Truyện Mịch Tiên Lộ - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Mịch Tiên Lộ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Mịch Tiên Lộ
Bạn đang đọc truyện mịch tiên lộ của tác giả Hà Bất Ngữ trên website đọc truyện online. Nghịch thiên tu tiên, không tiến thì đứt; vô tình vô sân, chỉ có đại đạo. Phàm nhân lưu tiểu thuyết, thanh niên trong lúc vô ý đi tới Dị giới đại lục, trở thành tu tiên giới một tên tu sĩ. Hắn là như thế nào kỳ ngộ bí bảo, cuối cùng từng bước bước trên tiên lộ, tìm kiếm đến thuộc về chính mình con đường.

Triệu Địa xuyên qua trở thành một đứa trẻ có ngũ hành linh căn, vì tư chất kém nên bị đuổi ra khỏ tu chân gia tộc, cơ duyên lượm được Càn Khôn đỉnh (có khả năng làm thăng cấp những vật phẩm có thể chứa linh lực như:

linh thạch (hạ phẩm à cực phẩm.

) từ đó bước lên tiên lộ.Cảnh giới như Phàm Nhân Tu Tiên, có khác là linh cụ có cả ở nhân gian, pháp bảo :

pháp khí, phù bảo , pháp bảo, linh bảo, thông thiên linh bảo, huyền thiên linh bảo.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Mịch Tiên Lộ - Ngũ Căn 27/03/2014
2 Chương 2 Mịch Tiên Lộ - Triệu Địa (thượng) 27/03/2014
3 Chương 3 Mịch Tiên Lộ - Luyện Khí Kỳ 27/03/2014
4 Chương 4 Mịch Tiên Lộ - Tụ Khí Tán 27/03/2014
5 Chương 5 Mịch Tiên Lộ - Phù Lục 27/03/2014
6 Chương 6 Mịch Tiên Lộ - Lý sư thúc (thượng) 27/03/2014
7 Chương 7 Mịch Tiên Lộ - Lưu Vân phường thị 27/03/2014
8 Chương 8 Mịch Tiên Lộ - Trảm Tiên Phi Đao 27/03/2014
9 Chương 9 Mịch Tiên Lộ - Hiên Viên thành (thượng) 27/03/2014
10 Chương 10 Mịch Tiên Lộ - Tiêu đỉnh - Cổ mộ (thượng) 27/03/2014
11 Chương 11 Mịch Tiên Lộ - Tiêu đỉnh - Cổ mộ (hạ) 27/03/2014
12 Chương 12 Mịch Tiên Lộ - Đào Hoa Lâm (thượng) 27/03/2014
13 Chương 13 Mịch Tiên Lộ - Túi trữ vật 27/03/2014
14 Chương 14 Mịch Tiên Lộ - Tung phẩm linh thạch 27/03/2014
15 Chương 15 Mịch Tiên Lộ - Đời sống chế phù (thượng) 27/03/2014
16 Chương 16 Mịch Tiên Lộ - Cầu hôn 27/03/2014
17 Chương 17 Mịch Tiên Lộ - Thực nghiệm 27/03/2014
18 Chương 18 Mịch Tiên Lộ - Thượng phẩm linh thạch 27/03/2014
19 Chương 19 Mịch Tiên Lộ - Tiềm tu (thượng) 27/03/2014
20 Chương 20 Mịch Tiên Lộ - Chuẩn bị 27/03/2014
21 Chương 21 Mịch Tiên Lộ - Gặp phải tập kích 27/03/2014
22 Chương 22 Mịch Tiên Lộ - Thổ Lao Phù 27/03/2014
23 Chương 23 Mịch Tiên Lộ - Thái Hư môn 27/03/2014
24 Chương 24 Mịch Tiên Lộ - Ngự khí phi hành (thượng) 27/03/2014
25 Chương 25 Mịch Tiên Lộ - Cố Nhân 27/03/2014
26 Chương 26 Mịch Tiên Lộ - Trúc Cơ Đan 27/03/2014
27 Chương 27 Mịch Tiên Lộ - Nặc Linh Thuật 27/03/2014
28 Chương 28 Mịch Tiên Lộ - Chưởng môn (thượng) 27/03/2014
29 Chương 29 Mịch Tiên Lộ - Luyện khí đệ tử 27/03/2014
30 Chương 30 Mịch Tiên Lộ - Cực phẩm linh đan 27/03/2014
31 Chương 31 Mịch Tiên Lộ - Khảo hạch 27/03/2014
32 Chương 32 Mịch Tiên Lộ - Ích cốc hoàn (thượng) 27/03/2014
33 Chương 33 Mịch Tiên Lộ - Cách dùng mới 27/03/2014
34 Chương 34 Mịch Tiên Lộ - Cổ Lĩnh nhai 27/03/2014
35 Chương 35 Mịch Tiên Lộ - Linh Cụ 27/03/2014
36 Chương 36 Mịch Tiên Lộ - Dưỡng Thần đan 27/03/2014
37 Chương 37 Mịch Tiên Lộ - Trú Nhan đan 27/03/2014
38 Chương 38 Mịch Tiên Lộ - Luyện khí 27/03/2014
39 Chương 39 Mịch Tiên Lộ - Tặng đan 27/03/2014
40 Chương 40 Mịch Tiên Lộ - Đêm trước tỷ thý 27/03/2014
41 Chương 41 Mịch Tiên Lộ - Tỷ thí bắt đầu 27/03/2014
42 Chương 42 Mịch Tiên Lộ - Hỏa Nha hồ 27/03/2014
43 Chương 43 Mịch Tiên Lộ - Kiếm Mang 27/03/2014
44 Chương 44 Mịch Tiên Lộ - Rút thăm (thượng) 27/03/2014
45 Chương 45 Mịch Tiên Lộ - Bỏ cuộc 27/03/2014
46 Chương 46 Mịch Tiên Lộ - Ban bố nhiệm vụ 27/03/2014
47 Chương 47 Mịch Tiên Lộ - Huyết Ti Ngân (thượng) 27/03/2014
48 Chương 48 Mịch Tiên Lộ - Thái hư chu 27/03/2014
49 Chương 49 Mịch Tiên Lộ - Lãm Nguyệt tông 27/03/2014
50 Chương 50 Mịch Tiên Lộ - Vào cốc 27/03/2014
51 Chương 51 Mịch Tiên Lộ - Toàn quy (thượng) 27/03/2014
52 Chương 52 Mịch Tiên Lộ - Cưỡng chiếm 27/03/2014
53 Chương 53 Mịch Tiên Lộ - Cầu viện 27/03/2014
54 Chương 54 Mịch Tiên Lộ - Thương hương tiếc ngọc 27/03/2014
55 Chương 55 Mịch Tiên Lộ - Bách Xảo Phổ (thượng) 27/03/2014
56 Chương 56 Mịch Tiên Lộ - Chốt thí 27/03/2014
57 Chương 57 Mịch Tiên Lộ - Diệt giao long 27/03/2014
58 Chương 58 Mịch Tiên Lộ - Tặng bảo lẫn nhau 27/03/2014
59 Chương 59 Mịch Tiên Lộ - Trứng thú (thượng) 27/03/2014
60 Chương 60 Mịch Tiên Lộ - Oan gia ngõ hẹp 27/03/2014
61 Chương 61 Mịch Tiên Lộ - Nhiệm vụ Thiên Du Tông 27/03/2014
62 Chương 62 Mịch Tiên Lộ - Mai phục 27/03/2014
63 Chương 63 Mịch Tiên Lộ - Phù bảo (thượng) 27/03/2014
64 Chương 64 Mịch Tiên Lộ - Thanh Lôi Tử 27/03/2014
65 Chương 65 Mịch Tiên Lộ - Thần thức thần bí 27/03/2014
66 Chương 66 Mịch Tiên Lộ - Trở về 27/03/2014
67 Chương 67 Mịch Tiên Lộ - Lựa chọn (thượng) 27/03/2014
68 Chương 68 Mịch Tiên Lộ - Kim Đao Phục Hổ trận 27/03/2014
69 Chương 69 Mịch Tiên Lộ - Bế quan 27/03/2014
70 Chương 70 Mịch Tiên Lộ - Xung kích trúc cơ 27/03/2014
71 Chương 71 Mịch Tiên Lộ - Xuất quan (thượng) 27/03/2014
72 Chương 72 Mịch Tiên Lộ - Ngửa bài 27/03/2014
73 Chương 73 Mịch Tiên Lộ - Linh Cụ lập uy 27/03/2014
74 Chương 74 Mịch Tiên Lộ - Rời đi (thượng) 27/03/2014
75 Chương 75 Mịch Tiên Lộ - Hồng Lâm phường thị 27/03/2014
76 Chương 76 Mịch Tiên Lộ - Gặp lại 27/03/2014
77 Chương 77 Mịch Tiên Lộ - Mệnh đời ngang trái 27/03/2014
78 Chương 78 Mịch Tiên Lộ - Anh hùng cứu mỹ nhân 27/03/2014
79 Chương 79 Mịch Tiên Lộ - Lưu thư 27/03/2014
80 Chương 80 Mịch Tiên Lộ - Truyền tống 27/03/2014
81 Chương 81 Mịch Tiên Lộ - Tinh Thần Hải (thượng) 27/03/2014
82 Chương 82 Mịch Tiên Lộ - Chọn đảo 27/03/2014
83 Chương 83 Mịch Tiên Lộ - Tranh đoạt 27/03/2014
84 Chương 84 Mịch Tiên Lộ - Linh nhãn chi tuyền 27/03/2014
85 Chương 85 Mịch Tiên Lộ - Lục Luân Tuyệt Linh trân 27/03/2014
86 Chương 86 Mịch Tiên Lộ - Bố trí động phủ (thượng) 27/03/2014
87 Chương 87 Mịch Tiên Lộ - Nhận chủ 27/03/2014
88 Chương 88 Mịch Tiên Lộ - Hồng Trần Tiên Tử 27/03/2014
89 Chương 89 Mịch Tiên Lộ - Bồng Lai tiên đảo 27/03/2014
90 Chương 90 Mịch Tiên Lộ - Đảo số năm 27/03/2014
91 Chương 91 Mịch Tiên Lộ - Thú triều 27/03/2014
92 Chương 92 Mịch Tiên Lộ - Yêu hồn 27/03/2014
93 Chương 93 Mịch Tiên Lộ - Con rối 27/03/2014
94 Chương 94 Mịch Tiên Lộ - Chia đan (thượng) 27/03/2014
95 Chương 95 Mịch Tiên Lộ - Tu sĩ Ma môn 27/03/2014
96 Chương 96 Mịch Tiên Lộ - Diệt địch 27/03/2014
97 Chương 97 Mịch Tiên Lộ - Hà lão đầu 27/03/2014
98 Chương 98 Mịch Tiên Lộ - Phân Thần Thuật (thượng) 27/03/2014
99 Chương 99 Mịch Tiên Lộ - Vân Mộng Ly 27/03/2014
100 Chương 100 Mịch Tiên Lộ - Thiên Hương Huyễn Tình trận 27/03/2014
101 Chương 101 Mịch Tiên Lộ - Băng Phong Xà 27/03/2014
102 Chương 102 Mịch Tiên Lộ - Đội quân con rối 27/03/2014
103 Chương 103 Mịch Tiên Lộ - Thư Quyển Chi Tức 27/03/2014
104 Chương 104 Mịch Tiên Lộ - Săn giết yêu thú 27/03/2014
105 Chương 105 Mịch Tiên Lộ - Tái ngộ 27/03/2014
106 Chương 106 Mịch Tiên Lộ - Mật động 27/03/2014
107 Chương 107 Mịch Tiên Lộ - Giết chết trong nháy mắt 27/03/2014
108 Chương 108 Mịch Tiên Lộ - Ma khí 27/03/2014
109 Chương 109 Mịch Tiên Lộ - Huyết ảnh 27/03/2014
110 Chương 110 Mịch Tiên Lộ - Tâm ma xâm lấn 27/03/2014
111 Chương 111 Mịch Tiên Lộ - Hỗn Nguyên Quyết 27/03/2014
112 Chương 112 Mịch Tiên Lộ - Mười năm 27/03/2014
113 Chương 113 Mịch Tiên Lộ - Chờ đợi 27/03/2014
114 Chương 114 Mịch Tiên Lộ - An ủi 27/03/2014
115 Chương 115 Mịch Tiên Lộ - Ước hẹn 27/03/2014
116 Chương 116 Mịch Tiên Lộ - Tu luyện bí thuật 27/03/2014
117 Chương 117 Mịch Tiên Lộ - Cổ tu cấm chế 27/03/2014
118 Chương 118 Mịch Tiên Lộ - Lấy trận phá trận 27/03/2014
119 Chương 119 Mịch Tiên Lộ - Động phủ của nữ tu 27/03/2014
120 Chương 120 Mịch Tiên Lộ - Kim Sí Hỏa Nghĩ 27/03/2014
121 Chương 121 Mịch Tiên Lộ - Linh thú lên cấp 27/03/2014
122 Chương 122 Mịch Tiên Lộ - Quỷ Nô 27/03/2014
123 Chương 123 Mịch Tiên Lộ - Yêu cầu song tu 27/03/2014
124 Chương 124 Mịch Tiên Lộ - Minh Tâm Thanh Linh Khí 27/03/2014
125 Chương 125 Mịch Tiên Lộ - Cầu cứu 27/03/2014
126 Chương 126 Mịch Tiên Lộ - Thu đồ đệ 27/03/2014
127 Chương 127 Mịch Tiên Lộ - Rời đảo 27/03/2014
128 Chương 128 Mịch Tiên Lộ - Lô đỉnh 27/03/2014
129 Chương 129 Mịch Tiên Lộ - Thuê động phủ 27/03/2014
130 Chương 130 Mịch Tiên Lộ - Thượng cổ phong ấn không gian 27/03/2014
131 Chương 131 Mịch Tiên Lộ - Phù Lục Trúc Cơ kỳ 27/03/2014
132 Chương 132 Mịch Tiên Lộ - Mật đàm 27/03/2014
133 Chương 133 Mịch Tiên Lộ - Huyền Hàn Cảnh 27/03/2014
134 Chương 134 Mịch Tiên Lộ - Nước hàn đàm 27/03/2014
135 Chương 135 Mịch Tiên Lộ - Công tử gia 27/03/2014
136 Chương 136 Mịch Tiên Lộ - Hoá yêu 27/03/2014
137 Chương 137 Mịch Tiên Lộ - Âm mưu 27/03/2014
138 Chương 138 Mịch Tiên Lộ - Gặp lại cố nhân 27/03/2014
139 Chương 139 Mịch Tiên Lộ - Hai thông đạo 27/03/2014
140 Chương 140 Mịch Tiên Lộ - Hàn Hương Tuyền 27/03/2014
141 Chương 141 Mịch Tiên Lộ - Băng Phong Mãng xuất kích 27/03/2014
142 Chương 142 Mịch Tiên Lộ - Băng Ma Tiêu 27/03/2014
143 Chương 143 Mịch Tiên Lộ - Tinh hạch 27/03/2014
144 Chương 144 Mịch Tiên Lộ - Sát khí 27/03/2014
145 Chương 145 Mịch Tiên Lộ - Giải vây 27/03/2014
146 Chương 146 Mịch Tiên Lộ - Dạ Hành Giả 27/03/2014
147 Chương 147 Mịch Tiên Lộ - Xung kích Kết Đan (1) 27/03/2014
148 Chương 148 Mịch Tiên Lộ - Xung kích Kết Đan (3) 27/03/2014
149 Chương 149 Mịch Tiên Lộ - Xung kích Kết Đan (4) 27/03/2014
150 Chương 150 Mịch Tiên Lộ - Bảo khí 27/03/2014
151 Chương 151 Mịch Tiên Lộ - u lan u nhược 27/03/2014
152 Chương 152 Mịch Tiên Lộ - nữ nhân cùng xiêm áo 27/03/2014
153 Chương 153 Mịch Tiên Lộ - thử xem uy lực 27/03/2014
154 Chương 154 Mịch Tiên Lộ - hỗn nguyên thần quang 27/03/2014
155 Chương 155 Mịch Tiên Lộ - hỗn nguyên thất tinh kiếm 27/03/2014
156 Chương 156 Mịch Tiên Lộ - phật môn thất bảo 27/03/2014
157 Chương 157 Mịch Tiên Lộ - thử định 27/03/2014
158 Chương 158 Mịch Tiên Lộ - lập bia 27/03/2014
159 Chương 159 Mịch Tiên Lộ - trả thù 27/03/2014
160 Chương 160 Mịch Tiên Lộ - minh khí minh bảo 27/03/2014
161 Chương 161 Mịch Tiên Lộ - ngạo thiên tử 27/03/2014
162 Chương 162 Mịch Tiên Lộ - nghiệp lực 27/03/2014
163 Chương 163 Mịch Tiên Lộ - kim hổ phách 27/03/2014
164 Chương 164 Mịch Tiên Lộ - truy nã 27/03/2014
165 Chương 165 Mịch Tiên Lộ - tặng bảo 27/03/2014
166 Chương 166 Mịch Tiên Lộ - âm hỏa 27/03/2014
167 Chương 167 Mịch Tiên Lộ - đảo số 1 27/03/2014
168 Chương 168 Mịch Tiên Lộ - thỉnh 27/03/2014
169 Chương 169 Mịch Tiên Lộ - hội giao dịch 27/03/2014
170 Chương 170 Mịch Tiên Lộ - long viêm quả 27/03/2014
171 Chương 171 Mịch Tiên Lộ - được bảo 27/03/2014
172 Chương 172 Mịch Tiên Lộ - bảo vật đấu giá sau cùng 27/03/2014
173 Chương 173 Mịch Tiên Lộ - Biến cố 27/03/2014
174 Chương 174 Mịch Tiên Lộ - Lục Căn Thanh Tịnh Trúc 27/03/2014
175 Chương 175 Mịch Tiên Lộ - Huyễn Hỏa Châu 27/03/2014
176 Chương 176 Mịch Tiên Lộ - Tùng Trúc đảo 27/03/2014
177 Chương 177 Mịch Tiên Lộ - Ở Thiên Cơ môn 27/03/2014
178 Chương 178 Mịch Tiên Lộ - Không bằng say một trận 27/03/2014
179 Chương 179 Mịch Tiên Lộ - Mê Tiên Đảo 27/03/2014
180 Chương 180 Mịch Tiên Lộ - Đàm phán 27/03/2014
181 Chương 181 Mịch Tiên Lộ - So chiêu 27/03/2014
182 Chương 182 Mịch Tiên Lộ - Niệm Thần Toản - Hồn Ấn Thư 27/03/2014
183 Chương 183 Mịch Tiên Lộ - Lưu danh 27/03/2014
184 Chương 184 Mịch Tiên Lộ - Luyện chế 27/03/2014
185 Chương 185 Mịch Tiên Lộ - Ra biển lần nữa 27/03/2014
186 Chương 186 Mịch Tiên Lộ - Thu hoạch ngoài ý muốn 27/03/2014
187 Chương 187 Mịch Tiên Lộ - Tâm cảnh 27/03/2014
188 Chương 188 Mịch Tiên Lộ - Đốt hồn 27/03/2014
189 Chương 189 Mịch Tiên Lộ - Hóa kiếp 27/03/2014
190 Chương 190 Mịch Tiên Lộ - Chỉ là phàm nhân 27/03/2014
191 Chương 191 Mịch Tiên Lộ - Tiên sinh dạy học 27/03/2014
192 Chương 192 Mịch Tiên Lộ - Luyện kiếm 27/03/2014
193 Chương 193 Mịch Tiên Lộ - Ngày kiếm thành 27/03/2014
194 Chương 194 Mịch Tiên Lộ - Thiên Vân tông 27/03/2014
195 Chương 195 Mịch Tiên Lộ - Điều tra 27/03/2014
196 Chương 196 Mịch Tiên Lộ - Đánh lén 27/03/2014
197 Chương 197 Mịch Tiên Lộ - Xuất kiếm 27/03/2014
198 Chương 198 Mịch Tiên Lộ - Phích Lịch Châu cùng Vô Tự Thiên Thư 27/03/2014
199 Chương 199 Mịch Tiên Lộ - Tiêu Dao Hành 27/03/2014
200 Chương 200 Mịch Tiên Lộ - Nhận ra 27/03/2014
201 Chương 201 Mịch Tiên Lộ - Trước giờ đại chiến 27/03/2014
202 Chương 202 Mịch Tiên Lộ - Thiên kiếp hóa giao 27/03/2014
203 Chương 203 Mịch Tiên Lộ - Phong Độn 27/03/2014
204 Chương 204 Mịch Tiên Lộ - Tường thành 27/03/2014
205 Chương 205 Mịch Tiên Lộ - Huyễn Vô Hình 27/03/2014
206 Chương 206 Mịch Tiên Lộ - Thông Thiên Tháp (1 2) 27/03/2014
207 Chương 207 Mịch Tiên Lộ - Thông Thiên Tháp (3 4) 27/03/2014
208 Chương 208 Mịch Tiên Lộ - Thông Thiên Tháp (5) 27/03/2014
209 Chương 209 Mịch Tiên Lộ - Thông Thiên Tháp (6 7) 27/03/2014
210 Chương 210 Mịch Tiên Lộ - Thông Thiên Tháp (8 9) 27/03/2014
211 Chương 211 Mịch Tiên Lộ - Thông Thiên Tháp (10) 27/03/2014
212 Chương 212 Mịch Tiên Lộ - Thông Thiên Tháp (11 12) 27/03/2014
213 Chương 213 Mịch Tiên Lộ - Thông Thiên Tháp (13 14) 27/03/2014
214 Chương 214 Mịch Tiên Lộ - Thông Thiên Tháp (15) 27/03/2014
215 Chương 215 Mịch Tiên Lộ - Thông Thiên Tháp (16 17) 27/03/2014
216 Chương 216 Mịch Tiên Lộ - Thông Thiên Tháp (18) 27/03/2014
217 Chương 217 Mịch Tiên Lộ - Thông Thiên Tháp (19 20) 27/03/2014
218 Chương 218 Mịch Tiên Lộ - Thông Thiên Tháp (21 22) 27/03/2014
219 Chương 219 Mịch Tiên Lộ - Thông Thiên Tháp (23) 27/03/2014
220 Chương 220 Mịch Tiên Lộ - Thông Thiên Tháp (24 25) 27/03/2014
221 Chương 221 Mịch Tiên Lộ - Thông Thiên Tháp (26) 27/03/2014
222 Chương 222 Mịch Tiên Lộ - Giữ lại 27/03/2014
223 Chương 223 Mịch Tiên Lộ - Đánh cho thỏa thích 27/03/2014
224 Chương 224 Mịch Tiên Lộ - Thích Không Đại sư 27/03/2014
225 Chương 225 Mịch Tiên Lộ - Cuộc chiến thú triều 27/03/2014
226 Chương 226 Mịch Tiên Lộ - Cuộc chiến thú triều (2 3) 27/03/2014
227 Chương 227 Mịch Tiên Lộ - Cuộc chiến thú triều (4) 27/03/2014
228 Chương 228 Mịch Tiên Lộ - Cuộc chiến thú triều (5 6) 27/03/2014
229 Chương 229 Mịch Tiên Lộ - Cuộc chiến thú triều (7) 27/03/2014
230 Chương 230 Mịch Tiên Lộ - Cuộc chiến thú triều (8 9) 27/03/2014
231 Chương 231 Mịch Tiên Lộ - cuộc chiến thú triều (11) 27/03/2014
232 Chương 232 Mịch Tiên Lộ - cuộc chiến thú triều (12) 27/03/2014
233 Chương 233 Mịch Tiên Lộ - cuộc chiến thú triều (13) 27/03/2014
234 Chương 234 Mịch Tiên Lộ - Cuộc chiến thú triều (14 15 16) 27/03/2014
235 Chương 235 Mịch Tiên Lộ - Cuộc chiến thú triều (17 18) 27/03/2014
236 Chương 236 Mịch Tiên Lộ - Cuộc chiến thú triều (19) 27/03/2014
237 Chương 237 Mịch Tiên Lộ - Cuộc chiến thú triều (20 21) 27/03/2014
238 Chương 238 Mịch Tiên Lộ - Cuộc chiến thú triều (22) 27/03/2014
239 Chương 239 Mịch Tiên Lộ - Cuộc chiến thú triều (23 24) 27/03/2014
240 Chương 240 Mịch Tiên Lộ - Cuộc chiến thú triều (25 26) 27/03/2014
241 Chương 241 Mịch Tiên Lộ - Cuộc chiến thú triều (27) 27/03/2014
242 Chương 242 Mịch Tiên Lộ - Cuộc chiến thú triều (28 29) 27/03/2014
243 Chương 243 Mịch Tiên Lộ - Cuộc chiến thú triều (30) 27/03/2014
244 Chương 244 Mịch Tiên Lộ - Cuộc chiến thú triều (31 32) 27/03/2014
245 Chương 245 Mịch Tiên Lộ - Cuộc chiến thú triều (33 34) 27/03/2014
246 Chương 246 Mịch Tiên Lộ - Cuộc chiến thú triều (35) 27/03/2014
247 Chương 247 Mịch Tiên Lộ - Cuộc chiến thú triều (36 37) 27/03/2014
248 Chương 248 Mịch Tiên Lộ - Cuộc chiến thú triều (38 39) 27/03/2014
249 Chương 249 Mịch Tiên Lộ - Cuộc chiến thú triều (40) 27/03/2014
250 Chương 250 Mịch Tiên Lộ - Công pháp sau đó 27/03/2014
251 Chương 251 Mịch Tiên Lộ - Chỉ điểm 27/03/2014
252 Chương 252 Mịch Tiên Lộ - Luyện đan luyện khí 27/03/2014
253 Chương 253 Mịch Tiên Lộ - Thiên Vũ Hạc 27/03/2014
254 Chương 254 Mịch Tiên Lộ - Lô đỉnh thượng hạng - Xung kích bình cảnh 27/03/2014
255 Chương 255 Mịch Tiên Lộ - Hỗn Nguyên động 27/03/2014
256 Chương 256 Mịch Tiên Lộ - Mối nguy trong động 27/03/2014
257 Chương 257 Mịch Tiên Lộ - Biến hóa trong động 27/03/2014
258 Chương 258 Mịch Tiên Lộ - Hợp tác 27/03/2014
259 Chương 259 Mịch Tiên Lộ - Bố cục 27/03/2014
260 Chương 260 Mịch Tiên Lộ - Ác chiến 27/03/2014
261 Chương 261 Mịch Tiên Lộ - Thế Kiếp Chi Thân 27/03/2014
262 Chương 262 Mịch Tiên Lộ - Tam Hoa tụ đỉnh 27/03/2014
263 Chương 263 Mịch Tiên Lộ - Cực Bắc băng nguyên 27/03/2014
264 Chương 264 Mịch Tiên Lộ - Bắc Địa Bạch gia 27/03/2014
265 Chương 265 Mịch Tiên Lộ - Xử Tử Ngưng Sương 27/03/2014
266 Chương 266 Mịch Tiên Lộ - Tương kế tựu kế 27/03/2014
267 Chương 267 Mịch Tiên Lộ - Tuyết Mị Hồ tộc 27/03/2014
268 Chương 268 Mịch Tiên Lộ - Huyễn Băng Linh Khí 27/03/2014
269 Chương 269 Mịch Tiên Lộ - Mượn thi hoàn hồn 27/03/2014
270 Chương 270 Mịch Tiên Lộ - Hai cổ phân thân 27/03/2014
271 Chương 271 Mịch Tiên Lộ - Tu tập phật pháp 27/03/2014
272 Chương 272 Mịch Tiên Lộ - Ngưng kết Nguyên Anh (1 2) 27/03/2014
273 Chương 273 Mịch Tiên Lộ - Ngưng kết Nguyên Anh (3) 27/03/2014
274 Chương 274 Mịch Tiên Lộ - Ngưng kết Nguyên Anh (4 5) 27/03/2014
275 Chương 275 Mịch Tiên Lộ - Vạn Niên Băng Ngọc 27/03/2014
276 Chương 276 Mịch Tiên Lộ - Hội ngộ bất ngờ 27/03/2014
277 Chương 277 Mịch Tiên Lộ - Âm mưu từ trước 27/03/2014
278 Chương 278 Mịch Tiên Lộ - Thần thông Phật môn 27/03/2014
279 Chương 279 Mịch Tiên Lộ - Ước hẹn mười năm 27/03/2014
280 Chương 280 Mịch Tiên Lộ - Băng Thương Lang Vương 27/03/2014
281 Chương 281 Mịch Tiên Lộ - Huyền Âm động phủ 27/03/2014
282 Chương 282 Mịch Tiên Lộ - Huyền Âm Ngọc 27/03/2014
283 Chương 283 Mịch Tiên Lộ - Quỷ Anh tiểu thành 27/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-mich-tien-lo-1938.html