bên trong 22/12/2013
690 Chương 690 Bách Luyện Thành Tiên - Đoạt Xá 22/12/2013
691 Chương 691 Bách Luyện Thành Tiên - Cửu cung tu du kiếm trận chi uy 22/12/2013
692 Chương 692 Bách Luyện Thành Tiên - Lâm Hiên tính toán 22/12/2013
693 Chương 693 Bách Luyện Thành Tiên - Tiên kiếm liên hoa 22/12/2013
694 Chương 694 Bách Luyện Thành Tiên - Dược Vương Cốc 22/12/2013
695 Chương 695 Bách Luyện Thành Tiên - cơ hội mười năm sau 22/12/2013
696 Chương 696 Bách Luyện Thành Tiên - Dưỡng Hồn Mộc 22/12/2013
697 Chương 697 Bách Luyện Thành Tiên - Chế Phù Thế Gia 22/12/2013
698 Chương 698 Bách Luyện Thành Tiên - Tiểu Mao Cầu tỉnh lại 22/12/2013
699 Chương 699 Bách Luyện Thành Tiên - Ngô Công và Mãng Xà 22/12/2013
700 Chương 700 Bách Luyện Thành Tiên - Lưỡng bại câu thương 22/12/2013
701 Chương 701 Bách Luyện Thành Tiên - Sâu trong sơn mạch 22/12/2013
702 Chương 702 Bách Luyện Thành Tiên - Địa Tê Long 22/12/2013
703 Chương 703 Bách Luyện Thành Tiên - Ma thú độ thiên kiếp 22/12/2013
704 Chương 704 Bách Luyện Thành Tiên - Nữ tử thần bí 22/12/2013
705 Chương 705 Bách Luyện Thành Tiên - Vui quá hóa buồn 22/12/2013
706 Chương 706 Bách Luyện Thành Tiên - Thân phận bại lộ 22/12/2013
707 Chương 707 Bách Luyện Thành Tiên - Ma xà tiên tử 22/12/2013
708 Chương 708 Bách Luyện Thành Tiên - Đại chiến thượng phong 22/12/2013
709 Chương 709 Bách Luyện Thành Tiên - Chân ma phù bảo 22/12/2013
710 Chương 710 Bách Luyện Thành Tiên - Lâm Hiên dùng kế 22/12/2013
711 Chương 711 Bách Luyện Thành Tiên - Liên hoàn phù bảo 22/12/2013
712 Chương 712 Bách Luyện Thành Tiên - Chanh chua 22/12/2013
713 Chương 713 Bách Luyện Thành Tiên - Độ kiếp dị biến 22/12/2013
714 Chương 714 Bách Luyện Thành Tiên - Địch nhân ẩn tàng 22/12/2013
715 Chương 715 Bách Luyện Thành Tiên - Tiểu mao cầu vs Địa tê long 22/12/2013
716 Chương 716 Bách Luyện Thành Tiên - Chém giết Địa tê long 22/12/2013
717 Chương 717 Bách Luyện Thành Tiên - Phân hồn Bảo Xà 22/12/2013
718 Chương 718 Bách Luyện Thành Tiên - Bảo Xà Cung 22/12/2013
719 Chương 719 Bách Luyện Thành Tiên - Thạch nhũ ngàn năm 22/12/2013
720 Chương 720 Bách Luyện Thành Tiên - Vạn Phù đại hội 22/12/2013
721 Chương 721 Bách Luyện Thành Tiên - Sơn cốc 22/12/2013
722 Chương 722 Bách Luyện Thành Tiên - Ma tộc thiếu niên 22/12/2013
723 Chương 723 Bách Luyện Thành Tiên - Cổ thư 22/12/2013
724 Chương 724 Bách Luyện Thành Tiên - Bạch Phù thắng cảnh 22/12/2013
725 Chương 725 Bách Luyện Thành Tiên - Yên Sơn lão tổ 22/12/2013
726 Chương 726 Bách Luyện Thành Tiên - Hạt giống ma tâm thảo 22/12/2013
727 Chương 727 Bách Luyện Thành Tiên - Lôi bằng linh cốt 22/12/2013
728 Chương 728 Bách Luyện Thành Tiên - Hẹn mười năm sau 22/12/2013
729 Chương 729 Bách Luyện Thành Tiên - Hạt vĩ thử và phù lục 22/12/2013
730 Chương 730 Bách Luyện Thành Tiên - Hiểu lầm đáng yêu 22/12/2013
731 Chương 731 Bách Luyện Thành Tiên - Phó gia chi chủ 22/12/2013
732 Chương 732 Bách Luyện Thành Tiên - Khởi tử hồi sinh phù 22/12/2013
733 Chương 733 Bách Luyện Thành Tiên - Thế kiếp phù 22/12/2013
734 Chương 734 Bách Luyện Thành Tiên - Đại trưởng lão Hắc Thủy Thành 22/12/2013
735 Chương 735 Bách Luyện Thành Tiên - Ra tay bất phàm 22/12/2013
736 Chương 736 Bách Luyện Thành Tiên - Truyền tống phù 22/12/2013
737 Chương 737 Bách Luyện Thành Tiên - Yên Sơn lão tổ nổi giận 22/12/2013
738 Chương 738 Bách Luyện Thành Tiên - Biết khó mà lui 22/12/2013
739 Chương 739 Bách Luyện Thành Tiên - Biết khó mà lui (2) 22/12/2013
740 Chương 740 Bách Luyện Thành Tiên - Lão tổ Phó gia thăm dò (1) 22/12/2013
741 Chương 741 Bách Luyện Thành Tiên - Lão tổ Phó gia thăm dò (2) 22/12/2013
742 Chương 742 Bách Luyện Thành Tiên - Hậu duệ của Thiên Ma (1) 22/12/2013
743 Chương 743 Bách Luyện Thành Tiên - Hậu duệ của Thiên Ma (2) 22/12/2013
744 Chương 744 Bách Luyện Thành Tiên - Hậu duệ của Thiên Ma (3) 22/12/2013
745 Chương 745 Bách Luyện Thành Tiên - Đại Chiến với Phân Thần Kỳ (1) 22/12/2013
746 Chương 746 Bách Luyện Thành Tiên - Đại Chiến với Phân Thần Kỳ (2) 22/12/2013
747 Chương 747 Bách Luyện Thành Tiên - Đại Chiến với Phân Thần Kỳ (1) 22/12/2013
748 Chương 748 Bách Luyện Thành Tiên - Đại Chiến với Phân Thần Kỳ (2) 22/12/2013
749 Chương 749 Bách Luyện Thành Tiên - Đại Chiến với Phân Thần Kỳ (3) 22/12/2013
750 Chương 750 Bách Luyện Thành Tiên - Đại Chiến với Phân Thần Kỳ (4) 22/12/2013
751 Chương 751 Bách Luyện Thành Tiên - Bách Linh tiên tử cùng Ngọc La Phong 22/12/2013
752 Chương 752 Bách Luyện Thành Tiên - Liễu ám hoa minh 22/12/2013
753 Chương 753 Bách Luyện Thành Tiên - Đóng băng lão quái 22/12/2013
754 Chương 754 Bách Luyện Thành Tiên - Lâm Hiên suy yếu 22/12/2013
755 Chương 755 Bách Luyện Thành Tiên - Sơn cùng thủy tận 22/12/2013
756 Chương 756 Bách Luyện Thành Tiên - Vọng Đình Lâu và Hàn Long chân nhân (1) 22/12/2013
757 Chương 757 Bách Luyện Thành Tiên - Vọng Đình Lâu và Hàn Long chân nhân (2) 22/12/2013
758 Chương 758 Bách Luyện Thành Tiên - Du lịch Ma Giới (1) 22/12/2013
759 Chương 759 Bách Luyện Thành Tiên - Du lịch Ma Giới (2) 22/12/2013
760 Chương 760 Bách Luyện Thành Tiên - Du lịch Ma Giới (3) 22/12/2013
761 Chương 761 Bách Luyện Thành Tiên - Chiết xuất Linh Nhũ (1) 22/12/2013
762 Chương 762 Bách Luyện Thành Tiên - Chiết xuất Vạn Niên Linh Nhũ 22/12/2013
763 Chương 763 Bách Luyện Thành Tiên - Thượng phẩm Phân Thần Đan 22/12/2013
764 Chương 764 Bách Luyện Thành Tiên - Tiến giai Động Huyền hậu kỳ 22/12/2013
765 Chương 765 Bách Luyện Thành Tiên - Tiến giai Động Huyền hậu kỳ 22/12/2013
766 Chương 766 Bách Luyện Thành Tiên - Cuồng Sa Thành 22/12/2013
767 Chương 767 Bách Luyện Thành Tiên - Cuồng Sa Thành 22/12/2013
768 Chương 768 Bách Luyện Thành Tiên - Pháp Trận phong ấn 22/12/2013
769 Chương 769 Bách Luyện Thành Tiên - Pháp Trận phong ấn 22/12/2013
770 Chương 770 Bách Luyện Thành Tiên - Cổ Ma Thánh Tổ 22/12/2013
771 Chương 771 Bách Luyện Thành Tiên - Thân phận bạo lộ 22/12/2013
772 Chương 772 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Tuyệt Tiên Tử cùng Đảo Hải Qua 22/12/2013
773 Chương 773 Bách Luyện Thành Tiên - Bảo Xà thủy tổ cùng Thiên Nguyên thánh tổ 22/12/2013
774 Chương 774 Bách Luyện Thành Tiên - Đệ đệ của ma tộc đại thống lĩnh 22/12/2013
775 Chương 775 Bách Luyện Thành Tiên - Vạn xà lệnh 22/12/2013
776 Chương 776 Bách Luyện Thành Tiên - Sa Ma và tin tức 22/12/2013
777 Chương 777 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Hạc Châu và Tu linh giả 22/12/2013
778 Chương 778 Bách Luyện Thành Tiên - Tiên Vân Tông 22/12/2013
779 Chương 779 Bách Luyện Thành Tiên - Đạt được ước muốn 22/12/2013
780 Chương 780 Bách Luyện Thành Tiên - Khổ tu chi sĩ 22/12/2013
781 Chương 781 Bách Luyện Thành Tiên - Thôn phệ Bách Linh ma hỏa 22/12/2013
782 Chương 782 Bách Luyện Thành Tiên - Tám mươi năm 22/12/2013
783 Chương 783 Bách Luyện Thành Tiên - Lâm Hiên xuất quan 22/12/2013
784 Chương 784 Bách Luyện Thành Tiên - Thu hoạch ngoài ý muốn 22/12/2013
785 Chương 785 Bách Luyện Thành Tiên - Linh Nguyên cốc 22/12/2013
786 Chương 786 Bách Luyện Thành Tiên - Hai Năm 22/12/2013
787 Chương 787 Bách Luyện Thành Tiên - Long Viêm Thảo 22/12/2013
788 Chương 788 Bách Luyện Thành Tiên - Gặp lại Thông Vũ chân nhân 22/12/2013
789 Chương 789 Bách Luyện Thành Tiên - Viện thủ 22/12/2013
790 Chương 790 Bách Luyện Thành Tiên - Địch nhân ẩn nấp 22/12/2013
791 Chương 791 Bách Luyện Thành Tiên - Dương chi điểu 22/12/2013
792 Chương 792 Bách Luyện Thành Tiên - Hai nhược điểm 22/12/2013
793 Chương 793 Bách Luyện Thành Tiên - Hóa kiếm vi ti võng kiếm 22/12/2013
794 Chương 794 Bách Luyện Thành Tiên - Linh mạch xuất hiện 22/12/2013
795 Chương 795 Bách Luyện Thành Tiên - Tam ma không may 22/12/2013
796 Chương 796 Bách Luyện Thành Tiên - Trận pháp liên hoàn 22/12/2013
797 Chương 797 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên triệu 22/12/2013
798 Chương 798 Bách Luyện Thành Tiên - Tôm tép nhãi nhép 22/12/2013
799 Chương 799 Bách Luyện Thành Tiên - Cổ ma Phân Thần kỳ 22/12/2013
800 Chương 800 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Lam song ma 22/12/2013
801 Chương 801 Bách Luyện Thành Tiên - Hai lựa chọn 22/12/2013
802 Chương 802 Bách Luyện Thành Tiên - Đào ngũ 22/12/2013
803 Chương 803 Bách Luyện Thành Tiên - Tiến giai phân thần kỳ (Thượng) 22/12/2013
804 Chương 804 Bách Luyện Thành Tiên - Tiến giai phân thần kỳ (Trung) 22/12/2013
805 Chương 805 Bách Luyện Thành Tiên - Tiến giai Phân Thần kỳ (hạ) 22/12/2013
806 Chương 806 Bách Luyện Thành Tiên - Nghìn cân treo sợi tóc tấn cấp 22/12/2013
807 Chương 807 Bách Luyện Thành Tiên - Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà 22/12/2013
808 Chương 808 Bách Luyện Thành Tiên - Hắc Thủy Tu La Đao 22/12/2013
809 Chương 809 Bách Luyện Thành Tiên - Cự kiếm thuật 22/12/2013
810 Chương 810 Bách Luyện Thành Tiên - Cửu Cung Tu Du hiển thần thông 22/12/2013
811 Chương 811 Bách Luyện Thành Tiên - Không gian chi lực 22/12/2013
812 Chương 812 Bách Luyện Thành Tiên - Gậy ông đập lưng ông 22/12/2013
813 Chương 813 Bách Luyện Thành Tiên - Di hình hoán vị 22/12/2013
814 Chương 814 Bách Luyện Thành Tiên - Đại tu sĩ 22/12/2013
815 Chương 815 Bách Luyện Thành Tiên - Nuông chiều cho hư 22/12/2013
816 Chương 816 Bách Luyện Thành Tiên - Quỳnh tương ngọc lộ 22/12/2013
817 Chương 817 Bách Luyện Thành Tiên - Ngọc La Phong lại hiển thần thông 22/12/2013
818 Chương 818 Bách Luyện Thành Tiên - Tàn hồn 22/12/2013
819 Chương 819 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Nguyên Thánh Tổ hóa thân 22/12/2013
820 Chương 820 Bách Luyện Thành Tiên - Xuất thủ cứu giúp 22/12/2013
821 Chương 821 Bách Luyện Thành Tiên - Thật giả khó phân 22/12/2013
822 Chương 822 Bách Luyện Thành Tiên - Sơn cốc và trận pháp ẩn nấp 22/12/2013
823 Chương 823 Bách Luyện Thành Tiên - Nửa bức tàng bảo đồ 22/12/2013
824 Chương 824 Bách Luyện Thành Tiên - Sơn Nhạc Kim Ô Đồ 22/12/2013
825 Chương 825 Bách Luyện Thành Tiên - Bế quan ngắn 22/12/2013
826 Chương 826 Bách Luyện Thành Tiên - Tuyết Nha Thành truyền tống trận 22/12/2013
827 Chương 827 Bách Luyện Thành Tiên - Lôi Ưng Bang 22/12/2013
828 Chương 828 Bách Luyện Thành Tiên - Đoạt lại tổng đà 22/12/2013
829 Chương 829 Bách Luyện Thành Tiên - Tàng bảo đồ hoàn chỉnh 22/12/2013
830 Chương 830 Bách Luyện Thành Tiên - Đây mới gọi là di sơn đảo hải 22/12/2013
831 Chương 831 Bách Luyện Thành Tiên - Khí thế đáng sợ 22/12/2013
832 Chương 832 Bách Luyện Thành Tiên - Diệu kế thoát thân 22/12/2013
833 Chương 833 Bách Luyện Thành Tiên - Ly khai Thiên Hạc Châu 22/12/2013
834 Chương 834 Bách Luyện Thành Tiên - Chiết xuất Phượng Hoàng Chân huyết 22/12/2013
835 Chương 835 Bách Luyện Thành Tiên - Phượng Hoàng Niết Bàn 22/12/2013
836 Chương 836 Bách Luyện Thành Tiên - Lam Sắc Tinh Hải và Mặc Nguyệt Thiên Vu quyết 22/12/2013
837 Chương 837 Bách Luyện Thành Tiên - Tung tích Nguyệt Nhi và Cửu Thiên Thần La Tướng 22/12/2013
838 Chương 838 Bách Luyện Thành Tiên - Luyện hóa chân linh chi huyết chỗ tốt 22/12/2013
839 Chương 839 Bách Luyện Thành Tiên - Chân linh Pháp tướng áo giáp 22/12/2013
840 Chương 840 Bách Luyện Thành Tiên - Kiểm kê bảo vật 22/12/2013
841 Chương 841 Bách Luyện Thành Tiên - Điền Tiểu Kiếm buồn vui lẫn lộn 22/12/2013
842 Chương 842 Bách Luyện Thành Tiên - Băng Viêm Cốc 22/12/2013
843 Chương 843 Bách Luyện Thành Tiên - Hạt Vĩ Thượng Nhân 22/12/2013
844 Chương 844 Bách Luyện Thành Tiên - Đón Dâu 22/12/2013
845 Chương 845 Bách Luyện Thành Tiên - Lai giả bất thiện 22/12/2013
846 Chương 846 Bách Luyện Thành Tiên - Lôi Bằng Lệnh và Ngọc Toái Phù 22/12/2013
847 Chương 847 Bách Luyện Thành Tiên - Lật lọng 22/12/2013
848 Chương 848 Bách Luyện Thành Tiên - Giả trư ăn thịt hổ cảnh giới cao nhất 22/12/2013
849 Chương 849 Bách Luyện Thành Tiên - Hư ảnh ma tượng 22/12/2013
850 Chương 850 Bách Luyện Thành Tiên - Một mũi tên trúng hai đích 22/12/2013
851 Chương 851 Bách Luyện Thành Tiên - Phúc cũng là họa 22/12/2013
852 Chương 852 Bách Luyện Thành Tiên - Anh hùng cứu mỹ nhân 22/12/2013
853 Chương 853 Bách Luyện Thành Tiên - Tiến vào Băng Viêm Cốc 22/12/2013
854 Chương 854 Bách Luyện Thành Tiên - Băng hỏa cổ thú 22/12/2013
855 Chương 855 Bách Luyện Thành Tiên - Dung nham tuyết liên 22/12/2013
856 Chương 856 Bách Luyện Thành Tiên - Điền Tiểu Kiếm và tu sĩ thần bí 22/12/2013
857 Chương 857 Bách Luyện Thành Tiên - Khí lực bạt núi 22/12/2013
858 Chương 858 Bách Luyện Thành Tiên - Thế sự biến ảo 22/12/2013
859 Chương 859 Bách Luyện Thành Tiên - Bảo vật cùng bẫy rập 22/12/2013
860 Chương 860 Bách Luyện Thành Tiên - Sương mù dày đặc 22/12/2013
861 Chương 861 Bách Luyện Thành Tiên - Chân tướng bảo tàng 22/12/2013
862 Chương 862 Bách Luyện Thành Tiên - Lâm Hiên chật vật không chịu nổi 22/12/2013
863 Chương 863 Bách Luyện Thành Tiên - Chỗ đáng sợ của Băng Viêm Cốc 22/12/2013
864 Chương 864 Bách Luyện Thành Tiên - Lâm Hiên gặp lại Điền Tiểu Kiếm 22/12/2013
865 Chương 865 Bách Luyện Thành Tiên - Hai tiểu hồ ly 22/12/2013
866 Chương 866 Bách Luyện Thành Tiên - Tình thế biến ảo 22/12/2013
867 Chương 867 Bách Luyện Thành Tiên - Tam đại hóa thân 22/12/2013
868 Chương 868 Bách Luyện Thành Tiên - Thần kỳ chân linh áo giáp 22/12/2013
869 Chương 869 Bách Luyện Thành Tiên - Trăm kế diệt địch 22/12/2013
870 Chương 870 Bách Luyện Thành Tiên - Hóa thân Thiên nguyên Thánh Tổ vẫn lạc 22/12/2013
871 Chương 871 Bách Luyện Thành Tiên - Nghiệt long tái xuất 22/12/2013
872 Chương 872 Bách Luyện Thành Tiên - Lâm Hiên giận dữ 22/12/2013
873 Chương 873 Bách Luyện Thành Tiên - Đại thần thông 22/12/2013
874 Chương 874 Bách Luyện Thành Tiên - Đấu pháp kịch liệt 22/12/2013
875 Chương 875 Bách Luyện Thành Tiên - Thực lực cường địch tăng vọt 22/12/2013
876 Chương 876 Bách Luyện Thành Tiên - Tạm thời thoát hiểm 22/12/2013
877 Chương 877 Bách Luyện Thành Tiên - Linh cốt Lôi Bằng 22/12/2013
878 Chương 878 Bách Luyện Thành Tiên - Cường địch vẫn lạc 22/12/2013
879 Chương 879 Bách Luyện Thành Tiên - Lôi Bằng và Tiểu mao cầu 22/12/2013
880 Chương 880 Bách Luyện Thành Tiên - Phượng Hoàng chi hỏa lĩnh vực 22/12/2013
881 Chương 881 Bách Luyện Thành Tiên - Chuyển nguy thành an 22/12/2013
882 Chương 882 Bách Luyện Thành Tiên - Tuyết Hoa Thánh tổ cùng Hàn Loa Tiên tử 22/12/2013
883 Chương 883 Bách Luyện Thành Tiên - Gặp thoáng qua 22/12/2013
884 Chương 884 Bách Luyện Thành Tiên - Ly khai Ma Giới 22/12/2013
885 Chương 885 Bách Luyện Thành Tiên - Trở lại Linh giới 22/12/2013
886 Chương 886 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Hà quận và Thụ Tiên Thành 22/12/2013
887 Chương 887 Bách Luyện Thành Tiên - Thanh Linh Tôn Giả 22/12/2013
888 Chương 888 Bách Luyện Thành Tiên - Trời ban cơ hội tốt 22/12/2013
889 Chương 889 Bách Luyện Thành Tiên - Ước hẹn Vọng Không Sơn 22/12/2013
890 Chương 890 Bách Luyện Thành Tiên - Họa diệt môn của Vân Ẩn Tông 22/12/2013
891 Chương 891 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Tuyệt môn 22/12/2013
892 Chương 892 Bách Luyện Thành Tiên - Vọng Sầu Cốc 22/12/2013
893 Chương 893 Bách Luyện Thành Tiên - Ma giới kỳ độc 22/12/2013
894 Chương 894 Bách Luyện Thành Tiên - Hồng nhan họa thủy 22/12/2013
895 Chương 895 Bách Luyện Thành Tiên - Quyết đấu ở Tinh Nguyệt Thành 22/12/2013
896 Chương 896 Bách Luyện Thành Tiên - Một mũi tên hạ hai chim 22/12/2013
897 Chương 897 Bách Luyện Thành Tiên - Bắc Minh quận 22/12/2013
898 Chương 898 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Ngoại ma đầu 22/12/2013
899 Chương 899 Bách Luyện Thành Tiên - Nghe danh không bằng gặp mặt 22/12/2013
900 Chương 900 Bách Luyện Thành Tiên - Bốn Đại Trưởng lão 22/12/2013
901 Chương 901 Bách Luyện Thành Tiên - Chủ quan khinh địch 22/12/2013
902 Chương 902 Bách Luyện Thành Tiên - Ngàn vạn Hóa thân 22/12/2013
903 Chương 903 Bách Luyện Thành Tiên - Công phòng nhất thể 22/12/2013
904 Chương 904 Bách Luyện Thành Tiên - Thân thể bất tử 22/12/2013
905 Chương 905 Bách Luyện Thành Tiên - Lâm Hiên lâm vào đại nguy cơ 22/12/2013
906 Chương 906 Bách Luyện Thành Tiên - Tân Bách Long Chi Nha 22/12/2013
907 Chương 907 Bách Luyện Thành Tiên - Bách Bảo đều xuất hiện 22/12/2013
908 Chương 908 Bách Luyện Thành Tiên - Nghịch chuyển không thể tưởng tượng nổi 22/12/2013
909 Chương 909 Bách Luyện Thành Tiên - Cửu Thiên Tiên Lộ 22/12/2013
910 Chương 910 Bách Luyện Thành Tiên - Đánh cược lần cuối cùng 22/12/2013
911 Chương 911 Bách Luyện Thành Tiên - Thắng bại 22/12/2013
912 Chương 912 Bách Luyện Thành Tiên - Dương danh lập vạn 22/12/2013
913 Chương 913 Bách Luyện Thành Tiên - Uy chấn Hàn Long giới 22/12/2013
914 Chương 914 Bách Luyện Thành Tiên - Bắc Hải Chân Quân 22/12/2013
915 Chương 915 Bách Luyện Thành Tiên - Tồn tại Độ Kiếp kỳ 22/12/2013
916 Chương 916 Bách Luyện Thành Tiên - Nhận lầm bảo vật 22/12/2013
917 Chương 917 Bách Luyện Thành Tiên - Công phu sư tử ngoạm 22/12/2013
918 Chương 918 Bách Luyện Thành Tiên - Tay không bắt Bạch Lang 22/12/2013
919 Chương 919 Bách Luyện Thành Tiên - Trở lại Vân Ẩn Tông 22/12/2013
920 Chương 920 Bách Luyện Thành Tiên - Đây là bảo vật gì? 22/12/2013
921 Chương 921 Bách Luyện Thành Tiên - Dung hợp Thủy thuộc tính 22/12/2013
922 Chương 922 Bách Luyện Thành Tiên - Ba thuộc tính của Cửu Cung Tu Du Kiếm 22/12/2013
923 Chương 923 Bách Luyện Thành Tiên - Thân Ngoại Hóa Thân và Thân Nội Hóa Thân 22/12/2013
924 Chương 924 Bách Luyện Thành Tiên - Liễu ám hoa minh 22/12/2013
925 Chương 925 Bách Luyện Thành Tiên - Băng Hải Giới 22/12/2013
926 Chương 926 Bách Luyện Thành Tiên - Mười đại tông môn 22/12/2013
927 Chương 927 Bách Luyện Thành Tiên - Băng nguyên Tuyết Hồ 22/12/2013
928 Chương 928 Bách Luyện Thành Tiên - Yêu tộc không may 22/12/2013
929 Chương 929 Bách Luyện Thành Tiên - Phiêu Miểu Tiên Cung 22/12/2013
930 Chương 930 Bách Luyện Thành Tiên - Hàn Băng lão tổ 22/12/2013
931 Chương 931 Bách Luyện Thành Tiên - Lão giả thần bí 22/12/2013
932 Chương 932 Bách Luyện Thành Tiên - Không hiểu ra sao 22/12/2013
933 Chương 933 Bách Luyện Thành Tiên - Tự Nhiên Tiên Pháp 22/12/2013
934 Chương 934 Bách Luyện Thành Tiên - Tất cả đều trong kế hoạch 22/12/2013
935 Chương 935 Bách Luyện Thành Tiên - Tiến vào băng nguyên 22/12/2013
936 Chương 936 Bách Luyện Thành Tiên - Vận khí không tệ 22/12/2013
937 Chương 937 Bách Luyện Thành Tiên - Gặp nguy hiểm 22/12/2013
938 Chương 938 Bách Luyện Thành Tiên - Dơi Tuyết 22/12/2013
939 Chương 939 Bách Luyện Thành Tiên - Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt 22/12/2013
940 Chương 940 Bách Luyện Thành Tiên - Âm mưu của Yêu Tộc 22/12/2013
941 Chương 941 Bách Luyện Thành Tiên - Tụ họp một lần nữa 22/12/2013
942 Chương 942 Bách Luyện Thành Tiên - Động phủ Linh Hoa Tiên Tử 22/12/2013
943 Chương 943 Bách Luyện Thành Tiên - Linh Thụ tu sĩ 22/12/2013
944 Chương 944 Bách Luyện Thành Tiên - Hà Thủ Ô thông linh 22/12/2013
945 Chương 945 Bách Luyện Thành Tiên - Ngũ Độc Bích Tàm Cổ 22/12/2013
946 Chương 946 Bách Luyện Thành Tiên - Huynh muội tương tàn 22/12/2013
947 Chương 947 Bách Luyện Thành Tiên - Chim sẻ núp đằng sau 22/12/2013
948 Chương 948 Bách Luyện Thành Tiên - Bại lộ hành tung 22/12/2013
949 Chương 949 Bách Luyện Thành Tiên - Tân Cửu Cung Tu Du Kiếm 22/12/2013
950 Chương 950 Bách Luyện Thành Tiên - Tiên Kiếm lộ thần uy 22/12/2013
951 Chương 951 Bách Luyện Thành Tiên - Lệnh Hồ Hương Nhi 22/12/2013
952 Chương 952 Bách Luyện Thành Tiên - Giật mình tỉnh mộng 22/12/2013
953 Chương 953 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Yêu đan 22/12/2013
954 Chương 954 Bách Luyện Thành Tiên - Truy đuổi và xảo ngộ 22/12/2013
955 Chương 955 Bách Luyện Thành Tiên - Băng Hùng Vương 22/12/2013
956 Chương 956 Bách Luyện Thành Tiên - Đa Tí Hùng 22/12/2013
957 Chương 957 Bách Luyện Thành Tiên - Hậu duệ Kim Ô 22/12/2013
958 Chương 958 Bách Luyện Thành Tiên - Tất cả đều trong tính toán 22/12/2013
959 Chương 959 Bách Luyện Thành Tiên - Bí mật của Yêu tộc 22/12/2013
960 Chương 960 Bách Luyện Thành Tiên - Hỗn Độn Thái Âm chi khí 22/12/2013
961 Chương 961 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Vu Thần Nữ và cảnh giới đại thành của Huyễn Linh Thiên Hỏa 22/12/2013
962 Chương 962 Bách Luyện Thành Tiên - Chân Tiên cường đại 22/12/2013
963 Chương 963 Bách Luyện Thành Tiên - Thiện giả bất lai 22/12/2013
964 Chương 964 Bách Luyện Thành Tiên - Hóa thân của Huyền Băng lão tổ 22/12/2013
965 Chương 965 Bách Luyện Thành Tiên - Từng bước ép sát 22/12/2013
966 Chương 966 Bách Luyện Thành Tiên - Xuất khẩu cuồng ngôn 22/12/2013
967 Chương 967 Bách Luyện Thành Tiên - Thỉnh tướng không bằng khích tướng 22/12/2013
968 Chương 968 Bách Luyện Thành Tiên - Cuối cùng là ai khinh địch? 22/12/2013
969 Chương 969 Bách Luyện Thành Tiên - Đấu trí lại đấu lực 22/12/2013
970 Chương 970 Bách Luyện Thành Tiên - Pháp thuật quỷ dị 22/12/2013
971 Chương 971 Bách Luyện Thành Tiên - Không nhìn thấy đối thủ 22/12/2013
972 Chương 972 Bách Luyện Thành Tiên - Lĩnh vực 22/12/2013
973 Chương 973 Bách Luyện Thành Tiên - Bị nhìn thấu ảo diệu 22/12/2013
974 Chương 974 Bách Luyện Thành Tiên - Chuyển bại thành thắng 22/12/2013
975 Chương 975 Bách Luyện Thành Tiên - Bộc lộ hết tâm cơ 22/12/2013
976 Chương 976 Bách Luyện Thành Tiên - Thế như chẻ tre 22/12/2013
977 Chương 977 Bách Luyện Thành Tiên - Hoa rơi nước chảy 22/12/2013
978 Chương 978 Bách Luyện Thành Tiên - Lâm Hiên đại triển thần uy 22/12/2013
979 Chương 979 Bách Luyện Thành Tiên - Lục Vĩ Linh Hồ 22/12/2013
980 Chương 980 Bách Luyện Thành Tiên - Ngũ thải tường vân 22/12/2013
981 Chương 981 Bách Luyện Thành Tiên - Tam thuộc tính Bách Long Chi Nha 22/12/2013
982 Chương 982 Bách Luyện Thành Tiên - Cầu xin tha thứ 22/12/2013
983 Chương 983 Bách Luyện Thành Tiên - Tuyết Hồ Tộc thay da đổi thịt 22/12/2013
984 Chương 984 Bách Luyện Thành Tiên - Uy chấn Băng Hải giới 22/12/2013
985 Chương 985 Bách Luyện Thành Tiên - Phiêu Miểu Cửu Tiên đan 22/12/2013
986 Chương 986 Bách Luyện Thành Tiên - Vô Biên hải cùng Phiêu Miểu Tiên Cung 22/12/2013
987 Chương 987 Bách Luyện Thành Tiên - Huyết Thiềm Thượng Nhân 22/12/2013
988 Chương 988 Bách Luyện Thành Tiên - Cửu Tiên Phường 22/12/2013
989 Chương 989 Bách Luyện Thành Tiên - Thính Phong các 22/12/2013
990 Chương 990 Bách Luyện Thành Tiên - Tiên Khách Cư 22/12/2013
991 Chương 991 Bách Luyện Thành Tiên - Tìm kiếm phàm nhân 22/12/2013
992 Chương 992 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên Hương Linh Tê đan 22/12/2013
993 Chương 993 Bách Luyện Thành Tiên - Giả heo ăn thịt hổ 22/12/2013
994 Chương 994 Bách Luyện Thành Tiên - Hóa thân của Điền Tiểu Kiếm 22/12/2013
995 Chương 995 Bách Luyện Thành Tiên - Vận khí không tệ 22/12/2013
996 Chương 996 Bách Luyện Thành Tiên - Thuận lợi lẻn vào 22/12/2013
997 Chương 997 Bách Luyện Thành Tiên - Ẩn Hiệp cốc 22/12/2013
998 Chương 998 Bách Luyện Thành Tiên - Bảo vật trấn cung kỳ lạ 22/12/2013
999 Chương 999 Bách Luyện Thành Tiên - Linh Miểu viên 22/12/2013
1000 Chương 1000 Bách Luyện Thành Tiên - Hiểu rõ chân tướng 22/12/2013
1001 Chương 1001 Bách Luyện Thành Tiên - Thiếu nữ Phân Thần kỳ 22/12/2013
1002 Chương 1002 Bách Luyện Thành Tiên - Biến cố ngoài ý muốn 22/12/2013
1003 Chương 1003 Bách Luyện Thành Tiên - Khinh người quá đáng 22/12/2013
1004 Chương 1004 Bách Luyện Thành Tiên - Diệu kế diệt ma 22/12/2013
1005 Chương 1005 Bách Luyện Thành Tiên - Phong Linh trụ 22/12/2013
1006 Chương 1006 Bách Luyện Thành Tiên - Phong ấn không gian 22/12/2013
1007 Chương 1007 Bách Luyện Thành Tiên - Yêu tinh thạch 22/12/2013
1008 Chương 1008 Bách Luyện Thành Tiên - Không gian kỳ quái 22/12/2013
1009 Chương 1009 Bách Luyện Thành Tiên - Pho tượng ngọc thạch 22/12/2013
1010 Chương 1010 Bách Luyện Thành Tiên - Linh dược xuất thế 22/12/2013
1011 Chương 1011 Bách Luyện Thành Tiên - Hóa Kiếp Đan 22/12/2013
1012 Chương 1012 Bách Luyện Thành Tiên - Vực Ngoại Thiên Ma 22/12/2013
1013 Chương 1013 Bách Luyện Thành Tiên - Lập tức diệt sát 22/12/2013
1014 Chương 1014 Bách Luyện Thành Tiên - Âm Ba công 22/12/2013
1015 Chương 1015 Bách Luyện Thành Tiên - Linh Hư vẫn lạc 22/12/2013
1016 Chương 1016 Bách Luyện Thành Tiên - Đoạt bảo rồi chạy trốn 22/12/2013
1017 Chương 1017 Bách Luyện Thành Tiên - Tương kế tựu kế 22/12/2013
1018 Chương 1018 Bách Luyện Thành Tiên - Bắt tay giảng hòa 22/12/2013
1019 Chương 1019 Bách Luyện Thành Tiên - Phàm nhân thánh thể 22/12/2013
1020 Chương 1020 Bách Luyện Thành Tiên - Phàm nhân cũng có thể tu tiên 22/12/2013
1021 Chương 1021 Bách Luyện Thành Tiên - Huyền Thiên Linh Bảo 22/12/2013
1022 Chương 1022 Bách Luyện Thành Tiên - Cầu sinh trong hiểm cảnh 22/12/2013
1023 Chương 1023 Bách Luyện Thành Tiên - Ác thú cùng Giao Long 22/12/2013
1024 Chương 1024 Bách Luyện Thành Tiên - binh bất yếm trá 22/12/2013
1025 Chương 1025 Bách Luyện Thành Tiên - diệu kế diệt ma 22/12/2013
1026 Chương 1026 Bách Luyện Thành Tiên - mưu đồ bảo tàng 22/12/2013
1027 Chương 1027 Bách Luyện Thành Tiên - trở lại phiên miễu tiên cung 22/12/2013
1028 Chương 1028 Bách Luyện Thành Tiên - Tai họa ngầm của Huyễn Linh Thiên Hỏa 22/12/2013
1029 Chương 1029 Bách Luyện Thành Tiên - tâm ma chi hỏa 22/12/2013
1030 Chương 1030 Bách Luyện Thành Tiên - lừa dối chúng trưởng lảo 22/12/2013
1031 Chương 1031 Bách Luyện Thành Tiên - điệu hổ ly sơn 22/12/2013
1032 Chương 1032 Bách Luyện Thành Tiên - chương 2571-2573 22/12/2013
1033 Chương 1033 Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2574- 2576 22/12/2013
1034 Chương 1034 Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2577-2578 22/12/2013
1035 Chương 1035 Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2579-2581 22/12/2013
1036 Chương 1036 Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2582 - 2584 22/12/2013
1037 Chương 1037 Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2585 - 2586 22/12/2013
1038 Chương 1038 Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2587 - 2588 22/12/2013
1039 Chương 1039 Bách Luyện Thành Tiên - phân thân đào ngột vẫn lạc (1) 22/12/2013
1040 Chương 1040 Bách Luyện Thành Tiên - phân thân đào ngột vẫn lạc (2) 22/12/2013
1041 Chương 1041 Bách Luyện Thành Tiên - phân thân đào ngột vẫn lạc (3) 22/12/2013
1042 Chương 1042 Bách Luyện Thành Tiên - Tông môn khởi lạc (1) 22/12/2013
1043 Chương 1043 Bách Luyện Thành Tiên - Tông môn khởi lạc (2) 22/12/2013
1044 Chương 1044 Bách Luyện Thành Tiên - Mơ ước của cửu cung tu du kiếm chín thuộc tính (1) 22/12/2013
1045 Chương 1045 Bách Luyện Thành Tiên - Mơ ước của cửu cung tu du kiếm chín thuộc tính (2) 22/12/2013
1046 Chương 1046 Bách Luyện Thành Tiên - Công chúa Tân Nguyệt, quả Bàn Đào và cơ hội tiến cấp(1) 22/12/2013
1047 Chương 1047 Bách Luyện Thành Tiên - Công chúa Tân Nguyệt, quả Bàn Đào và cơ hội tiến cấp(2) 22/12/2013
1048 Chương 1048 Bách Luyện Thành Tiên - Chiết xuất Bàn Đào(1) 22/12/2013
1049 Chương 1049 Bách Luyện Thành Tiên - Chiết xuất Bàn Đào(2) 22/12/2013
1050 Chương 1050 Bách Luyện Thành Tiên - Thời gian thấm thoắt trăm năm (1) 22/12/2013
1051 Chương 1051 Bách Luyện Thành Tiên - Thời gian thấm thoắt trăm năm (2) 22/12/2013
1052 Chương 1052 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên tượng và Linh Khí Quán Thể (1) 22/12/2013
1053 Chương 1053 Bách Luyện Thành Tiên - Thiên tượng và Linh Khí Quán Thể (2) 22/12/2013
1054 Chương 1054 Bách Luyện Thành Tiên - lâm hiên xuất quan (1) 22/12/2013
1055 Chương 1055 Bách Luyện Thành Tiên - lâm hiên xuất quan (2) 22/12/2013
1056 Chương 1056 Bách Luyện Thành Tiên - Lâm Hiên kết thiện duyên(1) 22/12/2013
1057 Chương 1057 Bách Luyện Thành Tiên - Lâm Hiên kết thiện duyên(2) 22/12/2013
1058 Chương 1058 Bách Luyện Thành Tiên - Tê Lôi Cổ kính, Linh Quyết đỉnh cùng Thượng Cổ pháp thuật(1) 22/12/2013
1059 Chương 1059 Bách Luyện Thành Tiên - Tê Lôi Cổ kính, Linh Quyết đỉnh cùng Thượng Cổ pháp thuật(2) 22/12/2013
1060 Chương 1060 Bách Luyện Thành Tiên - vui mừng gặp lại (1) 22/12/2013
1061 Chương 1061 Bách Luyện Thành Tiên - vui mừng gặp lại (2) 22/12/2013
1062 Chương 1062 Bách Luyện Thành Tiên - Anh hùng cứu mỹ nhân(1) 22/12/2013
1063 Chương 1063 Bách Luyện Thành Tiên - Anh hùng cứu mỹ nhân(2) 22/12/2013
1064 Chương 1064 Bách Luyện Thành Tiên - Luyện hóa Hỗn Độn Thái Âm chi khí 22/12/2013
1065 Chương 1065 Bách Luyện Thành Tiên - Luyện hóa Hỗn Độn Thái Âm chi khí (2) 22/12/2013
1066 Chương 1066 Bách Luyện Thành Tiên - Lại gặp phân thân Đào Ngột(1) 22/12/2013
1067 Chương 1067 Bách Luyện Thành Tiên - Lại gặp phân thân Đào Ngột(2) 22/12/2013
1068 Chương 1068 Bách Luyện Thành Tiên - vận kha cơ trí (1) 22/12/2013
1069 Chương 1069 Bách Luyện Thành Tiên - vận kha cơ trí (2) 22/12/2013
1070 Chương 1070 Bách Luyện Thành Tiên - Lưu Tinh Hỏa Vũ (1) 22/12/2013
1071 Chương 1071 Bách Luyện Thành Tiên - Lưu Tinh Hỏa Vũ (2) 22/12/2013
1072 Chương 1072 Bách Luyện Thành Tiên - uy lực của cửu tinh liên châu(1) 22/12/2013
1073 Chương 1073 Bách Luyện Thành Tiên - uy lực của cửu tinh liên châu(2) 22/12/2013
1074 Chương 1074 Bách Luyện Thành Tiên - thời gian pháp tắc (1) 22/12/2013
1075 Chương 1075 Bách Luyện Thành Tiên - thời gian pháp tắc (2) 22/12/2013
1076 Chương 1076 Bách Luyện Thành Tiên - cửu vĩ thiên hồ (1) 22/12/2013
1077 Chương 1077 Bách Luyện Thành Tiên - cửu vĩ thiên hồ (2) 22/12/2013
1078 Chương 1078 Bách Luyện Thành Tiên - Hy vọng siêu việt Cửu Vĩ thiên hồ cùng Huyền Thiên Linh Bảo(1) 22/12/2013
1079 Chương 1079 Bách Luyện Thành Tiên - Hy vọng siêu việt Cửu Vĩ thiên hồ cùng Huyền Thiên Linh Bảo(2) 22/12/2013
1080 Chương 1080 Bách Luyện Thành Tiên - lôi lân tông 1 22/12/2013
1081 Chương 1081 Bách Luyện Thành Tiên - lôi lân tông 2 22/12/2013
1082 Chương 1082 Bách Luyện Thành Tiên - chương 2632 22/12/2013
1083 Chương 1083 Bách Luyện Thành Tiên - chương 2633 22/12/2013
1084 Chương 1084 Bách Luyện Thành Tiên - Cực Phẩm khoáng mạch cùng Khu Hỏa thuật 1 22/12/2013
1085 Chương 1085 Bách Luyện Thành Tiên - Cực Phẩm khoáng mạch cùng Khu Hỏa thuật 2 22/12/2013
1086 Chương 1086 Bách Luyện Thành Tiên - chương 2636 22/12/2013
1087 Chương 1087 Bách Luyện Thành Tiên - Dễ dàng thủ thắng 2 22/12/2013
1088 Chương 1088 Bách Luyện Thành Tiên - Động phủ mới cùng Thân Nội Hóa Thân(1) 22/12/2013
1089 Chương 1089 Bách Luyện Thành Tiên - Động phủ mới cùng Thân Nội Hóa Thân(2) 22/12/2013
1090 Chương 1090 Bách Luyện Thành Tiên - Hóa thân cường đại và Tuyết Ảnh Chân Ma công 1 22/12/2013
1091 Chương 1091 Bách Luyện Thành Tiên - Hóa thân cường đại và Tuyết Ảnh Chân Ma công 2 22/12/2013
1092 Chương 1092 Bách Luyện Thành Tiên - thiên duyến song ma 22/12/2013
1093 Chương 1093 Bách Luyện Thành Tiên - thiên duyến song ma (2) 22/12/2013
1094 Chương 1094 Bách Luyện Thành Tiên - tông môn đại loạn 1 22/12/2013
1095 Chương 1095 Bách Luyện Thành Tiên - tông môn đại loạn 2 22/12/2013
1096 Chương 1096 Bách Luyện Thành Tiên - một quyền miễu sát 1 22/12/2013
1097 Chương 1097 Bách Luyện Thành Tiên - một quyền miễu sát 2 22/12/2013
1098 Chương 1098 Bách Luyện Thành Tiên - Chân tướng sự tình 22/12/2013
1099 Chương 1099 Bách Luyện Thành Tiên - Chân tướng sự tình 2 22/12/2013
1100 Chương 1100 Bách Luyện Thành Tiên - Ba phái hợp mưu và Thiên Diễn sơn mạch 22/12/2013
1101 Chương 1101 Bách Luyện Thành Tiên - Ba phái hợp mưu và Thiên Diễn sơn mạch 2 22/12/2013
1102 Chương 1102 Bách Luyện Thành Tiên - Cạm bẫy 22/12/2013
1103 Chương 1103 Bách Luyện Thành Tiên - Cạm bẫy 2 22/12/2013
1104 Chương 1104 Bách Luyện Thành Tiên - Uy lực của hỏa diễm 22/12/2013
1105 Chương 1105 Bách Luyện Thành Tiên - Uy lực của hỏa diễm 2 22/12/2013
1106 Chương 1106 Bách Luyện Thành Tiên - Thanh lý môn hộ 22/12/2013
1107 Chương 1107 Bách Luyện Thành Tiên - Thanh lý môn hộ 2 22/12/2013
1108 Chương 1108 Bách Luyện Thành Tiên - Bắt đầu cuộc chiến 22/12/2013
1109 Chương 1109 Bách Luyện Thành Tiên - Bắt đầu cuộc chiến 2 22/12/2013
1110 Chương 1110 Bách Luyện Thành Tiên - Tiên Kiếm sắc bén cùng uy lực Thân Nội Hóa Thân 22/12/2013
1111 Chương 1111 Bách Luyện Thành Tiên - Tiên Kiếm sắc bén cùng uy lực Thân Nội Hóa Thân 2 22/12/2013
1112 Chương 1112 Bách Luyện Thành Tiên - Vạn Quỷ Phệ Hồn 22/12/2013
1113 Chương 1113 Bách Luyện Thành Tiên - Vạn Quỷ Phệ Hồn 2 22/12/2013
1114 Chương 1114 Bách Luyện Thành Tiên - Phá trận cùng truy sát 22/12/2013
1115 Chương 1115 Bách Luyện Thành Tiên - Phá trận cùng truy sát 2 22/12/2013
1116 Chương 1116 Bách Luyện Thành Tiên - Yêu tộc hung hăng càn quấy 22/12/2013
1117 Chương 1117 Bách Luyện Thành Tiên - Yêu tộc hung hăng càn quấy 2 22/12/2013
1118 Chương 1118 Bách Luyện Thành Tiên - Cổ thư, bảo kính và Cuồng Hóa Chi Thể 22/12/2013
1119 Chương 1119 Bách Luyện Thành Tiên - Cổ thư, bảo kính và Cuồng Hóa Chi Thể 2 22/12/2013
1120 Chương 1120 Bách Luyện Thành Tiên - Vang dội cổ kim 22/12/2013
1121 Chương 1121 Bách Luyện Thành Tiên - Vang dội cổ kim 2 22/12/2013
1122 Chương 1122 Bách Luyện Thành Tiên - tin tức kinh người 22/12/2013
1123 Chương 1123 Bách Luyện Thành Tiên - tin tức kinh người 2 22/12/2013
1124 Chương 1124 Bách Luyện Thành Tiên - dũng giả vô địch 22/12/2013
1125 Chương 1125 Bách Luyện Thành Tiên - dũng giả vô địch 2 22/12/2013
1126 Chương 1126 Bách Luyện Thành Tiên - Trừ độc 1 22/12/2013
1127 Chương 1127 Bách Luyện Thành Tiên - Trừ độc 2 22/12/2013
1128 Chương 1128 Bách Luyện Thành Tiên - Trừ độc 3 22/12/2013
1129 Chương 1129 Bách Luyện Thành Tiên - Cường giả trong truyện thuyết 1 22/12/2013
1130 Chương 1130 Bách Luyện Thành Tiên - Cường giả trong truyện thuyết 2 22/12/2013
1131 Chương 1131 Bách Luyện Thành Tiên - Xuất quan 22/12/2013
1132 Chương 1132 Bách Luyện Thành Tiên - Xuất quan (2) 22/12/2013
1133 Chương 1133 Bách Luyện Thành Tiên - tiểu độ kiếp kỳ 22/12/2013
1134 Chương 1134 Bách Luyện Thành Tiên - tiểu độ kiếp kỳ 2 22/12/2013
1135 Chương 1135 Bách Luyện Thành Tiên - ai sợ ai 22/12/2013
1136 Chương 1136 Bách Luyện Thành Tiên - ai sợ ai 2 22/12/2013
1137 Chương 1137 Bách Luyện Thành Tiên - Kiếm hồ lô và Huyễn Âm Thần Lôi (Thượng) 22/12/2013
1138 Chương 1138 Bách Luyện Thành Tiên - Kiếm hồ lô và Huyễn Âm Thần Lôi (Hạ) 22/12/2013
1139 Chương 1139 Bách Luyện Thành Tiên - Vạn Hồn Phiên (Thượng) 22/12/2013
1140 Chương 1140 Bách Luyện Thành Tiên - Vạn Hồn Phiên (Hạ) 22/12/2013
1141 Chương 1141 Bách Luyện Thành Tiên - Đủ loại thần thông 22/12/2013
1142 Chương 1142 Bách Luyện Thành Tiên - Đủ loại thần thông 2 22/12/2013
1143 Chương 1143 Bách Luyện Thành Tiên - Thắng bại 1 22/12/2013
1144 Chương 1144 Bách Luyện Thành Tiên - Thắng bại 2 22/12/2013
1145 Chương 1145 Bách Luyện Thành Tiên - Nộ khí 1 22/12/2013
1146 Chương 1146 Bách Luyện Thành Tiên - Nộ khí 2 22/12/2013
1147 Chương 1147 Bách Luyện Thành Tiên - Cấm hồn thật 1 22/12/2013
1148 Chương 1148 Bách Luyện Thành Tiên - Cấm hồn thật 22/12/2013
1149 Chương 1149 Bách Luyện Thành Tiên - Thu phục Linh Quỷ Tông, Thái Huyền Môn và Thiên Tinh Cốc 1 22/12/2013
1150 Chương 1150 Bách Luyện Thành Tiên - Thu phục Linh Quỷ Tông, Thái Huyền Môn và Thiên Tinh Cốc 2 22/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-bach-luyen-thanh-tien-1034.html