Truyện Thánh Vương - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Thánh Vương
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 28/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Thánh Vương
Bạn đang đọc truyện Thánh Vương của tác giả Mộng Nhập Thần Cơ trên trang đọc truyện online.

Thánh Giả lấy xương sống khởi động trong thiên đường chư thần!Vương Giả lấy lực lượng trấn áp trong địa ngục quần ma!Trong thiên địa, chỉ có Thánh Vương.

!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thánh Vương - Bị tình mê hoặc 28/03/2014
2 Chương 2 Thánh Vương - Nhân họa đắc phúc 28/03/2014
3 Chương 3 Thánh Vương - Thần Tượng Trấn Ngục Kính 28/03/2014
4 Chương 4 Thánh Vương - Cảnh giới Bạo Khí 28/03/2014
5 Chương 5 Thánh Vương - Dương gia hội nghị 28/03/2014
6 Chương 6 Thánh Vương - Đối chọi gay gắt 28/03/2014
7 Chương 7 Thánh Vương - Tình thiên phích lịch (Sấm giữa trời quang) 28/03/2014
8 Chương 8 Thánh Vương - Đại hiển thần uy 28/03/2014
9 Chương 9 Thánh Vương - Tài trấn bốn phương 28/03/2014
10 Chương 10 Thánh Vương - Ba tháng đánh cược 28/03/2014
11 Chương 11 Thánh Vương - Bất Bại Vương Quyền 28/03/2014
12 Chương 12 Thánh Vương - Khí công tầng sáu 28/03/2014
13 Chương 13 Thánh Vương - Một quyền phá Kim chung 28/03/2014
14 Chương 14 Thánh Vương - Nữ nhi Thành chủ 28/03/2014
15 Chương 15 Thánh Vương - Giải độc 28/03/2014
16 Chương 16 Thánh Vương - Rất là khiếp sợ 28/03/2014
17 Chương 17 Thánh Vương - Sự nghiệp thiên thu 28/03/2014
18 Chương 18 Thánh Vương - Hắc Thi sơn mạch 28/03/2014
19 Chương 19 Thánh Vương - Săn giết ma thú 28/03/2014
20 Chương 20 Thánh Vương - Đại Chiến Thủy Viên 28/03/2014
21 Chương 21 Thánh Vương - Đột phá tầng bảy 28/03/2014
22 Chương 22 Thánh Vương - Đại phát tài 28/03/2014
23 Chương 23 Thánh Vương - Về nhà 28/03/2014
24 Chương 24 Thánh Vương - Dự tiệc 28/03/2014
25 Chương 25 Thánh Vương - Chống lại Trần gia 28/03/2014
26 Chương 26 Thánh Vương - Ai dám ngăn cản ta 28/03/2014
27 Chương 27 Thánh Vương - Thành chủ địch ý 28/03/2014
28 Chương 28 Thánh Vương - Hai nhà sống mái với nhau 28/03/2014
29 Chương 29 Thánh Vương - Đánh tan Trần gia 28/03/2014
30 Chương 30 Thánh Vương - Một người diệt ngàn người 28/03/2014
31 Chương 31 Thánh Vương - Xét nhà 28/03/2014
32 Chương 32 Thánh Vương - Thu hoạch chiến quả 28/03/2014
33 Chương 33 Thánh Vương - Môn đồ Xuân Thu 28/03/2014
34 Chương 34 Thánh Vương - Tứ Quý kiếm pháp 28/03/2014
35 Chương 35 Thánh Vương - Đại thiên kính 28/03/2014
36 Chương 36 Thánh Vương - Nửa đường đánh lén 28/03/2014
37 Chương 37 Thánh Vương - Đối chiến Khí Tông 28/03/2014
38 Chương 38 Thánh Vương - Khí công tầng 8 28/03/2014
39 Chương 39 Thánh Vương - Đánh chết Khí Tông 28/03/2014
40 Chương 40 Thánh Vương - Bố nghi trận 28/03/2014
41 Chương 41 Thánh Vương - Ba tháng sau 28/03/2014
42 Chương 42 Thánh Vương - Kỳ săn bắn mùa thu của gia tộc 28/03/2014
43 Chương 43 Thánh Vương - Một bạt tai 28/03/2014
44 Chương 44 Thánh Vương - Nguyên Lão khiếp sợ 28/03/2014
45 Chương 45 Thánh Vương - Không ai có thể địch 28/03/2014
46 Chương 46 Thánh Vương - Quy củ do người lập 28/03/2014
47 Chương 47 Thánh Vương - Thống nhất gia tộc 28/03/2014
48 Chương 48 Thánh Vương - Cô cô gửi thư 28/03/2014
49 Chương 49 Thánh Vương - Truyền công cho phụ thân 28/03/2014
50 Chương 50 Thánh Vương - Vân Trung Long 28/03/2014
51 Chương 51 Thánh Vương - Thanh niên áo xanh 28/03/2014
52 Chương 52 Thánh Vương - Học viện Hải Thần 28/03/2014
53 Chương 53 Thánh Vương - Hải Dương Chi Tâm 28/03/2014
54 Chương 54 Thánh Vương - Tiến nhập học viện 28/03/2014
55 Chương 55 Thánh Vương - Tung tích Vân Hải Lam 28/03/2014
56 Chương 56 Thánh Vương - Trữ vật giới chỉ 28/03/2014
57 Chương 57 Thánh Vương - Mã tặc hút máu 28/03/2014
58 Chương 58 Thánh Vương - Sở Thiên Ca 28/03/2014
59 Chương 59 Thánh Vương - Gặp lại Vân Hải Lam 28/03/2014
60 Chương 60 Thánh Vương - Phản kích nhục nhã 28/03/2014
61 Chương 61 Thánh Vương - Cảnh giới Khí Tông 28/03/2014
62 Chương 62 Thánh Vương - Bí mật Huyền Không sơn 28/03/2014
63 Chương 63 Thánh Vương - Thánh Vương hội 28/03/2014
64 Chương 64 Thánh Vương - Long Châu 28/03/2014
65 Chương 65 Thánh Vương - Lâu Lan cổ thành 28/03/2014
66 Chương 66 Thánh Vương - Toàn thân lông đỏ 28/03/2014
67 Chương 67 Thánh Vương - Bảo tàng mã tặc (Thượng) 28/03/2014
68 Chương 68 Thánh Vương - Bảo tàng mã tặc (Hạ) 28/03/2014
69 Chương 69 Thánh Vương - Đối chiến cảnh giới Đoạt Mệnh 28/03/2014
70 Chương 70 Thánh Vương - Lực lượng của 20 viễn cổ cự tượng 28/03/2014
71 Chương 71 Thánh Vương - Toàn bộ tấn chức 28/03/2014
72 Chương 72 Thánh Vương - ??? 28/03/2014
73 Chương 73 Thánh Vương - Đệ tử ngoại viện 28/03/2014
74 Chương 74 Thánh Vương - Hộ pháp cự nhân 28/03/2014
75 Chương 75 Thánh Vương - Cô cô Dương Tố Tố 28/03/2014
76 Chương 76 Thánh Vương - Thử khí công 28/03/2014
77 Chương 77 Thánh Vương - Giảng giải về đan dược 28/03/2014
78 Chương 78 Thánh Vương - Thánh ma 28/03/2014
79 Chương 79 Thánh Vương - Trùng kích cảnh giới Đoạt Mệnh 28/03/2014
80 Chương 80 Thánh Vương - Sinh Mệnh Chi Tuyền 28/03/2014
81 Chương 81 Thánh Vương - Lại gặp Sở Thiên Ca 28/03/2014
82 Chương 82 Thánh Vương - Phát hiện đại mộ 28/03/2014
83 Chương 83 Thánh Vương - Thi vương ngàn năm 28/03/2014
84 Chương 84 Thánh Vương - Thiên Ca tái hiện 28/03/2014
85 Chương 85 Thánh Vương - Kịch đấu 28/03/2014
86 Chương 86 Thánh Vương - Đánh chết Sở Thiên Ca. (Thượng) 28/03/2014
87 Chương 87 Thánh Vương - Đánh chết Sở Thiên Ca (Hạ) 28/03/2014
88 Chương 88 Thánh Vương - Giải quyết tốt hậu quả 28/03/2014
89 Chương 89 Thánh Vương - Nuốt sống yêu hạch 28/03/2014
90 Chương 90 Thánh Vương - Tấn chức cảnh giới Đoạt Mệnh 28/03/2014
91 Chương 91 Thánh Vương - Ma Thần Phong Ấn 28/03/2014
92 Chương 92 Thánh Vương - Thánh Học đường 28/03/2014
93 Chương 93 Thánh Vương - Làm càn 28/03/2014
94 Chương 94 Thánh Vương - Nghi thức 28/03/2014
95 Chương 95 Thánh Vương - Trở thành tinh anh 28/03/2014
96 Chương 96 Thánh Vương - Yến Đô thống nhất 28/03/2014
97 Chương 97 Thánh Vương - Diễn luyện Khí Trận 28/03/2014
98 Chương 98 Thánh Vương - Khí hạc triệu hoán 28/03/2014
99 Chương 99 Thánh Vương - Học viện Nhật Nguyệt 28/03/2014
100 Chương 100 Thánh Vương - Phá rối cầu hôn 28/03/2014
101 Chương 101 Thánh Vương - Bách Hoa Thánh nữ 28/03/2014
102 Chương 102 Thánh Vương - Tiểu Càn Khôn Giới 28/03/2014
103 Chương 103 Thánh Vương - Oan gia ngõ hẹp 28/03/2014
104 Chương 104 Thánh Vương - Phong Vân Nhị Tổ 28/03/2014
105 Chương 105 Thánh Vương - Phong ba thu đồ đệ 28/03/2014
106 Chương 106 Thánh Vương - Đoạt mệnh lần thứ hai 28/03/2014
107 Chương 107 Thánh Vương - Thân thể lột xác 28/03/2014
108 Chương 108 Thánh Vương - Phòng ngừa chu đáo 28/03/2014
109 Chương 109 Thánh Vương - Hắc Hải yêu quật 28/03/2014
110 Chương 110 Thánh Vương - Gặp gỡ Hắc giao 28/03/2014
111 Chương 111 Thánh Vương - Một đâm tuyệt thế 28/03/2014
112 Chương 112 Thánh Vương - Liên tục đánh chết 28/03/2014
113 Chương 113 Thánh Vương - Quần Ma Loạn Vũ 28/03/2014
114 Chương 114 Thánh Vương - Đánh chết năm lần 28/03/2014
115 Chương 115 Thánh Vương - Lại một huynh đệ 28/03/2014
116 Chương 116 Thánh Vương - Thiên Thần hạ phàm 28/03/2014
117 Chương 117 Thánh Vương - Lửa giận của Tống Hải Sơn 28/03/2014
118 Chương 118 Thánh Vương - Giáp mặt áp bách 28/03/2014
119 Chương 119 Thánh Vương - Gà đất chó kiểng 28/03/2014
120 Chương 120 Thánh Vương - Đầu danh trạng 28/03/2014
121 Chương 121 Thánh Vương - Tưởng ta không dám? 28/03/2014
122 Chương 122 Thánh Vương - Về nhà 28/03/2014
123 Chương 123 Thánh Vương - Dương Chiến đoạt mệnh 28/03/2014
124 Chương 124 Thánh Vương - Đại yến quần thần 28/03/2014
125 Chương 125 Thánh Vương - Xuân Thu và Ảnh Độc 28/03/2014
126 Chương 126 Thánh Vương - Lại vào Hắc Thi Sơn mạch 28/03/2014
127 Chương 127 Thánh Vương - Trở Nên Mạnh Mẽ 28/03/2014
128 Chương 128 Thánh Vương - Ma quỷ linh thể 28/03/2014
129 Chương 129 Thánh Vương - Ma quỷ nhập thể 28/03/2014
130 Chương 130 Thánh Vương - Bốn lần đoạt mệnh 28/03/2014
131 Chương 131 Thánh Vương - Thời không Thiên Thi 28/03/2014
132 Chương 132 Thánh Vương - Đệ tử Hạch tâm 28/03/2014
133 Chương 133 Thánh Vương - Đại Lôi Âm Kiếm Thuật 28/03/2014
134 Chương 134 Thánh Vương - Một mâu đánh ba người 28/03/2014
135 Chương 135 Thánh Vương - Diêm Ma Quỷ đế 28/03/2014
136 Chương 136 Thánh Vương - Kim Nhân phát uy 28/03/2014
137 Chương 137 Thánh Vương - Chư thần ấn ký 28/03/2014
138 Chương 138 Thánh Vương - Xuân Thu thiếu chủ 28/03/2014
139 Chương 139 Thánh Vương - Hóa thù thành bạn 28/03/2014
140 Chương 140 Thánh Vương - Bốn biển đều là huynh đệ 28/03/2014
141 Chương 141 Thánh Vương - Quân Thiên Cừu cầu trợ 28/03/2014
142 Chương 142 Thánh Vương - Ác Ma Tử Tước 28/03/2014
143 Chương 143 Thánh Vương - Một mình đảm đương 28/03/2014
144 Chương 144 Thánh Vương - Giải cứu mọi người 28/03/2014
145 Chương 145 Thánh Vương - Lực chiến quần ma 28/03/2014
146 Chương 146 Thánh Vương - Kết nghĩa tứ hải 28/03/2014
147 Chương 147 Thánh Vương - Khổ luyện kiếm thuật 28/03/2014
148 Chương 148 Thánh Vương - Kỳ duyên 28/03/2014
149 Chương 149 Thánh Vương - Băng phách thần kiếm 28/03/2014
150 Chương 150 Thánh Vương - Hàng phục thần kiếm 28/03/2014
151 Chương 151 Thánh Vương - Già Thiên minh 28/03/2014
152 Chương 152 Thánh Vương - Thượng cổ kiếm đạo 28/03/2014
153 Chương 153 Thánh Vương - Bắt Hàn Ly 28/03/2014
154 Chương 154 Thánh Vương - Tình hình cụ thể 28/03/2014
155 Chương 155 Thánh Vương - Gia nhập với chúng ta 28/03/2014
156 Chương 156 Thánh Vương - Các thế lực 28/03/2014
157 Chương 157 Thánh Vương - Tấn chức Truyền Kỳ 28/03/2014
158 Chương 158 Thánh Vương - Thất Khiếu Linh Lung thể 28/03/2014
159 Chương 159 Thánh Vương - Đại hội luận võ 28/03/2014
160 Chương 160 Thánh Vương - Bảy cái Khí Hải 28/03/2014
161 Chương 161 Thánh Vương - Xảo quyệt 28/03/2014
162 Chương 162 Thánh Vương - Đại hội bắt đầu 28/03/2014
163 Chương 163 Thánh Vương - Quần hùng tập hợp 28/03/2014
164 Chương 164 Thánh Vương - Thế như chẻ tre 28/03/2014
165 Chương 165 Thánh Vương - Thể hiện sức mạnh 28/03/2014
166 Chương 166 Thánh Vương - Một kiếm ngươi cũng đỡ không nổi 28/03/2014
167 Chương 167 Thánh Vương - Bước vào vòng chung kết (Thượng) 28/03/2014
168 Chương 168 Thánh Vương - Bước vào trận chung kết (Trung) 28/03/2014
169 Chương 169 Thánh Vương - Bước vào trận chung kết (Hạ) 28/03/2014
170 Chương 170 Thánh Vương - Đoạt giải nhất (Thượng) 28/03/2014
171 Chương 171 Thánh Vương - đoạt giải nhất (trung) 28/03/2014
172 Chương 172 Thánh Vương - Đoạt giải nhất (Hạ) 28/03/2014
173 Chương 173 Thánh Vương - Thời khắc nguy hiểm 28/03/2014
174 Chương 174 Thánh Vương - Nghĩa bạc vân thiên 28/03/2014
175 Chương 175 Thánh Vương - Vô cùng ngang ngược 28/03/2014
176 Chương 176 Thánh Vương - Cảnh tượng hỗn loạn 28/03/2014
177 Chương 177 Thánh Vương - Biến hóa bất ngờ 28/03/2014
178 Chương 178 Thánh Vương - Lãnh tụ 28/03/2014
179 Chương 179 Thánh Vương - Mỏ khoáng thạch cổ 28/03/2014
180 Chương 180 Thánh Vương - đổi công lao 28/03/2014
181 Chương 181 Thánh Vương - cực lạc thần thạch 28/03/2014
182 Chương 182 Thánh Vương - ma thai 28/03/2014
183 Chương 183 Thánh Vương - Địa Ngục Chi Môn 28/03/2014
184 Chương 184 Thánh Vương - Thế là đủ rồi 28/03/2014
185 Chương 185 Thánh Vương - Mỏ khoáng thạch cổ 28/03/2014
186 Chương 186 Thánh Vương - Đại trận Diệt Tuyệt 28/03/2014
187 Chương 187 Thánh Vương - Tu La ma nhãn 28/03/2014
188 Chương 188 Thánh Vương - Tu La bị phong ấn 28/03/2014
189 Chương 189 Thánh Vương - Nói chuyện 28/03/2014
190 Chương 190 Thánh Vương - Quyết không cho phép 28/03/2014
191 Chương 191 Thánh Vương - Truyền Kỳ cửu biến 28/03/2014
192 Chương 192 Thánh Vương - Đoạt Mệnh lần 9 28/03/2014
193 Chương 193 Thánh Vương - Song hùng chiến đấu 28/03/2014
194 Chương 194 Thánh Vương - Đánh nhau lớn rồi 28/03/2014
195 Chương 195 Thánh Vương - Đại trận khởi động 28/03/2014
196 Chương 196 Thánh Vương - Thu được Đại Đế tháp 28/03/2014
197 Chương 197 Thánh Vương - Thái tử gặp nguy hiểm 28/03/2014
198 Chương 198 Thánh Vương - Trọng thương bỏ chạy 28/03/2014
199 Chương 199 Thánh Vương - Huynh đệ tụ nghĩa 28/03/2014
200 Chương 200 Thánh Vương - Bái Hỏa giáo khiếp sợ 28/03/2014
201 Chương 201 Thánh Vương - Cùng nhau tu luyện 28/03/2014
202 Chương 202 Thánh Vương - Năm năm 28/03/2014
203 Chương 203 Thánh Vương - Tập trung dưới một mái nhà 28/03/2014
204 Chương 204 Thánh Vương - Tấm thân chúa tể 28/03/2014
205 Chương 205 Thánh Vương - Linh vũ 28/03/2014
206 Chương 206 Thánh Vương - Sáu tháng 28/03/2014
207 Chương 207 Thánh Vương - Phòng bị chu đáo 28/03/2014
208 Chương 208 Thánh Vương - Vạn Pháp hội 28/03/2014
209 Chương 209 Thánh Vương - Mua tin tức 28/03/2014
210 Chương 210 Thánh Vương - Cắt đầu 28/03/2014
211 Chương 211 Thánh Vương - Diệt Vạn Pháp hội 28/03/2014
212 Chương 212 Thánh Vương - Giết chết tất cả 28/03/2014
213 Chương 213 Thánh Vương - Hòn đảo của Ảnh Độc môn 28/03/2014
214 Chương 214 Thánh Vương - Thánh Đồ xuất hiện 28/03/2014
215 Chương 215 Thánh Vương - Đánh cướp linh thạch 28/03/2014
216 Chương 216 Thánh Vương - Linh thạch tới tay 28/03/2014
217 Chương 217 Thánh Vương - Trùng kích Truyền Kỳ 28/03/2014
218 Chương 218 Thánh Vương - Truyền Kỳ đại thành 28/03/2014
219 Chương 219 Thánh Vương - Ám sát trước mặt 28/03/2014
220 Chương 220 Thánh Vương - Một kích kinh thiên 28/03/2014
221 Chương 221 Thánh Vương - Không cho phép đi 28/03/2014
222 Chương 222 Thánh Vương - Tung tích Thái tử 28/03/2014
223 Chương 223 Thánh Vương - Giao dịch với Già Thiên minh 28/03/2014
224 Chương 224 Thánh Vương - Hoa Thiên Hùng 28/03/2014
225 Chương 225 Thánh Vương - Đại Diệt lão nhân 28/03/2014
226 Chương 226 Thánh Vương - Thương lượng giao dịch 28/03/2014
227 Chương 227 Thánh Vương - Giàu có đột ngột 28/03/2014
228 Chương 228 Thánh Vương - Bảo bối ngũ hành 28/03/2014
229 Chương 229 Thánh Vương - Mầm mống Thiên Yêu 28/03/2014
230 Chương 230 Thánh Vương - Gây khó khăn 28/03/2014
231 Chương 231 Thánh Vương - Người có xứng? 28/03/2014
232 Chương 232 Thánh Vương - Các ngươi cũng không xứng? 28/03/2014
233 Chương 233 Thánh Vương - Tiên hạ thủ vi cường 28/03/2014
234 Chương 234 Thánh Vương - Trở thành Thánh Đồ 28/03/2014
235 Chương 235 Thánh Vương - Giết đại trưởng lão Công Đức 28/03/2014
236 Chương 236 Thánh Vương - Cơn lốc tinh thần 28/03/2014
237 Chương 237 Thánh Vương - Các hội liên minh 28/03/2014
238 Chương 238 Thánh Vương - Lợi dụng thêm một lần 28/03/2014
239 Chương 239 Thánh Vương - Nhiệm vụ Bổ Thiên 28/03/2014
240 Chương 240 Thánh Vương - Ma khí chính là năng lượng 28/03/2014
241 Chương 241 Thánh Vương - Gió mùa địa ngục 28/03/2014
242 Chương 242 Thánh Vương - Linh Hồn biến 28/03/2014
243 Chương 243 Thánh Vương - Ma luyện sinh tử 28/03/2014
244 Chương 244 Thánh Vương - Chủng ma đại thành (Thượng) 28/03/2014
245 Chương 245 Thánh Vương - Chủng ma đại thành (Hạ) 28/03/2014
246 Chương 246 Thánh Vương - Trợ giúp luyện hóa 28/03/2014
247 Chương 247 Thánh Vương - Trộm gà không thành 28/03/2014
248 Chương 248 Thánh Vương - Ác ma Tinh Thần biến 28/03/2014
249 Chương 249 Thánh Vương - Ba vạn viễn cổ cự tượng 28/03/2014
250 Chương 250 Thánh Vương - Vi Diện châu 28/03/2014
251 Chương 251 Thánh Vương - Phá vỡ 28/03/2014
252 Chương 252 Thánh Vương - Di lưu của các vị thánh 28/03/2014
253 Chương 253 Thánh Vương - Kỳ ngộ cực lớn 28/03/2014
254 Chương 254 Thánh Vương - Anh hùng 28/03/2014
255 Chương 255 Thánh Vương - Vui mừng và ưu sầu 28/03/2014
256 Chương 256 Thánh Vương - Thương lượng đại sự 28/03/2014
257 Chương 257 Thánh Vương - Đại lục Phương Tây 28/03/2014
258 Chương 258 Thánh Vương - Thành Ngân Nguyệt 28/03/2014
259 Chương 259 Thánh Vương - Đại khai sát giới 28/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thanh-vuong-1947.html