Truyện Tiên Quốc Đại Đế - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Tiên Quốc Đại Đế
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 28/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Tiên Quốc Đại Đế
Bạn đang đọc truyện Tiên Quốc Đại Đế của tác giả Quan Kỳ trên trang đọc truyện online. Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng Thiên triều xu thế quét ngang thiên hạ tiên môn! Một cái cường giả tu 'Đế vương chi Đạo', hàng lâm thế giới Tiên môn san sát, làm cho một cái người tu hành hèn mọn thế tục Vương triều, từng bước một đi đến cùng các đại đỉnh cấp Tiên môn bình khởi bình tọa.

Vương triều pháp tắc là, trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ, suất thổ tân chẳng lẽ vương thần! Thiên hạ chính thống chỉ có một, hết thảy tiên môn, đều là tổ chức phi pháp!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tiên Quốc Đại Đế - Chín sao liên tiếp, Thiên Môn mở ra! 28/03/2014
2 Chương 2 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên 28/03/2014
3 Chương 3 Tiên Quốc Đại Đế - Thủ Đoạn 28/03/2014
4 Chương 4 Tiên Quốc Đại Đế - Thân Thế Kiếp Này 28/03/2014
5 Chương 5 Tiên Quốc Đại Đế - Thiên Hạ Ngũ Tu 28/03/2014
6 Chương 6 Tiên Quốc Đại Đế - Một Chữ 'Trấn' 28/03/2014
7 Chương 7 Tiên Quốc Đại Đế - Vũ Khí Không Thể Tưởng Tượng 28/03/2014
8 Chương 8 Tiên Quốc Đại Đế - Cho Ngã Toàn Bộ 28/03/2014
9 Chương 9 Tiên Quốc Đại Đế - Thu Nạp Long Mạch Chi Khí 28/03/2014
10 Chương 10 Tiên Quốc Đại Đế - Lửa Đốt Núi Thúy Vân 28/03/2014
11 Chương 11 Tiên Quốc Đại Đế - Kim Tháp Trấn Yêu Xà 28/03/2014
12 Chương 12 Tiên Quốc Đại Đế - Ăn Yêu Thú 28/03/2014
13 Chương 13 Tiên Quốc Đại Đế - Khách Không Mời Mà Tới 28/03/2014
14 Chương 14 Tiên Quốc Đại Đế - Đấu Chữ 28/03/2014
15 Chương 15 Tiên Quốc Đại Đế - Cưỡng Bức Làm Người Dẫn Đường 28/03/2014
16 Chương 16 Tiên Quốc Đại Đế - Bất Động Minh Vương Ấn 28/03/2014
17 Chương 17 Tiên Quốc Đại Đế - Vào Trận 28/03/2014
18 Chương 18 Tiên Quốc Đại Đế - Hoàng Tuyền Ma Thỏ 28/03/2014
19 Chương 19 Tiên Quốc Đại Đế - Kiếm Ấn (1 2) 28/03/2014
20 Chương 20 Tiên Quốc Đại Đế - Hãm Hại Đinh Ngũ Cốc (1 2) 28/03/2014
21 Chương 21 Tiên Quốc Đại Đế - Lồng Giam Tố Cầu (1 2) 28/03/2014
22 Chương 22 Tiên Quốc Đại Đế - Tinh Khí Phân Thân 28/03/2014
23 Chương 23 Tiên Quốc Đại Đế - Nhập Mộng 28/03/2014
24 Chương 24 Tiên Quốc Đại Đế - Sói (1 2) 28/03/2014
25 Chương 25 Tiên Quốc Đại Đế - Tỉnh Lại Trong Mộng (1) 28/03/2014
26 Chương 26 Tiên Quốc Đại Đế - Luyện Mộng Yểm, Tỉnh Lại (1 2 3) 28/03/2014
27 Chương 27 Tiên Quốc Đại Đế - Tổ Chức Lại Quân Đoàn 28/03/2014
28 Chương 28 Tiên Quốc Đại Đế - Chiến Đinh Ngũ Cốc 28/03/2014
29 Chương 29 Tiên Quốc Đại Đế - Gieo Gió Gặp Bão 28/03/2014
30 Chương 30 Tiên Quốc Đại Đế - Chém Giết Đinh Ngũ Cốc 28/03/2014
31 Chương 31 Tiên Quốc Đại Đế - Phá Quân Tinh 28/03/2014
32 Chương 32 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Vô Địch 28/03/2014
33 Chương 33 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên Bảo Vệ Cháu 28/03/2014
34 Chương 34 Tiên Quốc Đại Đế - Kiếm pháp của Diêm Xuyên 28/03/2014
35 Chương 35 Tiên Quốc Đại Đế - Phá trận. 28/03/2014
36 Chương 36 Tiên Quốc Đại Đế - Đại Diệu Thiên Sư 28/03/2014
37 Chương 37 Tiên Quốc Đại Đế - Độ kiếp 28/03/2014
38 Chương 38 Tiên Quốc Đại Đế - Ý chí của Phá Quân 28/03/2014
39 Chương 39 Tiên Quốc Đại Đế - Lấy được 28/03/2014
40 Chương 40 Tiên Quốc Đại Đế - Việc hoàn thành lui thân 28/03/2014
41 Chương 41 Tiên Quốc Đại Đế - Toàn diện võ trang 28/03/2014
42 Chương 42 Tiên Quốc Đại Đế - Ngọc Đế Kiếm 28/03/2014
43 Chương 43 Tiên Quốc Đại Đế - Mạnh mẽ xông thẳng vào Yến Kinh 28/03/2014
44 Chương 44 Tiên Quốc Đại Đế - Các thế lực của Yến Kinh 28/03/2014
45 Chương 45 Tiên Quốc Đại Đế - Nỗi nhục của Yến Quốc 28/03/2014
46 Chương 46 Tiên Quốc Đại Đế - Cho phép ngươi giết người 28/03/2014
47 Chương 47 Tiên Quốc Đại Đế - Chiến kiếm 28/03/2014
48 Chương 48 Tiên Quốc Đại Đế - Đối Đầu Cao Thủ Khí Cảnh 28/03/2014
49 Chương 49 Tiên Quốc Đại Đế - Ai Không Đầu Hàng, Giết! 28/03/2014
50 Chương 50 Tiên Quốc Đại Đế - Thoái Vị 28/03/2014
51 Chương 51 Tiên Quốc Đại Đế - Tìm người hiền đức 28/03/2014
52 Chương 52 Tiên Quốc Đại Đế - Tinh La Sơn Trang 28/03/2014
53 Chương 53 Tiên Quốc Đại Đế - Đấu cờ với Dịch Phong 28/03/2014
54 Chương 54 Tiên Quốc Đại Đế - Tư cách theo dõi (ván cờ) 28/03/2014
55 Chương 55 Tiên Quốc Đại Đế - Nỗi đau của Độc Cô Kiếm Vương 28/03/2014
56 Chương 56 Tiên Quốc Đại Đế - Tứ Long Củ Trận 28/03/2014
57 Chương 57 Tiên Quốc Đại Đế - Ngôi cửu ngũ 28/03/2014
58 Chương 58 Tiên Quốc Đại Đế - Lừa ta 28/03/2014
59 Chương 59 Tiên Quốc Đại Đế - Thu quan 28/03/2014
60 Chương 60 Tiên Quốc Đại Đế - Phi Thiên điện 28/03/2014
61 Chương 61 Tiên Quốc Đại Đế - Lưu Cẩn câu giờ 28/03/2014
62 Chương 62 Tiên Quốc Đại Đế - Mời chào 28/03/2014
63 Chương 63 Tiên Quốc Đại Đế - Cái chết của Độc sư 28/03/2014
64 Chương 64 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên đến 28/03/2014
65 Chương 65 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên và Mạnh Dung Dung 28/03/2014
66 Chương 66 Tiên Quốc Đại Đế - Viết chữ 28/03/2014
67 Chương 67 Tiên Quốc Đại Đế - Bàn cờ thứ hai 28/03/2014
68 Chương 68 Tiên Quốc Đại Đế - Một bàn đại kỳ 28/03/2014
69 Chương 69 Tiên Quốc Đại Đế - Thuyết phục 28/03/2014
70 Chương 70 Tiên Quốc Đại Đế - Tử cô nương 28/03/2014
71 Chương 71 Tiên Quốc Đại Đế - Vương 28/03/2014
72 Chương 72 Tiên Quốc Đại Đế - Mạnh Dung Dung hận 28/03/2014
73 Chương 73 Tiên Quốc Đại Đế - Sách 28/03/2014
74 Chương 74 Tiên Quốc Đại Đế - Tử cô nương tà môn (thượng) 28/03/2014
75 Chương 75 Tiên Quốc Đại Đế - Tử cô nương tà môn (hạ) 28/03/2014
76 Chương 76 Tiên Quốc Đại Đế - Sắp xếp 28/03/2014
77 Chương 77 Tiên Quốc Đại Đế - ời kinh đến Đại Hà Tông (thượng) 28/03/2014
78 Chương 78 Tiên Quốc Đại Đế - Rời kinh đến Đại Hà Tông (hạ) 28/03/2014
79 Chương 79 Tiên Quốc Đại Đế - Nguyền rủa ứng nhiệm 28/03/2014
80 Chương 80 Tiên Quốc Đại Đế - Tao ngộ chiến 28/03/2014
81 Chương 81 Tiên Quốc Đại Đế - Bị nuốt 28/03/2014
82 Chương 82 Tiên Quốc Đại Đế - Tóc như máu, tính như ma. 28/03/2014
83 Chương 83 Tiên Quốc Đại Đế - Phụ thân là Huyết Ma 28/03/2014
84 Chương 84 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên độ kiếp 28/03/2014
85 Chương 85 Tiên Quốc Đại Đế - Độ kiếp bà nội nó 28/03/2014
86 Chương 86 Tiên Quốc Đại Đế - Q.2 - Chương 52 28/03/2014
87 Chương 87 Tiên Quốc Đại Đế - Trước khi đến Đại Hà tông 28/03/2014
88 Chương 88 Tiên Quốc Đại Đế - Công Đức trì 28/03/2014
89 Chương 89 Tiên Quốc Đại Đế - Chặn đường,giết! 28/03/2014
90 Chương 90 Tiên Quốc Đại Đế - Mãnh mẽ xông Đại Hà Tông! 28/03/2014
91 Chương 91 Tiên Quốc Đại Đế - Lần đầu tiên gặp Phùng Thái Nhiên 28/03/2014
92 Chương 92 Tiên Quốc Đại Đế - Phong chủ Thiên Phong,Diêm Xuyên 28/03/2014
93 Chương 93 Tiên Quốc Đại Đế - Giang Nam 28/03/2014
94 Chương 94 Tiên Quốc Đại Đế - Tự vẫn 28/03/2014
95 Chương 95 Tiên Quốc Đại Đế - Thành công 28/03/2014
96 Chương 96 Tiên Quốc Đại Đế - Di ngôn của Diêm Đào 28/03/2014
97 Chương 97 Tiên Quốc Đại Đế - Dựng bia 28/03/2014
98 Chương 98 Tiên Quốc Đại Đế - Công đức 28/03/2014
99 Chương 99 Tiên Quốc Đại Đế - Kiếm công đức 28/03/2014
100 Chương 100 Tiên Quốc Đại Đế - Giết chết Khí cảnh 28/03/2014
101 Chương 101 Tiên Quốc Đại Đế - Tin đồn công pháp Thiên Cấp 28/03/2014
102 Chương 102 Tiên Quốc Đại Đế - Yêu Thiên Thương 28/03/2014
103 Chương 103 Tiên Quốc Đại Đế - Đấu cầm 28/03/2014
104 Chương 104 Tiên Quốc Đại Đế - Xông lên. 28/03/2014
105 Chương 105 Tiên Quốc Đại Đế - Phá âm tai. 28/03/2014
106 Chương 106 Tiên Quốc Đại Đế - Phụng Âm Dương. 28/03/2014
107 Chương 107 Tiên Quốc Đại Đế - Nhu Nhi 28/03/2014
108 Chương 108 Tiên Quốc Đại Đế - Cường giả tụ tập ngày càng nhiều 28/03/2014
109 Chương 109 Tiên Quốc Đại Đế - Hội hợp 28/03/2014
110 Chương 110 Tiên Quốc Đại Đế - Bắt giữ thích khách (thượng). 28/03/2014
111 Chương 111 Tiên Quốc Đại Đế - Bắt giữ thích khách (hạ). 28/03/2014
112 Chương 112 Tiên Quốc Đại Đế - Hang ổ của Ma Ngưu đại yêu. 28/03/2014
113 Chương 113 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên và Cổ Nguyệt thánh tử (thượng). 28/03/2014
114 Chương 114 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên và Cổ Nguyệt thánh tử (hạ). 28/03/2014
115 Chương 115 Tiên Quốc Đại Đế - Bức lùi Cổ Nguyệt thánh tử. 28/03/2014
116 Chương 116 Tiên Quốc Đại Đế - Mượn phân thân. 28/03/2014
117 Chương 117 Tiên Quốc Đại Đế - An toàn rút lui 28/03/2014
118 Chương 118 Tiên Quốc Đại Đế - Một đường giết tới 28/03/2014
119 Chương 119 Tiên Quốc Đại Đế - Săn đuổi? 28/03/2014
120 Chương 120 Tiên Quốc Đại Đế - Siêu cấp Diêm Xuyên 28/03/2014
121 Chương 121 Tiên Quốc Đại Đế - Giết, giết, giết, giết, giết. 28/03/2014
122 Chương 122 Tiên Quốc Đại Đế - Tử Vi Tinh 28/03/2014
123 Chương 123 Tiên Quốc Đại Đế - Huyết Ma giáng thế 28/03/2014
124 Chương 124 Tiên Quốc Đại Đế - Đông Phương Chính Phái 28/03/2014
125 Chương 125 Tiên Quốc Đại Đế - Hôn lễ trong mộng. 28/03/2014
126 Chương 126 Tiên Quốc Đại Đế - Ta là người đọc sách. 28/03/2014
127 Chương 127 Tiên Quốc Đại Đế - Phụng Âm Dương. 28/03/2014
128 Chương 128 Tiên Quốc Đại Đế - Quần hùng lại tụ. 28/03/2014
129 Chương 129 Tiên Quốc Đại Đế - Đây là lời chính nghĩa. 28/03/2014
130 Chương 130 Tiên Quốc Đại Đế - Nhổ tận gốc Nhật Nguyệt Minh. 28/03/2014
131 Chương 131 Tiên Quốc Đại Đế - Giết chết Ngụy Ngã 28/03/2014
132 Chương 132 Tiên Quốc Đại Đế - Con mèo nhỏ đội tiểu chiên mạo 28/03/2014
133 Chương 133 Tiên Quốc Đại Đế - Điên đảo âm dương 28/03/2014
134 Chương 134 Tiên Quốc Đại Đế - Độn thổ 28/03/2014
135 Chương 135 Tiên Quốc Đại Đế - Mão Nhật đạo quân. 28/03/2014
136 Chương 136 Tiên Quốc Đại Đế - Cứu Phụng Âm Dương. 28/03/2014
137 Chương 137 Tiên Quốc Đại Đế - Miêu Miêu 28/03/2014
138 Chương 138 Tiên Quốc Đại Đế - Trở về tông 28/03/2014
139 Chương 139 Tiên Quốc Đại Đế - Heo to 28/03/2014
140 Chương 140 Tiên Quốc Đại Đế - Dong tu 28/03/2014
141 Chương 141 Tiên Quốc Đại Đế - Vô Ưu thành 28/03/2014
142 Chương 142 Tiên Quốc Đại Đế - Sự lãng mạn của một người. 28/03/2014
143 Chương 143 Tiên Quốc Đại Đế - Mộng Hồng Anh! 28/03/2014
144 Chương 144 Tiên Quốc Đại Đế - Kiếp! 28/03/2014
145 Chương 145 Tiên Quốc Đại Đế - Thành chủ mời yến 28/03/2014
146 Chương 146 Tiên Quốc Đại Đế - So đấu. 28/03/2014
147 Chương 147 Tiên Quốc Đại Đế - Giết ngay trước mặt. 28/03/2014
148 Chương 148 Tiên Quốc Đại Đế - Rộng rãi chiêu dong tu. 28/03/2014
149 Chương 149 Tiên Quốc Đại Đế - Huấn luyện tán tu. 28/03/2014
150 Chương 150 Tiên Quốc Đại Đế - Đoạt Vô Ưu thành. 28/03/2014
151 Chương 151 Tiên Quốc Đại Đế - Bố trí vây thành 28/03/2014
152 Chương 152 Tiên Quốc Đại Đế - Độc chiếm. 28/03/2014
153 Chương 153 Tiên Quốc Đại Đế - Một mình lên Ngự Yêu Tông. 28/03/2014
154 Chương 154 Tiên Quốc Đại Đế - Bức phục Ngự Yêu Tông (thượng). 28/03/2014
155 Chương 155 Tiên Quốc Đại Đế - Bước đầu tiên, phân hóa 28/03/2014
156 Chương 156 Tiên Quốc Đại Đế - Bước đầu tiên, phân hóa (hạ) 28/03/2014
157 Chương 157 Tiên Quốc Đại Đế - Bước thứ hai, tích oán (thượng). 28/03/2014
158 Chương 158 Tiên Quốc Đại Đế - Bước thứ hai, tích oán (hạ). 28/03/2014
159 Chương 159 Tiên Quốc Đại Đế - Âm mưu thâm độc 28/03/2014
160 Chương 160 Tiên Quốc Đại Đế - Bước thứ ba, tử cừu 28/03/2014
161 Chương 161 Tiên Quốc Đại Đế - Kế thành (thượng). 28/03/2014
162 Chương 162 Tiên Quốc Đại Đế - Kế thành (hạ). 28/03/2014
163 Chương 163 Tiên Quốc Đại Đế - Ba U tông hủy diệt 28/03/2014
164 Chương 164 Tiên Quốc Đại Đế - Biến cố bất ngờ 28/03/2014
165 Chương 165 Tiên Quốc Đại Đế - Chu thiên tinh thần 28/03/2014
166 Chương 166 Tiên Quốc Đại Đế - Vũ trưởng lão khóc ôm hận mà chết. 28/03/2014
167 Chương 167 Tiên Quốc Đại Đế - Thôn Thiên đại pháp. 28/03/2014
168 Chương 168 Tiên Quốc Đại Đế - Chiến thắng. 28/03/2014
169 Chương 169 Tiên Quốc Đại Đế - Tàn nhẫn 28/03/2014
170 Chương 170 Tiên Quốc Đại Đế - Vấn đề nguyên tắc 28/03/2014
171 Chương 171 Tiên Quốc Đại Đế - Đổi tên. 28/03/2014
172 Chương 172 Tiên Quốc Đại Đế - Băng Tuyết thành quái dị 28/03/2014
173 Chương 173 Tiên Quốc Đại Đế - Dò xét. 28/03/2014
174 Chương 174 Tiên Quốc Đại Đế - Người bị phong trong băng. 28/03/2014
175 Chương 175 Tiên Quốc Đại Đế - Hoàng. 28/03/2014
176 Chương 176 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên đến 28/03/2014
177 Chương 177 Tiên Quốc Đại Đế - Bất Tử thánh địa 28/03/2014
178 Chương 178 Tiên Quốc Đại Đế - Đánh cờ. 28/03/2014
179 Chương 179 Tiên Quốc Đại Đế - Văn Nhược Tiên Sinh rời khỏi Đại Chiêu thánh địa. 28/03/2014
180 Chương 180 Tiên Quốc Đại Đế - Minh Phượng. 28/03/2014
181 Chương 181 Tiên Quốc Đại Đế - Hắc Vũ chân quân lại xuất hiện. 28/03/2014
182 Chương 182 Tiên Quốc Đại Đế - Cuộc chiến phong thủy sư. 28/03/2014
183 Chương 183 Tiên Quốc Đại Đế - chật vật 28/03/2014
184 Chương 184 Tiên Quốc Đại Đế - phượng huyết khai phong 28/03/2014
185 Chương 185 Tiên Quốc Đại Đế - hậu tái thiên địa đại huyền hoàng định càn khôn ngọc ? 28/03/2014
186 Chương 186 Tiên Quốc Đại Đế - Thánh Tử tham gia 28/03/2014
187 Chương 187 Tiên Quốc Đại Đế - đại hỗn chiến 28/03/2014
188 Chương 188 Tiên Quốc Đại Đế - Đại thôn thiên lôi (thượng) 28/03/2014
189 Chương 189 Tiên Quốc Đại Đế - Đại thôn thiên lôi (hạ) 28/03/2014
190 Chương 190 Tiên Quốc Đại Đế - Thôn thiên đạo kinh 28/03/2014
191 Chương 191 Tiên Quốc Đại Đế - Minh phượng chi tôn 28/03/2014
192 Chương 192 Tiên Quốc Đại Đế - Mão Nhật 28/03/2014
193 Chương 193 Tiên Quốc Đại Đế - Phượng vũ cửu thiên 28/03/2014
194 Chương 194 Tiên Quốc Đại Đế - Bách long hành hương, thiên hạ chí tôn 28/03/2014
195 Chương 195 Tiên Quốc Đại Đế - Bách long hành hương, thiên hạ chí tôn (hạ) 28/03/2014
196 Chương 196 Tiên Quốc Đại Đế - Miêu Miêu ủ rũ 28/03/2014
197 Chương 197 Tiên Quốc Đại Đế - Cự lộc thành 28/03/2014
198 Chương 198 Tiên Quốc Đại Đế - Bạch đế thiên 28/03/2014
199 Chương 199 Tiên Quốc Đại Đế - Là tấm gương cho thế hệ chúng ta (thượng) 28/03/2014
200 Chương 200 Tiên Quốc Đại Đế - Là tấm gương cho thế hệ chúng ta (hạ) 28/03/2014
201 Chương 201 Tiên Quốc Đại Đế - Chuẩn bị vang danh thiên hạ. 28/03/2014
202 Chương 202 Tiên Quốc Đại Đế - Đông Phương Chính Phái sùng kính 28/03/2014
203 Chương 203 Tiên Quốc Đại Đế - Ngươi phát hỏa 28/03/2014
204 Chương 204 Tiên Quốc Đại Đế - Pho tượng Nữ thần. 28/03/2014
205 Chương 205 Tiên Quốc Đại Đế - Phạm vào vô số người tức giận. 28/03/2014
206 Chương 206 Tiên Quốc Đại Đế - Trần Bình bi ai. 28/03/2014
207 Chương 207 Tiên Quốc Đại Đế - Mua danh chuộc tiếng 28/03/2014
208 Chương 208 Tiên Quốc Đại Đế - Hội họp chèn ép Diêm Xuyên 28/03/2014
209 Chương 209 Tiên Quốc Đại Đế - Hội văn 28/03/2014
210 Chương 210 Tiên Quốc Đại Đế - Đỉnh Phong Hội Văn 28/03/2014
211 Chương 211 Tiên Quốc Đại Đế - Từ Lúc Sinh Ra Hai Mắt Đã Miệt Thị Quần Hùng (thượng). 28/03/2014
212 Chương 212 Tiên Quốc Đại Đế - Từ lúc sinh ra hai mắt đã miệt thị quần hùng (trung) 28/03/2014
213 Chương 213 Tiên Quốc Đại Đế - Từ Lúc Sinh Ra Hai Mắt Đã Miệt Thị Quần Hùng (hạ) 28/03/2014
214 Chương 214 Tiên Quốc Đại Đế - Mua danh chuộc tiếng 28/03/2014
215 Chương 215 Tiên Quốc Đại Đế - Dịch phong đến nơi 28/03/2014
216 Chương 216 Tiên Quốc Đại Đế - Lai Lịch Của Bạch Đế Thiên 28/03/2014
217 Chương 217 Tiên Quốc Đại Đế - Cẩm tú văn chương 28/03/2014
218 Chương 218 Tiên Quốc Đại Đế - ba lần đưa tấm bảng 28/03/2014
219 Chương 219 Tiên Quốc Đại Đế - Làm đại bia 28/03/2014
220 Chương 220 Tiên Quốc Đại Đế - Quan Địa Hỏa Trùng Thiên Cảm 28/03/2014
221 Chương 221 Tiên Quốc Đại Đế - Đấu Cờ. 28/03/2014
222 Chương 222 Tiên Quốc Đại Đế - Lại không tin 28/03/2014
223 Chương 223 Tiên Quốc Đại Đế - Dịch phong nhất kỳ bại quần nho 28/03/2014
224 Chương 224 Tiên Quốc Đại Đế - Long Tranh Hổ Đấu. 28/03/2014
225 Chương 225 Tiên Quốc Đại Đế - Bạch Đồ Thế 28/03/2014
226 Chương 226 Tiên Quốc Đại Đế - Mai phục 28/03/2014
227 Chương 227 Tiên Quốc Đại Đế - Bạch Đế Thiên nổi giận 28/03/2014
228 Chương 228 Tiên Quốc Đại Đế - Ngang Ngược Bạch Đế Thiên 28/03/2014
229 Chương 229 Tiên Quốc Đại Đế - Khuyên Bạch Đế Thiên nhập bọn (Thượng) 28/03/2014
230 Chương 230 Tiên Quốc Đại Đế - Khuyên Bạch Đế Thiên nhập bọn (hạ) 28/03/2014
231 Chương 231 Tiên Quốc Đại Đế - Xử Trí Vương Chu 28/03/2014
232 Chương 232 Tiên Quốc Đại Đế - thu phục 28/03/2014
233 Chương 233 Tiên Quốc Đại Đế - Bố cục của Dịch Phong. 28/03/2014
234 Chương 234 Tiên Quốc Đại Đế - Bố cục của Dịch Phong (hạ) 28/03/2014
235 Chương 235 Tiên Quốc Đại Đế - Thiên Nữ lại xuất hiện 28/03/2014
236 Chương 236 Tiên Quốc Đại Đế - một vạn năm 28/03/2014
237 Chương 237 Tiên Quốc Đại Đế - Suy tính 28/03/2014
238 Chương 238 Tiên Quốc Đại Đế - Quang Minh Giới 28/03/2014
239 Chương 239 Tiên Quốc Đại Đế - Diễn Thiên Bàn 28/03/2014
240 Chương 240 Tiên Quốc Đại Đế - Độc tước 28/03/2014
241 Chương 241 Tiên Quốc Đại Đế - Thượng cổ đại kiếp 28/03/2014
242 Chương 242 Tiên Quốc Đại Đế - Thiên Đạo hỏng mất, Thương thiên đã tử 28/03/2014
243 Chương 243 Tiên Quốc Đại Đế - Ngọc Đế Kiếm dị biến 28/03/2014
244 Chương 244 Tiên Quốc Đại Đế - Biển máu xuất hiện 28/03/2014
245 Chương 245 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên mất khống chế 28/03/2014
246 Chương 246 Tiên Quốc Đại Đế - Tộc khế 28/03/2014
247 Chương 247 Tiên Quốc Đại Đế - Đào tạo sâu 28/03/2014
248 Chương 248 Tiên Quốc Đại Đế - Ngươi cũng xứng (thượng)? 28/03/2014
249 Chương 249 Tiên Quốc Đại Đế - Ngươi cũng xứng (hạ)? 28/03/2014
250 Chương 250 Tiên Quốc Đại Đế - Ngọc Đế Kiếm trận 28/03/2014
251 Chương 251 Tiên Quốc Đại Đế - Tư Mã Vân Thiên 28/03/2014
252 Chương 252 Tiên Quốc Đại Đế - Đại hội bắt đầu 28/03/2014
253 Chương 253 Tiên Quốc Đại Đế - Thiên Sách 28/03/2014
254 Chương 254 Tiên Quốc Đại Đế - Thiên Thụ đại hội 28/03/2014
255 Chương 255 Tiên Quốc Đại Đế - Đao của Hoàng - Trận chiến bắt đầu 28/03/2014
256 Chương 256 Tiên Quốc Đại Đế - Quét ngang không ai địch nổi 28/03/2014
257 Chương 257 Tiên Quốc Đại Đế - Đột phá trong chiến đấu 28/03/2014
258 Chương 258 Tiên Quốc Đại Đế - Thiên Sách thuộc về Hoàng 28/03/2014
259 Chương 259 Tiên Quốc Đại Đế - Dịch phong VS Nhạc Nhi 28/03/2014
260 Chương 260 Tiên Quốc Đại Đế - Tư Mã Vân Thiên khiêu chiến (thượng) 28/03/2014
261 Chương 261 Tiên Quốc Đại Đế - Tư Mã Vân Thiên khiêu chiến 28/03/2014
262 Chương 262 Tiên Quốc Đại Đế - Đấu bại Cự Lộc 28/03/2014
263 Chương 263 Tiên Quốc Đại Đế - Cờ của Dịch Phong 28/03/2014
264 Chương 264 Tiên Quốc Đại Đế - Liều lĩnh Tư Mã 28/03/2014
265 Chương 265 Tiên Quốc Đại Đế - Đấu họa 28/03/2014
266 Chương 266 Tiên Quốc Đại Đế - Cuối cùng quyết chiến 28/03/2014
267 Chương 267 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên VS Tư Mã Vân Thiên 28/03/2014
268 Chương 268 Tiên Quốc Đại Đế - Khổ! 28/03/2014
269 Chương 269 Tiên Quốc Đại Đế - Nữ thần rơi lệ! 28/03/2014
270 Chương 270 Tiên Quốc Đại Đế - Mão Nhật cướp sách 28/03/2014
271 Chương 271 Tiên Quốc Đại Đế - Chữ Trẫm vừa ra, tuyên chiến thiên hạ! 28/03/2014
272 Chương 272 Tiên Quốc Đại Đế - Số Mệnh Kim Long VS công đức pháp tướng 28/03/2014
273 Chương 273 Tiên Quốc Đại Đế - Số Mệnh Kim Long VS công đức pháp tướng (hạ) 28/03/2014
274 Chương 274 Tiên Quốc Đại Đế - Xé sống Mão Nhật 28/03/2014
275 Chương 275 Tiên Quốc Đại Đế - Bản thể đích thân tới (thượng) 28/03/2014
276 Chương 276 Tiên Quốc Đại Đế - Bản thể đích thân tới (hạ) 28/03/2014
277 Chương 277 Tiên Quốc Đại Đế - Nhật thị 28/03/2014
278 Chương 278 Tiên Quốc Đại Đế - Đẩy lùi Mão Nhật Đạo Quân lần nữa 28/03/2014
279 Chương 279 Tiên Quốc Đại Đế - Chuẩn bị khai quốc 28/03/2014
280 Chương 280 Tiên Quốc Đại Đế - Ba đóa hoa hồng vàng 28/03/2014
281 Chương 281 Tiên Quốc Đại Đế - Thần phục 28/03/2014
282 Chương 282 Tiên Quốc Đại Đế - Vô Ưu thành, Đại Hà Tông gặp nguy hiểm 28/03/2014
283 Chương 283 Tiên Quốc Đại Đế - Đại Hà tông rối loạn 28/03/2014
284 Chương 284 Tiên Quốc Đại Đế - Cục Vô Ưu 28/03/2014
285 Chương 285 Tiên Quốc Đại Đế - Hoắc Quang độ kiếp 28/03/2014
286 Chương 286 Tiên Quốc Đại Đế - Hoắc Quang hung mãnh 28/03/2014
287 Chương 287 Tiên Quốc Đại Đế - Cái độc của Lưu Cương 28/03/2014
288 Chương 288 Tiên Quốc Đại Đế - Giết chóc 28/03/2014
289 Chương 289 Tiên Quốc Đại Đế - Thanh Long đã đến 28/03/2014
290 Chương 290 Tiên Quốc Đại Đế - Phản loạn 28/03/2014
291 Chương 291 Tiên Quốc Đại Đế - Thần hồn đều ná 28/03/2014
292 Chương 292 Tiên Quốc Đại Đế - Cái chết của Mạc Vô Hối 28/03/2014
293 Chương 293 Tiên Quốc Đại Đế - Ngươi tự sát đi 28/03/2014
294 Chương 294 Tiên Quốc Đại Đế - Xử lý xong 28/03/2014
295 Chương 295 Tiên Quốc Đại Đế - Giải trừ nguy cơ 28/03/2014
296 Chương 296 Tiên Quốc Đại Đế - Đại Định Thiên Tỉ 28/03/2014
297 Chương 297 Tiên Quốc Đại Đế - Nhường vị 28/03/2014
298 Chương 298 Tiên Quốc Đại Đế - Thiên hạ ngũ thần châu 28/03/2014
299 Chương 299 Tiên Quốc Đại Đế - Đông Hán 28/03/2014
300 Chương 300 Tiên Quốc Đại Đế - Ngày chín tháng chín 28/03/2014
301 Chương 301 Tiên Quốc Đại Đế - Đại Trăn hoàng triều 28/03/2014
302 Chương 302 Tiên Quốc Đại Đế - Phong thần 28/03/2014
303 Chương 303 Tiên Quốc Đại Đế - Chiến Đại Trí Bồ Tát 28/03/2014
304 Chương 304 Tiên Quốc Đại Đế - Dậu Nguyệt đạo quân 28/03/2014
305 Chương 305 Tiên Quốc Đại Đế - Bắt đầu báo thù 28/03/2014
306 Chương 306 Tiên Quốc Đại Đế - Triều đình đấu với tông môn. 28/03/2014
307 Chương 307 Tiên Quốc Đại Đế - Mười bốn vạn Khí cảnh 28/03/2014
308 Chương 308 Tiên Quốc Đại Đế - Hành quân quái dị 28/03/2014
309 Chương 309 Tiên Quốc Đại Đế - Giết hại một phía 28/03/2014
310 Chương 310 Tiên Quốc Đại Đế - Một mình giết mười hai vạn 28/03/2014
311 Chương 311 Tiên Quốc Đại Đế - Nghe tiếng sợ vỡ mật 28/03/2014
312 Chương 312 Tiên Quốc Đại Đế - Đại Vũ Thiên tông mạnh mẽ 28/03/2014
313 Chương 313 Tiên Quốc Đại Đế - Dùng linh thạch 28/03/2014
314 Chương 314 Tiên Quốc Đại Đế - Đại kế hoạch tan vỡ, khởi động! 28/03/2014
315 Chương 315 Tiên Quốc Đại Đế - Chí Đông Tiền Hành 28/03/2014
316 Chương 316 Tiên Quốc Đại Đế - Năm ức linh thạch 28/03/2014
317 Chương 317 Tiên Quốc Đại Đế - Bắt cóc toàn thành 28/03/2014
318 Chương 318 Tiên Quốc Đại Đế - Bắt cóc toàn thành 28/03/2014
319 Chương 319 Tiên Quốc Đại Đế - Kinh tế tiêu điều 28/03/2014
320 Chương 320 Tiên Quốc Đại Đế - Kinh tế tiêu điều 28/03/2014
321 Chương 321 Tiên Quốc Đại Đế - Thiên Hạ Đệ Nhất Xá trải rộng khắp thiên hạ 28/03/2014
322 Chương 322 Tiên Quốc Đại Đế - Toàn thành điên cuồng 28/03/2014
323 Chương 323 Tiên Quốc Đại Đế - Toàn thành điên cuồng 28/03/2014
324 Chương 324 Tiên Quốc Đại Đế - Vòng thứ nhất đại tan vỡ, trăm thành hoang phế 28/03/2014
325 Chương 325 Tiên Quốc Đại Đế - Tình thế khuếch trương, hỗn loạn không ngừng 28/03/2014
326 Chương 326 Tiên Quốc Đại Đế - Tình thế khuếch trương, hỗn loạn không ngừng 28/03/2014
327 Chương 327 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên độ kiếp 28/03/2014
328 Chương 328 Tiên Quốc Đại Đế - Vòng thứ hai đại tan vỡ! Nhân tâm tan rã! 28/03/2014
329 Chương 329 Tiên Quốc Đại Đế - Vòng thứ hai đại tan vỡ! Nhân tâm tan rã! 28/03/2014
330 Chương 330 Tiên Quốc Đại Đế - Binh phạt Đại Vũ Thiên tông 28/03/2014
331 Chương 331 Tiên Quốc Đại Đế - Hỗn loạn tiếp tục mở rộng 28/03/2014
332 Chương 332 Tiên Quốc Đại Đế - Đại Trăn hoàng triều đấu với Đại Vũ Thiên tông 28/03/2014
333 Chương 333 Tiên Quốc Đại Đế - Vòng thứ ba đại tan vỡ, dân như cướp như ma! 28/03/2014
334 Chương 334 Tiên Quốc Đại Đế - Giao chiến toàn diện 28/03/2014
335 Chương 335 Tiên Quốc Đại Đế - Đại Vũ Thiên tông bị diệt 28/03/2014
336 Chương 336 Tiên Quốc Đại Đế - Đại Vũ Thiên tông bị diệt 28/03/2014
337 Chương 337 Tiên Quốc Đại Đế - Trận chiến cuối cùng 28/03/2014
338 Chương 338 Tiên Quốc Đại Đế - Trấn áp Đại Vũ thiên quân 28/03/2014
339 Chương 339 Tiên Quốc Đại Đế - Tiễn đưa 28/03/2014
340 Chương 340 Tiên Quốc Đại Đế - Kim Đại Vũ 28/03/2014
341 Chương 341 Tiên Quốc Đại Đế - Thả Kim Đại Vũ 28/03/2014
342 Chương 342 Tiên Quốc Đại Đế - Thượng Đế kiếm 28/03/2014
343 Chương 343 Tiên Quốc Đại Đế - Con Của Sói, trái tim của sói 28/03/2014
344 Chương 344 Tiên Quốc Đại Đế - Tham lang 28/03/2014
345 Chương 345 Tiên Quốc Đại Đế - Lại gặp mặt Phụng Âm Dương 28/03/2014
346 Chương 346 Tiên Quốc Đại Đế - Minh Lăng Thiên 28/03/2014
347 Chương 347 Tiên Quốc Đại Đế - Lý Thương Hải 28/03/2014
348 Chương 348 Tiên Quốc Đại Đế - Tát mặt 28/03/2014
349 Chương 349 Tiên Quốc Đại Đế - Điều khác thường bên dưới âm mưu 28/03/2014
350 Chương 350 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên đấu với Lý Thương Hải 28/03/2014
351 Chương 351 Tiên Quốc Đại Đế - Đổi trắng thay đen 28/03/2014
352 Chương 352 Tiên Quốc Đại Đế - Khốn cảnh của Lý Thương Lan 28/03/2014
353 Chương 353 Tiên Quốc Đại Đế - Truyền thừa 28/03/2014
354 Chương 354 Tiên Quốc Đại Đế - Vào triều làm quan 28/03/2014
355 Chương 355 Tiên Quốc Đại Đế - Hoàng Tuyền Lộ mở, huyết tế Nam Thần châu 28/03/2014
356 Chương 356 Tiên Quốc Đại Đế - Cửa mở, thánh thượng giáng lâm! 28/03/2014
357 Chương 357 Tiên Quốc Đại Đế - Cả quốc giáng xuống 28/03/2014
358 Chương 358 Tiên Quốc Đại Đế - Đại Ngạc thiên triều! Cái U Vương! 28/03/2014
359 Chương 359 Tiên Quốc Đại Đế - Công pháp băng khối 28/03/2014
360 Chương 360 Tiên Quốc Đại Đế - Tiếng hét thảm của Mộng Hồng Anh 28/03/2014
361 Chương 361 Tiên Quốc Đại Đế - Độc Cô Bổ Thiên 28/03/2014
362 Chương 362 Tiên Quốc Đại Đế - Độc Cô Vô Địch 28/03/2014
363 Chương 363 Tiên Quốc Đại Đế - Kiếm trủng 28/03/2014
364 Chương 364 Tiên Quốc Đại Đế - Lĩnh vực của kiếm 28/03/2014
365 Chương 365 Tiên Quốc Đại Đế - Độc Cô Kiếm Vương hối hận 28/03/2014
366 Chương 366 Tiên Quốc Đại Đế - Cái bẫy lời nói 28/03/2014
367 Chương 367 Tiên Quốc Đại Đế - Quái vật 28/03/2014
368 Chương 368 Tiên Quốc Đại Đế - Bổ thiên giả 28/03/2014
369 Chương 369 Tiên Quốc Đại Đế - Bổ Thiên kiếm 28/03/2014
370 Chương 370 Tiên Quốc Đại Đế - Tĩnh Tư Cốc 28/03/2014
371 Chương 371 Tiên Quốc Đại Đế - Ngạo Thiên thánh tử nóng nảy 28/03/2014
372 Chương 372 Tiên Quốc Đại Đế - Bắt cóc con tin 28/03/2014
373 Chương 373 Tiên Quốc Đại Đế - Quân đoàn trưởng thứ ba 28/03/2014
374 Chương 374 Tiên Quốc Đại Đế - Khổng gia cửu cửu 28/03/2014
375 Chương 375 Tiên Quốc Đại Đế - Gặp lại Tử Tử 28/03/2014
376 Chương 376 Tiên Quốc Đại Đế - Yêu 28/03/2014
377 Chương 377 Tiên Quốc Đại Đế - Thôn thiên khiển 28/03/2014
378 Chương 378 Tiên Quốc Đại Đế - Sấm mùa xuân 28/03/2014
379 Chương 379 Tiên Quốc Đại Đế - Khổng Huyền Thủy tới 28/03/2014
380 Chương 380 Tiên Quốc Đại Đế - Đại trấn giới bia 28/03/2014
381 Chương 381 Tiên Quốc Đại Đế - Thiên hạ đệ nhất nhân 28/03/2014
382 Chương 382 Tiên Quốc Đại Đế - Phong thư 28/03/2014
383 Chương 383 Tiên Quốc Đại Đế - Đại Chiêu tập trung 28/03/2014
384 Chương 384 Tiên Quốc Đại Đế - Giả chết? 28/03/2014
385 Chương 385 Tiên Quốc Đại Đế - Vụ giết người ly kỳ 28/03/2014
386 Chương 386 Tiên Quốc Đại Đế - Chỉ vì giá họa cho ta? 28/03/2014
387 Chương 387 Tiên Quốc Đại Đế - Lệnh bài vũ 28/03/2014
388 Chương 388 Tiên Quốc Đại Đế - Thượng Quan Uyển Nhi 28/03/2014
389 Chương 389 Tiên Quốc Đại Đế - Lệnh bài hỏng? 28/03/2014
390 Chương 390 Tiên Quốc Đại Đế - Đại điện Vũ thị 28/03/2014
391 Chương 391 Tiên Quốc Đại Đế - Chất vấn trên điện 28/03/2014
392 Chương 392 Tiên Quốc Đại Đế - Trên điện chỉ hung thủ 28/03/2014
393 Chương 393 Tiên Quốc Đại Đế - Ngươi có chứng cứ gì? 28/03/2014
394 Chương 394 Tiên Quốc Đại Đế - Tâm loạn như ma 28/03/2014
395 Chương 395 Tiên Quốc Đại Đế - Chân tướng rõ ràng 28/03/2014
396 Chương 396 Tiên Quốc Đại Đế - Vũ Hề đạo quân 28/03/2014
397 Chương 397 Tiên Quốc Đại Đế - Con gái Thánh chủ 28/03/2014
398 Chương 398 Tiên Quốc Đại Đế - Biết sẽ càng thương tâm hơn 28/03/2014
399 Chương 399 Tiên Quốc Đại Đế - trai lơ 28/03/2014
400 Chương 400 Tiên Quốc Đại Đế - Bi thương của Văn Nhược tiên sinh 28/03/2014
401 Chương 401 Tiên Quốc Đại Đế - Nuốt Thái Dương Sơn! 28/03/2014
402 Chương 402 Tiên Quốc Đại Đế - Mộng nhập thiên cơ đại pháp 28/03/2014
403 Chương 403 Tiên Quốc Đại Đế - Trăm phần hồn phách 28/03/2014
404 Chương 404 Tiên Quốc Đại Đế - Tìm thấy tiên khí? 28/03/2014
405 Chương 405 Tiên Quốc Đại Đế - Tiên khí đâu? 28/03/2014
406 Chương 406 Tiên Quốc Đại Đế - Thánh chủ giao phó? 28/03/2014
407 Chương 407 Tiên Quốc Đại Đế - Hỗn độn vừa vang 28/03/2014
408 Chương 408 Tiên Quốc Đại Đế - Cái chuông bá đạo! 28/03/2014
409 Chương 409 Tiên Quốc Đại Đế - Bị Diêm Xuyên nhìn thấu 28/03/2014
410 Chương 410 Tiên Quốc Đại Đế - Thây ma đột kích 28/03/2014
411 Chương 411 Tiên Quốc Đại Đế - Đại trận từ bi? 28/03/2014
412 Chương 412 Tiên Quốc Đại Đế - Thu hồi đồ vật? 28/03/2014
413 Chương 413 Tiên Quốc Đại Đế - Viên Thiên Cương 28/03/2014
414 Chương 414 Tiên Quốc Đại Đế - Đây là bí mật sao? 28/03/2014
415 Chương 415 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên vs Xà Hoàng 28/03/2014
416 Chương 416 Tiên Quốc Đại Đế - Súc sinh này là giống gì vậy? 28/03/2014
417 Chương 417 Tiên Quốc Đại Đế - Mão Nhật Đạo Quân không may 28/03/2014
418 Chương 418 Tiên Quốc Đại Đế - Vì sao phải đấu cùng với ta? 28/03/2014
419 Chương 419 Tiên Quốc Đại Đế - Còn chưa đủ! 28/03/2014
420 Chương 420 Tiên Quốc Đại Đế - Đến rất đúng lúc 28/03/2014
421 Chương 421 Tiên Quốc Đại Đế - Bản tôn còn tồn tại một ngày, các ngươi vĩnh viễn chỉ là thiên hạ đệ nhị 28/03/2014
422 Chương 422 Tiên Quốc Đại Đế - Tu vi nâng mạnh 28/03/2014
423 Chương 423 Tiên Quốc Đại Đế - Hồn trở về! 28/03/2014
424 Chương 424 Tiên Quốc Đại Đế - Vũ Chiếu 28/03/2014
425 Chương 425 Tiên Quốc Đại Đế - Thiếu chút nữa thành nương nương 28/03/2014
426 Chương 426 Tiên Quốc Đại Đế - Gặp lại Hoàng 28/03/2014
427 Chương 427 Tiên Quốc Đại Đế - Một nụ cười của Hoàng 28/03/2014
428 Chương 428 Tiên Quốc Đại Đế - Nhâm Thử 28/03/2014
429 Chương 429 Tiên Quốc Đại Đế - Trẫm cứu các ngươi đi ra? 28/03/2014
430 Chương 430 Tiên Quốc Đại Đế - Hoàng đậu binh giáp 28/03/2014
431 Chương 431 Tiên Quốc Đại Đế - Muốn thể diện, ngươi đã thua! 28/03/2014
432 Chương 432 Tiên Quốc Đại Đế - Một đêm cuối cùng 28/03/2014
433 Chương 433 Tiên Quốc Đại Đế - Hãy tin ta 28/03/2014
434 Chương 434 Tiên Quốc Đại Đế - Hung thủ giết Đao Ma 28/03/2014
435 Chương 435 Tiên Quốc Đại Đế - Kinh Chiếu khí phách vô song 28/03/2014
436 Chương 436 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên bố trí 28/03/2014
437 Chương 437 Tiên Quốc Đại Đế - Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng 28/03/2014
438 Chương 438 Tiên Quốc Đại Đế - Thánh chủ ra tay! 28/03/2014
439 Chương 439 Tiên Quốc Đại Đế - Nữ thần Chỉ Trần xuất hiện 28/03/2014
440 Chương 440 Tiên Quốc Đại Đế - Bỏ qua cơ hội phi thăng 28/03/2014
441 Chương 441 Tiên Quốc Đại Đế - Vũ Chiếu phi thăng 28/03/2014
442 Chương 442 Tiên Quốc Đại Đế - Binh phạt thiên hạ 28/03/2014
443 Chương 443 Tiên Quốc Đại Đế - Diêm Xuyên cùng Khổng Ma Kha 28/03/2014
444 Chương 444 Tiên Quốc Đại Đế - Tình thế bắt buộc! 28/03/2014
445 Chương 445 Tiên Quốc Đại Đế - Trẫm tên là Quyết 28/03/2014
446 Chương 446 Tiên Quốc Đại Đế - Thiên hạ đệ nhất nhân ba vạn năm trước 28/03/2014
447 Chương 447 Tiên Quốc Đại Đế - Tạo phản 28/03/2014
448 Chương 448 Tiên Quốc Đại Đế - Bình định phản loạn 28/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tien-quoc-dai-de-1946.html