Truyện Hồng Mông Linh Bảo - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Hồng Mông Linh Bảo
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 22/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Hồng Mông Linh Bảo
Bạn đang đọc truyện Hồng Mông Linh Bảo của tác giả Dao Ky trên trang đọc truyện online.Lã Thanh-Minh bị Cha Lã Văn Nhàn người Kinh bỏ rơi từ khi còn trong bụng mẹ (Dân tộc thiểu số Êđê). Người Mẹ cực khổ, tần tảo nuôi Minh.

Khi được ba tuổi Minh bị một nửa viên bi mẻ nhập qua Mi Tâm vào Thức Hải nhưng trong nhà không ai hay biết.

Khi đi học vỡ lòng Minh bị ảnh hưởng biến cố lúc ba tuổi, trí lực tổn thương, học hôm trước quên hôm sau nhưng thân thể thì càng ngày càng cường mạnh thành tuyệt phẩm thiên tài luyện võ.

Thanh-Minh luyện Nhập môn Quyền Vovinam, Kê quyền, Tạc Đao, Cầm Ngưu Chảo, Hồng Mông Ngũ Hành quyết, Cổ Loa Quyết, Ngũ Hành Biến vv .

Thanh-Minh sẽ làm thế nào tu bổ và sử dụng Hồng Mông Linh Bảo mời các bạn theo dõi …

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Hồng Mông Linh Bảo - Hai mẹ con bị bỏ rơi 22/12/2013
2 Chương 2 Hồng Mông Linh Bảo - Họa Phúc Trùng Lai 22/12/2013
3 Chương 3 Hồng Mông Linh Bảo - Minh ngố 22/12/2013
4 Chương 4 Hồng Mông Linh Bảo - Thần kỳ phục hồi 22/12/2013
5 Chương 5 Hồng Mông Linh Bảo - Đồ chơi của Minh 22/12/2013
6 Chương 6 Hồng Mông Linh Bảo - Thú nuôi chim 22/12/2013
7 Chương 7 Hồng Mông Linh Bảo - Thiên sứ âm thầm giáng phàm 22/12/2013
8 Chương 8 Hồng Mông Linh Bảo - Nội gia Hùng Kê quyền 22/12/2013
9 Chương 9 Hồng Mông Linh Bảo - Luyện đao pháp 22/12/2013
10 Chương 10 Hồng Mông Linh Bảo - Ba anh chị em họ Lê 22/12/2013
11 Chương 11 Hồng Mông Linh Bảo - Ta cũng biết bay 22/12/2013
12 Chương 12 Hồng Mông Linh Bảo - Mãng xà Hỏa ưng tử đấu 22/12/2013
13 Chương 13 Hồng Mông Linh Bảo - Hỏa Ưng tấn cấp Linh thú 22/12/2013
14 Chương 14 Hồng Mông Linh Bảo - Thanh-Minh mất tích 22/12/2013
15 Chương 15 Hồng Mông Linh Bảo - Gặp Họa Đắc Phúc 22/12/2013
16 Chương 16 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng Mông Ngũ Hành quyết và Ẩn Thân thuật 22/12/2013
17 Chương 17 Hồng Mông Linh Bảo - Người tha hương 22/12/2013
18 Chương 18 Hồng Mông Linh Bảo - Luyện Trận trộm đạo 22/12/2013
19 Chương 19 Hồng Mông Linh Bảo - Thử tài luyện khí hậu kỳ 22/12/2013
20 Chương 20 Hồng Mông Linh Bảo - Bạch Vân Mộng Sơn 22/12/2013
21 Chương 21 Hồng Mông Linh Bảo - Thanh Vân Tiêu 22/12/2013
22 Chương 22 Hồng Mông Linh Bảo - Tiên thiên chân khí 22/12/2013
23 Chương 23 Hồng Mông Linh Bảo - Đan Tông đại trưởng lão 22/12/2013
24 Chương 24 Hồng Mông Linh Bảo - Thánh Thai 22/12/2013
25 Chương 25 Hồng Mông Linh Bảo - Thí luyện Bạch Vân Sơn 22/12/2013
26 Chương 26 Hồng Mông Linh Bảo - Đoạt xá 22/12/2013
27 Chương 27 Hồng Mông Linh Bảo - Tụ Bảo Lâu 22/12/2013
28 Chương 28 Hồng Mông Linh Bảo - Luyện Bảo Tông Nguyên Anh cao thủ 22/12/2013
29 Chương 29 Hồng Mông Linh Bảo - Nghiên cứu Sưu Hồn Thuật 22/12/2013
30 Chương 30 Hồng Mông Linh Bảo - Mỹ nhân tìm tới cửa 22/12/2013
31 Chương 31 Hồng Mông Linh Bảo - Đông Sương Thành cường đạo 22/12/2013
32 Chương 32 Hồng Mông Linh Bảo - Trương công tử thất lễ 22/12/2013
33 Chương 33 Hồng Mông Linh Bảo - Tiên bảo tàn kiện 22/12/2013
34 Chương 34 Hồng Mông Linh Bảo - Luyện Bảo Tông Kim Đan cao thủ đột phá 22/12/2013
35 Chương 35 Hồng Mông Linh Bảo - Ngọc-Huyền Đan Tông gặp bạn cũ 22/12/2013
36 Chương 36 Hồng Mông Linh Bảo - Ngọc-Huyền Đan Tông đại trưởng lão 22/12/2013
37 Chương 37 Hồng Mông Linh Bảo - Thiên Ma môn Ngọc-Huyền tông trận đấu 22/12/2013
38 Chương 38 Hồng Mông Linh Bảo - Đường về tuy xa mà gần, tuy gần mà xa 22/12/2013
39 Chương 39 Hồng Mông Linh Bảo - Nghề cũ kiếm tiền xứ người 22/12/2013
40 Chương 40 Hồng Mông Linh Bảo - Xum họp hạnh phúc 22/12/2013
41 Chương 41 Hồng Mông Linh Bảo - Học bù 22/12/2013
42 Chương 42 Hồng Mông Linh Bảo - Cường mãnh thỉnh y 22/12/2013
43 Chương 43 Hồng Mông Linh Bảo - Trung học cấp II 22/12/2013
44 Chương 44 Hồng Mông Linh Bảo - Thi đua học tập 22/12/2013
45 Chương 45 Hồng Mông Linh Bảo - Hỗ trợ bạn học (thượng) 22/12/2013
46 Chương 46 Hồng Mông Linh Bảo - Hỗ trợ bạn học (hạ) 22/12/2013
47 Chương 47 Hồng Mông Linh Bảo - Đá gà nòi vui Xuân 22/12/2013
48 Chương 48 Hồng Mông Linh Bảo - Linh Hồn nô lệ 22/12/2013
49 Chương 49 Hồng Mông Linh Bảo - Bí mật Sư tôn chỉ đạo 22/12/2013
50 Chương 50 Hồng Mông Linh Bảo - Tiệt quyền bá đạo 22/12/2013
51 Chương 51 Hồng Mông Linh Bảo - Oan Hồn hại người 22/12/2013
52 Chương 52 Hồng Mông Linh Bảo - Cuộc chiến trên Nam Hải 22/12/2013
53 Chương 53 Hồng Mông Linh Bảo - Thanh Minh trọng thương 22/12/2013
54 Chương 54 Hồng Mông Linh Bảo - Thần Khí cổ bảo 22/12/2013
55 Chương 55 Hồng Mông Linh Bảo - Bổ Huyết Đan ưu việt 22/12/2013
56 Chương 56 Hồng Mông Linh Bảo - Gặp Lại Như Xuân 22/12/2013
57 Chương 57 Hồng Mông Linh Bảo - Tình Đầu 22/12/2013
58 Chương 58 Hồng Mông Linh Bảo - Thu Hoạch bất ngờ 22/12/2013
59 Chương 59 Hồng Mông Linh Bảo - Hiến thân Cầu Y 22/12/2013
60 Chương 60 Hồng Mông Linh Bảo - La Gia cô bé 22/12/2013
61 Chương 61 Hồng Mông Linh Bảo - Thanh-Hà cung 22/12/2013
62 Chương 62 Hồng Mông Linh Bảo - Si Tình Hợp Thể Kỳ 22/12/2013
63 Chương 63 Hồng Mông Linh Bảo - Tiêu Cầm hợp tấu 22/12/2013
64 Chương 64 Hồng Mông Linh Bảo - Tu bổ Tiên Bảo Kim Tự Tháp 22/12/2013
65 Chương 65 Hồng Mông Linh Bảo - Quỷ Anh tàn hồn 22/12/2013
66 Chương 66 Hồng Mông Linh Bảo - Thánh thai diệt quỷ anh 22/12/2013
67 Chương 67 Hồng Mông Linh Bảo - Dì Hoa nhận đệ tử 22/12/2013
68 Chương 68 Hồng Mông Linh Bảo - Như Ánh Sao Rơi 22/12/2013
69 Chương 69 Hồng Mông Linh Bảo - Đồ dùng chung nội thất 22/12/2013
70 Chương 70 Hồng Mông Linh Bảo - Xa cách nhau rồi 22/12/2013
71 Chương 71 Hồng Mông Linh Bảo - Tiếng sáo mê hồn 22/12/2013
72 Chương 72 Hồng Mông Linh Bảo - Khu ma trừ quỷ 22/12/2013
73 Chương 73 Hồng Mông Linh Bảo - Làm việc Quán nhậu 22/12/2013
74 Chương 74 Hồng Mông Linh Bảo - Khu Ma Trừ Quỷ 2 22/12/2013
75 Chương 75 Hồng Mông Linh Bảo - Thần khí Thiên Quốc 22/12/2013
76 Chương 76 Hồng Mông Linh Bảo - Cà Phê Chồn Lửa 22/12/2013
77 Chương 77 Hồng Mông Linh Bảo - Quán Cà phê Bình Minh 22/12/2013
78 Chương 78 Hồng Mông Linh Bảo - Hắc Tháp dọa người 22/12/2013
79 Chương 79 Hồng Mông Linh Bảo - Ân Oán Thù Hận 22/12/2013
80 Chương 80 Hồng Mông Linh Bảo - Cơ hội luyện võ kỹ 22/12/2013
81 Chương 81 Hồng Mông Linh Bảo - Luyện quyền cước 22/12/2013
82 Chương 82 Hồng Mông Linh Bảo - Mỵ Điệp Mỹ Nữ 22/12/2013
83 Chương 83 Hồng Mông Linh Bảo - Tình cảnh vượt khống chế 22/12/2013
84 Chương 84 Hồng Mông Linh Bảo - Đại Mỹ Nữ về Sài Gòn 22/12/2013
85 Chương 85 Hồng Mông Linh Bảo - Lớp Học hỗn loạn 22/12/2013
86 Chương 86 Hồng Mông Linh Bảo - Khẩn cấp tu luyện 22/12/2013
87 Chương 87 Hồng Mông Linh Bảo - Hấp thụ Âm Lôi năng lượng thành Quang Anh 22/12/2013
88 Chương 88 Hồng Mông Linh Bảo - Xuất Khiếu Phân Thần 22/12/2013
89 Chương 89 Hồng Mông Linh Bảo - Yêu Thú hoành hành tin tức 22/12/2013
90 Chương 90 Hồng Mông Linh Bảo - Độ kiếp phi thăng 22/12/2013
91 Chương 91 Hồng Mông Linh Bảo - Nỏ Thần bắn chim dương oai 22/12/2013
92 Chương 92 Hồng Mông Linh Bảo - Ba ngày tại Tiên giới 22/12/2013
93 Chương 93 Hồng Mông Linh Bảo - Ba ngày tại Tiên giới 22/12/2013
94 Chương 94 Hồng Mông Linh Bảo - Tiêu Cầm diệt yêu 22/12/2013
95 Chương 95 Hồng Mông Linh Bảo - Tiêu Cầm diệt yêu 22/12/2013
96 Chương 96 Hồng Mông Linh Bảo - Rùa Thần vương giả khí thế 22/12/2013
97 Chương 97 Hồng Mông Linh Bảo - Hủy Thông Đạo Sơn Hà Giới 22/12/2013
98 Chương 98 Hồng Mông Linh Bảo - Ba ngày ở nhà 22/12/2013
99 Chương 99 Hồng Mông Linh Bảo - Ngắm Hoa Thưởng Hương 22/12/2013
100 Chương 100 Hồng Mông Linh Bảo - Không khiêu chiến tính, không hứng thú 22/12/2013
101 Chương 101 Hồng Mông Linh Bảo - Coctail Bưởi 22/12/2013
102 Chương 102 Hồng Mông Linh Bảo - Mỹ nữ thuần khiết 22/12/2013
103 Chương 103 Hồng Mông Linh Bảo - Khúc Dạo 22/12/2013
104 Chương 104 Hồng Mông Linh Bảo - Gia nhập ca đoàn 22/12/2013
105 Chương 105 Hồng Mông Linh Bảo - Ca đoàn Thánh Vịnh vang danh 22/12/2013
106 Chương 106 Hồng Mông Linh Bảo - Du Ngoạn (1) 22/12/2013
107 Chương 107 Hồng Mông Linh Bảo - Du Ngoạn (2) 22/12/2013
108 Chương 108 Hồng Mông Linh Bảo - Môi giới trái cóc 22/12/2013
109 Chương 109 Hồng Mông Linh Bảo - Cô bé bán mắm ớt 22/12/2013
110 Chương 110 Hồng Mông Linh Bảo - Cắt Đuôi 22/12/2013
111 Chương 111 Hồng Mông Linh Bảo - Quỷ Tu Pháp Sư 22/12/2013
112 Chương 112 Hồng Mông Linh Bảo - Chận đường quấy nhiễu 22/12/2013
113 Chương 113 Hồng Mông Linh Bảo - Xe Đạp của Minh 22/12/2013
114 Chương 114 Hồng Mông Linh Bảo - Mỹ nữ hộ vệ mỹ nữ 22/12/2013
115 Chương 115 Hồng Mông Linh Bảo - Khiêu chiến 22/12/2013
116 Chương 116 Hồng Mông Linh Bảo - Quyết chí hỏi vợ cho con 22/12/2013
117 Chương 117 Hồng Mông Linh Bảo - Thất vọng xe đạp 22/12/2013
118 Chương 118 Hồng Mông Linh Bảo - Thế nào chữa bệnh tương tư 22/12/2013
119 Chương 119 Hồng Mông Linh Bảo - Diệt quỷ tu pháp sư 22/12/2013
120 Chương 120 Hồng Mông Linh Bảo - Phi Yến Điệp lãng 22/12/2013
121 Chương 121 Hồng Mông Linh Bảo - Chương 0121 22/12/2013
122 Chương 122 Hồng Mông Linh Bảo - Giận hờn 22/12/2013
123 Chương 123 Hồng Mông Linh Bảo - Hàn Thủy châu 22/12/2013
124 Chương 124 Hồng Mông Linh Bảo - Công Nghiệp và đền tội 22/12/2013
125 Chương 125 Hồng Mông Linh Bảo - Bạn mới 22/12/2013
126 Chương 126 Hồng Mông Linh Bảo - Dị thú phá kén thăng cấp 22/12/2013
127 Chương 127 Hồng Mông Linh Bảo - Dợt Đàn Sáo thu hoạch lớn 22/12/2013
128 Chương 128 Hồng Mông Linh Bảo - Tiệc sinh nhật Sabrina 22/12/2013
129 Chương 129 Hồng Mông Linh Bảo - Khiêu dẫn 22/12/2013
130 Chương 130 Hồng Mông Linh Bảo - Cơn cám dỗ canh hai 22/12/2013
131 Chương 131 Hồng Mông Linh Bảo - Rần Côi 22/12/2013
132 Chương 132 Hồng Mông Linh Bảo - Rần bị trọng thương 22/12/2013
133 Chương 133 Hồng Mông Linh Bảo - Niềm vui bà mẹ 22/12/2013
134 Chương 134 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh ra mắt 22/12/2013
135 Chương 135 Hồng Mông Linh Bảo - Bắn Thung 22/12/2013
136 Chương 136 Hồng Mông Linh Bảo - Hương-Thủy 22/12/2013
137 Chương 137 Hồng Mông Linh Bảo - Quái vật xuất hiện 22/12/2013
138 Chương 138 Hồng Mông Linh Bảo - Truy lùng quái vật 22/12/2013
139 Chương 139 Hồng Mông Linh Bảo - Dị giới Huyền U Hàn Đàm 22/12/2013
140 Chương 140 Hồng Mông Linh Bảo - Sát Thủ 22/12/2013
141 Chương 141 Hồng Mông Linh Bảo - Bản lãnh Huyền-Trâm Ánh-Tuyết 22/12/2013
142 Chương 142 Hồng Mông Linh Bảo - Đột phá 22/12/2013
143 Chương 143 Hồng Mông Linh Bảo - Danh dự đền bù 22/12/2013
144 Chương 144 Hồng Mông Linh Bảo - Thủy Thuật 22/12/2013
145 Chương 145 Hồng Mông Linh Bảo - Ban Nhạc 22/12/2013
146 Chương 146 Hồng Mông Linh Bảo - Đêm giao thừa đụng răng nanh Dracula 22/12/2013
147 Chương 147 Hồng Mông Linh Bảo - Huyết tu Vampir Dracula 22/12/2013
148 Chương 148 Hồng Mông Linh Bảo - Nhận đầy tớ 22/12/2013
149 Chương 149 Hồng Mông Linh Bảo - Căn nhà Ma 22/12/2013
150 Chương 150 Hồng Mông Linh Bảo - Ma cũng nhiễu tình dục 22/12/2013
151 Chương 151 Hồng Mông Linh Bảo - Quán Sushi Hoàng Hôn 22/12/2013
152 Chương 152 Hồng Mông Linh Bảo - Klaus & Lisa 22/12/2013
153 Chương 153 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh tu vi tiến nhanh 22/12/2013
154 Chương 154 Hồng Mông Linh Bảo - Bạch Khướu linh cầm 22/12/2013
155 Chương 155 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh bị trộm 22/12/2013
156 Chương 156 Hồng Mông Linh Bảo - Nỗi nhục kích thích lửa giận 22/12/2013
157 Chương 157 Hồng Mông Linh Bảo - Bảo an linh thú 22/12/2013
158 Chương 158 Hồng Mông Linh Bảo - Tạp đồ sơ luyện 22/12/2013
159 Chương 159 Hồng Mông Linh Bảo - Phong kỹ cao thủ 22/12/2013
160 Chương 160 Hồng Mông Linh Bảo - Hắc Phụng Hoàng 22/12/2013
161 Chương 161 Hồng Mông Linh Bảo - Tụ Linh kinh động 22/12/2013
162 Chương 162 Hồng Mông Linh Bảo - Phá Phong Ấn 22/12/2013
163 Chương 163 Hồng Mông Linh Bảo - Lạc-Anh tông 22/12/2013
164 Chương 164 Hồng Mông Linh Bảo - Lôi Phong Đao 22/12/2013
165 Chương 165 Hồng Mông Linh Bảo - Như Băng mỹ nữ 22/12/2013
166 Chương 166 Hồng Mông Linh Bảo - Thi đấu xuất huyết 22/12/2013
167 Chương 167 Hồng Mông Linh Bảo - Lam Băng Yên mối thù 22/12/2013
168 Chương 168 Hồng Mông Linh Bảo - Vạn Tinh cầu 22/12/2013
169 Chương 169 Hồng Mông Linh Bảo - Vạn Thú môn 22/12/2013
170 Chương 170 Hồng Mông Linh Bảo - Ngộ đao tam chiêu 22/12/2013
171 Chương 171 Hồng Mông Linh Bảo - Đông Duyến Châu Hàn-Tinh 22/12/2013
172 Chương 172 Hồng Mông Linh Bảo - Không gian pháp tắc 22/12/2013
173 Chương 173 Hồng Mông Linh Bảo - Ngọc-Hà lão tổ 22/12/2013
174 Chương 174 Hồng Mông Linh Bảo - Trao đổi tâm đắc 22/12/2013
175 Chương 175 Hồng Mông Linh Bảo - Ngọc-Hà lão tổ tử nạn 22/12/2013
176 Chương 176 Hồng Mông Linh Bảo - Mỵ Điệp tin tức 22/12/2013
177 Chương 177 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng Thuỷ quyết 22/12/2013
178 Chương 178 Hồng Mông Linh Bảo - Âm Dương thượng nhân giới thiệu Tiên Phủ 22/12/2013
179 Chương 179 Hồng Mông Linh Bảo - Phân Thân Mai-Tinh 22/12/2013
180 Chương 180 Hồng Mông Linh Bảo - Tiên gia chủ Tiết Lễ 22/12/2013
181 Chương 181 Hồng Mông Linh Bảo - Kim Ngân Ngũ Sắc Hoa 22/12/2013
182 Chương 182 Hồng Mông Linh Bảo - Kim Ngân Ngũ Sắc Hoa tinh dịch 22/12/2013
183 Chương 183 Hồng Mông Linh Bảo - Địa Uyên đệ nhất tầng 22/12/2013
184 Chương 184 Hồng Mông Linh Bảo - Âm Hồn cổ nhân Kha-ma-rum 22/12/2013
185 Chương 185 Hồng Mông Linh Bảo - Tử Hạ Đài & Mỵ Điệp tin tức 22/12/2013
186 Chương 186 Hồng Mông Linh Bảo - Ngưng Tế Quỷ Thể 22/12/2013
187 Chương 187 Hồng Mông Linh Bảo - Hắc Quỷ thành 22/12/2013
188 Chương 188 Hồng Mông Linh Bảo - Hắc Long quỷ vương 22/12/2013
189 Chương 189 Hồng Mông Linh Bảo - Mai Tinh hoàn hồn 22/12/2013
190 Chương 190 Hồng Mông Linh Bảo - Sáng Thế Đại Diễn quyết 22/12/2013
191 Chương 191 Hồng Mông Linh Bảo - Luyện thể không gian 22/12/2013
192 Chương 192 Hồng Mông Linh Bảo - Hắc Long quỷ vương vận mạng 22/12/2013
193 Chương 193 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh vượt gian nguy 22/12/2013
194 Chương 194 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh kết Thánh Thai 22/12/2013
195 Chương 195 Hồng Mông Linh Bảo - Cổ Loa quyết tầng nhất 22/12/2013
196 Chương 196 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh gặp rắc rối 22/12/2013
197 Chương 197 Hồng Mông Linh Bảo - Xin tha thứ 22/12/2013
198 Chương 198 Hồng Mông Linh Bảo - Ám sát Hồng-Linh 22/12/2013
199 Chương 199 Hồng Mông Linh Bảo - Tiểu Phụng 22/12/2013
200 Chương 200 Hồng Mông Linh Bảo - Nhận bệnh nhân làm đệ tử 22/12/2013
201 Chương 201 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh gặp quái trùng 22/12/2013
202 Chương 202 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh bị bắt 22/12/2013
203 Chương 203 Hồng Mông Linh Bảo - Thanh-Minh trở về 22/12/2013
204 Chương 204 Hồng Mông Linh Bảo - Cổ Loa Thạch Chi Khí 22/12/2013
205 Chương 205 Hồng Mông Linh Bảo - Hẹn hò luận hợp tác 22/12/2013
206 Chương 206 Hồng Mông Linh Bảo - Quái Ác Tử Trùng 22/12/2013
207 Chương 207 Hồng Mông Linh Bảo - Cổ Loa thạch đối Hắc Cương Bảo đao 22/12/2013
208 Chương 208 Hồng Mông Linh Bảo - Bi thảm Đao Si 22/12/2013
209 Chương 209 Hồng Mông Linh Bảo - Hai thanh niên khờ dại 22/12/2013
210 Chương 210 Hồng Mông Linh Bảo - Tiền Dâm hậu Thú 22/12/2013
211 Chương 211 Hồng Mông Linh Bảo - Khe nứt không gian 22/12/2013
212 Chương 212 Hồng Mông Linh Bảo - Gặp được dì Hoa, đã chết 22/12/2013
213 Chương 213 Hồng Mông Linh Bảo - Cổ-Loa gạch nền thăng cấp 22/12/2013
214 Chương 214 Hồng Mông Linh Bảo - Lại gặp Khổng-Tung 22/12/2013
215 Chương 215 Hồng Mông Linh Bảo - Đồng tâm hiệp lực 22/12/2013
216 Chương 216 Hồng Mông Linh Bảo - Xuất đao phát uy 22/12/2013
217 Chương 217 Hồng Mông Linh Bảo - Diệt ma đuổi quỷ 22/12/2013
218 Chương 218 Hồng Mông Linh Bảo - Thập bát tiên vệ khôi lỗi 22/12/2013
219 Chương 219 Hồng Mông Linh Bảo - Tôn Thường Đại Đế Phân Thần 22/12/2013
220 Chương 220 Hồng Mông Linh Bảo - Hai ông cháu lén lút thần bí 22/12/2013
221 Chương 221 Hồng Mông Linh Bảo - Chiếu cố trói buộc 22/12/2013
222 Chương 222 Hồng Mông Linh Bảo - Hắc sắc phi trùng 22/12/2013
223 Chương 223 Hồng Mông Linh Bảo - Nhất đao chấn tiên thành 22/12/2013
224 Chương 224 Hồng Mông Linh Bảo - Đạo Soái kinh 22/12/2013
225 Chương 225 Hồng Mông Linh Bảo - Chuẩn bị hành trang 22/12/2013
226 Chương 226 Hồng Mông Linh Bảo - Thu thập không tặc 22/12/2013
227 Chương 227 Hồng Mông Linh Bảo - Nguyên Thần ẩn ký 22/12/2013
228 Chương 228 Hồng Mông Linh Bảo - Hai chọi một 22/12/2013
229 Chương 229 Hồng Mông Linh Bảo - Tiểu Bạch Hồng 22/12/2013
230 Chương 230 Hồng Mông Linh Bảo - Yêu kiếp, Bảo Thạch kiếp 22/12/2013
231 Chương 231 Hồng Mông Linh Bảo - Tam Lôi Yêu hộ chủ dương oai 22/12/2013
232 Chương 232 Hồng Mông Linh Bảo - Đáng thương Thanh Tri đạo sĩ 22/12/2013
233 Chương 233 Hồng Mông Linh Bảo - Thu hoạch Hắc Nhĩ Vương 22/12/2013
234 Chương 234 Hồng Mông Linh Bảo - Bị đuổi giết 22/12/2013
235 Chương 235 Hồng Mông Linh Bảo - Mỵ-Điệp trở về 22/12/2013
236 Chương 236 Hồng Mông Linh Bảo - Tái sinh đệ nhị Thánh Anh 22/12/2013
237 Chương 237 Hồng Mông Linh Bảo - Bất Diệt Ma Quân 22/12/2013
238 Chương 238 Hồng Mông Linh Bảo - Chặn đường 22/12/2013
239 Chương 239 Hồng Mông Linh Bảo - Thăm dò ý chí 22/12/2013
240 Chương 240 Hồng Mông Linh Bảo - Lôi Long yêu hồn 22/12/2013
241 Chương 241 Hồng Mông Linh Bảo - Hàn Tinh VS Bất Diệt Ma Quân 22/12/2013
242 Chương 242 Hồng Mông Linh Bảo - Hội ngộ bạn cũ 22/12/2013
243 Chương 243 Hồng Mông Linh Bảo - Tử Lôi Long 22/12/2013
244 Chương 244 Hồng Mông Linh Bảo - Tử Lôi & Tâm Ma Ảo Cảnh 22/12/2013
245 Chương 245 Hồng Mông Linh Bảo - Bách Giới Thông Thiên Bí Cảnh 22/12/2013
246 Chương 246 Hồng Mông Linh Bảo - Huyền-Trâm thử tài Tiểu Hỏa Kê 22/12/2013
247 Chương 247 Hồng Mông Linh Bảo - Ép Duyên La Gia cầu lợi 22/12/2013
248 Chương 248 Hồng Mông Linh Bảo - Mẫu Tử Kim Hoàn Đại Ấn 22/12/2013
249 Chương 249 Hồng Mông Linh Bảo - Huyền-Trâm lại xuất trận 22/12/2013
250 Chương 250 Hồng Mông Linh Bảo - Huyền-Trâm khát vọng cường lực 22/12/2013
251 Chương 251 Hồng Mông Linh Bảo - Tâm Linh Một Kích 22/12/2013
252 Chương 252 Hồng Mông Linh Bảo - La Thiên lão tổ 22/12/2013
253 Chương 253 Hồng Mông Linh Bảo - Hành trang tu chân 22/12/2013
254 Chương 254 Hồng Mông Linh Bảo - Huyễn Huyễn tông đệ tử 22/12/2013
255 Chương 255 Hồng Mông Linh Bảo - Bích Đào Giới 22/12/2013
256 Chương 256 Hồng Mông Linh Bảo - Thanh Vân Tiêu dẫn giải tâm ma 22/12/2013
257 Chương 257 Hồng Mông Linh Bảo - Phi Thăng phí tổn 22/12/2013
258 Chương 258 Hồng Mông Linh Bảo - Thu hoạch kho tàng nhóm Đạo Tặc 22/12/2013
259 Chương 259 Hồng Mông Linh Bảo - Thần Chung tàn linh bảo 22/12/2013
260 Chương 260 Hồng Mông Linh Bảo - Dị Hỏa 22/12/2013
261 Chương 261 Hồng Mông Linh Bảo - Đường Thăng đại đế 22/12/2013
262 Chương 262 Hồng Mông Linh Bảo - Xuất Hành 22/12/2013
263 Chương 263 Hồng Mông Linh Bảo - Cổ Thú 22/12/2013
264 Chương 264 Hồng Mông Linh Bảo - Thiên Trọng Thần Thủy 22/12/2013
265 Chương 265 Hồng Mông Linh Bảo - Thu Hoạch vượt mức dự trù 22/12/2013
266 Chương 266 Hồng Mông Linh Bảo - Tiến vào Bích Đào giới 22/12/2013
267 Chương 267 Hồng Mông Linh Bảo - Vạn-Tín-Hầu hậu duệ 22/12/2013
268 Chương 268 Hồng Mông Linh Bảo - Lam Yên Băng diệt thù 22/12/2013
269 Chương 269 Hồng Mông Linh Bảo - Yêu-Cầm giới 22/12/2013
270 Chương 270 Hồng Mông Linh Bảo - Ong đầu sư tử sinh sự 22/12/2013
271 Chương 271 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh thử luyện đan 22/12/2013
272 Chương 272 Hồng Mông Linh Bảo - Thanh Toán tiền thuốc 22/12/2013
273 Chương 273 Hồng Mông Linh Bảo - Đại Cung Chủ 22/12/2013
274 Chương 274 Hồng Mông Linh Bảo - Lão Ẩn họ Hồng-Bàng 22/12/2013
275 Chương 275 Hồng Mông Linh Bảo - Vận Hồng Thủy quyết trị thương 22/12/2013
276 Chương 276 Hồng Mông Linh Bảo - Thăm dò Trường Sinh Bất Tử 22/12/2013
277 Chương 277 Hồng Mông Linh Bảo - Thu thập hung tính dây leo 22/12/2013
278 Chương 278 Hồng Mông Linh Bảo - Hải-Đô thành 22/12/2013
279 Chương 279 Hồng Mông Linh Bảo - Mua sắm nơi chợ trời 22/12/2013
280 Chương 280 Hồng Mông Linh Bảo - Tranh chấp trong thành mở màn 22/12/2013
281 Chương 281 Hồng Mông Linh Bảo - Thiên Cơ Tông Diệp Quân 22/12/2013
282 Chương 282 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng Hương Thánh Nữ 22/12/2013
283 Chương 283 Hồng Mông Linh Bảo - Thoát khỏi vòng vây 22/12/2013
284 Chương 284 Hồng Mông Linh Bảo - Quyết định thân phận chị em với Thùy-Nhung 22/12/2013
285 Chương 285 Hồng Mông Linh Bảo - Thất Thải Phụng Hoàng - Phụng Thần Thông 22/12/2013
286 Chương 286 Hồng Mông Linh Bảo - Hư Vô trống rỗng 22/12/2013
287 Chương 287 Hồng Mông Linh Bảo - Hư Vô Tử Đỉnh 22/12/2013
288 Chương 288 Hồng Mông Linh Bảo - Đề thú hồn đười ươi công kích Linh Hồn 22/12/2013
289 Chương 289 Hồng Mông Linh Bảo - Tam Ma 22/12/2013
290 Chương 290 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh bái sư 22/12/2013
291 Chương 291 Hồng Mông Linh Bảo - Thùy-Nhung tăng cấp liên tục 22/12/2013
292 Chương 292 Hồng Mông Linh Bảo - Bảo Phiến Phong Lôi 22/12/2013
293 Chương 293 Hồng Mông Linh Bảo - Tuyệt cảnh truyền tống trận 22/12/2013
294 Chương 294 Hồng Mông Linh Bảo - Ngọc-Thanh Tông 22/12/2013
295 Chương 295 Hồng Mông Linh Bảo - Vạn Thú nhị đỉnh 22/12/2013
296 Chương 296 Hồng Mông Linh Bảo - Hạng nhất 22/12/2013
297 Chương 297 Hồng Mông Linh Bảo - Thân phận bại lộ 22/12/2013
298 Chương 298 Hồng Mông Linh Bảo - Tiên đế hơi thở lui địch 22/12/2013
299 Chương 299 Hồng Mông Linh Bảo - Kim-Đan điện bị diệt môn 22/12/2013
300 Chương 300 Hồng Mông Linh Bảo - Tiết Lễ tung tích 22/12/2013
301 Chương 301 Hồng Mông Linh Bảo - Tiết Văn tiên đế nổi giận 22/12/2013
302 Chương 302 Hồng Mông Linh Bảo - Mạc Thanh tiên Đế & Sơn Hà Giới 22/12/2013
303 Chương 303 Hồng Mông Linh Bảo - Ngôi sao lẻ loi Hàn Tinh 22/12/2013
304 Chương 304 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh bị ám hại 22/12/2013
305 Chương 305 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh vô tình hủy Ngọc hạp tiên bảo 22/12/2013
306 Chương 306 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh đón Thiên Lôi Kiếp 22/12/2013
307 Chương 307 Hồng Mông Linh Bảo - Mạc Thanh đế dùng Sơn Hà đồ đối phó Hàn Tinh 22/12/2013
308 Chương 308 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh Thánh Anh 22/12/2013
309 Chương 309 Hồng Mông Linh Bảo - Trục xuất Át-Mô-Đai-Ô, ác quỷ nhập Hoa-Tuyết tiên tử 22/12/2013
310 Chương 310 Hồng Mông Linh Bảo - Đoàn tụ gia đình 22/12/2013
311 Chương 311 Hồng Mông Linh Bảo - Rần nay đã khác xưa(1) 22/12/2013
312 Chương 312 Hồng Mông Linh Bảo - Rần nay đã khác xưa (2) 22/12/2013
313 Chương 313 Hồng Mông Linh Bảo - Rần nay đã khác xưa (3/3) 22/12/2013
314 Chương 314 Hồng Mông Linh Bảo - Cao thủ tụ hội đỉnh núi Ngọc-Linh 22/12/2013
315 Chương 315 Hồng Mông Linh Bảo - Quỷ kế tin tức kho tàng Phù Đổng 22/12/2013
316 Chương 316 Hồng Mông Linh Bảo - Cổ Loa quyết hủy Thao Thiết thân thể 22/12/2013
317 Chương 317 Hồng Mông Linh Bảo - Cổ Loa Quyết đột phá, nền Cổ Loa thành thay vầng trăng 22/12/2013
318 Chương 318 Hồng Mông Linh Bảo - Thầy trò vui mừng gặp lại 22/12/2013
319 Chương 319 Hồng Mông Linh Bảo - Siêu Nhện môn 22/12/2013
320 Chương 320 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng Mông Linh Châu giới hoàn thành tầng hai 22/12/2013
321 Chương 321 Hồng Mông Linh Bảo - Được bảo vật Hạnh-Chi sướng quên lo, mất cửa hàng Trung-Hiếu đau nhớ đời 22/12/2013
322 Chương 322 Hồng Mông Linh Bảo - Yêu Cầm giới đổi chủ 22/12/2013
323 Chương 323 Hồng Mông Linh Bảo - Mài đao, luyện tên chuẩn bị 22/12/2013
324 Chương 324 Hồng Mông Linh Bảo - Cẩn phòng hậu sự Minh vội mở thông đạo 22/12/2013
325 Chương 325 Hồng Mông Linh Bảo - Hàn Tinh bắt sống Đan-Thanh công chúa 22/12/2013
326 Chương 326 Hồng Mông Linh Bảo - Đại Thủy Giới ân oán liên quan 22/12/2013
327 Chương 327 Hồng Mông Linh Bảo - Ba giờ thám hiểm Sơn Hà giới 22/12/2013
328 Chương 328 Hồng Mông Linh Bảo - Giương cung bạt kiếm 22/12/2013
329 Chương 329 Hồng Mông Linh Bảo - Hồi Mã Thương một mũi tên giải quyết ba yêu đế 22/12/2013
330 Chương 330 Hồng Mông Linh Bảo - Tình thế nguy hiểm cật lực ra tay 22/12/2013
331 Chương 331 Hồng Mông Linh Bảo - Hàn Tinh chiêu mời Luyện Khí Sư 22/12/2013
332 Chương 332 Hồng Mông Linh Bảo - Giới thiệu Cổ Loa thành 22/12/2013
333 Chương 333 Hồng Mông Linh Bảo - Luyện khí nghịch thần kiếp kinh động cường giả 22/12/2013
334 Chương 334 Hồng Mông Linh Bảo - Vẽ một thương tạo quang vụ chụp chết Huyết Bức Hồn 22/12/2013
335 Chương 335 Hồng Mông Linh Bảo - Thỉnh cầu 22/12/2013
336 Chương 336 Hồng Mông Linh Bảo - Nghiên cứu Bá Vương Thương luyện thương kỹ 22/12/2013
337 Chương 337 Hồng Mông Linh Bảo - Xum họp mỹ nữ mạo hiểm thử tiên trận 22/12/2013
338 Chương 338 Hồng Mông Linh Bảo - Đổi tên giả dạng điều tra Huyết Ảnh môn 22/12/2013
339 Chương 339 Hồng Mông Linh Bảo - Cô bé thần bí 22/12/2013
340 Chương 340 Hồng Mông Linh Bảo - Huyết Ảnh Ma Tôn Khương Long chạy thoát 22/12/2013
341 Chương 341 Hồng Mông Linh Bảo - Trận pháp phong ấn cánh cửa hình bát quái 22/12/2013
342 Chương 342 Hồng Mông Linh Bảo - Đánh giá lầm Hàn Tinh bị Hương-Chi đánh trọng thương 22/12/2013
343 Chương 343 Hồng Mông Linh Bảo - Hắc Hải lĩnh vực 22/12/2013
344 Chương 344 Hồng Mông Linh Bảo - Kinh động Thủy Mẫu Nương Nương thầy trò 22/12/2013
345 Chương 345 Hồng Mông Linh Bảo - Linh hồn mất ánh sáng Thần Quân kinh 22/12/2013
346 Chương 346 Hồng Mông Linh Bảo - Quang Minh lĩnh vực sơ khởi 22/12/2013
347 Chương 347 Hồng Mông Linh Bảo - Hàn Tinh trúng Mộng Tình Xuân Hương Khí 22/12/2013
348 Chương 348 Hồng Mông Linh Bảo - Hỏa mỹ nữ La Tiểu-Hồng nguyện bước tiên phong 22/12/2013
349 Chương 349 Hồng Mông Linh Bảo - Mười lô đỉnh cứu không nổi một Hàn Tinh 22/12/2013
350 Chương 350 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh giúp Hàn Tinh giải độc 22/12/2013
351 Chương 351 Hồng Mông Linh Bảo - Thu Hoạch 22/12/2013
352 Chương 352 Hồng Mông Linh Bảo - Thu Hoạch còn tăng trưởng 22/12/2013
353 Chương 353 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng Mông Linh Châu giới lĩnh vực tranh đấu 22/12/2013
354 Chương 354 Hồng Mông Linh Bảo - Mai-Chi hành hiệp 22/12/2013
355 Chương 355 Hồng Mông Linh Bảo - Roi mềm pháp kỹ của Hạnh-Chi 22/12/2013
356 Chương 356 Hồng Mông Linh Bảo - Thánh Anh Quang Nguyên dị biến 22/12/2013
357 Chương 357 Hồng Mông Linh Bảo - Hàn Tinh bái kiến nhạc gia Đường Thăng Đại đế 22/12/2013
358 Chương 358 Hồng Mông Linh Bảo - Bồi thường danh dự 22/12/2013
359 Chương 359 Hồng Mông Linh Bảo - Lá Chắn Tình Nhân 22/12/2013
360 Chương 360 Hồng Mông Linh Bảo - Thu phục bốn Đại Đế 22/12/2013
361 Chương 361 Hồng Mông Linh Bảo - Nhận lời tu bổ Xích Bích Thần Chung 22/12/2013
362 Chương 362 Hồng Mông Linh Bảo - Luyện thần trận căn bản 22/12/2013
363 Chương 363 Hồng Mông Linh Bảo - Hồng-Linh cảnh giác bảo vệ con 22/12/2013
364 Chương 364 Hồng Mông Linh Bảo - Nghe âm ba Xích Bích Chuông đại gia đình đồng hưởng phúc 22/12/2013
365 Chương 365 Hồng Mông Linh Bảo - Tranh đoạt Thần Khí 22/12/2013
366 Chương 366 Hồng Mông Linh Bảo - Gặp cường giả Hàn Tinh ấn chứng trận pháp 22/12/2013
367 Chương 367 Hồng Mông Linh Bảo - Tiêu Dao thuyền và Cự Kình thuyền lần lượt xuất hiện 22/12/2013
368 Chương 368 Hồng Mông Linh Bảo - Tiêu Dao thuyền bị đụng bay vào trong trận 22/12/2013
369 Chương 369 Hồng Mông Linh Bảo - Thu Phục Khổng Tuyết Băng Tâm 22/12/2013
370 Chương 370 Hồng Mông Linh Bảo - Thần kỳ Xích Bích Chuông Thần 22/12/2013
371 Chương 371 Hồng Mông Linh Bảo - Vạn Thú Song đỉnh thuộc về Tĩnh-Minh 22/12/2013
372 Chương 372 Hồng Mông Linh Bảo - Từ Huyền-Minh an nguy đến Huyền-Trâm tỉnh ngộ 22/12/2013
373 Chương 373 Hồng Mông Linh Bảo - Thượng giới tầng trời thứ nhất 22/12/2013
374 Chương 374 Hồng Mông Linh Bảo - Thú tộc xâm lấn biên giới Bắc Thiên Châu 22/12/2013
375 Chương 375 Hồng Mông Linh Bảo - Thoát ra Lục Hợp Diệt Thần Trận 22/12/2013
376 Chương 376 Hồng Mông Linh Bảo - Trần thế gia thân phận gã sai vặt 22/12/2013
377 Chương 377 Hồng Mông Linh Bảo - Tư cách dưỡng thần thú 22/12/2013
378 Chương 378 Hồng Mông Linh Bảo - Truy tung 22/12/2013
379 Chương 379 Hồng Mông Linh Bảo - Thương Ung thành Mạc Kha thần quân đòi lại người 22/12/2013
380 Chương 380 Hồng Mông Linh Bảo - Thang Trời tin tức 22/12/2013
381 Chương 381 Hồng Mông Linh Bảo - Bố trận bắt đạo tặc 22/12/2013
382 Chương 382 Hồng Mông Linh Bảo - Kéo lưới thu hoạch 22/12/2013
383 Chương 383 Hồng Mông Linh Bảo - Năm châu tranh mời luyện trận đại sư 22/12/2013
384 Chương 384 Hồng Mông Linh Bảo - Nữ Thần Vương Trân Trân 22/12/2013
385 Chương 385 Hồng Mông Linh Bảo - Thông Thiên Bảo Chuông 22/12/2013
386 Chương 386 Hồng Mông Linh Bảo - Lê Tường 22/12/2013
387 Chương 387 Hồng Mông Linh Bảo - Quang Minh lĩnh vực đánh ngã Thần Tướng 22/12/2013
388 Chương 388 Hồng Mông Linh Bảo - Dùng Thiên Trọng Thần Thủy luyện thể 22/12/2013
389 Chương 389 Hồng Mông Linh Bảo - Tàn đao quỷ hồn 22/12/2013
390 Chương 390 Hồng Mông Linh Bảo - Thê tử độ kiếp 22/12/2013
391 Chương 391 Hồng Mông Linh Bảo - Tầng trời thứ hai nhân loại điêu linh 22/12/2013
392 Chương 392 Hồng Mông Linh Bảo - Cùng Nữ Thần Vương Trân Trân lên tầng trời thứ hai 22/12/2013
393 Chương 393 Hồng Mông Linh Bảo - Diệt sát Bất Diệt Thần Ma Vương 22/12/2013
394 Chương 394 Hồng Mông Linh Bảo - Thông Thiên không gian trận đồ và truyền tống trận đồ 22/12/2013
395 Chương 395 Hồng Mông Linh Bảo - Tiễn đưa tượng sư Thái San 22/12/2013
396 Chương 396 Hồng Mông Linh Bảo - Chiến thư 22/12/2013
397 Chương 397 Hồng Mông Linh Bảo - Khốn cực vì một mảnh Mây Đen 22/12/2013
398 Chương 398 Hồng Mông Linh Bảo - Hắc Quả Phụ mị lực 22/12/2013
399 Chương 399 Hồng Mông Linh Bảo - Nguyên Thần thần tôn hiển uy 22/12/2013
400 Chương 400 Hồng Mông Linh Bảo - Tĩnh Minh trong nghịch cảnh 22/12/2013
401 Chương 401 Hồng Mông Linh Bảo - Hỏa Tu Lão quái 22/12/2013
402 Chương 402 Hồng Mông Linh Bảo - Cương mãnh Thông Thiên Bảo Khí Bá Vương Thương 22/12/2013
403 Chương 403 Hồng Mông Linh Bảo - Ma Thần Vương giành bảo vật 22/12/2013
404 Chương 404 Hồng Mông Linh Bảo - Cảnh đẹp tự đến mở ra trước mắt 22/12/2013
405 Chương 405 Hồng Mông Linh Bảo - Hoán chuyển tiên nguyên nhị khí thành nhất khí 22/12/2013
406 Chương 406 Hồng Mông Linh Bảo - Chuẩn bị đi săn 22/12/2013
407 Chương 407 Hồng Mông Linh Bảo - Tiên Thú bí cảnh 22/12/2013
408 Chương 408 Hồng Mông Linh Bảo - Thu gặt đầu mùa 22/12/2013
409 Chương 409 Hồng Mông Linh Bảo - Tu Luyện Cổ Loa Quyết thăng cấp Huyền Tiên 22/12/2013
410 Chương 410 Hồng Mông Linh Bảo - Tiên Thú Bí Cảnh chủ nhân 22/12/2013
411 Chương 411 Hồng Mông Linh Bảo - Ngọc bội nguyên thần phế tu vi lão Kim 22/12/2013
412 Chương 412 Hồng Mông Linh Bảo - Phát hiện Thanh Bích Liên Hoa và cóc vương yêu tinh 22/12/2013
413 Chương 413 Hồng Mông Linh Bảo - Đại chiến thanh lang 22/12/2013
414 Chương 414 Hồng Mông Linh Bảo - Tuyệt Cầm Tô Bích Quyên 22/12/2013
415 Chương 415 Hồng Mông Linh Bảo - Con gái út đòi thưởng 22/12/2013
416 Chương 416 Hồng Mông Linh Bảo - Băng đảng Thiên Thần đen 22/12/2013
417 Chương 417 Hồng Mông Linh Bảo - Quỷ ấn 22/12/2013
418 Chương 418 Hồng Mông Linh Bảo - Khiết-Tâm mạnh tay lau quỷ ấn 22/12/2013
419 Chương 419 Hồng Mông Linh Bảo - Thanh Bích Liên Hoa giới 22/12/2013
420 Chương 420 Hồng Mông Linh Bảo - Nhất đại tiên nữ Trang Ngọc-Ly 22/12/2013
421 Chương 421 Hồng Mông Linh Bảo - Vô Cực trưởng lão Hoa Vinh 22/12/2013
422 Chương 422 Hồng Mông Linh Bảo - Cầm ma mỹ nử Tô Bích Quyên thăm tù nhân Tĩnh Minh 22/12/2013
423 Chương 423 Hồng Mông Linh Bảo - Tiên Hiệp Hành Khúc 22/12/2013
424 Chương 424 Hồng Mông Linh Bảo - Chiến Trương Thanh Phong trưởng lão 22/12/2013
425 Chương 425 Hồng Mông Linh Bảo - Đắc tội Tĩnh Minh Hoa gia đền bù 22/12/2013
426 Chương 426 Hồng Mông Linh Bảo - Tĩnh Minh số đào hoa 22/12/2013
427 Chương 427 Hồng Mông Linh Bảo - Xum họp gia đình 22/12/2013
428 Chương 428 Hồng Mông Linh Bảo - Kính thu liễm mị lực 22/12/2013
429 Chương 429 Hồng Mông Linh Bảo - Trung Hiếu bị đuổi giết vào tận cửa 22/12/2013
430 Chương 430 Hồng Mông Linh Bảo - Xum họp gia đình (2) 22/12/2013
431 Chương 431 Hồng Mông Linh Bảo - Đại Hồng Thủy lãnh vực 22/12/2013
432 Chương 432 Hồng Mông Linh Bảo - Xum họp gia đình (3) 22/12/2013
433 Chương 433 Hồng Mông Linh Bảo - So đấu nguyên thần 22/12/2013
434 Chương 434 Hồng Mông Linh Bảo - Tôn gia bày sát trận 22/12/2013
435 Chương 435 Hồng Mông Linh Bảo - Thần tướng Hàn Tinh 22/12/2013
436 Chương 436 Hồng Mông Linh Bảo - Giải cấm chiêu quân 22/12/2013
437 Chương 437 Hồng Mông Linh Bảo - Lê gia tộc chưa đánh đã thảm bại 22/12/2013
438 Chương 438 Hồng Mông Linh Bảo - Cửu đầu thần trùng 22/12/2013
439 Chương 439 Hồng Mông Linh Bảo - Phản kích ma tộc đánh lén 22/12/2013
440 Chương 440 Hồng Mông Linh Bảo - Bờ biển sát kiếp 22/12/2013
441 Chương 441 Hồng Mông Linh Bảo - Cổ Mộ lãnh vực 22/12/2013
442 Chương 442 Hồng Mông Linh Bảo - Chưa hoàn hảo Quang Minh lãnh vực 22/12/2013
443 Chương 443 Hồng Mông Linh Bảo - Nam Thiên Ngũ Hổ thuật chuyện Trương Hào Phóng 22/12/2013
444 Chương 444 Hồng Mông Linh Bảo - Dưới đáy biển tàn hủy Bạch Thiên Cổ Thành 22/12/2013
445 Chương 445 Hồng Mông Linh Bảo - Nhị Tà Nhất Quỷ 22/12/2013
446 Chương 446 Hồng Mông Linh Bảo - Huyết Sương lĩnh vực 22/12/2013
447 Chương 447 Hồng Mông Linh Bảo - Tranh cướp Tinh Huyết châu 22/12/2013
448 Chương 448 Hồng Mông Linh Bảo - Tái lập thức hải 22/12/2013
449 Chương 449 Hồng Mông Linh Bảo - Vô tình khởi luyện Cổ Loa Quyết 22/12/2013
450 Chương 450 Hồng Mông Linh Bảo - Diệt trừ Ám thần lão ma 22/12/2013
451 Chương 451 Hồng Mông Linh Bảo - Bạch Thiên Thành tứ cổ gia tộc 22/12/2013
452 Chương 452 Hồng Mông Linh Bảo - Tẩu Hoả nhập ma thành dã nhân 22/12/2013
453 Chương 453 Hồng Mông Linh Bảo - Bàn định chữa trị Âu-Hải Chiêu 22/12/2013
454 Chương 454 Hồng Mông Linh Bảo - Biến dị Tinh Huyết châu 22/12/2013
455 Chương 455 Hồng Mông Linh Bảo - Long Vương, Phụng Vương tàn hồn 22/12/2013
456 Chương 456 Hồng Mông Linh Bảo - Hai Nguyên Thần tranh chấp bổn thể 22/12/2013
457 Chương 457 Hồng Mông Linh Bảo - Bổ cứu sai lầm 22/12/2013
458 Chương 458 Hồng Mông Linh Bảo - Ra tay 22/12/2013
459 Chương 459 Hồng Mông Linh Bảo - Bước tiến Thần Vương gặp trở ngại 22/12/2013
460 Chương 460 Hồng Mông Linh Bảo - Ngư nhân thiên kiếp 22/12/2013
461 Chương 461 Hồng Mông Linh Bảo - Lỡ tay giết yêu nhân 22/12/2013
462 Chương 462 Hồng Mông Linh Bảo - Thiên Ma thần nữ 22/12/2013
463 Chương 463 Hồng Mông Linh Bảo - Thiên Ma vũ tuyệt khúc 22/12/2013
464 Chương 464 Hồng Mông Linh Bảo - Mời về Thiên ma tông một chuyến 22/12/2013
465 Chương 465 Hồng Mông Linh Bảo - Gần mực thì đen 22/12/2013
466 Chương 466 Hồng Mông Linh Bảo - Lĩnh vực bắn ngược 22/12/2013
467 Chương 467 Hồng Mông Linh Bảo - Bách Hoa Cung tru diệt Lãnh gia 22/12/2013
468 Chương 468 Hồng Mông Linh Bảo - Nguyên thần nạn nhân đệ 98 22/12/2013
469 Chương 469 Hồng Mông Linh Bảo - Trúng Truy Ẩn Cổ Huyết thần trùng 22/12/2013
470 Chương 470 Hồng Mông Linh Bảo - Vạn Trường Thọ khiêu chiến 22/12/2013
471 Chương 471 Hồng Mông Linh Bảo - Ba Chiêu giải quyết Vạn Trường Thọ 22/12/2013
472 Chương 472 Hồng Mông Linh Bảo - Quyền Chưởng biến dạng 22/12/2013
473 Chương 473 Hồng Mông Linh Bảo - Gặp lại kẻ thù cũ 22/12/2013
474 Chương 474 Hồng Mông Linh Bảo - Chiến đấu ban đầu ngang sức 22/12/2013
475 Chương 475 Hồng Mông Linh Bảo - Áp đảo một hồi 22/12/2013
476 Chương 476 Hồng Mông Linh Bảo - Xuyên Nguyệt chỉ hiển uy 22/12/2013
477 Chương 477 Hồng Mông Linh Bảo - Trận pháp không gian truyền tống 22/12/2013
478 Chương 478 Hồng Mông Linh Bảo - Hai lão tổ so đấu tinh thần lực 22/12/2013
479 Chương 479 Hồng Mông Linh Bảo - Hàn Tinh trong hắc ngục tháp 22/12/2013
480 Chương 480 Hồng Mông Linh Bảo - Phục hồi tu bổ 22/12/2013
481 Chương 481 Hồng Mông Linh Bảo - Thần Vương cảnh giới 22/12/2013
482 Chương 482 Hồng Mông Linh Bảo - Thiên ma Tông đuổi đến 22/12/2013
483 Chương 483 Hồng Mông Linh Bảo - Bạch Quang thành nóng lòng cứu chủ 22/12/2013
484 Chương 484 Hồng Mông Linh Bảo - Thượng cổ Nhện đầu rắn 22/12/2013
485 Chương 485 Hồng Mông Linh Bảo - Hấp Hồn Lão Tổ 22/12/2013
486 Chương 486 Hồng Mông Linh Bảo - Thiên Tinh Châu 22/12/2013
487 Chương 487 Hồng Mông Linh Bảo - Tâm tình hỗn loạn Thiên Ma Thần Nữ 22/12/2013
488 Chương 488 Hồng Mông Linh Bảo - Bạch Quang Thành cấp thẻ thông hành 22/12/2013
489 Chương 489 Hồng Mông Linh Bảo - Thạch Thanh thu thẻ ngọc ma thần nữ nổi sát khí 22/12/2013
490 Chương 490 Hồng Mông Linh Bảo - Cao thủ Liên gia xuất hiện 22/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-hong-mong-linh-bao-1037.html