Truyện Trường Sinh Bất Tử - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Trường Sinh Bất Tử
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 28/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Trường Sinh Bất Tử
Tuyệt thế hung nhân, đa mưu túc trí. Vi cầu trường sinh, mưu đồ thiên hạ. Ta Chung Sơn, muốn lập thiên đình vô thượng, tìm kiếm khí vận trong thiên hạ, tẩy rửa nghiệp chướng của bản thân, nghênh kháng thiên uy, thay đổi phàm mệnh, tu thành tiên mệnh, trường sinh bất tử.

Hai mươi lăm tuổi tới thế giới tu hành này, Chung Sơn vô cùng cố gắng nhưng phát hiện ra rằng chênh lệch giữa tiên và phàm quá xa xôi, phàm nhân cố gắng cả đời cũng không cách nào trở thành tiên.

Phí thời gian cả đời, tám mươi năm quay cuồng trong hồng trần, cố gắng rèn luyện cũng vô ích.

Nhưng rốt cuộc, đến khi tóc bạc, đại hạn giáng xuống thì có cơ hội tiến vào tiên môn, đi vào tiên môn, tìm tiên đạo, vi cầu trường sinh, mưu đồ thiên hạ.

Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, tứ tích âm đức, ngũ công danh.

Vì trường sinh, tu thành tiên giả, thành lập thiên triều thu thập khí vận trong thiên hạ! Tu tích công đức, sáng lập ra giáo phái tích góp từng chút một công đức vô lượng .

Tu phong thủy, có thể thông với thế giới âm dương, trong khe hẹp giữa hai giới mà tìm cách sửa đổi phàm mệnh! Tu vận giả…! Tu mệnh giả….

Đánh giá của cá nhân Đoạn Trường:

Truyện hay Đoạn Trường không hề cưỡng lại được sự hấp dẫn được khi dịch và biên bộ này, tình tiết thừa rất ít, mỗi một tình tiết đều được tác giả gài ần ý vào trong đó để sau này dùng.

Nhân vật chính căn cốt kém nhưng vô cùng thông minh, luôn luôn phải đánh nhau với những người có trình độ cao hơn mình cho nên phải dùng cái đầu là chính, không chỉ vậy còn là một người rất trọng tình trọng nghĩa, nữ nhân của hắn bị người ta bắt đi, hắn đau khổ ròng rã mấy chục năm trời vẫn chưa thôi nhớ nhung.

Các cảnh đánh nhau trong truyện cũng vô cùng hấp dẫn, đủ để độc giả thỏa sức tưởng tượng trong thế giới kỳ huyễn tu chân!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Trường Sinh Bất Tử - Đại Thọ 80 Tuổi 28/03/2014
2 Chương 2 Trường Sinh Bất Tử - Long cốc môn 28/03/2014
3 Chương 3 Trường Sinh Bất Tử - Đại Hội Tông Môn 28/03/2014
4 Chương 4 Trường Sinh Bất Tử - Cảnh Giới Tiên Thiên 28/03/2014
5 Chương 5 Trường Sinh Bất Tử - Tử Huân Tiên Tử 28/03/2014
6 Chương 6 Trường Sinh Bất Tử - Hồng Loan Thiên Kinh 28/03/2014
7 Chương 7 Trường Sinh Bất Tử - Yêu Thú 28/03/2014
8 Chương 8 Trường Sinh Bất Tử - Hàn Nha Tấn Công 28/03/2014
9 Chương 9 Trường Sinh Bất Tử - Thiên Ma Thối Thể Đại Pháp 28/03/2014
10 Chương 10 Trường Sinh Bất Tử - Khai Dương Tông 28/03/2014
11 Chương 11 Trường Sinh Bất Tử - Cân Đẩu Vân 28/03/2014
12 Chương 12 Trường Sinh Bất Tử - Khổ Luyện 28/03/2014
13 Chương 13 Trường Sinh Bất Tử - Quỳ Nhi 28/03/2014
14 Chương 14 Trường Sinh Bất Tử - Hung Nhân 28/03/2014
15 Chương 15 Trường Sinh Bất Tử - Giày Truy Phong 28/03/2014
16 Chương 16 Trường Sinh Bất Tử - Tiên Thiên Tần Thứ 2 28/03/2014
17 Chương 17 Trường Sinh Bất Tử - Bi Thanh Ti 28/03/2014
18 Chương 18 Trường Sinh Bất Tử - Một Màn Kiều Diễm 28/03/2014
19 Chương 19 Trường Sinh Bất Tử - Luận Võ 28/03/2014
20 Chương 20 Trường Sinh Bất Tử - Ngạc Mộng 28/03/2014
21 Chương 21 Trường Sinh Bất Tử - Thiên sát 28/03/2014
22 Chương 22 Trường Sinh Bất Tử - Ám Hoàng 28/03/2014
23 Chương 23 Trường Sinh Bất Tử - Gặp Lại Hàn Nha 28/03/2014
24 Chương 24 Trường Sinh Bất Tử - Mê Loạn 28/03/2014
25 Chương 25 Trường Sinh Bất Tử - Kiếm Bức Tữ 28/03/2014
26 Chương 26 Trường Sinh Bất Tử - Triệu Sở Hướng 28/03/2014
27 Chương 27 Trường Sinh Bất Tử - Giang Hồ Một Chữ Tuyệt 28/03/2014
28 Chương 28 Trường Sinh Bất Tử - Gặp Lại Chung Địa 28/03/2014
29 Chương 29 Trường Sinh Bất Tử - Không Thể Triêu Chọc 28/03/2014
30 Chương 30 Trường Sinh Bất Tử - Giấy Và Nghiên Mực 28/03/2014
31 Chương 31 Trường Sinh Bất Tử - Bạch lang thần bí 28/03/2014
32 Chương 32 Trường Sinh Bất Tử - Trảm Thiên Bạt kiếm thuật 28/03/2014
33 Chương 33 Trường Sinh Bất Tử - Thiên Linh Nhi ủy khuất 28/03/2014
34 Chương 34 Trường Sinh Bất Tử - Hỏa lang cốc 28/03/2014
35 Chương 35 Trường Sinh Bất Tử - Hỏa lang quái cử động 28/03/2014
36 Chương 36 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn tỉnh táo 28/03/2014
37 Chương 37 Trường Sinh Bất Tử - Đêm nay khó ngủ 28/03/2014
38 Chương 38 Trường Sinh Bất Tử - Huyết bồ đề 28/03/2014
39 Chương 39 Trường Sinh Bất Tử - Tiên Thiên tầng thứ tư 28/03/2014
40 Chương 40 Trường Sinh Bất Tử - Lão giả khủng bố 28/03/2014
41 Chương 41 Trường Sinh Bất Tử - Nhân tâm khó lường 28/03/2014
42 Chương 42 Trường Sinh Bất Tử - Hồng Loan hỏa diễm 28/03/2014
43 Chương 43 Trường Sinh Bất Tử - Bị nhốt 28/03/2014
44 Chương 44 Trường Sinh Bất Tử - Trùng Thiên nhi thượng 28/03/2014
45 Chương 45 Trường Sinh Bất Tử - Hạo Tam thái tử 28/03/2014
46 Chương 46 Trường Sinh Bất Tử - Cầu Long 28/03/2014
47 Chương 47 Trường Sinh Bất Tử - Xà động 28/03/2014
48 Chương 48 Trường Sinh Bất Tử - Bị nuốt vào bụng rắn 28/03/2014
49 Chương 49 Trường Sinh Bất Tử - Xà phúc đào sanh 28/03/2014
50 Chương 50 Trường Sinh Bất Tử - Chú Thiên đình 28/03/2014
51 Chương 51 Trường Sinh Bất Tử - Thiên triều 28/03/2014
52 Chương 52 Trường Sinh Bất Tử - Nhấc chén ngắm minh nguyệt 28/03/2014
53 Chương 53 Trường Sinh Bất Tử - Hồi gia ngự địch 28/03/2014
54 Chương 54 Trường Sinh Bất Tử - Anh Lan 28/03/2014
55 Chương 55 Trường Sinh Bất Tử - Anh Lan trở về 28/03/2014
56 Chương 56 Trường Sinh Bất Tử - Đón khách 28/03/2014
57 Chương 57 Trường Sinh Bất Tử - Cửu Long Phương Thiên Ngọc 28/03/2014
58 Chương 58 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn đáng sợ 28/03/2014
59 Chương 59 Trường Sinh Bất Tử - Tính toán không hề lộ chút sơ hở 28/03/2014
60 Chương 60 Trường Sinh Bất Tử - Ba hạt Không Linh Châu 28/03/2014
61 Chương 61 Trường Sinh Bất Tử - Cương thi 28/03/2014
62 Chương 62 Trường Sinh Bất Tử - Chạy trốn cương thi 28/03/2014
63 Chương 63 Trường Sinh Bất Tử - Diệu tiên nhân 28/03/2014
64 Chương 64 Trường Sinh Bất Tử - Sát khí Chung Sơn 28/03/2014
65 Chương 65 Trường Sinh Bất Tử - Kiếm cương 28/03/2014
66 Chương 66 Trường Sinh Bất Tử - Ngân thi độn thổ 28/03/2014
67 Chương 67 Trường Sinh Bất Tử - Cuối cùng là Chung Sơn. 28/03/2014
68 Chương 68 Trường Sinh Bất Tử - Lật ngược tình thế 28/03/2014
69 Chương 69 Trường Sinh Bất Tử - Bát Sơn môn hỗn loạn 28/03/2014
70 Chương 70 Trường Sinh Bất Tử - Chém giết bọn đạo chích 28/03/2014
71 Chương 71 Trường Sinh Bất Tử - Anh hùng cũng có lúc thất thế 28/03/2014
72 Chương 72 Trường Sinh Bất Tử - Cổ Thiên U 28/03/2014
73 Chương 73 Trường Sinh Bất Tử - Tĩnh trận cùng chiến trận. 28/03/2014
74 Chương 74 Trường Sinh Bất Tử - Xông trận. 28/03/2014
75 Chương 75 Trường Sinh Bất Tử - Trông gà hóa cuốc 28/03/2014
76 Chương 76 Trường Sinh Bất Tử - Mệnh tốt 28/03/2014
77 Chương 77 Trường Sinh Bất Tử - Quáng Tâm bảo ngọc 28/03/2014
78 Chương 78 Trường Sinh Bất Tử - Long nhãn 28/03/2014
79 Chương 79 Trường Sinh Bất Tử - Thái Hư tử 28/03/2014
80 Chương 80 Trường Sinh Bất Tử - Lôi hoa 28/03/2014
81 Chương 81 Trường Sinh Bất Tử - Thỉnh kiếm 28/03/2014
82 Chương 82 Trường Sinh Bất Tử - Kinh thiên đại nghịch chuyển 28/03/2014
83 Chương 83 Trường Sinh Bất Tử - Thánh thượng có chỉ 28/03/2014
84 Chương 84 Trường Sinh Bất Tử - Gặp lại Thi Tiên Sinh 28/03/2014
85 Chương 85 Trường Sinh Bất Tử - Lôi hạt 28/03/2014
86 Chương 86 Trường Sinh Bất Tử - Âm Nguyệt hoàng triều 28/03/2014
87 Chương 87 Trường Sinh Bất Tử - Quế Hoa Cao 28/03/2014
88 Chương 88 Trường Sinh Bất Tử - Thanh Loan 28/03/2014
89 Chương 89 Trường Sinh Bất Tử - Nguy cấp 28/03/2014
90 Chương 90 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn tỉnh lại 28/03/2014
91 Chương 91 Trường Sinh Bất Tử - Ta quan trọng hay là Đại Côn quốc quan trọng? 28/03/2014
92 Chương 92 Trường Sinh Bất Tử - Ngươi Thật To Gan 28/03/2014
93 Chương 93 Trường Sinh Bất Tử - Thay đổi càn khôn 28/03/2014
94 Chương 94 Trường Sinh Bất Tử - Cưỡng chế công thành 28/03/2014
95 Chương 95 Trường Sinh Bất Tử - Năm đó 28/03/2014
96 Chương 96 Trường Sinh Bất Tử - Nhất kế liên hoàn khấu 28/03/2014
97 Chương 97 Trường Sinh Bất Tử - Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế 28/03/2014
98 Chương 98 Trường Sinh Bất Tử - Phương Thiên Ngọc Tỷ 28/03/2014
99 Chương 99 Trường Sinh Bất Tử - Đại Tình vương triều 28/03/2014
100 Chương 100 Trường Sinh Bất Tử - Phong Thần Bảng 28/03/2014
101 Chương 101 Trường Sinh Bất Tử - Linh Nhi kích động 28/03/2014
102 Chương 102 Trường Sinh Bất Tử - Ăn mừng 28/03/2014
103 Chương 103 Trường Sinh Bất Tử - Nê Bồ Tát 28/03/2014
104 Chương 104 Trường Sinh Bất Tử - Lần đầu phi hành 28/03/2014
105 Chương 105 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn và Nam Phách Thiên. 28/03/2014
106 Chương 106 Trường Sinh Bất Tử - Thiết Thương Môn. 28/03/2014
107 Chương 107 Trường Sinh Bất Tử - Đại trượng phu phải chết cho xứng đáng. 28/03/2014
108 Chương 108 Trường Sinh Bất Tử - Khả năng của Bi Thanh Ti. 28/03/2014
109 Chương 109 Trường Sinh Bất Tử - Thiên Sát phiền muộn 28/03/2014
110 Chương 110 Trường Sinh Bất Tử - Trên đường đi gặp Lang Tương 28/03/2014
111 Chương 111 Trường Sinh Bất Tử - Lang Tương kinh ngạc 28/03/2014
112 Chương 112 Trường Sinh Bất Tử - Phá cương tiễn . 28/03/2014
113 Chương 113 Trường Sinh Bất Tử - Bách nhật túy. 28/03/2014
114 Chương 114 Trường Sinh Bất Tử - Cửu Thải Long Tàm 28/03/2014
115 Chương 115 Trường Sinh Bất Tử - Thanh Ti cử động. 28/03/2014
116 Chương 116 Trường Sinh Bất Tử - Hậu duệ tiên nhân. 28/03/2014
117 Chương 117 Trường Sinh Bất Tử - Tơ tình. 28/03/2014
118 Chương 118 Trường Sinh Bất Tử - Nê Bồ Tát thần bí. 28/03/2014
119 Chương 119 Trường Sinh Bất Tử - Tiểu lang tái hiện 28/03/2014
120 Chương 120 Trường Sinh Bất Tử - Thanh Vân lang tướng. 28/03/2014
121 Chương 121 Trường Sinh Bất Tử - Vô địch! 28/03/2014
122 Chương 122 Trường Sinh Bất Tử - Tiểu lang gặp họa 28/03/2014
123 Chương 123 Trường Sinh Bất Tử - Vạn lang bôn 28/03/2014
124 Chương 124 Trường Sinh Bất Tử - Nhất tràng không 28/03/2014
125 Chương 125 Trường Sinh Bất Tử - Lang tộc chí tôn 28/03/2014
126 Chương 126 Trường Sinh Bất Tử - Triệu hoán Càn Khôn 28/03/2014
127 Chương 127 Trường Sinh Bất Tử - Đế Huyền Sát 28/03/2014
128 Chương 128 Trường Sinh Bất Tử - Thủ Sơn cường hãn 28/03/2014
129 Chương 129 Trường Sinh Bất Tử - Niết hỏa trọng sanh 28/03/2014
130 Chương 130 Trường Sinh Bất Tử - Truy cầu thiên hạ. 28/03/2014
131 Chương 131 Trường Sinh Bất Tử - Hồng vân trấn. 28/03/2014
132 Chương 132 Trường Sinh Bất Tử - Ầm ầm ầm 28/03/2014
133 Chương 133 Trường Sinh Bất Tử - Lôi Đình tướng quân chết 28/03/2014
134 Chương 134 Trường Sinh Bất Tử - Phê ngữ 28/03/2014
135 Chương 135 Trường Sinh Bất Tử - Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy tứ tích âm đức 28/03/2014
136 Chương 136 Trường Sinh Bất Tử - Bóng dáng Bảo Nhi 28/03/2014
137 Chương 137 Trường Sinh Bất Tử - Thái Đan tông 28/03/2014
138 Chương 138 Trường Sinh Bất Tử - Tà ma kinh dị 28/03/2014
139 Chương 139 Trường Sinh Bất Tử - Trời nếu có tình trời cũng già 28/03/2014
140 Chương 140 Trường Sinh Bất Tử - Vạn ảnh thiên kinh 28/03/2014
141 Chương 141 Trường Sinh Bất Tử - Tịnh thế tuyết liên 28/03/2014
142 Chương 142 Trường Sinh Bất Tử - Ảnh phân thân 28/03/2014
143 Chương 143 Trường Sinh Bất Tử - Đánh cuộc 28/03/2014
144 Chương 144 Trường Sinh Bất Tử - Dặn dò 28/03/2014
145 Chương 145 Trường Sinh Bất Tử - Thiên Nguyên Thần Đan 28/03/2014
146 Chương 146 Trường Sinh Bất Tử - Hồng Ngưu 28/03/2014
147 Chương 147 Trường Sinh Bất Tử - Đả kích linh triều 28/03/2014
148 Chương 148 Trường Sinh Bất Tử - Tử Huân tái hiện 28/03/2014
149 Chương 149 Trường Sinh Bất Tử - Mười năm gặp lại 28/03/2014
150 Chương 150 Trường Sinh Bất Tử - Lại là ngươi 28/03/2014
151 Chương 151 Trường Sinh Bất Tử - Sức mạnh của Tử Huân 28/03/2014
152 Chương 152 Trường Sinh Bất Tử - Long 28/03/2014
153 Chương 153 Trường Sinh Bất Tử - Thiết Huyết 28/03/2014
154 Chương 154 Trường Sinh Bất Tử - Vô Song thành 28/03/2014
155 Chương 155 Trường Sinh Bất Tử - Cửa hàng 28/03/2014
156 Chương 156 Trường Sinh Bất Tử - Ngươi đắc tội không nổi với ta 28/03/2014
157 Chương 157 Trường Sinh Bất Tử - Hù chết người 28/03/2014
158 Chương 158 Trường Sinh Bất Tử - Phương Sơn hội đàm 28/03/2014
159 Chương 159 Trường Sinh Bất Tử - Dịch Diễn 28/03/2014
160 Chương 160 Trường Sinh Bất Tử - Mạc Ngôn Băng phản kích 28/03/2014
161 Chương 161 Trường Sinh Bất Tử - Bắt đầu dùng Chung Sơn 28/03/2014
162 Chương 162 Trường Sinh Bất Tử - Hai đạo đề 28/03/2014
163 Chương 163 Trường Sinh Bất Tử - Thư hứa hẹn 28/03/2014
164 Chương 164 Trường Sinh Bất Tử - Người người đều biết được 28/03/2014
165 Chương 165 Trường Sinh Bất Tử - Tiên sinh 28/03/2014
166 Chương 166 Trường Sinh Bất Tử - Tranh đấu chức thành chủ 28/03/2014
167 Chương 167 Trường Sinh Bất Tử - Nguy cơ chiến tranh 28/03/2014
168 Chương 168 Trường Sinh Bất Tử - Tam nhân thành hổ 28/03/2014
169 Chương 169 Trường Sinh Bất Tử - Hô lớn lên 28/03/2014
170 Chương 170 Trường Sinh Bất Tử - Thế tử 28/03/2014
171 Chương 171 Trường Sinh Bất Tử - Thủy Kính tiên sinh xuất thủ 28/03/2014
172 Chương 172 Trường Sinh Bất Tử - Công thủ 28/03/2014
173 Chương 173 Trường Sinh Bất Tử - Bày ra âm mưu cho người ta phá 28/03/2014
174 Chương 174 Trường Sinh Bất Tử - Ai càng không biết xấu hổ 28/03/2014
175 Chương 175 Trường Sinh Bất Tử - Hiệu ứng bi tình 28/03/2014
176 Chương 176 Trường Sinh Bất Tử - Vô đề 28/03/2014
177 Chương 177 Trường Sinh Bất Tử - Kế thứ tư 28/03/2014
178 Chương 178 Trường Sinh Bất Tử - Nạp Lan Phiêu Huyết 28/03/2014
179 Chương 179 Trường Sinh Bất Tử - Lên đường 28/03/2014
180 Chương 180 Trường Sinh Bất Tử - Ngọc Hành Tông 28/03/2014
181 Chương 181 Trường Sinh Bất Tử - Một người, ba tấc lưỡi 28/03/2014
182 Chương 182 Trường Sinh Bất Tử - Sói cùng với chó khác biệt với nhau 28/03/2014
183 Chương 183 Trường Sinh Bất Tử - Lấy chân thành đối đãi chân thành 28/03/2014
184 Chương 184 Trường Sinh Bất Tử - Ngọc tỷ thiên triều 28/03/2014
185 Chương 185 Trường Sinh Bất Tử - Vũ quá quy sào không thành chi kế 28/03/2014
186 Chương 186 Trường Sinh Bất Tử - Huyệt Danh Thiên Kiếp 28/03/2014
187 Chương 187 Trường Sinh Bất Tử - Thánh địa 28/03/2014
188 Chương 188 Trường Sinh Bất Tử - Thi quỷ tung hoành 28/03/2014
189 Chương 189 Trường Sinh Bất Tử - Phong Đô Quỷ Thành 28/03/2014
190 Chương 190 Trường Sinh Bất Tử - Phong Đô Quỷ Thành 28/03/2014
191 Chương 191 Trường Sinh Bất Tử - Thánh thượng sống lại 28/03/2014
192 Chương 192 Trường Sinh Bất Tử - Thiên Không Chi thành 28/03/2014
193 Chương 193 Trường Sinh Bất Tử - Gan rồng tim phượng 28/03/2014
194 Chương 194 Trường Sinh Bất Tử - Niệm Du Du phượng 28/03/2014
195 Chương 195 Trường Sinh Bất Tử - Thủy hỏa chuyển đổi 28/03/2014
196 Chương 196 Trường Sinh Bất Tử - Nô tỳ sau này sẽ là người của chủ nhân 28/03/2014
197 Chương 197 Trường Sinh Bất Tử - Tru sát 28/03/2014
198 Chương 198 Trường Sinh Bất Tử - Nhất khí chiến trận 28/03/2014
199 Chương 199 Trường Sinh Bất Tử - Pháp bất dung tình 28/03/2014
200 Chương 200 Trường Sinh Bất Tử - Thiệp mời 28/03/2014
201 Chương 201 Trường Sinh Bất Tử - Hủy sơn hợp địa 28/03/2014
202 Chương 202 Trường Sinh Bất Tử - Tùy thuộc vào ý trời! 28/03/2014
203 Chương 203 Trường Sinh Bất Tử - Đối chất 28/03/2014
204 Chương 204 Trường Sinh Bất Tử - So sánh thiên hạ 28/03/2014
205 Chương 205 Trường Sinh Bất Tử - Trí tuệ của Cổ Lâm 28/03/2014
206 Chương 206 Trường Sinh Bất Tử - Lục phủ 28/03/2014
207 Chương 207 Trường Sinh Bất Tử - Thu phục Lục gia 28/03/2014
208 Chương 208 Trường Sinh Bất Tử - Tấm lòng cường giả 28/03/2014
209 Chương 209 Trường Sinh Bất Tử - Dịch Diễn thiết yến bày tử cục 28/03/2014
210 Chương 210 Trường Sinh Bất Tử - Đại La Yên Vân 28/03/2014
211 Chương 211 Trường Sinh Bất Tử - Không biết xấu hổ 28/03/2014
212 Chương 212 Trường Sinh Bất Tử - Xuyên việt đàm phán 28/03/2014
213 Chương 213 Trường Sinh Bất Tử - Kinh thế đại chiến bắt đầu 28/03/2014
214 Chương 214 Trường Sinh Bất Tử - Phong quang 28/03/2014
215 Chương 215 Trường Sinh Bất Tử - Trí tuệ về với Cổ Lâm 28/03/2014
216 Chương 216 Trường Sinh Bất Tử - Lưới trời tuy thưa 28/03/2014
217 Chương 217 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn dĩ kiếm *** đao 28/03/2014
218 Chương 218 Trường Sinh Bất Tử - Thiên điều! Trạm lãng! 28/03/2014
219 Chương 219 Trường Sinh Bất Tử - Cáo lão hồi hương 28/03/2014
220 Chương 220 Trường Sinh Bất Tử - Phiền toái, càng nhiều phiền toái 28/03/2014
221 Chương 221 Trường Sinh Bất Tử - Bắt đầu phát điên 28/03/2014
222 Chương 222 Trường Sinh Bất Tử - Tịch Mịch đến đáng sợ 28/03/2014
223 Chương 223 Trường Sinh Bất Tử - Biết thêm một thứ tiếng thật tốt 28/03/2014
224 Chương 224 Trường Sinh Bất Tử - Phong Thủy Ngư 28/03/2014
225 Chương 225 Trường Sinh Bất Tử - Khát nước 28/03/2014
226 Chương 226 Trường Sinh Bất Tử - Chờ đợi ngàn năm 28/03/2014
227 Chương 227 Trường Sinh Bất Tử - Một lũ chuột nhắt 28/03/2014
228 Chương 228 Trường Sinh Bất Tử - Đoạn Trường vì khúc nghìn năm 28/03/2014
229 Chương 229 Trường Sinh Bất Tử - Thương hội Đại Vinh 28/03/2014
230 Chương 230 Trường Sinh Bất Tử - Lại Gặp Niệm Du Du 28/03/2014
231 Chương 231 Trường Sinh Bất Tử - Huyền Nguyên 28/03/2014
232 Chương 232 Trường Sinh Bất Tử - Nê Bồ Tát tái hiện 28/03/2014
233 Chương 233 Trường Sinh Bất Tử - Ba nghìn đóa hồng 28/03/2014
234 Chương 234 Trường Sinh Bất Tử - Phá phong ấn 28/03/2014
235 Chương 235 Trường Sinh Bất Tử - Ăn, ăn, ăn 28/03/2014
236 Chương 236 Trường Sinh Bất Tử - Tàn ảnh đại phong thiên địa 28/03/2014
237 Chương 237 Trường Sinh Bất Tử - Phá vọng chi thủy 28/03/2014
238 Chương 238 Trường Sinh Bất Tử - Thái cổ thánh đô 28/03/2014
239 Chương 239 Trường Sinh Bất Tử - Tập phàm trai 28/03/2014
240 Chương 240 Trường Sinh Bất Tử - Bữa tiệc thị giác 28/03/2014
241 Chương 241 Trường Sinh Bất Tử - Đại Quang, Đại Vũ liên minh 28/03/2014
242 Chương 242 Trường Sinh Bất Tử - Ưu thế của Chung Sơn 28/03/2014
243 Chương 243 Trường Sinh Bất Tử - Chiến 28/03/2014
244 Chương 244 Trường Sinh Bất Tử - Thiên lôi đánh xuống 28/03/2014
245 Chương 245 Trường Sinh Bất Tử - Một chưởng phá nát 28/03/2014
246 Chương 246 Trường Sinh Bất Tử - Thánh thượng có chỉ 28/03/2014
247 Chương 247 Trường Sinh Bất Tử - Làm thống suất 28/03/2014
248 Chương 248 Trường Sinh Bất Tử - Thiên Điều 28/03/2014
249 Chương 249 Trường Sinh Bất Tử - Thế cục trước mắt 28/03/2014
250 Chương 250 Trường Sinh Bất Tử - Đối kháng yếu thế 28/03/2014
251 Chương 251 Trường Sinh Bất Tử - Người này bất bại, thiên lý bất dung 28/03/2014
252 Chương 252 Trường Sinh Bất Tử - Túng dân vi phỉ 28/03/2014
253 Chương 253 Trường Sinh Bất Tử - Tứ diện mai phục 28/03/2014
254 Chương 254 Trường Sinh Bất Tử - Tứ diện khai hoa 28/03/2014
255 Chương 255 Trường Sinh Bất Tử - Bình định Vô Song thành 28/03/2014
256 Chương 256 Trường Sinh Bất Tử - Chung đại soái 28/03/2014
257 Chương 257 Trường Sinh Bất Tử - Chích Hỏa lang tướng 28/03/2014
258 Chương 258 Trường Sinh Bất Tử - Mua chuộc 28/03/2014
259 Chương 259 Trường Sinh Bất Tử - Tái ngộ Tử Huân 28/03/2014
260 Chương 260 Trường Sinh Bất Tử - Vết chân tiên nhân 28/03/2014
261 Chương 261 Trường Sinh Bất Tử - Chúng cường giả tụ tập 28/03/2014
262 Chương 262 Trường Sinh Bất Tử - Quá quỷ dị 28/03/2014
263 Chương 263 Trường Sinh Bất Tử - Tiên Nhân 28/03/2014
264 Chương 264 Trường Sinh Bất Tử - Trung ương quyết 28/03/2014
265 Chương 265 Trường Sinh Bất Tử - Tiên Tiên trưởng thành 28/03/2014
266 Chương 266 Trường Sinh Bất Tử - Giáo huấn Chích Hỏa 28/03/2014
267 Chương 267 Trường Sinh Bất Tử - Đông Phương Hầu! 28/03/2014
268 Chương 268 Trường Sinh Bất Tử - Lâm hải thập nhị thành. 28/03/2014
269 Chương 269 Trường Sinh Bất Tử - Tây Độc Hoàng. 28/03/2014
270 Chương 270 Trường Sinh Bất Tử - Bảy mươi hai tấm Bất Hủ Phong Bi. 28/03/2014
271 Chương 271 Trường Sinh Bất Tử - Dò xét Thập Nhị thành. 28/03/2014
272 Chương 272 Trường Sinh Bất Tử - Cô nương xinh đẹp họ Hạo.. 28/03/2014
273 Chương 273 Trường Sinh Bất Tử - Khởi thiên trọng lãng.. 28/03/2014
274 Chương 274 Trường Sinh Bất Tử - Thái Tà môn.. 28/03/2014
275 Chương 275 Trường Sinh Bất Tử - Vạn Tà thân thể 28/03/2014
276 Chương 276 Trường Sinh Bất Tử - Dã tâm 28/03/2014
277 Chương 277 Trường Sinh Bất Tử - Lời tâm tình của Chung Sơn 28/03/2014
278 Chương 278 Trường Sinh Bất Tử - Xuất chinh 28/03/2014
279 Chương 279 Trường Sinh Bất Tử - Chiến Thiên cổ khởi 28/03/2014
280 Chương 280 Trường Sinh Bất Tử - Phá thành 28/03/2014
281 Chương 281 Trường Sinh Bất Tử - Liên phá Thập nhị thành 28/03/2014
282 Chương 282 Trường Sinh Bất Tử - Bốn phương tĩnh lặng 28/03/2014
283 Chương 283 Trường Sinh Bất Tử - Tiến vào Đại Quang 28/03/2014
284 Chương 284 Trường Sinh Bất Tử - Chiến trường luyện ngục 28/03/2014
285 Chương 285 Trường Sinh Bất Tử - Hồi mã thương 28/03/2014
286 Chương 286 Trường Sinh Bất Tử - Mị cốt 28/03/2014
287 Chương 287 Trường Sinh Bất Tử - Cửu phẩm hung đao 28/03/2014
288 Chương 288 Trường Sinh Bất Tử - Tất cả đều vĩ đại 28/03/2014
289 Chương 289 Trường Sinh Bất Tử - Kim thiền bức bách 28/03/2014
290 Chương 290 Trường Sinh Bất Tử - Trí nhớ kiếp trước 28/03/2014
291 Chương 291 Trường Sinh Bất Tử - Phong Chiến Lệnh. 28/03/2014
292 Chương 292 Trường Sinh Bất Tử - Dịch Diễn trở về. 28/03/2014
293 Chương 293 Trường Sinh Bất Tử - Thuận thế bố cục. 28/03/2014
294 Chương 294 Trường Sinh Bất Tử - Nghiệt ma mạnh mẽ. 28/03/2014
295 Chương 295 Trường Sinh Bất Tử - Uy lực hung đao cửu phẩm 28/03/2014
296 Chương 296 Trường Sinh Bất Tử - Uy lực hung đao cửu phẩm (2) 28/03/2014
297 Chương 297 Trường Sinh Bất Tử - Một chén trà xanh 28/03/2014
298 Chương 298 Trường Sinh Bất Tử - Đổ ước Tuyết phong 28/03/2014
299 Chương 299 Trường Sinh Bất Tử - Kế hoạch Thiên băng 28/03/2014
300 Chương 300 Trường Sinh Bất Tử - Biển gầm của Chung Sơn. 28/03/2014
301 Chương 301 Trường Sinh Bất Tử - Kế hoạch Thiên Băng khởi động 28/03/2014
302 Chương 302 Trường Sinh Bất Tử - Tuyết thượng gia sương . 28/03/2014
303 Chương 303 Trường Sinh Bất Tử - Thiên Băng tầng thứ hai 28/03/2014
304 Chương 304 Trường Sinh Bất Tử - Nhân tâm loạn lạc chết chóc 28/03/2014
305 Chương 305 Trường Sinh Bất Tử - Thiên Băng bước thứ ba 28/03/2014
306 Chương 306 Trường Sinh Bất Tử - Trong đại trướng 28/03/2014
307 Chương 307 Trường Sinh Bất Tử - Rơi vào tay giặc 28/03/2014
308 Chương 308 Trường Sinh Bất Tử - Thần châu trừ danh 28/03/2014
309 Chương 309 Trường Sinh Bất Tử - Đại trận Tru Thiên tinh đấu 28/03/2014
310 Chương 310 Trường Sinh Bất Tử - Kiếm Hồng chi cừu 28/03/2014
311 Chương 311 Trường Sinh Bất Tử - Vạn Viên cốc 28/03/2014
312 Chương 312 Trường Sinh Bất Tử - Thế giới tinh thần 28/03/2014
313 Chương 313 Trường Sinh Bất Tử - Đế Cực Cảnh 28/03/2014
314 Chương 314 Trường Sinh Bất Tử - U phủ chuyển luân điện 28/03/2014
315 Chương 315 Trường Sinh Bất Tử - Thiên lão 28/03/2014
316 Chương 316 Trường Sinh Bất Tử - Điện chuyển luân 28/03/2014
317 Chương 317 Trường Sinh Bất Tử - Hai giới âm dương 28/03/2014
318 Chương 318 Trường Sinh Bất Tử - Mệnh trọc 28/03/2014
319 Chương 319 Trường Sinh Bất Tử - Lại gặp Nê Bồ Tát 28/03/2014
320 Chương 320 Trường Sinh Bất Tử - Ban sư hồi triều 28/03/2014
321 Chương 321 Trường Sinh Bất Tử - Gặp mặt thánh 28/03/2014
322 Chương 322 Trường Sinh Bất Tử - Quân công chất áp 28/03/2014
323 Chương 323 Trường Sinh Bất Tử - Phong Thần Cung – Phong Thần Tiễn! 28/03/2014
324 Chương 324 Trường Sinh Bất Tử - Hung thủ tính toán cẩn thận 28/03/2014
325 Chương 325 Trường Sinh Bất Tử - Thượng sách công tâm, trung sách công thể, hạ sách công tội. 28/03/2014
326 Chương 326 Trường Sinh Bất Tử - Ưu thế thực sự mạnh nhất của Chung Sơn 28/03/2014
327 Chương 327 Trường Sinh Bất Tử - Ngày phán xét 28/03/2014
328 Chương 328 Trường Sinh Bất Tử - Lừa đảo Tề Thiên Hầu 28/03/2014
329 Chương 329 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn bức ra hung thủ 28/03/2014
330 Chương 330 Trường Sinh Bất Tử - Đông phương hầu công 28/03/2014
331 Chương 331 Trường Sinh Bất Tử - Kế hoạch hoàng triều. 28/03/2014
332 Chương 332 Trường Sinh Bất Tử - Lục Đạo 28/03/2014
333 Chương 333 Trường Sinh Bất Tử - Củ cải hoa tâm 28/03/2014
334 Chương 334 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn phá trận 28/03/2014
335 Chương 335 Trường Sinh Bất Tử - Trong vòng tử vong 28/03/2014
336 Chương 336 Trường Sinh Bất Tử - Thu phục Thi tiên sinh 28/03/2014
337 Chương 337 Trường Sinh Bất Tử - Kim Lăng Thành 28/03/2014
338 Chương 338 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn hung mãnh. 28/03/2014
339 Chương 339 Trường Sinh Bất Tử - Phân Thân . 28/03/2014
340 Chương 340 Trường Sinh Bất Tử - Một đám Chung Sơn 28/03/2014
341 Chương 341 Trường Sinh Bất Tử - Đối mặt Đế Cực Cảnh 28/03/2014
342 Chương 342 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn điên cuồng 28/03/2014
343 Chương 343 Trường Sinh Bất Tử - Phong thiện hoàng thiên 28/03/2014
344 Chương 344 Trường Sinh Bất Tử - Xây dựng Lăng Tiêu bảo điện 28/03/2014
345 Chương 345 Trường Sinh Bất Tử - Đoạt công chúa 28/03/2014
346 Chương 346 Trường Sinh Bất Tử - Đi sứ Đại Ly Thiên Triều 28/03/2014
347 Chương 347 Trường Sinh Bất Tử - Gặp lại Kiếm Ngạo 28/03/2014
348 Chương 348 Trường Sinh Bất Tử - Ma yểm quân đoàn 28/03/2014
349 Chương 349 Trường Sinh Bất Tử - Khí phách tùng sanh. 28/03/2014
350 Chương 350 Trường Sinh Bất Tử - Sắc không. 28/03/2014
351 Chương 351 Trường Sinh Bất Tử - Thần ấn . 28/03/2014
352 Chương 352 Trường Sinh Bất Tử - Tổ Chức Thần Bí 28/03/2014
353 Chương 353 Trường Sinh Bất Tử - Cực Lạc Niết Bàn. 28/03/2014
354 Chương 354 Trường Sinh Bất Tử - Nhi tử của ta. 28/03/2014
355 Chương 355 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn thất thố. 28/03/2014
356 Chương 356 Trường Sinh Bất Tử - Kim ô thái tử. 28/03/2014
357 Chương 357 Trường Sinh Bất Tử - Nổ súng. 28/03/2014
358 Chương 358 Trường Sinh Bất Tử - Tế Điện. 28/03/2014
359 Chương 359 Trường Sinh Bất Tử - Giấc mộng 28/03/2014
360 Chương 360 Trường Sinh Bất Tử - Cho Hứa Tiên 28/03/2014
361 Chương 361 Trường Sinh Bất Tử - Hứa Tiên nam nhân đích thực 28/03/2014
362 Chương 362 Trường Sinh Bất Tử - Chọc giận đầy trời chư phật 28/03/2014
363 Chương 363 Trường Sinh Bất Tử - Tổ Thần 28/03/2014
364 Chương 364 Trường Sinh Bất Tử - Tiểu Thanh 28/03/2014
365 Chương 365 Trường Sinh Bất Tử - Đại tịch diệt thịnh hội 28/03/2014
366 Chương 366 Trường Sinh Bất Tử - Phật tổ 28/03/2014
367 Chương 367 Trường Sinh Bất Tử - Đại Tần thiên triều 28/03/2014
368 Chương 368 Trường Sinh Bất Tử - Hoàng Tuyền lộ 28/03/2014
369 Chương 369 Trường Sinh Bất Tử - Thái Thượng Vong Tình Quyết 28/03/2014
370 Chương 370 Trường Sinh Bất Tử - Vì Thanh Ti. 28/03/2014
371 Chương 371 Trường Sinh Bất Tử - Đóng băng ba nghìn dặm 28/03/2014
372 Chương 372 Trường Sinh Bất Tử - Kiến diện 28/03/2014
373 Chương 373 Trường Sinh Bất Tử - Quái Thú 28/03/2014
374 Chương 374 Trường Sinh Bất Tử - Quái Thú 28/03/2014
375 Chương 375 Trường Sinh Bất Tử - Trời đầy sao 28/03/2014
376 Chương 376 Trường Sinh Bất Tử - Trời đầy sao 28/03/2014
377 Chương 377 Trường Sinh Bất Tử - Tà ác Tế đàn 28/03/2014
378 Chương 378 Trường Sinh Bất Tử - Nhân Sâm Quả 28/03/2014
379 Chương 379 Trường Sinh Bất Tử - Quyết đấu trong thế giới tinh thần 28/03/2014
380 Chương 380 Trường Sinh Bất Tử - Sai lầm rồi sao? 28/03/2014
381 Chương 381 Trường Sinh Bất Tử - Quỳ xuống xin lỗi 28/03/2014
382 Chương 382 Trường Sinh Bất Tử - Trường sinh bất tử dược 28/03/2014
383 Chương 383 Trường Sinh Bất Tử - Nghiêm Phi hầu 28/03/2014
384 Chương 384 Trường Sinh Bất Tử - Mưu Đồ Yêu Nghiệt 28/03/2014
385 Chương 385 Trường Sinh Bất Tử - Niết Phàm Trần 28/03/2014
386 Chương 386 Trường Sinh Bất Tử - Phu Thê tương kiến không nhận nhau 28/03/2014
387 Chương 387 Trường Sinh Bất Tử - Câu nữ 28/03/2014
388 Chương 388 Trường Sinh Bất Tử - Ác nhân đều có ác nhân trị 28/03/2014
389 Chương 389 Trường Sinh Bất Tử - Trên triều đình 28/03/2014
390 Chương 390 Trường Sinh Bất Tử - Tứ nam nhất nữ 28/03/2014
391 Chương 391 Trường Sinh Bất Tử - Khởi phong 28/03/2014
392 Chương 392 Trường Sinh Bất Tử - Ức chúc giáo lý 28/03/2014
393 Chương 393 Trường Sinh Bất Tử - Biển khơi thả câu 28/03/2014
394 Chương 394 Trường Sinh Bất Tử - Đối diện 28/03/2014
395 Chương 395 Trường Sinh Bất Tử - Tứ nhân đấu pháp 28/03/2014
396 Chương 396 Trường Sinh Bất Tử - Ngư vũ điên cuồng 28/03/2014
397 Chương 397 Trường Sinh Bất Tử - Dối trá 28/03/2014
398 Chương 398 Trường Sinh Bất Tử - Văn thí 28/03/2014
399 Chương 399 Trường Sinh Bất Tử - Một lần cuối cùng không công bình 28/03/2014
400 Chương 400 Trường Sinh Bất Tử - Đảo Phượng Hoàng 28/03/2014
401 Chương 401 Trường Sinh Bất Tử - Chỉ điểm 28/03/2014
402 Chương 402 Trường Sinh Bất Tử - Vũ Cửu Thiên. 28/03/2014
403 Chương 403 Trường Sinh Bất Tử - Bạo Loạn. 28/03/2014
404 Chương 404 Trường Sinh Bất Tử - Bốn phương hỗn loạn đoạt Trường Sinh 28/03/2014
405 Chương 405 Trường Sinh Bất Tử - Chuyện đại sự thứ hai 28/03/2014
406 Chương 406 Trường Sinh Bất Tử - Đừng trông mặt mà bắt hình dong 28/03/2014
407 Chương 407 Trường Sinh Bất Tử - Ân là ân 28/03/2014
408 Chương 408 Trường Sinh Bất Tử - Khai mạc Võ thí 28/03/2014
409 Chương 409 Trường Sinh Bất Tử - Lâm Khiếu cực kỳ tài giỏi 28/03/2014
410 Chương 410 Trường Sinh Bất Tử - Kết quả võ thí 28/03/2014
411 Chương 411 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn như thần giáng trần 28/03/2014
412 Chương 412 Trường Sinh Bất Tử - Long trọng! 28/03/2014
413 Chương 413 Trường Sinh Bất Tử - Bất cứ phiền phức gì! 28/03/2014
414 Chương 414 Trường Sinh Bất Tử - Dùng mệnh áp mệnh! 28/03/2014
415 Chương 415 Trường Sinh Bất Tử - Lừa Quy Nguyên Phật thổ huyết 28/03/2014
416 Chương 416 Trường Sinh Bất Tử - Thiên Lệnh! 28/03/2014
417 Chương 417 Trường Sinh Bất Tử - Tin tức động trời! 28/03/2014
418 Chương 418 Trường Sinh Bất Tử - Chức vị trung phẩm! 28/03/2014
419 Chương 419 Trường Sinh Bất Tử - Nghiệp chướng a! 28/03/2014
420 Chương 420 Trường Sinh Bất Tử - Hịch văn thảo phạt! 28/03/2014
421 Chương 421 Trường Sinh Bất Tử - Chu Kiến 28/03/2014
422 Chương 422 Trường Sinh Bất Tử - Ngày thư ba lại xuất binh 28/03/2014
423 Chương 423 Trường Sinh Bất Tử - Diệt sát Phiêu hương 28/03/2014
424 Chương 424 Trường Sinh Bất Tử - Ngao Long Sấm vương 28/03/2014
425 Chương 425 Trường Sinh Bất Tử - Đại chiến nổ ra 28/03/2014
426 Chương 426 Trường Sinh Bất Tử - Tam đại thánh thượng 28/03/2014
427 Chương 427 Trường Sinh Bất Tử - Phiên thiên chi ấn 28/03/2014
428 Chương 428 Trường Sinh Bất Tử - Nê Bồ Tát cường thế 28/03/2014
429 Chương 429 Trường Sinh Bất Tử - Hoan Hỉ Phật 28/03/2014
430 Chương 430 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn hữu tiền khoa 28/03/2014
431 Chương 431 Trường Sinh Bất Tử - Mệnh kiếp 28/03/2014
432 Chương 432 Trường Sinh Bất Tử - Ngôi khí 28/03/2014
433 Chương 433 Trường Sinh Bất Tử - Kim sắc đồng khổng 28/03/2014
434 Chương 434 Trường Sinh Bất Tử - Hoa hồng bảy màu 28/03/2014
435 Chương 435 Trường Sinh Bất Tử - Dã tâm của Cổ Thần Thông 28/03/2014
436 Chương 436 Trường Sinh Bất Tử - Khai thiên lập địa 28/03/2014
437 Chương 437 Trường Sinh Bất Tử - Khâm thiên thái giám. 28/03/2014
438 Chương 438 Trường Sinh Bất Tử - U Tuyền Khổng Lồ 28/03/2014
439 Chương 439 Trường Sinh Bất Tử - Lại rắc rối 28/03/2014
440 Chương 440 Trường Sinh Bất Tử - Không đề 28/03/2014
441 Chương 441 Trường Sinh Bất Tử - Nô Thanh Huệ 28/03/2014
442 Chương 442 Trường Sinh Bất Tử - Độc ác quá 28/03/2014
443 Chương 443 Trường Sinh Bất Tử - Khúc nhạc khai thiên 28/03/2014
444 Chương 444 Trường Sinh Bất Tử - Trảm Tiên phi đao 28/03/2014
445 Chương 445 Trường Sinh Bất Tử - Nhất ấn tán thiên 28/03/2014
446 Chương 446 Trường Sinh Bất Tử - Con mắt trời xanh 28/03/2014
447 Chương 447 Trường Sinh Bất Tử - Không đề 28/03/2014
448 Chương 448 Trường Sinh Bất Tử - Không đề 28/03/2014
449 Chương 449 Trường Sinh Bất Tử - Không đề 28/03/2014
450 Chương 450 Trường Sinh Bất Tử - Không đề 28/03/2014
451 Chương 451 Trường Sinh Bất Tử - Không đề 28/03/2014
452 Chương 452 Trường Sinh Bất Tử - Đại trí giả ngốc. 28/03/2014
453 Chương 453 Trường Sinh Bất Tử - đòn cuối cùng 28/03/2014
454 Chương 454 Trường Sinh Bất Tử - Bạch ngọc sơn 28/03/2014
455 Chương 455 Trường Sinh Bất Tử - Một vùng đất 28/03/2014
456 Chương 456 Trường Sinh Bất Tử - Lương hỏa truyền thừa. 28/03/2014
457 Chương 457 Trường Sinh Bất Tử - U Minh Thiên. 28/03/2014
458 Chương 458 Trường Sinh Bất Tử - Ao đầm lan tỏa mọi nơi. 28/03/2014
459 Chương 459 Trường Sinh Bất Tử - Ngươi mới chết ấy 28/03/2014
460 Chương 460 Trường Sinh Bất Tử - Lâm trận 28/03/2014
461 Chương 461 Trường Sinh Bất Tử - Chung sơn tà môn! 28/03/2014
462 Chương 462 Trường Sinh Bất Tử - Quá độc ác! 28/03/2014
463 Chương 463 Trường Sinh Bất Tử - Cây cỏ đều có thể thành kiếm. 28/03/2014
464 Chương 464 Trường Sinh Bất Tử - Chung sơn có được ma kiếm 28/03/2014
465 Chương 465 Trường Sinh Bất Tử - rõ ràng 28/03/2014
466 Chương 466 Trường Sinh Bất Tử - dẫn dắt 28/03/2014
467 Chương 467 Trường Sinh Bất Tử - Cánh cửa hai giới 28/03/2014
468 Chương 468 Trường Sinh Bất Tử - Đại Tranh Hoàng triều thời đại 28/03/2014
469 Chương 469 Trường Sinh Bất Tử - Tang Thi quân đoàn 28/03/2014
470 Chương 470 Trường Sinh Bất Tử - Anh Lan nóng vội 28/03/2014
471 Chương 471 Trường Sinh Bất Tử - Chiến tranh tàn khốc 28/03/2014
472 Chương 472 Trường Sinh Bất Tử - Vong Trần 28/03/2014
473 Chương 473 Trường Sinh Bất Tử - Gặp nghiệt tử 28/03/2014
474 Chương 474 Trường Sinh Bất Tử - Hàn Cực Quang cường thế ngập trời 28/03/2014
475 Chương 475 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn đến đây 28/03/2014
476 Chương 476 Trường Sinh Bất Tử - Thiên biến 28/03/2014
477 Chương 477 Trường Sinh Bất Tử - Sát! Sát! Sát! Sát!... 28/03/2014
478 Chương 478 Trường Sinh Bất Tử - Thập Điện Diêm La Lệnh! 28/03/2014
479 Chương 479 Trường Sinh Bất Tử - Máu chảy thành sông! 28/03/2014
480 Chương 480 Trường Sinh Bất Tử - Xuất động lá bài chủ chốt! 28/03/2014
481 Chương 481 Trường Sinh Bất Tử - Trùng phệ thiên hạ 28/03/2014
482 Chương 482 Trường Sinh Bất Tử - Dịch Diễn đối chiến Trùng quân 28/03/2014
483 Chương 483 Trường Sinh Bất Tử - Ám Hoàng ra tay 28/03/2014
484 Chương 484 Trường Sinh Bất Tử - Binh vào Thiên Quang Thành 28/03/2014
485 Chương 485 Trường Sinh Bất Tử - Nguyền rủa Doanh 28/03/2014
486 Chương 486 Trường Sinh Bất Tử - Lần đầu hiển uy Luân Hồi Chi Mâu 28/03/2014
487 Chương 487 Trường Sinh Bất Tử - Đại Tranh danh chấn thiên hạ 28/03/2014
488 Chương 488 Trường Sinh Bất Tử - Ấn tỉ truyền đời 28/03/2014
489 Chương 489 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn VS Ngao Tứ Hải 28/03/2014
490 Chương 490 Trường Sinh Bất Tử - Phi lễ 28/03/2014
491 Chương 491 Trường Sinh Bất Tử - Chín người vào âm phủ 28/03/2014
492 Chương 492 Trường Sinh Bất Tử - Chiến trường cổ âm phủ! 28/03/2014
493 Chương 493 Trường Sinh Bất Tử - Khô Lâu Quân Vương! 28/03/2014
494 Chương 494 Trường Sinh Bất Tử - Vương Khô! 28/03/2014
495 Chương 495 Trường Sinh Bất Tử - Bắt thiên tử lệnh chư hầu 28/03/2014
496 Chương 496 Trường Sinh Bất Tử - Chiến tranh chính trị 28/03/2014
497 Chương 497 Trường Sinh Bất Tử - Tâm bệnh Niệm Du Du 28/03/2014
498 Chương 498 Trường Sinh Bất Tử - Có phải quá ít 1 chút hay không? 28/03/2014
499 Chương 499 Trường Sinh Bất Tử - Đánh cược 28/03/2014
500 Chương 500 Trường Sinh Bất Tử - Trận chiến đầu tiên của Tiên Tiên 28/03/2014
501 Chương 501 Trường Sinh Bất Tử - Huyết kế tuyên thệ 28/03/2014
502 Chương 502 Trường Sinh Bất Tử - Trí tuệ Diêm Trùng Chi 28/03/2014
503 Chương 503 Trường Sinh Bất Tử - Mặt trời rơi xuống 28/03/2014
504 Chương 504 Trường Sinh Bất Tử - Đại Trạch Quỷ Vực 28/03/2014
505 Chương 505 Trường Sinh Bất Tử - Kỳ lân 28/03/2014
506 Chương 506 Trường Sinh Bất Tử - Bàn tay che phủ bầu trời 28/03/2014
507 Chương 507 Trường Sinh Bất Tử - Thần thú mạnh hơn 28/03/2014
508 Chương 508 Trường Sinh Bất Tử - Trốn không thể trốn 28/03/2014
509 Chương 509 Trường Sinh Bất Tử - Luân Hồi thông đạo 28/03/2014
510 Chương 510 Trường Sinh Bất Tử - Luân Hồi oai 28/03/2014
511 Chương 511 Trường Sinh Bất Tử - Đầu thành đổi Đại vương kỳ 28/03/2014
512 Chương 512 Trường Sinh Bất Tử - Địa Thư, Thiên Kinh 28/03/2014
513 Chương 513 Trường Sinh Bất Tử - Vạn Đan Đại Hội 28/03/2014
514 Chương 514 Trường Sinh Bất Tử - Tuyệt thế mãnh tướng! 28/03/2014
515 Chương 515 Trường Sinh Bất Tử - Kiếm Hồng đuổi giết! 28/03/2014
516 Chương 516 Trường Sinh Bất Tử - Chiến đấu khủng bố 28/03/2014
517 Chương 517 Trường Sinh Bất Tử - Thảm thiết 28/03/2014
518 Chương 518 Trường Sinh Bất Tử - Chung Sơn VS Thân Tề Thiên 28/03/2014
519 Chương 519 Trường Sinh Bất Tử - Bát Cực Thiên Vĩ phát uy 28/03/2014
520 Chương 520 Trường Sinh Bất Tử - Hậu nhân của cố nhân 28/03/2014
521 Chương 521 Trường Sinh Bất Tử - Đại Tần, Từ Phúc 28/03/2014
522 Chương 522 Trường Sinh Bất Tử - Ngươi không thể thử 28/03/2014
523 Chương 523 Trường Sinh Bất Tử - Rác rưởi 28/03/2014
524 Chương 524 Trường Sinh Bất Tử - Độc đan trí mạng 28/03/2014
525 Chương 525 Trường Sinh Bất Tử - Hiện trường Vạn Đan Đại Hội 28/03/2014
526 Chương 526 Trường Sinh Bất Tử - Lai giả bất thiện 28/03/2014
527 Chương 527 Trường Sinh Bất Tử - Luyện đan! 28/03/2014
528 Chương 528 Trường Sinh Bất Tử - Nổ tung lò trả lễ lại! 28/03/2014
529 Chương 529 Trường Sinh Bất Tử - Phế dược thành đan! 28/03/2014
530 Chương 530 Trường Sinh Bất Tử - Chung Huyền xuất hiện 28/03/2014
531 Chương 531 Trường Sinh Bất Tử - Liệt Thiên Thái tử ẩn hiện 28/03/2014
532 Chương 532 Trường Sinh Bất Tử - Thu phục Triệu Sở Hướng 28/03/2014
533 Chương 533 Trường Sinh Bất Tử - Nghĩa phụ Chung Sơn 28/03/2014
534 Chương 534 Trường Sinh Bất Tử - Phụ tử gặp nhau chốn sa trường 28/03/2014
535 Chương 535 Trường Sinh Bất Tử - Huyết Thần Kinh 28/03/2014
536 Chương 536 Trường Sinh Bất Tử - Thiên Điều, 80 Trọng Lãng! 28/03/2014
537 Chương 537 Trường Sinh Bất Tử - Một đao khí phách tung hoành 28/03/2014
538 Chương 538 Trường Sinh Bất Tử - Tâm lý thiếu sót 28/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-truong-sinh-bat-tu-1944.html