Truyện Tiên Hà Phong Bạo - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Tiên Hà Phong Bạo
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Tiên Hà Phong Bạo
Truyện Tiên Hà Phong Bạo của tác giả Khoái Xan Điếm là một truyện mới được giới thiệu trên trang đọc truyện online. Truyện được xây dựng trong không gian huyền ảo mông lung của thế giới tiên người ma thú, tu luyện phép thuật

Nội dung chính của truyện tiên hiệp hấp dẫn này xoay quanh nhân vật Từ Huyền

- một thiếu niên thuộc vào tầng chót của tu giới, tu vi chỉ là Luyện Thể phàm sĩ, chỉ biết lao động kiếm kế sinh nhai, nhận hết mọi khuất nhục.

Trong lòng hắn luôn có một mộng tưởng thoát khỏi vận mệnh đau khổ thế nhưng hắn xuất thân nghèo khó hơn nữa tư chất lại cực kỳ bình thường vì vậy nguyện vọng nho nhỏ đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Cho đến một lần ngoài ý muốn hắn dung hợp trí nhớ kiếp trước của một vị cường giả nghịch thiên mở ra đại môn "Thể tu", từ đó về sau hắn bắt đầu một con đường tu hành mới khác hẳn mọi người.

"Tiên ma cao cao tại thượng, sẽ có một ngày ta dùng một đôi thiết quyền đánh cho các ngươi từ trên đỉnh cao rớt xuống"

- Từ Huyền ngưng mắt nhìn về những thân ảnh đang phi độn nơi chân trời trong lòng thầm hạ quyết tâm.


Cùng đọc truyện và bước vào thế giới lạ lẫm này nhé !!!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tiên Hà Phong Bạo - Thiếu niên Từ Huyền (1) 27/03/2014
2 Chương 2 Tiên Hà Phong Bạo - Thiếu niên Từ Huyền (2) 27/03/2014
3 Chương 3 Tiên Hà Phong Bạo - Ký ức tinh hải (1) 27/03/2014
4 Chương 4 Tiên Hà Phong Bạo - Ký ức tinh hải (2) 27/03/2014
5 Chương 5 Tiên Hà Phong Bạo - Long Xà Cửu Biến 27/03/2014
6 Chương 6 Tiên Hà Phong Bạo - Hồi phục (1) 27/03/2014
7 Chương 7 Tiên Hà Phong Bạo - Hồi phục (2) 27/03/2014
8 Chương 8 Tiên Hà Phong Bạo - Khí thần chấn nhiếp 27/03/2014
9 Chương 9 Tiên Hà Phong Bạo - Linh xà chi vũ 27/03/2014
10 Chương 10 Tiên Hà Phong Bạo - Đột phá nhị trọng (1) 27/03/2014
11 Chương 11 Tiên Hà Phong Bạo - Đột phá nhị trọng (2) 27/03/2014
12 Chương 12 Tiên Hà Phong Bạo - Kinh cung huyền tiến 27/03/2014
13 Chương 13 Tiên Hà Phong Bạo - Tử sắc dị thảo (1) 27/03/2014
14 Chương 14 Tiên Hà Phong Bạo - Tử sắc dị thảo (2) 27/03/2014
15 Chương 15 Tiên Hà Phong Bạo - Tiểu thư Đại Dương gia 27/03/2014
16 Chương 16 Tiên Hà Phong Bạo - Linh mạch tiểu trấn 27/03/2014
17 Chương 17 Tiên Hà Phong Bạo - Tiên sĩ tu tiên (1) 27/03/2014
18 Chương 18 Tiên Hà Phong Bạo - Tiên sĩ tu tiên (2) 27/03/2014
19 Chương 19 Tiên Hà Phong Bạo - Tấm cốt thối thể 27/03/2014
20 Chương 20 Tiên Hà Phong Bạo - Tấm cốt thối thể (2) 27/03/2014
21 Chương 21 Tiên Hà Phong Bạo - Kinh hồn nhất dược 27/03/2014
22 Chương 22 Tiên Hà Phong Bạo - Nhất cước hoành tảo 27/03/2014
23 Chương 23 Tiên Hà Phong Bạo - Nhị phẩm linh tài (1) 27/03/2014
24 Chương 24 Tiên Hà Phong Bạo - Nhị phẩm linh tài (2) 27/03/2014
25 Chương 25 Tiên Hà Phong Bạo - Trả hết nợ nần 27/03/2014
26 Chương 26 Tiên Hà Phong Bạo - Nhân sinh 27/03/2014
27 Chương 27 Tiên Hà Phong Bạo - Báo danh học phủ 27/03/2014
28 Chương 28 Tiên Hà Phong Bạo - Sinh tử một đường (1) 27/03/2014
29 Chương 29 Tiên Hà Phong Bạo - Sinh tử một đường (2) 27/03/2014
30 Chương 30 Tiên Hà Phong Bạo - Hàn đàm quái ngư 27/03/2014
31 Chương 31 Tiên Hà Phong Bạo - Học phủ chiêu sinh (1) 27/03/2014
32 Chương 32 Tiên Hà Phong Bạo - Học phủ chiêu sinh (2) 27/03/2014
33 Chương 33 Tiên Hà Phong Bạo - Từ trên giáng xuống 27/03/2014
34 Chương 34 Tiên Hà Phong Bạo - Chiến tiền nhiệt thân (1) 27/03/2014
35 Chương 35 Tiên Hà Phong Bạo - Chiến tiền nhiệt thân (2) 27/03/2014
36 Chương 36 Tiên Hà Phong Bạo - Đặc sắc vô cùng 27/03/2014
37 Chương 37 Tiên Hà Phong Bạo - Khảo nhập học phủ (1) 27/03/2014
38 Chương 38 Tiên Hà Phong Bạo - Khảo nhập học phủ (2) 27/03/2014
39 Chương 39 Tiên Hà Phong Bạo - Lựa chọn của kiếp trước 27/03/2014
40 Chương 40 Tiên Hà Phong Bạo - Học phủ tiểu trấn (1) 27/03/2014
41 Chương 41 Tiên Hà Phong Bạo - Học phủ tiểu trấn (2) 27/03/2014
42 Chương 42 Tiên Hà Phong Bạo - Kỳ ngộ mới 27/03/2014
43 Chương 43 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàng Long Đông Phương 27/03/2014
44 Chương 44 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh vũ quần tụ (1) 27/03/2014
45 Chương 45 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh vũ quần tụ (2) 27/03/2014
46 Chương 46 Tiên Hà Phong Bạo - Vọng tiê thạch thai 27/03/2014
47 Chương 47 Tiên Hà Phong Bạo - Thoát phàm tam giai (1) 27/03/2014
48 Chương 48 Tiên Hà Phong Bạo - Thoát phàm tam giai (2) 27/03/2014
49 Chương 49 Tiên Hà Phong Bạo - Đệ tử ngoại môn (1) 27/03/2014
50 Chương 50 Tiên Hà Phong Bạo - Đệ tử ngoại môn (2) 27/03/2014
51 Chương 51 Tiên Hà Phong Bạo - Vạn phó chấp sự 27/03/2014
52 Chương 52 Tiên Hà Phong Bạo - Lôi đình song sát (1) 27/03/2014
53 Chương 53 Tiên Hà Phong Bạo - Lôi đình song sát (2) 27/03/2014
54 Chương 54 Tiên Hà Phong Bạo - Nang trung tu sáp 27/03/2014
55 Chương 55 Tiên Hà Phong Bạo - Phân phối nhiệm vụ (1) 27/03/2014
56 Chương 56 Tiên Hà Phong Bạo - Phân phối nhiệm vụ (2) 27/03/2014
57 Chương 57 Tiên Hà Phong Bạo - Đột phá ngũ trọng 27/03/2014
58 Chương 58 Tiên Hà Phong Bạo - Hồng nhan họa thủy (1) 27/03/2014
59 Chương 59 Tiên Hà Phong Bạo - Hồng nhan họa thủy (2) 27/03/2014
60 Chương 60 Tiên Hà Phong Bạo - Truyền thuyết Tiên Hà (1) 27/03/2014
61 Chương 61 Tiên Hà Phong Bạo - Truyền thuyết Tiên Hà (2) 27/03/2014
62 Chương 62 Tiên Hà Phong Bạo - Tiên sĩ giằng co (1) 27/03/2014
63 Chương 63 Tiên Hà Phong Bạo - Tiên sĩ giằng co (2) 27/03/2014
64 Chương 64 Tiên Hà Phong Bạo - Lại đột phá (1) 27/03/2014
65 Chương 65 Tiên Hà Phong Bạo - Lại đột phá (2) 27/03/2014
66 Chương 66 Tiên Hà Phong Bạo - Tam biến cuối cùng 27/03/2014
67 Chương 67 Tiên Hà Phong Bạo - Nhạc Phong sư đệ (1) 27/03/2014
68 Chương 68 Tiên Hà Phong Bạo - Nhạc Phong sư đệ (2) 27/03/2014
69 Chương 69 Tiên Hà Phong Bạo - Ban thưởng mê người (1) 27/03/2014
70 Chương 70 Tiên Hà Phong Bạo - Ban thưởng mê người (2) 27/03/2014
71 Chương 71 Tiên Hà Phong Bạo - Tao ngộ Huyết Linh Đạo (1) 27/03/2014
72 Chương 72 Tiên Hà Phong Bạo - Tao ngộ Huyết Linh Đạo (2) 27/03/2014
73 Chương 73 Tiên Hà Phong Bạo - Lật thuyền trong mương 27/03/2014
74 Chương 74 Tiên Hà Phong Bạo - Tuyệt cảnh chém giết (1) 27/03/2014
75 Chương 75 Tiên Hà Phong Bạo - Tuyệt cảnh chém giết (2) 27/03/2014
76 Chương 76 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh Vẫn Kiếm Tông (1) 27/03/2014
77 Chương 77 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh vũ quần tụ (2) 27/03/2014
78 Chương 78 Tiên Hà Phong Bạo - Võ đạo cấm thuật (1) 27/03/2014
79 Chương 79 Tiên Hà Phong Bạo - Võ đạo cấm thuật (2) 27/03/2014
80 Chương 80 Tiên Hà Phong Bạo - Luyện Thể thất trọng 27/03/2014
81 Chương 81 Tiên Hà Phong Bạo - Một chưởng băng sát. (1) 27/03/2014
82 Chương 82 Tiên Hà Phong Bạo - Một chưởng băng sát. (2) 27/03/2014
83 Chương 83 Tiên Hà Phong Bạo - Hai tông sâu xa. 27/03/2014
84 Chương 84 Tiên Hà Phong Bạo - Lựa chọn của kiếp này. (1) 27/03/2014
85 Chương 85 Tiên Hà Phong Bạo - Lựa chọn của kiếp này. (2) 27/03/2014
86 Chương 86 Tiên Hà Phong Bạo - Bắc Nhai Tiểu Các. (1) 27/03/2014
87 Chương 87 Tiên Hà Phong Bạo - Bắc Nhai Tiểu Các. (2) 27/03/2014
88 Chương 88 Tiên Hà Phong Bạo - Kỳ ngộ không thể cầu 27/03/2014
89 Chương 89 Tiên Hà Phong Bạo - Ngươi lừa ta gạt. (1) 27/03/2014
90 Chương 90 Tiên Hà Phong Bạo - Ngươi lừa ta gạt. (2) 27/03/2014
91 Chương 91 Tiên Hà Phong Bạo - Nhất khiếu chấn tiên môn. 27/03/2014
92 Chương 92 Tiên Hà Phong Bạo - Vực sâu huyền mê. (1) 27/03/2014
93 Chương 93 Tiên Hà Phong Bạo - Vực sâu huyền mê. (2) 27/03/2014
94 Chương 94 Tiên Hà Phong Bạo - Hiềm nghi trai bao. 27/03/2014
95 Chương 95 Tiên Hà Phong Bạo - Áo gấm về nhà. 27/03/2014
96 Chương 96 Tiên Hà Phong Bạo - Đại môn võ tu. (1) 27/03/2014
97 Chương 97 Tiên Hà Phong Bạo - Đại môn võ tu. (2) 27/03/2014
98 Chương 98 Tiên Hà Phong Bạo - Mười năm giao dịch. 27/03/2014
99 Chương 99 Tiên Hà Phong Bạo - Tam Linh Lộc Huyết. (1) 27/03/2014
100 Chương 100 Tiên Hà Phong Bạo - Tam Linh Lộc Huyết. (2) 27/03/2014
101 Chương 101 Tiên Hà Phong Bạo - Biến cuối cùng. 27/03/2014
102 Chương 102 Tiên Hà Phong Bạo - Không gian Bí Cảnh. 27/03/2014
103 Chương 103 Tiên Hà Phong Bạo - Danh ngạch ngoài ý. (1) 27/03/2014
104 Chương 104 Tiên Hà Phong Bạo - Danh ngạch ngoài ý. (2) 27/03/2014
105 Chương 105 Tiên Hà Phong Bạo - Luyện Thần tiên sư. (1) 27/03/2014
106 Chương 106 Tiên Hà Phong Bạo - Luyện Thần tiên sư. (2) 27/03/2014
107 Chương 107 Tiên Hà Phong Bạo - Trước giờ ám đào. 27/03/2014
108 Chương 108 Tiên Hà Phong Bạo - Cửa vào Bí Cảnh. (1) 27/03/2014
109 Chương 109 Tiên Hà Phong Bạo - Cửa vào Bí Cảnh. (2) 27/03/2014
110 Chương 110 Tiên Hà Phong Bạo - Mở ra Bí Cảnh. 27/03/2014
111 Chương 111 Tiên Hà Phong Bạo - Sơ lộ thân thủ. (1) 27/03/2014
112 Chương 112 Tiên Hà Phong Bạo - Sơ lộ thân thủ. (2) 27/03/2014
113 Chương 113 Tiên Hà Phong Bạo - Yêu hóa biên bức. 27/03/2014
114 Chương 114 Tiên Hà Phong Bạo - Động quật thần bí. (1) 27/03/2014
115 Chương 115 Tiên Hà Phong Bạo - Động quật thần bí. (2) 27/03/2014
116 Chương 116 Tiên Hà Phong Bạo - Tử Tinh nham quáng. 27/03/2014
117 Chương 117 Tiên Hà Phong Bạo - Sào huyệt con dơi. (1) 27/03/2014
118 Chương 118 Tiên Hà Phong Bạo - Sào huyệt con dơi. (2) 27/03/2014
119 Chương 119 Tiên Hà Phong Bạo - Đại chiến Biên Bức Vương. (1) 27/03/2014
120 Chương 120 Tiên Hà Phong Bạo - Đại chiến Biên Bức Vương. (2) 27/03/2014
121 Chương 121 Tiên Hà Phong Bạo - Đại chiến Biên Bức Vương. (3) 27/03/2014
122 Chương 122 Tiên Hà Phong Bạo - Phân phối chiến lợi phẩm. 27/03/2014
123 Chương 123 Tiên Hà Phong Bạo - Bí Cảnh tu luyện. (1) 27/03/2014
124 Chương 124 Tiên Hà Phong Bạo - Bí Cảnh tu luyện. (2) 27/03/2014
125 Chương 125 Tiên Hà Phong Bạo - Đột phá cửu trọng. 27/03/2014
126 Chương 126 Tiên Hà Phong Bạo - Tu hành đại môn. (1) 27/03/2014
127 Chương 127 Tiên Hà Phong Bạo - Tu hành đại môn. (2) 27/03/2014
128 Chương 128 Tiên Hà Phong Bạo - Tu hành đại môn. (3) 27/03/2014
129 Chương 129 Tiên Hà Phong Bạo - Sơn lâm xà huyệt. (1) 27/03/2014
130 Chương 130 Tiên Hà Phong Bạo - Sơn lâm xà huyệt. (2) 27/03/2014
131 Chương 131 Tiên Hà Phong Bạo - Sơn lâm xà huyệt. (3) 27/03/2014
132 Chương 132 Tiên Hà Phong Bạo - Long xà cộng vũ. 27/03/2014
133 Chương 133 Tiên Hà Phong Bạo - Xích Xà Quả. (1) 27/03/2014
134 Chương 134 Tiên Hà Phong Bạo - Xích Xà Quả. (2) 27/03/2014
135 Chương 135 Tiên Hà Phong Bạo - Bí Cảnh kinh biến. 27/03/2014
136 Chương 136 Tiên Hà Phong Bạo - Mật điện giữa hồ. (1) 27/03/2014
137 Chương 137 Tiên Hà Phong Bạo - Mật điện giữa hồ. (2) 27/03/2014
138 Chương 138 Tiên Hà Phong Bạo - Tất cả đều là bảo vật. 27/03/2014
139 Chương 139 Tiên Hà Phong Bạo - Bí cảnh tuyền nhãn. (1) 27/03/2014
140 Chương 140 Tiên Hà Phong Bạo - Bí cảnh tuyền nhãn. (2) 27/03/2014
141 Chương 141 Tiên Hà Phong Bạo - Bí cảnh tuyền nhãn. (3) 27/03/2014
142 Chương 142 Tiên Hà Phong Bạo - Viện trợ ngoài ý muốn. (1) 27/03/2014
143 Chương 143 Tiên Hà Phong Bạo - Viện trợ ngoài ý muốn. (2) 27/03/2014
144 Chương 144 Tiên Hà Phong Bạo - Nửa bước thập trọng. (1) 27/03/2014
145 Chương 145 Tiên Hà Phong Bạo - Nửa bước thập trọng. (2) 27/03/2014
146 Chương 146 Tiên Hà Phong Bạo - Tàn hồn hiển uy. 27/03/2014
147 Chương 147 Tiên Hà Phong Bạo - Đại hoạch toàn thắng. 27/03/2014
148 Chương 148 Tiên Hà Phong Bạo - Linh khí phong bạo. (1) 27/03/2014
149 Chương 149 Tiên Hà Phong Bạo - Linh khí phong bạo. (2) 27/03/2014
150 Chương 150 Tiên Hà Phong Bạo - Tự nghĩ ra thập biến. (1) 27/03/2014
151 Chương 151 Tiên Hà Phong Bạo - Tự nghĩ ra thập biến. (2) 27/03/2014
152 Chương 152 Tiên Hà Phong Bạo - Túi trữ vật cường đại. (1) 27/03/2014
153 Chương 153 Tiên Hà Phong Bạo - Túi trữ vật cường đại. (2) 27/03/2014
154 Chương 154 Tiên Hà Phong Bạo - Thắng lợi trở về. 27/03/2014
155 Chương 155 Tiên Hà Phong Bạo - Phản đồ tông môn. (1) 27/03/2014
156 Chương 156 Tiên Hà Phong Bạo - Phản đồ tông môn. (2) 27/03/2014
157 Chương 157 Tiên Hà Phong Bạo - Thập trọn nộ tức. 27/03/2014
158 Chương 158 Tiên Hà Phong Bạo - Pháp khí đối chiến. (1) 27/03/2014
159 Chương 159 Tiên Hà Phong Bạo - Pháp khí đối chiến. (2) 27/03/2014
160 Chương 160 Tiên Hà Phong Bạo - Pháp khí đối chiến. (2) 27/03/2014
161 Chương 161 Tiên Hà Phong Bạo - Pháp môn thể tu. 27/03/2014
162 Chương 162 Tiên Hà Phong Bạo - Chân hỏa lô. (1) 27/03/2014
163 Chương 163 Tiên Hà Phong Bạo - Chân hỏa lô. (2) 27/03/2014
164 Chương 164 Tiên Hà Phong Bạo - Chân hỏa tôi thể. 27/03/2014
165 Chương 165 Tiên Hà Phong Bạo - Đồng đúc chi thể. (1) 27/03/2014
166 Chương 166 Tiên Hà Phong Bạo - Đồng đúc chi thể. (2) 27/03/2014
167 Chương 167 Tiên Hà Phong Bạo - Lãnh tinh kiếm quyết. (1) 27/03/2014
168 Chương 168 Tiên Hà Phong Bạo - Lãnh tinh kiếm quyết. (2) 27/03/2014
169 Chương 169 Tiên Hà Phong Bạo - Hung hãn áp chế nhuệ khí. (1) 27/03/2014
170 Chương 170 Tiên Hà Phong Bạo - Hung hãn áp chế nhuệ khí. (2) 27/03/2014
171 Chương 171 Tiên Hà Phong Bạo - Linh phù hiển uy. 27/03/2014
172 Chương 172 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàng Long linh thành. (1) 27/03/2014
173 Chương 173 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàng Long linh thành. (2) 27/03/2014
174 Chương 174 Tiên Hà Phong Bạo - Rực rỡ muôn màu. (1) 27/03/2014
175 Chương 175 Tiên Hà Phong Bạo - Rực rỡ muôn màu. (2) 27/03/2014
176 Chương 176 Tiên Hà Phong Bạo - Trương Thiên linh lâu. (1) 27/03/2014
177 Chương 177 Tiên Hà Phong Bạo - Trương Thiên linh lâu. (2) 27/03/2014
178 Chương 178 Tiên Hà Phong Bạo - Đệ nhất mỹ nữ Hoàng Long. 27/03/2014
179 Chương 179 Tiên Hà Phong Bạo - Đông Phong Bá. (1) 27/03/2014
180 Chương 180 Tiên Hà Phong Bạo - Đông Phong Bá. (2) 27/03/2014
181 Chương 181 Tiên Hà Phong Bạo - Tất thắng chi tâm. (1) 27/03/2014
182 Chương 182 Tiên Hà Phong Bạo - Tất thắng chi tâm. (2) 27/03/2014
183 Chương 183 Tiên Hà Phong Bạo - Tất thắng chi tâm. (3) 27/03/2014
184 Chương 184 Tiên Hà Phong Bạo - Phá vây xuất thành. (1) 27/03/2014
185 Chương 185 Tiên Hà Phong Bạo - Phá vây xuất thành. (2) 27/03/2014
186 Chương 186 Tiên Hà Phong Bạo - Nhất cử diệt địch. (1) 27/03/2014
187 Chương 187 Tiên Hà Phong Bạo - Nhất cử diệt địch. (2) 27/03/2014
188 Chương 188 Tiên Hà Phong Bạo - Tai ương diệt môn. 27/03/2014
189 Chương 189 Tiên Hà Phong Bạo - Cường giả ngưng đan. (1) 27/03/2014
190 Chương 190 Tiên Hà Phong Bạo - Cường giả ngưng đan. (2) 27/03/2014
191 Chương 191 Tiên Hà Phong Bạo - Ngọc thạch câu phần. (1) 27/03/2014
192 Chương 192 Tiên Hà Phong Bạo - Ngọc thạch câu phần. (2) 27/03/2014
193 Chương 193 Tiên Hà Phong Bạo - Tuyệt mạng nghịch tập. 27/03/2014
194 Chương 194 Tiên Hà Phong Bạo - Sống sót sau tai nạn. (1) 27/03/2014
195 Chương 195 Tiên Hà Phong Bạo - Sống sót sau tai nạn. (2) 27/03/2014
196 Chương 196 Tiên Hà Phong Bạo - Quỳnh Ngọc Phi Các. (1) 27/03/2014
197 Chương 197 Tiên Hà Phong Bạo - Quỳnh Ngọc Phi Các. (2) 27/03/2014
198 Chương 198 Tiên Hà Phong Bạo - Huyết mạch Đông Phương. 27/03/2014
199 Chương 199 Tiên Hà Phong Bạo - Thanh sơn lục cứ. (1) 27/03/2014
200 Chương 200 Tiên Hà Phong Bạo - Thanh sơn lục cứ. (2) 27/03/2014
201 Chương 201 Tiên Hà Phong Bạo - Đồng đúc tiểu thành. (1) 27/03/2014
202 Chương 202 Tiên Hà Phong Bạo - Đồng đúc tiểu thành. (2) 27/03/2014
203 Chương 203 Tiên Hà Phong Bạo - Thể tu chi chiến. (1) 27/03/2014
204 Chương 204 Tiên Hà Phong Bạo - Thể tu chi chiến. (2) 27/03/2014
205 Chương 205 Tiên Hà Phong Bạo - Thể tu chi chiến. (3) 27/03/2014
206 Chương 206 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh hải chi mê. 27/03/2014
207 Chương 207 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh hải chi mê. 27/03/2014
208 Chương 208 Tiên Hà Phong Bạo - Đào bảo trong chợ 27/03/2014
209 Chương 209 Tiên Hà Phong Bạo - Tiên Hòa lão điếm 27/03/2014
210 Chương 210 Tiên Hà Phong Bạo - Tiên Hòa lão điếm 27/03/2014
211 Chương 211 Tiên Hà Phong Bạo - Nguyệt quang bí châu. 27/03/2014
212 Chương 212 Tiên Hà Phong Bạo - Đại trưởng lão trong tộc 27/03/2014
213 Chương 213 Tiên Hà Phong Bạo - Đại trưởng lão trong tộc. 27/03/2014
214 Chương 214 Tiên Hà Phong Bạo - Thịnh yến Trương gia 27/03/2014
215 Chương 215 Tiên Hà Phong Bạo - Thịnh yến Trương gia 27/03/2014
216 Chương 216 Tiên Hà Phong Bạo - Tiên Diễn Sư. 27/03/2014
217 Chương 217 Tiên Hà Phong Bạo - Gia chủ Trương thị. 27/03/2014
218 Chương 218 Tiên Hà Phong Bạo - Gia chủ Trương thị. 27/03/2014
219 Chương 219 Tiên Hà Phong Bạo - Sở Đông quyết định. 27/03/2014
220 Chương 220 Tiên Hà Phong Bạo - Sở Đông quyết định. 27/03/2014
221 Chương 221 Tiên Hà Phong Bạo - Thông Thần cổ tích. 27/03/2014
222 Chương 222 Tiên Hà Phong Bạo - Thông Thần cổ tích. 27/03/2014
223 Chương 223 Tiên Hà Phong Bạo - Quỷ ảnh ám tập 27/03/2014
224 Chương 224 Tiên Hà Phong Bạo - Vân Thủy Phi Bộc 27/03/2014
225 Chương 225 Tiên Hà Phong Bạo - Vân Thủy Phi Bộc 27/03/2014
226 Chương 226 Tiên Hà Phong Bạo - Bắt đầu tranh phong 27/03/2014
227 Chương 227 Tiên Hà Phong Bạo - Bắt đầu tranh phong 27/03/2014
228 Chương 228 Tiên Hà Phong Bạo - Cường giả ma tu 27/03/2014
229 Chương 229 Tiên Hà Phong Bạo - Cường giả ma tu 27/03/2014
230 Chương 230 Tiên Hà Phong Bạo - Tập kích Tiên Sư. 27/03/2014
231 Chương 231 Tiên Hà Phong Bạo - Tồi khô nhất phách. 27/03/2014
232 Chương 232 Tiên Hà Phong Bạo - Tồi khô nhất phách. 27/03/2014
233 Chương 233 Tiên Hà Phong Bạo - Lại nghịch sát lần nữa 27/03/2014
234 Chương 234 Tiên Hà Phong Bạo - Lại nghịch sát lần nữa 2 27/03/2014
235 Chương 235 Tiên Hà Phong Bạo - Một kích kinh hồn 1 27/03/2014
236 Chương 236 Tiên Hà Phong Bạo - Một kích kinh hồn 2 27/03/2014
237 Chương 237 Tiên Hà Phong Bạo - Tìm hiểu đột phá. 27/03/2014
238 Chương 238 Tiên Hà Phong Bạo - Quỷ ảnh tái hiện 27/03/2014
240 Chương 240 Tiên Hà Phong Bạo - Thể tu truyền giáo 27/03/2014
243 Chương 243 Tiên Hà Phong Bạo - Địa Linh Hỏa Huyệt. 27/03/2014
244 Chương 244 Tiên Hà Phong Bạo - Đồng chú đại thành. 27/03/2014
245 Chương 245 Tiên Hà Phong Bạo - Nhất phu đương quan 1 27/03/2014
246 Chương 246 Tiên Hà Phong Bạo - Nhất phu đương quan 2 27/03/2014
247 Chương 247 Tiên Hà Phong Bạo - Một lưới bắt hết 1 27/03/2014
248 Chương 248 Tiên Hà Phong Bạo - Một lưới bắt hết. 27/03/2014
249 Chương 249 Tiên Hà Phong Bạo - Truyền thuyết Thần Hoang. 27/03/2014
250 Chương 250 Tiên Hà Phong Bạo - Truyền thuyết Thần Hoang 27/03/2014
251 Chương 251 Tiên Hà Phong Bạo - Đột phá Luyện Thần. 27/03/2014
252 Chương 252 Tiên Hà Phong Bạo - Rốt cục xuất quan. 27/03/2014
253 Chương 253 Tiên Hà Phong Bạo - Rốt cục xuất quan. 27/03/2014
254 Chương 254 Tiên Hà Phong Bạo - Một quyền kinh nhân. 27/03/2014
255 Chương 255 Tiên Hà Phong Bạo - Một quyền kinh nhân. 27/03/2014
256 Chương 256 Tiên Hà Phong Bạo - Tiếp viện thủ chiến. 27/03/2014
257 Chương 257 Tiên Hà Phong Bạo - Lôi Đình liên sát. (1) 27/03/2014
258 Chương 258 Tiên Hà Phong Bạo - Lôi Đình liên sát. (2) 27/03/2014
259 Chương 259 Tiên Hà Phong Bạo - Chiến tích kinh người. 27/03/2014
260 Chương 260 Tiên Hà Phong Bạo - Chiến tích kinh người. 27/03/2014
261 Chương 261 Tiên Hà Phong Bạo - Thất Linh Đồng Tước. (1) 27/03/2014
262 Chương 262 Tiên Hà Phong Bạo - Thất Linh Đồng Tước. (2) 27/03/2014
263 Chương 263 Tiên Hà Phong Bạo - Lần thứ hai tham chiến. 27/03/2014
264 Chương 264 Tiên Hà Phong Bạo - Lần thứ hai tham chiến. 27/03/2014
265 Chương 265 Tiên Hà Phong Bạo - Viêm hỏa kinh khủng 27/03/2014
266 Chương 266 Tiên Hà Phong Bạo - Thế cục xoay chuyển. 27/03/2014
267 Chương 267 Tiên Hà Phong Bạo - Thế cục xoay chuyển. 27/03/2014
268 Chương 268 Tiên Hà Phong Bạo - Nhiệm vụ mới. 27/03/2014
269 Chương 269 Tiên Hà Phong Bạo - Nhiệm vụ mới. 27/03/2014
270 Chương 270 Tiên Hà Phong Bạo - Liên diệt ba người. 27/03/2014
271 Chương 271 Tiên Hà Phong Bạo - Liên diệt ba người. 27/03/2014
272 Chương 272 Tiên Hà Phong Bạo - Từng bước mưu tính 27/03/2014
273 Chương 273 Tiên Hà Phong Bạo - Đổng Băng Vân 27/03/2014
274 Chương 274 Tiên Hà Phong Bạo - Đổng Băng Vân 27/03/2014
275 Chương 275 Tiên Hà Phong Bạo - Nhân mệnh thiên cơ. 27/03/2014
276 Chương 276 Tiên Hà Phong Bạo - Nhân mệnh thiên cơ. 27/03/2014
277 Chương 277 Tiên Hà Phong Bạo - Viêm hỏa luyện khí. 27/03/2014
278 Chương 278 Tiên Hà Phong Bạo - Hai mặt giáp công 27/03/2014
279 Chương 279 Tiên Hà Phong Bạo - Hai mặt giáp công 27/03/2014
280 Chương 280 Tiên Hà Phong Bạo - Đại cục đã định 27/03/2014
281 Chương 281 Tiên Hà Phong Bạo - Đại cục đã định 27/03/2014
282 Chương 282 Tiên Hà Phong Bạo - Ngân Cương Chi Thể 27/03/2014
283 Chương 283 Tiên Hà Phong Bạo - Giết trở về Tinh Vũ Sơn 27/03/2014
284 Chương 284 Tiên Hà Phong Bạo - Giết trở về Tinh Vũ Sơn 27/03/2014
285 Chương 285 Tiên Hà Phong Bạo - Luyện Thần thất trọng 27/03/2014
286 Chương 286 Tiên Hà Phong Bạo - Luyện Thần thất trọng 27/03/2014
287 Chương 287 Tiên Hà Phong Bạo - Ba người đồng lòng 27/03/2014
288 Chương 288 Tiên Hà Phong Bạo - Ba người đồng lòng 27/03/2014
289 Chương 289 Tiên Hà Phong Bạo - Thần thông huyết mạch 27/03/2014
290 Chương 290 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàng Long rung động 27/03/2014
291 Chương 291 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàng Long rung động 27/03/2014
292 Chương 292 Tiên Hà Phong Bạo - Phương Thiên Trọng Thành 27/03/2014
293 Chương 293 Tiên Hà Phong Bạo - Phương Thiên Trọng Thành 27/03/2014
294 Chương 294 Tiên Hà Phong Bạo - Tử Thiên Lệnh (1) 27/03/2014
295 Chương 295 Tiên Hà Phong Bạo - Tử Thiên Lệnh. (2) 27/03/2014
296 Chương 296 Tiên Hà Phong Bạo - Ngưng Đan ngã xuống 27/03/2014
297 Chương 297 Tiên Hà Phong Bạo - Đan Đạo Tam Cảnh 27/03/2014
298 Chương 298 Tiên Hà Phong Bạo - Đan Đạo Tam Cảnh 27/03/2014
299 Chương 299 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàng Long mạt khúc 27/03/2014
300 Chương 300 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàng Long mạt khúc 27/03/2014
301 Chương 301 Tiên Hà Phong Bạo - Bát Hoang Sa Mạc 27/03/2014
302 Chương 302 Tiên Hà Phong Bạo - Di lạc cửu thành 27/03/2014
303 Chương 303 Tiên Hà Phong Bạo - Di lạc cửu thành 27/03/2014
304 Chương 304 Tiên Hà Phong Bạo - Ma Lang Tam Sát 27/03/2014
305 Chương 305 Tiên Hà Phong Bạo - Ma Lang Tam Sát 27/03/2014
306 Chương 306 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Cơ cổ thành. 27/03/2014
307 Chương 307 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Cơ cổ thành. 27/03/2014
308 Chương 308 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Cơ lâu thần bí 27/03/2014
309 Chương 309 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Cơ lâu thần bí 27/03/2014
310 Chương 310 Tiên Hà Phong Bạo - Di lạc côi bảo 27/03/2014
311 Chương 311 Tiên Hà Phong Bạo - Có chút thu hoạch 27/03/2014
312 Chương 312 Tiên Hà Phong Bạo - Có chút thu hoạch 27/03/2014
313 Chương 313 Tiên Hà Phong Bạo - Lam Nghê Tiên Thủy Y 27/03/2014
314 Chương 314 Tiên Hà Phong Bạo - Lam Nghê Tiên Thủy Y 27/03/2014
315 Chương 315 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Hỏa linh dịch. 27/03/2014
316 Chương 316 Tiên Hà Phong Bạo - Yêu ngư hóa hình. 27/03/2014
317 Chương 317 Tiên Hà Phong Bạo - Yêu ngư hóa hình. 27/03/2014
318 Chương 318 Tiên Hà Phong Bạo - Quần khởi công chi. 27/03/2014
319 Chương 319 Tiên Hà Phong Bạo - Quần khởi công chi. 27/03/2014
320 Chương 320 Tiên Hà Phong Bạo - Đại triển thần uy 27/03/2014
321 Chương 321 Tiên Hà Phong Bạo - Đại triển thần uy 27/03/2014
322 Chương 322 Tiên Hà Phong Bạo - Bảo quang trùng thiên 27/03/2014
323 Chương 323 Tiên Hà Phong Bạo - Bảo quang trùng thiên 27/03/2014
324 Chương 324 Tiên Hà Phong Bạo - Di lạc côi bảo. 27/03/2014
325 Chương 325 Tiên Hà Phong Bạo - Cát bụi chôn vùi. 27/03/2014
326 Chương 326 Tiên Hà Phong Bạo - Cát bụi chôn vùi. 27/03/2014
327 Chương 327 Tiên Hà Phong Bạo - Ngân Cương tiểu thành 27/03/2014
328 Chương 328 Tiên Hà Phong Bạo - Ngân Cương tiểu thành 27/03/2014
329 Chương 329 Tiên Hà Phong Bạo - Thiết sách diệu dụng 27/03/2014
330 Chương 330 Tiên Hà Phong Bạo - Thông mạch đại môn 27/03/2014
331 Chương 331 Tiên Hà Phong Bạo - Thông mạch đại môn 27/03/2014
332 Chương 332 Tiên Hà Phong Bạo - Ngũ tạng ngũ hành 27/03/2014
333 Chương 333 Tiên Hà Phong Bạo - Ngũ tạng ngũ hành 27/03/2014
334 Chương 334 Tiên Hà Phong Bạo - Nguy cấp bế quan 27/03/2014
335 Chương 335 Tiên Hà Phong Bạo - Nguy cấp bế quan 27/03/2014
336 Chương 336 Tiên Hà Phong Bạo - Viêm Long chi tâm. 27/03/2014
337 Chương 337 Tiên Hà Phong Bạo - Chém giết Trùng Vương 27/03/2014
338 Chương 338 Tiên Hà Phong Bạo - Chém giết Trùng Vương 27/03/2014
339 Chương 339 Tiên Hà Phong Bạo - Cát thiên hà 27/03/2014
340 Chương 340 Tiên Hà Phong Bạo - Hỗn loạn cương phong 27/03/2014
341 Chương 341 Tiên Hà Phong Bạo - Bước vào thần hoang 27/03/2014
342 Chương 342 Tiên Hà Phong Bạo - Bước vào thần hoang 27/03/2014
343 Chương 343 Tiên Hà Phong Bạo - Đại cổ vực u ám. (1) 27/03/2014
344 Chương 344 Tiên Hà Phong Bạo - Đại cổ vực u ám. (2) 27/03/2014
345 Chương 345 Tiên Hà Phong Bạo - Tước điểu sào. 27/03/2014
346 Chương 346 Tiên Hà Phong Bạo - Đột phá tại chỗ. (1) 27/03/2014
347 Chương 347 Tiên Hà Phong Bạo - Đột phá tại chỗ. (2) 27/03/2014
348 Chương 348 Tiên Hà Phong Bạo - Kiều diễm phong tình. (1) 27/03/2014
349 Chương 349 Tiên Hà Phong Bạo - Kiều diễm phong tình. (2) 27/03/2014
350 Chương 350 Tiên Hà Phong Bạo - Yêu ngư thức tỉnh. (1) 27/03/2014
351 Chương 351 Tiên Hà Phong Bạo - Yêu ngư thức tỉnh. (2) 27/03/2014
352 Chương 352 Tiên Hà Phong Bạo - Thiết Dực Long xuất thế. 27/03/2014
353 Chương 353 Tiên Hà Phong Bạo - Áp chế Ngưng Đan. (1) 27/03/2014
354 Chương 354 Tiên Hà Phong Bạo - Áp chế Ngưng Đan. (2) 27/03/2014
355 Chương 355 Tiên Hà Phong Bạo - Chết truy không thả. (1) 27/03/2014
356 Chương 356 Tiên Hà Phong Bạo - Chết truy không thả. (2) 27/03/2014
357 Chương 357 Tiên Hà Phong Bạo - Tiềm tu củng cố 27/03/2014
358 Chương 358 Tiên Hà Phong Bạo - Cường đạo dị tộc. (1) 27/03/2014
359 Chương 359 Tiên Hà Phong Bạo - Cường đạo dị tộc. (2) 27/03/2014
360 Chương 360 Tiên Hà Phong Bạo - Kim Lang điện. 27/03/2014
361 Chương 361 Tiên Hà Phong Bạo - Đào Lâm tam kiệt. (1) 27/03/2014
362 Chương 362 Tiên Hà Phong Bạo - Đào Lâm tam kiệt. (2) 27/03/2014
363 Chương 363 Tiên Hà Phong Bạo - Thủy yêu biến dị. (1) 27/03/2014
364 Chương 364 Tiên Hà Phong Bạo - Thủy yêu biến dị. (1) 27/03/2014
365 Chương 365 Tiên Hà Phong Bạo - Pháp bảo hạng nặng. (1) 27/03/2014
366 Chương 366 Tiên Hà Phong Bạo - Pháp bảo hạng nặng. (2) 27/03/2014
367 Chương 367 Tiên Hà Phong Bạo - Họa kích xuất thế. 27/03/2014
368 Chương 368 Tiên Hà Phong Bạo - Mài đao phát uy. (1) 27/03/2014
369 Chương 369 Tiên Hà Phong Bạo - Mài đao phát uy. (2) 27/03/2014
370 Chương 370 Tiên Hà Phong Bạo - Bất Hủ Kim Đan. (1) 27/03/2014
371 Chương 371 Tiên Hà Phong Bạo - Bất Hủ Kim Đan. (2) 27/03/2014
372 Chương 372 Tiên Hà Phong Bạo - Giang vực dị biến. 27/03/2014
373 Chương 373 Tiên Hà Phong Bạo - Một kích chi uy. (1) 27/03/2014
374 Chương 374 Tiên Hà Phong Bạo - Một kích chi uy. (2) 27/03/2014
375 Chương 375 Tiên Hà Phong Bạo - ị thạch trong thủy động 27/03/2014
376 Chương 376 Tiên Hà Phong Bạo - Phong phạm cao thủ. (1) 27/03/2014
377 Chương 377 Tiên Hà Phong Bạo - Phong phạm cao thủ. (2) 27/03/2014
378 Chương 378 Tiên Hà Phong Bạo - Nghênh chiến Ngưng Đan. (1) 27/03/2014
379 Chương 379 Tiên Hà Phong Bạo - Nghênh chiến Ngưng Đan. (2) 27/03/2014
380 Chương 380 Tiên Hà Phong Bạo - Đuổi giết. 27/03/2014
381 Chương 381 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Xà trại. (1) 27/03/2014
382 Chương 382 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Xà trại. (2) 27/03/2014
383 Chương 383 Tiên Hà Phong Bạo - Hạ đại sư. (1) 27/03/2014
384 Chương 384 Tiên Hà Phong Bạo - Hạ đại sư. (2) 27/03/2014
385 Chương 385 Tiên Hà Phong Bạo - Kỳ tài có một không hai. 27/03/2014
386 Chương 386 Tiên Hà Phong Bạo - Nổi tiếng mười chín. (1) 27/03/2014
387 Chương 387 Tiên Hà Phong Bạo - Nổi tiếng mười chín. (2) 27/03/2014
388 Chương 388 Tiên Hà Phong Bạo - Thạch phá kinh thiên. 27/03/2014
389 Chương 389 Tiên Hà Phong Bạo - Xả thân hiến tế. (1) 27/03/2014
390 Chương 390 Tiên Hà Phong Bạo - Xả thân hiến tế. (2) 27/03/2014
391 Chương 391 Tiên Hà Phong Bạo - Chém diệt sáu tên. (1) 27/03/2014
392 Chương 392 Tiên Hà Phong Bạo - Chém diệt sáu tên. (2) 27/03/2014
393 Chương 393 Tiên Hà Phong Bạo - Thanh Minh ma diễm 27/03/2014
394 Chương 394 Tiên Hà Phong Bạo - Phượng Tước đản biến dị. (1) 27/03/2014
395 Chương 395 Tiên Hà Phong Bạo - Phượng Tước đản biến dị. (2) 27/03/2014
396 Chương 396 Tiên Hà Phong Bạo - Diệt tâm thiếu niên. (1) 27/03/2014
397 Chương 397 Tiên Hà Phong Bạo - Diệt tâm thiếu niên. (2) 27/03/2014
398 Chương 398 Tiên Hà Phong Bạo - Tội mưu hại 27/03/2014
399 Chương 399 Tiên Hà Phong Bạo - Từ đại sư. (1) 27/03/2014
400 Chương 400 Tiên Hà Phong Bạo - Từ đại sư. (2) 27/03/2014
401 Chương 401 Tiên Hà Phong Bạo - Bình cảnh đan đạo. (1) 27/03/2014
402 Chương 402 Tiên Hà Phong Bạo - Bình cảnh đan đạo. (2) 27/03/2014
403 Chương 403 Tiên Hà Phong Bạo - Luyện chế Bảo khí. 27/03/2014
404 Chương 404 Tiên Hà Phong Bạo - Tỳ chủ Thổ. (1) 27/03/2014
405 Chương 405 Tiên Hà Phong Bạo - Tỳ chủ Thổ. (2) 27/03/2014
406 Chương 406 Tiên Hà Phong Bạo - Hắc Bạch song quỷ. (1) 27/03/2014
407 Chương 407 Tiên Hà Phong Bạo - Hắc Bạch song quỷ. (2) 27/03/2014
408 Chương 408 Tiên Hà Phong Bạo - Hỏa sinh Thổ 27/03/2014
409 Chương 409 Tiên Hà Phong Bạo - Giết lùi cường địch. (1) 27/03/2014
410 Chương 410 Tiên Hà Phong Bạo - Giết lùi cường địch. (2) 27/03/2014
411 Chương 411 Tiên Hà Phong Bạo - Điên cuồng tăng lên. (1) 27/03/2014
412 Chương 412 Tiên Hà Phong Bạo - Điên cuồng tăng lên. (2) 27/03/2014
413 Chương 413 Tiên Hà Phong Bạo - Công kích quá yếu 27/03/2014
414 Chương 414 Tiên Hà Phong Bạo - Liên tục chém Ngưng Đan. (1) 27/03/2014
415 Chương 415 Tiên Hà Phong Bạo - Liên tục chém Ngưng Đan. (2) 27/03/2014
416 Chương 416 Tiên Hà Phong Bạo - Đồng tước chi nghi. (1) 27/03/2014
417 Chương 417 Tiên Hà Phong Bạo - Đồng tước chi nghi. (2) 27/03/2014
418 Chương 418 Tiên Hà Phong Bạo - Phượng Tước biến dị xuất thế. 27/03/2014
419 Chương 419 Tiên Hà Phong Bạo - Lăn. (1) 27/03/2014
420 Chương 420 Tiên Hà Phong Bạo - Lăn. (2) 27/03/2014
421 Chương 421 Tiên Hà Phong Bạo - Giết nói sau. 27/03/2014
422 Chương 422 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Lam Vân Lôi. (1) 27/03/2014
423 Chương 423 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Lam Vân Lôi. (2) 27/03/2014
424 Chương 424 Tiên Hà Phong Bạo - Chuyển hóa Nguyên lực. (1) 27/03/2014
425 Chương 425 Tiên Hà Phong Bạo - Chuyển hóa Nguyên lực. (2) 27/03/2014
426 Chương 426 Tiên Hà Phong Bạo - Đánh chó mù đường. 27/03/2014
427 Chương 427 Tiên Hà Phong Bạo - Diệt tộc. (1) 27/03/2014
428 Chương 428 Tiên Hà Phong Bạo - Diệt tộc. (2) 27/03/2014
429 Chương 429 Tiên Hà Phong Bạo - Trung tâm Ám Đại cổ vực. (1) 27/03/2014
430 Chương 430 Tiên Hà Phong Bạo - Trung tâm Ám Đại cổ vực. (2) 27/03/2014
431 Chương 431 Tiên Hà Phong Bạo - Chuẩn bị sung túc 27/03/2014
432 Chương 432 Tiên Hà Phong Bạo - Thánh Cô áo đen. (1) 27/03/2014
433 Chương 433 Tiên Hà Phong Bạo - Thánh Cô áo đen. (2) 27/03/2014
434 Chương 434 Tiên Hà Phong Bạo - Tử Hải Chi Địa. (1) 27/03/2014
435 Chương 435 Tiên Hà Phong Bạo - Tử Hải Chi Địa. (2) 27/03/2014
436 Chương 436 Tiên Hà Phong Bạo - Minh Tước hiển uy. (1) 27/03/2014
437 Chương 437 Tiên Hà Phong Bạo - Minh Tước hiển uy. (2) 27/03/2014
438 Chương 438 Tiên Hà Phong Bạo - Truyền thuyết Vương Tọa. (1) 27/03/2014
439 Chương 439 Tiên Hà Phong Bạo - Truyền thuyết Vương Tọa. (2) 27/03/2014
440 Chương 440 Tiên Hà Phong Bạo - Thành cổ chi quang. 27/03/2014
441 Chương 441 Tiên Hà Phong Bạo - Phong khởi vân dũng. (1) 27/03/2014
442 Chương 442 Tiên Hà Phong Bạo - Phong khởi vân dũng. (2) 27/03/2014
443 Chương 443 Tiên Hà Phong Bạo - Tứ phẩm linh quả. (1) 27/03/2014
444 Chương 444 Tiên Hà Phong Bạo - Tứ phẩm linh quả. (2) 27/03/2014
445 Chương 445 Tiên Hà Phong Bạo - Viêm Hàn giao phong. (1) 27/03/2014
446 Chương 446 Tiên Hà Phong Bạo - Viêm Hàn giao phong. (2) 27/03/2014
447 Chương 447 Tiên Hà Phong Bạo - Đẩy lui. (1) 27/03/2014
448 Chương 448 Tiên Hà Phong Bạo - Đẩy lui. (2) 27/03/2014
449 Chương 449 Tiên Hà Phong Bạo - Gặp lại tử ma. 27/03/2014
450 Chương 450 Tiên Hà Phong Bạo - Dung Linh Hợp Thể thuật. (1) 27/03/2014
451 Chương 451 Tiên Hà Phong Bạo - Dung Linh Hợp Thể thuật. (2) 27/03/2014
452 Chương 452 Tiên Hà Phong Bạo - Tử Ma nhập thể. (1) 27/03/2014
453 Chương 453 Tiên Hà Phong Bạo - Tử Ma nhập thể. (2) 27/03/2014
454 Chương 454 Tiên Hà Phong Bạo - Đại cổ bối thần bí. (1) 27/03/2014
455 Chương 455 Tiên Hà Phong Bạo - Đại cổ bối thần bí. (2) 27/03/2014
456 Chương 456 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh không bí linh thuật. (1) 27/03/2014
457 Chương 457 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh không bí linh thuật. (2) 27/03/2014
458 Chương 458 Tiên Hà Phong Bạo - Âm thanh của tự nhiên 27/03/2014
459 Chương 459 Tiên Hà Phong Bạo - Nhân Ngư Chi Lệ. (1) 27/03/2014
460 Chương 460 Tiên Hà Phong Bạo - Nhân Ngư Chi Lệ. (2) 27/03/2014
461 Chương 461 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Hạt Ma Kiếm. (1) 27/03/2014
462 Chương 462 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Hạt Ma Kiếm. (2) 27/03/2014
463 Chương 463 Tiên Hà Phong Bạo - Di Thiên Hải Khiếu. (1) 27/03/2014
464 Chương 464 Tiên Hà Phong Bạo - Di Thiên Hải Khiếu. (2) 27/03/2014
465 Chương 465 Tiên Hà Phong Bạo - Khổ tu vài năm. 27/03/2014
466 Chương 466 Tiên Hà Phong Bạo - Kim Phách Vương Thể. (1) 27/03/2014
467 Chương 467 Tiên Hà Phong Bạo - Kim Phách Vương Thể. (2) 27/03/2014
468 Chương 468 Tiên Hà Phong Bạo - Một quyền đuổi giết. (1) 27/03/2014
469 Chương 469 Tiên Hà Phong Bạo - Một quyền đuổi giết. (2) 27/03/2014
470 Chương 470 Tiên Hà Phong Bạo - Tái nhập Thiên Xà trại. (1) 27/03/2014
471 Chương 471 Tiên Hà Phong Bạo - Tái nhập Thiên Xà trại. (2) 27/03/2014
472 Chương 472 Tiên Hà Phong Bạo - Cường địch nhìn chung quanh. 27/03/2014
473 Chương 473 Tiên Hà Phong Bạo - Cường hoành bễ nghễ. (1) 27/03/2014
474 Chương 474 Tiên Hà Phong Bạo - Cường hoành bễ nghễ. (2) 27/03/2014
475 Chương 475 Tiên Hà Phong Bạo - Nhất cử toàn diệt. (1) 27/03/2014
476 Chương 476 Tiên Hà Phong Bạo - Nhất cử toàn diệt. (2) 27/03/2014
477 Chương 477 Tiên Hà Phong Bạo - Tứ phẩm bảo khí. 27/03/2014
478 Chương 478 Tiên Hà Phong Bạo - Âm Diện đạo tặc. (1) 27/03/2014
479 Chương 479 Tiên Hà Phong Bạo - Âm Diện đạo tặc. (2) 27/03/2014
480 Chương 480 Tiên Hà Phong Bạo - Sư huynh đệ gặp lại. (1) 27/03/2014
481 Chương 481 Tiên Hà Phong Bạo - Sư huynh đệ gặp lại. (2) 27/03/2014
482 Chương 482 Tiên Hà Phong Bạo - Liễu Sâm Linh Thành. (1) 27/03/2014
483 Chương 483 Tiên Hà Phong Bạo - Liễu Sâm Linh Thành. (2) 27/03/2014
484 Chương 484 Tiên Hà Phong Bạo - Gặp lại Cam thúc. 27/03/2014
485 Chương 485 Tiên Hà Phong Bạo - Bễ nghễ quần hùng. (1) 27/03/2014
486 Chương 486 Tiên Hà Phong Bạo - Bễ nghễ quần hùng. (2) 27/03/2014
487 Chương 487 Tiên Hà Phong Bạo - Biên giới Thần Hoang. (1) 27/03/2014
488 Chương 488 Tiên Hà Phong Bạo - Biên giới Thần Hoang. (2) 27/03/2014
489 Chương 489 Tiên Hà Phong Bạo - Đột phá thuận lợi. (1) 27/03/2014
490 Chương 490 Tiên Hà Phong Bạo - Đột phá thuận lợi. (2) 27/03/2014
491 Chương 491 Tiên Hà Phong Bạo - Dấu vết để lại. 27/03/2014
492 Chương 492 Tiên Hà Phong Bạo - U Lam Thủy Châu. (1). 27/03/2014
493 Chương 493 Tiên Hà Phong Bạo - U Lam Thủy Châu. (2) 27/03/2014
494 Chương 494 Tiên Hà Phong Bạo - Trở về Phương Thiên. (1) 27/03/2014
495 Chương 495 Tiên Hà Phong Bạo - Trở về Phương Thiên. (2) 27/03/2014
496 Chương 496 Tiên Hà Phong Bạo - Đổng tiên tử. (1) 27/03/2014
497 Chương 497 Tiên Hà Phong Bạo - Đổng tiên tử. (2) 27/03/2014
498 Chương 498 Tiên Hà Phong Bạo - Sơ hiển thực lực. 27/03/2014
499 Chương 499 Tiên Hà Phong Bạo - Thế cục Côn Vân. (1) 27/03/2014
500 Chương 500 Tiên Hà Phong Bạo - Thế cục Côn Vân. (2) 27/03/2014
501 Chương 501 Tiên Hà Phong Bạo - Trọng thành nguy cơ. (1) 27/03/2014
502 Chương 502 Tiên Hà Phong Bạo - Trọng thành nguy cơ. (2) 27/03/2014
503 Chương 503 Tiên Hà Phong Bạo - Dự ngôn chi nhân. (1) 27/03/2014
504 Chương 504 Tiên Hà Phong Bạo - Dự ngôn chi nhân. (2) 27/03/2014
505 Chương 505 Tiên Hà Phong Bạo - Kim Điện Vương. 27/03/2014
506 Chương 506 Tiên Hà Phong Bạo - Cường thế trở về. (1) 27/03/2014
507 Chương 507 Tiên Hà Phong Bạo - Cường thế trở về. (2) 27/03/2014
508 Chương 508 Tiên Hà Phong Bạo - Lại vào Hoàng Long. (1) 27/03/2014
509 Chương 509 Tiên Hà Phong Bạo - Lại vào Hoàng Long. (2) 27/03/2014
510 Chương 510 Tiên Hà Phong Bạo - Quét ngang linh thành 27/03/2014
511 Chương 511 Tiên Hà Phong Bạo - Đông Phương Quý. (1) 27/03/2014
512 Chương 512 Tiên Hà Phong Bạo - Đông Phương Quý. (2) 27/03/2014
513 Chương 513 Tiên Hà Phong Bạo - Đâm chết ngươi. (1) 27/03/2014
514 Chương 514 Tiên Hà Phong Bạo - Đâm chết ngươi. (2) 27/03/2014
515 Chương 515 Tiên Hà Phong Bạo - Trọng thương Nguyên đan. (1) 27/03/2014
516 Chương 516 Tiên Hà Phong Bạo - Trọng thương Nguyên đan. (2) 27/03/2014
517 Chương 517 Tiên Hà Phong Bạo - Danh chấn Côn Vân. (1) 27/03/2014
518 Chương 518 Tiên Hà Phong Bạo - Danh chấn Côn Vân. (2) 27/03/2014
519 Chương 519 Tiên Hà Phong Bạo - Hội hợp. 27/03/2014
520 Chương 520 Tiên Hà Phong Bạo - Thiết thư trang thứ tư. (1) 27/03/2014
521 Chương 521 Tiên Hà Phong Bạo - Thiết thư trang thứ tư. (2) 27/03/2014
522 Chương 522 Tiên Hà Phong Bạo - Bắc Phong nguy cơ. (1) 27/03/2014
523 Chương 523 Tiên Hà Phong Bạo - Bắc Phong nguy cơ. (2) 27/03/2014
524 Chương 524 Tiên Hà Phong Bạo - Ma kiếm hàng thế. (1) 27/03/2014
525 Chương 525 Tiên Hà Phong Bạo - Ma kiếm hàng thế. (2) 27/03/2014
526 Chương 526 Tiên Hà Phong Bạo - Lục Bào lão ma. (1) 27/03/2014
527 Chương 527 Tiên Hà Phong Bạo - Lục Bào lão ma. (2) 27/03/2014
528 Chương 528 Tiên Hà Phong Bạo - Con rối (khôi lỗi) hiển uy. (1) 27/03/2014
529 Chương 529 Tiên Hà Phong Bạo - Con rối (khôi lỗi) hiển uy. (2) 27/03/2014
530 Chương 530 Tiên Hà Phong Bạo - Côn Vân đệ nhất nhân. 27/03/2014
531 Chương 531 Tiên Hà Phong Bạo - Cố nhân đi về cõi tiên. (1) 27/03/2014
532 Chương 532 Tiên Hà Phong Bạo - Cố nhân đi về cõi tiên. (2) 27/03/2014
533 Chương 533 Tiên Hà Phong Bạo - Tử Tiêu Lai Sử. (1) 27/03/2014
534 Chương 534 Tiên Hà Phong Bạo - Tử Tiêu Lai Sử. (2) 27/03/2014
535 Chương 535 Tiên Hà Phong Bạo - Côn Vân quốc đô. (1) 27/03/2014
536 Chương 536 Tiên Hà Phong Bạo - Côn Vân quốc đô. (2) 27/03/2014
537 Chương 537 Tiên Hà Phong Bạo - Rất có hứng thú. (1) 27/03/2014
538 Chương 538 Tiên Hà Phong Bạo - Rất có hứng thú. (2) 27/03/2014
539 Chương 539 Tiên Hà Phong Bạo - Gặp mặt quốc chủ. 27/03/2014
540 Chương 540 Tiên Hà Phong Bạo - Cầu kiến. (1) 27/03/2014
541 Chương 541 Tiên Hà Phong Bạo - Cầu kiến. (2) 27/03/2014
542 Chương 542 Tiên Hà Phong Bạo - Đàm phán không thành. (1) 27/03/2014
543 Chương 543 Tiên Hà Phong Bạo - Đàm phán không thành. (2) 27/03/2014
544 Chương 544 Tiên Hà Phong Bạo - Thân phận công chúa. (1) 27/03/2014
545 Chương 545 Tiên Hà Phong Bạo - Thân phận công chúa. (2) 27/03/2014
546 Chương 546 Tiên Hà Phong Bạo - Tìm hiểu kỳ thư. 27/03/2014
547 Chương 547 Tiên Hà Phong Bạo - Tứ kiệt tranh hùng. (1) 27/03/2014
548 Chương 548 Tiên Hà Phong Bạo - Tứ kiệt tranh hùng. (2) 27/03/2014
549 Chương 549 Tiên Hà Phong Bạo - Đông Phương Bá khiêu chiến. (1) 27/03/2014
550 Chương 550 Tiên Hà Phong Bạo - Đông Phương Bá khiêu chiến. (2) 27/03/2014
551 Chương 551 Tiên Hà Phong Bạo - Nghiên cứu lực lượng huyết mạch 27/03/2014
552 Chương 552 Tiên Hà Phong Bạo - Âm thầm tụ lực. (1) 27/03/2014
553 Chương 553 Tiên Hà Phong Bạo - Âm thầm tụ lực. (2) 27/03/2014
554 Chương 554 Tiên Hà Phong Bạo - Mười chiêu định thắng bại. (1) 27/03/2014
555 Chương 555 Tiên Hà Phong Bạo - Mười chiêu định thắng bại. (2) 27/03/2014
556 Chương 556 Tiên Hà Phong Bạo - Cuộc chiến huyết mạch! 27/03/2014
557 Chương 557 Tiên Hà Phong Bạo - Thần Hỏa Kim Cương. (1) 27/03/2014
559 Chương 559 Tiên Hà Phong Bạo - Cự đầu gặp mặt. (1) 27/03/2014
560 Chương 560 Tiên Hà Phong Bạo - Cự đầu gặp mặt. (2) 27/03/2014
561 Chương 561 Tiên Hà Phong Bạo - Kế sách bài ngoại. (1) 27/03/2014
562 Chương 562 Tiên Hà Phong Bạo - Kế sách bài ngoại. (2) 27/03/2014
563 Chương 563 Tiên Hà Phong Bạo - Đàm phán chấm dứt. 27/03/2014
564 Chương 564 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàng cung sát cơ. (1) 27/03/2014
565 Chương 565 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàng cung sát cơ. (2) 27/03/2014
566 Chương 566 Tiên Hà Phong Bạo - Thất đại Khôi Lỗi Vương. (1) 27/03/2014
567 Chương 567 Tiên Hà Phong Bạo - hất đại Khôi Lỗi Vương. (2) 27/03/2014
568 Chương 568 Tiên Hà Phong Bạo - Từng bước đẩy mạnh 27/03/2014
569 Chương 569 Tiên Hà Phong Bạo - Kỳ tích chi vũ. (1) 27/03/2014
570 Chương 570 Tiên Hà Phong Bạo - Kỳ tích chi vũ. (2) 27/03/2014
571 Chương 571 Tiên Hà Phong Bạo - Tứ Tượng chi chiến. (1) 27/03/2014
572 Chương 572 Tiên Hà Phong Bạo - Tứ Tượng chi chiến. (2) 27/03/2014
573 Chương 573 Tiên Hà Phong Bạo - Đứt gãy. (1) 27/03/2014
574 Chương 574 Tiên Hà Phong Bạo - Đứt gãy. (2) 27/03/2014
575 Chương 575 Tiên Hà Phong Bạo - Đứt gãy. (3) 27/03/2014
576 Chương 576 Tiên Hà Phong Bạo - Nghịch chuyển Âm Dương. (1) 27/03/2014
577 Chương 577 Tiên Hà Phong Bạo - Nghịch chuyển Âm Dương. (2) 27/03/2014
578 Chương 578 Tiên Hà Phong Bạo - An trí thỏa đáng. (1) 27/03/2014
579 Chương 579 Tiên Hà Phong Bạo - An trí thỏa đáng. (2) 27/03/2014
580 Chương 580 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên địa đen tối. 27/03/2014
581 Chương 581 Tiên Hà Phong Bạo - Tấm bia cổ Bí Cảnh. (1) 27/03/2014
582 Chương 582 Tiên Hà Phong Bạo - Tấm bia cổ Bí Cảnh. (2) 27/03/2014
583 Chương 583 Tiên Hà Phong Bạo - Tiên hà văn. 27/03/2014
584 Chương 584 Tiên Hà Phong Bạo - Lôi đình chi tốc. (1) 27/03/2014
585 Chương 585 Tiên Hà Phong Bạo - Lôi đình chi tốc. (2) 27/03/2014
586 Chương 586 Tiên Hà Phong Bạo - Ngạo thị Côn Vân. (1) 27/03/2014
587 Chương 587 Tiên Hà Phong Bạo - Ngạo thị Côn Vân. (2) 27/03/2014
588 Chương 588 Tiên Hà Phong Bạo - Người sáng lập kim điện. (1) 27/03/2014
589 Chương 589 Tiên Hà Phong Bạo - Người sáng lập kim điện. (2) 27/03/2014
590 Chương 590 Tiên Hà Phong Bạo - Hoạt tử nhân. 27/03/2014
591 Chương 591 Tiên Hà Phong Bạo - Yêu Ngư hiển uy. (1) 27/03/2014
592 Chương 592 Tiên Hà Phong Bạo - Yêu Ngư hiển uy. (2) 27/03/2014
593 Chương 593 Tiên Hà Phong Bạo - Ám Không Minh ma công. (1) 27/03/2014
595 Chương 595 Tiên Hà Phong Bạo - Hồi Thiên Nhất Kiếm. 27/03/2014
596 Chương 596 Tiên Hà Phong Bạo - Phục sinh tại chỗ. (1) 27/03/2014
597 Chương 597 Tiên Hà Phong Bạo - Phục sinh tại chỗ. (2) 27/03/2014
598 Chương 598 Tiên Hà Phong Bạo - Thời cơ cuối cùng. (1) 27/03/2014
599 Chương 599 Tiên Hà Phong Bạo - Thời cơ cuối cùng. (2) 27/03/2014
600 Chương 600 Tiên Hà Phong Bạo - Không chê vào đâu được. 27/03/2014
601 Chương 601 Tiên Hà Phong Bạo - Huyết mạch chiến thắng. (1) 27/03/2014
602 Chương 602 Tiên Hà Phong Bạo - Huyết mạch chiến thắng. (2) 27/03/2014
603 Chương 603 Tiên Hà Phong Bạo - Tính toán liên hoàn. 27/03/2014
604 Chương 604 Tiên Hà Phong Bạo - Đối kháng bí thuật ngoại giới (1). 27/03/2014
605 Chương 605 Tiên Hà Phong Bạo - Đối kháng bí thuật ngoại giới (2). 27/03/2014
606 Chương 606 Tiên Hà Phong Bạo - Đối kháng bí thuật ngoại giới (3). 27/03/2014
607 Chương 607 Tiên Hà Phong Bạo - Đối kháng bí thuật ngoại giới (4). 27/03/2014
608 Chương 608 Tiên Hà Phong Bạo - Giới diện xa xôi. (1) 27/03/2014
609 Chương 609 Tiên Hà Phong Bạo - Giới diện xa xôi. (2) 27/03/2014
610 Chương 610 Tiên Hà Phong Bạo - Hóa điệp. 27/03/2014
611 Chương 611 Tiên Hà Phong Bạo - Vương triều mới. (1) 27/03/2014
612 Chương 612 Tiên Hà Phong Bạo - Vương triều mới. (2) 27/03/2014
613 Chương 613 Tiên Hà Phong Bạo - Thị thiếp nữ bộc. (1) 27/03/2014
614 Chương 614 Tiên Hà Phong Bạo - Thị thiếp nữ bộc. (2) 27/03/2014
615 Chương 615 Tiên Hà Phong Bạo - Linh hồ trọng địa. 27/03/2014
616 Chương 616 Tiên Hà Phong Bạo - Có đến mà không có về. (1) 27/03/2014
617 Chương 617 Tiên Hà Phong Bạo - Có đến mà không có về. (2) 27/03/2014
618 Chương 618 Tiên Hà Phong Bạo - Có đến mà không có về. (3) 27/03/2014
619 Chương 619 Tiên Hà Phong Bạo - Có đến mà không có về. (4) 27/03/2014
620 Chương 620 Tiên Hà Phong Bạo - Toàn quân bị diệt. (1) 27/03/2014
621 Chương 621 Tiên Hà Phong Bạo - Toàn quân bị diệt. (2) 27/03/2014
622 Chương 622 Tiên Hà Phong Bạo - Sơ hở duy nhất. 27/03/2014
623 Chương 623 Tiên Hà Phong Bạo - Tàn cuộc. (1) 27/03/2014
624 Chương 624 Tiên Hà Phong Bạo - Tàn cuộc. (2) 27/03/2014
625 Chương 625 Tiên Hà Phong Bạo - Mộng Hồi Nghịch Mệnh đại pháp. (1) 27/03/2014
626 Chương 626 Tiên Hà Phong Bạo - Mộng Hồi Nghịch Mệnh đại pháp. (2) 27/03/2014
627 Chương 627 Tiên Hà Phong Bạo - Tiền căn hậu quả. 27/03/2014
628 Chương 628 Tiên Hà Phong Bạo - Không cáo mà từ. (1) 27/03/2014
629 Chương 629 Tiên Hà Phong Bạo - Không cáo mà từ. (2) 27/03/2014
630 Chương 630 Tiên Hà Phong Bạo - Mộ Dung Thường. (1) 27/03/2014
631 Chương 631 Tiên Hà Phong Bạo - Mộ Dung Thường. (2) 27/03/2014
632 Chương 632 Tiên Hà Phong Bạo - Tổ hợp ba người. 27/03/2014
633 Chương 633 Tiên Hà Phong Bạo - Gặp lại cừu địch. (1) 27/03/2014
634 Chương 634 Tiên Hà Phong Bạo - Gặp lại cừu địch. (2) 27/03/2014
635 Chương 635 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Cơ Phiến. (1) 27/03/2014
636 Chương 636 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Cơ Phiến. (2) 27/03/2014
637 Chương 637 Tiên Hà Phong Bạo - Thần Hoang đệ nhất Thể Tu. (1) 27/03/2014
638 Chương 638 Tiên Hà Phong Bạo - Thần Hoang đệ nhất Thể Tu. (2) 27/03/2014
639 Chương 639 Tiên Hà Phong Bạo - Đoạt được tất cả. 27/03/2014
640 Chương 640 Tiên Hà Phong Bạo - Phá cấm. (1) 27/03/2014
641 Chương 641 Tiên Hà Phong Bạo - Phá cấm. (2) 27/03/2014
642 Chương 642 Tiên Hà Phong Bạo - Cấm khu cuối cùng. (1) 27/03/2014
643 Chương 643 Tiên Hà Phong Bạo - Cấm khu cuối cùng. (2) 27/03/2014
644 Chương 644 Tiên Hà Phong Bạo - Chúa tể chính thức. (1) 27/03/2014
645 Chương 645 Tiên Hà Phong Bạo - Chúa tể chính thức. (2) 27/03/2014
646 Chương 646 Tiên Hà Phong Bạo - Kim Đan hiển uy 27/03/2014
647 Chương 647 Tiên Hà Phong Bạo - Cự Thần Binh (1) 27/03/2014
648 Chương 648 Tiên Hà Phong Bạo - Cự Thần Binh (2) 27/03/2014
649 Chương 649 Tiên Hà Phong Bạo - Khống chế cổ thành (1) 27/03/2014
650 Chương 650 Tiên Hà Phong Bạo - Khống chế cổ thành (2) 27/03/2014
651 Chương 651 Tiên Hà Phong Bạo - Ba bí mật 27/03/2014
652 Chương 652 Tiên Hà Phong Bạo - Lưu lại (1) 27/03/2014
653 Chương 653 Tiên Hà Phong Bạo - Lưu lại (2) 27/03/2014
654 Chương 654 Tiên Hà Phong Bạo - Phong áp nhất kích (1) 27/03/2014
655 Chương 655 Tiên Hà Phong Bạo - Phong áp nhất kích (2) 27/03/2014
656 Chương 656 Tiên Hà Phong Bạo - Chương 656 27/03/2014
657 Chương 657 Tiên Hà Phong Bạo - Chương 657 27/03/2014
658 Chương 658 Tiên Hà Phong Bạo - Đại kiểm kê chiến lợi phẩm 27/03/2014
659 Chương 659 Tiên Hà Phong Bạo - Đại kiểm kê chiến lợi phẩm 27/03/2014
660 Chương 660 Tiên Hà Phong Bạo - Uy năng Nguyên Châu 27/03/2014
661 Chương 661 Tiên Hà Phong Bạo - Trùng kích Nguyên Đan (1) 27/03/2014
662 Chương 662 Tiên Hà Phong Bạo - Trùng kích Nguyên Đan (2) 27/03/2014
663 Chương 663 Tiên Hà Phong Bạo - Thể tu luận bàn 27/03/2014
664 Chương 664 Tiên Hà Phong Bạo - Gia trì vận mệnh quốc gia (1) 27/03/2014
665 Chương 665 Tiên Hà Phong Bạo - Gia trì vận mệnh quốc gia (2) 27/03/2014
666 Chương 666 Tiên Hà Phong Bạo - Bí cảnh di động (1) 27/03/2014
667 Chương 667 Tiên Hà Phong Bạo - Bí cảnh di động (2) 27/03/2014
668 Chương 668 Tiên Hà Phong Bạo - Hôn lễ vương đô (1) 27/03/2014
669 Chương 669 Tiên Hà Phong Bạo - Hôn lễ vương đô (2) 27/03/2014
670 Chương 670 Tiên Hà Phong Bạo - Hỏa Vân chiến thần 27/03/2014
671 Chương 671 Tiên Hà Phong Bạo - Hỏa Vân chiến thần (1) 27/03/2014
672 Chương 672 Tiên Hà Phong Bạo - Hỏa Vân chiến thần (2) 27/03/2014
673 Chương 673 Tiên Hà Phong Bạo - Tam Dương Thập Tông (1) 27/03/2014
674 Chương 674 Tiên Hà Phong Bạo - Tam Dương Thập Tông (2) 27/03/2014
675 Chương 675 Tiên Hà Phong Bạo - Thân phận chân chính 27/03/2014
676 Chương 676 Tiên Hà Phong Bạo - Đoạn cốt trọng tục 27/03/2014
677 Chương 677 Tiên Hà Phong Bạo - Đoạn cốt trọng tục (2) 27/03/2014
678 Chương 678 Tiên Hà Phong Bạo - Nghiêng về một phía. (1) 27/03/2014
679 Chương 679 Tiên Hà Phong Bạo - Nghiêng về một phía (2) 27/03/2014
680 Chương 680 Tiên Hà Phong Bạo - Trùng điệp vây quanh (1) 27/03/2014
681 Chương 681 Tiên Hà Phong Bạo - Trùng điệp vây quanh (2) 27/03/2014
682 Chương 682 Tiên Hà Phong Bạo - Lôi đình phấn toái 27/03/2014
683 Chương 683 Tiên Hà Phong Bạo - Thêm vào yêu cầu (1) 27/03/2014
684 Chương 684 Tiên Hà Phong Bạo - Thêm vào yêu cầu (2) 27/03/2014
685 Chương 685 Tiên Hà Phong Bạo - Hóa âm nghịch dương (1) 27/03/2014
686 Chương 686 Tiên Hà Phong Bạo - Hóa âm nghịch dương (2) 27/03/2014
687 Chương 687 Tiên Hà Phong Bạo - Uy hiếp các nước (1) 27/03/2014
688 Chương 688 Tiên Hà Phong Bạo - Uy hiếp các nước (2) 27/03/2014
689 Chương 689 Tiên Hà Phong Bạo - Giới ngoại cường giả 27/03/2014
690 Chương 690 Tiên Hà Phong Bạo - Khách không mời mà đến (1) 27/03/2014
691 Chương 691 Tiên Hà Phong Bạo - Khách không mời mà đến (2) 27/03/2014
692 Chương 692 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Đô Thánh Cảnh. (1) 27/03/2014
693 Chương 693 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Đô Thánh Cảnh (2) 27/03/2014
694 Chương 694 Tiên Hà Phong Bạo - Cường thế xuất kích (1) 27/03/2014
695 Chương 695 Tiên Hà Phong Bạo - Cường thế xuất kích. (2) 27/03/2014
696 Chương 696 Tiên Hà Phong Bạo - Ngũ vũ diễm lực 27/03/2014
697 Chương 697 Tiên Hà Phong Bạo - Khô lâu bạch cốt. (1) 27/03/2014
698 Chương 698 Tiên Hà Phong Bạo - Khô lâu bạch cốt. (2) 27/03/2014
699 Chương 699 Tiên Hà Phong Bạo - Cường trung tự hữu cường trung thủ 27/03/2014
700 Chương 700 Tiên Hà Phong Bạo - Ngô danh thủy vụ. (1) 27/03/2014
701 Chương 701 Tiên Hà Phong Bạo - Ngô danh thủy vụ. (2) 27/03/2014
702 Chương 702 Tiên Hà Phong Bạo - Hướng đi của Niếp Hàn. (1) 27/03/2014
703 Chương 703 Tiên Hà Phong Bạo - Hướng đi của Niếp Hàn. (2) 27/03/2014
704 Chương 704 Tiên Hà Phong Bạo - Hắn đã xuất hiện (1) 27/03/2014
705 Chương 705 Tiên Hà Phong Bạo - Hắn đã xuất hiện. (2) 27/03/2014
706 Chương 706 Tiên Hà Phong Bạo - Chuẩn bị cuối cùng 27/03/2014
707 Chương 707 Tiên Hà Phong Bạo - Mang theo Cự Thần Binh (1) 27/03/2014
708 Chương 708 Tiên Hà Phong Bạo - Mang theo Cự Thần Binh (2) 27/03/2014
709 Chương 709 Tiên Hà Phong Bạo - Trung Bộ vương triều (1) 27/03/2014
710 Chương 710 Tiên Hà Phong Bạo - Trung Bộ vương triều (2) 27/03/2014
711 Chương 711 Tiên Hà Phong Bạo - Thất Hiền Sơn (1) 27/03/2014
712 Chương 712 Tiên Hà Phong Bạo - Thất Hiền Sơn. (2) 27/03/2014
713 Chương 713 Tiên Hà Phong Bạo - Tam đại bán bộ Kim Đan 27/03/2014
714 Chương 714 Tiên Hà Phong Bạo - Từ Huyền khiêu chiến. (1) 27/03/2014
715 Chương 715 Tiên Hà Phong Bạo - Từ Huyền khiêu chiến. (2) 27/03/2014
716 Chương 716 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên vị. (1) 27/03/2014
717 Chương 717 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên vị. (2) 27/03/2014
718 Chương 718 Tiên Hà Phong Bạo - Sát khí của bán bộ Kim Đan 27/03/2014
719 Chương 719 Tiên Hà Phong Bạo - Đãi ngộ trưởng lão. (1) 27/03/2014
720 Chương 720 Tiên Hà Phong Bạo - Đãi ngộ trưởng lão. (2) 27/03/2014
721 Chương 721 Tiên Hà Phong Bạo - Khiêu chiến Mông Thủy. (1) 27/03/2014
722 Chương 722 Tiên Hà Phong Bạo - Khiêu chiến Mông Thủy. (2) 27/03/2014
723 Chương 723 Tiên Hà Phong Bạo - Thực lực của Mông Thủy. (1) 27/03/2014
724 Chương 724 Tiên Hà Phong Bạo - Thực lực của Mông Thủy. (2) 27/03/2014
725 Chương 725 Tiên Hà Phong Bạo - Tân huyết mạch thần thông 27/03/2014
726 Chương 726 Tiên Hà Phong Bạo - Thánh cảnh. (1) 27/03/2014
727 Chương 727 Tiên Hà Phong Bạo - Thánh cảnh. (2) 27/03/2014
728 Chương 728 Tiên Hà Phong Bạo - Nhập điện. (1) 27/03/2014
729 Chương 729 Tiên Hà Phong Bạo - Nhập điện. (2) 27/03/2014
730 Chương 730 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên cảnh kiều 27/03/2014
731 Chương 731 Tiên Hà Phong Bạo - Từng bước tranh phong (1) 27/03/2014
732 Chương 732 Tiên Hà Phong Bạo - Từng bước tranh phong. (2) 27/03/2014
733 Chương 733 Tiên Hà Phong Bạo - Bài danh (1) 27/03/2014
734 Chương 734 Tiên Hà Phong Bạo - Bài danh. (2) 27/03/2014
735 Chương 735 Tiên Hà Phong Bạo - Từ Huyền lo lắng (1) 27/03/2014
736 Chương 736 Tiên Hà Phong Bạo - Từ Huyền lo lắng (2) 27/03/2014
737 Chương 737 Tiên Hà Phong Bạo - Thành tích kinh người 27/03/2014
738 Chương 738 Tiên Hà Phong Bạo - Một cửa cuối cùng. (1) 27/03/2014
739 Chương 739 Tiên Hà Phong Bạo - Một cửa cuối cùng (2) 27/03/2014
740 Chương 740 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Lục Nguyên (1) 27/03/2014
741 Chương 741 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Lục Nguyên. (2) 27/03/2014
742 Chương 742 Tiên Hà Phong Bạo - Phân liệt 27/03/2014
743 Chương 743 Tiên Hà Phong Bạo - Cùng công sát. (1) 27/03/2014
744 Chương 744 Tiên Hà Phong Bạo - Cùng công sát. (2) 27/03/2014
745 Chương 745 Tiên Hà Phong Bạo - Thạch hóa. (1) 27/03/2014
746 Chương 746 Tiên Hà Phong Bạo - Thạch hóa. (2) 27/03/2014
747 Chương 747 Tiên Hà Phong Bạo - Loạn Ma Thành. (1) 27/03/2014
748 Chương 748 Tiên Hà Phong Bạo - Loạn Ma Thành. (2) 27/03/2014
749 Chương 749 Tiên Hà Phong Bạo - Một kiếm diệt tuyệt. (1) 27/03/2014
750 Chương 750 Tiên Hà Phong Bạo - Một kiếm diệt tuyệt. (2) 27/03/2014
751 Chương 751 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên vân vũ kiếm 27/03/2014
752 Chương 752 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàng tước tại hậu (chim sẻ núp đằng sau). (1) 27/03/2014
753 Chương 753 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàng tước tại hậu (chim sẻ núp đằng sau). (2) 27/03/2014
754 Chương 754 Tiên Hà Phong Bạo - Một nhà độc đại. (1) 27/03/2014
755 Chương 755 Tiên Hà Phong Bạo - Một nhà độc đại. (2) 27/03/2014
756 Chương 756 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên la võng. (1) 27/03/2014
757 Chương 757 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên la võng. (2) 27/03/2014
758 Chương 758 Tiên Hà Phong Bạo - Nguyên Đan hậu kỳ (1) 27/03/2014
759 Chương 759 Tiên Hà Phong Bạo - Nguyên Đan hậu kỳ (2) 27/03/2014
760 Chương 760 Tiên Hà Phong Bạo - Nguyên Đan hậu kỳ (3) 27/03/2014
761 Chương 761 Tiên Hà Phong Bạo - Từ Huyền biến mất. (1) 27/03/2014
762 Chương 762 Tiên Hà Phong Bạo - Từ Huyền biến mất. (2) 27/03/2014
763 Chương 763 Tiên Hà Phong Bạo - Một ngày cuối cùng (1) 27/03/2014
764 Chương 764 Tiên Hà Phong Bạo - Một ngày cuối cùng (2) 27/03/2014
765 Chương 765 Tiên Hà Phong Bạo - Đấu võ cuối cùng (1) 27/03/2014
766 Chương 766 Tiên Hà Phong Bạo - Đấu võ cuối cùng (2) 27/03/2014
767 Chương 767 Tiên Hà Phong Bạo - Đấu võ cuối cùng (3) 27/03/2014
768 Chương 768 Tiên Hà Phong Bạo - Đấu võ cuối cùng (4) 27/03/2014
769 Chương 769 Tiên Hà Phong Bạo - Đấu võ cuối cùng (5) 27/03/2014
770 Chương 770 Tiên Hà Phong Bạo - Khảo hạch chấm dứt (1) 27/03/2014
771 Chương 771 Tiên Hà Phong Bạo - Khảo hạch chấm dứt (2) 27/03/2014
772 Chương 772 Tiên Hà Phong Bạo - Tam đại Động Thiên (1) 27/03/2014
773 Chương 773 Tiên Hà Phong Bạo - Tam đại Động Thiên (2) 27/03/2014
774 Chương 774 Tiên Hà Phong Bạo - Ban thưởng kinh người 27/03/2014
775 Chương 775 Tiên Hà Phong Bạo - Phiêu Miểu Viên (1) 27/03/2014
776 Chương 776 Tiên Hà Phong Bạo - Phiêu Miểu Viên. (2) 27/03/2014
777 Chương 777 Tiên Hà Phong Bạo - Thánh chủ hàng lâm. (1) 27/03/2014
778 Chương 778 Tiên Hà Phong Bạo - Thánh chủ hàng lâm. (2) 27/03/2014
779 Chương 779 Tiên Hà Phong Bạo - Thánh chủ trừng phạt. (1) 27/03/2014
780 Chương 780 Tiên Hà Phong Bạo - Thánh chủ trừng phạt. (2) 27/03/2014
781 Chương 781 Tiên Hà Phong Bạo - Phượng Ma Dực. 27/03/2014
782 Chương 782 Tiên Hà Phong Bạo - Bí mật tiết lộ. (1) 27/03/2014
783 Chương 783 Tiên Hà Phong Bạo - Bí mật tiết lộ. (2) 27/03/2014
784 Chương 784 Tiên Hà Phong Bạo - Dung Linh thành công. (1) 27/03/2014
785 Chương 785 Tiên Hà Phong Bạo - Dung Linh thành công. (2) 27/03/2014
787 Chương 787 Tiên Hà Phong Bạo - Lâm Ngư Nhi. (2) 27/03/2014
788 Chương 788 Tiên Hà Phong Bạo - Toàn diện tăng lên. (1) 27/03/2014
789 Chương 789 Tiên Hà Phong Bạo - Toàn diện tăng lên. (2) 27/03/2014
790 Chương 790 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Cảnh Các 27/03/2014
791 Chương 791 Tiên Hà Phong Bạo - Ngươi thua. (1) 27/03/2014
792 Chương 792 Tiên Hà Phong Bạo - Ngươi thua. (2) 27/03/2014
793 Chương 793 Tiên Hà Phong Bạo - Khách quý. (1) 27/03/2014
794 Chương 794 Tiên Hà Phong Bạo - Khách quý. (2) 27/03/2014
795 Chương 795 Tiên Hà Phong Bạo - Liễu Vũ Yên. (1) 27/03/2014
796 Chương 796 Tiên Hà Phong Bạo - Liễu Vũ Yên. (2) 27/03/2014
797 Chương 797 Tiên Hà Phong Bạo - Địch nhân kiếp này. (1) 27/03/2014
798 Chương 798 Tiên Hà Phong Bạo - Địch nhân kiếp này. (2) 27/03/2014
799 Chương 799 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh Vẫn Cổ Tích. (1) 27/03/2014
800 Chương 800 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh Vẫn Cổ Tích. (2) 27/03/2014
801 Chương 801 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh Vẫn Cổ Tích. (3) 27/03/2014
802 Chương 802 Tiên Hà Phong Bạo - Ngũ Sắc Tinh Vẫn Sơn 27/03/2014
803 Chương 803 Tiên Hà Phong Bạo - Khiêu chiến Bán Bộ Kim Đan. (1) 27/03/2014
804 Chương 804 Tiên Hà Phong Bạo - Khiêu chiến Bán Bộ Kim Đan. (2) 27/03/2014
805 Chương 805 Tiên Hà Phong Bạo - Hoa Huyền. (1) 27/03/2014
806 Chương 806 Tiên Hà Phong Bạo - Hoa Huyền. (2) 27/03/2014
807 Chương 807 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Hư Điện 27/03/2014
808 Chương 808 Tiên Hà Phong Bạo - Ba chiêu. (1) 27/03/2014
809 Chương 809 Tiên Hà Phong Bạo - Ba chiêu. (2) 27/03/2014
810 Chương 810 Tiên Hà Phong Bạo - Tiên Tử ưu ái. (1) 27/03/2014
811 Chương 811 Tiên Hà Phong Bạo - Tiên Tử ưu ái. (2) 27/03/2014
812 Chương 812 Tiên Hà Phong Bạo - Mời. (1) 27/03/2014
813 Chương 813 Tiên Hà Phong Bạo - Mời. (2) 27/03/2014
814 Chương 814 Tiên Hà Phong Bạo - Hi vọng nhỏ bé 27/03/2014
815 Chương 815 Tiên Hà Phong Bạo - Từ Huyền mời. (1) 27/03/2014
816 Chương 816 Tiên Hà Phong Bạo - Từ Huyền mời. (2) 27/03/2014
817 Chương 817 Tiên Hà Phong Bạo - Hoa Huyền khiêu chiến. (1) 27/03/2014
818 Chương 818 Tiên Hà Phong Bạo - Hoa Huyền khiêu chiến. (2) 27/03/2014
819 Chương 819 Tiên Hà Phong Bạo - Một quyền đánh giết. (1) 27/03/2014
820 Chương 820 Tiên Hà Phong Bạo - Một quyền đánh giết. (2) 27/03/2014
821 Chương 821 Tiên Hà Phong Bạo - Tà ma bá chủ 27/03/2014
822 Chương 822 Tiên Hà Phong Bạo - Tam động thiên. (1) 27/03/2014
823 Chương 823 Tiên Hà Phong Bạo - Tam động thiên. (2) 27/03/2014
824 Chương 824 Tiên Hà Phong Bạo - Thánh chủ ủy thác. (1) 27/03/2014
825 Chương 825 Tiên Hà Phong Bạo - Thánh chủ ủy thác. (2) 27/03/2014
826 Chương 826 Tiên Hà Phong Bạo - Bắt được phương tâm 27/03/2014
827 Chương 827 Tiên Hà Phong Bạo - Ứng chiến. (1) 27/03/2014
828 Chương 828 Tiên Hà Phong Bạo - Ứng chiến. (2) 27/03/2014
829 Chương 829 Tiên Hà Phong Bạo - một quyền nổ nát 27/03/2014
830 Chương 830 Tiên Hà Phong Bạo - Một quyền nổ nát. (2) 27/03/2014
831 Chương 831 Tiên Hà Phong Bạo - Sóng to gió lớn. (1) 27/03/2014
832 Chương 832 Tiên Hà Phong Bạo - Sóng to gió lớn. (2) 27/03/2014
833 Chương 833 Tiên Hà Phong Bạo - Rời khỏi Thánh cảnh 27/03/2014
834 Chương 834 Tiên Hà Phong Bạo - Thẩm vấn. (1) 27/03/2014
835 Chương 835 Tiên Hà Phong Bạo - Thẩm vấn. (2) 27/03/2014
836 Chương 836 Tiên Hà Phong Bạo - Một chưởng bắt. (1) 27/03/2014
837 Chương 837 Tiên Hà Phong Bạo - Một chưởng bắt. (2) 27/03/2014
838 Chương 838 Tiên Hà Phong Bạo - Một tiếng hót lên làm kinh người 27/03/2014
839 Chương 839 Tiên Hà Phong Bạo - U ám thánh cảnh. (1) 27/03/2014
840 Chương 840 Tiên Hà Phong Bạo - U ám thánh cảnh. (2) 27/03/2014
841 Chương 841 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh Phong kịch biến. (1) 27/03/2014
842 Chương 842 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh Phong kịch biến. (2) 27/03/2014
843 Chương 843 Tiên Hà Phong Bạo - Ngay hôm đó bắt đầu 27/03/2014
844 Chương 844 Tiên Hà Phong Bạo - Bắt toàn bộ. (1) 27/03/2014
845 Chương 845 Tiên Hà Phong Bạo - Bắt toàn bộ. (2) 27/03/2014
846 Chương 846 Tiên Hà Phong Bạo - Tin tức Thần hoang. (1) 27/03/2014
847 Chương 847 Tiên Hà Phong Bạo - Tin tức Thần hoang. (2) 27/03/2014
848 Chương 848 Tiên Hà Phong Bạo - Vòng xoáy. (1) 27/03/2014
849 Chương 849 Tiên Hà Phong Bạo - Vòng xoáy. (2) 27/03/2014
850 Chương 850 Tiên Hà Phong Bạo - Túc địch hiện thân. (1) 27/03/2014
851 Chương 851 Tiên Hà Phong Bạo - Túc địch hiện thân. (2) 27/03/2014
852 Chương 852 Tiên Hà Phong Bạo - Túc địch hiện thân. (3) 27/03/2014
853 Chương 853 Tiên Hà Phong Bạo - Cổ Lâm hoàng giả. (1) 27/03/2014
854 Chương 854 Tiên Hà Phong Bạo - Cổ Lâm hoàng giả. (2) 27/03/2014
855 Chương 855 Tiên Hà Phong Bạo - Hắc giao long tiên 27/03/2014
856 Chương 856 Tiên Hà Phong Bạo - Kim cương Thiết La. (1) 27/03/2014
857 Chương 857 Tiên Hà Phong Bạo - Kim cương Thiết La. (2) 27/03/2014
858 Chương 858 Tiên Hà Phong Bạo - Ba đầu mối. (1) 27/03/2014
859 Chương 859 Tiên Hà Phong Bạo - Ba đầu mối. (2) 27/03/2014
860 Chương 860 Tiên Hà Phong Bạo - Thần bí đồng lão. (1) 27/03/2014
861 Chương 861 Tiên Hà Phong Bạo - Thần bí đồng lão. (2) 27/03/2014
862 Chương 862 Tiên Hà Phong Bạo - Vạn độc đầm 27/03/2014
863 Chương 863 Tiên Hà Phong Bạo - Bất Hủ chí tôn. (1) 27/03/2014
864 Chương 864 Tiên Hà Phong Bạo - Bất Hủ chí tôn. (2) 27/03/2014
865 Chương 865 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Hạt ma tâm. (1) 27/03/2014
866 Chương 866 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Hạt ma tâm. (2) 27/03/2014
867 Chương 867 Tiên Hà Phong Bạo - Dung linh hiển uy 27/03/2014
868 Chương 868 Tiên Hà Phong Bạo - Khuất phục ma tâm. (1) 27/03/2014
869 Chương 869 Tiên Hà Phong Bạo - Khuất phục ma tâm. (2) 27/03/2014
870 Chương 870 Tiên Hà Phong Bạo - Lên cấp hậu kỳ. (1) 27/03/2014
871 Chương 871 Tiên Hà Phong Bạo - Lên cấp hậu kỳ. (2) 27/03/2014
872 Chương 872 Tiên Hà Phong Bạo - Giai đoạn Dung linh thứ hai. (1) 27/03/2014
873 Chương 873 Tiên Hà Phong Bạo - Giai đoạn Dung linh thứ hai. (2) 27/03/2014
874 Chương 874 Tiên Hà Phong Bạo - Khai Nguyên vương triều. (1) 27/03/2014
875 Chương 875 Tiên Hà Phong Bạo - Khai Nguyên vương triều. (2) 27/03/2014
876 Chương 876 Tiên Hà Phong Bạo - Di Lạc Côi Bảo thứ tám 27/03/2014
877 Chương 877 Tiên Hà Phong Bạo - Khổng Tước cổ thành. (1) 27/03/2014
878 Chương 878 Tiên Hà Phong Bạo - Khổng Tước cổ thành. (2) 27/03/2014
879 Chương 879 Tiên Hà Phong Bạo - Thật giả thánh vật. (1) 27/03/2014
880 Chương 880 Tiên Hà Phong Bạo - Thật giả thánh vật. (2) 27/03/2014
881 Chương 881 Tiên Hà Phong Bạo - Ám đào mãnh liệt 27/03/2014
882 Chương 882 Tiên Hà Phong Bạo - Một toà cổ thành cuối cùng. (1) 27/03/2014
883 Chương 883 Tiên Hà Phong Bạo - Một toà cổ thành cuối cùng. (2) 27/03/2014
884 Chương 884 Tiên Hà Phong Bạo - Tiên Lê đại sư. (1) 27/03/2014
885 Chương 885 Tiên Hà Phong Bạo - Tiên Lê đại sư. (2) 27/03/2014
886 Chương 886 Tiên Hà Phong Bạo - Không minh cổ thành. (1) 27/03/2014
887 Chương 887 Tiên Hà Phong Bạo - Không minh cổ thành. (2) 27/03/2014
888 Chương 888 Tiên Hà Phong Bạo - Thác Bạt Ngọc ra tay 27/03/2014
889 Chương 889 Tiên Hà Phong Bạo - Cộng đồng kẻ địch. (1) 27/03/2014
890 Chương 890 Tiên Hà Phong Bạo - Cộng đồng kẻ địch. (2) 27/03/2014
891 Chương 891 Tiên Hà Phong Bạo - Cửu Bảo quy nhất. (1) 27/03/2014
892 Chương 892 Tiên Hà Phong Bạo - Cửu Bảo quy nhất. (2) 27/03/2014
893 Chương 893 Tiên Hà Phong Bạo - Nghịch thiên tăng lên. (1) 27/03/2014
894 Chương 894 Tiên Hà Phong Bạo - Nghịch thiên tăng lên. (2) 27/03/2014
895 Chương 895 Tiên Hà Phong Bạo - Di lạc bảo điện 27/03/2014
896 Chương 896 Tiên Hà Phong Bạo - Diệt thế Hắc Giao Long. (1) 27/03/2014
897 Chương 897 Tiên Hà Phong Bạo - Diệt thế Hắc Giao Long. (2) 27/03/2014
898 Chương 898 Tiên Hà Phong Bạo - Sức mạnh vượt lên một giới. (1) 27/03/2014
899 Chương 899 Tiên Hà Phong Bạo - Sức mạnh vượt lên một giới. (2) 27/03/2014
900 Chương 900 Tiên Hà Phong Bạo - Bất diệt chi thể. (1) 27/03/2014
901 Chương 901 Tiên Hà Phong Bạo - Bất diệt chi thể. (2) 27/03/2014
902 Chương 902 Tiên Hà Phong Bạo - Băng cách giải tán 27/03/2014
903 Chương 903 Tiên Hà Phong Bạo - Đại chiến giới ngoại cường giả. (1) 27/03/2014
904 Chương 904 Tiên Hà Phong Bạo - Đại chiến giới ngoại cường giả. (2) 27/03/2014
905 Chương 905 Tiên Hà Phong Bạo - Hắc Giao Long xuất thế. (1) 27/03/2014
906 Chương 906 Tiên Hà Phong Bạo - Hắc Giao Long xuất thế. (2) 27/03/2014
907 Chương 907 Tiên Hà Phong Bạo - Hắc Giao Long xuất thế. (3) 27/03/2014
908 Chương 908 Tiên Hà Phong Bạo - Hắc Giao Long xuất thế. (4) 27/03/2014
909 Chương 909 Tiên Hà Phong Bạo - Hắc Giao Long xuất thế. (5) 27/03/2014
910 Chương 910 Tiên Hà Phong Bạo - Thần hoang lún xuống 27/03/2014
911 Chương 911 Tiên Hà Phong Bạo - Cổ thành đột kích. (1) 27/03/2014
912 Chương 912 Tiên Hà Phong Bạo - Cổ thành đột kích. (2) 27/03/2014
913 Chương 913 Tiên Hà Phong Bạo - Cổ thành đột kích. (3) 27/03/2014
914 Chương 914 Tiên Hà Phong Bạo - Thần Hoang cảnh. (1) 27/03/2014
915 Chương 915 Tiên Hà Phong Bạo - Thần Hoang cảnh. (2) 27/03/2014
916 Chương 916 Tiên Hà Phong Bạo - Linh khí khung xương 27/03/2014
917 Chương 917 Tiên Hà Phong Bạo - Tràn ngập nguy cơ. (1) 27/03/2014
918 Chương 918 Tiên Hà Phong Bạo - Tràn ngập nguy cơ. (2) 27/03/2014
919 Chương 919 Tiên Hà Phong Bạo - Cường viện Thánh cảnh. (1) 27/03/2014
920 Chương 920 Tiên Hà Phong Bạo - Cường viện Thánh cảnh. (2) 27/03/2014
921 Chương 921 Tiên Hà Phong Bạo - Nguyên Thần đại đạo chất vấn. (1) 27/03/2014
922 Chương 922 Tiên Hà Phong Bạo - Nguyên Thần đại đạo chất vấn. (2) 27/03/2014
923 Chương 923 Tiên Hà Phong Bạo - Không sợ hãi. (1) 27/03/2014
924 Chương 924 Tiên Hà Phong Bạo - Không sợ hãi. (2) 27/03/2014
925 Chương 925 Tiên Hà Phong Bạo - Cự Đầu xuất thủ. (1) 27/03/2014
926 Chương 926 Tiên Hà Phong Bạo - Cự Đầu xuất thủ. (2) 27/03/2014
927 Chương 927 Tiên Hà Phong Bạo - Đại chiến Quân Vương Cấp 27/03/2014
928 Chương 928 Tiên Hà Phong Bạo - Trận đầu đại thắng. (1) 27/03/2014
929 Chương 929 Tiên Hà Phong Bạo - Trận đầu đại thắng. (2) 27/03/2014
930 Chương 930 Tiên Hà Phong Bạo - Một kiếm chung kết. (1) 27/03/2014
931 Chương 931 Tiên Hà Phong Bạo - Một kiếm chung kết. (2) 27/03/2014
932 Chương 932 Tiên Hà Phong Bạo - Thế giới kịch biến. (1) 27/03/2014
933 Chương 933 Tiên Hà Phong Bạo - Thế giới kịch biến. (2) 27/03/2014
934 Chương 934 Tiên Hà Phong Bạo - Đột phá nguyên thần. (1) 27/03/2014
935 Chương 935 Tiên Hà Phong Bạo - Đột phá nguyên thần. (2) 27/03/2014
936 Chương 936 Tiên Hà Phong Bạo - Thế giới linh tỉnh. (1) 27/03/2014
937 Chương 937 Tiên Hà Phong Bạo - Thế giới linh tỉnh. (2) 27/03/2014
938 Chương 938 Tiên Hà Phong Bạo - Chủ động xuất kích. (1) 27/03/2014
939 Chương 939 Tiên Hà Phong Bạo - Chủ động xuất kích. (2) 27/03/2014
940 Chương 940 Tiên Hà Phong Bạo - Vương triều khai giới 27/03/2014
941 Chương 941 Tiên Hà Phong Bạo - Thất Bảo hợp nhất. (1) 27/03/2014
942 Chương 942 Tiên Hà Phong Bạo - Thất Bảo hợp nhất. (2) 27/03/2014
943 Chương 943 Tiên Hà Phong Bạo - Đuổi giết. (1) 27/03/2014
944 Chương 944 Tiên Hà Phong Bạo - Đuổi giết. (2) 27/03/2014
945 Chương 945 Tiên Hà Phong Bạo - Ngàn năm một thuở. (1) 27/03/2014
946 Chương 946 Tiên Hà Phong Bạo - Ngàn năm một thuở. (2) 27/03/2014
947 Chương 947 Tiên Hà Phong Bạo - Hủy diệt tự chương. (1) 27/03/2014
948 Chương 948 Tiên Hà Phong Bạo - Hủy diệt tự chương. (2) 27/03/2014
949 Chương 949 Tiên Hà Phong Bạo - Tiên lúa tiên hà. (1) 27/03/2014
950 Chương 950 Tiên Hà Phong Bạo - Tiên lúa tiên hà. (2) 27/03/2014
951 Chương 951 Tiên Hà Phong Bạo - Tông Như Ma 27/03/2014
952 Chương 952 Tiên Hà Phong Bạo - Trăm năm ước hẹn. (1) 27/03/2014
953 Chương 953 Tiên Hà Phong Bạo - Trăm năm ước hẹn. (2) 27/03/2014
954 Chương 954 Tiên Hà Phong Bạo - Tiểu Ngư Giới Nguyên Tuyền. (1) 27/03/2014
955 Chương 955 Tiên Hà Phong Bạo - Tiểu Ngư Giới Nguyên Tuyền. (2) 27/03/2014
956 Chương 956 Tiên Hà Phong Bạo - Kim Chi Phế. (1) 27/03/2014
957 Chương 957 Tiên Hà Phong Bạo - Kim Chi Phế. (2) 27/03/2014
958 Chương 958 Tiên Hà Phong Bạo - Bí ẩn tiên hà. (1) 27/03/2014
959 Chương 959 Tiên Hà Phong Bạo - Bí ẩn tiên hà. (2) 27/03/2014
960 Chương 960 Tiên Hà Phong Bạo - Quy Hồn Thủy 27/03/2014
961 Chương 961 Tiên Hà Phong Bạo - Lô Sơn Giới. (1) 27/03/2014
962 Chương 962 Tiên Hà Phong Bạo - Lô Sơn Giới. (2) 27/03/2014
963 Chương 963 Tiên Hà Phong Bạo - Thánh Đình. (1) 27/03/2014
964 Chương 964 Tiên Hà Phong Bạo - Thánh Đình. (2) 27/03/2014
965 Chương 965 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Đường Đảo. (1) 27/03/2014
966 Chương 966 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Đường Đảo. (2) 27/03/2014
967 Chương 967 Tiên Hà Phong Bạo - Hóa Anh hậu kỳ. (1) 27/03/2014
968 Chương 968 Tiên Hà Phong Bạo - Hóa Anh hậu kỳ. (2) 27/03/2014
969 Chương 969 Tiên Hà Phong Bạo - Cường giả Giới Ngoại tập kết. (1) 27/03/2014
970 Chương 970 Tiên Hà Phong Bạo - Cường giả Giới Ngoại tập kết. (2) 27/03/2014
971 Chương 971 Tiên Hà Phong Bạo - Thị Huyết Hắc Thứ 27/03/2014
972 Chương 972 Tiên Hà Phong Bạo - Anh Biến Quân Hoàng. (1) 27/03/2014
973 Chương 973 Tiên Hà Phong Bạo - Anh Biến Quân Hoàng. (2) 27/03/2014
974 Chương 974 Tiên Hà Phong Bạo - Đại giới. (1) 27/03/2014
975 Chương 975 Tiên Hà Phong Bạo - Đại giới. (2) 27/03/2014
976 Chương 976 Tiên Hà Phong Bạo - Không tiếc một cái giá lớn. (1) 27/03/2014
977 Chương 977 Tiên Hà Phong Bạo - Không tiếc một cái giá lớn. (2) 27/03/2014
978 Chương 978 Tiên Hà Phong Bạo - Tu luyện Kim Thân 27/03/2014
979 Chương 979 Tiên Hà Phong Bạo - Dấu chân kiếp trước. (1) 27/03/2014
980 Chương 980 Tiên Hà Phong Bạo - Dấu chân kiếp trước. (2) 27/03/2014
981 Chương 981 Tiên Hà Phong Bạo - Dấu chân kiếp trước. (3) 27/03/2014
982 Chương 982 Tiên Hà Phong Bạo - Dấu chân kiếp trước. (4) 27/03/2014
983 Chương 983 Tiên Hà Phong Bạo - Dấu chân kiếp trước. (5) 27/03/2014
984 Chương 984 Tiên Hà Phong Bạo - Dấu chân kiếp trước. (6) 27/03/2014
985 Chương 985 Tiên Hà Phong Bạo - Bảo tàng phủ đệ 27/03/2014
986 Chương 986 Tiên Hà Phong Bạo - Đan thành. (1) 27/03/2014
987 Chương 987 Tiên Hà Phong Bạo - Đan thành. (2) 27/03/2014
988 Chương 988 Tiên Hà Phong Bạo - Kim Thân mới thành lập. (1) 27/03/2014
989 Chương 989 Tiên Hà Phong Bạo - Kim Thân mới thành lập. (2) 27/03/2014
990 Chương 990 Tiên Hà Phong Bạo - Bất Diệt Viêm Thần. (1) 27/03/2014
991 Chương 991 Tiên Hà Phong Bạo - Bất Diệt Viêm Thần. (2) 27/03/2014
992 Chương 992 Tiên Hà Phong Bạo - Xuất phủ. (1) 27/03/2014
993 Chương 993 Tiên Hà Phong Bạo - Xuất phủ. (2) 27/03/2014
994 Chương 994 Tiên Hà Phong Bạo - Uy thế của Kim Thân. (1) 27/03/2014
995 Chương 995 Tiên Hà Phong Bạo - Uy thế của Kim Thân. (2) 27/03/2014
996 Chương 996 Tiên Hà Phong Bạo - Uy thế của Kim Thân. (3) 27/03/2014
997 Chương 997 Tiên Hà Phong Bạo - Cứng rắn vô đối. (1) 27/03/2014
998 Chương 998 Tiên Hà Phong Bạo - Cứng rắn vô đối. (2) 27/03/2014
999 Chương 999 Tiên Hà Phong Bạo - Đại chiến Anh Biến.(1) 27/03/2014
1000 Chương 1000 Tiên Hà Phong Bạo - Đại chiến Anh Biến.(2) 27/03/2014
1001 Chương 1001 Tiên Hà Phong Bạo - Đại chiến Anh Biến (3) 27/03/2014
1002 Chương 1002 Tiên Hà Phong Bạo - Đại chiến Anh Biến (4) 27/03/2014
1003 Chương 1003 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàng Thiên Thánh Triều (1) 27/03/2014
1004 Chương 1004 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàng Thiên Thánh Triều (2) 27/03/2014
1005 Chương 1005 Tiên Hà Phong Bạo - Mộng Hồi tầng sáu 27/03/2014
1006 Chương 1006 Tiên Hà Phong Bạo - Đuổi giết Anh Biến. (1) 27/03/2014
1007 Chương 1007 Tiên Hà Phong Bạo - Đuổi giết Anh Biến. (2) 27/03/2014
1008 Chương 1008 Tiên Hà Phong Bạo - Kim Thân tầng hai. (1) 27/03/2014
1009 Chương 1009 Tiên Hà Phong Bạo - Kim Thân tầng hai. (2) 27/03/2014
1010 Chương 1010 Tiên Hà Phong Bạo - Nhiên Ma Thông Tập Lệnh. (1) 27/03/2014
1011 Chương 1011 Tiên Hà Phong Bạo - Nhiên Ma Thông Tập Lệnh. (2) 27/03/2014
1012 Chương 1012 Tiên Hà Phong Bạo - Lôi đình liên sát. (1) 27/03/2014
1013 Chương 1013 Tiên Hà Phong Bạo - Lôi đình liên sát. (2) 27/03/2014
1014 Chương 1014 Tiên Hà Phong Bạo - Đại giới chiến trường 27/03/2014
1015 Chương 1015 Tiên Hà Phong Bạo - Kim cương tráo. (1) 27/03/2014
1016 Chương 1016 Tiên Hà Phong Bạo - Kim cương tráo. (2) 27/03/2014
1017 Chương 1017 Tiên Hà Phong Bạo - Đại thống lĩnh. (1) 27/03/2014
1018 Chương 1018 Tiên Hà Phong Bạo - Đại thống lĩnh. (2) 27/03/2014
1019 Chương 1019 Tiên Hà Phong Bạo - Thanh danh lên cao. (1) 27/03/2014
1020 Chương 1020 Tiên Hà Phong Bạo - Thanh danh lên cao. (2) 27/03/2014
1021 Chương 1021 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Túng Cửu Tinh 27/03/2014
1022 Chương 1022 Tiên Hà Phong Bạo - Cô Huyền. (1) 27/03/2014
1023 Chương 1023 Tiên Hà Phong Bạo - Cô Huyền. (2) 27/03/2014
1024 Chương 1024 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàn Vũ tháp. (1) 27/03/2014
1025 Chương 1025 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàn Vũ tháp. (2) 27/03/2014
1026 Chương 1026 Tiên Hà Phong Bạo - Thánh tộc 27/03/2014
1027 Chương 1027 Tiên Hà Phong Bạo - Vạn Khâu tấm chắn. (1) 27/03/2014
1028 Chương 1028 Tiên Hà Phong Bạo - Vạn Khâu tấm chắn. (2) 27/03/2014
1029 Chương 1029 Tiên Hà Phong Bạo - Tam đại thần sư. (1) 27/03/2014
1030 Chương 1030 Tiên Hà Phong Bạo - Tam đại thần sư. (2) 27/03/2014
1031 Chương 1031 Tiên Hà Phong Bạo - Nhất mộng năm mươi năm. (1) 27/03/2014
1032 Chương 1032 Tiên Hà Phong Bạo - Nhất mộng năm mươi năm. (2) 27/03/2014
1033 Chương 1033 Tiên Hà Phong Bạo - Độn Thiên thần hoàn 27/03/2014
1034 Chương 1034 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàn Vũ Đại Đế. (1) 27/03/2014
1035 Chương 1035 Tiên Hà Phong Bạo - Hoàn Vũ Đại Đế. (2) 27/03/2014
1036 Chương 1036 Tiên Hà Phong Bạo - Điên cuồng tăng lên. (1) 27/03/2014
1037 Chương 1037 Tiên Hà Phong Bạo - Điên cuồng tăng lên. (2) 27/03/2014
1038 Chương 1038 Tiên Hà Phong Bạo - Tái hiện băng bảo 27/03/2014
1039 Chương 1039 Tiên Hà Phong Bạo - Thâm nhập hậu phương địch. (1) 27/03/2014
1040 Chương 1040 Tiên Hà Phong Bạo - Thâm nhập hậu phương địch. (2) 27/03/2014
1041 Chương 1041 Tiên Hà Phong Bạo - Một trong chín tinh. (1) 27/03/2014
1042 Chương 1042 Tiên Hà Phong Bạo - Một trong chín tinh. (2) 27/03/2014
1043 Chương 1043 Tiên Hà Phong Bạo - Bóp chết kỳ tích. (1) 27/03/2014
1044 Chương 1044 Tiên Hà Phong Bạo - Bóp chết kỳ tích. (2) 27/03/2014
1045 Chương 1045 Tiên Hà Phong Bạo - Đế tôn đại chiến 27/03/2014
1046 Chương 1046 Tiên Hà Phong Bạo - Ma sư oai. (1) 27/03/2014
1047 Chương 1047 Tiên Hà Phong Bạo - Ma sư oai. (2) 27/03/2014
1048 Chương 1048 Tiên Hà Phong Bạo - Trở về Linh Phương giới. (1) 27/03/2014
1049 Chương 1049 Tiên Hà Phong Bạo - Trở về Linh Phương giới. (2) 27/03/2014
1050 Chương 1050 Tiên Hà Phong Bạo - Một niệm đánh giết 27/03/2014
1051 Chương 1051 Tiên Hà Phong Bạo - Đường về. (1) 27/03/2014
1052 Chương 1052 Tiên Hà Phong Bạo - Đường về. (2) 27/03/2014
1053 Chương 1053 Tiên Hà Phong Bạo - Trở về cố hương. (1) 27/03/2014
1054 Chương 1054 Tiên Hà Phong Bạo - Trở về cố hương. (2) 27/03/2014
1055 Chương 1055 Tiên Hà Phong Bạo - Trở về cố hương. (3) 27/03/2014
1056 Chương 1056 Tiên Hà Phong Bạo - Để nó đi ra. (1) 27/03/2014
1057 Chương 1057 Tiên Hà Phong Bạo - Để nó đi ra. (2) 27/03/2014
1058 Chương 1058 Tiên Hà Phong Bạo - Thượng cổ Vu độc. (1) 27/03/2014
1059 Chương 1059 Tiên Hà Phong Bạo - Thượng cổ Vu độc. (2) 27/03/2014
1060 Chương 1060 Tiên Hà Phong Bạo - Lợi nhiều hơn hại 27/03/2014
1061 Chương 1061 Tiên Hà Phong Bạo - Kế hoạch điên cuồng. (1) 27/03/2014
1062 Chương 1062 Tiên Hà Phong Bạo - Kế hoạch điên cuồng. (2) 27/03/2014
1063 Chương 1063 Tiên Hà Phong Bạo - Ranh giới Kim thân. (1) 27/03/2014
1064 Chương 1064 Tiên Hà Phong Bạo - Ranh giới Kim thân. (2) 27/03/2014
1065 Chương 1065 Tiên Hà Phong Bạo - Cường địch đột kích. (1) 27/03/2014
1066 Chương 1066 Tiên Hà Phong Bạo - Cường địch đột kích. (2) 27/03/2014
1067 Chương 1067 Tiên Hà Phong Bạo - Nửa bước đế tôn. (1) 27/03/2014
1068 Chương 1068 Tiên Hà Phong Bạo - Nửa bước đế tôn. (2) 27/03/2014
1069 Chương 1069 Tiên Hà Phong Bạo - Hàng rào lam băng 27/03/2014
1070 Chương 1070 Tiên Hà Phong Bạo - Kim từ bão táp. (1) 27/03/2014
1071 Chương 1071 Tiên Hà Phong Bạo - Kim từ bão táp. (2) 27/03/2014
1072 Chương 1072 Tiên Hà Phong Bạo - Cửu tinh chi tranh 27/03/2014
1073 Chương 1073 Tiên Hà Phong Bạo - Thuấn thể. (1) 27/03/2014
1074 Chương 1074 Tiên Hà Phong Bạo - Thuấn thể. (2) 27/03/2014
1075 Chương 1075 Tiên Hà Phong Bạo - Một đường rong ruổi. (1) 27/03/2014
1076 Chương 1076 Tiên Hà Phong Bạo - Một đường rong ruổi. (2) 27/03/2014
1077 Chương 1077 Tiên Hà Phong Bạo - Nguyệt Hoa giới 27/03/2014
1078 Chương 1078 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Nhất hồn thủy. (1) 27/03/2014
1079 Chương 1079 Tiên Hà Phong Bạo - Thiên Nhất hồn thủy. (2) 27/03/2014
1080 Chương 1080 Tiên Hà Phong Bạo - Chưa từng xuất hiện. (1) 27/03/2014
1081 Chương 1081 Tiên Hà Phong Bạo - Chưa từng xuất hiện. (2) 27/03/2014
1082 Chương 1082 Tiên Hà Phong Bạo - Từ Huyền ủy thác 27/03/2014
1083 Chương 1083 Tiên Hà Phong Bạo - Trước hết giết một hồi. (1) 27/03/2014
1084 Chương 1084 Tiên Hà Phong Bạo - Trước hết giết một hồi. (2) 27/03/2014
1085 Chương 1085 Tiên Hà Phong Bạo - Cơn giận của Đế tôn. (1) 27/03/2014
1086 Chương 1086 Tiên Hà Phong Bạo - Cơn giận của Đế tôn. (2) 27/03/2014
1087 Chương 1087 Tiên Hà Phong Bạo - Môn đồ Thiên sư 27/03/2014
1088 Chương 1088 Tiên Hà Phong Bạo - Linh Ngọc tiên y. (1) 27/03/2014
1089 Chương 1089 Tiên Hà Phong Bạo - Linh Ngọc tiên y. (2) 27/03/2014
1090 Chương 1090 Tiên Hà Phong Bạo - Quy Hồn thủy nghịch thiên. (1) 27/03/2014
1091 Chương 1091 Tiên Hà Phong Bạo - Quy Hồn thủy nghịch thiên. (2) 27/03/2014
1092 Chương 1092 Tiên Hà Phong Bạo - Tuyệt Vô Ảnh 27/03/2014
1093 Chương 1093 Tiên Hà Phong Bạo - Thì quang Mộng Hồi. (1) 27/03/2014
1094 Chương 1094 Tiên Hà Phong Bạo - Thì quang Mộng Hồi. (2) 27/03/2014
1095 Chương 1095 Tiên Hà Phong Bạo - Hóa vu huyết. (1) 27/03/2014
1096 Chương 1096 Tiên Hà Phong Bạo - Hóa vu huyết. (2) 27/03/2014
1097 Chương 1097 Tiên Hà Phong Bạo - Thần Hư đại đế. (1) 27/03/2014
1098 Chương 1098 Tiên Hà Phong Bạo - Thần Hư đại đế. (2) 27/03/2014
1099 Chương 1099 Tiên Hà Phong Bạo - Thái Âm Tử Thần. (1) 27/03/2014
1100 Chương 1100 Tiên Hà Phong Bạo - Thái Âm Tử Thần. (2) 27/03/2014
1101 Chương 1101 Tiên Hà Phong Bạo - Đế Tôn vẫn lạc 27/03/2014
1102 Chương 1102 Tiên Hà Phong Bạo - Mộng Hồi tầng bảy. (1) 27/03/2014
1103 Chương 1103 Tiên Hà Phong Bạo - Mộng Hồi tầng bảy. (2) 27/03/2014
1104 Chương 1104 Tiên Hà Phong Bạo - Vũ Yên xuất quan. (1) 27/03/2014
1105 Chương 1105 Tiên Hà Phong Bạo - Vũ Yên xuất quan. (2) 27/03/2014
1106 Chương 1106 Tiên Hà Phong Bạo - Hai đại thần sư 27/03/2014
1107 Chương 1107 Tiên Hà Phong Bạo - Quét ngang Cửu Tinh. (1) 27/03/2014
1108 Chương 1108 Tiên Hà Phong Bạo - Quét ngang Cửu Tinh. (2) 27/03/2014
1109 Chương 1109 Tiên Hà Phong Bạo - Lẫm đông chi diễm. (1) 27/03/2014
1110 Chương 1110 Tiên Hà Phong Bạo - Lẫm đông chi diễm. (2) 27/03/2014
1111 Chương 1111 Tiên Hà Phong Bạo - Lời mời của Thiên Sư 27/03/2014
1112 Chương 1112 Tiên Hà Phong Bạo - Mộng Huyễn Thiên Đường 27/03/2014
1113 Chương 1113 Tiên Hà Phong Bạo - Mộng Huyễn Thiên Đường 27/03/2014
1114 Chương 1114 Tiên Hà Phong Bạo - Mộng ảo đỉnh phong 27/03/2014
1115 Chương 1115 Tiên Hà Phong Bạo - Mộng ảo đỉnh phong 27/03/2014
1116 Chương 1116 Tiên Hà Phong Bạo - Mộng ảo đỉnh phong 27/03/2014
1117 Chương 1117 Tiên Hà Phong Bạo - Mộng ảo đỉnh phong 27/03/2014
1118 Chương 1118 Tiên Hà Phong Bạo - Mộng ảo đỉnh phong 27/03/2014
1119 Chương 1119 Tiên Hà Phong Bạo - Mộng ảo đỉnh phong 27/03/2014
1120 Chương 1120 Tiên Hà Phong Bạo - Mộng ảo đỉnh phong 27/03/2014
1121 Chương 1121 Tiên Hà Phong Bạo - Người thắng làm vua 27/03/2014
1122 Chương 1122 Tiên Hà Phong Bạo - Người thắng làm vua 27/03/2014
1123 Chương 1123 Tiên Hà Phong Bạo - Người thắng làm vua 27/03/2014
1124 Chương 1124 Tiên Hà Phong Bạo - Người thắng làm vua 27/03/2014
1125 Chương 1125 Tiên Hà Phong Bạo - Người thắng làm vua 27/03/2014
1126 Chương 1126 Tiên Hà Phong Bạo - Thần Sư chi chiến 27/03/2014
1127 Chương 1127 Tiên Hà Phong Bạo - Thần Sư chi chiến. (2) 27/03/2014
1128 Chương 1128 Tiên Hà Phong Bạo - Nhiên ma lui binh 27/03/2014
1129 Chương 1129 Tiên Hà Phong Bạo - Nhiên ma lui binh. (2) 27/03/2014
1130 Chương 1130 Tiên Hà Phong Bạo - Mộng cảnh triền miên 27/03/2014
1131 Chương 1131 Tiên Hà Phong Bạo - Đuổi giết Đế Tôn 27/03/2014
1132 Chương 1132 Tiên Hà Phong Bạo - Đuổi giết Đế Tôn. (2) 27/03/2014
1133 Chương 1133 Tiên Hà Phong Bạo - Kế hoạch Tiểu Ngư Giới 27/03/2014
1134 Chương 1134 Tiên Hà Phong Bạo - Kế hoạch Tiểu Ngư Giới. (2) 27/03/2014
1135 Chương 1135 Tiên Hà Phong Bạo - Luyện hóa vu độc 27/03/2014
1136 Chương 1136 Tiên Hà Phong Bạo - Yêu ngư nguyền rủa 27/03/2014
1137 Chương 1137 Tiên Hà Phong Bạo - Yêu ngư nguyền rủa. (2) 27/03/2014
1138 Chương 1138 Tiên Hà Phong Bạo - Linh Văn 27/03/2014
1139 Chương 1139 Tiên Hà Phong Bạo - Linh Văn. (2) 27/03/2014
1140 Chương 1140 Tiên Hà Phong Bạo - Cường thế xuất hiện 27/03/2014
1141 Chương 1141 Tiên Hà Phong Bạo - Cường thế xuất hiện. (2) 27/03/2014
1142 Chương 1142 Tiên Hà Phong Bạo - Yêu đan thành 27/03/2014
1143 Chương 1143 Tiên Hà Phong Bạo - Bán tiên phẩm 27/03/2014
1144 Chương 1144 Tiên Hà Phong Bạo - Bán tiên phẩm. (2) 27/03/2014
1145 Chương 1145 Tiên Hà Phong Bạo - Kim thân tầng bốn 27/03/2014
1146 Chương 1146 Tiên Hà Phong Bạo - Kim thân tầng bốn. (2) 27/03/2014
1147 Chương 1147 Tiên Hà Phong Bạo - Nguyệt Thiên Đế Tôn 27/03/2014
1148 Chương 1148 Tiên Hà Phong Bạo - Lực phá hoàn vũ 27/03/2014
1149 Chương 1149 Tiên Hà Phong Bạo - Lực phá hoàn vũ 27/03/2014
1150 Chương 1150 Tiên Hà Phong Bạo - Quang đoàn dòng xoáy thần bí 27/03/2014
1151 Chương 1151 Tiên Hà Phong Bạo - Quang đoàn dòng xoáy thần bí. (2) 27/03/2014
1152 Chương 1152 Tiên Hà Phong Bạo - Phá giới. (1) 27/03/2014
1153 Chương 1153 Tiên Hà Phong Bạo - Phá giới. (2) 27/03/2014
1154 Chương 1154 Tiên Hà Phong Bạo - Tinh Khải Thánh Đế 27/03/2014
1155 Chương 1155 Tiên Hà Phong Bạo - Đại bại cường địch. (1) 27/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tien-ha-phong-bao-1936.html