Truyện Hứa Tiên Chí - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Hứa Tiên Chí
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Hứa Tiên Chí
Đọc truyện Hứa Tiên Chí của tác giả Thuyết Mộng Thần bạn đọc sẽ phần nào chợt nhận ra một bộ phim rất quen thuộc Thanh Xà, Bạch Xà, bởi lẽ đây là truyện được tác giả xây dựng dựa trên bộ phim này, có chăng là khác đi phần nhân vật Hứa Tiên.

Truyện dẫn dắt người đọc vào không khí của vùng đất người yêu lẫn lộn nhưng không phải đều mất trật tự, tình yêu của hai người bọn họ cũng không phải giả dối.

Trước đây Hứa Tiên là một anh chàng hiền lành , yếu đuối, chỉ là một thư sinh đi hái thuốc mà Hứa Tiên nay trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Một người mang theo công đức vô lượng, vì cứu người từ thời hiện đại mà chết đi, trùng sinh trở thành Hứa Tiên trong câu chuyện với mục tiêu:

“Không thể tiếp tục làm liên lụy nương tử

- không để người đời gọi là tiểu bạch kiểm (mặt trắng nhỏ) , muốn mang hạnh phúc cho người thân

- nếu là tiểu bạch kiểm thì cũng phải là tiểu bạch kiểm chi vương”.

Liệu anh chàng này có thể bảo vệ nương tử, có thể tránh khỏi bảo thấp kia, có thể bảo toàn hanh phúc cho cả hai không.

Đọc truyện tiên hiệp hấp dẫn này để biết được chàng Hứa Tiên mới này sẽ hành xử như thế nào.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Hứa Tiên Chí - Trồng lê (1) 27/03/2014
2 Chương 2 Hứa Tiên Chí - Trồng lê (2) 27/03/2014
3 Chương 3 Hứa Tiên Chí - Tầm đạo 27/03/2014
4 Chương 4 Hứa Tiên Chí - Truyền đạo 27/03/2014
5 Chương 5 Hứa Tiên Chí - Điểm tinh (1) 27/03/2014
6 Chương 6 Hứa Tiên Chí - Điểm tinh (2) 27/03/2014
7 Chương 7 Hứa Tiên Chí - Tiên lộ (1) 27/03/2014
8 Chương 8 Hứa Tiên Chí - Tiên lộ (2) 27/03/2014
9 Chương 9 Hứa Tiên Chí - Nhân đạo 27/03/2014
10 Chương 10 Hứa Tiên Chí - Bất bình (1) 27/03/2014
11 Chương 11 Hứa Tiên Chí - Bất bình (2) 27/03/2014
12 Chương 12 Hứa Tiên Chí - Lão sư (1) 27/03/2014
13 Chương 13 Hứa Tiên Chí - Lão sư (2) 27/03/2014
14 Chương 14 Hứa Tiên Chí - Học phủ 27/03/2014
15 Chương 15 Hứa Tiên Chí - Tiệc rượu (1) 27/03/2014
16 Chương 16 Hứa Tiên Chí - Tiệc rượu (2) 27/03/2014
17 Chương 17 Hứa Tiên Chí - Như Ngọc (1) 27/03/2014
18 Chương 18 Hứa Tiên Chí - Như Ngọc (2) 27/03/2014
19 Chương 19 Hứa Tiên Chí - Trầm dạ (1) 27/03/2014
20 Chương 20 Hứa Tiên Chí - Trầm dạ (2) 27/03/2014
21 Chương 21 Hứa Tiên Chí - Ấm áp (1) 27/03/2014
22 Chương 22 Hứa Tiên Chí - Ấm áp (2) 27/03/2014
23 Chương 23 Hứa Tiên Chí - Đạo pháp 27/03/2014
24 Chương 24 Hứa Tiên Chí - Người nói mơ 27/03/2014
25 Chương 25 Hứa Tiên Chí - Giang Nam đệ nhất tài tử 27/03/2014
26 Chương 26 Hứa Tiên Chí - Giải mệnh (1) 27/03/2014
27 Chương 27 Hứa Tiên Chí - Giải mệnh (2) 27/03/2014
28 Chương 28 Hứa Tiên Chí - Huyền cơ (1) 27/03/2014
29 Chương 29 Hứa Tiên Chí - Huyền cơ (2) 27/03/2014
30 Chương 30 Hứa Tiên Chí - Thiên cơ 27/03/2014
31 Chương 31 Hứa Tiên Chí - Chuyện xưa 27/03/2014
32 Chương 32 Hứa Tiên Chí - Tiên mộng (1) 27/03/2014
33 Chương 33 Hứa Tiên Chí - Tiên mộng (2) 27/03/2014
34 Chương 34 Hứa Tiên Chí - Lan Nhược 27/03/2014
35 Chương 35 Hứa Tiên Chí - Tiểu Thiến (1) 27/03/2014
36 Chương 36 Hứa Tiên Chí - Tiểu Thiến (2) 27/03/2014
37 Chương 37 Hứa Tiên Chí - Lạc Thần phú (1) 27/03/2014
38 Chương 38 Hứa Tiên Chí - Lạc Thần phú (2) 27/03/2014
39 Chương 39 Hứa Tiên Chí - Học kiếm (1) 27/03/2014
40 Chương 40 Hứa Tiên Chí - Học kiếm (2) 27/03/2014
41 Chương 41 Hứa Tiên Chí - Hiệp khách hành (1) 27/03/2014
42 Chương 42 Hứa Tiên Chí - Hiệp khách hành (2) 27/03/2014
43 Chương 43 Hứa Tiên Chí - Quỷ sào 27/03/2014
44 Chương 44 Hứa Tiên Chí - Mộc yêu (1) 27/03/2014
45 Chương 45 Hứa Tiên Chí - Mộc yêu (2) 27/03/2014
46 Chương 46 Hứa Tiên Chí - Thích ách (1) 27/03/2014
47 Chương 47 Hứa Tiên Chí - Thích ách (2) 27/03/2014
48 Chương 48 Hứa Tiên Chí - Thích ách (3) 27/03/2014
49 Chương 49 Hứa Tiên Chí - Thích ách (4) 27/03/2014
50 Chương 50 Hứa Tiên Chí - Tố Trinh 27/03/2014
51 Chương 51 Hứa Tiên Chí - Bạch lộ 27/03/2014
52 Chương 52 Hứa Tiên Chí - Ngăn cản rượu (1) 27/03/2014
53 Chương 53 Hứa Tiên Chí - Ngăn cản rượu (2) 27/03/2014
54 Chương 54 Hứa Tiên Chí - Hàng đầu 27/03/2014
55 Chương 55 Hứa Tiên Chí - Bệnh tình nguy kịch 27/03/2014
56 Chương 56 Hứa Tiên Chí - Xuất khiếu (1) 27/03/2014
57 Chương 57 Hứa Tiên Chí - Xuất khiếu (2) 27/03/2014
58 Chương 58 Hứa Tiên Chí - Tỉnh dậy 27/03/2014
59 Chương 59 Hứa Tiên Chí - Hồng tụ (1) 27/03/2014
60 Chương 60 Hứa Tiên Chí - Hồng tụ (2) 27/03/2014
61 Chương 61 Hứa Tiên Chí - Thầm âm 27/03/2014
62 Chương 62 Hứa Tiên Chí - Thực quỷ (1) 27/03/2014
63 Chương 63 Hứa Tiên Chí - Thực quỷ (2) 27/03/2014
64 Chương 64 Hứa Tiên Chí - Vấn Tâm 27/03/2014
65 Chương 65 Hứa Tiên Chí - Công đức (1) 27/03/2014
66 Chương 66 Hứa Tiên Chí - Công đức (2) 27/03/2014
67 Chương 67 Hứa Tiên Chí - Phù lục 27/03/2014
68 Chương 68 Hứa Tiên Chí - Sơ thí (1) 27/03/2014
69 Chương 69 Hứa Tiên Chí - Sơ thí (2) 27/03/2014
70 Chương 70 Hứa Tiên Chí - Làm loạn kỉ cương (1) 27/03/2014
71 Chương 71 Hứa Tiên Chí - Làm loạn kỉ cương (2) 27/03/2014
72 Chương 72 Hứa Tiên Chí - Sơ Tuyết 27/03/2014
73 Chương 73 Hứa Tiên Chí - Cầm tay (1) 27/03/2014
74 Chương 74 Hứa Tiên Chí - Cầm tay (2) 27/03/2014
75 Chương 75 Hứa Tiên Chí - Lôi phù 27/03/2014
76 Chương 76 Hứa Tiên Chí - Tiểu Thanh (1) 27/03/2014
77 Chương 77 Hứa Tiên Chí - Tiểu Thanh (2) 27/03/2014
78 Chương 78 Hứa Tiên Chí - Khắc nghiệt 27/03/2014
79 Chương 79 Hứa Tiên Chí - Dự tiệc 27/03/2014
80 Chương 80 Hứa Tiên Chí - Cừu vương (1) 27/03/2014
81 Chương 81 Hứa Tiên Chí - Cừu vương (2) 27/03/2014
82 Chương 82 Hứa Tiên Chí - Pháp Hải 27/03/2014
83 Chương 83 Hứa Tiên Chí - Chờ đợi (1) 27/03/2014
84 Chương 84 Hứa Tiên Chí - Chờ đợi (2) 27/03/2014
85 Chương 85 Hứa Tiên Chí - Năm mới (1) 27/03/2014
86 Chương 86 Hứa Tiên Chí - Hắc Toản (1) 27/03/2014
87 Chương 87 Hứa Tiên Chí - Hắc Toản (2) 27/03/2014
88 Chương 88 Hứa Tiên Chí - Hết thời 27/03/2014
89 Chương 89 Hứa Tiên Chí - Mệnh số (1) 27/03/2014
90 Chương 90 Hứa Tiên Chí - Mệnh số (2) 27/03/2014
91 Chương 91 Hứa Tiên Chí - Truy kích (1) 27/03/2014
92 Chương 92 Hứa Tiên Chí - Truy kích (2) 27/03/2014
93 Chương 93 Hứa Tiên Chí - Bế quan 27/03/2014
94 Chương 94 Hứa Tiên Chí - Tuyết rơi nhiều (1) 27/03/2014
95 Chương 95 Hứa Tiên Chí - Tuyết rơi nhiều (2) 27/03/2014
96 Chương 96 Hứa Tiên Chí - Tụ ẩm (1) 27/03/2014
97 Chương 97 Hứa Tiên Chí - Tụ ẩm (2) 27/03/2014
98 Chương 98 Hứa Tiên Chí - Gặp lại 27/03/2014
99 Chương 99 Hứa Tiên Chí - Họa Bích (1) 27/03/2014
100 Chương 100 Hứa Tiên Chí - Họa Bích (2) 27/03/2014
101 Chương 101 Hứa Tiên Chí - Phổ độ (1) 27/03/2014
102 Chương 102 Hứa Tiên Chí - Phổ độ (2) 27/03/2014
103 Chương 103 Hứa Tiên Chí - Nhân vật phản diện (1) 27/03/2014
104 Chương 104 Hứa Tiên Chí - Nhân vật phản diện (2) 27/03/2014
105 Chương 105 Hứa Tiên Chí - Phật đồ (1) 27/03/2014
106 Chương 106 Hứa Tiên Chí - Phật đồ (2) 27/03/2014
107 Chương 107 Hứa Tiên Chí - Tuệ Tâm (1) 27/03/2014
108 Chương 108 Hứa Tiên Chí - Tuệ Tâm (2) 27/03/2014
109 Chương 109 Hứa Tiên Chí - Lôi Âm (1) 27/03/2014
110 Chương 110 Hứa Tiên Chí - Lôi Âm (2) 27/03/2014
111 Chương 111 Hứa Tiên Chí - Xuất phát 27/03/2014
112 Chương 112 Hứa Tiên Chí - Đêm xuân (1) 27/03/2014
113 Chương 113 Hứa Tiên Chí - Đêm xuân (2) 27/03/2014
114 Chương 114 Hứa Tiên Chí - Thanh Loan (1) 27/03/2014
115 Chương 115 Hứa Tiên Chí - Thanh Loan (2) 27/03/2014
116 Chương 116 Hứa Tiên Chí - Con cá (1) 27/03/2014
117 Chương 117 Hứa Tiên Chí - Con cá (2) 27/03/2014
118 Chương 118 Hứa Tiên Chí - Tranh chấp 27/03/2014
119 Chương 119 Hứa Tiên Chí - Chuộc thân (1) 27/03/2014
120 Chương 120 Hứa Tiên Chí - Chuộc thân (2) 27/03/2014
121 Chương 121 Hứa Tiên Chí - Sinh ý (1) 27/03/2014
122 Chương 122 Hứa Tiên Chí - Sinh ý (2) 27/03/2014
123 Chương 123 Hứa Tiên Chí - Trên sông 27/03/2014
124 Chương 124 Hứa Tiên Chí - Long quân (1) 27/03/2014
125 Chương 125 Hứa Tiên Chí - Long quân (2) 27/03/2014
126 Chương 126 Hứa Tiên Chí - Long quân (3) 27/03/2014
127 Chương 127 Hứa Tiên Chí - Long quân (4) 27/03/2014
128 Chương 128 Hứa Tiên Chí - Long quân (5) 27/03/2014
129 Chương 129 Hứa Tiên Chí - Long quân (6) 27/03/2014
130 Chương 130 Hứa Tiên Chí - Trở về (1) 27/03/2014
131 Chương 131 Hứa Tiên Chí - Trở về (2) 27/03/2014
132 Chương 132 Hứa Tiên Chí - Nhược Thủy (1) 27/03/2014
133 Chương 133 Hứa Tiên Chí - Nhược Thủy (2) 27/03/2014
134 Chương 134 Hứa Tiên Chí - Nhược Thủy (3) 27/03/2014
135 Chương 135 Hứa Tiên Chí - Giang hồ (1) 27/03/2014
136 Chương 136 Hứa Tiên Chí - Giang hồ (2) 27/03/2014
137 Chương 137 Hứa Tiên Chí - Viên tịch (1) 27/03/2014
138 Chương 138 Hứa Tiên Chí - Viên tịch (2) 27/03/2014
139 Chương 139 Hứa Tiên Chí - Viên tịch (3) 27/03/2014
140 Chương 140 Hứa Tiên Chí - Mưa xuân (1) 27/03/2014
141 Chương 141 Hứa Tiên Chí - Mưa xuân (2) 27/03/2014
142 Chương 142 Hứa Tiên Chí - Mưa xuân (3) 27/03/2014
143 Chương 143 Hứa Tiên Chí - Mưa xuân (4) 27/03/2014
144 Chương 144 Hứa Tiên Chí - Chờ ai (1) 27/03/2014
145 Chương 145 Hứa Tiên Chí - Chờ ai (2) 27/03/2014
146 Chương 146 Hứa Tiên Chí - Thanh nhi 27/03/2014
147 Chương 147 Hứa Tiên Chí - Thanh nhi (2) 27/03/2014
148 Chương 148 Hứa Tiên Chí - Thanh nhi (3) 27/03/2014
149 Chương 149 Hứa Tiên Chí - Bắt được (1) 27/03/2014
150 Chương 150 Hứa Tiên Chí - Bắt được (2) 27/03/2014
151 Chương 151 Hứa Tiên Chí - Nạp thiếp (1) 27/03/2014
152 Chương 152 Hứa Tiên Chí - Nạp thiếp (2) 27/03/2014
153 Chương 153 Hứa Tiên Chí - Nạp thiếp (3) 27/03/2014
154 Chương 154 Hứa Tiên Chí - Buồn vui (1) 27/03/2014
155 Chương 155 Hứa Tiên Chí - Buồn vui (2) 27/03/2014
156 Chương 156 Hứa Tiên Chí - Buồn vui (3) 27/03/2014
157 Chương 157 Hứa Tiên Chí - Ngọc Linh (1) 27/03/2014
158 Chương 158 Hứa Tiên Chí - Ngọc Linh (2) 27/03/2014
159 Chương 159 Hứa Tiên Chí - Ngọc Linh (3) 27/03/2014
160 Chương 160 Hứa Tiên Chí - Tích Vũ (1) 27/03/2014
161 Chương 161 Hứa Tiên Chí - Tích Vũ (2) 27/03/2014
162 Chương 162 Hứa Tiên Chí - Tích Vũ (3) 27/03/2014
163 Chương 163 Hứa Tiên Chí - Xanh trắng (1) 27/03/2014
164 Chương 164 Hứa Tiên Chí - Xanh trắng (2) 27/03/2014
165 Chương 165 Hứa Tiên Chí - Gặp nhau (1) 27/03/2014
166 Chương 166 Hứa Tiên Chí - Gặp nhau (2) 27/03/2014
167 Chương 167 Hứa Tiên Chí - Gặp nhau (3) 27/03/2014
168 Chương 168 Hứa Tiên Chí - Tương tự (1) 27/03/2014
169 Chương 169 Hứa Tiên Chí - Tương tự (2) 27/03/2014
170 Chương 170 Hứa Tiên Chí - Tương tự (3) 27/03/2014
171 Chương 171 Hứa Tiên Chí - Ba người (1) 27/03/2014
172 Chương 172 Hứa Tiên Chí - Ba người (2) 27/03/2014
173 Chương 173 Hứa Tiên Chí - Bắt hay không (1) 27/03/2014
174 Chương 174 Hứa Tiên Chí - Bắt hay không (2) 27/03/2014
175 Chương 175 Hứa Tiên Chí - Tiền duyên (1) 27/03/2014
176 Chương 176 Hứa Tiên Chí - Tiền duyên (2) 27/03/2014
177 Chương 177 Hứa Tiên Chí - Tiền duyên (3) 27/03/2014
178 Chương 178 Hứa Tiên Chí - Gia Yến (1) 27/03/2014
179 Chương 179 Hứa Tiên Chí - Gia Yến (2) 27/03/2014
180 Chương 180 Hứa Tiên Chí - Luân chuyển 27/03/2014
181 Chương 181 Hứa Tiên Chí - Y thuật (1) 27/03/2014
182 Chương 182 Hứa Tiên Chí - Y thuật (2) 27/03/2014
183 Chương 183 Hứa Tiên Chí - Muốn (1) 27/03/2014
184 Chương 184 Hứa Tiên Chí - Muốn (2) 27/03/2014
185 Chương 185 Hứa Tiên Chí - Đằng vân 27/03/2014
186 Chương 186 Hứa Tiên Chí - Nguyện vọng (1) 27/03/2014
187 Chương 187 Hứa Tiên Chí - Nguyện vọng (2) 27/03/2014
188 Chương 188 Hứa Tiên Chí - Thuận nghịch 27/03/2014
189 Chương 189 Hứa Tiên Chí - Lung điểu (1) 27/03/2014
190 Chương 190 Hứa Tiên Chí - Lung điểu (2) 27/03/2014
191 Chương 191 Hứa Tiên Chí - Lung điểu (3) 27/03/2014
192 Chương 192 Hứa Tiên Chí - Truy tinh 27/03/2014
193 Chương 193 Hứa Tiên Chí - Thái sư (1) 27/03/2014
194 Chương 194 Hứa Tiên Chí - Thái sư (2) 27/03/2014
195 Chương 195 Hứa Tiên Chí - Thái sư (3) 27/03/2014
196 Chương 196 Hứa Tiên Chí - Họa hổ (1) 27/03/2014
197 Chương 197 Hứa Tiên Chí - Họa hổ (2) 27/03/2014
198 Chương 198 Hứa Tiên Chí - Họa hổ (3) 27/03/2014
199 Chương 199 Hứa Tiên Chí - Tướng công (1) 27/03/2014
200 Chương 200 Hứa Tiên Chí - Tướng công (2) 27/03/2014
201 Chương 201 Hứa Tiên Chí - Tướng công (3) 27/03/2014
202 Chương 202 Hứa Tiên Chí - Sơn quỷ (1) 27/03/2014
203 Chương 203 Hứa Tiên Chí - Sơn quỷ (2) 27/03/2014
204 Chương 204 Hứa Tiên Chí - Sơn quỷ (3) 27/03/2014
205 Chương 205 Hứa Tiên Chí - Thu đồ đệ (1) 27/03/2014
206 Chương 206 Hứa Tiên Chí - Thu đồ đệ (2) 27/03/2014
207 Chương 207 Hứa Tiên Chí - Thu đồ đệ (3) 27/03/2014
208 Chương 208 Hứa Tiên Chí - Chúc cửu âm 27/03/2014
209 Chương 209 Hứa Tiên Chí - Mời khách (1) 27/03/2014
210 Chương 210 Hứa Tiên Chí - Mời khách (2) 27/03/2014
211 Chương 211 Hứa Tiên Chí - Yêu cầu (1) 27/03/2014
212 Chương 212 Hứa Tiên Chí - Yêu cầu (2) 27/03/2014
213 Chương 213 Hứa Tiên Chí - Yêu cầu (3) 27/03/2014
214 Chương 214 Hứa Tiên Chí - Tương kiến (1) 27/03/2014
215 Chương 215 Hứa Tiên Chí - Tương kiến (2) 27/03/2014
216 Chương 216 Hứa Tiên Chí - Dưới ánh trăng (1) 27/03/2014
217 Chương 217 Hứa Tiên Chí - Dưới ánh trăng (2) 27/03/2014
218 Chương 218 Hứa Tiên Chí - Long đấu (1) 27/03/2014
219 Chương 219 Hứa Tiên Chí - Long đấu (2) 27/03/2014
220 Chương 220 Hứa Tiên Chí - Long đấu (3) 27/03/2014
221 Chương 221 Hứa Tiên Chí - Đồ Long (1) 27/03/2014
222 Chương 222 Hứa Tiên Chí - Đồ long (2) 27/03/2014
223 Chương 223 Hứa Tiên Chí - Ngư Nhi (1) 27/03/2014
224 Chương 224 Hứa Tiên Chí - Ngư Nhi (2) 27/03/2014
225 Chương 225 Hứa Tiên Chí - Trân chấu 27/03/2014
226 Chương 226 Hứa Tiên Chí - Miệng rắn (1) 27/03/2014
227 Chương 227 Hứa Tiên Chí - Miệng rắn (2) 27/03/2014
228 Chương 228 Hứa Tiên Chí - Thân thể 27/03/2014
229 Chương 229 Hứa Tiên Chí - Long vương (1) 27/03/2014
230 Chương 230 Hứa Tiên Chí - Long vương (2) 27/03/2014
231 Chương 231 Hứa Tiên Chí - Ngao kình 27/03/2014
232 Chương 232 Hứa Tiên Chí - Lượng tinh (1) 27/03/2014
233 Chương 233 Hứa Tiên Chí - Lượng tinh (2) 27/03/2014
234 Chương 234 Hứa Tiên Chí - Thuỷ hồn 27/03/2014
235 Chương 235 Hứa Tiên Chí - Linh chất 27/03/2014
236 Chương 236 Hứa Tiên Chí - Mớm thuốc (1) 27/03/2014
237 Chương 237 Hứa Tiên Chí - Mớm thuốc (2) 27/03/2014
238 Chương 238 Hứa Tiên Chí - Về nhà 27/03/2014
239 Chương 239 Hứa Tiên Chí - Đào yêu (1) 27/03/2014
240 Chương 240 Hứa Tiên Chí - Đào yêu (2) 27/03/2014
241 Chương 241 Hứa Tiên Chí - Đào yếu (3) 27/03/2014
242 Chương 242 Hứa Tiên Chí - Hoa đào 27/03/2014
243 Chương 243 Hứa Tiên Chí - Cầm tay (1) 27/03/2014
244 Chương 244 Hứa Tiên Chí - Cầm tay (2) 27/03/2014
245 Chương 245 Hứa Tiên Chí - Cầm tay (3) 27/03/2014
246 Chương 246 Hứa Tiên Chí - Huynh muội (1) 27/03/2014
247 Chương 247 Hứa Tiên Chí - Huynh muội (2) 27/03/2014
248 Chương 248 Hứa Tiên Chí - Loan Phượng (1) 27/03/2014
249 Chương 249 Hứa Tiên Chí - Loan Phượng (2) 27/03/2014
250 Chương 250 Hứa Tiên Chí - Loan Phượng (3) 27/03/2014
251 Chương 251 Hứa Tiên Chí - Lâm Hải (1) 27/03/2014
252 Chương 252 Hứa Tiên Chí - Lâm Hải (2) 27/03/2014
253 Chương 253 Hứa Tiên Chí - Y Triêm (1) 27/03/2014
254 Chương 254 Hứa Tiên Chí - Y Triêm (2) 27/03/2014
255 Chương 255 Hứa Tiên Chí - Y Triêm (3) 27/03/2014
256 Chương 256 Hứa Tiên Chí - Ra biển (1) 27/03/2014
257 Chương 257 Hứa Tiên Chí - Ra biển (2) 27/03/2014
258 Chương 258 Hứa Tiên Chí - Phong bạo (1) 27/03/2014
259 Chương 259 Hứa Tiên Chí - Phong bạo (2) 27/03/2014
260 Chương 260 Hứa Tiên Chí - Phong bạo (3) 27/03/2014
261 Chương 261 Hứa Tiên Chí - Liên hoả (1) 27/03/2014
262 Chương 262 Hứa Tiên Chí - LIên hoả (2) 27/03/2014
263 Chương 263 Hứa Tiên Chí - Ly biệt (1) 27/03/2014
264 Chương 264 Hứa Tiên Chí - Ly biệt (2) 27/03/2014
265 Chương 265 Hứa Tiên Chí - Tào bang (1) 27/03/2014
266 Chương 266 Hứa Tiên Chí - Tào bang (2) 27/03/2014
267 Chương 267 Hứa Tiên Chí - Tào bang (3) 27/03/2014
268 Chương 268 Hứa Tiên Chí - Tào bang (4) 27/03/2014
269 Chương 269 Hứa Tiên Chí - Gặp lại (1) 27/03/2014
270 Chương 270 Hứa Tiên Chí - Gặp lại (2) 27/03/2014
271 Chương 271 Hứa Tiên Chí - Hiểu lầm (1) 27/03/2014
272 Chương 272 Hứa Tiên Chí - Hiểu lầm (2) 27/03/2014
273 Chương 273 Hứa Tiên Chí - Hiểu lầm (3) 27/03/2014
274 Chương 274 Hứa Tiên Chí - Hàn sơn (1) 27/03/2014
275 Chương 275 Hứa Tiên Chí - Hàn Sơn (2) 27/03/2014
276 Chương 276 Hứa Tiên Chí - Lâm viên (1) 27/03/2014
277 Chương 277 Hứa Tiên Chí - Lâm viên (2) 27/03/2014
278 Chương 278 Hứa Tiên Chí - Đầu nhập vào (1) 27/03/2014
279 Chương 279 Hứa Tiên Chí - Đầu nhập vào (2) 27/03/2014
280 Chương 280 Hứa Tiên Chí - Bách thảo (1) 27/03/2014
281 Chương 281 Hứa Tiên Chí - Bách thảo (2) 27/03/2014
282 Chương 282 Hứa Tiên Chí - Cóc 27/03/2014
283 Chương 283 Hứa Tiên Chí - Tính toán (1) 27/03/2014
284 Chương 284 Hứa Tiên Chí - Tính toán (2) 27/03/2014
285 Chương 285 Hứa Tiên Chí - Lữ Động Tân (1) 27/03/2014
286 Chương 286 Hứa Tiên Chí - Lữ Động Tân (2) 27/03/2014
287 Chương 287 Hứa Tiên Chí - Lữ Động Tân (3) 27/03/2014
288 Chương 288 Hứa Tiên Chí - Phu nhân (1) 27/03/2014
289 Chương 289 Hứa Tiên Chí - Phu nhân (2) 27/03/2014
290 Chương 290 Hứa Tiên Chí - Phu nhân (3) 27/03/2014
291 Chương 291 Hứa Tiên Chí - Túc địch (1) 27/03/2014
292 Chương 292 Hứa Tiên Chí - Túc địch (2) 27/03/2014
293 Chương 293 Hứa Tiên Chí - Túc địch (3) 27/03/2014
294 Chương 294 Hứa Tiên Chí - Tam vẫn (1) 27/03/2014
295 Chương 295 Hứa Tiên Chí - Tam vẫn (2) 27/03/2014
296 Chương 296 Hứa Tiên Chí - Tam vẫn (3) 27/03/2014
297 Chương 297 Hứa Tiên Chí - Như mộng (1) 27/03/2014
298 Chương 298 Hứa Tiên Chí - Như mộng (2) 27/03/2014
299 Chương 299 Hứa Tiên Chí - Như mộng (3) 27/03/2014
300 Chương 300 Hứa Tiên Chí - Sau đó (1) 27/03/2014
301 Chương 301 Hứa Tiên Chí - Sau đó (2) 27/03/2014
302 Chương 302 Hứa Tiên Chí - Sau đó (3) 27/03/2014
303 Chương 303 Hứa Tiên Chí - Đáp án (1) 27/03/2014
304 Chương 304 Hứa Tiên Chí - Đáp án (2) 27/03/2014
305 Chương 305 Hứa Tiên Chí - Đoan Ngọ 27/03/2014
306 Chương 306 Hứa Tiên Chí - Mao Sơn đạo sĩ (1) 27/03/2014
307 Chương 307 Hứa Tiên Chí - Mao Sơn đạo sĩ (2) 27/03/2014
308 Chương 308 Hứa Tiên Chí - Mao Sơn đạo sĩ (3) 27/03/2014
309 Chương 309 Hứa Tiên Chí - Đối địch (1) 27/03/2014
310 Chương 310 Hứa Tiên Chí - Đối địch (2) 27/03/2014
311 Chương 311 Hứa Tiên Chí - Đấu pháp (1) 27/03/2014
312 Chương 312 Hứa Tiên Chí - Đấu pháp (2) 27/03/2014
313 Chương 313 Hứa Tiên Chí - Đấu pháp (3) 27/03/2014
314 Chương 314 Hứa Tiên Chí - Tam Mao 27/03/2014
315 Chương 315 Hứa Tiên Chí - Đấu giấy (1) 27/03/2014
316 Chương 316 Hứa Tiên Chí - Đấu giấy (2) 27/03/2014
317 Chương 317 Hứa Tiên Chí - Đấu giấy (3) 27/03/2014
318 Chương 318 Hứa Tiên Chí - Quân uy (1) 27/03/2014
319 Chương 319 Hứa Tiên Chí - Quân y (2) 27/03/2014
320 Chương 320 Hứa Tiên Chí - Địa phủ (1) 27/03/2014
321 Chương 321 Hứa Tiên Chí - Địa phủ (2) 27/03/2014
322 Chương 322 Hứa Tiên Chí - Phong vân lưu động (1) 27/03/2014
323 Chương 323 Hứa Tiên Chí - Phong vân lưu động (2) 27/03/2014
324 Chương 324 Hứa Tiên Chí - Đại đế (1) 27/03/2014
325 Chương 325 Hứa Tiên Chí - Đại đế (2) 27/03/2014
326 Chương 326 Hứa Tiên Chí - Bạo bệnh (1) 27/03/2014
327 Chương 327 Hứa Tiên Chí - Bạo bệnh (2) 27/03/2014
328 Chương 328 Hứa Tiên Chí - Sinh tử (1) 27/03/2014
329 Chương 329 Hứa Tiên Chí - Sinh tử (2) 27/03/2014
330 Chương 330 Hứa Tiên Chí - Đại nguyệt 27/03/2014
331 Chương 331 Hứa Tiên Chí - Thanh Lân (1) 27/03/2014
332 Chương 332 Hứa Tiên Chí - Thanh Lân (2) 27/03/2014
333 Chương 333 Hứa Tiên Chí - Dân ý (1) 27/03/2014
334 Chương 334 Hứa Tiên Chí - Dân ý (2) 27/03/2014
335 Chương 335 Hứa Tiên Chí - Chiếu Tâm Kính (1) 27/03/2014
336 Chương 336 Hứa Tiên Chí - Chiếu Tâm Kính (2) 27/03/2014
337 Chương 337 Hứa Tiên Chí - Chiếu Tâm Kính (3) 27/03/2014
338 Chương 338 Hứa Tiên Chí - Tiểu nhân (1) 27/03/2014
339 Chương 339 Hứa Tiên Chí - Tiểu nhân (2) 27/03/2014
340 Chương 340 Hứa Tiên Chí - Ngũ lôi (1) 27/03/2014
341 Chương 341 Hứa Tiên Chí - Ngũ lôi (2) 27/03/2014
342 Chương 342 Hứa Tiên Chí - Nhận thua (1) 27/03/2014
343 Chương 343 Hứa Tiên Chí - Nhận thua (2) 27/03/2014
344 Chương 344 Hứa Tiên Chí - Truyền thư (1) 27/03/2014
345 Chương 345 Hứa Tiên Chí - Truyền thư (2) 27/03/2014
346 Chương 346 Hứa Tiên Chí - Truyền thư (3) 27/03/2014
347 Chương 347 Hứa Tiên Chí - Hồi âm (1) 27/03/2014
348 Chương 348 Hứa Tiên Chí - Hồi âm (2) 27/03/2014
349 Chương 349 Hứa Tiên Chí - Yêu hoá 27/03/2014
350 Chương 350 Hứa Tiên Chí - Nguyệt hải (1) 27/03/2014
351 Chương 351 Hứa Tiên Chí - Nguyệt hải (2) 27/03/2014
352 Chương 352 Hứa Tiên Chí - Nguyệt hải (3) 27/03/2014
353 Chương 353 Hứa Tiên Chí - Thuỷ quân ? 27/03/2014
354 Chương 354 Hứa Tiên Chí - Ngư quái (1) 27/03/2014
355 Chương 355 Hứa Tiên Chí - Ngư quái (2) 27/03/2014
356 Chương 356 Hứa Tiên Chí - Hạc đỉnh hồng 27/03/2014
357 Chương 357 Hứa Tiên Chí - Người sáng lập hội (1) 27/03/2014
358 Chương 358 Hứa Tiên Chí - Người sáng lập hội (2) 27/03/2014
359 Chương 359 Hứa Tiên Chí - Người sáng lập hội (3) 27/03/2014
360 Chương 360 Hứa Tiên Chí - Thanh nhi (1) 27/03/2014
361 Chương 361 Hứa Tiên Chí - Thanh nhi (2) 27/03/2014
362 Chương 362 Hứa Tiên Chí - Thanh nhi (3) 27/03/2014
363 Chương 363 Hứa Tiên Chí - Đầy tháng 27/03/2014
364 Chương 364 Hứa Tiên Chí - Khúc thánh (1) 27/03/2014
365 Chương 365 Hứa Tiên Chí - Khúc thánh (2) 27/03/2014
366 Chương 366 Hứa Tiên Chí - Khúc thánh (3) 27/03/2014
367 Chương 367 Hứa Tiên Chí - Xem cuộc vui (1) 27/03/2014
368 Chương 368 Hứa Tiên Chí - Xem cuộc vui (2) 27/03/2014
369 Chương 369 Hứa Tiên Chí - Lương Liên (1) 27/03/2014
370 Chương 370 Hứa Tiên Chí - Lương Liên (2) 27/03/2014
371 Chương 371 Hứa Tiên Chí - Cuối mùa hè 2 27/03/2014
372 Chương 372 Hứa Tiên Chí - Cuối mùa hè (2) 27/03/2014
373 Chương 373 Hứa Tiên Chí - Cuối mùa hè (3) 27/03/2014
374 Chương 374 Hứa Tiên Chí - Ngân thân (1) 27/03/2014
375 Chương 375 Hứa Tiên Chí - Ngân Thân (2) 27/03/2014
376 Chương 376 Hứa Tiên Chí - Đổ đấu (1) 27/03/2014
377 Chương 377 Hứa Tiên Chí - Đổ đấu (2) 27/03/2014
378 Chương 378 Hứa Tiên Chí - Thắng bại (1) 27/03/2014
379 Chương 379 Hứa Tiên Chí - Thắng bại (2) 27/03/2014
380 Chương 380 Hứa Tiên Chí - Thắng bại (3) 27/03/2014
381 Chương 381 Hứa Tiên Chí - như rồng (1) 27/03/2014
382 Chương 382 Hứa Tiên Chí - như rồng (2) 27/03/2014
383 Chương 383 Hứa Tiên Chí - thiên lôi (1) 27/03/2014
384 Chương 384 Hứa Tiên Chí - Thiên lôi (2) 27/03/2014
385 Chương 385 Hứa Tiên Chí - trận chiến cuối cùng 27/03/2014
386 Chương 386 Hứa Tiên Chí - trận chiến cuối cùng (2) 27/03/2014
387 Chương 387 Hứa Tiên Chí - hai mặt 27/03/2014
388 Chương 388 Hứa Tiên Chí - tù binh (1) 27/03/2014
389 Chương 389 Hứa Tiên Chí - tù binh (2) 27/03/2014
390 Chương 390 Hứa Tiên Chí - Long ngoan. 27/03/2014
391 Chương 391 Hứa Tiên Chí - Giải kết. (1) 27/03/2014
392 Chương 392 Hứa Tiên Chí - Giải kết. (2) 27/03/2014
393 Chương 393 Hứa Tiên Chí - Phương xa. (1) 27/03/2014
394 Chương 394 Hứa Tiên Chí - Phương xa. (2) 27/03/2014
395 Chương 395 Hứa Tiên Chí - Hoắc ngoan đông độ 27/03/2014
396 Chương 396 Hứa Tiên Chí - Thương Long vấn nhật. (1) 27/03/2014
397 Chương 397 Hứa Tiên Chí - Thương Long vấn nhật. (2) 27/03/2014
398 Chương 398 Hứa Tiên Chí - Thuỷ thế 27/03/2014
399 Chương 399 Hứa Tiên Chí - Đối đãi 27/03/2014
400 Chương 400 Hứa Tiên Chí - Đối đãi (2) 27/03/2014
401 Chương 401 Hứa Tiên Chí - Thành sách (1) 27/03/2014
402 Chương 402 Hứa Tiên Chí - Thành sách (2) 27/03/2014
403 Chương 403 Hứa Tiên Chí - Tiến hoá chi quang 27/03/2014
404 Chương 404 Hứa Tiên Chí - Trở nên mạnh mẽ (1) 27/03/2014
405 Chương 405 Hứa Tiên Chí - Trở nên mạnh mẽ (2) 27/03/2014
406 Chương 406 Hứa Tiên Chí - Đừng quên 27/03/2014
407 Chương 407 Hứa Tiên Chí - Thi Hương (1) 27/03/2014
408 Chương 408 Hứa Tiên Chí - Thi Hương. (2) 27/03/2014
409 Chương 409 Hứa Tiên Chí - Trường thi 27/03/2014
410 Chương 410 Hứa Tiên Chí - Văn Xương. (1) 27/03/2014
411 Chương 411 Hứa Tiên Chí - Văn Xương. (2) 27/03/2014
412 Chương 412 Hứa Tiên Chí - Trăng sáng. (1) 27/03/2014
413 Chương 413 Hứa Tiên Chí - Trăng sáng. (2) 27/03/2014
414 Chương 414 Hứa Tiên Chí - Dục túc 27/03/2014
415 Chương 415 Hứa Tiên Chí - Trúng cử. (1) 27/03/2014
416 Chương 416 Hứa Tiên Chí - Trúng cử. (2) 27/03/2014
417 Chương 417 Hứa Tiên Chí - Tâm ý. (1) 27/03/2014
418 Chương 418 Hứa Tiên Chí - Tâm ý. (2) 27/03/2014
419 Chương 419 Hứa Tiên Chí - Yến 27/03/2014
420 Chương 420 Hứa Tiên Chí - Tắm. (1) 27/03/2014
421 Chương 421 Hứa Tiên Chí - Tắm. (2) 27/03/2014
422 Chương 422 Hứa Tiên Chí - Con rết. (1) 27/03/2014
423 Chương 423 Hứa Tiên Chí - Con rết. (2) 27/03/2014
424 Chương 424 Hứa Tiên Chí - Kiếm hiệp 27/03/2014
425 Chương 425 Hứa Tiên Chí - Kiếm vũ. (1) 27/03/2014
426 Chương 426 Hứa Tiên Chí - Kiếm vũ. (2) 27/03/2014
427 Chương 427 Hứa Tiên Chí - Đại hôn. (1) 27/03/2014
428 Chương 428 Hứa Tiên Chí - Đại hôn. (2) 27/03/2014
429 Chương 429 Hứa Tiên Chí - Đêm động phòng hoa chúc. (1) 27/03/2014
430 Chương 430 Hứa Tiên Chí - Đêm động phòng hoa chúc. (2) 27/03/2014
431 Chương 431 Hứa Tiên Chí - Đêm động phòng hoa chúc. (3) 27/03/2014
432 Chương 432 Hứa Tiên Chí - Đêm động phòng hoa chúc. (4) 27/03/2014
433 Chương 433 Hứa Tiên Chí - Đêm động phòng hoa chúc. (5) 27/03/2014
434 Chương 434 Hứa Tiên Chí - Dâng trà 27/03/2014
435 Chương 435 Hứa Tiên Chí - Tiểu biệt. (1) 27/03/2014
436 Chương 436 Hứa Tiên Chí - Tiểu biệt. (2) 27/03/2014
437 Chương 437 Hứa Tiên Chí - Tu hành 27/03/2014
438 Chương 438 Hứa Tiên Chí - Điểm tinh. (1) 27/03/2014
439 Chương 439 Hứa Tiên Chí - Điểm tinh. (2) 27/03/2014
440 Chương 440 Hứa Tiên Chí - Nhiếp hồn 27/03/2014
441 Chương 441 Hứa Tiên Chí - Phệ Kim Thuật. (1) 27/03/2014
442 Chương 442 Hứa Tiên Chí - Phệ Kim Thuật. (2) 27/03/2014
443 Chương 443 Hứa Tiên Chí - Nghịch chuyển 27/03/2014
444 Chương 444 Hứa Tiên Chí - Kim Ngô. (1) 27/03/2014
445 Chương 445 Hứa Tiên Chí - Kim Ngô. (2) 27/03/2014
446 Chương 446 Hứa Tiên Chí - Ly Loan 27/03/2014
447 Chương 447 Hứa Tiên Chí - Nghênh hoàn. (1) 27/03/2014
448 Chương 448 Hứa Tiên Chí - Nghênh hoàn. (2) 27/03/2014
449 Chương 449 Hứa Tiên Chí - Chơi lửa. (1) 27/03/2014
450 Chương 450 Hứa Tiên Chí - Chơi lửa. (2) 27/03/2014
451 Chương 451 Hứa Tiên Chí - Huyết hồng 27/03/2014
452 Chương 452 Hứa Tiên Chí - Tuyết trắng. (1) 27/03/2014
453 Chương 453 Hứa Tiên Chí - Tuyết trắng. (2) 27/03/2014
454 Chương 454 Hứa Tiên Chí - Thế tử 27/03/2014
455 Chương 455 Hứa Tiên Chí - Nhai tí. (1) 27/03/2014
456 Chương 456 Hứa Tiên Chí - Nhai tí. (2) 27/03/2014
457 Chương 457 Hứa Tiên Chí - Âm binh. (1) 27/03/2014
458 Chương 458 Hứa Tiên Chí - Âm binh. (2) 27/03/2014
459 Chương 459 Hứa Tiên Chí - Địa phủ. (1) 27/03/2014
460 Chương 460 Hứa Tiên Chí - Địa phủ. (2) 27/03/2014
461 Chương 461 Hứa Tiên Chí - Hỏi tội 27/03/2014
462 Chương 462 Hứa Tiên Chí - Nghiệt kinh. (1) 27/03/2014
463 Chương 463 Hứa Tiên Chí - Nghiệt kinh. (2) 27/03/2014
464 Chương 464 Hứa Tiên Chí - Tụ tán. (1) 27/03/2014
465 Chương 465 Hứa Tiên Chí - Tụ tán. (2) 27/03/2014
466 Chương 466 Hứa Tiên Chí - Sơn trung 27/03/2014
467 Chương 467 Hứa Tiên Chí - Sơn ngoại. (1) 27/03/2014
468 Chương 468 Hứa Tiên Chí - Sơn ngoại. (2) 27/03/2014
469 Chương 469 Hứa Tiên Chí - Thiên tầm 27/03/2014
470 Chương 470 Hứa Tiên Chí - Chiêu hồn. (1) 27/03/2014
471 Chương 471 Hứa Tiên Chí - Chiêu hồn. (2) 27/03/2014
472 Chương 472 Hứa Tiên Chí - Dấm cá chép (1) 27/03/2014
473 Chương 473 Hứa Tiên Chí - Dấm cá chép (2) 27/03/2014
474 Chương 474 Hứa Tiên Chí - Như mộng 27/03/2014
475 Chương 475 Hứa Tiên Chí - Nghe đàn. (1) 27/03/2014
476 Chương 476 Hứa Tiên Chí - Nghe đàn. (2) 27/03/2014
477 Chương 477 Hứa Tiên Chí - Cuối năm 27/03/2014
478 Chương 478 Hứa Tiên Chí - Lưu Ly 27/03/2014
479 Chương 479 Hứa Tiên Chí - Đưa tiễn. (1) 27/03/2014
480 Chương 480 Hứa Tiên Chí - Đưa tiễn. (2) 27/03/2014
481 Chương 481 Hứa Tiên Chí - Đưa tiễn. (3) 27/03/2014
482 Chương 482 Hứa Tiên Chí - Đưa tiễn. (4) 27/03/2014
483 Chương 483 Hứa Tiên Chí - Thượng kinh 27/03/2014
484 Chương 484 Hứa Tiên Chí - Bạch hồ. (1) 27/03/2014
485 Chương 485 Hứa Tiên Chí - Bạch hồ. (2) 27/03/2014
486 Chương 486 Hứa Tiên Chí - Mị hoặc. (1) 27/03/2014
487 Chương 487 Hứa Tiên Chí - Mị hoặc. (2) 27/03/2014
488 Chương 488 Hứa Tiên Chí - Gặp trên đường đi 27/03/2014
489 Chương 489 Hứa Tiên Chí - Lưu Ngạn Xương. (1) 27/03/2014
490 Chương 490 Hứa Tiên Chí - Lưu Ngạn Xương. (2) 27/03/2014
491 Chương 491 Hứa Tiên Chí - Luyện võ. (1) 27/03/2014
492 Chương 492 Hứa Tiên Chí - Luyện võ. (2) 27/03/2014
493 Chương 493 Hứa Tiên Chí - Nhâm Đốc 27/03/2014
494 Chương 494 Hứa Tiên Chí - Hoa Sơn. (1) 27/03/2014
495 Chương 495 Hứa Tiên Chí - Hoa Sơn. (2) 27/03/2014
496 Chương 496 Hứa Tiên Chí - Xem cuộc vui. (1) 27/03/2014
497 Chương 497 Hứa Tiên Chí - Xem cuộc vui 27/03/2014
498 Chương 498 Hứa Tiên Chí - Tam Thánh Mẫu 27/03/2014
499 Chương 499 Hứa Tiên Chí - Giảo hoạt như hồ ly. (1) 27/03/2014
500 Chương 500 Hứa Tiên Chí - Giảo hoạt như hồ ly. (2) 27/03/2014
501 Chương 501 Hứa Tiên Chí - Vào kinh. (1) 27/03/2014
502 Chương 502 Hứa Tiên Chí - Vào kinh. (2) 27/03/2014
503 Chương 503 Hứa Tiên Chí - Gặp lại 27/03/2014
504 Chương 504 Hứa Tiên Chí - Tàng Kiếm. (1) 27/03/2014
505 Chương 505 Hứa Tiên Chí - Tàng Kiếm. (2) 27/03/2014
506 Chương 506 Hứa Tiên Chí - Cùng tồn tại 27/03/2014
507 Chương 507 Hứa Tiên Chí - Suy nghĩ. (1) 27/03/2014
508 Chương 508 Hứa Tiên Chí - Suy nghĩ. (2) 27/03/2014
509 Chương 509 Hứa Tiên Chí - Tiêu tan. (1) 27/03/2014
510 Chương 510 Hứa Tiên Chí - Tiêu tan. (2) 27/03/2014
511 Chương 511 Hứa Tiên Chí - Người Hồ 27/03/2014
512 Chương 512 Hứa Tiên Chí - Nhu Gia. (1) 27/03/2014
513 Chương 513 Hứa Tiên Chí - Nhu Gia. (2) 27/03/2014
514 Chương 514 Hứa Tiên Chí - Tương thí. (1) 27/03/2014
515 Chương 515 Hứa Tiên Chí - Tương thí. (2) 27/03/2014
516 Chương 516 Hứa Tiên Chí - Bái kiến 27/03/2014
517 Chương 517 Hứa Tiên Chí - Tu hành. (1) 27/03/2014
518 Chương 518 Hứa Tiên Chí - Tu hành. (2) 27/03/2014
519 Chương 519 Hứa Tiên Chí - Đoạt bảo 27/03/2014
520 Chương 520 Hứa Tiên Chí - Nhị Lang Thần. (1) 27/03/2014
521 Chương 521 Hứa Tiên Chí - Nhị Lang Thần. (2) 27/03/2014
522 Chương 522 Hứa Tiên Chí - Đại hiệp 27/03/2014
523 Chương 523 Hứa Tiên Chí - Hoài nghi. (1) 27/03/2014
524 Chương 524 Hứa Tiên Chí - Hoài nghi. (2) 27/03/2014
525 Chương 525 Hứa Tiên Chí - Ốm yếu. (1) 27/03/2014
526 Chương 526 Hứa Tiên Chí - Ốm yếu. (2) 27/03/2014
527 Chương 527 Hứa Tiên Chí - Tìm người 27/03/2014
528 Chương 528 Hứa Tiên Chí - Dương Tiễn. (1) 27/03/2014
529 Chương 529 Hứa Tiên Chí - Dương Tiễn. (2) 27/03/2014
530 Chương 530 Hứa Tiên Chí - Chỉ điểm 27/03/2014
531 Chương 531 Hứa Tiên Chí - Ước đấu. (1) 27/03/2014
532 Chương 532 Hứa Tiên Chí - Ước đấu. (2) 27/03/2014
533 Chương 533 Hứa Tiên Chí - Y bệnh. (1) 27/03/2014
534 Chương 534 Hứa Tiên Chí - Y bệnh. (2) 27/03/2014
535 Chương 535 Hứa Tiên Chí - Thư đồng 27/03/2014
536 Chương 536 Hứa Tiên Chí - Sát Phá Lang. (1) 27/03/2014
537 Chương 537 Hứa Tiên Chí - Sát Phá Lang. (2) 27/03/2014
538 Chương 538 Hứa Tiên Chí - Thiên mệnh cao nhất 27/03/2014
539 Chương 539 Hứa Tiên Chí - Hoàng tử. (1) 27/03/2014
540 Chương 540 Hứa Tiên Chí - Hoàng tử. (2) 27/03/2014
541 Chương 541 Hứa Tiên Chí - Phù Dung. (1) 27/03/2014
542 Chương 542 Hứa Tiên Chí - Phù Dung. (2) 27/03/2014
543 Chương 543 Hứa Tiên Chí - Thường Hi 27/03/2014
544 Chương 544 Hứa Tiên Chí - Vân Nguyệt. (1) 27/03/2014
545 Chương 545 Hứa Tiên Chí - Vân Nguyệt. (2) 27/03/2014
546 Chương 546 Hứa Tiên Chí - Nâng cốc. 27/03/2014
547 Chương 547 Hứa Tiên Chí - Mây mưa. (1) 27/03/2014
548 Chương 548 Hứa Tiên Chí - Mây mưa. (2) 27/03/2014
549 Chương 549 Hứa Tiên Chí - Hóa thân 27/03/2014
550 Chương 550 Hứa Tiên Chí - Thái tử. (1) 27/03/2014
551 Chương 551 Hứa Tiên Chí - Thái tử. (2) 27/03/2014
552 Chương 552 Hứa Tiên Chí - Tuyết rơi. (1) 27/03/2014
553 Chương 553 Hứa Tiên Chí - Tuyết rơi. (2) 27/03/2014
554 Chương 554 Hứa Tiên Chí - Bàn đu dây 27/03/2014
555 Chương 555 Hứa Tiên Chí - Tuyết cầu. (1) 27/03/2014
556 Chương 556 Hứa Tiên Chí - Tuyết cầu. (2) 27/03/2014
557 Chương 557 Hứa Tiên Chí - Tương trợ 27/03/2014
558 Chương 558 Hứa Tiên Chí - Trao đổi. (1) 27/03/2014
559 Chương 559 Hứa Tiên Chí - Trao đổi. (2) 27/03/2014
560 Chương 560 Hứa Tiên Chí - Tuần trăng mật 27/03/2014
561 Chương 561 Hứa Tiên Chí - Hôn phối. (1) 27/03/2014
562 Chương 562 Hứa Tiên Chí - Hôn phối. (2) 27/03/2014
563 Chương 563 Hứa Tiên Chí - Bằng hữu. (1) 27/03/2014
564 Chương 564 Hứa Tiên Chí - Bằng hữu. (2) 27/03/2014
565 Chương 565 Hứa Tiên Chí - Chuyện cũ 27/03/2014
566 Chương 566 Hứa Tiên Chí - Ăn gian. (1) 27/03/2014
567 Chương 567 Hứa Tiên Chí - Ăn gian. (2) 27/03/2014
568 Chương 568 Hứa Tiên Chí - Ứng đối 27/03/2014
569 Chương 569 Hứa Tiên Chí - Biến hóa. (1) 27/03/2014
570 Chương 570 Hứa Tiên Chí - Biến hóa. (2) 27/03/2014
571 Chương 571 Hứa Tiên Chí - Trang sức màu đỏ. (1) 27/03/2014
572 Chương 572 Hứa Tiên Chí - Trang sức màu đỏ. (2) 27/03/2014
573 Chương 573 Hứa Tiên Chí - Con hạc giấy 27/03/2014
574 Chương 574 Hứa Tiên Chí - Thi Hội. (1) 27/03/2014
575 Chương 575 Hứa Tiên Chí - Thi Hội. (2) 27/03/2014
576 Chương 576 Hứa Tiên Chí - Mê hoặc 27/03/2014
577 Chương 577 Hứa Tiên Chí - Đi vào giấc mộng. (1) 27/03/2014
578 Chương 578 Hứa Tiên Chí - Đi vào giấc mộng. (2) 27/03/2014
579 Chương 579 Hứa Tiên Chí - Thực huyễn. (1) 27/03/2014
580 Chương 580 Hứa Tiên Chí - Thực huyễn. (2) 27/03/2014
581 Chương 581 Hứa Tiên Chí - Ứng đối. (1) 27/03/2014
582 Chương 582 Hứa Tiên Chí - Ứng đối. (2) 27/03/2014
583 Chương 583 Hứa Tiên Chí - Mộng ảo 27/03/2014
584 Chương 584 Hứa Tiên Chí - Giác tỉnh. (1) 27/03/2014
585 Chương 585 Hứa Tiên Chí - Giác tỉnh. (2) 27/03/2014
586 Chương 586 Hứa Tiên Chí - Trở về 27/03/2014
587 Chương 587 Hứa Tiên Chí - Hội Nguyên. (1) 27/03/2014
588 Chương 588 Hứa Tiên Chí - Hội Nguyên. (2) 27/03/2014
589 Chương 589 Hứa Tiên Chí - Đánh bạc. (1) 27/03/2014
590 Chương 590 Hứa Tiên Chí - Đánh bạc. (2) 27/03/2014
591 Chương 591 Hứa Tiên Chí - Hội hoa xuân 27/03/2014
592 Chương 592 Hứa Tiên Chí - Mua hoa. (1) 27/03/2014
593 Chương 593 Hứa Tiên Chí - Mua hoa. (2) 27/03/2014
594 Chương 594 Hứa Tiên Chí - Tâm niệm 27/03/2014
595 Chương 595 Hứa Tiên Chí - Đấu giá. (1) 27/03/2014
596 Chương 596 Hứa Tiên Chí - Đấu giá. (2) 27/03/2014
597 Chương 597 Hứa Tiên Chí - Hoa rơi. (1) 27/03/2014
598 Chương 598 Hứa Tiên Chí - Hoa rơi. (2) 27/03/2014
599 Chương 599 Hứa Tiên Chí - Gặp lại 27/03/2014
600 Chương 600 Hứa Tiên Chí - Mục đích. (1) 27/03/2014
601 Chương 601 Hứa Tiên Chí - Mục đích. (2) 27/03/2014
602 Chương 602 Hứa Tiên Chí - Đâu Suất Hỏa 27/03/2014
603 Chương 603 Hứa Tiên Chí - Phổ độ. (1) 27/03/2014
604 Chương 604 Hứa Tiên Chí - Phổ độ. (2) 27/03/2014
605 Chương 605 Hứa Tiên Chí - Thiện báo 27/03/2014
606 Chương 606 Hứa Tiên Chí - Ước định. (1) 27/03/2014
607 Chương 607 Hứa Tiên Chí - Ước định. (2) 27/03/2014
608 Chương 608 Hứa Tiên Chí - Băng tiêu. (1) 27/03/2014
609 Chương 609 Hứa Tiên Chí - Băng tiêu. (2) 27/03/2014
610 Chương 610 Hứa Tiên Chí - Hoa sự 27/03/2014
611 Chương 611 Hứa Tiên Chí - Thần Chung Quỷ. (1) 27/03/2014
612 Chương 612 Hứa Tiên Chí - Thần Chung Quỷ. (2) 27/03/2014
613 Chương 613 Hứa Tiên Chí - Nhìn xa. (1) 27/03/2014
614 Chương 614 Hứa Tiên Chí - Nhìn xa. (2) 27/03/2014
615 Chương 615 Hứa Tiên Chí - Trên điện 27/03/2014
616 Chương 616 Hứa Tiên Chí - Tam đỉnh. (1) 27/03/2014
617 Chương 617 Hứa Tiên Chí - Tam đỉnh. (2) 27/03/2014
618 Chương 618 Hứa Tiên Chí - Thám hoa. (1) 27/03/2014
619 Chương 619 Hứa Tiên Chí - Thám hoa. (2) 27/03/2014
620 Chương 620 Hứa Tiên Chí - Tà Dương 27/03/2014
621 Chương 621 Hứa Tiên Chí - Trạng nguyên. (1) 27/03/2014
622 Chương 622 Hứa Tiên Chí - Trạng nguyên. (2) 27/03/2014
623 Chương 623 Hứa Tiên Chí - Thích khách. (1) 27/03/2014
624 Chương 624 Hứa Tiên Chí - Thích khách. (2) 27/03/2014
625 Chương 625 Hứa Tiên Chí - Sư phụ 27/03/2014
626 Chương 626 Hứa Tiên Chí - Hư Háo. (1) 27/03/2014
627 Chương 627 Hứa Tiên Chí - Hư Háo. (2) 27/03/2014
628 Chương 628 Hứa Tiên Chí - Linh dược. (1) 27/03/2014
629 Chương 629 Hứa Tiên Chí - Linh dược. (2) 27/03/2014
630 Chương 630 Hứa Tiên Chí - Quyết đoán. (1) 27/03/2014
631 Chương 631 Hứa Tiên Chí - Quyết đoán. (2) 27/03/2014
632 Chương 632 Hứa Tiên Chí - Quyết đoán. (3) 27/03/2014
633 Chương 633 Hứa Tiên Chí - Hàn Lâm viện. (1) 27/03/2014
634 Chương 634 Hứa Tiên Chí - Hàn Lâm viện. (2) 27/03/2014
635 Chương 635 Hứa Tiên Chí - Sử quan. (1) 27/03/2014
636 Chương 636 Hứa Tiên Chí - Sử quan. (2) 27/03/2014
637 Chương 637 Hứa Tiên Chí - Sử quan. (3) 27/03/2014
638 Chương 638 Hứa Tiên Chí - Tuyệt đối 27/03/2014
639 Chương 639 Hứa Tiên Chí - Xuôi gió. (1) 27/03/2014
640 Chương 640 Hứa Tiên Chí - Xuôi gió. (2) 27/03/2014
641 Chương 641 Hứa Tiên Chí - Đẩy thuyền. (1) 27/03/2014
642 Chương 642 Hứa Tiên Chí - Đẩy thuyền. (2) 27/03/2014
643 Chương 643 Hứa Tiên Chí - Tiên thơ 27/03/2014
644 Chương 644 Hứa Tiên Chí - Say. (1) 27/03/2014
645 Chương 645 Hứa Tiên Chí - Say. (2) 27/03/2014
646 Chương 646 Hứa Tiên Chí - Kim bài. (1) 27/03/2014
647 Chương 647 Hứa Tiên Chí - Kim bài. (2) 27/03/2014
648 Chương 648 Hứa Tiên Chí - Trong núi 27/03/2014
649 Chương 649 Hứa Tiên Chí - Chung Lê. (1) 27/03/2014
650 Chương 650 Hứa Tiên Chí - Chung Lê. (2) 27/03/2014
651 Chương 651 Hứa Tiên Chí - Xoay ngược lại. (1) 27/03/2014
652 Chương 652 Hứa Tiên Chí - Xoay ngược lại. (2) 27/03/2014
653 Chương 653 Hứa Tiên Chí - An ủi 27/03/2014
654 Chương 654 Hứa Tiên Chí - U cốc. (1) 27/03/2014
655 Chương 655 Hứa Tiên Chí - U cốc. (2) 27/03/2014
656 Chương 656 Hứa Tiên Chí - Xem cá 27/03/2014
657 Chương 657 Hứa Tiên Chí - Cầm thú. (1) 27/03/2014
658 Chương 658 Hứa Tiên Chí - Cầm thú. (2) 27/03/2014
659 Chương 659 Hứa Tiên Chí - Báo đáp 27/03/2014
660 Chương 660 Hứa Tiên Chí - Thiên Nhĩ Thông 27/03/2014
661 Chương 661 Hứa Tiên Chí - Trở về. (1) 27/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-hua-tien-chi-1937.html