Truyện Độc Bộ Thiên Hạ - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Độc Bộ Thiên Hạ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 22/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Độc Bộ Thiên Hạ
Bạn đang đọc truyện Độc Bộ Thiên Hạ của tác giả Thạch Trư trên trang đọc truyện online.Dòng dõi Cửu Lê, dùng võ nhập vu, lấy vu nhập đạo. Tu vi đạt tới võ đạo tiên thiên liền có khả năng trở thành ma đạo vu sĩ.

Vu hoang thế gia Diệp gia đệ tử Diệp Húc, tư chất hơn người, mười bốn tuổi bước vào võ đạo tiên thiên, không ngờ trong quá trình trắc thí trở thành vu sĩ thì phát sinh ra một hồi biến cố, bị đánh thành phế vật, bị bắt làm mã nô, nhận hết sỉ nhục khi dễ của huynh đệ mình.

Mang theo một tòa ngọc lâu thần bí, hắn bắt đầu trùng tu võ đạo, bước vào tiên thiên, độc bộ thiên hạ!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Độc Bộ Thiên Hạ - Võ Đạo Tiên Thiên 22/12/2013
2 Chương 2 Độc Bộ Thiên Hạ - Bị xuống làm nô 22/12/2013
3 Chương 3 Độc Bộ Thiên Hạ - Đan điền biến dị 22/12/2013
4 Chương 4 Độc Bộ Thiên Hạ - Huynh đệ phản bội 22/12/2013
5 Chương 5 Độc Bộ Thiên Hạ - Cây non thanh ngọc 22/12/2013
6 Chương 6 Độc Bộ Thiên Hạ - Chu gia 22/12/2013
7 Chương 7 Độc Bộ Thiên Hạ - Mặt chấm đất 22/12/2013
8 Chương 8 Độc Bộ Thiên Hạ - Thăm dò 22/12/2013
9 Chương 9 Độc Bộ Thiên Hạ - Uy của Vu Sĩ 22/12/2013
10 Chương 10 Độc Bộ Thiên Hạ - Đột phá bản thân 22/12/2013
11 Chương 11 Độc Bộ Thiên Hạ - Chưởng đánh ác nô 22/12/2013
12 Chương 12 Độc Bộ Thiên Hạ - Quy củ của Mã mỗ 22/12/2013
13 Chương 13 Độc Bộ Thiên Hạ - Ngày hội ở Miêu Cương 22/12/2013
14 Chương 14 Độc Bộ Thiên Hạ - Tấm khăn bị tổn hại 22/12/2013
15 Chương 15 Độc Bộ Thiên Hạ - Vu bảo tàn phiến 22/12/2013
16 Chương 16 Độc Bộ Thiên Hạ - Cướp giữa đường 22/12/2013
17 Chương 17 Độc Bộ Thiên Hạ - Không dám giết ngươi sao? 22/12/2013
18 Chương 18 Độc Bộ Thiên Hạ - Thôn phệ vu bảo 22/12/2013
19 Chương 19 Độc Bộ Thiên Hạ - Nguy cơ bốn phía 22/12/2013
20 Chương 20 Độc Bộ Thiên Hạ - Lương mã như Long 22/12/2013
21 Chương 21 Độc Bộ Thiên Hạ - Đại điển tế tổ 22/12/2013
22 Chương 22 Độc Bộ Thiên Hạ - Đánh cuộc 22/12/2013
23 Chương 23 Độc Bộ Thiên Hạ - Uy của yêu thú 22/12/2013
24 Chương 24 Độc Bộ Thiên Hạ - Một rống đánh chết 22/12/2013
25 Chương 25 Độc Bộ Thiên Hạ - Cửu giai yêu thú 22/12/2013
26 Chương 26 Độc Bộ Thiên Hạ - Vạn phần hung hiểm 22/12/2013
27 Chương 27 Độc Bộ Thiên Hạ - Đuổi giết 22/12/2013
28 Chương 28 Độc Bộ Thiên Hạ - Đầm nước thần bí 22/12/2013
29 Chương 29 Độc Bộ Thiên Hạ - Yêu như mỹ nhân 22/12/2013
30 Chương 30 Độc Bộ Thiên Hạ - Thân thể tiên thiên 22/12/2013
31 Chương 31 Độc Bộ Thiên Hạ - Tiên thiên va chạm 22/12/2013
32 Chương 32 Độc Bộ Thiên Hạ - Giết ngươi như giết chó 22/12/2013
33 Chương 33 Độc Bộ Thiên Hạ - Xung kích quan tạp 22/12/2013
34 Chương 34 Độc Bộ Thiên Hạ - Lần lượt đột phá 22/12/2013
35 Chương 35 Độc Bộ Thiên Hạ - Đàn lang 22/12/2013
36 Chương 36 Độc Bộ Thiên Hạ - Lang hồ, lang yêu 22/12/2013
37 Chương 37 Độc Bộ Thiên Hạ - Vô cùng cấp bách 22/12/2013
38 Chương 38 Độc Bộ Thiên Hạ - Thực lực tăng nhanh 22/12/2013
39 Chương 39 Độc Bộ Thiên Hạ - Tuyệt thế kỳ tài 22/12/2013
40 Chương 40 Độc Bộ Thiên Hạ - Bùng lên giết người. 22/12/2013
41 Chương 41 Độc Bộ Thiên Hạ - Bất động như núi. 22/12/2013
42 Chương 42 Độc Bộ Thiên Hạ - Ngạnh kháng đao cương 22/12/2013
43 Chương 43 Độc Bộ Thiên Hạ - Thôn phệ đao cương 22/12/2013
44 Chương 44 Độc Bộ Thiên Hạ - Vu pháp chi uy 22/12/2013
45 Chương 45 Độc Bộ Thiên Hạ - Thân thể Thủy đức cộng công. 22/12/2013
46 Chương 46 Độc Bộ Thiên Hạ - Cửu Chuyển Nguyên Công 22/12/2013
47 Chương 47 Độc Bộ Thiên Hạ - Tâm pháp vô bổ 22/12/2013
48 Chương 48 Độc Bộ Thiên Hạ - Cửu dương bá thể 22/12/2013
49 Chương 49 Độc Bộ Thiên Hạ - Huyết tế ngọc lâu. 22/12/2013
50 Chương 50 Độc Bộ Thiên Hạ - Chu Thiên tinh lực. 22/12/2013
51 Chương 51 Độc Bộ Thiên Hạ - Xử Trí 22/12/2013
52 Chương 52 Độc Bộ Thiên Hạ - Trở Về Nội Phủ 22/12/2013
53 Chương 53 Độc Bộ Thiên Hạ - Tiên Thiên Bá Thể 22/12/2013
54 Chương 54 Độc Bộ Thiên Hạ - Ưng Xà Song Kích 22/12/2013
55 Chương 55 Độc Bộ Thiên Hạ - Bộ xương khô 22/12/2013
56 Chương 56 Độc Bộ Thiên Hạ - Lục đạo luân hồi 22/12/2013
57 Chương 57 Độc Bộ Thiên Hạ - Nguyên thần ký thác 22/12/2013
58 Chương 58 Độc Bộ Thiên Hạ - Khiếm khuyết của Nguyên Công 22/12/2013
59 Chương 59 Độc Bộ Thiên Hạ - Chiếm lấy vu tu đường 22/12/2013
60 Chương 60 Độc Bộ Thiên Hạ - Nguyên khí hóa long 22/12/2013
61 Chương 61 Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Giao Cửu Kích 22/12/2013
62 Chương 62 Độc Bộ Thiên Hạ - Mãng Cổ Chu Cáp Thiên Ấn 22/12/2013
63 Chương 63 Độc Bộ Thiên Hạ - Diệp Tần trở về 22/12/2013
64 Chương 64 Độc Bộ Thiên Hạ - Song giao tiễn 22/12/2013
65 Chương 65 Độc Bộ Thiên Hạ - Chộp tới xướng khúc 22/12/2013
66 Chương 66 Độc Bộ Thiên Hạ - Phản thủ giết người 22/12/2013
67 Chương 67 Độc Bộ Thiên Hạ - Cấm pháp 22/12/2013
68 Chương 68 Độc Bộ Thiên Hạ - Một mình ngươi? 22/12/2013
69 Chương 69 Độc Bộ Thiên Hạ - Tuyết Yến Phi Hồng 22/12/2013
70 Chương 70 Độc Bộ Thiên Hạ - Loan gia Việt Châu 22/12/2013
71 Chương 71 Độc Bộ Thiên Hạ - Cường đoạt vu binh 22/12/2013
72 Chương 72 Độc Bộ Thiên Hạ - Huyết ma nguyên hồn đại pháp 22/12/2013
73 Chương 73 Độc Bộ Thiên Hạ - Ra tay quá nhanh 22/12/2013
74 Chương 74 Độc Bộ Thiên Hạ - Ác chiến 22/12/2013
75 Chương 75 Độc Bộ Thiên Hạ - Thi độc ban cô 22/12/2013
76 Chương 76 Độc Bộ Thiên Hạ - Nhân đầu khuẩn cô 22/12/2013
77 Chương 77 Độc Bộ Thiên Hạ - Ngũ Độc động phủ 22/12/2013
78 Chương 78 Độc Bộ Thiên Hạ - Tài phú kinh người 22/12/2013
79 Chương 79 Độc Bộ Thiên Hạ - Ngươi chán sống à 22/12/2013
80 Chương 80 Độc Bộ Thiên Hạ - Vu pháp thần thông 22/12/2013
81 Chương 81 Độc Bộ Thiên Hạ - Vũ xà quy hóa đại pháp 22/12/2013
82 Chương 82 Độc Bộ Thiên Hạ - Ếch ngồi đáy giếng. 22/12/2013
83 Chương 83 Độc Bộ Thiên Hạ - Rời khỏi Liễu Châu. 22/12/2013
84 Chương 84 Độc Bộ Thiên Hạ - Giao hữu bất cẩn 22/12/2013
85 Chương 85 Độc Bộ Thiên Hạ - Lão yêu ngàn năm. 22/12/2013
86 Chương 86 Độc Bộ Thiên Hạ - Đây là con chim của ngươi sao? 22/12/2013
87 Chương 87 Độc Bộ Thiên Hạ - Sinh mãnh bá đạo 22/12/2013
88 Chương 88 Độc Bộ Thiên Hạ - Chặn cửa 22/12/2013
89 Chương 89 Độc Bộ Thiên Hạ - Như ngươi mong muốn 22/12/2013
90 Chương 90 Độc Bộ Thiên Hạ - Vạn xà yêu quyết 22/12/2013
91 Chương 91 Độc Bộ Thiên Hạ - Quần giao loạn vũ 22/12/2013
92 Chương 92 Độc Bộ Thiên Hạ - Đại khai sát giới 22/12/2013
93 Chương 93 Độc Bộ Thiên Hạ - Hoá giao 22/12/2013
94 Chương 94 Độc Bộ Thiên Hạ - Vô tận sát khí 22/12/2013
95 Chương 95 Độc Bộ Thiên Hạ - Cổ trùng phệ chủ 22/12/2013
96 Chương 96 Độc Bộ Thiên Hạ - Hoa hồ điêu 22/12/2013
97 Chương 97 Độc Bộ Thiên Hạ - Tế luyện huyết tàm 22/12/2013
98 Chương 98 Độc Bộ Thiên Hạ - Đại thọ của Lương Vương 22/12/2013
99 Chương 99 Độc Bộ Thiên Hạ - Lập uy 22/12/2013
100 Chương 100 Độc Bộ Thiên Hạ - Đông hải giao nhân châu 22/12/2013
101 Chương 101 Độc Bộ Thiên Hạ - Uyên ương long phượng đỉnh 22/12/2013
102 Chương 102 Độc Bộ Thiên Hạ - Hung tàn thập bội 22/12/2013
103 Chương 103 Độc Bộ Thiên Hạ - Giết ta một mình, ta diệt cả nhà ngươi 22/12/2013
104 Chương 104 Độc Bộ Thiên Hạ - Cứ đánh chết trước rồi nói sau 22/12/2013
105 Chương 105 Độc Bộ Thiên Hạ - Bạo tẩu 22/12/2013
106 Chương 106 Độc Bộ Thiên Hạ - Cứ thế đập chết 22/12/2013
107 Chương 107 Độc Bộ Thiên Hạ - Liên kết trấn áp 22/12/2013
108 Chương 108 Độc Bộ Thiên Hạ - Cái thế hung uy 22/12/2013
109 Chương 109 Độc Bộ Thiên Hạ - Đám đàn bà bại gia 22/12/2013
110 Chương 110 Độc Bộ Thiên Hạ - Tinh thần nguyên từ tinh thạch 22/12/2013
111 Chương 111 Độc Bộ Thiên Hạ - Đà chủ Thanh Châu 22/12/2013
112 Chương 112 Độc Bộ Thiên Hạ - Độc đấu 22/12/2013
113 Chương 113 Độc Bộ Thiên Hạ - Vu đạo đại ngạc 22/12/2013
114 Chương 114 Độc Bộ Thiên Hạ - Hắc Hùng thâm cốc 22/12/2013
115 Chương 115 Độc Bộ Thiên Hạ - Hùng Bá Thiên 22/12/2013
116 Chương 116 Độc Bộ Thiên Hạ - Một chiêu bắt giữ 22/12/2013
117 Chương 117 Độc Bộ Thiên Hạ - Trăm mẫu linh điền 22/12/2013
118 Chương 118 Độc Bộ Thiên Hạ - Kịch độc vô cùng 22/12/2013
119 Chương 119 Độc Bộ Thiên Hạ - Bích Huyết Kim Liên 22/12/2013
120 Chương 120 Độc Bộ Thiên Hạ - Bạo lực đối kháng 22/12/2013
121 Chương 121 Độc Bộ Thiên Hạ - Sư thúc 22/12/2013
122 Chương 122 Độc Bộ Thiên Hạ - Vu hồn giới 22/12/2013
123 Chương 123 Độc Bộ Thiên Hạ - Cảm giác về sự ưu việt 22/12/2013
124 Chương 124 Độc Bộ Thiên Hạ - Dụ dỗ Hoa Hồ Điêu 22/12/2013
125 Chương 125 Độc Bộ Thiên Hạ - Đại sát tứ phương 22/12/2013
126 Chương 126 Độc Bộ Thiên Hạ - Đại vu chi mộ 22/12/2013
127 Chương 127 Độc Bộ Thiên Hạ - Quần hùng hội tụ 22/12/2013
128 Chương 128 Độc Bộ Thiên Hạ - Phá cấm mà vào 22/12/2013
129 Chương 129 Độc Bộ Thiên Hạ - Đồng môn tương tàn 22/12/2013
130 Chương 130 Độc Bộ Thiên Hạ - Chu quả linh căn 22/12/2013
131 Chương 131 Độc Bộ Thiên Hạ - Hoàng tước tại hậu 22/12/2013
132 Chương 132 Độc Bộ Thiên Hạ - Kho báu kinh thiên 22/12/2013
133 Chương 133 Độc Bộ Thiên Hạ - Cá lớn nuốt cá bé 22/12/2013
134 Chương 134 Độc Bộ Thiên Hạ - Sư thúc thật dũng mãnh 22/12/2013
135 Chương 135 Độc Bộ Thiên Hạ - Bàn long kim trượng 22/12/2013
136 Chương 136 Độc Bộ Thiên Hạ - Liên bạo tám lần 22/12/2013
137 Chương 137 Độc Bộ Thiên Hạ - Nhất chưởng ấn tử 22/12/2013
138 Chương 138 Độc Bộ Thiên Hạ - Hỏa sơn dược cung 22/12/2013
139 Chương 139 Độc Bộ Thiên Hạ - Viêm dương hồ lô 22/12/2013
140 Chương 140 Độc Bộ Thiên Hạ - Bảy cái long trụ 22/12/2013
141 Chương 141 Độc Bộ Thiên Hạ - Ác chiến song hùng 22/12/2013
142 Chương 142 Độc Bộ Thiên Hạ - Diệp lão ma 22/12/2013
143 Chương 143 Độc Bộ Thiên Hạ - Tử thương thảm trọng 22/12/2013
144 Chương 144 Độc Bộ Thiên Hạ - Định phong cổ thụ 22/12/2013
145 Chương 145 Độc Bộ Thiên Hạ - Tuyệt thế trọng bảo 22/12/2013
146 Chương 146 Độc Bộ Thiên Hạ - Khắp nơi đều là địch 22/12/2013
147 Chương 147 Độc Bộ Thiên Hạ - Hành hung giáo chủ 22/12/2013
148 Chương 148 Độc Bộ Thiên Hạ - Vu pháp đại thành 22/12/2013
149 Chương 149 Độc Bộ Thiên Hạ - Nhạn nhổ từng lông 22/12/2013
150 Chương 150 Độc Bộ Thiên Hạ - Tinh đấu vi trần trận pháp 22/12/2013
151 Chương 151 Độc Bộ Thiên Hạ - Tinh đấu trận đồ 22/12/2013
152 Chương 152 Độc Bộ Thiên Hạ - Ngươi dám thiên vị 22/12/2013
153 Chương 153 Độc Bộ Thiên Hạ - Đánh chết người hiền lành 22/12/2013
154 Chương 154 Độc Bộ Thiên Hạ - Không bằng cầm thú 22/12/2013
155 Chương 155 Độc Bộ Thiên Hạ - Tài đại khí thô 22/12/2013
156 Chương 156 Độc Bộ Thiên Hạ - Kiêu ngạo đến cùng 22/12/2013
157 Chương 157 Độc Bộ Thiên Hạ - Gài bẫy người không đền mạng 22/12/2013
158 Chương 158 Độc Bộ Thiên Hạ - Tự tìm đường chết 22/12/2013
159 Chương 159 Độc Bộ Thiên Hạ - Tâm quá đen tối 22/12/2013
160 Chương 160 Độc Bộ Thiên Hạ - Hoài bích có tội 22/12/2013
161 Chương 161 Độc Bộ Thiên Hạ - Họa thủy đông dẫn 22/12/2013
162 Chương 162 Độc Bộ Thiên Hạ - Rơi vào hiểm địa 22/12/2013
163 Chương 163 Độc Bộ Thiên Hạ - Một phen bóp chết 22/12/2013
164 Chương 164 Độc Bộ Thiên Hạ - Một kích toi mạng 22/12/2013
165 Chương 165 Độc Bộ Thiên Hạ - Huyết tinh đại đồ sát 22/12/2013
166 Chương 166 Độc Bộ Thiên Hạ - Giết người phóng hỏa 22/12/2013
167 Chương 167 Độc Bộ Thiên Hạ - Giết sạch tất cả 22/12/2013
168 Chương 168 Độc Bộ Thiên Hạ - Nhất chiêu chi ước 22/12/2013
169 Chương 169 Độc Bộ Thiên Hạ - Nhị nữ tranh phong 22/12/2013
170 Chương 170 Độc Bộ Thiên Hạ - Một lần thấy mới biết thần trung đến 22/12/2013
171 Chương 171 Độc Bộ Thiên Hạ - Đối nghịch với ta, chỉ có đường chết! 22/12/2013
172 Chương 172 Độc Bộ Thiên Hạ - Thiên ma thiện âm 22/12/2013
173 Chương 173 Độc Bộ Thiên Hạ - Tội ác tày trời 22/12/2013
174 Chương 174 Độc Bộ Thiên Hạ - Thiên quỷ pháp tướng 22/12/2013
175 Chương 175 Độc Bộ Thiên Hạ - Nguyên công tầng thứ tám 22/12/2013
176 Chương 176 Độc Bộ Thiên Hạ - Cái chết của cường giả 22/12/2013
177 Chương 177 Độc Bộ Thiên Hạ - Cho các ngươi chết có nhịp điệu 22/12/2013
178 Chương 178 Độc Bộ Thiên Hạ - Bão cát Tây Hoang 22/12/2013
179 Chương 179 Độc Bộ Thiên Hạ - Mượn đao giết người 22/12/2013
180 Chương 180 Độc Bộ Thiên Hạ - Tình cờ gặp cố nhân 22/12/2013
181 Chương 181 Độc Bộ Thiên Hạ - Sinh sôi chụp chết 22/12/2013
182 Chương 182 Độc Bộ Thiên Hạ - Di tích thượng cổ 22/12/2013
183 Chương 183 Độc Bộ Thiên Hạ - Một điều linh mạch 22/12/2013
184 Chương 184 Độc Bộ Thiên Hạ - Đại mạc song hùng 22/12/2013
185 Chương 185 Độc Bộ Thiên Hạ - Phú quý chỉ có từ trong gian khó 22/12/2013
186 Chương 186 Độc Bộ Thiên Hạ - Lạt thủ tồi hoa 22/12/2013
187 Chương 187 Độc Bộ Thiên Hạ - Thay trời hành đạo 22/12/2013
188 Chương 188 Độc Bộ Thiên Hạ - Giả heo ăn heo 22/12/2013
189 Chương 189 Độc Bộ Thiên Hạ - Cải tà quy chính 22/12/2013
190 Chương 190 Độc Bộ Thiên Hạ - Làm người không thể lòng tham không đáy 22/12/2013
191 Chương 191 Độc Bộ Thiên Hạ - Tiễn các ngươi ra đi 22/12/2013
192 Chương 192 Độc Bộ Thiên Hạ - Ngàn dặm giang sơn như tranh vẽ 22/12/2013
193 Chương 193 Độc Bộ Thiên Hạ - Gõ ba trăm năm 22/12/2013
194 Chương 194 Độc Bộ Thiên Hạ - Uy lực của thần chung 22/12/2013
195 Chương 195 Độc Bộ Thiên Hạ - Thiên yêu đồ thánh quyết 22/12/2013
196 Chương 196 Độc Bộ Thiên Hạ - Quét ngang một cõi 22/12/2013
197 Chương 197 Độc Bộ Thiên Hạ - Đánh chết hết 22/12/2013
198 Chương 198 Độc Bộ Thiên Hạ - Kiểm kê thu hoạch 22/12/2013
199 Chương 199 Độc Bộ Thiên Hạ - Di La Thiên yêu đế nguyên thần chân giải 22/12/2013
200 Chương 200 Độc Bộ Thiên Hạ - Vi công tử hạ 22/12/2013
201 Chương 201 Độc Bộ Thiên Hạ - Diệp Tần đại hôn 22/12/2013
202 Chương 202 Độc Bộ Thiên Hạ - Tam cung lục phái thất thập nhị thế gia 22/12/2013
203 Chương 203 Độc Bộ Thiên Hạ - Ma tông hành hương 22/12/2013
204 Chương 204 Độc Bộ Thiên Hạ - Trời cao đố kỵ anh tài 22/12/2013
205 Chương 205 Độc Bộ Thiên Hạ - Cút 22/12/2013
206 Chương 206 Độc Bộ Thiên Hạ - Một tay bóp chết ngươi 22/12/2013
207 Chương 207 Độc Bộ Thiên Hạ - Chân vũ thất kiếp trận 22/12/2013
208 Chương 208 Độc Bộ Thiên Hạ - Luyện chết Thái dương tinh phiên 22/12/2013
209 Chương 209 Độc Bộ Thiên Hạ - Quanh thân là mắt 22/12/2013
210 Chương 210 Độc Bộ Thiên Hạ - Qua mệnh giao tình 22/12/2013
211 Chương 211 Độc Bộ Thiên Hạ - Quần công 22/12/2013
212 Chương 212 Độc Bộ Thiên Hạ - Quá hung hăng ngang ngược 22/12/2013
213 Chương 213 Độc Bộ Thiên Hạ - Nhiều hơn một người, thiếu tám người 22/12/2013
214 Chương 214 Độc Bộ Thiên Hạ - Ma tông khí tượng 22/12/2013
215 Chương 215 Độc Bộ Thiên Hạ - Tân nhiệm phong chủ 22/12/2013
216 Chương 216 Độc Bộ Thiên Hạ - Ứng Tông Đạo 22/12/2013
217 Chương 217 Độc Bộ Thiên Hạ - Vu sĩ chân chính 22/12/2013
218 Chương 218 Độc Bộ Thiên Hạ - Bại gia tử 22/12/2013
219 Chương 219 Độc Bộ Thiên Hạ - Công Đức Kim Luân 22/12/2013
220 Chương 220 Độc Bộ Thiên Hạ - Quỳ xuống, lăn ra ngoài! 22/12/2013
221 Chương 221 Độc Bộ Thiên Hạ - Bước vào Hạo Nguyệt kỳ 22/12/2013
222 Chương 222 Độc Bộ Thiên Hạ - Cướp đoạt tứ phương 22/12/2013
223 Chương 223 Độc Bộ Thiên Hạ - Ngươi là công đức của ta 22/12/2013
224 Chương 224 Độc Bộ Thiên Hạ - Nghiền đè chết 22/12/2013
225 Chương 225 Độc Bộ Thiên Hạ - Thảm thiết 22/12/2013
226 Chương 226 Độc Bộ Thiên Hạ - Thiên Vũ Chi Dực 22/12/2013
227 Chương 227 Độc Bộ Thiên Hạ - Kim tàm tạo phản 22/12/2013
228 Chương 228 Độc Bộ Thiên Hạ - Uy của nguyên công 22/12/2013
229 Chương 229 Độc Bộ Thiên Hạ - Nguyên công va chạm 22/12/2013
230 Chương 230 Độc Bộ Thiên Hạ - Dốc sức trấn áp, chậm rãi luyện hóa 22/12/2013
231 Chương 231 Độc Bộ Thiên Hạ - Đại Đường Thiên Sách phủ 22/12/2013
232 Chương 232 Độc Bộ Thiên Hạ - Giỡn ngươi 22/12/2013
233 Chương 233 Độc Bộ Thiên Hạ - Thiếu nữ váy tím 22/12/2013
234 Chương 234 Độc Bộ Thiên Hạ - Người tinh cung đến 22/12/2013
235 Chương 235 Độc Bộ Thiên Hạ - Tài tuấn tụ tập 22/12/2013
236 Chương 236 Độc Bộ Thiên Hạ - Đại sư huynh Ma Tông 22/12/2013
237 Chương 237 Độc Bộ Thiên Hạ - Giết gấu đoạt roi 22/12/2013
238 Chương 238 Độc Bộ Thiên Hạ - Một con hùng yêu thật sinh mãnh 22/12/2013
239 Chương 239 Độc Bộ Thiên Hạ - Đào hầm chôn người 22/12/2013
240 Chương 240 Độc Bộ Thiên Hạ - Tinh đấu diệt chúng sinh 22/12/2013
241 Chương 241 Độc Bộ Thiên Hạ - Gặp phải kình địch 22/12/2013
242 Chương 242 Độc Bộ Thiên Hạ - đỉnh phong va chạm 22/12/2013
243 Chương 243 Độc Bộ Thiên Hạ - Kim tinh khí 22/12/2013
244 Chương 244 Độc Bộ Thiên Hạ - Chân hỏa tôi kim thân 22/12/2013
245 Chương 245 Độc Bộ Thiên Hạ - Cho hắn giữ lại một chân 22/12/2013
246 Chương 246 Độc Bộ Thiên Hạ - Thủ tịch đại đệ tử 22/12/2013
247 Chương 247 Độc Bộ Thiên Hạ - Đoạn chi tái thực 22/12/2013
248 Chương 248 Độc Bộ Thiên Hạ - Cửu đại thần hỏa 22/12/2013
249 Chương 249 Độc Bộ Thiên Hạ - Các cô nương 22/12/2013
250 Chương 250 Độc Bộ Thiên Hạ - Cắt ngươi lần nữa 22/12/2013
251 Chương 251 Độc Bộ Thiên Hạ - Đụng 22/12/2013
252 Chương 252 Độc Bộ Thiên Hạ - Trùng luyện tinh đồ 22/12/2013
253 Chương 253 Độc Bộ Thiên Hạ - Luyện chế thần chung 22/12/2013
254 Chương 254 Độc Bộ Thiên Hạ - Lạt thủ tồi hoa 22/12/2013
255 Chương 255 Độc Bộ Thiên Hạ - Lực bạt đại sơn 22/12/2013
256 Chương 256 Độc Bộ Thiên Hạ - Cải tà quy chính 22/12/2013
257 Chương 257 Độc Bộ Thiên Hạ - Vu sĩ thiếu đạo đức 22/12/2013
258 Chương 258 Độc Bộ Thiên Hạ - Ô Thiên cơ 22/12/2013
259 Chương 259 Độc Bộ Thiên Hạ - Lâu thuyền đấu đá 22/12/2013
260 Chương 260 Độc Bộ Thiên Hạ - Chém giết Nguyên Đan kỳ cường giả 22/12/2013
261 Chương 261 Độc Bộ Thiên Hạ - Trụ quang đại trận 22/12/2013
262 Chương 262 Độc Bộ Thiên Hạ - Kho báu ma vực 22/12/2013
263 Chương 263 Độc Bộ Thiên Hạ - Kẻ thù đều tới 22/12/2013
264 Chương 264 Độc Bộ Thiên Hạ - Không kiêu ngạo chẳng lẽ làm tôn tử?* 22/12/2013
265 Chương 265 Độc Bộ Thiên Hạ - Tiến vào trụ quang đại trận 22/12/2013
266 Chương 266 Độc Bộ Thiên Hạ - Sinh sinh Tạo Hóa Đan 22/12/2013
267 Chương 267 Độc Bộ Thiên Hạ - Vạn kiếp vô lượng 22/12/2013
268 Chương 268 Độc Bộ Thiên Hạ - Thu đi âm dương nhị khí 22/12/2013
269 Chương 269 Độc Bộ Thiên Hạ - Lôi đánh rất thích 22/12/2013
270 Chương 270 Độc Bộ Thiên Hạ - Cường giả tam thần cảnh 22/12/2013
271 Chương 271 Độc Bộ Thiên Hạ - Tấm gương đạo đức 22/12/2013
272 Chương 272 Độc Bộ Thiên Hạ - Thiên lôi đánh xuống 22/12/2013
273 Chương 273 Độc Bộ Thiên Hạ - Bạo lực đối kháng 22/12/2013
274 Chương 274 Độc Bộ Thiên Hạ - Đập thành thịt vụn 22/12/2013
275 Chương 275 Độc Bộ Thiên Hạ - Thiên lý truyền âm 22/12/2013
276 Chương 276 Độc Bộ Thiên Hạ - Tấn công tam đan cảnh 22/12/2013
277 Chương 277 Độc Bộ Thiên Hạ - Rất biến thái 22/12/2013
278 Chương 278 Độc Bộ Thiên Hạ - Bái ta làm thầy 22/12/2013
279 Chương 279 Độc Bộ Thiên Hạ - Đại sự phát sinh 22/12/2013
280 Chương 280 Độc Bộ Thiên Hạ - Quỳ đọc thánh chỉ 22/12/2013
281 Chương 281 Độc Bộ Thiên Hạ - Tân chư thiên thập đạo 22/12/2013
282 Chương 282 Độc Bộ Thiên Hạ - Giàu nứt đố đổ vách 22/12/2013
283 Chương 283 Độc Bộ Thiên Hạ - Di La Thiên Ngọc Hư Cung 22/12/2013
284 Chương 284 Độc Bộ Thiên Hạ - Hỗn Nguyên chân kinh 22/12/2013
285 Chương 285 Độc Bộ Thiên Hạ - Lục nhãn kim thiềm 22/12/2013
286 Chương 286 Độc Bộ Thiên Hạ - Ác chiến Ngụy Hiên 22/12/2013
287 Chương 287 Độc Bộ Thiên Hạ - Một quyền đánh chết 22/12/2013
288 Chương 288 Độc Bộ Thiên Hạ - Vu bảo hình người 22/12/2013
289 Chương 289 Độc Bộ Thiên Hạ - Các ngươi cùng nhau tiến lên 22/12/2013
290 Chương 290 Độc Bộ Thiên Hạ - Một ánh mắt cũng làm chết ngươi 22/12/2013
291 Chương 291 Độc Bộ Thiên Hạ - Cổ Côn Luân thánh địa 22/12/2013
292 Chương 292 Độc Bộ Thiên Hạ - Bắt cóc thiếu nữ 22/12/2013
293 Chương 293 Độc Bộ Thiên Hạ - Ngũ hành diệt tuyệt thần quang 22/12/2013
294 Chương 294 Độc Bộ Thiên Hạ - Chương Có duyên với ta 22/12/2013
295 Chương 295 Độc Bộ Thiên Hạ - Như ta đích thân tới 22/12/2013
296 Chương 296 Độc Bộ Thiên Hạ - Thần hồn Thủy hoàng đế 22/12/2013
297 Chương 297 Độc Bộ Thiên Hạ - Tình cờ gặp mặt cố nhân 22/12/2013
298 Chương 298 Độc Bộ Thiên Hạ - Thiên yêu cung tiểu công chúa 22/12/2013
299 Chương 299 Độc Bộ Thiên Hạ - Ngươi kiêu ngạo cái rắm. 22/12/2013
300 Chương 300 Độc Bộ Thiên Hạ - Chà đạp Ngụy Hiên 22/12/2013
301 Chương 301 Độc Bộ Thiên Hạ - Đan đỉnh cửu phẩm. 22/12/2013
302 Chương 302 Độc Bộ Thiên Hạ - Công lực tiến nhanh. 22/12/2013
303 Chương 303 Độc Bộ Thiên Hạ - Triệu hoán cấm bảo 22/12/2013
304 Chương 304 Độc Bộ Thiên Hạ - Kho báu Tây Hoàng 22/12/2013
305 Chương 305 Độc Bộ Thiên Hạ - Kẻ thắng lớn 22/12/2013
306 Chương 306 Độc Bộ Thiên Hạ - Giao con mẹ ngươi 22/12/2013
307 Chương 307 Độc Bộ Thiên Hạ - Khoa Phụ anh tuấn nhất. 22/12/2013
308 Chương 308 Độc Bộ Thiên Hạ - Con cưng của trời. 22/12/2013
309 Chương 309 Độc Bộ Thiên Hạ - Đè ngươi ra đánh. 22/12/2013
310 Chương 310 Độc Bộ Thiên Hạ - Cửu đỉnh tề xuất, uy năng toàn khai. 22/12/2013
311 Chương 311 Độc Bộ Thiên Hạ - Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát. 22/12/2013
312 Chương 312 Độc Bộ Thiên Hạ - Đầm lầy Vân Mộng 22/12/2013
313 Chương 313 Độc Bộ Thiên Hạ - Thánh địa luyện bảo. 22/12/2013
314 Chương 314 Độc Bộ Thiên Hạ - Gây ra họa lớn 22/12/2013
315 Chương 315 Độc Bộ Thiên Hạ - Xông lên Ảo Đan kỳ. 22/12/2013
316 Chương 316 Độc Bộ Thiên Hạ - Vu bảo thuần dương. 22/12/2013
317 Chương 317 Độc Bộ Thiên Hạ - Chơi xấu. 22/12/2013
318 Chương 318 Độc Bộ Thiên Hạ - “Bắt cóc” hai vị công chúa. 22/12/2013
319 Chương 319 Độc Bộ Thiên Hạ - Phò mã Thiên Yêu Cung. 22/12/2013
320 Chương 320 Độc Bộ Thiên Hạ - Muốn chết mời hôm khác 22/12/2013
321 Chương 321 Độc Bộ Thiên Hạ - Trừng mắt chết một người. 22/12/2013
322 Chương 322 Độc Bộ Thiên Hạ - Linh lung hoàng kim bảo tháp. 22/12/2013
324 Chương 324 Độc Bộ Thiên Hạ - Trấn! Trấn! Trấn! 22/12/2013
325 Chương 325 Độc Bộ Thiên Hạ - Vu Hoàng chi lộ. 22/12/2013
326 Chương 326 Độc Bộ Thiên Hạ - Ba tháng chi ước. 22/12/2013
327 Chương 327 Độc Bộ Thiên Hạ - Vu hồn giới tầm bảo 22/12/2013
328 Chương 328 Độc Bộ Thiên Hạ - Bạch cốt yêu thành 22/12/2013
329 Chương 329 Độc Bộ Thiên Hạ - Nguyên thần hiển hóa 22/12/2013
330 Chương 330 Độc Bộ Thiên Hạ - Lão ma đến kìa. 22/12/2013
331 Chương 331 Độc Bộ Thiên Hạ - Một đám ô hợp. 22/12/2013
332 Chương 332 Độc Bộ Thiên Hạ - Quét sạch tất cả. 22/12/2013
333 Chương 333 Độc Bộ Thiên Hạ - cường cường va chạm. 22/12/2013
334 Chương 334 Độc Bộ Thiên Hạ - Cửu sát tề xuất. 22/12/2013
335 Chương 335 Độc Bộ Thiên Hạ - Cửu sát tẩy thân thể 22/12/2013
336 Chương 336 Độc Bộ Thiên Hạ - Đoạt thịt từ miệng hổ. 22/12/2013
337 Chương 337 Độc Bộ Thiên Hạ - Có thể mượn mấy cái linh mạch không? 22/12/2013
338 Chương 338 Độc Bộ Thiên Hạ - Một kiếm trảm côn minh 22/12/2013
340 Chương 340 Độc Bộ Thiên Hạ - Luyện hóa mảnh vỡ nguyên thần 22/12/2013
341 Chương 341 Độc Bộ Thiên Hạ - Kim tinh đồng tử. 22/12/2013
342 Chương 342 Độc Bộ Thiên Hạ - Phúc tới. 22/12/2013
343 Chương 343 Độc Bộ Thiên Hạ - Đô Thiên thần sát đệ nhất. 22/12/2013
344 Chương 344 Độc Bộ Thiên Hạ - Các ngươi đều là củi mục. 22/12/2013
345 Chương 345 Độc Bộ Thiên Hạ - Ba lượt cơ hội. 22/12/2013
346 Chương 346 Độc Bộ Thiên Hạ - Bàn Vương Thần Phiên 22/12/2013
347 Chương 347 Độc Bộ Thiên Hạ - Đụng cái liền nát! 22/12/2013
348 Chương 348 Độc Bộ Thiên Hạ - Kiếm một khoản lớn 22/12/2013
349 Chương 349 Độc Bộ Thiên Hạ - Thiên đế chứng đạo chi bảo 22/12/2013
350 Chương 350 Độc Bộ Thiên Hạ - Đây là các ngươi muốn chết. 22/12/2013
351 Chương 351 Độc Bộ Thiên Hạ - Quét sạch tất cả 22/12/2013
352 Chương 352 Độc Bộ Thiên Hạ - Thần quang chém nguyên thần 22/12/2013
353 Chương 353 Độc Bộ Thiên Hạ - Thiên Vương lão tử cũng dám giết 22/12/2013
354 Chương 354 Độc Bộ Thiên Hạ - Vu pháp đỉnh phong 22/12/2013
355 Chương 355 Độc Bộ Thiên Hạ - Kiến Mộc Long Chương 22/12/2013
356 Chương 356 Độc Bộ Thiên Hạ - Mười hai màng thai. 22/12/2013
357 Chương 357 Độc Bộ Thiên Hạ - Diệp Húc xuất quan 22/12/2013
358 Chương 358 Độc Bộ Thiên Hạ - Ma Tông tam kiệt. 22/12/2013
359 Chương 359 Độc Bộ Thiên Hạ - Tay không giết người. 22/12/2013
360 Chương 360 Độc Bộ Thiên Hạ - Phá cho rối tinh rối mù. 22/12/2013
361 Chương 361 Độc Bộ Thiên Hạ - Nguyên thần thần sát thứ nhất. 22/12/2013
362 Chương 362 Độc Bộ Thiên Hạ - Thu ác thú. 22/12/2013
363 Chương 363 Độc Bộ Thiên Hạ - Di chỉ kinh đô cuối thời Thương. 22/12/2013
364 Chương 364 Độc Bộ Thiên Hạ - Tuyệt đại giai nhân. 22/12/2013
365 Chương 365 Độc Bộ Thiên Hạ - Lên giọng hống hách 22/12/2013
366 Chương 366 Độc Bộ Thiên Hạ - Nửa bước hóa thần 22/12/2013
367 Chương 367 Độc Bộ Thiên Hạ - Tiên thiên thần toán 22/12/2013
368 Chương 368 Độc Bộ Thiên Hạ - Tuyệt thế hung nhân. 22/12/2013
369 Chương 369 Độc Bộ Thiên Hạ - Khổng Chiêu Yêu Thánh. 22/12/2013
370 Chương 370 Độc Bộ Thiên Hạ - Sinh tử một đường. 22/12/2013
371 Chương 371 Độc Bộ Thiên Hạ - Nguyên thủy thánh lệnh. 22/12/2013
372 Chương 372 Độc Bộ Thiên Hạ - Đột phá ảo thai. 22/12/2013
373 Chương 373 Độc Bộ Thiên Hạ - Thiên đế thế gia 22/12/2013
374 Chương 374 Độc Bộ Thiên Hạ - Lại bắt cóc một người. 22/12/2013
375 Chương 375 Độc Bộ Thiên Hạ - Một hống chấn vỡ. 22/12/2013
376 Chương 376 Độc Bộ Thiên Hạ - Hoành tảo sấm quan. 22/12/2013
377 Chương 377 Độc Bộ Thiên Hạ - Hư Không bảng đệ nhất nhân 22/12/2013
378 Chương 378 Độc Bộ Thiên Hạ - Cuộc sống bức bách. 22/12/2013
379 Chương 379 Độc Bộ Thiên Hạ - Chữ “Tội” ở Ân Khư. 22/12/2013
380 Chương 380 Độc Bộ Thiên Hạ - Ma diễm ngập trời. 22/12/2013
381 Chương 381 Độc Bộ Thiên Hạ - Tần hoàng thật giả. 22/12/2013
382 Chương 382 Độc Bộ Thiên Hạ - Mất mặt ngay mặt 22/12/2013
383 Chương 383 Độc Bộ Thiên Hạ - Giết sạch tất cả. 22/12/2013
384 Chương 384 Độc Bộ Thiên Hạ - Cửu sát âm phong. 22/12/2013
385 Chương 385 Độc Bộ Thiên Hạ - Da người trong âm phong 22/12/2013
386 Chương 386 Độc Bộ Thiên Hạ - Tam Thần Hủy Diệt tai kiếp 22/12/2013
387 Chương 387 Độc Bộ Thiên Hạ - Khiêng Thiên Tội Bia về nhà 22/12/2013
388 Chương 388 Độc Bộ Thiên Hạ - Thiên mệnh huyền điểu. 22/12/2013
389 Chương 389 Độc Bộ Thiên Hạ - Lừa gạt. 22/12/2013
390 Chương 390 Độc Bộ Thiên Hạ - Thương hoàng cổ mộ. 22/12/2013
391 Chương 391 Độc Bộ Thiên Hạ - Nơi cực kỳ nguy hiểm. 22/12/2013
392 Chương 392 Độc Bộ Thiên Hạ - Quan tài bay trong Hoàng lăng 22/12/2013
393 Chương 393 Độc Bộ Thiên Hạ - Bên trong cổ thi 22/12/2013
394 Chương 394 Độc Bộ Thiên Hạ - Chà đạp Khổng Chiêu 22/12/2013
395 Chương 395 Độc Bộ Thiên Hạ - Bàn hoàng Đế Canh 22/12/2013
396 Chương 396 Độc Bộ Thiên Hạ - Chư Thiên Thần Vương ấn 22/12/2013
397 Chương 397 Độc Bộ Thiên Hạ - Thần phục hoặc chết 22/12/2013
398 Chương 398 Độc Bộ Thiên Hạ - Đánh cho ngươi phục mới thôi 22/12/2013
399 Chương 399 Độc Bộ Thiên Hạ - Lòng lang dạ sói. 22/12/2013
401 Chương 401 Độc Bộ Thiên Hạ - Giết người đoạt bảo 22/12/2013
402 Chương 402 Độc Bộ Thiên Hạ - Chiến đâu kịch liệt trong mật thất 22/12/2013
403 Chương 403 Độc Bộ Thiên Hạ - Tận tình phản kháng ta đi 22/12/2013
404 Chương 404 Độc Bộ Thiên Hạ - Thiêu đốt nguyên thần 22/12/2013
405 Chương 405 Độc Bộ Thiên Hạ - Giết chết hết thảy 22/12/2013
406 Chương 406 Độc Bộ Thiên Hạ - Tự mình thử một lần. 22/12/2013
407 Chương 407 Độc Bộ Thiên Hạ - Cứng rắn chống lại bàn tay to của Tinh Đế. 22/12/2013
408 Chương 408 Độc Bộ Thiên Hạ - Mộ của Tam Hoàng. 22/12/2013
409 Chương 409 Độc Bộ Thiên Hạ - Mổ ba cái đính ước 22/12/2013
410 Chương 410 Độc Bộ Thiên Hạ - Độc chiến tứ đại cường nhân 22/12/2013
411 Chương 411 Độc Bộ Thiên Hạ - Nguy cơ bốn phía. 22/12/2013
412 Chương 412 Độc Bộ Thiên Hạ - Ta chụp chết ngươi 22/12/2013
413 Chương 413 Độc Bộ Thiên Hạ - Giết Đàm Phượng Sơn. 22/12/2013
414 Chương 414 Độc Bộ Thiên Hạ - Nam Thiên Môn mở. 22/12/2013
415 Chương 415 Độc Bộ Thiên Hạ - Còn có một người. 22/12/2013
416 Chương 416 Độc Bộ Thiên Hạ - Già La Minh Tôn. 22/12/2013
417 Chương 417 Độc Bộ Thiên Hạ - Gọi ma hoàng giáng lâm 22/12/2013
418 Chương 418 Độc Bộ Thiên Hạ - Diệp Húc phúc hậu. 22/12/2013
419 Chương 419 Độc Bộ Thiên Hạ - Nhân tộc vu hoàng. 22/12/2013
420 Chương 420 Độc Bộ Thiên Hạ - Mở ra Nam Thiên Môn. 22/12/2013
421 Chương 421 Độc Bộ Thiên Hạ - Nam Thiên Môn Trảm Tiên Đài 22/12/2013
422 Chương 422 Độc Bộ Thiên Hạ - Cảm ứng chứng đạo chi bảo. 22/12/2013
423 Chương 423 Độc Bộ Thiên Hạ - Diệt môn! 22/12/2013
424 Chương 424 Độc Bộ Thiên Hạ - Lão tử tới giết người 22/12/2013
425 Chương 425 Độc Bộ Thiên Hạ - Ta tới diệt môn 22/12/2013
426 Chương 426 Độc Bộ Thiên Hạ - Quy Tàng Pháp Tướng. 22/12/2013
427 Chương 427 Độc Bộ Thiên Hạ - Ngay cả con kiến cũng không bằng 22/12/2013
428 Chương 428 Độc Bộ Thiên Hạ - Đô thiên thần sát chân truyền 22/12/2013
429 Chương 429 Độc Bộ Thiên Hạ - Một ngón tay. 22/12/2013
430 Chương 430 Độc Bộ Thiên Hạ - Kế thừa di chí. 22/12/2013
431 Chương 431 Độc Bộ Thiên Hạ - Ứng tông chủ phúc hậu 22/12/2013
432 Chương 432 Độc Bộ Thiên Hạ - Địa sát khí 22/12/2013
433 Chương 433 Độc Bộ Thiên Hạ - Nguyên từ cực quang 22/12/2013
434 Chương 434 Độc Bộ Thiên Hạ - Sư muội,cẩn thận thai nhi 22/12/2013
435 Chương 435 Độc Bộ Thiên Hạ - Hư Không Long Mãng 22/12/2013
436 Chương 436 Độc Bộ Thiên Hạ - Bắc Hải bí cảnh. 22/12/2013
437 Chương 437 Độc Bộ Thiên Hạ - Thiên giới mảnh vỡ. 22/12/2013
438 Chương 438 Độc Bộ Thiên Hạ - Thuần dương linh mạch. 22/12/2013
439 Chương 439 Độc Bộ Thiên Hạ - Thuần dương cung 22/12/2013
440 Chương 440 Độc Bộ Thiên Hạ - Bức ta đi cướp đoạt 22/12/2013
441 Chương 441 Độc Bộ Thiên Hạ - Một con chim thật lớn 22/12/2013
442 Chương 442 Độc Bộ Thiên Hạ - Cấm bảo không trọn vẹn 22/12/2013
443 Chương 443 Độc Bộ Thiên Hạ - Bá Hạ lão tổ 22/12/2013
444 Chương 444 Độc Bộ Thiên Hạ - Long Hán thiên kiếp 22/12/2013
445 Chương 445 Độc Bộ Thiên Hạ - Tàn niệm thần vương 22/12/2013
446 Chương 446 Độc Bộ Thiên Hạ - Cắn nuốt tàn niệm thần vương. 22/12/2013
447 Chương 447 Độc Bộ Thiên Hạ - Nghệ hoàng hành cung 22/12/2013
448 Chương 448 Độc Bộ Thiên Hạ - Ngài không biết xấu hổ nhất đó! 22/12/2013
449 Chương 449 Độc Bộ Thiên Hạ - Ứng Tông Đạo ăn thịt người. 22/12/2013
450 Chương 450 Độc Bộ Thiên Hạ - Đâu cũng là địch. 22/12/2013
451 Chương 451 Độc Bộ Thiên Hạ - Bắn chết một mảng lớn 22/12/2013
452 Chương 452 Độc Bộ Thiên Hạ - Chống lại Thiên Đỉnh. 22/12/2013
453 Chương 453 Độc Bộ Thiên Hạ - Hoa viên có chó 22/12/2013
454 Chương 454 Độc Bộ Thiên Hạ - Ở cùng một chỗ với chó. 22/12/2013
455 Chương 455 Độc Bộ Thiên Hạ - Tiên trân dị bảo 22/12/2013
456 Chương 456 Độc Bộ Thiên Hạ - Uy lực của kim tiễn 22/12/2013
457 Chương 457 Độc Bộ Thiên Hạ - Đối kháng Thiên Đỉnh. 22/12/2013
458 Chương 458 Độc Bộ Thiên Hạ - Âm Dương giao thái. 22/12/2013
459 Chương 459 Độc Bộ Thiên Hạ - Thi thể khắp nơi. 22/12/2013
460 Chương 460 Độc Bộ Thiên Hạ - Thuần dương linh mạch bậc chín 22/12/2013
461 Chương 461 Độc Bộ Thiên Hạ - Tế đàn nghệ hoàng 22/12/2013
462 Chương 462 Độc Bộ Thiên Hạ - Làm cho các nàng thích 22/12/2013
463 Chương 463 Độc Bộ Thiên Hạ - Đương thế nhân kiệt 22/12/2013
464 Chương 464 Độc Bộ Thiên Hạ - Thoát vây mà ra 22/12/2013
465 Chương 465 Độc Bộ Thiên Hạ - Bạch Tê Yêu Thánh 22/12/2013
466 Chương 466 Độc Bộ Thiên Hạ - Một chiêu đánh chết 22/12/2013
467 Chương 467 Độc Bộ Thiên Hạ - Nghi ngờ tử vong 22/12/2013
468 Chương 468 Độc Bộ Thiên Hạ - Ma Tông tổ sư! 22/12/2013
469 Chương 469 Độc Bộ Thiên Hạ - Vô vọng thiên bích 22/12/2013
470 Chương 470 Độc Bộ Thiên Hạ - Chương 470 22/12/2013
471 Chương 471 Độc Bộ Thiên Hạ - Đi tới Trung Châu 22/12/2013
472 Chương 472 Độc Bộ Thiên Hạ - Chương 472 22/12/2013
473 Chương 473 Độc Bộ Thiên Hạ - Đắc tội 22/12/2013
474 Chương 474 Độc Bộ Thiên Hạ - Một tát bay 22/12/2013
475 Chương 475 Độc Bộ Thiên Hạ - Một quyền đánh chết 22/12/2013
476 Chương 476 Độc Bộ Thiên Hạ - Cao thủ quyết đấu 22/12/2013
478 Chương 478 Độc Bộ Thiên Hạ - Cắn nuốt hết thảy 22/12/2013
479 Chương 479 Độc Bộ Thiên Hạ - Chương 479 22/12/2013
480 Chương 480 Độc Bộ Thiên Hạ - Thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn 22/12/2013
481 Chương 481 Độc Bộ Thiên Hạ - Chương 481 22/12/2013
482 Chương 482 Độc Bộ Thiên Hạ - Nguyên thần thoát thai, trở thành đại vu! 22/12/2013
483 Chương 483 Độc Bộ Thiên Hạ - Thiên đạo đương tru 22/12/2013
484 Chương 484 Độc Bộ Thiên Hạ - Vu hoàng đại kiếp nạn. 22/12/2013
485 Chương 485 Độc Bộ Thiên Hạ - Thân thể Ma vương 22/12/2013
486 Chương 486 Độc Bộ Thiên Hạ - Hóa thân Tam Bất Diệt cảnh 22/12/2013
487 Chương 487 Độc Bộ Thiên Hạ - Bàn tay trần 22/12/2013
488 Chương 488 Độc Bộ Thiên Hạ - Đánh chết sống 22/12/2013
489 Chương 489 Độc Bộ Thiên Hạ - Chương 489 22/12/2013
490 Chương 490 Độc Bộ Thiên Hạ - Các ngươi cùng lên đi 22/12/2013
491 Chương 491 Độc Bộ Thiên Hạ - Chương 491 22/12/2013
492 Chương 492 Độc Bộ Thiên Hạ - Một quyền đánh nát 22/12/2013
493 Chương 493 Độc Bộ Thiên Hạ - Giày vò ngươi, luyện hóa ngươi. 22/12/2013
494 Chương 494 Độc Bộ Thiên Hạ - Nhị nhật tề xuất. 22/12/2013
495 Chương 495 Độc Bộ Thiên Hạ - Âm hồn bất tán 22/12/2013
496 Chương 496 Độc Bộ Thiên Hạ - Thu Trảm Tiên Đài 22/12/2013
497 Chương 497 Độc Bộ Thiên Hạ - Luyện hóa Tam Bất Diệt cảnh. 22/12/2013
498 Chương 498 Độc Bộ Thiên Hạ - Cấm bảo sống lại 22/12/2013
499 Chương 499 Độc Bộ Thiên Hạ - Tâm cảnh ma sinh 22/12/2013
500 Chương 500 Độc Bộ Thiên Hạ - Chương 500 22/12/2013
501 Chương 501 Độc Bộ Thiên Hạ - Cô bé, muốn chết sao? 22/12/2013
502 Chương 502 Độc Bộ Thiên Hạ - Lực lượng ngang nhau 22/12/2013
503 Chương 503 Độc Bộ Thiên Hạ - Gian phu dâm phụ 22/12/2013
504 Chương 504 Độc Bộ Thiên Hạ - Trấn áp tâm ma 22/12/2013
505 Chương 505 Độc Bộ Thiên Hạ - Ai làm chim sẻ 22/12/2013
506 Chương 506 Độc Bộ Thiên Hạ - Đánh lén 22/12/2013
507 Chương 507 Độc Bộ Thiên Hạ - Kẻ thắng cuối cùng 22/12/2013
508 Chương 508 Độc Bộ Thiên Hạ - Thân thể vi lao 22/12/2013
509 Chương 509 Độc Bộ Thiên Hạ - Trên Trảm Tiên Đài chém Phật gia! 22/12/2013
510 Chương 510 Độc Bộ Thiên Hạ - Đạo Đức Kim Luân. 22/12/2013
511 Chương 511 Độc Bộ Thiên Hạ - Vu Hoàng mai cốt chi địa 22/12/2013
512 Chương 512 Độc Bộ Thiên Hạ - Ma hóa vi bức 22/12/2013
513 Chương 513 Độc Bộ Thiên Hạ - Đánh chết chim ngươi. 22/12/2013
514 Chương 514 Độc Bộ Thiên Hạ - Nữ Vu hoàng không đầu. 22/12/2013
515 Chương 515 Độc Bộ Thiên Hạ - Ác chiến Hoàng Tuyền lộ 22/12/2013
516 Chương 516 Độc Bộ Thiên Hạ - Xấu xa như cặn bã 22/12/2013
517 Chương 517 Độc Bộ Thiên Hạ - Hoàn thiện tâm pháp 22/12/2013
518 Chương 518 Độc Bộ Thiên Hạ - Thân thể Vu hoàng 22/12/2013
519 Chương 519 Độc Bộ Thiên Hạ - Ngũ hành kim khí 22/12/2013
520 Chương 520 Độc Bộ Thiên Hạ - Ứng Tông Đạo chặn cửa 22/12/2013
521 Chương 521 Độc Bộ Thiên Hạ - Vạn Bảo Thánh Tượng 22/12/2013
522 Chương 522 Độc Bộ Thiên Hạ - Của ông mày đó! 22/12/2013
523 Chương 523 Độc Bộ Thiên Hạ - Vô cùng hung ác 22/12/2013
524 Chương 524 Độc Bộ Thiên Hạ - Đánh cho ngươi nôn ra 22/12/2013
525 Chương 525 Độc Bộ Thiên Hạ - Trận chiến oanh liệt 22/12/2013
526 Chương 526 Độc Bộ Thiên Hạ - Giậu đổ bìm leo 22/12/2013
527 Chương 527 Độc Bộ Thiên Hạ - Thu lấy Thánh tượng 22/12/2013
528 Chương 528 Độc Bộ Thiên Hạ - Hành cung của ma nữ 22/12/2013
529 Chương 529 Độc Bộ Thiên Hạ - Triệu hoán chứng đạo chi bảo 22/12/2013
530 Chương 530 Độc Bộ Thiên Hạ - Liệt hỏa đốt thần 22/12/2013
531 Chương 531 Độc Bộ Thiên Hạ - Nhập ma khai sát 22/12/2013
532 Chương 532 Độc Bộ Thiên Hạ - Bóp nát Thái tử 22/12/2013
533 Chương 533 Độc Bộ Thiên Hạ - Máu chảy ngàn dặm 22/12/2013
534 Chương 534 Độc Bộ Thiên Hạ - Hai mươi tám chư thiên 22/12/2013
535 Chương 535 Độc Bộ Thiên Hạ - Chết không nhắm mắt 22/12/2013
536 Chương 536 Độc Bộ Thiên Hạ - Mười mặt trời cùng xuất hiện (thượng) 22/12/2013
537 Chương 537 Độc Bộ Thiên Hạ - Mười mặt trời cùng xuất hiện (hạ) 22/12/2013
538 Chương 538 Độc Bộ Thiên Hạ - Âm Dương giao tế 22/12/2013
539 Chương 539 Độc Bộ Thiên Hạ - Gắn bó keo sơn 22/12/2013
540 Chương 540 Độc Bộ Thiên Hạ - Công pháp tiểu thành 22/12/2013
541 Chương 541 Độc Bộ Thiên Hạ - Một mẻ hốt gọn 22/12/2013
542 Chương 542 Độc Bộ Thiên Hạ - Linh đường của Diệp Húc 22/12/2013
543 Chương 543 Độc Bộ Thiên Hạ - Tạo hóa mọi người 22/12/2013
544 Chương 544 Độc Bộ Thiên Hạ - Lục Đạo Phá Diệt Cấm Điển 22/12/2013
545 Chương 545 Độc Bộ Thiên Hạ - Diễn hóa Lục Đạo 22/12/2013
546 Chương 546 Độc Bộ Thiên Hạ - Ba đại minh tôn 22/12/2013
547 Chương 547 Độc Bộ Thiên Hạ - Lừa người chết không đền mạng 22/12/2013
548 Chương 548 Độc Bộ Thiên Hạ - Đệ nhất tôn vương dưới trướng Diệp Húc 22/12/2013
549 Chương 549 Độc Bộ Thiên Hạ - Đi tới Hàn Nguyệt Cung 22/12/2013
550 Chương 550 Độc Bộ Thiên Hạ - Yêu Chủ đến nhà 22/12/2013
551 Chương 551 Độc Bộ Thiên Hạ - Tây Hoàng trọng bảo 22/12/2013
552 Chương 552 Độc Bộ Thiên Hạ - Thiên Đình Tây Hoàng 22/12/2013
553 Chương 553 Độc Bộ Thiên Hạ - Suy diễn Thiên Đình 22/12/2013
554 Chương 554 Độc Bộ Thiên Hạ - Chương 554 22/12/2013
555 Chương 555 Độc Bộ Thiên Hạ - Bí cảnh Quảng Hàn cung 22/12/2013
556 Chương 556 Độc Bộ Thiên Hạ - Nhân Hoàng quyết đấu 22/12/2013
557 Chương 557 Độc Bộ Thiên Hạ - Đến nhà cầu hôn 22/12/2013
558 Chương 558 Độc Bộ Thiên Hạ - Mọi cách làm khó 22/12/2013
559 Chương 559 Độc Bộ Thiên Hạ - Trở mặt thành thù 22/12/2013
560 Chương 560 Độc Bộ Thiên Hạ - Ngọc Tiêu ra tay 22/12/2013
561 Chương 561 Độc Bộ Thiên Hạ - Miệng nuốt nhật nguyệt 22/12/2013
562 Chương 562 Độc Bộ Thiên Hạ - Triệt để đắc tội 22/12/2013
563 Chương 563 Độc Bộ Thiên Hạ - Nhục nhã Ngọc Tiêu 22/12/2013
564 Chương 564 Độc Bộ Thiên Hạ - Thiên Cẩu ăn trăng 22/12/2013
565 Chương 565 Độc Bộ Thiên Hạ - Tuyệt cảnh tất chết 22/12/2013
566 Chương 566 Độc Bộ Thiên Hạ - Một vị Vu Hoàng,bốn đại Cấm bảo 22/12/2013
567 Chương 567 Độc Bộ Thiên Hạ - Cấm bảo cổ xưa 22/12/2013
568 Chương 568 Độc Bộ Thiên Hạ - Chương 568 22/12/2013
569 Chương 569 Độc Bộ Thiên Hạ - Phách Hạ lão tổ 22/12/2013
570 Chương 570 Độc Bộ Thiên Hạ - Luyện chế Càn Khôn đỉnh 22/12/2013
571 Chương 571 Độc Bộ Thiên Hạ - Cách phá cấm 22/12/2013
572 Chương 572 Độc Bộ Thiên Hạ - Thủy Đức Cộng Công 22/12/2013
573 Chương 573 Độc Bộ Thiên Hạ - Ta là Ngọc Hoàng Đại Đế 22/12/2013
574 Chương 574 Độc Bộ Thiên Hạ - Giao đệ đệ của ta ra đây 22/12/2013
575 Chương 575 Độc Bộ Thiên Hạ - Vẽ mặt tại chỗ (1) 22/12/2013
576 Chương 576 Độc Bộ Thiên Hạ - Vẽ mặt tại chỗ (2) 22/12/2013
577 Chương 577 Độc Bộ Thiên Hạ - Xảo trá vơ vét tài sản 22/12/2013
578 Chương 578 Độc Bộ Thiên Hạ - Bức cung soán quyền 22/12/2013
579 Chương 579 Độc Bộ Thiên Hạ - Đã có thành tựu 22/12/2013
580 Chương 580 Độc Bộ Thiên Hạ - Bàn Vương chân thân 22/12/2013
581 Chương 581 Độc Bộ Thiên Hạ - Đạo bất đồng tương vi mưu 22/12/2013
582 Chương 582 Độc Bộ Thiên Hạ - Trung Ương Quân Thiên, Bất Động Thần Vương 22/12/2013
583 Chương 583 Độc Bộ Thiên Hạ - Quân lâm thiên hạ 22/12/2013
584 Chương 584 Độc Bộ Thiên Hạ - Cửu Long hộ thành 22/12/2013
585 Chương 585 Độc Bộ Thiên Hạ - Đưa thuốc giải ra 22/12/2013
586 Chương 586 Độc Bộ Thiên Hạ - Xuân thu đại nghĩa 22/12/2013
587 Chương 587 Độc Bộ Thiên Hạ - Thay trời hành đạo 22/12/2013
588 Chương 588 Độc Bộ Thiên Hạ - Không người thành hoàng 22/12/2013
589 Chương 589 Độc Bộ Thiên Hạ - Làm nhiều việc ác 22/12/2013
590 Chương 590 Độc Bộ Thiên Hạ - Trung Đô Đại Kim 22/12/2013
591 Chương 591 Độc Bộ Thiên Hạ - Đại phú quý trường sinh bất tử 22/12/2013
592 Chương 592 Độc Bộ Thiên Hạ - Thiếu Bảo phân rõ phải trái 22/12/2013
593 Chương 593 Độc Bộ Thiên Hạ - Viền cổ tiên trung 22/12/2013
594 Chương 594 Độc Bộ Thiên Hạ - Tiên quang dưới đáy biển 22/12/2013
595 Chương 595 Độc Bộ Thiên Hạ - Đại hội Vô Già Lan 22/12/2013
596 Chương 596 Độc Bộ Thiên Hạ - Đại Kim diệt quốc 22/12/2013
597 Chương 597 Độc Bộ Thiên Hạ - Hằng cổ đạo diệu 22/12/2013
598 Chương 598 Độc Bộ Thiên Hạ - Thiên nhân ngũ suy 22/12/2013
599 Chương 599 Độc Bộ Thiên Hạ - Thiên hạ vô tiên 22/12/2013
600 Chương 600 Độc Bộ Thiên Hạ - Khiêng tiên sơn về nhà 22/12/2013
601 Chương 601 Độc Bộ Thiên Hạ - Phung phí của trời 22/12/2013
602 Chương 602 Độc Bộ Thiên Hạ - Chó dữ chặn đường 22/12/2013
603 Chương 603 Độc Bộ Thiên Hạ - Đấu tranh nội bộ 22/12/2013
604 Chương 604 Độc Bộ Thiên Hạ - Trấn áp cấm bảo 22/12/2013
605 Chương 605 Độc Bộ Thiên Hạ - Chém giết cận thân 22/12/2013
606 Chương 606 Độc Bộ Thiên Hạ - Phi nhân chi chiến 22/12/2013
607 Chương 607 Độc Bộ Thiên Hạ - Đè chết Đông Môn Thánh chủ 22/12/2013
608 Chương 608 Độc Bộ Thiên Hạ - Uy năng khủng bố 22/12/2013
609 Chương 609 Độc Bộ Thiên Hạ - Đùa giỡn quả phụ 22/12/2013
610 Chương 610 Độc Bộ Thiên Hạ - Tứ đại tuyệt cảnh 22/12/2013
611 Chương 611 Độc Bộ Thiên Hạ - Tam Thập Tam Thiên Nguyên Thủy Thiên Đế 22/12/2013
612 Chương 612 Độc Bộ Thiên Hạ - Lại đến Ân Khư 22/12/2013
613 Chương 613 Độc Bộ Thiên Hạ - Thông thiên chi lộ 22/12/2013
614 Chương 614 Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Hoàng cổ mộ 22/12/2013
615 Chương 615 Độc Bộ Thiên Hạ - Cửu Âm Thánh Hồ 22/12/2013
616 Chương 616 Độc Bộ Thiên Hạ - Thánh chủ một kích 22/12/2013
617 Chương 617 Độc Bộ Thiên Hạ - Dừng tay, ta là anh rể ngươi 22/12/2013
618 Chương 618 Độc Bộ Thiên Hạ - Hư không đại cấm 22/12/2013
619 Chương 619 Độc Bộ Thiên Hạ - Thiên hạ đệ nhất 22/12/2013
620 Chương 620 Độc Bộ Thiên Hạ - Chư Thiên Thần Vương Công Đức ấn 22/12/2013
621 Chương 621 Độc Bộ Thiên Hạ - Thánh hoàng chi bảo 22/12/2013
622 Chương 622 Độc Bộ Thiên Hạ - Gấm vóc non sông 22/12/2013
623 Chương 623 Độc Bộ Thiên Hạ - Càn quét hết sạch 22/12/2013
624 Chương 624 Độc Bộ Thiên Hạ - Thánh Hoàng uy 22/12/2013
625 Chương 625 Độc Bộ Thiên Hạ - Thi thể trong gương 22/12/2013
626 Chương 626 Độc Bộ Thiên Hạ - Cấm bảo trấn sát. 22/12/2013
627 Chương 627 Độc Bộ Thiên Hạ - Chương 627 22/12/2013
628 Chương 628 Độc Bộ Thiên Hạ - Thánh chủ bỏ mạng. 22/12/2013
629 Chương 629 Độc Bộ Thiên Hạ - Đồng quy vu tận 22/12/2013
630 Chương 630 Độc Bộ Thiên Hạ - Hậu chiêu của Thần Vương. 22/12/2013
631 Chương 631 Độc Bộ Thiên Hạ - Mở ra Thông Thiên Lộ. 22/12/2013
632 Chương 632 Độc Bộ Thiên Hạ - Thiên giới xuất hiện. 22/12/2013
633 Chương 633 Độc Bộ Thiên Hạ - Thiên giới cự đầu. 22/12/2013
634 Chương 634 Độc Bộ Thiên Hạ - Thánh Huyết hóa ma. 22/12/2013
635 Chương 635 Độc Bộ Thiên Hạ - Huyết mạch lực. 22/12/2013
636 Chương 636 Độc Bộ Thiên Hạ - Lăng Yên Các trấn sát. 22/12/2013
637 Chương 637 Độc Bộ Thiên Hạ - Du tẩu hư không 22/12/2013
638 Chương 638 Độc Bộ Thiên Hạ - Đông Hoàng thế gia 22/12/2013
639 Chương 639 Độc Bộ Thiên Hạ - Kiến mộc thần trượng 22/12/2013
640 Chương 640 Độc Bộ Thiên Hạ - Đánh bại Đông Hoàng Việt 22/12/2013
641 Chương 641 Độc Bộ Thiên Hạ - Phá bảo mà ra 22/12/2013
642 Chương 642 Độc Bộ Thiên Hạ - Đánh chết Thánh chủ 22/12/2013
643 Chương 643 Độc Bộ Thiên Hạ - Chiếc chuông của Thiên Đình 22/12/2013
644 Chương 644 Độc Bộ Thiên Hạ - Muốn chết? Ta thành toàn cho ngươi 22/12/2013
645 Chương 645 Độc Bộ Thiên Hạ - Cầm trượng giết người 22/12/2013
646 Chương 646 Độc Bộ Thiên Hạ - Âm chết ngươi không thương lượng. 22/12/2013
647 Chương 647 Độc Bộ Thiên Hạ - Trùng luyện Thập Vạn Đại Sơn. 22/12/2013
648 Chương 648 Độc Bộ Thiên Hạ - Vu Hoàng cấm pháp phân thân. 22/12/2013
649 Chương 649 Độc Bộ Thiên Hạ - Liên thủ đồ hoàng. 22/12/2013
650 Chương 650 Độc Bộ Thiên Hạ - Thập tử nhất sinh. 22/12/2013
651 Chương 651 Độc Bộ Thiên Hạ - Tiêu diệt Vũ Hoàng Phân Thân 22/12/2013
652 Chương 652 Độc Bộ Thiên Hạ - Tâm tình nhà giàu mới nổi 22/12/2013
653 Chương 653 Độc Bộ Thiên Hạ - Lộng quyền độc hành 22/12/2013
654 Chương 654 Độc Bộ Thiên Hạ - Khiêu chiến với ta, không biết sống chết 22/12/2013
655 Chương 655 Độc Bộ Thiên Hạ - Ma Hoàng giáng lâm 22/12/2013
656 Chương 656 Độc Bộ Thiên Hạ - Kết minh Ma Hoàng 22/12/2013
657 Chương 657 Độc Bộ Thiên Hạ - Thân thể 10 vị Vu Hoàng 22/12/2013
658 Chương 658 Độc Bộ Thiên Hạ - Châu linh bất diệt 22/12/2013
659 Chương 659 Độc Bộ Thiên Hạ - Ký thác hư không 22/12/2013
660 Chương 660 Độc Bộ Thiên Hạ - Bồi dưỡng Nhân Hoàng 22/12/2013
661 Chương 661 Độc Bộ Thiên Hạ - Đại tạo hóa của Hao Thiên Khuyển 22/12/2013
662 Chương 662 Độc Bộ Thiên Hạ - Phong thần bảng, đả thần tiên 22/12/2013
663 Chương 663 Độc Bộ Thiên Hạ - Thánh Hoàng chi bảo 22/12/2013
664 Chương 664 Độc Bộ Thiên Hạ - Thần Lò thật giả 22/12/2013
665 Chương 665 Độc Bộ Thiên Hạ - Mảnh vỡ Lục Đạo Luân Hồi 22/12/2013
666 Chương 666 Độc Bộ Thiên Hạ - Ngự trị chư thiên 22/12/2013
667 Chương 667 Độc Bộ Thiên Hạ - Hạ gia rơi vào tay giặc 22/12/2013
668 Chương 668 Độc Bộ Thiên Hạ - Múa rìu qua mắt thợ 22/12/2013
669 Chương 669 Độc Bộ Thiên Hạ - Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi 22/12/2013
670 Chương 670 Độc Bộ Thiên Hạ - Tức đến hộc máu 22/12/2013
671 Chương 671 Độc Bộ Thiên Hạ - Tỷ thí với Nhân Hoàng đỉnh phong 22/12/2013
672 Chương 672 Độc Bộ Thiên Hạ - Bắt sống Nhân Hoàng đỉnh phong. 22/12/2013
673 Chương 673 Độc Bộ Thiên Hạ - Đốt kim thân ta 22/12/2013
674 Chương 674 Độc Bộ Thiên Hạ - Hồng Mông thân. 22/12/2013
675 Chương 675 Độc Bộ Thiên Hạ - Yêu nghiệt Thiếu Bảo 22/12/2013
676 Chương 676 Độc Bộ Thiên Hạ - Nhạc phụ, ngài cũng không được 22/12/2013
677 Chương 677 Độc Bộ Thiên Hạ - Bắt nạt ngươi 22/12/2013
678 Chương 678 Độc Bộ Thiên Hạ - Biếm làm con kiến 22/12/2013
679 Chương 679 Độc Bộ Thiên Hạ - Nữ đại bất trung lưu 22/12/2013
680 Chương 680 Độc Bộ Thiên Hạ - Sư huynh, như vậy không tốt 22/12/2013
681 Chương 681 Độc Bộ Thiên Hạ - Trộm linh khí của Tinh Cung 22/12/2013
682 Chương 682 Độc Bộ Thiên Hạ - Hành lễ với chó 22/12/2013
683 Chương 683 Độc Bộ Thiên Hạ - Có chỗ dựa 22/12/2013
684 Chương 684 Độc Bộ Thiên Hạ - Tinh Đế 22/12/2013
685 Chương 685 Độc Bộ Thiên Hạ - Tam đại Vu Hoàng 22/12/2013
686 Chương 686 Độc Bộ Thiên Hạ - Cường thế đăng tràng 22/12/2013
687 Chương 687 Độc Bộ Thiên Hạ - Diệp Húc xấu xa 22/12/2013
688 Chương 688 Độc Bộ Thiên Hạ - Quyết chiến Vu Hoàng 22/12/2013
689 Chương 689 Độc Bộ Thiên Hạ - Tái thiêu sự đoan 22/12/2013
690 Chương 690 Độc Bộ Thiên Hạ - Mời lão tổ rời núi. 22/12/2013
691 Chương 691 Độc Bộ Thiên Hạ - Vì Đại Hạ báo thù. 22/12/2013
692 Chương 692 Độc Bộ Thiên Hạ - Tiêu diệt Hạ gia Thánh chủ 22/12/2013
693 Chương 693 Độc Bộ Thiên Hạ - Đối chiến Thánh chủ 22/12/2013
694 Chương 694 Độc Bộ Thiên Hạ - Chư phật niết bàn 22/12/2013
695 Chương 695 Độc Bộ Thiên Hạ - Ngươi đúng là quá yếu 22/12/2013
696 Chương 696 Độc Bộ Thiên Hạ - Thánh Hoàng truy sát 22/12/2013
697 Chương 697 Độc Bộ Thiên Hạ - Con trai Đế Khốc 22/12/2013
698 Chương 698 Độc Bộ Thiên Hạ - Nghịch hành phạt thiên 22/12/2013
699 Chương 699 Độc Bộ Thiên Hạ - Vu Hoàng đại kiếp nạn 22/12/2013
700 Chương 700 Độc Bộ Thiên Hạ - Hai tên cặn bã 22/12/2013
701 Chương 701 Độc Bộ Thiên Hạ - Bắt tặc bắt tang. 22/12/2013
702 Chương 702 Độc Bộ Thiên Hạ - Ác tục của bọn man di. 22/12/2013
703 Chương 703 Độc Bộ Thiên Hạ - Ba Tuần Thiên Ma. 22/12/2013
704 Chương 704 Độc Bộ Thiên Hạ - Đạo tràng của Huyền Thiên Đại đế. 22/12/2013
705 Chương 705 Độc Bộ Thiên Hạ - Dao Trì thiên thuyền 22/12/2013
706 Chương 706 Độc Bộ Thiên Hạ - Chết một trăm lần. 22/12/2013
707 Chương 707 Độc Bộ Thiên Hạ - Tứ trượng diệt Tam Hoàng 22/12/2013
708 Chương 708 Độc Bộ Thiên Hạ - Cướp đoạt thiên thuyền. 22/12/2013
709 Chương 709 Độc Bộ Thiên Hạ - Ta chính thành ta đạo. 22/12/2013
710 Chương 710 Độc Bộ Thiên Hạ - Che giấu thiên cơ. 22/12/2013
711 Chương 711 Độc Bộ Thiên Hạ - Dễ như bẻ cành khô. 22/12/2013
712 Chương 712 Độc Bộ Thiên Hạ - Quét thành đất trống. 22/12/2013
713 Chương 713 Độc Bộ Thiên Hạ - Vơ vét trắng trợn. 22/12/2013
714 Chương 714 Độc Bộ Thiên Hạ - Tam Hoàng tập kích. 22/12/2013
715 Chương 715 Độc Bộ Thiên Hạ - Dương Thiên Huyền Kim 22/12/2013
716 Chương 716 Độc Bộ Thiên Hạ - Huyền U Thánh Hoàng đồ 22/12/2013
717 Chương 717 Độc Bộ Thiên Hạ - Ba nghìn thế giới 22/12/2013
718 Chương 718 Độc Bộ Thiên Hạ - Tây hoàng, ngươi đã trở lại. 22/12/2013
719 Chương 719 Độc Bộ Thiên Hạ - Hoa Tư thiên quốc 22/12/2013
720 Chương 720 Độc Bộ Thiên Hạ - Bị buộc xưng hoàng 22/12/2013
721 Chương 721 Độc Bộ Thiên Hạ - Nhân loại không thể ngăn cản hắn 22/12/2013
722 Chương 722 Độc Bộ Thiên Hạ - Cấm bảo hình người 22/12/2013
723 Chương 723 Độc Bộ Thiên Hạ - Nơi vô cực 22/12/2013
724 Chương 724 Độc Bộ Thiên Hạ - Đế Hưng chi địa 22/12/2013
725 Chương 725 Độc Bộ Thiên Hạ - Lật chưởng giết người 22/12/2013
726 Chương 726 Độc Bộ Thiên Hạ - Ngươi chính là cháu nội 22/12/2013
727 Chương 727 Độc Bộ Thiên Hạ - Đăng cơ xưng hoàng 22/12/2013
728 Chương 728 Độc Bộ Thiên Hạ - Khổ ép Ma Tôn 22/12/2013
729 Chương 729 Độc Bộ Thiên Hạ - Thánh Hoàng thất truyền 22/12/2013
730 Chương 730 Độc Bộ Thiên Hạ - Thế giới của ta ta làm chủ 22/12/2013
731 Chương 731 Độc Bộ Thiên Hạ - Tiến lên Nhân Hoàng 22/12/2013
732 Chương 732 Độc Bộ Thiên Hạ - Luyện hóa Thánh Hoàng phân thân 22/12/2013
733 Chương 733 Độc Bộ Thiên Hạ - Tiểu nhân đắc chí 22/12/2013
734 Chương 734 Độc Bộ Thiên Hạ - Đại kiếp nạn buông xuống 22/12/2013
735 Chương 735 Độc Bộ Thiên Hạ - Cùng nhau chống chọi 22/12/2013
736 Chương 736 Độc Bộ Thiên Hạ - Mượn gió bẻ măng 22/12/2013
737 Chương 737 Độc Bộ Thiên Hạ - Một chiêu đánh bại Thánh chủ 22/12/2013
738 Chương 738 Độc Bộ Thiên Hạ - Đối kháng Tinh Đế 22/12/2013
739 Chương 739 Độc Bộ Thiên Hạ - Trận tàn sát đẫm máu 22/12/2013
740 Chương 740 Độc Bộ Thiên Hạ - Thánh bảo và thánh bảo 22/12/2013
741 Chương 741 Độc Bộ Thiên Hạ - Ngươi là kẻ cuối cùng ta giết 22/12/2013
742 Chương 742 Độc Bộ Thiên Hạ - Mảnh vỡ Đế Binh 22/12/2013
743 Chương 743 Độc Bộ Thiên Hạ - Ngươi muốn chết sao? 22/12/2013
744 Chương 744 Độc Bộ Thiên Hạ - Cuộc chiến Vu Hoàng 22/12/2013
745 Chương 745 Độc Bộ Thiên Hạ - Tri kỷ khó cầu 22/12/2013
746 Chương 746 Độc Bộ Thiên Hạ - Vực ngoại ác chiến 22/12/2013
747 Chương 747 Độc Bộ Thiên Hạ - Diệp Húc ra tay 22/12/2013
748 Chương 748 Độc Bộ Thiên Hạ - Diệt Giám Thiên Sứ 22/12/2013
749 Chương 749 Độc Bộ Thiên Hạ - Kinh động Thiên Đế 22/12/2013
750 Chương 750 Độc Bộ Thiên Hạ - Thiên Đế băng hà 22/12/2013
751 Chương 751 Độc Bộ Thiên Hạ - Đại thế trăm ngàn năm chưa từng có 22/12/2013
752 Chương 752 Độc Bộ Thiên Hạ - Khai đàn giảng pháp 22/12/2013
753 Chương 753 Độc Bộ Thiên Hạ - Luyện chế cửu châu 22/12/2013
754 Chương 754 Độc Bộ Thiên Hạ - Tiến vào Đế Hưng chi địa 22/12/2013
755 Chương 755 Độc Bộ Thiên Hạ - Nơi đại đế sinh ra 22/12/2013
756 Chương 756 Độc Bộ Thiên Hạ - Huyền Thiên đạo môn 22/12/2013
757 Chương 757 Độc Bộ Thiên Hạ - Liệt thế, phản kích giết Thánh Hoàng 22/12/2013
758 Chương 758 Độc Bộ Thiên Hạ - Tự chém tu vi 22/12/2013
759 Chương 759 Độc Bộ Thiên Hạ - Ba ngàn số mệnh thêm vào thân thể của ta 22/12/2013
760 Chương 760 Độc Bộ Thiên Hạ - Nhân kiếp của Diệp Húc 22/12/2013
761 Chương 761 Độc Bộ Thiên Hạ - Một trận chiến tàn sát Vu Hoàng 22/12/2013
762 Chương 762 Độc Bộ Thiên Hạ - Không người địch nổi 22/12/2013
763 Chương 763 Độc Bộ Thiên Hạ - Toàn quân bị diệt 22/12/2013
764 Chương 764 Độc Bộ Thiên Hạ - Cầm chân ngươi đi đi 22/12/2013
765 Chương 765 Độc Bộ Thiên Hạ - Bụng dạ khó lường 22/12/2013
766 Chương 766 Độc Bộ Thiên Hạ - Một trận chiến quyết sinh tử 22/12/2013
767 Chương 767 Độc Bộ Thiên Hạ - Một mình chiến Thánh Hoàng 22/12/2013
768 Chương 768 Độc Bộ Thiên Hạ - Quyết chiến Thánh Hoàng 22/12/2013
769 Chương 769 Độc Bộ Thiên Hạ - Đánh tới tiên giới 22/12/2013
770 Chương 770 Độc Bộ Thiên Hạ - Tạo Hoá Vương Phi 22/12/2013
771 Chương 771 Độc Bộ Thiên Hạ - Một kích của Vu Tổ 22/12/2013
772 Chương 772 Độc Bộ Thiên Hạ - Nhạn Đãng thất thánh 22/12/2013
773 Chương 773 Độc Bộ Thiên Hạ - Tự mình biết rõ 22/12/2013
774 Chương 774 Độc Bộ Thiên Hạ - Con đường thứ tư 22/12/2013
775 Chương 775 Độc Bộ Thiên Hạ - Bên ngoài Ngọc Hư Cung 22/12/2013
776 Chương 776 Độc Bộ Thiên Hạ - Tuyệt đại đa số đều phải chết 22/12/2013
777 Chương 777 Độc Bộ Thiên Hạ - Đã đủ thấp chưa? 22/12/2013
778 Chương 778 Độc Bộ Thiên Hạ - Trấn lột thần tử 22/12/2013
779 Chương 779 Độc Bộ Thiên Hạ - Trị thương cứu người 22/12/2013
780 Chương 780 Độc Bộ Thiên Hạ - Hãm hại lừa gạt 22/12/2013
781 Chương 781 Độc Bộ Thiên Hạ - Không hề sợ hãi 22/12/2013
782 Chương 782 Độc Bộ Thiên Hạ - Một kích manh mẽ 22/12/2013
783 Chương 783 Độc Bộ Thiên Hạ - Thần vương phân thân 22/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-doc-bo-thien-ha-1038.html