Truyện Mộng Tu Tiên - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Mộng Tu Tiên
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 28/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Mộng Tu Tiên
Nếu yêu thích thể loại truyện tiên hiệp hẳn bạn sẽ thích những gì đó vừa có chút huyền ảo, xa xôi nhưng cũng thích chút gì đó khốc liệt, tranh đấu. Truyện tiên hiệp là thể loại truyện chưa đọc thực sự có vẻ trừu tượng, khó hiểu, nhưng một khi đã đọc bạn sẽ dễ lạc bước trong thế giới đầy ma lực này. Truyện Mộng Tu Tiên là một trong những truyện thuộc thể loại này.

Truyện xoay quanh thế giới thần tiên đầy ảo mộng, là những lý thuyết, những câu chuyện về việc tu tiên học đạo.

Tu tiên giới vốn đa hình vạn trạng, cách tu luyện cũng như công pháp đả tu lại càng như biển mênh mang.

Tiên-Ma-Phật-Nho-Yêu đều có cách tiềm tu đặc biệt riêng, phàm là tu sĩ thì đều chung một mục đích chính là hướng tới trường sinh, sau đó là phi thăng linh giới.Phải ai cũng muốn đi đến cuối cùng trên con đường tu luyện này, muốn thông thạo võ học, muốn thực sự tinh thông nhưng lại cũng muốn có được sự an nhiên giữa đời.

Nhưng đường đi đến thành công, đến đích đâu phải chỉ phẳng lặng mà còn có rất nhiều chông gai, nhiều khó khăn, thử thách, liêu có phải ai cũng sẽ đi đến cuối cùng.

Mộng tu tiên ai mà chẳng ấp ủ Chí hoàn thành biết có mấy ai hay
Đọc truyện để thấu hiểu chân lý này, và đồng hành trên con đường tu tiên học đạo nhé !!!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Mộng Tu Tiên - Thông đạo 28/03/2014
2 Chương 2 Mộng Tu Tiên - Mộng mị thành thật 28/03/2014
3 Chương 3 Mộng Tu Tiên - Mơ hay thực? 28/03/2014
4 Chương 4 Mộng Tu Tiên - Thân phận 28/03/2014
5 Chương 5 Mộng Tu Tiên - Tao ngộ 28/03/2014
6 Chương 6 Mộng Tu Tiên - Cao Tăng 28/03/2014
7 Chương 7 Mộng Tu Tiên - Phật tu 28/03/2014
8 Chương 8 Mộng Tu Tiên - Quá muộn 28/03/2014
9 Chương 9 Mộng Tu Tiên - Sơ hiển phật uy 28/03/2014
10 Chương 10 Mộng Tu Tiên - Bái biệt 28/03/2014
11 Chương 11 Mộng Tu Tiên - Sơ nhập tu chân giới 28/03/2014
12 Chương 12 Mộng Tu Tiên - Quyết chiến 28/03/2014
13 Chương 13 Mộng Tu Tiên - Âm linh căn 28/03/2014
14 Chương 14 Mộng Tu Tiên - Biến cố 28/03/2014
15 Chương 15 Mộng Tu Tiên - Nghịch thiên 28/03/2014
16 Chương 16 Mộng Tu Tiên - Tứ linh kiếm trận 28/03/2014
17 Chương 17 Mộng Tu Tiên - Lẩn trốn 28/03/2014
18 Chương 18 Mộng Tu Tiên - Một năm 28/03/2014
19 Chương 19 Mộng Tu Tiên - Rời đi 28/03/2014
20 Chương 20 Mộng Tu Tiên - Khảo thí 28/03/2014
21 Chương 21 Mộng Tu Tiên - Tâm Ma 28/03/2014
22 Chương 22 Mộng Tu Tiên - Ma Khởi 28/03/2014
23 Chương 23 Mộng Tu Tiên - Phế Nhân 28/03/2014
24 Chương 24 Mộng Tu Tiên - Hồi Phục 28/03/2014
25 Chương 25 Mộng Tu Tiên - Tu ma giả 28/03/2014
26 Chương 26 Mộng Tu Tiên - Hỗn Độn linh căn 28/03/2014
27 Chương 27 Mộng Tu Tiên - Phụng Hoàng Cung 28/03/2014
28 Chương 28 Mộng Tu Tiên - Tiến nhập 28/03/2014
29 Chương 29 Mộng Tu Tiên - Sơ khảo 28/03/2014
30 Chương 30 Mộng Tu Tiên - Trận pháp trong trận pháp 28/03/2014
31 Chương 31 Mộng Tu Tiên - Vượt ải (1) 28/03/2014
32 Chương 32 Mộng Tu Tiên - Phá trận (2) 28/03/2014
33 Chương 33 Mộng Tu Tiên - Phá Trận (3) 28/03/2014
34 Chương 34 Mộng Tu Tiên - Qua ải 28/03/2014
35 Chương 35 Mộng Tu Tiên - Tu tập 28/03/2014
36 Chương 36 Mộng Tu Tiên - Sắp xếp 28/03/2014
37 Chương 37 Mộng Tu Tiên - Linh căn biến dị 28/03/2014
38 Chương 38 Mộng Tu Tiên - Khách không mời 28/03/2014
39 Chương 39 Mộng Tu Tiên - Sát Thần Vô Lệ 28/03/2014
40 Chương 40 Mộng Tu Tiên - Cuồng Nộ 28/03/2014
41 Chương 41 Mộng Tu Tiên - Giao Thủ 28/03/2014
42 Chương 42 Mộng Tu Tiên - Sinh Tử Quyết Chiến 28/03/2014
43 Chương 43 Mộng Tu Tiên - Kết cục 28/03/2014
44 Chương 44 Mộng Tu Tiên - Tâm Tình 28/03/2014
45 Chương 45 Mộng Tu Tiên - Yến Tiệc 28/03/2014
46 Chương 46 Mộng Tu Tiên - Hôn ước 28/03/2014
47 Chương 47 Mộng Tu Tiên - Thắng Bại 28/03/2014
48 Chương 48 Mộng Tu Tiên - Học Nghệ 28/03/2014
49 Chương 49 Mộng Tu Tiên - Di Chỉ 28/03/2014
50 Chương 50 Mộng Tu Tiên - Tầm Bảo 28/03/2014
51 Chương 51 Mộng Tu Tiên - Cửu Vỹ Hồ 28/03/2014
52 Chương 52 Mộng Tu Tiên - Đồng Cảnh Ngộ 28/03/2014
53 Chương 53 Mộng Tu Tiên - Luyện Đan Thuật 28/03/2014
54 Chương 54 Mộng Tu Tiên - Tụ Linh Đan 28/03/2014
55 Chương 55 Mộng Tu Tiên - Biến Cố 28/03/2014
56 Chương 56 Mộng Tu Tiên - Bạch Hổ 28/03/2014
57 Chương 57 Mộng Tu Tiên - Dàn Trận 28/03/2014
58 Chương 58 Mộng Tu Tiên - Hoan Lạc Đồ 28/03/2014
59 Chương 59 Mộng Tu Tiên - Loạn Sát 28/03/2014
60 Chương 60 Mộng Tu Tiên - Huyền Hồ Thương Pháp 28/03/2014
61 Chương 61 Mộng Tu Tiên - Giải Dược 28/03/2014
62 Chương 62 Mộng Tu Tiên - Âm Dương Bồi Anh Đan 28/03/2014
63 Chương 63 Mộng Tu Tiên - Nguyên Ủy Giao Nộ bang 28/03/2014
64 Chương 64 Mộng Tu Tiên - Hồ Tộc Báo Thù 28/03/2014
65 Chương 65 Mộng Tu Tiên - Hồ Tộc Báo Thù 28/03/2014
66 Chương 66 Mộng Tu Tiên - Phẫn Uất 28/03/2014
67 Chương 67 Mộng Tu Tiên - Minh Gia Trang 28/03/2014
68 Chương 68 Mộng Tu Tiên - Thanh Khoáng Tuyền 28/03/2014
69 Chương 69 Mộng Tu Tiên - Thăm Dò 28/03/2014
70 Chương 70 Mộng Tu Tiên - Tâm Khảm 28/03/2014
71 Chương 71 Mộng Tu Tiên - Âm Mưu 28/03/2014
72 Chương 72 Mộng Tu Tiên - Nỗi Lòng 28/03/2014
73 Chương 73 Mộng Tu Tiên - Cải Trang 28/03/2014
74 Chương 74 Mộng Tu Tiên - Hí Lộng 28/03/2014
75 Chương 75 Mộng Tu Tiên - Trùng kích kim đan 28/03/2014
76 Chương 76 Mộng Tu Tiên - Bạch Hổ hiện thân 28/03/2014
77 Chương 77 Mộng Tu Tiên - Hỏa Long Châu 28/03/2014
78 Chương 78 Mộng Tu Tiên - Ta gả cho ngươi 28/03/2014
79 Chương 79 Mộng Tu Tiên - Khách Tới 28/03/2014
80 Chương 80 Mộng Tu Tiên - Hộ Tống 28/03/2014
81 Chương 81 Mộng Tu Tiên - Làm Thơ 28/03/2014
82 Chương 82 Mộng Tu Tiên - Điềm Dữ 28/03/2014
83 Chương 83 Mộng Tu Tiên - Cái Bẫy 28/03/2014
84 Chương 84 Mộng Tu Tiên - Thất Tung 28/03/2014
85 Chương 85 Mộng Tu Tiên - Miêu nữ công chúa 28/03/2014
86 Chương 86 Mộng Tu Tiên - Kết Duyên 28/03/2014
87 Chương 87 Mộng Tu Tiên - Động Phòng 28/03/2014
88 Chương 88 Mộng Tu Tiên - Hùng Lệ 28/03/2014
89 Chương 89 Mộng Tu Tiên - Bùa May 28/03/2014
90 Chương 90 Mộng Tu Tiên - Sủng Thú 28/03/2014
91 Chương 91 Mộng Tu Tiên - Rời Tôn Gia 28/03/2014
92 Chương 92 Mộng Tu Tiên - Thiên Hoa Trấn 28/03/2014
93 Chương 93 Mộng Tu Tiên - Trà Đàm (1) 28/03/2014
94 Chương 94 Mộng Tu Tiên - Trà Đàm (2) 28/03/2014
95 Chương 95 Mộng Tu Tiên - Trà Đàm (3) 28/03/2014
96 Chương 96 Mộng Tu Tiên - Tỉ Thí Trù Phòng 28/03/2014
97 Chương 97 Mộng Tu Tiên - Đào Tẩu 28/03/2014
98 Chương 98 Mộng Tu Tiên - Truy sát 28/03/2014
99 Chương 99 Mộng Tu Tiên - Kiếm Hồn 28/03/2014
100 Chương 100 Mộng Tu Tiên - Cơ Sự 28/03/2014
101 Chương 101 Mộng Tu Tiên - Đoạt Xá 28/03/2014
102 Chương 102 Mộng Tu Tiên - Kẻ Theo Dõi 28/03/2014
103 Chương 103 Mộng Tu Tiên - Mắc Bẫy 28/03/2014
104 Chương 104 Mộng Tu Tiên - Trò Chơi 28/03/2014
105 Chương 105 Mộng Tu Tiên - Zombie 28/03/2014
106 Chương 106 Mộng Tu Tiên - Trò Chơi Bỏ Dở 28/03/2014
107 Chương 107 Mộng Tu Tiên - Bọ Ngựa Bắt Ve 28/03/2014
108 Chương 108 Mộng Tu Tiên - Động Thủ 28/03/2014
109 Chương 109 Mộng Tu Tiên - Thiếu Huyết 28/03/2014
110 Chương 110 Mộng Tu Tiên - Uyên Ương Đồng Mệnh? 28/03/2014
111 Chương 111 Mộng Tu Tiên - Sát Khí 28/03/2014
112 Chương 112 Mộng Tu Tiên - Chim Sẻ Xuất Hiện 28/03/2014
113 Chương 113 Mộng Tu Tiên - Lễ Phúc Hoa 28/03/2014
114 Chương 114 Mộng Tu Tiên - Mưu Đồ Của Lãm Thiên Hạ 28/03/2014
115 Chương 115 Mộng Tu Tiên - Mưu Đồ Nham Hiểm 28/03/2014
116 Chương 116 Mộng Tu Tiên - Dầm Hồ 28/03/2014
117 Chương 117 Mộng Tu Tiên - Hung Hiểm 28/03/2014
118 Chương 118 Mộng Tu Tiên - Kẻ Mạo Danh 28/03/2014
119 Chương 119 Mộng Tu Tiên - Chuyện Phiếm 28/03/2014
120 Chương 120 Mộng Tu Tiên - Báo Ân 28/03/2014
121 Chương 121 Mộng Tu Tiên - Suy Luận 28/03/2014
122 Chương 122 Mộng Tu Tiên - Hộ Trang 28/03/2014
123 Chương 123 Mộng Tu Tiên - Chia Tay 28/03/2014
124 Chương 124 Mộng Tu Tiên - Hiểu Vân Nội 28/03/2014
125 Chương 125 Mộng Tu Tiên - Ấn Đạo 28/03/2014
126 Chương 126 Mộng Tu Tiên - Vương Quy 28/03/2014
127 Chương 127 Mộng Tu Tiên - Tiến Nhập Linh Sơn 28/03/2014
128 Chương 128 Mộng Tu Tiên - Hỷ Sự 28/03/2014
129 Chương 129 Mộng Tu Tiên - Chuẩn Bị 28/03/2014
130 Chương 130 Mộng Tu Tiên - Huấn Luyện 28/03/2014
131 Chương 131 Mộng Tu Tiên - An Bài 28/03/2014
132 Chương 132 Mộng Tu Tiên - Viên Gia Lập Mưu 28/03/2014
133 Chương 133 Mộng Tu Tiên - Linh Thủy 28/03/2014
134 Chương 134 Mộng Tu Tiên - Tình Ý 28/03/2014
135 Chương 135 Mộng Tu Tiên - Ám Toán 28/03/2014
136 Chương 136 Mộng Tu Tiên - Mua Chuộc 28/03/2014
137 Chương 137 Mộng Tu Tiên - Ngoài Dự Tính 28/03/2014
138 Chương 138 Mộng Tu Tiên - Cái Kết 28/03/2014
139 Chương 139 Mộng Tu Tiên - Chương 139 28/03/2014
140 Chương 140 Mộng Tu Tiên - Tính Kế Lâu Dài 28/03/2014
141 Chương 141 Mộng Tu Tiên - Hồi Tỉnh 28/03/2014
142 Chương 142 Mộng Tu Tiên - Biến hóa 28/03/2014
143 Chương 143 Mộng Tu Tiên - Mị cốt 28/03/2014
144 Chương 144 Mộng Tu Tiên - Huyết Ký 28/03/2014
145 Chương 145 Mộng Tu Tiên - Xưởng Vệ 28/03/2014
146 Chương 146 Mộng Tu Tiên - Tranh Đoạt 28/03/2014
147 Chương 147 Mộng Tu Tiên - Biệt Tài 28/03/2014
148 Chương 148 Mộng Tu Tiên - Tứ Bán Tiên 28/03/2014
149 Chương 149 Mộng Tu Tiên - Thánh Chỉ 28/03/2014
150 Chương 150 Mộng Tu Tiên - Lục Soát 28/03/2014
151 Chương 151 Mộng Tu Tiên - Yêu Quái 28/03/2014
152 Chương 152 Mộng Tu Tiên - Lệ 28/03/2014
153 Chương 153 Mộng Tu Tiên - Những kẻ lưu lạc 28/03/2014
154 Chương 154 Mộng Tu Tiên - Tiêu Dao Tửu 28/03/2014
155 Chương 155 Mộng Tu Tiên - Tứ Tiên Sơn 28/03/2014
156 Chương 156 Mộng Tu Tiên - Nam Kinh 28/03/2014
157 Chương 157 Mộng Tu Tiên - Đồng Hành 28/03/2014
158 Chương 158 Mộng Tu Tiên - Suy Tính 28/03/2014
159 Chương 159 Mộng Tu Tiên - Ngoạn Cảnh 28/03/2014
160 Chương 160 Mộng Tu Tiên - Tiên thuật 28/03/2014
161 Chương 161 Mộng Tu Tiên - Ẩn Tình 28/03/2014
162 Chương 162 Mộng Tu Tiên - Nội Tình 28/03/2014
163 Chương 163 Mộng Tu Tiên - Giao thủ 28/03/2014
164 Chương 164 Mộng Tu Tiên - Sát Ý & Âm Khí 28/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-mong-tu-tien-1945.html