Truyện Tiên Quốc Đại Đế - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Tiên Quốc Đại Đế
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 22/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tiên Quốc Đại Đế
Bạn đang đọc truyện Tiên Quốc Đại Đế của tác giả Quan Kỳ trên trang đọc truyện online. Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng Thiên triều xu thế quét ngang thiên hạ tiên môn! Một cái cường giả tu 'Đế vương chi Đạo', hàng lâm thế giới Tiên môn san sát, làm cho một cái người tu hành hèn mọn thế tục Vương triều, từng bước một đi đến cùng các đại đỉnh cấp Tiên môn bình khởi bình tọa. Vương triều pháp tắc là, trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ, suất thổ tân chẳng lẽ vương thần! Thiên hạ chính thống chỉ có một, hết thảy tiên môn, đều là tổ chức phi pháp!
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tiên Quốc Đại Đế - Chín sao liên tiếp, Thiên Môn mở ra! 22/12/2013
2 Chương 2 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên 22/12/2013
3 Chương 3 Tiên Quốc Đại Đế - Thủ Đoạn 22/12/2013
4 Chương 4 Tiên Quốc Đại Đế - Thân Thế Kiếp Này 22/12/2013
5 Chương 5 Tiên Quốc Đại Đế - Thiên Hạ Ngũ Tu 22/12/2013
6 Chương 6 Tiên Quốc Đại Đế - Một Chữ 'Trấn' 22/12/2013
7 Chương 7 Tiên Quốc Đại Đế - Vũ Khí Không Thể Tưởng Tượng 22/12/2013
8 Chương 8 Tiên Quốc Đại Đế - Cho Ngã Toàn Bộ 22/12/2013
9 Chương 9 Tiên Quốc Đại Đế - Thu Nạp Long Mạch Chi Khí 22/12/2013
10 Chương 10 Tiên Quốc Đại Đế - Lửa Đốt Núi Thúy Vân 22/12/2013
11 Chương 11 Tiên Quốc Đại Đế - Kim Tháp Trấn Yêu Xà 22/12/2013
12 Chương 12 Tiên Quốc Đại Đế - Ăn Yêu Thú 22/12/2013
13 Chương 13 Tiên Quốc Đại Đế - Khách Không Mời Mà Tới 22/12/2013
14 Chương 14 Tiên Quốc Đại Đế - Đấu Chữ 22/12/2013
15 Chương 15 Tiên Quốc Đại Đế - Cưỡng Bức Làm Người Dẫn Đường 22/12/2013
16 Chương 16 Tiên Quốc Đại Đế - Bất Động Minh Vương Ấn 22/12/2013
17 Chương 17 Tiên Quốc Đại Đế - Vào Trận 22/12/2013
18 Chương 18 Tiên Quốc Đại Đế - Hoàng Tuyền Ma Thỏ 22/12/2013
19 Chương 19 Tiên Quốc Đại Đế - Kiếm Ấn (1 2) 22/12/2013
20 Chương 20 Tiên Quốc Đại Đế - Hãm Hại Đinh Ngũ Cốc (1 2) 22/12/2013
21 Chương 21 Tiên Quốc Đại Đế - Lồng Giam Tố Cầu (1 2) 22/12/2013
22 Chương 22 Tiên Quốc Đại Đế - Tinh Khí Phân Thân 22/12/2013
23 Chương 23 Tiên Quốc Đại Đế - Nhập Mộng 22/12/2013
24 Chương 24 Tiên Quốc Đại Đế - Sói (1 2) 22/12/2013
25 Chương 25 Tiên Quốc Đại Đế - Tỉnh Lại Trong Mộng (1) 22/12/2013
26 Chương 26 Tiên Quốc Đại Đế - Luyện Mộng Yểm, Tỉnh Lại (1 2 3) 22/12/2013
27 Chương 27 Tiên Quốc Đại Đế - Tổ Chức Lại Quân Đoàn 22/12/2013
28 Chương 28 Tiên Quốc Đại Đế - Chiến Đinh Ngũ Cốc 22/12/2013
29 Chương 29 Tiên Quốc Đại Đế - Gieo Gió Gặp Bão 22/12/2013
30 Chương 30 Tiên Quốc Đại Đế - Chém Giết Đinh Ngũ Cốc 22/12/2013
31 Chương 31 Tiên Quốc Đại Đế - Phá Quân Tinh 22/12/2013
32 Chương 32 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Vô Địch 22/12/2013
33 Chương 33 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên Bảo Vệ Cháu 22/12/2013
34 Chương 34 Tiên Quốc Đại Đế - Kiếm pháp của Diêm Xuyên 22/12/2013
35 Chương 35 Tiên Quốc Đại Đế - Phá trận. 22/12/2013
36 Chương 36 Tiên Quốc Đại Đế - Đại Diệu Thiên Sư 22/12/2013
37 Chương 37 Tiên Quốc Đại Đế - Độ kiếp 22/12/2013
38 Chương 38 Tiên Quốc Đại Đế - Ý chí của Phá Quân 22/12/2013
39 Chương 39 Tiên Quốc Đại Đế - Lấy được 22/12/2013
40 Chương 40 Tiên Quốc Đại Đế - Việc hoàn thành lui thân 22/12/2013
41 Chương 41 Tiên Quốc Đại Đế - Toàn diện võ trang 22/12/2013
42 Chương 42 Tiên Quốc Đại Đế - Ngọc Đế Kiếm 22/12/2013
43 Chương 43 Tiên Quốc Đại Đế - Mạnh mẽ xông thẳng vào Yến Kinh 22/12/2013
44 Chương 44 Tiên Quốc Đại Đế - Các thế lực của Yến Kinh 22/12/2013
45 Chương 45 Tiên Quốc Đại Đế - Nỗi nhục của Yến Quốc 22/12/2013
46 Chương 46 Tiên Quốc Đại Đế - Cho phép ngươi giết người 22/12/2013
47 Chương 47 Tiên Quốc Đại Đế - Chiến kiếm 22/12/2013
48 Chương 48 Tiên Quốc Đại Đế - Đối Đầu Cao Thủ Khí Cảnh 22/12/2013
49 Chương 49 Tiên Quốc Đại Đế - Ai Không Đầu Hàng, Giết! 22/12/2013
50 Chương 50 Tiên Quốc Đại Đế - Thoái Vị 22/12/2013
51 Chương 51 Tiên Quốc Đại Đế - Tìm người hiền đức 22/12/2013
52 Chương 52 Tiên Quốc Đại Đế - Tinh La Sơn Trang 22/12/2013
53 Chương 53 Tiên Quốc Đại Đế - Đấu cờ với Dịch Phong 22/12/2013
54 Chương 54 Tiên Quốc Đại Đế - Tư cách theo dõi (ván cờ) 22/12/2013
55 Chương 55 Tiên Quốc Đại Đế - Nỗi đau của Độc Cô Kiếm Vương 22/12/2013
56 Chương 56 Tiên Quốc Đại Đế - Tứ Long Củ Trận 22/12/2013
57 Chương 57 Tiên Quốc Đại Đế - Ngôi cửu ngũ 22/12/2013
58 Chương 58 Tiên Quốc Đại Đế - Lừa ta 22/12/2013
59 Chương 59 Tiên Quốc Đại Đế - Thu quan 22/12/2013
60 Chương 60 Tiên Quốc Đại Đế - Phi Thiên điện 22/12/2013
61 Chương 61 Tiên Quốc Đại Đế - Lưu Cẩn câu giờ 22/12/2013
62 Chương 62 Tiên Quốc Đại Đế - Mời chào 22/12/2013
63 Chương 63 Tiên Quốc Đại Đế - Cái chết của Độc sư 22/12/2013
64 Chương 64 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên đến 22/12/2013
65 Chương 65 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên và Mạnh Dung Dung 22/12/2013
66 Chương 66 Tiên Quốc Đại Đế - Viết chữ 22/12/2013
67 Chương 67 Tiên Quốc Đại Đế - Bàn cờ thứ hai 22/12/2013
68 Chương 68 Tiên Quốc Đại Đế - Một bàn đại kỳ 22/12/2013
69 Chương 69 Tiên Quốc Đại Đế - Thuyết phục 22/12/2013
70 Chương 70 Tiên Quốc Đại Đế - Tử cô nương 22/12/2013
71 Chương 71 Tiên Quốc Đại Đế - Vương 22/12/2013
72 Chương 72 Tiên Quốc Đại Đế - Mạnh Dung Dung hận 22/12/2013
73 Chương 73 Tiên Quốc Đại Đế - Sách 22/12/2013
74 Chương 74 Tiên Quốc Đại Đế - Tử cô nương tà môn (thượng) 22/12/2013
75 Chương 75 Tiên Quốc Đại Đế - Tử cô nương tà môn (hạ) 22/12/2013
76 Chương 76 Tiên Quốc Đại Đế - Sắp xếp 22/12/2013
77 Chương 77 Tiên Quốc Đại Đế - ời kinh đến Đại Hà Tông (thượng) 22/12/2013
78 Chương 78 Tiên Quốc Đại Đế - Rời kinh đến Đại Hà Tông (hạ) 22/12/2013
79 Chương 79 Tiên Quốc Đại Đế - Nguyền rủa ứng nhiệm 22/12/2013
80 Chương 80 Tiên Quốc Đại Đế - Tao ngộ chiến 22/12/2013
81 Chương 81 Tiên Quốc Đại Đế - Bị nuốt 22/12/2013
82 Chương 82 Tiên Quốc Đại Đế - Tóc như máu, tính như ma. 22/12/2013
83 Chương 83 Tiên Quốc Đại Đế - Phụ thân là Huyết Ma 22/12/2013
84 Chương 84 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên độ kiếp 22/12/2013
85 Chương 85 Tiên Quốc Đại Đế - Độ kiếp bà nội nó 22/12/2013
86 Chương 86 Tiên Quốc Đại Đế - Q.2 - Chương 52 22/12/2013
87 Chương 87 Tiên Quốc Đại Đế - Trước khi đến Đại Hà tông 22/12/2013
88 Chương 88 Tiên Quốc Đại Đế - Công Đức trì 22/12/2013
89 Chương 89 Tiên Quốc Đại Đế - Chặn đường,giết! 22/12/2013
90 Chương 90 Tiên Quốc Đại Đế - Mãnh mẽ xông Đại Hà Tông! 22/12/2013
91 Chương 91 Tiên Quốc Đại Đế - Lần đầu tiên gặp Phùng Thái Nhiên 22/12/2013
92 Chương 92 Tiên Quốc Đại Đế - Phong chủ Thiên Phong,Diêm Xuyên 22/12/2013
93 Chương 93 Tiên Quốc Đại Đế - Giang Nam 22/12/2013
94 Chương 94 Tiên Quốc Đại Đế - Tự vẫn 22/12/2013
95 Chương 95 Tiên Quốc Đại Đế - Thành công 22/12/2013
96 Chương 96 Tiên Quốc Đại Đế - Di ngôn của Diêm Đào 22/12/2013
97 Chương 97 Tiên Quốc Đại Đế - Dựng bia 22/12/2013
98 Chương 98 Tiên Quốc Đại Đế - Công đức 22/12/2013
99 Chương 99 Tiên Quốc Đại Đế - Kiếm công đức 22/12/2013
100 Chương 100 Tiên Quốc Đại Đế - Giết chết Khí cảnh 22/12/2013
101 Chương 101 Tiên Quốc Đại Đế - Tin đồn công pháp Thiên Cấp 22/12/2013
102 Chương 102 Tiên Quốc Đại Đế - Yêu Thiên Thương 22/12/2013
103 Chương 103 Tiên Quốc Đại Đế - Đấu cầm 22/12/2013
104 Chương 104 Tiên Quốc Đại Đế - Xông lên. 22/12/2013
105 Chương 105 Tiên Quốc Đại Đế - Phá âm tai. 22/12/2013
106 Chương 106 Tiên Quốc Đại Đế - Phụng Âm Dương. 22/12/2013
107 Chương 107 Tiên Quốc Đại Đế - Nhu Nhi 22/12/2013
108 Chương 108 Tiên Quốc Đại Đế - Cường giả tụ tập ngày càng nhiều 22/12/2013
109 Chương 109 Tiên Quốc Đại Đế - Hội hợp 22/12/2013
110 Chương 110 Tiên Quốc Đại Đế - Bắt giữ thích khách (thượng). 22/12/2013
111 Chương 111 Tiên Quốc Đại Đế - Bắt giữ thích khách (hạ). 22/12/2013
112 Chương 112 Tiên Quốc Đại Đế - Hang ổ của Ma Ngưu đại yêu. 22/12/2013
113 Chương 113 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên và Cổ Nguyệt thánh tử (thượng). 22/12/2013
114 Chương 114 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên và Cổ Nguyệt thánh tử (hạ). 22/12/2013
115 Chương 115 Tiên Quốc Đại Đế - Bức lùi Cổ Nguyệt thánh tử. 22/12/2013
116 Chương 116 Tiên Quốc Đại Đế - Mượn phân thân. 22/12/2013
117 Chương 117 Tiên Quốc Đại Đế - An toàn rút lui 22/12/2013
118 Chương 118 Tiên Quốc Đại Đế - Một đường giết tới 22/12/2013
119 Chương 119 Tiên Quốc Đại Đế - Săn đuổi? 22/12/2013
120 Chương 120 Tiên Quốc Đại Đế - Siêu cấp Diêm Xuyên 22/12/2013
121 Chương 121 Tiên Quốc Đại Đế - Giết, giết, giết, giết, giết. 22/12/2013
122 Chương 122 Tiên Quốc Đại Đế - Tử Vi Tinh 22/12/2013
123 Chương 123 Tiên Quốc Đại Đế - Huyết Ma giáng thế 22/12/2013
124 Chương 124 Tiên Quốc Đại Đế - Đông Phương Chính Phái 22/12/2013
125 Chương 125 Tiên Quốc Đại Đế - Hôn lễ trong mộng. 22/12/2013
126 Chương 126 Tiên Quốc Đại Đế - Ta là người đọc sách. 22/12/2013
127 Chương 127 Tiên Quốc Đại Đế - Phụng Âm Dương. 22/12/2013
128 Chương 128 Tiên Quốc Đại Đế - Quần hùng lại tụ. 22/12/2013
129 Chương 129 Tiên Quốc Đại Đế - Đây là lời chính nghĩa. 22/12/2013
130 Chương 130 Tiên Quốc Đại Đế - Nhổ tận gốc Nhật Nguyệt Minh. 22/12/2013
131 Chương 131 Tiên Quốc Đại Đế - Giết chết Ngụy Ngã 22/12/2013
132 Chương 132 Tiên Quốc Đại Đế - Con mèo nhỏ đội tiểu chiên mạo 22/12/2013
133 Chương 133 Tiên Quốc Đại Đế - Điên đảo âm dương 22/12/2013
134 Chương 134 Tiên Quốc Đại Đế - Độn thổ 22/12/2013
135 Chương 135 Tiên Quốc Đại Đế - Mão Nhật đạo quân. 22/12/2013
136 Chương 136 Tiên Quốc Đại Đế - Cứu Phụng Âm Dương. 22/12/2013
137 Chương 137 Tiên Quốc Đại Đế - Miêu Miêu 22/12/2013
138 Chương 138 Tiên Quốc Đại Đế - Trở về tông 22/12/2013
139 Chương 139 Tiên Quốc Đại Đế - Heo to 22/12/2013
140 Chương 140 Tiên Quốc Đại Đế - Dong tu 22/12/2013
141 Chương 141 Tiên Quốc Đại Đế - Vô Ưu thành 22/12/2013
142 Chương 142 Tiên Quốc Đại Đế - Sự lãng mạn của một người. 22/12/2013
143 Chương 143 Tiên Quốc Đại Đế - Mộng Hồng Anh! 22/12/2013
144 Chương 144 Tiên Quốc Đại Đế - Kiếp! 22/12/2013
145 Chương 145 Tiên Quốc Đại Đế - Thành chủ mời yến 22/12/2013
146 Chương 146 Tiên Quốc Đại Đế - So đấu. 22/12/2013
147 Chương 147 Tiên Quốc Đại Đế - Giết ngay trước mặt. 22/12/2013
148 Chương 148 Tiên Quốc Đại Đế - Rộng rãi chiêu dong tu. 22/12/2013
149 Chương 149 Tiên Quốc Đại Đế - Huấn luyện tán tu. 22/12/2013
150 Chương 150 Tiên Quốc Đại Đế - Đoạt Vô Ưu thành. 22/12/2013
151 Chương 151 Tiên Quốc Đại Đế - Bố trí vây thành 22/12/2013
152 Chương 152 Tiên Quốc Đại Đế - Độc chiếm. 22/12/2013
153 Chương 153 Tiên Quốc Đại Đế - Một mình lên Ngự Yêu Tông. 22/12/2013
154 Chương 154 Tiên Quốc Đại Đế - Bức phục Ngự Yêu Tông (thượng). 22/12/2013
155 Chương 155 Tiên Quốc Đại Đế - Bước đầu tiên, phân hóa 22/12/2013
156 Chương 156 Tiên Quốc Đại Đế - Bước đầu tiên, phân hóa (hạ) 22/12/2013
157 Chương 157 Tiên Quốc Đại Đế - Bước thứ hai, tích oán (thượng). 22/12/2013
158 Chương 158 Tiên Quốc Đại Đế - Bước thứ hai, tích oán (hạ). 22/12/2013
159 Chương 159 Tiên Quốc Đại Đế - Âm mưu thâm độc 22/12/2013
160 Chương 160 Tiên Quốc Đại Đế - Bước thứ ba, tử cừu 22/12/2013
161 Chương 161 Tiên Quốc Đại Đế - Kế thành (thượng). 22/12/2013
162 Chương 162 Tiên Quốc Đại Đế - Kế thành (hạ). 22/12/2013
163 Chương 163 Tiên Quốc Đại Đế - Ba U tông hủy diệt 22/12/2013
164 Chương 164 Tiên Quốc Đại Đế - Biến cố bất ngờ 22/12/2013
165 Chương 165 Tiên Quốc Đại Đế - Chu thiên tinh thần 22/12/2013
166 Chương 166 Tiên Quốc Đại Đế - Vũ trưởng lão khóc ôm hận mà chết. 22/12/2013
167 Chương 167 Tiên Quốc Đại Đế - Thôn Thiên đại pháp. 22/12/2013
168 Chương 168 Tiên Quốc Đại Đế - Chiến thắng. 22/12/2013
169 Chương 169 Tiên Quốc Đại Đế - Tàn nhẫn 22/12/2013
170 Chương 170 Tiên Quốc Đại Đế - Vấn đề nguyên tắc 22/12/2013
171 Chương 171 Tiên Quốc Đại Đế - Đổi tên. 22/12/2013
172 Chương 172 Tiên Quốc Đại Đế - Băng Tuyết thành quái dị 22/12/2013
173 Chương 173 Tiên Quốc Đại Đế - Dò xét. 22/12/2013
174 Chương 174 Tiên Quốc Đại Đế - Người bị phong trong băng. 22/12/2013
175 Chương 175 Tiên Quốc Đại Đế - Hoàng. 22/12/2013
176 Chương 176 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên đến 22/12/2013
177 Chương 177 Tiên Quốc Đại Đế - Bất Tử thánh địa 22/12/2013
178 Chương 178 Tiên Quốc Đại Đế - Đánh cờ. 22/12/2013
179 Chương 179 Tiên Quốc Đại Đế - Văn Nhược Tiên Sinh rời khỏi Đại Chiêu thánh địa. 22/12/2013
180 Chương 180 Tiên Quốc Đại Đế - Minh Phượng. 22/12/2013
181 Chương 181 Tiên Quốc Đại Đế - Hắc Vũ chân quân lại xuất hiện. 22/12/2013
182 Chương 182 Tiên Quốc Đại Đế - Cuộc chiến phong thủy sư. 22/12/2013
183 Chương 183 Tiên Quốc Đại Đế - chật vật 22/12/2013
184 Chương 184 Tiên Quốc Đại Đế - phượng huyết khai phong 22/12/2013
185 Chương 185 Tiên Quốc Đại Đế - hậu tái thiên địa đại huyền hoàng định càn khôn ngọc ? 22/12/2013
186 Chương 186 Tiên Quốc Đại Đế - Thánh Tử tham gia 22/12/2013
187 Chương 187 Tiên Quốc Đại Đế - đại hỗn chiến 22/12/2013
188 Chương 188 Tiên Quốc Đại Đế - Đại thôn thiên lôi (thượng) 22/12/2013
189 Chương 189 Tiên Quốc Đại Đế - Đại thôn thiên lôi (hạ) 22/12/2013
190 Chương 190 Tiên Quốc Đại Đế - Thôn thiên đạo kinh 22/12/2013
191 Chương 191 Tiên Quốc Đại Đế - Minh phượng chi tôn 22/12/2013
192 Chương 192 Tiên Quốc Đại Đế - Mão Nhật 22/12/2013
193 Chương 193 Tiên Quốc Đại Đế - Phượng vũ cửu thiên 22/12/2013
194 Chương 194 Tiên Quốc Đại Đế - Bách long hành hương, thiên hạ chí tôn 22/12/2013
195 Chương 195 Tiên Quốc Đại Đế - Bách long hành hương, thiên hạ chí tôn (hạ) 22/12/2013
196 Chương 196 Tiên Quốc Đại Đế - Miêu Miêu ủ rũ 22/12/2013
197 Chương 197 Tiên Quốc Đại Đế - Cự lộc thành 22/12/2013
198 Chương 198 Tiên Quốc Đại Đế - Bạch đế thiên 22/12/2013
199 Chương 199 Tiên Quốc Đại Đế - Là tấm gương cho thế hệ chúng ta (thượng) 22/12/2013
200 Chương 200 Tiên Quốc Đại Đế - Là tấm gương cho thế hệ chúng ta (hạ) 22/12/2013
201 Chương 201 Tiên Quốc Đại Đế - Chuẩn bị vang danh thiên hạ. 22/12/2013
202 Chương 202 Tiên Quốc Đại Đế - Đông Phương Chính Phái sùng kính 22/12/2013
203 Chương 203 Tiên Quốc Đại Đế - Ngươi phát hỏa 22/12/2013
204 Chương 204 Tiên Quốc Đại Đế - Pho tượng Nữ thần. 22/12/2013
205 Chương 205 Tiên Quốc Đại Đế - Phạm vào vô số người tức giận. 22/12/2013
206 Chương 206 Tiên Quốc Đại Đế - Trần Bình bi ai. 22/12/2013
207 Chương 207 Tiên Quốc Đại Đế - Mua danh chuộc tiếng 22/12/2013
208 Chương 208 Tiên Quốc Đại Đế - Hội họp chèn ép Diêm Xuyên 22/12/2013
209 Chương 209 Tiên Quốc Đại Đế - Hội văn 22/12/2013
210 Chương 210 Tiên Quốc Đại Đế - Đỉnh Phong Hội Văn 22/12/2013
211 Chương 211 Tiên Quốc Đại Đế - Từ Lúc Sinh Ra Hai Mắt Đã Miệt Thị Quần Hùng (thượng). 22/12/2013
212 Chương 212 Tiên Quốc Đại Đế - Từ lúc sinh ra hai mắt đã miệt thị quần hùng (trung) 22/12/2013
213 Chương 213 Tiên Quốc Đại Đế - Từ Lúc Sinh Ra Hai Mắt Đã Miệt Thị Quần Hùng (hạ) 22/12/2013
214 Chương 214 Tiên Quốc Đại Đế - Mua danh chuộc tiếng 22/12/2013
215 Chương 215 Tiên Quốc Đại Đế - Dịch phong đến nơi 22/12/2013
216 Chương 216 Tiên Quốc Đại Đế - Lai Lịch Của Bạch Đế Thiên 22/12/2013
217 Chương 217 Tiên Quốc Đại Đế - Cẩm tú văn chương 22/12/2013
218 Chương 218 Tiên Quốc Đại Đế - ba lần đưa tấm bảng 22/12/2013
219 Chương 219 Tiên Quốc Đại Đế - Làm đại bia 22/12/2013
220 Chương 220 Tiên Quốc Đại Đế - Quan Địa Hỏa Trùng Thiên Cảm 22/12/2013
221 Chương 221 Tiên Quốc Đại Đế - Đấu Cờ. 22/12/2013
222 Chương 222 Tiên Quốc Đại Đế - Lại không tin 22/12/2013
223 Chương 223 Tiên Quốc Đại Đế - Dịch phong nhất kỳ bại quần nho 22/12/2013
224 Chương 224 Tiên Quốc Đại Đế - Long Tranh Hổ Đấu. 22/12/2013
225 Chương 225 Tiên Quốc Đại Đế - Bạch Đồ Thế 22/12/2013
226 Chương 226 Tiên Quốc Đại Đế - Mai phục 22/12/2013
227 Chương 227 Tiên Quốc Đại Đế - Bạch Đế Thiên nổi giận 22/12/2013
228 Chương 228 Tiên Quốc Đại Đế - Ngang Ngược Bạch Đế Thiên 22/12/2013
229 Chương 229 Tiên Quốc Đại Đế - Khuyên Bạch Đế Thiên nhập bọn (Thượng) 22/12/2013
230 Chương 230 Tiên Quốc Đại Đế - Khuyên Bạch Đế Thiên nhập bọn (hạ) 22/12/2013
231 Chương 231 Tiên Quốc Đại Đế - Xử Trí Vương Chu 22/12/2013
232 Chương 232 Tiên Quốc Đại Đế - thu phục 22/12/2013
233 Chương 233 Tiên Quốc Đại Đế - Bố cục của Dịch Phong. 22/12/2013
234 Chương 234 Tiên Quốc Đại Đế - Bố cục của Dịch Phong (hạ) 22/12/2013
235 Chương 235 Tiên Quốc Đại Đế - Thiên Nữ lại xuất hiện 22/12/2013
236 Chương 236 Tiên Quốc Đại Đế - một vạn năm 22/12/2013
237 Chương 237 Tiên Quốc Đại Đế - Suy tính 22/12/2013
238 Chương 238 Tiên Quốc Đại Đế - Quang Minh Giới 22/12/2013
239 Chương 239 Tiên Quốc Đại Đế - Diễn Thiên Bàn 22/12/2013
240 Chương 240 Tiên Quốc Đại Đế - Độc tước 22/12/2013
241 Chương 241 Tiên Quốc Đại Đế - Thượng cổ đại kiếp 22/12/2013
242 Chương 242 Tiên Quốc Đại Đế - Thiên Đạo hỏng mất, Thương thiên đã tử 22/12/2013
243 Chương 243 Tiên Quốc Đại Đế - Ngọc Đế Kiếm dị biến 22/12/2013
244 Chương 244 Tiên Quốc Đại Đế - Biển máu xuất hiện 22/12/2013
245 Chương 245 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên mất khống chế 22/12/2013
246 Chương 246 Tiên Quốc Đại Đế - Tộc khế 22/12/2013
247 Chương 247 Tiên Quốc Đại Đế - Đào tạo sâu 22/12/2013
248 Chương 248 Tiên Quốc Đại Đế - Ngươi cũng xứng (thượng)? 22/12/2013
249 Chương 249 Tiên Quốc Đại Đế - Ngươi cũng xứng (hạ)? 22/12/2013
250 Chương 250 Tiên Quốc Đại Đế - Ngọc Đế Kiếm trận 22/12/2013
251 Chương 251 Tiên Quốc Đại Đế - Tư Mã Vân Thiên 22/12/2013
252 Chương 252 Tiên Quốc Đại Đế - Đại hội bắt đầu 22/12/2013
253 Chương 253 Tiên Quốc Đại Đế - Thiên Sách 22/12/2013
254 Chương 254 Tiên Quốc Đại Đế - Thiên Thụ đại hội 22/12/2013
255 Chương 255 Tiên Quốc Đại Đế - Đao của Hoàng - Trận chiến bắt đầu 22/12/2013
256 Chương 256 Tiên Quốc Đại Đế - Quét ngang không ai địch nổi 22/12/2013
257 Chương 257 Tiên Quốc Đại Đế - Đột phá trong chiến đấu 22/12/2013
258 Chương 258 Tiên Quốc Đại Đế - Thiên Sách thuộc về Hoàng 22/12/2013
259 Chương 259 Tiên Quốc Đại Đế - Dịch phong VS Nhạc Nhi 22/12/2013
260 Chương 260 Tiên Quốc Đại Đế - Tư Mã Vân Thiên khiêu chiến (thượng) 22/12/2013
261 Chương 261 Tiên Quốc Đại Đế - Tư Mã Vân Thiên khiêu chiến 22/12/2013
262 Chương 262 Tiên Quốc Đại Đế - Đấu bại Cự Lộc 22/12/2013
263 Chương 263 Tiên Quốc Đại Đế - Cờ của Dịch Phong 22/12/2013
264 Chương 264 Tiên Quốc Đại Đế - Liều lĩnh Tư Mã 22/12/2013
265 Chương 265 Tiên Quốc Đại Đế - Đấu họa 22/12/2013
266 Chương 266 Tiên Quốc Đại Đế - Cuối cùng quyết chiến 22/12/2013
267 Chương 267 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên VS Tư Mã Vân Thiên 22/12/2013
268 Chương 268 Tiên Quốc Đại Đế - Khổ! 22/12/2013
269 Chương 269 Tiên Quốc Đại Đế - Nữ thần rơi lệ! 22/12/2013
270 Chương 270 Tiên Quốc Đại Đế - Mão Nhật cướp sách 22/12/2013
271 Chương 271 Tiên Quốc Đại Đế - Chữ Trẫm vừa ra, tuyên chiến thiên hạ! 22/12/2013
272 Chương 272 Tiên Quốc Đại Đế - Số Mệnh Kim Long VS công đức pháp tướng 22/12/2013
273 Chương 273 Tiên Quốc Đại Đế - Số Mệnh Kim Long VS công đức pháp tướng (hạ) 22/12/2013
274 Chương 274 Tiên Quốc Đại Đế - Xé sống Mão Nhật 22/12/2013
275 Chương 275 Tiên Quốc Đại Đế - Bản thể đích thân tới (thượng) 22/12/2013
276 Chương 276 Tiên Quốc Đại Đế - Bản thể đích thân tới (hạ) 22/12/2013
277 Chương 277 Tiên Quốc Đại Đế - Nhật thị 22/12/2013
278 Chương 278 Tiên Quốc Đại Đế - Đẩy lùi Mão Nhật Đạo Quân lần nữa 22/12/2013
279 Chương 279 Tiên Quốc Đại Đế - Chuẩn bị khai quốc 22/12/2013
280 Chương 280 Tiên Quốc Đại Đế - Ba đóa hoa hồng vàng 22/12/2013
281 Chương 281 Tiên Quốc Đại Đế - Thần phục 22/12/2013
282 Chương 282 Tiên Quốc Đại Đế - Vô Ưu thành, Đại Hà Tông gặp nguy hiểm 22/12/2013
283 Chương 283 Tiên Quốc Đại Đế - Đại Hà tông rối loạn 22/12/2013
284 Chương 284 Tiên Quốc Đại Đế - Cục Vô Ưu 22/12/2013
285 Chương 285 Tiên Quốc Đại Đế - Hoắc Quang độ kiếp 22/12/2013
286 Chương 286 Tiên Quốc Đại Đế - Hoắc Quang hung mãnh 22/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tien-quoc-dai-de-1032.html