Truyện Trường Sinh Giới - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Trường Sinh Giới
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 28/03/2014
Tóm tắt nội dung truyện : Trường Sinh Giới
Bạn đang đọc truyện Trường Sinh Giới của tác giả Than Dong trên trang đọc truyện online. Tác phẩm nói về nhân vật chính tên Tiêu Thần, hắn thân võ công tuyệt thế. Lại bất đắc dĩ bị cuốn vào một thế giới cổ lão tên là “Trường Sinh giới”.

Tại đây, hắn sẽ phải bắt đầu đấu tranh cho sự sống của mình và khám phá bí ẩn của vùng đất vô tận tuế nguyệt này.

Giết hay bị giết! Đó chính là chân lý trong xuyên suốt cả câu truyện.

Mời các bạn đón xem

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Trường Sinh Giới - Vũ phá hư không 28/03/2014
2 Chương 2 Trường Sinh Giới - Cổ bi thiên đồ 28/03/2014
3 Chương 3 Trường Sinh Giới - Bát tí ác long 28/03/2014
4 Chương 4 Trường Sinh Giới - Man hoang đảo tự 28/03/2014
5 Chương 5 Trường Sinh Giới - Ngọc xác long đản 28/03/2014
6 Chương 6 Trường Sinh Giới - Man thú phát cuồng 28/03/2014
7 Chương 7 Trường Sinh Giới - Thiên mã đạp nguyệt lai 28/03/2014
8 Chương 8 Trường Sinh Giới - Bất tử truyền nhân 28/03/2014
9 Chương 9 Trường Sinh Giới - Tẩu tiến nguyên thủy lão lâm 28/03/2014
10 Chương 10 Trường Sinh Giới - Sát phạt quả đoạn 28/03/2014
11 Chương 11 Trường Sinh Giới - Thiên nữ tái hiện 28/03/2014
12 Chương 12 Trường Sinh Giới - Cổ bá vương long 28/03/2014
13 Chương 13 Trường Sinh Giới - Thiên mã cứu mệnh 28/03/2014
14 Chương 14 Trường Sinh Giới - Thần dị cự viên 28/03/2014
15 Chương 15 Trường Sinh Giới - Nhân thú tác chiến 28/03/2014
16 Chương 16 Trường Sinh Giới - Thú hống 28/03/2014
17 Chương 17 Trường Sinh Giới - Huyệt đạo thần hóa 28/03/2014
18 Chương 18 Trường Sinh Giới - Vô tình xuất thủ 28/03/2014
19 Chương 19 Trường Sinh Giới - Tâm lãnh huyết hàn 28/03/2014
20 Chương 20 Trường Sinh Giới - Âm khí di mạn 28/03/2014
21 Chương 21 Trường Sinh Giới - Hữu linh trí đích khô lâu 28/03/2014
22 Chương 22 Trường Sinh Giới - tử vật 28/03/2014
23 Chương 23 Trường Sinh Giới - Âm điện tam vương 28/03/2014
24 Chương 24 Trường Sinh Giới - Kiền tịnh lợi lạc 28/03/2014
25 Chương 25 Trường Sinh Giới - Huyết hoa nhất đóa đóa 28/03/2014
26 Chương 26 Trường Sinh Giới - Bất tử chi vương 28/03/2014
27 Chương 27 Trường Sinh Giới - Nguyệt dạ sát lục 28/03/2014
28 Chương 28 Trường Sinh Giới - Tâm kiên như thiết 28/03/2014
29 Chương 29 Trường Sinh Giới - Thần chi di văn 28/03/2014
30 Chương 30 Trường Sinh Giới - Long đích truyền thuyết 28/03/2014
31 Chương 31 Trường Sinh Giới - Dực long VS Bán thần 28/03/2014
32 Chương 32 Trường Sinh Giới - Hiện thực đích Trường Sinh giới 28/03/2014
33 Chương 33 Trường Sinh Giới - Thất thải thánh thụ 28/03/2014
34 Chương 34 Trường Sinh Giới - Thần dị 28/03/2014
35 Chương 35 Trường Sinh Giới - Ngũ đại cảnh giới 28/03/2014
36 Chương 36 Trường Sinh Giới - Cửu trọng thiên 28/03/2014
37 Chương 37 Trường Sinh Giới - Ngọc bích đản 28/03/2014
38 Chương 38 Trường Sinh Giới - Xà tượng chi công 28/03/2014
39 Chương 39 Trường Sinh Giới - Tu vi tịnh tiến 28/03/2014
40 Chương 40 Trường Sinh Giới - Vô nhu tái nhẫn! 28/03/2014
41 Chương 41 Trường Sinh Giới - Dĩ bạo chế bạo 28/03/2014
42 Chương 42 Trường Sinh Giới - Thoái tẩu 28/03/2014
43 Chương 43 Trường Sinh Giới - Thụ nhân 28/03/2014
44 Chương 44 Trường Sinh Giới - Thần bí đích tiểu thú 28/03/2014
45 Chương 45 Trường Sinh Giới - Bất khả tư nghị 28/03/2014
46 Chương 46 Trường Sinh Giới - Thánh thụ đích chủ nhân 28/03/2014
47 Chương 47 Trường Sinh Giới - Ngộ thú bất thục 28/03/2014
48 Chương 48 Trường Sinh Giới - Sinh mệnh cam lộ 28/03/2014
49 Chương 49 Trường Sinh Giới - Phóng hỏa thiêu cốc 28/03/2014
50 Chương 50 Trường Sinh Giới - Thần quang phong đảo 28/03/2014
51 Chương 51 Trường Sinh Giới - Đại Tẩy Bài (Cuộc thanh trừ lớn) 28/03/2014
52 Chương 52 Trường Sinh Giới - Tiềm tu kết thúc 28/03/2014
53 Chương 53 Trường Sinh Giới - Chiến đấu kịch liệt 28/03/2014
54 Chương 54 Trường Sinh Giới - Cước đạp chú sư 28/03/2014
55 Chương 55 Trường Sinh Giới - Hạ giao hảo 28/03/2014
56 Chương 56 Trường Sinh Giới - Tấn thăng nhập ngũ trọng thiên 28/03/2014
57 Chương 57 Trường Sinh Giới - Phục Cừu liên minh 28/03/2014
58 Chương 58 Trường Sinh Giới - Đan thiêu liên minh (Một mình đấu liên minh) 28/03/2014
59 Chương 59 Trường Sinh Giới - Tối hậu nhất nhân (một người cuối cùng) 28/03/2014
60 Chương 60 Trường Sinh Giới - Tuyệt đối áp đảo! 28/03/2014
61 Chương 61 Trường Sinh Giới - Thánh thụ nhập thể 28/03/2014
62 Chương 62 Trường Sinh Giới - Cốt hải thần bi 28/03/2014
63 Chương 63 Trường Sinh Giới - Không gian linh sĩ 28/03/2014
64 Chương 64 Trường Sinh Giới - Bắc Đẩu Phong Thần 28/03/2014
65 Chương 65 Trường Sinh Giới - Chủ động 28/03/2014
66 Chương 66 Trường Sinh Giới - Không thể ngăn cản 28/03/2014
67 Chương 67 Trường Sinh Giới - Vưu vật 28/03/2014
68 Chương 68 Trường Sinh Giới - Đông hành 28/03/2014
69 Chương 69 Trường Sinh Giới - Tiếp cận quê nhà của Kha Kha 28/03/2014
70 Chương 70 Trường Sinh Giới - Thông thiên thần mộc 28/03/2014
71 Chương 71 Trường Sinh Giới - Sào huyệt mãnh thú 28/03/2014
72 Chương 72 Trường Sinh Giới - Thánh sơn 28/03/2014
73 Chương 73 Trường Sinh Giới - Nháy mắt sát địa ngục 28/03/2014
74 Chương 74 Trường Sinh Giới - Vương hệ long đản 28/03/2014
75 Chương 75 Trường Sinh Giới - Tiến nhập tuyết sơn 28/03/2014
76 Chương 76 Trường Sinh Giới - Phong ba 28/03/2014
77 Chương 77 Trường Sinh Giới - Cảm ngộ 28/03/2014
78 Chương 78 Trường Sinh Giới - Hết sức căng thẳng 28/03/2014
79 Chương 79 Trường Sinh Giới - Kịch chiến khiến người ta run rẩy 28/03/2014
80 Chương 80 Trường Sinh Giới - Lục trùng thiên đọ sức 28/03/2014
81 Chương 81 Trường Sinh Giới - Kinh tài tuyệt diễm 28/03/2014
82 Chương 82 Trường Sinh Giới - Quan tài băng trên tuyết sơn 28/03/2014
83 Chương 83 Trường Sinh Giới - Gặp gỡ 28/03/2014
84 Chương 84 Trường Sinh Giới - Sắc đẹp 28/03/2014
85 Chương 85 Trường Sinh Giới - Người xuất sắc đến ôm ấp 28/03/2014
86 Chương 86 Trường Sinh Giới - Máu bay kịch biến trời đất 28/03/2014
87 Chương 87 Trường Sinh Giới - Long tộc kịch biến – khôi phục đại thần thông! 28/03/2014
88 Chương 88 Trường Sinh Giới - Tử thành khủng bố 28/03/2014
89 Chương 89 Trường Sinh Giới - Hựu kiến thần bi 28/03/2014
90 Chương 90 Trường Sinh Giới - Vĩnh trấn 28/03/2014
91 Chương 91 Trường Sinh Giới - Ấn, Kích, Luân, Quái, Long 28/03/2014
92 Chương 92 Trường Sinh Giới - Thực sự có quỷ 28/03/2014
93 Chương 93 Trường Sinh Giới - Vải liệm* 28/03/2014
94 Chương 94 Trường Sinh Giới - Linh hồn thần quang 28/03/2014
95 Chương 95 Trường Sinh Giới - Tuyệt cảnh 28/03/2014
96 Chương 96 Trường Sinh Giới - Tử Long Vương 28/03/2014
97 Chương 97 Trường Sinh Giới - Thiên đồ tái hiện 28/03/2014
98 Chương 98 Trường Sinh Giới - Vượt không gian 28/03/2014
99 Chương 99 Trường Sinh Giới - Tấn thăng thất trùng thiên 28/03/2014
100 Chương 100 Trường Sinh Giới - Thu hoạch long vương 28/03/2014
101 Chương 101 Trường Sinh Giới - Sau bảy ngày thần bí 28/03/2014
102 Chương 102 Trường Sinh Giới - Người bản xứ trên thần đảo 28/03/2014
103 Chương 103 Trường Sinh Giới - Bí ẩn 28/03/2014
104 Chương 104 Trường Sinh Giới - Ma quỷ 28/03/2014
105 Chương 105 Trường Sinh Giới - Thánh thụ Long tộc 28/03/2014
106 Chương 106 Trường Sinh Giới - Tìm kiếm lực lượng 28/03/2014
107 Chương 107 Trường Sinh Giới - Tiểu long bất thường 28/03/2014
108 Chương 108 Trường Sinh Giới - Bất tử vương 28/03/2014
109 Chương 109 Trường Sinh Giới - Gặp gỡ 28/03/2014
110 Chương 110 Trường Sinh Giới - Mười một long vương 28/03/2014
111 Chương 111 Trường Sinh Giới - Lực lượng của thần 28/03/2014
112 Chương 112 Trường Sinh Giới - Cổ thánh khí 28/03/2014
113 Chương 113 Trường Sinh Giới - Thỏa hiệp 28/03/2014
114 Chương 114 Trường Sinh Giới - Long long long 28/03/2014
115 Chương 115 Trường Sinh Giới - Thân phận của thần bí nữ tử 28/03/2014
116 Chương 116 Trường Sinh Giới - Triệu hoán thần thuyền 28/03/2014
117 Chương 117 Trường Sinh Giới - Biến cố 28/03/2014
118 Chương 118 Trường Sinh Giới - Giật mình 28/03/2014
119 Chương 119 Trường Sinh Giới - Cửu U Thông Thiên 28/03/2014
120 Chương 120 Trường Sinh Giới - Quân Vương Thuyền 28/03/2014
121 Chương 121 Trường Sinh Giới - Tổ Long? 28/03/2014
122 Chương 122 Trường Sinh Giới - Tình cảnh 28/03/2014
123 Chương 123 Trường Sinh Giới - Vùng biển cấm kỵ 28/03/2014
124 Chương 124 Trường Sinh Giới - Thần Thú 28/03/2014
125 Chương 125 Trường Sinh Giới - Toái Ma Chủng Thần 28/03/2014
126 Chương 126 Trường Sinh Giới - Gặp lại 28/03/2014
127 Chương 127 Trường Sinh Giới - Chưởng giáo Bất Tử Môn 28/03/2014
128 Chương 128 Trường Sinh Giới - Thân phận của Ma Quỷ 28/03/2014
129 Chương 129 Trường Sinh Giới - Hang đất 28/03/2014
130 Chương 130 Trường Sinh Giới - Sóng gió 28/03/2014
131 Chương 131 Trường Sinh Giới - Tiến giai, công thành 28/03/2014
132 Chương 132 Trường Sinh Giới - Quá xa xỉ rồi 28/03/2014
133 Chương 133 Trường Sinh Giới - Mập mạp chết tiệt 28/03/2014
134 Chương 134 Trường Sinh Giới - Truyền thuyết đấu thú 28/03/2014
135 Chương 135 Trường Sinh Giới - Thí thú 28/03/2014
136 Chương 136 Trường Sinh Giới - Đào tổ phượng hoàng 28/03/2014
137 Chương 137 Trường Sinh Giới - Bá đạo 28/03/2014
138 Chương 138 Trường Sinh Giới - Ai có thể ngăn trở 28/03/2014
139 Chương 139 Trường Sinh Giới - Thiên Đế thành 28/03/2014
140 Chương 140 Trường Sinh Giới - Bế Nguyệt Tu Hoa 28/03/2014
141 Chương 141 Trường Sinh Giới - Mê say 28/03/2014
142 Chương 142 Trường Sinh Giới - Quá vô lại! 28/03/2014
143 Chương 143 Trường Sinh Giới - Thắng được người hầu xinh đẹp 28/03/2014
144 Chương 144 Trường Sinh Giới - Sắc lang 28/03/2014
145 Chương 145 Trường Sinh Giới - Tứ đại cao thủ 28/03/2014
146 Chương 146 Trường Sinh Giới - Hình mẫu bạo long 28/03/2014
147 Chương 147 Trường Sinh Giới - Ấn ký 28/03/2014
148 Chương 148 Trường Sinh Giới - Cuồng nhân 28/03/2014
149 Chương 149 Trường Sinh Giới - Kiêu ngạo cuồng vọng 28/03/2014
150 Chương 150 Trường Sinh Giới - Thùy dữ tranh phong 28/03/2014
151 Chương 151 Trường Sinh Giới - Cường thế vô cùng 28/03/2014
152 Chương 152 Trường Sinh Giới - Đột phá cửu trùng thiên 28/03/2014
153 Chương 153 Trường Sinh Giới - Anh hùng ngã xuống 28/03/2014
154 Chương 154 Trường Sinh Giới - Giác ngộ luyện thể 28/03/2014
155 Chương 155 Trường Sinh Giới - Kén rồng bảy màu 28/03/2014
156 Chương 156 Trường Sinh Giới - Biến hoá kinh người của Tiểu Quật Long 28/03/2014
157 Chương 157 Trường Sinh Giới - Ôn Tuyền Tiên Cảnh 28/03/2014
158 Chương 158 Trường Sinh Giới - Gặp phải cuồng nhân 28/03/2014
159 Chương 159 Trường Sinh Giới - Điểm giới hạn 28/03/2014
160 Chương 160 Trường Sinh Giới - Chúng mỹ nữ Nam Hoang 28/03/2014
161 Chương 161 Trường Sinh Giới - Chỗ sâu nhất Nam Hoang 28/03/2014
162 Chương 162 Trường Sinh Giới - Ta là Long 28/03/2014
163 Chương 163 Trường Sinh Giới - Thần đảo giữa trời 28/03/2014
164 Chương 164 Trường Sinh Giới - Toại Nhân Toản 28/03/2014
165 Chương 165 Trường Sinh Giới - Kỳ Nhân Chi Đạo 28/03/2014
166 Chương 166 Trường Sinh Giới - Lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi 28/03/2014
167 Chương 167 Trường Sinh Giới - Dữ Chúng Bất Đồng Đích Đạo 28/03/2014
168 Chương 168 Trường Sinh Giới - Uy Lực Của Long Tham 28/03/2014
169 Chương 169 Trường Sinh Giới - Địa Ngục Tà Thi 28/03/2014
170 Chương 170 Trường Sinh Giới - Nhất Vãng Vô Tiền! 28/03/2014
171 Chương 171 Trường Sinh Giới - Hữu Ngã Vô Địch 28/03/2014
172 Chương 172 Trường Sinh Giới - Trấn Áp Thú Ma 28/03/2014
173 Chương 173 Trường Sinh Giới - Kiếm Ma Cô Độc 28/03/2014
174 Chương 174 Trường Sinh Giới - Pastuer Cổ Thần Mâu 28/03/2014
175 Chương 175 Trường Sinh Giới - Thiên Nhân Hợp Nhất 28/03/2014
176 Chương 176 Trường Sinh Giới - Cổ Chiến Tam Trọng 28/03/2014
177 Chương 177 Trường Sinh Giới - Khai Khải Thân Thể Bảo Tàng 28/03/2014
178 Chương 178 Trường Sinh Giới - Hậu Duệ Của Thiên Thần 28/03/2014
179 Chương 179 Trường Sinh Giới - Phách Mại Chiến Tộc Cổ Binh 28/03/2014
180 Chương 180 Trường Sinh Giới - Phong Ba 28/03/2014
181 Chương 181 Trường Sinh Giới - Hoan Hỉ Ranno 28/03/2014
182 Chương 182 Trường Sinh Giới - Sướng Sảng 28/03/2014
183 Chương 183 Trường Sinh Giới - Đệ Nhất Thần Thông - Dong Binh Luyện Thể 28/03/2014
184 Chương 184 Trường Sinh Giới - Dong Luyện Tam Thánh Khí 28/03/2014
185 Chương 185 Trường Sinh Giới - Bạch Hổ 28/03/2014
186 Chương 186 Trường Sinh Giới - Khai Mạc Long Vương Chi Chiến 28/03/2014
187 Chương 187 Trường Sinh Giới - Nghịch Long Thất Bộ Sát Long Vương 28/03/2014
188 Chương 188 Trường Sinh Giới - Nhân Chiến 28/03/2014
189 Chương 189 Trường Sinh Giới - Cửu Phẩm Liên Thai 28/03/2014
190 Chương 190 Trường Sinh Giới - Đề Thân 28/03/2014
191 Chương 191 Trường Sinh Giới - Lục Thánh 28/03/2014
192 Chương 192 Trường Sinh Giới - Ngũ Sắc Thần Quang Xoát Tẫn Vạn Vật 28/03/2014
193 Chương 193 Trường Sinh Giới - Cửu Mệnh Bất Tử Thân - Luân Hồi 28/03/2014
194 Chương 194 Trường Sinh Giới - Kha Kha Xuất Thủ 28/03/2014
195 Chương 195 Trường Sinh Giới - Hoành Tảo Tứ Thánh 28/03/2014
196 Chương 196 Trường Sinh Giới - Thiên Địa Thất Âm 28/03/2014
197 Chương 197 Trường Sinh Giới - Ngạo Cốt - Quy Lai 28/03/2014
198 Chương 198 Trường Sinh Giới - Phát Tiêu 28/03/2014
199 Chương 199 Trường Sinh Giới - Thắng Thua 28/03/2014
200 Chương 200 Trường Sinh Giới - Chung Khai Đệ Tam Nhãn 28/03/2014
201 Chương 201 Trường Sinh Giới - Thế Giới - Nhân Nhãn Nhi Tồn Tại 28/03/2014
202 Chương 202 Trường Sinh Giới - Phong Vân Tái Khởi 28/03/2014
203 Chương 203 Trường Sinh Giới - Lựa Chọn 28/03/2014
204 Chương 204 Trường Sinh Giới - Tinh Thải Kiếm Phổ 28/03/2014
205 Chương 205 Trường Sinh Giới - Hôn Nhân Đột Nhiên Đến (1) 28/03/2014
206 Chương 206 Trường Sinh Giới - Hôn Nhân Đột Nhiên Đến (2) 28/03/2014
207 Chương 207 Trường Sinh Giới - Hý giả thành chân 28/03/2014
208 Chương 208 Trường Sinh Giới - Đêm động phòng hoa chúc 28/03/2014
209 Chương 209 Trường Sinh Giới - Ngưng hoa châu 28/03/2014
210 Chương 210 Trường Sinh Giới - Một giọt nước mắt! 28/03/2014
211 Chương 211 Trường Sinh Giới - Thiên Địa Đồng Bi 28/03/2014
212 Chương 212 Trường Sinh Giới - Hợp Nhất 28/03/2014
213 Chương 213 Trường Sinh Giới - Huyết tính của nam nhân 28/03/2014
214 Chương 214 Trường Sinh Giới - Mất mát 28/03/2014
215 Chương 215 Trường Sinh Giới - Thiếu Nữ Thanh Thanh 28/03/2014
216 Chương 216 Trường Sinh Giới - Tịch Thổ 28/03/2014
217 Chương 217 Trường Sinh Giới - Thánh sơn 28/03/2014
218 Chương 218 Trường Sinh Giới - Đại Địa Huyết Mạch 28/03/2014
219 Chương 219 Trường Sinh Giới - Tiến nhập địa phủ 28/03/2014
220 Chương 220 Trường Sinh Giới - Thiên địa đồng lô đích thực 28/03/2014
221 Chương 221 Trường Sinh Giới - Tru tiên kiếm 28/03/2014
222 Chương 222 Trường Sinh Giới - Cửu phân thạch nhân 28/03/2014
223 Chương 223 Trường Sinh Giới - Cửu U Đài 28/03/2014
224 Chương 224 Trường Sinh Giới - Khổng Tuyên 28/03/2014
225 Chương 225 Trường Sinh Giới - Tam niên, Vân Mộng 28/03/2014
226 Chương 226 Trường Sinh Giới - Đạo hữu xin dừng bước 28/03/2014
227 Chương 227 Trường Sinh Giới - Hữu Sào thiên cung 28/03/2014
228 Chương 228 Trường Sinh Giới - Ngũ cự đầu – Năm đại cao thủ 28/03/2014
229 Chương 229 Trường Sinh Giới - Đạo ở nơi nào 28/03/2014
230 Chương 230 Trường Sinh Giới - Toạ Tỉnh Quan Thiên 28/03/2014
231 Chương 231 Trường Sinh Giới - Thực lực 28/03/2014
232 Chương 232 Trường Sinh Giới - Viên Mãn Bảo Bình Ấn 28/03/2014
233 Chương 233 Trường Sinh Giới - Thế giới Bát Tướng 28/03/2014
234 Chương 234 Trường Sinh Giới - Thiết Kiếm Hoành Không 28/03/2014
235 Chương 235 Trường Sinh Giới - Tranh phong! 28/03/2014
236 Chương 236 Trường Sinh Giới - Đại chiến sôi trào! 28/03/2014
237 Chương 237 Trường Sinh Giới - Vận Mệnh Song Sinh 28/03/2014
238 Chương 238 Trường Sinh Giới - Thiên đường và địa ngục 28/03/2014
239 Chương 239 Trường Sinh Giới - Tâm cảnh 28/03/2014
240 Chương 240 Trường Sinh Giới - Thủ đoạn 28/03/2014
241 Chương 241 Trường Sinh Giới - Chí tôn 28/03/2014
242 Chương 242 Trường Sinh Giới - Phát động phong ba 28/03/2014
243 Chương 243 Trường Sinh Giới - Thần Thông Vô Cùng! 28/03/2014
244 Chương 244 Trường Sinh Giới - Thái dương thánh kỵ 28/03/2014
245 Chương 245 Trường Sinh Giới - Vị Lai Vô Thượng Thần (1) 28/03/2014
246 Chương 246 Trường Sinh Giới - Y nha, y nha! 28/03/2014
247 Chương 247 Trường Sinh Giới - Tiêu Thần? 28/03/2014
248 Chương 248 Trường Sinh Giới - Tiêu Thần VS Thánh Nữ 28/03/2014
249 Chương 249 Trường Sinh Giới - Vong khước – Cố quên 28/03/2014
250 Chương 250 Trường Sinh Giới - Lục diệp độc nhất vô nhị 28/03/2014
251 Chương 251 Trường Sinh Giới - Chính là ta 28/03/2014
252 Chương 252 Trường Sinh Giới - Đảm đại bao thiên 28/03/2014
253 Chương 253 Trường Sinh Giới - Bán Thần cũng phải giết 28/03/2014
254 Chương 254 Trường Sinh Giới - Ma giáo giáo tổ truyền lệnh! 28/03/2014
255 Chương 255 Trường Sinh Giới - Danh Chấn Thiên Hạ 28/03/2014
256 Chương 256 Trường Sinh Giới - Ma Giáo Giáo Tổ 28/03/2014
257 Chương 257 Trường Sinh Giới - Phục Thi Thiên Vạn(Thây Phơi Ngàn Vạn) 28/03/2014
258 Chương 258 Trường Sinh Giới - Truyền nhân phật đà 28/03/2014
259 Chương 259 Trường Sinh Giới - Tiểu lý phi đao 28/03/2014
260 Chương 260 Trường Sinh Giới - Địa, hỏa, phong, thủy tái diễn hỗn độn 28/03/2014
261 Chương 261 Trường Sinh Giới - Sơn hà xã tắc 28/03/2014
262 Chương 262 Trường Sinh Giới - Ta là ai? 28/03/2014
263 Chương 263 Trường Sinh Giới - Khô Lâu Tam Vương 28/03/2014
264 Chương 264 Trường Sinh Giới - Bại hoại thông thiên 28/03/2014
265 Chương 265 Trường Sinh Giới - Hai mươi bốn chiến kiếm 28/03/2014
266 Chương 266 Trường Sinh Giới - Tuyệt thế thần tàng 28/03/2014
267 Chương 267 Trường Sinh Giới - Thái Thượng cũng đến 28/03/2014
268 Chương 268 Trường Sinh Giới - Tiến vào thế giới thần bí 28/03/2014
269 Chương 269 Trường Sinh Giới - Võ giả ấn kí cuối cùng 28/03/2014
270 Chương 270 Trường Sinh Giới - Tiêu diệt Bán Tổ thần 28/03/2014
271 Chương 271 Trường Sinh Giới - Thất Nhạc Viên, bãi tha ma Bán Tổ thần! 28/03/2014
272 Chương 272 Trường Sinh Giới - Cha mẹ Kha Kha 28/03/2014
273 Chương 273 Trường Sinh Giới - Chư thánh giáng trần 28/03/2014
274 Chương 274 Trường Sinh Giới - Biến thái 28/03/2014
275 Chương 275 Trường Sinh Giới - Thế cuộc 28/03/2014
276 Chương 276 Trường Sinh Giới - Tiềm ẩn đến … ba năm 28/03/2014
277 Chương 277 Trường Sinh Giới - Cổ thần hoang mạc 28/03/2014
278 Chương 278 Trường Sinh Giới - Tổ thần ??! 28/03/2014
279 Chương 279 Trường Sinh Giới - Chúng sinh run rẩy! 28/03/2014
280 Chương 280 Trường Sinh Giới - Hai mươi bốn Chiến Kiếm xuyên thân chắn Tổ Thần 28/03/2014
281 Chương 281 Trường Sinh Giới - Trở Lại Nhân Gian Giới 28/03/2014
282 Chương 282 Trường Sinh Giới - Thệ Thủy 28/03/2014
283 Chương 283 Trường Sinh Giới - Uy thế vẫn còn 28/03/2014
284 Chương 284 Trường Sinh Giới - Tu Chân 28/03/2014
285 Chương 285 Trường Sinh Giới - Ai là vương giả trong đồng cấp?! 28/03/2014
286 Chương 286 Trường Sinh Giới - Cuộc đời nếu cứ như lúc gặp 28/03/2014
287 Chương 287 Trường Sinh Giới - Tiến lên đỉnh cao võ đạo! 28/03/2014
288 Chương 288 Trường Sinh Giới - Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên 28/03/2014
289 Chương 289 Trường Sinh Giới - Dị nhân 28/03/2014
290 Chương 290 Trường Sinh Giới - Thượng Thương Chi Thủ 28/03/2014
291 Chương 291 Trường Sinh Giới - Tàn sát 28/03/2014
292 Chương 292 Trường Sinh Giới - Viễn cổ kêu gọi 28/03/2014
293 Chương 293 Trường Sinh Giới - Tổ Long vươn mình 28/03/2014
294 Chương 294 Trường Sinh Giới - Thiên Bi, Tổ Long 28/03/2014
295 Chương 295 Trường Sinh Giới - Thạch Nhân dị động 28/03/2014
296 Chương 296 Trường Sinh Giới - Nhược Thủy?! 28/03/2014
297 Chương 297 Trường Sinh Giới - Tranh đoạt 28/03/2014
298 Chương 298 Trường Sinh Giới - Thái Hạo 28/03/2014
299 Chương 299 Trường Sinh Giới - Lại vào Long Đảo 28/03/2014
300 Chương 300 Trường Sinh Giới - Long Tộc mật địa 28/03/2014
301 Chương 301 Trường Sinh Giới - Bí mật đau thương của Tử Thành Long Đảo 28/03/2014
302 Chương 302 Trường Sinh Giới - Ân tình 28/03/2014
303 Chương 303 Trường Sinh Giới - Chín vị Bán Tổ 28/03/2014
304 Chương 304 Trường Sinh Giới - Đại Năng 28/03/2014
305 Chương 305 Trường Sinh Giới - Thiên Bi Cổ Bảo 28/03/2014
306 Chương 306 Trường Sinh Giới - âng Tử Thành, nhổ Thiên Bi! 28/03/2014
307 Chương 307 Trường Sinh Giới - Lục Đạo Luân Hồi 28/03/2014
308 Chương 308 Trường Sinh Giới - Thanh Liên thiên nữ đáng sợ 28/03/2014
309 Chương 309 Trường Sinh Giới - Phá Vạn Trọng Ma Thổ 28/03/2014
310 Chương 310 Trường Sinh Giới - Hồng Hoang Sát Tràng, một lần hóa Tam Thanh! 28/03/2014
311 Chương 311 Trường Sinh Giới - Đánh bại Thanh Liên thiên nữ 28/03/2014
312 Chương 312 Trường Sinh Giới - Tâm tình lột xác 28/03/2014
313 Chương 313 Trường Sinh Giới - Thái Sơn quyết chiến 28/03/2014
314 Chương 314 Trường Sinh Giới - Bát Tướng đại phá Ngũ Phương Thế Giới 28/03/2014
315 Chương 315 Trường Sinh Giới - Phong Vương vấn đỉnh 28/03/2014
316 Chương 316 Trường Sinh Giới - Thượng Cổ Chiến Thần! 28/03/2014
317 Chương 317 Trường Sinh Giới - Sát Bán Tổ! 28/03/2014
318 Chương 318 Trường Sinh Giới - Hoàng Nê Thai của làng cổ 28/03/2014
319 Chương 319 Trường Sinh Giới - Nguồn gốc 28/03/2014
320 Chương 320 Trường Sinh Giới - Tà! 28/03/2014
321 Chương 321 Trường Sinh Giới - Chúng Tổ kinh hãi 28/03/2014
322 Chương 322 Trường Sinh Giới - Một đêm chấn động thiên hạ! 28/03/2014
323 Chương 323 Trường Sinh Giới - Trường minh bất diệt 28/03/2014
324 Chương 324 Trường Sinh Giới - Hoàng Thiên Thần Chung bất diệt 28/03/2014
325 Chương 325 Trường Sinh Giới - Lột xác kinh người! 28/03/2014
326 Chương 326 Trường Sinh Giới - Thiết Kiếm ngang trời chấn động Cửu Châu 28/03/2014
327 Chương 327 Trường Sinh Giới - Độc Cô Cầu Bại 28/03/2014
328 Chương 328 Trường Sinh Giới - Thần Đô vân động 28/03/2014
329 Chương 329 Trường Sinh Giới - Có ta là vô địch 28/03/2014
330 Chương 330 Trường Sinh Giới - Thắp chín đèn Cửu Châu 28/03/2014
331 Chương 331 Trường Sinh Giới - Sát Thần Lệnh! 28/03/2014
333 Chương 333 Trường Sinh Giới - Trường An đỉnh phong đại chiến 28/03/2014
334 Chương 334 Trường Sinh Giới - Võ Vô Địch 28/03/2014
335 Chương 335 Trường Sinh Giới - Đòn sát thủ 28/03/2014
336 Chương 336 Trường Sinh Giới - Lắng nghe thế giới hủy diệt 28/03/2014
337 Chương 337 Trường Sinh Giới - Tiên trừu Hồng Quân ( Hồng Quân phạt trượng) 28/03/2014
338 Chương 338 Trường Sinh Giới - Tử Thành hạ xuống thế gian 28/03/2014
339 Chương 339 Trường Sinh Giới - Thành Chủ Tử Thành 28/03/2014
340 Chương 340 Trường Sinh Giới - Tường tận Thiên Địa 28/03/2014
341 Chương 341 Trường Sinh Giới - Khả năng ngạnh kháng lực lượng của Hoàng Nê Thai 28/03/2014
342 Chương 342 Trường Sinh Giới - Máu chảy ngàn dặm 28/03/2014
343 Chương 343 Trường Sinh Giới - Khi kẻ vô địch thiên hạ cũng hết sức 28/03/2014
344 Chương 344 Trường Sinh Giới - Huyết lệ của tổ thần 28/03/2014
345 Chương 345 Trường Sinh Giới - Tống tiễn bán tổ 28/03/2014
346 Chương 346 Trường Sinh Giới - Hủy diệt 28/03/2014
347 Chương 347 Trường Sinh Giới - Cửu Châu máu đổ hoa rơi 28/03/2014
348 Chương 348 Trường Sinh Giới - Thời đại mới 28/03/2014
349 Chương 349 Trường Sinh Giới - Hỏa Chủng 28/03/2014
350 Chương 350 Trường Sinh Giới - Kiếp trước kiếp này, Thần Nguyên thức tỉnh 28/03/2014
351 Chương 351 Trường Sinh Giới - Lột xác thánh thể 28/03/2014
352 Chương 352 Trường Sinh Giới - Sinh mệnh nguyên dịch 28/03/2014
353 Chương 353 Trường Sinh Giới - Huyết nhục 28/03/2014
354 Chương 354 Trường Sinh Giới - Thôn Nữ Oa 28/03/2014
355 Chương 355 Trường Sinh Giới - Tử Giới Chi Thành 28/03/2014
356 Chương 356 Trường Sinh Giới - Cốt Tỉnh thông địa ngục, thần giáng xuống nhân gian 28/03/2014
357 Chương 357 Trường Sinh Giới - Hy Vọng Đi Lại Giữa Hai Giới 28/03/2014
358 Chương 358 Trường Sinh Giới - Tấn Giai 28/03/2014
359 Chương 359 Trường Sinh Giới - Trong Tử Giới gặp đồng hương Cửu Châu 28/03/2014
360 Chương 360 Trường Sinh Giới - Một đời thiên kiêu 28/03/2014
361 Chương 361 Trường Sinh Giới - Nhị Thập Tứ Kiếm xuyên thạch tượng 28/03/2014
362 Chương 362 Trường Sinh Giới - Đem Chiến Kiếm Quét Ngang Thiên Địa 28/03/2014
363 Chương 363 Trường Sinh Giới - Chiến Kiếm chỉ Cửu Châu 28/03/2014
364 Chương 364 Trường Sinh Giới - Cự Nhân Thành Tác giả 28/03/2014
365 Chương 365 Trường Sinh Giới - Một trăm lẻ tám đời tổ tông 28/03/2014
366 Chương 366 Trường Sinh Giới - Nắm lại Bản Nguyên Thiên Âm 28/03/2014
367 Chương 367 Trường Sinh Giới - Tiêu Thần có máu có thịt 28/03/2014
368 Chương 368 Trường Sinh Giới - Biến đổi 28/03/2014
369 Chương 369 Trường Sinh Giới - Lai lịch của Hoàng Kim Sư Tử Vương 28/03/2014
370 Chương 370 Trường Sinh Giới - Hoàng toản 28/03/2014
371 Chương 371 Trường Sinh Giới - Diệt địch tấn bậc 28/03/2014
372 Chương 372 Trường Sinh Giới - Cự Nhân Vương ước chiến 28/03/2014
373 Chương 373 Trường Sinh Giới - Phản sát! 28/03/2014
374 Chương 374 Trường Sinh Giới - Thập bộ sát nhất nhân! 28/03/2014
375 Chương 375 Trường Sinh Giới - Vô Thượng Vương lệ rơi đầy mặt 28/03/2014
376 Chương 376 Trường Sinh Giới - Tiến hóa hoàn mĩ 28/03/2014
377 Chương 377 Trường Sinh Giới - Lại đến Cửu Châu 28/03/2014
378 Chương 378 Trường Sinh Giới - Thời đại của Vương 28/03/2014
379 Chương 379 Trường Sinh Giới - Hoàng kim thịnh thế! 28/03/2014
380 Chương 380 Trường Sinh Giới - Sơ động 28/03/2014
381 Chương 381 Trường Sinh Giới - Đồ long 28/03/2014
382 Chương 382 Trường Sinh Giới - Hạ sát một Vương 28/03/2014
383 Chương 383 Trường Sinh Giới - Thiên vương Dạ Xoa 28/03/2014
384 Chương 384 Trường Sinh Giới - Sát Dạ Xoa 28/03/2014
385 Chương 385 Trường Sinh Giới - Quân vương, đại địa chấn 28/03/2014
386 Chương 386 Trường Sinh Giới - Chiến chư vương 28/03/2014
387 Chương 387 Trường Sinh Giới - Nghịch chuyển 28/03/2014
388 Chương 388 Trường Sinh Giới - Muốn luyện Thần Dịch 28/03/2014
389 Chương 389 Trường Sinh Giới - Thiên Vương Hỏa Chủng 28/03/2014
390 Chương 390 Trường Sinh Giới - Bí quyết huyết nhục trọng sinh 28/03/2014
391 Chương 391 Trường Sinh Giới - Rốt cuộc thấy Kha Kha 28/03/2014
392 Chương 392 Trường Sinh Giới - Viễn cổ di tích 28/03/2014
393 Chương 393 Trường Sinh Giới - Chiến trường máu chảy 28/03/2014
394 Chương 394 Trường Sinh Giới - Nham hiểm 28/03/2014
395 Chương 395 Trường Sinh Giới - Đồng minh cường đại của Tiêu Thần 28/03/2014
396 Chương 396 Trường Sinh Giới - Diệt vương 28/03/2014
397 Chương 397 Trường Sinh Giới - Giết Chiến Vương 28/03/2014
398 Chương 398 Trường Sinh Giới - Tung hoành vô địch 28/03/2014
399 Chương 399 Trường Sinh Giới - Quân Vương Phiên 28/03/2014
400 Chương 400 Trường Sinh Giới - Tiểu Thú hạnh phúc 28/03/2014
401 Chương 401 Trường Sinh Giới - Tranh đoạt chí bảo 28/03/2014
402 Chương 402 Trường Sinh Giới - Kẻ đại thắng 28/03/2014
403 Chương 403 Trường Sinh Giới - Tiểu Thú dương oai 28/03/2014
404 Chương 404 Trường Sinh Giới - Thần thông tái hiện chiến các vương 28/03/2014
405 Chương 405 Trường Sinh Giới - Sát vương chi vương 28/03/2014
406 Chương 406 Trường Sinh Giới - Mang Kha Kha quay về Tử Giới 28/03/2014
407 Chương 407 Trường Sinh Giới - Huyết nhục trọng sinh 28/03/2014
408 Chương 408 Trường Sinh Giới - Thông Thiên giáo chủ? 28/03/2014
409 Chương 409 Trường Sinh Giới - Đồng minh 28/03/2014
410 Chương 410 Trường Sinh Giới - Vượt qua Quân Vương 28/03/2014
411 Chương 411 Trường Sinh Giới - Sởn gai ốc 28/03/2014
412 Chương 412 Trường Sinh Giới - Gặp lại 28/03/2014
413 Chương 413 Trường Sinh Giới - Chiến Long Tộc 28/03/2014
414 Chương 414 Trường Sinh Giới - Vấn đề nam nữ 28/03/2014
415 Chương 415 Trường Sinh Giới - Thiên đường 28/03/2014
416 Chương 416 Trường Sinh Giới - Hỗn đản Bán Tổ 28/03/2014
417 Chương 417 Trường Sinh Giới - Vạn Pháp Bất Xâm, Kiếm Hỏa Phần Thiên! 28/03/2014
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-truong-sinh-gioi-1951.html