Truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Vạn Giới Vĩnh Tiên
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 27/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Vạn Giới Vĩnh Tiên
Truyện Vạn Giới Vĩnh Thiên là một câu chuyện dẫn dắt độc giả vào thế giới thần tiên kì ảo, nơi đó có nhiều điều bí ẩn diễn ra. Thiên địa xảy ra tai kiếp, sao băng rơi khắp chốn, ba tượng đá khổng lồ rơi xuống ngọn núi ở sau Liên Hoa Đài thôn… Truyện bắt đầu nảy sinh từ đây khi mà Tôn Lập, một thiếu niên tầm thường ở trong thôn, vô tình lấy được ba pho tượng, từ đó trong óc gã luôn vang lên giọng nói, kể về những thứ không sao hiểu nổi...

Mang theo tượng đá cùng giọng nói đó, Tôn Lập trở thành đệ tử của một trong bảy đại phái ở Đại Tùy:

Tố Bão Sơn.

Từ đây bao nhiêu ân oán tình cừu, bao nhiêu khoái ý hận thù đổ tới.


Thời đại này thiên tài xuất hiện lớp lớp, dưới ánh sáng của những đệ tử đó, Tôn Lập vốn chỉ tư chất bình thường, không có chút nào nổi bật, nhưng nhờ ba tượng đá lai lịch thần bí mà gã chạm tới được pháp môn tu hành cao thâm, những cách luyện đan tuyệt diệu cùng phương pháp chế khí siêu phàm, cách chế phù lục vô địch.

Ngay cả "linh văn trận trang" bí ẩn nhất tu chân giới thì ba giọng nói đều cực kỳ tinh thông!
Ba tượng đá ấy có ý nghĩa như thế nào, quyền năng đến đâu, chúng thực sự lợi hại thế ư, còn có bí mật gì nữa, con đường tu luyện dài đằng đẵng này sẽ còn đi về đâu, liệu Tôn Lập có thể bước qua, mời bạn đón đọc truyện tiên hiệp hấp dẫn này

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Trời sinh thạch nhân (1) 27/03/2014
2 Chương 2 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Tiên sư tới từ phía tây (1) 27/03/2014
3 Chương 3 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Tố Bão sơn (1) 27/03/2014
4 Chương 4 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Linh cấu sư 27/03/2014
5 Chương 5 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Ám Vực ma chủ (thượng) 27/03/2014
6 Chương 6 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phàm gian nhất thế thiên (thượng) 27/03/2014
7 Chương 7 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phàm gian nhất thế thiên (hạ) 27/03/2014
8 Chương 8 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Trồng linh dược (thượng) 27/03/2014
9 Chương 9 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Trồng linh dược (hạ) 27/03/2014
10 Chương 10 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thái bình sát đạo (thượng) 27/03/2014
11 Chương 11 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thái bình sát đạo (hạ) 27/03/2014
12 Chương 12 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thất tử thủ ô (thượng) 27/03/2014
13 Chương 13 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thất tử thủ ô (hạ) 27/03/2014
14 Chương 14 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phàm nhân cảnh đệ nhất trọng 27/03/2014
15 Chương 15 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Đấu võ 27/03/2014
16 Chương 16 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Tố Bão thủ sơn nhân 27/03/2014
17 Chương 17 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Kiểm tra tu hành 27/03/2014
18 Chương 18 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Người thứ 10 27/03/2014
19 Chương 19 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phiền toái liên tục 27/03/2014
20 Chương 20 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Ma ảnh tấn công 27/03/2014
21 Chương 21 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Linh lộ phù 27/03/2014
22 Chương 22 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Tranh làm nhóm trưởng 27/03/2014
23 Chương 23 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Kích phát linh phù 27/03/2014
24 Chương 24 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Trời ban linh lộ 27/03/2014
25 Chương 25 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Mai trắng 27/03/2014
26 Chương 26 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Mưa gió Đại Lương thành 27/03/2014
27 Chương 27 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Quỷ sơn huyết nguyệt 27/03/2014
28 Chương 28 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Vạn cổ sát cơ 27/03/2014
29 Chương 29 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Bát quỷ vây khốn 27/03/2014
30 Chương 30 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Hỏa khôi 27/03/2014
31 Chương 31 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Hồn tinh 27/03/2014
32 Chương 32 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Quỷ sát 27/03/2014
33 Chương 33 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Liên thiên kiếp 27/03/2014
34 Chương 34 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phong linh hạp 27/03/2014
35 Chương 35 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Dạ La di bảo 27/03/2014
36 Chương 36 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Cổ Băng nhai 27/03/2014
37 Chương 37 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Môn phái phán xét 27/03/2014
38 Chương 38 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thu hoạch cực lớn 27/03/2014
39 Chương 39 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Đại hỗn nguyên hợp thiên mệnh kiếp thần công 27/03/2014
40 Chương 40 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phong linh trận pháp 27/03/2014
41 Chương 41 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Bán linh dược ở phường thị 27/03/2014
42 Chương 42 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Giúp đỡ 27/03/2014
43 Chương 43 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Kim Phong Tế Vũ lâu 27/03/2014
44 Chương 44 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Mặc long thảo 27/03/2014
45 Chương 45 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Kỳ thi thứ hai 27/03/2014
46 Chương 46 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phàm nhân cảnh đệ nhị trọng 27/03/2014
47 Chương 47 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Gặp mặt giai nhân 27/03/2014
48 Chương 48 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Lại đến Đại Lương thành 27/03/2014
49 Chương 49 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thông thiên chi môn 27/03/2014
50 Chương 50 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Nhất cấp anh linh vương 27/03/2014
51 Chương 51 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Ám Vực ma chủ 27/03/2014
52 Chương 52 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thiên Hạ 27/03/2014
53 Chương 53 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Giàu lên 27/03/2014
54 Chương 54 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Tử cực thiên hỏa 27/03/2014
55 Chương 55 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Lạc Sơn tiểu cảnh 27/03/2014
56 Chương 56 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Huyết nguyệt ác linh 27/03/2014
57 Chương 57 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Tam tuyến kim liên 27/03/2014
58 Chương 58 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Tử kim chi thảo 27/03/2014
59 Chương 59 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Khổ chiến với thụ yêu 27/03/2014
60 Chương 60 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Ngưng trầm hương mộc 27/03/2014
61 Chương 61 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phàm nhân cảnh đệ tam trọng 27/03/2014
62 Chương 62 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phó thác 27/03/2014
63 Chương 63 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Trêu cợt 27/03/2014
64 Chương 64 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Bản mệnh chân hỏa 27/03/2014
65 Chương 65 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Kích phát thần hỏa 27/03/2014
66 Chương 66 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Tử cực thiên hỏa 27/03/2014
67 Chương 67 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Đại Vũ thần vật 27/03/2014
68 Chương 68 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Luyện hóa đại đỉnh 27/03/2014
69 Chương 69 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thiên đoán thần thiết 27/03/2014
70 Chương 70 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Bạch lộ vân sơn thảo 27/03/2014
71 Chương 71 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Đoán khí 27/03/2014
72 Chương 72 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Hỏa lôi việt (thượng) 27/03/2014
73 Chương 73 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Hỏa lôi việt (hạ) 27/03/2014
74 Chương 74 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Lần nữa nổi danh 27/03/2014
75 Chương 75 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phục giết 27/03/2014
76 Chương 76 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Diệt khí sát nhân 27/03/2014
77 Chương 77 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Bình an vô sự 27/03/2014
78 Chương 78 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Cổ Lô sơn 27/03/2014
79 Chương 79 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Bí mật trong túi 27/03/2014
80 Chương 80 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Long Bối bảo tàng 27/03/2014
81 Chương 81 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Ba mươi ba tầng thần tháp 27/03/2014
82 Chương 82 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Cao nhân cổ quái 27/03/2014
83 Chương 83 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Dị bảo liên tục 27/03/2014
84 Chương 84 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Loạn chiến 27/03/2014
85 Chương 85 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Cá nướng 27/03/2014
86 Chương 86 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Ba chiêu bại địch 27/03/2014
87 Chương 87 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Tần Thiên Trảm thổ huyết 27/03/2014
88 Chương 88 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Kiểm kê thu hoạch 27/03/2014
89 Chương 89 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phân biệt đối xử 27/03/2014
90 Chương 90 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Âm mưu sơ hở 27/03/2014
91 Chương 91 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phục kích ở bờ sông 27/03/2014
92 Chương 92 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Bát phẩm Thiên tinh thích 27/03/2014
93 Chương 93 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Quỷ thị 27/03/2014
94 Chương 94 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Bị chặt chém 27/03/2014
95 Chương 95 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thái hư thạch tủy 27/03/2014
96 Chương 96 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Không thể tin nổi 27/03/2014
97 Chương 97 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Chọn lựa đệ tử 27/03/2014
98 Chương 98 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Lão lừa gạt, tiểu lừa gạt 27/03/2014
99 Chương 99 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thạch thủy trừ độc 27/03/2014
100 Chương 100 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Gây chuyện thị phi 27/03/2014
101 Chương 101 Vạn Giới Vĩnh Tiên - phàm nhân cảnh đệ tứ trọng 27/03/2014
102 Chương 102 Vạn Giới Vĩnh Tiên - nghiền nát 27/03/2014
103 Chương 103 Vạn Giới Vĩnh Tiên - ba vị thần giá lâm 27/03/2014
104 Chương 104 Vạn Giới Vĩnh Tiên - thành quả chiến đấu ít ỏi 27/03/2014
105 Chương 105 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Huyết nguyệt hung thú 27/03/2014
106 Chương 106 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Về núi 27/03/2014
107 Chương 107 Vạn Giới Vĩnh Tiên - gặp lại chung lâm 27/03/2014
108 Chương 108 Vạn Giới Vĩnh Tiên - bán kiếm 27/03/2014
109 Chương 109 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Kỳ thi sau cùng 27/03/2014
110 Chương 110 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Chiến chùy cổ quái 27/03/2014
111 Chương 111 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Giang Sĩ Ngọc xuất thủ 27/03/2014
112 Chương 112 Vạn Giới Vĩnh Tiên - huyết sắc cổ bi 27/03/2014
113 Chương 113 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Đòi hỏi (thượng) 27/03/2014
114 Chương 114 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Đòi hỏi (hạ) 27/03/2014
115 Chương 115 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thiên diễn thần hóa quyết 27/03/2014
116 Chương 116 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Lời của Vọng Long 27/03/2014
117 Chương 117 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Đầu quân 27/03/2014
118 Chương 118 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Môn phái đại khảo (thượng) 27/03/2014
119 Chương 119 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Môn phái đại khảo (hạ) 27/03/2014
120 Chương 120 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Lĩnh thưởng 27/03/2014
121 Chương 121 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Huyền cơ của pháp khí 27/03/2014
122 Chương 122 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thiên thần chi chùy 27/03/2014
123 Chương 123 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Luyện tập đoán khí 27/03/2014
124 Chương 124 Vạn Giới Vĩnh Tiên - bục thờ thần 27/03/2014
125 Chương 125 Vạn Giới Vĩnh Tiên - mảnh long tỏa liên 27/03/2014
126 Chương 126 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Hoa hồng có gai 27/03/2014
127 Chương 127 Vạn Giới Vĩnh Tiên - hắc thủy ngục hỏa 27/03/2014
128 Chương 128 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Võ hội tranh đoạt linh đơn 27/03/2014
129 Chương 129 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thái ất tinh sa 27/03/2014
130 Chương 130 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thanh Việt phường thị 27/03/2014
131 Chương 131 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Câu đố về trận pháp 27/03/2014
132 Chương 132 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thiên Môn lâu 27/03/2014
133 Chương 133 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Đến sơn cốc làm khách 27/03/2014
134 Chương 134 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Kết cấu phức tạp 27/03/2014
135 Chương 135 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Chủ tớ 27/03/2014
136 Chương 136 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Nổ lò 27/03/2014
137 Chương 137 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Phàm nhân cảnh đệ ngũ trọng 27/03/2014
138 Chương 138 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Lên đường rèn luyện 27/03/2014
139 Chương 139 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Lưu ly bảo thuyền thuận gió đi 27/03/2014
140 Chương 140 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Ma diễm mị 27/03/2014
141 Chương 141 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Yêu tâm 27/03/2014
142 Chương 142 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Tuyên chiến 27/03/2014
143 Chương 143 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Kỳ môn trận 27/03/2014
144 Chương 144 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Lên voi xuống chó 27/03/2014
145 Chương 145 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Hung hiểm trong nham động 27/03/2014
146 Chương 146 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Lòng dạ hẹp hòi 27/03/2014
147 Chương 147 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Bách túc hung ngô (thượng) 27/03/2014
148 Chương 148 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Bách túc hung ngô (hạ) 27/03/2014
149 Chương 149 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thú noãn 27/03/2014
150 Chương 150 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Trút giận 27/03/2014
151 Chương 151 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Yêu thú thần bí 27/03/2014
152 Chương 152 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Mèo ú và yêu nữ 27/03/2014
153 Chương 153 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Triệt để yêu hóa 27/03/2014
154 Chương 154 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Đuổi giết 27/03/2014
155 Chương 155 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Yêu Yêu Lục 27/03/2014
156 Chương 156 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Tu chân võ kỹ 27/03/2014
157 Chương 157 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Lục Bạt Đỉnh 27/03/2014
158 Chương 158 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Thiên cơ bí đạo 27/03/2014
159 Chương 159 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Tầng thứ hai dưới mặt đất 27/03/2014
160 Chương 160 Vạn Giới Vĩnh Tiên - Diệt sạch 27/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-van-gioi-vinh-tien-1940.html