Truyện Hoành Tảo Hoang Vũ - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Hoành Tảo Hoang Vũ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Hoành Tảo Hoang Vũ
Truyện Hoành Tảo Hoang Vũ là một truyện mới, hấp dẫn được giới thiệu với các bạn trên trang đọc truyện online. Đây là một truyện giải trí khá thú vị dành cho các bạn yêu thích thể loại truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp. Truyện không quá hoành tráng to lớn nhưng xét về nội dung và kết cấu truyện hẳn bạn đọc sẽ không phải thất vọng hơn nữa cách kể chuyện của tác giả thực thu hút không đưa vào lối mòn.

Truyện kể về Lâm Lạc căn cốt yếu kém, 17 tuổi mới kích hoạt được 3 khiếu huyệt nhưng bỗng một ngày hắn ta bị một cái đỉnh từ trên trời rơi trúng đầu biến thành trò cười của cả gia tộc nhưng từ đó hắn lại gặp được thiên đại kỳ ngộ mờ ra cho hắn một con đường thông thiên.Người ta vẫn cho rằng nhân thể có 360 khiếu huyệt có thể thu nạp linh khí cung cấp cho võ giả khả năng nghịch thiên đoạt thiên địa tạo hóa thành tựu đại đạo vô thượng.

Nhưng không phải cứ sinh ra là có thể thu nạp linh khí mà cần thông qua tu luyện mà các khiếu huyệt mới có thể thu nạp linh khí.

Phải nương theo quá trình rèn luyện và thu thập, tập luyện, tu tiên học đạo không chỉ cần có căn nguyên mà còn cần cả ý chí, đó là lẽ đương nhiên mà ai muốn bước theo con đường này đều phải hiểu.Đọc truyện bạn sẽ thấy được nhiều cảnh giới được phân chia rõ ràng như:

Hậu Thiên, Tiên Thiên, Thanh Huyền, Niết Âm, Minh Dương, Giác Vi, Thông Minh, Khuy Linh, Địa Nguyên, Thiên Hợp, Thích Biến.

Cùng hòa vào câu chuyện để đi đến cảnh giới cuối cùng và thông đạt mọi chuyện nhé !!!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Hoành Tảo Hoang Vũ - Phá Đỉnh. (1) 27/03/2014
2 Chương 2 Hoành Tảo Hoang Vũ - Phá Đỉnh. (2) 27/03/2014
3 Chương 3 Hoành Tảo Hoang Vũ - Đại Cừu. (1) 27/03/2014
4 Chương 4 Hoành Tảo Hoang Vũ - Đại Cừu. (2) 27/03/2014
5 Chương 5 Hoành Tảo Hoang Vũ - Liên Tục Đột Phá. 27/03/2014
6 Chương 6 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ác Nô. (1) 27/03/2014
7 Chương 7 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ác Nô. (2) 27/03/2014
8 Chương 8 Hoành Tảo Hoang Vũ - Phát Tài Chi Đạo. (1) 27/03/2014
9 Chương 9 Hoành Tảo Hoang Vũ - Phát Tài Chi Đạo. (2) 27/03/2014
10 Chương 10 Hoành Tảo Hoang Vũ - Cướp Bóc. (1) 27/03/2014
11 Chương 11 Hoành Tảo Hoang Vũ - Cướp Bóc. (2) 27/03/2014
12 Chương 12 Hoành Tảo Hoang Vũ - Chém Giết. (1) 27/03/2014
13 Chương 13 Hoành Tảo Hoang Vũ - Chém Giết. (2) 27/03/2014
14 Chương 14 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ngũ Hành Đồng Tu 27/03/2014
15 Chương 15 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thẩm Gia Mở Tiệc. (1) 27/03/2014
16 Chương 16 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thẩm Gia Mở Tiệc. (2) 27/03/2014
17 Chương 17 Hoành Tảo Hoang Vũ - Lần Đầu Xuất Chúng. (1) 27/03/2014
18 Chương 18 Hoành Tảo Hoang Vũ - Lần Đầu Xuất Chúng. (2) 27/03/2014
19 Chương 19 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thắng xuất. (1) 27/03/2014
20 Chương 20 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thắng xuất. (2) 27/03/2014
21 Chương 21 Hoành Tảo Hoang Vũ - Đột phá Bạo Khí cảnh 27/03/2014
22 Chương 22 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tân niên tế điển. (1) 27/03/2014
23 Chương 23 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tân niên tế điển. (2) 27/03/2014
24 Chương 24 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thiêu Cửu. (1) 27/03/2014
25 Chương 25 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thiêu Cửu. (2) 27/03/2014
26 Chương 26 Hoành Tảo Hoang Vũ - Không thể ngăn cản 27/03/2014
27 Chương 27 Hoành Tảo Hoang Vũ - Gia chủ Lâm gia. (1) 27/03/2014
28 Chương 28 Hoành Tảo Hoang Vũ - Gia chủ Lâm gia. (2) 27/03/2014
29 Chương 29 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ruồng bỏ. (1) 27/03/2014
30 Chương 30 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ruồng bỏ. (2) 27/03/2014
31 Chương 31 Hoành Tảo Hoang Vũ - Cấm tự oai 27/03/2014
32 Chương 32 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thanh Mi Lộc. (1) 27/03/2014
33 Chương 33 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thanh Mi Lộc. (2) 27/03/2014
34 Chương 34 Hoành Tảo Hoang Vũ - Phản thưởng 27/03/2014
35 Chương 35 Hoành Tảo Hoang Vũ - Treo Giải Thưởng. (1) 27/03/2014
36 Chương 36 Hoành Tảo Hoang Vũ - Treo Giải Thưởng. (2) 27/03/2014
37 Chương 37 Hoành Tảo Hoang Vũ - Cuồng Bạo Đan. (1) 27/03/2014
38 Chương 38 Hoành Tảo Hoang Vũ - Cuồng Bạo Đan. (2) 27/03/2014
39 Chương 39 Hoành Tảo Hoang Vũ - Hỏa Hạt Vương 27/03/2014
40 Chương 40 Hoành Tảo Hoang Vũ - Cương Khí Cảnh. (1) 27/03/2014
41 Chương 41 Hoành Tảo Hoang Vũ - Cương Khí Cảnh. (2) 27/03/2014
42 Chương 42 Hoành Tảo Hoang Vũ - Phục Kích. (1) 27/03/2014
43 Chương 43 Hoành Tảo Hoang Vũ - Phục Kích. (2) 27/03/2014
44 Chương 44 Hoành Tảo Hoang Vũ - Oanh sát Lâm Quảng Sâm 27/03/2014
45 Chương 45 Hoành Tảo Hoang Vũ - Chiến Chung Vĩnh Thanh. (1) 27/03/2014
46 Chương 46 Hoành Tảo Hoang Vũ - Chiến Chung Vĩnh Thanh. (2) 27/03/2014
47 Chương 47 Hoành Tảo Hoang Vũ - Mãnh thú Tiên Thiên Cảnh. (1) 27/03/2014
48 Chương 48 Hoành Tảo Hoang Vũ - Mãnh thú Tiên Thiên Cảnh. (2) 27/03/2014
49 Chương 49 Hoành Tảo Hoang Vũ - Lưỡng Bại Câu Thương. (1) 27/03/2014
50 Chương 50 Hoành Tảo Hoang Vũ - Lưỡng Bại Câu Thương. (2) 27/03/2014
51 Chương 51 Hoành Tảo Hoang Vũ - Sứ giả Bạch Vân Tông 27/03/2014
52 Chương 52 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ô Nguyên Thạch. (1) 27/03/2014
53 Chương 53 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ô Nguyên Thạch. (2) 27/03/2014
54 Chương 54 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ly Khai Doanh Trại. (1) 27/03/2014
55 Chương 55 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ly Khai Doanh Trại. (2) 27/03/2014
56 Chương 56 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ngân Mang 27/03/2014
57 Chương 57 Hoành Tảo Hoang Vũ - Bảo Tàng. (1) 27/03/2014
58 Chương 58 Hoành Tảo Hoang Vũ - Bảo Tàng. (2) 27/03/2014
59 Chương 59 Hoành Tảo Hoang Vũ - Bò Lên Thi Cốt. (1) 27/03/2014
60 Chương 60 Hoành Tảo Hoang Vũ - Bò Lên Thi Cốt. (2) 27/03/2014
61 Chương 61 Hoành Tảo Hoang Vũ - Canh Kim Dược Trì. (1) 27/03/2014
62 Chương 62 Hoành Tảo Hoang Vũ - Canh Kim Dược Trì. (2) 27/03/2014
63 Chương 63 Hoành Tảo Hoang Vũ - Khôi Lỗi 27/03/2014
64 Chương 64 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ảo Ảnh. (1) 27/03/2014
65 Chương 65 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ảo Ảnh. (2) 27/03/2014
66 Chương 66 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ra Tay 27/03/2014
67 Chương 67 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ngô Bạch Thạch. (1) 27/03/2014
68 Chương 68 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ngô Bạch Thạch. (2) 27/03/2014
69 Chương 69 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ngộ Thiên Đan. (1) 27/03/2014
70 Chương 70 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ngộ Thiên Đan. (2) 27/03/2014
71 Chương 71 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thăng Cấp Tiên Thiên. (1) 27/03/2014
72 Chương 72 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thăng Cấp Tiên Thiên. (2) 27/03/2014
73 Chương 73 Hoành Tảo Hoang Vũ - Trở Về 27/03/2014
74 Chương 74 Hoành Tảo Hoang Vũ - Cường Thế. (1) 27/03/2014
75 Chương 75 Hoành Tảo Hoang Vũ - Cường Thế. (2) 27/03/2014
76 Chương 76 Hoành Tảo Hoang Vũ - Lại Chém Hai Tiên Thiên. (1) 27/03/2014
77 Chương 77 Hoành Tảo Hoang Vũ - Lại Chém Hai Tiên Thiên. (2) 27/03/2014
78 Chương 78 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thanh Lý Nội Bộ 27/03/2014
79 Chương 79 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tử Đỉnh, Cấm Tự. (1) 27/03/2014
80 Chương 80 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tử Đỉnh, Cấm Tự. (2) 27/03/2014
81 Chương 81 Hoành Tảo Hoang Vũ - Toàn Bộ Diệt. (1) 27/03/2014
82 Chương 82 Hoành Tảo Hoang Vũ - Toàn Bộ Diệt. (2) 27/03/2014
83 Chương 83 Hoành Tảo Hoang Vũ - Nhất Thống Bạch Dương Trấn. (1) 27/03/2014
84 Chương 84 Hoành Tảo Hoang Vũ - Nhất Thống Bạch Dương Trấn. (2) 27/03/2014
85 Chương 85 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tịch Thu Tài Sản 27/03/2014
86 Chương 86 Hoành Tảo Hoang Vũ - Liên Thành Tổ Địa. (1) 27/03/2014
87 Chương 87 Hoành Tảo Hoang Vũ - Liên Thành Tổ Địa. (2) 27/03/2014
88 Chương 88 Hoành Tảo Hoang Vũ - Giác Ngộ. (1) 27/03/2014
89 Chương 89 Hoành Tảo Hoang Vũ - Giác Ngộ. (2) 27/03/2014
90 Chương 90 Hoành Tảo Hoang Vũ - Khiếp Sợ Gia Tộc 27/03/2014
91 Chương 91 Hoành Tảo Hoang Vũ - Lựa Chọn Công Pháp. (1) 27/03/2014
92 Chương 92 Hoành Tảo Hoang Vũ - Lựa Chọn Công Pháp. (2) 27/03/2014
93 Chương 93 Hoành Tảo Hoang Vũ - Đỏ Mắt. (1) 27/03/2014
94 Chương 94 Hoành Tảo Hoang Vũ - Đỏ Mắt. (2) 27/03/2014
95 Chương 95 Hoành Tảo Hoang Vũ - Trùng kích Tứ Trọng Thiên. (1) 27/03/2014
96 Chương 96 Hoành Tảo Hoang Vũ - Trùng kích Tứ Trọng Thiên. (2) 27/03/2014
97 Chương 97 Hoành Tảo Hoang Vũ - Đi Dự Tiệc Hoàng Cung. (1) 27/03/2014
98 Chương 98 Hoành Tảo Hoang Vũ - Đi Dự Tiệc Hoàng Cung. (2) 27/03/2014
99 Chương 99 Hoành Tảo Hoang Vũ - Oanh Động. (1) 27/03/2014
100 Chương 100 Hoành Tảo Hoang Vũ - Oanh Động. (2) 27/03/2014
101 Chương 101 Hoành Tảo Hoang Vũ - Đại Hội Đấu Giá 27/03/2014
102 Chương 102 Hoành Tảo Hoang Vũ - Đấu Phú. (1) 27/03/2014
103 Chương 103 Hoành Tảo Hoang Vũ - Đấu Phú. (2) 27/03/2014
104 Chương 104 Hoành Tảo Hoang Vũ - Xuất Phát Thí Luyện. (1) 27/03/2014
105 Chương 105 Hoành Tảo Hoang Vũ - Xuất Phát Thí Luyện. (2) 27/03/2014
106 Chương 106 Hoành Tảo Hoang Vũ - Quý Nữ 27/03/2014
107 Chương 107 Hoành Tảo Hoang Vũ - Săn Bắt Mãnh Thú. (1) 27/03/2014
108 Chương 108 Hoành Tảo Hoang Vũ - Săn Bắt Mãnh Thú. (2) 27/03/2014
109 Chương 109 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ngân Mang Lập Công. (1) 27/03/2014
110 Chương 110 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ngân Mang Lập Công. (2) 27/03/2014
111 Chương 111 Hoành Tảo Hoang Vũ - Không Linh Thạch Nhũ. (1) 27/03/2014
112 Chương 112 Hoành Tảo Hoang Vũ - Không Linh Thạch Nhũ. (2) 27/03/2014
113 Chương 113 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tiên Thiên Thất Trọng Thiên 27/03/2014
114 Chương 114 Hoành Tảo Hoang Vũ - Hữu Nữ Tô Mị. (1) 27/03/2014
115 Chương 115 Hoành Tảo Hoang Vũ - Hữu Nữ Tô Mị. (2) 27/03/2014
116 Chương 116 Hoành Tảo Hoang Vũ - Đánh Cuộc Đấu. (1) 27/03/2014
117 Chương 117 Hoành Tảo Hoang Vũ - Đánh Cuộc Đấu. (2) 27/03/2014
118 Chương 118 Hoành Tảo Hoang Vũ - Sương Long Thương 27/03/2014
119 Chương 119 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tiên Thiên Đại Viên Mãn. (1) 27/03/2014
120 Chương 120 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tiên Thiên Đại Viên Mãn. (2) 27/03/2014
121 Chương 121 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ngoại Môn Lâm Hải Nguyên. (1) 27/03/2014
122 Chương 122 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ngoại Môn Lâm Hải Nguyên. (2) 27/03/2014
123 Chương 123 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tranh Giành Danh Nghạch. (1) 27/03/2014
124 Chương 124 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tranh Giành Danh Nghạch. (2) 27/03/2014
125 Chương 125 Hoành Tảo Hoang Vũ - Đại Chiến Mộ Dung Bạch. 27/03/2014
126 Chương 126 Hoành Tảo Hoang Vũ - “Tình Địch” (1) 27/03/2014
127 Chương 127 Hoành Tảo Hoang Vũ - “Tình Địch” (2) 27/03/2014
128 Chương 128 Hoành Tảo Hoang Vũ - Đột phá Thanh Huyền 27/03/2014
129 Chương 129 Hoành Tảo Hoang Vũ - Huyết Chiến. (1) 27/03/2014
130 Chương 130 Hoành Tảo Hoang Vũ - Huyết Chiến. (2) 27/03/2014
131 Chương 131 Hoành Tảo Hoang Vũ - Luyện chế pháp khí. (1) 27/03/2014
132 Chương 132 Hoành Tảo Hoang Vũ - Luyện chế pháp khí. (2) 27/03/2014
133 Chương 133 Hoành Tảo Hoang Vũ - Phương pháp qua cửa vô lại. (1) 27/03/2014
134 Chương 134 Hoành Tảo Hoang Vũ - Phương pháp qua cửa vô lại. (2) 27/03/2014
135 Chương 135 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thiên Khí tộc 27/03/2014
136 Chương 136 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ly Khai Di Tích. (1) 27/03/2014
137 Chương 137 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ly Khai Di Tích. (2) 27/03/2014
138 Chương 138 Hoành Tảo Hoang Vũ - Chém liên tục. (1) 27/03/2014
139 Chương 139 Hoành Tảo Hoang Vũ - Chém liên tục. (2) 27/03/2014
140 Chương 140 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thanh Danh Vang Dội 27/03/2014
141 Chương 141 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tái Chiến Điền Kỷ Dũng. (1) 27/03/2014
142 Chương 142 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tái Chiến Điền Kỷ Dũng. (2) 27/03/2014
143 Chương 143 Hoành Tảo Hoang Vũ - Phú Khả Địch Quốc. (1) 27/03/2014
144 Chương 144 Hoành Tảo Hoang Vũ - Phú Khả Địch Quốc. (2) 27/03/2014
145 Chương 145 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thích Biến Cảng Cường Giả Phủ Đệ 27/03/2014
146 Chương 146 Hoành Tảo Hoang Vũ - Phong Tỏa. (1) 27/03/2014
147 Chương 147 Hoành Tảo Hoang Vũ - Phong Tỏa. (2) 27/03/2014
148 Chương 148 Hoành Tảo Hoang Vũ - Dược Viên. (1) 27/03/2014
149 Chương 149 Hoành Tảo Hoang Vũ - Dược Viên. (2) 27/03/2014
150 Chương 150 Hoành Tảo Hoang Vũ - Huyền Vũ Quả 27/03/2014
151 Chương 151 Hoành Tảo Hoang Vũ - Huyền Tinh Tông. (1) 27/03/2014
152 Chương 152 Hoành Tảo Hoang Vũ - Huyền Tinh Tông. (2) 27/03/2014
153 Chương 153 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thái Kế Vũ. (1) 27/03/2014
154 Chương 154 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thái Kế Vũ. (2) 27/03/2014
155 Chương 155 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thuần Thú 27/03/2014
156 Chương 156 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tầng Thứ Ba. (1) 27/03/2014
157 Chương 157 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tầng Thứ Ba. (2) 27/03/2014
158 Chương 158 Hoành Tảo Hoang Vũ - Dùng Trí. (1) 27/03/2014
159 Chương 159 Hoành Tảo Hoang Vũ - Dùng Trí. (2) 27/03/2014
160 Chương 160 Hoành Tảo Hoang Vũ - Hỏa Năng Khủng Thú 27/03/2014
161 Chương 161 Hoành Tảo Hoang Vũ - Giác Vi Cảnh Khôi Lỗi. (1) 27/03/2014
162 Chương 162 Hoành Tảo Hoang Vũ - Giác Vi Cảnh Khôi Lỗi. (2) 27/03/2014
163 Chương 163 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thu Phục. (1) 27/03/2014
164 Chương 164 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thu Phục. (2) 27/03/2014
165 Chương 165 Hoành Tảo Hoang Vũ - Quần Hùng Hội Tụ 27/03/2014
166 Chương 166 Hoành Tảo Hoang Vũ - Xích Huyết Ma Khí. (1) 27/03/2014
167 Chương 167 Hoành Tảo Hoang Vũ - Xích Huyết Ma Khí. (2) 27/03/2014
168 Chương 168 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thần Long Hiện. (1) 27/03/2014
169 Chương 169 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thần Long Hiện. (2) 27/03/2014
170 Chương 170 Hoành Tảo Hoang Vũ - Luyên Hóa Ngũ Hành Linh Quả 27/03/2014
171 Chương 171 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tô Mị Rời Đi. (1) 27/03/2014
172 Chương 172 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tô Mị Rời Đi. (2) 27/03/2014
173 Chương 173 Hoành Tảo Hoang Vũ - Chiến Thiên Quyết. (1) 27/03/2014
174 Chương 174 Hoành Tảo Hoang Vũ - Chiến Thiên Quyết. (2) 27/03/2014
175 Chương 175 Hoành Tảo Hoang Vũ - Quặng Mỏ Chi Tranh. (1) 27/03/2014
176 Chương 176 Hoành Tảo Hoang Vũ - Quặng Mỏ Chi Tranh. (2) 27/03/2014
177 Chương 177 Hoành Tảo Hoang Vũ - Anh Tài Xuất Hiện Liên Tục 27/03/2014
178 Chương 178 Hoành Tảo Hoang Vũ - Bóp Chết. (1) 27/03/2014
179 Chương 179 Hoành Tảo Hoang Vũ - Bóp Chết. (2) 27/03/2014
180 Chương 180 Hoành Tảo Hoang Vũ - Khôi Lỗi Hiển Uy. (1) 27/03/2014
181 Chương 181 Hoành Tảo Hoang Vũ - Khôi Lỗi Hiển Uy. (2) 27/03/2014
182 Chương 182 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ăn Cây Táo, Rào Cây Sung. (1) 27/03/2014
183 Chương 183 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ăn Cây Táo, Rào Cây Sung. (2) 27/03/2014
184 Chương 184 Hoành Tảo Hoang Vũ - Vui Quá Hóa Buồn 27/03/2014
185 Chương 185 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tỷ tỷ trở về. (1) 27/03/2014
186 Chương 186 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tỷ tỷ trở về. (2) 27/03/2014
187 Chương 187 Hoành Tảo Hoang Vũ - Bách Phong Tông. (1) 27/03/2014
188 Chương 188 Hoành Tảo Hoang Vũ - Bách Phong Tông. (2) 27/03/2014
189 Chương 189 Hoành Tảo Hoang Vũ - Sơn Môn Tổng Tuyển Cử. 27/03/2014
190 Chương 190 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tiểu nhân sinh hận. (1) 27/03/2014
191 Chương 191 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tiểu nhân sinh hận. (2) 27/03/2014
192 Chương 192 Hoành Tảo Hoang Vũ - Hóa Cốt Trì. (1) 27/03/2014
193 Chương 193 Hoành Tảo Hoang Vũ - Hóa Cốt Trì. (2) 27/03/2014
194 Chương 194 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tàng Bảo Đồ 27/03/2014
195 Chương 195 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thập Biến Kim Thân Quyết. (1) 27/03/2014
196 Chương 196 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thập Biến Kim Thân Quyết. (2) 27/03/2014
197 Chương 197 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thi Triều. (1) 27/03/2014
198 Chương 198 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thi Triều. (2) 27/03/2014
199 Chương 199 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thiên Minh 27/03/2014
200 Chương 200 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thông Linh Thạch. (1) 27/03/2014
201 Chương 201 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thông Linh Thạch. (2) 27/03/2014
202 Chương 202 Hoành Tảo Hoang Vũ - Toàn bộ doanh xuất động. (1) 27/03/2014
203 Chương 203 Hoành Tảo Hoang Vũ - Toàn bộ doanh xuất động. (2) 27/03/2014
204 Chương 204 Hoành Tảo Hoang Vũ - Âm Thi lão giả thần bí 27/03/2014
205 Chương 205 Hoành Tảo Hoang Vũ - Băng Tinh Động. (1) 27/03/2014
206 Chương 206 Hoành Tảo Hoang Vũ - Băng Tinh Động. (2) 27/03/2014
207 Chương 207 Hoành Tảo Hoang Vũ - Bí Bảo. (1) 27/03/2014
208 Chương 208 Hoành Tảo Hoang Vũ - Bí Bảo. (2) 27/03/2014
209 Chương 209 Hoành Tảo Hoang Vũ - Đột Phá Minh Dương Cảnh. (1) 27/03/2014
210 Chương 210 Hoành Tảo Hoang Vũ - Đột Phá Minh Dương Cảnh. (2) 27/03/2014
211 Chương 211 Hoành Tảo Hoang Vũ - Cốc Phi Tuyền 27/03/2014
212 Chương 212 Hoành Tảo Hoang Vũ - Cường Thế Trấn Áp. (1) 27/03/2014
213 Chương 213 Hoành Tảo Hoang Vũ - Cường Thế Trấn Áp. (2) 27/03/2014
214 Chương 214 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thiên Minh và Địa Minh. (1) 27/03/2014
215 Chương 215 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thiên Minh và Địa Minh. (2) 27/03/2014
216 Chương 216 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tuyệt thế đối chiến 27/03/2014
217 Chương 217 Hoành Tảo Hoang Vũ - Lưỡng Bại Câu Thương. (1) 27/03/2014
218 Chương 218 Hoành Tảo Hoang Vũ - Lưỡng Bại Câu Thương. (2) 27/03/2014
219 Chương 219 Hoành Tảo Hoang Vũ - Dụ Sát Hung Thú. (1) 27/03/2014
220 Chương 220 Hoành Tảo Hoang Vũ - Dụ Sát Hung Thú. (2) 27/03/2014
221 Chương 221 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tử Dương Kim Tâm Liên. (1) 27/03/2014
222 Chương 222 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tử Dương Kim Tâm Liên. (2) 27/03/2014
223 Chương 223 Hoành Tảo Hoang Vũ - Ác Độc Chi Nhân 27/03/2014
224 Chương 224 Hoành Tảo Hoang Vũ - Vạn Độc Huyết Sa. (1) 27/03/2014
225 Chương 225 Hoành Tảo Hoang Vũ - Vạn Độc Huyết Sa. (2) 27/03/2014
226 Chương 226 Hoành Tảo Hoang Vũ - Liên thành. (1) 27/03/2014
227 Chương 227 Hoành Tảo Hoang Vũ - Liên thành. (2) 27/03/2014
228 Chương 228 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thuần Thú Tông. 27/03/2014
229 Chương 229 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thế Chỗ Ra Mặt. (1) 27/03/2014
230 Chương 230 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thế Chỗ Ra Mặt. (2) 27/03/2014
231 Chương 231 Hoành Tảo Hoang Vũ - Chiến Ý Chi Quyền. (1) 27/03/2014
232 Chương 232 Hoành Tảo Hoang Vũ - Chiến Ý Chi Quyền. (2) 27/03/2014
233 Chương 233 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thượng Cổ Lôi Quang Báo 27/03/2014
234 Chương 234 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thiểm Điện Tộc Nhân. (1) 27/03/2014
235 Chương 235 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thiểm Điện Tộc Nhân. (2) 27/03/2014
236 Chương 236 Hoành Tảo Hoang Vũ - Liên Phá Tiên Thiên. (1) 27/03/2014
237 Chương 237 Hoành Tảo Hoang Vũ - Liên Phá Tiên Thiên. (2) 27/03/2014
238 Chương 238 Hoành Tảo Hoang Vũ - Mã Tam Trưởng Lão 27/03/2014
239 Chương 239 Hoành Tảo Hoang Vũ - Đối Chọi Gay Gắt. (1) 27/03/2014
240 Chương 240 Hoành Tảo Hoang Vũ - Đối Chọi Gay Gắt. (2) 27/03/2014
241 Chương 241 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thu Pháp Khí. (1) 27/03/2014
242 Chương 242 Hoành Tảo Hoang Vũ - Thu Pháp Khí. (2) 27/03/2014
243 Chương 243 Hoành Tảo Hoang Vũ - Vạn Vương Chi Vương. (1) 27/03/2014
244 Chương 244 Hoành Tảo Hoang Vũ - Vạn Vương Chi Vương. (2) 27/03/2014
245 Chương 245 Hoành Tảo Hoang Vũ - Yêu Nữ Lại Xuất Hiện 27/03/2014
246 Chương 246 Hoành Tảo Hoang Vũ - Bế Quan Ba Ngày. (1) 27/03/2014
247 Chương 247 Hoành Tảo Hoang Vũ - Bế Quan Ba Ngày. (2) 27/03/2014
248 Chương 248 Hoành Tảo Hoang Vũ - Kén Ăn. (1) 27/03/2014
249 Chương 249 Hoành Tảo Hoang Vũ - Kén Ăn. (2) 27/03/2014
250 Chương 250 Hoành Tảo Hoang Vũ - Tự Nhiên Chen Ngang 27/03/2014
251 Chương 251 Hoành Tảo Hoang Vũ - Vạn Vương Chi Vương. (1) 27/03/2014
252 Chương 252 Hoành Tảo Hoang Vũ - Vạn Vương Chi Vương. (2) 27/03/2014
253 Chương 253 Hoành Tảo Hoang Vũ - Sa Mạc Địa Long. (1) 27/03/2014
254 Chương 254 Hoành Tảo Hoang Vũ - Sa Mạc Địa Long. (2) 27/03/2014
255 Chương 255 Hoành Tảo Hoang Vũ - Bí Quyết 27/03/2014
256 Chương 256 Hoành Tảo Hoang Vũ - Băng Phách Hàn Thứ. (1) 27/03/2014
257 Chương 257 Hoành Tảo Hoang Vũ - Băng Phách Hàn Thứ. (2) 27/03/2014
258 Chương 258 Hoành Tảo Hoang Vũ - Người báo thù. (1) 27/03/2014
259 Chương 259 Hoành Tảo Hoang Vũ - Người báo thù. (2) 27/03/2014
260 Chương 260 Hoành Tảo Hoang Vũ - Kịch Chiến Nhậm Hoa 27/03/2014
261 Chương 261 Hoành Tảo Hoang Vũ - Phản Kích. (1) 27/03/2014
262 Chương 262 Hoành Tảo Hoang Vũ - Phản Kích. (2) 27/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-hoanh-tao-hoang-vu-1927.html