Truyện Thiên Bằng Tung Hoành - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Thiên Bằng Tung Hoành
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Thiên Bằng Tung Hoành
Đọc truyện Thiên Bằng Tung Hoành của tác giả Lưu Lãng Đích Cáp Mô chương mới nhất full prc pdf ebook hỗ trợ xem trên thiết bị di động hoặc xem trực tuyến tại adz.vn

Ma đạo vạn năm.

Tinh

- quái

- yêu

- ma.

Sinh linh bách tuế sẽ thành tinh, tức là sẽ có trí tuệ, có thể thoát ly bản tính.

Đương nhiên không phải mọi sinh linh đều đi theo con đường này, như nhân loại có trí tuệ trời sinh, mang sẵn ưu thế, muốn thành tinh linh cũng không cần đi theo lối vòng.

Những người mang năng lực hùng mạnh sẽ đủ khả năng tác quái, đạt đến mức năng lực đồng loại không bì kịp.

Cũng vậy, nhiều sinh linh trời sinh đã hơn hẳn những loài khác, ngàn năm tu luyện sẽ trở thành yêu

- dù là sinh vật đẳng cấp nào cũng phải khổ sở tu luyện mới đạt được cấp độ này.

Lúc đó sẽ biến ảo vô cùng, có được kì năng, dị thuật, siêu thoát sinh mệnh bản thân.

Nhưng để đắc thành ma đạo, vươn tới hình thức sáu chót của sinh mệnh, cần cả vạn năm đằng đẵng.

Có điều không ai biết được khả năng thành công, những sinh linh trong thiên hạ đi theo lối này để đạt được mục tiêu sau cùng chỉ là hãn hữu.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thiên Bằng Tung Hoành - Đại bằng sơ khởi vân phi dương 27/03/2014
2 Chương 2 Thiên Bằng Tung Hoành - Cửu trùng thiên tế nhiệm ngã tường ( Chín tầng trời mặc ý ta bay lượn ) 27/03/2014
3 Chương 3 Thiên Bằng Tung Hoành - Yêu ma sơ sinh liệu hữu dực ( Yêu ma sơ sinh đã có cánh ) 27/03/2014
4 Chương 4 Thiên Bằng Tung Hoành - Thừa long yêu phong thiếu niên phương 27/03/2014
5 Chương 5 Thiên Bằng Tung Hoành - Phong hỏa chiếu dạ thi tung hoành ( Lửa chiếu sáng đêm, thi ma tung hoành ) 27/03/2014
6 Chương 6 Thiên Bằng Tung Hoành - Cửu vạn lí nhật đương không ( Nhật Nguyệt chiếu rọi chín vạn dặm ) (a) 27/03/2014
7 Chương 7 Thiên Bằng Tung Hoành - Bệ Lệ thần tọa, A Hàm kinh (a) 27/03/2014
8 Chương 8 Thiên Bằng Tung Hoành - Phù Vân tiên xá yến khách bằng ( Bày tiệc đãi khách ở Phù Vân tiên xa ) (a) 27/03/2014
9 Chương 9 Thiên Bằng Tung Hoành - Kim cương nhược giới thần thông (1) 27/03/2014
10 Chương 10 Thiên Bằng Tung Hoành - Thiên ma phụ sinh, Huyết binh vương (1) 27/03/2014
11 Chương 11 Thiên Bằng Tung Hoành - Di sơn chuyển nhạc Sư Đà vương 27/03/2014
12 Chương 12 Thiên Bằng Tung Hoành - Chuyển chiến bát phương nộ âm dương 27/03/2014
13 Chương 13 Thiên Bằng Tung Hoành - Thiên cao vân đạm thổ mộc hưng 27/03/2014
14 Chương 14 Thiên Bằng Tung Hoành - Ngã hữu pháp bảo bách luyện cường 27/03/2014
15 Chương 15 Thiên Bằng Tung Hoành - Tiên gia kiếm khí tự xung tiêu 27/03/2014
16 Chương 16 Thiên Bằng Tung Hoành - Bách quỷ tị dịch cốt đạo nhân 27/03/2014
17 Chương 17 Thiên Bằng Tung Hoành - Ma trưởng đạo tiêu đại đô hội 27/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thien-bang-tung-hoanh-1934.html