Truyện Tiên Lộ Phong Lưu - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Tiên Lộ Phong Lưu
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 28/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Tiên Lộ Phong Lưu
Bạn đang đọc truyện Tiên Lộ Phong Lưu của tác giả Phong Lưu Dã Hạc trên trang đọc truyện online.Truyện kể về một người bị bệnh kim thương bất đảo ở thế giới hiện đại vô tình vướng vào một âm mưu của tu chân giới, du hành xuyên thời không đến thế giới đầy rẫy tu sĩ này.

Bằng lòng quả cảm, ý chí vươn lên không ngừng, không chịu khuất phục số mệnh, gã này đã không ngừng chinh phục những thử thách, phá bỏ mọi âm mưu, vươn lên đỉnh cao của tu chân giới.

Mỹ nữ, linh thạch, quyền lực,.

là những thứ hắn không thiếu.

Cái thiếu ở đây là cơ hội trở lại địa cầu.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tiên Lộ Phong Lưu - Vô lại tiểu tử. 28/03/2014
2 Chương 2 Tiên Lộ Phong Lưu - Tận cùng vực thẳm. 28/03/2014
3 Chương 3 Tiên Lộ Phong Lưu - Kim thương bất đảo. 28/03/2014
4 Chương 4 Tiên Lộ Phong Lưu - Tiểu Cường. 28/03/2014
5 Chương 5 Tiên Lộ Phong Lưu - Xuyên vượt thời không. 28/03/2014
6 Chương 6 Tiên Lộ Phong Lưu - Đến dị giới. 28/03/2014
7 Chương 7 Tiên Lộ Phong Lưu - Dị giới chiến tranh. 28/03/2014
8 Chương 8 Tiên Lộ Phong Lưu - Nguyện vọng của Tiểu Cường. 28/03/2014
9 Chương 9 Tiên Lộ Phong Lưu - Xáp lá cà. 28/03/2014
10 Chương 10 Tiên Lộ Phong Lưu - Nữ kỵ sỹ. 28/03/2014
11 Chương 11 Tiên Lộ Phong Lưu - Thái Ất chân tông. 28/03/2014
12 Chương 12 Tiên Lộ Phong Lưu - Giáo ngự. 28/03/2014
13 Chương 13 Tiên Lộ Phong Lưu - Lục Triều. 28/03/2014
14 Chương 14 Tiên Lộ Phong Lưu - Đêm đầu ở dị giới. 28/03/2014
15 Chương 15 Tiên Lộ Phong Lưu - Cơ hội phát tài. 28/03/2014
16 Chương 16 Tiên Lộ Phong Lưu - Hình thế lục triều. 28/03/2014
17 Chương 17 Tiên Lộ Phong Lưu - Vương Triết. 28/03/2014
18 Chương 18 Tiên Lộ Phong Lưu - Sinh tử căn. 28/03/2014
19 Chương 19 Tiên Lộ Phong Lưu - Thích khách. 28/03/2014
20 Chương 20 Tiên Lộ Phong Lưu - Diệt khẩu. 28/03/2014
21 Chương 21 Tiên Lộ Phong Lưu - Gian thương. 28/03/2014
22 Chương 22 Tiên Lộ Phong Lưu - Chân Dương. 28/03/2014
23 Chương 23 Tiên Lộ Phong Lưu - Dụ hoặc. 28/03/2014
24 Chương 24 Tiên Lộ Phong Lưu - Tâm đầu huyết. 28/03/2014
25 Chương 25 Tiên Lộ Phong Lưu - Truyền chân dương. 28/03/2014
26 Chương 26 Tiên Lộ Phong Lưu - Nữ la sát. 28/03/2014
27 Chương 27 Tiên Lộ Phong Lưu - Ba chuyện nhờ cậy. 28/03/2014
28 Chương 28 Tiên Lộ Phong Lưu - Ma lang. 28/03/2014
29 Chương 29 Tiên Lộ Phong Lưu - Đối chiến sinh tử. 28/03/2014
30 Chương 30 Tiên Lộ Phong Lưu - Thế quân lực địch. 28/03/2014
31 Chương 31 Tiên Lộ Phong Lưu - Hàn Canh tử trận. 28/03/2014
32 Chương 32 Tiên Lộ Phong Lưu - Nhất tiễn xuyên tâm. 28/03/2014
33 Chương 33 Tiên Lộ Phong Lưu - Bại tích. 28/03/2014
34 Chương 34 Tiên Lộ Phong Lưu - Khốn thú. 28/03/2014
35 Chương 35 Tiên Lộ Phong Lưu - Thái dương chân hỏa. 28/03/2014
36 Chương 36 Tiên Lộ Phong Lưu - Trả oán. 28/03/2014
37 Chương 37 Tiên Lộ Phong Lưu - Chợ nô lệ. 28/03/2014
38 Chương 38 Tiên Lộ Phong Lưu - Nữ nô. 28/03/2014
39 Chương 39 Tiên Lộ Phong Lưu - Vũ cơ. 28/03/2014
40 Chương 40 Tiên Lộ Phong Lưu - Tiệm cầm đồ. 28/03/2014
41 Chương 41 Tiên Lộ Phong Lưu - Họa giữa đường. 28/03/2014
42 Chương 42 Tiên Lộ Phong Lưu - Xà hạt nữ nhân. 28/03/2014
43 Chương 43 Tiên Lộ Phong Lưu - Địa lao. 28/03/2014
44 Chương 44 Tiên Lộ Phong Lưu - Thoát thai hoán cốt. 28/03/2014
45 Chương 45 Tiên Lộ Phong Lưu - Diễm phúc. 28/03/2014
46 Chương 46 Tiên Lộ Phong Lưu - Hấp tinh đại pháp. 28/03/2014
47 Chương 47 Tiên Lộ Phong Lưu - Bẫy rập 28/03/2014
48 Chương 48 Tiên Lộ Phong Lưu - Ngưng vũ. 28/03/2014
49 Chương 49 Tiên Lộ Phong Lưu - Diễm phụ. 28/03/2014
50 Chương 50 Tiên Lộ Phong Lưu - Nghê long tơ. 28/03/2014
51 Chương 51 Tiên Lộ Phong Lưu - Gậy mát xa. 28/03/2014
52 Chương 52 Tiên Lộ Phong Lưu - Đánh cuộc. 28/03/2014
53 Chương 53 Tiên Lộ Phong Lưu - Diệu đầu hoàn. 28/03/2014
54 Chương 54 Tiên Lộ Phong Lưu - Lật lọng. 28/03/2014
55 Chương 55 Tiên Lộ Phong Lưu - Suy ngẫm. 28/03/2014
56 Chương 56 Tiên Lộ Phong Lưu - Ma cổ. 28/03/2014
57 Chương 57 Tiên Lộ Phong Lưu - Nam hoang bí chú. 28/03/2014
58 Chương 58 Tiên Lộ Phong Lưu - Hồ ly mắc đọa. 28/03/2014
59 Chương 59 Tiên Lộ Phong Lưu - Phá giải vu thuật. 28/03/2014
60 Chương 60 Tiên Lộ Phong Lưu - Diễm ngộ và Tử vong. 28/03/2014
61 Chương 61 Tiên Lộ Phong Lưu - Chuộc thân. 28/03/2014
62 Chương 62 Tiên Lộ Phong Lưu - Hủy khế ước. 28/03/2014
63 Chương 63 Tiên Lộ Phong Lưu - Trốn chạy. 28/03/2014
64 Chương 64 Tiên Lộ Phong Lưu - Băng cổ. 28/03/2014
65 Chương 65 Tiên Lộ Phong Lưu - Mạn nhi. 28/03/2014
66 Chương 66 Tiên Lộ Phong Lưu - Chủ nhân và nô lệ. 28/03/2014
67 Chương 67 Tiên Lộ Phong Lưu - Sóng ngầm. 28/03/2014
68 Chương 68 Tiên Lộ Phong Lưu - Cẩm Nang Không Chữ. 28/03/2014
69 Chương 69 Tiên Lộ Phong Lưu - Linh thạch quáng. 28/03/2014
70 Chương 70 Tiên Lộ Phong Lưu - Tần nhị gia. 28/03/2014
71 Chương 71 Tiên Lộ Phong Lưu - Chuyển biến mục tiêu 28/03/2014
72 Chương 72 Tiên Lộ Phong Lưu - Q.1 - Chương 72 28/03/2014
73 Chương 73 Tiên Lộ Phong Lưu - Túy nguyệt lâu 28/03/2014
74 Chương 74 Tiên Lộ Phong Lưu - Ân oán 28/03/2014
75 Chương 75 Tiên Lộ Phong Lưu - Giết nhầm người 28/03/2014
76 Chương 76 Tiên Lộ Phong Lưu - luận phong lưu (thượng) 28/03/2014
77 Chương 77 Tiên Lộ Phong Lưu - luận phong lưu (hạ) 28/03/2014
78 Chương 78 Tiên Lộ Phong Lưu - mặt dày tâm đen 28/03/2014
79 Chương 79 Tiên Lộ Phong Lưu - phục hổ 28/03/2014
80 Chương 80 Tiên Lộ Phong Lưu - rời khỏi nguyên thành 28/03/2014
81 Chương 81 Tiên Lộ Phong Lưu - cơm áo giang hồ 28/03/2014
82 Chương 82 Tiên Lộ Phong Lưu - tập kích trên cầu 28/03/2014
83 Chương 83 Tiên Lộ Phong Lưu - hạc vũ kiếm cơ 28/03/2014
84 Chương 84 Tiên Lộ Phong Lưu - Bản chất thế giới 28/03/2014
85 Chương 85 Tiên Lộ Phong Lưu - Song đao 28/03/2014
86 Chương 86 Tiên Lộ Phong Lưu - Cầu học 28/03/2014
87 Chương 87 Tiên Lộ Phong Lưu - Hồ điệp 28/03/2014
88 Chương 88 Tiên Lộ Phong Lưu - Nghiện ma dược 28/03/2014
89 Chương 89 Tiên Lộ Phong Lưu - Âm dương song tu 28/03/2014
90 Chương 90 Tiên Lộ Phong Lưu - Chặn đường 28/03/2014
91 Chương 91 Tiên Lộ Phong Lưu - Ngoại môn đệ tử 28/03/2014
92 Chương 92 Tiên Lộ Phong Lưu - Ác triệu 28/03/2014
93 Chương 93 Tiên Lộ Phong Lưu - Kẹt đường 28/03/2014
94 Chương 94 Tiên Lộ Phong Lưu - Độ hà 28/03/2014
95 Chương 95 Tiên Lộ Phong Lưu - Tạ Nghệ 28/03/2014
96 Chương 96 Tiên Lộ Phong Lưu - Xà Di thôn trại 28/03/2014
97 Chương 97 Tiên Lộ Phong Lưu - Lén lút 28/03/2014
98 Chương 98 Tiên Lộ Phong Lưu - Nguy đến tính mạng 28/03/2014
99 Chương 99 Tiên Lộ Phong Lưu - Quái sự 28/03/2014
100 Chương 100 Tiên Lộ Phong Lưu - Nghi thức vu thuật 28/03/2014
101 Chương 101 Tiên Lộ Phong Lưu - Chinh phục 28/03/2014
102 Chương 102 Tiên Lộ Phong Lưu - Hợp tác 28/03/2014
103 Chương 103 Tiên Lộ Phong Lưu - Nam hoang huyền bí 28/03/2014
104 Chương 104 Tiên Lộ Phong Lưu - Tinh tinh nhai 28/03/2014
105 Chương 105 Tiên Lộ Phong Lưu - Hoa Miêu Nhân 28/03/2014
106 Chương 106 Tiên Lộ Phong Lưu - Long thần tân nương 28/03/2014
107 Chương 107 Tiên Lộ Phong Lưu - Quỷ diện phong 28/03/2014
108 Chương 108 Tiên Lộ Phong Lưu - Hoa miên vạn vũ 28/03/2014
109 Chương 109 Tiên Lộ Phong Lưu - Hợp hoan tế vũ 28/03/2014
110 Chương 110 Tiên Lộ Phong Lưu - Tu luyện tam chân 28/03/2014
111 Chương 111 Tiên Lộ Phong Lưu - Dị diễm 28/03/2014
112 Chương 112 Tiên Lộ Phong Lưu - Sinh mệnh ngắn ngủi 28/03/2014
113 Chương 113 Tiên Lộ Phong Lưu - Âm chu 28/03/2014
114 Chương 114 Tiên Lộ Phong Lưu - Hùng Nhĩ phô 28/03/2014
115 Chương 115 Tiên Lộ Phong Lưu - Người hướng đạo 28/03/2014
116 Chương 116 Tiên Lộ Phong Lưu - Ác ma 28/03/2014
117 Chương 117 Tiên Lộ Phong Lưu - Hình thế hiểm nguy 28/03/2014
118 Chương 118 Tiên Lộ Phong Lưu - Tuyệt diệt Xà di nhân? 28/03/2014
119 Chương 119 Tiên Lộ Phong Lưu - Khốn nguy 28/03/2014
120 Chương 120 Tiên Lộ Phong Lưu - Thần nữ (Thượng) 28/03/2014
121 Chương 121 Tiên Lộ Phong Lưu - Thần nữ (Hạ) 28/03/2014
122 Chương 122 Tiên Lộ Phong Lưu - Xem trộm (Thượng) 28/03/2014
123 Chương 123 Tiên Lộ Phong Lưu - Xem trộm (Hạ) 28/03/2014
124 Chương 124 Tiên Lộ Phong Lưu - Ám kế (Thượng) 28/03/2014
125 Chương 125 Tiên Lộ Phong Lưu - Ám kế (Hạ) 28/03/2014
126 Chương 126 Tiên Lộ Phong Lưu - Thảo kết 28/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tien-lo-phong-luu-1950.html