Truyện Trường Sinh Giới - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Trường Sinh Giới
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 22/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Trường Sinh Giới
Bạn đang đọc truyện Trường Sinh Giới của tác giả Than Dong trên trang đọc truyện online. Tác phẩm nói về nhân vật chính tên Tiêu Thần, hắn thân võ công tuyệt thế. Lại bất đắc dĩ bị cuốn vào một thế giới cổ lão tên là “Trường Sinh giới”. Tại đây, hắn sẽ phải bắt đầu đấu tranh cho sự sống của mình và khám phá bí ẩn của vùng đất vô tận tuế nguyệt này. Giết hay bị giết! Đó chính là chân lý trong xuyên suốt cả câu truyện. Mời các bạn đón xem
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Trường Sinh Giới - Vũ phá hư không 22/12/2013
2 Chương 2 Trường Sinh Giới - Cổ bi thiên đồ 22/12/2013
3 Chương 3 Trường Sinh Giới - Bát tí ác long 22/12/2013
4 Chương 4 Trường Sinh Giới - Man hoang đảo tự 22/12/2013
5 Chương 5 Trường Sinh Giới - Ngọc xác long đản 22/12/2013
6 Chương 6 Trường Sinh Giới - Man thú phát cuồng 22/12/2013
7 Chương 7 Trường Sinh Giới - Thiên mã đạp nguyệt lai 22/12/2013
8 Chương 8 Trường Sinh Giới - Bất tử truyền nhân 22/12/2013
9 Chương 9 Trường Sinh Giới - Tẩu tiến nguyên thủy lão lâm 22/12/2013
10 Chương 10 Trường Sinh Giới - Sát phạt quả đoạn 22/12/2013
11 Chương 11 Trường Sinh Giới - Thiên nữ tái hiện 22/12/2013
12 Chương 12 Trường Sinh Giới - Cổ bá vương long 22/12/2013
13 Chương 13 Trường Sinh Giới - Thiên mã cứu mệnh 22/12/2013
14 Chương 14 Trường Sinh Giới - Thần dị cự viên 22/12/2013
15 Chương 15 Trường Sinh Giới - Nhân thú tác chiến 22/12/2013
16 Chương 16 Trường Sinh Giới - Thú hống 22/12/2013
17 Chương 17 Trường Sinh Giới - Huyệt đạo thần hóa 22/12/2013
18 Chương 18 Trường Sinh Giới - Vô tình xuất thủ 22/12/2013
19 Chương 19 Trường Sinh Giới - Tâm lãnh huyết hàn 22/12/2013
20 Chương 20 Trường Sinh Giới - Âm khí di mạn 22/12/2013
21 Chương 21 Trường Sinh Giới - Hữu linh trí đích khô lâu 22/12/2013
22 Chương 22 Trường Sinh Giới - tử vật 22/12/2013
23 Chương 23 Trường Sinh Giới - Âm điện tam vương 22/12/2013
24 Chương 24 Trường Sinh Giới - Kiền tịnh lợi lạc 22/12/2013
25 Chương 25 Trường Sinh Giới - Huyết hoa nhất đóa đóa 22/12/2013
26 Chương 26 Trường Sinh Giới - Bất tử chi vương 22/12/2013
27 Chương 27 Trường Sinh Giới - Nguyệt dạ sát lục 22/12/2013
28 Chương 28 Trường Sinh Giới - Tâm kiên như thiết 22/12/2013
29 Chương 29 Trường Sinh Giới - Thần chi di văn 22/12/2013
30 Chương 30 Trường Sinh Giới - Long đích truyền thuyết 22/12/2013
31 Chương 31 Trường Sinh Giới - Dực long VS Bán thần 22/12/2013
32 Chương 32 Trường Sinh Giới - Hiện thực đích Trường Sinh giới 22/12/2013
33 Chương 33 Trường Sinh Giới - Thất thải thánh thụ 22/12/2013
34 Chương 34 Trường Sinh Giới - Thần dị 22/12/2013
35 Chương 35 Trường Sinh Giới - Ngũ đại cảnh giới 22/12/2013
36 Chương 36 Trường Sinh Giới - Cửu trọng thiên 22/12/2013
37 Chương 37 Trường Sinh Giới - Ngọc bích đản 22/12/2013
38 Chương 38 Trường Sinh Giới - Xà tượng chi công 22/12/2013
39 Chương 39 Trường Sinh Giới - Tu vi tịnh tiến 22/12/2013
40 Chương 40 Trường Sinh Giới - Vô nhu tái nhẫn! 22/12/2013
41 Chương 41 Trường Sinh Giới - Dĩ bạo chế bạo 22/12/2013
42 Chương 42 Trường Sinh Giới - Thoái tẩu 22/12/2013
43 Chương 43 Trường Sinh Giới - Thụ nhân 22/12/2013
44 Chương 44 Trường Sinh Giới - Thần bí đích tiểu thú 22/12/2013
45 Chương 45 Trường Sinh Giới - Bất khả tư nghị 22/12/2013
46 Chương 46 Trường Sinh Giới - Thánh thụ đích chủ nhân 22/12/2013
47 Chương 47 Trường Sinh Giới - Ngộ thú bất thục 22/12/2013
48 Chương 48 Trường Sinh Giới - Sinh mệnh cam lộ 22/12/2013
49 Chương 49 Trường Sinh Giới - Phóng hỏa thiêu cốc 22/12/2013
50 Chương 50 Trường Sinh Giới - Thần quang phong đảo 22/12/2013
51 Chương 51 Trường Sinh Giới - Đại Tẩy Bài (Cuộc thanh trừ lớn) 22/12/2013
52 Chương 52 Trường Sinh Giới - Tiềm tu kết thúc 22/12/2013
53 Chương 53 Trường Sinh Giới - Chiến đấu kịch liệt 22/12/2013
54 Chương 54 Trường Sinh Giới - Cước đạp chú sư 22/12/2013
55 Chương 55 Trường Sinh Giới - Hạ giao hảo 22/12/2013
56 Chương 56 Trường Sinh Giới - Tấn thăng nhập ngũ trọng thiên 22/12/2013
57 Chương 57 Trường Sinh Giới - Phục Cừu liên minh 22/12/2013
58 Chương 58 Trường Sinh Giới - Đan thiêu liên minh (Một mình đấu liên minh) 22/12/2013
59 Chương 59 Trường Sinh Giới - Tối hậu nhất nhân (một người cuối cùng) 22/12/2013
60 Chương 60 Trường Sinh Giới - Tuyệt đối áp đảo! 22/12/2013
61 Chương 61 Trường Sinh Giới - Thánh thụ nhập thể 22/12/2013
62 Chương 62 Trường Sinh Giới - Cốt hải thần bi 22/12/2013
63 Chương 63 Trường Sinh Giới - Không gian linh sĩ 22/12/2013
64 Chương 64 Trường Sinh Giới - Bắc Đẩu Phong Thần 22/12/2013
65 Chương 65 Trường Sinh Giới - Chủ động 22/12/2013
66 Chương 66 Trường Sinh Giới - Không thể ngăn cản 22/12/2013
67 Chương 67 Trường Sinh Giới - Vưu vật 22/12/2013
68 Chương 68 Trường Sinh Giới - Đông hành 22/12/2013
69 Chương 69 Trường Sinh Giới - Tiếp cận quê nhà của Kha Kha 22/12/2013
70 Chương 70 Trường Sinh Giới - Thông thiên thần mộc 22/12/2013
71 Chương 71 Trường Sinh Giới - Sào huyệt mãnh thú 22/12/2013
72 Chương 72 Trường Sinh Giới - Thánh sơn 22/12/2013
73 Chương 73 Trường Sinh Giới - Nháy mắt sát địa ngục 22/12/2013
74 Chương 74 Trường Sinh Giới - Vương hệ long đản 22/12/2013
75 Chương 75 Trường Sinh Giới - Tiến nhập tuyết sơn 22/12/2013
76 Chương 76 Trường Sinh Giới - Phong ba 22/12/2013
77 Chương 77 Trường Sinh Giới - Cảm ngộ 22/12/2013
78 Chương 78 Trường Sinh Giới - Hết sức căng thẳng 22/12/2013
79 Chương 79 Trường Sinh Giới - Kịch chiến khiến người ta run rẩy 22/12/2013
80 Chương 80 Trường Sinh Giới - Lục trùng thiên đọ sức 22/12/2013
81 Chương 81 Trường Sinh Giới - Kinh tài tuyệt diễm 22/12/2013
82 Chương 82 Trường Sinh Giới - Quan tài băng trên tuyết sơn 22/12/2013
83 Chương 83 Trường Sinh Giới - Gặp gỡ 22/12/2013
84 Chương 84 Trường Sinh Giới - Sắc đẹp 22/12/2013
85 Chương 85 Trường Sinh Giới - Người xuất sắc đến ôm ấp 22/12/2013
86 Chương 86 Trường Sinh Giới - Máu bay kịch biến trời đất 22/12/2013
87 Chương 87 Trường Sinh Giới - Long tộc kịch biến – khôi phục đại thần thông! 22/12/2013
88 Chương 88 Trường Sinh Giới - Tử thành khủng bố 22/12/2013
89 Chương 89 Trường Sinh Giới - Hựu kiến thần bi 22/12/2013
90 Chương 90 Trường Sinh Giới - Vĩnh trấn 22/12/2013
91 Chương 91 Trường Sinh Giới - Ấn, Kích, Luân, Quái, Long 22/12/2013
92 Chương 92 Trường Sinh Giới - Thực sự có quỷ 22/12/2013
93 Chương 93 Trường Sinh Giới - Vải liệm* 22/12/2013
94 Chương 94 Trường Sinh Giới - Linh hồn thần quang 22/12/2013
95 Chương 95 Trường Sinh Giới - Tuyệt cảnh 22/12/2013
96 Chương 96 Trường Sinh Giới - Tử Long Vương 22/12/2013
97 Chương 97 Trường Sinh Giới - Thiên đồ tái hiện 22/12/2013
98 Chương 98 Trường Sinh Giới - Vượt không gian 22/12/2013
99 Chương 99 Trường Sinh Giới - Tấn thăng thất trùng thiên 22/12/2013
100 Chương 100 Trường Sinh Giới - Thu hoạch long vương 22/12/2013
101 Chương 101 Trường Sinh Giới - Sau bảy ngày thần bí 22/12/2013
102 Chương 102 Trường Sinh Giới - Người bản xứ trên thần đảo 22/12/2013
103 Chương 103 Trường Sinh Giới - Bí ẩn 22/12/2013
104 Chương 104 Trường Sinh Giới - Ma quỷ 22/12/2013
105 Chương 105 Trường Sinh Giới - Thánh thụ Long tộc 22/12/2013
106 Chương 106 Trường Sinh Giới - Tìm kiếm lực lượng 22/12/2013
107 Chương 107 Trường Sinh Giới - Tiểu long bất thường 22/12/2013
108 Chương 108 Trường Sinh Giới - Bất tử vương 22/12/2013
109 Chương 109 Trường Sinh Giới - Gặp gỡ 22/12/2013
110 Chương 110 Trường Sinh Giới - Mười một long vương 22/12/2013
111 Chương 111 Trường Sinh Giới - Lực lượng của thần 22/12/2013
112 Chương 112 Trường Sinh Giới - Cổ thánh khí 22/12/2013
113 Chương 113 Trường Sinh Giới - Thỏa hiệp 22/12/2013
114 Chương 114 Trường Sinh Giới - Long long long 22/12/2013
115 Chương 115 Trường Sinh Giới - Thân phận của thần bí nữ tử 22/12/2013
116 Chương 116 Trường Sinh Giới - Triệu hoán thần thuyền 22/12/2013
117 Chương 117 Trường Sinh Giới - Biến cố 22/12/2013
118 Chương 118 Trường Sinh Giới - Giật mình 22/12/2013
119 Chương 119 Trường Sinh Giới - Cửu U Thông Thiên 22/12/2013
120 Chương 120 Trường Sinh Giới - Quân Vương Thuyền 22/12/2013
121 Chương 121 Trường Sinh Giới - Tổ Long? 22/12/2013
122 Chương 122 Trường Sinh Giới - Tình cảnh 22/12/2013
123 Chương 123 Trường Sinh Giới - Vùng biển cấm kỵ 22/12/2013
124 Chương 124 Trường Sinh Giới - Thần Thú 22/12/2013
125 Chương 125 Trường Sinh Giới - Toái Ma Chủng Thần 22/12/2013
126 Chương 126 Trường Sinh Giới - Gặp lại 22/12/2013
127 Chương 127 Trường Sinh Giới - Chưởng giáo Bất Tử Môn 22/12/2013
128 Chương 128 Trường Sinh Giới - Thân phận của Ma Quỷ 22/12/2013
129 Chương 129 Trường Sinh Giới - Hang đất 22/12/2013
130 Chương 130 Trường Sinh Giới - Sóng gió 22/12/2013
131 Chương 131 Trường Sinh Giới - Tiến giai, công thành 22/12/2013
132 Chương 132 Trường Sinh Giới - Quá xa xỉ rồi 22/12/2013
133 Chương 133 Trường Sinh Giới - Mập mạp chết tiệt 22/12/2013
134 Chương 134 Trường Sinh Giới - Truyền thuyết đấu thú 22/12/2013
135 Chương 135 Trường Sinh Giới - Thí thú 22/12/2013
136 Chương 136 Trường Sinh Giới - Đào tổ phượng hoàng 22/12/2013
137 Chương 137 Trường Sinh Giới - Bá đạo 22/12/2013
138 Chương 138 Trường Sinh Giới - Ai có thể ngăn trở 22/12/2013
139 Chương 139 Trường Sinh Giới - Thiên Đế thành 22/12/2013
140 Chương 140 Trường Sinh Giới - Bế Nguyệt Tu Hoa 22/12/2013
141 Chương 141 Trường Sinh Giới - Mê say 22/12/2013
142 Chương 142 Trường Sinh Giới - Quá vô lại! 22/12/2013
143 Chương 143 Trường Sinh Giới - Thắng được người hầu xinh đẹp 22/12/2013
144 Chương 144 Trường Sinh Giới - Sắc lang 22/12/2013
145 Chương 145 Trường Sinh Giới - Tứ đại cao thủ 22/12/2013
146 Chương 146 Trường Sinh Giới - Hình mẫu bạo long 22/12/2013
147 Chương 147 Trường Sinh Giới - Ấn ký 22/12/2013
148 Chương 148 Trường Sinh Giới - Cuồng nhân 22/12/2013
149 Chương 149 Trường Sinh Giới - Kiêu ngạo cuồng vọng 22/12/2013
150 Chương 150 Trường Sinh Giới - Thùy dữ tranh phong 22/12/2013
151 Chương 151 Trường Sinh Giới - Cường thế vô cùng 22/12/2013
152 Chương 152 Trường Sinh Giới - Đột phá cửu trùng thiên 22/12/2013
153 Chương 153 Trường Sinh Giới - Anh hùng ngã xuống 22/12/2013
154 Chương 154 Trường Sinh Giới - Giác ngộ luyện thể 22/12/2013
155 Chương 155 Trường Sinh Giới - Kén rồng bảy màu 22/12/2013
156 Chương 156 Trường Sinh Giới - Biến hoá kinh người của Tiểu Quật Long 22/12/2013
157 Chương 157 Trường Sinh Giới - Ôn Tuyền Tiên Cảnh 22/12/2013
158 Chương 158 Trường Sinh Giới - Gặp phải cuồng nhân 22/12/2013
159 Chương 159 Trường Sinh Giới - Điểm giới hạn 22/12/2013
160 Chương 160 Trường Sinh Giới - Chúng mỹ nữ Nam Hoang 22/12/2013
161 Chương 161 Trường Sinh Giới - Chỗ sâu nhất Nam Hoang 22/12/2013
162 Chương 162 Trường Sinh Giới - Ta là Long 22/12/2013
163 Chương 163 Trường Sinh Giới - Thần đảo giữa trời 22/12/2013
164 Chương 164 Trường Sinh Giới - Toại Nhân Toản 22/12/2013
165 Chương 165 Trường Sinh Giới - Kỳ Nhân Chi Đạo 22/12/2013
166 Chương 166 Trường Sinh Giới - Lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi 22/12/2013
167 Chương 167 Trường Sinh Giới - Dữ Chúng Bất Đồng Đích Đạo 22/12/2013
168 Chương 168 Trường Sinh Giới - Uy Lực Của Long Tham 22/12/2013
169 Chương 169 Trường Sinh Giới - Địa Ngục Tà Thi 22/12/2013
170 Chương 170 Trường Sinh Giới - Nhất Vãng Vô Tiền! 22/12/2013
171 Chương 171 Trường Sinh Giới - Hữu Ngã Vô Địch 22/12/2013
172 Chương 172 Trường Sinh Giới - Trấn Áp Thú Ma 22/12/2013
173 Chương 173 Trường Sinh Giới - Kiếm Ma Cô Độc 22/12/2013
174 Chương 174 Trường Sinh Giới - Pastuer Cổ Thần Mâu 22/12/2013
175 Chương 175 Trường Sinh Giới - Thiên Nhân Hợp Nhất 22/12/2013
176 Chương 176 Trường Sinh Giới - Cổ Chiến Tam Trọng 22/12/2013
177 Chương 177 Trường Sinh Giới - Khai Khải Thân Thể Bảo Tàng 22/12/2013
178 Chương 178 Trường Sinh Giới - Hậu Duệ Của Thiên Thần 22/12/2013
179 Chương 179 Trường Sinh Giới - Phách Mại Chiến Tộc Cổ Binh 22/12/2013
180 Chương 180 Trường Sinh Giới - Phong Ba 22/12/2013
181 Chương 181 Trường Sinh Giới - Hoan Hỉ Ranno 22/12/2013
182 Chương 182 Trường Sinh Giới - Sướng Sảng 22/12/2013
183 Chương 183 Trường Sinh Giới - Đệ Nhất Thần Thông - Dong Binh Luyện Thể 22/12/2013
184 Chương 184 Trường Sinh Giới - Dong Luyện Tam Thánh Khí 22/12/2013
185 Chương 185 Trường Sinh Giới - Bạch Hổ 22/12/2013
186 Chương 186 Trường Sinh Giới - Khai Mạc Long Vương Chi Chiến 22/12/2013
187 Chương 187 Trường Sinh Giới - Nghịch Long Thất Bộ Sát Long Vương 22/12/2013
188 Chương 188 Trường Sinh Giới - Nhân Chiến 22/12/2013
189 Chương 189 Trường Sinh Giới - Cửu Phẩm Liên Thai 22/12/2013
190 Chương 190 Trường Sinh Giới - Đề Thân 22/12/2013
191 Chương 191 Trường Sinh Giới - Lục Thánh 22/12/2013
192 Chương 192 Trường Sinh Giới - Ngũ Sắc Thần Quang Xoát Tẫn Vạn Vật 22/12/2013
193 Chương 193 Trường Sinh Giới - Cửu Mệnh Bất Tử Thân - Luân Hồi 22/12/2013
194 Chương 194 Trường Sinh Giới - Kha Kha Xuất Thủ 22/12/2013
195 Chương 195 Trường Sinh Giới - Hoành Tảo Tứ Thánh 22/12/2013
196 Chương 196 Trường Sinh Giới - Thiên Địa Thất Âm 22/12/2013
197 Chương 197 Trường Sinh Giới - Ngạo Cốt - Quy Lai 22/12/2013
198 Chương 198 Trường Sinh Giới - Phát Tiêu 22/12/2013
199 Chương 199 Trường Sinh Giới - Thắng Thua 22/12/2013
200 Chương 200 Trường Sinh Giới - Chung Khai Đệ Tam Nhãn 22/12/2013
201 Chương 201 Trường Sinh Giới - Thế Giới - Nhân Nhãn Nhi Tồn Tại 22/12/2013
202 Chương 202 Trường Sinh Giới - Phong Vân Tái Khởi 22/12/2013
203 Chương 203 Trường Sinh Giới - Lựa Chọn 22/12/2013
204 Chương 204 Trường Sinh Giới - Tinh Thải Kiếm Phổ 22/12/2013
205 Chương 205 Trường Sinh Giới - Hôn Nhân Đột Nhiên Đến (1) 22/12/2013
206 Chương 206 Trường Sinh Giới - Hôn Nhân Đột Nhiên Đến (2) 22/12/2013
207 Chương 207 Trường Sinh Giới - Hý giả thành chân 22/12/2013
208 Chương 208 Trường Sinh Giới - Đêm động phòng hoa chúc 22/12/2013
209 Chương 209 Trường Sinh Giới - Ngưng hoa châu 22/12/2013
210 Chương 210 Trường Sinh Giới - Một giọt nước mắt! 22/12/2013
211 Chương 211 Trường Sinh Giới - Thiên Địa Đồng Bi 22/12/2013
212 Chương 212 Trường Sinh Giới - Hợp Nhất 22/12/2013
213 Chương 213 Trường Sinh Giới - Huyết tính của nam nhân 22/12/2013
214 Chương 214 Trường Sinh Giới - Mất mát 22/12/2013
215 Chương 215 Trường Sinh Giới - Thiếu Nữ Thanh Thanh 22/12/2013
216 Chương 216 Trường Sinh Giới - Tịch Thổ 22/12/2013
217 Chương 217 Trường Sinh Giới - Thánh sơn 22/12/2013
218 Chương 218 Trường Sinh Giới - Đại Địa Huyết Mạch 22/12/2013
219 Chương 219 Trường Sinh Giới - Tiến nhập địa phủ 22/12/2013
220 Chương 220 Trường Sinh Giới - Thiên địa đồng lô đích thực 22/12/2013
221 Chương 221 Trường Sinh Giới - Tru tiên kiếm 22/12/2013
222 Chương 222 Trường Sinh Giới - Cửu phân thạch nhân 22/12/2013
223 Chương 223 Trường Sinh Giới - Cửu U Đài 22/12/2013
224 Chương 224 Trường Sinh Giới - Khổng Tuyên 22/12/2013
225 Chương 225 Trường Sinh Giới - Tam niên, Vân Mộng 22/12/2013
226 Chương 226 Trường Sinh Giới - Đạo hữu xin dừng bước 22/12/2013
227 Chương 227 Trường Sinh Giới - Hữu Sào thiên cung 22/12/2013
228 Chương 228 Trường Sinh Giới - Ngũ cự đầu – Năm đại cao thủ 22/12/2013
229 Chương 229 Trường Sinh Giới - Đạo ở nơi nào 22/12/2013
230 Chương 230 Trường Sinh Giới - Toạ Tỉnh Quan Thiên 22/12/2013
231 Chương 231 Trường Sinh Giới - Thực lực 22/12/2013
232 Chương 232 Trường Sinh Giới - Viên Mãn Bảo Bình Ấn 22/12/2013
233 Chương 233 Trường Sinh Giới - Thế giới Bát Tướng 22/12/2013
234 Chương 234 Trường Sinh Giới - Thiết Kiếm Hoành Không 22/12/2013
235 Chương 235 Trường Sinh Giới - Tranh phong! 22/12/2013
236 Chương 236 Trường Sinh Giới - Đại chiến sôi trào! 22/12/2013
237 Chương 237 Trường Sinh Giới - Vận Mệnh Song Sinh 22/12/2013
238 Chương 238 Trường Sinh Giới - Thiên đường và địa ngục 22/12/2013
239 Chương 239 Trường Sinh Giới - Tâm cảnh 22/12/2013
240 Chương 240 Trường Sinh Giới - Thủ đoạn 22/12/2013
241 Chương 241 Trường Sinh Giới - Chí tôn 22/12/2013
242 Chương 242 Trường Sinh Giới - Phát động phong ba 22/12/2013
243 Chương 243 Trường Sinh Giới - Thần Thông Vô Cùng! 22/12/2013
244 Chương 244 Trường Sinh Giới - Thái dương thánh kỵ 22/12/2013
245 Chương 245 Trường Sinh Giới - Vị Lai Vô Thượng Thần (1) 22/12/2013
246 Chương 246 Trường Sinh Giới - Y nha, y nha! 22/12/2013
247 Chương 247 Trường Sinh Giới - Tiêu Thần? 22/12/2013
248 Chương 248 Trường Sinh Giới - Tiêu Thần VS Thánh Nữ 22/12/2013
249 Chương 249 Trường Sinh Giới - Vong khước – Cố quên 22/12/2013
250 Chương 250 Trường Sinh Giới - Lục diệp độc nhất vô nhị 22/12/2013
251 Chương 251 Trường Sinh Giới - Chính là ta 22/12/2013
252 Chương 252 Trường Sinh Giới - Đảm đại bao thiên 22/12/2013
253 Chương 253 Trường Sinh Giới - Bán Thần cũng phải giết 22/12/2013
254 Chương 254 Trường Sinh Giới - Ma giáo giáo tổ truyền lệnh! 22/12/2013
255 Chương 255 Trường Sinh Giới - Danh Chấn Thiên Hạ 22/12/2013
256 Chương 256 Trường Sinh Giới - Ma Giáo Giáo Tổ 22/12/2013
257 Chương 257 Trường Sinh Giới - Phục Thi Thiên Vạn(Thây Phơi Ngàn Vạn) 22/12/2013
258 Chương 258 Trường Sinh Giới - Truyền nhân phật đà 22/12/2013
259 Chương 259 Trường Sinh Giới - Tiểu lý phi đao 22/12/2013
260 Chương 260 Trường Sinh Giới - Địa, hỏa, phong, thủy tái diễn hỗn độn 22/12/2013
261 Chương 261 Trường Sinh Giới - Sơn hà xã tắc 22/12/2013
262 Chương 262 Trường Sinh Giới - Ta là ai? 22/12/2013
263 Chương 263 Trường Sinh Giới - Khô Lâu Tam Vương 22/12/2013
264 Chương 264 Trường Sinh Giới - Bại hoại thông thiên 22/12/2013
265 Chương 265 Trường Sinh Giới - Hai mươi bốn chiến kiếm 22/12/2013
266 Chương 266 Trường Sinh Giới - Tuyệt thế thần tàng 22/12/2013
267 Chương 267 Trường Sinh Giới - Thái Thượng cũng đến 22/12/2013
268 Chương 268 Trường Sinh Giới - Tiến vào thế giới thần bí 22/12/2013
269 Chương 269 Trường Sinh Giới - Võ giả ấn kí cuối cùng 22/12/2013
270 Chương 270 Trường Sinh Giới - Tiêu diệt Bán Tổ thần 22/12/2013
271 Chương 271 Trường Sinh Giới - Thất Nhạc Viên, bãi tha ma Bán Tổ thần! 22/12/2013
272 Chương 272 Trường Sinh Giới - Cha mẹ Kha Kha 22/12/2013
273 Chương 273 Trường Sinh Giới - Chư thánh giáng trần 22/12/2013
274 Chương 274 Trường Sinh Giới - Biến thái 22/12/2013
275 Chương 275 Trường Sinh Giới - Thế cuộc 22/12/2013
276 Chương 276 Trường Sinh Giới - Tiềm ẩn đến … ba năm 22/12/2013
277 Chương 277 Trường Sinh Giới - Cổ thần hoang mạc 22/12/2013
278 Chương 278 Trường Sinh Giới - Tổ thần ??! 22/12/2013
279 Chương 279 Trường Sinh Giới - Chúng sinh run rẩy! 22/12/2013
280 Chương 280 Trường Sinh Giới - Hai mươi bốn Chiến Kiếm xuyên thân chắn Tổ Thần 22/12/2013
281 Chương 281 Trường Sinh Giới - Trở Lại Nhân Gian Giới 22/12/2013
282 Chương 282 Trường Sinh Giới - Thệ Thủy 22/12/2013
283 Chương 283 Trường Sinh Giới - Uy thế vẫn còn 22/12/2013
284 Chương 284 Trường Sinh Giới - Tu Chân 22/12/2013
285 Chương 285 Trường Sinh Giới - Ai là vương giả trong đồng cấp?! 22/12/2013
286 Chương 286 Trường Sinh Giới - Cuộc đời nếu cứ như lúc gặp 22/12/2013
287 Chương 287 Trường Sinh Giới - Tiến lên đỉnh cao võ đạo! 22/12/2013
288 Chương 288 Trường Sinh Giới - Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên 22/12/2013
289 Chương 289 Trường Sinh Giới - Dị nhân 22/12/2013
290 Chương 290 Trường Sinh Giới - Thượng Thương Chi Thủ 22/12/2013
291 Chương 291 Trường Sinh Giới - Tàn sát 22/12/2013
292 Chương 292 Trường Sinh Giới - Viễn cổ kêu gọi 22/12/2013
293 Chương 293 Trường Sinh Giới - Tổ Long vươn mình 22/12/2013
294 Chương 294 Trường Sinh Giới - Thiên Bi, Tổ Long 22/12/2013
295 Chương 295 Trường Sinh Giới - Thạch Nhân dị động 22/12/2013
296 Chương 296 Trường Sinh Giới - Nhược Thủy?! 22/12/2013
297 Chương 297 Trường Sinh Giới - Tranh đoạt 22/12/2013
298 Chương 298 Trường Sinh Giới - Thái Hạo 22/12/2013
299 Chương 299 Trường Sinh Giới - Lại vào Long Đảo 22/12/2013
300 Chương 300 Trường Sinh Giới - Long Tộc mật địa 22/12/2013
301 Chương 301 Trường Sinh Giới - Bí mật đau thương của Tử Thành Long Đảo 22/12/2013
302 Chương 302 Trường Sinh Giới - Ân tình 22/12/2013
303 Chương 303 Trường Sinh Giới - Chín vị Bán Tổ 22/12/2013
304 Chương 304 Trường Sinh Giới - Đại Năng 22/12/2013
305 Chương 305 Trường Sinh Giới - Thiên Bi Cổ Bảo 22/12/2013
306 Chương 306 Trường Sinh Giới - âng Tử Thành, nhổ Thiên Bi! 22/12/2013
307 Chương 307 Trường Sinh Giới - Lục Đạo Luân Hồi 22/12/2013
308 Chương 308 Trường Sinh Giới - Thanh Liên thiên nữ đáng sợ 22/12/2013
309 Chương 309 Trường Sinh Giới - Phá Vạn Trọng Ma Thổ 22/12/2013
310 Chương 310 Trường Sinh Giới - Hồng Hoang Sát Tràng, một lần hóa Tam Thanh! 22/12/2013
311 Chương 311 Trường Sinh Giới - Đánh bại Thanh Liên thiên nữ 22/12/2013
312 Chương 312 Trường Sinh Giới - Tâm tình lột xác 22/12/2013
313 Chương 313 Trường Sinh Giới - Thái Sơn quyết chiến 22/12/2013
314 Chương 314 Trường Sinh Giới - Bát Tướng đại phá Ngũ Phương Thế Giới 22/12/2013
315 Chương 315 Trường Sinh Giới - Phong Vương vấn đỉnh 22/12/2013
316 Chương 316 Trường Sinh Giới - Thượng Cổ Chiến Thần! 22/12/2013
317 Chương 317 Trường Sinh Giới - Sát Bán Tổ! 22/12/2013
318 Chương 318 Trường Sinh Giới - Hoàng Nê Thai của làng cổ 22/12/2013
319 Chương 319 Trường Sinh Giới - Nguồn gốc 22/12/2013
320 Chương 320 Trường Sinh Giới - Tà! 22/12/2013
321 Chương 321 Trường Sinh Giới - Chúng Tổ kinh hãi 22/12/2013
322 Chương 322 Trường Sinh Giới - Một đêm chấn động thiên hạ! 22/12/2013
323 Chương 323 Trường Sinh Giới - Trường minh bất diệt 22/12/2013
324 Chương 324 Trường Sinh Giới - Hoàng Thiên Thần Chung bất diệt 22/12/2013
325 Chương 325 Trường Sinh Giới - Lột xác kinh người! 22/12/2013
326 Chương 326 Trường Sinh Giới - Thiết Kiếm ngang trời chấn động Cửu Châu 22/12/2013
327 Chương 327 Trường Sinh Giới - Độc Cô Cầu Bại 22/12/2013
328 Chương 328 Trường Sinh Giới - Thần Đô vân động 22/12/2013
329 Chương 329 Trường Sinh Giới - Có ta là vô địch 22/12/2013
330 Chương 330 Trường Sinh Giới - Thắp chín đèn Cửu Châu 22/12/2013
331 Chương 331 Trường Sinh Giới - Sát Thần Lệnh! 22/12/2013
333 Chương 333 Trường Sinh Giới - Trường An đỉnh phong đại chiến 22/12/2013
334 Chương 334 Trường Sinh Giới - Võ Vô Địch 22/12/2013
335 Chương 335 Trường Sinh Giới - Đòn sát thủ 22/12/2013
336 Chương 336 Trường Sinh Giới - Lắng nghe thế giới hủy diệt 22/12/2013
337 Chương 337 Trường Sinh Giới - Tiên trừu Hồng Quân ( Hồng Quân phạt trượng) 22/12/2013
338 Chương 338 Trường Sinh Giới - Tử Thành hạ xuống thế gian 22/12/2013
339 Chương 339 Trường Sinh Giới - Thành Chủ Tử Thành 22/12/2013
340 Chương 340 Trường Sinh Giới - Tường tận Thiên Địa 22/12/2013
341 Chương 341 Trường Sinh Giới - Khả năng ngạnh kháng lực lượng của Hoàng Nê Thai 22/12/2013
342 Chương 342 Trường Sinh Giới - Máu chảy ngàn dặm 22/12/2013
343 Chương 343 Trường Sinh Giới - Khi kẻ vô địch thiên hạ cũng hết sức 22/12/2013
344 Chương 344 Trường Sinh Giới - Huyết lệ của tổ thần 22/12/2013
345 Chương 345 Trường Sinh Giới - Tống tiễn bán tổ 22/12/2013
346 Chương 346 Trường Sinh Giới - Hủy diệt 22/12/2013
347 Chương 347 Trường Sinh Giới - Cửu Châu máu đổ hoa rơi 22/12/2013
348 Chương 348 Trường Sinh Giới - Thời đại mới 22/12/2013
349 Chương 349 Trường Sinh Giới - Hỏa Chủng 22/12/2013
350 Chương 350 Trường Sinh Giới - Kiếp trước kiếp này, Thần Nguyên thức tỉnh 22/12/2013
351 Chương 351 Trường Sinh Giới - Lột xác thánh thể 22/12/2013
352 Chương 352 Trường Sinh Giới - Sinh mệnh nguyên dịch 22/12/2013
353 Chương 353 Trường Sinh Giới - Huyết nhục 22/12/2013
354 Chương 354 Trường Sinh Giới - Thôn Nữ Oa 22/12/2013
355 Chương 355 Trường Sinh Giới - Tử Giới Chi Thành 22/12/2013
356 Chương 356 Trường Sinh Giới - Cốt Tỉnh thông địa ngục, thần giáng xuống nhân gian 22/12/2013
357 Chương 357 Trường Sinh Giới - Hy Vọng Đi Lại Giữa Hai Giới 22/12/2013
358 Chương 358 Trường Sinh Giới - Tấn Giai 22/12/2013
359 Chương 359 Trường Sinh Giới - Trong Tử Giới gặp đồng hương Cửu Châu 22/12/2013
360 Chương 360 Trường Sinh Giới - Một đời thiên kiêu 22/12/2013
361 Chương 361 Trường Sinh Giới - Nhị Thập Tứ Kiếm xuyên thạch tượng 22/12/2013
362 Chương 362 Trường Sinh Giới - Đem Chiến Kiếm Quét Ngang Thiên Địa 22/12/2013
363 Chương 363 Trường Sinh Giới - Chiến Kiếm chỉ Cửu Châu 22/12/2013
364 Chương 364 Trường Sinh Giới - Cự Nhân Thành Tác giả 22/12/2013
365 Chương 365 Trường Sinh Giới - Một trăm lẻ tám đời tổ tông 22/12/2013
366 Chương 366 Trường Sinh Giới - Nắm lại Bản Nguyên Thiên Âm 22/12/2013
367 Chương 367 Trường Sinh Giới - Tiêu Thần có máu có thịt 22/12/2013
368 Chương 368 Trường Sinh Giới - Biến đổi 22/12/2013
369 Chương 369 Trường Sinh Giới - Lai lịch của Hoàng Kim Sư Tử Vương 22/12/2013
370 Chương 370 Trường Sinh Giới - Hoàng toản 22/12/2013
371 Chương 371 Trường Sinh Giới - Diệt địch tấn bậc 22/12/2013
372 Chương 372 Trường Sinh Giới - Cự Nhân Vương ước chiến 22/12/2013
373 Chương 373 Trường Sinh Giới - Phản sát! 22/12/2013
374 Chương 374 Trường Sinh Giới - Thập bộ sát nhất nhân! 22/12/2013
375 Chương 375 Trường Sinh Giới - Vô Thượng Vương lệ rơi đầy mặt 22/12/2013
376 Chương 376 Trường Sinh Giới - Tiến hóa hoàn mĩ 22/12/2013
377 Chương 377 Trường Sinh Giới - Lại đến Cửu Châu 22/12/2013
378 Chương 378 Trường Sinh Giới - Thời đại của Vương 22/12/2013
379 Chương 379 Trường Sinh Giới - Hoàng kim thịnh thế! 22/12/2013
380 Chương 380 Trường Sinh Giới - Sơ động 22/12/2013
381 Chương 381 Trường Sinh Giới - Đồ long 22/12/2013
382 Chương 382 Trường Sinh Giới - Hạ sát một Vương 22/12/2013
383 Chương 383 Trường Sinh Giới - Thiên vương Dạ Xoa 22/12/2013
384 Chương 384 Trường Sinh Giới - Sát Dạ Xoa 22/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-truong-sinh-gioi-1036.html