Truyện Phần Thiên - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Phần Thiên
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Phần Thiên
Một tuyệt phẩm tiên hiệp mới của tác giả Cóc Lang Thang nay được dịch và giới thiệu đến bạn đọc truyện Phần Thiên. Nội dung truyện phần thiên không phải là câu truyện nói về người quân tử, mà là câu truyện nói về một kẻ vô sỉ, cực kỳ vô sỉ.

Có tiền tài cứ lấy, có gái theo cứ nhận, có việc gì phải băn khoăn?

Thường thì anh hùng chết trước, tiểu nhân sống dai đúng không?

Vậy thì ta sẽ là một kẻ tiểu nhân.

Lời dịch giả :

Đây là truyện đầu tiên mình ra riêng sau khi rất nhiều lần bị đồng đội bỏ bom, mình xin phép được dịch thể loại mà mình yêu thích, thể loại vô sỉ, rất mong mọi người ủng hộ.

Xin cảm ơn.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Phần Thiên - đánh cướp 27/03/2014
2 Chương 2 Phần Thiên - ba trang kim thư 27/03/2014
3 Chương 3 Phần Thiên - song âm tú tài 27/03/2014
4 Chương 4 Phần Thiên - trúc chi bang, hoa cổ đường, tam sơn phái 27/03/2014
5 Chương 5 Phần Thiên - bang chủ xinh đẹp 27/03/2014
6 Chương 6 Phần Thiên - giống như đã từng quen biết 27/03/2014
7 Chương 7 Phần Thiên - độc lâu yêu 27/03/2014
8 Chương 8 Phần Thiên - chân long khiếu huyệt đồ 27/03/2014
9 Chương 9 Phần Thiên - Vạn đại tiểu thư 27/03/2014
10 Chương 10 Phần Thiên - Đồng Tử kê - Hồ ly tinh 27/03/2014
11 Chương 11 Phần Thiên - Phiên Vân Phúc Vũ Hóa Long quyết 27/03/2014
12 Chương 12 Phần Thiên - Thiết Cốt công tầng thứ tư 27/03/2014
13 Chương 13 Phần Thiên - Tu luyện pháp thuật 27/03/2014
14 Chương 14 Phần Thiên - Tố Phiên Lục Hạo Chi 27/03/2014
15 Chương 15 Phần Thiên - hung thú 27/03/2014
16 Chương 16 Phần Thiên - lạc phụng 27/03/2014
17 Chương 17 Phần Thiên - thiên tài 27/03/2014
18 Chương 18 Phần Thiên - đều xuất kỳ mưu 27/03/2014
19 Chương 19 Phần Thiên - trăm tên hung đồ 27/03/2014
20 Chương 20 Phần Thiên - lòng người phức tạp 27/03/2014
21 Chương 21 Phần Thiên - ánh đao khởi máu bay tứ tung 27/03/2014
22 Chương 22 Phần Thiên - thiên tử mộ mĩ sắc 27/03/2014
23 Chương 23 Phần Thiên - Mầm móng chân hỏa 27/03/2014
24 Chương 24 Phần Thiên - Thay trời hành đạo, trừ bạo an dân 27/03/2014
25 Chương 25 Phần Thiên - Phong chú ấn sơn 27/03/2014
26 Chương 26 Phần Thiên - Lộ hãm liễu dã 27/03/2014
27 Chương 27 Phần Thiên - Điểu tiên phong 27/03/2014
28 Chương 28 Phần Thiên - Vây công Tuân Kim Linh 27/03/2014
29 Chương 29 Phần Thiên - Chân long thôn kiếm 27/03/2014
30 Chương 30 Phần Thiên - Mưu tính Tình Vũ Khiếm 27/03/2014
31 Chương 31 Phần Thiên - Hóa rồng 27/03/2014
32 Chương 32 Phần Thiên - Mùi vị không tệ, có thể ăn lâu 27/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-phan-thien-1925.html